15.1. 2021     Tak vypadá „úcta“ mužů k ženám ...... Dnes jsem zcela náhodou narazila na dvě různá videa, která ukazují muže jiných kultur (v prvním případě je jisté, že jde také o muslima) při tom, jak se projevují k ženám. Ať už cizím, jak dokládá video z kanadského Toronta níže nebo k vlastním, jak ukazuje video jakési neznámé muslimské rodiny.

k bití žen nabádá muslimy přímo korán Toronto, úterý 12.1. a multikuturní obohacení v praxi

A víte, co je na tom nejšílenější? Že právě různé militantní feministky bývají často vítačkami muslimských invazistů. Či tedy to, že současná ideologie výrazně nadřazuje a podporuje islám a islamizaci Evropy, ale na druhou stranu zavádí kvóty na ženy (které chce ovšem muslim vidět tak akorát u plotny nebo v posteli) a podporuje LGBTQ ideologii (přitom v deseti muslimských zemích je stále podle práva šaría za homosexualitu trest smrti)….

Právě dvě výše uvedená videa hovoří o zvrácenosti tzv. „sluníčkářů“, kteří jeden den pobíhají v průvodu pod transparentem „Uprchlíci vítejte“ a jindy na Prague pride s duhovou vlajkou. To ukazuje buď na absolutní idiotismus těchto lidí či na jejich patolízalské podlézání současné zvrácené ideologii.

A víte, že jeden z těch, kdo se objevují na obou těchto demonstracích, podporujících na jedné straně islamizaci a na té druhé LGBTQ, chce být příštím premiérem? Šílená představa….

Titulek: 27letá studentka islámského práva z Afghánistánu byla ubitá k smrti a její tělo bylo spáleno poté, co byla falešně obviněna ze zničení kopie Koránu.      (Necenzurovaná pravda)


Nekorektní vzkazy pro sousedy – Svědky Covidovy, práskače a policajty. ..... Divná to doba, kdy se lidi nenávidí kvůli kusu hadry přes obličej. Kdy se podařilo rozdělit rodiny, přátele i národy. Nerad se vyjadřuji k problémům, kde se cítí být povolán vyjádřit svůj názor každý, kdo umí alespoň trochu psát na počítači. Nemohl jsem však již mlčet – napsal jsem pár značně nekorektivních, o to více pravdivých vzkazů pro imaginární sousedy, kteří stojí myšlenkově na druhé straně. Oni mají možnost hlásat svoje pravdy kdekoliv se jim zamane. Vládní moc a presstitutky z mainstreamových médií je v tom mocně podporují. Nám zbývá už jen málo možností, jak vyjádřit svůj nesouhlas s tím, co se kolem nás děje.

Nabízím vám tedy možnost, jak argumentovat svým sousedům z řad jinak smýšlejících a konajících spoluobčanů…

Stojíte zbytečně fronty na testování, zda náhodou nemáte covid? Nedělejte to! Děláte ze sebe pouze užitečné idioty. Výsledky testu na vašem zdravotním stavu stejně nic nezmění, neboť na tuto nemoc nejsou žádné léky, zato pomůžete vládě, aby zavedla ještě větší omezení našich svobod. Svým jednáním podřezáváte větev nejen sobě, ale i ještě normálně myslícím lidem. A ti vás za to určitě nebudou milovat, tomu věřte!

Myslíte si, že se chováte zodpovědně, když udáte někoho, kdo nenosí roušku, kdo má i přes nesmyslný vládní zákaz otevřenou svoji provozovnu nebo hospodu? Ne, nejste zodpovědný, jste obyčejný udavač a práskač. A žádný slušný člověk nemá rád udavače a práskače, takže dříve či později budete za tyto své činy muset nést odpovědnost, budete za ně spravedlivě potrestán. A nebuďte ukolébání pocitem, že vás vláda, která udavačství podporuje, ochrání. Žádný režim nevydržel věčně!

Pokud váš soused tvrdí, že vláda dělá vše pro naše dobro, protože nás musí chránit před pandemií smrtelného viru, tak se ho zeptejte, jak přišel k takové blbosti. Protože pokud by propukla SKUTEČNÁ pandemie SKUTEČNĚ smrtelného viru, tak by to tady vypadlo ÚPLNĚ jinak!!! Denně by neumíraly stovky lidí S virem, ale umíraly by desítky až stovky tisíc lidí NA virus. Neměl by je kdo ošetřovat a pohřbívat, protože by zdravotníci a pohřebáci byli také po smrti! A věřte, že nejméně ze všeho by pomohly roušky, zavřené hospody a tzv. odborníci, strašící (v případě Flégra doslova) lidi na internetu. Tak řekněte svému sousedovi, že může být rád, že tady ZATÍM probíhá pouze hra na pandemii!

Pro sousedy policisty: Dali jste se k policie jenom pro peníze, nebo jste skutečně chtěli POMÁHAT A CHRÁNIT? Pokud to druhé, tak komu nyní pomáháte a koho chráníte, když obtěžujete a pokutujete občany bez roušek a šikanujete zoufalé živnostníky? Já vím, dostali jste rozkaz, navíc potřebujete mít nějaké zaměstnání, protož máte děti a hypotéku. Jenže i ti lidé, kterým působíte zlo, mají děti a mají hypotéky! Nebuďte nemyslícími robocopy, ale soucitnými lidskými bytostmi. Vždyť ti lidé ve skutečnosti nepáchají žádný zločin, jenom chtějí žít normálním životem, který jim byl ukraden. A vy nyní chráníte zloděje, který druhé okrádá, a ještě přitom nehorázně lže! Vzpamatujte se, pokud nechcete, aby vás začali vaši sousedé nenávidět a viděli ve vás pouze hnusný poldy!

Pro sousedy koronahysteriky a Svědky Covidovy: Nikdo vám nebere vaši touhu nosit celý den roušku, nestýkat se s rodinou nebo přáteli nebo nechodit do oblíbené hospody. Vy máte svoje informace a je to vaše volba. Ale jsou zde lidé, kteří vaše představy o falešné zodpovědnosti nesdílí a chtějí žít normálním životem. Přesto jsou vámi slovně a často i fyzicky napadáni a udáváni. Nedělejte to! Ve vašem zájmu zůstaňte tolerantní k jejich názorům, na které mají svaté právo. A toto právo budou uplatňovat, tomu věřte. Pokud budete i nadále své spoluobčany s jinými názory napadat, koledujete si pouze a jen o pořádný výprask, až jim jednou díky vaší agresivitě dojde trpělivost!

Strach zabíjí. Občas tělo, ale skoro vždy zdravý rozum. Šíření strachu se stalo osvědčeným politickým nástrojem a strach ze smrti se zneužívá jako nástroj pro kontrolu občanů. Mnozí jim to rádi dovolí, protože kdo má strach, ten rád poslouchá vůdce, kteří žvaní o bezpečnosti, o boji proti viru za každou cenu a o blaho lidí. U mnoha lidí touha po svobodě rychle podléhá strachu z nemoci, která je záměrně vyhlašována za největší nebezpečí pro lidstvo.

Moudrost na závěr: Pravda je mocná věc. Proto se jí lidé tak bojí!     (Čtěte na stránkách NWOO)


Americký prezident Trump promluvil k národu, vyzval ke smíření a odsoudil násilí  ..... Trump vystoupil s video projevem, ve kterém znovu odsoudil násilí a vyzval ke smíření.

„Násilí davu protiřečí všemu, čemu věříme a co chrání naše hnutí,“ uvedl americký prezident.

Trump zdůraznil nutnost soustředění se na zájmy celé země a vyzval všechny Američany, aby se spojili k „překonání hrůzy okamžiku“.

Americký prezident ve video projevu také promluvil o bezprecedentních útocích na svobodu slova, čímž měl na mysli blokaci jeho účtů na sociálních sítích. „Je to napjatá a složitá doba. Pokusy cenzury, rušit a zanášet naše spoluobčany na černé seznamy jsou nesprávné a nebezpečné,“ řekl.

Prezident Trump vyzval spoluobčany „ke vzájemnému naslouchání“ a aby „se nepokoušeli navzájem umlčet“.     (Čtěte na stránkách AC24)


Lockdown už navždy: Spiknutí proti lidstvu se již ani netají. Kontury Velkého resetu? Nevolnictví a světový digitální koncentrák. Vše probíhá za kouřovou clonou vykonstruované pandemie ..... VALENTIN KATASONOV dovozuje ze "satanské bible" Klause Schwaba o takzvaném Velkém resetu, že pokud se nevzepřeme despocii vládnoucích elit nyní, pak v budoucnu již bude pozdě

Abychom pochopili, co se děje a co se má stát, je třeba nejprve pochopit, co se děje ve světové ekonomice. Hlavním faktorem událostí a procesů probíhajících v globální ekonomice byl samozřejmě „COVID-19“.

V první polovině loňského roku se všichni divili, co že je to za hrozný virus a spekulovali jak dlouho bude mučit lidstvo. Ukázalo se však, že zničující není ani tak samotný virus, jako spíše opatření vlád, pro něž se rozšířil anglický termín „lockdown“, v němž jsou občané nuceni k samoizolaci, sociální distanci, rouškovému režimu a současně k uzavírání provozoven, omezení činnosti, vzdálenému režimu práce atd. V červenci pak vyšla kniha Klause Schwaba (stálého předsedy Světového ekonomického fóra – WEF) pod názvem „COVID-19: The Great Reset“ (Velký reset). V ní profesor Schwab, který patří k úzkému kruhu světové elity a vyjadřuje její zájmy, již zcela otevřeně odhalil mnohá tajemství:

Světová elita již dlouho připravovala „revoluci shora“, ale stále pro ni nebylo vše hotovo. Teprve v roce 2020 revoluce začala. Jejím viditelným projevem je masivní globální lockdown. Takzvaná „pandemie COVID-19“ není nic jiného, než „kouřová clona“ pro lockdown, který připravil lidi o normální život. Schwab na otázku „Kdy dojde k návratu do normálního života?“ dává cynickou, ale již nic nezakrývající odpověď: „Nikdy.“ Pandemie i lockdown budou už navždy. Čeká nás prý nový svět, který vznikne v důsledku „Velkého resetu“. Jeho kontury kniha částečně předestírá. Pokusme se poněkud podrobněji rozvést především poslední bod – onen podivný nový svět, jaký nám světové elity hodlají naordinovat.

Digitální koncentrák Klaus Schwab dává na srozuměnou: na všechny ty nesmysly okolo „ekonomického liberalismu“, které nám po celá desetiletí přední eknonomové vtloukali do hlav, je třeba jednou provždy zapomenout. Lidstvo se přihlásí k “postkapitalismu”, kde bude vládnout elita (1% populace planety – spolu s pomocnými “subelitami”), zatímco ostatní (99%) budou fakticky nevolníci umístění v digitálním koncentráku.

Politicky korektní profesor samozřejmě slova jako „nevolníci“ nebo „koncentrační tábor“ nepoužívá. Pokud ale vezmeme vážně jeho návrhy pro pro „Velký reset“, pak nejde o nic jiného. Například Schwabova představa sofistikovaného digitálního zabezpečení života občanů „báječného nového světa“ znamená, že budeme žít v digitálním koncentračním táboře pod elektronickou šikanou.

Zničit národní státy Klaus Schwab používá obvyklé fráze revolucionářů o „rovnosti“ v budoucím světě. A vskutku tomu tak i bude, pokud máme na mysli rovnost nevolníků, tedy oněch 99% lidstva. Elitami uznávaný prorok Nového světového řádu hovoří o „předsudcích“ a „rudimentech“ starého kapitalismu, jakými jsou zisk, vlastnické právo, akciová forma podniků atd. To vše musí být zlikvidováno na dobrovolně-povinné bázi. Namísto kapitalismu vlastníků nastoupí „ekonomika uživatelů“. Namísto krátkodobého spekulativního zisku musí přijít udržitelný a dlouhodobý “přírůstek hodnoty”, která bude údajně vytvářena pro celé lidstvo. Ve skutečnosti ji však bude využívat pouze ono „zlaté jedno procento“.

Akciová forma vlastnictví bude odstraněna, protože takové společnosti mají jediný cíl – maximalizovat zisky v zájmu akcionářů. A ty přece nezajímá nic jiného, než zisk a dividendy. Kapitalismus akcionářů musí být transformován na kapitalismus „stakeholderů“ – tj. „kapitalismus všech zúčastněných stran“. Kdo jsou tito účastníci (stakeholders)? Samozřejmě, obří korporace. Většina z nich se dnes nazývá „nadnárodní korporace“ (TNC). Ovšem zítra už bude tento termín přežitý, až absurdní. Proč? – Protože přece žádné národní státy nebudou existovat.

Světová vláda Podle Schwaba jsou národní státy anachronismem, přežitkem starého kapitalismu. Musíme proto vymazat státní hranice a národních států se zbavit. V „báječném novém světě“ tedy již nebudou korporace „nadnárodní“, ale „globální“. A právě tyto globální korporace mají postupně převzít všechny funkce států: jiným slovy státy zprivatizovat.

Pravda, v otázce budoucnosti států Schwab argumentuje velmi opatrně. V přechodném období mohou elity současné státy prý dokonce ještě na čas potřebovat. A to proto, že ne každý bude chtít dobrovolně vstoupit do „báječného nového světa“ – digitálního koncentračního tábora. Bude tedy zapotřebí síly, včetně policie a dokonce i armády (!), aby přinutila „disidenty“ přejít na stranu „světlých zítřků“. Teprve až budou všichni lapeni v planetárním digi-koncentráku, bude možné definitivně tradiční státy zrušit. Nejvyšší vládnoucí institucí bude Světová vláda vycházející z globálních korporací.

Likvidace střední třídy již započala Schwab hovoří o velkých korporacích jako o nosné konstrukci nového kapitalismu. Kde zůstanou malé a střední podniky? – Na ty v této struktuře nezbude místo. Proto jsou malé a střední podniky již nyní likvidovány v rámci probíhajících lockdownů. A co dělat s miliony a miliony těch, kteří byli zaměstnáni v tomto sektoru ekonomiky? Část z nich by podle Klause Schwaba měly zaměstnat právě ony velké „společensky odpovědné“ korporace.

Ale většinu uvolněných pracovníků se zaměstnat nepodaří. Klaus Schwab totiž přdpokládá stále širší využití robotů a všech druhů automatů, které nahrazují živou práci. Nejen fyzickou, ale i duševní. Profesor s těmito roboty a automaty operuje už dlouho. Počítá s tím již ve své předchozí práci Čtvrtá průmyslová revoluce (2016), kde popisuje očekávané ekonomické změny vyvolané digitální, nano a biotechnologickou revolucí. Již v této knize Schwab hovoří o naléhavé potřebě “sladit” kapitalismus s novou digitální technologickou základnou.

Koláče bez práce Aby Schwabovy návrhy na vybudování onoho podivného nového světa nevyvolaly u lidí strach a protesty, uklidňuje je sliby zavedení “sociálních tlumičů”, které jim pomohou vyrovnat se s nastupujícími převratnými změnami. Lidé by se prý neměli bát ztráty zaměstnání a příjmu, protože Schwabův model se nazývá „sociálně odpovědný kapitalismus“. Jedním z projevů této „odpovědnosti“ je příslib takzvaného „nepodmíněného základního příjmu“ (NZP). Myšlenka takovéhoto zaručeného trvalého bezpracného příjmu zabezpečujícího životní minimum všem občanům státu se v myslích některých politiků, osobností veřejného života a ekonomů rodí již několik desetiletí. Byly dokonce provedeny experimenty se zavedením NZP v jednotlivých městech a regionech některých zemí, zejména západoevropských.

Nejblíže k zavedení NZP bylo Švýcarsko, které v roce 2016 o této otázce uspořádalo dokonce referendum. Projekt NZP, který byl předložen lidovému hlasování, počítal s měsíční výplatou 2500 švýcarských franků (přibližně 2.250 eur, tedy téměř 60.000 korun) každému dospělému občanovi. Ale pro mnohé neočekávaně většina občanů alpské republiky myšlenku NZP odmítla.

Přesněji, Švýcaři nehlasovali proti tomuto příjmu, ale proti souvisejícímu zvýšení daní. Aby totiž bylo možné realizovat NZP, musela by Švýcarská konfederace zvýšit příjmovou stranu rozpočtu, což by znamenalo přibližně minimálně zdvojnásobit daně. Během „pandemie COVID-19″ se myšlenka NZP znovu dostala do popředí. Žádná země se však k tomu zatím neodvážila. V maximálním případě se vše omezilo na jednorázové platby („rozhazování peněz z vrtulníku“). Například v USA dostali v dubnu všichni dospělí Američané bez ohledu na jejich sociální postavení po 1.200 dolarech. Návrh Klause Schwaba na NZP naopak označili někteří ekonomové za „omyl“ nebo „utopii“; jiní to kvalifikovali ostřeji: podvod a demagogie.

Omezit maso i populaci Nicméně Schwabův projekt obsahuje další „sociální tlumiče“. Naoko velice opatrně, ale „vědecky podloženě“ (tj. v duchu obvyklého malthusianismu a neo-malthusianismu) hovoří o příliš velkém počtu lidí na planetě. Proto je prý nutné zavést “regulaci demografických procesů” a dosáhnout “systematické redukce populace”. Profesor se totiž velmi strachuje o přírodní zdroje a životní prostředí planety (o lidi už méně).

Proto třeba návrhů na zachování a ochranu “klimatu” předkládá víc než dost. Lidé by například měli omezit své potřeby a spotřebu. Samozřejmě nevybízí boháče, aby se zřekli svých superjetů nebo superluxusních jachet. Své rady adresuje výlučně zbývajícím 99% populace. Například doporučuje přestat jíst maso. Protože hnůj jako nevyhnutelný společník chovu hospodářských zvířat produkuje emise skleníkových plynů. A ty zase ohřívají atmosféru a přispívají k údajným klimatickým změnám na planetě. A tak dále, jak to známe.

Nic nového pod sluncem Při čtení knihy Klause Schwaba ale zjišťujeme, že „světlá budoucnost“, jakou profesor slibuje, tady už byla v minulosti. Například východní despotismus starověkého světa, kde vládl takzvaný „asijský způsob výroby“ (termín Karla Marxe). Byl to otrokářský systém, ale otroci nepatřili jednotlivým pánům; kolektivním otrokářem byl celý stát, nebo spíše úzká skupina elit shromážděná kolem vládnoucího despoty.

Leccos přímo souzní s myšlenkami „Komunistického manifestu” Karla Marxe a Bedřicha Engelse z roku 1848. Nebo s ekonomickým modelem „válečného komunismu“, který existoval v Rusku první léta po revoluci (1918–1921). Schéma navržené Schwabem se také – jistě jen náhodou – velmi podobá koncepci ekonomiky Třetí říše. I ta byla založena na obřích korporacích. Korporace Třetí říše ve skutečnosti neměly cíl dosáhnout zisku. Nejvyšším cílem pro ně byly zájmy Německa: Deutschland über alles. Za vývěsní tabulí „Německo nade vše“ rovněž stály zájmy mocenské elity Třetí říše. Nikoli ekonomické. Elity vedené Hitlerem otevřeně toužily po světovládě. Velký restart má stejné ambice.

Spiknutí proti lidstvu Za rétorikou Klause Schwaba o účastnických korporacích rovněž stojí výhradně zájmy zástupců světové elity. Už opravdu nepotřebují primárně zisk. Chtějí se stát vládci světa. „Báječný nový svět“ je stručně řečeno nevolnický systém. V takovém systému se pochopitelně nejen zisk, ale peníze obecně stávají anachronismem.

Schwabův „COVID-19: The Great Reset“ je v podstatě lacinou, ale velmi nebezpečnou metodou, jak  ukolébat pozornost lidstva. V projektu Nového světového řádu, jehož Velký reset “davoský myslitel” propaguje, je jedinou „zainteresovanou stranou“ světová elita, která dala Klausovi Schwabovi společenskou objednávku na přípravu projektu a jeho propagaci. O tom, jak „Velký reset“ uvést do praxe, se dozvíme víc nejpozději v lednu letošního roku na výročním summitu WEF. A ten se poprvé za půl století nebude konat ve švýcarském Davosu, ale v Singapuru, nebo dokonce v distančním online režimu.

Je však nepravděpodobné, že by během summitu došlo v projektu „Great Reset“ k nějakým úpravám či  změnám. Všechno je předem dohodnuto – a rozhodnuto. Světové elitě se za covidovou clonou a pomocí lockdownů podařilo rozbořit ekonomiky národních států, ještě více je zadlužit – a nasadit roušky přes ústa miliardám lidí.

Nenarazila téměř na žádný odpor. A tak si si již otestovala, že může pokračovat v útoku. Proto se rozhodla odhodit svou vlastní roušku utajení.

To již není pověstná “konspirační teorie”: Jde o otevřené spiknutí proti lidstvu.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


PRAVDA O COVIDU – OPATŘENÍ POSÍLAJÍ RODINY NA UBYTOVNY A NEBRÁNÍ ÚMRTÍM NA COVID ..... Pamatujete na ty zprávy o mrtvolách na ulici v čínském Wu-Chanu? Dnes máme čínskou chřipku tady a nic takového tu nevidím. Ohledně Covidu se od začátku vede dezinformační kampaň. Odhady procentuální úmrtnosti se stále snižuje, avšak procento nezaměstnanosti se stále zvyšuje a ještě se mnohem více zvýší.

Covid se hodí do krámu Evropské unii, jelikož bude vysoká nezaměstnanost, a Evropská unie se z peněz, které členským státům uloupila, postaví do role „zachránce před nezaměstnaností” a bude moci snadno všem vnutit vraždy dětí v lůně matkyvraždy starých, nemocných a handicapovaných lidí, povinnou gender výchovu či zákaz lidského práva vlastnit zbraň. Již se o to nenápadně pokusila, přičemž čerpání z fondů podmínila „dodržováním principů právního státu”, do čehož zařadila i „dodržování lidských práv”. Za „lidské právo” však čtvrtá říše označuje též „právo” matek vraždit své nenarozené děti. Proti této diktátorské podmínce se postavilo na odpor Polsko a Maďarsko s vlasteneckými konzervativními vládami.

Rovněž je nutné poukázat na velice podezřelý fakt, kterým je ekonomický růst Čínské lidové republiky, zatímco většina zemí ekonomicky upadá, jak se můžete dočíst na stránkách Mezinárodního měnového fondu. V Číně přitom byla velmi přísná opatření, z čehož samozřejmě vyvstává možnost, že Komunistická strana Číny čínskou chřipku vytvořila úmyslně, tudíž na opatření byla Čína na rozdíl od zbytku světa připravená.

Na mapě je rovněž vidět, že jednou z mála zemí, která ekonomicky roste, je Egypt, kde platila uzávěra restaurací a dalších služeb pouze dva týdny, což je nesrovnatelně menší represe než v drtivé většině zemí Evropy. Jednu z nejnižších ekonomických ztrát v Evropě má Bělorusko, kde jediným opatřením bylo dvoutýdenní uzavření škol a karanténa pro infikované. Naopak největší ztrátu v Evropě má Španělsko, které dlouhodobě zavádělo extrémně přísná opatření. Ve střední Evropě trpí největší ekonomickou ztrátou Slovensko, kde byla nejpřísnější opatření.

SKUTEČNÁ ÚMRTNOST NA COVID JE PŘIBLIŽNĚ DVOJNÁSOBNÁ NEŽ NA CHŘIPKU

Dokonce i Světová zdravotnická organizace již přiznala, že koncem 25. října 2020 nákazu prodělalo 10% světové populace. Dle oficiálních statistik do 25. října zemřelo na světě 1 161 567 osob, které měly covid. Toto číslo neudává počet odhalených nakažených, ale odhad od vědců.

Jelikož na světě žije 7 834 788 000 lidí, takže se do 25. 10. nakazilo 783 478 800. Z tohoto výpočtu vychází, že úmrtnost na Covid-19 činí 1 zemřelý na 674,5 nakažených, což činí 0,148%. Nutno ovšem dodat, že se jedná o celosvětovou úmrtnost, přičemž většina států světa má méně kvalitní zdravotnictví než Česká republika, Jiné epidemiologické odhady tedy udávají o něco vyšší úmrtnost. Samozřejmě ne všechna úmrtí na Covid jsou zaznamenána, tudíž procentuální úmrtnost je možná o něco vyšší.

Dle výzkumů séroprevalence napříč 32 lokalitami je úmrtnost na Covid 0,24%, tedy umírá jeden z 416 nakažených. Mezi lidmi mladšími 70i let toto procento činí dokonce 0,05%, tedy pod 70 let umírá pouze 1 z dvou tisíc nakažených! Dle jiné studie mezi lidmi staršími  sedmdesáti let drtivá většina přežije. Osobně vím o dvou starších sedmdesáti let, oba přežili. Pouze 1 z 333 333 nakažených pod 18 let umírá.

Jiné výzkumu ukazují dokonce nižší procenta. Dokonce i americké mainstreamové médium The Guardian informovalo o kalifornské studii (přestože tam volí převážně Bidena), že úmrtnost je mezi 0,12% až 0,2%, tedy mezi jedním z 833 nakažených a jedním z 500 nakažených.

Pro srovnání úmrtnost na klasickou sezónní chřipku činí 0,1%. Tudíž chřipka je celkově dvakrát nebezpečnější, než covid pro osoby mladší sedmdesáti let.

OPATŘENÍ NEZACHRÁNÍ ŽIVOTY

Mnozí lidé se mylně domnívají, že likvidace hospod, hotelů, kadeřnictví a jejich majitelů a zaměstnanců zachrání lidské životy. Ovšem např. Bělorusko pouze na dva týdny zakázalo školy a má méně mrtvých a nekoná se žádné přetížení nemocnic. V Bělorusku na covid ke dni 27.12. zemřelo 1 376 (tedy 0,14 z tisíce lidí), v Česku 10 950 (tedy 1,02 z tisíce lidí). V první vlně mělo Bělorusko více úmrtí.

Nejvíce byla médii za údajnou ignoraci Covidu pranýřována Brazílie a zejména její pravicový konzervativní prezident Jair Bolsonaro. V Brazílii byla stanovena opatření pouze v některých regionech místními vládami, nikoliv celostátně. Na jaře měla Brazílie v porovnání k počtu obyvatel skutečně výrazně více mrtvých než Česko, ovšem od té doby jejich počet souvisle klesá. Nemá smysl dělat opatření, která posílají rodiny na ubytovny, jen kvůli tomu, aby se vlna úmrtí na covid odsunula o několik měsíců. V Brazílii zemřelo 191 tisíc covid pozitivních, což může působit děsivě, ovšem čísla klamou, jelikož Brazílie má 212 002 565 obyvatel.  V Brazílii tedy zemřelo 0,9 lidí z tisíce obyvatel. Obliba prezidenta Bolsonara prudce stoupla díky tomu, že lidem dovolil vydělávat peníze. Například respondentka z chudého severu Brazílie (kde většina lidí volí ekonomickou levici) Ira Alves uvedla: „Nemůžeme zavřít všechno. Život musí pokračovat, i během pandemie. Měníme náš názor na Bolsonara. Lidé by ho nyní volili.“

Včera zemřelo na covid v Česku 94 osob, v Brazílii 307. Kdyby měla Brazílie stejný počet obyvatel, jako Česko, zemřelo by v ní dnes 15 lidí. Reálný počet mrtvých v Brazílii s minimálními opatřeními je v praxi tedy mnohem nižší než v Česku s přísnými opatřeními. Jednoduše řečeno: Ti, kdo na covid umřou, v Brazílii již zemřeli, ale v Česku umírají dnes.

Naopak v jiných zemích Latinské Ameriky lidé museli opatření porušovat, aby měli na živobytí (a to také masivně dělali). V Egyptě, kde byla opatření jen krátkodobá, zemřelo 0,07 z tisíce lidí.

Naopak v Argentině stanovila levicová vláda extrémně krutá opatření, takřka úplný zákaz vycházení trvající několik měsíců, který byl nejkrutější v Buenos Aires. V Argentině zemřelo 42 501 lidí, tedy 0,959 z tisíce lidí. Argentina s extrémně přísnými opatřeními má tedy více zemřelých než Brazílie s minimálními opatřeními či Egypt a Bělorusko s dvoutýdenními opatřeními.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Hysterie se stupňuje ..... www.inadhled.cz    S potřebou utratit co nejvíce peněz za nakoupené vakcíny se zvyšuje počet špatných zpráv. Přeplněné nemocnice, kamiony plné zesnulých, Německo nás označuje za centrum šíření infekce. Budují se očkovací centra, testuje se kvůli všemu. Za chvíli bez negativního testu připomínajícího loterii nebude moci jít ani na vlastní toaletu. Covidpassy jsou blízkou realitou. Vzpomínáte na sliby politiků na jaře? Rychle vzaly za své.

  Propaganda cílí na ty, kteří jsou vhodní k rezignaci. Ti, kteří se cítí být ohroženi, jsou ochotni nechat ze sebe udělat pokusné králíky. Slyšíme pouze to, že vakcína zachrání lidstvo, přestože vzápětí je řečeno, že Vás maximálně ochrání před těžkým průběhem. Tedy možná, protože absolutně nikdo netuší, je li to pravda, jaké mohou být následky a kdy se objeví. To je daň za urychlený vývoj. Daně bývají vysoké a nízké. Takže pokud budeme hledat přirovnání, tak to není žádné Monte Carlo či ostrov Man, ale spíše to vypadá na Dánsko. Tam jsou dost vysoké.

  Pfizer a Moderna vrhnuly na trh podobné produkty. O jejich složení a reálné účinnosti bylo napsáno mnoho. Pfizer má za sebou řadu skandálů při provedených předešlých vakcinacích na více místech planety, Moderna je mladý projekt vzniklý v roce 2010. Zatím z laboratoří této společnosti nic velkého nevzešlo a nová vakcína je de facto prvním podstatnějším počinem. Přičemž přímo ze společnosti zaznělo, že nevznikla proto, aby léčila. Důvodem jejího vzniku je lidi časem přeprogramovat. Více to není jistě třeba rozvádět. Přes tyto skutečnosti byly jejich produkty schváleny Evropskou komisí jako vhodné pro aplikaci většině obyvatel Evropy. Buď zodpovědní za schválení nemají ostatní Evropany rádi, nebo je v tom tak tučná provize, že se odmítají zabývat reálným stavem. Případně jde o vyšší zájmy, které jsou ve skutečnosti velmi nízké.

  Médiím a politikům se daří několik věcí. Odborníky se stali především v umění šířit strach, budit paniku. Dále vzbuzovat úsměv. O strachu a panice není třeba se rozepisovat. Stačí si omylem pustit televizní zprávy a za pár minut se třesete z obav o svůj život. Respektive zhruba polovina národa to tak má. Panika už je poté probuditelná velmi snadnou. Symbolem smrti je rakev. A když jich je poskládáno na sebe více, epidemie je obhajitelná. K tomu se přidá pár na první pohled logických věcí, to pro ty přemýšlivější z řad skeptiků, namíchá se ,,správná“ směs odborníků, nafouknou se čísla a začne se vládnout tvrdou rukou. Ptáte li se na ten úsměv, ten vzbuzuje emigrace chřipky z našich krajů. Vzhledem k tomu, že PCR testy dle všeho chřipku od covidu rozlišují jen těžko, tedy jestli vůbec, možná valná většina těch pozitivně testovaných ve finále nemá právě nic jiného než právě ji.

  Spoluobčané odmítající vakcinaci jsou automaticky nazýváni popírači covidu. Tak to není. On ten covid existuje. Onemocnění jím může mít různý průběh, ovšem realitou je procentuální vyjádření, které naznačuje, že nejde o nic dramatičtějšího než právě ta chřipka. A to včetně úmrtnosti. To však svědky covidovi nezajímá. Propaganda říká, že jsme uprostřed katastrofy. Tečka. Kdo si dovoluje pochybovat? Nůžky se tak rozevírají. Lidé neochotní přistoupit na špinavou hru jsou osočováni, perzekuováni, to i přesto, že jsou tolerantní k orouškovaným z protibřehu. Agresivita fanoušků vakcinace stoupá, nenasazená rouška v nich vzbuzuje vztek. Mají tendenci poučovat. A to tak, že neustále. V televizi přeci říkali, že…

  Nekonečnost epidemie je záměrná a už nyní se ví, že jen tak odejita nebude. Má ekonomický a politický podtext. Ničí množství jedněch a nechává zbohatnou minimum druhých. Průvodním jevem je však něco jiného. Ukazuje se, jak snadné je lidi rozeštvat. A to je to, co by nám mělo vadit nejvíce.     (Čtěte na stránkách iNadhled)


S logikou na vládu nechoďte! ..... Dobří hospodáři umí počítat. A ještě lepší hospodáři myslí i za roh - umí si představit, jaké následky přinesou jejich dnešní rozhodnutí. Je naše vláda taková - umí počítat a myslet dopředu? Nevypadá to...  14. 1. 2021 10:18 | Link: http://www.evahrindova.cz/node/612

Pozorujeme vládu a napadají nás logické otázky. Jaký smysl mají třeba zavřené sjezdovky, když tam ti lidé reálně jsou? To nemá žádnou logiku - jedině logiku co nejvíce ztížit život všem podnikatelům ber kde ber. Asi podle logiky chcíplé kozy. Když chcípla hospodám, budeme spravedliví a zařídíme, aby chcípla i všem ostatním.

Proč prostě nedovolit vlekařům otevřít a ušetřit si tak kompenzace a celou tu administrativu okolo? Nebylo by to pro všechny jednodušší? A pro lidi zdravější? Logika nepustí, ale vláda to ignoruje. Toto řešení - otevřít - napadne každého, ale vládu ne. Proč? Jsou ve vládě lidi, kteří neumí počítat a neumí si klást logické otázky? Kde se tam vzali? Kdo je tam drží?

Stejnou zvrácenou logiku má i zákaz prodeje některého zboží v supermarketech. Je vedeno zájmem spravedlnosti vůči malým prodejcům, kteří mají zavřeno. Ale lidi v těch supermarketech jsou, na epidemii tento zákaz nemá žádný vliv. Výsledkem je akorát buzerace lidí a komplikace především pro seniory, kteří neumí objednávat na e-shopech. Jestli zákaz prodeje zboží v supermarketech někdo chápe jako pomoc drobným prodejcům, je to idiot. Pomocí drobným prodejcům by bylo jedině povolení je otevřít. Z epidemiologického hlediska otevření malých prodejen nemá žádný vliv na nic. Tak proč se neotevřou? Komu prospěje devastace drobného podnikání? Jakou to má logiku?

Ale logiku u vlády nehledejme, její chování ovládá partička matematiků a bezcitných technokratů, která si užívá svůj apokalyptický film bez ohledu na ztráty.     (Čtěte na stránkách Evy Hrdinové)


My víme o COVIDU všechno nejlíp, a kdo není s námi, je proti nám ...... Jistě jste si všichni všimli, že o Corona viru se sdílí spousta dezinformací. Když se sejdou tři vědci nebo zdravotníci, mají většinou 5 zcela protichůdných názorů. Média to všechno ještě pěkně přibarvují a problém je, že oni vědci, se vlastně ve skutečnosti ještě nikde nesešli a raději každý vykřikuje svoje teze z dobře opevněných pozic bez oponenta.

Jedním z předních a nejcitovanějších bojovníků proti Covid dezinformacím, je doktor Jan Kulveit – datový vědec z Oxfordu (mimochodem velký oblíbenec doktora filozofie z Ostravy, dalšího samozvaného odborníka na Covid Antonína Doláka).

Kulveit v roce 2019 získal doktorát z fyziky a v roce 2010 absolvoval s diplomovou prací „Studium nukleace kvantových teček“. Jeho životopis se mi nikde nepodařilo najít, ale každý jistě dokáže posoudit jak velkou fundovanost v epidemiolgii, vakcinologii, virologii a ekonomii, což jsou všechno obory, ke kterým se vyjadřuje takřka denně, s tímto vzděláním asi má a jaké zkušenosti musel získat za ten rok, co uběhl od jeho doktorátu.

Jak Kulveit bojuje s dezinformátory na poli epidemiologie jako je například Rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, dr. h. c. mult. – profesor BIOCHEMIE, nebo Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. vakcinolog a epidemiolog s 30 lety praxe.

Což je odhadem věk čerstvého doktora fyziky Jana Kulveita.

Když si přečtete „argumentaci“ Jana Kulveita v médiích, najdete tam téměř vždy všechna klíčová slova správného fact checkera jako: SPD, Sputnik, hoax, demagogie, dezinformace a svoje oponenty profesory z předních českých univerzit častuje výrazy jako „lokální bizarnost a kuriozita“. Zmínka o SPD je totiž v debatě o účinnosti vakcín velmi zásadní argument pro všechny osoby s tím správným kritickým myšlením.

Lidé v mém okolí už dlouho volají po tom, aby na sebe tyto dva tábory přestaly štěkat v médiích a na facebooku a proběhla mezi nimi diskuze, ve které bychom mohli posoudit jejich argumenty v přímé konfrontaci. Vyzval jsem proto Jana Kulveita, pod jedním z jeho facebookových výpadů na adresu profesora Berana, zdali by se něčeho takového nechtěl zůčastnit a rozmetat Beranovy dezinformace a demagogie tváří v tvář před očima celého národa a navždy je zadupat do země svými nevyvratitelnými fakty.

Co myslíte, jak to dopadlo?     (Čtěte na stránkách Reformy)


Přestavba celého světa na jeden velký sanitárně-digitální gulag ...... Bylo to už trochu monotónní. Ať již šlo o řízenou masovou migraci a propagaci multikulturalismu, nahrazení přirozené rodiny perverzními komunitami všeho druhu či ochromení národních států, vždy za tím číhal starý "dobrý" George Soros. To se vážně nenajde někdo mladší (Sorosovi bylo loni rovných 90 let), kdo by od něj mohl převzít prapor revoluce?

Začněme proto radostnou zprávou, že se to podařilo. 

Novou hvězdou na poli globálního sociálního inženýrství je o 8 let mladší Klaus Schwab. 

Německý ekonom, jinak též führer Světového ekonomického fóra (WEF), sdružujícího vlivné osoby z řad našich postmoderních elit a nadnárodní korporace, které tuto "dobročinnou" a pochopitelně neziskovou organizaci financují.

Ředitel globální perestrojky

O projektu tzv. Velkého resetu psal Branislav Michalka zde

Ohlášen byl Schwabem, princem Charlesem, šéfem OSN či prezidentkou MMF v polovině loňského roku, a od té doby byl rozpracován do detailů snad v každém oboru lidské činnosti (na kompletní rekonstrukci světa pracuje již dlouho a průběžně, nové je jen heslo).

Jaký by to tedy byl vstup do nového roku, kdyby nám ho svou epištolou neotevřel právě Herr Schwab. 

Rodící se rok 2021 neoznačil jen rokem Velkého resetu, ale pro svět "po covidu", kdy zavládne režim "nové normality", zvolil zcela nový letopočet: rok 2021 je prý ve skutečnosti rokem nultým - YEAR ZERO. 

Přirovnává dnešní situaci k prvním měsícům po skončení druhé světové války, s tvrzením, že "rokem nula" byl nazýván i rok 1946.

Kde jsou fact-checkeři, když je nejvíce potřebujeme? 

Tento termín je v poválečných politických dějinách totiž spojován s jiným rokem. 

Schwabovi bylo pouhých 37 let, když hlavní architekt tehdejšího Velkého resetu v Kambodži soudruh Pol Pot označil jako nultý rok 1975. 

Tehdy Rudí Kmerové obsadili Phnompenh a zahájili jednu z nejhorších hrůzovlád, jakou lidské dějiny poznaly. 

Klaus Schwab snad podobné ambice nemá, přesto se máme na co těšit.

Nová éra začíná

Letošní rok prý bude mít tři pilíře: 

1) úsilí dostat covid-19 pod kontrolu 

2) velký skok v dekarbonizaci na cestě k uhlíkové neutralitě a 

3) metrika zainteresovaného kapitalismu.

K dosažení prvního cíle máme po ruce vakcíny, ale pozor - zkrocení nového koronaviru experimentálními vakcínami (genetické inženýrství nemá od toho sociálního zas až tak daleko) nestačí, čeká nás prý "oprava strukturálních chyb" v systému zdravotní péče. 

Nic bližšího nám z této vize neprozradil, ale vzhledem k tomu, že Klaus Schwab je transhumanista, snící o "fúzi naší tělesné, biologické a digitální identity", tak lze asi tušit...

Pokud jde o druhý cíl, Schwab neskrývá radost z toho, že Joe Biden přivede USA zpět pod diktát Pařížské klimatické dohody. 

Takže když zrovna nepovedeme válku proti SARS-Cov2, tak si to budeme rozdávat s uhlíkem. 

Pro dosažení třetího cíle získal Velkou čtyřku, tj. čtyři největší poradenské firmy, dominující na globálním trhu auditorských služeb, které všem korporacím nastaví nové hodnotící parametry, zohledňující jejich přínos Velkému resetu. 

A finančně na to všechno dohlédnou obří finanční instituce, z nichž Schwab výslovně jmenuje jen dvě - Bank of America a největší světový investiční fond BlackRock, který od loňského roku fakticky určuje finanční politiku USA.

Základy pro novou éru jsou tedy položeny, soudí Schwab. 

O to palčivěji vyzní otázka, proč v jiném svém nedávném streamovaném prohlášení upozorňoval na nebezpečí "děsivého scénáře všezahrnujícího kybernetického útoku, ve srovnání s nímž bude dnešní covidová krize vnímána jen jako malá nehoda"? 

A proč na závěr tohoto svého vystoupení použil neméně děsivého novotvaru "kyberpandemie"?

Nezapomeňme, že Schwabovo WEF spolupořádalo simulaci globální koronavirové pandemie v říjnu 2019, tedy pouhých pár měsíců před oficiálním ohlášením pandemie reálné, jejíž průběh se nápadně podobá té nacvičované...

Chce nám snad Schwab touto cestou sdělit, že onen ROK NULA by mohl mít i jiné vyznění, než je to z jeho pohledu optimistické?

Ostatně - neznáte někoho, kdo tohoto švába do pozice ředitele globální perestrojky volil?     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Sorosova legie pod roztomilou značkou Piráti: Co když vyhrají volby? Rozdíl od komunistů v osmačtyřicátém. Čeho se můžeme dočkat? Strategie vymačkej a zahoď. Nenápadně a účinně. Brusel za naše hradby dovlekl Trójského koně ..... PETR HAMPL prognosticky rozebírá, k čemu dojde, pokud se v naší zemi dostanou ke kormidlu Piráti v čele se svým dredatým šéfem

Když se předseda Pirátů Ivan Bartoš před dvěma lety označil za budoucího premiéra, sklidil výsměch a byl označován za zkrachovalou fetku. Jenže časy se mění.

Přišla vleklá epidemie, vláda projevila neuvěřitelnou neschopnost, Piráti naopak postupují se značnou profesionalitou, a co bylo včera nemožné, to dnes působí celkem realisticky. Tedy dredatý premiér nebo dredatý ministr vnitra.

Jaký by to mělo dopad na každodenní životy obyčejných lidí? Když tuto otázku pokládáme, zjišťujeme, že o Pirátech vlastně víme velmi málo, a že jejich názory jsou zcela nejasné. V minulých volbách uspěli na základě slibu, že zavedou to, co už bylo mnoho let zavedeno. Jejich voličům to stačilo. Stejně se ukazuje, že voličům Pirátů nevadí korupce, zneužívání moci, a že Piráty nemůže poškodit žádný typ skandálu.

Sorosovi korzáři ... Výkladní skříň ukazuje lidi mladšího středního věku, kteří se chtějí bavit. Spousta alkoholu, spousta drog, žádné zábrany, nejrůznější sexuální výstřednosti a život jako permanentní pouliční veselice. A do toho těžba bitcoinů. To by ještě nebylo tak strašné. Běžný občan by si občas zaklepal na čelo, a občas by se pohoršeně zamračil, ale jeho život by tím nebyl příliš poznamenán.

Jenže nechtějí taky zavádět radikální změny? Odpověď nezískáme pohledem na Piráty, ale tím, že se podíváme stejným směrem. Ke komu Piráti vzhlížejí? Koho respektují? Jakoukoliv vrchnost! Chce Westinghouse zakázku? Piráti začnou okamžitě prosazovat vyřazení všech konkurentů. Chtějí zakázky americké zbrojovky? Piráti okamžitě požadují utracení neomezené částky. Poníženě donášet vrchnosti a hrbit se před ní, to je skutečné pirátství. Jsou to lidé, kteří se dokážou nevázaně bavit, když se to po nich chce. Ale i během těch nejspontánnějších chvil se umějí neuvěřitelně detailně hlídat, aby se snad nedopustili něčeho nekorektního. Zkuste si třeba představit Prague Pride, kde má bílý deviant na vodítku černocha. Nemožné! Něco takového se jim nestane nikdy.

Chcete-li vědět, jak mohou Piráti změnit váš život, nedívejte se na Piráty, ale dívejte se do Bruselu, na prohlášení Sorosovy Open Society a do korporátních centrál. Problémy mohou nastat vlastně jen tam, kde se zájmy různých skupin globalistů budou křížit.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Žerte brouky: EU schvaluje moučné červy jako potravinu, aby zachránila životní prostředí ..... Žlutí mouční červi, na kterých si lze pochutnat jako na křupkách vcelku nebo jako na proteinové moučce, byli Evropskou unií uvolněni jako potravina pro lidi, kdy jde jen o jednu sérii hmyzu, o které se uvažuje jako o potravině pro tento blok.

Evropská potravinová agentura (EFSA) odhalila ve středu ve svém žurnálu rozhodnutí, že vysušené larvy brouků druhu Tenebrio molitor (potemník moučný) jsou pro lidi bezpečnou potravinou s poznámkou, že lidé s alergiemi na roztoče v prachu a korýše by mohli zažít reakci na tuto novou potravinu. Podle vlastního výkazu EFSA je to poprvé, kdy jsou v Evropské unii jako potravina schváleni brouci.

Člena panelu nutričních expertů EFSA Dr. Helle Knutsena tento orgán citoval, jak říká, že k šetřením potřebným pro nové potraviny patří „nutriční, toxikologické, chemické a mikrobiologické testy, když jich jmenuje jen pár.“ Guardian referoval o tvrzeních vědeckého ředitele EFSA Ermolao Ververise, který o tomto rozhodnutí řekl: „Toto první rizikové hodnocení EFSA pro hmyz jako pro novou potravinu může vydláždit cestu pro první celoevropské povolení. Naše rizikové hodnocení je rozhodným a nutným krokem k regulacím nových potravin na podporu politiků EU, aby mohli činit na vědě založená rozhodnutí a zajišťovat pro spotřebitele bezpečnost.“     (Čtěte na stránkách Reformy)


14.1. 2021     Dánsko již brzy zavede “korona pasy” pro očkované jedince. Kdy s tím vyrukují Babiš a Prymula? ..... Dánské ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo zprávu, že v zemi budou brzy zavedeny očkovací korona pasy pro osoby, které již mají očkování na koronavirus. Těmto osobám bude umožněno cestovat letadly bez testů. Dánsko prý bude modelem pro ostatní evropské země.

Proto lze v brzké době očekávat nějakou EU iniciativu v tomto směru, ke které se bezpochyby přihlásí i “čeští” politici a odborníci jako Babiš, červený svetr a “obchodní zástupce farmaceutických firem” Prymula. O zavedení statusu “privilegovaných” osob pro očkované se ostatně mluví u nás doma již zcela otevřeně. Že je to protiústavní? Koho to zajímá, že?!     (Česká věc)

Jo, kdyby tak u nás vládl pan Orbán, hned by to bylo veselejší ...


Viktor Orbán: MĚNÍME ÚSTAVU. OTEC DÍTĚTE JE MUŽ A MATKA ŽENA ..... Maďarský parlament schválil novelu ústavy, která stanoví, že matka je žena a otec muž. Stát podle novely chrání právo dětí na jejich původní pohlaví. Ústava bude garantovat i výchovu dětí v duchu křesťanské kultury.

Maďarský parlament schválil novelu ústavy, která stanoví, že matka je žena a otec muž. Stát podle novely chrání právo dětí na jejich původní pohlaví. Ústava bude garantovat i výchovu dětí v duchu křesťanské kultury.  Úpravy se týkají zejména zákazu adopce dětí páry stejného pohlaví. “Maďarsko chrání právo dětí na jejich genderovou identitu získanou při narození a zaručuje výchovu v souladu s hodnotami, na nichž je založena maďarská ústavní identita a křesťanská kultura,” konstatuje se v dodatcích základního zákona.  Vysvětlivka poukazuje, že “západní ideologie se mění způsobem, který vyžaduje zaručení práva dítěte na vlastní identitu v souladu s jeho pohlavím při narození s cílem ochránit dítě před duševními a biologickými zásahy, které se dotýkají jeho fyzického a duševního zdraví”.  9. Dodatek, který do parlamentu předložila ministryně spravedlnosti Judit Varga, se věnuje otázce manželství, rodičovství i výchovy dítěte. “Maďarsko chrání instituci manželství jako partnerského soužití mezi mužem a ženou, na základě dobrovolnosti, a rodiny jako základu pro přežití národa. Základem rodinného vztahu je manželství a vztah rodič – dítě. Matka je žena, otec je muž, “uvádí se v dokumentu.  V maďarské ústavě je již nyní zakotveno právo dětí na ochranu a péči potřebnou k patřičnému tělesnému, duševnímu a morálnímu rozvoji. Novela má však podle slov Vargová zajistit všem dětem výchovu založenou na maďarské křesťanské kultuře a zaručí jim také nerušený vývin v souladu s pohlavím, se kterým se narodili.  K prvním zásadním změnám v maďarské ústavě došlo krátce po nástupu předsedy vlády Viktora Orbána k moci v roce 2010. Ústava již nyní definuje manželství jako svazek mezi mužem a ženou a jako základ rodiny a přežití národa.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)

Bravo, Maďaři !!!!! A co udělají ti naši EUrovlezdoprdelkové teď?


Donald Trump symbolicky u města Alamo skončil beznadějný boj proti obrovské přesile nepřítele, stejně jako obránci stejnojmenné pevnosti v roce 1836, padli úplně všichni, ale jejich odpor vstoupil do dějin! Sbor náčelníků spojeného velení americké armády zasadil Trumpovi poslední úder, ve vojenském oběžníku oznámili všem americkým vojákům, že na základě Ústavy se vrchním velitelem vojáků a tím pádem prezidentem stane Joe Biden! Deep State podle všeho triumfálně zvítězil, po Trumpovi možná zůstane v USA jediný pomník, a to právě zeď na mexické hranici! ..... Přestože jsem si to nechtěl připustit, od prvního okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že Donald Trump pronese v Texasu projev u města Alamo, jsem měl nepříjemný pocit, že toto místo si Donald Trump vybral záměrně pro konec svého nerovného boje s obrovskou přesilou, kterou nešlo porazit. A bohužel, po zhlédnutí včerejšího projevu se toto mé podezření naplnilo. Donald Trump si mohl vybrat jakékoli místo pro svůj projev u hraniční zdi dlouhé 450 mil, on si ale zvolil místo nedaleko města Alamo, což je jméno, které je pro Američany tím, čím je pro české  vlastence Bílá hora.

V únoru roku 1836 po vypuknutí povstání v Texasu a během následující Texaské revoluce se stovka amerických mužů zmocnila bývalé katolické misie Alamo nedaleko San Antonia, dnes je to součást San Antonia. Povstalci bojující za nově vyhlášenou Texaskou republiku přeměnili misii na pevnost a po dobu 13 dnů se bránili obrovské přesile několika tisíc mexických vojáků pod velením mexického prezidenta Antonio Lópeze de Santa Anna. Všichni obránci po 13 dnech padli, nepřežil ani jediný.

Když se v USA řekne “Alamo” v jakékoliv souvislosti, je to synonymum pro heroický, hrdinný, ale k nezdaru odsouzený boj, který ovšem není zbytečný, protože se stává symbolem nezlomného odporu a vzdoru, a to i za cenu absolutní a drtivé porážky. Donald Trump nevystoupil u památníku Alamo v San Antoniu, ale nedaleko stejně pojmenovaného města Alamo, blízko něhož se hraniční plot nachází.  Přirovnání významu Alama k Bílé hoře není úplně přesné a vystihující, protože Bílá hora byla svědkem úprku vojáků a žoldnéřů, byla přehlídkou chaosu a rovněž i zbabělosti, to však v období 30-leté války nebylo nic zvláštního, protože většina vojáků na bitevních polích byla profesionálními vojáky, resp. žoldnéři z celé Evropy, kteří bojovali v rámci své práce, a pokud výsledek bitvy vypadal beznadějně, žoldnéři to zabalili a prchli, přičemž následně se nechali najmout jiným panovníkem či šlechticem, a pokračovali nanovo. Tady jenom odbočím s malou poznámkou.

Pro Američany je Alamo jako Bílá hora pro Čechy

Krutost 30-leté války spočívala v její obrovské finanční nákladnosti, kterou si panovníci v Evropě nemohli už po pár letech dovolit platit, a tak začali žoldnéře platit “kořistním právem” jako náhrady žoldu. Jinými slovy, žoldáci přestali dostávat výplaty žoldu, ale mohli si výplatu ukořistit po dobytí bohatých, především potom hanzovních měst, tedy měst s právem “hanzy”, svobodného obchodu mezi hanzovními městy. Hanza byla předchůdcem dnešní globalizace. Města mezi sebou obchodovala volně, bez městských ochranných cel a úpisů, což ještě na počátku novověku nebylo běžné, města se bránila dovozu a importu konkurenčního zboží z vedlejších měst.

Donald Trump u hraniční zdi

Tato hanzovní města byla ovšem vypleněna velice rychle a postupně tak docházelo k plenění i malých měst a dokonce i vesnic, a to především na sklonku 30-leté války, kdy se části žoldáckých armád osamostatnily a začaly na vlastní pěst rabovat menší města a vesnice. Proto srovnání Alama s Bílou horou kulhá na obě nohy, ovšem obojí vyjadřuje porážku boje vlasteneckých sil obrovskou přesilou. A právě Donald Trump včera 12-01-2021, dvouciferně zkráceně 12-1-21, využil symbolické a okultní “zrcadlové” datum ke vstupu do Valhally. Zrcadlová data jsou v okultních procesech řízení doslova fanaticky uctívaná, zrcadlové datum je takové, které uprostřed má jedno z čísel krajních, přičemž seřazení krajních čísel je k sobě od čísla uprostřed zrcadlově obrácené.

Donald Trump si vybral k symbolickému vzkazu okultní zrcadlové datum

Ten, kdo nese zrcadlové číslo, prošel očistcem a ukřižováním, a to i v přeneseném smyslu, tedy ukřižování ze strany médií, Big Tech, ze strany Deep State, následně prošel procesem výchovy svých následníků, předkládal jim zákony, přikázání, sloužil jim za vzor, a po dokončení práce nositel čísla odchází do Valhally, stává se odkazem, vzorem, který nikdy nebude zapomenut.

Využití včerejšího data k projevu u Alama, což je jméno symbolizující hrdinství, boje za správnou věc, za svobodu, ale rovněž symbolem totální porážky obránců, je natolik symbolické, a natolik křičící do očí, že to musí dojít mnoha Američanům. Zrcadlová data symbolizují přechod a událost mezi dvěma světy, mezi tímto, který je řízen konceptuálně, a okultním světem, který podléhá okultním procesům řízení. Donald Trump nejprve chtěl vystoupit 11-1-12, ale nakonec vystoupení o den odložil, aby svůj vzkaz vyslal na zrcadlové datum. A o jaký vzkaz šlo?

Donald Trump v rozhovoru s pohraniční stráží

Donald Trump v projevu vyslal varování Joe Bidenovi, že ať si dá pozor na to, co si přeje, že tento hoax a hon na čarodějnice okolo 25. dodatku americké Ústavy a odvolání Donalda Trumpa na jeho základě, se může vrátit jako strašák a bude strašit Joea Bidena a jeho administrativu. Pozor, Donald Trump nemluvil v projevu o impeachmentu, ale o 25. dodatku americké Ústavy, což je něco jiného. Tento dodatek umožňuje odvolat prezidenta na základě jeho zdravotního stavu, mentálního či fyzického.

A přesně toto může brzy hrozit Joeu Bidenovi, který může být velmi brzy za pomoci 25. dodatku odvolán z funkce prezidenta pro pokročilý stupeň demence, což bylo evidentní a zjevné již při volební kampani. Joe Biden tak může být právě na základě 25. dodatku v následujících měsících odvolán a na jeho místo nastoupí Kamala Harris. A tato možnost není hypotetická, ta je přímo očekávaná, protože Joe Biden se při kampani raději schovával, nenechávali ho vystupovat v médiích, aby nevyděsil voliče, jak je to s ním už po mentální stránce špatné.     (Čtěte na stránkách AENews)

To je strašná zpráva, o to strašnější, že většina těch, co oslavují Trumpovu prohru netuší, co je čeká ...


Zakladatel internetu má dost monopolu dat a cenzury. Vytvořil nový internet, kde jsou uživatelé pány svých dat ..... Označován jako otec internetu, Tim Berners-Lee je člověk, který vymyslel technickou stránku internetu a vytvořil první standardy.

Teď je však 65letý Angličan znechucen tím, co se z internetu stalo. Digitální giganti, jako Google a Facebook, si nashromáždili obrovskou moc a libovolně zachází z osobními daty uživatelů, ani nemluvě o cenzuře a špehování lidí.

Berners-Lee se proto rozhodl, že přijde s novým konceptem, s novou sítí, která bude fungovat na open-source a kde se uživatelé sami stanou správci svých dat, která v online prostoru sdílí.

Obří korporace učinily z původně svobodného světa internetu místo, kde samy rozhodují o tom, co je pravda a co je lež, a pomocí umělé inteligence blokují, skrývají a mažou to, co se jim nelíbí, a propagují a upřednostňují věci, které uznají za hodna zviditelnění a která jim přinesou největší zisky.

Berners-Lee se chce vrátit do počátků internetu, který byl „svobodný a divoký“. Založil proto start-up Inrupt, kde společně s kolegy usilovně pracují na vývoji a propagaci svých cílů. Tento týden chce svou vizi nového internetu představit světu a v následujících měsících cestovat po světě, aby učil programátory, jak na jeho open-source platformě SOLID vyvíjet aplikace pro konečné uživatele – jedince i firmy.

Jak popisuje deník India Times, každý uživatel bude mít svůj osobní prostor na webu zvaný „pod“, který bude zahrnovat i další aplikace, jako adresář, kalendář, komunikaci s druhými, hudbu atd. Je to jako zkombinovat Google Drive s WhatsApp nebo Messengerem, Spotify a dalšími programy.

Všechno bude na jednom místě, pouze s tím rozdílem, že uživatel si bude svá data kontrolovat sám, ať už jde o to, jaké stránky navštívil, co na internetu nakupoval, kam cestoval nebo jakou hudbu či video si přehrával.

Tato data budou uložena v individuálních datových trezorech, což nebude v podstatě nic jiného než vyhrazené místo na serveru dle svého výběru. Když to srovnáme např. s Google Drive, data se nebudou nacházet na serverech Googlu, takže nebudou být moci zneužita ani odcizena.

Firmy a programy se budou moci k osobním datům dostat pouze se zabezpečeným odkazem a pouze na konkrétní úlohu, kterou uživatel schválí či neschválí, například zpracování žádosti o půjčku u banky nebo nabídnutí personalizované reklamy, poznamenává deník The New York Times. Společnosti nebudou moci data uživatelů ukládat.

Konec monopolu

Solid bude podle Berners-Leeho jakýmsi útěkem od monopolu dat, který zažíváme s digitálními korporacemi typu Google nebo Facebook. Je mu přirozeně jasné, že jeho počin se nebude „Big Tech“ líbit, ale je mu to jedno, řekl v rozhovoru s Fast Company.

„Neprosíme se jich o svolení. Neprobíráme s Facebookem a Googlem, jestli kompletní změnu, při níž budou přes noc vyvráceny všechny jejich obchodní modely, zavést nebo ne,“ prohlásil otec internetu.     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)

Tak toho bych se moc rád dožil ...


JAK SNADNÉ TO BYLO ..... Také sledujete, co se děje v USA? Jak snadné bylo umlčet Trumpa hned co se našel důvod to udělat? Prezident Spojených států – pamatuju si, že naši redaktoři titulovali právě US prezidenty jako nejmocnější muže planety a teď to působí jako ta největší fraška. Prezident největší vojenské velmoci je ustřižen od voličů nikoliv rozhodnutím soudů nebo snad napochodováním nějakého komanda do televize. Nebo že by byl vaporizován jedním velkým výbuchem či střelou z knižního velkoobchodu. Dokonce ani nebylo nutné vypnout internet. Stačilo jen vyřadit aplikace příslušné nezávislé sociální sítě Parler z nabídky a na těch ostatních mu prostě bloknout účet. Levné, rychlé, jednoduché, efektivní. 

A najednou Trump jako by nebyl…. Co myslíte (já nevím a hodně by mě to zajímalo) má nějaké osobní stránky s osobní doménou registrovanou někde na Kajmanských ostrovech nebo v Izraeli, když je s Netanjahuem takový kamarád? Má Trump nějaké Vidlákovy kydy? Odkazoval na ně poslední čtyři roky na svých fejsbůkových profilech? Počítal s tak jednoduchou možností umlčení? 

Ten “útok” na Kapitol se v našich kruzích popisuje jako false flag operace. Že byla zinscenovaná protistranou a ve správnou chvíli utnuta. Případně se prostě použil trumpovský dav a nějaký student Zifčák ho navedl do správných dveří, kde už byla připravena chybějící ochranka. Netvrdím, že to tak není, ale vystačíme si i bez tohoto vysvětlení. Ve skutečnosti se už delší dobu jen čekalo na záminku. A kdyby nepřišla ta u Kapitolu, našla by se nějaká jiná. 

Vypnutí Trumpa na sociálních sítích, to byl připravený tah ke kterému dalo svolení nejvyšší vedení těchto technologických gigantů. Čekalo se jen na Trumpovo klopýtnutí, aby se taková cenzura dala před národem nějak obhájit. A kdyby nebyl Kapitol, bylo by něco jiného. Není přece možné, aby prohravší prezident vyzýval k útoku na samotné srdce demokracie že? Výsledek je jasný. Sedmdesát milionů dezorientovaných voličů, kteří už nic neuslyší a i kdyby se vzpamatovali a něco vymysleli, bude už pozdě. Slyšíme osamělé výkřiky, kterak Trump použije zázračné zbraně odplaty, ale ty existují jen ve vlhkých snech těch, co teď právě pohřbívají svoje naděje a tohle jim pomáhá se s tím vyrovnat. Demokraté mají senát, sněmovnu i prezidenta…      (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Daně nás dusí ..... Krize z let 2008–2009 se projevila i v přístupu Evropy k daním. A další krize, která začala v roce 2020, pak už všechno jenom dorazila.

Zatímco před první z obou krizí, tedy v roce 2007, činil v zemích EU poměr vybraných daní k HDP 39,2 %, po krizi systematicky rostl, takže v roce 2018 už činil 40,3 %. *)

V zemích eurozóny je to vidět ještě víc. Ze 40,1 % v roce 2007 vyskočil poměr vybraných daní k HDP na 41,7 % v roce 2018. Vysoké daně ale ekonomiku dusí. To se pak nemůžeme divit, že Evropa dlouhodobě moc neroste.

To, že má eurozóna vyšší zdanění ekonomiky než celá EU, je dáno tím, že některé země mimo eurozónu mají daně relativně nízké a vybírají jich málo. Třeba v Rumunsku činí inkaso daní k HDP jen 27,1 %. V roce 2007 to přitom bylo 29 %. Rumuni tedy po krizi snížili zdanění ekonomiky a šli tím proti proudu evropských socialistů.

Naopak v zemích, kde bují socialismus, daně rychle rostou. Ve Francii v roce 2007 činil příjem z daní 44,5 % HDP, aby v roce 2018 činil už 48,4 % HDP. V Belgii vyskočily daně ze 45,5 % na 47,2 %, daněna je tedy skoro polovina ekonomiky. To je vskutku nezdravé. Až příliš mnoho lidí má pak důvod daně neplatit a nemá také motivaci se snažit, protože jim stejně polovinu peněz stát vezme. Příliš vysoké daně ekonomiku jednoznačně brzdí.

Zajímavé je, že ačkoli má Francie tak vysoké daně, její vládní dluh stejně roste. Problém Francie tedy evidentně není v příjmech státního rozpočtu, ale ve štědrých výdajích, jelikož Francie si stále kromě socialismu hraje i na vojenskou velmoc, což ji finančně tíží.

Není přitom pravdou, že bohaté země mají vysoké daně, jak často tvrdí socialisté. Socialisté dokonce často stavějí logiku na hlavu tím, že se tváří, že vysoké daně jsou zdrojem prosperity.

Například ve Švýcarsku měli v roce 2007 ukazatel na 26,3 % a v roce 2018 ho mají jen na 28,1 % – a Švýcarsko je jistě bohatou a rozvinutou ekonomikou, kterou i Němci chtějí dohnat. Spíše je to tedy obráceně: vysoké daně každou ekonomiku dusí. Proto chudé ekonomiky nemají šanci vysoké daně zvládnout; chudá země s tak vysokým zdaněním, jaké vidíme třeba ve Skandinávii, by ekonomicky zkolabovala. Pouze bohatá země si může vysoké zdanění dovolit, protože ji to sice také ekonomicky ničí, ale ještě to se svým bohatstvím ustojí.

V České republice jsme vyskočili s podílem daní na HDP z 34,5 % na 36,2 %. Jsme tedy stále pod průměrem EU. Slovensko má ale menší státní ekonomiku, jelikož z 29,3 % vyskočilo jen na 34,3 %. Jasně se ale ukazuje, že Slováci s eurem mají procentuálně rychlejší růst daní než Češi bez eura. Slovenské daně vyskočily o pět procentních bodů a české o necelé dva. Slováci nás v daních nejspíš brzy předeženou.

Nepříjemným zjištěním tedy je, že ve většině zemí včetně nás se stát na úkor soukromého sektoru z dlouhodobého pohledu rozpíná. Zbývá tak stále méně soukromé ekonomiky, která je schopna uživit bobtnající ekonomiku státní. A nám zůstává v kapse procentuálně menší podíl z peněz, které si vyděláme.

A aby toho nebylo málo, daně jsou špatně nastaveny. Čím socialističtější politik, tím raději zdaňuje příjmy a majetek a méně ochotně zdaňuje spotřebu. Daně ze spotřeby jsou totiž „vidět“, což voliči nemají rádi. Daně z příjmů jsou pro jistou část zaměstnanců do značné míry „neviditelné“, protože necítí na vlastní kapse, že za ně jejich peníze odvádějí zaměstnavatelé. Daně z majetku jsou pak vůbec nejvíc nemorální daní, ale pro socialisty nejoblíbenější.

Stokoruna vybraná na dani z příjmu má ale úplně jiný dopad na ekonomiku než stejná stokoruna vybraná na dani z přidané hodnoty. Když budeme vědět, že velkou část příjmů, které si vyděláme, nám stát sebere, budeme mít slabší motivaci vydělávat. Prostě budeme k práci dost laxní. Pokud by nám naopak celý příjem zůstal a my bychom věděli, že zdaněná bude jen spotřeba, o to větší motivaci vydělávat budeme mít. Kolečka ekonomiky se budou točit mnohem lépe.

Pokud jde o strukturu daní, Evropa měla v roce 2018 nejvíc příjmů z produkce a dovozu. Tyto příjmy v EU tvořily 13,6 % veškerého inkasa daní. Druhou nejpodstatnější položkou bylo sociální pojištění, které činilo 13,3 % všech příjmů. Třetí nejvýraznější položkou bylo zdanění příjmů a majetku, tyto daně tvořily 13,2 % inkasa všech daní.

Eurozóna má ale jinou strukturu než celá EU. U eurozóny je největší položkou sociální pojištění, které činí 15,2 % příjmů. Druhou položkou je zdanění výroby a dovozu (13,3 %) a třetí nejdůležitější položkou je zdanění příjmů a majetku (13 %).

Pro ekonoma, který vidí, jak drahé je zaměstnávat lidi, je však zdanění práce, tedy příjmů z práce, celkem peklem. Čím bude kvůli daním práce dražší, tím víc budou roboti konkurovat lidem a vytlačovat je z trhu práce.

Nejhůř je na tom v tomto ohledu Dánsko, které daní příjmy a bohatství nejvíc (28,9 %). Rumunsko má mnohem zdravější strukturu daní, jelikož tento typ daní představuje jen 4,9 % inkasa všech daní. Českých 8 % je stále rozumných, podobně jako slovenských 7,3 %.

To už mnohem lepší daní, než je daň z příjmů a práce, je daň z přidané hodnoty. Nedemotivuje totiž od práce. Tady překvapivě vede Chorvatsko, které na DPH získává 13,5 % všech daňových příjmů. Českých 7,7 % je nad průměrem EU (7,1 %).

A nezdravé je i velké zdanění korporací. Příjem ze zdanění právnických osob činí 2,7 % celého inkasa daní v EU i eurozóně. Pro český rozpočet ale představuje 3,5 % všech příjmů. To je moc. V Německu činí ukazatel jen 2,9 %, v Rakousku 2,8 %, v Polsku 2,1 %, v Estonsku 2 % a v Lotyšsku jen 1,1 %.

Bohužel systém nastavení daní není ve většině evropských zemí příliš příznivý hospodářské prosperitě. To pak vytváří nepříjemnou spirálu: vysoké daně demotivující strukturou k práci – zpomalování růstu – větší dluh vlády – snaha vlády daně ještě víc zvýšit.      (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


NASTAL UŽ ČAS NA MASIVNÍ PROJEVY OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI? NEJSME MAJETKEM VLÁDY A NEMÁME POVINNOST SLEPĚ POSLOUCHAT!

od Redakce CZ24 NewsZveřejněno dne13. ledna 2021 ČESKO: Čas od času nastává v životě státu doba, kdy se k moci dostanou lidé nadmíru neschopní a zároveň všeho schopní. Koneckonců, české země s tím mají své bohaté zkušenosti.

A dnes, po více než třiceti letech, nám opět vládnou lidé otevřeně nepřátelští naší svobodě. Koronavirus jim poskytl pohodlnou záminku, jak popustit své nenávisti uzdu. A oni si to náramně užívají.

Pociťujeme to na sobě již téměř rok. Vloni v únoru jsem kdesi napsal, že se neobávám koronaviru, jako spíš toho, že se jej naše vláda bude snažit řešit. Skutečnost dalece předčila moje obavy. Jsme svědky a zároveň oběti nejmasivnějšího pošlapávání naší svobody od pádu totality.

Dalo by se snad pochopit, že veřejnost má z koronaviru strach a tak se na krátkou dobu vzdá určité části své svobody výměnou za rychlé vyřešení epidemie. Jenomže místo toho vidíme, že jednotlivá opatření, jako například zákaz podnikání, kýžený efekt nemají. Pokud ovšem tím efektem nemá být totální poroba živnostníků a malých podnikatelů v této zemi – pak vládní opatření fungují téměř dokonale. “Ti, kteří by byli ochotni se vzdát svobody výměnou za chvilkové bezpečí, si nezaslouží ani svobodu ani bezpečí,” řekl Benjamin Franklin. Ztratili jsme svobodu a čísla nakažených stoupají. Vzdali jsme se svobody a nezískali výměnou nic.

Je třeba si uvědomit, že nejsme majetkem vlády. Máme občanskou povinnost, chceme-li se nazývat občany, posuzovat každé vládní opatření, každou vyhlášku a každý zákon z pohledu vyššího principu, z principu svobody!

Nemáme povinnost slepě poslouchat. Tou nejdůležitější občanskou vlastností není bezmezná poslušnost a slepá důvěra vůči těm, kteří drží v rukou politickou moc. V určitých dobách je a musí být občanská neposlušnost zbraní odpovědného občana. A v takové době se nyní nacházíme.

Domnívám se totiž, že Babišova vláda podporovaná impotencí tzv. parlamentní opozice již promarnila jakékoliv šance na normální diskuzi a občanská neposlušnost se stala poslední možností, jak s ní zahájit účinnou polemiku. Politická moc totiž pochází od občanů. Zneužít tuto moc proti nim, obírat je masivně o jejich svobodu, je neobhajitelný rozpor a nabízí se otázka, od jakých principů pak taková vláda odvozuje svoji legitimitu.

“K zajištění práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svoje oprávněné pravomoci ze souhlasu těch, jimž vládnou, a kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou”, tak praví americká Deklarace nezávislosti, nejdokonalejší politický dokument západní civilizace.

Impotentní opozice opatrně tvrdí, že nadějí pro změnu vlády budou letošní parlamentní volby. Ovšem ruku na srdce, může někdo této opozici důvěřovat, že právě ona je nadějí na to, že naší svobodu získáme zpět? Nedávají tzv. opoziční strany svým tichým souhlasem najevo, že ony by epidemii koronaviru řešily stejně. Nebo lépe řečeno neřešily, spíše ji zneužily pro destruktivní, sadistické uplatňování moci nad lidmi? Čekat do října a doufat, že změna přijde od Pirátů či od ODS, je zoufale naivní. Občanská neposlušnost těch, kterým vláda zakázala pracovat, zajišťovat živobytí svých rodin, v podstatě žít, je jediným východiskem. Otevřít svoje podniky, začít pracovat. Přestat být dobrovolnými obětními beránky vládní neschopnosti řešit kolaps zdravotnictví.

Současná politická garnitura nebojuje s koronavirem. Bojuje s námi, se svobodnými občany – domnívá se totiž, že jsme snadnější cíl nežli koronavirus. Dokažme jí, že to tak v žádném případě není!     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Peruánské soudy čelí vyšetřování: Za koronavirus má podle nich odpovědnost Gates a Soros ..... Nejvyšší soud v peruánské oblasti Ika zkoumá rozhodnutí přijaté soudy v jistém procesu. Soudci v něm své rozhodnutí motivovali tím, že na vytvoření covidu-19 se podílela „kriminální elita“.

„Nařídili jsme předběžné vyšetřování hlavních soudců trestního odvolacího senátu ve městech Chinch a Pisco, abychom potvrdili, nebo vyvrátili pochybení z jejich strany,“ uvádí se na facebookové stránce Nejvyššího soudu.

Vyšetřování začalo poté, co soudy v oblastech Pisco a Chinch  v jednom případu vyhověly žádosti o prodloužení doby předběžného zadržení obviněných, a to kvůli nepředvídatelnému charakteru pandemie, za kterou nese odpovědnost kriminální elita, která řídí svět. Konkrétně mají na mysli americko-maďarského filantropa Georga Sorose, rodinu Rockefellerů a spoluzakladatele společnosti Microsoft Billa Gatese.   

„Žádná vláda, právnické nebo fyzické osoby, ani advokáti obviněných nemůžou tvrdit, že pandemie je předvídatelná. Výjimky představují Bill Gates, Soros a Rockeffery, kteří ji tajně řídí v rámci svého nejbližšího okolí a globálních korporací…“ uvádí se v rozhodnutí soudu, které bylo dříve zveřejněno.     (Čtěte na stránkách AC24)


Vakcína proti COVID-19 NENÍ podle definice vakcína ..... Ve zkratce David Martin a Judy Mikovitsová v tomto videu vysvětlují, proč současná vakcína proti COVID-19 není vakcínou, ale něčím jiným.

David Martin: Rocco, něco si vyjasněme. Shodněme se na tom, že tohle není vakcína. Ano. Musíme to říct jasně. Používáme výraz vakcína, abychom tuto věc dostali do výjimek v rámci veřejného zdraví. Tohle není vakcína. Tohle je mRNA zabalená v tukové obálce, která se dostane do buňky. Je to lékařské zařízení navržené ke stimulování lidské buňky, aby začala tvořit patogen. Není to vakcína… vakcíny jsou ve skutečnosti právně definovaný výraz. Jsou právně definovaným výrazem v rámci zákonu o veřejném zdraví a v rámci standardů CDC a FDA.

Konkrétně vakcína musí stimulovat jak imunitu u osoby, co ji přijímá, ale také musí narušit přenos. A to tato vakcína nedělá… jasně nám říkají, že kmen mRNA, který putuje do buňky, nezabrání přenosu viru. Je to léčba. Ale pokud by se o tom mluvilo jako o léčbě, veřejné zdravotnické orgány by to tak ochotně nepřijalo, protože lidé by se pak ptali: Jaké další léčby existují? Používání výrazu vakcína je přehnané jak v rámci právní definice vakcíny, ale také protože to potlačuje otevřenou a svobodnou debatu. Tím, že to označíte za vakcínu, zaškatulkujete to jako něco, kdy jste „pro to” nebo „proti tomu”.

Pokud byste ale o tom mluvili jako o léčbě… a pamatujte na to, že firma Moderna začínala s chemoterapiemi na rakovinu, ne jako výrobce vakcín pro SARS. Kdybychom řekli, že dáme lidem preventivní chemoterapii na rakovinu, kterou nemají, vysmáli by se vám… protože je to stupidní představa. A to je přesně tohle. Tohle je mechanické zařízení ve formě velmi malého balíčku technologie, který se vpichuje do lidského systému, aby aktivoval buňku, aby začala vyrábět patogen.

A já odmítám, v jakékoliv konverzaci, říkat, že tohle je záležitost vakcíny. Jediný důvod, proč ten výraz používají, je ten, aby zneužili soudní případ Jacobsona z roku 1905, který byl od svého sepsání překroucen. Pokud bychom byli upřímní, nazvali bychom to podle toho, co to je. Je to přístroj chemického patogenu, který má v buňce vyvolat výrobní činnost chemického patogenu. Je to lékařské zařízení, ne léčivo. Splňuje totiž CDRH definici zařízení. Není to živý systém, není to biologický systém, je to fyzická technologie, která má akorát velikost molekulárního balíčku.

Musíme mít velmi jasno a nenaletět na jejich hru, protože jejich hra je, že když o tom budeme mluvit jako o vakcíně, pak zabředáme do konverzace o vakcínách. Ale tohle, dle jejich vlastního přiznání, není vakcína. Musí být všem posluchačům jasné, že nenaletíme na tuto nesprávnou definici, tak jako nenaletíme na jejich industriálně-chemické definici zdraví. Obě jsou totiž funkčně mylné a přímo porušují právní konstrukt, který se zneužívá.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Bilderberg odsouhlasil měkkou popravu obyvatel planety země. A tou je „nepovinné“ očkování ..... Včera jsem v superrychlovce carstena uvedl film, který pod jménem melody uvedla čtenářka v diskuzi. Moc děkujeme. Dnes další čtenářka pod jménem jarca zaslala odkaz na stejný film. Je to znamení. Byl natočen před dvanácti lety a pro závažnost a důležitost uvádím pro spící ovečky jako samostatný článek. Máte vynikající „zbraň“ pro spící rodinu a další členy, kterou můžete okamžitě použít. V době natáčení byl film konspirační „teorií,“ dnes je děsivou a krutou realitou. Pro lidi, kteří trpí kognitivní disonancí je zcela zbytečný a měli by se spíše jít léčit. Motto dnešní doby zní všude a hlasitě: MYSLET

Prosíme o co největší rozšíření mezi vaše přátele a známé, popřípadě lékaře, právníky a policisty. Děkujeme.

Jejich čas v y p r š e l.

Uvádím dva odkazy, kdyby opět řádila černá ruka „jejich pokroucené pravdy“ a video odstranila.

VIDEO

Záloha ke stažení ZDE      (Čtěte na stránkách Tadesco)


Covidová tyranie v akci: Vyhazov z práce za účast na demonstraci? Není hvězda jako hvězda. Nesmíte toto, nesmíte tam, nesmíte si koupit tamto. Globální obluda, cenzura milionu účtů a počínající tvrdá normalizace v impériu ,,,.. RADEK POKORNÝ se zamýšlí nad důsledky nedělní demonstrace, které stejně jako dění v USA ukazuje kam směřuje současný Západ

Po nedělní demonstraci proti koronavirové tyranii pocítili někteří její účastníci dopad téměř okamžitě. Tak jak jsme to znali z předlistopadových dob vyhodnocují se filmové a fotografické záběry a vyhledávají ti nejaktivnější reakcionáři, proti kterým budou vyvozena příslušná opatření. Soudruzi v Liberci již vyhodili na hodinu ombudsmanku pro seniory, která nejenže byla na demonstraci identifikována ale také na sobě měla nevhodné symboly. Žádné zákonem zakázané. Kde jsou časy, kdy jsme si mysleli, že platí: co není zákonem zakázáno, je povoleno. 

Paní ombudsmanka měla totiž na kabátě žlutou šesticípou hvězdu ve které měla nápis "neočkovaný". Tedy v podstatě politický "plakát" upozorňující na reálné nebezpečí, že se z těch, co odmítnou očkování, stanou občané druhé kategorie - jako kdysi. Za tohle ji vyhodili.

Nic nepomohlo její vysvětlení, že ji inspirovala kniha od Stern Fischerové Mengeleho děvče. „Je v ní krásně popsáno, jak se s lidmi v té době zacházelo. Většina těch rodin v té době žila v centru velkých měst, měli krásný život, krásné byty - a najednou na ně někdo ukázal prstem, označil je hvězdou jako nežádoucí pro společnost. A najednou pro ně existovala jiná společenská pravidla, nařízení, vyhlášky. Nesmíte toto, nesmíte tam, nesmíte si koupit tamto, musíte se odstěhovat,“ poukázala dnes již bývalá úřednice na zjevné paralely s dnešní dobou.

Podle novodobých strážců covidové ideo-čistoty je hvězda urážka židovských obětí nacismu, která se jako politický názor v naší svobodné "liberální demokracii" nebude tolerovat. Jo kdyby byla sama hvězda žlutá, pěticípá a pokud možno na modrém podkladu, a kdyby byla jí ozdobena třeba na demonstraci Milionu chvilek, to by byla jiná. To by Lenku Tarabovou čekala naopak pochvala - nejspíš by byla rovnou zařazena do "kádrových rezerv". Takhle ale ztratila zaměstnání.

Revoluce ... Normalizační bolševické praktiky se rozjíždějí na plné obrátky. A to ještě ani neproběhla inaugurace globálního lžiprezidenta, který se po volebním převratu v USA dostal k moci coby loutka internacionály nejmocnějších korporací a Deep State. Globální covido-ideo-policejní mašinérie se dala na pochod a její "progresivní" kladivo v podobě rychlé likvidace zbytků občanských práv drtí nemilosrdně každý náznak odporu.

Jde o faktické vypovězení války globálních elit zbytku společnosti. Cenzura milionů účtů na sociálních sítích a odkazů na internetu se nevyhnula nejen odstraněnému americkému prezidentovi, ale každému, kdo mu projeví sympatie. Revoluční tsunami je tak rychlá, že dokonce i Mutti Merkelová, jedna z hlavních postav  normalizační ideologie Čtvrté říše, to označila za "problematické". Asi ji bude muset soudružka komisařka Jourová poučit. Je to už všude. Kdo zkusí pro srovnání otevřít třeba staré odkazy na youtube, týkající se kritiky progresivistické agendy, zjistí, že většina z nich byla již zablokována. 

Útok na občanské svobody a svobodu slova, nabral od letošního nového roku vskutku novou dynamiku, nad kterou žasnou i naši pamětníci šedesátých let. Zatímco u nás normalizace po roce 1968 přicházela postupně a relativně nenápadně, nyní jsme svědky snahy, zakroutit svobodě krkem mnohem razantněji. Ono také sedí spíše přirovnání k osmačtyřicátému či dokonce k prvním dnům leninského převratu v Rusku. 

Kulturní válka proti všem zpátečníkům, která tyto převraty doprovázela, musela být později částečně zmírněna, neboť hrozila rozvrátit samotnou podstatu státu, který bolševici pro své cíle zprvu potřebovali. Není náhodou, že idea likvidace národních států, tradičních civilizačních hodnot a kompletní přepsání historie v pojetí Lenina či Trockého je u globalistů reprezentovaných bidenovským pučistickým establishmentem respektive bruselským komisariátem téměř identická.

Přitvrdíme ... Můžeme proto očekávat, že všude kde si tato progresivistická obluda usurpuje moc, půjde přes mrtvoly. U nás je zatím je ve stavu zrodu v podobě soft verze covidové diktatury. K té tvrdší jistě nabereme směr ve chvíli, kdy by se demoblok s Piráty dostal po říjnových volbách ke kormidlu. A vláda zatím dělá vše pro to, aby to tak dopadlo. Ale třeba na ni budeme ještě vzpomínat se slzou v oku.

Do října proto možná ještě nebude testování ani očkování povinné. Zatím si moc vystačí s diskriminací občanů, kteří nepodstoupí jedno ani druhé. A spolu s ní se zapojí i mocné "privátní" firmy. Už dnes některé velké přepravní společnosti dávají najevo, že bez testu či očkování "odpírače" coby občany druhé kategorie nepřepraví. Najednou je progresivistická mantra "diskriminace" fuč.

Naopak sílí tendence, aby se i u nás zavedla opatření jako v merkelovském Německu, kde v některých spolkových zemích už dnes mohou do restaurací pouze ti, kteří předloží potvrzení o negativním testu či očkování. Desítky dalších omezení, která brzy budou zavedena v celé Čtvrté říši, dělají z lidí, kteří se vakcinačnímu teroru nepoddají vyvržence. Jako v Říši pořadové číslo 3 – což právě chtěla připomenout Lenka Tarabová - a už je bez zaměstnání.

To není přitažené za vlasy, jde o stajený model, stejné metody. I ve Třetí říši byla část občanů postupně zbavována základních občanských práv - aby "nenakazila" zdravou čistou rasu. Právě proto tak podrážděná reakce na symboliku, která ji charakterizovala.

Stejně tak požadavky Pirátů a Zelených na veřejný lynč moderátora nedělní demonstrace, který je zastupitelem na Praze 6. Ve skutečnosti to dobře ukazuje, čeho se globalisté bojí. Účast výrazných osobností na demonstraci jako je prezident Václav Klaus či zpěvák Daniel Landa totiž znesnadňuje použít obvyklý způsob diskreditace, který mají tyto síly dobře odzkoušený. Však už je proto také "Bretschneiderové" zostřeně sledují. Jeden udavač - tedy správný občan - exprezidenta nahlásil, že si bez roušky zašel do restaurace na toaletu a pro jídlo do krabičky. Jenže ho nemají odkud vyhodit. Tak ho budou aspoň skandalizovat.

Prostě řečeno: K obvyklým nepřátelům Říše, kteří brání národní stát, žádají uzákonění referenda o czexitu či odmítají neslýchané zvýhodňování menšin a likvidaci tradiční rodiny, přibyli na seznam nejnověji také ti, kteří veřejně odmítají corona diktaturu. 

Kdo bude další?      (Čtěte na stránkách Protiproud)


13.1. 2021     Slavná americká lékařská fakulta začala nazývat těhotné ženy “těhotní a rodící lidé”. V Idahou na univerzitě mají “klub rovné menstruace” ..... Známá americká lékařská fakulta na Harvardově univerzitě začala nazývat těhotné ženy “těhotní a rodící lidé”, případně “těhotná osoba”. Cílem nového newspeaku je zahrnout do této skupiny i nebinární osoby, případně ženy, které se cítí být muži.

To ale není jediné novátorství na amerických universitách. Na  Boise State University v Idahou, mají “Menstrual Equity Club” (klub menstruační rovnosti). Jehož členy se mohou stát osoby, které menstruují i nemenstruují. Protože menstruovat prý mohou i jiné osoby než ženy!

Bývaly doby, kdy americké univerzity patřily ke špičkám ve vzdělání a výzkumu. Nyní ale mají evidentně jiné priority a vzdělání studentů k nim nepatří.     (Česká věc)

Priorotou je udělat ze studentů bezpohlavní hovada, titulující se "TO".


VLÁDNÍ DIKTATURA ..... Já jsem přesvědčen, že současná situace nám ukazuje na naprostou škodlivost ovládání veškerých aspektů našich životů současnou přebujelou státní byrokracií. Nejde ani tak o obrovskou kvantitu a složitost současných zákonných norem, ale hlavně o neustále se posunující se vnímání občana jako viníka.

Presumpce neviny se zcela nepokrytě mění na presumpci viny a občan jako sprostý obviněný musí svoji nevinu prokazovat. Politika „…všeci kradnú…“ nás dovedla k třídní nenávisti, ve které se nedá dlouhodobě žít. Nedůvěra státu ve svoje občany a občanů ve stát. Jak chcete v situaci vzájemného obviňování řešit úspěšně nejenom krizové, ale i běžné každodenní situace?

Dalším aspektem naprosté nedůvěry vlády ve schopnosti občanů je snaha o detailní specifikování situací. Jako jeden z mnoha absurdních příkladů bych uvedl nařízení, kterým vláda specifikovala počet hráčů na smyčcové nástroje, kteří mohou hrát u jednoho notového pultíku. To, že si nikdo z vlády neuvědomuje absurditu takovýchto pokynů, je velmi nebezpečné. Vláda má určovat základní strategické cíle a opatření a jejich rozpracování do konkrétních kroků musí být na mnohem nižších článcích řízení.

Díky pandemii máme jedinečnou šanci podívat se na naše bytí jinýma očima. Musí nastat renesance základních hodnot zodpovědnosti, důvěry a svobody v rozhodování. Podnikatelské prostředí je především zapleveleno obrovskou spoustou administrativy a státní buzerace. Jak mají fungovat služby, když velkou část pracovní doby živnostníci věnují vyřizování požadavků státu. V oblasti podnikání musí nastat zásadní zjednodušení vztahu podnikatel a stát. Stát potřebuje ke své činnosti daně a podnikatel potřebuje ke své činnosti, aby ho stát zatěžoval minimálně.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


JOE BIDEN, KTERÝ NEVÍ, JESTLI PŘICHÁZÍ NEBO ODCHÁZÍ, AMERICKÝM PRESIDENTEM? ..... Je to výsměch všem myslícím lidem. Joe Biden, který se vždycky velmi špatně učil a z University vyšel jako jeden z posledních (po něm bylo jen 7 dalších, z celkového počtu 84 lidí) a který je dnes mentálně tak znevýhodněn, že možná ani neví co je za den, má být presidentem tak velkého státu jako je Amerika? Ovšem když uvážíme, že Globalistům se postupně podařilo dosadit do presidentské funkce narkomana, zvrhlíka a komunistického agitátora, anebo mentálně znevýhodněného prosťáčka, či podprůměrného herce, komunistického agitátora i s jeho partnerem, vydávaným za manželku, pak musíme uznat, že se jedná jen o jedno: zlehčit presidentský úřad v očích lidí a ponížit je tím, že musí takové nedůstojné charaktery na tak významném místě trpět.

Dnes už existují pádné důkazy o tom, že čínská komunistická vláda uplatňovala přímou kontrolu 75% všech volebních zařízení, použitých při loňských presidentských volbách v Americe, což jsou všecko výrobky tří firem: Dominion, Unisyn a ES&S. Tyto firmy dodávají 75% veškerého volebního zařízení v Americe a i mnohde jinde ve světě! Jejich majetnictví je ale tak propleteno, kdy jedna firma vlastní druhou, používají společné části zařízení, anebo mají společný základní programový kód, že se prakticky dají s přimhouřením oka považovat za jeden celek, zaměřený na zešvindlování kterýchkoliv voleb. A tyto tři firmy jsou všecky z komunistické Číny.

Bylo rovněž zjištěno, že Číňané uplatňují tvrdou kontrolu všech amerických voleb již od r. 2005. Ne že by teprve tehdy začali, ale předtím to nejspíš dlouho rozjížděli.

Také hodně demokratů a někteří republikáni v Americe investovali velké částky do těchto tří firem, vyrábějících volební sčítací zařízení, což je samozřejmě trestný konflikt zájmů! Ale stále ještě se neví a ani to není zjišťováno, kdo všecko je v těchto firmách finančně zastoupen a jakým podílem se účastní. Nesmíme zapomínat, že čím větší podíl ve firmě, tím větší hlasovací právo a ti, kteří mají procentuálně největší účast, prakticky diktují podmínky, za jakých se bude zboží vyrábět, co bude obsahovat, diktují firemní strategii a všecko ostatní, co je s tím spojeno.

Takže by se dalo říci, že vlastnictví veškerého volebního zařízení v Americe a následně v celém světě, je tajné a jeho záměry nemusí být v náš prospěch!

Mohou pak být takové volby spravedlivé? Těžko. A je pro to víc než dost důkazů. Snad ten nejzajímavější z nich je případ paní Stacey Abrams, která vyhrála ve státě Georgia obrovskou převahou hlasů – a přitom nebyla na žádném volebním lístku. Jak to bylo dokázáno? Kdoví.

ITÁLIE SI PŘIHODILA ... Zcela nové zjištění se týká italského vládního vojenského dodavatele jménem Leonardo SpA, jejichž satelity byly použity na příjem a přeposlání hackery upravených volebních výsledků zpět do Ameriky. Servery ve Frankfurtu obsluhovaly pouze některé části celého procesu. Z Frankfurtu byly informace přeposílány na americkou ambasádu do Říma, kde je hackeři upravili a poslali zpět do Ameriky.

Proto došlo v den voleb v noci k náhlému zastavení všeho sčítacího zařízení. To bylo v Itálii ráno a hackeři potřebovali volební přístroje sami pro sebe, kvůli nainstalování upravených dat. Však také bylo mnoha svědky hlášeno, že do půlnoci vedl Trump po celé čáře, pak bylo zařízení vypnuto a když je znovu zapnuli, vyhrával Biden. Tím byla americká ambasáda v Římě přímo zúčastněna na politickém převratu v Americe a na svržení svého vlastního presidenta!

Alessandro Profumo, ředitel firmy Leonardo SpA byl právě odsouzen italským soudem na 6 let vězení za podvod, který spáchal v r. 2015 jako ředitel jedné z hlavních italských banek. Do funkce ředitele Leonardo SpA by dosazen v r. 2017 tehdejším italským Premiérem Gentilonim. Že by tento nevěděl o podvodu, který Profumo spáchal dva roky předtím není pravděpodobné, což ukazuje na to, že i tehdejší italská vláda byla spoluúčastníkem současného volebního podvodu v Americe.

Italský soudce Prof. Alfio D’Urso v přísežném prohlášení (text je ZDE, nahraná výpověď v Angličtině na videu ZDE) potvrzuje pravdivost těchto informací. Jistý Arturo D’Elia, vedoucí IT oddělení firmy Leonardo SpA byl pověřen vedením a navigován zaměstnanci americké ambasády v Římě, aby vsunul do počítačového programu patřičné změny, které umožňovaly převrácení volebních hlasů z Donalda Trumpa na mohutně prohrávajícího Joe Bidena. D’Elia je ochoten toto dosvědčit u kteréhokoliv soudu, jestliže bude jemu a jeho rodině poskytnuta patřičná ochrana. Skutečné a pravdivé volební informace nezničil, ale nechal je jako backup a skryl na tajném místě. Je ochoten tyto předat soudu.

I se zkoruptovanými volbami bylo možno vyhrát ... Vice president Mike Pence měl možnost převrátit podvodné výsledky voleb 6. ledna 2021 a zajistit pokračování Trumpova presidentství. Ale Pence zradil Ameriku, zradil lid a rozhodl se pro opak. Celé čtyři roky byl tajně proti presidentovi a i svoji kancelář zaplnil lidmi stejného smýšlení. V době nejvyšší koronavirové krize to byl Pence, který měl vést celou zemi k úspěšnému vyřešení situace. Ale on, spolu s neslavným a názory měnícím Dr. Fauci pokazili všecko, co pokazit šlo. Amerika nikdy na Pence a jeho zradu nezapomene.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


„Tohle není cvičení. Zákon o povstání prý podepsal prezident Trump včera večer.“ Simon Parkes dostal zprávu od svých nejvyšších insiderů ..... Simonův zasvěcenec (insider) zdůraznil, že to není cvičení. Prezident Trump v noci definitivně podepsal zákon o povstání. Na Simonovy zasvěcence se dá spolehnout, že řeknou pravdu.

Řekl, že pákistánský výpadek proudu – 40% země – je spojen s blokováním prodeje General Electric do Číny. Dohoda měla být podepsána v Pákistánu.

Řekl, že italský premiér už mohl být zatčen. Nemůže to potvrdit, ale říká, že italský soudce na něj určitě podepsal zatykač. Patrně Itálie v současné době dělá dohody s USA. USA požadují v rámci dohody zatčení.

Řekl, že prezident Trump nepojede do Kongresu, aby byl inaugurován – bude inaugurován v Bílém domě. Mnoho světelných válečníků vidí možnost, že nebude žádná inaugurace kvůli zcela novému systému vládnutí – prostřednictvím lidu. PRO lidi. Budeme muset sledovat vývoj aliančního plánu.

Řekl, že generál flynn bude v nadcházejících týdnech hrát velmi důležitou roli. Nemůže to potvrdit, ale řekl, že generál flynn může být dokonce navržen jako viceprezident v administrativě prezidenta Trumpa ve verzi 2.

Předpověděl, že tato situace v USA může trvat až do 19. ledna. Domnívá se, že Biden má být zatčen. Je tolik důkazů o pedofilii na H. Bidenově notebooku. (laptop z pekla)

Řekl, že i když dostává spolehlivé důvěrné informace, tohle je válka a je to velmi proměnlivá situace. Časování se může změnit v okamžiku. Nabádá nás, abychom se neupínali na minutové načasování. Je to skvělá rada. Zůstaňte v klidu, udělejte si průzkum.

Diskutoval o tom, že Vatikán bude ‚temný‘ (tj. že na exteriéru budovy vůbec poprvé zhasne veškeré osvětlení). Věří, že papež už může být mrtvý. Pokud ne, bude možná nutné, aby Aliance v této otázce postupovala opatrně. Katolicismus je největší náboženství v západním světě, praktikované mnoha miliony. Pedofilní Papež zničí katolicismus v jeho jádru a zdevastuje miliony věřících. Znám jich několik osobně. Souhlasím se Simonem.

Nakonec, naprosto souhlasím se Simonem. Toto jsou velmi vzrušující časy…! Čekali jsme na tento čas, Světoví patrioti. Prosím, neztrácejte ani chvilku pocitem strachu nebo pochybností. Nasaď si boží brnění.MÁME TO…!     (Čtěte na stránkách Důležité 24)


Covid slouží agendě zničení svobody, zavedení digitální měny ..... Nahromaděné důkazy zcela nasvědčují tomu, že covid je instrument, jehož účelem je eliminovat lidskou autonomii a učinit z konceptu svobody vulgární slovo, neboť svoboda vám způsobí onemocnění covidem a smrt. (Foto: Youtube)

Jelikož fyzická měna je jednou z nezbytností lidské autonomie, globalisté pracují na jejím nahrazení digitálními penězi. Papírová měna, mince, peněžní poukázky a šeky kolují z ruky do ruky, a tím údajně přenáší možnou infekci covidem. Digitální peníze jsou oproti tomu virtuální. Nikdo se jich nedotýká. Ještě důležitější pro globalisty je to, že nemohou být vybrány z účtu ve fyzické podobě a hromaděny nebo ukryty. Nemůžete učinit anonymní platbu digitální měnou. Z vašeho života zmizí soukromí. Stanete se zcela transparentními.

Někdo doufá v to, že lidstvo bude mít své vlastní soukromé digitální peníze ve formě kryptoměn. Avšak nezapomínejte, že převodům mezi oficiálním digitálním peněžním systémem a soukromými kryptoměnami lze zabránit. Kromě toho platby soukromými kryptoměnami za nájem, ​​hypotéky, půjčky na auta, platby v obchodech, atd., mohou být zakázány a dodržování může být vynuceno. Ekonomika soukromých kryptoměn by musela fungovat mimo ekonomiku oficiálních digitálních peněz. Jelikož účelem digitální měny je eliminovat lidskou autonomii, taková paralelní ekonomika by byla potlačena.

To samé platí pro platby zlatými a stříbrnými mincemi. Mohli byste zaplatit za soukromou službu nebo soukromě vypěstované potraviny ze zahrady, pokud by byly zahrady povoleny ve světě umělých potravin, vyráběných v továrnách, což právě systém „Great Reset“ - návrh Světového ekonomického fóra - zahrnuje. Nemohli byste si však koupit dům, auto ani letenku za zlato nebo stříbro.

Lidé uvítali digitální revoluci, aniž by si uvědomili totalitní důsledky. Lidé milují své chytré telefony, internet, videohry, sociální média, online platby, možnost pracovat z domova. Zřejmě by většina lidi souhlasila s tím, že se vzdá nezávislosti a autonomie za tyto vymoženosti. A i kdyby ne, tak by pravděpodobně stejně skončili uvěznění v tomto systému, než by si vůbec uvědomili důsledky.

Ne že by takováto varování nebyla všude kolem. Šéfredaktor časopisu MIT Technology Review Gideon Lichfield nám říká, že po pandemii covid už nebude možné vrátit se zpět do normálu. Kontrola našeho chování je nový normál. Svoboda, volnost a občanská práva nejsou slučitelná s covidovým světem a systémem Great Reset, využívajícím covidový svět pro své zavedení. Světové ekonomické fórum se nestydí popisovat, co se pro nás zavádí.

Změna, kterou nám elity přinášejí, je tak radikální, že ji lidé zamítají. Ale jejich chytré přístroječky je již lapily do této změny.

Budoucnost, která se odvíjí, je jako návrat do starověku, kdy lidé byli systematicky ovládáni kněžími nebo druidy. Jakákoli osoba, která vykazovala jakékoli známky nezávislosti, byla hlavním kandidátem na obětování bohům. V západním světě se to již děje těm, kteří říkají pravdu. Manningová, Assange, Snowden.     (Čtěte na stránkách AC24)


Proč vypnuli Parler? ..... O tom, že presidentu Trumpovi zablokovali (ti skuteční) vládcové USA Twitter už všichni víme. Stejně, jako o propukající digitální štvanici na Republikány, jejichž vůdčí osobnosti odřezává jedna digitální komunikační platforma  za druhou. Jednou z posledních obětí této pokrokářské revoluce se stal Parler, americká služba pro mikroblogování, založená v roce 2018.    

Důvod je jasný. Většina sociálních sítí totiž nejpozději s presidentskými volbami v USA přešla na nový level. Od otravného házení klacků pod nohy všem konzervativně smýšlejícím občanům a politikům, přepnuly na plnou, totální cenzuru veškerého nelevicového obsahu. Lid zareagoval hromadným přechodem k Parleru. Který sliboval, že je nebude cenzurovat.

Teď jim ho vládcové Big Tech a USA odřízli od serverů a zablokovali. Provedli to dosud bezprecendentním způsobem. Ze dne na den. V sobotu večer oznámil Amazon, že Parleru ruší web-hosting, a to od neděle. Prý za porušení.. bla bla… znáte to všichni. Tím ovšem chlapci od Big Techu, co spolu mluví, vstoupili na velice tenký led. Narušili úzus hodnotové a politické neutrality poskytovatele web hostingu, kterou dosud veřejně uznával celý sektor.

Proč takový spěch? Proč brutální, silové řešení, bez ohledu na možné následky? Zjevně hasí problém. Něco se děje.  Podíváme-li se na Parler předních republikánských spolupracovníků Donalda Trumpa, objevíme zajímavé hlášky. Tak třeba Trumpova právnička Sidney Powell píše: „Rudy Giuliani vyzývá prezidenta Trumpa, aby vše odtajnil! Na co čeká?” Zmiňovaný Rudy Giulianni pak v jednom z posledních zápisů uvádí: „Odhalíme pravdu s Marii Ryanovou”. A pak ticho.

O co by mohlo jít? Co se má odtajnit? Odpověď může dát Trumpův právník Lin Wood a jeho „parlerové” příspěvky z 10 ledna. Na ně se ovšem už dnes přímo nepodíváte. Lin Woodův účet byl zrušen. Zcela náhle. Po zveřejnění hlášek, jako ta poslední, včerejší, ze 16.hodiny: „V příštích 10-14 dnech se dozvíte šokující informace o mnoha vládních úřednících a bohaté elitě. Obchodování s dětmi a pedofilie je světová pandemie. Odhalení se budou týkat Joe Bidena, Baracka Obamy, Johna Robertse, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Mika Pence, Jeffrey Eppsteina, Billa Gatese a tisíců dalších. Viděl jsem důkazy, jsou konkluzivní. Je to doopravdy boj mezi dobrem a zlem.”

Ano, může to být všechno pitomost. Mráček, ze kterého pršet nebude. Ale dříve než mávnete rukou nad další „konspirační teorií”, zkuste si sami odpovědět na pár jednoduchých otázek. Za prvé – že by se tři různí, renomovaní Trumpovi právníci úplně zbláznili? Všichni naráz? Že z různých míst a přitom koordinovaně mluví o „šokujících odhaleních”.  

Za druhé – proč Demokrati tak úporně, silou, až skoro zoufale tlačí na odvolání Trumpa? Ať už skrze „nepříčetnost”, nebo spuštěním impeachmentu? Když mu zbývá doslova pár dní, do konce mandátu. Proč to tak sveřepě a osobně tlačí zrovna Nancy Pellosiová? Nemůže to souviset se ztraceným laptopem, o němž píšou i seriosní média, že zmizel z její kanceláře při násilnostech na Kapitolu? A hlavně s tím, co v něm asi bylo?

Americká Velká Pokrokářská Revoluce je v plném proudu. Včetně všech věcí, které revoluce obvykle provázejí. Jako jsou bojůvky revolučních gardistů, ovládnutí komunikačních systémů, první seznamy nepřátel státu a jejich počínající likvidace. Zatím společensko-digitální…

Ale z nervozity revolučního velení je zjevné, že to ještě nemají v ruce úplně. Proto také vypnuli Parler. Znamení, že ještě není dobojováno.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Teze pro vystoupení Václava Klause na Staroměstském náměstí na demonstraci “Otevřeme Česko” ..... Pro videozáznam vystoupení Václava Klause na Staroměstském náměstí klikněte sem: https://youtu.be/rHGy_CQjeHs. 1. Děkuji za pozvání a za možnost zde vystoupit. Přišel jsem, abych vyjádřil podporu organizátorům a účastníkům tohoto setkání, které – aspoň tak tomu rozumím – se koná proto, aby bylo jasně a nahlas řečeno, že už toho bylo dost. Že už bylo dost zákazů a příkazů, kterými je nesmírně poškozován náš život, naše životní i pracovní aktivity a činnosti.

2. Mnozí už dlouho přemýšlíme, co proti tomu dělat. Já jsem tři desetiletí politikem, který ví, že dnešní situace vyžaduje politické řešení, ale když toto řešení nepřichází, nastává chvíle pro veřejné vyjádření nesouhlasu. Vaše dnešní přítomnost zde na historickém Staroměstském náměstí to potvrzuje.

3. Kritikem paušálních restriktivních opatření, karantén a lockdownů jsem byl od samého počátku, mluvím a píšu o tom neustále. Mnozí z vás to vědí. Nedávno jsem byl dokonce „vyznamenán“ Ministerstvem zdravotnictví tím, že mne označili za jednoho ze dvou hlavních dezinformátorů v naší zemi, tedy za někoho, kdo svými názory svádí na scestí své spoluobčany. Dezinformátorem nejsem. Pouze se dívám kolem sebe otevřenýma očima a realitu hodnotím jinak než naše vláda a její tzv. experti.

4. Česká vláda provádí obdobnou politiku jako vlády mnoha dalších zemí. V tom není výjimečná. Ze strachu před příštími volbami spoléhá na nadměrně restriktivní politiku. Ta ale žádný průkazný zdravotní efekt nemá, koronavirus si stejně dělá, co chce. Ale tato politika má obrovské zničující dopady na naše životy, na naši ekonomiku, na státní finance a bohužel na duši našeho národa. A to nejenom dnes, ale bohužel o to více i v budoucnosti. Ve vládě a kolem vlády chybí politické osobnosti, které by se této ničivé politice odvážily vzdorovat. Nenabízí je bohužel ani naše politická opozice. Proto naše dnešní setkání.

5. Je třeba provést zásadní změnu. Uzavření života v zemi rozumnou a prospěšnou politikou není. V minulosti při epidemiích izolovávali nemocné, teď jsou izolováni zdraví. Kdy už politici pochopí, že tudy cesta nevede? Snad k tomu aspoň trochu přispěje i dnešní demonstrace.

6. Říkají nám, že nás spasí jakási vakcína a že to vyžaduje očkování nás všech. Žádná zázračná vakcína neexistuje. Stejně si kontaktem s nemocí budeme muset vytvořit svoji imunitu přirozenou. Otevřít zemi je možné a potřebné i bez vakcíny. I očkování musí zůstat svobodným rozhodnutím člověka. Očkovat se já nenechám.

Musí nastat konstruktivní dialog vlády s veřejností. Musí skončit jednosměrný diktát. Proto jsme dnes tady.

Václav Klaus, Staroměstské náměstí, 10. ledna 2021     (Čtěte na stránkách Institut Václava Klause)


Politilog Zbořil doporučuje eurokomisařce Jourové: Původ dezinformací hledejte na Kavčích horách a na Barrandově ..... Politolog Zdeněk Zbořil se zaměřil na fungování médií, která se předhánějí v tom, kdo přinese větší aféru. Obavy místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, že nás někdo dezinformuje a manipuluje námi, označuje za liché. „Měla by se obrátit na ta největší mainstreamová média včetně televizí. Česká televize či TV Barrandov jsou v čele dezinformací,“ říká Zdeněk Zbořil

„Skutečně se mi zdá, že spousta lidí si myslí, že aféra je nejvyšší formou existence občanské společnosti,“ uvedl Zbořil. Podle něj se dění ve světě zredukovává na to, co si některý redaktor či některá redakce nebo některé médium myslí o tom, co by lidé měli vědět, ačkoliv to lidi nezajímá. A cesta do tohoto nevědění je vyznačena titulky. „Titulky jsou zajímavější než zpráva a jsou některá média, která dokonce publikují takové zprávy nebo takové články, kdy ten titulek vůbec neodpovídá obsahu,“ všímá si. Možným důvodem, proč se tak děje, je podle Zbořila skutečnost, že média se stala tou pověstnou čtvrtou mocí, dokonce by se dalo říct velmocí – když média dělají politiku. „To znamená, že především politikaří anebo si to svoje zpravodajství a své zpravodaje připravuje jako politické zástupce politických osobností,“ pokračuje Zbořil. S tím, že je typické, že právě z politologů nebo z lidí zabývající se studiem politiky, se stávají politruci. „Tedy místo toho, aby studovali, tak dávají pokyny a instrukce, jak se lidé v politice mají chovat, a proto právě potřebují mimořádné události,“ podotýká. Zmínil i příklad ze zahraničí, např. aféry v USA. „Proto je v amerických volbách, kterými se již živíme nejméně půl roku, tedy myslím chaosem kolem amerických voleb, nejzajímavější zprávou to, že vtrhli lidé na Kapitol a chtěli ho obsadit, což vlastně nevíme. Ale už vlastně jen víme, že se tam skupina lidí dostala. Kdo ti lidé jsou, nevíme,“ zmínil, jak tato aféra žije a je mnohonásobnou skutečností.

Na Slovensku existuje skutečná aféra, sebevražda bývalého policejního prezidenta, o které je publikována zpráva, že to nebyla sebevražda, ale byla to vlastně vražda a že velká média tu zprávu vlastně zamlčují. „Oni o tom nepíší, ale o to větší zájem je pak o alternativní média a úvahy o konspiracích. Ale ta událost, která je jistě odsouzeníhodná a politováníhodná, není prezentovaná jako aféra, protože si mediální mágové nemyslí, že to aféra je. Nebo nechtějí, aby aférou byla,“ glosuje dění Zbořil. Pozastavuje se i u dění v Hongkongu, kde došlo k zatčení 50 prodemokratických politiků. „A z toho se najednou stane aféra, která se možná do našich médií dostává proto, aby se zmenšil dopad majdanizace amerických politických aktivit,“ přemítá Zbořil. Z té aféry hongkongské si máme pamatovat,  že jeden zatčený, a dokonce už propuštěný na kauci, je americký státní občan. „Nikdo tam v té souvislosti nemluví o historickém kontextu, třeba o  čínském ‚století ponížení‘, které je v Číně mnohem atraktivnější téma než to, že nějací Američané přijíždějí bojovat do Hongkongu za lidská práva a snaží se o jejich ochranu tím, že vyvolávají pouliční demonstrace,“ zmiňuje Zbořil.

Zdeněk Zbořil

Afér je příliš a jsou, podle Zbořila, popisovány tak, aby byly přijatelné nikoliv pro politiky, ale zejména pro média – aby jim v první řadě především plnily rozpočty a dokonce i přinášely zisk. A také, aby jim pomáhaly manipulovat politikou. „Takže obavy paní Jourové, že někdo nás dezinformuje a manipuluje námi, jsou liché. Měla by se obrátit na ta největší mainstreamová média včetně televizí,“ podotýká. Konkrétně zmiňuje Českou televizi či TV Barrandov. „ČT samozřejmě jede také na této vlně dezinformací, ale nechová se jinak než všechny ostatní. To nemluvím třeba o TV Barrandov, která je úplně vedená v dezinformačním duchu a ve vymýšlení afér,“ uzavírá Zdeněk Zbořil.     (Čtěte na stránkách iReportér)


SPOLOČNOSŤ PFIZER BIONTECH OTVORENE PRIZNÁVA, ŽE JEJ PRODUKT MÔŽE ZMENIŤ DNA OČKOVANÉHO A SPÔSOBIŤ I JEHO SMRŤ – PFIZER VARUJE PRED VLASTNOU COVID-19 VAKCÍNOU ..... Spoločnosť Pfizer BioNTech otvorene priznáva, že jej produkt môže zmeniť DNA očkovaného a spôsobiť i jeho smrť, uviedol to nemecký portál Laufpass.com. Spoločnosť BioNTech SE vyratúva vo svojej štvrťročnej správe k 30. septembru 2020 finančné a zdravotné riziká svojho vakcínového programu na desiatkach stránok. Prirýchle označenie vakcíny na koronavírus ako „bezpečný produkt“ médiami, úradmi a vládami je vzhľadom na toto priznanie šokujúce, konštatuje portál Laufpass.com.

„Pokiaľ je nám známe, v súčasnosti neexistuje žiadny precedens, v ktorom by bola imunoterapia založená na mRNA, ako je tá, ktorú vyvíjame, schválená na predaj FDA, Európskou komisiou alebo inou regulačnou agentúrou kdekoľvek na svete,“ uvádza sa v správe. mRNA (mediátorová RNA, z angl. messenger RNA) je jednoreťazcová ribonukleová kyselina, ktorá kóduje proteín, a vzniká prepisom z DNA.

Účinok neistý – riziko zaručené

„Nami ponúkané produkty môžu byť neúčinné, alebo iba mierne účinné. Môžu mať nežiaduce alebo neúmyselné vedľajšie účinky, toxicitu alebo iné vlastnosti, ktoré by mohli vylúčiť schválenie alebo zabrániť či obmedziť komerčné použitie,“ uvádza sa v správe spoločnosť BioNTech SE. „Pokiaľ vieme, FDA ani EMA alebo akýkoľvek iný regulačný úrad neschválil žiadne mRNA imunoterapie ako potenciálnu novú kategóriu terapeutík. Úspešný objav a vývoj imunoterapií na báze mRNA nami alebo našimi spolupracovníkmi je veľmi neistý a závisí od mnohých faktorov. Mnohé sú mimo našu kontrolu,“ konštatuje sa v dokumente.

Nedá sa ručiť za výsledky 

„Nemôžeme zaručiť, že výsledky následných analýz budú zodpovedať údajom, ktoré sme predtým zverejnili. Celkový počet pacientov študovaných vo fáze 1 je malý v porovnaní s počtom, ktorý plánujeme študovať vo fáze 2b/3. Nemusí naznačovať bezpečnosť alebo imunogenicitu BNT162 u väčšej a rozmanitejšej populácie pacientov v klinickom prostredí,“ píše sa v správe spoločnosti Pfizer.

„Vzorky od malého počtu ľudí, ktorí sa zotavili z COVID-19, použité na porovnanie hladín protilátok osôb, ktorí dostali BNT162 v klinických štúdiách fázy 1, nemusí predstavovať hladinu protilátok v širšej populácii ľudí, ktorí sa zotavili z COVID-19. Budúce výsledky v klinických štúdiách s BNT162 môžu byť menej pozitívne v porovnaní s hladinami protilátok v iných vzorkách rekonvalescentných sér,“ konštatuje dokument.

Nepredvídateľné vedľajšie účinky „Rovnako ako u väčšiny biologických produktov, aj použitie našich kandidátov na lieky môže byť spojené s vedľajšími účinkami alebo nežiaducimi udalosťami. Ich závažnosť môže predstavovať menšie reakcie, ale i smrť. Potenciál nežiaducich udalostí je obzvlášť akútny v onkológii, kde môžu mať pacienti pokročilé ochorenie, narušený imunitný systém a môžu dostávať mnoho ďalších terapií. Nežiaduce vedľajšie účinky alebo neprijateľná toxicita spôsobené kandidátmi na naše výrobky by mohli spôsobiť, že ich regulačné orgány pozastavia, odložia alebo zastavia klinické skúšky. Môžu mať za následok prísnejšie označovanie alebo oneskorenie alebo odmietnutie schválenia FDA, EMA či inými schvaľovacími orgánmi. Výsledky našich štúdií by mohli preukázať vysokú a neprijateľnú závažnosť a vysokú mieru vedľajších účinkov“.

„Monitorovanie bezpečnosti pacientov dostávajúcich kandidátov na produkty je výzvou, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť našu schopnosť získať súhlas regulačných orgánov a komercializovať kandidátov na produkty“.

„V rámci našich prebiehajúcich a plánovaných klinických skúšok sme uzavreli zmluvy s akademickými lekárskymi centrami a nemocnicami, ktoré majú skúsenosti s hodnotením a liečbou toxických látok vyskytujúcich sa počas klinických skúšok. Avšak tieto centrá a nemocnice môžu mať ťažkosti s monitorovaním pacientov a liečením toxických látok. Ťažkosti môžu vzniknúť v dôsledku zmien personálu, neskúsenosti, zmien v zamestnaní, pokrytia personálu zariadenia alebo podobných problémov. To by mohlo viesť k závažnejším alebo dlhodobejším toxicitám alebo dokonca k smrti pacientov. Čo by mohlo viesť k tomu, že my alebo FDA, EMA alebo iná podobná regulačná agentúra oneskoríme, pozastavíme alebo ukončíme jednu alebo viac našich klinických štúdií. To by mohlo ohroziť schválenie“.

„Tiež veríme, že centrá, ktoré používajú našich kandidátov na produkty na komerčnom základe, ak budú schválené, môžu mať podobné ťažkosti pri riešení nežiaducich udalostí. Lieky používané v našich centrách riadenia vedľajších účinkov na kandidátske výrobky nemusia adekvátne kontrolovať vedľajšie účinky a nepriaznivo ovplyvňovať účinnosť liečby. Užívanie týchto liekov by sa mohlo zvýšiť u nových pracovísk a centier, ktoré používajú našich kandidátov na lieky“.

Komplikácie môžu prísť neskôr

„Ak naše produkty úspešne dostaneme do klinických štúdií, tieto budú pravdepodobne zahŕňať iba obmedzený počet subjektov a obmedzené trvanie vystavenia účinkom našich kandidátov na produkt. Vo výsledku si nemôžeme byť istí, že nepriaznivé účinky od našich kandidátov na produkt nebudú zistené, ak bude kandidátom na produkt liečený podstatne väčší počet pacientov. Klinické štúdie navyše nemusia stačiť na stanovenie účinkov a bezpečnostných dôsledkov prijímania kandidátov na naše výrobky v priebehu niekoľkých rokov. Ak jeden z našich záujemcov o produkt získa povolenie na uvedenie na trh a my alebo iní neskôr objavíme nežiaduce vedľajšie účinky spôsobené týmito produktmi, mohlo by to mať množstvo potenciálne významných negatívnych dôsledkov,“.cituje Laufpass.com správu spoločnosti Pfizer BioNTech.

„Okrem toho FDA a ďalšie regulačné agentúry odporučili, že pred začatím následných klinických skúšok pre našich kandidátov na produkty založené na mRNA musíme škálovať a ďalej zdokonaľovať testy na meranie a predpovedanie účinnosti konkrétnej dávky týchto kandidátov na produkty. Akékoľvek oneskorenie v analýze škálovania a rafinácie prijateľné pre FDA alebo iné regulačné agentúry by mohlo oddialiť začiatok budúcich klinických štúdií. Okrem toho môže FDA alebo iné regulačné agentúry nesúhlasiť s koncepciou našich klinických pokusov a interpretáciou údajov pre naše klinické štúdie alebo meniť požiadavky na schválenie aj po preskúmaní a pripomienkovaní koncepcie našich klinických pokusov. Výsledky predchádzajúcich štúdií a testov s našimi produktovými kandidátmi nemusia byť pre budúce výsledky testov presvedčivé. Úspech v predklinických štúdiách a raných klinických štúdiách nie je zárukou toho, že následné klinické štúdie budú úspešné,“ zdôrazňuje Pfizer BioNTech SE.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Tak tomu se říká, zobodnúť dýku do zad. Studenti, kteří v Česku pomáhali v druhé vlně pandemie, musí zpětně zdanit své výplaty ..... V Česku začal platit nový zákon, podle kterého musí studenti odvádět daně i odvody.

Česká republika změnila v prosinci výklad zákona a zdanila studentů lékařských fakult, kterým stát nařídil pracovat v průběhu druhé vlny epidemie v nemocnicích či domovech důchodců. Medici tak musí zpětně ze své výplaty odvést sociální a zdravotní pojištění a zaplatit i daň z příjmu – přijít mohou až o 30 procent peněz, které dostali. Píše o tom zpravodajský server iDNES.cz.

Na změnu jako první upozornil Jihomoravský kraj. “Ústřední orgány státní správy v prosinci změnily výklad az již poskytnuté peněžní náhrady za výkon pracovní povinnosti v rámci zdravotnických zařízení je nutné po novém odvést zdravotní a sociální pojištění a současně srazit daň z příjmu,” cituje iDNES.cz z dopisu, který studentům napsal vedoucí odboru kanceláře ředitele krajského úřadu Martin Koníček.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Další země se rozhodla zbavit násilných muslimů a bourá mešity ..... Opět jde samozřejmě o mimoevropskou zemi, tentokrát africkou. Kdypak se dočkáme podobně rázných kroků také v Evropě? Ovšem, zřejmě se jich nedočkáme, neboť falešná pseudohumanita jakýmkoli podobně radikálním krokům brání. Země, kde se rozhodly muslimské menšiny zbavit, to dělají ve vlastním pudu sebezáchovy. Ať už se jedná o Barmu (Myanmar), Indii, Angolu nebo aktuálně Středoafrickou republiku.

Al Jazzíra a všechny podvratné lidskoprávní organizace si zoufají nad tím, že křesťanská většina začala vyhánět ze země muslimskou, ovšem velmi násilnou menšinu. Tato menšina se začala chovat stejně, jako v jiných afrických zemích, kde se pak postupně stává většinou. A Středoafrická republika tak jednoduše dopadnout nechce. Následuje tedy příkladu Angoly, která se s islamizací úspěšně vypořádala zákazem islámu a bouráním mešit.

Ve Středoafrické republice je 15% muslimů, což je počet, při němž už jsou násilnější a zřejmě počítají s tím, že zemi postupně islamizují. Křesťané ve Středoafrické republice se proto rozhodli, že nedovolí, aby jejich zemi obsadili muslimští džihádističtí rebelové, kteří se nezákonně chopili mocenského křesla a vraždili, znásilňovali a pronásledovali křesťanskou většinu. Tedy dělali totéž, co ve všech islamizovaných zemích.

Nejenže si nyní křesťané znovu převzali vládu, ale srovnali se zemí 417 ze 436 mešit v zemi a donutili desítky tisíc muslimů k útěku. Ani na minutu si nemyslete, že to bylo nezasloužené. Je to oprávněná odplata za roky muslimské agrese a násilí proti křesťanské většině. Představitelé OSN samozřejmě kvičí jak podsvinčata a zaříkají se pofiderními „lidskými právy“.

Ale každodenní vyvražďování křesťanů muslimskými bojůvkami z Boko Haram, Al Šabábu či ISIS, k němuž aktuálně dochází v hned několika zemích Afriky, tyto falešné pseudohumanisty nezajímá.

Proč píšu o Africe? Protože tento kontinent je nyní postupně násilně islamizován a totéž se chystá pro Evropu. EU, podvratné neziskovky a drtivá většina evropských vlád islamizaci napomáhají a aktuálně ani jedna vláda nechce islám zakázat. Rakouskem či Francií avizovaný boj proti politickému islámu je k ničemu, základní problém neřeší.

Jak se ukazuje, tak lidé v západním světě zdegenerovali. Nechají se postupně zcela dobrovolně islamizovat a volí si přesně ty politiky, kteří navíc hledají k islamizaci jejich zemí zkratku. Jen málokoho zajímá, že tak pro své děti a vnoučata připravuje peklo na zemi…     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


12.1. 2021     Nová švédská bible pro děti. Bůh je asexuál, Eva nebyla žena a další genderová moudra ..... Švédský ultra liberální biskup Sören Dalevi z Luteránské církve se rozhodl vytvořit novou verzi bible pro děti. Tak plně odpovídá “novému” genderovému pohledu na svět a biblickou historii.

Bůh je v bibli vyobrazen a popsán jako asexuální bytost, Eva není žena a většina bytostí nemá bílou barvu pleti. Například Noe (stavitel archy) je černoch a jeho žena běloška, Ilustrace v bibli pro děti plně podporují diverzitu a genderové pohledy na svět. V nové bibli se například nedočtete, že Bůh stvořil muže před ženou, protože by to mohlo podporovat genderové stereotypy.

Kolik dětí podobná bible přiláká k zájmu o víru není jasné, ale že křesťanské církve řízeně končí, jasné již je.     (Česká věc)


Donald Trump nerezignoval! Na webu amerického ministerstva zahraničí se na chvíli objevila šokující informace, že mandát prezidenta Donalda Trumpa skončil již k dnešnímu dni 11-01-2021 krátce po půl osmé hodině večer středoevropského času! Za změnou webové stránky amerického ministerstva zahraničí stojí zhrzený zaměstnanec, který pozměnil biografické profily Donalda Trumpa a Mikea Pence. Jenže, to lze označit za vzpouru uvnitř vlády a Donald Trump může aktivovat Insurrection Act! ..... Redakce Aeronetu jako první v České republice přinesla informaci o tom, že americký prezident Donald Trump, podle informací na webu amerického ministerstva zahraničí, v pondělí večer krátce po půl osmé středoevropského času rezignoval. Informace se jako první objevila na svobodné sociální síti Clouthub s odkazem na web amerického ministerstva zahraničí. Odkaz na web je zde. Informace byla nepotvrzená, nacházela se pouze na oficiálním webu amerického ministerstva zahraničí. Mohlo jít o chybu serveru, hackerský útok, ale nešlo vyloučit, že je to skutečný fakt.

Donald Trump měl v pondělí v 19:30 středoevropského času vystoupit v amerických televizích, ale na poslední chvíli bylo vystoupení odloženo skoro o 2 hodiny na 21:15 středoevropského času. Americký prezident má na síti Clouthub svůj nový vlastní profil [1] a na něm zatím nic o své rezignaci neoznámil.

Aktualizace 21:35 – Donald Trump nerezignoval!

Podle serveru BuzzFeed [2] se jednalo o soukromou akci zhrzeného jednotlivce, který na serveru amerického ministerstva zahraničí svévolně vymazal biografie Donalda Trumpa a Mikea Pence a nahradil je informací o tom, že jejich mandát skončil v pondělí večer. Jenže tento krok by mohl být vyhodnocen jako vzpoura uvnitř americké vlády, která opravňuje amerického prezidenta použít zmocňovací zákon na potlačení vzpoury, tzv. Insurrection Act a povolat americkou armádu. Situaci budeme nadále sledovat.

Aktualizace 22:00

Americký prezident již potřetí přesunul čas svého vystoupení v televizi. Nový termín je 12. ledna ve 21:00 hodin středoevropského času. Není jasné, proč neustále termín odsouvá. Důvodem pro odsunutí je podle informací na Clouthubu pouze něco, co je předmětem vyjednávání, které se protahuje. Jiný důvod pro odklady vystoupení není. Čeho se vyjednáváni může týkat, to není jasné. Může jít o rozhovory s veliteli sboru náčelníků, s představiteli spojeného velení, ale i jednání s ministerstvem spravedlnosti a FBI o možných krocích proti společnostem Twitter, Apple, Google a Amazon, které zahájily umlčování členů Trumpovy kampaně a přímo amerického prezidenta jako veřejně činné osoby a představitele státu, což by opět bylo možné vyhodnotit jako vzpouru s návazností na pravomoci amerického prezidenta takovou vzpouru vojensky potlačit na základě zákona Insurrection Act.

Aktualizace 23:00

Donald Trump poprvé potvrdil jednu ze spekulací, opravdu se nachází v Texasu a svůj úterní projev přednese ve 21:00 hodin v legendárním městě Alamo. Informaci přinesl server Infowars [3]. Několik posledních dnů se šířily informace na Parleru, že Donald Trump není v Bílém domě a že je v Texasu na vojenské letecké základně Dyess Air Force Base. Nyní je tato informace potvrzena a všichni s napětím očekávají, jaké informace od prezidenta v úterý večer středoevropského času zazní.     (Čtěte na stránkách AENews)


Generál McInerny: Členové speciálních sil získali notebook Pelosiové ..... Říkal jsem vám, že příštích 10 dní bude úplně jiných od všech těch, kterých jste byli v Americe svědky. A teď vám to neříkám jen já. Co tenhle tříhvězdičkový generál? Generál McInerny právě vydal několik videí, kde rozebírá co se stalo na Kapitolu. A NENÍ to to, co si myslíte! Proběhlo několik speciálních operací současně.

Ti kluci s těžkou vojenskou výbavou, o kterých jste slyšeli? To byli kluci z Bílých klobouků. Vešli dovnitř a zabavili několik důkazů, včetně notebooku Nancy Pelosi. Poslechněte si, co všechno řekl.

Tady je č. 1:   Generálporučík Thomas McInerney včera hovořil v Bílém domě. Říká, že Bílé klobouky (ti dobří, součást speciálních sil) získali notebook Nancy Pelosi během středečního prolomení Kapitolu. Tvrdí, že ta doslova běsní a proto se snaží Trumpa obvinit.

Pls RT https://t.co/Dx2WSaCSlk

– Ian Lyne (@lyne_ian) 9. ledna 2021

č. 2:   Generálporučík Thomas McInerney. . . # COVID19 se využívá ke zničení malých podniků. Cenzurují prezidenta Spojených států! Čestné prohlášení odhalující roli Itálie ve zmanipulovaných volbách je pravdivé.

Pls RT https://twitter.com/lyne_ian/status/1347859237129445377

– Ian Lyne (@lyne_ian) 9. ledna 2021

č. 3:    Generálporučík Thomas McInerney. Každý Američan se tomu musí postavit. Útok na Kapitol provedla Antifa, ale umožnili jej McConnell, Schumer, Pelosi i starostka. Comey prodal přísně tajný program Hammer and Scorecard Číňanům.

Pls RT https://twitter.com/lyne_ian/status/1347853691395600385

– Ian Lyne (@lyne_ian) 9. ledna 2021

č. 4:   „Nejsme tady proto, abychom byli ANTIFou.“ Operace vojáků bílých klobouků skončila odnesením pevných disků? Proto chce Pelosi najednou Trumpa obvinit? Celé video od Ann Vandersteel (také nedávno smazané z Twitteru) zde: https://t.co/fERHlKy7Zg

Retweetněte obrázek: https://t.co/jIq9RlGBDT

– Ian Lyne (@lyne_ian) 9. ledna 2021

A protože vím, že to bude během čistek z Twitteru brzy smazáno, všechno jsem to uložil jinam. Dal do jednoho videa a uložil na Rumble. (video platforma, pozn. př.)

Podívejte se zde:

https://welovetrump.com/2021/01/09/gen-mcinerny-says-special-ops-got-pelosis-laptop-this-is-high-treason/

Intellihub toho měl víc: Bývalý generálporučík, který v minulosti sloužil americkým prezidentům, říká, že Pelosi „běsní,“ protože ví, že se jí během chaosu ztratil laptop. „To je velezrada,“ vysvětlil McInerney. „Jsou vyděšení, protože [speciální jednotky] mají data.“

„Byli tam vevnitř lidé speciálních jednotek smíchanými s Anifou. Vzali jí laptop a nyní mají data.“ Bývalý generálporučík tvrdí, že chybějící notebook je důvodem, proč chce Pelosi pomocí 25. dodatku prezidenta Donalda Trumpa obvinit.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Ročné štatistiky úmrtnosti neklamú. Kde je tá pandémia? ..... Známy právnik JUDr. Lukáš Machala na svojom facebookovom profile aktuálne publikoval nasledovný status… Matematika nepustí! Nie som žiadny expert na čísla, ale týmto porozumie aj druhák na základnej škole. Nie som ani jediný, koho napadlo pozrieť sa na údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky a ďalších inštitúcií, ohľadom úmrtnosti obyvateľov Slovenska.

Aby bol pohľad na “smrtiacu hnusobu” nezaujatý, použil som informácie za posledných 10 rokov. Pýtam sa, kde je tá nebezpečná pandémia, keď minulý rok zomrelo v Slovenskej republike približne rovnako ľudí, ako po iné roky?

Rok     Počet úmrtí v SR ———————–

2010    53445

2011    51903

2012    52437

2013    52089

2014    51346

2015    53826

2016    52351

2017    53914

2018    54293

2019    53234

2020    53643 (zatiaľ neoficiálne)

Kde je zdravý rozum?

1. Odkaz lekárom ... Kde ste lekári-odborníci? Nehanbíte sa nám buď klamať alebo zatajovať? Kde je tá smrtiaca epidémia?

Či je to všetko len sprosté ohlupovanie verejnosti? Samozrejme v súbehu s perfektným biznisom… pre výrobcov testov a vakcín.

Nie, nezľahčujem toto ochorenie. Poukazujem na stratu úsudku, na manipuláciu verejnej mienky. Iné choroby už nemáme? Len túto marketingovú?

Ľudia nemajú právo, aby ste ich liečili a vyliečili aj z iných ochorení?

Kde je Hippokratova prísaha? Na čo sa to prosím Vás hráte? Alebo si máme myslieť, že za covid pacientov ste lepšie platení?

Bráňte sa, argumentujte, ale už sa ozvite – nechcem donekonečna počúvať názory 3-4 vybraných lekárov skorumpovaných farmaceutickými firmami…

2. Odkaz novinárom ... Hanbím sa za vás. Ste predajní a bez charakteru. Nemáte ani snahu poskytovať ľuďom objektívne informácie.

Až na svetlé výnimky, takmer unisono papagájujete to isté. Urážate tých, ktorí sa pokúšajú ukázať iný pohľad na svet…

Nepripúšťate pluralitu názorov a diskusiu. Nemáte žiadne morálne právo posudzovať a nálepkovať iných. Nemáte chuť ani odvahu vyjadriť vlastný názor.

Kto z rozumných ľudí by vám dnes mal ešte veriť?

Znovu opakujem: NEPODLIEHAJME STRACHU! Používajme zdravý rozum. Pýtajme sa, pátrajme po pravde, nenechávajme sa klamať. Lebo tu budú pribúdať zlé nedemokratické príkazy a nariadenia, ktoré definitívne zdevastujú naše životy.

Pamätajte, stále máme Právo na odpor. Napríklad na to, že nebudeme pozerať tzv. mienkotvorné televízie, počúvať hlúpe rozhlasové stanice a čítať propagandistické plátky.

To je prvý krok ku slobode! Môžeme začať týmto hneď… Keď nás nebudú mediálne ohlupovať a manipulovať, stratia významnú časť svojej pochybnej moci. Za slobodu a právny štát!     (Čtěte na stránkách Badatel)


Barevná revoluce Ameriky ..... Nakonec tedy americký establishment vrhl barevnou revoluci i na americký lid. Jekatěrina Blinová je novinářkou, která jako první postřehla, že barevná revoluce se do Ameriky vkradla pod převlekem prezidentských voleb: https://sputniknews.com/us/202011221081242712-politburo-are-dems-striving-to-win-it-all–turn-us-political-landscape-into-one-party-system/ Establisment pro svůj zámysl použil Demokraty, protože Trump zastával svůj úřad pod vlajkou Republikánů. Samozřejmě, Trump je populista, ale jelikož v USA neexistuje strana, která reprezentuje lid, vykonával Trump svůj úřad jako Republikán.

Levice, lépe řečeno to, co se za ní podvodně vydává, má za to, že teď sedí na koni. Což je ovšem naivní představa. Na koni sedí establishment a nebude žádných levicových agend, jestliže nebudou sloužit establishmentu. Jestliže Antifa a hnutí Na životě černých záleží (BLM), nebudou poslouchat, přívod peněz jim vyschne a establishment na ně vypustí své presstitutky.

Biden a Kamala Harrisová jsou figurky, které byly posazeny do úřadu prostřednictvím ukradených voleb. Jakákoli agenda, o níž teď třeba oba uvažují, je proto irelevantní. Teď je totiž na řadě jen agenda establishmentu. A to:

Za prvé: Zabránit jakémukoli organizování „Trumpových ubožáků (Deplorables)“. A kohokoli, kdo se pokusí vytvořit skutečnou opoziční stranu, zobrazit jako výstražný příklad. V Americe není totiž nic snadnějšího, než udělat z kohokoli lumpa. Viděli jsme to na Russiagate a Trumpa teď čeká taková hora zostuzování, že jej to vyčerpá natolik, že nebude problém uvést jej do zapomnění. Jestliže se totiž v tak značné míře dařilo izolovat jej od veřejnosti v době, kdy byl prezidentem, bude hračkou izolovat jej úplně, až už prezidentem nebude.

Za druhé: Zvýšit démonizaci bělochů a destruovat jejich sebevědomí. Běloši tvoří zatím naši většinu a tím i potenciálně významnou politickou sílu. Jejich démonizace už byla zařazena do výchovného systému, do propagandistického systému deníku New York Times, nazvaného „1619 Project“, a do výcvikového programu“rasové sensitivity“, který musí absolvovat všichni zaměstnanci amerických korporací, vládních úřadů a armády. Trump sice tuto protibělošskou indoktrinaci v úřadech vládních i v armádě zastavil, ale nový režim ji nepochybně jako šidítko k oklamání černochů, feministek a levičáků znovu nainstaluje.

Za třetí: Druhý dodatek ústavy (svoboda slova a vyjádření), se buď nějak obejde anebo bude zrušen.

Trumpovi příznivci budou v zájmu toho, aby nedokázali bránit svůj majetek a členy svých rodin, odzbrojeni, a sebeobrana bílých bude méně či více kriminalizována.

Za čtvrté: Establisment zvýší své podněcování rasových a genderových konfliktů s cílem americkou společnost co nejvíce rozdělit a tím oslabit její schopnost vzdorovat stále se stupňujícím vládním násilným opatřením, směřujícím k omezení svobody pohybu a sdružování.

Za páté: Dát americkou příslušnost milionům ilegálních imigrantů a otevřít hranice s cílem zredukovat bělošskou populaci do izolovaných bělošských ostrovů.

Tato opatření budou establishmentu stačit k tomu, aby přetransformoval Spojené státy z demokracie, zodpovídající se lidu, na oligarchii s jejími pevně zabudovanými vlastními zájmy.      (Čtěte na stránkách NWOO)


Vystoupení Donalda Trumpa v Bílém domě s projevem o přiznání porážky byl Deep Fake, jenže ve videu je zakódovaný děsivý vzkaz, který odkazuje na organizaci QAnon! Co se stalo s Donaldem Trumpem? Neukazuje se fanouškům, neozývá se naživo a nezúčastní se inaugurace, protože nechce, nebo proto, že je po smrti? Ve videu je zakódovaný hrozivý odkaz na Bibli, právě jsme svědky mohutných procesů okultního řízení? Co má společného zmizelá sestřička Tiffany Dover a zmizelá manažerka Jeffreyho Epsteina se zmizelým Donaldem Trumpem? ..... Informace okolo zmizení Donalda Trumpa začínají nabírat skutečně na neuvěřitelných obrátkách. Jsou to již 4 dny, kdy veřejnost mohla vidět Donalda Trumpa naživo, a to zcela prokazatelně, za přítomnosti novinářů, fanoušků, svědků, prostě skutečně na vlastní oči. Od 6. ledna, kdy Donald Trump vystoupil před Bílým domem na obrovské demonstraci svých fanoušků, ho nikdo už neviděl a naživo nespatřil, neposkytl žádný rozhovor, a to ani alternativním novinářům a televizím, kterých je opravdu dost, nevystoupil ani z nějakého nahraného videa, kde by fanouškům svým tradičním stylem vysvětlil, co se bude dít dál, a to poté, co jim 6. ledna před Bílým domem slíbil, že nikdy porážku neuzná, a že si to nikdo nenechá líbit, aby se Američanům takto ukradly volby.

Jak je možné, že o pouhý den později tak trapně a servilně uznal porážku, oznámil předání moci a pouze se omezil na ostrou kritiku svých vlastních fanoušků, kteří vtrhli do Kapitolu jen pár desítek minut po jeho vlastním emotivním projevu? Jak je to možné? Už před 2 dny jsme přinesli video a článek [1], který potvrzuje, že video Donalda Trumpa z Bílého domu je deep fake, tedy počítačový podvrh. Jenže, přes víkend se objevily na internetu další rozbory, které toto podezření o deep fake totálně potvrzují. V nahrávce z Bílého domu jsou totiž podivnosti a anomálie, které potvrzují počítačové zpracování obličeje Donalda Trumpa. Připravil jsem pro vás výše titulkované video, kde sami na vlastní oči jednotlivé důkazy máte předložené.

Přilepená hlava Donalda Trumpa na cizím těle na videu z Bílého domu ... Kdokoliv video z Bílého domu zkonstruoval, použil k tomu databázi hlav a obličejů Donalda Trumpa, ale databáze asi nebyla příliš bohatá, protože lidem a grafikům se podařilo odhalit, že ve videu se nachází naprosto identické sekvence stejných obličejů Donalda Trumpa na různých místech videa. Z hlediska matematické statistiky je to prakticky vyloučené, že něco takového by se stalo přirozeně.

Tělo Donalda Trumpa se pohybuje, ale obličej zůstává naprosto a dokonale digitálně identický. Takové okamžiky jsou ve videu rovnou ve dvou případech. Další chyba je s krkem a límcem košile Donalda Trumpa. Hlava s krkem totiž často překrývá límec košile, je evidentní, že hlava je počítačově na hlavu figuranta přilepená počítačovým programem. Stejně tak se objevují divné stíny přímo pod krkem Donalda Trumpa. Níže máte zmíněné originální video z Bílého domu bez editací a úprav.

Dnešní technologie deep fake skutečně dokážou realisticky napodobovat obličeje lidi a vkládat jim do úst předem určená slova a věty, ale identické snímky, tzv. frejmy ve videu, jsou nejtvrdším důkazem o tom, že projev Donalda Trumpa je deep fake. Jenže, to hlavní odhalení je naprostá bomba. V tom videu jsou totiž použity dvě kamery ze dvou úhlů a v čase videa 1:28 dojde k přestřihu záběru z boku na prezidenta, a tento boční záběr trvá přesně a dokonale rovných 17 sekund, a poté se záběr kamery vrací na čelní pohled a už na něm zůstává až do konce projevu. Proč ve videu, kde Trump oznamuje přiznání porážky, dochází k tomuto propagačnímu střihu kamery z profilu, tedy z boku? Protože se jedná o vyslaný vzkaz!     (Čtěte na stránkách AENews)


5G – Apokalypsa od Saši Stonea – Odborníci se dostávají ke slovu ..... Dokumentární film „5G – vyhlazovací událost“ od filmového producenta Saši Stonea byl promítán již minulý rok v plné délce na Kla.TV. Kla.TV nyní opakuje zkrácenou verzi tohoto velice poučného videa. Film ukazuje dramatická fakta a udává svědecké výpovědi proslulých osobností. Mark Steele v něm například říká: „Musím vám lidé říci, že 5G je zabijákem. Jsem Mark Steele a pro ty, kteří o mě dosud neslyšeli, jsem jedním z předních světových odborníků na zbraňové a head -up-display systémy.

Jsem expertem, neboť jsem tyto systémy vynalezl.“ Poslechněte si nyní další výbušné výpovědi m. j. od Barrie Trowera, bývalého specialisty královského námořnictva pro vývoj mikrovlnných zbraní. Výňatky z filmu od Saši Stonea, „5G – Apokalypsa – Vyhlazovací událost“: Je důležité chápat, co 5G způsobuje a co říkají, že způsobuje. IEEE píše v jednom dokumentu o formaci záření, že tyto technologie ve druhé světové válce vařily oči jako vejce.

My musíme ale chápat, že to jsou vojenské zbraně, jsou to útočné frekvence. To je vše, co je třeba o tom vědět. Je to mučení pomocí mikrovlnného záření. Přesně to je to! Mark Steele: „Musím vám lidé říci, že 5G je zabijákem. Jsem Mark Steele a pro ty, kteří o mě doposud neslyšeli, jsem jedním z předních světových odborníků na zbraňové a head-up-display systémy. Jsem odborník, neboť jsem tyto systémy vynalezl.“ Thomas Joseph Brown: „…. a nyní se ukazuje, že to je to samé záření, které je ve zbraňových systémech používáno k rozptylování lidských shromáždění.“ Mark Steele: „Jsou to velmi silné zaostřovací čočky a to umožní 5G udělat 3D-kartu tvého domu.

Frekvence 868 MHz je specificky nasazovaná pro monitorování bojového pole, neboť sub -gigahertzové-záření je schopné s lehkostí projít masivními betonovými zdmi. Je to systém získávání cílů. „Fázované skupinové antény“ jsou radarem bojového pole, který je extrémně dobrý v tom, aby identifikoval cíle v bojovém poli a vyřadil je z provozu. A nejen to, může napadnout tebe jako individuum, jako cíl. To znamená, že každý detektiv, který se zabývá nějakým případem, každý právník, každý aktivista, který se zabývá něčím kontroverzním, bude tímto potencionálně smrtelně ohrožen.

Tyto antény, které budou připojeny nad pouličním LED-osvětlením, jsou maskované jako kontrolní systém a jsou v podstatě zbraňovými systémy pro bojové pole. První fázovaná skupinová anténa byla pojmenována „Mamut“. Byla postavena Němci ve 2. světové válce a používána k tomu, aby identifikovala přilétající spojenecká letadla. Vývoj od té doby masívně pokročil. “ Barrie Trower: „….Tím jsem pochopil vedení války mikrovlnami a jak se tím dá škodit lidem a jaké škody to způsobí. Mikrovlny byly tehdy – až do dnešních dnů – používány jako zbraň. Je to skvěle maskovaná zbraň.

A jestli se vládě nebude líbit určitá skupina lidí, například dámy, které v Greenhamu protestovaly proti americkým raketám, byly sestřeleny mikrovlnami. V Severním Irsku jsme stříleli mikrovlnami katolíky, abychom je učinili nemocnými. Je to děláno všude na světě. Je to zbraň, u které člověk nepozná, že byl postřelen, neboť dávka je velmi malá – což je nebezpečnější než vysoká dávka. Je to velmi malé dávkování, a může trvat rok – ale s mikrodávkovanými mikrovlnami lze vyvolat neurologická poškození a rakovinu. Můžeme protivníkovi způsobit nemoc. Je to perfektní zbraň pro vlády.“ Thomas Joseph Brown: „Když se nyní podíváme na 5G, 60 Gigahertzů: To jsou aktivní frekvence zbraňových systémů, které jsou používány proti masám lidí, drží to lidi zpátky.

Nespaluje to kůži. Ale 60 Gigahertzů je frekvence absorpce kyslíku, neboť od sebe odděluje elektrony. My dýcháme O2, pár atomů kyslíku. Pokud budeme bombardováni 60 Gigahertzovým zářením, scvrkne to náš příjem kyslíku a ohrozí náš životní systém.“ Max Igan: „S pátou generací je to něco úplně jiného. Už to není ani ta samá technika. Přestupujete na vojenskou milimetrovou techniku. Jestliže se na tuto technologii podíváme, k tomu bychom si měli prohlédnout několik publikací od DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), co s tím můžete dělat: psychologicky, monitorování, řízení lidských mas, ,Active Denial System´. Všechno, co si lze představit, můžeme s 5G dělat.

Všechna vojenská použití, která mají elektromagnetické prvky, můžete s 5G činit. A roztáhnete jej po celé ploše nad obyvatelstvem. “ Hlasatel v rádiu: „Vážené dámy a pánové, prezidente Spojených států Amerických!“ Dwight D. Eisenhower (bývalý prezident Spojených států Amerických – proslov na rozloučenou 1961): „Dobrý večer krajané! Na úrovních vlády se musíme ozbrojit proti nežádoucímu vlivu – zda úmyslném nebo neúmyslnému – vojensko průmyslového komplexu. Potenciál pro katastrofální zneužití existuje a bude dále přetrvávat. Nesmíme nikdy připustit, aby toto kombinované břemeno ohrozilo naše svobody a náš demokratický proces.“

Sacha Stone: „Souvislost mezi Chemtrails a 5G?“ Mark Steele: „Je to všechno spojené. Kovové částice dovolí 5G-anténám tě identifikovat a dokonce tě pozorovat ve tvém domě ´24/7´.“ Sacha Stone: „V posledních letech jsme pomocí chemtrails – a je to venku – těmito částicemi byli kropeni po celé roky. Naše těla jsou od toho zmáčena, přinejhorším proniknuta. Tyto částice, říkáš, vytvářejí jakési fosforeskující zdání, tak aby byly rozpoznatelné v našich domech, v bunkrech, jedno kde. 5G bude schopná tě najít všude, neboť tyto částice fungují jako jakási anténa, případně maják pro tyto technologie.“ Mark Steele: „To je přesné.“ Thomas Joseph Brown: „Po 20 let testoval John (John Patterson) digitální systémy, a během času pochopil nebezpečí elektromagnetického záření.

Roztrhává to bioelektrické pole tvého těla, například tvůj mozek, tvůj nervový systém, jak tvoje svaly komunikují.“ Max Igan: „Tito lidé byli námi zvoleni, aby řídili infrastrukturu zodpovědným způsobem. To je jediný účel existence pro vlády, pokud vůbec nějaký účel mají. A jestliže to nedělají, potom nemají žádné ospravedlnění své existence, jsou nepoužitelné. Potom musíme my infrastrukturu zbourat. Ale nemůžeme se stát žádnými násilnickými doma školenými teroristy, nýbrž je třeba dát lidem najevo, že tyto věže lidem škodí. Nepotřebujeme nic pro pásmovou šířku a oni to nedělají, abys mohl rychleji stahovat filmy, nýbrž proto, aby tím mohli sledovat všechno, co děláš. Tím krmí hodnotový systém pro občany až do té míry, kdy kontrolují, co si myslíš.“ Claire Edwards: „Stávající radiační zátěž je podle Olle Johanssona z Karolinska-Institutu ve Švédsku jedna pětina.

To je o 18 nul vyšší než přirozené záření. Vysoce nebezpečné působení elektromagnetických polí na biologický život bylo prokázáno v tisících studií od roku 1932. To poukazuje na to, že se řítíme do globální zdravotnické katastrofy, která bude horší, než ta způsobená tabákem a cigaretami. 5G je vytvořena proto, aby koncentrovala a zaměřila elektromagnetické záření, které je 100 krát vyšší než nynější, je srovnatelné s tím od zbraňových systémů a pracuje se řízenou energií. Existuje mezinárodní petice, která byla podepsána 237 vědci z oboru elektromagnetických polí ze 41 zemí, kteří prosí OSN, obzvláště WHO, aby neodkladně rozpracovala přísnější směrnice pro větší radiační ochranu, které budou povzbuzovat k bezpečnostním opatřením a poučovat obyvatelstvo o značných zdravotních nebezpečích.

Obzvláště o rizicích pro děti, plody a jejich vývoj.“ Mr. Blanshan: „Naše petice mluví také o zhruba dvaceti tisících satelitů, které mají být umístěny v nižším orbitu. S těmito satelity bude 5G signál dosažitelný z každého úhlu Země. “ Sacha Stone: „Okay, SMART technologie: Chytrý metr, chytrá auta, chytré karty – to není přiliš chytré, co? Co znamená SMART, „chytrý“? “ Mark Steele: „Všechno, co dostane přípojku ´smart´ znamená tajné technologie pro vojenské ozbrojení osídlených oblastí, to znamená ´SMART´. Každý kousek smart-technologie byl vyvinut buď pro nasazení na bojišti, nebo pro monitorování. Je zřejmé, že tyto produkty musejí být využitelné komerčně, aby si je lidé vzali do svých domovů. Jsou to radarové antény, fázově řízené radarové skupinové antény. Tento radarový signál zabije všechny včely, každou biologickou strukturu. Učiní dobytek a půdu neplodnými. Potom bude země bezcenná. Sedláci vymřou. Komunita bude napadena. Pokud nebudeme produkovat žádné jídlo a zabijeme všechny včely, budeme mít vážné problémy.“ Sacha Stone: „Souhrnně můžeme říci, že miliardová 5G výstavba naší přátelské vlády je instalací zbraně maskované jako komunikační metoda.“     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Nejdůležitější boj 21. století je boj proti globalismu! ..... Deep state, jinými slovy světová elita, jejíž napřaženou pěst, ale nikoli jediný důležitý hráč, je George Soros, vděčí za svou neformální moc hlavně své neustále exponenciálně rostoucí a ohromující úrovni finančních zdrojů.

Tato mocná skupina, tvořená především finančně-ekonomickými elitami, navazuje kontakty a uplatňuje vliv na ostatní v politické, kulturní, vědecké sféře, jakož i na národní elity.

Jejím základním cílem je transformovat způsob, jakým tři nejdůležitější subsystémy zemí – trh, stát a společnost – fungují ve vnitrostátních rámcích zakotvených v rámci nadnárodního světového řádu, s výhradou cílů globálního trhu.

Rovnováha trhu, státu a společnosti byla původně založena na skutečnosti, že všechny tři sféry mají svou vlastní logiku a způsob fungování, které se v rámci daného národního státu vzájemně vyvažují a omezují – za předpokladu kapitalistických ekonomických a demokratických politických vztahů. Je to touha globální finanční elity, která se v posledních třiceti až čtyřiceti letech rozvinula k rozpadu a radikální transformaci právě této rovnováhy v souladu s nadnárodními cíli.

Zaprvé, na klasickém místním (národním) trhu aktéři udržují zisky ve vnitřním cyklu, ale nadnárodní trh vytvořený globální elitou již primárně a rozhodně generuje zisky pro globální hráče a přesouvá bohatství za hranice států.

Zadruhé, globální elita posouvá fungování státu od veřejného blaha ke službě „soukromého blaha“. Na jedné straně se to odráží ve snahách, jako je outsourcing veřejných úkolů, mimo jiné ve formě partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Řečeno jinak, myšlenka ​​řádné správy věcí veřejných je nově definována, co nejúžeji omezuje atributy tradičního státu a stále více přenáší úkoly vlády na účastníky trhu, společnosti a podniky.

Za třetí, občanskou společnost drží pohromadě normy, zvyky a společenská morálka, které jsou také pilíři národa. Cílem globální elity v této oblasti je přeměnit a změnit stávající, staletími prověřené normy, vztahy mezi lidmi a rodinou v pravý opak toho, čím jsou, a prostřednictvím toho nahradit soudržné, společné hodnoty ​​individualitou a absolutizací individuální svobody.

Pokud tyto vědomé a plánované transformační procesy vedené globální elitou dosáhnou svých cílů v 21. století, systém založený na rovnováze subsystémů trhu, státu a společnosti se rozpadne a národní státy a demokracie se zároveň rozpadnou, podřízeny větší nadnárodní jednotě, v níž ztratí svůj charakter, operační logiku a soudržnou moc.

Musíme se tomu postavit vší silou; tento boj je možná nejdůležitější výzvou 21. století.     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


Po celém světě přibývá očkovacích incidentů a případů úmrtí: Lékaři a ošetřující personál jsou nejistí ..... Zpočátku vše vypadalo jen jako „ojedinělé případy“, ale nyní přibývá incidentů kolem vakcíny od společnosti Pfizer / Biontech, která byla chválena jako velké požehnání a od níž mnoho vlád očekává velký průlom v boji proti koronaviru. Jde o údajnou pandemii, která se stala katastrofou pouze prostřednictvím politiky.

A i když se politici, mainstreamová média a výrobci ze všech sil snaží bagatelizovat zvyšující se počty nehod s očkováním a popřít souvislost mezi očkováním a případy úmrtí: stále více se potvrzuje, že ti, co varují a kritizují, mají pravdu, když poznali, že nedopečený mRNA preparát s pochybnými účinky je rozsáhlým experimentem na lidech.

Četná onemocnění po očkování ... Z celého světa přicházejí znepokojivé zprávy: V kanadském Quebecu na Silvestra onemocnělo na Covid – 19 66 z 230 obyvatel domova důchodců a 20 zdravotních sester, poté co jim byla v polovině prosince podána první dávka vakcíny. V Kalifornii nezávisle na sobě vážně onemocněli na Covid – 19 zdravotní sestra a 45-letý ošetřovatel krátce poté, co proti tomu byli také očkováni. A v argentinském Rosariu podle informací „Lékaři za pravdu“ došlo mezi očkovanými lékaři a ošetřujícím personálem k řadě závažných nežádoucích účinků – a to v takovém množství, že místní zdravotní úřady až do odvolání očkování pozastavily.

Stále více a případů úmrtí ... Počet smrtelných případů však také přibývá: ve Švýcarsku vzbudil rozruch případ 91letého pacienta z Luzernu, který zemřel na následky očkování  . Úřady okamžitě poukázaly na věk a předchozí nemoci a popřely kauzální souvislost. Je překvapivé, že tato diferenciace se nikdy neprovádí u samotného onemocnění na koronavirus. V takových případech se říká, že „zemřel s Covidem“!

Čtyři úmrtí na vakcíny v Izraeli ... V Izraeli, který je považován za zvláštní vzor pro spolkového kancléře Sebastiana Kurze, se již hovoří o nejméně čtyřech úmrtích po vakcíně. Jako první tam ve středu zemřel 88letý muž jen několik hodin po první dávce vakcíny Pfizer / Biontech . A včera v Mexiku krátce po očkování proti koronaviru zkolabovala lékařka, která byla následně přijata na jednotku intenzivní péče . Žena byla v ohrožení života s akutním zánětem míchy a mozkového kmene.

Lékaři a zdravotní sestry odmítají očkování ... V důsledku četných incidentů a závažných škodlivých vedlejších účinků klesá ochota očkovat se nejen u pacientů a „privilegovaných osob“, ale stále více lékařů a zdravotních sester odmítá hrát si na pokusné králíky a podstupovat nevyčíslitelná rizika. V Německu, v mnoha německých městech, osoby oprávněné nechat se přednostně očkovat – zdravotnický personál – se vzdávají svých privilegií a obejdou se bez očkování. A to i navzdory nedostatku dostupných vakcín (což je chyba berlínské spolkové vlády). Výsledkem bylo, že se na některých místech dokonce musela očkovací centra znovu dočasně uzavřít.

V Ohiu odmítlo očkování 60 procent pečovatelů ... V americkém státě Ohio byl signál ještě jasnější: Na přelomu roku musel guvernér se skřípěním zubů oznámit, že 60 procent domácích ošetřovatelů prohlásilo, že se rozhodně očkovat nenechají. A to, i když jsou ze všech nejvíce ohrožovanou skupinou. Toto poskytuje skutečně hluboký vhled. (DM)     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Útok na Kapitol - Mexický prezident se staví za svobodu slova i Donalda Trumpa ..... Dnes začínám seriál o útoku na americký Kapitol a vše co s tím souvisí. Ač se to možná nezdá, jde i nejvýznamnější historickou událost v dobré i zlém (která událost ovšem taková není) v dějinách USA i Západu po roce 1945

Události útoku na americký Kapitol jsou zřejmě nejdůležitější událostí USA od roku 1945 bez ohledu na sice tragické, ale v rámci amerických dějin v podstatě nepřekvapivé atentáty na prezidenta J.F. Kennedyho i jeho bratra Roberta Kennedyho, či atentátu na černošského pastora Martina Luthera Kinga, navazující na úspěšný atentát na prezidenta Abraham Lincolna..

Budu se k věcem vracet, protože odcházející prezident svou faktickou činností odmítal  západní liberálnědemokratické uspořádání světa  založené na euroatlantických vazbách vzniklých po roce 1945 a ještě více utužené po roce 1989.

A kdyby byl znovu zvolen svůj nesouhlas s Evropskou unií a nepochybně s NATO by zcela jistě jednoznačně prosadil.

To všechno nás čeká prodiskutovat, protože odchod Donalda Trumpa  coby hlavy západního světa, která z logiky věci přináleží americkému prezidentovi, coby rozhodující západní supervelmoci, ale zároveň jeho přesvědčeného ničitele má v sobě cosi skutečně anticky tragického a dramatického…

Ale začněme možná se zjednodušenými reakcemi lídrů liberálního západního světa, kteří ihned přišli se svými odsudky a nemá ani smysl je citovat. V příštích pokračováních  rád poukážu na to, že i dle serióznějších amerických médií, to co událo na Kapitolu, bylo vlastně jen pokračováním násilností z léta minulého roku, kdy vandalismus a popření státní moci i policie, byly přímo vyžadovány v oblastech kde převládla diktatura BLM.

Na druhé straně je nutno plně chápat, že západní politici, zejména EU, takřka hystericky odsuzovali jednání Trumpa a jeho stoupenců, označovali jeho chování jako nedemokratické, odmítající hodnoty……, atd. atd.

Když ovšem  sociální sítě Facebook a Twitter zablokovali stále ještě existujícího prezidenta USA, jako jediný z hlav států, tento krok kritizoval mexický prezident Andrés Manuel López Obrador bil na poplach proti sociálním médiím kvůli blokování účtů stále ještě amerického prezidenta Donalda Trumpa a trvá na svobodě informací.

Varoval: „A co svoboda a právo na informace? Všichni bychom se měli těchto nedávných událostí obávat a měli bychom se ujistit, že nezačneme omezovat alternativní média a zajistit, aby lidé měli vždy přístup k informacím. “

Srovnal cenzuru soukromých společností s „cenzurním soudem, jako je svatá inkvizice, ale manipulátorem s veřejným míněním“. Tento příspěvek byl uveden včetně uvedeného videa s vystoupením prezidenta na německém webu PolitikStube.

Je to zřejmě jediné vystoupení, kdy tak významná hlava státu, navíc státu, kterou Donald Trump trochu trápil se svou hraniční zdí ,ukazuje takovou míru podpory pro obecná pravidla demokracie, padni, komu padni.

To v EU od nikoho nezaznělo. Jde jen o vážné povzdechnutí nad morálkou, politickou i lidskou Západu. Ve své podstatě však šlo jen o jevovou  stránku.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Reálné peklo na zemi: Nikoli Dantovo, nýbrž Schwabovo a Gatesovo. Naše politické loutky jen sprostě přizvukují. Svět se změnil v globální koncentrák. Skutečné oběti epidemie. Jaká je jediná možná obrana? ..... RADOMÍR MALÝ je rozhořčen situací, do jaké byla naše společnost vmanévrována pod kormidlem globálních i lokálních zločinců

Každý vzdělanec zná zajisté Božskou komedii Danta Alighieriho. Autor nás provází nebem, očistcem a peklem. Líčení pekla je hrůzostrašné, nicméně útěchou čtenáři je, že všechno jsou to pouhé fantazie autora a pekelným mukám se lze vyhnout ctnostným životem v jednotě s Kristem.

Žel v poslední době jsme ale svědky nikoli smyšlených představ o pekle, nýbrž jeho konkrétní podoby. To, co svět prožívá v souvislostí s falešnou pandemií, není nic jiného než obraz totalitního sanitárního pekla.

Podivná magie ... Lid je bez bohoslužeb, a pokud, tak s minimální účastí a bez zpěvu, na veřejnosti platí zákaz zpívat. Děti bez školní výuky a vzdělání. Vysoké školy uplatňují méně hodnotnou a neosobní distanční výuku. Divadla, koncertní sály a kina jsou zavřeny, sportovní utkání se nekonají. Zavřena je též absolutní většina obchodů, stejně tak všechny restaurace.

Lidé musejí dodržovat stupidní nařízení ve formě roušek a rozestupů. Přátelsky setkávat se smějí jen ve velmi omezeném počtu, dokonce ani širší rodina se nesměla sejít na Štědrý den pod stromečkem. A protože značná část českých občanů dala přednost zdravému rozumu a štědrovečerní večeři s účastí širší rodiny uspořádala, dočkala se arogantní a drzé buzerace našich představitelů, argumentujících rostoucími čísly nakažených na základě pochybných testů a občanům skryté podivné magie ve vytipovaných laboratořích.

Normální život vůbec neexistuje. S nikým se nemůžete setkat, neboť není kde, restaurace a kavárny jsou zavřeny. Když někam jedete, nikde si nemůžete dát ani kafe, abyste se v zimním počasí zahřáli v teplé místnosti. Jako Damoklův meč visí nad vámi, že někdo pozitivně otestovaný vás udá, že jste se s ním setkal - a jdete do karantény, i když jste zcela zdravý člověk. A když jste pozitivně testovaný bez příznaků? Nic nepomůže vaše ujišťování, že se cítíte dobře a nic vám není, prostě půjdete na čas do domácího vězení. Prý můžete "nakazit druhé", ačkoliv mnohé lékařské kapacity toto popírají.

Ani to, co představuje vrcholný moment vašeho života, tj. svatba a křtiny, vám globalizátoři nedopřejí. Vždycky se společnost snažila, aby tyto události byly spojeny s velkou slavností za účasti většího počtu lidí, neboť toto přispěje k posílení vědomí, že se zde jedná o důležitý akt v životě, jenže současná zločinná opatření umožňují pouze malinký okruh přítomných. Dokonce ani se zemřelým rodinným příslušníkem a přítelem se nesmíte důstojně rozloučit, i tady je kapacita omezena na pár lidí.

Velký reset ... To je opravdové peklo na zemi. Peklo nikoli Dantovo, ale Gatesovo a Schwabovo. To začíná vždycky tam, kde je zlikvidován normální život. Svět se změnil v globální koncentrák. Média nahánějí občanům hrůzu, jakoby šlo o středověký mor, ačkoliv smrtnost na Covid činí podle oficiálních údajů pouhá 2-3 promile, neběží tedy o žádnou závažnou zdravotní hrozbu pro svět (v Bělorusku neprovedli žádná opatření - a mají lepší výsledky než jinde, nikdy nedošlo ke kolapsu nemocnic nebo márnic).

Obětí proticovidových opatření vlád je mnohem víc než obětí Covidu, jimiž jsou převážně lidé s kumulací různých jiných nebezpečných chorob. Sebevraždy drobných a středních podnikatelů, kteří proto, že museli mít zavřeno, přišli o všechno, nebo jejich zaměstnanců, již ztratili kvůli tomu práci. Odklady často nevyhnutelných operací kvůli Covidu, odmítání přijmout pacienta, dokud nepřinese negativní test na Covid (než se to vyřídí, tak to pár dní trvá a když jde o vážný případ, může být už pozdě). Lidé se bojí jít do nemocnice, aby tam "nechytli Covid", odkládají řešení často vážných zdravotních potíží.

Léky proti Covidu se ignorují, neboť existuje pouze jeden jediný: "zázračná" vakcína. Na její nebezpečné následky poukázalo již velké množství lékařských odborníků. Nejde jen o zhoršení zdravotního stavu očkovaných, ale také o hrozící změnu DNA, o to, že člověk se postupně bude stávat naklonovaným robotem. To je faktická podoba Schwabova "Velkého resetu".

Jediná obrana? ... Jenže je to opravdu tak hrůzostrašné? Na první pohled ano, jenže záleží na mnoha dalších faktorech, s nimiž zločinecké kreatury typu Gatese, Schwaba a Sorose nepočítají. Hodně záleží i na tom, nakolik si občané nechají Schwabův koncentrák nadiktovat. Nejúčinnějším řešením je spontánní odpor: nerespektujte nadekretované uzavření svých živností, ignorujte nařízení o počtu lidí, s nimiž se "ještě smíte" scházet, odmítněte vnucenou karanténu narušující práva člověka.

Až bude odpor lidu proti těmto kreténským nařízením (ta jsou skutečnou pandémií, nikoli sám Covid, pandémií strachu a šílenství) spontánní, globalistickým strůjcům celosvětového koncentráku nezbude, než zatroubit k ústupu. Tak tomu bylo v době vlády císaře Josefa II. u nás v 18. stol., jenž nařídil pohřbívat lidi v pytlích místo v rakvích, musel ale pro odpor lidu nařízení zrušit.

Šířit odpor a občanskou neposlušnost proti všem zločineckým nařízením je naší jedinou obranou. Mnohokrát byla tato forma úspěšná, kéž je tomu tak i nyní.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


ZASE SE DĚSÍ ČÍSLY! ..... Plošné očkování národa . Miliony objednaných dávek,které nesmí zůstat ležet někde ve skladech ,potřebují milionovou klientelu. U spousty lidí neustále strašení již dokázalo své , přijdou sami a rádi.

Ale mnoho ostatních  ,které neustálé strašení ještě psychicky  nezlomilo , tak přemýšlí , váhají ,  nebo říkají jasné ” ani omylem ” . Není divu , vakcína prokazatelně nedokončila klinické testy a přesto je na trhu . EU i nám údajně stačí , když zkoušky dokončí do konce roku 2023 ! Pro firmy , teď mluvme jen firmě Pfizer,je to úžasný kšeft . Zejména proto ,že další 3 roky velkých  nákladů na tyto  testy ušetří. Na klinické zkoušky jsou potřeba dobrovolníci , v počátku i za peníze ,  a  navíc s jistotou , že případné nežádoucí účinky pro jejich zdraví ,budou aspoň finančně kompenzovány jim,nebo jejich pozůstalým.

A tady najednou , představitelé evropských států  nabízí desítky milionů lidí , kteří naprosto zdarma nahradí dobrovolníky,které by firma  musela  shánět  a nést finančně provedení testů . A miliony těchto lidí najednou přichází a jsou ochotni si tu vakcínou dokonce sami zaplatit  !!!! A nepodstatnou položku na  úhradu  poškozeného  zdraví,  při výskytu nežádoucích účinků , mohou také škrtnout . Mají podepsanou  beztrestnost ! !  Lépe to vymyslet nejde  ! A proto se u nás  v této době , znovu rozjela přesvědčovací mašinerie .

Čím jiným vyděsit občany ,než zase jen  ohromujícími čísly ! Dnes .10 .1 .máme  máme prý skoro katastrofální počet pozitivních , a to 160 546.  Rostoucí denní přírůstek neměl v  novém PSU hrát hlavní roli,ale kupodivu se teď zase hodí. Dokonce se objevilo v mediích,že jsme kvůli tomu na nejhorším místě na světě! To rozčílilo Blatného , který prohlásil , že to přece není žádná pravda,protože velkou část z nich tvoří  bezpříznakoví !! A že je jich asi čtvrtina.

Nejde o to, že nesmírně ubral z jejich počtu,protože jeho předchůdci mluvili vždy o 90% nebo drtivé většině,ale o to,že jako první ministr MZ národu sdělil,že bezpříznakoví by se neměli mezi těžké a nebezpečné marody vůbec počítat,protože zkreslují data k horšímu  než je pravda !!! Tak u toho chvíli  zůstaňme . Kolik bylo vlastně opravdu nemocných  z celkových 831 165 pozitivních , za 10 měsíců ? Tedy k dnešku.

Při 90%  to vychází  jen na  83 116  nemocných !!! Zbytek  tedy sloužil vždy  jen ke strašení národa..Přesné čísla bezpříznakových jsou u HS  určitě k mání , ale nebylo v  zájmů vlády je zveřejňovat. Navíc jsou v počtu pozitivních započítány i opakované testy jedné osoby.Antigenní test pak ověřený testem PCR .Takže i tam dochází ke zkreslení Těch dnešních 160 546  je jeden z důvodů  ,že nás stát  obdařil  PSEm č .5 . Jen pro zajímavost : Dne 1 . 11 . 2020 byl počet pozitivních na čísle  188 492 a náš PES byl jen  v č. 3  !!!

Státní orgány ,které mají na starosti vytvářet statistické údaje se teď  činí převelice. Nesoulad mezi těmito PSY a čísly pozitivních  nikoho nezajímá. Na pár dní se pozdrží počet uzdravených ,takže není co odčítat jako hodnotu proti nově pozitivním a prodlouží se doba ověřování validity a zároveň se zintenzivní  testování.A hned naskočí  za  tři dny  dalších 30 000 -40 000 pozitivních   a s nadšením se  zaregistruje . I kdyby  byli všichni bezpříznakoví  ! Další možnost jak pohnout s čísly pozitivních směrem nahoru , je způsob provedení množení odebraných PCR testů. Informace o tom ,jak se množení skutečně provádí  jsou  nesmírně kusé.Údajně jsme převzali  jako normu 35 násobné zvětšení .Jen pro informaci,co to vlastně představuje. Základ jsou 2 mRNA vytažené z nosu . Základ je 2+2= 4 +4=8 atd,až do 35 zmnožení. Výsledek je  pak neskutečné číslo 34 359 738 368.Dojde  tedy k namnožení  na  téměř 35 miliard !. Podle mnoha odborníků stačí k identifikaci skutečné nemoci  množení jen na 25-30.Při 25 jsme na  cifře jen 33 619 968 .Tedy v milionech .

Takže stačí iniciativně  nastavit  zvětšení směrem nahoru a najdu i to co jsem nehledal. U nás a na Slovensku údajně  jedeme na 35,ale jinde v Evropě i na 37 a v USA údajně až na 40-42  !!!  40 je  cca 1 bilion a 88 miliard.Jak říká jeden můj známý,”to pak najde chlapovi i  virový zánět poševní stěny ” !

Manipulace je tedy možná  a měli by jsme vědět,že jsme se v průběhu roku nezhlédli třeba v USA ,jako v našem základním vzoru a nezměnili počet množení a že jej všichni dodržují. Premiér Babiš  se dal slyšet,že on jediný je schopen řídit tuto očkovací  monstrakci . Prý je z vlastního byznysu zvyklý na podobné krizové situace.Ano , věřím , že je těch byznysových zkušeností třeba.Protože o nic jiného než byznys nejde.Akorát nevěřím tomu , že byznysmeni to dělají zadarmo! Myslím,že je dobré si připomenout postoj Miloše Zemana  k farmaceutickým firmám  jeho sdělením z 3.2.2010 . “Já pokládám jakoukoli chřipku,ať už je to nemoc šílených krav,prasečí chřipka,mexická chřipka,ptačí chřipka za podvod zahraničních farmaceutických firem,kteří chtějí získat enormní zisky za patentované bezcenné léky,jako je třeba Tamiflu.”     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Důkazy jsou nezvratné, přijde odhalení o obchodu s dětmi a pedofilií a bohaté elitě, uvedl americký právník ..... Známý americký právník Lin Wood opět pronesl pozoruhodná slova na svém profilu.

 V příštích 10 – 14 dnech se dozvíte šokující data o mnoha vládních úřednících a bohaté elitě.

Obchod s dětmi a pedofilie jsou celosvětovou pandemií.

Odhalení se budou týkat: Joe Bidena, Baracka Obamy, hlavního soudce Johna Robertse, Hillary Clintonové, Nancy Pelosi, Mikea Pence, Jeffreyho Epsteina, Billa Gatese a tisíců dalších.

Viděl jsem důkazy. Jsou nezvratné.

Toto je skutečně bitva mezi dobrem a zlem.     (Čtěte na stránkách AC24)


11.1. 2021     Nová švédská bible pro děti. Bůh je asexuál, Eva nebyla žena a další genderová moudra ..... Švédský ultra liberální biskup Sören Dalevi z Luteránské církve se rozhodl vytvořit novou verzi bible pro děti. Tak plně odpovídá “novému” genderovému pohledu na svět a biblickou historii.

Bůh je v bibli vyobrazen a popsán jako asexuální bytost, Eva není žena a většina bytostí nemá bílou barvu pleti. Například Noe (stavitel archy) je černoch a jeho žena běloška, Ilustrace v bibli pro děti plně podporují diverzitu a genderové pohledy na svět. V nové bibli se například nedočtete, že Bůh stvořil muže před ženou, protože by to mohlo podporovat genderové stereotypy.

Kolik dětí podobná bible přiláká k zájmu o víru není jasné, ale že křesťanské církve řízeně končí, jasné již je.     (Česká věc)


A je to venku! Americký generál odpálil bombu, Donald Trump se zřejmě dostal k datům z ukradeného počítače Nancy Pelosi v Kongresu a ta doslova šílí jako nepříčetná, podle generála jsou v počítači důkazy proti ní ze spáchání velezrady! Proslýchá se, že komunikovala z počítače s důstojníkem čínské zpravodajské služby! Mezi Antifou byli zamícháni členové speciálních jednotek! Nancy kontaktovala šéfa sboru náčelníků a tlačila na něj, aby jí pomohl odvolat prezidenta, protože Trump tato data z jejího počítače určitě použije ještě před koncem svého mandátu 20. ledna! ..... Donald Trump přechází do protiútoku a je už jasné, proč čelní představitelé Demokratické strany tak zoufale usilují o impeachment Donalda Trumpa, přestože do konce jeho funkčního mandátu zbývá už jen 11 dní. Nikdo to vůbec nechápal, jaký má smysl odvolávat prezidenta, když stejně za pár dní končí. Dnes už to víme a je to naprostá bomba. Včera v pátek večer proběhl ve Washingtonu D.C. galavečer amerických veteránů a reportérce hnutí We The People se podařilo udělat rozhovor s vysloužilým generálem US Air Force, Thomasem McInerneyem.

Tento starý pán si pustil jazyk na špacír a řekl reportérce, co mu řekl senátor Chuck Schumer, šéf klubu Demokratické strany v Senátu. Nikdo v Kongresu až do včera nechápal, co se to sakra děje, co je to za nesmysl usilovat o odvolání a impeachment Donalda Trump, když ten už stejně končí 20. ledna, tedy za pár dní. Nikdo nechápal, proč v čele tohoto honu a šílenství stojí Nancy Pelosi. Teď už to víme, díky generálovi.

Chuck Schumer mu totiž řekl, že když ve středu došlo k prolomení obrany Kongresu a do budovy vtrhla skupina demonstrantů, tak jedna z těchto skupin lidí složená z Antify běžela a mířila přesně ke kanceláři Nancy Pelosi. Generál reportérce sdělil, že mu Chuck Schumer řekl, že mezi těmi členy Antify byli zamícháni členové zvláštních jednotek. Ano, dámy a pánové. Přesně těch zvláštních jednotek a sil, kterým velel generál Christopher C. Miller, kterého Donald Trump náhle a překvapivě v listopadu 3 dny po volbách jmenoval ministrem obrany poté, co vyhodil z křesla Marka Espera [1]. Psali jsme o tom v článku zde.

Nancy Pelosi se dopustila velezrady, důkazy jsou v laptopu, který z její kanceláře v Kongresu ukradli členové speciální jednotky maskovaní za členy Antify

Gen. Christopher C. Miller po dosazení do funkce si převedl speciální síly s sebou pod své přímé velení. A podívejte se, tady máte výsledek. Generál McInerney včera odpálil informaci, že v kanceláři Nancy Pelosi spolu se členy Antify a demonstranty byli i členové speciálních sil v maskování za členy Antify. Proto najednou dává smysl video, které uniklo ve středu z prostoru před Kongresem, kde policista naprosto nepochopitelně zval demonstranty, aby šli dál, aby proudili a hrnuli se do Kongresu. A v Kongresu, kde normálně jsou po zuby ozbrojené jednotky, zejména v době, kdy o pár stovek metrů dál probíhá půlmilionová Trumpova demonstrace, nebyl vůbec nikdo.

VIDEO: Policista ukazuje a mává na lidi, aby se hrnuli na Kongres

V kanceláři Nancy Pelosi tito členové speciálních sil zabavili laptop a ten teď podle generála, co mu řekl senátor Chuck Schumer, má k dispozici Donald Trump a jeho lidé. A to není všechno. Podle generála mají Trumpovi lidé člověka, který se rozhodl “zpívat”, protože odmítl Nancy Pelosi pomoci s nějakým úkolem, který by znamenal velezradu. Rozhodl se mluvit a je dost pravděpodobné, že nasměroval tyto členy speciálních sil přímo na jackpot, přímo na její laptop v její kanceláři. Prostě tam s tím davem a pod rouškou davu šli najisto.

Jakmile laptop z kanceláře Nancy Pelosi zmizel, Big Tech začal vypínat komunikační kanály prezidenta a dalších 300 lidí z jeho okolí, příprava na minimalizaci škod, až Trump data z laptopu vypustí na veřejnost

Tím se vysvětluje, proč v Kongresu nebyla žádná masivní ochranka, proč policista na videu zval demonstranty a rukou jim ukazoval, aby šli dál a proudili do Kongresu. A už je také jasné, proč okamžitě Big Tech suspendoval Trumpovi všechny účty na sociálních sítích, a proč stejná čistka potkala přes 300 dalších členů Trumpovy kampaně, hnutí We The People a další osoby. Je to bezpečnostní opatření, až se data z počítače Nancy Pelosi dostanou ven, aby se informace k nikomu nedostala, aby se omezilo šíření těch dat. A pokud Trump pošle armádu se zatýkacím příkazem na Nancy Pelosi, Deep State se bude bránit. A opevňování již začalo, ve městě se objevují zátarasy, na místě operuje Národní garda a situace je nepřehledná.     (Čtěte na stránkách AENews)


TECHNOLOGIČTÍ TYRANI Z KALIFORNIE UŽ DEFINITIVNĚ ZEŠÍLELI ..... Technologičtí tyrani z Kalifornie už definitivně ztratili jakýkoli náznak zdravého rozumu. V divokém záchvatu nenávisti ničí vše co jim přijde pod ruce a ruší tak poslední možnosti, jak vše vyřešit v klidu. Pro řešení sporů a zlepšení vzájemného porozumění je totiž potřeba dobrá komunikace, a tu aktuálně naprosto demolují.

Jen v průběhu několika desítek hodin proběhly mimo jiné následují akce:

Trump byl kompletně zablokován prakticky ve všech službách, které sídlí v Kalifornii – Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch…

Vaporizována z internetu byla za “wrongthink” i spousta dalších lidí – generál Michal Flynn, předseda představenstva Breitbart novin Steve Banon, šéf Parleru, právnička vyšetřující volební podvody Sydney Powell a desetitisíce dalších – ví se to mimo jiné proto, že ti, na které ještě fašistické kladivo nedopadlo, vidí jak jim mízí uživatelé po desetitisích

Twitter zabanoval nejen účet Donalda Trumpa, ale i oficiální prezidentský účet POTUS – poté, co Trump vyzýval své příznivce ke klidu, což vyhodnotili “dobrodějové” jako “výzvu k násilí”

Tisíce dalších uživatelů byly vaporizovány z YouTube. Normální zprávaři a komentátoři už tam nezůstali takřka žádní, mizely opět i účty se stovkami tisíc odběratelů. YouTube ale masivně zviditelňuje CNN, MSNBC a další mainstreamové kanály, které vyzývají k násilí proti voličům Trumpa.

Reddit zabanoval komunitou tvořené obří fórum /r/DonaldTrump

Discord zabanoval server “The Donald” bez udání důvodu

Trumpovi i jeho podporovatelům byly absurdně zabanovány i obyčejné webové obchody v Shopify s merchandise zbožím

CEO Mozilly (např. Firefox browser) vyzývá k tomu, že vymazání oponentů jen z internetu je málo

CNN prý chce zrušit vysílací práva FOX News a milovníci Pravdy a Tolerance už začínají řešit, jak zablokovat rovnou i samotné domény “nevhodných” služeb jako ParlerGabMinds atd.

Prudce rostoucímu Parleru “obránci demokracie” z Amazonu zítra vypnout bez udání důvodu servery (Parler bohužel používá Amazon Servery; přesun na jiné servery je technologicky dost náročný a možná se to včas nestihne, takže bude možná velmi dlouhý výpadek a spousta problémů).

Google bez rozumného vysvětlení vaporizoval Parler z Google Play a brzy mobilní aplikaci zakáže i Apple a aplikaci vám bez dovolení smaže i z vašeho vlastního telefonu. (ostatní svobodné platformy už byly technologickými tyrany z obchodů odstraněny dříve)

Mezitím – na Twitteru, Facebooku apod. v pohodě zůstavání zprávy podporující vypalování obchodů, vraždy a násilnosti (pokud je páchá ANTIFA a BLM), dětskou pornografii, výzvy k vraždám republikánů nebo k jejich poslání do koncentračních táborů apod.

Samozřejmě všechno je to jen shoda náhod a kalifornské společnosti se rozhodně nechovají jako KARTEL ZLOČINCŮ – ten kdo to tvrdí je jen bláznivý konspirační teoretik. Čestně!     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Chléb a hry, cukr a bič ..... Lidé snesou hodně, ale tohle už dlouho nevydrží. Lidé chtějí zpátky svoje hry nejen chleba a občas místo rány bičem si život osladit cukrem.

Tahle doba je naprosto neuvěřitelná. Rozklíčovat všechno to, co slyšíme z různých stran a rozpoznat kdy nám říkají pravdu a kdy lžou je někdy opravdu těžké. Právě pro tuhle jejich schopnost je národ naprosto zmatený. Každý z nás věří někomu jinému a na politickou scénu se díváme různýma očima a všichni při tom prožíváme jiné pocity. Asi nebudu daleko od pravdy zmínkou, že skoro všichni je máme smíšené.

Někde v nějaké diskuzi se jeden pán vyjádřil s posměškem nad díváním se do minulosti. Frajersky nás nabádal že minulost je minulost. Nesdílím jeho jednostranný názor, protože kdo nezná minulost bude nestále dělat stejné chyby jako kdysi naši předci. Tolikrát jsme dostali pořádně přes hubu od okolních států a pořád je jim část našeho národa schopna lézt neustále do zadku. Tolikrát nás zradili a my si zas a znovu jdeme pro další zradu.

Lidé si začínají dávat na klopu žlutou hvězdu s nápisem neočkovaný a je kolem toho spousta řečí a zase je to padesát na padesát. Docela mne pobavila paní se svou zmínkou jak se tím ponižuje památka na zemřelé židy kteří ji museli za druhé světová války nosit. Já bych neřekla, že je tím chtějí ponížit. I tehdy to začínalo docela nevinně. Nějaký bývalý kaprál se nedokázal stát malířem jak chtěl, tak se vykašlal na práci a dal se postupně na politiku a zrodil se masový válečný vrah Hitler. Kdo by byl řekl z politických vůdců celého světa co má Hitler v plánu. Kdo by řekl že mu nebude stačit Rakousko a Sudety. Kdo by řekl že rozpoutá celosvětové válečné šílenství. Přesto se to stalo a to jen proto, že podcenili jednoho kaprála.

Minulost je velmi poučná. Teď některé uráží žlutá hvězda na klopě, za rok po nich budou házet cihly a za další rok je naženou za zeď. Tohle všechno má na svědomí naše politická scéna se svými rozkazy, zákazy a příkazy. Měli by si zalistovat v dějinách starého Říma a tam se dozvědí, že lidé potřebují k tomu aby drželi hubu chléb a hry a občas s nimi zacházet stylem cukr a bič.

Tady se děje něco neuvěřitelného. Sebrali nám hry a zatím ponechali chleba. Přestali nám dávat cukr a točí nad námi bičem. Tak takhle ne nevážení politici. Lidé snesou hodně, ale tohle už dlouho nevydrží. Lidé chtějí zpátky svoje hry nejen chleba a občas místo rány bičem si život osladit cukrem. Místo života se probíráme lhaním a sprostotou politiků.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Temná doba státem placených bezpáteřních udavačů a pirátských lovců "dezinformační" scény. ..... Anarchistický a ekologický fanatik Jan Cemper, který se angažoval v antifašistickém hnutí školí pracovníky ministerstva vnitra jak bojovat s dezinformacemi! Vykladač té jejich jediné pravdy tvrdí, že migrační krize skončila!!

Tento ekologický a anarchistický fanatik, šéfredaktor Manipulátorů.cz a v současnosti volič Pirátů, který označil pana prezidenta Václava Klause za dezinformátora, pro jeho názory na migraci a Evropskou unii, objíždí školy, dělá přednášky dětem a školí pracovníky ministerstva vnitra jak pracovat s dezinformacemi!

Ano, bohužel je to přesně tak. Skutečně již přišla nová totalita z EU od paní Jourové a toho diktátorského spolku a je svoboda slova navždy pryč, když ji hlídají tito, k jiným názorům nežli těm jejich, zcela netolerantní lidé?

"Mám strach z té ideologie, z toho světonázoru, který navazuje na nešťastný vývoj posledních let." "Nespadl z nebe.".....pan Václav Klaus

"Dnes ohrožuje demokracii naopak "boj s dezinformacemi", projekty jako Manipulátoři, Čeští elfové a Demagog, lidé jako Cemper, či Kartous a mnozí další." " V České republice dohlíží na Facebooku na "pravdu" Demagog, partička z větší části složená ze studentů, kteří se více či méně otevřeně hlásí k Pirátům.".....paní Natálie Vachatová z Trikolóry

Za mě je pan Cemper jen ubohý a nenávistný lhář, který asi věří a je za to i bohužel placený, že on jediný má patent na pravdu a na to, co si kdo smí myslet a jaké jsou ty správné hodnoty a názory. Sám ale mluví o panu prezidentovi Zemanovi a panu Okamurovi jako o nějakém primitivním odpadu, ač  se později veřejně omlouvá a že si prý jen dělal legraci. Legrace je on, kdyby nešlo o svobodu slova a hrůzný ultra liberální a zelený směr, kterým se udává EU a udávat se v této zlo unii i má. Na udávání bohužel někteří lidé slyší a nejen u nás.

Tento k jiným názorům, nežli jsou ty jeho, zcela netolerantní člověk, zařadil mezi dezinformátory i pana předsedu Trikolóry Václava Klause mladšího. Za mě není primitivním odpadem pan prezident Zeman a ani pan předseda SPD Tomio Okamura, ale tím primitivním odpadem je pro mě pan "tolerance a lovec dezinformací" Jan Cemper.

Ona opravdu pane Jane Cempere migrační krize skončila a Evropu již žádná migrační krize netrápí? Opravdu? Tak za mě je tento výrok pana Cempera, který školí děti a zaměstnance ministerstva vnitra, těžká dezinformace a naprosto obludná a účelová lež!! To snad můžete pane Cempere říkat jen na tom naneštěstí námi placeným ministerstvu diktatury pana Hamáčka, pro kterého pracujete a dle kterého Islám pozitivně ovlivnil dějiny a pro Evropu měl nezastupitelnou úlohu, jak hrdě prohlásil na Velvyslanectví Turecké republiky v Praze!

Toto je naše ministerstvo vnitra? Věřím, že po příštích volbách půjde pan Hamáček i s celou ČSSD do politického důchodu a vezme si sebou i ten prý pro Evropu pozitivní Islám. Buď pan ministr vnitra naší země nezná historii a nebo je pan ministr vnitra ČR vlastizrádce.

Jen loni požádalo o azyl v EU 704 600 osob a tento počet lze po sloučení rodin vynásobit třemi i  čtyřmi dalšími osobami! Jaké kulturní obohacení to připlouvá ke břehům Itálie, Řecka, Kypru, či Španělska vidí asi každý, kdo to vidět chce, protože pan Cemper a jemu podobní to vidět nechtějí. Ti dělají, že nic takového neexistuje! A toho, kdo to vidí a chce na to upozornit oni chtějí a  mohou vymazat a mažou.

A stejně tak tito "demokratičtí aktivisté" dělají, že neexistuje žádný islámský terorismus, ač v Německu již islámští terorristé zavádějí islámské právo pomocí žalob na stát, vedou právní spory a chtějí celkové změny zákonů! U nás dostal od našich neuvěřitelných soudů, před kterými bych nikdy nechtěl stanout migrantský a sexuální násilník původem z Lybie, který nás poctil svou návštěvou za znásilnění studentky da facto nic a bude se u nás dva roky ústavně "léčit" On si to prý nepamatuje, to své odporné znásilnění nevinné dívky. Já, ale ano a nikdy to našim soudům a soudcům neodpustím a nezapomenu.

Na německé půdě chtějí jednoduše "tito vděční, nový, mírumilovní a tolerantní příchozí" islamistický stát!! Podle snad stále ještě německých bezpečnostních údajů se islamistická scéna v Německu jednoznačně rozrůstá a jen minulý rok stoupl oproti tomu předchozímu počet islamistů v zemi o 5.5% a od roku 2015 se dokonce zdvojnásobil!! Pan Jan Cemper si kálí do těch svých aktivistických úst.

Když jsem viděl záběry z italské Kalábrie, tak jsem prostě žádnou italskou Kalábrii neviděl. Byla to drzá a primitivní agrese z Afriky, která dobila Kalábrii, za potlesku a přispění EU.

Ve Francii, kde muslimský migrant jako ve středověku uřízl hlavu panu učiteli Samuelu Patymu přímo na pařížské ulici, protože učil děti ke svobodě projevu a na rozdíl od pana Cempera i k toleranci ke všem ostatním, se dle průzkumu agentury Ifop téměř 80% Francouzů obává a míní, že radikální islamismus vyhlásil Francii válku!! Ale to se na těch dotovaných webech pana Cempera či Kartouse nikdy nedočtete, protože oni přeci hlídají, co je vhodné a co není, a toto vhodné pro ně není. Tito lidé dostávají od pražských Pirátů z magistrátu, kde rozjeli svůj mejdan, stamilionové dotace, aby nás učili, co si máme a musíme myslet.

Na tyto vlastizrádné projekty tito Praze vládnoucí Piráti mají, ale v Praze po dlouhých desítkách let nedostane první pražský novorozenec ani těch symbolických 15.000 korun, protože peníze prý nejsou. Ještě, aby byli vy pirátští ubožáci, když je vyhazujete z levicového okna za svůj sobecký a netolerantní světonázor. Na prvního pražáčka v roce 2021 se doslova vysrali, protože oni na nás serou na všechny.

"Progresivisté a nová levice nám chtějí vzít hodnoty a historii."....Dalibor Uhlíř z Trikolóry

"Zachování české koruny místo přijetí Eura." "Nulová tolerance nelegální migraci." "Naše země - naše pravidla."......paní Tereza Hyťhová z Trikolóry

Svůj text, ale také zakončím i svými slovy, protože ze směru, jakým se dnešní Svět a "naše" Evropská unie ubírá, je mi smutno. Korespondenční hlasování je hrůza a cesta do pekel!, jak je právě v tento moment vidět v USA, té kolébce demokracie. Trochu se tato demokracie levicově rozkývala. Vezměte si prosím chlapi košili a ženy šaty, jak myslím řekla paní Zuzana Zahradníková a přijďte osobně volit. ve sváteční a volební den. To je jediná demokratická cesta.

Piráty prosazované korespondenční hlasování je strašidelné a odporné zlo. To, že je dnes na obálce Cosmopolitanu opravdu velmi vyžraná černoška a že je to prý zdravé, je také špatně a je to nechutné. Pojďte vybojovat normální Svět zpátky.

Věřím v poctivé volby v naší zemi, které se odehrají na podzim a držím palce všem vlastencům a lidem, kteří mají rádi a milují svou zemi. Naši krásnou zemi.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Jak vidí sociolog Petr Hampl budoucnost naší země pod pirátskou vlajkou? ..... Převzato ze serveru Prvnízprávy.cz //  Když se předseda Pirátů Ivan Bartoš před dvěma lety označil za budoucího premiéra, sklidil výsměch a byl označován za zkrachovalou fetku. Jenže časy se mění, píše Petr Hampl v komentáři pro Prvnizpravy.cz. Přišla vleklá epidemie, vláda projevila neuvěřitelnou neschopnost, Piráti naopak postupují se značnou profesionalitou, a co bylo včera nemožné, to dnes působí celkem realisticky. Tedy dredatý premiér nebo dredatý ministr vnitra. Jaký by to mělo dopad na každodenní životy obyčejných lidí? Když tuto otázku pokládáme, zjišťujeme, že o Pirátech vlastně víme velmi málo, a že jejich názory jsou zcela nejasné. V minulých volbách uspěli na základě slibu, že zavedou to, co už bylo mnoho let zavedeno. Jejich voličům to stačilo. Stejně se ukazuje, že voličům Pirátů nevadí korupce, zneužívání moci, a že Piráty nemůže poškodit žádný typ skandálu.

Výkladní skříň ukazuje lidi mladšího středního věku, kteří se chtějí bavit. Spousta alkoholu, spousta drog, žádné zábrany, nejrůznější sexuální výstřednosti a život jako permanentní pouliční veselice. A do toho těžba bitcoinů. To by ještě nebylo tak strašné. Běžný občan by si občas zaklepal na čelo, a občas by se pohoršeně zamračil, ale jeho život by tím nebyl příliš poznamenán. Jenže nechtějí taky zavádět radikální změny? Odpověď nezískáme pohledem na Piráty, ale tím, že se podíváme stejným směrem. Ke komu Piráti vzhlížejí? Koho respektují? Jakoukoliv vrchnost! Chce Westinghouse zakázku? Piráti začnou okamžitě prosazovat vyřazení všech konkurentů. Chtějí zakázky americké zbrojovky? Piráti okamžitě požadují utracení neomezené částky. Poníženě donášet vrchnosti a hrbit se před ní, to je skutečné Pirátství. Jsou to lidé, kteří se dokážou nevázaně bavit, když se to po nich chce. Ale i během těch nejspontánnějších chvil se dokážou neuvěřitelně detailně hlídat, aby se snad nedopustili něčeho nekorektního. Zkuste si třeba představit Prague Pride, kde má bílý deviant na vodítku černocha. Nemožné! Něco takového se jim nestane nikdy. Chcete-li vědět, jak mohou Piráti změnit váš život, nedívejte se na Piráty, ale dívejte se do Bruselu, na prohlášení Sorosovy Open Society a do korporátních centrál. Problémy mohou nastat vlastně jen tam, kde se zájmy různých skupin globalistů budou křížit.

Jsou nicméně věci, o kterých je jisté, že je to obnášet bude:

Tvrdá cenzura, a to i na úrovni soukromých hovorů,

Likvidace občanských práv. Obyvatelé musí být udržováni ve strachu. Kdokoliv bude označen za nekorektního, může být zmlácen, zatčen, vyhozen z práce nebo cokoliv jiného.

Záplava neustálých obvinění a soudních procesů kvůli údajnému narušení práva nějaké menšiny.

Likvidace drobného pěstitelství, samozásobitelství a sousedské výpomoci. Ty totiž překáží korporátním produktům.

Zabavení zbraní a obranných prostředků.

Likvidace posledních místních nezávislých firem.

Zavedení nesmyslných klimatických opatření, které zničí místní krajinu, zemědělství i výrobu.

Likvidace národa jako skupiny, která se svým jazykem, kulturou a dějinami liší od jiných skupin.

Vytvoření kompaktní masy konzumentů, kteří mohou být přesouváni mezi zeměmi podle momentálních korporátních zájmů.

Dokončení likvidace místního školství. Nakonec už i prostá gramotnost bude pokládána za něco přehnaného, staromódního a nepotřebného.

Podpora takové migrace, aby původní obyvatelé ČR byli v menšině.

Změna volebních zákonů tak, aby byl volební výsledek určován v Bruselu a místní lidé do něj nemohli mluvit.

Zvyšování výdajů na zbrojení, zahraniční mise a na další války.

Snižování korporátních daní.

Neustálé útoky na rodinný život, včetně zpochybňování pohlavní identity předškolních dětí.

Zavádění prvků islámského práva a podpora islamizace země.

Další restituce.

Piráti v tom vlastně nejsou důležití. Stejně by to mohl realizovat jakýkoliv místní pohůnek. Kdybyste seděli v Bruselu, a šlo vám jen o to, aby lidé v nějaké podmaněné zemi nedělali problémy, a kdybyste se z nich snažili vydřít víc a víc, dělali byste přesně tohle. A je vlastně lhostejné, jestli to v té které zemi budou realizovat Piráti nebo někdo jiný. Piráti jsou o něco horlivější než tzv. solidní strany, ale rozdíl     (Čtěte na stránkách iReportér)


VYSTOUPENÍ VÁCLAVA KLAUSE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ NA DEMONSTRACI “OTEVŘEME ČESKO” ..... Děkuji za pozvání a za možnost zde vystoupit. Přišel jsem, abych vyjádřil podporu organizátorům a účastníkům tohoto setkání, které – aspoň tak tomu rozumím – se koná proto, aby bylo jasně a nahlas řečeno, že už toho bylo dost. Že už bylo dost zákazů a příkazů, kterými je nesmírně poškozován náš život, naše životní i pracovní aktivity a činnosti.

Mnozí už dlouho přemýšlíme, co proti tomu dělat. Já jsem tři desetiletí politikem, který ví, že dnešní situace vyžaduje politické řešení, ale když toto řešení nepřichází, nastává chvíle pro veřejné vyjádření nesouhlasu. Vaše dnešní přítomnost zde na historickém Staroměstském náměstí to potvrzuje.

Kritikem paušálních restriktivních opatření, karantén a lockdownů jsem byl od samého počátku, mluvím a píšu o tom neustále. Mnozí z vás to vědí. Nedávno jsem byl dokonce „vyznamenán“ Ministerstvem zdravotnictví tím, že mne označili za jednoho ze dvou hlavních dezinformátorů v naší zemi, tedy za někoho, kdo svými názory svádí na scestí své spoluobčany. Dezinformátorem nejsem. Pouze se dívám kolem sebe otevřenýma očima a realitu hodnotím jinak než naše vláda a její tzv. experti.

Česká vláda provádí obdobnou politiku jako vlády mnoha dalších zemí. V tom není výjimečná. Ze strachu před příštími volbami spoléhá na nadměrně restriktivní politiku. Ta ale žádný průkazný zdravotní efekt nemá, koronavirus si stejně dělá, co chce. Ale tato politika má obrovské zničující dopady na naše životy, na naši ekonomiku, na státní finance a bohužel na duši našeho národa. A to nejenom dnes, ale bohužel o to více i v budoucnosti. Ve vládě a kolem vlády chybí politické osobnosti, které by se této ničivé politice odvážily vzdorovat. Nenabízí je bohužel ani naše politická opozice. Proto naše dnešní setkání.

Je třeba provést zásadní změnu. Uzavření života v zemi rozumnou a prospěšnou politikou není. V minulosti při epidemiích izolovávali nemocné, teď jsou izolováni zdraví. Kdy už politici pochopí, že tudy cesta nevede? Snad k tomu aspoň trochu přispěje i dnešní demonstrace.

Říkají nám, že nás spasí jakási vakcína a že to vyžaduje očkování nás všech. Žádná zázračná vakcína neexistuje. Stejně si kontaktem s nemocí budeme muset vytvořit svoji imunitu přirozenou. Otevřít zemi je možné a potřebné i bez vakcíny. I očkování musí zůstat svobodným rozhodnutím člověka. Očkovat se já nenechám.

Musí nastat konstruktivní dialog vlády s veřejností. Musí skončit jednosměrný diktát. Proto jsme dnes tady.

Václav Klaus, Staroměstské náměstí, 10. ledna 2021     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Aktualizace situace z USA – Trump bojuje z bezpečného místa, nepodvolil se  ..... Zpravodajské poznatky dnes přichází z mnoha zdrojů a budu nejspíš potřebovat vystavit zvláštní článek, abych je shrnul. Důležité ovšem je, že Trump se nijak nepodvolil, a když si uděláte rozbor jeho řeči na jeho posledním video-prohlášení, tak v něm není jakékoliv podvolení se a žádné zmiňování Joe Bidena jako prezidenta:

Nová administrativa bude inaugurována 20. ledna. Mojí prioritou je zajistit hladké, řádné a nezadrhávající předání moci. Tento okamžik vyzývá k hojení a urovnávání.

Trump se pouze pokouší vypadat, že se podvoluje, přičemž ve skutečnosti nepoužívá žádnou závaznou formulaci, která by ho k takovému výsledku právně zavázala. Prohlášení, že „Nová administrativa bude inaugurována 20. ledna,“ aniž by byl uveden rok, je samozřejmě vždy pravdivým prohlášením. Je to např. i administrativa, která přijde 20. ledna 2025. Je tu také letos přicházející nová administrativa, pokud Trump vykopne Pence a bude mít nového viceprezidenta na své straně.

Proč by ale měl Trump pořád odmítat podvolení se, spolu s čímž se pokouší lidi přimět, aby si mysleli, že se vzdává? Protože podle jednoho zdroje, který mě informoval, globalističtí manipulátoři hrozí, že odpálí špinavou bombu v každém státě USA zastoupeném senátorem, který hlasoval proti rozhodnutí o Bidenovi odevzdaných hlasech sborem volitelů. Ta hrozba proti Trumpovi je, že když se nepodvolí, budou odpáleny špinavé bomby, které zabijí statisíce Američanů. Ovšem Trump si plně uvědomuje, že daleko více Američanů by zemřelo pod totalitním komunisty vedeným režimem, představovaným Joe Bidenem. Trumpovi budou vyhrožovat, aby odešel.

Ve skutečnosti, jak jsem referoval v dnešním podcastu, je Trump na bezpečném místě a bojuje odsud spolu s loajálními silami amerických ozbrojených sil, které se připravují k rozhodné akci proti zrádcům z hlubokého státu, kteří zoufale touží odstranit Trumpa od moci jakýmikoliv nezbytnými prostředky.

Nancy Pelosy, kterou jasně čeká zatčení a stíhání za zradu, pokud si Trump zajistí druhé funkční období, pobíhá po Washingtonu D.C. jako šílená hyena, pokoušející se přimět Pence, aby spustil 25. dodatek k okamžitému odstranění Trumpa. „Proces“ impeachmentu je naplánován na pondělí, aby se pokusili Trumpa odstranit jinými prostředky s tvrzením, že Trump má pořád přístup k jaderným kódům a mohl by odpálit jaderné střely.

Dnes v naléhavém dopise Nancy Pelosi píše:

Dnes ráno jsem mluvila s předsedou spojených náčelníků štábů Markem Milleyem, abychom prodiskutovali dostupná preventivní opatření k zabránění, aby duševně nevyrovnaný prezident nespustil vojenské nepřátelství nebo se nedostal k odpalovacím kódům a nenařídil jaderný úder…

Jinými slovy Pelosi kuje pikle s Markem Milleyem – také zrádcem – na odstranění Trumpa od moci, než bude moci své akce proti vzbouřencům pomocí ozbrojených sil dokončit.

Hluboký stát se to pokouší Trumpovi zhatit útoky ze všech možných úhlů a Trumpovo vítězství není jisté, ale po příštích 12 dnů zůstává americkým prezidentem a těchto dnů využívá, aby provedl epický protiúder proti zločincům, kteří zfalšovali volby, zinscenovali „obležení“ budovy kapitolu a plánují strhnout naši ústavní republiku, pokud získají kontrolu nad Bílým domem.     (Čtěte na stránkách AC24)


V USA RYCHLE PÍŠÍ ŽALOBU NA TRUMPA, PELOSIOVÁ ŘÁDÍ JAKO ŠÍLENÁ: „NEPŘÁTELÉ DEMOKRACIE A JEJICH PREZIDENT. VAŠE BĚLOŠSTVÍ JE VÁM ASI VÍCE!“ ..... Demokraté v USA horečně sepisují žalobu na prezidenta Trumpa, aby ho stihli odvolat ještě před koncem mandátu. Vedle toho jejich předsedkyně Nancy Pelosiová přikládá pod kotel dramatickými mediálními výstupy. Do nich zamíchala dokonce i to, že Trumpovi fanoušci „zneužili svého bělošství“.

Demokraté v Kongresu pod vedením Nancy Pelosiové vzali skutečně vážně svou snahu odvolat prezidenta Trumpa ještě před koncem jeho mandátu. Ten přitom skončí již za deset dní. Demokraté však narychlo připravují ústavní žalobu, která by Trumpovi navždy zamezila znovu kandidovat.

Televize Fox News citovala z dokumentů, které se v Demokratické straně během víkendu sepisují. Podle nich je prezidentu Trumpovi kladeno za vinu, že „záměrně učinil výroky, které podnítily a přímo vyústily v hrozivé zločinné události na Kapitolu“.

Návrh má Sněmovna reprezentantů, kterou demokraté ovládají, přijmout hned v pondělí. Pokud by jej schválila, směřoval by do Senátu. V něm však mají většinu republikáni, neboť dva demokratičtí senátoři zvolení v úterý v Georgii se ještě neujali funkcí.

A horní komora Kongresu rozhodně nadšení svých kolegů nesdílí. Předseda senátorské frakce Republikánů Mitch McConnell již vzkázal, že Senát se má sejít až 19. ledna, den před inaugurací, a na tomto plánu nehodlá nic měnit.

Demokraté přesto šponují veřejnou atmosféru na podporu sesazení prezidenta. Zejména předsedkyně Pelosiová se vrhla do zuřivé aktivity. Do svých bouřlivých výstupů zamíchala dokonce i fakt, že v den obsazení Kapitolu, 6. ledna, probíhal významný křesťanský svátek, nazývaný Zjevení páně.

V tento den mělo být oficiálně potvrzeno volební vítězství Joea Bidena, a proto prý Pelosiová očekávala, že „to bude den zjevení pro odpůrce naší demokracie, aby konečně uviděli světlo“.

Pak nabídla ještě dramatičtější popis: „Místo toho se světu zjevil pohled na lidi z této země, kteří vedeni svým prezidentem dali přednost svému bělošství před naší demokracií,“ cituje slova předsedkyně Pelosiové Fox News.

Jako kontrast s hanebným chováním Trumpových bělochů pak předložila utrpení „lidí barvy“ (progresivistický novotvar pro vybrané rasové menšiny). Tito lidé podle ní v dnešních dnech umírají na následky koronaviru, a to „disproporčně“. Nemoc podle kongresmanky zasahuje více menšiny a důvodem toho je „celková nespravedlnost“.

„V den útoku na Kapitol zemřelo na koronavirus v této zemi 3865 lidí. Mnoho z nich byli lidé barvy, a to kvůli celkové nespravedlnosti,“ obvinila Pelosiová.

Den poté zemřely čtyři tisíce lidí. „A proč? Protože rozhodnutí učiněná v Oválné pracovně byla chybná, zkreslená, zpožděná a nazývala nemoc jako ‚hoax‘,“ skončila předsedkyně Sněmovny reprezentantů.

Kromě toho přišla předsedkyně Sněmovny reprezentantů s názorem, že prezident Donald Trump je nepříčetný a hrozí nebezpečí, že by mohl odpalovat jaderné bomby, ke kterým má přístup. Dokonce se za tímto účelem sešla s několika generály, kteří ji ujistili, že jaderné zbraně jsou zabezpečeny proti prezidentově libovůli, což dámu trochu uklidilo.

Přesto ale stále usiluje o předčasné ukončení Trumpova mandátu.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Proč odmítáme ruské a čínské vakcíny, i když máme nedostatek, ptá se Konečná. Na ČT dostala neutěšenou odpověď ..... Europoslankyně Kateřina Konečná v pořadu Události, komentáře rozvířila aktuální téma nedostatku očkovacích látek v Česku. Podle ní by česká vláda měla prozkoumat možnost objednání vakcín z dalších zemí, konkrétně z Číny a Ruska vzhledem k tomu, že současné počty zřejmě nestačí. Poslanec za ANO Jaroslav Bžoch zdůraznil důvody, proč to není možné. (Foto: Youtube)

119letá Češka radí čistit cévy. Domácí trik Detonic Cévy se vyčistí okamžitě, tlak se vrátí do normálu! Recept Detonic Pokud jej vypijete nalačno, opustí vaše tělo oškliví paraziti Detoximel Při tlaku nad 150/90 musí být cévy vyčištěny. Zapište si recept Friocard Úspěch boje s koronavirem do značné míry záleží na vakcinaci obyvatelstva, což několikrát zdůrazňovala řada politiků a odborníků. Nehledě na to, že v současné době je dostupných hned několik nabídek očkovacích látek z různých zemí, evropské státy stále nejsou schopny uspokojit své vlastní potřeby. Výjimkou není ani Česká republika, která zatím dostala jen kolem 100 tisíc dávek vakcíny od firmy Pfizer. 

Česká europoslankyně Kateřina Konečná, která rovněž zastává funkci místopředsedkyně KSČM, kladně hodnotí dohodu uzavřenou v rámci Evropské unie, umožňující společný a centralizovaný nákup vakcín. Podle jejího názoru by Česká republika nebyla schopná v nejbližších měsících samostatně obstarat dostatečné množství potřebných preparátů. Nicméně, nehledě na spolupráci s Bruselem, stále máme problém s nedostatkem vakcíny. Vzhledem k této skutečnosti by bylo na místě prozkoumat možnost nákupu vakcín z dalších zemí. 

„Pro mě je otázka, proč jsme se nezamysleli například nad tím, jak je to s vakcínou čínskou nebo ruskou, které používá řada států mimo tyto země a my se tomu pořád vyhýbáme,” pohoršuje se Konečná. 

V souvislosti s tím česká politička podrobila kritice premiéra Babiše za to, že ten ani neprobíral možnost zahájit jednání o možnosti dodávek vakcín z Ruska nebo Číny. 

Na otázku Kateřiny Konečné v rámci pořadu Události, komentáře na České televizi následně odpověděl poslanec za hnutí ANO Jaroslav Bžoch, který připomněl, že jakýkoliv nákup dalších vakcín je těžko představitelný vzhledem k omezením, které vyplývají z dohody s Evropskou unií. 

„Pokud se jedná o vakcínu z Ruska nebo z Číny, tak paní europoslankyně musí vědět, že si tu vakcínu sami nemůžeme schválit. Jsme součástí EU a musí projít schvalovacím procesem celé unie,” vysvětlil český poslanec.

Dále zdůraznil, že další překážkou na cestě možného nákupu a využití těchto vakcín se může stát i záporný postoj části obyvatelstva vůči vakcinaci, a to včetně nedůvěry vůči vakcínám z Ruska nebo Číny.      (Čtěte na stránkách Důležité 24)


Vetřelci berou deportace jako dovolenou, pak se vracejí do Evropy ..... Deportace mají jistě svoji výhodu. Pokud by se chtěl invazista podívat na dovolenou třeba za rodinou do Sýrie, Afghánistánu nebo Somálska, musel by si cestu tam i zpět řádně zaplatit, přičemž by nejspíš neměl na letadlo, ale musel by se do země původu potácet kdovíjak. Deportovaný vetřelec má však zajištěnou cestu na náklady hostitelské země (resp. daňových poplatníků EU), přičemž do těchto vzdálenějších destinací je pro něj zajištěna letecká doprava.

Italští policisté si stěžují: „Cizinci nás využívají k tomu, aby trávili dovolenou se svou rodinou“. Stížnost policistů na praktiky přivandrovalců je z loňského roku, ale všechno zůstalo při starém.

Nejedná se o jednorázový problém, ale o problém, který se pravidelně opakuje. Invazisté tak přišli na to, že je lepší se nechat deportovat, aby mohli strávit nějaký čas s rodinou, přičemž poté není návrat žádný problém.

Dobrovolné návraty vetřelců domů za rodinou se tak stávají ekonomicky neúnosnými, v Itálii se staly problémem hlavně na konci roku, kdy už jsou finance na tyto účely vyčerpány, nicméně zájem vetřelců o návštěvu rodiny na náklady italských daňových poplatníků právě v tomto období nebývale roste.

Země, která se tak stala přímo rájem afrických drogových dealerů, není a nejspíš ani nebude do budoucna schopna uhlídat, kdo z deportovaných se vrátil. Většina totiž zapadne do již zaběhlého obchodu s drogami v policií nepříliš navštěvovaných doupatech nigerijské mafie a jejích přisluhovačů. Prodejem drog si tak deportovaný drogový dealer vydělá dost na vlastní obživu, aniž by měl systém o jeho opětovné přítomnosti v Itálii sebemenší ponětí…     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


10.1. 2021     Tisíce muslimských invazistů, pochodujících přes Itálii, mění tamní lesy na skládky odpadu ..... Itálie vydává nesmírné sumy nejen na veškerý komfort, který příchozím vetřelcům nabízí (ubytování v luxusních hotelích či na karanténních luxusních výletních lodích), ale i na úklid neuvěřitelného nepořádku, který za invazisty zůstává. Do Itálie vstupují vetřelci nejen od jihu, ale i z balkánské trasy přes Slovinsko. Také z tohoto směru vloni invaze výrazně zesílila.

Podle údajů agentury Frontex se v roce 2020 počet nelegálních vetřelců, přicházejících ze západního Balkánu, zvýšil o více než tři čtvrtiny a dosáhl přibližně 27 000. Jde samozřejmě výhradně o ty ilegály, které se podařilo zachytit.

Nárůst počtu nelegálních přechodů invazistů z Balkánu proměnil lesy na hranici mezi Friuli Venezia Giulia, Slovinskem a Chorvatskem na skládku pod širým nebem, a to natolik, že je nutná mimořádná sanace životního prostředí.     (Necenzurovaná pravda)


Donald Trump zmizel a projev z Bílého domu o předání moci je podvrh a Deep Fake počítačová animace, důkazy jsou zdrcující! Američané se začínají formovat na síti Parler a do Washingtonu míří kolony Národní gardy, rozmisťují se zátarasy okolo FEDu a budov vlády! Není možné, aby Donald Trump za 24 hodin omládl o 20 let a ztratily se mu všechny vrásky a rysy obličeje! Tohle není Donald Trump, který 6. ledna mluvil před demonstrací svých fanoušků, to je nějaká Deep Fake figurína z počítače s vyhlazenými tvářemi! David Rothschild řve, aby byl schválen impeachment Trumpa! ..... Ve Spojených státech dramaticky eskaluje situace poté, do údajný Donald Trump v Bílém domě vystoupil s projevem a vyzval k národnímu sjednocení a oznámil pokojné předání moci. Situace neeskaluje kvůli tomu, co řekl, ale kdo to řekl. Američané si okamžitě na svobodných sociálních sítích začali klepat na čelo, protože si všimli, že Donald Trump záhadně omládl za pouhých 24 hodin o nějakých 20 let, zmizely mu nejen vrásky, ale změnil se mu tvar lebky a čela, změnil se účes, došlo i lehké změně a změknutí hlasu.

Naše redakce pro vás připravila důkazní video, ve kterém můžete spatřit porovnání obličejů Donalda Trumpa 12. března 2020 a 6. ledna 2021 s obličejem z Bílého domu ze dne 7. ledna 2021, kde oznámil pokojné předání moci a odsoudil události v Kapitolu ze dne 6. ledna 2021. Američané na síti Parler, což je nástupce a svobodná platforma sítě Facebook, který končí v propadliští dějin a lidé v počtech milionů hromadně odstraňují ze svých mobilních telefonů instalace Facebooku, se mezi sebou informují o aktuálních podrobnostech a poslední informace jsou opravdu zásadní.

Poslední okamžik, kdy skutečný Donald Trump byl spatřen, bylo na zahradě Bílého domu, když natočil své poslední a skutečné video, kde zopakoval, že volby byly ukradeny, že volby drtivě vyhrál, ale že je potřeba zachovat pořádek, neútočit na policisty, a že je třeba, aby lidé šli v míru domů. To bylo poslední Trumpovo video, které po hodině Twitter smazal z Trumpova účtu, ale video je dosud k dispozici v moha kopiích.

Díky tomu můžete vidět poslední indikaci a podobu tváře Donalda Trumpa. Je to tzv. referenční podoba, která zachycuje prokazatelnou podobu obličeje Donalda Trumpa s vysokým čelem, s lehce šedivými vlasy a výraznými rysy v obličeji, včetně hlubokého hlasu. Toto poslední video bylo natočeno odpoledne 6. ledna 2021 a je to poslední ověřené Trumpovo video. Všechno poté je už s obrovským otazníkem.

Donald Trump nemohl za 24 hodin omládnout o 20 let, počítačová maska pochází z období Trumpova působení v reality show The Apprentice

Další a oficiálně poslední video bylo natočeno po 27 hodinách od toho předchozího, údajný Donald Trump pronáší v Bílém domě slovo odsuzující události v Kongresu, ale rovněž ujišťuje, že 20. ledna 2021 pokojně proběhne předání moci. Jenže tento Donald Trump je minimálně o 20 let mladší, s úplně jiným tvarem lebky, s jasnými blond vlasy, bez vrásek, s vlasy česanými jako před 20 lety a hovořící o národní jednotě a o tom, že teď se musí všichni uklidnit, že byly vyčerpány všechny právní možnosti na změnu voleb, a že k obnově Ameriky po virové krizi se musí všichni společně sjednotit. Jenže, tento vyumělkovaný Donald Trump není skutečný. Jak už tisíce Američanů poznali, jedná se o projekci z počítače, tzv. Deep Fake. A nyní si musíme vysvětlit, proč je tato technologie zrádná a jaké komplikace s ní přichází.

Obličej Donalda Trumpa z reality show The Apprentice z roku 2004, všimněte si stejné pleti a rysů obličeje jako ve videu z Bílého domu 7. ledna 2021

Technologie Deep Fake využívá systém tzv. neuronové počítačové sítě, která z mnoha obrazových vzorků dané osoby vytvoří matematický model, který dokáže potom pohybovat modelem tváře podle slov, které programátor osobě do obličeje a úst vloží. Deep Fake nelze lidským okem odhalit, protože v každém snímku Deep Fake obrazu je skutečná tvář nositele, program se pouze stará o to, aby do snímku byla vložena podoba tváře a úst při výslovnosti dané hlásky, daného slova atd.

Problém je v tom, že technologie Deep Fake vyžaduje strojové učení a tisíce vzorků obličeje z mnoha úhlů, aby Deep Fake byl věrohodný. A to všechno zabírá dlouhou dobu, několik let. Mezitím ale Donald Trump stárne, získává vrásky a tudíž nelze vytvořit Deep Fake s jeho aktuálním vrásčitým obličejem. Používají k tomu předlohy Trumpových videí z let 2000 až 2010, protože těch záběrů je k dispozici nejvíce z Trumpovy reality show The Apprentice. A právě z těchto let pochází záběry obličeje Donalda Trumpa.     (Čtěte na stránkách AENews)


Potřebujeme změnu systému, bez “liberální” demokracie, “nezávislé” justice a centrální banky ..... Jestli má dojít má dojít k národní obrodě a záchraně suverenity naší vlasti a národa, pak potřebujeme zcela zásadní změnu politického a ekonomického uspořádání.

Politická reprezentace musí být volena/vybírána na národním principu, národní princip musí být aplikován i na klíčová zaměstnání jako státní zaměstnanci, kteří mají na starost vzdělávání našich budoucích generací (učitelé) a obranu naší země a veřejného pořádku (vojáci a policisté). Tradičním menšinám -v českém případě pouze Slovákům, Polákům, Němcům – by měl být garantován hlas v politickém uspořádání, ale rozhodovat musí vždy česká většina. Ta historicky své dominance nikdy nezneužívala a není tedy důvod se domnívat, že to bude dělat v budoucnosti. Zbytku tady může být dovoleno dočasně žít a bude pouze na nich, zda se dokáží chovat tak, aby je tu Češi chtěli. Rovněž by mělo dojít k přísné revizi všech občanství udělených po roce 1989 (s výjimkou etnických Slováků a smíšených manželství, kde manžel je etnický Čech) a jejich následnému odebrání. České občanství by mělo být možné získat pouze na základě narození českým rodičům. Česká občanství nejsou cukrátka, která se rozdávají každému na počkání jako je tomu od roku 1989!

Potřebujeme rovněž kompletní změnu justičního systému a vymáhání práva. I zde musí být soudu obsazeny na národním principu. Stejně jako musí být obnovena rovnost před zákonem. Čech již nesmí být de iure občanem druhé kategorie, jako je tomu v liberální demokracii. Kdy vládnou justici cizáci prostřednictvím nejrůznějších vyvolených menšin. Zrušeno musí být i zcela kontraproduktivní doživotní jmenování soudců, které se ukázalo být zkázonosné. Není důvod, aby soudce nebyl volen, jako například starosta na určité období. Stejně jako údajná nezávislost justice. Ve skutečnost tato “nezávislost” justice znamená NEzávislost na vnitřní kontrole a plnou závislost na kontrole z nám nepřátelského zahraničí.

Podobná situace je i s “nezávislou” centrální bankou. Ta je tak moc “nezávislá”, že si jistý guvernér mohl bez skrupulí dovolit převést zlatý poklad do rukou rodiny Rothschildů výměnou za bezcenné papíry. Opět není důvod, aby centrální banka nepodléhala minimálně kontrole parlamentu.

Zastupitelská “liberální” demokracie je uměle vytvořený projekt vedoucí k cílené likvidací bílých národů a měla by být opuštěna a nahrazena stavovskou demokracií, která bude reprezentovat zájmy hlavní skupin obyvatelstva.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


SVOBODNÁ NÁHRADA ZA CENZURUJÍCÍ TWITTER A FACEBOOK ..... Kalifornské “big tech” korporáty se ohledně cenzury v roce 2021 naprosto utrhly ze řetězu. Přesně jak to “blázniví konspirátoři” předpokládali a před čím roky varovali.

Neomarxisty ovládnutí nadnárodní giganti jako je Facebook, Twitter, YouTube, Google a Apple manipulují s daty, špehují uživatele, předávají informace tajným službám, cenzurují nalevo napravo a…pardon, oni vlastně cenzurují jen napravo. Po milionech.

V aktuálně probíhající masivní čistce spousty lidí mažou už jen za pouhé podezření, že by mohli přemýšlet vlastní hlavou – stačí, že o dotyčných někdo řekl, že jsou “konzervativní”. Jako třeba novinář Elijah Shaffer, který byl vaporizován z Facebooku a Instagramu, i když tam měl jen fotky zvířátek a maminky – to je jen příklad, z nesmyslných důvodů už jsou zabanovány miliony lidí. V Česku to máme o něco lepší, protože nás chrání náš komplikovaný jazyk a to, že jsme pro pokrokáře v USA méně důležití. Ale různí maniaci jako “čeští elfové”, manipulátor Cemper a další novodobí cenzoři se o to snaží až se jim z jejich neziskových bankovních kont práší, takže se nebojte – na každého z nás na těchto platformách časem dojde. 

Je fascinující, že třeba na Twitteru je úplně v pohodě vytapetovat zeď výzvami k masovému vyvraždění bělochů, k vytváření seznamů neočkovaných lidí pro budoucí koncentrační tábory, k uříznutí hlavy prezidentovi apod. A tyhle výzvy nedělají jen nějací anonymní uživatelé, ale modrou fajfkou ověření politici a novináři.

Když ale stále ještě aktivní prezident USA vyzval demonstranty u Kapitolu k poklidnému odchodu domů, zablokoval mu Twitter účet. Ano, Twitter smazal oficiální účet americkému prezidentovi, protože vyzýval k poklidnému řešení situace – což vyhodnotili šílenci z Twitteru (a hlavních médií) jako “nenávistný projev”. Ano, tak daleko už pokrokáři jsou a spousta lidí v tom nevidí žádný rozpor a hromadně blokace všech těch “wrongthink” uživatelů oslavují. Je totiž mnohem snazší lidi krmit nepravdami o tom, co někdo řekl nebo udělal, když mu vytrhnete jazyk a nemůže se bránit.

Pokud vás ještě společnosti Facebook, Twitter nebo YouTube nezablokovaly – myslíte si, že se vám to vyhne, když budete “sekat dobrotu”? Zamyslete se znovu. V bezpečí jsou jen účty mediálních korporátů, extrémně levicové kanály a kanály absolutně apolitické (návody na líčení, vybalování zboží, hraní her apod.).

Všechny ostatní účty na těchto platformách mizí po MILIONECH. Cenzorské kladivo je čím dál tím víc nevybíravé a často stačí jen zmínit zakázané jméno nebo slovo a jdete. Plná blokace i zákeřný”shadowbanning” už se dokonce dotýká i lidí s levicovými názory – pokud si náhodou dovolí projevit trochu vlastního názoru a třeba nesouhlasí s tím, že se provádí potraty v devátém měsíci, tedy dochází k zabíjení už plně vyvinutých miminek těsně před porodem (ano, na některých místech USA je opravdu legální zabít už plně vyvinuté, devět měsíců staré dítě těsně před porodem, ble :-/ ).

O tom, jaké metody cenzury kalifornské big tech společnosti provádějí a kolik zákonů beztrestně porušují, určitě ještě napíšu pár článků. Teď se ale soustřeďme na to, kam jít, pokud nechcete, aby někdo kšeftoval s vašimi osobními údaji a za odměnu vás cenzuroval a manipuloval s tím, co vidíte.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Pandemie šílenství. Svět zešílel ..... V květnu prezident Tanzanie oznámil, že koza, křepelka a papája jsou pozitivně testovány na COVID-19. Lidé ale nepřestali jíst papáji. Ale když norky ve farmách začaly testovat pozitivně, jedinou odpovědí bylo je pozabíjet.

Poté, co bylo v dubnu pozitivně testováno několik norků v Nizozemsku, bylo tam zabito 570 000 norků a 4. listopadu Dánsko oznámilo, že pozabíjí svých 17 milionů norků. V této zemi byla tato šílenost naštěstí zastavena poté, co bylo zabito „pouze“ 2,5 milionu norků.

Lvi, tygři a leopardi v zoologických zahradách měli pozitivní test.

Lidé testovali své psy a kočky, a hle, někteří z nich jsou testováni pozitivně a 6. května vytvořila Centra pro kontrolu nemocí web s názvem „ Co dělat, když se váš mazlíček pozitivně testuje na virus, který způsobuje COVID -19. “

Musíte hlavně: „Izolovat domácího mazlíčka od všech ostatních, včetně ostatních domácích zvířat.“ „Udržujte svého mazlíčka nejméně 2 metryyy od ostatních domácích mazlíčků a lidí.“

„Pokud máte soukromý dvorek, kde může váš pes jít na toaletu, neberte ho na procházky.“ CDC však varuje: „Neotírejte ani nekoupejte svého domácího mazlíčka… dezinfekčním prostředkem na ruce,“ a „Nepokoušejte se na svého domácího mazlíčka navlíknout roušku.“ Berte s humorem).

Je ale zřejmé, že bez ohledu na to, co testujete – norky, lvy, psy, papáje, lidi nebo cokoli jiného – získáte pozitivní výsledky a že tyto výsledky nic neznamenají.

Počkejte, až někdo otestuje pozitivně krávu (ne Jourovou). Zabijte všechny krávy a už nebude žádné maso ani mléčné výrobky! Očkujte každé domácí zvíře a hospodářská zvířata na světě! Proveďte sledování kontaktů u každého domácího mazlíčka, který přijde do styku s infikovaným mazlíčkem!

Máme pandemii, dobře, ale je to pandemie šílenství, ne COVID-19. Svět – celý svět, nejen pár lidí, pár zemí nebo několik kultur – zapomněl, co je život. Život je komunita. Je to sociální kontakt, dotyky, dýchání, sdílení. Je to dýchat čistý vzduch a ne přes nějaký hadr, kde se množí plísně. Lidé umírají, protože díky jejich rouškám jsou hypoxičtí. Rakovinovým buňkám se daří velice dobře bez kyslíku.

Pokud máte rakovinu a nosíte roušku, vaše rakovina bují. A přátelé, život jsou bakterie a viry. Devadesát devět procent všech bakterií a virů je prospěšných a nezbytných – nezbytných pro život a nezbytných pro vývoj. Pokud dezinfikujete povrch Země, ukončíte život. Nedezinfikovali jsme svět kvůli neštovicím, chřipce, spalničkám a ani tuberkulóze. Ale děláme to pro „COVID-19“.

COVID-19 je respirační virus, který úzce souvisí s běžným nachlazením. Ale udělali jsme z toho karikaturu. Koronavirus je najednou kouzelný kousek RNA, vytvořený Drákulou, který poškodí vaše ledviny nebo srdce nebo vám způsobí mozkovou mrtvici.

Existuje další a opravdu skutečná pandemie, která je mimo kontrolu: pandemie záření. Pandemie budoucího 5G, která kromě pneumonie způsobuje poškození ledvin a srdce a mrtvice. Toto záření produkují mobilní telefony. Mobilní telefony, kterými matky ozařují své děti. Mobilní telefony, kterými 7 miliard lidí ozařuje ptáky, hmyz a květiny kolem nich. Radiace, která nás zabije všech 7 miliard, pokud s tím neskončíme.     (Čtěte na stránkách Nejvíc info)


Korupce a rozvracení amerických univerzit ..... Zpráva ministerstva školství USA vydaná 20. října 2020 uvádí, že více než třetina z téměř 20 miliard dolarů získaných americkými univerzitami ze zahraničních darů a smluv mezi lety 2014 a 2020 nebyla nikdy zveřejněna tak, jak to vyžaduje federální zákon, jmenovitě "§ 117 zákona o vysokých školách z roku 1965" (Higher Education Act of 1965), který musí americké vzdělávací instituce dodržovat.

Mezi těmito "dary" byly více než 3 miliardy dolarů od Kataru, který je hlavním sponzorem Muslimského bratrstva; více než 1,1 miliardy dolarů od hlavního propagátora "radikální" islámské ideologie Saúdské Arábie; a téměř 1,5 miliardy dolarů od Číny.

Důvodem, proč je americká zahraniční politika na Středním východě tradičně víceméně katastrofální, může být částečně i to, že politici, jejich poradci a analytici, na které spoléhají, jsou produktem vzdělávacích programů sponzorovaných z peněz dárců vůči Spojeným státům nepřátelských.

Nedávná vládní zpráva odhaluje "zakoupený" vliv, který mají cizí státy na nejprestižnější americké univerzity a v důsledku toho na to, co si budou myslet a čemu věří a budou věřit současné i budoucí generace amerických analytiků a politiků.

Zpráva ministerstva školství USA vydaná 20. října 2020 uvádí, že více než třetina z téměř 20 miliard dolarů získaných americkými univerzitami ze zahraničních darů a smluv mezi lety 2014 a 2020 nebyla nikdy zveřejněna tak, jak to vyžaduje federální zákon, jmenovitě "§ 117 zákona o vysokých školách z roku 1965" (Higher Education Act of 1965), který musí americké vzdělávací instituce dodržovat.

Mezi těmito "dary" byly více než 3 miliardy dolarů od Kataru, který je hlavním sponzorem Muslimského bratrstva; více než 1,1 miliardy dolarů od hlavního propagátora "radikální" islámské ideologie Saúdské Arábie; a téměř 1,5 miliardy dolarů od Číny.

Podle zprávy ministerstva školství USA:

"Někteří z těchto zahraničních dárců jsou vůči Spojeným státům nepřátelští a své investice (tj. 'dary a smlouvy') investují do rozšíření své 'měkké moci', krádeže výsledků citlivého a chráněného výzkumu a šíření své propagandy. Ministerstvo školství USA je velmi znepokojeno důkazy, které naznačují, že získávání zahraničních finančních zdrojů americkými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi není náležitě vyváženo a účinně kontrolováno. V tomto odvětví chybí institucionální kontrolní mechanismy, které by smysluplně měřily možná rizika a zabývaly se ohrožením, které daný vztah, dárce nebo zahraniční podnik pro USA představují."

Tato nová zpráva navazuje na dřívější průzkum. V březnu 2019 se konal "Třídenní proti-izraelský festival nenávisti", který byl sponzorován Centrem pro Střední východ a islámská studia na Univerzitě Severní Karolíny v Chapel Hill (UNC) a Konsorciem Dukeovy univerzity a Univerzity Severní Karolíny (Duke-UNC) pro studia Středního východu. Po tomto "happeningu" vyzvalo ministerstvo školství v dopise ze dne 29. srpna 2019 Konsorcium Duke-UNC, aby přestalo zneužívat federální granty k prosazování svých "ideologických priorit".

V dopise se praví: "Zdá se, že výuka v Konsorciu Duke-UNC pro studia Středního východu není vyvážená, protože nabízí jen mizivý počet programů, zaměřených na historickou diskriminaci, které čelily a v současnosti stále čelí náboženské menšiny na Středním východě včetně křesťanů, židů, Bahá'ístů, jezídů, Kurdů, Drúzů a dalších. Ve vašich vzdělávacích aktivitách pro studenty a učitele základních a středních škol je rovněž kladen značný důraz na pochopení pozitivních aspektů islámu, zatímco zaměření na pozitivní aspekty křesťanství, judaismu nebo jakéhokoliv jiného systému náboženství nebo víry na Středním východě ve vaší výuce naprosto postrádáme. Tato nevyváženost je znepokojující."

Podobná zpráva z roku 2018 například zjistila, že "elitní americké univerzity dostaly od Saúdské Arábie v letech 2011 až 2017 dary a dotace přesahující půl miliardy dolarů." Již v roce 2005 obdržely Georgetownská a Harvardská univerzita po 20 milionech dolarů "na podporu islámských studií ve svých kampusech".

Zde vyvstává otázka: Proč by země, jako je Saúdská Arábie, usilovaly o to, aby se staly předními finančními podporovateli svobodných umění na amerických univerzitách? Připomeňme si, že třeba Saúdská Arábie zachází se ženami jako s movitým majetkem, učí muslimy nenávidět všechny nemuslimy, zatýká a mučí křesťany, protože se například "spikli k oslavě Vánoc" a má elitní policejní jednotky zaměřené na zadržování čarodějnic a čarodějů.

Zdá se, že odpověď je jasná – zahraniční dárci chtějí ovlivňovat to, co se studenti učí o Středním východě a o islámu. V této poslední zprávě ministerstva školství USA vydané 20. října 2020 jsou vyjádřeny obavy například ohledně Centra pro muslimsko-křesťanské porozumění, které založil princ Al-Valíd bin Talál na Georgetownské univerzitě. Tyto obavy jsou paradigmatem podobných obav a stojí za to je podrobně citovat:     (Čtěte na stránkách Gatestone Institute)


Cílem očkování je masová změna genetiky celé planety. ..... Demonstrace, Praha 8. 1. 2020. Naše vláda není hloupá ani neschopná. Naopak – naše vláda je všehoschopná a skrze členství v EU plní poslušně příkazy globálních elit, které plánují masově měnit genetiku celé planety!  V roce 2007 Tom Knight, profesor Laboratoře umělé inteligence na MIT, řekl: "Genetický kód je starý 3,6 miliard let. Je načase ho přepsat. " Massachusettský technologický institut je soukromá výzkumná univerzita v Cambridge amerického státu Massachusetts s důrazem na teoretický, aplikovaný, mezidisciplinární vědecký a technologický výzkum. MIT je podporovaný státem.

Miliardové granty dostává z amerických grantových programů, spjatých s výzkumem moře a s výzkumem vesmíru.Nyní společnost tohoto profesora Toma Knighta - společnost syntetické biologie s názvem Ginkgo Bioworks - využívá technologii syntetické biologie na vývoj vakcín na COVID. Do syntetické biologie nalil miliony dolarů i Bill Gates na program vytvoření „živých mikrotováren".

V roce 2010 oslavovala média úspěch ve vytvoření "prvních nových druhů na naší planetě, jejichž rodiči je počítač. " Oficiálním cílem tohoto genetického syntetického inženýrství jsou biopočítače a rekonstrukce lidstva v éře transhumanismus.

Syntetické inženýrství rostlinného a živočišného života umožní korporacím patentovat si genetický kód života planety země a mít z něj zisk, protože syntetická DNA není "produktem přírody". Ani lidé se syntetickou DNA nebudou produktem přírody a bude tedy možné je „patentovat“. Noviny The New York Times v roce 2015 oznámily vývoj vakcinační technologie zvané "imunoprofylaxe přenosem genů". Uvedly, že vakcínami se syntetickou DNA na zvířatech „v podstatě zvířata rekonstruují  tak, aby odolávala nemoci“. 

Dále se v novinách psalo: „Vyhlídka na geneticky upravené lidi, kteří by vzdorovali infekčním chorobám, může mezi pacienty vzbuzovat obavy“. Plánem  je lidstvo rekonstruované novými vakcínami.V důsledku pandemie COVID jsou nyní lidské bytosti připraveny ke genetickému pozměnění prostřednictvím očkovací technologie mRNA, která vychází  ze syntetické biologie. J

ak uvedl Bill Gates, který  financoval  syntetickou biologii, je přesvědčen, že "samoshlukující se nanočástice", které budou vpíchnuty do vašeho těla, si umí počínat "lépe než příroda". S použitím počítačů navrhují tyto nové samoshlukujíce se bílkovinné nanočástice, které jsou prokládané virovými proteiny, zvanými antigeny, a tyto ježaté částice mají být jádrem vakcíny.

Hlavní starostí globálních elit totiž není ochrana přirozené biodiverzity, ale ochrana farmaceutického průmyslu a vznikající průmysl biotechnologií.  Regulace druhů prostřednictvím genetického inženýrství má přepsat přírodu a zároveň umožnit dát si patentovat samotný život, včetně lidí.

A naše vláda pod taktovkou EU, OSN, Agendy 21, WHO a nadnárodních farmaceutických korporací plní jejich plány, které jsou ale nepřátelské všem obyvatelům naší země!ANS má cíl vybudovat suverénní, soběstačný a především bezpečný Český stát. Všechny tyto tři základní požadavky jsou ale nyní ohroženy. Z hlediska odborné analýzy vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb je tou největší hrozbou pro celý náš národ členství v EU a NATO.

Ohrožení ČR souvisí s opakovaným porušováním mezinárodního práva, narušováním národní bezpečnosti a s eskalací napětí na vnitrostátní i mezinárodní scéně. Je naprosto nezbytné  okamžité vystoupení z EU (dle čl. 50 Lisabonské smlouvy) a z NATO (dle č. 13 Washingtonské smlouvy). 

Činnost NATO a EU je zásadním pohonem pro existenci ostatních hrozeb, jakými jsou např. vojenské soupeření mezi světovými mocnostmi, mezinárodní terorismus a strategicky řízená  migrace, lockdown a decimace národní ekonomiky, ničení vzdělanosti mládeže, povinné očkování proti tzv. pandemii, smrtelně vysoké limity neionizujícího záření, sítě 5G ohrožující genetiku člověka atd. 

ANS absolutně odmítá povinné testování, očkování i plánované čipování, které je protiústavní, protiprávní a hlavně protilidské! Bohužel tento názor nemá ani jedna z parlamentních stran!Evropská unie je podle smluv z Maastrichtu, Amsterodamu  a Lisabonu koncipovaná jako nadnárodní instituce. Členské státy jsou zavázány – bez ohledu na podobu a složení jednotlivých národních vlád – k praktikování jen jednoho ekonomického modelu.

Tento model - s možností sankcí v případech prohřešků proti němu - se nazývá neoliberální. EU je od svého vzniku centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a  nad jejich demokratickými institucemi! 

To vše znamená, že o „národní“ politice je VŽDY rozhodnuto a to zcela bez ohledu na jakýkoliv  výsledek voleb! Institucionální rámce euro-smluv totiž platí pro státy, nikoliv pro politické strany, a jsou tedy obecně závazné.Vedle této hospodářské totality „neomezeného trhu“ obsahuje LS pasáže, které znamenají militarizaci EU, potvrzují imperiální nároky ve světě a zároveň umožňují vojenské propojení s NATO. EU je s NATO smluvně, personálně, organizačně a ekonomicky propojena! Proto je nezbytné vystoupit z obou těchto paktů.

Musíme také okamžitě odstoupit od plnění agend OSN: Agenda 21 a Agenda 2030, dále od dohody s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech a od programu OSN pod názvem „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“, v němž se uvádí, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ až 159 miliónů imigrantů. 

Vzhledem k tomu, že minimálně 10 milionový stát je systémem, který umožňuje přežití a rozvoj národa - včetně vlastního zajištění státních kompetencí – tak máme jako ČR šanci, ale musíme si o ni veřejně říci a musíme mít vůli ji naplnit! Je nutné provést zásadní sociální a hospodářské reformy, jako je zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, protože jinak český národ nebude moci na svém vlastním území přežít jako svébytný stát.

Stát musí převzít kontrolu nad energetikou, vodou atd., jinak totiž nebude zajištěna zdrojová základna a stabilita pro suverenitu naší země. Je nutné mít národní zdroje, národní výrobu a národní spotřebu.Je nezbytné stanovit cíle národního rozvoje. Jedná se o dva hlavní směry rozvoje: sociální programy a rozvoj ekonomiky.

Hlavním cílem je zvyšování životní úrovně lidí a formování komfortního prostředí pro rozvoj.  Pokud ČR přijde o zahraniční investice – nic se neděje! Budeme mít státní plán a státní investice! Nepotřebujeme už nikoho, kromě přátelství na základě bilaterálních smluv – na principu rovný s rovným!

Pro tento nový systém budeme potřebovat spoustu vlastních obyvatel – spoustu pracovních příležitostí pro matematiky, kybernetiky, ekonomy, učitele, sociology, restauratéry, kuchaře, stavebníky, techniky, lékaře, biology, řemeslníky, zemědělce a další a další odborníky. Budeme opět pány ve vlastní zemi. 

Nebudeme závislí na příkazech z EU v oblasti hospodářské – nebudeme kolonií, v oblasti zemědělské – budeme potravinově soběstační, ve školství, ve zdravotnictví – nebudeme nuceni být násilně testováni a očkováni vakcínou s neznámými účinky, kterou centrálně koupí EU– ovšem za naše peníze.

Nebudeme muset být v područí nadnárodních farmaceutických firem. Ale pokud jsme členy EU, tak všechny požadavky nadnárodních korporací přijímat musíme, protože jsme se k tomu svým členstvím v EU zavázali!Požadujeme podíl na řízení naší společnosti. Voleb do PS PČR se totiž v roce 2017 zúčastnilo pouze 61 % obyvatelstva. To znamená, že volilo cca 5 milionů lidí (z celkového počtu 8,5 milionů voličů), o jejichž hlasy se podělily parlamentní strany. 

Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že nejsilnější stranou byli nevoliči – lidé, kteří jsou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, neboť neměli koho volit. Média jim totiž neumožnila seznámit se s programy jiných než mainstreamových politických stran – a to z důvodů tzv. „odstupňované rovnosti“ (viz výrok Nejvyššího správního soudu). To ale zcela odporuje Ústavě ČR a také volebnímu zákonu.

Tato teze vychází údajně z tzv. přiměřenosti politických subjektů jejich významu a postavení ve společenském životě.  Tento přístup vyvolávají především sdělovací prostředky a politici, kteří se staví k naší suverenitě a národní identitě odmítavě.Naše významné společenskopolitické postavení se opírá o vůli občanů, kteří jsou poškozeni tímto režimem a touží po spravedlnosti a především po naději na život v jistotě a bezpečí.

V zájmu uklidnění situace tímto vyzýváme vládu, aby využila naší nabídky a dohodla se s námi na termínu prvního kola jednání.

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Politické inferno ..... Připadám si jako v pekle. Šílenci všude kam se podíváš. Nějak se nám ta pandemie vymkla z rukou, nemyslíte? Absurdity se vrší jedna na druhou a kdyby se za nimi neskrývaly zničené jednotlivé lidské osudy a životy, bylo by to k smíchu. Nesmí se lyžovat, nesmíte si koupit tužku a pravítko, ministr s výzorem androida vyčítá lidem kontakty s rodinou.  

A co na to naši politici? Ti se předhánějí v tom, kdo bude za většího idiota. Premiér Babiš se podělal už na jaře a v roušce chodí i spát. Vládní ANO se nemůže rozhodnout, jestli co vlastně znamená jejich slogan „bude líp“. Na jednu stranu si na rozdíl od opozice uvědomují, že ta opatření fakt likvidují lidi, ale zase chtějí chránit ty umírající seniory… Z toho prostě není úniku.

Opozice vlastně není opozicí, protože jsou ve stejných kleštích. Jejich řešením jsou jen kompenzace a kompenzace. Když vláda nesmyslně zavře školy, opozice burácí, že každé dítě má právo na notebook. Když vláda zavře sjezdovky, opozice vypočítává, kolik peněz mají dostat vlekaři. A když se schvaluje rozpočet, burácí ve sněmovně, že je deficit příliš velký. A všichni společně vzývají vakcinaci jako jediné řešení, které nás dostane z toho pekla. Nehledí nalevo napravo a posílají občany dělat pokusné králíky.

Jen v koutku se krčí skutečná opozice. SPD a pár odpadlých poslanců, kteří ale nemají sílu a ani moc odvahy cokoliv změnit. Kéž aspoň využijí maximálně možnost mluvit na oficiální půdě a stále dokola říkat nepříjemné pravdy.

Nezbývá nám nic jiného než to vše jen sledovat a komentovat. Někdy je to ale už nad lidské síly. Reakce našich politiků na dění v USA jsou tak absurdní, že jediným komentářem musí být hořký pláč. Opravdu naši zemi řídí tak zabednění pitomci? Opravdu jsme si zvolili takové ignoranty? Zaslepené hlupáky, kteří kvůli své tuposti jsou jen loutkami cizích zájmů? Jsou tak vyprázdnění, že si ani svou ubohost neuvědomují a slavnostně ji hlásají do celého světa. Jejich fráze o demokracii a apely na Trumpa, aby se jí podřídil, jsou jako ze špatného filmu.

Neschopní panáci zleva doprava jsou bolestným obrazem naší země. Zoufale se nedostává zdravého selského myšlení. Systém je nastaven tak, že takové lidi izoluje a zneviditelňuje. Dokonce i alternativa si vybírá ty nejméně schopné a ovladatelné. Kdo je schopen vidět realitu a pojmenovat ji bez ohledu na to, koho se to dotkne, je nebezpečný všem – mocným i nemocným. V tak zlé žijeme době.

Nikdy bych nevěřila, že se mi vrátí pocity z osmdesátých let – bezmoc, zoufalství, nekonečná beznaděj. Stále vidím sama sebe v bílém plášti u rýsovacího prkna v mém tehdejším zaměstnání a až bolestně cítím tu frustraci. Okamžik, na který nezapomenu. Možná se něco stane – stejně jako se stalo tehdy. Nezbývá nic jiného než se nepodvolit a doufat.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Česká „veřejnoprávní“ televize: „Ježíšikriste, voni nemají roušky…“  Idiotismus, nebo provokace? ..... Idiotismus, nebo provokace? A vážně za to dostávají od veřejnoprávní České televize mastné odměny? Vážně nějaký epidemiolog může tyto zrůdnosti schvalovat a sport zakazovat? Vážně to není trestné?

Kam až ten veřejnoprávní hnůj dokáže se strašením zajít? Navíc s bonzáctvím a pronásledováním? Neměl by bezpečnostní výbor a zdravotní výbor Parlamentu prošetřovat, kdo za pandemií strachu a vyvoláváním hrůz stojí?

Ani v době, kdy Hitler napadl Československo nebyli občané v krytech a vždy se tam schovali pouze při náletu! A zde nás nějaké stvůry nacpou do sklepů a vypustí pouze když si necháme napíchat nějakou nevyzkoušenou vakcínu Pfizer?

Co se stane těm, co tuto vakcínu povolili a dělají zkoušky na lidech? Co se stane, pokud se za pár let zjistí, že z prapodivného, nevyzkoušeného a bez záruk Pfizer a BioNTech, kde obalují mRNA do olejových bublin vyrobených z lipidových nanočástic bude poškozeno zdraví či dětský plod? Trest smrti? Doživotí?

A kdo nese zodpovědnost za duševní zmrzačení občanů České republiky, kterým je zakázáno vše, aniž lze polovinu zdůvodnit?

Vážně tento zločin nebude potrestán?

Pro idiotlogy nebezpečně zdravý a čistý vzduch… A návrat do blázince se čeká kdy?     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Skoro zapomenutý skandál: v roce 2009 dodala korporace Baxter do České republiky vakcíny infikované smrtelným virem ..... Kromě toho, že společnost Pfizer, která má dodat vakcíny proti onemocnění covid-19, byla opakovaně ve světě usvědčena z úmyslných pokusů na lidech, tak v roce 2014 koupila firmu Baxter, která v roce 2009 málem vyvolala celosvětovou katastrofu.

Baxter je spojována se dvěma velkými skandály. K prvnímu došlo v roce 2006, když se ukázalo, že hemofilové komponenty kontaminované virem HIV byly naočkovány desítkám tisíc lidí včetně tisíců dětí. Baxter pokračoval s prodejem vakcíny kontaminované HIV i potom, kdy se skandál provalil.

Druhý případ byl, že Baxter rozeslal vakcínu proti sezónní chřipce obsahující viry ptačí chřipky do 18 zemí světa. Nepřijít na to, mohlo dojít ke skutečně světové pandemii. Naštěstí všímaví a bystří pracovníci laboratoře v České republice na to přišli včas a spustili poplach dříve, než došlo k celosvětové katastrofě. V únoru 2009 Baxter, farmaceutická společnost se sídlem v Rakousku, rozeslala do 16 laboratoří ve 4 zemích asi 62 kg látky, která měla být přeměněna na sezónní chřipkovou vakcínu. Technik v české laboratoři objevil, že tento materiál obsahoval dva živé viry chřipky, jeden celkem běžný, sezónní typ, který je vysoce nakažlivý, ale je známo, že jeho smrtelnost je nižší než 1%, a druhý, typ chřipky s omezeným potenciálem šíření, ale smrtelný v asi 60% případů. Tato kombinace mohla vytvořit virus jak extrémně přenosný, tak smrtící, a tomuto bystrému technikovi vděčíme za to, že nepropukla žádná epidemie, vzhledem k tomu, že 62 kg této látky mohlo být přeměněno na tisíce dávek pančované vakcíny.

Jane Burgermeister, rakouská novinářka, zveřejnila vlastní vyšetřování výše uvedeného případu a, na základě zjištění, podala trestní oznámení na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), OSN, a vládní představitele řady zemí. Obvinila Baxter z bioterorismu, ale ačkoliv tato společnost připustila, že děsivá zpráva ohledně vakcíny je pravdivá, odpovídající vyšetřování bylo zastavené WHO a Baxter byla pověřena úkolem vyvinout vakcínu proti chřipce typu A. V roce 2014 koupil rakouskou společnost Baxter AG americký Pfizer, proslulý skandály s pokusy na lidech v zemích třetího světa. V roce 2008 vznikla v Německu experimentální společnost BioNTech, kterou založili vědci z koncernu Bayer a dodnes se v Německu má za to, že jde pouze o „odloučené pracoviště“ nejprovařenější farmaceutické společnosti na světě, která nechtěla být spojována s dalšími experimentálními léčbami poté, co se „proslavila“ jako zaměstnavatel „doktorů smrti“ v koncentračních a vyhlazovacích táborech, včetně Josefa Mengeleho. Bayer AG je německá agrochemická a farmaceutická akciová společnost založená roku 1863 ve městě Barmen (dnes je součástí města Wuppertal). Divize Bayer AG zahrnovaly k 31. prosinci 2017 celkem 301 společností s 99 820 zaměstnanci. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem chemikálií a humánních i veterinárních léčiv. Je nástupce nechvalně proslulé IG Farben, která za druhé světové války vyráběla cyklon B a sprovodila ze světa miliony a miliony lidí.

Takže se nám spojil biologický terorista Baxter s mezinárodními zločinci z Pfizeru, podivně vzniklá německá experimentální firma BioNTech, za níž stojí výrobce Cyklonu B Bayer. A tito všichni nás chtějí zachránit svojí vakcinací, no nekup to! Už jen chybí pověstné „sprchy“ a usměvavý elegán Dr. Mengele, který vám vakcinaci aplikuje. I heslo je podobné: ,,práce osvobozuje“ bylo upraveno na ,,vakcinací ke svobodě“…     (Čtěte na stránkách AC24)


BABIŠ, HAMÁČEK, BLATNÝ: CO NEJVÍCE POŠKODIT RESTAURACE A HOSPODY ..... PES se prý změní – restauracím a hospodám hrozí omezení provozu i v nižších stupních. Co z toho plyne? Zásadní předpoklad je, že nám vláde banda darebáků – kdo nemá místo mozku koblihy, ten to musí vidět. Dokázali to mnohokrát.

Restrikce jsou v platnosti, přitom počty tzv. nakažených stále rostou. Systém PES tak, jak je nyní nastaven, nedává smysl – jeho zásadními vstupními hodnotami jsou totiž počty pozitivně testovaných. Systém se potácí na vysokých stupních – i když reálný stav tomu neodpovídá. Počet pozitivně testovaných je totiž číslo, které je daleko vyšší, než počet reálně nemocných.

Předpokládejme zásadní cíl: co nejvíce poškodit restaurace a hospody. Vláda tento cíl dokazuje každým svým krokem.

A předpokládejme, že PES na vysokých hodnotách je pro vládu politický problém: ukazuje, že restrikce nefungují a postupně nahlodávají poslušnost občanů.

Očekávám další úpravy Psa. Takové, které umožní papírový pokles do politicky přijatelnějších stupňů, ale přitom zajistí, že hospody a restaurace budou trpět.

Plánované restrikce i pro nižší stupně jsou toho podle mě jasným důkazem.

Nedává to logiku?

A ať mi nikdo netvrdí, že přece Babiš nebo Hamáček nechtějí poškozovat malé podnikatele. “Proč by to dělali?” “Co by z toho měli?”

Co měl Gottwald ze zničení malých podnikatelů? Je načase si uvědomit, že tato jména spojuje jejich nenávistná mentalita.

Soudím, že jediná forma komunikace s touto vládou je už jen hromadná občanská neposlušnost. Jedinou morálně správnou reakcí je otevřít všechny malé a střední podniky. Protože státní aparát nemá žádné páky, aby to nějak řešil. Kolik zvládne policie zavřít hospodských? Kolik zvládne vzít do vazby hostů či zákazníků? Víte, že policie má omezené zdroje? Že musí řešit každý kilometr? Každý litr benzínu? Pokud nás bude dostatečný počet, nemůže to vláda vyhrát.

Takže pojďme konečně Česko otevřít!     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


9.1. 2021     Vakcína a víra ..... Napadlo by vás letět na dovolenou letadlem, které je prototypem, nebyly na něm odlétané předepsané hodiny se zátěží, technickou dokumentaci bude mít dokončenou až za několik let, zatím v něm nikdy nikdo neletěl, pilot neví jak dlouho potrvá let a jestli vás na dané místo dokáže dopravit a výrobce navíc právně nezodpovídá za žádné škody, které vám mohou být při letu způsobeny? 

Opravdu byste letěli? 

A to pouze proto, že vám politici řeknou, že to letadlo je nejspíš bezpečné, protože zatím nevypadá zle a že se tím vyřeší mezinárodní krize v letecké dopravě?

Letadlem byste neletěli, ale vakcínu si střelit necháte, že? Není nad občany bezvýhradně důvěřujícím politikům. Vlhký sen každé politické strany...      (Quintus Sertorius)


POLITICKÉ INFERNO ..... Připadám si jako v pekle. Šílenci všude kam se podíváš. Nějak se nám ta pandemie vymkla z rukou, nemyslíte? Absurdity se vrší jedna na druhou a kdyby se za nimi neskrývaly zničené jednotlivé lidské osudy a životy, bylo by to k smíchu. Nesmí se lyžovat, nesmíte si koupit tužku a pravítko, ministr s výzorem androida vyčítá lidem kontakty s rodinou.  

A co na to naši politici? Ti se předhánějí v tom, kdo bude za většího idiota. Premiér Babiš se podělal už na jaře a v roušce chodí i spát. Vládní ANO se nemůže rozhodnout, jestli co vlastně znamená jejich slogan „bude líp“. Na jednu stranu si na rozdíl od opozice uvědomují, že ta opatření fakt likvidují lidi, ale zase chtějí chránit ty umírající seniory… Z toho prostě není úniku.

Opozice vlastně není opozicí, protože jsou ve stejných kleštích. Jejich řešením jsou jen kompenzace a kompenzace. Když vláda nesmyslně zavře školy, opozice burácí, že každé dítě má právo na notebook. Když vláda zavře sjezdovky, opozice vypočítává, kolik peněz mají dostat vlekaři. A když se schvaluje rozpočet, burácí ve sněmovně, že je deficit příliš velký. A všichni společně vzývají vakcinaci jako jediné řešení, které nás dostane z toho pekla. Nehledí nalevo napravo a posílají občany dělat pokusné králíky.

Jen v koutku se krčí skutečná opozice. SPD a pár odpadlých poslanců, kteří ale nemají sílu a ani moc odvahy cokoliv změnit. Kéž aspoň využijí maximálně možnost mluvit na oficiální půdě a stále dokola říkat nepříjemné pravdy.

Nezbývá nám nic jiného než to vše jen sledovat a komentovat. Někdy je to ale už nad lidské síly. Reakce našich politiků na dění v USA jsou tak absurdní, že jediným komentářem musí být hořký pláč. Opravdu naši zemi řídí tak zabednění pitomci? Opravdu jsme si zvolili takové ignoranty? Zaslepené hlupáky, kteří kvůli své tuposti jsou jen loutkami cizích zájmů? Jsou tak vyprázdnění, že si ani svou ubohost neuvědomují a slavnostně ji hlásají do celého světa. Jejich fráze o demokracii a apely na Trumpa, aby se jí podřídil, jsou jako ze špatného filmu.

Neschopní panáci zleva doprava jsou bolestným obrazem naší země. Zoufale se nedostává zdravého selského myšlení. Systém je nastaven tak, že takové lidi izoluje a zneviditelňuje. Dokonce i alternativa si vybírá ty nejméně schopné a ovladatelné. Kdo je schopen vidět realitu a pojmenovat ji bez ohledu na to, koho se to dotkne, je nebezpečný všem – mocným i nemocným. V tak zlé žijeme době.

Nikdy bych nevěřila, že se mi vrátí pocity z osmdesátých let – bezmoc, zoufalství, nekonečná beznaděj. Stále vidím sama sebe v bílém plášti u rýsovacího prkna v mém tehdejším zaměstnání a až bolestně cítím tu frustraci. Okamžik, na který nezapomenu. Možná se něco stane – stejně jako se stalo tehdy. Nezbývá nic jiného než se nepodvolit a doufat.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


„Naše neuvěřitelná cesta teprve začala,“ uvedl Trump v projevu k národu po cenzuře účtu na Twitteru  .....  Současný americký prezident Trump po cenzuře svého účtu na Twitteru pronesl proslov k národu, přinášíme jej v českém znění:

Na úvod bych se chtěl věnovat ohavnému útoku na hlavní město Spojených států, stejně jako všech Američanů, jsem pobouřen násilím, protiprávností a chaosem. Okamžitě jsem nasadil Národní gardu a Federální policii, abych zajistil budovu a zahnal vetřelce. Amerika je a vždy musí být národem zákona a pořádku.

Demonstranti, kteří napadli hlavní město, znečistili sídlo americké demokracie těmi, kteří se podíleli na násilných a ničivých činech. Nereprezentuje naši zemi. A ti, kteří porušili zákon, na to doplatí.  Emoce jsou vysoké. Nyní však musíme ochladit svou mysl a obnovit klid. Musíme se vrátit k podnikání v Americe.

Moje kampaň rázně pronásledovala všechny legální kanály, aby zpochybnila výsledky voleb. Mým jediným cílem bylo zajistit integritu voleb. Takto jsem bojoval za obranu americké demokracie. Stále pevně věřím, že musíme reformovat naše volební zákony, abychom ověřili totožnost a oprávněnost všech voličů a zajistili důvěru a důvěru ve všechny budoucí volby.

Kongres nyní potvrdil výsledky a nová vláda se ujme funkce 20. ledna. Nyní se soustředím na zajištění plynulého, uspořádaného a bezproblémového přechodu moci. Tento okamžik vyžaduje uzdravení a smíření.

Rok 2020 byl pro naše lidi náročným obdobím. Hrozivá pandemie obrátila životy našich občanů naruby, uvěznila miliony lidí v jejich domovech, poškodila naše hospodářství a zabila bezpočet životů. Abychom překonali tuto pandemii a obnovili největší ekonomiku světa, musíme všichni spolupracovat.

Bude to vyžadovat obnovený důraz na občanské hodnoty patriotismu, víry, lásky, komunity a rodiny. Musíme oživit posvátné pouta lásky a loajality, které nás jako národní rodina spojují s občany naší země.

Sloužit jako váš prezident bylo pro mě celoživotní poctou a pro všechny mých úžasných podporovatelů. Vím, že jste zklamaní, ale také chci, abyste věděli, že naše neuvěřitelná cesta teprve začala.

Děkuji. Bůh vám žehnej. A Bůh žehnej Americe.     (Čtěte na stránkách AC24)


Ve státě New York mají zákon umožňující zatčení a povinné očkování “infekčních” osob ..... V americkém státě New York platí nově zákon SB416, který umožňuje zadržení a následnou internaci osob, které představují riziko pro veřejné zdraví, nebo jsou infekční. Zákon rovněž umožňuje povinnou (násilnou) vakcinaci těchto osob. Kdo posoudí, kdo je “nebezpečím pro veřejné zdraví” je ale zcela nejasné. Důvod přijetí podobného zákona je zřejmý. Mít možnost se “legálně” zbavit opozice a kverulantů.

Vzpomínáte jak mainstreamová media tvrdila, že stavěné internační tábory jsou fake news a konspirační teorie?! Nyní se objevují jako realita. Amerika jako maják svobody rychle bere za své a nová totalita se stává realitou. Češi by to měli vzít na vědomí a rychle se zbavit “elit”, které je v americkém područí chtějí nadále držet.     (Čtěte na stránkách Česká věc)

Znění toho zákona (v originále) si můžete přečíst na https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/a416


Donald Trump proti tříkřížkovým neidentifikovatelným utajeným voličům neměl šanci .....O banánové republice USA už se dokonce tvrdí, že zbývající tříkřížkové koresponďáky se opět skladují na další volby a takže už v podstatě začaly, aby tento vyspělý stát do čtyř let dokázal tyto tříkřížkové neidentifikovatelné neviditelné voliče spočítat.

DĚSIVÁ POTUPA ... Nic ve zlém, ale pokud banánová republika nedokáže udělat volby tak, aby všichni měli stejné hlasy a za tři dny to spočítat a počítá se to půl roku, tak to bude hodně dlouho trvat, než se zařadí zpět mezi vyspělé státy a mluvit o úžasné demokracii bez uvozovek je jaksi...

Ještě že má armádu a bojovné americké mužíky po celém světě.

Díky prezidentu Donaldu Trumpovi se tato americká zvěrstva odhalila.

Nářek vyvalených Vondrů, Kolářů a české veřejnoprávní České televize je mimo mísu.

Ta americká zvěrstva volební viděl celý svět a extremisty jako je Peloisová a americké svinstvo už nelze zakrýt.

Koho by napadlo, že se v roce 2021 bude řehtat Rusko a Severní Korea s Čínou nad "speciálem půlročním volebním třikřížkových neviditelných neidentifikovatelných meziplanetárních voličů" v USA.

Tak opět mají světové prvenství: úžasný americký systém odhalil miliony tříkřížkových neidentifikovatelných neviditelných voličů, se kterým se neporadili ani největší agenti CIA z různých silikonů ze Silicon Valley. Hvězdná pěchota zasáhla do amerických voleb a komickému vítězství Demokratické strany v čele s prapodivným Bidenem přezdivaného na bidet se směje celý svět.

Opět je Amerika first! USA first! ... Větší potupa pro USA po úžasném dvousetletém vývoji snad ani pro USA nemůže být. Ti, co vybudovali USA se obrací v hrobě.

Anachronismus volební ovládl celý "úžasný americký" systém. A volit v USA už mohou i neidetifikovatelní Marťani. Není to úžasné?

Skutečně jediná hrozba tkví v tom, že tento zaostalý, negramotný stát  má jaderné zbraně a moderní výzbroj po celém světě a v tom jediném a nebezpečném je hrozbou pro celý svět. Co když negramotní tříkřížkoví voliči Bidenovi ovládnou tlačítka na jaderných zbraních? Hrůza pomyslet.

Takže dokud si USA nedají do pořádku administrativu, dluhy a šílený, zaostalý anachronický administrativní systém včetně voleb, nemá cenu se tímto legračním, i když kvalitně vyzbrojeným státem zabývat.

Díky Donalde Trumpe, že jste odhalil skutečnou, zaostalou americkou tvář. Ale možná to půjde rychleji, než si myslíme, pokud se bude Biden učit v Severní Koreji nebo v Africe. Kdo ví?

Závěrem poťouchlá otázka: skutečně ti tříkřížkoví, neidentifikovatelní neviditelní voliči vytáhnou USA zpět do prosperity a malého zadlužení? Budou makat a studovat? Uvidíme...      (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Špičkový epidemiolog tvrdí, že chřipka byla z velké části přejmenována na COVID-19 ..... Špičkový epidemiolog Knut Wittkowski říká, že masivní pokles případů chřipky lze přičíst skutečnosti, že mnohé z nich jsou falešně počítány jako případy COVID-19.

Wittkowski, bývalý vedoucí oddělení biostatistiky, epidemiologie a výzkumného designu na Rockefellerově univerzitě, upozornil, že „chřipka se z velké části přejmenovala na COVID-19“.

Podle údajů CDC činil kumulativní počet pozitivních testů na chřipku od konce září do 19. prosince pouhých 0,2%, zatímco o rok dříve to bylo 8,7%.

Podle Wittkowského je to proto, že mnohé chřipkové infekce jsou nesprávně označovány jako případy nakažení koronavirem.

„Do kategorie osob, které mají příznaky COVID-19 (které lze zaměnit za příznaky chřipky), může patřit poměrně velký počet případů chřipky, ale nejsou testovány na SARS RNA,“ řekl Wittkowski serveru Just News.

Tito pacienti mohou „také mít v nose část SARS RNA, když jsou infikováni chřipkou, v takovém případě by byla chřipka „potvrzena“ jako COVID-19,“ dodal.

Wittkowski zpochybňuje názor, že roušky a sociální distancování mají za následek pokles případů chřipky, a tvrdí, že viry chřipky a COVID-19 jsou „podobnější, než si lidé chtějí přiznat“. „Lidé vědí, že všichni nosí roušky a distancují se, a tak lidé chtějí přijít s věcmi, které jsou na tom dobré,“ řekl.

V místech, jako je Kalifornie a Pensylvánie, kde je nošení roušek nejběžnější, případy na COVID-19 raketově stoupají.

Jak poznamená Just News: „Data naznačují, že více než devět z deseti Američanů ve většině států pravidelně nosí na veřejnosti roušky; od počátku podzimu se tato čísla pohybují nad 80%. Přesto se průměrné pozitivní testy na COVID-19 od jarního maxima znásobily téměř sedmkrát.“     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


Islamofobie vs. homofobie: Případ Mili je varováním pro LGBT komunitu v Evropě ..... LGBT komunity v Polsku si rádi stěžují na intoleranci, kterou údajně zažívají z rukou katolíků. Bylo by dobré, kdyby se seznámili s příběhem Mily, 16leté francouzské středoškoláčky, která se prohlašuje za LGBT aktivistku a jejíž život se obrátil naruby.

V lednu 2020 jedna z Milainých vrstevnic ve škole, která pocházela z rodiny migrantů, udělala agresivní sexuální pokrok, který Mila rázně odmítla. Zuřivý chlapec ji urazil, označoval ji jako lesbičku a odsuzoval ji, když používal jméno Alláh.

Mila se rozhodla udeřit. Pomocí jazyka hodného polské vůdkyně Women’s Strike Marty Lempartové, jejíž slogan je „f ** k off“, řekla Mila chlapci tomu, co si myslí o islámu, Koránu a Mohamedovi.

Protože k výměně došlo na Instagramu, celá záležitost se stala veřejnou. Od té doby Mila obdržela více než 50 000 zpráv a dopisů s hrozbami, že ji znásilní, podřízne jí hrdlo, sťane a mučí. Už téměř rok žije v neustálém strachu, často musí změnit svůj domov a dohlíží na ni policie, která ji sleduje 24 hodin denně. Píše portál RMX.

Dívka byla nucena ukončit studium a žádná francouzská škola ji nepřijala. Školy vysvětlily, že nedokázaly zaručit její bezpečnost a báli se o životy ostatních studentů a učitelů.

Bojem proti vlivu křesťanství LGBT prostředí v západní Evropě posiluje postavení islámu ve veřejném životě. Francouzská prokuratura rovněž zahájila vyšetřování teenagerky, aby ověřila, zda se nedopustila trestného činu podněcování k nenávisti na základě rasy. Vyšetřování bylo uzavřeno bez obvinění, což vyvolalo obrovské pobouření mezi francouzskou muslimskou společností, která obvinila francouzské úřady z tolerování islamofobie.

Ve své zoufalé situaci nezískala Mila žádnou podporu od feministických a genderových aktivistek, nebo alespoň podporu, kterou očekávala. Většina LGBT aktivistů, kteří si tak dychtivě rádi stěžují na homofobii církve, najednou ztišila rádio, když došlo na obranu jejich „sestry“ před muslimskými útoky. Někteří levicoví aktivisté se od dívky dokonce distancovali, například vlivná socialistická a feministická Marie-Ségolène Royal.

Milovi rodiče nevyloučili možnost, že možná budou muset opustit Francii, aby jejich dcera mohla žít normální život. Její otec uvedl, že byl šokován zbabělostí úředníků francouzského státu.

Příkladem Mila je test, který ukazuje, která komunita je v západních společnostech (nebo alespoň ve Francii) silnější: LGBT nebo islám? Obě tyto skupiny si libují levicově levicové elity světa a není náhodou, že dva ze smrtelných hříchů dnešní liberální demokracie jsou „islamofobie“ a „homofobie“.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Otazníky nad Kapitolem ..... „Jde o bezprecedentní útok na demokracii,“ pravil Joe Biden, nový americký lži-prezident, poté, co demonstranti vtrhli do Kapitolu. Opravdu? Ale vůbec ne! Biden se mýlí. A hned dvakrát. Za prvé, není to první a určitě ani poslední virvál v některém ze světových parlamentů. A za druhé, a především, tohle je jen pokračování, prosté řetězení příčin a následků. Bezprecedentní bylo něco úplně jiného. Totiž zfalšované volby amerického prezidenta.

  Jistě, vítězství Bidena je teoreticky možné, ale opravdu pouze teoreticky. Každý, kdo se statistikami amerických prezidentských voleb zabývá dlouhodobě, nad těmi výsledky musí kroutit hlavou. Čísla z několika klíčových států, respektive z několika velkých měst, a úplně nejpřesněji z několika klíčových volebních obvodů, jsou statisticky, sociologicky a matematicky prostě nemožná. Pokud by totiž měla platit, musely by volby podobně dopadnout i ve státech, městech a volebních obvodech se stejnou skladbou obyvatelstva.   Přesně jak to dokládají dlouhodobé srovnávací statistiky. Čísla nelžou. Odkazuji v této souvislosti na článek Patrika Bashama Oprávněné pochybnosti (Neviditelný pes, 7. 12. 2020).  

Záměrně píšu, že do Kapitolu vtrhli demonstranti, a ne Trumpovi příznivci. O tom, že v oné militantní nejagresivnější skupině byli Trumpovi sympatizanti, totiž lze mít opravdu velmi oprávněné pochyby. Ti bojovníci totiž vypadali jak čerstvě vystoupivší z nějaké akce Antify. A když někdo vypadá jako sympatizant Antify, když se chová jako sympatizant Antify a když je vyzbrojený a vymustrovaný do boje jako sympatizant Antify, můžete vzít jed na to, že s Antifou či nějakou podobnou revoluční bojůvkou opravdu má něco společného. Respektive můžete si být jisti, že je za tím nějaká levárna. Ostatně nic nového pod sluncem. V listopadu 1989 dav na Národní také nepřivedli studentští vůdci, nýbrž estébáci na čele se Žifčákem.  

Jistě, Trumpovi sympatizanti pronikli do Kapitolu také, ukázali nám je dokonce i na ČT24. Pokojně Kapitolem procházeli v koridoru vymezeném provazy. Než rozlícený dav, připomínali tihle demonstranti spíše turisty, kteří s rodinou vyrazili do hlavního města výlet.  

Vždy je potřeba si položit základní analytickou otázku. Cui bono? Komu ku prospěchu? Byl snad útok na Kapitol ku prospěchu Trumpovi? Samozřejmě, že ne! Je to přesně naopak. Byl ku prospěchu Bidenovi. Klasická „False flag operation“, „Operace po falešnou vlajkou“. Většina Trumpových podporovatelů z řad senátorů i kongresmanů rázem vyměkla. A přímo definiční pak bylo ono obrovské heslo „Trump is guilty“, „Vinen je Trump“, které se jen pár minut poté zjevilo před Kapitolem v rukou Bidenových příznivců. Heslo sestavené z obrovských, předem připravených písmen, ozdobených (!!!) fosforeskujícími odrazkami. Scénáristé evidentně na nic nezapomněli.  

Televizní záběry šly do celého světa. A jejich interpretace médii hlavního proudu byla také jasná. Za všechno může satanáš Trump. Twitter i Facebook Trumpa zablokoval - rozuměj, revoluční progresivisté blokují prezidenta USA - a "nevhodné" příspěvky tam mažou, až se z nich kouří. A Česká televize? Klvaňa či Pehe už nestačí. Na Kavčích horách nasadili komentátory z ultralevicového Alarmu. Skoro se mi chce napsat svůj k svému.  

Jaký z toho plyne závěr? Jen zopakuji, co jsem už nedávno napsal: „Jak to v Americe nakonec dopadne? Špatně. Ať to dopadne jakkoli, bude to špatně. Pokud se prezidentem nakonec opravdu stane Biden, nikdy už ze sebe on ani Spojené státy americké nesmyjí ostudné podezření, že 46. prezident do Bílého domu vstoupil na základě rozsáhlých volebních podvodů. A pokud tam naopak zůstane Trump, bude to pro změnu veřejné přiznání, že prezidentské volby roku 2020 byly skutečně zfalšované. Toho se někteří bojí ještě víc než ostudného faktu, že v Bílém domě zasedne lži-prezident Biden.“  

Klidné časy Ameriku nečekají. Když zemřel mnohonásobný recidivista George Floyd, uvrhlo to Spojené státy do víru násilností. Na Kapitolu zemřeli lidé čtyři. Poslední bitva vzplála! Tentokrát v Americe. Však už někteří uvědomělí „demokratičtí“ zákonodárci volají po exemplárním odvolání kolegů , kteří si dovolili mít o Bidenově „vítězství“ pochybnosti.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Africký vetřelec byl v Itálii přijat jako nezletilec, ve Francii zjistili, že mu je 55 let! ..... Invazisté, mířící do Evropy, znají dvě základní zásady, potřebné k úspěšnému získání azylu. Tou první je nutnost zahození jakýchkoli dokladů, druhou pak předstírání nezletilosti. Nezletilce totiž nelze vyhostit, takže může zůstat v hostitelské zemi káfirů a to dokonce s nárokem na vyšší dávky, než jaké mají dospělí.

V posledních letech si humanitární obchodníci s neziskovkami vždy stěžovali na přítomnost „nezletilých“ na palubě pašeráckých lodí. PD (italští soc.dem.) dokonce schválili zákon, nechvalně známý jako „Zampa“, podle svého prvního signatáře. Tento zákon vyžaduje, aby byl chráněn každý, kdo vstoupí do Itálie a bude tvrdit, že je nezletilec. To vedlo k jakési „epidemii dětské turistiky“ do Itálie.

„Jde o hraniční případ, jakých zase až tolik není,“ prohlásil v rozhovoru pro francouzské rádio úředník, zabývající se nezletilými osobami bez doprovodu k případu 55letého „sirotka“. Řekl, že všichni jsou považováni za africké nezletilce bez doprovodu, dokud se nepodaří dokázat, že je jim třeba 55 let.

„Přistávají v Itálii. kde jsou registrováni jako nezletilí,“ postěžoval si úředník.

Nedávno se objevil jiný případ afrického vetřelce, který tvrdil, že je mu 15 let. Speciální počítačový program však zjistil, že tomuto patnáctiletému sirotkovi je asi 31 let. Tvrzení, že se jedná o nezletilce, pocházelo od pašerácké neziskovky Open Arms, která vetřelce přivezla.

patnáctiletý sirotek Abdul, kterému však bylo již 31 let…

Kolik z těchto padesátiletých, či třeba jen třicetiletých, si Itálie ponechává na svém území a pečuje o ně coby o nezletilce? A kolik jich asi mají další evropské země?

Divíte se ještě, že mají invazisté z Evropanů legraci???     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Mediální hovínka XLI ..... Tak Putin prý podepsal nové restriktivní zákony. Hajzl jeden diktátorskej. Uvědomujete si, jaké máme tady u nás na Západě všichni velké štěstí, že žijeme v zemích, kde nikdo nikdy žádné restriktivní zákony nepodepisuje? 

Ano, já jsem Vás otrávil

Ruští tajní agenti dali Navalnému novičok do trenek a když jim zavolal a zeptal se na to, tak mu to potvrdili. Zhruba takto se dá shrnout série blábolů už skutečně neuvěřitelných parametrů, kterou nám ale naprosto vážně odprezentovala před pár dny média jako seriózní a ověřenou informaci. Vyšetřili to prý novináři, investigativní server a Navalnyj. Takže to je prý tutově pravda. No, když to vyšetřili novináři a jakýsi obskurní amatérský spolek velice podezřelých existencí, tak to asi bude fakt pravda pravdoucí a specializované instituce jako třeba policie, soudy a tak, se tím už nemusí zabývat. Hotové, vyřízené, jak to bylo si zjistil Navalnyj sám. Prostě zavolal do FSB…  Jistě. A teď ještě tu O Karkulce, prosím. S propagandou musí každý rozumný člověk vždycky počítat, ale ať není, proboha, alespoň tak zoufale blbá.

Spievanie mám zo všetkého najradšej

Zpěvák Ruppert v souvislosti se současným děním říká, že lékařům věří, neboť jsou nejlepší z nás. Očkování je super a hygienické restrikce mohli být přísnější. A také je přesvědčen, že Miroslav Kalousek je státník. Obvykle se snažím názory nekomentovat, neboť na ně má každý svaté právo, ale tady jsem se už neudržel. Takzvaní angažovaní umělci mne vždycky mimořádně popouzeli už za komančů. Zpravidla oč méně umu a inteligence, o to více angažovanosti. V této souvislosti bych chtěl pana Rupperta jen informovat, že i Josef Mengele byl lékař, větší restrikce si může kvůli čemukoliv přát jenom úplný debil a Miroslav Kalousek není státník, ale mátoha lambrechtská, pod stolem vyválená a varmuží politá.

Neklesá to

„Kriminalita v Minneapolis stále neklesá,“ píšou Hovinky. Za listopad byla vyšší o 537 %. To je ale divný. Vždyť skoro zrušili policii, jedinou skutečnou překážku na cestě tamních černochů za štěstím a její peníze přidělili spolkům pečujícím o jejich duševní zdraví. Fakt to nechápu.

Úřad základ státu

Nová americká administrativa se chce zaměřit na nejpalčivější problémy země a bere to pěkně od podlahy. Kromě převahy žen, zaručující vysokou kvalitu řízení státu zřídí například také úřad pro boj s globálním oteplováním. Správně Joe, dosazování do funkcí podle všeho možného, jen ne podle odbornosti a poroučení větru, dešti jsou vedle senility předsedy politbyra již vyzkoušenými zárukami blahobytu každé moderní země.

Když si spálíš dům, bydlíš holt ve stanu

„Migranti na Lesbu žijí v podmáčených stanech, bez topení a teplé vody,“ pohoršuje se státní rádio. A není prý vůle to řešit. Redaktorka Kubátová má obavy o jejich zdraví a přináší nám o tom krásně tklivý příběh. Jak je nyní v médiích zvykem místo informování. Ano, je to opravdu hrozné, krásně jsem si poplakal. Otázkou ovšem je zda k tomu, v jakých podmínkách tam chudáci migranti žijí, nepřispívají značnou měrou oni sami. Svými kulturními návyky. Svým přístupem. A taky mně napadlo jestli by to nemohlo být třeba i tím, že si ten původní tábor sami několikrát do základů vypálili?

Jistě, pane generále, my se uskrovníme

Armáda letos plánuje utratit 70 našich miliard za novou techniku. Jistě, teď je vůbec asi ta nejlepší doba na velkorysé rozhazování. Otázka, kterou si kladu už od loňského jara zní: Fakt máme už všechno ostatní, myslím tím věci, které jaksi pálí lidi daleko víc, než že vojáci jezdí na cvičení NATO furt v ruských bévépéčkách, vyřešený? Už by se nenašlo nic jinýho, za co peníze vytahané z našich kapes nebo půjčené utratit lépe než za nové fedrpuše, kyrysy a šavličky se kterýma se zase hlavně bude jezdit zavádět demokracie někam, kde jí dost nadšeně nechtějí? Nebo se snad to slavné armádní pomáhání pří epidemii či povodních nedá provádět bez nových francouzských houfnic?

Není nad koordinaci

„Odpůrci očkování vycítili šanci a plánují koordinovaně nalomit důvěru společnosti,“ píšou Lidůvky. Bože. Víra v konspirační teorie a v to, že to všechno někdo řídí a koordinuje zcela zjevně není vlastní jen „popíračům“ kovidu, ale i jeho věrozvěstům. Já mám ovšem jinou teorii. Jestli ona ta nedůvěra značné části společnosti, a to nejen v souvislosti s kovidem, neplyne daleko spíš než z nějaké koordinace a plánovaného podlamování z toho, jak neuvěřitelně kreténsky je to tady pokaždé všechno řízeno.

Top elektřinou, zachráníš lachtana!

„Pálení dřeva je škodlivé,“ tvrdí vědci. A už je to tady. Bavím se. Po uhlí je na řadě dřevo. Ale já to chápu. Ten toxicky maskulinní archetyp individuální svobody a nezávislosti spočívající v tom, že si sami porazíte strom, rozřežete si ho, naštípete, usušíte a pak si s ním zatopíte v kamnech a to všechno sami, nezávisle a bez kontroly, je třeba zlikvidovat. Jednak ta strašlivá představa, že se někdo o sebe dokáže postarat sám způsobuje městským lemrám s plynovými kotly psychický diskomfort a za druhé, teplo, stejně jako úplně všechno ostatní, je třeba k občanovi distribuovat centrálně, plánovaně a kontrolovaně. To by bylo, aby si nám tady někdo topil sám a nebyl závislý.

Jezte brouky, jsou zdraví!

Ale nejenom topit si dřevem nebo uhlím je špatně. Taky jíst maso už začíná být ee. Zatěžuje to životní prostředí. Veganství je trendy, zodpovědné a šik. Podívejte, kolik celebrit nejí maso. Buďte jako ony. Nejez maso, zachráníš tím planetu! Takhle to vždycky začíná. Vytvoří se poptávka. Články o tom, jak je něco ee a jak to celebrity zodpovědně nedělají. Pak se z toho udělá veřejné mínění. Vytvoří se instituce toto „mínění“ zastupující. Ty přesunou téma do politiky. A z politiků dříve či později spolehlivě vypadne další zákon, zákaz, směrnice nebo nařízení. Ve jménu „společenské poptávky“ po ochraně životního prostředí. Ve jménu ochrany zdraví. Klimatu. Demokracie. Čehokoliv. A když se udiveně ptáte lidí kolem sebe, jestli se jim tahle cypovina fakt líbí, tak nemůžete objevit nikoho, kdo by to takhle chtěl. Jo, a to nás za chvíli už zase čeká „suchej únor.“ Chlast je asi taky ee.     (Čtěte na stránkách Non serviam)


Blatný mírnil své původní tvrzení. I očkovaný člověk může být infekční ..... Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nakonec přehodnotil své původní prohlášení z tohoto týdne, kdy tvrdil, že očkovaný člověk už nemůže ani koronavirovou nákazu přenášet. Podle některých odborníků tvrzení nelze podložit tvrdými daty. Na středečním jednání sněmovního Výboru pro zdravotnictví nicméně své původní vyjádření po kritice změnil. Informuje o tom server Novinky.cz.

„Bylo by dobré uvést na pravou míru, zda může být očkovaný člověk infikován, aby se podle toho očkovaní mohli řídit a třeba nenavštívili své prarodiče, kteří ještě vakcínu nedostali a mohli by se nakazit,“ apeloval na Blatného ve středu bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a znovu nastolil otázku možné infekčnosti již naočkovaných jedinců.

Blatný poté své původní úterní prohlášení, že „když jste naočkovaní, tak se nemůžete stát infekčním, protože tu nemoc nedostanete“ mírnil.

„Očkovací látka není na světě tak dlouho, abychom mohli přesně říct, jestli bude očkovaný člověk částečně vylučovat virus,“ odpověděl na apel bývalého ministra zdravotnictví. „Očkování má dva principy. Za prvé zajistí, aby očkovaný neonemocněl vůbec, nebo alespoň ne tak, aby mu to vadilo. A druhá věc je, že když se naočkuje velká část populace, zastaví se šíření. Přičemž první nastane ihned a ten druhý přibližně v létě,“ doplnil svou odpověď.

Blatný zároveň upozornil, že i lidé, kteří již prošli očkováním, by měli dodržovat určitá opatření. „Určitě to neznamená, že by měl člověk po prvním očkování odhodit roušku a jít na večírek s dalšími dvaceti lidmi,“ řekl Blatný.

V pátek Blatný čelil dotazům novinářů na změnu svého postoje k účinkům očkování. „Já si nemyslím, že jsem změnil názor. Očkování je tady proto – a to budiž naprosto jasně řečeno – aby jednotlivce i společnost ochránilo před tímto onemocněním,“ vyhýbal se současný ministr zdravotnictví jasné odpovědi.

Dostatečná data o vlivu očkování na komunitní šíření nemoci zatím nejsou dostupná. Zatím se studie zaměřovaly především na ochranu jednotlivce před průběhem nemoci covid-19, nemůže být proto vyloučeno, že i člověk, který již očkováním prošel, může virus vylučovat.     (Čtěte na stránkách Echo24)


8.1. 2021     Do Evropy šel od nás ten největší odpad, většinou teroristé, říká Syřan ..... Tento Syřan de facto potvrzuje to, co zde dlouhodobě říkáme my všichni, kdo tuto již přes pět let trvající invazi sledujeme. Jak z oblasti Středního a Blízkého východu, tak z Afriky, přichází do Evropy ve většině případů teroristé z různých islámských bojůvek, od ISIS přes Talibán, Al Kajdu, Boko Haram až po Al Šabáb.

Už dříve potvrdili i někteří nejvyšší představitelé afrických zemí fakt, že právě od nich se zločinci a nejhorší kriminální živly již dávno vydaly do Evropy. Ostatně, v posledních dnech jsem zde hned dva články věnovala nigerijské mafii, která operuje po celé Evropě. A to vše bez nějakých větších problémů.     (Necenzurovaná pravda)


OTAZNÍKY NAD KAPITOLEM ..... „Jde o bezprecedentní útok na demokracii,“ pravil Joe Biden, nový americký lži-prezident, poté, co demonstranti vtrhli do Kapitolu. Opravdu? Ale vůbec ne! Biden se mýlí. A hned dvakrát. Za prvé, není to první a určitě ani poslední virvál v některém ze světových parlamentů. A za druhé, a především, tohle je jen pokračování, prosté řetězení příčin a následků. Bezprecedentní bylo něco úplně jiného. Totiž zfalšované volby amerického prezidenta.

Jistě, vítězství Bidena je teoreticky možné, ale opravdu pouze teoreticky. Každý, kdo se statistikami amerických prezidentských voleb zabývá dlouhodobě, nad těmi výsledky musí kroutit hlavou. Čísla z několika klíčových států, respektive z několika velkých měst, a úplně nejpřesněji z několika klíčových volebních obvodů, jsou statisticky, sociologicky a matematicky prostě nemožná. Pokud by totiž měla platit, musely by volby podobně dopadnout i ve státech, městech a volebních obvodech se stejnou skladbou obyvatelstva. Přesně jak to dokládají dlouhodobé srovnávací statistiky. Čísla nelžou. Odkazuji v této souvislosti na článek Patrika Bushama Oprávněné pochybnosti (Neviditelný pes, 7. 12. 2020).

Záměrně píšu, že do Kapitolu vtrhli demonstranti, a ne Trumpovi příznivci. O tom, že v oné militantní nejagresivnější skupině byli Trumpovi sympatizanti, totiž lze mít opravdu velmi oprávněné pochyby. Ti bojovníci totiž vypadali jak čerstvě vystoupivší z nějaké akce Antify. A když někdo vypadá jako sympatizant Antify, když se chová jako sympatizant Antify a když je vyzbrojený a vymustrovaný do boje jako sympatizant Antify, můžete vzít jed na to, že s Antifou či nějakou podobnou revoluční bojůvkou opravdu má něco společného. Respektive můžete si být jisti, že je za tím nějaká levárna. Ostatně nic nového pod sluncem. V listopadu 1989 dav na Národní také nepřivedli studentští vůdci, nýbrž estébáci na čele se Žifčákem.

Jistě Trumpovi sympatizanti pronikli do Kapitolu také, ukázali nám je dokonce i na ČT24. Pokojně Kapitolem procházeli v koridoru vymezeném provazy. Než rozlícený dav, připomínali tihle demonstranti spíše turisty, kteří s rodinou vyrazili do hlavního města výlet.

Vždy je potřeba si položit základní analytickou otázku. Cui bono? Komu ku prospěchu? Byl snad útok na Kapitol ku prospěchu Trumpovi? Samozřejmě, že ne. Je to přesně naopak. Byl ku prospěchu Bidenovi. Klasická „False flag operation“, „Operace po falešnou vlajkou“. Většina Trumpových podporovatelů z řad senátorů i kongresmanů rázem vyměkla. A přímo definiční pak bylo ono obrovské heslo „Trump is guilty“, „Vinen je Trump“, které se jen pár minut poté zjevilo před Kapitolem v rukou Bidenových příznivců. Heslo sestavené z obrovských, předem připravených písmen, ozdobených (!!!) fosforeskujícími odrazkami. Scénáristé evidentně na nic nezapomněli.

Televizní záběry šly do celého světa. A jejich interpretace médii hlavního proudu byla také jasná. Za všechno může satanáš Trump. A Česká televize? Klvaňa či Pehe už nestačí. Na Kavčích horách nasadili komentátory z ultralevicového Alarmu. Skoro se mi chce napsat svůj k svému.

Jaký z toho plyne závěr? Jen zopakuji, co jsem už nedávno napsal: „Jak to v Americe nakonec dopadne? Špatně. Ať to dopadne jakkoli, bude to špatně. Pokud se prezidentem nakonec opravdu stane Biden, nikdy už ze sebe on ani Spojené státy americké nesmyjí ostudné podezření, že 46. prezident do Bílého domu vstoupil na základě rozsáhlých volebních podvodů. A pokud tam naopak zůstane Trump, bude to pro změnu veřejné přiznání, že prezidentské volby roku 2020 byly skutečně zfalšované. Toho se někteří bojí ještě víc než ostudného faktu, že v Bílém domě zasedne lži-prezident Biden.“

Klidné časy Ameriku nečekají. Když zemřel mnohonásobný recidivista George Floyd, uvrhlo to Spojené státy do víru násilností. Na Kapitolu zemřeli lidé čtyři.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Pařížská opera vyřadí z repertoáru nejslavnější balety “Louskáček, Labutí jezero a Chrámovou tanečnici”. Prý podporují bílou nadřazenost ..... Nový ředitel Pařížské opery Alexander Neef se rozhodl vyřadit z repertoáru souboru několik nejznámějších baletních představení. Jedná se o Labutí jezero od P.I. Čajkovského, které mělo první premiéru v roce 1877, dále Louskáček rovněž od Čajkovského a ještě “Chrámovou tanečnici” (La Bayadère) od L. Minkuse. Jedná se tradiční balety, které patří k tomu nejznámějšímu, co baletní svět zná. Podle nového ředitele Neefa, prý uvedená díla podporují bílou nadřazenost a proti té je potřeba bojovat.

Jak podporuje bílou nadřazenost Labutí jezero, pohádkový příběh, který pojednává o hodné princezně Odettě, kterou zaklel zlý čaroděj Rudovous (někdy označován také jako von Rotbart) do labutě? Tu si zamiluje princ a slíbí jí lásku. Ale na oslavu princových narozenin přijde Rudovous se svou dcerou Odílií, které přičaroval podobu Odetty. Princ ji nepozná, myslí si, že to je jeho láska a tak si ji vezme.

Různá nastudování baletu se liší svým závěrem. V některých Odetta zemře z nešťastné lásky, v jiných nastudováních spolu nešťastní milenci utonou, v dalších princ Odettu zachrání a všechno dobře dopadne. Podobně pohádkový děj má Louskáček.

Čím chce ten bláznivý ředitel tuhle vrcholnou baletní tvorbou nahradit? Křepčením černochů, nebo muslimů na scéně? Nebo bitkou Antifáků a Black lives matter s policií?

Opera prý rovněž začne prosazovat větší diverzitu. Rozuměj zaměstnávat umělce na základě barvy (nebílé) pleti, nikoliv schopností a talentu. To bude úžasné, až se po scéně budou prohánět otylé černošky, místo štíhlých ruských, nebo francouzských balerín.

Je nepochopitelné, že zřizovatel opery něco podobného vůbec dovolí! Takové antikulturní šílence je potřeba hnát holí a ne je jmenovat ředitelem!

Nebo je snad za tím politika, že se jedná o klasické ruské balety? V dnešní třeštící době to bohužel není vyloučeno.     (Čtěte na stránkách Česká věc)

Navrhuji všeobecně zakázat bílou barvu - zakázat denní světlo, zrušit sníh, lední medvědy, postřílet nevěsty v bílém, mléko postavit mimo zákon a papír přebarvit na černo. A všechny debily a blbce odměnit Nobelovou cenou za chytrost.


STŘEDEČNÍ A AŽ DOSUD NEJMOHUTNĚJŠÍ DŮKAZ “NESTRANNOSTI” ČT ..... Pro dění, jež se včera, to je ve středu 6. ledna, odehrávalo ve Washingtonu, si zpravodajská redakce ČT ustavila tuto ideovou základnu, z níž je nutno při posuzování tohoto dění vycházet. Pro přehlednost obsahuje tato základna jen tyto tři body:

Za prvé: americké volby byly v naprostém pořádku a k žádným podvodům při nich nedocházelo.

Za druhé: Jestliže tedy Trump proti výsledkům těchto voleb protestuje a svolává k tomuto protestu do Washingtonu své příznivce, nedokazuje tím nic jiného, než to, že je oním neblahým typem lotra, který neumí v souboji vedeném v duchu fair play uznat svou porážku a nezaslouží si proto nic jiného než nejhlubší pohrdání všech slušných lidí celého světa. Samozřejmě včetně lidu České republiky.

Za třetí: Kdyby se náhodou prokázalo, že předcházející vyjmenované dva body a zvláště pak bod jedna neodpovídá skutečnosti či že je dokonce nejflagrantnějším popřením této skutečnosti, je nutno tento třetí bod nebrat v úvahu a dále pracovat jen s plným využitím bodů prvního a druhého.

Takto ideově vybaveni vyrazili tedy dva moderátoři ČT Železný a Řezníček do dramatu středečního washingtonského aktu, tak jako Jeníček a Mařenka vyrazili kdysi do temného lesa. A aby se v tom Washingtonu, který se jim neustále promítal na vedle nich stojící obrazovku, necítili tak sami a opuštění, měli stále po ruce celou řadu expertů a politologů, jejichž úkolem bylo to, co Železný a Řezníček dle výkladu bodů jedna a dvě tvrdili a prohlašovali, jen potvrzovat a v žádném případě tedy ne snad rozporovat, či pronášet cokoli, co by třeba i jen připomínalo bod tři. Podle tohoto požadavku byli též tito experti a politologové už předem pečlivě vybráni, a nutno říci, že se všichni náramně osvědčili, zvláště pak dva experti a současně i pedagogové soukromé New York Univerzity v Praze (kdo ví, co se tam tak asi může učit?). Mě osobně pak zvlášťupoutal onen pedagog a expert této univerzity, který vystoupil z oněch dvou jako druhý a jevil tak rozhodné odsouzení toho, ci si to ten Trump a jeho washingtonští špinavci a otrhanci dovolí provádět, že jsem měl chvílemi strach, že se na obrazovku vrhne a začne do ní bušit pěstičkama.

Všechno tedy proběhlo v cajku, žádný opoziční hlas, ba ani ten neslabší nezazněl, takže kodex ČT ve znění, že „ČT poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství a komentáře“ a „musí si zakládat na otevřenosti, nestrannoti a nezávislosti“ trpěl znovu a ostatně jako vždycky. Snad jen s tím rozdílem, že tentokrát svoji bolest doprovázel se zvlášť hlasitým skučením a naříkáním.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Jan Ledecký se OSTŘE pustil do Merkelové kvůli migrantům! ..... Po internetu koluje text, v němž se Ledecký vyjadřoval o Angele Merkelové a jejím vlivu na migrační politiku EU. Velmi kriticky.

Janek Ledecký je zpěvák a skladatel, který se netají ani svými politickými názory. Po internetu koluje video, na kterém na sebe Ledecký „práskl“, že je euroskeptik.

„Já musím říct, že já jsem euroskeptik. Byl jsem euroskeptik už v rámci referenda a nijak jsem se tím netajil. Naopak jsem se snažil ještě někoho strhnout na svoji stranu, což se nepovedlo teda tak úplně. A ten vývoj Evropský unie mě teda jenom ještě ukovává v těch hodnotách, takže já jsem euroskeptikem zůstal,“ říká na videu Ledecký.

Ledecký v roce 2016 varoval před dalším pronikáním islámu do Evropy a německou kancléřku Angelu Merkelovou označil za symbol zániku Evropy. Poznamenal tehdy, že EU nedělá nic proto, aby migrační krizi zastavila. Prý měl možnost to na vlastní oči vidět v Řecku. Politici si tam užívali dovolených místo toho, aby něco dělali, a pak prý museli škemrat v Turecku, aby se příliv migrantů zastavil.

„Paní Merkelová se stane v budoucích učebnicích dějepisu symbolem zániku Evropy. Myslím tím určité etapy Evropy. Etapy, kterou já osobně měl docela rád. A to jenom tím, že odprezentovala pomýlení ekonomických a politických poradců, kteří ji přesvědčili, že příliv nových pracovních sil nakopne německé hospodářství obdobně jako v šedesátých letech minulého století. Což je hluboký omyl, neboť těch uprchlíků, kteří se v Evropě chystají pracovat, je naprosto zanedbatelný zlomek. Je potřeba si uvědomit, že drtivá většina z nich nikdy nepracovala!”     (Čtěte na stránkách Zastavme zloděje)


Co se skrývá za politickým chaosem a co nás čeká v roce 2021 ..... Gigi Young vysvětluje, co se skrývá za politickým chaosem v dnešní době kolem covidu-19 a také amerických voleb v USA, a co jako lidé můžeme individuálně děla, abychom vytvořili skutečnou změnu k lepšímu.

Jaké mají ty temné rodiny plány pro tento rok? Dobře, to je zajímavá otázka. Temné rodiny, o kterých Jester mluví, jsou elitní rodiny, které jsou součástí něčeho, čemu se říká trvalá vláda. Všem bych doporučila, zejména pro rok 2021, aby začali poznávat, co je trvalá vláda, a elitní rodiny, které založily organizace, nevládní organizace… různé organizace, které ve skutečnosti formují světové vlády. V posledních 100 letech, skrze různé krize nebo různé události, rodiny, které jsou mezigeneračně bohaté, což znamená, že nashromáždily spoustu bohatství a moci, vytvořily organizace, které se v podstatě staly soukromě tak mocné, že začaly podplácet a ovládat politiku po celém světě.

Trvalo to dobrých 60 let… zejména od smrti Kennedyho, ale tyto rodiny a skupiny byly schopné v podstatě upevnit obrovské množství moci na velmi malém místě. To, co dnes vidíme na světě, souvisí právě s tímto očividně protizákonným, zkorumpovaným a naprosto nehumánním upevněním moci. Někteří lidé teď žijí v domnění, že vláda opravdu jedná v nejlepším zájmu lidí. Tak to není. Vlády jsou ovládány těmito soukromými organizacemi, kterým mnozí říkají trvalá vláda nebo řídící elita.

Pokud byste měli pochopit jednu věc, bylo by to pochopit, že o tom je moderní politika a moderní byznys. A my jsme nyní v mrtvém bodě, protože veškerá moc a bohatství je tak nyní tak upevněno, že neexistuje žádná sociální mobilita. Spousta lidí je přesvědčena, že se musíme zhroutit do komunismu nebo více socialistické společnosti, protože tu není žádná sociální mobilita, ale to nás zhroutí přímo do klínu těchto lidí. Nemůžete mít socialistickou společnost, když vedení je v podstatě pár malých rodin.

To není socialismus, to není komu… to v podstatě máte krále, máte znovu královskou rodinu, což bychom šli zpátky, je to regresivní. Potřebujeme reformu, musíme věci vrátit tak, jak mají fungovat. Potřebujeme znovu systém založený na odměňování podle zásluh namísto podle toho, koho znáte. Tohle je elita, o kterém Jester mluví. Jsou to rodiny… můžete si je vyhledat, není to tajemství. Máme stvrzenky… můžeme ty příběhy vyhledat. Ty příběhy ve skutečnosti byly řečeny… výzkum toho byl proveden už milionkrát.

Je velmi frustrující, že se tohle děje, a informace jsou nám dostupné, ale lidé mají tolik kognitivní disonance, že se ty informace nechtějí dozvědět. Co jsou plány od temných rodin pro tento rok 2021? Zažili jsme rok 2020, což byl velmi chaotický rok. Rok 2020 byl o probuzení hodně lidí, ale na obou stranách se tvoří dva výrazné kulty. Levice má kult a pravice má kult.

Tyto kulty na politické pravici a politické levici stále velmi výrazně polarizují Ameriku a ostatní země. V roce 2021 uvidíme, že tyto polarizace se sníží. V roce 2020 jsme byli naprosto polarizovaní a je to velmi nepříjemné, protože je to jako by nás někdo natahoval. Pro civilizaci je velmi nepříjemné, nebýt v nějaké úrovni shody. Je velmi těžké mít civilizaci nebo společnost, která nemá nějakou úroveň shody. Nějakou úroveň věcí, na kterých se shodnou… to nemáme, vlastně přesný opak, až tak, že existují i velké části populace, které chtějí rozpustit Ameriku nebo určité země, a udělat z nich úplně něco jiného. Měli jsme extrémně polarizující rok.

V roce 2021 uvidíme, že ta polarizace se začne spalovat. Nemohou stále hořet tak zářivě. Kulty nemohou stále hořet tak zářivě, i když se o to pokusí, protože kognitivní disonance je pro spoustu různých lidí velmi motivující. Uvidíme, že více lidí si uvědomí, že politický systém, jak ho známe, je zkorumpovaný. A nevyléčí se tradičními způsoby. Nestane se to. Více a více lidí si to podle mě začne uvědomovat. To znamená, že více lidí si začne uvědomovat, že Amerika a svět se nezmění skrze politiky, jak je známe, nebo skrze politický systém, jak ho známe. Změna přijde od lidí. V roce 2021 se začne tvořit třetí strana kolem střední cesty.

Začne na sebe strhávat hodně pozornosti. Tohle bude nezbytný proces, kterým musíme projít. Ale elitní rodiny, o kterých mluvíš, Jestere, v tomto systému budou stále zapletení. Musíme pochopit, že trvalá vláda, která je nyní u moci, která stojí za vládami po celém světě, která je v podstatě má koupené, tato trvalá vláda se nezhroutí během pár obtížných let. Jen tak nezmizí. Tohle jsou v podstatě stovky let přesného upevňování bohatství a plánování. To nezmizí. Nezmizí to během jednoho prezidentského období nebo za čtyři roky.

Musíme to přestát. A musíme mít vytrvalost a jasnost. Musíme vědět, že to přijde od nás. Uvidíme příval různých politických lídrů, kteří budou říkat, že nám dají více moci, ale ve skutečnosti to neudělají. Zejména v roce 2021 si uvědomíme, že to přijde od nás. Když říkám že to přijde od nás, myslím tím, že se musíme psychologicky oddělovat od systému, který nyní existuje. Nemůžeme k němu přistupovat stejně jako naši rodiče, nemůžeme k němu přistupovat stejně jako v dětství… nemůžeme k němu přistupovat jako k fungujícímu a férovému systému. Je zkorumpovaný s velkým Z. To jediné, co ten systém změní, je začít naši energii z něj stahovat. Stát se nezávislejší.

Přejít k menším komunitám. Přejít ke společnému setkávání se, více osobně. A mít extrémně vysoké standardy pro vedení. Zbavit se závislosti na osobnostních kultech, kterou máme, a vždy svoji moc odevzdáváme vůdcům… to je slabina lidstva. Máme spasitelský komplex… musíme se ho zbavit. My jsme naši spasitelé, a tohle nás celá tato krize naučí, dokud se toho komplexu nezbavíme a nepřestaneme svoji moc odevzdávat, i skrze drama, těmto silám. Tyto síly je třeba energeticky vyhladovět.

Proč? Protože jsou parazitické. Musíme pochopit podstatu toho, co tohle je. Elita, jak ji známe, je parazitická. To znamená, že se živí vaší životní energií, znamená to, že vždy budou tvořit systémy, jakkoliv budou muset, pro svoje vlastní přežití… aby se živili lidstvem. Co vláda nyní dělá? Vláda bere spoustu peněz z daní a my z nich nic nevidíme. Školský systém je chaos, nestaráme se o přírodu. Množství peněz, které vláda dostává, by mohlo vytvořit mnohem lepší společnost. Ale problém je, že ty peníze jdou do kapes lidí, do zámoří… je to šílené.     (Čtěte na stránkách Otevři svou mysl)


Nemecko: Malé a stredné podniky nebudú akceptovať predĺženie Lockdownu po 10. januári ..... Mnoho nemeckých firiem oznámilo v médiách politikom svoje ultimátum. Zo strany politiky v Nemecku sa množia  hlasy volajúce po tom, aby Lockdown bol bezpodmienečne predĺžený minimálne do konca januára, pričom viacerí politici žiadajú jeho predĺženie až do konca februára.

V utorok večer to v dlhom televíznom príhovore už oznámila občanom kancelárka, aj keď predĺženie oficiálne ešte nepotvrdila.

Adekvátne týmto zámerom politikov sa množia aj protesty proti ich plánom. Medzičasom sa vytvorila v Nemecku obrovská skupina, počtom viac ako 40 000 členov s názvom „My otvoríme – žiadny Lockdown viac“,  ktorí navzájom komunikujú  na „Telegram-Aktionsgruppe“.

Sú to predovšetkým majitelia reštaurácií, pohostinstiev, malých obchodov, živnostníci, majitelia noclahární, a pod.

Podobnú akciu odštartovali aj Holanďania. Tí ohlásili, že ak holandskí politici do 17. januára nepredložia rozumný a vyvážený anti-korona koncept, tak otvoria svoje firmy a obchody.

Súčasne s nemeckou iniciatívou malých a stredných podnikov bola zaregistrovaná webová stránka www.coronapedia.de, ktorá informuje aj Rakúšanov a Švajčiarov o aktivite nemeckých podnikov proti predĺženie Lockdownu.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Kde začíná a končí moje svoboda ..... Často se v souvislosti s nejhorší nemocí všech dob dozvídám, že je mojí povinností akceptovat všechna nesmyslná omezení, protože prý „moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého“, přičemž nejdůležitější ze všech je „svoboda se nenakazit“. Vždycky se strašně směju tomu, jak zoufale a vztekle autoři tohoto přitroublého výroku prskají a jak je rozčiluje, že mě jejich svoboda se nenakazit vůbec nevzrušuje.

Už dlouho si ale říkám, že se k tomuto nonsensu musím vymezit. Ano, pravidlo, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, dobře znám. Ale nelze ho vykládat jen tak, že svobodní jsou ti, kdo se bojí viru, a my ostatní svobodu nemáme. Z logiky věci totiž vyplývá, že svoboda nenakazit se končí právě tam, kde začíná moje svoboda nebýt omezována jejich požadavky na ochranu. Je přece zřejmé, že jde vždy o střet svobod, které každý pro sebe vnímá jinak. Ani jednak z těchto svobod přitom nemá vyšší hodnotu, protože jejich vnímání je naprosto subjektivní.

Dobrým příkladem budiž hlasitá hudba v paneláku. Ten, kdo ji poslouchá dobrovolně, má jistě představu o své svobodě ve svém bytě. Ten, kdo trpí s každým dalším nevyžádaným tónem, si jistě myslí, že má svobodu žít v naprostém tichu. Tyto dvě svobody na sebe zcela nesmiřitelně naráží a není možné najít přijatelný kompromis, protože ten neexistuje. Jistě byste mohli říct, že jsou jím kvalitní sluchátka. Ale máme právo požadovat, aby za ně soused utrácel? A co když jsou zdrojem hluku děti, o jejichž výchově může mít každý obyvatel bytové jednotky naprosto odlišné představy? Důchodce, který chce svůj klid, si jistě myslí, že za jeho mladých let děti jen seděly na zadku (což vyvrací krásné knihy Bylo nás pět nebo Děti z Bullerbynu či svérázná Pippi Dlouhá Punčocha). Moderní rodiče se naopak domnívají, že je třeba dát průchod dětské osobnosti a rozvoji charakteru bez vnějších zásahů. Děti na sluchátkový režim nepřepnete, zvláště ne jejich dupající nohy, a teď babo raď. Co s tím střetem svobod?

Milí zastánci očkování, testování a lockdownování: vaše svoboda požadovat po ostatních omezení taky končí tam, kde začíná jejich. Doopravdy a zcela vážně. Omezení, která vyžadujete, nemají se svobodou společného vůbec nic. Naučte se laskavě nazvat věci pravými jmény a bude to mnohem snazší. Namísto dobrovolnosti hovořte o donucení, namísto odpovědnosti druhých hovořte o vašem příšerném sžíravém strachu, který vám nedovoluje na věci nazírat s chladnou hlavou a přemýšlet. Jen si prosím, moc prosím, neberte do úst svobodu. Nerozumíte jí ani za mák.

Myslím, že bychom se neměli řídit onou nesmyslnou a nefungující poučkou o svobodě. Mnohem lepší je používat tzv. zlaté pravidlo: „Nečiňte jiným, co nechcete, aby oni dělali vám.“ Je totiž holým faktem, že zlé činy se každému vrátí a ti, kdo si dnes přejí zničení druhých, kdo opěvují roušky, nucení k očkování a testování, zavírání společnosti, kdo mají radost z utrpení a zkázy, dojdou jistě brzy své odplaty. Řekla bych, že to je jedna z mála jistot, které máme (krom té, že jistojistě umřeme).     (Čtěte na stránkách Stav bez nouze)


Otazníky nad Kapitolem: Komu ku prospěchu? Prezident-uchvatitel se opět plete. Vtrhla do budovy Antifa? Poslední bitva vzplála. Spojené státy již poskvrnu z volebního podvodu nikdy nesmyjí. Ať to dopadne jakkoli, bude to špatně ..... PETR ŠTĚPÁNEK reaguje na včerejší události ve Washingtonu a varuje nás, abychom si nemysleli, že na zprávách a komentářích hlavních médií je snad něco pravdy

„Jde o bezprecedentní útok na demokracii,“ pravil Joe Biden, nový americký lži-prezident, poté, co demonstranti vtrhli do Kapitolu. Opravdu? Ale vůbec ne! Biden se mýlí. A hned dvakrát. 

Za prvé, není to první a určitě ani poslední virvál v některém ze světových parlamentů. A za druhé, a především, tohle je jen pokračování, prosté řetězení příčin a následků. Bezprecedentní bylo něco úplně jiného. Totiž zfalšované volby amerického prezidenta.

Podvod na podvod ... Jistě, vítězství Bidena je teoreticky možné, ale opravdu pouze teoreticky. Každý, kdo se statistikami amerických prezidentských voleb zabývá dlouhodobě, nad těmi výsledky musí kroutit hlavou. Čísla z několika klíčových států, respektive z několika velkých měst, a úplně nejpřesněji z několika klíčových volebních obvodů, jsou statisticky, sociologicky a matematicky prostě nemožná. Pokud by totiž měla platit, musely by volby podobně dopadnout i ve státech, městech a volebních obvodech se stejnou skladbou obyvatelstva. Přesně jak to dokládají dlouhodobé srovnávací statistiky. Čísla nelžou. Odkazuji v této souvislosti na článek Patrika Bashama Oprávněné pochybnosti (Neviditelný pes, 7. 12. 2020).

Záměrně píšu, že do Kapitolu vtrhli demonstranti, a ne Trumpovi příznivci. O tom, že v oné militantní nejagresivnější skupině byli Trumpovi sympatizanti, totiž lze mít opravdu velmi oprávněné pochyby. Ti bojovníci totiž vypadali jak čerstvě vystoupivší z nějaké akce Antify. A když někdo vypadá jako sympatizant Antify, když se chová jako sympatizant Antify a když je vyzbrojený a vymustrovaný do boje jako sympatizant Antify, můžete vzít jed na to, že s Antifou či nějakou podobnou revoluční bojůvkou opravdu má něco společného. Respektive můžete si být jisti, že je za tím nějaká levárna. Ostatně nic nového pod sluncem. V listopadu 1989 dav na Národní také nepřivedli studentští vůdci, nýbrž estébáci na čele se Zifčákem.

Jistě, Trumpovi sympatizanti pronikli do Kapitolu také, ukázali nám je dokonce i na ČT24. Pokojně Kapitolem procházeli v koridoru vymezeném provazy. Než rozlícený dav, připomínali tihle demonstranti spíše turisty, kteří s rodinou vyrazili do hlavního města výlet. 

Poslední bitva ... Vždy je potřeba si položit základní analytickou otázku. Cui bono? Komu ku prospěchu? Byl snad útok na Kapitol ku prospěchu Trumpovi? Samozřejmě, že ne! Je to přesně naopak. Byl ku prospěchu Bidenovi. Prostě klasická „False flag operation“, „Operace po falešnou vlajkou“. Většina Trumpových podporovatelů z řad senátorů i kongresmanů rázem vyměkla. A přímo definiční pak bylo ono obrovské heslo „Trump is guilty“, „Vinen je Trump“, které se jen pár minut poté zjevilo před Kapitolem v rukou Bidenových příznivců. Heslo sestavené z obrovských, předem připravených písmen, ozdobených (!!!) fosforeskujícími odrazkami. Scénáristé evidentně na nic nezapomněli.

Televizní záběry šly do celého světa. A jejich interpretace médii hlavního proudu byla také jasná. Za všechno může satanáš Trump. Twitter i Facebook Trumpa zablokoval – rozuměj, revoluční progresivisté blokují prezidenta USA – a "nevhodné" příspěvky tam mažou, až se z nich kouří. A Česká televize? Klvaňa či Pehe už nestačí. Na Kavčích horách nasadili komentátory z ultralevicového Alarmu. Skoro se mi chce napsat svůj k svému.

Jaký z toho plyne závěr? Jen zopakuji, co jsem už nedávno napsal: „Jak to v Americe nakonec dopadne? Špatně. Ať to dopadne jakkoli, bude to špatně. Pokud se prezidentem nakonec opravdu stane Biden, nikdy už ze sebe on ani Spojené státy americké nesmyjí ostudné podezření, že 46. prezident do Bílého domu vstoupil na základě rozsáhlých volebních podvodů. A pokud tam naopak zůstane Trump, bude to pro změnu veřejné přiznání, že prezidentské volby roku 2020 byly skutečně zfalšované. Toho se někteří bojí ještě víc než ostudného faktu, že v Bílém domě zasedne lži-prezident Biden.“

Klidné časy Ameriku nečekají. Když zemřel mnohonásobný recidivista George Floyd, uvrhlo to Spojené státy do víru násilností. Na Kapitolu zemřeli lidé čtyři. 

Poslední bitva vzplála. Tentokrát v Americe. Však už někteří uvědomělí „demokratičtí“ zákonodárci volají po exemplárním odvolání kolegů, kteří si dovolili mít o Bidenově „vítězství“ pochybnosti.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


„Great Reset": Konec občanské svobody a státní suverenity ..... Socialismus pro bohaté, kapitalismus pro chudé: Globální korporace a obchodní elity chtějí regulovat trhy a zabezpečit jejich privilegia. Občané nadále ztrácejí svobodu, píše se v komentáři na Die Freie Welt k plánům ekonomického fóra v Davosu. Dokud se zdroje a trhy budou zdát nekonečné, volání po tržní ekonomice je skvělé. Ale když jsou zdroje a trhy omezené, nejmocnější ekonomické elity mají tendenci rozdělit stávající koláč. Za tímto účelem jsou vlády tlačeny k přijímání zákonů a mezinárodní organizace jsou nuceny zavádět programy, které omezují tržní ekonomiku ve prospěch konkrétních zájmů. Právě to se právě teď děje. Koronakrize by měla připravit velký nový začátek, „Great Reset“. Pak by měla být zcela přehodnocena předchozí forma kapitalismu. Iniciativu však nerozvíjejí občané svobodných národů, ale ekonomické a finanční elity a řada levicových progresivních politiků z různých zemí. Termín „The Great Reset“ představil prostřednictvím Světového ekonomického fóra jeho předseda Klaus Schwab a princ Charles. V roce 2021 by měl být „Great Resett“ hlavním tématem Světového ekonomického fóra. Podrobnosti jsou tedy diskutovány na schůzce elit.

Socialismus pro bohaté, kapitalismus pro chudé ... Myšlenky „Great Reset“ neodpovídají ani příznivcům ekonomiky volného trhu, ani příznivcům sociální demokracie či socialismu. Zastánci myšlenek FA Hayeka a Ludwiga von Mises kritizují, že plány „Great Reset“ ruší občanské svobody a základní součásti svobodného sociálně tržního hospodářství a že program přináší výhody pouze určitým velkým korporacím. „Great Reset“, jak je kritizován, je obrovská propagandistická kampaň, která má převzetí moci globálními korporacemi získat pozitivní obraz. Mluví se o odpovědnosti vůči životnímu prostředí (změna klimatu atd.). Ve skutečnosti však jde o neofeudální rozdělení trhů k zajištění zájmů investorů. Výhody pro velké společnosti, malé společnosti a osoby samostatně výdělečně činné celosvětově zahynou. A příznivci socialistických idejí kritizují, že se jedná o „korporátní velký reset“ korporací, jak to popsal vůdce socialistického myšlení Slavoj Žižek . Je to socialismus pro bohaté, ale kapitalismus pro chudé, který slouží pouze zájmům investorů. Nic nevlastním, nemám soukromí a život nikdy nebyl lepší! Jakkoli lze interpretovat myšlenky „Great Reset“, vždy jde o kontrolu lidí a jejich ekonomických a politických akcí: ať už prostřednictvím většího dohledu, omezení národní suverenity, transhumanismu, který nám dává lidem digitální Svět strojů je propojen, ať už vynucením nových způsobů života (odvrácení se od spotřeby masa, odvrácení od benzínových motorů atd.). „Great Reset“ je elitářský myšlenkový konstrukt, který slouží méně elitářským zájmům. Není to občanské hnutí svobodných občanů. Veřejnost by proto měla kriticky sledovat vývoj Světového ekonomického fóra a jeho účastníků. Jinak bude poslední zbytek svobody smeten přes hlavy občanů.     (Čtěte na stránkách Nová republika)


Vláda zaplácla mouchu atomovou pumou, odborníci by měli hledat lepší řešení, tvrdí Daniel Landa ..... Zpěvák to sám o sobě řekl v našem pořadu Benešovský Impuls. Landa včera ve Sněmovně obhajoval petici Blanický manifest za svobodu. Umělec před poslanci hlasitě kritizoval vládní opatření proti šíření koronaviru. Landa v našem vysílání prohlásil, že první část úkolu tím splnil. “Teď ta druhá část už nebude na mně. Obracím se na celou řadu odborníků a špiček v různých oborech, aby mi pomohli vytvořit skupinu, která bude dobrým partnerem těm, co nás řídí. Aby jim ukázali jiný pohled, který by pro nás byl méně brutální.”​

Landa pořádá v neděli demonstraci na Staroměstském náměstí. Podle něj se tam sejdou například zástupci z řad nespokojených restauratérů nebo majitelů fitcenter. “Chci klidný protest, doufám, že žádný problém nebude. Účastníci vědí, jak se mají chovat. Věřím, že nepřijde dav, ale přijdou hrdí a svobodní občané této země,” uvedl s tím, že případné problémy půjdou na jeho hlavu.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


7.1. 2021     V USA vypuklo povstání, tisíce Trumpových příznivců vtrhli do Kongresu ve Washingtonu D.C., senátoři a kongresmani byli evakuováni podzemními chodbami, Trump zvažuje vyhlášení stanného práva, počítač Nancy Pelosi byl zabaven demonstranty, střelba uvnitř Kongresu, jedna žena s vlajkou TRUMP v ruce zastřelena v Kongresu, povstání vypuklo i v Georgii a v Kansasu, ukradli jste nám vítězství ve volbách, přišli jsme si pro vás, skandují tisíce lidí, kteří obklíčili Kongres! Druhá americká revoluce je tady! ..... Redakce AE News zahajuje přímý komentovaný přenos z probíhajícího povstání ve Spojených státech. Dnes ve středu 6. ledna 2021 krátce po 20. hodině středoevropského času došlo k útoku davu přibližně 30 000 demonstrantů a podporovatelů Donalda Trumpa na budovu Kongresu, demonstranti prolomili okna a vstupní dveře a pronikli do Kongresu, kde probíhalo zasedání obou komor při sčítání hlasů prezidentských elektorů. Jedna žena byla postřelena ochrankou a po zhruba hodině následkům střelného zranění krku podlehla.

Přímý přenos z USA sledujte zde.

Server je přetížen, Alex Jones vysílá přímý přenos přímo z místa událostí.

Zabarikádovaný vstup do sněmovny Kongresu a ochranka střílející do dveří na demonstranty

Ukořistěný soukromý počítač šéfky dolní sněmovny Nancy Pelosi

Počítač Nancy Pelosi v její kanceláři, ani ho nestihla vypnout

Senátoři a kongresmani evakuováni, demonstranti okupují Kapitol

Mike Pence jako viceprezident a členové obou komor Kongresu byli evakuování podzemními protiatomovými tunely pod Kongresem. Donald Trump podle informací zvažuje vyhlášení stanného práva, vyzval k pokoji a ke klidu, ale nevyzval demonstranty k opuštění Kongresu. Nancy Pelosi při dobývání Kongresu demonstranty kontaktovala Pentagon a žádala nasazení Národní gardy, Pentagon její žádosti ale nevyhověl. Je to signál, že Pentagon je na straně Donalda Trumpa. Do Washingtonu míří Národní garda z Virginie, ale pouze v počtu 200 mužů, což je symbolický počet.     (AENews)

Když se člověk podívá na titulky zpráv u nás, tak by zvracel ....


Česká vláda oficiálně oznámila zavedení apartheidu v ČR pomocí covidových hlídek u dveří hospod, kdo nebude očkovaný nebo čerstvě před pár hodinami testovaný, do restaurace ho nepustí! Oznámil to vicepremiér Karel Havlíček proslulý vystavenou knihou Klause Schwaba za svými zády při rozhovoru v televizi! Aeronet o této dystopické vizi blízké budoucnosti psal v předstihu již před rokem! Daniel Landa hřímal v Poslanecké sněmovně, že vláda bere lidem svobody pod rouškou covidových opatření, ale Blanický manifest přichází v době, kdy už jsou na stole apartheidové noty globalistů! ..... Rok 2021 bude rokem, kdy mnozí budou ještě s láskou vzpomínat na rok předchozí. Včera 5. ledna 2021 došlo v ČR ke dvěma zdánlivě odděleným událostem, které však spolu zásadně souvisí. Zpěvák Daniel Landa si uvědomil, že jeho angažmá [1] okolo projektu rychlého testování lidí před stadiony a sportovními halami na podporu návratu lidí na koncerty v době virové hysterie je kontraproduktivní a bylo přijato se silně negativní reakcí fanoušků a veřejnosti, a proto včera vystoupil v Poslanecké sněmovně u příležitosti předání Blanického manifestu [2] politikům a jednotlivým poslancům.

Daniel Landa vystoupil s velice tvrdým a ostrým projevem, který doslova jako by kopíroval mé články na Aeronetu, protože Daniel Landa mluvil rozumně a konečně tak, jak by měl hovořit vlastenecký kádr. Jeho předchozí faux paix s propagací rychlého testování lidí je však takový přešlap, že máme problém věřit Danovi jeho postoje ve chvíli, kdy je více než jasné, že tato iniciativa s ochranou občanských svobod přichází poněkud pozdě.

Video natočené v Poslanecké sněmovně s projevem Daniela Landy mělo zoufale špatnou zvukovou kvalitu, většina záznamu z Danova projevu byla pořízena s velmi tichou zvukovou stopou, část projevu je tak špatná, že se nám ji nepodařilo restaurovat, ale zbytek projevu se nám podařilo zvukově restaurovat a zvukovou stopu zesílit, přesto je však audio ve velmi nízké kvalitě, takže to prosím omluvte. Nevíme, kdo pořizoval záznam, jestli přímo pracovníci Poslanecké sněmovny, nebo nějaký fanoušek Dana Landy, ale znehodnocení záznamu vystoupení Dana Landy je velice podezřelé a podivné. Dan Landa totiž zopakoval některé teze z Aeronetu, např. informace o tom, že procesy v ČR jsou navázány na systém Velkého resetu z knihy Klause Schwaba, prezidenta Světového ekonomického fóra.

Koncerty v budoucnu už budou jenom virtuální za pomoci brýlí pro 3D virtuální realitu, jak předpovídá šéf Světového ekonomického fóra

Dan Landa v projevu položil řečnickou otázku vládě, jestli je někým nucena likvidovat malé a střední podniky, aby profitovaly jen velké a nadnárodní korporace. Je to přesně tak, právě před pár dny vyplula na povrch informace, že kyperské digitální tržiště ALZA oznámilo [3] prolomení magické hranice 1 miliardy korun provozního zisku v ČR za rok 2019, ale za rok 2020 to bude mnohem a mnohem více. Zato malé kamenné obchody v ČR kvůli lockdownům krachují. Toto je přesně to, o čem píše Klaus Schwab ve své knize COVID-19: The Great Reset a říká tomu přechod k digitální ekonomice, že budoucnost světa a obchodu se z kamenných obchodů přesune do digitálního prostoru, a rovněž i lidé se přesunou do digitálu, protože už se nebudou stýkat fyzicky, ale pouze elektronicky ve světě virtuální reality pomocí brýlí, později bionických zařízení.

Nejprve digitální éra pojede pomocí videohovorů přes Zoom a Skype, to je dnes, ale později i skrze brýle pro 3D virtuální realitu, takže lidé nebudou chodit na koncerty Dana Landy naživo, budou doma, koupí si lístek na virtuální koncert na internetu, připojí si virtuální brýle Oculus, HTC Vive, Steam Index nebo jiné, nasadí si je na hlavu a vstoupí tak do virtuálního stadionu s živým streamovaným koncertem. Technologie nazvaná NextVR již existuje a kapela Cold Play odehrála už svůj první koncert [4], který byl virtuální skrze 3D brýle připojené k počítači a koncert byl z prázdné haly s kapelou klíčován do virtuálního 3D prostoru a přenášen do brýlí tisíců fanoušků u počítačů doma.

Na koncert se tak pomocí brýlí pro 3D virtuální realitu bude moci podívat třeba i milion fanoušků, kteří by se naživo na takový stadion nikdy nevešli. Vlastně ani to nemusí být stadion, kapela bude v malém studiu, ale stadion se vytvoří v počítači pomocí 3D grafiky. Klaus Schwab o těchto věcech měl už mnoho přednášek a globalčiky to myslí naprosto vážně. Nechtějí, aby se lidé naživo scházeli. A proto… proto největším nepřítelem globalistů jsou hospody, pivnice, výčepy, restaurace, prostě knajpy. A proto všechny vlády všech zemí nejvíce útočí v době této virové hysterie na provozovatele hospod a restaurací.

Ale pozor, hned za nimi to jsou umělci všech druhů, zpěváci a herci divadel. Co mají společného hospody a divadla? Ano, tušíte správně, je to sdružování osob společného myšlení, zálib, zájmů a společenského statusu. Lidé, kteří přijdou do hospody, řeší politiku a politické procesy. V hospodách se formují davy voličů levice, dělnické profese zejména, chcete-li použít toto označení. V divadlech se pro změnu sdružuji voliči pravice, inteligence, herci na jevišti zesměšňují vládu, kritizují společenské procesy.     (Čtěte na stránkách AENews)


PROČ MÁME STRACH TŘEBA I JEN POMYSLET NA TO, CO MERKELOVÁ UČINILA? ..... Snad nikdy se naše postavení otroků, vrhajících se k nohám svého pána a líbající nejen je, ale i jeho prošvihané důtky, neprovalilo tak jasně, jako v našich mediálních debatách o tom, kterou že to očkovací látku (vakcínu), z ciziny koupíme a do vlasti dovezeme. Zda vakcínu americké firmy Pfizer (její nevýhodou je, že musí bý skladována při teplotě mínus 70 stupňů pod nulou – přesto vláda ČR už snad právě u této firmy objednala 5, 5 milionů očkovacích dávek), nebo vakcínu britské firmy AstraZeneva, anebo opět vakcínu americké firmy Moderna. Jen o jediné vakcíně nepadlo v těch debatách jediné slovo. A to o první vakcíně proti Covidu-19 na světě – Sputniku V.

Proč se tak stalo (a vlastně nestalo), je jistě všem Čechům srozumitelné. Ta vakcína je totiž ruská – a proto o ní nelze nejen uvažovat, ale bylo by zločinem se o ní třeba i jen zmínit; a to i kdybychom měli všichni zhebnout, míní náš vládnoucí establishment, a stejný názor mají i všechna naše oficiální média. Že ten Sputnik V má účinnost 95 procent, čili nejvyšší ze všech současných vakcín, a že jen jedno procento lidí touto vakcínou očkovaných pociťuje – jak hlásí Argentina – nežádoucí reakce (bolesti hlavy či svalů či lehce zvýšenou teplotu), které už po 48 hodinách mizí, nás jako ty nejpravověrnější příslušníky Západu nemůže zajímat. Stejně jako nás nemůže zajímat výrok nejprestižnějšího světového lékařského magazínu The Lancet, vycházejícího v Londýně, který píše, že „analýzy výsledků ruské vakcíny jsou povzbudivé a že z dosud zveřejněných dat vyplývá, že vakcína je účinná a nemá významné vedlejší účinky“.

Ale co, prosím vás, takovýhle žvást dokazuje? Nic než že lidé v Británii nejsou ve své západní víře dost pevní. Nic jiného. My takovýto rádoby objektivní postoj odmítáme. Stejně jako odmítáme pochopit německou kancléřku Merkelovou, která prý, znepokojena faktem, že v prvním čtvrtletí tohoto roku mají být v Německu pro nedostatek vakcín očkovány pouze prioritní skupiny, hovořila včera, to je v úterý 5. ledna, s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možné spolupráci Ruska a Německa při společné výrobě vakcín. Během telefonního hovoru byly dohodnuty další diskuze mezi ministerstvy zdravotnictví obou zemí.

Takže vidíte, jak to dopadá, když se tak horlivě snažíte držet politickou linii, kterou vám někdo nalinkoval. Nakonec bude mít ten Sputnik V i on, a nám nezbude nic než ten Pfizer s mínus 70 stupni Celsia.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Přední německý mikrobiolog a virolog vyjmenoval 4 hlavní rizika nové vakcíny proti koronaviru. Sám si jí nikdy píchnout nenechá! ..... V Německu celý život působící prof. Mudr. S. Bhakdi je velmi známý mikrobiolog a virolog. Ve veřejné diskuzi upozorňuje na 4 . hlavní rizika nové genetické vakcíny proti koronaviru, která se začala používat i u nás,

Podle něj jsou rizika následující (video v němčině s anglickými titulky je k dispozici zde)

Prokazatelné vedlejší účinky. Při zkušebním testování měla poloviny všech očkovaných reakci na vakcínu – horečky, bolesti svalů, zimnici, bolesti končetin. Ale při zkušebním vzorku se jednalo o zdravé lidi bez chronických nemocí! Jak na to asi budou reagovat lidé, kteří trpí vážnými chronickými chorobami?! Prof. Bhakdi si raději nepřeje vidět, co se stane. Prvky ve vakcíně mohou vyvolat velmi vážné alergické reakce. (Stalo se již ve Velké Británii, kde bylo pozastaveno očkování zdravotního personálu, poznámka redakce) Vakcína vyvolá explozivní overreakci imunitního systému na všechny viry! To ukázaly testy na zvířatech s předchozí podobnou verzí viru SARS-COV-1 a testovaná zvířata skoro zemřela! Když dotyčnému píchnou tuto novou vakcínu vakcínu, tak během několika minut začnou všechny buňky v těle produkovat bílkovinu tohoto viru a to včetně buněk, které vůbec nejsou nakažené! Autoimunní reakce organizmu a ztráta plodnosti.

Následně prof. Bhakdi citoval z příbalového letáku vakcíny od firem BieNtech a Pfizer. Těhotné ženy se nesmí nechat očkovat. Ženy by neměly otěhotnět dříve než 2 měsíce po vakcíně.

Prof. Bhakdi se rovněž podivuje, jak je možné schválit podobnou vakcínu bez testování a ověřování skutečných výsledků? Sám se prý podobnou vakcínou nikdy očkovat nenechá!

Půjdou čtenáři na očkování touhle podivnou vakcínou? Jsme snad pokusná zvířata určená k likvidaci?     (Čtěte na stránkách Česká věc)


PES? Hyena! Dáváte nás mocným cizincům! ..... Dan Landa hřměl Sněmovnou. Papalášství, bezohlednost, lidé jsou zoufalí. S těmito slovy vystoupil zpěvák Daniel Landa před poslanci ve Sněmovně. Dostalo se slyšení jeho petice Blanický manifest za svobodu. „Zastavte pokusy na lidech! V přímém přenosu lámete páteř národa,“ řekl důrazně Landa v Poslanecké sněmovně s tím, že výsledkem současné politiky bude zničení všech malých a středních podniků a národ spadne do rukou nadnárodních korporací, „abychom tančili, jak mocní pískají a byli vděční za almužnu.“

Před vánočními svátky dopravil do Sněmovny petičnímu výboru Dan Landa s kolegy archy s podpisy 17 tisíc českých občanů, kteří podpořili zpěvákovu iniciativu nazvanou Blanický manifest za svobodu 2020. Ten kritizuje ukrajování občanských svobod, stát podle autorů dělá z občanů nesvéprávné loutky.

Během předání petice do rukou šéfky petičního výboru Heleny Válkové z ANO Landa konstatoval, že podpisů by bylo mnohem víc, nebýt přísných vládních opatření. Podpisy jsou totiž reálné, nešlo o elektronickou petici. I přes složitou situaci Daniel Landa s týmem během loňského roku objížděl republiku a sbíral podpisy.

Teď se mu dostalo veřejného slyšení v Poslanecké sněmovně před petičním výborem. Vzhledem k aktuálním nařízením ale musel dorazit petici hájit sám. Veřejnost na jednání nesmí, vše pouze mohla sledovat z online přenosu.

„Zastupuji zde hlas mnoha tisíců našich občanů, kteří v sobě našli odvahu osobně, ne elektronicky na dálku, připojit svůj podpis a vyjádřit svůj nesouhlas s déletrvající ztrátou práv a svobod. Blanický manifest je stížný list zoufalých lidí a obrací se víc na duši než na uši. Důsledky současného přístupu ke koronaviru působí hluboký zásah do duševního i fyzického zdraví značného počtu občanů naší země. Nejen skrze naše děti se promítne hlavně do budoucnosti,“ zahájil Dan Landa své vystoupení ve Sněmovně.

Zdůraznil, že během jarních měsíců při první vlně nebylo o čem diskutovat, protože virus nikdo neznal a nevěděl, co se stane. „Všichni jsme se semkli, ukázali jsme, že je v nás obrovský potenciál. Šili jsme roušky, chodili pomáhat, podnikatelé nabízeli zboží zadarmo, heslem bylo: Spolu to dáme a nikdo neprotestoval. Dnes je to všechno pryč. Díky papalášství, bezohlednému až nepřátelskému přístupu vlády vůči velkým skupinám občanů, posíleném katastrofickou komunikací, se tento pocit důvěry a jednoty postupně vytratil. Na jaře jsme spolu šili roušky, na podzim už po nás chcete, abychom udávali své sousedy,“ naštval se zpěvák.

Tragická komunikace vlády se podle něho projevuje v tom, že jsou nařízení neustále zmateně měněna a nikdo pořádně neví, co platí, co se smí a nesmí.

„Krize je zneužívána k neprůhledným obchodům a upevňování plíživých praktik nového virového protektorátu. Mnozí dříve zdraví lidé po tomto roce chátrají na těle i na duchu. Ve zdravém těle zdravý duch totiž platí i naopak. A vás nenapadne nic lepšího než na zimu zavřít všechny sportovní aktivity, které zdraví podporují? Tvrdost omezujících opatření přičítáte nezodpovědnosti nás občanů zbavených práv. Jenže když vy na nás ukazujete prstem, tři prsty ukazují na vás. Jak můžou vládcové napřímo i mezi řádky tvrdit, že to my jsme neschopní idioti, když nám oni sami přerušovanými sériemi chaotických opatření vytváří nepřijatelné prostředí pro život?“ ptal se Daniel Landa.

Podle jeho slov je nutné zvolit jinou cestu. „Jsou tu renomovaní specialisté, očerňovaní jako novodobí kacíři, kteří navrhují jiná, konkrétně zaměřená řešení namísto plošných nefunkčních. Zastavte už tyto pokusy na lidech. Soustřeďme se na ochranu rizikových skupin, soukromý sektor je určitě schopný i ochotný se zapojit a pružně státu vypomoci,“ má jasno.

„Kde je respekt? Něco se vyměnilo? Vztah státu a občana se otočil o 180 stupňů a konec je v nedohlednu. Všichni tušíme, jak chutná moc. Tenhle způsob musí skončit, není možné nás dále týrat. Lámete v přímém přenosu páteř národa,“ kritizoval ostře zpěvák a autor Blanického manifestu.

Stát podle něho vytváří nové disidenty, vyrábí zoufalce a nutí je chovat se zoufale. „Brzy vyhladíte všechno malé a střední, aby nás mohly vlastnit a provozovat jen velké nadnárodní korporace bez špetky zodpovědnosti a abychom tančili, jak mocní pískají, a ještě byli vděční za almužnu. Tohle je boj o svobodnou, dospělou duši národa. Sluší se nyní říct jediné: Spoluobčané, zodpovědnost je na každém z nás! Žádný všemocný vladař nás nespasí. Zachrání nás pouze převzetí osobní odpovědnosti za své životy, za své zdraví a zdraví svých blízkých. To, čeho jsme nyní svědky, není řešení, ale bezpečnostní divadlo, za jehož kulisami se šmelí. Bohužel s našimi osudy i životy,“ je přesvědčen.

Signatáři petice dle Landy požadují vznik platformy, kde zasednou i ti odborníci, jejichž hlasy jsou potlačovány, aby všichni našli rychlou cestu k znovuotevření České republiky. Dalším požadavkem je záruka naprosto dobrovolné vakcinace bez skrytých i otevřených výhod a nevýhod.

„Vraťte nám svobodu, dobrovolnost a zodpovědnost rozhodovat o našich životech. Využijme tuto krizi jako příležitost pro obrození české společnosti, čeští občané si důvěru bezesporu zaslouží,“ dodal ve Sněmovně Daniel Landa a pozval všechny na poklidnou demonstraci 10. ledna od 14 hodin na Staroměstské náměstí a apeloval na všechny zodpovědné, aby vyslyšeli hlas nespokojených občanů.

Premiér Babiš se přes videokonferenci ihned po Landově projevu zapojil do diskuse. Nejprve konstatoval, že Daniela Landu zná už z doby, než přišel do politiky. Vyjádřil souhlas s jeho názorem, že zodpovědnost je na každém občanovi. Odmítl však Landův názor, že je omezována svoboda. Premiér zdůraznil, že očkování zůstane dobrovolné a nikdo nebude kategorizovat občany, zda se někdo dá nebo nedá očkovat.     (Čtěte na stránkách České národní listy)

Tak tu červenou větu bude dobré si zapamatovat a uložit i se zdrojem. Korouhvička se brzy otočí ...


Proč nám, nesvéprávným a hloupým nevysvětlíte stanné právo, a proč Prymula a Blatný před otázkami zděšeně utíkají? ..... Páni experti a ministři, jen tak se ptáme... Pán dochtor, dajtě mi jednu dávku na chřipku, dvě dávky na covid, jednu dávku na děložní čípky, jednu dávku na klíšťata, a co ještě máte na tento týden na skladě? Mé tělo unese vše a cpěte to do mě pod tlakem.

Skóre PES druhý den zůstává na 90 bodech. Strašné! PES upadl naznak a zjednodušené reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného stouplo z 1,44 na 1,45. 

VYMŘEME, UMŘEME, HRŮZA HRŮZ!

Mohou býti otázky a neznalost o Covidu - 19 hoaxem a dezinformací?

Proč se ministr Blatný vyhýbá otázkám lidu, který nechápe z psaného a vyřčeného, o co skutečně jde? Přitom až do roku 1989 zde byla gramotnost skoro stoprocentní, protože socialistické školství bylo na vysoké úrovni!

Pánové superodborníci na zavření ekonomiky, můžete prosím nám, tupým podanným vysvětlit, jak se některé myšlenkové pochody covidových expertů mohou napojit na naše, hloupé a nechápavé?

Jedním z prvních výroků paní kancléřky Merkelové, který otřásl všemi občany Evropy byl o promořenosti 70% občanů a pak že se opět kola ekonomiky roztočí.

Páni experti, já jako trochu omezený jsem si to zjednodušil a začal jsem hloubat nad myšlenkou, že promořenost by dosáhla čísla 100%. A pak jsem se zamyslel, jaké by bylo číslo PES a slavné R, kdyby se udělaly testy u 45000 občanů. Dle mých počtů a nebudu zabrušovat do vyšší ekonomiky, by to bylo 45000 nakažených s covidem. Strašné číslo. Čokl by kvílel na maximum! Možná jsem natvrdlý, proto mi promiňte hloupou otázku: nemělo by být dle promořenosti větší číslo pro naší společnost lepší a návrat do normálu rychlejší? Ale opakuji, jsem hloupý a nikdo mi nechce odpovědět.     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Vzpoura proti rozumu ..... Varování: Vážení a milí čtenáři, je-li vaším koníčkem panikaření, nečtěte dál, neužili byste si ty správné grády. Pokud chcete slyšet, že za všechnu vaši osobní mizérii i mizérii světa může covid – sdělím vám, že nemůže.

Ovšem než tak učiním, poslyšte, co prohlásila slovutná ratingová agentura Moody’s v listopadu 2019.

Příští ekonomická recese měla mít v Evropě horší průběh než světová finanční krize v letech 2008–2009. Podle ratingové agentury Moody’s měla starý kontinent napříště čekat ještě výraznější epidemie neschopnosti splácet dluhy než v roce 2008. A to bývá, pěkně prosím, krize v letech 2008–2009 považována za největší od Velké deprese z roku 1928.

V době, kdy toto proroctví agentura Moody’s vyslovila, ještě nemohla lautr nic tušit o světové pandemii koronaviru COVID-19, o které se svět dozvěděl až o dva měsíce později. Byla tehdy se svým proroctvím – podobně jako já s podobným proroctvím – bílou vránou.

Když v lednu 2020 pandemie COVID-19 udeřila, začali se ekonomové, kteří předtím jedním dechem tvrdili, že žádná krize nehrozí, předhánět v tom, kdo přijde s horší prognózou. Najednou měl svět zpomalit svůj růst. O pár dnů později už neměl růst vůbec. O další pár dnů později už měl spadnout do recese. Pak se začalo mluvit přímo o krizi. Pak o nejhorší krizi za sto let...

Byla to tedy pandemie koronaviru, která dostala světovou ekonomiku do rozvratu? Pokud ano, jak tedy mohla agentura Moody’s už předtím, než o viru kdokoli cokoli věděl, čekat horší krizi než v roce 2008?

Co vlastně slovutná agentura tehdy řekla přesně? Agentura „upozornila“, že v roce 2019 bylo v Evropě dvojnásobné množství společností s nic moc dobrým ratingem B3- než před pouhými třemi lety. Konkrétně tímto hodnocením B3- agentura označuje výrazně problematické rizikové investice. Neboli společnosti, které to mají potenciálně nahnuté. A Moody’s z toho celkem logicky vyvodila, že v průběhu příští recese lze očekávat mnohem větší výskyt nesplácení dluhů než v recesi předešlé. Neboli že příští recese – ať už přijde kdykoli – bude zapeklitější, než je obvyklé.

Pointa není v tom, že na to někdo v roce 2019 přišel. Ono totiž nebylo nikterak těžké tuhle Ameriku objevit; ležela nám tu přímo pod nosem. Já přesně tohle tvrdila už někdy od roku 2009. Tedy od okamžiku, kdy začalo být v průběhu krize z let 2008–2009 patrné, že evropské vlády začínají do ekonomiky silně zasahovat. Pointa je v tom, že to tolik lidí nevidělo tak dlouho. Že bylo stiženo takovou selektivní slepotou.

Připomíná to onu scénku ze staré české pohádky Obušku, z pytle ven!, kdy si hospodský střílí z potulného muzikanta, strčí mu prázdný talíř a předstírá, že je na něm jitrnice. A muzikant na jeho hru přistoupí a také se tváří, jak je ta jitrnice báječná. Přesně tak nám politici servírovali léta obrázek prosperující ekonomiky, ačkoli pravda byla někde úplně jinde – akorát že většina lidí jim to baštila a opravdu pod dojmem zdánlivě dobrých ekonomických statistik skutečně věřila, že prosperujeme.

Pandemii COVID-19 je dnes připisována vina na ekonomických trablech světa z roku 2020. To ale není přesné. Kdyby bývala byla světová ekonomika v předešlých letech dostatečně silná, pandemie by přišla, odešla, ekonomika by se s jistými ztrátami otřepala a šla dál. Jenomže tak tomu nebylo. Nebylo tomu tak proto, že jsme se vlastně z krize v roce 2008 nikdy úplně nezotavili. Jen jsme problémy zamaskovali, aby v roce 2020 opět vypluly na povrch. Proto to, co přišlo v roce 2020, bylo kvalitativně „jiné“ než normální recese.

Pandemie COVID-19 je vlastně velmi podobná pádu Lehman Brothers v roce 2008. O obojím se tvrdí, že to odstartovalo krizi. Jenomže v realitě jsme do krize směřovali jak v roce 2008, tak v roce 2020 – jen se obě události staly oním startovním výstřelem, který nastupující krizi demaskoval pro nejširší veřejnost.

Je pod svícnem největší tma? Zdálo se mnohým příjemnější vidět realitu přibarvenou dorůžova? Nedůvěřovali vlastnímu úsudku a nechávali se příliš ovlivnit propagandisticky vykreslovanými vizemi z médií? Všechno dohromady. To jen média a jistá část společnosti vykreslují stávající ekonomický vývoj velmi nešťastně a spíš než fakta k tomu používají ideologii.

Tak jako krize z let 2008–2009 měla své kořeny už někdy v pádu newyorských dvojčat v roce 2002, tak také vývoj v roce 2020 má kořeny mnohaleté. Papírově, statisticky, sice na první pohled Evropská unie neprocházela od roku 2008 do roku 2020 recesemi, ale současně jedině za cenu toho, že v mnoha zemích byly zavedeny záporné úrokové sazby, které lidem ukrajují jejich úspory přímo z bankovních účtů, jsou tištěny nekryté peníze, neuvěřitelným tempem rostou dluhy, ohromně zdražuje bydlení, ceny cenných papírů nemají nic společného s reálnou jejich hodnotou, neúnosně sílí přerozdělování ve společnosti.

V 90. letech jsme žili s představou, že hlavní dělicí čára ve společnosti se rýsuje mezi pravicí a levicí. Někdy po roce 2000 jsme si začali myslet, že hlavní dělicí čára je mezi konzervativci a liberály. Ale ne. Ani jedno není přesné. Hlavní dělicí čára po celou dobu existence člověčího druhu byla mezi těmi, kdo používají rozum jako nástroj své obživy, a těmi, kdy rozum odmítají a místo myšlení přijímají jakousi víru: Tvrdí, že pro to a ono „existuje konsensus“, proto je to pravda.

Problém je, že konsensus není argumentem vůbec pro nic. Kdysi byl konsenzus, že Země je placatá, pak že Slunce obíhá kolem Země, pak že průmyslově vyrobené mléko je pro dítě lepší než mateřské. Argumentem jsou měření, výpočty, logická zdůvodnění. Argumentem je použití rozumu; nikoliv politická doktrína.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


FALEŠNÁ HUMANITA JE ZKÁZA LIDSTVA ..... Falešná humanita je zkáza lidstva. Společně s likvidací vzdělávání nám tady rostou hloupí lidé připraveni dělat dobro za každou cenu. Chybějící schopnost analytického myšlení a páchání dobra na první signální vedou k nelidským režimům.

Na co je aktivita přiblblých celebrit, které shánějí peníze pro jednotlivce a jejich zdravotní problémy, když ty stejné celebrity podporují režim, který taková zdravotní omezení vytváří? Na co je dojímání se nad mrtvými seniory, když ale systém svými opatřeními ty seniory dohání k nehumánní smrti?

Schopnost dojmout se a vypnout myšlení je dnes klackem, kterým se mlátí po hlavě každý, kdo zapochybuje.

Všechno jedno – musíme zachránit jednoho seniora i za cenu, že dalších pět zemře. A kdo o tom zapochybuje, je vrah důchodců.

Já takové vidění světa odmítám. Je to stejné jako s tolerancí – taky se používá jako klacek na silné osobnosti, které odmítají tolerovat zlo. Odjakživa platilo a platí, že dobré věci někdy bolí. Chceš se mít dobře? Musíš makat. Chceš mít dobré vztahy? Musíš občas něco obětovat. Chceš být zdravý? Musíš si ledacos odepřít a něco pro sebe dělat. Nic není zadarmo.

A prázdná gesta jsou k ničemu. Peníze nerostou na stromech. A hlupák zůstane hlupákem.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Assange, Manningová a Snowden byli nominováni na Nobelovu cenu za mír ..... Nositelka Nobelovy ceny za mír Mairead Maguireová (Corriganová) ve svém dopise pro Nobelův výbor na toto ocenění nominovala Juliana Assangea, Chelsea Manningovou a Edwarda Snowdena.

„Všichni tři již byli nominováni na Nobelovu cenu za mír, ale ani jeden z nich ji doposud nezískal. Důvody, proč je navrhuji společně, jsou jednoduché. Každý sám za sebe ukázal nespočet skutků, svědčících o jejich odvaze v boji proti protiprávnímu jednání úřadů… Ale společně jejich životy, obětavost a sebezapření ukázaly velikost lidského ducha,“ uvádí Corriganová.

Dotyčná rovněž připomněla, že Assange je stále uvězněn ve Velké Británii a i nadále mu hrozí vydání Spojeným státům, a to navzdory tomu, že žádost o jeho vydání byla v pondělí zamítnuta. Maguireová (Corriganová) rovněž upozornila, že Assange může být ve Spojených státech podroben „krutému, ponižujícímu a nehumánnímu zacházení“, nebo dokonce odsouzen k smrti. Pokud jde o Chelsea Manningovou (dříve Bradley Manningová), ta Assangeovi předala informace, za což si odseděla sedm let v americkém vězení, dokud ji nepropustil bývalý americký prezident Barack Obama. Maguireová (Corriganová) dodala, že skončila za mřížemi za to, že odmítla vypovídat proti Assangeovi. Snowden, který poskytl materiály odhalující rozsáhlé tajné sledovací programy amerických zpravodajských služeb, našel útočiště v Rusku. Návrat do vlasti pro něj může znamenat doživotní vězení. „Všichni tři bojovníci za mír naslouchali svému svědomí a svoji povinnost plnili s láskou. Jsem si jistá, že se báli…ale každý z nich udělal něco překrásného a majestátního tím, že sloužil ostatním,“ uvedla dotyčná ve svém dopise.Maguireová (Corriganová) získala Nobelovu cenu v roce 1976 za spolupráci při řešení konfliktu v Severním Irsku. Spolu s Betty Williamsovou založila hnutí pod názvem Společenství lidí míru, které se snažilo ukončit konflikt.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Ivermectin - profylaxe proti covidu: nová studie potvrzující účinnost ..... 15. 12. 2020 vyšla v lékařském časopise European Journal of Medical and Health Science studie o účinnosti léku Ivermectin jako profylaxe při vystavení Covidu-19. Účinnost je překvapující.

Ivermectin jako předexpoziční profylaxe proti Covidu 19 u zdravotnických pracovníků ve vybrané terciární nemocnici v Dhace – observační studie. 

Zdroj: https://www.ejmed.org/index.php/ejmed/article/view/599/337

(Pozn. Orgonet: půjdete-li ke zdroji, možná se vám v rámci googlové cenzury zobrazí varování, že jde o stránku "s nebezpečným obsahem", tak nedbejte a klidně se koukněte. Je to opravdu lékařský časopis. Obsah je nebezpečný pouze vakcinářské mafii, která je s Googlem 1 ruka...)

Stručně z obsahu studie:

Ivermectin je širokospektrální antiparazitární lék, který se osvědčil jako prevence i lék již při dřívějších epidemických nákazách (rovněž bioinženýrsky vyrobených – pozn. Orgonet) jako je zika, žlutá horečka, nilská horečka, dengue, prasečí chřipka apod.)

Experimentu v Dhace se zúčastnilo 118 zdravotníků, v období květen – srpen 2020, rozděleni na experimentální a kontrolní skupinu. Obě skupiny byly stejnou měrou vystaveny kontaktu s kovidovými pacienty. Eperimentální skupina dostávala po 4 měsíce 1x měsíčně dávku Ivermectinu.

Rozdíl v počtu nákaz u experimentální skupiny užívající Ivermektin a u kontrolní skupiny je naprosto přesvědčující.   (Viz níže printscreen ze studie.) Experimentální skupina přitom nepozorovala žádné vedlejší účinky.

P.S. Orgonet:

Že lék proti covidu neexistuje? To tvrdí pouze vakcinační mafie. Ivermectin je další levný antiparazitární lék, u něhož byla v praxi PROKÁZÁNA účinnost na "covid". (viz též Isoprinosine, HCQ...). Proto jsou v mnoha státech staženy z prodeje a oficiálně zakázáno jejich předepisování.        (Čtěte na stránkách OrgoNet)


Četnost alergických reakcí na vakcínu COVID je už 50x vyšší než u chřipky ..... Po zprávách z dnešního rána, že další jinak zdravá pacientka náhle po první dávce vakcíny na COVID-19 zemřela, mají mnozí skeptici jak v Evropě, tak v USA k těmto injekcím pořád značné výhrady, a to i přestože velká farmakologie a jejich spojenci v americké a britské vládě trvají na tom, že je na 100% bezpečná. Kdokoliv tvrdí něco jiného, tak nejenže je padlý na hlavu, ale také jedná záměrně zlovolně.

Proto si komentáře, jako ve videu vystaveném Jeffrey Gundlachem z DoubleLine, kde zpochybňuje nebesky vysokou účinnost podle publikací o testech od Moderna a Pfizer-BioNTech, vysloužily tak vehementní zatracení.

Avšak s tím, jak vznikají další pochybnosti o účinnosti a načasování, tak nezávislý žurnalista Alex Berenson, jeden z nejprominentnějších skeptiků lockdownů a masek v USA, uvedl v úterý v twitterovém vláknu, že procento pacientů, kteří utrpěli těžkou či potenciálně život ohrožující reakci na vakcínu na COVID-19 by mohlo být daleko vyšší, než podle dat posbíraných CDC připouštějí.

Reportingový systém CDC VAERS je odhodlán sledovat poškození spojená s vakcínou. Že dostane nějakou averzivní reakci může očekávat většina pacientů, ale u velké většiny pacientů budou ty symptomy relativně mírné a také během pár dnů pominou. Ale Berenson v rámci sháňky po zprávách o úmrtích pacientů poukazuje, že mnozí z pacientů zažívají závažné komplikace, kdy podle počtu distribuovaných dávek jsou zhruba 50x vyšší, než je počet ‚averzních‘ reakcí na vakcínu proti chřipce.     (Čtěte na stránkách Reformy)


6.1. 2021     Nevěřte vládám ani farmako-mafii. Vakcína může změnit DNA. Tuto covid hysterii neukončí žádná vakcína, ale co nejvíce probuzených lidí.

(Video s českými titulky, délka 6:25 min)


V Německu budou převychovávat většinovou společnost a zvažují nové ministerstvo pro boj proti rasismu ..... Německá vláda plánuje vyčlenit na boj proti pravici a rasismu v příštích 4 letech další 1 mld. EUR. Zaangažovaní poradci vlády (často “neziskovky) předkládají nejrůznější návrhy, jak onen balík peněz co nejefektivněji využít (a přesunout do jejich kapes). Jednu z hlavních rolí hraje Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) (Německý institut pro výzkum integrace a migrace), který má dostat lví podíl z této částky.

Proto není divu, že jeho ředitelka  Naika Foroutan přišla s několika podnětnými návrhy. Podle ní je prý potřeba nejprve antirasisticky převychovat bílé Němce. Za všechno totiž mohou prý oni. Imigrantská kriminalita a znásilňování bělošek uprchlíky? Jasná vina bílo Němce, který by se na cizí ženu neodvážil ani sáhnout! Vypadá to, že tento návrh má slušnou šanci na získání financí.

Dále je prý potřeba, aby vzniklo nové anti rasistické ministerstvo, které bude bílého Němce převychovávat a případně trestat, pokud by dělal potíže.

Německý gojim zkrátka nesmí poznat oddychu od ideové masáže. Když už po 75 letech netáhne židovský holocaust a koloniální minulost, tak se na něj musel vymyslet rasismus, aby se nebránil konečné likvidaci své země. Bojím se, že pro ČR je plánován stejný scénář.     (Čtěte na stránkách Česká věc)

To dá rozum, že naši vlezdoprdelští politiková se s jásotem přizpůsobí Říši ...


V americkém Kongresu zazněla poprvé v historii děsivá modlitba k pohanskému božstvu Brahma původem z Indie, kongresman z Kansasu šokoval liturgií Světlonoše a nakonec pokřivil zvolání “Amen” a udělal z něj anglické slovo “Muži” a doplnil o slovo “Ženy” před zraky milionů diváků! Vatikán mlčí a věřící po celém světě mluví o blasfemii, jiní označili modlitbu za provolání k Luciferovi, protože kongresman v modlitbě mluvil o trůnu, světlu a lampě! Bůh ale nenaplňuje lampy, trůn náleží jen králům na Zemi a jediný, kdo svítí na cestu, je Lucifer! Deep State právě inauguroval na trůn moci v kongresu Světlonoše? ..... Pokud sledujete události v USA v posledních dnech, jistě víte, že se schyluje k rozhodujícímu střetnutí a k bitvě o osud USA, ale v konečném důsledku i o osud zbytku světa. Dnes v úterý probíhají v Georgii doplňovací volby do amerického Senátu, republikáni obhajují dvě křesla a musí uspět, protože jinak demokraté získají kontrolu nad oběma komorami Kongresu, a to bude znamenat konec americké republiky. Ve středu navíc dojde k bitvě v obou komorách Kongresu, budou se počítat hlasy volitelů z voleb amerického prezidenta. Jenže, už 3. ledna došlo v americkém Kongresu k něčemu, co v žádném případě nesmíme přehlédnout. Došlo k zahájení činnosti 117. Kongresu a toto zasedání bylo uvedeno modlitbou, kterou vedl demokratický kongresman a kaplan Emanuel Cleaver z Kansasu. Tyto modlitby jsou v americkém Kongresu rutinou a nikoho nezajímají, ale tentokrát to bylo úplně jiné.

Kaplan Cleaver totiž zahájil modlitbu k Bohu tím, že se členové v sále sklání před trůnem Boha. Ateista anebo laik v tom nevidí problém, jenže z hlediska křesťanské nauky jde o blasfemii. Bůh nesedí a nikdy neseděl na žádném trůně, neboť trůny jsou vyhrazeny jen králům na Zemi a Satanu v podzemí. Králové lidí dlí na trůnech, stejně jako Satan dlí na trůnu pekel a věčného utrpení. Bůh nemá žádný trůn, ale spočívá na Výsostech Boha, což není žádný trůn, ale je to něco, čemu se říká Království Boží. Přestože Bible mluví o království Boha, ten nemá žádný trůn a hlavně nemá žádný obličej, který by svítil jasným světlem! Bůh je tak mocný, že jeho zář oslňuje a vyhání temnotu, ale není to žádná tvář Boha, ze které by vycházelo světlo. Jenže, pozor, tohle je opravdu vážné, a teď dobře poslouchejte!

V americkém Kongresu zněla modlitba o světlech, lampách a o božstvu Brahma s několika hlavami ... Kaplan vyzval Boha, aby ozářil svou tváří Kongres, aby pozvedl svou tvář a zasvítil s ní nad Kongresem! Víte, co to znamená? To nebyla modlitba k Bohu, on se modlil ke Světlonošovi, tzn. k Luciferovi.  Ten totiž nesl světlo v temnotách, svítil nad hlavami následovatelů a vedl je k propasti. Ti, kteří na Lucifera nesoucího světlo pohlédli, byli ohromeni, protože viděli jeho jasnou a sličnou tvář, která vrhala světlo do obrovské dálky. Oni pohlédli na něho a viděli moc rovnou Bohu, viděli zář, a ta vycházela z tváře Lucifera.

Za ním v temnotě kráčelo lidské plémě, muži a ženy, ve strachu z temnoty následovali Světlonoše, jeho výsost Lucifera, toho, jenž nese Světlo, kterým se zapalují nová Slunce a tvoří se jím nové světy z nicoty a temnoty.

Pokud se totiž mluví o Bohu, vždy by se mělo mluvit o Boží milosti, ochraně a lásce. Ovšem modlitby založené na světle, na osvětlování, na záření světla nad hlavami, nad Kongresy, to není modlitba k Bohu, ale k Luciferovi. Světlo Boha je tak oslepující, že nelze vidět obličej Boha. To je zásadní znalost, kterou si musí každý zapamatovat! Bůh nemá své jméno, protože zář Boha je tak extrémní, že není možné Bohu spatřit tvář, a Bůh bez tváře tak nemůže mít skutečné a pravé jméno.

Proto ani Židé nemají pro Boha jméno a nazývají ho “JHVH”, tedy Jehovah, Jahvah, případně Jahve, ale staročesky je to výstižnější “Žehova” odvozené od slova “žhnout”. V překladu JHVH znamená “Ten, který žhne”. To je zásadní nepochopení, když někteří tvrdí, že jméno Boha je Jehovah. To není jeho jméno, ale označení jeho charakteristiky. Podobně to měli i Indiáni v Severní Americe, kteří získávali svá jména podle charakteristik (Orlí pero, Zlomená noha, Plavající na vodě, Šeptající kůň, Ten spadlý ze stromu, Ten mluvící s vlky), ale nikdo vlastně neznal jejich rodové a původové jméno.

Bůh vyzařuje lásku a teplo, na cestu v temnotě ale svítí Lucifer ... A další věcí, která je podstatná a kritická, to je obrovské teplo a doslova žár tohoto Božího světla. A toto je pro cestovatele a pozorovatele jediná rozlišovací pomůcka, pokud ji někdy budete potřebovat v okamžiku svého života, nebo v okamžiku své smrti, pamatujte a nenechte se svést na falešnou cestu. Světlo Lucifera, se kterým vstoupil do podsvětí, je světlo určené pouze na svícení, není oslepující, je to studené světlo, které nevydává žádné teplo. Pokud toto světlo svítí v temnotě, umožňuje vám vidět tváře lidí, tvář Světlonoše, tvář krajiny. Pokud spatříte světlo Boha, naprosto bez pochyby si to nespletete s ničím, co jste dosud zažili. Obrovská zář je tak mohutná, že nespatříte nikdy obličej, s velkým úsilím zahlédnete obrys postavy, ale hlavně ucítíte teplo a pocit bezpečí, klidu, míru a vyrovnanosti.

Jasný důkaz, že kaplan v Kongresu se nemodlil k Bohu, najdeme v závěru jeho blasfemické modlitby. V závěru prosí Boha o mír, ale představte si, jakým způsobem. Prosí ho jménem monoteistického boha Brahmy a navíc jménem Boha známého pod mnoha jmény v mnohá vírách. Když jsem tohle viděl na videu poprvé, doslova mi spadla brada. To není kaplan, to je velekněz. Indická Brahma není žádný Bůh, ale je to pohanské Božstvo zobrazené v podobě osoby s ženským i mužským pohlavím, s několika páry rukou a několika tvářemi na hlavě, jiná vyobrazení zobrazují Brahmu pro změnu s několika hlavami v různé kombinaci, mužské a ženské hlavy na jednom společném těle.

Indické božstvo Brahma s tvářemi muže a ženy v jednom těle a s několika páry rukou, které promlouvá k jedinému Bohu? Bible říká něco jiného ... Kaplan se tím definitivně odkopal, protože toto je satanismus spojený s pohanskými božstvy, je to oslava genderového inženýrství, social justice procesů, non-binárních tezí a popření Boha, jediného Boha, který skrze svého syna Krista spasil svět. Neexistuje více jmen pro jednoho Boha, to je blasfemie. Bůh nemá jméno, a pokud jméno má, jedná se o pohanská božstva, která nevedou ke spasení. Koneckonců, v Bibli je to jasně uvedeno:

Jan 14:6 – Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”

Jinými slovy, jiná náboženství se nemodlí ke stejnému Bohu, jestliže nepřijmou svátost Krista a jeho oběť na kříži. Tohle je ten zásadní bod a okamžik, kdy můžete vidět světlo, můžete vytvářet modly, klanět se jim, můžete Bohu najít jméno a přiřadit mu jméno, můžete mu dát několik tváří, několik párů rukou, ale na konci spatříte jen světlo nesené Světlonošem, nic víc. Americké protestantské církve jsou kauzou samy pro sebe, jejich modlitby jsou často na hraně modlářství a blasfemie, ale tohle, co předvedl Emanuel Cleaver, to je úplně něco jiného.

Na trůnu amerického Kongresu usedl Lucifer, zněl jasný symbolický vzkaz z děsivě pokřivené modlitby     (Čtěte na stránkách AENews)


Málo vakcíny v EU. Macron bouchá vzteky do stolu. Babiš: Můžeme jen čekat ..... Ve Velké Británii, v Izraeli, v USA i v celé EU se s očkováním proti koronaviru začalo již před vánocemi. Jenže zatímco ve Velké Británii nebo v Izraeli vakcínu dostaly už stovky tisíc lidí, v členských státech EU proces očkování probíhá podstatně pomaleji. Francouzský prezident Emmanuel Macron už kvůli tomu bouchl do stolu. Premiér Andrej Babiš se přidal. EU se ocitá pod palbou kritiků. Ve Velké Británii se očkuje vakcínami firmy Pfizer a Astra Zeneca. V EU byla prozatím schválena jen vakcína od firmy Pfizer. Vakcíny od společnosti Astra Zeneca či Moderna teprve čekají na schválení. Očkovací dávky se navíc v EU přidělují s ohledem na počet obyvatel a nikoli podle toho, kolik ta či ona země poptává vakcín. Výsledkem je, že zatímco ve Velké Británii už bylo očkováno těměř milion občanů, v Německu jen 265 tisíc. V České republice bylo zatím očkováno jen pár tisíc lidí. Francouzský prezident se kvůli očkovací strategii EU pořádně rozčílil. Podle serveru Aktuálně.cz dokonce natolik, že začal bouchat do stolu.

„Podle médií přitom rozhořčený francouzský prezident dokonce bouchal pěstí do stolu. A kritikou, i když mírnější, Macron nešetří ani na veřejnosti,“ napsal doslova server s tím, že nejvyššímu představiteli Francie rychlost očkování připomíná pomalou procházku s rodinou. S rychlostí očkování v EU není spokojený ani český premiér Andrej Baiš (ANO). „Je nenormální, že vakcína Astra Zeneca, která byla zakoupená již v srpnu, ještě nebyla schválena. EK argumentuje, že nejsou kapacity, a my jako členské státy jsme odkázáni na ni,“ prohlásil v rozhovoru pro Právo Babiš. „Když Izraelci údajně Pfizeru vakcínu přeplatili o sto procent, protože my platíme za jednu dávku kolem 12 eur, tak byli ve výhodě. A stejně jako USA reagovali rychle. Ano, Izrael a Británie jedou, protože se rozhodují samostatně. My se na to můžeme jen dívat a čekat. To je špatně, Evropa musí jednat rychleji,“ pokračoval rozzlobeně.

Poznámka našeho redakčního spolupracovníka: „My se na to můžeme jen dívat a čekat.“ Nemusíme, pane premiére. Stačí se zeptat v Rusku, zda jsou schopni a ochotni nám dodat potřebné množství vakcíny Sputnik V. K tomu ale je třeba rozhodnost a vůle… !     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Známý americký právník zveřejnil zásadní informace o dění v USA, které mainstreamová média nikdy nezveřejní ..... Shrnutí tweetů Lin Wooda z dnešního rána (pro některé nebudou reálné a těžko akceptovatelné, uvádíme v necenzurovaném znění, pozn. red.): Vydírání, znásilnění, vraždy dětí a další...
Část první...
Sdílel jsem s několika jednotlivci PRAVDU, o které s vámi budu mluvit. Moje likvidace nezabrání odhalení PRAVDY – bude pouze spouštěčem uvolnění mnoha dalšími. Požádám Trumpa, aby okamžitě jmenovat čestného zvláštního žalobce, který bude usilovat o spravedlnost.
Věřím, že hlavní soudce John Roberts a spousta mocných osob po celém světě jsou vydíráni v děsivém schématu zahrnujícím znásilnění a vraždy dětí zachycených na videokazetě. Mám klíč k souborům obsahujícím videa. Také jsem sdílel tyto informace...
Toto schéma vydírání provádějí členové deseti světově nejznámějších a „elitních“ tajných služeb. Cena za vyslovení PRAVDY může být vysoká. Nakonec může být ohrožen nebo ztracen život člověka a životy jeho rodinných příslušníků a přátel. S rizikem naší svobody máme My lidé právo znát PRAVDU. Už žádné hry. Mike_Pence je hráčem voleb 2020. Chce být POTUSem v roce 2024.
Řekněte americké veřejnosti, co bylo na tom lístku, který vaše žena dostala na pohřbu Bushe. Povězte nám to HNED TEĎ. Sledujte peníze. Každá lež bude odhalena.
Členové našeho týmu, kteří žijí v Atlantě, jsou připojeni. Jeden člen týmu dostal doma 5 výstřelů přímo oknem. Přímo oknem ložnice jeho dcery.
Jedna z těchto skupin byla napadena skupinou známou jako Lizard Squad. Soubory vydírání ze znásilnění a vražd byly získány touto skupinoou a kopie byla poskytnuta Isaacovi Kappymu.
K vydíracím objektům se přistupuje se zbraní, dítětem a kamerou. Objekt dostane rozkaz znásilnit dítě na videu. Objektu je poté nařízeno natočit dítě na video. Objekt je pak vlastněn a řízen vydírateli, dokud důkazy vydírání neztratí svou hodnotu.
Poté, co Kappy obdržel hacknuté soubory od člena Lizard Squad, dal soubory jednomu příteli a šifrovací klíč dalšímu příteli. Tyto informace poskytl svým přátelům krátce předtím, než byl zavražděn 13. května 2019. Členové Lizard Squad byli uvězněni za hackování.
Jeffrey Epstein použil stejné schéma vydírání, dětského znásilňování a vraždění dětí k prosazování svých vlastních zájmů nebo zájmů jakékoli zpravodajské agentury, se kterou pracoval.
KAŽDÝ, kdo letěl na svém soukromém letadle nebo navštívil jeho ostrov, musí být OKAMŽITĚ vyslýchán a postaven před soud.
Rozhodl jsem se, že tuto pravdu zveřejním na Twitteru a Parleru, protože kolem @realDonalda Trumpa existuje zeď, která by mi mohla zabránit dostat důkazy k němu. Kappy se pokusil předat prezidentovi informace, ale poté byl zavražděn. Nevím, komu to Kappy dal k dodání prezidentovi. Obávám se, že informace od Isaaca Kappyho nebyly doručeny Donaldu Trumpovi a jeho snaha dostat je k prezidentovi mohla způsobit smrt. Mám obavy, že informace od Kappyho nebyly doručeny Donaldu Trumpovi a jeho snaha dostat to prezidentovi mohla způsobit jeho smrt.
Jsem si vědom, že můj život je nyní vystaven velkému riziku. Věřím však v Boha. Než jsem se rozhodl, modlil jsem se. Musel jsem odhalit PRAVDU.
Pro připomenutí, LW tweetnul svůj tweet z ledna 1.:
13. 5. 2019 zemřel herec Isaac Kappy poté, co se „byl donucen“ skočit z mostu v Arizoně. Bylo mu 42. Jeho poslední příspěvek na Instagramu byl „Dejte si pozor na muže, který nemá co ztratit, protože nemá co chránit.“ Isaac znal lži. Znám klíč k jeho pokladnici PRAVDY. Jeho poslední příspěvek na Instagramu byl ′′Pozor na muže, který nemá co ztratit, protože nemá co chránit."
Nyní máte více souvislostí s novinkami, které jsem tweetoval níže 1. ledna. Doufal jsem, že toto odhalení urychlí rezignaci a přiznání. Protože jsem si nebyl jistý tímto výsledkem, musel jsem odhalit všechny své znalosti. Teď to dělám.
Část druhá... - Vydírání, znásilnění, dětská vražda a další -
Tento tweet byl pojištěním. Zlé síly, které stojí za tímto systémem vydírání, znásilňování a vraždění dětí, musí vědět, že ostatní mají šifrovací klíč. Mám zavedený postup, pokud v blízké době zemřu nebo dojde k poškození nebo ohrožení kteréhokoli člena mé rodiny, mnoho lidí klíč uvolní. Nikdy bych nevznesl obvinění, aniž bych pro to měl spolehlivý zdroj. Sázky jsou příliš vysoké. Dal jsem si proto záležet, abych ověřil přesnost šokujících informací, které dnes večer odhaluji. Jsem naprosto v pohodě, že se dozvíte pravdu. Pravda, která hodně vysvětluje. Mezi 10 zpravodajských agentur, které mají členy využívající tento systém vydírání, patří CCP, CIA, Mossad, FBI, MI6. Ostatní jsou snadno identifikovatelní. Agentury neví, která z nich byla hacknuta od Lizard Squad.
Nemám tušení o rozsahu systému vydírání znásilňování a zabíjení dětí, ale obávám se nejhoršího vzhledem k počtu zapojených agentur, statisícům pohřešovaných dětí a jinak nevysvětlitelným činům mnoha mocných úředníků, celebrit a lídrů podniků. Počet zmizelých dětí po celém světě i v USA je ohromující.
Webový odkaz (na chybějící statistiku dětí, ZDE)
Takže jsem nyní sdělil pravdu, jak ji znám. V posledních dnech roste počet lidí zpochybňujících můj zdravý rozum. Nyní můžete pochopit proč. Vůbec netuším, co se se mnou bude v příštích dnech dělat nebo co se o mně řekne, ale dnes večer si dobře odpočinu proto, že jsem mluvil pravdu. Mnoho problémů v našem světě může souviset s vydíráním, které jsem dnes večer popsal, včetně bizarního chování úředníků a soudců v nedávných volbách. musí jmenovat zvláštního žalobce, který bude důkladně vyšetřovat. Potřebujeme odpovědi. Musíme to vyšetřit. Pro naše děti.     (Čtěte na stránkách AC24)


Dopis Václava Klause ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému ..... Vážený pane ministře, děkuji za Váš dopis, kterým odpovídáte na můj protest proti tomu, že mne oficiální stránky Vašeho úřadu zařazují mezi autory výroků, které slouží k podpoře „dezinformací a konspiračních teorií“. Žádal jsem, aby bylo toto tvrzení ze stránek Ministerstva zdravotnictví odstraněno.

Odstraněno nebylo. Došlo pouze k velmi neseriózní změně nadpisu této části stránek Vašeho ministerstva. V původní verzi, na kterou jsem reagoval, bylo jejím nadpisem „Známé osobnosti často propagují dezinformace“ (s tím, že za tyto osobnosti jste označovali epidemiologa prof. Berana a mne). V nové verzi se po mém protestu objevil nadpis „Výroky známých osobností jsou zneužívány pro propagaci dezinformací“. Nejdříve jsem tedy dezinformace „propagoval“, později byly mé výroky „zneužívány“. Obojí je nesmysl. Mimo jiné není nijak argumentováno, kdo, kdy, jak a které mé výroky eventuálně zneužíval. Tuto metodu zbavení se sporu považuji od Vašeho ministerstva za zcela neseriózní.

To je však menší problém. Zásadně odmítám a za nepřijatelné považuji používání účelové slova dezinformace. Nic jako dezinformace neexistuje. To je pouze módní pojem naší a evropské současnosti. Ve skutečnosti jde o legitimní, jakkoli protichůdné či odůvodněné názory a postoje lidí, odrážející přirozeně vznikající odlišné úhly pohledu.

Slovo dezinformace je výrok užitečný pro totalitní společnost, v níž existuje jen jedna povolená pravda a všechno další je dezinformací, jejíž formulování a rozšiřování je namířeno proti základům této totalitní společnosti. Slovo dezinformace proto nemůže být součástí debaty o pravdě a nepravdě. Samo o sobě nemá smysl. Jeho užívání v našem dnešním kontextu je v podstatě akceptací konspiračních (či spikleneckých) teorií, které sugerují veřejnosti, že je obětí organizované dezinformační kampaně.

Nemohu v žádném případě souhlasit ani s Vaší tezí, že Vám „jistě dávám za pravdu, že se v mediálním světě šíří množství nepravdivých informací spojených s onemocněním Covid-19“. Nikoli, v tomto Vám za pravdu nedávám. Existují „pouze“ různé názory na covidovou epidemii a její řešení. Kritériem pravdy není v tomto ohledu názor Ministerstva zdravotnictví, a už vůbec ne agentury Semantic, která z Vašeho pověření (a za peníze daňových poplatníků) zcela voluntaristicky vyhodnocuje veřejně vyslovované názory. Tento specifický „outsourcing“ odpovědnosti Vašeho ministerstva by měl být právně posouzen vládou či parlamentem. Není náhodou, že najednou nemluvíte o osobách, osobnostech či odbornících, ale o „dezinformačních webech“ jako o nesporně existující věci. My, občané České republiky, definici a charakteristické rysy dezinformačních webů neznáme. Toto adjektivum je svévolně používaným nástrojem diskreditace názorů, které se liší od názorů oficiálního mainstreamu.

Usmívám se, že – jak píšete – „nebylo záměrem Vás nějak poškodit“. Daleko více než mne poškozují postoje agentury Semantic (či Centra proti terorismu a hybridním hrozbám) klima a atmosféru života v České republice. Nedělejte ze mne oběť dezinformačních webů, těmi já jsem nijak poškozen nebyl. Zajímavé je, že bez jakékoli citace říkáte, že byl můj „výrok využíván k podpoře šíření nepravdivých informací“. Který můj výrok?

Dezinformace (či spíše manipulaci lidí) bych hledal někde jinde. Vážený pane ministře, nevěřím Vám, když píšete, že „cílem nás všech je, abychom se co nejdříve vrátili zpět do běžného života“. A že jsou k tomu nezbytné „pravdivé informace“. Kdyby to byla pravda, nemohl by Váš úřad zakládat svou proticovidovou politiku na systému PES, který svou absurdní konstrukcí s pravdivostí informací nic společného nemá. PES je dezinformací par excellence.

Mám strach, že Vaše ministerstvo dostatečně neregistruje kritická stanoviska k systému PES. Nemám k dispozici všechny vážné kritiky tohoto systému, zasílám Vám proto alespoň výčet těch, které považuji za závažné: .......      (Čtěte na stránkách Institut Václava Klause)


Je uzavření obchodů záměrem experimentu? ..... Součástí covidhysterie se stalo omezování sociálních kontaktů mezi lidmi. Jako důvod je uváděn přenos viru. Je však toto skutečný důvod? Zatím se ukazuje, že pokud by uváděná čísla o nakažených, infekčních a nemocných byla skutečně pravdivá, pak roušky a izolace lidí nejsou nijak zvlášť účinným nástrojem pro potlačení covidu-19. Již jsme psali o brněnské poště u nádraží, kde nebyl za celý den zachycen ani jeden jediný vir. Také o nespolehlivosti testů. Skutečně věřit údajům přenášeným nám mainstreamem nelze, byť je pravděpodobné, že zdrojem je pro ně Ministerstvo zdravotnictví. Tedy nedůvěryhodní lidé, jakými jsou ministr Blatný a s ním i Roman Prymula. Poslední zajímavou informací je, že ostravské krematorium nestíhá, ale to už tu jednou bylo, dokonce s mrazákem umístěným venku. Realita však byla úplně jiná.

 Bill Gates prohlásil, že je třeba vše směřovat k absolutní kontrole lidí. K tomu má vést, tedy mimo jiné, zatracení hotových peněz. Zároveň hned včera po ránu jakýsi odborník v televizi prohlásil, že covid urychlil přechod lidí od kamenných prodejen k e-shopům. Zákazníci si tak mohou údajně v klidu objednat své zboží, aniž by se museli někam trmácet. Zároveň vyzdvihnul přechod filmových nadšenců od kin k nákupu filmů přes služby, jakými jsou Voyo, Netfix a další. Dobrou zprávou pak dle něj je, že de facto už nepotřebujeme kina. Podobně začalo fungovat stravování, prosperují rozvážkové služby. A přidáme li Home Office, tedy práci z domova, v podstatě by lidé nemuseli ani opouštět domov. Sportovat mohou přes x-box, začíná fungovat e-sport. Otázkou zůstává, zda li je dotyčný samotář, idiot nebo manipulátor. Pravdou však je, že se rapidně snížil oběh hotových peněz a digitalizace obchodů a plateb tak naplňuje představy miliardáře Gatese.

  Sociální život lidí se v uplynulém roku dost smrsknul. Nelze se potkávat v zaměstnání, navštěvovat kulturní akce, restaurace, prostě jen tak poklábosit u piva. Sport byl téměř vyhlazen, což platí jak pro hráče, tak i pro diváky. Dveře Vašich oblíbených kaváren, krámků, galerií zůstávají zamknuté. Nesmíte postát před stánkem s kelímkem obsahujícím 2 deci svařovaného vína. Děti nechodí většinou do škol, kroužků, nejedou s rodiči na lyže. Neubytujete se v hotelu. Místo toho plno lidí sedí u počítačů a komunikuje buď pře ně, nebo používají mobilní telefony. Jak víme, tento způsob komunikace je v nynější době naprosto jednoduše kontrolovatelný. A naopak, uzavírání obyvatel doma jim znemožňuje setkávat se, hovořit o problémech projevovat souhlas či se naopak postavit zvůli politiků. Izolace velké části občanů tak má dopad na psychiku. A to se nebavíme o seniorech, kteří žijí v domovech a ústavech, přičemž jim je odpírána možnost návštěv těch nejbližších. Zdá se tedy, že experiment s covidem má mnohem hlubší smysl a význam. Má změnit chování společnosti.

  Je zajímavé, že k uzávěrám a snaze zabránit vzájemnému styku dochází především v Evropě a v USA, Austrálii a na Novém Zélandu. Většina ostatních oblastí se s koronavirem vypořádala bez složitých a ekonomicky nesmyslně drahých opatření, aniž by dotyčné země zaznamenaly třeba i jen zlomek tragických čísel předkládaných nám médii a politiky. Je tedy třeba se ptát. Nebyla likvidace řady provozoven, obchodů a sportovních aktivit, kulturních akcí a v podstatě i školního vyučování záměrem? Proč se většina evropských zemí a velké části USA a Kanady, Austrálie shodovaly v intenzitě a zaměření opatření? Plánuje se vůbec návrat k normálu, byť ovlivněnému krachem mnoha firem i jednotlivců, nebo jde o to lidi odnaučit se srocovat, mluvit spolu, scházet se a prožívat spolu mnohé? Není tím hlavním důvodem tohoto pokusu na lidech ekonomicky zničit střední třídu, izolovat obyvatele od sebe a zároveň je zlomit k zavrhnutí hotovosti?

  Jisté je, že covid se stal experimentem na lidstvu. Jsme se součástí obsahu velké zkumavky, do které byl přidán jed. Jeho úkolem je rozložit vše dosud nám známé, otrávit atmosféru, popudit lidi proti sobě, nastolit dobu spojenou s totální kontrolou. A velká část spoluobčanů řeší, nechat li se testovat, očkovat, schovávat se do roušek. Tito lidé vzdali boj o vše, co měli dosud rádi. Ne, není úkolem se vrátit zpět do doby předkovidové. Gates a spol se rozhodli změnit vše. A někteří mu ještě tleskají a cokoliv proto němu řečené považují za konspiraci.     (Čtěte na stránkách iNadhled)


Policie navrhla obžalovat 66 lékařů a zástupců farmaceutických firem za uplacené předepisování léků ..... Policie navrhla obžalovat dalších 66 lékařů a zástupců farmaceutických firem v rozsáhlé korupční kauze týkající se přednostního předepisování konkrétních léků. Celkově měli lékaři přijmout úplatky ve výši až 12 milionů korun.

V tiskové zprávě to v úterý oznámil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Z 66 obviněných je 23 lékařů, ostatní stíhaní jsou zaměstnanci či manažeři farmaceutických společností. Podle vyšetřovatelů od nich lékaři přijímali úplatky v letech 2009 až 2013, a to za předepisování léků jejich firem.

Lékařům hrozí za braní úplatků až pět let za mřížemi, zástupcům firem za podplácení až šest let vězení. Policisté navíc zástupce společností viní také z účasti na organizované zločinecké skupině, za což lze uložit až desetileté odnětí svobody a také propadnutí majetku.

Policie vyšetřuje všechny obviněné na svobodě. O podání obžaloby rozhodne Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2.

Centrála v kauze obvinila celkem 200 lidí, z toho 151 lékařů. U 128 lékařů bylo poté stíhání podmíněně zastaveno. Podle Ibeheje se k trestné činnosti přiznali, vyjádřili nad ní lítost, v minulosti nebyli odsouzeni a poukázali na pomoc obětem trestných činů 1,5 násobku částky, pro kterou byli stíháni. Dohromady takto zaplatili přibližně 20 milionů korun.

Šesti dalším lékařům pak loni v prosinci Obvodní soud pro Prahu 2 uložil peněžité tresty. Rozsudek není pravomocný.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Úředníci rozbíjejí rodinu .....Soudím, že místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček by se měl méně věnovat  podrývání pozic Andreje Babiše a jeho hnutí ANO a více se rozhlížet po svém ministerstvu, jak funguje. Koaliční strana, fungující jako opozice uvnitř vládní koalice, je zhoubná anomálie, ale asi nejspíš škodí pouze sama sobě. Ministerstvo, které rozbíjí rodinné vztahy, je však veřejným škůdcem.  Vyjasněme si ale v úvodu, kdo je v naší zemi cizincem, a kdo je zde doma. Podle bezcitných právních předpisů je to jinak než z hlediska citových vztahů mezi zemí a obyvateli. Cizinec, který přišel do naší země před více než dvěma desítkami let jako dítě, mluví česky, má zde rodiče, sourozence, blízké příbuzné a zejména  zde zplodil dítě, které ho miluje, považuje Českou republiku za svou skutečnou vlast. Z mého kacířského pohledu není cizinec, ale je „náš“. 

Pokud si z jakýchkoli důvodů nepožádal o české státní občanství, je ovšem stále závislý na udržování platnosti povolení k  pobytu. Zapomene-li včas požádat o prodloužení, kvůli rigidnímu postupu Cizinecké policie, správních soudů a ministerstva vnitra může být zbaven možnosti soužití s rodiči, bratry, milovaným dítětem. 

Sleduji příběh, týkající se rodiny, která se u nás usadila v r. 1994. S rodiči, kteří jsou již v důchodu, zde žijí tři bratři, kteří založili vlastní rodiny. Ve své původní vlasti již nikoho neznají. Jednomu z bratrů se nevyplatila nedbalost: propásl lhůtu pro prodloužení povolení k pobytu. Přišel pak na příslušnou policejní služebnu s prosíkem, aby mu zpoždění prominuli, avšak tvrdě narazil: policisté jej prolustrovali a zjistili, že si před několika lety odseděl ve vězení 4 měsíce za drobný hospodářský delikt. Okamžitě jej zadrželi, dopravili do detenčního centra v Drahonicích a vydali rozhodnutí o vyhoštění na 3 roky. Postižený se bránil žalobou ke správnímu soudu. Doprovázel jsem jej k soudnímu jednání a stal jsem se svědkem dojemné scény: do předsálí, v němž seděl s rukama v poutech pod dozorem eskorty, přišla jeho tehdy šestiletá dcera. Bez ohledu na pouta a eskortu se tátovi vrhla do náruče. Přítomnost děvčátka neměla na předsedkyni senátu žádný vliv: schválila  roztržení rodiny. Delikventa následně posadili do letadla v doprovodu policejní eskorty a dopravili jej do domovské země, která se během dlouhých let pobytu v České republice pro něj stala cizinou. S dcerou si pak tři roky povídal pouze přes skype.

Měl možná smůlu, že se v nevhodnou dobu ocitl na nevhodném místě a narazil na lidi, jimž lidská práva nic neříkají a soucit s dítětem po nich nelze žádat. Podobným případem se nedávno zabýval Ústavní soud. Cizinec, zbavený povolení k pobytu, byl odsouzen za drogové delikty k trestu  odnětí svobody v trvání dvou let. Následně přišel o povolení k pobytu a dostal příkaz k opuštění země. Jeho provinění proti českému právnímu řádu bylo mnohem závažnější než v našem případě. Ústavní soud ale nálezem z 16. prosince 2020 přesto soudní rozhodnutí v jeho neprospěch zrušil a vrátil je obecným soudům s tím, že spáchání trestného činu na území České republiky není automaticky důvodem k odnětí povolení k pobytu.

Když vypršela lhůta vyhoštění, vyhoštěný „náš“ cizinec přiletěl s turistickým vizem do Prahy. Vstoupit do země však nesměl, protože byl evidován v seznamu nežádoucích osob. K vymazání z něj stačila „maličkost“: rodina zaplatila více než 130 tis. Kč za jeho eskortování do ciziny, a pak mu již nic nebránilo ve vstupu na naše území.

Protože se necítí doma ve své původní vlasti, ale zde, a nechce se nechat odloučit od dcery, rodičů a bratrů, zajistil si příslib zaměstnání a již 4.července 2019 podal žádost o vydání zaměstnanecké karty. Zřejmě jednal s úmyslem postupně se domoci obnovení povolení k pobytu. Podle zákona mělo ministerstvo rozhodnout do 60 dnů, ve složitých případech do devadesáti, ale ani po roce nepadlo rozhodnutí. Na základě jeho stížností pak vydala Komise pro rozhodování ve věcech cizinců moudré opatření z 26.října 2020, jímž uložila odboru azylové a migrační politiky, aby rozhodl do 30 dnů, což se kupodivu stalo. Vloudila se ale malá chybička. Představitel komise uvedl v rozhodnutí spisovou značku věci, založené v r.2020, a tuto záležitost ministerští úředníci skutečně vyřídili. Ale jinak shodná spisová značka spisu, týkajícího se popisovaného problému, nese označení roku 2019 a věc vyřízena nebyla. Od té doby postižený „náš“ cizinec bloudí po chodbách ministerstva a  koná  návštěvy ve služebnách Cizinecké policie, která mu nakonec aspoň prodloužila povolení k pobytu  o žalostných  pár dní. Zpět do vyhnanství v cizině se mu nechce. Nikdo na ministerstvu se s ním ale nebaví, vůle napravit  pochybení chybí a možnost, že dcera vyhoštěného bude ve styku s otcem opět odkázána na skype, je stále reálnější. Cizinecká policie ani ministerstvo se neznepokojují nad tím, že kvůli spáchání drobného trestného činu v dávné minulosti porušují lidská práva rodiny starousedlíků, včetně práva dítěte na otce.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Ústavní soud bude rozhodovat o právu na odpor ..... „Český duch může sice na čas bloudit, rozmach mohutného jeho křídla může ho zanést někdy třeba až na kraj světa, ale k pivu vrátí on se najisto vždycky zase”. ... Jan Neruda

Na Ústavní soud míří další stížnost – tentokrát za restaurace

Ústavní soud opakovaně říká, že se nemůže zabývat přezkumem krizových opatření, protože ještě prý žádný stěžovatel nedoložil, že by byl daným opatřením dotčen na svých právech. Pomineme-li, že s touto logikou nejsou dotčeny děti, kterým je zakázáno chodit do školy a ani lidé, kteří nesmí vycházet svobodně ze svého bytu nebo koupit zimní boty pro děti, věříme, že v české kotlině to budou právě hospodští, kdo konečně prorazí tuto pomyslnou zeď a dostanou se skoro po roce konečně k soudnímu přezkumu. Vždyť jim krizová opatření uzavřela podniky, zásadně omezila jejich právo na podnikání a znemožnila jim živit svoje rodiny poctivou prací.

Naštěstí se konečně našla jedna odvážná brněnská restaurace, která se rozhodla podat k ústavnímu soudu stížnost. Doufáme, že ústavní soudci konečně pochopí, že skutečně už samo krizové opatření znemožnilo hospodským provozovat živnosti a že je tedy na místě je přezkoumat a zrušit je. Hospoda se dožaduje, aby Ústavní soud také přehodnotil svůj názor na vyhlášení nouzového stavu a zrušil ho. Nechceme, aby si ústavní soudci našli další zbabělou výmluvu. Jejich povinností je konečně se vyjádřit. Proto jsme do ústavní stížnosti napsali, že odmítnutím stížnosti potvrzují, že soudní moc přestala fungovat a aktivovalo se právo na odpor.

Soudní moc přestala fungovat?

Na Silvestra jsme s Davidem seděli a dokončovali onu ústavní stížnost. Když jsme znova a znova procházeli nesmyslná krizová opatření a protizákonné, lépe řečeno protiústavní, vyhlášení nouzového stavu (jak o tom ostatně psal i advokát Tomáš Sokol), říkali jsme si, že jako právníci prostě nedokážeme pochopit, proč se soudci odmítají postavit zvůli a proč nehodlají pomoci občanům, když je státní moc svévolně omezuje a ničí. Nedokážeme si nijak odůvodnit postoj Ústavního soudu, který tvrdí, že vyhlášení nouzového stavu je jen jakýmsi politickým aktem vlády.

Shodneme se naprosto s advokátem Zdeňkem Koudelkou, který na svém blogu uvedl:

„Na jaře 2020 Ústavní soud odmítl stížnosti některých občanů s tím, že vyhlášení nouzového stavu je jen politickým aktem vlády, který nepodléhá soudnímu přezkumu. Ve zbytku pak odkázal na správní soudy. Samotné označení vyhlášení nouzového stavu za politický akt je pochybné, neboť vede k přísnějším trestům odnětí svobody za některé trestné činy. Rád bych si poslechl přednášky některých soudců Ústavního soudu, kteří jsou zároveň profesory práva. Vždy svým studentům tvrdili, že trest u nás může stanovit jen zákon. A nyní dle Ústavního soudu lze použít přísnější trestní sazby, když vláda vydá politické rozhodnutí o nouzovém stavu, které dle soudců nepodléhá přezkumu Ústavního soudu.“

Stejně jako právníci na webu Právo a krize si myslíme, že vládní opatření nejsou odůvodněná a není vůbec jasné, proč jsou konkrétní chaotická omezení přijímána. Souhlasíme s nimi i v tom, že soudní kontrola prostě v těchto těžkých okamžicích naprosto chybí.     (Čtěte na stránkách Stav bez nouze)


Profesionální mluvkové neumí mluvit ..... Epidemie se liší od hurikánů a pádů meteoritů tím, že jsou závislé na lidském chování. Když se člověk chová tak, že nakazí někoho dalšího, nebo když dokonce nakazí více lidí, epidemie roste. Když člověk nikoho dalšího nenakazí, epidemie odeznívá. Na tom není nic překvapujícího, to lidé vědí o už po tisíciletí.

Z toho ale také vyplývá, že žádná vláda nemůže zvládnout epidemii bez podpory obyvatelstva. Mohli bychom tedy logicky čekat, že páteří vládní strategie bude komunikovat. Informovat, vysvětlovat, naslouchat, prosit, motivovat, varovat, a třeba i vyhrožovat.  Ale mluvit s lidmi je to úplně nejdůležitější. Všechno ostatní jsou vlastně jen doplňkové nástroje.

...mluvit s lidmi je to úplně nejdůležitější. Všechno ostatní jsou vlastně jen doplňkové nástroje.

Takže jak postupuje česká vláda? Správně! Zavádí všechna možná i nemožná opatření, neustále je mění, ale s mluvit s lidmi se neobtěžuje.

Nicméně vzácný záblesk zdravého rozumu se přece jen objevil. Na začátku listopadu najalo ministerstvo zdravotnictví nejvěhlasnější a údajně nejlepší experty na vyvracení nepravd – firmu Semantic Vision. Částka nebyla zveřejněna, ale podle cen obvyklých na trhu s tímto typem státních zakázek to nejspíš byly jednotky milionů.

Jaký je tedy výsledek práce expertů? Veřejnost zmatená. Nikdo nic neví. Šíří se naprosto příšerné zkazky. Přibývá lidí s vyloženě sebevražedným chováním. A dokonce vznikají poměrně velké skupiny, kde začala fungovat sociální kontrola – člověk s racionálním pohledem na epidemii a očkování je vyobcován. Tvrdit, že žádná epidemie vlastně neexistuje, je otázkou společenské prestiže. Nejsou to skupiny převládající, ale existují a zvětšují se.

Veřejnost zmatená. Nikdo nic neví. Šíří se naprosto příšerné zkazky.

Bylo by to horší, kdyby specialisté ze Semantic Vision nepracovali? Asi sotva.

Jenže moment, na co to jsou specialisté? Když si projdete rozhovory s šéfem firmy Františkem Vrábelem, vidíte jednoznačnou odbornost opakovat poučky o tom, že za všechno může Putin. O lidech a jejich psychologii zřejmě neví vůbec nic (nebo to úzkostlivě tají). Co je ještě víc zarážející, není schopen se orientovat v médiích. Do kolonky „konspirace“ mu spadá všechno, co se staví kriticky k radikální neomarxistické ideologii, resp. co takovým textům poskytuje prostor.

Přitom zadání je tak jednoduché, že by jej měla zvládnout i parta studentů. Sdělit něco, co je jasné, logické a pravdivé. To ovšem vyžaduje tři zásady.

Říkat pravdu. Nic netajit. Otevřít veškerá data. Tam, kde je vhodné, publikovat data společně s vysvětlením. Ale nic nezakrývat. Srozumitelně vysvětlovat, co se dělá, a jaký to má cíl. Rychle reagovat na nepravdy, pokud se nějaká nepravda šíří.

Jenže to není práce pro specialistu, jehož odborností je sledování, špiclování, zakazování, cenzurování a vyhrožování. Jak by mohl získat důvěru? To, žel, není záležitost jedné firmy, ale celého odvětví expertů na dezinformace.

Na druhou stranu, proč by měli být dobří ve vytváření důvěry. Podle toho přece hodnoceni nejsou. Hodnoceni jsou podle toho, jak umí vytvářet vztahy s klíčovými lidmi na ministerstvech a v korporacích, papouškovat politicky korektní fráze, vyhrávat výběrová řízení a čerpat rozpočty.

Když si projdete rozhovory s Františkem Vrábelem, vidíte jednoznačnou odbornost opakovat poučky o tom, že za všechno může Putin.     (Čtěte na stránkách Petra Hampla)


5.1. 2021     Kanárské ostrovy. Z turistického ráje se stává imigrantské peklo ..... Kanárské ostrovy byly léta považovány za turistický ráj, Krásné pláže, slunce a pohoda. Jenže to se změnilo se sílícím přísunem uprchlíků z Afriky. Těch přijelo na Kanáry jen loni 24 000! Uprchlíci jsou navíc ubytováni v místních hotelích, často i těch 4 hvězdičkových. S uprchlíky rovněž přišla pouliční kriminalita a násilí. To se nelíbí místním, kteří trpí korona krizí a mnozí z nich začínají přicházet o střechu nad hlavou kvůli ztrátě příjmů. Vedle toho si uprchlíci pěkně bydlí v hotelech a místním se smějí a příležitostně je tu a tam oloupí, nebo přepadnou.

To ale španělskou vládu nezajímá a dál podporuje masovou imigraci, přesně jak si její globální páni přejí!     (Česká věc)


Víme, co vám dají do ruky k podepsání, až se půjdete v ČR za pár dní nebo týdnů očkovat experimentální vakcínou COMIRNATY 500 od společnosti Pfizer! Nemocnice v ČR začaly svým lékařům rozesílat tiskopisy pro klienty, kteří se přijdou očkovat proti Covid-19 a z informací v tiskopisu vyplývá, že očkovaný se de facto stává účastníkem testovací fáze, protože vedlejší účinky vakcíny se podle papíru nadále zkoumají v rámci klinických studií! Dva měsíce po vakcinaci by ženy neměly plánovat otěhotnění! Následky výkonu očkování nejsou známy, jak dlouho potrvá účinnosti vakcíny v těle rovněž není známo! Papír musíte podepsat, jinak vás nenaočkují! ..... V minulých dnech jsme dostali do redakce informaci od jednoho z našich čtenářů, který pracuje v jisté české nemocnici, která začala v posledních dnech svým lékařům rozesílat tiskopis s názvem “Informovaný souhlas klienta s aplikací očkovací látky” a tento papír budou dostávat všichni pacienti a zájemci o očkování proti Covid-19, kteří do nemocnice přijdou a postaví se do fronty na vakcínu. Dokument je právní doklad na ochranu a obranu nemocnice před možnými civilními žalobami poté, co u některých pacientů propuknou předpokládané, aneb dokonce dosud neznámé reakce a nemoci na aplikaci vakcíny COMIRNATY 500 od společnosti Pfizer. Bez podpisu tohoto papíru nemocnice očkování neprovede, čili je jasné, že nemocnice se tímto chrání před civilními žalobami, které se začnou postupně kupit. V dokumentu jsou žlutě zvýrazněny věci, které by neměly ujít vaší pozornosti.

Než dostanete vakcínu, musíte podepsat papír… První zásadní věcí v dokumentu je informace, že trvání ochrany po očkování dosud není známé. Společnost Pfizer na několika tiskových konferencích vystřelila informaci o tom, že ochrana by měla vydržet 18 měsíců, ale oficiálně tento údaj nikde na papíře, ani na příbalovém letáku k vakcíně uveden není. Informace o trvání účinku je přitom klíčová z toho důvodu, že očkovaný člověk neví, jak dlouho bude chráněný, a kdy naopak už chráněný nebude, protože délka trvání účinku je neznámá. Jak upozorňuje náš právník, tohle je z právního hlediska případné soudní žaloby vysoce nebezpečná záležitost pro klienta.

Miliony Čechů se po podpisu papíru stanou de facto účastníky celoplošné klinické studie a berou na sebe podpisem veškerá rizika, právník je doslova v šoku, co se v dokumentu nachází

Pokud totiž podepíšete tento souhlas, naočkujete se a za 4 měsíce onemocníte covidem, protože účinek vakcíny trval nezvykle krátkou dobu, tak se žádné náhrady škody nedočkáte, a to ani od farmaceutické společnosti, ani od nemocnice. Podpisem papíru jste totiž přijali riziko a byli jste informováni, že délka trvání účinku vakcíny je neznámá. Když např. člověk umře po 4 měsících, a to je jedno, jestli na covid, anebo jenom s covidem, tak pozůstalí nebudou moci žalovat ani Pfizer, ani nemocnici, protože člověk podepsal informovaný souhlas, kde se uvádí, že trvání účinku vakcíny je neznámé.

Pokud nevíte, jak dlouho účinek vakcíny bude trvat, musíte předpokládat, že trvání bude klidně i jen pár měsíců, takže člověku budou říkat, že se má vyvarovat sociálním kontaktům, nadále by měl nosit roušku a měl by se nadále chovat jako neočkovaný člověk. Jenže, tím se postrádá smysl a význam vakcinace pro lidi, kteří od očkování čekají ochranu a návrat k normálnímu životu bez roušek, bez sociálních odstupů, bez dezinfekcí rukou, protože to je hlavní motivační faktor většiny lidí, kteří věří ve vakcinace. Tohle nemá nic společného s lidmi, kteří se nechtějí očkovat, jak upozorňuje právník, tohle je problém právě těch, kteří se chtějí očkovat, ale vakcína jim nedokáže poskytnout tu hlavní věc, kterou lidé očekávají, a to je znalost doby trvání účinku vakcíny.

Zájemce o očkování podepisuje, že se účastní výkonu s “předpokládaným” úspěchem

Je to logické, jako když si půjdete dát nastříkat na auto ochranný lak a bude vás zajímat, jak dlouho ta ochrana vydrží. A prodejce by vám řekl, že doba trvání lakové ochrany je neznámá… bum! Sami si dovedete představit, že takový prodejce by hodně rychle zkrachoval a skončil. Jenže, přesně tohle se teď děje v přímém přenosu s vakcínou COMIRNATY 500, kdy člověk do sebe nechává píchat experimentální látku, o které se neví, jak dlouho bude trvat její účinek.

A protože tato znalost ovlivňuje chování nositele této vakcíny, tak je jasné, že očkování vakcínou od Pfizeru lze označit za plošnou klinickou studii vakcíny na široké populaci. Pouze dobrovolníci během klinických studií jsou ti, kteří si za normálních okolností nechávají píchat vakcínu, o které neví, jak dlouho bude trvat její účinek. A teď najednou v rolích dobrovolníků, kteří si nechají píchat vakcínu bez znalosti trvání účinku, budou stovky milionů obyvatel v Evropě. A každý  nich dostane před očkováním k podpisu tento papír.

Podobné fronty na očkování jako v USA se brzy začnou objevovat v Evropě ... Další jobovkou je hned v úvodu další stránky kolonka s názvem “Předpokládaný úspěch výkonu” a náš právník to znovu označuje za důkaz, že klient je v roli testovacího subjektu v klinické studii, nikoliv v roli občana ČR. Znovu si to můžeme přirovnat k tomu ochrannému laku na auto. Představte si, že by vám výrobce před aplikací autolaku dal k podpisu podobný papír, že výkon nalakování auta je předmětem “předpokládaného úspěchu” a vy byste nechápali, co tím sleduje. V tomto případě totiž nemocnice neví, jestli vakcína vůbec zajistí nějakou imunitu, a tak si kryje záda papírem, že účinek ochrany po naočkování není garantován, ale je pouze jenom předpokládán, což je v podstatě otázka loterie, jak upozorňuje právník.

Nechají vás podepsat odstavec, ve kterém se dozvídáte, že vedlejší účinky jsou dosud předmětem klinického zkoumání… jinými slovy, až vás vakcína poškodí, nestěžujte si, podepsali jste papír!     (Čtěte na stránkách AENews)

V zájmu objektivity bych uvedl jednu adresu  ... je to formulář z FN Plzeň ...  je tedy fakt, že vypadá trochu jinak:

https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/koronavir/INS_0652_01.pdf


VELKÝ RESET PLÁNUJE I VÝMĚNU OBYVATEL EVROPY, DO ROKU 2030 SE MÁ PŘESTĚHOVAT MILIARDA LIDÍ ..... Dnes již všichni informovaní ví, že současná “plandemie” má prvořadě za účel urychlenou realizaci tzv. “Velkého resetu”. Právě k tomuto tématu proběhlo jednání lídrů Světového ekonomického fóra letos v květnu, další konference, kde se probíraly otázky zeleného údělu, klimatu a enviromentalismu proběhla na podzim a digitální Davos, tedy konference, oficiálně zahajující Velký reset, proběhne už koncem tohoto měsíce. Součástí tzv. Velkého resetu, jehož osnovou je Agenda 2030, je také výměna obyvatel Evropy, která je v dokumentech prezentována jako “klimatická migrace”. Podle těchto plánů by se měla do roku 2030 celá miliarda (!!) lidí především z chudých zemí Afriky a Asie přestěhovat do Evropy, USA, Austrálie a Kanady. Proto se plnění restrikcí v evropských zemích vyžaduje výhradně po původních obyvatelích, muslimští invazisté si mohou dovolit mnohá nařízení porušovat, aniž by byli stíháni.

Ten, kdo bedlivě sledoval dění v Evropě během loňského roku, nemohl si nepovšimnout toho, že muslimská invaze velmi posílila. Zejména z Afriky na italskou Lampedusu, ale také na španělské Kanárské ostrovy, připlouvaly tisíce afrických vetřelců. V drtivé většině bez dokladů, avšak s chytrými mobilními telefony. Mimoto si také začaly jako znenadání přivážet mnohé evropské země své džihádistky z kurdských táborů, tedy ženy, které aktivně působily v řadách ISIS a jsou tak pro Evropu značným nebezpečím.

Takže zatímco Evropané byli uzavřeni ve svých domovech, evropské vlády, samozřejmě s podporou podvratné EU, přivážely další džihádisty do Evropy a jiné, kteří přicestovali sami, ubytovávaly v díky zastavenému turismu prázdných hotelíchluxusních výletních lodích a penzionech. Italská vláda vymýšlí další způsoby, jak invazisty legalizovat a vyhnout se tak jejich deportacím, španělská vláda pro změnu tajně přiváží vetřelce z Kanárských ostrovů na evropskou pevninu.

To vše se děje za absolutního nezájmu Evropanů. Přitom je již dávno potvrzeno, že džihádisté z ISIS se přemístili nejprve především do Afriky a nyní se značná část stěhuje z Afriky do Evropy.  To vše se děje za “koronavirovou clonou”.  Nyní tedy již víte, nač se hodí prázdné hotely a další ubytovací kapacity v evropských zemích.

Mimo dovozu džihádistů, jimž je (na rozdíl od Evropanů) navíc po celou dobu umožněn volný pohyb po Evropě, dochází také v islamizovaných zemích k tomu, že obyvatelé těchto ghett jsou do značné míry vyjmuti z nařízených restrikcí, zatímco původní Evropané jsou šikanováni.

Zářným příkladem je Německo, které má jiný přístup k vlastním občanům a k obyvatelům muslimských ghett. O silvestrovské noci, kdy byl zákaz vycházení, toto nařízení právě obyvatelé ghett zcela ignorovali. Svoji převahu dali najevo i tím, že kolem půlnoci vytáhli do ulic a tak, jako například v Berlíně, za pokřiku “Allahu akbar!” řádili v ulicích, při zapalování kontejnerů se jim dokonce podařilo zcela vypálit supermarket. V Essenu došlo ke značným nepokojům, jedna celá čtvrť vypadala jako by přes ni prošlo tornádo. Kdepak byla policie? Jak je možné, že mohli takto ničit a rabovat? Podobně tomu ostatně bylo i v sousedním Rakousku či v chalífátech Frankistánu a Švédistánu.

Silvestr tedy ukázal, že restrikce platí jen pro někoho. Na druhou stranu Německo jasně ukázalo, proti komu jsou drakonické zákazy namířeny. Proti původním obyvatelům země. Za mnohé případy jmenuji jen několik.

V Bavorsku došlo hned ve dvou případech k pokutování starších mužů za porušení restrikcí, přičemž viditelně se jednalo pokaždé o zcela bezprecedentní šikanu.

O Vánocích, kdy platil zákaz vycházení po 21. hodině (který, jak jsme si uvedli výše, muslimské osazenstvo městských ghett nezajímá a nikdo po nich dodržování nepožaduje), naložil 62letý muž svá vnoučata do auta s tím, že je doveze domů, k rodičům. Bylo už ovšem po stanovené “večerce”, muž byl záhy zastaven, přičemž dostal pokutu ve výši 500 eur. Nikoho přitom neohrožoval, on a jeho vnoučata neměli vůbec šanci kohokoli cizího potkat.

K dalšímu případu došlo opět v Bavorsku v 8.30 ráno na Nový rok. Tehdy zastavila policejní hlídka 63letého řidiče. Ptali se ho, kam jede. Řidič odpověděl, že se jen zajel podívat k benzínové pumpě na ceny pohonných hmot, protože se hlásilo značné zdražování. Nic nekupoval, jen se chtěl informovat o ceně. Mimoto se šel ještě trošku projít do přírody. Policie k tomuto incidentu udává: “Vycházka není v době koronaviru dobrý nápad a není to žádný důvod k opuštění domu, neboť nejde o uspokojení životně důležitých potřeb.” Také tomuto muži byla udělena pokuta.

K tomu bych mohla ještě přidat, jak policie v Německu nahání bruslaře na zamrzlém rybníku nebo jak Merkelová radila dětem ve vymrzlých školách, aby při vyučování poskakovaly a tleskaly (než se školy v Německu uzavřely, muselo se učit s otevřenými okny, takže ve třídách byla někdy dost zima).

Po celou dobu, kdy dochází k šikaně obyvatel Evropy, je náš kontinent volným “průchoďákem” pro muslimské vojsko. Muslimové v islamizovaných zemích mohou bez problémů drakonické restrikce porušovat, původní Evropané jsou oproti tomu mnohde nesmyslně pokutováni. Jak je uvedeno výše, tak třeba i v případě, kdy se rozhodnou udělat něco pro svoje zdraví a vyrazí si na čerstvý vzduch na procházku nebo zasportovat.

Plány Agendy 2030, potažmo Velkého resetu, počítají s výměnou obyvatel západního světa. Také proto se aktivizovalo rasistické hnutí BLM, které mělo podnítit protibělošský rasismus. Světové (j)elity se už ani nesnaží nic tajit, všechny jejich šílené plány obsahuje nejen Agenda 2030, ale především v posledním roce přijaté dokumenty, které jsou detailnějším rozvedením plánů Agendy 2030. Koncem tohoto měsíce by pak mělo dojít k závěrečnému doladění všech plánů a nastínění jejich realizace, která by měla být dokončena do roku 2030.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Proč se papalášům líbí nouzový stav ..... Opravdu nepotřebujeme u nás doma takové posery, ale potřebuje lidi, co se jen tak něčeho neleknou.

Co je to nouzový stav ... Z pozice vlády je to to nejlepší co se jim mohlo stát. Nouzový stav umožňuje vládě udělat tři věci:

1. Umožňuje vládě dělat zakázky bez výběrového řízení. V tom se točí miliardy a vláda si určuje dodavatele jak jen sama chce a navíc bez trestné odpovědnosti protože se budou zaklínat slovem, bylo to v nouzovém stavu.

2. Víte o tom, že vláda co vláda v nouzovém stavu nemá za své jednání žádnou odpovědnost? Tak teď to víte a je vám naprosto jasné proč si v tom už skoro rok náramně hoví. Pokud udělají jakoukoliv chybu, nikdo je nemůže popohnat před soud. No neberte to. Nouzovka je naprosto ideální pro bandu lumpů co si s námi dělá co chce.

3. Další bod je, že v nouzovém stavu jsou omezena práva opozice. Vláda prostě může vyhlásit legislativní stav nouze a v tomto zrychleném řízení může během pár dní přijmout vládní zákony většinou a opozice nemůže ve stavu nouze navrhovat zákony. Takže opozice je tam k ničemu. No takový stav se musí každému členu vlády náramně hodit. Musí se cítit jako ničím neomezení vládci a to jim sakra lechtá přebujelá ega a pořádně plní peněženky.

Ale proč to všechno? Proč je půlka státu uzavřená a lidé se cítí na laboratorní myši. Vždyť ohrožených je 17% obyvatel a 83% neohrožených je s nimi v nouzovém stavu. Také se vám ta čísla zdají naprosto šílená? Proč neléčit jen ty co to potřebují a neničit ekonomiku, nepřipravovat našim dětem svět bez radosti a vykašlat se i na jejich vzdělání. To jim opravdu předáme zplundrovanou zemi?

Co mne opravdu pobavilo byl jeden přitroublý Brit který se rozhořčoval nad naší českou nezodpovědností.

Angličan Jim se diví

„Nedokážu pochopit, že nemáte strach, vždyť už umřelo tolik lidí, copak mi někdo můžete vysvětlit, že nemáte respekt z této závažné nemoci? Co jste to za národ, který se nebojí o své blízké? Já to nechápu. Všichni apelují, aby obyvatelé omezili kontakt, aby zůstali pokud možno doma. V Anglii se to dodržuje, kolegové z Izraele jsou nešťastní, tam nemohou několik měsíců vůbec nikam, o Itálii nebo Americe ani nemluvě. U Čechů mi to přijde tak, že je jim to jedno. Samozřejmě tím také trpím, protože všechny tyto věci akorát prodlouží agonii a budou znamenat to, že se čísla budou celkově ještě zhoršovat.“

Milý Jime, jestli jsou ostatní národy připosraní strachem, tak to se máte od Čechoslováků co učit. Kdyby jste si prožili to co oni a zažili zradu všechno okolo, taky by jste se už nebáli viru. Celá staletí nás utlačovali, okupovali, zavírali, vraždili a zrazovali, včetně vaší země, tak se starejte o sebe a plavte se bát domů. Opravdu nepotřebujeme u nás doma takové posery, ale potřebuje lidi, co se jen tak něčeho neleknou.

Potřebujeme jen jedno, ukončit nouzovku a ať má dá EU pokoj.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


REDUKCE STÁDA: EUGENIKA, DEPOPULACE A VYHLAZOVÁNÍ NIŽŠÍCH TŘÍD (1) ..... Cílem eugeniky je přivádět na svět geneticky žádoucí děti a naopak ukončovat životy těch, které jsou považovány za geneticky méněcenné. S prvky eugeniky se můžeme setkat všude. Například, když mají lidé možnost volby, pořídí si děti s partnery, kteří jsou pro ně atraktivní. Část z nich doufá, že se tyto atraktivní vlastnosti projeví i u potomků. Extrémnější formou eugeniky je vraždění dětí: zabíjení dětí, obvykle kvůli tělesné deformitě nebo duševní chorobě, je praxí starou jako lidstvo samo. Ve starověkém Řecku navrhli Platón a Sokrates (asi 470–399 př. n. l.) způsoby výběru, které by podporovaly vynikající vlastnosti elity, a to tak, že  nemocní kojenci byli záměrně ponecháni na pospas smrti.

V současnosti existuje rozumná a etická stránka toho, čemu se často říká eugenika. Jako příklady lze uvést zdravotně postižené děti, jimž operace zachraňují životy, nebo jednotlivce trpící mentální retardací, kteří žádají o sterilizaci, protože nezvládnou používat antikoncepci a nechtějí děti. Ale instituce, jako jsou stát, vězeňská či zdravotnická zařízení, stejně jako privilegované elity, používají eugeniku k tomu, aby se pokusily vyhladit ty členy společnosti, které považují za přítěž. To, co začalo jako selektivní šlechtění a vraždění novorozenců, se dnes vyvinulo v nucenou sterilizaci a genetické úpravy, které vedou k vytvoření „geneticky upravovaných dětí“. Tento způsob uvažování je také oporou některých depopulačních programů.     (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


CO ZANECHÁME NAŠIM DĚTEM?! PO NÁS POTOPA ..... Žít na dluh se stalo nebezpečnou normou. Vzdělanost českého národa každým rokem klesá. Byrokracie která nás dusí na každém kroku. Rudozelené šílenství už není jen za hranicemi. Progresivisté nám chtějí vzít hodnoty a historii.

Výhodou nás trochu starších je, že můžeme srovnávat. Porevoluční optimismus a nadšení, svobodná devadesátá léta, ale také dobu před rokem 1989, kterou si řada z nás pamatuje, a určitě i roky poslední. Z těchto srovnání a vzpomínek nevychází moc pozitivní trendy a věta, že “dobře už bylo“ se stává hořkou skutečností. Nepolitický havlismus sice po roce 89 nezvítězil, přesto nám sem moderní levice a progresivisté tyto a ještě mnohem horší prvky o 30 let později postupně začali prosazovat!

Co tady vlastně předáváme našim potomkům, dětem, kterým to srovnání chybí a které budou navazovat bez historické zkušenosti?

Lepší životní prostředí se stalo porevoluční skutečností. Celková kvalita vod, ovzduší a životního prostředí se za poslední dekády výrazně zlepšila. Pamatuji si, jak ve Vltavě plavala bílá chemická pěna z továren a jinak nic živého. Dnes jsou v ní pstruzi a je to zase živá voda. Dříve nemocné Krušné hory, zasažené chemickým průmyslem z Německa, jsou dnes opět zdravé a silné. V této oblasti se toho opravdu hodně a viditelně zlepšilo.

Uschlá Šumava, kdysi „zelená střecha Evropy“ je naopak tragickým důsledkem vlivu a zásahů ekologických nátlakových skupin a nezodpovědnou činností ministerstva životního prostředí. Stejně je na tom Vysočina a další regiony, doslova „sežrané“ kůrovcem a dnes již téměř uschlé. Zde nese jednoznačně vinu stát a konkrétní ministři životního prostředí – se svou (ne)kontrolou, se svou těžbou a se svým ustupováním všelijakým zeleným aktivistům!

VZDĚLANOST ČESKÉHO NÁRODA KAŽDÝM ROKEM KLESÁ – KOMENSKÝ BY PLAKAL

O kvalitě českého školství je skoro škoda mluvit. Světové srovnávací testy vycházejí pro naši zemi rok od roku horší a horší. Je na čase mluvit o záměru, který se naplňuje. Školství není jen o kvalitním vzdělání, ale také o výchově. Obě tyto složky nám začíná dramaticky chybět. Z globálního pohledu přece dělníci v nadnárodních montovnách nepotřebují znát matematiku a technické obory, bohatě stačí cizí jazyk a umět poslouchat. Zavedení inkluze, snižování nároků na přijímací zkoušky, představa, že všichni budou mít středoškolské a velká většina vysokoškolské vzdělání, dlouhodobá indoktrinace vysokých škol a chybějící podpora učňovského školství, to všechno jsou důvody klesající úrovně vzdělání u nás a téměř propastného nedostatku nejen vysokoškoláků z technických oborů, ale také řemeslníků a kvalitně vyučených živnostníků nebo dělníků.

Žít na dluh se stalo nebezpečnou normou – máme dluhy na několik generací. Pamatuji si doby, kdy vláda o každou miliardu dluhu musela ve Sněmovně tvrdě bojovat, kdy se zcela vážně mluvilo o rozpočtové zodpovědnosti a ústavním zákonu, který by ji zakotvil do právního řádu. Dnes i v dobách růstu ekonomiky a všeobecného mejdanu dělá vláda jednu sekyru za druhou a neřeší, co bude po ní. Žádná rezerva na horší časy, dluh následuje další dluh! Po dvou volebních obdobích zde máme zadluženou ekonomiku na několik generací.

Vysávání republiky pokračuje a nikdo s tím nic nedělá! Podle respektovaného francouzského ekonoma Piketty Češi na členství v EU prodělali nejvíce a jsou poraženým národem. Od roku 2010 do roku 2016 bylo na dividendách „odkloněno“ do zahraničí 7,6% HDP! Na našem členství v EU tak nejvíc vydělávají západní nadnárodní korporace a banky.     (Čtěte na stránkách Dalibora Uhlíře)


EU SE CHYSTÁ ZAVÉST TOLERANCI JAKO ŘEMEN ..... Koncem právě uplynulého roku měli v Bruselu napilno. Schvalovalo se a navrhovalo, až se z politiků i úřednictva kouřilo. Mezi jinými, veskrze škodlivými akty, byl v tom fofru schválen také dokument s předlouhým názvem – Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025.

Jeho prostřednictvím hodlá Únie bojovat se „znepokojivým trendem”, který se nám prý po Evropě začíná rozmáhat. S čím dál častějšími útoky na aktivity LGBTQ. Tímto pojmem „útok” se teď v Bruselu označuje třeba veřejně vyjádřený nesouhlas s „pochody hrdosti”, nebo polské vyhlášení některých měst a obcí za  „zóny bez ideologie LGBTIQ” , případně české „homofobní zastrašování na karnevalových slavnostech.” Čímž mají aktivisté zjevně na mysli ten známý pražský incident, kdy nějaký člověk zapálil chudákům „zastrašovaným” homoušům přímo před očima tu jejich duhovou vlajku .

I mnohé „organizace občanské společnosti”, tedy všeobecně oblíbené neziskovky, prosazující práva LGBTIQ osob si do Bruselu stěžovaly, že v poslední době čelí vzrůstajícímu nepřátelství většinové společnost.  Stejně jako jejich kolegové ze spolků, tlačících do hlav středo a východoevropských národů gender.

Tomu má být učiněn rázný konec. Podle zmiňovaného dokumentu bude všeobecné, celoevropské tolerance „jinakosti” dosaženo “zofort”, nejpozději do pěti let, pomocí následujících kroků: 1.bojem proti diskriminaci LGBTIQ osob, 2.zajištěním bezpečnosti LGBTIQ osob, 3.budováním inkluzivních společností pro LGBTIQ osoby a 4. zaujetím vedoucí role při prosazování rovnosti LGBTIQ osob po celém světě. 

Při zběžném pohledu by nad tím člověk mávl rukou, jako nad další snůškou euro-blábolů a nezávazných aktivistických plků. Jenže právě z takovýchto návrhů a „strategií” vzniká závazná, evropská legislativa. Která je dříve či později tvrdě protlačována do právních systémů členských zemí. Proto se rozhodně vyplatí, podívat na předkládaná „doporučení” podrobněji. Neb čertovo kopýtko se s oblibou ukrývá v detailu. Často umně zasypaném v hromadách floskulí a frází.

Objevíme tak skutečně zajímavé nápady. Například: „…předložit v roce 2021 iniciativu s cílem rozšířit seznam trestných činů na úrovni EU (článek 83 SFEU) tak, aby zahrnoval trestné činy z nenávisti a projevy nenávisti, a to i v případě, že jsou zaměřeny na LGBTIQ osoby.”  Nebo: „…nabídnout možnost financovat iniciativy zaměřené na boj proti trestným činům z nenávisti, projevům nenávisti, násilí a škodlivému jednání vůči LGBTIQ osobám (program Občané, rovnost, práva a hodnoty) a podporovat práva obětí trestných činů, včetně LGBTIQ osob (program Spravedlnost).”

Když si to přeložíme do hovorové češtiny, vyjde nám další zpřísnění trestů za jakýkoli projev nesouhlasu s „hodnotami”, které jsou členským zemím shora, i proti jejich vůli, ordinovány. A z finančních programů Únie, s ušlechtilými názvy, které se hemží slovy rovnost, spravedlnost a podobně, bude Brusel platit dozorce a udavače (vás) a ochránce (těch odlišných).

Velice výmluvný je také bod „…zajistit vhodnou ochranu zranitelných žadatelů (včetně LGBTIQ osob) v kontextu společného evropského azylového systému a jeho reformy.” Tady překladu netřeba. Je to možná i jakási reakce euro-vrchnosti na remcání části evropského obyvatelstva, proč se přiznává statut uprchlíka i občanům států, kam běžný Evropan jezdí na dovolenou a kde se žádná válka či pohroma nekoná. Třeba lidem z Tuniska. Teď bude stačit, když přijíždějící bojovník ISIL prohlásí, že je na kluky a pohlédne zamilovaně komisaři do očí. Věřte, že neziskovky jim tu fintu donesou nejpozději den po schválení příslušného zákona.

Ovšem ten nejzákeřnější podraz se může skrývat v následující, nevinně se tvářící větě „..Komise bude usilovat o vzájemné uznávání rodinných vztahů v EU. Je-li někdo rodičem v jedné zemi, je rodičem ve všech zemích. V roce 2022 Komise navrhne horizontální legislativní iniciativu na podporu vzájemného uznávání rodičovství mezi členskými státy, např. uznání rodičovství v jednom členském státě právoplatně přiznaného v jiném členském státě.”

Jde o brutální průlom do rodinné legislativy členských států. Neuznáváte svatby gayů a jejich právo na adopci? Nevadí. Hošani si zajedou do liberálnějšího (dejme tomu) Holandska a tam si vyřídí formality. Vrátí se vám zbrusu nová euro-rodinka a k té se budete muset chovat s patřičným respektem. Jako ke všem rodinám ve své zemi. Běda, kdyby si máma Evžen stěžovala na necitlivý přístup školy či úřadů… Nepomůže, dát si do ústavy definici rodiny, jako to udělali v některých zaprděných východoevropských státech. Kdepak, „pokrok”, který dveřmi vyhodili, se jim z rozhodnutí Bruselu vrátí oknem.

A kdo na to vše dohlédne? No jasně, neziskovky. Bude to koordinováno přes evropskou agenturu FRA.  Orgán se 105 zaměstnanci, kteří sbírají informace a „vytváří sdílený soubor znalostí a zdrojů” o diskriminaci v členských zemích. O jakou partu se jedná, naznačí zpráva, že „FRA se dne 22. května 2019 v Brně setkala s českou veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou, aby zhodnotila spolupráci….”

Tady máte další ukázku „reálného vládnutí” v Evropské unii. Co nejde protlačit přímo, podsune se do vznešeně nazvaných, rozsáhlých dokumentů. Jejich ukryté, důležité ukryté detaily časem probublají legislativou EU až do nejrůznějších závazných opatření. Které zeleno-gendero-aktivistická většina europarlamentu radostně schválí. A pak už se holt „musí” všude implementovat, aby se v Bruselu nezlobili a chtíc nechtíc tak vyvrtat další díru pod čáru ponoru suverenity členských států…

Současně je to i názorná ukázka, proč nejde šlápnout na krk neziskovkám. Které si tu Brusel pěstuje, jako dozorce v oněch táborech, které byly ve vedoucí zemi spolku, v Německu, tak populární a rozšířené ve čtyřicátých letech minulého století.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Odškodnění za negativní následky očkování – Právní rozbor a vysvětlení ..... Protože se internetem (opět) začíná šířit řada právních polopravd o odškodnění za negativní následky očkování proti koronaviru a protože nám k tomu píše pořád víc lidí, říkám si, že je načase se podívat na zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (dále ho budu nazývat zákon o náhradě za očkování).

Co je újma na zdraví po očkování?

Zákon o náhradě za očkování vznikal dlouho. V České republice chyběl, což se ukázalo třeba na případu chlapce, který po povinném očkování částečně ochrnul (celý případ popsala Liga lidských práv, která se jím zabývala). Spor o odškdonění byl dlouhý a složitý.

Samotná existence zákona ale příliš nezlepšila postavení těch, kdo se domnívají, že jejich děti byly očkování poškozeny. Pravidla jsou totiž hodně přísná a odškodňuje se jen zvlášť závažná újma na zdraví a smrt.

§ 2 Rozsah náhrady újmy

(1) Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb2), (dále jen „očkovaný“), dojde-li následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním. V takovém případě stát hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil.

(2) Stát poskytne náhradu osobě blízké očkovanému za duševní útrapy, dojde-li následkem povinného očkování k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného.

O zvlášť závažném ublížení na zdraví hovoří zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 2959: „Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

Z judikatury k § 2959 občanského zákoníku, kterou vydal Nejvyšší soud, vyplývá:

„Při vymezení pojmu „zvlášť závažné ublížení na zdraví“ ve smyslu § 2959 o. z. je nutno vycházet zejména ze závažnosti následků primární oběti. Půjde zpravidla o ta nejtěžší zdravotní poškození, zejména o kómatické stavy, závažná poškození mozku či o ochrnutí výrazného rozsahu, tj. o následky srovnatelné s usmrcením osoby blízké, kdy duševní útrapy sekundárních obětí dosahují určité vyšší intenzity. Jedná se o duševní útrapy (smutek, pocity zoufalství a beznaděje, strach) spojené s vědomím, že tato osoba byla trvale vyřazena z většiny sfér společenského uplatnění a změnila se v osobu trpící výjimečně nepříznivým zdravotním stavem. Nesmrtelná újma musí být svou závažností srovnatelná s usmrcením blízké osoby.

Kromě případů s nejzávažnějšími následky může jít i o případy velmi těžkých zranění, která budou primární oběť po delší dobu ohrožovat na životě nebo po delší dobu zatěžovat výrazně nepříznivým zdravotním stavem, což bude mít citelný dopad do osobnostní sféry blízkých osob, a jejich duševní útrapy tak budou do té míry intenzivní, že musí být odškodněny i přesto, že následky zranění nebudou nejtěžší. Za zvlášť závažné ublížení na zdraví (§ 2959 o. z.) nelze bez dalšího považovat každou vážnou poruchu zdraví trvající nejméně šest týdnů (§ 122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku). V trestní soudní praxi je delší dobu trvající porucha zdraví vykládána jako vážná porucha zdraví trvající nejméně 6 týdnů. Jako těžkou újmu na zdraví kvalifikovala soudní praxe např. i zlomeninu nohy v kotníku, jejíž léčení trvalo 7 týdnů. Takový přechodný stav poruchy zdraví však nelze označit jako zvlášť závažné ublížení na zdraví, které by bylo způsobilé vyvolat duševní útrapy osob blízkých poškozenému v intenzitě odčinitelné peněžitou náhradou podle § 2959 o. z.„

Jen povinná očkování?

Podle zákona o náhradě za očkování se odškodňuje jen újma způsobená povinným očkování. Mezi ta patří dětská očkování a u některých zaměstnání, jako jsou třeba hasiči či zdravotníci, očkování proti žloutence.

U nepovinných očkování by bylo možno uvažovat o odškodnění v případech, kdy by kupř. byla vadná šarže vakcíny nebo kdy by lékař vakcínu aplikoval nesprávně, kdy by se jednalo o postup tzv. non lege artis. Důkazní břemeno v těchto situacích leží na poškozeném. To, že se takové případy řeší podle obecné právní úpravy občanského zákoníku, vyplývá přímo ze zákona o náhradě za očkování (ale platilo by to i bez tohoto výslovného odkazu).

Očkování proti koronaviru samozřejmě není koncipováno jako povinné. Proto se na něj zákon o náhradě za očkování nevztahuje, možné by bylo řešit jen výše uvedená pochybení podle občanského zákoníku.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Stovky Izraelců se nakazily Covidem-19 hned po očkování ..... IZRAEL: Viac ako dvesto izraelským občanom diagnostikovali koronavírus iba deň potom, čo boli očkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech, informuje portál Russia Today. (Foto: Wikimedia)

Tento trik vám umožní vyčistit cévy, obnovit normální krevní tlak Detonic Zbavte se parazitů z těla doma za 3 dny! Detoximel 113letá Češka radí čistit cévy doma. Recept je jednoduchý CARDIO ACTIVE Trápí vás visící břicho? Zkus tohle a po týdnu uvidíš efekty Keto Diet Počet tých, ktorí dostali Covid-19 napriek tomu, že boli očkovaní, bol podľa údajov z Channel 13 News asi 240 ľudí. Vakcína Pfizer/BioNTech, na ktorú sa izraelské zdravotnícke orgány spoliehajú, neobsahuje koronavírus a nemôže infikovať príjemcu. Potrebuje však čas, aby genetický kód v lieku naučil imunitný systém rozpoznávať a napádať túto chorobu.

Vakcína vyrobená v USA si vyžaduje dve dávky. Podľa štúdií sa imunita voči Covid-19 zvyšuje iba osem až desať dní po prvej injekcii a nakoniec dosahuje 50 percent. Druhá injekcia sa podáva 21 dní po prvej a deklarovaná imunita 95 percent sa dosiahne týždeň potom. A samozrejme stále existuje päťpercentná šanca na infikovanie, aj keď má vakcína plný potenciál.

Izraelské spravodajské stanice, ktoré informovali o údajoch, vyzvali verejnosť, aby zostala ostražitá a dôsledne dodržiavala všetky preventívne opatrenia týkajúce sa Covid-19 počas mesiaca po podaní prvej dávky vakcíny.

Židovský štát v súčasnosti vedie masívnu očkovaciu kampaň. Zaočkovaných už bolo viac ako milión ľudí alebo takmer 12 percent populácie. Asi jeden z tisíc ľudí hlásil po injekcii mierne vedľajšie účinky, vrátane slabosti, závratov a horúčky, ako aj bolesti, opuchu a začervenania v mieste, kde došlo k zaočkovaniu. Iba niekoľko desiatok z nich vyžadovalo lekársku starostlivosť, uviedlo ministerstvo zdravotníctva.     (Čtěte na stránkách Důležité 24)


Nové náboženstvo sa volá vakcinácia. Už Boha niet, je vakcína ! Nový svetový poriadok ..... Nové náboženstvo sa volá vakcinácia. Už Boha niet, je vakcína ! Nový svetový poriadok.

Vylučovať osoby s prirodzene získanou imunitou má jasne za cieľ  , protežovať osoby vakcinované, na úkor nevakcinovaných.

To že, WHO tuto zásadnú zmenu nikde neoznámila a možno ju dohľadať len v materiáloch na webe WHO jasne ukazuje, že všetkým v čele WHO je jasné, že nie je dobré sa touto zmenou príliš chváliť.  Je to pochopiteľné, väčšina imunológov potvrdzuje význam prirodzené imunity, a jej podiel na imunite kolektívnej.

Budúci trend je tak jasný, jedinou správnou vierou, je tak iba viera vo vakcináciu, a keď hovoríme o viere, hovoríme tak to preto, že s vedou to nemá vôbec nič spoločného, ako dokazuje práve tento prípad vakcinácie (COVID19), ktorý nie je žiadnym príkladom vedy, ale ukážkou vakcinačného náboženstva.

A pritom zo zatiaľ dostupných vakcín, sa paradoxne priznáva , že súčasné vakcíny nie sú schopné zabezpečiť sterilizačnú imunitu, teda nie sú schopné zabrániť nákaze, čo znamená prieniku patogénu do organizmu a pravdepodobne ani teda šírenie nákazy na ďalšie osoby. Ideálne sú teda vakcíny schopné podľa tvrdenia farma loby, zabrániť iba symptómom, teda prejavom choroby. Rovnako  v prípade ďalšej kľúčovej podmienky, schopnosti zabezpečiť dlhodobú imunitu, to nebude asi príliš slávne, keďže „odborníci“ hovorí iba o odhadoch, a to od štyroch mesiacov, až po jeden rok, u ruskej vakcíny sa uvádza až 2 roky, takže ver kto môžeš a čomu môžeš.     (Čtěte na stránkách Politolog)


K čemu je vlastně ta vakcína? ..... Ať se na mě nikdo nezlobí, ale není to žádné světlo na konci tunelu, nepřinese nám zpátky normální život. Stále se budou moci všichni infikovat a stále budou nemoc šířit. Navíc vakcína přinese neprozkoumané vedlejší účinky včetně úmrtí.

Absolutně nechápu ty politiky, kteří si jedou tu obehranou písničku o jediné možné cestě v podobě očkování. To si fakt myslí, že jsou lidé tak pitomí? Je to až potupné a trapné, když se politici chovají jako dealeři farmaceutických firem. Sami snižují svůj kredit a přispívají k oslabení demokracie. Protože těžko mluvit o demokracii, když ten, kdo skutečně vládne, jsou nemorálně bohaté a extrémně neetické farmaceutické firmy. . Vrcholem idiocie je plánovaná reklamní kampaň na očkování, kterou si nechají aktéři z našich daní zaplatit a budou nahánět oslabené seniory do experimentu, který nemá obdoby. Není divu, že “vakcinátoři” bohatnou nevídaným tempem. Odírají nás naprosto bezskurpulózně a ani nemusí hnout prstem – práci za ně dělají hloupí a vystrašení politici.

Jaké jsme si zvolili, takové máme a věru to není hezký pohled.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)

Slyšel jsem hezké rčení: "To není světlo na konci tunelu, ale světla protijedoucího rychlíku!"


4.1. 2021     Světová zdravotnická organizace schválila nouzové použití Pfizeru ..... V posledních hodinách roku 2020 schválila Světová zdravotnická organizace (WHO) nouzové použití vakcíny Pfizer. V opatrnicky formulovaném stanovisku WHO uvádí, že její experti dospěli k názoru, že kvalita, míra bezpečnosti a účinnosti vakcíny Pfizer vyváží potenciální rizika...

V Evropě jsou ovšem státy a politici, pro které - aniž by podrobili vakcínu přísnému přezkumu - stanovisko WHO nic nenamená...

Pfizer je ovšem na druhou stranu vůbec první anti-covidovou vakcínou, které WHO udělila svůj opatrnický souhlas. Lze předpokládat, že obdobný souhlas vytáhne WHO ze šuplíku i pro Sputnik V - ale až v roce 2021, zřejmě aby alespoň přece jen nebyl prvním, a WHO se tak zavděčila USA, které z ní za Trumpa chtěly vystoupit, čímž by ztratila svouji prestiž.     (EUrabia)


Světová zdravotnická organizace “nenápadně” změnila definici stádní imunity. Nyní již jí lze prý získat pouze očkováním. Tohle není poprvé! Hlavní sponzoři WHO jsou G. Gates a nadace výrobců vakcín Gavi ..... Světová zdravotnická organizace (WHO) nenápadně v říjnu 2020 změnila původní a obecně uznávanou definici tzv. stádní imunity (herd immunity). Mezi lékařskou a odbornou komunitou je stádní imunita definována jako přímá ochrana před infekcí, kterou lze získat buď očkováním, nebo tím, že infekci prodělá dostatečné vysoké procento populace. Podle WHO to ale již neplatí a stádní imunitu prý lze již získat pouze očkováním!

Podobně “nenápadně” změnila WHO na podzim 2019 před vypuknutím plandemie koronaviru definici pandemie. Ta dříve byla označována jako epidemie, která má vysokou úmrtnost, vysokou nakažlivost a postihuje všechny kontinenty. WHO z nějakého záhadného důvodu vyškrtla hned 2 kritéria a to vysokou úmrtnost a nakažlivost – zůstaly pouze ty kontinenty. To se stalo 2 měsíce před tím, než začala celosvětová pandemie koronavirus. Trochu to připomíná izraelské vědce, kteří začali na vývoji vakcíny pro koronavirus “čistě náhodou pracovat” dávno před jejím vyhlášením!

WHO nemá již s ochranou zdraví nic společného a odchází na smetiště dějin jako globalistická PR agentura. Nikoho nepřekvapí, že hlavními sponzory WHO je nadšený propagátor očkování a depopulace planety B. Gates a nadace výrobců vakcín Gavi.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


KAM TY PENÍZE MIZÍ? ..... O plundrování státní pokladny ve jménu covidu není pochyb. Dotace neproduiktivních státních úředníků a řady dalších zaměstnanců vychází samozřejme především z daní vybraných od podnikatelů a soukromých firem, z jejich zdravotních a sociálních odvodů. Je li však velká část soukromé sféry znehybněna, přičemž na pracovních úřadech končí i řada prostých zaměstnanců z této oblasti, je vcelku logické, že státní pokladna strádá, neboť jí tyto peníze chybí. 

Správci státu pak musí sáhnout k opatřením v podobě značného schodku rozpočtu, což znamená zadlužení splácené v příštích desetiletích nynější mladou generací. Právě tou, která se pod vlivem politiků a médií přiklání k nesmírně nákladným ekologickým řešení vyfabulovaných problémů spojených s budoucností světa. Budou se tedy skládat jak na umoření dluhů vzniklých za doby koronavirové, tak i na budování velmi scestné strategie bezuhlíkové a ,,zelené” Evropy. Momentální nechození do školy, které mimochodem k jejich vědomostem moc nepřispívá, bude velmi drahé. Jenže to současným pubescentům nikdo nevysvětlí.

Vzpomeňte si na jistou Gretu, která před rokem plnila stránky světových médií, na ekonomickém fóru v Davosu křičela na světové politiky, ekonomy a lumpy stojící za mnohým zlem na planetě. V té době se místo chození do školy plavila z Evropy do USA a katamaránu, aby nemusela letět letadlem, byla tváří zelené ideologie. Kde je teď? Letadla nelétají stejně, nemají koho přepravovat, respektive po uzemnění některých boeingů a ukončení výroby největšího airbusu přišla pro letecký průmysl další rána v zákazu cestování. Ekoteroristé se zaměřili na výrobce energie a automobilů, budou likvidovat další prosperující odvětví. Naprosto přitom ignorují produkci plastických hmot, které dělají mnohem větší škody než přírodní uhlík. Ukřičenou Gretu tak nepotřebují, covid zastavil rozlet i ekoaktivit na školách. Studenti tak důvod k nestudiu získali jinde. Jen možná díky tomu, že se nemají možnost naučit počítat a ekonomicky myslet, de fakto netuší, že za vše jednou budou platit.

Vraťme se však k státním financím. Rozpočet navržený se schodkem může projít jen ve státním zřízení. U soukromníků by okamžitě taková ztráta znamenala konkurs, likvidaci firmy či jednotlivce. Pokud by v kolonkách výdělek a náklady převažovala druhá veličina, není důvod cokoliv dělat. To je logický závěr, který musí udělat každý jen trochu inteligentní hospodář. Bohužel tím naši vládní úředníci nejsou již několik volebních období. Dotace velké části aktivit Andreje Babiše podporující jeho bohatnutí je toho důkazem, podobně podpora solárního byznysu, nechopnost zastavit Bakalou prováděnou devastaci OKD, či financování neziskového politického sektoru. A doba covidová jim ještě více rozložila mysl a uvolnila ruce. Nezodpovědně se tak chovají jak přímo tvůrci rozpočtu, tak i poslanci rozpočt schvalující, také státem jmenovaní manažeři velkých firem. Aktuálně třeba zdravotních pojišťoven a nemocnic.

V přiloženém uniklém dokumentu z jedné z nich je ukázáno, jak zdravotnická zařízení odčerpávají peníze právě ze zdravotních pojišťoven. Covidohysterie umožnila nastavit poplatky vybírané za pacienta podezřelého na onemocnění koronavirem na vyšší úroveň, než u jiných případů. Logicky je pak jasné, že managment nemocnic vycítil  příležitosz vydělat i v době, kdy se neprovádí jiné zákroky, a vytvořil si prostor na to, jak z pojišťoven dostat co nejvíce peněz. A to v době, kdy například VZP je v minusu a volá po obří podpoře ze strany státu.

Vzhledem k tomu, že Babiš, Blatný, Prymula & spol. čístí státní pokladnu spravovanou ministryní Schillerovou až do dna, například nákupem předraženého zdravotnického materiálu včetně nekvalitních testů na covid a podezřelých vakcín proti němu, dále drahou propagandou a nesmyslným dalším uzamykáním ekonomiky, bude zajímavé sledovat, jak budou chtít poskytovat nutnou lékařskou péči všem plátcům zdravotního pojištění. Je totiž velmi pravděpodobné, že díky předraženému řešení uměle vyvolané pandemie nebude možné provádět dosud běžné lékařské zákroky. Takže, milí kolenáři, onkologicky nemocní soupeřící často s časem, lidé s problematickým žlučníkem či čekající na ledvinu a s dalšími vcelku běžnými onemocněními, možná se budete muset obrnět trpělivostí a asi se někteří z vás ani léčby nedočkáte. Díky postupu nemocnic, politiků a covidohystericků jsou totiž peníze předurčené na vaše operace jaksi rozfrcané. A nejen ty. 

V kontextu s výše uvedeným je smutné uvědomění si toho, jak někteří lidé extrémně na covidu zbohatnuli. A to nejen v zahraničí ve farmaceeutickém průmyslu, ale i u nás. Týká se to všech obchodníků se strachem, politiků a určitých manažerů. Už chápete, kam nás, tedy mimo jiné, covid dostal?     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


KDO JE VLASTNĚ GEORGE SOROS ..... Vzhledem k tomu že mi přišlo v soukromých zprávách poměrně dost dotazů kdo je vlastně George Soros o němž se v poslední době poměrně dost hovoří, rozhodl jsem se stručně (vzhledem k tomu že se o globální politiku zajímám už déle) napsat (i směrem trošičku do historie) o co v souvislosti s osobou George Sorose ve vztahu s globální politikou vlastně jde.

George Soros se narodil 12.8 1930 v maďarské rodině právníka. Z maďarska odešel po válce a od roku 1947 žil v Anglii kde studoval ekonomii a filosofii na londýské ekonomické škole. V roce 1956 odešel do USA s cílem vydělat velké peníze na Wall street.

V roce 1970 založil fond Quantum fund na kterém se mu povedlo vydělat během deseti let 4000 % původního vkladu.

I dále se mu pak dařilo na finančních trzích a některými transakcemi se mu povedlo zaujmout nejmovitější rodinné bankovní klany celého světa (rodiny Rotschildů a Rockefellerů), kteří mu díky jeho finančním schopnostem svěřili správu značné části jejich obrovského jmění.

Svěřené finanční prostředky (astronomických částek) a podpora globálně velmi vlivných klanů Georgi Sorosovi dala značnou globální moc, kterou při své neobyčejné inteligenci dokázal řádně zúročit směrem k absolutní globální moci.

Promyšleným investováním do různých fondů (nebudu se s nimi vypisovat neboť je jich mnoho a většinu už znáte z médií) se Sorosovi podařilo dostat pod svoji absolutní kontrolu globálně velmi vlivné organizace jako například OSN, Amnesty International, Norské fondy, Transparency international a Human Rights Watch.

Svojí silnou finanční podporou liberálních stran a politiků v USA získal velmi významnou moc v klíčových státních (vládních) institucích což mu dalo možnost vyvolávat ve jménu ¨humanity a demokracie¨ války po celém světě na nichž výrazně profitoval.

Tyto války se mu dařilo prosadit zejména díky Hillary Clintonové a Madlence Albrightové, které byly v tu dobu šéfkami diplomacie (ministryněmi zahraničí) a byly jím finančně významně podporovány.

Po skončení prezidentského mandátu Obamy (jeho politická kariéra byla z drtivé většiny projekt Sorose) investoval velké finanční prostředky do prezidentské kampaně Hillary Clintonové aby mohl dál (kontinuálně) vládnout jak spojeným státům, tak celému světu ve jménu prezidentky a vlády USA. Přes jeho výraznou finanční intervenci (a výraznou manipulaci s volebními lístky) se mu nepodařilo v prezidentských volbách přehlasovat rozumné lidi, kterých je zřejmě v USA zatím ještě většina (dost jich také prohlédlo po tom, když jim došlo o co vlastně šlo ve válkách v Afghánistánu, Iráku, Libyi a Sýrii a už to odmítli dál podporovat zvolením Clintonové).

V bývalém Sovětském svazu připravil státní převrat (ve jménu perestrojky a glasnosti) významnou podporou budoucích prezidentů Borise Jelcina a Michaila Gorbatchova (jejich vzájemné propojení a spolupráci dokládám v přiložené fotogalerii). Později Sorosovi plány na kontinuální ovládání celého bývalého Sovětského svazu ovšem překazil Vladimír Putin, který zahrál na vlasteneckou notu Rusů (naštěstí pro Rusko se mu nepovedlo příliš proniknout do veřejnoprávních médií a vzdělávacího sektoru jako se mu to povedlo v celé EU) a Rusové si zvolili za prezidenta Vladimíra Putina, který díky znalosti závadného záměru George Sorose provedl v Rusku potřebné očištění od Sorosova vlivu díky splacení ruského dluhu vůči jeho bankám, vykázáním jeho škodlivých ¨neziskovek¨ a škol kde pouze šířili Sorosovi prospěšnou propagandu.

V české republice (samozřejmě ještě za éry československa) získal vliv prostřednictvím výrazné finanční a ¨morální¨ (dalo by se spíše říci nemorální) podpory (morální zejména vysíláním rádia svobodná evropa a hlasu ameriky) našeho budoucího prezidenta Václava Havla a dalších ¨našich¨ budoucích ¨disidentských¨ politiků už v dobách hlubokého socialismu. V souvislosti s vlivem George Sorose v české republice nesmím vynechat člověka, který sehrál velmi významnou roli v šíření Sorosovy propagandy za velmi výrazný pašalík zejména ve formě přihrání do kapsy celé společnosti OKD včetně ohromné spousty bytů, které měli být prodány za zbytkovou cenu zejména horníkům a obyvatelům severní moravy, kteří v té době již zmíněné byty obývali. Ano jak již správně tušíte jde o Zdeňka Bakalu. Zdeněk Bakala byl již dlouho před naší ¨sametovou revolucí¨ domluven se Sorosem že na revanš za již zmíněného pašalíka pomůže Sorosovi prosadit do našeho školství jeho propagandu prostřednictvím dosazení ¨vhodné¨ (pro tento záměr) akademické obce (zejména děkanů a rektorů) do klíčových vysokých škol v naší republice. Dále investicí do veřejnoprávních médií a různých tiskovin se zajistilo, aby se k lidem dostala jen pro ně potřebná ¨pravda¨. Dále dosazením klíčových lidí na ministerstvo školství (a šířením závadné propagandy přímo na školách všech stupňů a zaměření) se jim povedlo dosáhnout špatného smýšlení mladých absolventů těchto škol.

Děkuji Panu bývalému Premiérovi Slovenské republiky, že jako první důrazně promluvil o Georgi Sorosovi ve velmi sledovaném prohlášení ohledně cesty Slovenského prezidenta Kisky do USA kdy si jel pro za Georgem Sorosem pro ¨noty¨. Díky tomuto prohlášení se konečně začalo o Sorosovi mluvit. Což považuji za žádoucí. Neboť se zlem se dá mnohem lépe vypořádat pokud je zlo konkretizováno.

Pro zdravý vývoj české politiky by bylo žádoucí, aby naši politici po vzoru Maďarského Premiéra Viktora Orbána od nás vykázali veškeré na Sorose napojené ¨neziskovky¨ a organizace. A zpřetrhat vazby na veřejnoprávní média zájmovým lidem, kteří v těchto médiích šíří propagandu a spousta lidí (kteří nemají jiný zdroj informací) potom této propagandě věří.

V české republice jsou nejvíce na Sorose nejvíce napojené (samozřejmě většinou nepřímo (s vyjímkou Miroslavy Němcové z ODS)) tyto strany: TOP09, KDU-ČSL, Zelení, část ODS, část ČSSD a Piráti. U pirátů je provázanost obzvláště sofistikovaná neboť mají přímou (avšak skrytou) podporu v našem školství a celoevropská centrála pirátů je přímo v Bruselu.

PS: uvedené informace jsou z mé hlavy (je to můj vlastní názor) a z dlouhodobého čerpání potřebných informací z různých zdrojů. O to zda jde o konspirace či o skutečný stav politické situace z globálního hlediska již nechám na posouzení každého z Vás. Přeji vám pozitivní budoucnost i s ohledem na vaše rozhodování ve všech nadcházejících volbách.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Vedoucí vědecká pracovnice WHO: Není žádný důkaz, že vakcína COVID-19 brání přenosu viru ..... Zase do toho vstoupila WHO přednesením matoucích komentářů o vakcíně na koronavirus, kdy varuje, že „neexistuje žádný důkaz věrohodnosti toho, že injekce zabráním přenosům“ a že lidé, kteří dostanou vakcínu, by měli dále nosit masky a dodržovat všechny ty sociální odstupy a směrnice pro dopravu.

Tyto komentáře pronesla vědecká šéfová WHO Soumya Swaminathan během virtuální tiskové konference konané v pondělí.

Klip s tímto problematickým sdělením začal cirkulovat na sociálních médiích.

„V tomto okamžiku si nemyslím, že máme doklady o tom, že by nějaká vakcína mohla být brána za věrohodnou, že lidem zabrání v šíření infekce a v jejím přenosu.“

Samozřejmě, že bližší pohledy na výzkumy zveřejněné Pfizer a Moderna ukazují, že ty studie ve skutečnosti netestovaly, zda vakcíny opravdu brání přenosu viru; cílem zkoušek bylo zjistit, zda očkovaní pacienti vykazují symptomy COVID v míře, která je podstatně nižší, než lidé, kteří očkováni nebyli. To je tak všechno. Ač by ta data šla brát jako náznak, že míra přenosu bude nižší, tak je to zjevně jen hypotéza.

Na twitteru někteří ten komentář kárali.

Doktor se uchýlil k vysvětlování, že neexistuje žádný důkaz poukazujíc, že ti, kdo byli očkováni, nebudou hrozbou, když budou cestovat do cizí země, řekněme Austrálie s nízkým výskytem COVID.

Kvůli tomu by mohlo pomoci, kdyby WHO poskytla nějaké objasnění, které lze brát jako poskytnutí o dost většího kontextu k vysvětlení tohoto prohlášení.

My ale máme podezření, že to neudělají.

Proč? No, možná protože by takový kontext mohl podvrátit tvrzení činitelů určitých vlád, že neexistuje absolutně žádný důvod ke zpochybňování účinnosti a že existují potenciální vedlejší účinky (jak dlouhodobé, tak krátkodobé) spojené s novými vakcínami na COVID-19.     (Čtěte na stránkách AC24)


Slovenskem otřásá skandál a podezření z umučení a vraždy bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského ve vazební cele, uniklá lékařská zpráva je jako z hororu! Bulva pravého oka vyhřezlá z oční jamky do nosní dutiny, prolomená oční klenba, těžký otok horního i spodního víčka, dvojité vidění! Nejprve prý ve vazbě upadl na činku, poté se pod ním zvrtl invalidní vozíček a uhodil se pro změnu do temene hlavy a nakonec se oběsil na teplákové bundě, kterou si vyžádal, protože v cele asi nešlo ústřední topení a byla mu zima! Generál Lučanský jako první Matovičův umučený politický vězeň? ..... Nový rok 2021 je tady a začíná horším způsobem, než by si člověk uměl představit. Slovenskem v posledních hodinách otřásá neuvěřitelný skandál, který vykresluje brutální fašizační procesy v zemi pod Tatrami, ke kterým začalo docházet po nástupu nové vlády Igora Matoviče vloni na jaře. Bývalý slovenský policejní prezident a generál Milan Lučanský totiž za záhadných okolností zemřel ve vyšetřovací vazbě a údajně spáchal sebevraždu.

Na veřejnost však unikly informace a včera dokonce i lékařská zpráva,  které vykreslují neuvěřitelně brutální příběh plný násilí, podle všeho mlácení a fyzických útoků, které nakonec vedly ke smrti policejního ex-prezidenta. Ten se podle informací slovenských alternativních médií, ale i opozičních politiků, stal prvním umučeným politickým vězněm Igora Matoviče. My jsme včera posunuli uniklou lékařskou zprávu našemu kolegovi, lékaři, aby zhodnotil informace v nálezové lékařské zprávě. A zhodnocení je naprosto zdrcující.

Gen. Milan Lučanský

Nejprve si řekněme, jak to celé začalo. Vláda Igora Matoviče spustila koncem loňského roku operaci “Jidáš” zaměřenou na zatýkání vysoce postavených soudců a policistů podezřelých z korupce a podplácení, kterého se měli dopustit za vlády Roberta Fica a jeho strany SMER-SD. Národní kriminální agentura (NAKA) začala provádět razie po celém Slovensku a podle unikajících zpráv jsou zadržení vyslýchání a nuceni k tomu, aby vypovídali o lidech a osobách napojených na minulou vládu Roberta Fica a všechny politicky exponované činitele strany SMER-SD a rovněž HLAS-SD, což je odštěpené politické křídlo Ficova SMERu pod vedením Petera Pellegriniho.

Bývalý slovenský policejní prezident utrpěl před sebevraždou těžké poškození oka bizarním a neuvěřitelným způsobem, který vyvolává pochybnosti

Podle slovenských médií byl Lučanský podezřelý z braní úplatků ve výši přes půl milionu EUR za údajné krytí podvodů stíhaného podnikatele z Nitry Norberta Bödöra. Lučanský byl obviněn také v případu, ve kterém policie prý výměnou za úplatek v minulosti nestíhala synovce bývalého ministra hospodářství Petera Žigy. Bývalý policejní prezident Milan Lučanský pobýval v zahraničí a počátkem prosince se vracel z Chorvatska. Slovenská policie ho chtěla zadržet již předtím, ale nemohla, protože byl v cizině. Generál Lučanský ale pro média uvedl, že nemá problém a bude vypovídat a skutečně se 2. prosince na Slovensko vrátil. Okamžitě byl zatčen a byla na něj uvalena vazba. Od tohoto okamžiku se začaly odpočítávat poslední dny jeho života.

Názor z Facebooku

Večer 9. prosince utrpěl generál Milan Lučanský ve vazební věznici v Prešově těžké zranění. Neznámo jak prý upadl na posilovací činku, přičemž není jasné, kde se tato činka ve vazební cele ocitla. Lidé ve vazbě nemají režim podobný věznicím, kde mohou volně chodit a navštěvovat různé části budovy, posilovny, kulturní místnosti atd. Jedinou možností je, že policie dovolila Lučanskému posilovací činku na vazební cele. Rozměr a velikost této činky je rovněž nejasný, určitě se nejednalo o vzpěrací činku s tyčí, ale o činku posilovací do jedné ruky.

A tím vyvstává neuvěřitelná záhada, jak mohlo dojít ke zranění s popisem, jak uvádí slovenská policie v této kauze. Podle slovenské policie generál Milan Lučanský spadl na položenou posilovací činku tak nešťastně, že si prorazil oční klenbu pravého oka a došlo k těžkému zranění. Druhý den byl převezen do vojenské nemocnice v Ružomberoku na ORL kliniku, kde došlo k vyšetření zranění. A právě včera na veřejnost unikla fotografie zachycující lékařský počítač s otevřenou lékařskou zprávou Milana Lučanského.

Lékařská zpráva zachycuje devastující poškození pravého oka tupým předmětem a rovněž zranění zadní části hlavy po pádu na zem, údajně z vozíčku

V dokumentu je spousta lékařských termínů a výrazů, takže jsme dokument poslali našemu kolegovi, lékaři, aby nám zhodnotil, co vlastně se v dokumentu nachází. A popis zranění nám doslova vyrazil dech. Milan Lučanský utrpěl podle této zprávy devastující zranění pravého oka, při kterém došlo k uvolnění oční bulvy v oční jamce a oko bylo vraženo do nosní dutiny. Došlo k poškození nervových vláken oka, přičemž z lékařské zprávy vyplývá, že ošetřující lékař si není jistý, jestli dvojité vidění, které pacient popisuje v následku zranění, je způsobeno poškozením oční bulvy a její optiky, anebo se jedná o poškození nervových drah z oční bulvy do mozku.

Lékař proto ve zprávě navrhuje lékařské neurochirurgické konzilium, aby určilo samotnou povahu zranění, sám lékař si tak na určení diagnózy netroufl, uvádí náš kolega. Návrh na konzilium lékaři provádí podle Hippokratovy přísahy v situaci, kdy si nejsou jistí povahou zranění a způsobem léčby, takže nemohou rozhodnout samostatně a sami, musí přizvat další odborníky pro určení povahy zranění a usnést se společně v konziliu.     (Čtěte na stránkách AENews)


Lži jsou šířeny nadále, nevěřme jim .....  Nový rok pokračuje tak, jak starý skončil. V ulicích je polomrtvo, lidé mizí především do přírody. Demonstrace pořádaná večer na Silvestra na Václavském náměstí byla přehlídkou policejní výstroje a naivity pořadatelů. Myslet si, že ve večerních hodinách v tento den přijde do centra Prahy demonstrovat mnoho lidí, je prostě ze zásady hloupé. Kdo mohl, odjel přes den na hory nebo někam, kde byl daleko od policistů vedených na dálku Hamáčkem.

  Dělat revoluci v počtu sto účastníků je podobné, jako když jdete s prakem na atomovou bombu. Dokud se nepodaří sjednotit více lidí, a to není ani dav v počtu 200 000, nic se nezmění. Pořádání protestů musí mít svou úroveň a solidní technické zázemí. A také aspoň v rámci možností reprezentativní moderování. Amatérismus současných aktivistů je bohužel pro mnohé kontraproduktivní. V zahraničí se protestuje také. Nový rok začali demonstrací například v rakouském městě Linz, kde se sešlo 15000 lidí, a aniž by byli ohrožováni policií, ukázali svou nespokojenost s nesmyslnými opatřeními evropských vlád. Komu se zdá být překvapivé, že většinou konzervativní a poslušní Rakušané jsou v tomto směru aktivnější než my, má svým způsobem pravdu. Češi a Moravané se chovají jako ovce.

  Nechali jsme si vzít mnohé. Práci, peníze a zisky, sociální život, sport, kulturu, přístup k řádnému vzdělání, cestování. I když zatím u nás nezacházíme do takových extrémů, jako třeba na Slovensku, přesto se život naprosto přetváří. Už víme, že nejde o něco dočasného, reálně hrozí nevratné změny. A to je doslova pobuřující. Politici si s námi dělají to, co chtějí. Pokud někdo poslouchal novoroční projev předsedy vlády Babiše, musel získat dojem, že koronakrize byla pro nás v důsledku prospěšná. Neskutečná hra na city by možná rozplakala méně přemýšlivé, lidi krachující, žijící ze dne na den musela především naštvat. Nazvat epidemii za výzvu, se kterou se řada podnikatelů poprala s hrdostí, někteří z nich dokázali založit prosperující nové firmy, je výsměchem těm, kterým bylo zakázáno vykonávat svou činnost. O to více, že se nárůst majetku Andreje Babiše za poslední rok odhaduje na +20 mld. korun. Vyzdvihovat využívání internetu k udržování kontaktů a tvrdit, že Home Office si lidé oblíbili, je doslova arogance. Ignorovat ztrátu možností potkávat se, komunikovat, být spolu v rodinách i mimo ně je prostě pro budoucnost nebezpečné. Takto žít prostě nechceme.

  Lze se domnívat, že nynější situace je předzvěstí toho, co se bude dít v blízké budoucnosti. Momentální fenomén covid-19 může být později nahrazen jinou epidemií, ale využít lze i vymyšlenou ekologickou hrozbu, vzpomeňme na ozónové díry, možnosti udávat různé koncentrace jakýchkoliv plynů, ale také třeba nedostatek elektřiny či například vody. Elity si již vyzkoušely, co vše si mohou dovolit. Kam až lze zajít, ukazují Slováci. Vražda bývalého policejního prezidenta je ukázkou zvůle moci tamní stávající vlády. Omezování návštěv v samotných rodinách už jer doslova teror, uvědomíme li si, že nežijeme v době války, ale pouze zažíváme uměle vytvořenou pandemii. Naprostá nedůvěryhodnost zdrojů informací způsobuje mezi lidmi zmatek.

  Snad nikdy neexistovalo tolik rozporuplných zpráv, jako nyní. Naprosto protichůdných. Navíc právě ti, kterým věříme minimálně, stojí za propagandou něčeho, co dle všeho je buď neúčinné, nebo dokonce škodlivé. Což vzbuzuje strach a obavy. K tomu je nám vyhrožováno restrikcemi a sankcemi. Politici, kteří mají pracovat pro společnost, nás zamykají, ožebračují, zneužívají proti nám námi placenou policii. A teď nás i dost možná ohrožují. Propaganda, k níž jsou zneužiti chudnoucí či prodejné umělecké elity, jede na plné obrátky, k tomu vytváření strachu pomocí médií a čísel, jejichž původ nelze dohledat. Ne, nenacházíme se v době, ve které bychom chtěli žít. Buď ji zkusme změnit, nebo přijdeme o vše. A to je poselství inadhledu pro všechny naše čtenáře.     (Čtěte na stránkách iNadhled)


NĚKOLIK ZÁSADNÍCH OTÁZEK K „PANDEMII“ A NEKONEČNÝM LIKVIDAČNÍM OPATŘENÍM ..... Pokud sledujete i něco jiného než apokalyptické ČT a Novinky/Seznam Zprávy, určitě vám přišel rok 2020 fascinující. Ne tím, že k obrovskému množství existujících virů zase přibyl jeden nový, ale kvůli tomu, jak totální rozpor je mezi tím, co kolem sebe vidíme vlastníma očima a vnímáme vlastním rozumem a tím, co prezentují velká média a politici.

Je Nový rok a místo toho, abychom vzhlíželi k budoucnosti s optimismem a s plány, co všechno v roce 2021 zlepšíme, tak na nás velká média dál sypou další a další apokalyptické vize (mimochodem, prakticky žádné mediální vize vymírání lidstva se za posledních 10 měsíců ani náhodou NESPLNILY). Z naprosto nesmyslných čísel počítaný PES hrozí, že splní plán na 105% a zdraví lidé budou mít domácí vězení asi až do konce světa…nebo dokud se všichni absolutně nepodvolí novému řádu světa a “novému normálu”.

K podivné reakci mnoha “vyspělých” států na nový virus mám řadu otázek, které jistě nejen mě nedají spát.

Uvidíme, co nám rok 2021 přinese. Hodně to záleží i na nás všech a na tom, jak se budeme chovat. Všem přeji, aby se do společnosti opět vrátilo aspoň trochu zdravého rozumu, znovu se navázaly normální a zdravé sociální vazby a pustili nás z nesmyslného domácího vězení.

PF 2021!     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Silvestr před 5 léty ukázal barbarství migrantů ..... Chce se mi napsat, jestli si ještě vybavíte migrační tsunami z roku 2015, ale berte to spíš asi jako řečnickou otázku. Kdo z patriotů a rozumných lidí by si to nepamatoval, že. Nicméně je nutné si to připomínat, nesmíme na to zapomenout zvlášť, když nám teď pořád dokolečka tlačí do hlav, že to byl jen začátek. Další vlny multikulti neštěstí jsou na cestě a ještě jiní hodlají brzy vyrazit směr Evropa a bude jich moc.

A nic je nezastaví. Není vůle.

Pět let měla EU čas na přípravu toho, aby se rok 2015 už nikdy neopakoval. Celých pět let promarnila.

Zásadní problém totiž je, že zatímco evropský patriot žádá zastavit tu agresivní „lidskou“ vlnu, tak ti, co mají moc, nikým nevolení úředníci Evropské komise se starají jen o to jak muslimské krimigranty moc hezky přijmout a postarat se o všechny jejich potřeby. Na úkor původních Evropanů tyto dárečky ubytovat, obléct, nasytit a potěšit je nějakými těmi eury, aby si měli za co nakoupit nože a mačety.

Média v tom roce 2015 zásadně mluvila o migráčcích pozitivně, optimisticky až radostně, bylo nám sděleno, že to jsou tiší, nenároční, vděční a těžce zkoušení uprchlíci, kteří přijeli pracovat na naše důchody. Vzdělanější než průměrný Evropan, byli to samí doktoři a inženýři. K tomu aktivisté v řadách novinářů přidali fotky ojedinělých matek s dětmi s velkýma smutnýma očima. Jenže bohužel pro ně, žijeme v době, kdy svět se smrskl kvůli všudypřítomným mobilům s foťákem a v době internetu. Ten zaplavily fotky a videa, co ukazovaly úplně něco jiného. Mladé silné chlapy s rozhněvaným obličejem ve vojenském věku a „vojensky“ vypracovanými těly. Úplně v každé kultuře mladí muži páchají nejvíc vážných zločinů a tihle miláčci se do Evropy vnutili ze zemí, kde je vysoká kriminalita, ženy jsou lidé druhé až třetí kategorie a kde se za homosexualitu dává oprátka či sekera. Muslimové, co mají nejen povoleno, ale přímo i doporučeno znásilňovat nemuslimky. Pochopitelně nadržení, když své ženy nechali doma.

Pravé obrazy migrační vlny viděli úplně všichni. A přesto se velká část evropské populace nechala oblbnout a stála v davech u přístavů a na jejich lodi z plna hrdla tihle pomatenci mávali a zběsile vítali. Fakticky z černovlasých příchozích měli radost, byli pyšní, že jsou sami jsou ti záchranci.

To, co viděl každý onálepkovaný jako xenofob a islamofob a čert ví jaký fob úplně zkraje, vyšlo pro vítače najevo jen o pár měsíců později.

Silvestr 2016.

V Kolíně nad Rýnem a několika dalších německých městech v době, kdy lidé v ulicích slavili Silvestra, tak i Novoevropané se chtěli trochu pobavit.

Tisíce tichých, vděčných a vzdělaných migráčků ve velkých davech obklíčily a sexuálně obtěžovaly či přímo znásilnily stovky německých dívek a žen. Je to taková originální a dobře zaběhlá zábava většinou Arabů nebo severoafričanů, říká se tomu Taharuš (Taharrush Gamea / Tahar Rush / Taharrush jama’i), znásilňovací hra. Když nic jiného, tak to velmi vypovídá o jejich mentalitě a pohledu na nemuslimské Evropany.

Naprosto příznačné bylo, že jak média tak policie se snažili celý ten „incident“ před veřejností utajit. Pět dní se mlčelo, pět dní se tvrdilo, že Silvestr si všichni Němci a Němky moc pěkně užili.

Od té doby byla ta evropská kultura multikulturně obohacena o tak pěknou věc jako je hromadné znásilňění a znásilňovací gangy zaměřené na opakované a dlouhodobé zneužívání bílých dětí zvaných „snadné maso“ (Easy Meat). Respektive se to dělo dlouhodobě v Británii, Švédsku a dalších velmi pečlivě obohacených evropských zemí a konečně to svinstvo vyplavalo na povrch. Dodnes se nemůžu vzpamatovat z toho, že opravdu existují lidé, kteří nepomohli těm dětem, ale pomohli znásilňovačům. Celé dekády, rok za rokem, měsíc za měsícem, den za dnem pro ně bylo přijatelnější zavřít oči nad tím, že desítky dětí jsou brutálně znásilňovány, prodávány, mučeny a ponižovány, než představa, že proti tomu zakročí a někdo je může označit za rasisty.

Nepochopím.

Nechci pochopit.

Navíc, naprostá většina co mlčeli a nechali další děti procházet peklem, jsou pořád na svých pozicích, na svých místech či ve službě!

Ještě než se drahoušci podělili o svou znásilňovací hru, v listopadu 2015 v Paříži ještě předvedli, že rozhodně nepřišli v přátelství a míru. V pátek třináctého vybuchlo několik bomb a v klubu Bataclan s puškami stříleli teroristé Evropany jak kačeny. Toho dne v Paříži zavraždili 130 lidí, 416 zranili, z toho 100 těžce a s trvalými následky.

Nějaké to vítačské obočí povyjelo drobným překvapením. Nicméně jak do zblbnutí opakovala „matka uprchlíků“ Merkelová: „Wir schaffen das.“

A pak se všichni semknuli, omluvili všem muslimům a „uprchlíkům“ za občasný nevlídný pohled od ošklivých a přízemních fobů, nasvítila se v barvách francouzské trikolory Eiffelovka a svět byl zase úžasný a krásně pestrobarevný a multikulturní. Liberálův vlhký sen.

Všimněte si, miláčci migráčci si na nic nehráli, od začátku sami předváděli co jsou zač. V některých městech se vylepovaly letáky v arabštině, aby „hosté“ nesrali po autech a neošahávaly bílé ženy, že my to tak tady neděláme. Ale média si dál jela svou radostnou notu jak jsou všichni přívětiví a docela jistě se velmi brzy integrují, proč by ne.

Tady mi vzteklý libtard bude chtít vysvětlit, že těch znásilňovačů a teroristů je mezi příchozími jen malé procento. Já na to říkám, že jsou stovky a třeba i tisíce znásilněných, zmrzačených, zavražděných, kteří by si dál spokojeně žily svůj život nebýt muslimských migrantů. Nebýt těch několika procent úplně zkažených černých ovcí.

Někdo to přirovnává k lentilkám. Když s jistotou budete vědět, že v balíčku bonbonů je jich několik otrávených, co uděláte? Odmítnete celý balíček, nebo ho přijmete a prostě počkáte, až se časem ukáže kolik otrávených lentilek tam je a jestli to zvládnete přežít?

Když nám EU konečně vnutí přijetí svého dílu muslimských migrantů i nadále vytrvale označovaných jako bezmocných uprchlíků, budeme tam mít své procento zkažených ovcí. Nevyhnutelně. Zajímá mne, jestli má unijní úředník nějaké limity. Jakože třeba tři vrazi, násilníci a teroristé ve stovce obohacovačů jsou moc, málo nebo tak akorát.

Kolik musí být zničených evropských životů, aby si moudré vládnoucí hlavy řekly, že to je už moc a další nepustit? Existuje vůbec takový limit?

Nebo hotovo bude až tu nebude ani jediný původní Němec, Švéd, Čech či Slovák?

Když se řekne původní Evropané, hned si vzpomenu na původní Američany a jak ti skončili. Byli nahrazeni silnější, vyspělejší i když agresivnější civilizací. Nás nahradí agrese, nenávist, lenost a fanatismus, a to v jediném slově: ISLÁM.     (Čtěte na stránkách Jitka Moody NEWS)


Tvrdá reakce syna Lučanského na Naďa a jeho výhrůžky o trestu pro toho, kdo vynesl na světlo zprávu o skutečných zraněních Lučanského ..... Minister obrany na Nový rok zareagoval na uniknuté fotografie údajných lekárskych správ zosnulého Milana Lučanského s tým, že chce potrestať vinníka, ktorý ich vyniesol na svetlo. Adam Lučanský, syn policajného exprezidenta, na to zareagoval. Hovorí o zastrašovaní. (Foto: Youtube)

Cévy se vyčistí okamžitě, tlak se vrátí do normálu! Recept Detonic Snězte to před spaním, budete hubnout o 2,5 kg během noci Slim4vit Při tlaku nad 150/90 musí být cévy vyčištěny. Zapište si recept Normalife Trápí vás visící břicho? Zkus tohle a po týdnu uvidíš efekty Keto Diet Naď uviedol:

„Urobíme všetko preto, aby sme identifikovali človeka alebo ľudí, ktorí takýto únik zdravotných informácií umožnili a aby tento človek alebo ľudia boli za takúto činnosť aj adekvátne potrestaní, vrátane trestnoprávnych následkov,“ vyhlásil.

Osobe, ktorá poskytne informáciu o tom, ako sa zdravotný záznam dostal na verejnosť, garantuje anonymitu, odmenu a beztrestnosť.

„Naopak, dal som za úlohu zodpovedným zložkám, aby veľmi dôkladne prešetrili únik fotografií zo zdravotného záznamu z operácie generála Lučanského,“ uvádza doslovne minister Naď a pokračuje. „Nie kvôli tomu, že by bolo čo skrývať, ten záznam iba potvrdil informácie, ktoré už boli predtým v médiách, ale kvôli tomu, že ide o pravdepodobnosť porušenia zákona. Urobíme všetko preto, aby sme identifikovali človeka alebo ľudí, ktorí takýto únik zdravotných informácií umožnili a aby tento človek alebo ľudia boli za takúto činnosť aj adekvátne potrestaní, vrátane trestnoprávnych následkov.

Na jeho slová zareagoval Adam Lučanský, syn zosnulého. V jeho slovách cítiť trpkosť a hovorí o zastrašovaní:

„Ak toto číta niekto kompetentný v súvislosti s únikom informácií z OČTK, rodina je/bola by akceptovala verejné uverejnenie lekárkej správy. Predpokladáme, že únik lekárskej správy nastal až po smrti. K originálu sme sa stále nedostali ani s plnou mocou od otca, kým ešte žil, nakoľko plná moc nebola overená notárom. Akýkoľvek hon na informátora je už bezpredmetný a s účelom zastrašovania,“ uviedol na sociálnej sieti.

Naď sa zrejme prerátal

Okrem toho, že paradoxne, Naď potvrdil autenticitu lekárskej správy, pri ktorej nebolo uvedené meno pacienta, iba lekára, a ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú tak definitívne usvedčil z toho, že nehovorila pravdu, keď informovala o banálnom zranení pri cvičení, vynára sa otázka, či má vôbec minister obrany takéto právomoci trestu.

Analytik Ján Baránek sa chytá za hlavu: „Aby sme tomu rozumeli. Trestnoprávne následky má niesť ten, kto usvedčil ministerku z verejného klamstva.(!) Navyše ju usvedčil „vynesením“ zdravotného záznamu, na ktorom nebolo meno a toto meno nám oznámil – Jaroslav Naď. Takže, nie je problémom klamstvo ministerky, ale to, že klamstvo sa odhalilo. A toto treba trestne stíhať!“

Baránek ďalej pripomína že Naď ako minister obrany „má veľmi obmedzené možnosti vyvodzovať trestnoprávne následky. Aj keď sa nie prvý raz pasuje do tejto úlohy. Môže naozaj len urobiť „všetko preto“, tak ako píše. Možno sa nájde niekto, kto urobí „všetko preto“, kto bude chcieť nejakým spôsobom stíhať aj p. ministerku Kolíkovú za šírenie klamstva a zavádzanie. Pán minister nie je ani sudcom, ani prokurátorom, ani vyšetrovateľom. Samozrejme, pokiaľ tieto fotografie vyniesol príslušník armády, nech si ako MO túto právomoc sprostredkovane uplatňuje. Ide totiž o vojenskú nemocnicu. Navyše, naozaj by som rád vedel, odkedy je trestné zverejňovať, resp. „vynášať“ zdravotné záznamy anonyma.“

Bratislavský lekár, ktorý komentoval status Jána Baráneka, taktiež popiera tvrdenia Naďa:

„Naď klame aj ďalej a to v tom, keď tvrdí synovi Lučanského, že o tom, či dostanú zdravotnú dokumentáciu rozhodne súd či orgány činné v trestno konaní… Poskytovateľ je po smrti pacienta povinný vydať zdravotnú dokumentáciu „manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby a to v celom rozsahu…“. Takto to robíme v nemocnici roky. Čo sa týka toho zranenia, je úplne jasné, že išlo o úder do oblasti oka s veľkou silou, čo spôsobilo reteobulbárny hematóm s nutnosťou dekompresie očnice v celkovej anestézii (inak by hematóm zatlačil na oko). Po slovensky, dostal nejakú bombu a mal poriadny monokel. Žiadny pád to nebol.“     (Čtěte na stránkách Důležité 24)


Letošní oslava Silvestra v evropských chalífátech – hořící auta i útoky na policii (videa) ..... Ráda bych především popřála všem čtenářům vše nejlepší v roce 2021, hodně štěstí, zdraví a pohody. Ale nám všem přeji do příštích let i to, abychom brzy nedopadli podobně, jako Francie nebo Švédsko, budoucí evropské chalífáty…

Právě v islamizovaných zemích byly součástí novoročních oslav také muslimské nepokoje, vyznačující se hořícími auty ve Francii a útoky pyrotechnikou na policisty ve Švédsku, kde došlo i k těžkým zraněním.

Nejprve se podíváme do Francie, o níž jsem zde včera psala v souvislosti s každoročními požáry aut ve velkých městech, především pak v lokalitách, které jsou již převážně muslimské.

Desítky vozidel byly zapáleny po celém Štrasburku poté, co skupiny vandalů z řad muslimské mládeže vyšly do ulic dopřát si každoroční „ohnivý“ silvestrovský zvyk, který měl vloni během svátků na svědomí stovky zapálených aut. Ve Francii byl vydán zákaz vycházení po 20. hodině, což samozřejmě nebylo pro slavící žháře žádnou překážkou.

Podle policejních zdrojů bylo ve čtvrtek v noci při žhářských útocích zničeno nejméně 30 vozidel. Během noci došlo k několika zatčením.

Doutnající auta, stejně jako ta, která plně pohltily plameny, byla vidět na videích zveřejněných na sociálních médiích, v některých případech byly slyšet hlasité výbuchy, když se vznítilo palivo.

Štrasburk, Silvestr 2020 ... V roce 2019 bylo ve městě spáleno asi 220 aut, letos úřady nasadily více policistů, kteří v ulicích dohlíželi na dodržování restrikcí, přesto se žhářství úplně zabránit nepodařilo.

Kromě celostátního zákazu vycházení ve 20:00 a řady uzavírek ulic ve Štrasburku, byly po celý prosinec zakázány ohňostroje. Místní policie také zřídila mobilní síly na strategických místech po celém městě. Celkem 100.000 důstojníků a četníků bylo rozmístěno po celé Francii . Ti měli dohlédnout na dodržování restrikcí o silvestrovské noci.

Řádění a požárům se ale ani tak nepodařilo úplně zabránit a to i přesto, že do akce byl nasazen i vrtulník, který pomocí světlometu dohlížel na ulice města.

Štrasburk není jediným městem, které se letos zúčastnilo každoročního novoročního žhářství, přičemž v loňském roce bylo ve Francii jako celku spáleno rekordních 1457 automobilů. O rok dříve bylo zapáleno 1290 vozidel. Od roku 2005, kdy Paříž a další města na tři týdny zachvátily nepokoje, se tato destrukce stala na francouzských předměstích jakousi tradicí, která má ovšem na svědomí nejméně tři úmrtí.

Stejně rušno bylo také ve Švédsku, kde sice nikdy nebyly přísné restrikce jako v jiných zemích, ale i kdyby byly, z policistů si mohamedánská mládež vůbec nic nedělá. Naopak, spíš je jim policie, která s nimi zachází v rukavičkách, k smíchu.

Ve Švédsku bylo rušno už poslední 2 dny před Silvestrem, kdy po celé zemi docházelo ke zřejmě koordinovaným útokům nejen na policisty. Není jistě náhoda, že došlo k velkému počtu takovýchto útoků po celé zemi.

Policisté, veřejnost a budovy byli ve velkém terčem útoků novoročními raketami po celé zemi. Policie přijímala poslední dva dny roku stovky hlášení o podobných incidentech. „V posledních 24 hodinách bylo po celé zemi vypáleno mnoho raket a petard,“ uvádí policie.

Navzdory přísnějším pravidlům proti ohňostrojům se zdá, že letošní oslavy nového roku byly násilnější, než jindy. V noci na 31.12. byli v Karlskroně zraněni dva policisté poté, co na ně asi 30 mladých muslimů vypálilo rakety. Jeden z důstojníků byl vážně zraněn.

„Bylo to naprosto chaotické. Šel jsem se podívat, jak to tam vypadá. Potom kolem mne proběhla tlupa mladíků, kteří stříleli rakety ke schodišti, zatímco jiní mladí lidé drželi dveře,“ řekl svědek, který poukázal na to, že on sám byl téměř střelen do zad.

Jen za poslední dva dny policie v západním Švédsku obdržela 300 hlášení útoků na policisty či občany zábavní pyrotechnikou.

V jižním regionu policie obdržela 200 hovorů za posledních 24 hodin.

Ve Skåne odpalovali „mladíci“ rakety do davu lidí. Škola v Dalhemu v Helsingborgu byla během týdne ostřelována raketami.

„Pyrotechnikou rozbili okna, proto byla na místo povolána záchranná služba a policie,“ řekl Torben Pedersen, zástupce velitele policie v Helsingborgu. Policie a záchranné služby ve Skåne byly také napadeny ohňostrojem a jejich vozidla byla zapálena.

Ve středu večer byla pyrotechnika záměrně vhozena do obličeje ženě, která byla v pizzerii v centru Öxnehaga v obci Jönköping. Oběť byla převezena do nemocnice, zatím není jasné, jak dalece je zranění těžké. Incident je popisován jako napadení.

„V posledních 24 hodinách bylo po celé zemi vypáleno mnoho raket a petard a okres Jönköping není výjimkou. Policie chce jasně zdůraznit, že osoby mladší 18 let nesmí používat rakety nebo petardy,“ uvedla policie na svých internetových stránkách.

Níže se můžete podívat na videa útoků na policii v „přistěhovaleckém“ Kungsmarkenu v Karlskroně. Na jednom videu je viděti, jak obyvatelé tamního ghetta provokují policisty tleskáním rukou před obličejem. Tito multikulturní „obohacovači“ pak křičí na policisty se silným přízvukem posměšky a nadávky jako: „ty se neodvážíš přijít blíž“, „malý hulibrku“, „děvky, děti“ a „máma pí…“, „skoč, malé prase, skoč“….

Když policejní vůz dorazil do ghetta, policisté byli nuceni ustoupit a volat posily, aby byli schopni zvládnout situaci v této oblasti.

Dva osmnáctiletí mladíci byli zatčeni a obviněni ze útok na policii. Jeden policista byl zasažen raketou, přičemž zranění byla zpočátku hodnocena jako vážná, ale ne život ohrožující.

V prvním videu útočili na policejní auta pyrotechnikou, druhé video již ukazuje spíš jen verbální napadání policistů a provokace, zahrnující snůšku nadávek….

K tomu jen dodávám, že muslimští vetřelci moc dobře ví, že proti nim policisté nijak tvrdě nezakročí ze strachu, že by byli nazváni rasisty a xenofoby, či dokonce za „rasové předsudky“ vyhozeni ze zaměstnání. I když se ve videu hovoří švédsky, tak ani není třeba rozumět. Jde především o ukázku toho, jakou „autoritu“ má policie u invazistů z muslimských ghett…     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


1.1. 2021     Americká univerzita Ohio State platí více než 100 pracovníků pro diverzitu a inkluzi. Ročně stojí 10 mil dolarů ..... Americká univerzita Ohio State zaměstnává více než 100 “odborníků” na oblast diverzity a inkluze. Ročně to daňového poplatníka stojí více než 10 mil. dolarů. Americké univerzity se postupně přeměňují na centra masového vymývání mozků, která nemají se vzdělání nic společného. Přitom studenti za vzdělání musí platit velmi vysoké školné, které je často zadluží na řadu let.

Bylo by zajímavé zjistit, kolik takových příživníků mají české univerzity. Nějací tam jistě budou….       (Česká věc)


TOTO NENÍ ŽÁDNÉ OČKOVÁNÍ, ALE NENAPRAVITELNÁ MANIPULACE NAŠEHO GENETICKÉHO KÓDU ..... Je to opravdu podivné. V minulosti to byli vždy lékaři a zdravotní personál, kteří nás informovali o nutnosti očkování a byli ochotni předložit důvody. Dnes nás tito lidé vesměs proti novému očkování varují. Zato prolhaná media a zrádní politikové neustále vyvolávají do světa důvody pro naprostou nutnost tohoto zákroku a dokonce by rádi trestali ty, kteří očkování odmítají. Politikové si zabalí půlku obličeje do hader, z nichž mnohé připomínají spíš spodní prádlo a pak se nechávají fotografovat! Za chvíli budou portréty s rouškami i na oficiálních dokumentech a od muslimských žen nás všechny bude dělit už jen ten šátek. Prý jedině očkování zastaví tuto plándemii. Předtím to byly jedině roušky a karanténa a nic z toho nefungovalo, případů je stále víc. Takže je naprosto na místě očekávat, že ani očkování fungovat nebude. Však i sám Dr. Fauci prohlásil, že „očkování nezabrání přenosu nemoci mezi lidmi.“ Jen pro zajímavost, tento neslavně známý lékař, kterému mnozí přezdívají Dr. Faust řekl nedávno novinám „New York Times,“ že jeho úloha není úloha vědce, ale manipulátora.

KORONAVIRUS BYL PŘEDPOVĚZEN V R. 2014 ... V r. 2014 předvídal badatel a spisovatel Anthony Patch, že přijde koronavirus, který bude uměle-vyrobená nemoc. Bude to prohlášeno za epidemii, ale jako nemoc to nebude doopravdy nebezpečné. Ten účel, proč bude něco takového rozšířeno do světa bude ten, aby se lidé hromadně dožadovali očkování. A proč se budou lidé dožadovat se očkování? Protože to očkování v sobě bude mít něco, co ti, kteří manipulují s celosvětovou lidskou populací budou chtít vpravit do našich fyzických těl. To něco bude DNA manipulátor, který okamžitě změní naše DNA a přidá k němu třetí část.

Jakmile budeme očkováni, přestaneme být lidmi a staneme se hybridními bytostmi. A zároveň projde celkem okamžitě naše DNA podstatnou změnou a my ztratíme vědomí o tom, že jsme tím pozbyli nezávislost, že jsme pozbyli schopnost myslet a rozhodovat se sami na svých, že jsme pozbyli veškerou víru a to jak víru náboženskou, tak víru v morální, etické a právní zásady. A v ten moment se staneme snadno kontrolovatelnými otroky našich manipulátorů.

JAK FUNGUJE NOVÉ, GENETICKÉ MRNA OČKOVÁNÍ ... Britský lékař, Dr. Andrew Wakefield vysvětluje funkci nového očkování následovně: DNA je základ naší genetické struktury a nachází se v každé buňce. Jeho úkolem je vyrábět bílkoviny s použitím posla RNA (messenger RNA, neboli mRNA). Takže mRNA je prostředníkem mezi geny a buňkami, které dokáže přimět k výrobě bílkovin. To, co podnítí imunitní reakci není mRNA, ale jsou to bílkoviny. Stejně tak v očkování, účinná látka je bílkovina. Protilátky zkoušejí pouze infekci zastavit, ale na její zničení jsou naprosto nutné bílkoviny. Nová očkování, také zvaná „RNA očkování“ nejsou v žádném případě očkování, protože neobsahují bílkoviny, které jsou nutné pro vyburcování imunitního systému. Takže RNA očkování je ve skutečnosti genetické inženýrství, neboli genetická manipulace.

Namísto vyprodukování svých vlastních bílkovin se tyto cizí mRNA obrátí na naše vlastní buňky a zkouší tyto donutit, aby výrobou bílkovin podnítily imunitní systém ke zvýšené činnosti. Když k tomu opravdu dojde, imunitní systém tyto útočníky napadne, jenomže tím napadá své vlastní buňky, napadá součásti sebe samého, neboli dojde k auto-imunitní reakci.

Nemoci, které jsou dnešní lékařskou vědou (z nedostatku lepších informací) považovány za auto-imunitního původu jsou:

Cukrovka č. 1, revmatická artritida, psoriáza, roztroušená skleróza, lupenka, zánětlivá nemoc střev, Addisonova nemoc (ledviny), Gravesova nemoc (porucha štítné žlázy).

Ta možnost, že se novým očkováním něco nesmírně pokazí, je obrovská. Za rok, za dva, nebo za pět, kdy už budou očkovány miliardy lidí, to bude skutečná katastrofa. Věda zde zkouší získat nadvládu nad přírodou, ale příroda si to rozhodně líbit nenechá.

Už když lékaři zkoušeli opravit chybný gen, o kterém věděli, že způsoboval určitou nemoc, změna se jim nepodařila, ale zato způsobili dominový vliv v celém genetickém systému člověka, kdy všecky jeho geny byly tímto zasaženy, takže toho museli zanechat.

To proto, že nikdo doopravdy nerozumí tomu, jak lidské tělo funguje.

Už jen když si uvědomíme, že mRNA očkování, které bylo vyvinuto laboratoří Moderna je jakýsi unikát, protože Moderna ještě nikdy, za 10 let své existence nevyvinula ani jedno skutečně funkční a použitelné očkování.

Očkování firmy Pfizer, které je rovněž mRNA, bylo vyvinuto ve spolupráci s laboratoří BioNTech v Německu, jejíž zakladatel, Dr. Ugur Sahin se honosí tím, že nové očkování bylo navrženo během načisto pár hodin, přes konec týdne. Něco takového se ještě nikdy nestalo. To nejrychleji vyvinuté očkování zabralo 4 roky. Dr. Sahin založil BioNTech firmu v r. 2008 spolu se svojí manželkou Özlem Türeci.

Výrobci očkování AstraZeneca spolupracují s Britským eugenickým hnutím. Eugenika znamená potraty, kontrola porodnosti, záměrné vyhubení nemocných, postižených a starých. Nové očkování vyvinuli ve spolupráci s Universitou v Oxfordu.

CO ŘÍKAJÍ O NOVÉM OČKOVÁNÍ ODBORNÍCI ... Virolog Dr. Sucharit Bhakdi říká, že tato tak démonizovaná chřipka byla ve skutečnosti velice mírná a úmrtnost na ni u lidí pod 70 let je skoro nulová. Veškerá úmrtnost je nad 70 let a to ještě tam, kde jsou přidružené vážné zdravotní potíže. Jenže jakmile někdo zemře a má koronu, anebo je podezření, že by ji mohl mít, jeho smrt je okamžitě klasifikována jako úmrtí na koronu. Však jen za tento detail na úmrtním listu dostávají lékaři a nemocnice extra příplatky. To je samozřejmě podvod, ale celý svět si to nechává líbit a ještě tomu věří.

My všichni jsme od přírody vybaveni obranou proti virům ve formě lymfocytů, což je základní kámen imunologie. Celá staletí se lymfocyty úspěšně staraly o naši ochranu proti nemocem tím způsobem, že zničily buňky, do nichž cizí viry vnikly za účelem rozmnožení. Za normálních okolností zůstanou viry v plících. Ale když je do nás injekčně vpraven virový gen, který je v nových očkováních, ten se rozšíří kamkoliv si zamane a to i tam, kde je to nežádoucí.

A přesto je zde snaha naočkovat nám genus viru a tím náš systém geneticky změnit. Všichni brojí proti geneticky ovlivněným potravinám a to, že budou sami geneticky změněni nějakým očkováním, to jim záhadně nevadí. A pak nás ještě budou strašit s dlouhodobými následky koronavirového onemocnění! Jaképak dlouhodobé následky? Vždyť o tom nejsou vůbec žádné informace, vůbec žádné důkazy. Je to pouhé plácání do prázdna.

Jistý lékař (nejmenovaný), který pracoval ve Wuhanu a podařilo se mu dostat se do Ameriky, hlásí obrovské množství mrtvých v Číně, jejichž smrt byla způsobena očkováním proti koroně. Rovněž potvrzuje, že všichni očkovaní skutečně tuto chřipku dostanou.

Hlavní lékař firmy Moderna varuje, že očkovaní lidé musí nadále dodržovat preventivní příkazy, protože očkování působí pouze proti velmi vážné formě této nemoci. Tím pádem je na místě očekávat, že očkovaní budou ještě určitou dobu roznášet virus do svého okolí.

Přesto, že je neustále zdůrazňována 90% účinnost nového očkování, je dokázáno, že z každého milionu očkovaných pouze 141 lidí nedostanou koronu. To je asi 0.01% – má to pak cenu nechat se očkovat a podlehnout jeho následkům, které donutí mnoho očkovaných (jejichž množství je před námi tajeno) do kritických oddělení místních nemocnic?     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


JAK SE TO STALO? ..... Chci vysvětlit, co se stalo v roce 2020 a přesto ani jednou nepoužiji slovo korona. Je to sice „událost roku“, ale jakkoliv dramatická a tragická, tak jde pouze o projev závažnějších a dlouhodobějších procesů, které se týkají vývoje naší civilizace.

Text bude vyžadovat soustředění a trpělivost, tedy vlastnosti, které nejsou zvláště rozšířené. Ale moji čtenáři vědí, že nejsem žádný povrchní glosátor „epochální události“ tohoto týdne. Pojďme tedy společně přemýšlet o tom, jak se to stalo, jak to vypadá a jak z toho ven.

Co se to vlastně děje? Tuhle otázku si asi mnozí z vás kladou, ale většina se kupodivu neptá. Naše společnost vězí po krk v problémech a po pás v informacích a přesto to druhé málokdo používá tak, aby pochopil, co se doopravdy děje. Vypíná strach mozek? Určitě, ale tak bezmezná odevzdanost, jakou pozoruji letos, se hodí do středověku. A já se ptám, jak to, že tak nepochybně bezbožná a údajně racionální společnost snesla události tohoto roku s beránčí poddajností? Místo ní jednali ti, kteří mají ke svátosti mnohem dál, než kdokoliv z nás.

Takže další spiklenecká teorie? Ani nápad. Spiknutí samozřejmě existují, ale jen jako pokusy sociopatů klouzat na vlnách, které nikdo úplně neovládá, ale k jejichž vzedmutí přispěli všichni. Tak, co se vlastně děje? To pochopíme jen tehdy, když nejprve uznáme spoluvinu nás, obyčejných lidí. Teprve pak můžeme pravdivě zodpovědět otázku, jak k tomu došlo a ptát se dál – co hrozí a co proti tomu musíme dělat.

Prokletí nadbytku ... Ještě v první polovině minulého století se hospodářské myšlení točilo okolo nedostatku. Podnikatelé, politici a ekonomové nemuseli řešit téma hospodářský růst, protože tu prostě byl. Od počátku sedmdesátých let se dokonce začal vynořovat problém nadprodukce.

V polovině sedmdesátých let proletěla myšlenkovým obzorem bohatých zemí kometa jménem postmaterialismus. Ronald Ingelhart napsal “Tichou revoluci” a navrhl západní civilizaci přestat hromadit věci a více se zajímat o to, co se koupit nedá.

Poslechli ho ti, kteří se místo nákupů zajímali o soužití s lidmi a s přírodou a místo chamtivosti volali po lepším využívání společenského bohatství. Byl to nadějný historický okamžik, ale trval jen pár měsíců, protože drtivá většina lidí pořád ještě chtěla více věcí. A tak kometa zvěstující možnost žít jinak zmizela za horizontem a její chvost se jen krátce blýskl ve výkladních skříních nákupních center, pozvolna obkličujících města.

Pole postupně ovládla technika, která byla nejprve univerzálním strůjcem konzumního štěstí a posléze záplatou na poruchy špatně nastavené společnosti. Tak jsou dnes dokonce i Zelení jenom další technostrana, která se od ostatních politiků liší pouze tím, že prosazuje jinou technologii. Větrníky, soláry a elektroauta ukazují, že také ekologové převzali inženýrský kapitalismus. Kdysi to byli oni, kdo chtěl postavit úplně nový dům, ale teď už jim stačí jenom přestavět nábytek v obýváku.

Západní civilizace bohatla dál, ale již koncem 70. let začal růst slábnout a na zbožím nadouvající se konzumní společnost dotíral nadbytek. Theodor Lewitt ho v roce 1983 označil za důvod zpomalování ekonomického růstu a přidal radu. Vyrábějte a obchodujte globálně – všude a se vším. A tak se trhy rozpřáhly do šířky a provrtaly do hloubky. Všechno dostalo cenovku a všem šlo jen o zisk.

Dnes je na prodej i věda, kultura, zdraví, víra a sebeúcta. Naše civilizace je bezezbytku ekonomizovaná, to znamená, že v ní už není nic, co by se nedalo koupit. Marx, před jehož nevlastními vnuky jsem kdysi opustil rodnou zemi, měl v tomhle bohužel naprostou pravdu.

Lidé se nepřestali klanět věcem ani po té, co demokratický kapitalismus porazil svého levicového soka. Tehdy, v devadesátých letech, měl triumfující Západ historicky jedinečnou a možná poslední příležitost, přepsat hodnotovou partituru světa a zůstat díky tomu dirigentem dějin.

Ale nestalo se. Západní společnosti si svůj historický triumf vysvětlily jako pobídku – za odměnu – dále mamonit. A skutečně následoval globální růstový ohňostroj trvající skoro tři dekády. Nejpozději od roku 2008 se ohlašuje konec globalizace. Tehdejší bankovní krize byla také jedinečnou šanci k nekompromisnímu omezení moci finančního průmyslu a k oslabení kultu věcí ve prospěch sociálních hodnot. Ovšem, jak jsem řekl: Nestalo se.

Finanční krach bank a států nezabral jako poslední zvonění, protože mezitím se i politika dostala zcela zekonomizovala. Vlády poslušně zaplatily dluhy bankéřů a obyvatelstvu „nezištně“ nabídly levně si půjčovat peníze na další utrácení. Ale v té době již touha vlastnit začala skomírat. Navzdory tomu chtěli nejmocnější globální hráči dál hamonit a také většina obyčejných lidí neměla pořád ještě jiný sen než „žít pro mít“.

Tak začala beznadějná a proto i bezohledná záchrana ekonomického růstu. Předpokladem úspěchu bylo, aby co nejméně lidí co nejlevněji pracovalo a zároveň co nejvíce kupovalo. Již na tom vidíte, že to byla „mission impossible“. Ze společností nadbytku totiž jen těžko vyždímáte trvalý ekonomický růst.

Koalice vlastníků a vládců se o to přesto snaží pomocí tří ekonomických a několika politických nástrojů. Podnikatelé mohou spotřebu povzbudit takto:

1. Urychlit vznik nových výrobků, 2. zlevnit výrobu a 3. zvýšit spotřebu.

Levně za každou cenu ... Inovace má od nepaměti dobré jméno, protože ulehčuje práci a ochraňuje nás. Penicilin zachraňuje životy, žárovka je prozařuje a rádio baví. Ale věcmi přecpaná společnost může růst jen, když se prodává opravdu ostošest. Proto dnes již nejde o užitečnost, ale platí heslo: Co lze udělat, to se udělá a co se udělá, to se musí prodat.

Konzumní nechutenství masy mají přemoci výrobky, které tu ještě nebyly: „Na co vám to bude dobré, přesně nevíme, ale určitě to ještě nemáte.“ Tak nám život zaplavuje nevysychající proud pošetilostí a samoúčelností. Elektrické koloběžky, drony, 3D-datové helmy a nejnovější smartphone sice zabaví, něco usnadní, ale znamenají i ztrátu času, náklady a rizika.

Že to lidé přesto kupují? Ano, ale jenom proto, že vlastnictví předmětů používají k vyjádření svého místa ve společnosti. Věcmi, které nám patří, se snažíme ostatním říci, jací jsme kabrňáci.

V ekonomice překypující zbožím zajišťují podnikatelé zisk tím, že pomocí technologií nahrazují (drahé) lidi. Robotizace jim s falešným úsměvem nabízí osvobození od práce, ale neříká, co budou dělat a z čeho žít. My již navíc víme, že ve zbožím zavalené společnosti vzniká ekonomický růst jen tehdy, když co nejméně lidí co nejlevněji a co nejvíce vyrábí.

Robotizované hospodářství vyměšuje hory „novinek“, ale nemá odpověď na otázku, za co budou lidé kupovat zboží, které za ně vyrobí mašiny. Že budou placeni za jiné činnosti? Avšak budou na tyto činnosti stačit a kdo a z čeho a proč je bude platit? A jakou cenu bude jejich práce mít a kdo určí jejich mzdu?

Kupujte nebo vám zabavíme peníze

Právě jsme se dozvěděli, že k tomu, aby se ze společnosti, která už nic moc nechce, přece jen vycedil hospodářský růst, tak se věci lidem musí vnutit. Proto je hospodářské myšlení dneška posedlé zadáním levněji, rychleji, více a všude. Inženýři toto zadání výtečně plní a vymýšlejí stroje, které umí vyrábět daleko více než by bylo potřeba. Aby se tyto stroje využily naplno, tak se pro ně vymýšlejí další a další úkoly. To umožňuje digitální kostra společnosti.

Internet je lešení pro nikdy nedostavěnou Babylonskou věž, na kterou se připínají lidé, výrobky a služby. Některé snad mohou být užitečné, ale všechny chtějí být všudypřítomné. To má osudné důsledky. Například technika k rozeznávání obličejů vznikla v boji proti zločinu. Ale jelikož jde o co nejvyšší výnos, tak se snadno najdou důvody, proč je dobré rozeznávat obličeje všech lidí a všude. Firmy tuto technologii nabídnou a vlády po ní chtivě chňapnou, protože každý politik je na dně své duše despota. Totéž platí o tom, co kdysi nevinně začalo platební kartou a dnes hrozí zánikem hotovosti.

Západní svět zažívá agonii globalizace, a přesto se umanutě řídí povelem: Co lze udělat, to se musí udělat, a co se udělá, to se musí prodat. Podnikatelé a politici zarputile předstírají, že panuje nedostatek a cpou do lidí zboží, aby z nich vyždímali hospodářský růst. Klasik má pravdu, když říká, že kapitalismus je systém, který žije z toho, že se stále zvětšuje. Ale již není kam růst, protože globalizace je v agonii. A proto kaše automatizace a internetizace překypuje z hrnce jménem hospodářství do všech ostatních společenských oblastí. Technika zaplavuje a porobuje si úplně všechno.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Slovenský vědec a výrobce PCR testů Pavel Čekan šokuje: Takto je sundáme z běžného života, budou chodit s rouškami, náhubek budou mít, nebudou moci cestovat, a já se budu z toho těšit. Všech, co se nechtějí očkovat proti Covidu, pošleme do rozvojových zemí ..... Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského organizovala online konferenciu pod názvom „Veda pomáha“. V diskusii vystúpili slovenskí odborníci, ktorých v týchto časoch najviac počuť, a to MUDr. Alexandra Bražinová, PhD. , MPH., moderátor Richard Kollár (matematik), Pavol Čekan, PhD., RNDr. Boris Klempa, doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD. Ing. Peter Škodný a lekár MUDr. Peter Visolajský. Z dvojhodinovej diskusie obzvlášť zarezonovali slová renomovaného slovenského vedca Pavla Čekana, ktorý chce „dávať dole“ ľudí, ktorí sa odmietnu zaočkovať proti Covidu-19.

„Presne takto postupne ich budeme dávať dole z bežného života, jednoducho budú chodiť zarúškovaní, náhubky budú mať, nebudú môcť cestovať, a ja sa budem z toho tešiť… Všetkých, čo sa nechcú dať zaočkovať (proti Covidu) pošleme do rozvojových krajín,“ povedal vedec Čekan v diskusii odborníkov o koronavíruse o ľuďoch s iným názorom, resp. o ľuďoch s obavami pred neoverenou vakcínou. A ostatní odborníci prítomní na diskusii sa mu na tom schuti smiali.

Na video upozornil europoslanec Milan Uhrík (ĽSNS): „Toto video sem dávam nie kvôli diskusii o koronavíruse (o tom nech diskutujú odborníci), ale kvôli tomu, aby ste videli, aký je ľudský, resp. morálny profil tých takzvaných autorít, ktoré sa tvária ako tí lepšoľudia.

Áno, ja patrím k zástancom dobrovoľnosti očkovania proti Covidu (pri iba podmienčnom schválení vakcíny Európskou liekovou agentúrou očkovanie iné ako dobrovoľné ani nemôže byť). Chápem tých, čo majú z vakcíny obavy, ale neodsudzujem tých, ktorí ju dobrovoľne chcú vyskúšať. Je to každého osobná voľba, a všetkým prajem veľa zdravia.

Ale nikdy by som sa o ľuďoch s iným názorom nevyjadroval slovníkom v štýle, že ich budeme „dávať dole“ alebo že ich niekam vyvezieme. Pán Čekan je možno dobrý vedec, ale správa sa ako ľudské monštrum. Takto sa vyjadrovať nemá! Obzvlášť, keď si ho prezidentka vybrala na sprievod k pápežovi. Čakal som od neho viac… po tomto už nečakám nič,“ uzavrel europoslanec Uhrík.

Pod videom na Youtube sa objavili komentáre, ktoré takéto správanie vedca jasne odsúdili:

„Pán Čekan chce dávať ľudí „dole“, či posielať ich do rozvojových krajín??? Už mu chýba len uniforma ale nie súčasná.“, napísala užívateľka-

„Veľmi ste ma sklamali. To je presne úroveň 4. cenovej, ktorú odsudzujete,“ reagoval Slovák. Iný, aby sa ho trochu zastal, uviedol: „Dobrá relácia, ďakujem za ňu. ale vidno, ako to napätie v spoločnosti ovplyvňuje ľudí, že sem-tam im to prepne.“

Tieto vyjadrenia sú o to šokujúcejšie, že dosiaľ stále počúvame z úst kompetentných uisťovanie, že očkovanie na Covid-19 bude dobrovoľné. Takýto výsmech a dehonestovanie zo strany vedca tých, čo si dobrovoľne zvolia možnosť, ktorá sa im núka, je preto nepochopiteľné a odsúdeniahodné. Obzvlášť, keď aj samotná vedecká obec nie je v pohľade na bezpečnosť tejto vakcíny jednotná ako aj cirkevní preláti majú na vakcínu rôzny pohľad v súvislosti s využitím bunkových línií umelo potratených detí pri jej vývoji.

Čekan dokonca sám pred pár týždňami v televíznej relácii povedal, že o dlhodobejších vedľajších účinkoch vakcíny ešte nevieme, a preto by mal podľa neho štát zriadiť kompenzačný fond, ktorý by ľudí s poškodeným zdravím odškodňoval. Má vôbec právo zazlievať tým, ktorých kompenzácie za cenu straty zdravia neuspokoja, ich rozhodnutie neriskovať?      (Čtěte na stránkách Důležité 24)

Tak toho grázla bych poslal ne do rozvojových zemí, ale někam úplně jinam !!!!!!!!!!!!!!!!!


MRTVÁ ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKA Z TENNESSEE BYLA OČKOVÁNA – ZAVRAŽDĚNA VAKCÍNOU FIRMY PFIZER PROTI COVIDU. TO JE TA SAMÁ VAKCÍNA, KTEROU OBJEDNALA EU A KTEROU TEĎ PROPAGUJE NÁŠ ESTABLIŠMENT V ČELE S BABIŠEM ..... Agitační masírka za očkování vakcínou na bázi nikdy nevyzkoušené techniky „vakcinace“ (vakcíny mRNA, tedy vakcíny na bázi zcela jiného principu, než jakákoli, opakuji jakákoli vakcína, kterou kdy kdokoli dostal) proti nemoci, která není nijak výrazně nebezpečnější než veliká řada jiných viróz nedávno přinesla video, které se brzy stalo hitem na internetu.

Zdravotní sestřička z Tennessee byla očkována vakcínou firmy Pfizer proti Covidu. To je ta vakcína, kterou objednala EU a kterou teď propaguje náš establišment v čele s Babišem, Zemanem, Kubkem, Flégrem, Hořejším, Hamáčkem, Blatným, Prymulou a spol.

Pozn.: Když to tak po sobě čtu – jako by sakra nestačilo, že tu vakcínu objednala EU – už to samo o sobě je zcela jasný varovný signál „vyhni se tomu obloukem!“

Dotyčná zdravotní sestřička, velká a nadšená propagátorka očkování po chvíli nejprve přestává mluvit, pak se chytí za čelo a následně omdlí.

https://www.msn.com/en-us/movies/watch/nurse-faints-while-speaking-to-reporters-after-getting-vaccinated/vp-BB1c3pJp https://www.youtube.com/watch?v=suxaR_v_cCk https://www.youtube.com/watch?v=p9agUz5cQCk

Pokud by se snad videa nějakou záhadnou náhodičkou ztratila (nějak jich na youtube ubylo), pak ještě tady:

https://www.youtube.com/watch?v=sVunIKkMxUI

nebo

https://vimeo.com/495572909

O pár dní později natočila rozhovor, že je úplně ok, že jen těch 17 minut po očkování ji náhle něco rozbolelo a že sebou úplně normálně sekne, když ji něco bolí.

Což je tedy u sestřičky z jednotky pečující o covid pacienty zvláštní, že sebou každou chvíli praští o zem. (Je z „covid jednotky“, jak uvádí v prvním videu).

Ve videu po incidentu, kde vypráví, že je jí úplně skvěle, dokonce řekne, že sebou sekne každou chvíli, že je to u ní úplně běžné, že sebou praštila o zem tak asi 6x za posledních 6 týdnů. Tak snad tam na té „covid jednotce“ nezavádí plicní ventilátor – to by docela zvýšila úmrtnost „s covid“, když se bou každou chvíli praští o zem.

Video rozhovoru se sestřičkou z covid jipky, která sebou každou chvíli sekne o zem:

https://www.youtube.com/watch?v=tOH7XLHl2mo

Pro jistotu:

https://www.youtube.com/watch?v=TXOg7hp3U-Q https://vimeo.com/495581731

Později se objevily „zcela nepodložené lži a konspirační teorie“, podle kterých doty4ná sestřička následně zemřela.

Nemocnice, ve které pracovala, aby vyvrátila tyto lži ruské proti-vakcinační štvavé ideodiverze, zveřejnila video dotyčné zdravotní sestřičky.

https://www.youtube.com/watch?v=wxGR3y0gE_0

Pro jistotu:

https://www.youtube.com/watch?v=GQiIp6Sno-A https://vimeo.com/495573583

No, zveřejnila video dotyčné zdravotní sestřičky – nevím. Na tom videu je zvláštních několik věcí.

Údajná živá a zdravá Tiffany Dover má zcela jiný účes:

https://www.rajce.idnes.cz/f1473889959 https://www.rajce.idnes.cz/f1473889964 https://www.rajce.idnes.cz/f1473889997

Versus původní Tiffany (vysvětlující, že sebou práskne o zem každou chvíli):

https://www.rajce.idnes.cz/f1473890000 https://www.rajce.idnes.cz/f1473890002 https://www.rajce.idnes.cz/f1473890007

a zcela původní Tiffany, která sebou praští o zem samým nadšením z bezva očkování:

https://www.rajce.idnes.cz/f1473891716 https://www.rajce.idnes.cz/f1473891720

Video „Tiffany je zcela v pořádku, živa a zdráva“ – ve srovnání s oběma předchozími Tiffany (které jsou na první pohled stejné osoby) je nová Tiffany dosti nepodobná předchozím.

Má výrazně tmavší vlasy – až uhlově černé, zatímco předchozí dvě Tiffany (obě stejné, říkejme jim Tiffany-1) mají vlasy tmavé ale nikoli uhlově černé a v pěšince na pravé straně hlavy (vlevo z vašeho pohledu) má očividně světle hnědá místa.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Obří studie vyvrací mýtus o asymptomatickém šíření COVID ..... Neexistují žádná vědecká data, která by potvrzovala asymptomatické šíření COVID-19. Tento mýtus vytvořili a propagovali technokratičtí vědci za účelem kontroly populace a podpory výsledků sociálního inženýrství, včetně Velkého resetu (pojem od WEF). Nová studie zabývající se asymptomatickým přenosem COVID -19 nejenže dokazuje, že k tomu nedochází, ale také dokazuje, že panika propagovaná politickou třídou měla za cíl zvýšit kontrolu nad obyvatelstvem. Nová studie provedená na 10 milionech lidí v čínském Wuchanu v naprostém rozporu se všeobecně rozšířeným narativem, který používají demokratičtí politici a guvernéři po celých Spojených státech, ukázala, že nedochází k asymptomatickému šíření COVID-19 (Pozn. edit.: There were no positive tests amongst 1,174 close contacts of asymptomatic cases – citace ze studie), což anuluje veškeré důvody pro uzavírání domácností a firem. Studie publikovaná v listopadovém čísle recenzovaného vědeckého časopisu Nature Communications studovala 9 899 828 obyvatel Wuchanu a prověřovala je mezi 14. květnem 2020 a 1. červnem 2020. Výsledky poskytly jasné důkazy o nemožnosti jakéhokoli asymptomatického přenosu viru.     (Čtěte na stránkách Outsider Media)


Je Ursula jen pokrytec, nebo něco horšího? ..... Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se snaží snížit evropské emise doslova za každou cenu. A že to bude stát peněz. Na to, zda tečou správnými směry, dohlíží ze soukromého tryskáče.

Je to opravdu bizarní a začarovaný kruh. Evropská unie produkuje asi jen desetinu celosvětových emisí CO2, navíc jako jediná část světa tyto emise neustále snižuje. Stojí to obrovské peníze. Ale prý musíme jít příkladem, takže budeme snižovat ještě víc. A bude to stát ještě víc peněz. K dosažení stávajících cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 bude dle odhadů potřeba 260 miliard eur dodatečných ročních investic. Dokážete si to představit? Upozorňuju, že jde o částku v eurech. Takže si to vynásobte zhruba dvaceti šesti. Výsledek se blíží 7 bilionům korun. Ročně. Neskutečné peníze, navíc teď, když je pandemie a peníze jsou potřeba na úplně jiné věci. Navíc, když zbytek světa nic takového nedělá a třeba největší světový znečišťovatel Čína (produkuje 3x víc emisí než celá EU) rovnou řekla, že bude až do roku 2030 emise stále zvyšovat.

Ale budiž, řekněme (na chvíli prosím neřešme, že je to naprostý nesmysl), že tedy musíme jít příkladem, ať to stojí, co to stojí. O to bizarnější je, jaký příklad dává paní, která celé to zelené šílenství diktuje. Ursula von der Leynová, předsedkyně Evropské komise, nám všem nekáže ani tak vodu, jako spíš bídu. Pro ní to ovšem samozřejmě neplatí. Ani bída, ani snižování emisí. Za poslední rok absolvovala hned sedm svých zahraničních cest soukromým tryskáčem za peníze z unijního rozpočtu. Přitom to rozhodně nebylo do destinací, kam není dobré spojení. Leynová si tryskáčem letěla z Bruselu třeba do Londýna, Paříže nebo Berlína. Tedy do měst, kam mohla pohodlně dojet třeba vlakem.

Soukromé letadlo totiž na jednoho pasažéra vyprodukuje asi dvacetkrát více emisí za jediný kilometr než běžný komerční let, srovnání s vlakem bude nepochybně ještě zajímavější. Rozhodně přitom neobstojí vysvětlení tiskového mluvčího Evropské komise, podle něhož Ursula von der Leyenová volila cesty soukromým tryskáčem kvůli časovým omezením. Tomu se musím jenom smát. Leynová přece mohla ve vlaku směle pracovat. A že by někam přijela pozdě? To by myslím, bylo snad i lepší. I když při příslovečné „rychlosti“ Evropské unie se snad zpozdit ani nejde.

Je to prostě vrchol pokrytectví. Ovšem to pouze v lepším případě. V tom horším, je to jen připomenutí arogance moci a pohrdání všemi, kteří zelené výmysly zaplatí. Připomínám, že různými směry teče a spoustu dalších let potečou stovky miliard eur každý rok. Otázka je, jestli jedna z kapes, kam proudí, nepatří také paní Ursule. Nebo je tu ještě možnost, že již podruhé zazněla nechvalně slavná věta: Wir schaffen das. V případě migrační vlny už teď víme, že to západní Evropa příliš nezvládá. Dopady nepromyšleného a nepropočítaného zeleného diktátu ale můžou být pro Evropu ještě horší.

Ale možná tomu jen vůbec nerozumím. Když poletíme soukromým tryskáčem, tak možná budeme klimaticky neutrální rychleji. Wir schaffen das.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Strachem podělaní se nechávají očkovat vakcínou, která je jen před schválená ..... To je naposledy co o tomto problému píšu a pokud se toho dožiji, tak v roce 2023 si počkám, co bude s tímto experimentem dál.

Na patře cítím pachuť spálené země všude kolem neplodné sémě zaniklých mozků co dříve myslili dnes jako by ani nebyli. ——————- Do konce roku 2023 nepůjde nikoho žalovat a pokud se ptáte proč, tak ještě pořád není k dispozici závěrečná klinická studie. Jinými slovy, jsme očkováni vakcínou které je pořád jen před schválená, protože není dostatečně vědecky prozkoumána. Proto jsou nároky na odškodnění vyloučené. Nejde dokázat, že postižení se stalo vakcínou, protože závěrečná studie není dosud dokončena. Držitelem registračního rozhodnutí v EU je BioNTech Manufacturing GmbH jako partnerská firma Pfizeru.

300 milionů obyvatel EU bude naočkovaná jako králíci v kleci vakcínou, která bude mít klinické studie hotové až v prosinci 2023.To je naprosto neskutečné a podle mne vrchol všeho zlého. Lidé z různých koutů světa se stali testovanými subjekty pro studii takových rozměrů, že se nám o tom nikdy ani nezdálo, že by nám tohle mohli provést. Co je na tom nejhorší? Že to lidé často nevědí a nebo vědí a strach z Covidu je větší nad případnými následky.

Vakcína má pouze nouzové povolení. Doufám, že chápete co to pro případné očkované znamená. Veškerá rizika spojená s touto vakcínou jsou prostě neznámá a vstupujete do temných vod kapitalismu, kde více záleží na zisku, likvidaci velké části populace, hlavně té ekonomicky nezajímavé. Vakcína neprošlo celým standardem a výsledek je tedy nejasný a hlavně nepředvídatelný. Testy totiž pořád pokračují. Proto nikdy nepochopím lidi, co si dobrovolně nechávají píchnout vakcínu, co neprošla celým procesem. Bude uzavřen v roce 2023 a nikdo neví jak to dopadne.

To je naposledy co o tomto problému píšu a pokud se toho dožiji, tak v roce 2023 si počkám, co bude s tímto experimentem dál.     (Čtěte na stránkách Politikřina)


Silvestrovská tradice francouzských islamizovaných měst (videa) ..... U nás připadá na 30. dubna pálení čarodějnic, ve Francii mají již poněkud modernější verzi pálení, které se vztahuje k silvestrovské noci. Jde o pálení aut.

Za roky, kdy tento obyčej trvá a již dávno se nevztahuje výhradně na Paříž a jiná velkoměsta, bylo o silvestrovské noci „upáleno“ již více než 1000 aut. Zcela jistě nebude ani letošní Silvestr výjimkou.

Každý Silvestr se nervózní majitelé aut po celé Francii modlí v naději, že začnou Nový rok s neporušeným vozidlem.

To vše kvůli dlouholeté francouzské tradici, kterou dodržuje mládež v některých částech měst – podpalování desítek aut.

Počet vozidel zapálených v noci 31.12. 2018 se vyšplhal na 1031 ve srovnání s 935 o předchozím Silvestru, zatímco zatýkání vzrostlo z 456 na 510 pachatelů, uvedlo v pondělí ministerstvo vnitra.

Nicméně statistiky vydané v loňském roce oficiální francouzskou agenturou ONDRP ukazují, že počet aut spálených každý rok klesal od roku 2010 o 20 procent.

To byla dobrá zpráva pro majitele aut a pojišťovny.

Špatnou zprávou je, že i přesto jsou spáleny desítky tisíc vozidel po celé zemi.

Hlavní sezóna „pálení aut“ je v červenci a srpnu, a to zejména na Den Bastily 14. července, kdy jsou běžně po celé zemi ohňostroje, ale dochází i k nejvíce případům zapalování aut.

Hlavním důvodem nižšího počtu spálených aut údajně je fakt, že média, která si už na tuto každoroční „tradici“ zvykla, mají o spálená auta menší zájem, což znamená, že zapalování aut bez publicity již nudí i žháře.

Úřady se již dříve zdržely podávání zpráv o počtu zapálených aut na Silvestra poté, co bylo zjištěno, že gangy ze sousedních okresů mezi sebou soupeří v počtu spálených aut.

Vzhledem k tomu, že k pálení aut dochází pravidelně, bývá i v ulicích ohrožených oblastí stále víc policistů, aby požárům zabránili.

Statistiky také ukázaly, že nejčastěji dochází k pálení aut v Haute-Corse na Korsice, Isere na jihovýchodě, což zahrnuje Grenoble, a Oise, na sever od Paříže.

Venkovské oblasti Francie jsou postiženy mnohem méně než městské oblasti.

Nejvíce postiženi jsou majitelé automobilů, kteří bydlí či svá auta parkují ve více „multikulturně obohacovaných“ čtvrtích.

Zvyk zapalovat vozidla na Silvestra údajně začal na východě země, kolem Štrasburku, už v roce 1990. Nejprve tam k těmto incidentům docházelo v chudších čtvrtích města.

Odtud pak tento silvestrovský zvyk převzala muslimská mládež ve městech po celé zemi.

Tak snad se tato zvyklost postupně nepřenese do celé Evropy a také doufejme, že od upalování aut časem nepřejdou i k upalování káfirů…

Šťastný nový rok 2021, hodně zdraví, štěstí a pohody vám všem!     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Byl jsem při tom: Etnická čistka jako z partesu. Soužití muslimů s naší civilizací není možné. Fňukáme nad koronou, za humny se vraždí. Chceme na Silvestra slavit? Mrkněme na fotky a video: Vzpomínky na budoucnost... ..... LADISLAV VĚTVIČKA namísto všeobecného trapného bilancování roku "počátku apokalypsy naší civilizace" přináší fotoreportáž a video, které jednu její tvář ostře dokumentuje na likvidaci prvního křesťanského národa muslimskou invazí 2.0

„Etnická čistka je proces nebo politika eliminace nechtěné etnické nebo náboženské skupiny pomocí deportací, nuceného vysídlení, masových vražd nebo hrozeb těmito činy. Cílem takové politiky je vytvořit území obývané lidmi se stejnou etnicitou, náboženstvím, kulturou a historii… (Wikipedie)“

Encyklopedické heslo je vždy zjednodušeným odrazem reality a obvykle působí stroze a neosobně. Výraz “etnická čistka” zní jako z minulého století a mnozí mladí lidé ani netuší, co to vlastně znamená.  Ti o něco starší si při slovech etnická čistka možná vzpomenou na slova jako Bosna, Srebrenica, Rwanda, Kosovo, Hútové, Tútsiové, Srbové, Chorvati, Židé, Arméni, Turci…

A co třeba Češi nebo Němci? Bylo obsazení našeho pohraničí Německem v roce 1938 etnickou čistkou? A co transfer německého obyvatelstva ze stejného pohraničí po roce 1945?

Ale ovšemže to byly etnické čistky, ať už chceme nebo ne. Plně totiž zapadají do popisu z počátku tohoto textu, ať už pro ně máme jakékoliv odůvodnění.

„Ale to všechno už bylo dávno a neměli bychom to znovu vytahovat na světlo světa,“ říkají si mnozí. Opravdu? A co ty tisíce obětí etnických čistek z bývalé Jugoslávie, kteří byli v devadesátých letech přinuceni odejít ze svých domovů a dnes žijí a pracují mezi námi a na první pohled nepoznáte, že jejich domov je někde jinde.

Možná právě fakt, že si tyto věci nechceme připouštět vede k tomu, že nás Bůh pořád znovu a znovu vrací k tomuto pojmu, protože jsme se z etnických čistek v historii nedokázali poučit.

Hlavou nám mnohdy víří myšlenky typu: “Ale dnes máme jiné století a podobné věci se už nestávají!” 

Bohužel, stávají. A fakt, že nejsou na titulních stránkách novin a nevidíte je na svém oblíbeném dezinformačním kanále českých koronovizí neznamená, že právě teď, v tomto okamžiku, ne příliš daleko od nás právě neprobíhá etnická čistka ve své nejsurovější podobě.

Obrázky, které si můžete prohlédnout jako doprovod tohoto textu, jsem pořídil k výročí založení města Stěpanakert v mírových dobách. Jsou na nich osoby arménské národnosti, křesťané žijící na území Republiky Artsach a produkty jejich práce z doby, kterou můžeme označit jako “mírovou”. Celá jedna generace Arménů vyrostla za 26 let od podepsání příměří mezi Arménií a Azerbajdžánem od roku 1994. V příměří bylo mimo jiné dohodnuto, že veškeré rozpory budou řešeny mírovou cestou. Tak tomu bylo až do září tohoto roku, kdy azerbajdžánští Turci s podporou turecké armády zaútočili na chudou horskou oblast Republiky Artsach (původně Náhorní Karabach).

Lidé, které na fotografiích vidíte, už letos nestihli sklidit úrodu, která tak shnila na polích. Už nevyrobí proslulé víno z granátových jablek, nevypálí “tutovku” (pálenku z moruší) a stěpanakertský pivovárek, mimochodem postavený našimi lidmi z Polné u Jihlavy, už neuvaří další várku piva. Ostatně, mnozí lidé z obrázků už nežijí a ti, kteří žijí, se už nikdy nevrátí na území, dnes obsazená azerbajdžánskými Turky. Mezinárodní organizace budou mluvit o návratu multietnické společnosti do Náhorního Karabachu, soužití křesťanského a muslimského obyvatelstva však není možné. Ze sta tisíc uprchlíků se do oblasti vrátilo necelých třicet tisíc osob, převážně do města Stěpanakert, které je dnes relativně bezpečné, protože je pod kontrolou mírových sil Ruské federace.

Ale životní základna města je zničena. Úrodná půda je dnes pod správou Azerbajdžánu, Republice Artsach zůstalo jen hlavní město a horské oblasti. Stovky a tisíce let staré křesťanské památky padly do rukou muslimského souseda. Pokud se k nim bude chovat tak, jako na sousedním území Nachičevanu, původně též obývaném křesťanským národem Arménů, pak zmizí z povrchu světa.

Možná bychom se už mohli konečně poučit z etnických čistek, otevřeně si říci, že soužití dvou kmenů odlišných národnostně nebo nábožensky a neschopnost bránit své území a svůj kmen je právě tím, co je příčinou těchto zvěrstev a lidského utrpení. Ale obávám se, že se nepoučíme. Aktuální politika našeho dnešního režimu totiž postupuje naprosto opačným směrem a vytváří předpoklady konfliktů budoucích.

Tak vám přeji klid a mír a pokud najdete chvilku, nalijte si skleničku arménského koňaku a vzpomeňte si na zemědělský lid, který byl před třemi měsíci vyhnán ze svých domovů a už se tam nikdy nevrátí.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Očkování COVID-19 a neplodnost! Vláda jejího veličenstva vydala varování! ..... Očkování COVID-19 a neplodnost! Vláda jejího veličenstva vydala varování! USA mrazí spermie účastníků náhlého výzkumu vlivu očkování na mužskou plodnost!

Bill Gates je podezírán, že pomocí očkování chce negativně ovlivnit lidskou populaci! V Česku šíří server Manipulátori.cz dezinformace, že bylo vyzkoumáno, že vakcína Pfizer proti COVID-19 není nebezpečná pro mužskou i ženskou plodnost! Vláda Velké Británie má ale opačný názor! Dokonce i Anthony Fauci v USA schválil okamžitý výzkum, protože se zjistilo, že to nikdo nezkoumal ani na zvířatech! Pokusní králíci máte být nyní VY!

Manuál Britského ministerstva zdravotnictví, z nějž jsem v pořadu citoval: temporary_authorisation_hcp_information.pdf, a nebo zde na stránkách britské vlády!.

Jan Cemper z party elfů Boba Kartouze najatý Janem Hamáčkem(ČSSD), aby školil odborníky ministerstva vnitra ČR na dezinformace, sám šíří dezinformace, když tvrdí, že očkování podávané v ČR proti COVID-19 nemá negativní vliv na mužskou a ženskou plodnost, a že to bylo řádně vyzkoumáno! Opak je pravdou. Vláda Velké Británie přiznává, že tato otázka vůbec nebyla zkoumána! A že očkování Pfizer proti CIVID-19 je nevhodné pro ženy těhotné, kojící a ve věku rodiček! Protože může mít vážné (v angl.textu Risk!) důsledky pro děti! V Miami (USA) byl zahájen výzkum vlivu očkování proti COVID-19 na mužskou plodnost! Před vstupem musí být podle USA regulačního orgánu umožněno účastníkům zmrazit si spermie! Vedoucí výzkumu uvedl, že vliv očkování na mužskou plodnost nebyl dosud zkoumán! Vedoucí také uvedl, že COVID-19 nemá vedlejší účinky na mužskou plodnost (byl proveden výzkum)!

Proč tedy Jan Hamáček, Jan Cemper a SÚKL nezveřejňují tyto zprávy! Svojí neodborností jenom působí nejistotu obyvatel!     (Čtěte na stránkách Nejvíc info)


31.12. 2020     Australané zavření v lockdownech se probudili do “plandemia reality”. Čína masivně skupuje půdu po celé zemi ..... Zatím co místní vláda poslušně drží bílého Australana v nekonečných lockdownech kvůli plandemii koronaviru, tak Čína nezahálí a potichu skupuje za babku zemědělskou půdu po celé Austrálii. Čína již vlastní 9,2 milionu hektarů a je největším zahraničním majitelem zemědělské půdy v Austrálii.

Na podobný scénář to vypadá i u nás ve staré vlasti. I tak místní “elity” drží Čechy doma a přivádí zemi k ekonomickému krachu. Ten nepochybně někdo plánuje využít a dost možná to zase bude Čína. Češi pak po 15. lokcdownu vylezou na ulici a zjistí, že žijí v Africe a nic už jim doma nepatří. Chcete to?


Francouzský zákon zakazuje lidem, kteří nedostanou vakcínu COVID-19, používat veřejnou dopravu ..... Lidem ve Francii, kteří odmítnou vzít vakcínu COVID-19, bude podle nově zavedeného zákona zakázáno používat veřejnou dopravu a zapojovat se do dalších aktivit. (Foto: Wikimedia)

Zákon, který má být předložen parlamentu, nařizuje, aby občané měli důkaz o negativním testu COVID nebo o „preventivní léčbě, včetně podání vakcíny“ za účelem „přístupu k dopravě nebo na některá místa, jakož i určitých činností . “

Zákon podle AFP vyvolal „rozzlobené protesty opozičních politiků“. Píše portál Europe Infowars.

Francouzský očkovací program, který má začít v neděli, nebude povinný, ale neuvěřitelných 55% občanů tvrdí, že se toho nedočká.

Vedoucí RN Marine Le Pen označila opatření týkající se vakcín za „v zásadě totalitní“.

„Cílem tohoto zákona není, aby bylo očkování povinné, ale zabrání tomu, aby někdo, kdo nedodržuje předpisy, měl společenský život,“ uvedla.

Mluvčí strany RN Sebastien Chenu označil tento plán za „zdravotní diktaturu“, zatímco centristická senátorka Nathalie Goulet uvedla, že návrh byl „útokem na veřejné svobody“.

Guillaume Peltier, zástupce vůdce středopravé strany LR, varoval, že zákon umožní vládě „dostat veškerou moc k pozastavení našich svobod bez parlamentní kontroly“.     (Čtěte na stránkách Důležité 24)

Prasata ... tak tohle nás brzy čeká rovněž, při tom vlezdoprdelství do EU naší vlády


Zločin vzdání se rozumu ..... Českým Facebookem a dalšími sociálními sítěmi i médii se zhruba od roku 2019 šíří profesionálně zpracované grafy, které mají vyvolat dojem, jaká tragédie v ČR nastala v důsledku toho, že Češi na rozdíl od Slováků nepřijali euro.

Grafy mají „odborně“ kvantifikovat, jak jsme sami sebe podrazili tím, že máme korunu.

Co znamená „odborná kvantifikace“ v rukou ideologa si můžeme v poslední době názorně každý den užívat v podobě „kvantifikování“ počtu nakažených, mrtvých či vyléčených covidem. Že čísla matlají do sebe výsledky vzájemně nekompatibilních testů, ani to, že testy nejsou 100% průkazné, ba ani to, že některá čísla jsou krutě podhodnocená, protože ne každý držitel mozku cítí potřebu dát své viróze jméno a nechat se některým z neprůkazných testů otestovat – co na tom? Čím větší hromada čísel, aby se v nich prase vyznalo, tím líp se odůvodňuje ekonomická sebevražda, kterou tu prozatím pácháme. Asi tolik k „použití“ propagační statistiky.

A úplně stejně je tomu i v případě eura. Jeden z těchto euro-propagačních grafů ukazuje, jak přijetí eura údajně akcelerovalo na Slovensku růst HDP. Graf ukazuje, že od chvíle, kdy Slováci přijali euro, rostou v průměru o 2,17 %, zatímco Češi jen o 1,34 %. Na první pohled z toho plyne, že euro Slovákům pomohlo. Někteří diskutující to jasně „pochopili“ a v diskusi odpůrce eura označují za „eurolháře“.

Graf je navíc doplněn statistikou objemu vývozu, která ukazuje, jak po zavedení eura vývoz ze Slovenska roste, takže má být evidentní, že právě díky euru Slováci vyvážejí víc.

Jenže to je naprosto demagogické a nejspíš i záměrné pokroucení dat. Kdybychom měli férově popsat realitu, musíme říct, že Slovensko rostlo rychleji než Česko už před zavedením eura. Rozdíl v růstech ČR a Slovenska byl dokonce před zavedením eura vyšší než po jeho zavedení*). V letech 2000 až 2008 rostlo Slovensko v průměru o 5,7 %, zatímco ČR o 4,3 % a Polsko jen o 4,2 %. Takže první „argument“ je chybný.

Druhý argument je také chybný: Slovenský export nevzrostl kvůli zavedení eura, ale kvůli postavení několika automobilek. Díky nim vzrostla produkce aut na hlavu na Slovensku nad úroveň ČR. Dokonce se od toho okamžiku na Slovensku produkuje nejvíc aut na hlavu na obyvatele. O vzniku automobilek bylo přitom rozhodnuto ještě před zavedením eura a tyto automobilky dopředu plánovaly vyrábět pro export. Automobilky nešly na Slovensko kvůli euru, ale kvůli tamní levné pracovní síle a vysoké nezaměstnanosti.

To, že Slovensko roste dlouhodobě rychleji než Česko, je dáno tím, že roste z nižšího základu. Je zkrátka chudší. I ČR roste dlouhodoběji rychleji než Německo – protože ČR je chudší než Německo. Euro s tím nemá nic společného.

Pokud by někdo přesto považoval dané grafy za argument pro přijetí eura, vřele mu doporučuji nahradit český graf polským. Kdybychom totiž porovnali data Polska a Slovenska, bylo by vidět, že Poláci bez eura za evropské krize rostli, zatímco Slováci s eurem padali; v této logice to tedy naopak vypadá, že euro Slovensku ublížilo.

A kdybychom to dovedli do absurdna, mohli bychom říct: Pokud je pro někoho argumentem ve prospěch eura to, že Slovensko platící eurem roste rychleji než ČR, a pokud víme, že Polsko roste se zlotým ještě rychleji než Slovensko s eurem, neměli bychom přijímat euro, ale zlotý. Přesně k takové – zjevně přihlouplé – úvaze by totiž „argument“ postavený na porovnání dvou grafů vývoje HDP v ČR a na Slovensku vedl. Průměrný růst Polska v letech 2009 až 2018 totiž činí 3,5 %, zatímco slovenský průměr činí jen 2,3 %!

Ovšem férové by bylo říct, že celá tato debata o euru není vůbec ekonomická. Euro ovlivnilo data o HDP nebo vývozu jen marginálně. Celá debata o euru je zpolitizovaná.

Velkou měrou ji přiživují některé neziskovky a někteří exportéři. Využívají k tomu i matoucí argumenty. Například web Moje Evropa se odkazuje na průzkum, který si nechal zpracovat od agentury MEDIAN; podle něj si 62 % Čechů myslí, že by jim euro usnadnilo cestování. Na základě toho pak tvrdí, že Češi s eurem váhají, jako by snad nechtěli bohatnout. Ano, manipulativně použijí i slovo „bohatnout“.

To ovšem skutečně manipuluje: Je vlastně překvapivé, že jen 62 % lidí si myslí, že by jim euro usnadnilo cestování. Myslím, že je jasné, že bez konverze měn je cestování snazší. To ovšem automaticky neznamená, že se euro vyplatí. Celá manipulace je navíc umocněna tím, že v průzkumech drtivá většina lidí nechce, aby ČR euro přijala. Zavedení eura a snazší cestování s eurem jsou dvě rozdílné věci. Je to na úrovni tvrzení, že díky euru se Slováci dostanou v hokeji na olympiádu.

Co z toho plyne? Čas od času se i mistr vědec utne – a já mám silné podezření, že se utnul tehdy, když lidský druh pojmenovat Homo sapiens sapiens. Člověk moudrý? Jak je možno nazvat tvora moudrým či rozumným, když se dobrovolně používání rozumu vzdává? A jakmile jde (nejen) o euro, až příliš mnoho lidí myslet přestává a dopouští se neospravedlnitelného činu: přenechává vládu nad svým rozumem druhým a rozhoduje se přijmout nepodložené výroky za fakta.

Místo slova „euro“ si doplňte libovolně výrazy jiné: EU, nepodmíněný příjem, covid, roušky, manipulátor, sociální odpovědnost, CO2, klima...      (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


TISÍCE OBĚTÍ STÁTNÍHO LOCHU ..... Koronavirus si vyžádal hodně obětí. Kolik lidí umřelo na covid a kolik s covidem? Pozitivní není nemocný. To je diskuse na dlouhé téma a úplně zbytečná. Žongléři s covidovými čísly drmolí pořád svou. Jenže těch obětí je a bude mnohem víc. Budou jich tisíce.

Tisíce lidí se z téhle hororové komedie a státního lochu nikdy nevzpamatují. Lidsky ani ekonomicky. Do konce života budou závislí na péči psychiatrů kvůli šílené covidové masáži a hororovým scénářům, které nás obtěžují dnes a denně. Do konce života budou splácet dluhy za zničené podnikání. Je otázka, kolik tisíc lidí skončí na ulici kvůli neschopnosti splácet hypotéku protože kvůli covidovému lochu přišli o práci. Nejhorší je, že ten strašný a úplně zbytečný státní loch se děje pod líbivou hlavičkou ochrany rizikových skupin. Ohavná lež. Kdyby vládnoucím velemlokům jen trochu záleželo na lidech starých, nemocných a opuštěných, nikdy by nedopustili tak strašnou likvidaci státní ekonomiky a nezahnali tisíce lidí do domácího vězení. Protože by jim bylo jasné, že ten, kdo na krizi státní ekonomiky co nejdřív krvavě doplatí, budou právě ti staří, slabí a nemocní. Opravdu někdo věří tomu, že velemlokům záleží na životě nějakého důchodce z Horní Dolní? Ani omylem. Pro tyhle lidi jsme jen plebs. Jen kusy, které potřebují jednou za čtyři roky u voleb aby se udrželi u koryt. Státní loch je tu jen proto, aby mohl být plebs ovládán hrstkou diktátorů, kteří by se vešli do jedné místnosti. Ovládán a šikanován. Velemloci zkoušejí, co mohou a moc jim zachutnala. Příště vyhlásí státní loch při každé příležitosti. Kvůli suchu, kvůli dešti, kvůli vysokým teplotám a třeba jen kvůli tomu, aby si plebs nevyskakoval. Diktatura už vystrkuje růžky a bude hůř.

Samozřejmě že tento podivný virus o kterém už ani mainstreem nepochybuje, že vznikl uměle, ohrožuje lidi staré a slabé. Jenže je nutné kvůli tomu zničit stát? Navíc tito lidé nejsou nesvéprávní a dovedou se ochránit sami. A mnozí se chtějí sami chránit bez diktatury státu. Právnička Daniela Kovářová shromažďovala dopisy od seniorů, kteří si stěžovali, že o žádnou zvláštní ochranu v podobě státního lochu nestojí. Že nechtějí aby kvůli nim někdo něco zavíral. Protože je ostatní budou nenávidět. Vyděste lidi jak hejno slepic a vzdají se všeho, svobody i rozumu.

V době kdy plánujeme osídlování Marsu je šílená představa, že tisíce lidí odmítají nést odpovědnost za sebe, své zdraví a svoji ochranu a žádají aby to za ně dělal stát. Jenže ten toho dokáže velmi rychle zneužít. Většina diktatur tvrdila, že lidi dusí pro jejich dobro. Nicméně malá ekonomická exkurze. Kdo někdy vedl domácí účetnictví ví, že účetní kniha má dvě položky má dáti a dal. Položka má dáti je v případě naší státní kasy skoro prázdná. Do státní kasy tečou peníze hlavně z občanských daní a z daní soukromých podnikatelů, které stát poslal do lochu. Z nadnárodních montoven a zahraničních Hitlermaretů tam nejde skoro nic. Ty obrovské zisky tečou do ciziny. Ano, majitel malého obchůdku, kde se sejdou sotva čtyři zákazníci u kasy během dopoledne, musí zavřít, aby nikoho nenakazil a Hitlermarket vedle praská ve švech.

Takže logicky, když je státní kasa vysypaná nemá z čeho dávat. Takže už dneska si města a obce utahují pásky málem na poslední dírku. Proto zcela logicky na státní loch doplatí nejvíc ti staří, nemocní a postižení. Hubená městská a krajská kasa nebude mít peníze na sociální služby, na nový domov důchodců, na pečovatelky, na nové Azheimer centrum, na provoz nemocnic. Vyjedený stát nebude mít peníze na valorizaci důchodů, takže díky státnímu lochu právě ti staří, slabí a nemocní které musíme údajně chránit za cenu sebezničení, mají reálnou šanci nakonec umřít v bídě a bez pomoci. To že nám bude stále někdo půjčovat je cesta do pekel. Protože ten, kdo nám dnes půjčuje, začne mít brzy stejné manýry jako bohatá tetka podporující chudé příbuzné. Bohatá tetka díky svým penězům má totiž dřív či později pocit, že chudým příbuzným může do všeho mluvit a oni smějí jen držet pusu a krok.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Nejhorší nepřítel světové vakcinační mafie, autor filmu VAXXED, MUDr. Andrew Wakefield: Vakcína proti Covidu není vakcína, je to nevratná genetická modifikace ..... Co dělá v tuto vakcinačně exponovanou dobu nepřítel očkovací mafie č. 1., britský lékař a akademik MUDr. Andrew Wakefield? 

Vzpomeňme, jak si  již v roce 1998 vysloužil totální nemilost Bigpharmy, natolik, že byl vyškrtnut z registru lékařů, napadán na všech mediálních frontách jako lhář a šiřitel té nejhorší a nejnebezpečnější fake news a profesně zlikvidován obviněními ze všech možných podvodů a padělání.  Stejné prostředky, jakými Bigpharma dosud likviduje nepohodlné vědce, kteří nejdou s nimi. 

Byl to on, kdo publikoval v lékařském časopise Lancet studii o tom, že vakcína MMR (spalničky, příušnice, zarděnky) způsobuje autismus, čímž vydatně "hodil vidle" do slibného rozvoje celosvětového kšeftu s vakcinací malých dětí. (Od té doby, jak se domnívám, se asi také začala rozvíjet nedůvěra všech rodičů v očkování, protože mnoho rodičů postižených dětí si potvrdilo to, co už sami pochopili, že poškození jejich dítěte souvisí s vakcínou. Podrobnosti si snadno vygooglíte, byl zatracen i v češtině.)

Hádám, že kdyby tenkrát dr. Wakefield svou studii nevydal, očkovací mafie by začala systematicky "proočkovávat"  čili geneticky upravovat světovou populaci již o 20 let dříve, a možná by teď ani nemusela spouštět akci COVID... (Vlastně to dělala... ve 30. letech 20. století byl autismus prakticky neznámý, teď jím je postiženo každé 58. dítě v USA a dále to prudce stoupá. V ČR to ani není spočítáno, zřejmě statisíce ...)

Spalničkový médiateror byl tenkrát před lety už dost podobný dnešnímu kovidovému, jen méně intenzívní, propaganda na téma, jak smrtící a nebezpečné jsou ty dětské choroby  (jenom nepřišli ještě na možnost pandemie) ... za pár let to trochu utichlo. (Od té doby však spalničkoví vakcinátoři sem tam zkusmo spouštějí menší epidemie spalniček či černého kašle, bohužel tyto nemoci, jak je známo, postihují zejména ty jimi proočkované děti... Totéž vlastně dělají dnes i covidoví vakcinátoři, kteří za účelem udržování paniky zase sem tam vypouštějí "nové mutace", tu v Británii, tu jinde...)

 V roce 2016 zveřejnil Andrew Wakefield svůj film VAXXED (Očkováni: Od utajování ke katastrofě), v němž odhalil praktiky farmaceutických korporací a vlád, jimž nejde o zdraví lidí, ale o zisky. Možno shlédnout na alternativním portálu Kanál 22 s českými/slovenskými titulky, s podtitulem Nejnebezpečnější dokumentární film v dějinách lékařství. Vřele doporučuji. 

Je jasné, že svými aktivitami si dr. Wakefield vysloužil srdečnou nenávist všech farmaceutických mafiánů, a stále po něm jdou, je systematicky mazán a umlčován na všech veřejných médiích. 

Je v rámci možností stále aktivní, a právě jsem ale náhodně narazil na zajímavý čerstvý videorozhovor pro nějaké alternativní rádio, tak se podělím ...      (Čtěte na stránkách OrgoNet)


Zneužití epidemie: Nebo její cíl? Nikdo nemá právo zakázat náboženské shromáždění! Náš kontinent ovládla kristofobie. Zase vraždit ve jménu světlých zítřků? Zrádci kolem nás se více odhalili. Těžké časy začínají ..... BRANISLAV KRASNOVSKÝ cituje slova kardinála Gerharda Ludwiga Müllera, kterého by donedávna málokdo podezíral ze vzpoury vůči novým pořádkům, jemuž však již evidentně došla také trpělivost

"Žádný civilní orgán nemá právo a oprávnění zakazovat shromáždění věřících za účelem uctívání Boha, přijímání Boží milosti a útěchy ve svátostech a slavení eucharistické oběti," - uvedl kardinál Gerhard Ludwig Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry.

Kardinál Gerhard Ludwig Müller tak reaguje na sílící antiklerikální útoky na církev a duchovenstvo v Evropě: "Brutální násilí vůči kněžím, řeholním sestrám a věřícím laikům, ničení kostelů a znesvěcování obrazů Krista a svatých se stává v Evropě a zejména ve Francii tradicí proticírkevního 'sekularismu' od velkého jakobínského teroru roku 1792."

Nové pronásledování

"Na sociálních sítích ve španělských levicových denících se otevřeně volá po vražděni španělských kněží a věřících, což však španělští policisté neberou jako nenávistné výroky. Mnozí kněží v Evropě se v rámci politické korektnosti stávají otevřenými zrádci církve a vlastního národa. I za pomoci cizích peněz, které financují sebezničení církve," uvedl kardinál Gerhard Ludwig Müller.

Církev, kterou Boží Syn Ježíš Kristus založil, je společenství Kristových učedníků. Církev čerpá z Boží milosti, lidé jsou hříšníci a potřebují Boží odpuštění a smíření. Neexistuje však žádná kolektivní vina, kterou se snaží církvi vtisknout nepřátelé křesťanství. Pokud katolík, ať kněz nebo věřící, udělá něco špatného, musí za to převzít morální a právní odpovědnost.

Volat však po odsouzení celé skupiny, jak se o to snaží dnes liberálové, progresivisté a nepřátelé Církve, je nepřijatelné. K podobným krokem se uchylovali komunisté i nacisté, kteří neuznávali důstojnost jednotlivce. Snahy hanobit Církev slovem i činem mají své kořeny v popření Boha a nenávisti k Bohu. To vedlo následně u mnohých komunistů, nacistů či liberálů k opovrhování lidmi, kteří jsou stvořeni k Božímu obrazu.

"Dnes musí katolíci snášet nejhorší nenávistné projevy v Evropě. Jsou oběťmi kristofobie na kontinentu, který nenávidí svou vlastní identitu v křesťanské tradici," - řekl kardinál. Pokud k tomu přičteme ještě cílenou a mnohými politikami podporovanou islamizaci Evropy, je zřejmé, že Církev a její členy opět čekají velmi těžké časy.

Pozvednout hlavu ... Kardinál Gerhard Ludwig Müller se zmínil také o pandemických a hygienických omezeních, které zasáhly Církev velmi tvrdým způsobem. "V souladu s katolickým učením o státě uznáváme autoritu legitimní vlády a přijímáme opatření, která jsou nezbytná pro ochranu před hrozbami, ke kterým se řadí i současná epidemie. Žádný civilní orgán však nemá právo ani autoritu, aby mohl zakázat shromažďování věřících k uctívání Boha, přijímání Boží milosti a útěchy ve svátostech a slavení eucharistické oběti." 

Je zřejmé, že někteří proticírkevní vůdci zneužívají koronavirovou krizi na prosazení svého programu odkřesťanštění Evropy a Ameriky jak v srdcích lidí, tak i ve veřejných institucích katolické kultury. V takové těžké situaci by však měli biskupové katolické církve následovat příkladu svatého Ambrože, který statečně čelil všemocnému římskému císaři Theodosiovi Velikému. Milánský biskup měl dokonce odvahu říci římskému vladaři: "Císař je v Církvi, ne nad Církví." A císař mohl znovu přijmout svaté přijímání až když začal činit pokání v souladu s Ježíšovými slovy: "Odevzdejme císaři, co je císařovo a Bohu, co je boží." Katolík si nemá klekat před žádnou státní mocí nebo projevy ideologického fanatismu. Katolík si kleká jen v kostele a před oltářem.

"Naděje vkládáme do Boha, ne do lidských výpočtů o budoucnosti. Boží prozřetelnost vede dějiny k dobru i tam, kde v hlubokých slzavými údolích vidíme pouze temnotu a nebezpečí. Ale Kristus je světlo a dává nám sílu pouštět se uprostřed pronásledování světa a útěchy Boží. "Ježíš nám říká:" Já jsem světlo světa. Kdo půjde za mnou, nebude kráčet ve tmě, ale bude mít světlo života," řekl kardinál.

"Věřící a praktikující katolíci by se měli konečně přestat obávat liberálů, progresivistů a levičáků, bez ohledu na to, jak vysoko jsou v církevní hierarchii. Nedejme se urážet a hanobit pod čím dál hanlivějšími označeními 'konzervativci' či 'pravičáci'. Opět se scházejme ve farnostech, náboženských společenstvích či diecézích. Vystupujme na sociálních sítích a v médiích hlasem rozumu a aktivní láskou zakořeněnou v Boží lásce k nám a naší víře v Lásku Trojjediného Boha!" doplnil ještě kardinál Gerhard Ludwig Müller.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Panika šířená médii. Kdo to režíroval? Poslankyně- zdravotní sestra o propagandě kolem koronaviru ..... K vakcíně proti koronaviru nemám důvěru, říká otevřeně poslankyně Karla Maříková, která jako bývalá zdravotní sestra má zkušenosti přímo z terénu. Ráda by se mýlila, ale současný stav, kdy místo objektivních informací sledujeme spíše propagandu, v ní vyvolává obavy.

Jak se podle vás bude vzpomínat na rok 2020? ... Jako na poslední rok hojnosti a blahobytu. Následující rok 2021 bude nejtěžším za posledních deset let. Společnost bude čelit znatelnému poklesu příjmů a vzrůstající hrozbě propuštění z práce. Lidé se budou potýkat s existenčními problémy.

Pozorujete kolem sebe a u sebe nějaké změny v přemýšlení o životě? Třeba v přístupu k životu, k práci, k penězům, k hodnotám, ke vztahům…

Pochopitelně, že přemýšlím, snad každý člověk na konci roku bilancuje a letos o to více díky opatřením spojená s onemocněním covid-19, která budou mít velké ekonomické dopady i v dalších letech a ovlivní kvalitu života každého občana. Když vidím rodinu s dvěma dětmi a jedno z nich chce housku za čtyři koruny a maminka mu může koupit jen rohlík. Je smutné vidět rodinu, která musí takto přemýšlet.

Někteří analytici hovoří o tom, že současná situace bude nejbrutálnějším nárazem pro doposud úspěšné lidi, kteří si užívali života a potěšení a ,,nabalili“ si hypotéky a leasingy. Naopak lidé na venkově s komunitnějším stylem života to podle mnohých překonají lépe. Vy jste poslankyní za Karlovarský kraj, kde jsou tyto rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými velmi markantní, myslíte že se dočkáme oněch „žebráků v cylindrech“, jak jsou zobrazováni z USA během velké hospodářské krize? ... S tím určitě souhlasím mnozí se zadlužili kvůli bydlení nebo podnikání a nyní budou muset řešit z čeho své závazky budou splácet, ale to se netýká jen bohatých. Toto se bude týkat naprosto všech občanů a všech odvětvích. Byla bych ráda, abychom se toho nedočkali, ale bohužel situace nevypadá růžově.

Po zveřejnění očkovacího plánu se hovoří o tom, že bychom se k normálnímu životu měli vrátit snad v září. Je to podle vás správně, nebo by to podle vás šlo rychleji?

Očkování by mělo být dobrovolné a přednost by měly mít rizikové skupiny a poté by se měla společnost plně otevřít, pak by vše šlo mnohem rychleji. Není možné neustále paralyzovat celou společnost, musíme chránit ohrožené skupiny, ale život musí dál fungovat. Uvědomme si, že ani nevíme jaký efekt jednotlivé vakcíny budou mít a nelze společnost držet neustále pod zámkem.

Paní poslankyně, vy jste pracovala jako zdravotní sestra. Máte se svými zkušenostmi důvěru ve vakcínu proti koronaviru? A co byste vzkázala těm, kteří o jejích účincích pochybují? ... Sama k mRNA vakcíně nemám důvěru a obávám se vedlejších účinků, které se mohou projevit třeba za několik let. Tento typ vakcíny nebyl nikdy použit v tradičním očkování a v tak velké míře jako je plošné očkování populace. Tak jak se zveřejňují všechna pro, tak by se měla zveřejňovat i všechna proti. Nemáme zde objektivitu, ale jen propagandu a to lidem důvěru ani klid nepřinese.

V historii jsme už mohli vidět v případě třeba nových léčiv, kdy bylo veřejnosti tvrzeno, že lék je bezpečný a pak byl třeba pro své vedlejší účinky stažen. Ráda bych se mýlila, ale až čas ukáže zda je vakcína tohoto typu tak bezpečná jak výrobce tvrdí. Nebudu nikoho pokrytecky chlácholit, že vakcína je bezpečná, aby se nechal očkovat, ale ani to nikomu nebudu rozmlouvat, každý se musí rozhodnout sám za sebe a proto prosazuji dobrovolné očkování bez podmínek a zvýhodňování očkovaných.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Význam toho být Evropanem ..... Západní Evropa se ujímá Maďarska ve jménu hodnot, které tato země vyznává nejrozhodněji, píše maďarský ekonom Károly Kiss v článku v deníku Magyar Nemzet.

Náš premiér, naše vláda a naše země (nebo alespoň ta část maďarského obyvatelstva, která tuto vládu podporuje) neustále diskutují s Evropskou unií. Hlavními spornými tématy jsou přijímání migrantů, jinakost, spory o identitu, podmíněnost dotací a přeměna Evropy v centralizovanou konfederaci.

Levicové křídlo Evropského parlamentu neustále zpochybňuje, zda Maďarsko splňuje kritéria právního státu. Když jsem v roce 2017 viděl objem studií Hegymenetu, s úžasem jsem zjistil, že důvod naší ekonomické zaostalosti (přesněji řečeno nedostatečného dohánění) a dalších potíží byl jednohlasně vysvětlen tím, že jsme se odchýlili od západních hodnot.

Nyní, v souvislosti s maďarsko-polským vetem, se tato otázka znovu dostala do popředí a jsem ohromen, když vidím, že kritici nadále obviňují maďarskou vládu, že se odklání od evropské cesty a odmítá evropské hodnoty. István Riba ve svém historizujícím článku publikovaném v ekonomickém týdeníku HVG píše, že „Orbánova vláda dává zastaralé odpovědi na staré dilema vlasti či pokroku“ a v uvozovkách používá termín „upadající Západ“.

Je třeba vyjasnit několik věcí. ... Zaprvé, populisté třetí cesty měli pravdu. Divoký manchesterský kapitalismus po válce selhal; v západní Evropě byl zřízen sociální stát, systém sociálně tržního hospodářství. Dovolte mi uvést anekdotický osobní příběh ze starých časů, 70. let. Byl jsem na návštěvě u výzkumného pracovníka na Glasgowské univerzitě a u stolu se snídaní seděl hostující profesor z Indie, který se poté, co se dozvěděl, že pocházím z Maďarska, zeptal: „Máte socialismus jako Británie?“

Kéž bychom měli, pomyslel jsem si. Evropský sociální stát byl poničen monetarismem, útoky Thatcherové a Reagana, ale přežil.

Kritici zavírají oči před jednou důležitou věcí (pravděpodobně o ní ani nevědí): v Evropské unii neexistuje dlouhodobé dohánění. Úroveň rozvoje jižní periferie, která zahrnuje Italy, Španěly, Portugalce a Řeky, je stejně vzdálená rozvinutějšímu severozápadu, měřeno HDP na obyvatele, jako dříve.

Ve světě po druhé světové válce se dohánění odehrávalo pouze na Dálném východě: nejprve v Japonsku, pak v „malých tygrech“ jihovýchodní Asie a nakonec v Číně. Lze jasně ukázat, že je to díky aktivní státní hospodářské politice. Tato aktivistická hospodářská politika je naopak v rozporu s „hodnotami“ EU. Ve skutečnosti by bylo potřeba, aby Východoevropané byli schopni chránit své trhy a měli příležitost k určitým protekcionistickým opatřením, dokud nebudou ekonomické rozdíly z velké části odstraněny.

Maďarská vláda odmítá myšlenku ​​nadnárodní integrace. K tomu se přidávají dlouhodobé ekonomické úvahy, jako je ta výše uvedená, ale s tím souvisí i odklad zavedení eura. Naše 1 100 let stará historie, státnost a kultura jsou právě tak dostatečnými důvody, proč přistupovat k plánu federalistické integrace obezřetně. V žádném případě to neznamená popření evropanství.

Spojovat neomezené přijímání migrantů s evropskými hodnotami ​​je také pošetilé. To už je ožehavé téma, ale stojí za zmínku nejnovější vývoj. V západní Evropě se dosud rozlišovalo mezi obyčejným islámem a džihádisty a jen ti byli označeni za nebezpečí. Prezident Emmanuel Macron a nejnovější návrh zákona francouzské vlády se naopak s tímto defetistickým názorem rozešli. Předpokládá, že nejen militantní islám je hrozbou pro demokracii, ale i samotný mírumilovný islám, který vede k vytváření paralelních společností, a že vláda už nebude tolerovat islámské náboženské zásady, které přehlušují republikánské zákony.

Je dosti bizarní, že schizofrenní západní Evropa obviňuje Maďarsko, že vyznává a přijímá tradiční evropské hodnoty evropanství. Ještě bizarnější však je, že se k tomuto sboru přidává maďarská domácí opozice.     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


Nadšená vítačka omylem šlápla na modlitební kobereček, vetřelci ji za to ponížili ..... Další případ z ranku „kdo s čím zachází, tím taky schází“. Nadšená vítačka muslimských vetřelců, pracující pro promigrační úřad, poznala „vděčnost“ jejích chráněnců na vlastní kůži.

Muslimští vetřelci, ubytovaní v přijímacím středisku Bogovađa nedaleko Lajkkovac na západě Srbska, nedávno způsobili vážný incident.

Poté, co 34letá úřednice srbského vysokého komisaře pro uprchlíky, která podporuje muslimskou invazi a poskytuje vetřelcům pohodlí a výsady, omylem šlápla na islámskou rohožku (pardon, muslimský modlitební kobereček), začali invazisté zuřit.

Aby žena uklidnila vztek vetřelců, souhlasila s poníženým líbáním „znesvěceného“ kusu látky.

Spokojení vetřelci začali křičet „Allahu Akhbar“.

Poté, co inkriminované video vidělo na sociálních médiích tisíce lidí, policie se rozhodla pro uklidnění rozlícených davů zakročit..

Policie zatkla dva údajně nezletilé Afghánce, i když je jasné, že jich do incidentu bylo zapojeno mnohem víc.

Je však pravděpodobné, že oba zatčení pachatelé budou brzy propuštěni. Bohužel, je také pravděpodobné, že ponížená žena bude pokračovat ve své činnosti. Většina vítačů totiž není schopna se poučit ani po podobně ponižujících incidentech.     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Vědecká šéfová WHO varuje: Nejsou žádné důkazy, že vakcína COVID zabrání přenosům nákazy .... Zase do toho vstoupila WHO přednesením matoucích komentářů o vakcíně na koronavirus, kdy varuje, že „neexistuje žádný důkaz věrohodnosti toho, že injekce zabráním přenosům“ a že lidé, kteří dostanou vakcínu, by měli dále nosit masky a dodržovat všechny ty sociální odstupy a směrnice pro dopravu.

Tyto komentáře pronesla vědecká šéfová WHO Soumya Swaminathan během virtuální tiskové konference konané v pondělí.

Klip s tímto problematickým sdělením začal cirkulovat na sociálních médiích.

„V tomto okamžiku si nemyslím, že máme doklady o tom, že by nějaká vakcína mohla být brána za věrohodnou, že lidem zabrání v šíření infekce a v jejím přenosu.“

Samozřejmě, že bližší pohledy na výzkumy zveřejněné Pfizer a Moderna ukazují, že ty studie ve skutečnosti netestovaly, zda vakcíny opravdu brání přenosu viru; cílem zkoušek bylo zjistit, zda očkovaní pacienti vykazují symptomy COVID v míře, která je podstatně nižší, než lidé, kteří očkováni nebyli. To je tak všechno. Ač by ta data šla brát jako náznak, že míra přenosu bude nižší, tak je to zjevně jen hypotéza.

Na twitteru někteří ten komentář kárali.

Doktor se uchýlil k vysvětlování, že neexistuje žádný důkaz poukazujíc, že ti, kdo byli očkováni, nebudou hrozbou, když budou cestovat do cizí země, řekněme Austrálie s nízkým výskytem COVID.

Kvůli tomu by mohlo pomoci, kdyby WHO poskytla nějaké objasnění, které lze brát jako poskytnutí o dost většího kontextu k vysvětlení tohoto prohlášení.

My ale máme podezření, že to neudělají.

Proč? No, možná protože by takový kontext mohl podvrátit tvrzení činitelů určitých vlád, že neexistuje absolutně žádný důvod ke zpochybňování účinnosti a že existují potenciální vedlejší účinky (jak dlouhodobé, tak krátkodobé) spojené s novými vakcínami na COVID-19.     (Čtěte na stránkách Reformy)


Kam jsme dali oči? Kam jsme dali uši? Kam jsme dali rozum? ..... Je pravdou, že informace o kovidu mne již nějakou dobu jaksi míjely. Nějakou dobu - docela dlouho. Zpočátku jsem pandemii bral, coby osoba s těžce rozhašenou imunitou, velmi vážně. Svědomitě jsem seděl v karanténě, po jejím vypršení jsem zůstal na nemocenské, abych to neschytal, uvědoměle jsem politicky vysvětloval a agitoval mezi zlehčovači a chřipečkáři alespoň ve své famílii, zavíral své starší příbuzné na deset západů a tahal jim za dveře nákupy.

Taktéž jsem usměrňoval Starou Jahodu, která v normálním psychickém stavu a v soukromí nemluví o svých školních svěřencích jinak, než jako o bandě rozežraných hajzlů, kdežto v době jarní školní výluky nesouvisle breptala cosi o broučcích, chuděrkách a miláčcích, načež její proslovy na téma kovidu končily zhruba tím, že škola bez její přítomnosti asi tak do tří sekund spadne až na zem a dětičky semele nějaká Baba Jaga do "Babiččiny sekané" (znáte z maloobchodního řetězce Penny market). 

Dokonce jsem jí škubal z náruče jakási tři lidská mláďata, která k ní vystartovala v místním Albáči s ohlušujícím jekotem "PANČELKO!!!"

Jahoda je všecky tři sice postupně, avšak velmi zručně ulovila do náruče a vynesla je z obchodu ven (dočista zapomněla na svá bolavá záda), aby se tam s nimi mohla cicmat, takže vyjevení rodiče mohli chovat dojem, že jejich vřeštící potomkové se stali nejméně obětmi únosu za účelem rozprodeje na náhradní díly, pokud ne rovnou ubožáky, kteří jsou hromadně vražděni v přímém přenosu obzvláště bestiálním způsobem, totiž prokousnutím krční tepny či zardoušením provedeným pomocí Jahodina velmi solidního chrupu.

V toku času a v lavině zpráv, kdo všecko už koroňáka schytal a (ne)přežil, jsem jaksi otupěl a duševně okoral i já. 

Zejména kdy mne při zářijové viróze poslal pan doktor na vypíchnutí oka přes nos - pardon - test na koroňáka. 

Devět dní jsem v pozoru čekal na povel k mobilizaci své tělesné schránky, abych se mohl dostavit v určený čas na určené místo. 

Po nezdařené likvidací mého levého oka pravou rukou postarší zdravotnice jsem dalších osm dnů čekal na výsledky. 

Viróza, kvůli které jsem chtěl zůstat doma maximálně týden, odezněla za tři dny, za pět dnů jsem byl plně použitelný i v pracovním procesu. 

Zbytek - pokud dobře počítám, dvanáct dnů - šel na oltář nikoli kovidu, nýbrž srandovní organizace, jménem Státní hygienická služba.

Aktivaci mé mozkovny řádným protřepáním přinesla až smrt Jahodiny stařičké a nemocné tety. 

Zásluhou koroňáku, jak jinak. 

Začal jsem se alespoň letmo zajímat o probíhající děje, potažmo diskuze zde na Kydech.

I donesl se ke mně skrz jednu takovou diskuzi odkaz na vystoupení MUDr. Berana v poslanecké sněmovně. 

Tedy alespoň to tvrdil titulek. 

Ano, pan doktor zmínil ve svém vystoupení antivirotikum staršího vydání, nesoucí jméno Isoprinosin s tím, že dosáhl velikého úspěchu, když nasadil tento lék v domově důchodců, kde bylo nakaženo 50 % osazenstva. 

S výsledkem podle mne ohromujícím: počet úmrtí - nula. 

Počet nově nakažených - nula. 

V jeho vystoupení zazněla i větička, nad kterou jsem doslova zajásal.

V Polsku je lék volně prodejný! 

Sice se prodává s pozměněným názvem, ale to je kromě poloviční ceny oproti Čechistánu jediný rozdíl!

Bomba!!!

Ihned jsem nažhavil drát do první lepší lékárny v Pšonkostánu, kterou jsem našel pomocí strejdy Gůgla a která v reklamě drze tvrdila, že mi jakýkoli lék dopraví až ke vchodovým dveřím mého příbytku!

Radost mne přešla do deseti sekund po navázání mezistátního spojení. 

Ne, nepřijde žádný balíček s léky pro mé staré příbuzné! 

A pro mne, jak by smet!

Zasílání do ČR podle slov polské slečny lékárnice zatrhly - můžete třikrát hádat. Správná odpověď zní - ano!!! České úřady!!!

Pochopitelně s odkazem na předpisy EU, i když v nich o zákazu neobchodního dovozu léků z jednoho členského státu do druhého není ani čárka.

Celkem nechápu, co je českému eráru do toho, že si v zahraničí objednám a hlavně zaplatím léky, které mi právě tento český erár není ochoten dovézt v potřebném množství do české lékárny!

Že by soudruhy ze SÚKL-u tak hodně a fest srala poloviční cena v polských lékárnách?

"Idioti z celého Práglu, vyližte si prdel!!!" řval jsem po vzoru Jiřího Kodeta (ve filmu Pelíšky) z okna místnosti, v níž se odehrála nezdařená objednávka léku na kovid.

Vzápětí jsem vyškubl Pinocchiovi z rukou jeho patlafón a bez ohledu na jeho vzlyky o probíhající distanční výuce jsem chytře zapatlal, abych pokecal s jeho první a navíc stále aktuální láskou, která má v Polsku tetu. 

Ta mi znovu potvrdila, že její rodiče zvládli nákazu kovidem poměrně dobře i proto, že jim tetka opatřila polskou verzi léku, který tamtéž slyne názvem Groprinosin. 

Následně jsem vyžebral příslib, že se tetky poptá, jak na to, aby polské lékárny nějak nenápadně vydaly lék i pro bandu blbců z Česka.

Dobře naladěn jsem zatelefonoval svému ujcovi, který se věkem blíží k číslovce devadesát a dává si na kovid velebacha, protože jak sám řekl, tak velký důchod těm hajzlům na České správě sociálního zabezpečení jen tak dobrovolně nenechá.

Ujce jsem se chtěl pozeptat, zda o zázračném léku ví a jestli by o nějaké balení z Polska měl zájem. 

Ujec mne sejmul na první dobrou, páč pravil, že o tomto léku ví už od jara, akorát, že se mu ho v Česku nepodařilo za osm kalendářních měsíců sehnat, a to i přes skutečnost, že mu tento lék předepsal jeho lékař a on si jej objednal v několika českých lékárnách.

Šel jsem do vývrtky podruhé.

Po deseti minutách chytrého patlání jsem naťukal další číslo a zavolal dceři své středoškolské spolužačky do Kladna, která provozuje lékárnu.

Dotyčná byla velmi milá a ochotná. 

Ihned projela databázi dostupných léků ve všech velkoskladech i maloskladech na území ČR. 

Pak mi hrdě sdělila, že v ČR není ve skladech a prodejnách ani gram.

Paráda.

Po chvilce váhání pak dodala, že lék se prý dováží pořád ve stejných kvantech, jako před kovidem, ale že ona jako lékárnice jej neumí sehnat ani pro sebe.

Lék, který existuje padesát let!!!

A sebranka (jiné slovo mne nenapadá), která - mírně řečeno - není schopna ho pro ČR zajistit.

Sebranka, která nám to ani není ochotna sdělit.

Sebranka, která nás žene od jednoho omezení do druhého a tváří se, že je všecko v Ou Keji.

Sebranka, která v klídečku utrácí stovky miliard korun českých za opatření, která by vůbec nebyla nutná, kdyby byl tento lék nasazen alespoň v nemocnicích, když už ne ve starobincích - pardon - v domech s individuální péčí o klienty...

Sebranka, která dopustí, aby se u nás prodával lék za dvojnásobek ceny obvyklé v sousedním Polsku.

Sebranka, která se nám směje do ksichtu a dělá všecko pro to, aby nás vychcípalo co nejvíc.

......................................................................................

Kdo po mně může chtít, abych se v tomto státě cítil doma?     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


30.12. 2020     Chystají se výhody pro naočkované? Někdo tady lže, zuří Maříková  ..... „Někdo tady lže! Premiér mi v rámci interpelací tvrdil, že nechce mít občany dvou kategorií, ne že bych mu vůbec co kdy věřila, jelikož když jsem citovala Prymulu, Rážovou a Blatného, tak ze mě udělal konspirátorku.

No a nyní jeho poradce a exministr Prymula veřejně přiznává, že lidé budou rozděleni na dvě kategorie a to očkovaní a neočkovaní s odlišnými možnostmi. Všichni snad už pochopili, že nikomu z této vlády se nedá věřit. Ale nemyslete si, i některé opoziční strany volají po očkování, trasování, testování atd. a jejich volba bude krok z bláta do louže,“ napsala poslankyně na svůj Facebook.     (AC24)

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘŮ Z CELÉHO SVĚTA K VAKCÍNĚ PROTI COVIDU-19 ...... Tohle video shrnuje vyjádření lékařů z celého světa k zaváděné vakcíně proti COVIDU-19. Uslyšíte krátký názor od zhruba 30 lékařů a lékařek. Dozvíte se nejspíše něco, co v běžných médiích obvykle neuslyšíte.     (Vox Populi)


VLÁDNÍ COVIDOVÝ KRETENISMUS DOSTUPUJE VRCHOLU ..... Doslova v přímém přenosu můžeme právě pozorovat, kterak vládní covidový kretenismus dostupuje vrcholu. Na jednom marketovém prostoru si některé zboží nesmíme koupit – chudáci prodejci za tím účelem museli zbudovat „policejní“ zábrany nebo na zboží navléct megakondomy –, jiné ano.

Prý aby to bylo spravedlivé vůči malým obchodům, které musejí být zavřené komplet. Co na tom, že v těch se ale nenakazil nikdy nikdo a nic takového ani nehrozí.

Na podporu Covid-19 si nesmíte koupit respirátor.

Blázni, idioti a kreténi někdy bývají zábavní, ba dokonce bible svatá zmiňuje, že chudí duchem jsou blahoslavení, neboť jejich království je nebeské. Nic proti tomu. Ale že by idioti, kteréni a blázni neměli sedět zrovna ve vládě, a ještě k tomu v této pošahané době, na tom se nejspíš my ostatní, co nám v hlavě ještě stále zbývá aspoň kousek šedé kúry mozkové, snad shodneme.

Ergo: Ministrem zdravotnictví by tedy opravdu neměl být kretén, zrovna tak jako by jím neměl být předseda vlády, který si jej do svého kabinetu povolal. Že to tak ale – bohužel – je, nás vládní potentáti přesvědčují den co den. Ba dokonce to nabírá grády. A tak přestože udeřily mrazy, blbost – ta vládní – doslova kvete     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Vyhodit z EU Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, když se nevzdají suverenity!  ..... Poradce vlády Angely Merklové zahřímal o vánocích z Mnichova: Kdo chce státní suverenitu, musí opustit EU. Jinými slovy. Kdo se vzdá své suverenity, může zůstat v EU! Pokud ne, bude aktivován článek 7 s cílem uplatnit sankce za porušení právního státu a zbavit váš národ volebního práva!

Tak takhle řvali z Mnichova na východ už Adolf Hitler, Franz Josef Strauss, Bernd Posselt, a teď se k nim přidal další německý křikloun – Dr. Christoph Vedder ! (foto) Ten své výhružky Polsku a dalším zemím uveřejnil před vánoci 2020 v mnichovském Süddeutsche Zeitung. Jeho slova by zřejmě zapadla, kdyby je po vánocích nezačala jako hlásná trouba papouškovat česká komisařka Věra Jourová, a to přes další německý plátek Tagesspiegel. Oba křiklouni asi nečetli slova skutečného krále polské politiky Jaroslawa Kaczynski, protože ten před letošními vánocemi slíbil bez váhání použít zbraně proti každému, kdo se bude pokoušet narušit Polskou státní svrchovanost!

Zajímavá v citovaném rozhovoru bylo i Kaczynského tvrzení, že ve spolupráci z partnery ze společné platformy v EU-Parlamentu (česká ODS, slovenská SaS) připravují transformaci EU do formy Konfederace (ještě volnější uskupení než současná EU, absolutní opak snahy současné komise EU vytvořit velmi pevnou federaci) Zajímavé je ovšem také, že česká ODS, jmenovitě Petr Fiala se tím nechlubí, stejně jako Richard Sulík ze slovenské SaS?! U něj je to o to pikantnější, že je místopředsedou vlády! (Že by na Slovensku končila éra Čaputové? Nebo, že by ani Fiala ani Sulík neměli svoje partaje pod kontrolou?) Zajímavé. Možná víc než slova křiklounů Jourové a Veddera.

Prognózu pro roku 2021 výstižně popsala polská profesorka Genowefa Grabowska (foto vedle Jourové, expertka na evropské právo, bývalá poslankyně EP). Ta v rozhovoru předpověděla, že Jourová, Leyen a spol. nemohou přiznat svoji porážku od Maďarska a Polska, jinak by byly vyměněné za nové tváře. A proto Komise EU politicky ovlivní Evropský soudní dvůr (ESD), aby rozhodl v intencích požadavků komise EU (a Söros a Vedder). Výsledkem bude další boj Polska o svoji nezávislost v příštím roce.

Co na závěr? Sudeťácký vůdce Posseltse o vánocích demaskoval . Obvinil Čechy z chladnokrevné etnické čistky, několik dní po té, kdy podali Lichtenštejnové na Česko žalobu k Evropskému soudu pro lidské práva (ESLP) pro protiprávní Benešovy dekrety! A ještě nám doporučil, abychom více četli díla jeho příbuzného, který ve svém románu oslavoval Hitlerjugend! Asi by se měl Bernd na příští vánoce v Německu odchytnout a přes svátky umístit do cely v Terezínské pevnosti. Německá tuřínová strava by mu jistě prospěla. Vánoční jídelníčky z doby třetí říše pro koncentrační tábory se jistě někde v archivu najdou a naučné literatury psané přeživšími děsů třetí říše je určitě také dost, takže by kulturně netrpěl. Společnost by mu určitě přišli dělat jeho čeští přátelé a společně by mohli rozjímat nad tím, proč se TA ŘÍŠE stále nedaří vybudovat!     (Čtěte na stránkách Nejvíc info)


Zdravotní sestra z Nashville promluvila se slzami na krajíčku a lituje, že se nechala očkovat vakcínou Pfizer! Pouhé 3 dny po vakcinaci jí ochrnula polovina obličeje, nemůže se ani usmát! Španělsko zavede centrální registr odmítačů očkování a bude jej sdílet s evropskými zeměmi, jejich orgány, celními správami, bankami a pojišťovnami. Bez očkování člověk nemusí dostat hypotéku nikde v EU! Andrej Babiš navrhuje “řezání” dávek vakcíny Pfizer na 6 dávek z lahvičky místo pěti! Zředěním dávky na osobu se vytvoří méně protilátek, takže očkování lidem vydrží kratší dobu a budou muset přijít na přeočkování o rok dříve! Tomu se říká jít na ruku Big Pharma! ..... Ve Spojených státech to začíná vřít, protože každý den přichází nové a další otřesné informace a svědectví od lidí, kteří se nechali očkovat vakcínou Pfizer a teď toho hluboce litují. Jednou z oběti vakcíny Pfizer je i zdravotní sestra z Nashville ve státě Tennessee, která se nedávno nechala očkovat vakcínou proti Covid-19, očkování bylo v jejím případě dobrovolné, sama chtěla se nechat očkovat, i když zaměstnavatel vakcinaci po svých zaměstnancích kompulzivně vyžadoval, tedy vynucoval. Zdravotní sestra Khalilah Mitchell se po vpíchnutí vakcíny cítila dobře, ale za tři dny se její život proměnil v horor, protože se u ní rozvinula periferní obrna lícního nervu na levé straně obličeje, tzv. Bell’s Palsy syndrom. Nemůže se usmát, má ochrnutou levou stranu obličeje, cítí se trapně před lidmi, ve videu se málem rozplakala.

Ve svém svědectví označila vakcínu za to nejhorší, co se mohlo stát a vyzvala Američany, aby se touto vakcínou rozhodně očkovat nenechali. Dalšímu pacientovi po vakcinaci pro změnu otekl jazyk do gigantických rozměrů a muž byl ohrožen na životě, že se udusí [1]. Tento vedlejší přiznal vakcíny Pfizer se přitom vůbec v klinické studii farmaceutické společnosti Pfizer neuvádí, je to nový poznatek, a to z toho důvodu, že prostě klinické studie trvaly v případě této vakcíny jen pouhých 5 měsíců, jak přiznala před 2 dny farmaceutická společnost.

Bez vakcíny se Španělé ocitnou na seznamu státu jako vyvrhelové a podezřelé osoby, a ještě budou seznamy sdílené se státy EU

Právě proto Evropská komise udělila společnostem Pfizer/BioNTech zatím jen podmínečné schválení vakcíny na území EU s tím, že Pfizer musí komplexní a závěrečnou klinickou studii předložit orgánům EU do konce roku 2023. A vidíte, co se děje v USA. Jakmile se vakcína dostala mezi lidi, stávají se z nich pokusní králíci a účastníci největší a mamutí klinické studie v dějinách. Dobrovolnými, ale i ne tak docela dobrovolnými účastníky této studie bude několik stovek milionů lidí tzv. západního světa. A kdyby někdo se nechtěl nechat touto neotestovanou a neprověřenou vakcínou naočkovat, tak na toho už v případě Španělska čeká nepříjemné a děsivé opatření.

Španělsko totiž oznámilo [2], že chystá zavedení centrálního registru odpíračů vakcíny. Tento registr nebude sice veřejně dostupný pro obyvatelstvo, ale bude podle španělské vlády sdílený s evropskými zeměmi a jejich orgány. Španělská média včera informovala, že vláda v Madridu bude databázi svých občanů odpírajících vakcínu sdílet s ministerstvy vnitra jednotlivých evropských zemí, dále s celními správami těchto zemí, s pojišťovnami působícími na území EU a také s bankami, které operují na území Evropské unie. Španělská média nepřinesla rozbor, proč právě s těmito orgány bude španělská vláda tuto databázi odpíračů očkování sdílet, ale nám v redakci je to naprosto jasné a očividné. Ta logika je totiž krutě promyšlená, dává smysl a George Orwell může jen tiše závidět. Takže, jaký to bude mít smysl a jak to bude fungovat? Je to jednoduché.     (Čtěte na stránkách AENews)


Polská vláda plánuje zákon na ochranu svobody slova, pokud budou sociální sítě mazat příspěvky, hrozí jim pokuta 1,8 mil EUR ..... Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro plánuje předložit ke schválení nový zákon garantující svobodu slova na sociálních sítích. Jedná se o reakci na svévolné porušování polských (ale i českých a slovenských) zákonů o svobodě slova a projevu ze strany největších sociálních sítí jako pejzbook, twitter apod. Nový zákon umožňuje sociálním sítím za mazání příspěvků uložit pokutu až do výše1,8 mil EUR.

To si asi již každý běžný uživatel těchto sociální sítí zažil, když jeho komentoval imigraci, LGBT++P agendu, nebo vyvolené menšiny byly odstraněny bez ohledu na okolnosti, zda to je, či není pravda.

Aktivita polské vlády ostře kontrastuje s vládami v Praze ale i v Bratislavě. Ty naopak připravují další omezování svobody slova ve veřejném prostoru. Neslavný prim hraje “červený svetr” J. Hamáček z ČSSD, který plánuje zavedení zločinů myšlení pod rouškou tzv. předsudečné nenávisti. Mocně mu ale přizvukují jak Babišovo ANO, tak “demokratická opozice”. Tak jim to příští rok u voleb nezapomeňte.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


ŘÍKALI TOMU KONSPIRACE ..... Již na jaře tohoto roku tzv. konspirátoři předpovídali, co vše může přijít. Tragikomedie zvaná světová pandemie covidu od počátku naznačovala, že nejde o honbu za smrtelným virem způsobujícím vymření světové populace, ale že se za tím skrývá něco jiného. Zaznělo mnoho názorů, z nichž některé bylo možno brát s úsměvem. Často byly vypouštěny hoaxy, které měly zesměšnit ty, kteří prostě odmítali uvěřit novému koronavirovému náboženství. Příkladem byly fotografie údajných čipů z testovacích sad, na kterých byla halogenová žárovka či dioda. Jenže když vynecháme tyto pokusy o zlehčení informací o nepříliš příjemné budoucnosti, v mnohém se konspirace změnily v realitu.

Již skoro od počátku lidé používající hlavu k přemýšlení upozorňovali na to, že vir je záměrně přeceňován a o jeho zneužití se už před 10ti roky zmiňovali jak Gates, tak i Rockefellerové. Již tenkrát byl k dispozici manuál k postupu šíření viru, vzbuzení hysterie, vakcinace a jejího využití k dalším záměrům. Mezi nimi je snižování počtu lidí, jejich kontrola, tzv. Velký restart a především další koncentrace majetku v úzkém kruhu nejmocnějších. A jak se zdá, vše k tomu opravdu směřuje. Vir se skutečně ,,nečekaně“ objevil, vzápětí byla rozpoutána hysterie z jeho infekčnosti a schopnosti zabíjet. V jarní vlně byla uzavřena ekonomika, ale protože vakcína teprve vznikala a nešlo držet vše zavřené tak dlouho, na léto se rozvolnilo, aby se od září mohlo zase v uzamčení pokračovat. A protože to farmaceutickým koncernům trvalo, sinusoidovým přístupem jsme se dopracovali až k vakcinaci. Údajně zpočátku nepovinné, ale jak konspirace praví, v podstatě budou všichni postupně pomocí represe a restrikcí přesvědčeni, že vakcína je to nejlepší, co můžeme pro své zdraví udělat.

Aby ten nátlak byl co největší, máme tu již poněkolikáté plošná opatření. Hledat v tom idiocii vládních úředníků je hloupost. Jde o systematickou práci a ukázku moci. Příkladů, co si můžete koupit a co ne, najdete mnoho. Zároveň je to vše uděláno tak, aby se to dalo nějak obejít, ale musí být jasné, že striktní zákazy tu jsou a Vy je budete nějak dodržovat. Takže dětské botičky koupíte jen tak, že si je objednáte přes internet, dojdete si k výdajovému okénku, dítěti je venku vyzkoušíte, případně vyměníte velikost, zaplatíte a jdete pryč. Že to je komedie? Je. Podobné je to s baterkami, elektronikou a vším ostatním včetně oblečení. Je to skutečně buzerace, která však národ může dostat do stavu, kdy si většina nechá radši píchnout neznámý, a možná jedovatý mix chemikálií, přestože v jeho blahodárné účinky věří jen největší idealisté a….idioti, a to jen proto, abyste měli klid a výsady, které jste dosud považovali do normální standard.

Odpírači vakcín mají jedinou reálnou šanci. Tou by byla prokázaná jejich škodlivost a vliv na úmrtí. Případné vzepření se státní moci s tímto argumentem by mělo mít svou váhu. Doufat v to, že vláda upustí dobrovolně od svého záměru s proočkovním, je naivní. Místo toho se plánují covipassy, které z Vás mají udělat nadřazenou rasu proti těm, kteří vydrží tlak a očkování budou vzdorovat. Jistě vnímáte snahu nadále společnost co nejvíce tříštit. A daří se. Podívejte se, kolik fanatiků rouškařů a chronických testovačů kolem nás je. Jsou ochotní Vás okřikovat, napadat, udávat, lynčovat. To je ta demokracie, na kterou jsme se těšili? Takže konspirace se změnila v realitu i v tomto směru. Databáze očkovaných totiž může být další, ze které se bude čerpat při kontrole Vašeho pohybu. Přidejme kamery Velkého bratra, platby přes terminály a mobilní telefony, nemáte úniku.

Velký restart je dalším důvodem, proč se toto vše děje. Zrušení střední třídy vycházející ze soukromého podnikání jede na plné obrátky, státní rozpočty se podařilo značně nabourat. Rok 2021 bude daleko ekonomicky náročnější, než byl letošek. A propad bude pokračovat. Následky tohoto restartu nás přivedou do větší krize, než jaká se udála ve třicátých létech minulého století. I v tomto se černá předpověď údajných konspirátorů naplní. Zdá se tedy, že realita, kterou předpovídali, je tady. A se vší parádou. Kde jsou ti, co tvrdili, že je vše jen konspirace?     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


ŠPANĚLSKO ZAVÁDÍ REGISTR ODMÍTAČŮ OČKOVÁNÍ. SKUTEČNĚ VĚŘÍTE, ŽE PŮJDE JEN O ŠPANĚLSKO? ..... Informace o španělském registru neočkovaných již prošla našimi i zahraničními médii. Pokud by se jednalo o registr k vnitřnímu použití v rámci Španělska, ani by k tomu nebyl zapotřebí žádný komentář. Jenže Španělsko zavádí tento registr pro své zahraniční partnery, pro něž bude jinak údajně utajený registr odpůrců očkování na COVID-19 k dispozici. Logicky se tak naskýtá otázka, zda vlastně nepůjde o vzájemné poskytování takových seznamů. Připomínám, že také Španělsko prezentuje očkování coby nepovinné stejně, jako ostatní země EU, ale i další západní země.

Je tedy nasnadě, že zcela zřejmě půjde o to, že tento registr bude postupně zaváděn ve všech zemích, ostatně o registru očkovaných již hovořil Blatný. Bezesporu nějaká omezení neočkovaných přijdou, což potvrdily vládní strany už tehdy, kdy odmítly hlasovat k prohlášení, v němž se měl parlament zavázat, že nenaočkovaní nebudou nijak perzekuováni a omezováni na svých svobodách. Vláda tedy už tehdy potvrdila, že s restrikcemi pro nenaočkované počítá.

Připomínám, že právě to, že je vakcína všude prezentována coby nepovinná zajistí, že za vedlejší účinky neponese stát ani výrobce nejmenší zodpovědnost. Tu by měl stát jen v případě povinně nařízeného očkování, výrobce se zodpovědnosti zprostil už před samotnou distribucí.

Nyní se ale vraťme ke Španělsku, na jehož příkladu si poukážeme na problém, který ohledně očkování většina lidí zcela přehlíží. Problém, který zcela jasně poukazuje na to, že nejde o nějakou ochranu zdraví společnosti (pak by stačila jen proočkovanost jisté části populace a ne všech), ale o záměr přinutit široké masy, aby se nechaly nevyzkoušenou vakcínou naočkovat. Odpověď na to, proč tomu tak je, nechávám jen na vás.

Španělská vláda – jak nyní vidíme i na příkladu Kanárských ostrovů – už roky nadšeně vítá africké vetřelce. Zdůrazňuji, že jde o velmi často nenaočkované Afričany, kteří v sobě mnohdy nesou různé nemoci (a to nejen infekční, ale i různé parazity), na něž nejsme v Evropě zvyklí. Ať už proto, že se proti nim již po dlouhá desetiletí očkuje (zdůrazňuji, že se očkuje dlouhé roky prověřenými vakcínami a ne rychlokvaškami) nebo proto, že jde o nemoci tropické, tedy takové, které se v našem podnebném pásu nevyskytují.

Po celé dlouhé roky Španělsko a mnohé další země, v čele s Německem a Švédskem, nadšeně vítají muslimské vetřelce ze zemí, z nichž si často přivandrovalci přinášejí různé choroby, které se pak šíří i mezi evropskou populací. Tedy zatímco takový africký džihádista nemusí mít ani doklady, ale ani žádné potvrzení o očkování na cokoli,  Evropan – či obyvatel západních zemí obecně – bude na cestování nyní potřebovat nejen doklady, ale také jakýsi “covid pas”.

Není to tedy jen další důkaz diskriminace Evropanů na úkor Afričanů či vetřelců ze zemí Středního a Blízkého východu, po nichž nikdy nikdo nechce nejen doklady, ale je jisté, že po nich nebude vyžadován ani žádný “covid pas”?

Omezení svobod je především způsobem, jak nám vnutit očkování, za jehož případné vedlejší účinky nakonec nikdo neponese zodpovědnost. Ale co je nejdůležitější, případné poškození zdraví, před nímž varuje už nejeden lékař, je příliš velkým rizikem, za peníze si pak nezvratně zničené zdraví nekoupíte. Zdraví je přece jen tím nejdůležitějším, co máme. Bude pak záležet jen na tom, v jakém kdo bude postavení. Zda vydržíte po zbytek života necestovat, nakupovat jen na internetu a zda budete schopni si zajistit takové zaměstnání, kde po vás žádný covid pas požadovat nebudou. Represe budou nakonec tím, co mnohé k pofidernímu očkování nedobrovolně dožene.

Španělská vláda tedy jasně ukázala, že její vlastní občané mají méně práv, než vetřelci z afrických zemí, po nichž tamní vláda nepožaduje žádný očkovací průkaz, ale dokonce ani doklady. Zato proti covidu nenaočkovaný španělský občan bude občanem 3. kategorie. 1.kategorie budou muslimští vetřelci a 2. kategorie naočkovaní Španělé. Myslíte, že ve zbytku EU tomu bude jinak?     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Přečetli jsme si – co je vlastně v brexitové dohodě ..... Co je v dohodě mězi EU a Velkou Británií vlastně nikdo neví, upozorňuje Ondřej Šmigol v týdeníku Echo. „Text smlouvy má totiž přes 1500 stránek (500 stran smlouva samotná a 1000 dodatky). Ani ti nejrychlejší čtenáři nedokážou zpracovávat informace tak rychle.“ Obrysy dohody jsou ale známy.

“Volný obchod mezi Británií a EU, bez cel a kvót, bude pokračovat.“ Británie ustoupila v oblasti rybolovu – rybáři z EU budou mít dalších pět let přístup do britských vod. Rybolov sice v Británii zaměstnává jen necelých 30 000 lidí, ale má velký symbolický význam, takže Johnson bude muset uklidnit rybáře státní podporou ve výši sto milionů liber. Brusel ale ustoupil „ze svých maximalistických požadavků v oblasti rovných podmínek, jak nazýval snahu donutit Británii, aby se řídila evropskými regulacemi v oblastech environmentalismu, sociální politiky a zákonů ohledně státní pomoci i po konci přechodného období. EU chtěla mít možnost uvalit na Británii rozsáhlé sankce, pokud by se příliš vzdálila evropským pravidlům. Britové se tak báli, že je Brusel bude šikanovat kvůli malichernostem… S tím souvisí poslední ústupek EU, totiž že arbitrem rozhodujícím spory nebude Evropský soudní dvůr, jemuž Britové nedůvěřují, ale nezávislý arbitr.“

Nejde o cla… Tohle všechno je velmi důležité – většinu obchodních bariér dnes totiž netvoří cla, ale nejrůznější  veterinární, sanitárním, hygienické, environmentální, sociální a jiné předpisy, kterými lze poměrně flexibilně zablokovat proud zboží či služeb z „nehodících se“ zemí. A pokud by navíc o všech sporných otázkách měl rozhodovat Evropský soudní dvůr, měl by Brusel Brity na lopatkách – jde o soud, který konzistentně rozhoduje ve prospěch Bruselu.  

„Uzavření dohody je nepochybně dobrá zpráva, obě strany se vyhnou velkým finančním ztrátám a zlé krvi, kterou by to vyvolalo. Přesto lze očekávat pár těžkostí. Tou první je ratifikace. Ta může být těžší na evropské straně. Britský parlament ji nejspíš schválí bez problémů. Johnson má pohodlnou většinou, největší odpůrci EU, kteří tvrdili, že lepší je žádná dohoda než špatná dohoda, naznačují, že jsou spokojeni, a šéf labouristů Keir Starmer ohlásil, že jeho strana bude pro dohodu hlasovat. Evropský parlament je však méně flexibilní a do konce roku se již nesejde. Platnost dohody to neohrozí, do konce evropské ratifikace bude platit provizorně, nicméně europoslanci žádali dostatek času k prostudování dohody a tvrdili, že budou zkoumat každé slovíčko. Mohli by se tak vztekat, že byli v podstatě obejiti.

Možná půjde nakonec o šťastný rozvod… „Bylo to vidět na tiskovce von der Leyenové, která citovala britské klasiky T. S. Eliota a Williama Shakespeara. Vstřícnost von der Leyenové je možná důvod, proč negociace nakonec uspěly. Ta v posledních dnech převzala odpovědnost za vyjednávání a volala si s Johnsonem osobně. Na rozdíl od Barniera, který na společné tiskovce působil nerudně, se zdá, že s Británií chce opravdu udržet dobré vztahy. Jistou roli v tom může hrát i to, že je Němka. Britové po celou dobu vyjednávání doufali, že strach Němců o ztrátu výnosného britského trhu by jim mohl pomoci.“

Sjednocujte se! Ale bez nás… I Johnson ve svém proslovu také hýřil chválou na EU. „Vlastně tak zhmotnil dlouholetý vztah Britů k evropské integraci. Ti si z velké části myslí, že je to dobrý nápad, ale nechtějí se ho účastnit. Zastánci EU často připomínali řeč Winstona Churchilla na univerzitě v Curychu v roce 1946, kdy vyzval k založení Spojených států evropských. Ve stejné řeči však Churchill jasně řekl, že Británie se toho nebude účastnit. Bude dobrým sousedem a spojencem, ale ne součástí evropského superstátu.“     (Čtěte na stránkách Konzervativní noviny)


Nesnesitelná lehkost škůdcovství aneb je Jaroslav Flegr parazitolog nebo parazit? ..... Tisíc mrtvých denně a mrazáky na mrtvoly v ulicích…. Pan profesor Flegr možná své strašení chápe jako povinnost, která vyplývá z jeho fyzického zjevu. Kdyby zasedal ve vládě, byl by prý přísnější. Důsledky by se ho netýkaly, protože on zkrachovat nemůže. Je „akademický pracovník“ plně placený z veřejných prostředků. V kapitalistickém společenském zřízení zastupuje socialistický segment. Shánět na trhu zakázky, zákazníky ani hosty nemusí.

Flegr škodí se stejně nesnesitelnou lehkostí, s jakou Masaryk rozbíjel Rakousko-Uhersko a Havel pomáhal rozbíjet Československo. Rakousko-Uhersko bylo pro český průmysl mnohem větším odbytištěm než pozdější Masarykův pašalík. Ale proč by na něco takového profesor filosofie a britský agent Masaryk myslel? Přece nebude „počítat groše“, jako je o 102 let později nepočítal předseda Senátu Miloš Vystrčil. Co je panu senátorovi do toho, že paní Petrofová neprodá nějakých pár klavírů a možná bude muset propustit zaměstnance? Erárem placení akademici a politici jako by měli svaté právo škodit těm, kdo skutečně pracují. Je to dlouhodobý nedostatek elementární národní soudržnosti, která koneckonců i zpochybňuje nárok Čechů na „jejich národní“ stát. Příslušníci celé řady jiných národů si takto brutálně neškodí ani na sebe u cizinců nežalují.

Případ Flegr vybízí k zamyšlení ještě nad dalším problémem, totiž nad akademickou svobodou a společenskou zbytečností části akademické obce. Jako správný egomaniak má Jaroslav Flegr své internetové stránky. Ty jsou v poslední době často nepřístupné, protože jak se do lesa volá, tak se hackeři ozývají. Na stránkách prezentuje své rozsáhlé vědecké dílo, např. článek „Zvyšuje infekce toxoplazmou sexuální masochismus a poddajnost? Ano i ne“. Ano i ne, ano i ne … . Věda pro vědu. Podobných „zásadních“ otázek řešil pan profesor desítky, jak je vidět z jeho dlouhé vědecké bibliografie. Proto ta otázka v nadpise.

Jaroslavu Flegrovi však slouží ke cti, že alespoň sepsal učebnici z předmětu, který vyučuje. U mnoha jiných oborů není k dispozici ani ta učebnice. Na slovníky, příručky a učebnice totiž zpravidla nelze „čerpat grant“. To přece není věda. V oboru historie existuje dokonce případ, kdy se autoři na vydání vícesvazkového díla museli složit ze svého. Peníze se ale vždy najdou na výzkum o ničem, jehož výstupem je článek ve vědeckém časopise, který si na celém světě přečte třeba méně než deset jedinců.

Tak například Botanický ústav AV ČR v Průhonicích, který má stovky zaměstnanců, není ani po 32 letech (!) schopen dokončit dílo „Květena ČR“, jehož první svazek vyšel v roce 1988 jako „Květena ČSR“. Prý mají redaktoři přemrštěné požadavky. Jenže co je potenciálním uživatelům a čtenářům po tom? Trvalo také 44 let, než se čeští botanikové v roce 2002 zmohli na „Klíč ke květeně České republiky“. Do té doby se používaly německé a rakouské klíče nebo Dostálův klíč z roku 1958.

Podobná je situace v sinologii. Na Palackého univerzitě v Olomouci se dodnes čínština vyučuje podle americké učebnice. Příruční česko-čínský a čínsko-český slovník Jaromíra Vochaly tiskne soukromý nakladatel pořád dokola beze změn. Jenže slova jako „mobilní telefon“ nebo „instalovat“ či „stáhnout“ bychom tam marně hledali. Nejnovější příruční česko-čínský slovník vyšel roku 1998 v Pekingu. Učebnice češtiny pro Číňany neexistují žádné, přestože čeština se v Číně vyučuje na nejméně deseti univerzitách.

Flegrem české sinologie je Olga Lomová, která za peníze českých daňových poplatníků luští znaky z doby dynastie Tang a za peníze amerických daňových poplatníků pomlouvá v rámci projektu „Sinopsis“ Čínskou lidovou republiku a ničí tak česko-čínské vztahy. Pokud ji vůbec nějaký čas zbývá, tak určitě ne na psaní učebnic, ale na to, aby v komisích bránila jmenování profesorem jiným sinologům. Sama o sobě totiž tvrdí (v rozporu se skutečností), že je jedinou profesorkou sinologického oboru v České republice.

Tak vypadá akademická svoboda. Pánům vědcům, kteří si vzájemně (ne)udělují tituly a hodnosti, nesmí žádný volený politik mluvit do toho, co mají zkoumat nebo kdo to smí zkoumat. President republiky nemůže efektivně zabránit jmenování kohokoli profesorem. Daňový poplatník smí jen platit, aniž by za své peníze získal od vědců alespoň ty slovníky, příručky a učebnice. Šetřit se smí jen v armádním rozpočtu, ale vysokým školám, Akademii věd a resortním výzkumákům se smí jen dosypávat. Nejeden pracovník rezortního výzkumáku požívá v letecké dopravě výhod a slev pro „frequent flyers“, protože se přece neustále pořádají kongresy a konference….

Jistěže existují také úctyhodní a skromní vědci, kteří výhod a výsad nezneužívají a mají vynikající výsledky. Jsou ale v menšině, převládají shora zmiňované případy.

Na konci listopadu 2020 podala brněnská právnička Vendula Záhumenská na Jaroslava Flegra trestní oznámení. Text oznámení se nachází na adrese: https://stavbeznouze.cz/blog/trestni-oznameni-na-pana-flegra/. Prokurátor má přezkoumat, zda pan profesor nespáchal trestný čin šíření poplašné zprávy. Se zřetelem k výše popsanému privilegovanému postavení příslušníků akademické obce je podání obžaloby spíše nepravděpodobné.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Profesor Beran: „Lék na Covid-19 máme!“ Přesto se bude očkovat! ..... Na onemocnění Covid-19 zabírá padesát let starý lék, který se používá například při tropické horečce dengue, říká profesor Jiří Beran, který je světově uznávaným odborníkem na vakcíny a vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové.

Jedná se o lék Isoprinosine, jenž se užívá k léčbě deficitů imunitního systému. Profesor Beran tímto lékem vyléčil sebe, svého syna a podle jeho slov byli po požití léku oba zdraví za pět dnů. Vyléčil jím desítky důchodců ve třech pečovatelských domech. Například v Litovli na Olomoucku, který označila Česká televize za ohnisko smrtelné nákazy. O tom, že po nasazení Isoproinosinu se stav všech seniorů i presonálu takřka ze dne na den zlepšil a téměř všichni se uzdravili, se média už jaksi zapomněla zmínit.

„Lék Isoprinosine jsme podávali ve třech domovech důchodců třem stovkám klientů. V těchto domovech probíhaly epidemie v srpnu a v září. Lék jsme aplikovali osobám které byly v testu pozitivní,“ uvedl virolog Prof. MUDr. Jiří Beran CSc. na tiskové konferenci v poslanecké sněmovně dne 22. 12. 2020.

„Zjistilo, se, že tento lék dramaticky snižuje počty úmrtí na Covid-19, a to především ve věkové kohortě 75 – 84 let. Lék Isoprinosine dokázal zvýšit šanci na přežití trojnásobně u osob, které jsou testováni pozitivně a žijí v domově důchodců,“ pokračuje profesor Beran.

„Po celou dobu epidemie se ukazuje, že osoby starší 65 let přispívají z 92 procent ke všem úmrtím, které jsou zaznamenávány České republice. Když zahrneme do této skupiny i občany starší 55, pak jde o 98 všech případů všech úmrtí. Tedy pouhá dvě procenta připadá na zbytek populace,“ říká profesor Beran.

„Když si vezmeme 10 tisíc úmrtí, tak pak jde o pouhých 200 osob mladších 55 let. To je v porovnání s 10 tisíci zanedbatelné.“

„V datech, která byla o covidu publikována, mě chybí ty o tom, kde se infikovali ti, kteří na covid zemřeli. Jestli se infikovali v Lidlu, nebo doma od přátel a rodinných příslušníků. Zdá se, že to druhé je spíše pravda.“

„Ohrožená část populace jsou ti, kteří umírají na Covid-19. Jsou to osoby starší 65 let s obezitou, dekompresovanou cukrovkou a dekompresovanou ischemickou chorobou srdeční. Této skupině je třeba se věnovat.“

Cena přípravku Isoprinosine 500 mg tbl. nob. 100 činí 902,45 Kč, přičemž úhrada je stanovena na 773,45 Kč a doplatek činí 129 Kč. Isoprinosine 500 mg tbl. nob. 50 má stanovenou cenu 475,73 Kč, úhrada činí 386,73 Kč a doplatek 89 Kč. Isoprinosine, jehož součástí je aktivní látka Inosin pranobex je indikovaný k léčbě imunodeficitních stavů. Standardní léčba v zařízení pro seniory trvala 7 dní a pacienti užívali 3 x denně 2 tablety. Preventivně užívala zbývající ohrožená skupina v tomto zařízení 1 tabletu 2 x denně po dobu 10 dnů, nikdo z 84 seniorů se koronavirem nenakazil. V ČR zatím není lék registrován pro léčbu akutních respiračních onemocnění, ale během krátké doby by mohl být, doufá profesor Beran.

Právě lék Isoprinosine ukázal vynikající výsledky pokud je podáván preventivně a mohl by se podávat ohroženým skupinám. „Rozhodně stojí za to lék Isoprinosine dále zkoumat a případně ho začít používat,“ uvedl profesor Beran.

Uznání se však nedočkal. Místo poděkování za dobře odvedenou práci umístilo Ministerstvo zdravotnictví jméno profesora Berana na seznam autorů konspiračních teorií.

Koncem léta zaujal tento lék i premiéra Andreje Babiše. Sestavil proto skupinu odborníků, kteří měli připravit případné nasazení léku proti koronaviru. Podle informací serveru Arfa.cz ale celý záměr skončil v tichosti pod stolem. Premiér dokonce otočil a nechal se jako první propagačně naočkovat, ačkoli do nedávna tvrdil, že nemá slezinu a očkovat se proto nebude.

Česká republika kupuje šest milionů vakcín firmy Pfizer od Evropské komise, která je objednala z USA. Náklady vyjdou na miliardy korun. Vakcíny vykazují znepokojivé vedlejší efekty, firma, dle smlouvy podepsané Evropskou komisí, neponese žádnou zodpovědnost.     (Čtěte na stránkách Důležité 24)


Nebezpečná vakcína: I zastánci očkování varují. Co motivuje politiky? Proč Babiš objednal právě tuto? Výzva profesora: Neberte to. Úskalí alternativy. Varování proniká už i do mainstreamu. Vyslyší jej lidé, co nevěří "konspiracím"? ..... BRANISLAV KRASNOVSKÝ popisuje rozruch kolem článku předního francouzského lékaře, který už i v mainstreamu vyvolal značný rozruch - k nelibosti stoupenců vakcíny, kterou nám i sem budou navážet po statisících

Francouzský profesor, virolog a infektolog Eric Caumes varuje před vakcínou od společností Pfizer-BioNTech. Ano, právě před tou, kterou naše vláda objednává ve velkém. Caumesův článek byl publikován Le Parisien, kde profesor uvedl, že ještě nikdy neviděl tolik nežádoucích účinků při vakcinaci, jako v případě americko-německé vakcíny společností Pfizer-BioNTech.

Profesor Eric Caumes je virolog a infektolog v prestižní pařížské nemocnici Pitié-Salpetriere a patří ke světové odborné špičce. Varuje před dalším nástupem koronaviru a doporučuje, zejména v rodinách, důsledně dodržovat preventivní opatření založené na zvýšené hygieně, častém větrání a otužování - i dodržování společenské izolace. Podle jeho slov přichází třetí vlna pandemie, která bude mít masivnější charakter jako předchozí dvě vlny. V otázce vakcíny společností Pfizer-BioNTech Caumes uvedl, že se určitě nenechá proti koronaviru touto vakcínou očkovat - doslovně uvedl, že této vakcíně nedůvěřuje.

Podezřelá a nebezpečná ... Američané a Němci neposkytli podle profesora dostatek relevantních podkladů o účinnosti a složení své vakcíny. Při čtení 53stránkové zprávy předložené společnostmi Pfizer-BioNTech uvedl, že ho zarazil nedostatek informací o předchozích testech a rovněž příliš vysoký případ nežádoucích reakcí u dobrovolníků na očkování touto vakcínou. Nešlo jen o lokální zarudnutí, či krátkodobé horečky a bolest, které by se ještě daly očekávat a snést, ale zejména o stupňování nežádoucích příznaků a reakcí po druhé dávce očkování - včetně úmrtí.

Podle profesora Caumese až téměř 15,8 procenta dobrovolníků ve věku 18-55 let mělo zejména po druhé dávce vakcinace vyšší teplotu než 38 stupňů Celsia déle než 7 dní. Až 45 procent dobrovolníků muselo brát léky proti bolestem a horečce, 55 procent očkovaných mělo bolesti hlavy a 62 procent cítilo chronickou únavu. Vakcína společností Pfizer-BioNTech může být značně nebezpečná i pro pacienty s chronickými nebo civilizačními chorobami.

Podle profesora Caumese v téměř 68milionové Francii až téměř polovina obyvatelstva nemá podle průzkumů zájem o očkování, protože se jej obává. Vedlejší účinky (včetně úmrtí) po očkování by ještě více zvýšily napětí v zemi. Podle jeho slov, vakcína mRNA společností Pfizer-BioNTech není bezpečná a nedoporučuje ji použít. Za šokující vnímá profesor Eric Caumes i zprávy z Anglie, kde dokonce dva dny po první dávce v očkovací kampani touto vakcínou vydaly anglické úřady doporučení, aby byli z vakcinace touto vakcínou absolutně vyloučeni lidé, kteří trpí alergiemi, chronickými a civilizačními chorobami. Profesor Caumes rovněž uvedl, že je překvapen skutečností, že v amerických oficiálních dokumentech ohledně vakcíny Pfizer-BioNTech nejsou žádné vedlejší účinky zmíněny.

Ministr dealerem ... Profesor Caumes ohledně vakcíny dále uvedl, že ji už vůbec nedoporučuje ani mladým a zdravým lidem. Vakcína byla vyvinuta příliš rychle, možná revolučním způsobem, ale chybí důkazy o spolehlivosti a bezpečnosti vakcíny. Starým a nemocným lidem v případě onemocnění na Covid-19 za předpokladu, že nemají život ohrožující respirační příznaky spojené s dušením, doporučuje zůstat doma a léčit se léky na bázi paracetamolu, případě lékem Rivotril. Profesor Caumes vyzdvihl i francouzské zkušenosti v boji proti těžkým případům onemocnění na koronavirus s využíváním antibiotik a léků na bázi azitromycinu a hydroxychlorochinu.

Ve zmíněném článku "Vaccin anti-Covid: 'Si on se loupe, la vaccinologie sera discréditée', s'inquiete Eric Caumes" v Le Parisien se profesor Caumes pozitivně vyjadřuje o vakcíně britské společnosti AstraZeneca a o výsledcích, které jsou k dispozici v britském prestižním medicínském časopise The Lancet. Společnost AstraZeneca poskytla všechny potřebné údaje, které byly následně podrobeny zkoumání mnohými prestižními laboratořemi. Jde o diametrálně odlišný přístup, jako v případě vakcíny Pfizer-BioNTech, kde vydali pouze tiskovou zprávu o svých úspěších, aniž by bylo možné si tyto informace vědecky ověřit.

Po článku profesora Caumese následovala velmi negativní reakce francouzského ministra zdravotnictví Oliviera Verana, který nedokázal zachovat klid a obořil se na profesora s tím, že mluví nesmysly a konspiruje. Stejně zaútočil i na francouzské poslance, kteří zaujali k vakcíně společností Pfizer-BioNTech podobně negativní postoj. Francouzský ministr zdravotnictví se tak podle mnohých kritiků až příliš okatě angažuje ve prospěch americko-německé vakcíny.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Z peněz, které si půjčujeme, krmíme neziskovky rozkládající cizí režimy ..... „Já bych chtěl říct ještě jednu věc vlastně ke všem čtyřem pozměňovacím návrhům. Jsou to všechno peníze, které náš stát nějakým způsobem rozdává nebo věnuje do zahraničí, ale jsou to peníze, které si musíme půjčit," upozornil na určité položky při projednávání rozpočtu poslanec Jiří Kobza.  

„Takže já si myslím, že rozdávat může ten, který má dostatek nebo přebytek svých vlastních zdrojů, ale rozhodně ne ten, který se kvůli tomu musí zadlužovat," dodal poslanec SPD, aby navrhl v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí z ukazatele vládní rozpočtová rezerva přesunout po třech milionech korun do rozpočtových položek Český svaz bojovníků za svobodu a Československá obec legionářská.

„Potřebuji za potřebné posílit v této době objem prostředků určených na finanční pomoc a kompenzace občanů živnostníků a firmám postiženým dopady pandemie koronaviru. A i rozpočty občanských spolků, které pečují o odkaz veteránů protinacistického odboje a vzniku republiky. V současné době, kdy vidíme pokusy o přepisování historie, o přepisování vlastně historické paměti, jsou tyto dvě organizace nejdůležitějšími nositeli právě této historické paměti a péčí o pomníky a připomínky hrdinů především z druhé světové války tuto historickou paměť udržují živou, a proto si myslím, že je důležité jim pomoci. A navíc se jedná v rámci rozpočtu, v podstatě kosmetický přesun peněz," vysvětlil Jiří Kobza.

„K zahraniční rozvojové pomoci bych chtěl říct, že její systém spočívá tak, že projekty, které financuje Ministerstvo zahraničních věcí, provádí nějaká neziskovka, která většinu těchto peněz spotřebuje na svoji vlastní režii, na svůj vlastní provoz. Takže tyto peníze, které si opět musíme půjčit, slouží především k tomu, aby byly financovány neziskovky spřátelené s vedením MZV," má jasno Jiří Kobza.

„Sněmovní dokument číslo 6854, zde navrhuji převést 70 mil. z výdajového ukazatele transformační spolupráce v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí do ukazatele humanitární pomoc ve stejné rozpočtové kapitole. Konkrétně zde navrhuji zřídit ad hoc novou položku Humanitární pomoc Arménii pro osoby postižené válkou v Náhorním Karabachu. Jde o převod finančních prostředků, které by byly jinak určeny pro politické neziskové organizace, které se zabývají - jak bych to řekl diplomaticky, - ovlivňováním režimu v zahraničí za naše peníze, na humanitární pomoc Arménii, konkrétně karabašským Arménům, kteří nyní prožívají stejné vysídlení, jako prožívali naši občané v roce 1939. Tento exodus skutečně je veliký masový a ta pomoc je tam velmi, velmi potřebná," navrhl ještě Jiří Kobza     (Čtěte na stránkách Nová republika)


Díky, pane prezidente! ..... I v nejtěžším a nejbizarnějším roce v historii České republiky prezident Miloš Zeman naplnil očekávání a nepřekvapil. Bohužel. Jeho tradiční projev v závěru roku opět nebyl ani trochu vánoční a lidský, od začátku až do konce se jím táhly urážky a nadávky a více než kdy jindy hlava státu propásla příležitost dodat lidem odvahu a sílu do nového roku. Jinými slovy, prezident byl opět tak mimo, jak jen prezident může být.

Když Miloš Zeman hned v úvodu označil hodnocení tohoto roku jako smutné, svým slovům bohužel dodal váhu hned v další větě, kterou pronesl. Bylo to velmi smutné, ale nejenže nasadil konfrontační tón vůči svým nepřátelům, on také zahájil čtvrthodinovou propagandu v zájmu svých politických spojenců, a především farmaceutického průmyslu.

Prezident divákům nejprve oznámil, že nás zasáhla v letošním roce epidemie koronaviru, kterou jsme na jaře dokázali překonat „díky profesoru Prymulovi“. To je ten pán, který dlouhá léta pracuje jako lobbista výrobců vakcín a velvyslanec farmaceutických firem ve zdravotnictví, což se výrazně projevilo během jeho kroků ve funkci vládního zmocněnce pro vědu a výzkum a následně i křesle ministra zdravotnictví.

Prezidentovi to nejen že nevadilo, ale ještě vojenského lékaře s hodností plukovníka přes všechny jeho přešlapy ocenil nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem Bílého lva. „Ale pak jsme usnuli na vavřínech a domnívali jsme se, že jsme tuto epidemii potlačili – říkala to opozice, která vyzývala k rozvolnění, říkala to vláda, a především si to přála celá veřejnost. A díky tomu došlo k druhé vlně epidemie ještě horší než té předchozí,“ pokračoval prezident, aniž by mu překážela skutečnost, že na jaře se epidemie Česku zcela vyhnula a zvýšený počet nemocných se začal objevovat až na podzim, a že bez ohledu na to, zda jsme roušky nosili a někam chodili nebo nechodili, se virus šířil ve všech zemích tak, jak sám uznal za vhodné. (Nebo jak uznaly za vhodné jednotlivé země?)

Někde byla opatření přísnější (Izrael, Itálie, Anglie), jinde mírnější (Švédsko, Finsko), ale virus si bez ohledu na sílu opatření žil vlastním životem. Například ve Finsku nikdy roušky nebyly povinné, v létě stejně jako u nás běžel život normálně a na podzim se nic nezavíralo, a přesto má Finsko nejnižší čísla v Evropě a Česko nejvyšší. Divné, že?

Nějak se to očkování prodat a do lidí dostat ale musí. A tak prezident Zeman vyjádřil přesvědčení, že je třeba všechno nechat nadále zavřené, neposlouchat lidi, kteří už mají zavírání všeho možného dost, a neotevírat ekonomiku. A všechny občany vyzval k tomu, aby se nechali očkovat vakcínou, o jejíchž vedlejších účincích není zatím nic moc známo. Očkování proti viru, který má za sebou již přes 20 tisíc mutací a neustále se mění, dokonce označil za „svítání“. To bylo také jediné „svítání“ v celém „vánočním“ projevu.

Hned po očkování přišla chvála vlády, která přes „některé chyby“ odvedla „poctivou, tvrdou a dobrou práci“. Tuto pasáž jistě ocení především živnostníci a lidé, kteří se až dosud dokázali uživit sami bez cizí pomoci, tedy osoby samostatně výdělečně činné, a nyní se octnou v evidenci pracovních úřadů či na ulici.

Zatímco vláda prý vše zvládá až na drobné chyby dobře, za mizernou situaci v Česku může opozice. Ta opozice, která celé jaro a léto nebyla žádnou opozicí, ale podporovala téměř každý vládní krok i každé sebehloupější opatření, takže nebyl mezi vládními a nevládními politiky téměř žádný rozdíl. Navíc taková ODS hlasovala i pro vládní daňový balíček. Pokud tedy nemůže za stávající situaci vláda, těžko za ni může nést zodpovědnost opozice, která vládu podporovala a kritizovala jen kosmeticky, aby se neřeklo.

S kým si prezident nezapomněl vyřídit účty ve „vánočním“ projevu, byla tradičně média. Což je v tomto případě též docela překvapivé, protože až na výjimky velká média celý ten neskutečný cirkus kolem obyčejné epidemie (korona)virózy od začátku bezmezně podporují a obhajují. Třeba tím, že spolehlivě straší národ každý den zveřejňováním nicneříkajících a z kontextu vytržených čísel, například počtu lidí nakažených koronavirem, z nichž většina vůbec není a nebyla nemocných, jen byla pozitivně testována na covid-19. A stejně tak média podporují i očkování. Co by ještě prezident chtěl?     (Čtěte na stránkách Šifra)


29.12. 2020     Na blití: Evropský parlament vs. Jesličky ..... Když se španělská europoslankyně Isabel Benjumea obrátila na Evropský parlament se žádostí, aby na Vánoce byly v jeho sídle instalovány Jesličky, zavládlo nejprve dlouhé týdny mlčení. Poté, co s tím předseda Parlamentu nechtěl nic mít, správa budovy odpověděla, že Jesličky nemá.

Europoslankyně Benjumeaová tedy nabídla, že Parlamentu Betlém opatří. Tady už musel Evropský parlament s pravdou ven – Jesličky prý v Evropském parlamentu vystavit nelze, protože by se jednalo o instalaci s náboženskou podstatou, která by mohla být urážlivá.

Takže křesťanská tradice, na které Evropa vznikla a vyrostla, je už pro Evropský parlament urážlivá a nemá v EP a potažmo v oficiální Evropě místo (jako ostatně Svatá rodina kdysi Betlémě)… Nebo spíš špatný pták ten, který kálí do vlastního hnízda?

Vysocí představitelé Polska, Velké Británie, Maďarska, Venezuely, Běloruska a dalších zemí přejí občanům k Vánocům, ale právě Evropskému parlamentu je z Jesliček jaksi nevolno. Z takovéto podstaty Evropského prlamentu ale může být věru hodně nevolno pravým Evropanům. Někomu tu zvoní hrana...     (EUrabia)


DALŠÍ NĚMEČTÍ LÉKAŘI VARUJÍ PŘED OČKOVÁNÍM ..... Stále častěji se nyní ozývají hlasy odborníků, kteří varují před očkováním, jenž nám nyní vnucují všechny vlády i mainstreamová média. Vrcholní politici a celebrity nám předvádí “očkovací divadlo” v očekávání, že k témuž nalákají co nejvíce “oveček” (otázka je, co si dotyční nechali skutečně aplikovat). Veškerá varování z řad odborné veřejnosti jsou zcela umlčována a cenzurována a to napříč západním světem. Zkorumpované loutkové vlády, které si za tím účelem najaly tlupy cenzorů (samozřejmě naše vláda není výjimkou), se snaží hlasy odborníků, varujících před vakcínami, umlčet.  Proč máme věřit jen odborníkům, kteří jsou za propagaci vakcín zpravidla velmi štědře placeni? Proč máme věřit jim a ne těm odborníkům, kteří za to, že před vakcínami varují, nedostanou vůbec nic, naopak, mají nakonec jen problémy?

V tomto článku přináším hled dvě výpovědi dalších německých lékařů, kteří varují před vakcínami. Už nyní je mi jasné, že tento článek, podobně, jako jiné z tohoto ranku, nebude možné sdílet na cenzurovaných platformách, k nimž patří zejména Facebook. Nicméně i tak doufám, že se hlasy dalších lékařů donesou do povědomí širší veřejnosti.

Profesor Dr. Stefan Hockertz je imunolog a toxikolog. V rozhovoru pro Radio München kritizoval schéma masového očkování, které  naplánovala německá vláda. Popisuje ho jako úmyslné ublížení na zdraví. Hockertz také poukázal – stejně jako mnoho dalších odborníků – na to, že toto očkování typu mRNA je genetická inženýrská intervence, která mění lidský genom.

Video rozhovoru s profesorem Hockertzem již bylo odstraněno z YouTube, stejně, jako mnoho dalších  videí kritických k očkování. V rozhovoru Hockertz hovoří o konkrétních účincích masového očkování na COVID-19 na populaci v Německu, jež čítá více než 80 milionů lidí.

“Z našich úvah nyní víme, že jde o vakcínu, která nebyla testována podle pravidel oboru, tedy nebyla testována po dobu 5-8 let a zejména nebyla řádně klinicky testována. Proto musíme očekávat škody způsobené očkováním. Ani nechci mluvit o tom, do jaké míry může působením na DNA nebo RNA způsobit rakovinu. Jedná se o dlouhodobé účinky. Rád bych hovořil o krátkodobých účincích. Jak například o tom, že tyto vedlejší účinky mohou způsobit poškození  asi u 5 procent populace nebo u 5 procent lidí, kteří jsou očkováni.”

“To není číslo, které jsem si vymyslel, ale je to realistický odhad, který známe ze statistických oblastí, které nám ukazují, jak často se mohou vyskytnout vedlejší účinky. Pět procent se nyní zdá být příliš málo, může však docházet k přehnaným reakcím imunitního systému, takzvaným cytokinovým bouřím, může dojít k falešným reakcím, k čemukoliv.”

“Ale pokud budeme mít nyní na paměti, že 80 milionů očkování má být provedeno ve velmi krátkém čase, tak v případě, že jen 5 procent z nich vakcína poškodí, pak to dělá 4 miliony lidí poškozených vakcínou. To jsou 4 miliony případů ublížení na zdraví. To jsou 4 miliony s vědomím, že vakcína nebyla řádně testována. Jde o úmyslné ublížení na zdraví a to je trestný čin.”

“Pokud se nám nyní podaří dále předpokládat a přijmout, že v případě  4 milionů lidí dojde k ublížení na zdraví, lze očekávat také asi 0,1 procenta úmrtí. Přinutit 83 milionů lidí k očkování prostřednictvím nouzových zákonů  znamená, že pokud na účinky tohoto očkování zemře pouze 0,1 procenta z nich, a to je docela realistické, pak zde máme 80 000 úmrtí.”

“Osmdesát tisíc mrtvých je vyhlazení města jako je například Constance, nebo Bamberg. A tady musím říct: Pokud to udělám s vědomím, že taková vakcína je špatně testována, nedostatečně schválena a přijímám vyhlazení malého města, jako je Constance nebo Bamberg, pak na tomto světě není jediný způsob, jak to ospravedlnit.”

“Prodejce vakcíny Bill Gates, podle jeho vlastních prohlášení v televizním rozhovoru, počítal s “pouze” 700 000 oběťmi na základě vedlejších účinků po celém světě. Už tehdy hovořil o plánu hromadného očkování na COVID-19. Podle Gatese by náklady na odškodnění měly nést jednotlivé státy – tedy v konečném důsledku samotná populace daných zemí – a nikoli vakcinační průmysl.

Dr. Stefan Hockertz byl ředitelem a profesorem Institutu experimentální a klinické toxikologie na University Medical Center Hamburg Eppendorf od roku 2003 do konce roku 2004. Předtím byl v letech 1995 až 2002 členem správní rady Fraunhoferova institutu pro toxikologii a environmentální medicínu v Hamburku. V letech 1986 až 2001 byl výzkumným pracovníkem společnosti Fraunhofer v Hannoveru. Hockertz absolvoval první vzdělání jako biolog v roce 1985. Je také kvalifikován jako profesor toxikologie a farmakologie na univerzitě v Hamburku a profesor molekulární imunotoxikologie na University Medical Center Hamburg Eppendorf.

Tolik tedy první kvalifikovaný odborník, který varuje před vakcinací. Dalšího odborníka Vám přináším nejprve na videu (v němčině s anglickými titulky), přičemž pro ty, kdo neumí německy či anglicky, níže objasním, o čem se ve videu hovoří.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Tito lidé vlastní Bidena .....Hlavní přispěvatelé volebního fondu demokratického kandidáta Joe Bidena s uvedením finančních částek, kterými do jeho volební kampaně přispěli:  

Bloomberg LP (Michael Bloomberg) 56 796 137 dolarů

Future Forward USA (hlavně Dustin Moskowitz) 29 917 229 dolarů

Priorities USA Action (podporovatelé Hillary Clintonové) 25 841 199 dolarů

Asana (Moskowitz a Rosenstein) 21 937 902

Sixteen Thirty Fund (osoby neuvedeny) 19 874 655 dolarů

Democracy PAC (George Soros) 19 000 000

Senate Majority PAC (demokratičtí miliardáři) 12 371 874 dolarů

American Bridge (většinou Soros) lo 260 573 dolarů

Paloma Partners (Donald Sussman) 9 016 248 dolarů

Euclidean Capital (James Simons) 7 006 805 dolarů

Defending Democrasy Together (republikánští miliardáři) 6 776 862 dolarů     (Čtěte na stránkách AC24)


Nejapné vánoční svatouškování s imigranty ..... Těsně před Vánoci, vládní partner – strana zelených - ústy svého vicepremiéra Koglera a za podpory rakouského prezidenta Bellena přišla s hartusením, aby Rakousko na Vánoce přijalo stovku imigrantských rodin s dětmi z Lesbosu. Že prý Vánoce jsou hledáním přístřeší a že Rakousko má místa dost…

Oběma jim rázně zatnul tipec burgendlandský hejtman Hans Peter Doskozil, který jejich hartusení nazval lichým vánočním svatouškováním, které nic nevyřeší. Protože – co s těmi dalšími 50? A ještě dalšími 50? Jsou politici, kteří se chtějí ukázat humánními, a tak zapožadují přijetí imigrantů, a myslí si, že tím je to vyřízeno. Ale tím to vůbec není vyřízeno!, obořil se na ně Doskozil.

Takovíto dobráci se je pak potutelně snaží narvat hejtmanům do jejich spolkových zemí, namísto aby si je třeba Bellen vzal na Hofburg.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Okénko - Právo v kapse - Vakcíny v Praze ..... Do Prahy dorazilo údajné světlo na konci tunelu. Nejde o to Betlémské, jak bychom o Vánocích očekávali, ale jde o prezidetem a dalšími tolik vyhlížená dodávka prvních vakcín. První várka je údajně určena zdravotnickému personálu, takže je dost možné, že už nyní patrný nedostatek sester a lékařů dostane další ránu. Lze tak usuzovat z komplikací, které vakcinaci provází občany Velké Británie, která začala očkovat poněkud dříve.

  Zdá se tedy, že pokus vpíchnout 70ti% našich spoluobčanů vakcínu začíná. Vzhledem k tomu, že preparáty jsou určeny lidem starším 16ti let, bude zajímevé pozorovat, kolik dobrovolníků se najde ve zbytku národa. Neexistuje totiž zatím žádný zákon, který by mohl udělat z vakcinace povinnou záležitost. Přesto lze zaznamenat určité indicie, že tlak bude velký. Například na Slovensku již existují případy, kdy lékaři hrozí svým pacientům, že neočkované nebudou ošetřovat. Paradoxem je, že se to týká i těch dětských, přičemž víme, že pro děti jsou stávající vakcíny ještě méne vhodné než pro dospělé.

  Čeká nás tedy velmi složité období. Ač se Miloš Zeman přiřadil k propagátorům vakcinace a je jisté, že podepíše jakýkoliv zákon, kterým by nás chtěl přinutit k podvolení se, dá se očekávat, že klika kolem Babiše by se něčemu podobnému nebránila. Zatím se zdá, že je naše společnost opět rozdělena na dvě části. Jedna se nemůže dočkat své dávky, aniž by si uvědomovala rizika, druhá odmítá cokoliv spojené s tímto procesem. Nyní je tedy potřeba velmi pečlivě evidovat jakékoliv problémy, které potkají první várku odvážlivců, idealistů a naivních jedinců, ze kterých se stávají pokusní králíci. No a my všichni ostatní budeme asi brzy vystaveni šikaně ze strany vládních úředníků, eurounijních patolízalů a jimi ovládaných ozbrojených složek. Čekají nás perné měsíce, bylo by tedy dobré se semknout a nedat se..     (Čtěte na stránkách iNadhled)


Máte vlastní názor, používáte fakta a logiku? Jste dezinformátor! Ekonomka Šichtařová ukazuje na techniku známou už od středověku ..... Ekonomka Markéta Šichtařová v internetové televizi XTV promluvila od podlahy. Konstatovala, že čas od času svět zachvátí pandemie viru, čas od času pandemie blbosti a čas od času obojí. A přesně v takovém čase teď podle Šichtařové žijeme. Pandemie koronaviru je podle jejího názoru požehnáním pro všechny, kteří chtějí strašit lidi, omezit jim svobody a přinutit je dělat věci, které by jinak nedělali, a potlačit u nich svobodu myšlení.

„Čas od času zachvátí svět pandemie viru a čas od času pandemie blbosti,“ zhodnotila Šichtařová víru, kolotoč zadlužování, v němž dnes žijeme, nám vlastně prospívá.

Stejně tvrdá byla i vůči restriktivním opatřením, která přijímají různé vlády, českou nevyjímaje. „Tahleta opatření se nám strašně ve zlém vrátí, samozřejmě. Já jsem nikde nenašla studii, kde by se ukázalo, že v zemích, kde byla přijata drakonická opatření, se epidemie šířila pomaleji a bylo tam méně mrtvých. Ale máme mnoho důkazů, že tyto země jsou ekonomicky zlikvidovány mnohem víc než země, které šly uvolněnější cestou,“ prohlásila Šichtařová.

Zdůraznila, že politici dělají velkou chybu, když uměle udržují zaměstnanost, místo aby umožnili trochu uvolnit situaci na trhu práce, z neproduktivních firem propustit lidi a zaměstnat je v těch podnicích, kde mají nové nápady a chtějí jít kupředu. My jsme tady vyrobili živé – mrtvé na transfúzi.

Kromě ekonomických škod prý vláda páchá i škody společenské, když lidem vysvětluje, že jsou špatní, pokud nenosí roušky.

„Když lidem vysvětlíte, že jsou špatní, zlí a oškliví, protože nenosí roušky, ačkoli pro to nejsou žádné vědecké důkazy, tak takový člověk, který přijme svoji vinu, pak bude velice rád dodržovat všechna ta opatření, platit daně a poslouchat systém. Takže ta protikoronová opatření jsou vlastně pouhým prostředkem a celá ta epidemie je v podstatě požehnáním pro to, aby se mohl ve světě snáz prosazovat kolektivismus,“ varovala Šichtařová.

Je zklamaná z toho, že mezi českými parlamentními stranami nevidí žádnou, která by prosazovala svobodu a odpovědnost jednotlivce a svobodnou ruku trhu.

„Dlouhodobě se ke svobodnému trhu hlásí třeba Svobodní, ale to je dneska pidistrana,“ vyjádřila svůj názor Šichtařová.

Zdá se jí, že všechny parlamentní strany dnes svobodný trh likvidují. ČSSD a komunisté, to jsou strany, které se hlásí velmi silně ke kolektivismu, a tím vlastně likvidují kapitalismus,“ rozvedla svou myšlenku.

Ekonomka má dokonce pocit, že je potlačováno svobodné myšlení.

„Dneska už každý názor, který vychází z toho, že se jedná skutečně o vlastní názor a vlastní zpracování faktů svým vlastním rozumem, tak takový názor je označován za propagandu, lež a dezinformaci. Problém je v tom, že ti kolektivističtí ideologové nejsou schopní bojovat s vaším používáním rozumu stejným používáním rozumu, a proto se musejí uchylovat k ideologickým hláškám typu, že používáte dezinformace. Oni prostě musejí. Když chtějí vyvrátit fakta a logiku, tak jediná možnost, jak vyvrátit fakta a logiku, je vzít si na pomoc emoce. A emotivní hlášku, že jde o dezinformaci. Je to technika známá od doby, co lidstvo existuje. Tohle bylo používáno už ve starověkých státech, stejně jako ve středověku. Když první člověk přišel s tím, že Země obíhá kolem slunce, a nikoliv obráceně, tak bylo řečeno, že se jedná o kacířství neboli dnešním slovníkem o dezinformaci. Místo toho, aby se církev snažila tuto informaci vyvrátit nějakým měřením, tak využila emoce. A úplně stejnou techniku vidíme dneska.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Nové důkazy naznačují, že COVID-19 by mohl být druh autoimunitní nemoci. Tady je důvod ..... Vědci však stále nevědí, proč se u některých lidí vyvine závažné onemocnění, zatímco u jiných se projeví jen mírné příznaky – nebo vůbec žádné. Nyní nová studie z Yale University vrhá trochu světla na tento problém. (Foto: Youtube)

2 skleničky denně čistí vaše krevní cévy lépe než drahé pilulky CARDIO ACTIVE Při tlaku nad 150/90 musí být cévy vyčištěny. Zapište si recept Detonic Cévy se vyčistí okamžitě, tlak se vrátí do normálu! Recept Detonic Dělejte toto minutu denně, aby se zabránilo infarktu CARDIO ACTIVE Výzkum, který dosud nebyl recenzován a publikován v časopise, naznačuje, že u pacientů s těžkou COVID produkuje tělo „autoprotilátky“. Jedná se o protilátky, které – místo útoku na napadající virus – napadají vlastní imunitní systém a orgány pacienta. Píše portál ScienceAlert.

Vědci zjistili, že lidé s těžkou COVID měli autoprotilátky, které se zachytily na klíčových proteinech podílejících se na rozpoznávání, varování a čištění buněk infikovaných koronavirem.

Mezi tyto proteiny patří cytokiny a chemokiny – důležití poslové v imunitním systému. To narušilo normální funkci imunitního systému, blokovalo antivirovou obranu a potenciálně způsobilo, že onemocnění bude závažnější.

Není známo, proč se u některých lidí tyto protilátky vyvíjejí, ale je pravděpodobné, že jde o kombinaci genetiky a prostředí. Virové infekce byly také spojeny s nástupem některých autoimunitních onemocnění.

Začátkem tohoto roku vědci uvedli, že u pacientů bez autoimunitního onemocnění v anamnéze se po získání COVID vyvinuly autoprotilátky. V těchto studiích bylo zjištěno, že autoprotilátky rozpoznávají podobné cíle jako ty, které se vyskytují u jiných dobře známých autoimunitních onemocnění, jako jsou proteiny, které se běžně vyskytují v jádru buněk.

V krvi hospitalizovaných pacientů našli autoprotilátky, které by mohly útočit na interferony, a také autoprotilátky, které by mohly interferovat s dalšími kritickými buňkami imunitního systému, jako jsou buňky přirozeného zabíjení a T buňky.

Zjištění ukázala, že autoprotilátky byly velmi častým rysem těžce nemocných pacientů s COVID.

Vědci z Yale provedli další testy na myších, které ukázaly, že přítomnost těchto autoprotilátek může onemocnění zhoršit, což naznačuje, že tyto autoprotilátky mohou přispívat k závažnosti COVID u lidí.

Ačkoli pacienti s COVID měli mnoho autoprotilátek, které se zaměřovaly na proteiny imunitního systému, vědci nenašli žádné autoprotilátky specifické pro COVID, které by mohly být použity k rozlišení těžce nemocných pacientů s COVID.

To, co určuje, zda člověk bude trpět těžkou COVID, závisí na mnoha věcech a autoprotilátky nejsou celý příběh.     (Čtěte na stránkách Důležité 24)


Přijmeme krimigranty, co nejdou deportovat ..... V září, tedy v době německého předsednictví, Evropská komise představila nový plán azylového a migračního systému, „do kterého by se podle ní měly solidárně zapojit všechny státy Evropské unie“.

Cituji: „Balíček má urychlit a zefektivnit návraty migrantů do místa jejich původu. Počítá s tím, že unijní země budou moci běžence buď přebírat, nebo na vlastní náklady zařídit návrat neúspěšných žadatelů o azyl. V krizových situacích má výjimečně dojít i k tomu, že Brusel členským zemím přijetí části uprchlíků nařídí.“

Evropská unie o tomhle plánu tvrdí, že víceméně ustoupila nemístnému tlaku středoevropských a východoevropských zemí a části Balkánu, co se zlostně zatvrdili a naprdle křičí, že nehodlají vzít k sobě ani jednu migrantskou muslimskou nohu. Když se ale na to lejstro podíváte důkladně, je jasné, že EU znovu lže a nátlak na nás naopak zesílila.

Pochopitelně se předpokládá, že V4 si mezi těmi dvěma vnucenými možnostmi vybere to vracení migráčků zpět do lůna své mateřské země. Má to dělat dojem, že třeba Německo pro začátek pošle do Prahy stovku neúspěšných žadatelů o azyl, my je na vlastní náklady posadíme do letadlo a šup, jsou fuč. A máme hotovo.

Realita bude samozřejmě úplně někde jinde.

Boj se Sorosovými právníky ... Z Německa nám třeba i přijde ta stovka dárečků. Jenže u každého z nich existuje důvod, proč se je nedaří vyhostit. Jak jsem psala ZDE, Soros pumpuje velké peníze neziskovkám na právníky právě aby zamezil vyhošťování blízkovýchodního a severoafrického obohacení, které kupodivu až tolik radosti do Evropy nepřineslo. Čili musí v Česku u každého znovu proběhnout řízení, které potvrdí, že migráček na starý kontinent nepatří. Následuje odvolání a další soud. A ještě jednou a zase. Tohle úplně marné přetahování nás bude stát nejen majlant, ale energii a tlak na už tak přetížené soudy. Nakonec to bude pochopitelně český úředník, který to vzdá a rozhodne se, že kvůli jednomu jedinému nemá smysl tohle všechno absolvovat znovu a znovu.

Takových 98 z té stovky u nás zůstane a Brusel spolu s neziskovkami budou řádit, pokud je hezky na vlastní náklady neubytujeme tak, jak jsou z Německa zvyklí. Hotely nebo byty, domy. Ta stovka se dříve nebo později rozšíří o další členy rodiny. Nepůjde sice o oficiální sloučení dle evropského práva, ale migráčci na loďkách v Itálii či Španělsku řeknou, že míří do Česka, mají tam příbuzné.

Logická úvaha je, že se ta stovka nešťastníků v rukách xenofobního národa zase v klidu vrátí do milovaného Německa k mamá Merkelové. Jenže to nepůjde, ztratili by své benefity a tak jim nezbyde, než začít budovat muslimskou komunitu a no-go zónu u nás.

Proč se je nepodaří vyhostit ... V květnu 2020 bylo v Německu celkem 266 605 neúspěšných žadatelů o azyl, kterým bylo nařízeno opustit zemi. A to se nebavím o Rakousku, Švédsku, Francii…

Mezi těmito nechtěnými multikulti miláčky jsou ve velké míře zastoupeni ti, co na své cestě do Evropy zahodili doklady. Bez dokladů není možné potvrdit identitu, není možné zjistit zemi původu, není možné žádat nějakou zemi, ať si je laskavě vezmou zpátky. Tyto země nejsou tak humánně postižené jako my, oni si nechtějí brát zpátky ani ty, co jim bezpochyby patří. Dokonce ani pod výhružkami, že jim evropské země utnou charitativní penězotoky.

Další nedeportovatelnou skupinou jsou kriminálníci. Naprostá většina z nich v sobě nadání pro zločin objevila mnohem dřív, než se ocitli v německé zemi zaslíbené, a tak při návratu do rodného kraje jim hrozí kriminál. No a protože na Blízkém východě a v Africe nejde o fešácký kriminál se vší parádou, je nepěkné a nehumánní vůbec zvažovat poslat krimigráčky zpátky kde by se jim křivil vlásek.

A tak v Evropě zůstávají ... Ti, kteří znásilnili a zavraždili evropské dívky, zůstávají. Imámové hlásající nenávist a verbují bojovníky Islámského státu (ano, pořád ještě existují), můžou klidně zůstat. Teroristi, co se o nich ví, že budou dřív či později vraždit ve jménu svého zrůdného Alláha, nerušeně spřádají plány. Zůstávají vrhači kyselin a bodači do lidí. Jistě, jsou velkou hrozbou pro evropskou společnost, ale přece nejde dopustit, aby čelili ošklivým podmínkám muslimského vězení. Některým dokonce hrozí smrt za násobné vraždy, ale i ty si hezky necháme, však o nic nejde, oni si jen občas zavraždí někoho u nás. Vivat humanita.

Když po létech pocitů křivdy, že Německo je výspou solidarity a my jen východní rýpalové, budou mít Němci šanci zbavit se některých migrantů, je jednoduché odhadnout, jak to provedou. Logicky nám dají ty problémové, to jim snad ani nejde zazlívat.     (Čtěte na stránkách Jitka Moody Magazín)


Korona hysterie nabírá na obrátkách ..... Jsou to vlastně chudáci! Roky plánují velký reset a pak jim do toho hodí vidle něco tak obyčejného, jako je lidská imunita. A jelikož stále nemají požadovaný počet mrtvých a nemocných, jsou všechna připravená opatření k smíchu.

Je to prostě katastrofa. Jsme zde, skoro po roce, "teprve" na cca 10 000 mrtvých. A to tomu musíme pomáhat zapisováním korony do úmrtního listu všude, kde je to jen trošku možné. Zajímavé je, že všechny odkazy na statistiky úmrtí na chřipky z posledních 30 let, google už "nedokáže" vyhledat. Před cca měsícem to nebyl problém. Jenomže čísla byla v některých letech podobná, jako máme dnes a to se prostě teď nehodí vědět.

Aby statistiky seděly, není třeba jen cenzura, ale dokonce jsme kvůli tomu museli vymýtit všechny ostatní druhy chřipky. Ale pořád to nestačí.

Podle plánu se ale musí jet dál. Rozkaz zněl jasně. Má to ale háček. Plán nelze opřít o reálná data. Proto je vidět naprostá bezradnost, chaos, nekonzistentnost a hysterie, která mezi loutkami vládne. A z toho pramenící vláda z pozice síly - nesmyslné, často si protiřečící příkazy. Příkazy, které pomáhají spíš všem možným nemocem než našemu zdraví atd. Tato pozice už ale lidem dost dlouho leze krkem.

Hlavně už nemáme chorobu, kterou bychom ještě mohli "vymýtit".

Takže se začalo improvizovat. Ale ti, co to u nás řídí, jsou navyklí parazitickému a ne tvořivému způsobu života. A tak přišli s naprosto průhlednou pitomostí. To si schválně poslechněte:

Virus zmutoval tak, že na něj nefungují opatření (to se stejně už nedalo zakrýt), ale ne tak, aby na něj neplatilo očkování. (!)

Virus se sám rozhodl ukončit svůj život a sám nám poradil jak.

Takže teď je potřeba rychle někoho naočkovat, doufat, že to přežije a rychle ukázat, že "čísla" začala konečně padat. Že už dávno padají? To bude nějaká konspirační teorie!

Teď u nás znovu začneme mít chřipky a lidé, kteří zemřou třeba na infarkt, to budou mít správně i v úmrtním listu.

A jelikož čísla "začnou" padat, bude "přece naprosto jasné", že to je očkováním a v tu chvíli se prostě musí naočkovat každý. To dá zdravý rozum. A zdravý rozum to skutečně dává, pokud nemáte správné informace, ale jen ty "televizní".

Jenže je tu ještě jeden háček. Těžší průběh koronavirového onemocnění mají často (z principu věci se nebojím řící především) osoby s problémy s autoimunitními reakcemi. A pro ty je očkování na bázi mRNA dokonce nebezpečné.

Takže se teď rozdělíme v zásadě na 2 skupiny - pro osoby z první skupiny je očkování nebezpečné a také zbytečné. Už protilátky mají. Jejich imunitní systém nákazu zvládl sám. Pro druhou skupinu je očkování vyloženě nebezpečné. To může někomu připadat prapodivné, dokud se nepodívá na figurky v pozadí. A to vůbec nehovořím o možnosti, že do vakcíny něco přimíchávají. Přestože Tedros, Bill s Mellindou a spol., prostě stejné osoby, které za tím stojí dnes, mají toto už dávno vyzkoušené.

Páni ministři už byste nám opravdu měli prozradit pravý důvod, který pro očkování tak hystericky a z pohledu obyčejných lidí i odborníků nesmyslně, protlačujete.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Tlupa krimigrantů krade v pařížském obchodě, nikdo jim v tom nebrání (video) ..... Muslimové už dávno považují Evropu za dobyté území, přičemž každá další událost jim jen dává za pravdu. Postupně se stávají beztrestnými, nenajdete dnes snad jedinou zemi EU, kde by nebyly rozsudky jakoby vzešlé z práva šaría.

Evropané se invazistů bojí a moc dobře ví, že se jich bojí i policisté. Navíc, mnozí svědci kriminálních činů se obávají z nařčení z islamofobie a rasismu. Raději se pak dívají jinam.

V minulosti jsem zde přinesla bezpočet článků, které jasně ukazují, že jsou muslimové nedotknutelnou skupinou. V mnoha zemích se vůbec neřeší jejich kriminalita v případě, že nedojde k násilí a těžkému ublížení na zdraví či smrti. Včera jsem zde psala o tom, jak například Švédsko již krádeže odmítá vyšetřovat, dnes mám pro vás video, které jasně ukazuje, že úplně stejně je na tom islamizovaná Francie.

Na videu se můžete podívat na to, jak tlupa invazistů vpadne do obchodu, nakrade si tolik zboží, kolik unese a posléze s lupem unikne. Personál obchodu jen tupě přihlíží a nejen, že se nebrání, ale dokonce údajně ani nezavolal policii.

A vlastně se jim ani nedivím. Stačí si vzpomenout na nedávný případ německého majitele luxusního butiku, který si dovolil na zlodějského muslima zavolat policii. Vetřelci, který v obchodě kradl opakovaně, se celkem nic nestalo, nicméně majitel butiku byl odsouzen k pokutě za to, že zloděje chytil a tím ho traumatizoval. Přitom zloději nijak fyzicky neublížil.

Pak se tedy nelze divit, že si mohou vetřelci zcela beztrestně krást.

Na video z pařížského obchodu se můžete podívat zde.     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Pracháči vyrábějí emise a ničí planetu ..... Zničená země a to co zbylo krásného si bude tahle smetánka uzurpovat jen pro sebe a na lid čeká Orwellovský život.

Pracháči a emise  – Bohatá elita má podle OSN na svědomí větší emise než polovina lidstva.

Jen nevím, proč se vědci, ústavy, akademie a další instituce považují za objevitele nové zprávy. Každý myslící člověk tohle ví a nepotřebuje na to jejich vědecké články. Rozmařilost těchto lidí s přeplněnými konty nezná mezí. 10%  zazobanců, co si dopřávají všeho na úkor nás a naší planety  spotřebovává 45% veškeré vyrobené energie a dokonce 75% energie v letecké dopravě. Naproti tomu chudší polovina lidstva spotřebovává jen deset procent energie a pět procent energie v letecké dopravě.

Kdejaká celebritka si létá soukromým letadlem, protože cestovat jako obyčejný člověk je pod jejich úroveň. Proč jim nikdo nezatne tipec a nezakáže takové ničení planety? Zase v tom hledejte jen prachy. 1% nejbohatších obyvatel planety má na svědomí dvakrát tolik emisí než celá chudší polovina lidstva. Jejich spotřeba přírodních zdrojů roste každým rokem. Naše planeta pro ně představuje pohodlí které jim plyne ze zdrojů země a jejich peníze jim umožňují si tohle všechno na úkor ostatních dovolit. Jejich spotřeba znemožňuje miliónům lidí přístup k energiím a tak musí žít jak ve středověku.

Jestli něco tahle planeta potřebuje, tak je to obyčejná lidská skromnost. Člověk by měl po sobě zanechat pozitivní stopu. Jeho okolí by na jeho pohřbu mělo plakat nad ztrátou člověka a ne si nad rakví oddechnout že je konečně pod zemí. Jediná spása pro lidstvo je opustit materialismus a konečně rozvíjet své duševní schopnosti ve jménu dobra pro lidi, zvířata a zemi. To je cesta kterou se má člověk vydat. Dělat něco dobrého pro ostatní člověka hřeje u srdce a říká si, tak to je to, jak chci žít. Pokud co cítí jinak a z každého kousku jeho kůže na nás řve jen to jeho já, já, já, tak nad hrobem bude pláč předstíraný, dědici se budou těšit na zesílené konto a pak se budou chovat stejně sobecky jako jeho předci.

Vidíme to dnes a denně na rodinných klanech co ovládají svými penězi celou planetu. Stačí se zbavit této sebranky a zemi se bude dýchat o něco líp. 90% obyvatel si nechá dělat na hlavu 10% vládci a dopady vidíme už teď. Zničená země a to co zbylo krásného si bude tahle smetánka uzurpovat jen pro sebe a na lid čeká Orwellovský život.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


28.12. 2020     Z projevu Trumpa běhá mráz po zádech (v češtině) a zkorumpovaná Česká televize hrůzou nezveřejní ani slovo! ..... Strašné je, že více jak miliarda lidí v celém světě toto viděla on line, statistiky se měnily o statisíce během rána, v totalitních režimech se vůdci třískali smíchy a zesměšnovali Bidena a Biden leze v kanálech, místo aby požádal o prominutí. Může dostat trest smrti, pokud by se skutečně tyto zločiny ukázaly jako systémové a že byl Biden zasvěcen, jak zvítězí?    A nelze věřit, že citované porušení zákonů a volební zločin, ve který se změnil svátek demokracie - volby, si lidé v USA v lednu neověří. Je to děsivé!   Zde originál   „Vážení američtí spoluobčané, dnes vám vysvětlím, proč jsem tak odhodlaný použít každý legální a ústavní prostředek, abych zastavil krádež amerických prezidentských voleb. Je mojí povinností jakožto prezidenta, abych chránil vaše posvátné právo volby. V tomto roce Demokraté porušili ve „swing states“ pod zástěnou viru své vlastní i federální zákony, aby umožnili a ulehčili volební podvod v měřítku v naší zemi dosud nevídaném. Pravda je, že jsme zvítězili zdrcujícím způsobem. Vyhráli jsme na celé čáře. Dnes vám předložím fakta, která musí znát každý Američan. Pojďme zpět k volební noci.   O půlnoci jsme měli suverénní náskok ve všech „swing states“. Získali jsme rekordní výsledky na Floridě, v Ohiu. V Iowě jsme vyhráli o 8,2 %. O 320 000 více hlasů jsme získali v Michiganu. O 112 000 hlasů více ve Wisconsinu. V Georgii jsme zvítězili o 356 000 hlasů, o 700 000 hlasů v Pensylvánii. Měli jsme více hlasů ve všech „swing states“. Nepřekonatelná čísla. Všichni to věděli, včetně Demokratů. Kdokoli, kdo dělal skutečné prognózy, to věděl. Američtí politici mi gratulovali.   Najednou to začalo mizet. V mnoha státech bylo náhle přerušeno sčítání. Uprostřed noci náhle docházelo ke statisticky nemožnému převrácení výsledků v jednom státě po druhém. V 6:31 hlásil náhle Michigan přírůstek 147 224 hlasů. 94% ve prospěch Bidena. Ve 4:42 v noci hlásil Wisconsin 143 279 hlasů. Téměř všechny pro Bidena. Náhlý zvrat hlásila i Georgia, v 1:43 v noci. Opět téměř všechny hlasy pro Bidena. Bylo to přesně tolik hlasů, kolik bylo třeba pro vítězství Bidena. Ve všech důležitých „swing states“.   Tyto anomálie jsou jen špička ledovce. Vyhráli jsme v 18 z 19 volebních obvodů, což za posledních 40 let stačilo ke zvolení všech prezidentů. Vyhráli jsme na Floridě, v Ohiu a Iowě s historickým náskokem. To znamená, že Biden by byl první kandidát od roku 1960 a druhý kandidát v historii USA, který by se stal prezidentem a přitom prohrál v těchto třech státech. A nebylo to jen takhle těsné. S Bidenem ztratili Demokraté 25 z 26 křesel ve Sněmovně reprezentantů. To je rekord. Demokraté měli získat 15 křesel a přitom kvůli mému úspěchu a tzv. „coat-tails“, jak to nazývají, ztratili 14 křesel. Představte si, že jste hodlali získat totální vítězství a přitom jste totálně prohráli.      (Skrytá pravda)


V Česku se začíná od 27. prosince očkovat vakcínou Pfizer v režimu kompulzivní vakcinace, ale pokud vakcína způsobí těžké zdravotní postižení nebo smrt, lidé budou nahraní! Ministerstvo zdravotnictví přiznalo, že dosud neexistuje vyhláška se seznamem možných těžkých poškození, takže nejde nijak snadno čerpat kompenzace za újmy z povinné vakcíny! Jenže, vakcinace v ČR nebudou povinné, ale jen kompulzivní! Podraz v zákoně? Vakcinace na Covid-19 nebudou v ČR povinné, ale “jen” vynucené! ČSÚ prý povede orwellovský registr očkovaných osob! ..... V České republice se začíná od 27. prosince 2020 očkovat vakcínou Pfizer, již dorazila první zásilka zhruba 10 000 dávek [1]. Před několika dny o zahájení očkování informovala [2] česká média s odvoláním na vládu České republiky. Ta rovněž vyzvala zaměstnavatele, aby aktivně podpořili očkovací kampaň a poslali své zaměstnance na tato očkování. Naše redakce proto začala pátrat po více podrobnostech o tom, jakou podobu a charakter tato očkování budou mít.

V první fázi totiž budou vakcinováni zdravotníci a klienti v domovech důchodců. Očkování proti Covid-19 v České republice nebude mandatorní (povinné ze zákona), ale máme informace z více zdrojů, že očkování v ČR, které chystá vláda Andreje Babiše ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi, bude kompulzivní. A to je de facto utajený podraz na 10 milionů občanů ČR s tak hrozivými důsledky, které vám za chvíli předestřeme.

V Česku se bude očkovat dobrovolně a kompulzivně, ne povinně! Jak se v tom vyznat?

Kompulzivní očkování znamená “vynucené” očkování, resp. očkování “pod nátlakem”. Rozdíl mezi kompulzivním a mandatorním očkováním je velice drobný, ale z právního hlediska dramaticky odlišný. Mandatorní očkování je povinné a je dáno zákonem, odmítnutím očkování se člověk dopouští porušení zákona. Kompulzivní očkování je naproti tomu dobrovolné, ovšem ne tak úplně, jde o dobrovolnost “na sílu”. Kompulzivní očkování znamená, že dobrovolně se může rozhodnout očkování nepodstoupit, ale na základě nesplnění kompulze (vynucení, nátlaku) ze strany toho, kdo po vás očkování požaduje, může přijít opatření proti vám.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví

Takovým opatřením může být např. ukončení pracovního vztahu, odmítnutí poskytnutí služby, odmítnutí povolení vstupu, odmítnutí pokračování ve spolupráci, zamezení pohybu v areálu, omezení nebo přerušení rozsahu služeb. A podle našich informací bude očkování v ČR v případě státních pojištěnců, tedy státních zaměstnanců, důchodců v domovech důchodců, vojáků a policistů, právě kompulzivní, tedy vynucené, nátlakové. Stát v roli zaměstnavatele totiž nebude mít problém vakcinaci vložit do pracovních podmínek pro své zaměstnance.

Ministerstvo zdravotnictví má v zákoně díru jako hrom, ani Babiš o této nebezpečné díře netuší. Objevil ji až Aeronet?

A tady se dostáváme k velkému podrazu. Kompulzivní očkování není povinným očkováním, takže v případě, že státnímu zaměstnanci vakcína způsobí zdravotní poškození trvalého charakteru, nedostane od státu naprosto žádné odškodnění běžnou cestou, která je vyhrazena pro povinná očkování. Podle zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním [3], totiž zákon jasně stanovuje, že náhradu může žádat pouze taková osoba, která podstoupila povinné očkování stanovené zákonem, případně více zákony.

Touto vakcínou od firmy Pfizer se začne očkovat v ČR od 27. prosince

Pokud ovšem osoba je očkována dobrovolně, a to včetně kompulzivního očkování, potom nárok na odškodnění od státu nemá a musí vymáhat odškodnění u soudu formou prokazování, přičemž žaloba musí mířit přímo na farmaceutickou korporaci. Jenže, společnosti Pfizer, Moderna a AstraZeneca mají v Evropské unii zaručenou indemnitu rozhodnutím Evropské komise, takže nelze kvůli těmto covidovým vakcínám společnosti žalovat. Tyto žaloby by tak musely mířit proti českému státu.     (Čtěte na stránkách AENews)


UZAVÍRAJÍ EVROPANY DOMA, ABY MOHLI DOVÁŽET DŽIHÁDISTY DO EVROPY? ..... Vše se vším souvisí. Zdánlivě může jít o dva nesouvisející děje,  ale není to tak. To ostatně začínají chápat i odpůrci invaze napříč Evropou. Není totiž zcela zřejmě náhoda, že právě odpůrci koronafašismu jsou velmi často také zásadními odpůrci dovozu muslimských vetřelců do Evropy.  I v sousedním Německu si všimli, že je odklonění většiny občanů k zástupnému tématu a jejich uzavírání doma plně využito právě k dovozu invazistů. To je pak mimo jiné patrné i na značném množství náhodně zachycených kamionů, pašujících muslimské vetřelce.

Podobné zprávy v současné době zanikají, neboť do popředí se všude v Evropě dostávají zprávy o počtu údajně “nakažených”, nemocných a údajně mrtvých. Pak v Německu zcela zapadla informace, že si policie v Sasku-Anhaltsku stěžuje na stále více případů pašování žadatelů o azyl nákladními automobily. Jde o organizované gangy, které otevírají kamiony ve východní Evropě, odkud přepravují své klienty a porušené kamiony znovu označí původními pečetěmi. Pasažéři s sebou mají mobilní telefony, jejichž GPS funkce jim prozradí, kde jsou. Nevylezou, dokud nejsou v Německu.

Němečtí vyšetřovatelé uspějí jen tu a tam, většinu pašovaných vetřelců zřejmě vůbec nezachytí. Podle spolkové policie došlo mezi lednem a říjnem 2020 po celé zemi k 389 záchytům kamionů, pašujících vetřelce. Při těchto náhodných záchytech bylo zadrženo 4204 lidí. Během tohoto období bylo na celostátní úrovni registrováno celkem 29 117 nelegálních invazistů, kteří cestovali do Německa, Francie nebo Spojeného království.

Zdá se, že korona nezastavila všechny druhy cestování, ale výhradně cestování Evropanů. Tedy těch, kdo jsou již dnes považováni za “podřadné”. Muslimští vetřelci, kteří jsou v Evropě dlouhodobě zvýhodňováni, však cestují v takových počtech, v jakých naposledy putovali před pěti lety. Kamiony se pak staly po cestě Evropou nejoblíbenějším dopravním prostředkem. Občas ovšem na nesprávný výběr kamionu doplácí i sami vetřelci. To když si omylem zvolí třeba mrazící kamion, či se v kamionu při dlouhé cestě přidusí.

Federální policejní ředitelství Magdeburg informuje o fotografii v titulku takto:

10 dní po posledním zaznamenaném záchytu v Sasku-Anhaltsku, byli 21.12. odhaleni 4 pašovaní  afghánští vetřelci  v kamionu spediční společnosti z Rothenburgu. Během doby odpočinku si řidič všiml porušení návěsu a vytočil tísňové volání. Na místo události spěchala hlídka státní a federální policie. Po otevření zapečetěné nákladové části byli objeveni čtyři Afghánci ve věku 15, 16, 19 a 22 let. Stáli na konci přívěsu, který byl plně naložen motorovým olejem, přičemž všichni byli v dobrém zdravotním stavu.

Neměli u sebe žádné doklady  totožnosti ani nepodali bližší informace o jejich bydlišti. Byli odvezeni spolu s 52letým řidičem kamionu do kanceláře federální policie v Magdeburgu pro zahájení dalšího trestního řízení. Návěs a tahač byly na místě podrobeny forenznímu vyšetření odborníky z federální policie. Při prohlídce našli rumunský průkaz totožnosti pro žadatele o azyl, který byl zřejmě přidělen 22letému Afghánci. Vetřelci u sebe měli mobilní telefony. Během výslechů mladí Afghánci učinili podrobná prohlášení o své cestě. Ze své domovské země údajně cestovali přes Írán, Turecko, Řecko, Makedonii a Srbsko do Rumunska.

Tam nastoupili do auta, přičemž za pašování zaplatili 4800 až 10 000 dolarů zločineckým organizacím. Uvedli, že o nich řidič kamionu nevěděl. Výslech řidiče kamionu opět neprokázal, že by o pašování věděl. Nevzniklo tedy podezření z trestného činu převaděčství a pašování.  Po dokončení všech policejních opatření byli Afghánci rovněž předáni příslušným institucím.

Federální policejní inspekce Magdeburg zahájila vyšetřování proti neznámým osobám pro pašování cizinců, stejně jako čtyři další trestní řízení pro neoprávněný vstup do země.

Tolik tedy jeden z případů, který je ovšem jen kapkou v moři. Pokud by kvůli podezření nezavolal řidič policii, zřejmě by vetřelci dorazili tam, kam dorazit měli. Jak sami jistě víte, tak také u nás bylo nedávno hned několik záchytů po sobě. I tehdy se jednalo čistě o náhodu, většina invazistů samozřejmě přes naši zemi, která je zemí tranzitní, bez problémů projede. Tak, jako přes ni zřejmě projeli i tito čtyři Afghánci (pokud cestovali z Rumunska, je to více než pravděpodobné).

Ani bych se nedivila, kdyby byl k přepravám vetřelců zcela záměrně využit čas, kdy je v některých zemích zákaz vycházení. Pokud se nad tím zamyslíte, nemá tento zákaz žádné opodstatnění. Kdo by asi jen tak vycházel ven do zimy?

Nicméně, noc je pak ideální dobou k akcím, které by neměli občané třeba jen náhodně zahlédnout. Nebo je vážně někdo natolik hloupý, že věří, že mají podobné nesmyslné restrikce jakýkoli jiný racionální důvod? Vážně někdo věří, že mezi 21. a 5. hodinou vychází do ulic “coviďáci”, aby nakazili co nejvíc ovčanů????     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Bílí učitelé v americkém San Diegu musí “dobrovolně” absolvovat “antirasistické školení” a slíbit, že se z nich stanou antirasisté ..... Bílí učitelé v americkém San Diegu (Kalifornie) musí “dobrovolně” absolvovat školení o “bělošských privilegiích”. Tam se učí, jak přijmout vinu za rasismus (byť třeba rasisté nejsou), jak se vzdát bílých privilegií a na konec se musí zavázat, že se stanou anti rasističtí aktivisté.

Školení jsou “dobrovolná” , ale je to jako v mezinárodních korporacích, kde se někteří zaměstnanci odmítli účastnit dobrovolných gay pochodů. Každý, kdo odmítne, je zařazen na černou listinu.

Pokud to pamětníkům připomíná “dobrovolnou” účast na 1. máje před rokem 1989, tak si to pamatují velmi dobře. Jaký je rozdíl mezi liberální demokracií a socialismem?     (Čtěte na stránkách Česká věc)


FAKTA K “PANDEMII” … ANEB NESTAČILO BY UŽ? ..... Je mi líto že se budu opět opakovat, ale zřejmě je to potřeba. Když neustále čtu a slyším ty samé nesmysly, prostě mi to nedá, promiňte. Takže velmi rychle a stručně:

Bod 1: TESTY ... Neustále se zde řeší smysl opatření proti Kovídu na základě výsledků testů. Takže znova: Existují dva druhy základních testů.

a) Mullisův PCR Test, založený na množení RNA viru. Už psal v textu „Případ Slavie“, ale prostě znova a do zblbnutí: jde o testy zmnožovací, tj. hodnotí se vzorek, kde je případná RNA viru namnožena. Kolikrát? Toť jest oč tu běží.

Číslo potřebné citlivosti testu Ct (cycle treshold, tedy laicky počet opakování množení do průkazu pozitivity), se totiž autor od autora liší. A to nemálo…

Třeba, cituji: Snadno je možné zachytit i lidi, kteří už se de facto viru zbavili a v těle jim ho koluje buď zcela zanedbatelné množství, nebo jde o nějaké zbytky genetického materiálů virů, se kterými si imunitní systém již poradil. Státní zdravotní ústav tak doporučil po kontrole laboratoří, aby se pozitivní výsledky s Ct 39 a více nepovažovaly za pozitivní, ale jednoznačně neprůkazné (Technet).

Při Ct do 25 byl virus skutečně aktivně přítomen u více než 80% testovaných, při Ct nad 35 pak u pouhých 9% (NCBI).

Používají naše laboratoře Ct dokonce nad 40, jak různé zdroje tvrdí, i když je tím pádem falešně pozitivních snad 95% testovaných? Proč? Jsou v NCBI a Státním zdravotním ústavu idioti – nebo jde jen o to, vyděsit smyšlenými Prymuločísly co nejvíce nemyslících ubožáků a dohnat je k aplikaci neověřené Gatesovy „vakcíny“?

Například v sobotu prý přibylo v ČR cca 3000 Kovíďáků. Při Ct nad 40, i když počet přeženu, reálně bylo z desítek tisíc testovaných skutečně nakažených s bídou něco přes 200. Dvě stě z desíti miliónů? Hmm, tím asi nevyděsíte ani ty nejhloupější sledovače pohádek a seriálů, že. Takže, o to jde, soudruzi?

b) Antigenní test. Žádné množení, prostě ano/ne. Zde se ovšem, jaká to náhoda, negativní výsledky nezapočítávají. Takže se nedočteme, že pozitivních bylo z davu testovaných procento, možná i dvě, snad tři? Proč?

Bod 2: HOSPITALIZOVANÍ ... Vezměme to třeba opět k sobotě, dle MZČR (viz https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 ) jich bylo v ČR cca 4200. Což je MÉNĚ než v lednu 2020 (4400 – a on byl v lednu nějaký Kovíd?)… Kam se poděla ona šílená „Druhá vlna“, ony mrazáky na mrrtwoly?

Dodejme, že celková kapacita nemocnic v ČR je dle NZIS cca 77 500 lůžek…

Navíc neberme na lehkou váhu vyšší úhrady za pacienta s Kovídem. Kampak zmizeli v tomhle období typičtí pacienti s chřipkou, zápaly plic… Inu, jsem-li aspoň trochu chytrý ředitel špitálu, napíšu na Kovída i toho se zlomenou nohou, prachy se samy nenahrabou. Když připočtu že jiná léčba se omezuje, tak z čeho mám, kruciš, ten špitál živit? Všechny ty debilní skafandry, kdo to, xakru, zaplatí?

Bod 3: ÚMRTÍ ... Beru jen CELKOVÝ POČET, takoví ti „zemřelí s Kovídem“ jsou, no, jak to říci… Přejel tě vlak, strčili jsme špejli, a to by v tom byl čert aby se na kolejích nepovaloval aspoň jediný zbyteček Viru. Tisíckrát namnožíme a ejhle…

Nic. Našel fakta jen k říjnu, nicméně: jde o 91.7 tis. obyvatel před vs. 96.0 tis dnes. Rozdíl tedy je něco přes 4 000. I když to vezmu a pominu veškeré možné chyby (data jsou předběžná..), pak jde s ohledem na počet obyvatel o zvýšení o 0.04%. Nula celá, nula čtyři procenta? Kvůli tomu ničíme celý stát?

Asi mám něco špatně, prosím, opravte mne.

ZÁVĚR ... Je mi líto, možná jako buran a nevzdělanec vycházím ze zcela špatných čísel, prosím, ověřte si. Ale pokud ne, mooc bych chtěl, aby mi tato fakta někdo zodpovědný vysvětlil.

Konec kanců, vakcíny jsou nakoupeny, příslušní šmejdi se tedy už nažrali, tak o co jde dál? Není na čase to všechno konečně odpískat?

Nebo to snad bude možné jen s nějakým šíleným kulometem v ruce, dřív ne? Pozor na to, hoši. Zvyšuje se počet lidí, co už opravdu nemají co ztratit…

A jestli snad existuje ještě jediný idiot, který půjde dobrovolně na PCRko, aby, i když mu vůbec nic není, podpořil stávající šaškárnu, pak.. Komu není rady, tomu není pomoci.

A dovolil bych se vsadit, že ze přítomnosti desítek reportérů a televizních kamer si Velký Koblihový Guru, desátník Bureš, nechal píchnout leda tak fyziologický roztok, kdo to na fotce pozná? Však on mooc dobře ví…

A pro zvláště šťouravé jedince: zkuste po vzoru geniálních testů namnožit šroubek tisíckrát, možná dostanete i lokomotivu. Zbohatnete. A o to jde především, no ne?

A dost.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Jaký je zájem o vakcínu? ..... Tady se sahá na základní lidská práva a lidé tuší, že by to bylo to poslední co v životě udělali. Pak už jen tvrdá totalita a makat na pracháče za každou cenu. Teda ti co přežijí. 

Co lze dohledat:... Austrálie: vakcína stažena ... Rusko: lidé  odmítají ... Anglie: minimální zájem ... Německo a tři čtvrtiny Evropy: protesty ... Slovensko: nezájem i přes vyhrožování ... USA: nezájem

Blatný prohlásil, že přes 40% určitě ano a dalších 20% spíše ano. Vyrobit vakcínu trvá roky, někdy i desetiletí a teď je hotová během pár měsíců. Působí to na mě jako pořádná rychlokvaška a na takovou máme sázet svoje zdraví? Takže jen by mě zajímalo, kdo se nechá dobrovolně naočkovat. Určitě jich bude dost, ale ne tolik jak si Blatný představuje. Podle velmi hrubých odhadů bych řekla že to bude kolem 30%, ale je to jen můj odhad. Lidé mohou dostat nakonec pod tíhou propagace strach a nakonec si řeknou, že očkování je menší zlo než vyhrožování dělby na očkované a neočkované.

Tento kolotoč cítím jako vnucování právem silnějšího. Stát si dělá co jen chce. Vakcínu podle nich budeme potřebovat každý rok, protože má tak krátkou trvanlivost. Co se stane když neposlechneme? Budeme pořád uzamčeni? Zničí ekonomiku, zakážou cestování? Mají docela dost nástrojů jak nás dostat na kolena a nakonec si řekneme, tak jo. Jen nám to konečně píchněte ať máme zase normální život a tady je jádro pudla. Bude i potom normální jak ho známe? To neví nikdo, protože vyhodnotit následky po očkování může trvat i pár let a pak by už škody byly nenapravitelné.

Odmítači očkovaní zdechněte bez pomoci.

Německý genetik Wolfram Henn prohlásil, že ti, kteří odmítnou novou vakcínu proti COVID-19, by se měli rovněž vzdát jakéhokoliv nároku na ventilátor a lůžko na jednotce intenzivní péče v případě potřeby. Kdokoliv chce odmítnout očkování, měl by, prosím, přinést dokument s textem, že nechce být očkován! Musí podepsat že chce svoji ochranu před nemocí ponechat na ostatních! Pokud onemocní, tak chce přenechat svůj ventilátor a lůžko na jednotce intenzivní péče ostatním, řekl Wolfram Henn. Měl ovšem říct i to, že Německo je dějištěm rostoucího hnutí proti vládním restrikcím spojeným s koronavirem. Demonstrace probíhaly v Berlíně a dalších městech. Protestu ve východoněmeckém Lipsku se minulý měsíc zúčastnilo přes dvacet tisíc lidí. Co asi čekal? Tady se sahá na základní lidská práva a lidé tuší, že by to bylo to poslední co v životě udělali. Pak už jen tvrdá totalita a makat na pracháče za každou cenu. Teda ti co přežijí.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Svěříme naše děti pedofilům a zpolitizovanému školství? ..... Je vám snad jedno, jak nás ti, co rozhodují a ovládají tuto planetu pomocí mediokracie a prostřednictvím zákazů, nařízení, norem, ekologického, genderového, feministického, BLM, GDPR, či LGTB nebo multikulturního terorismu formují a ovládají?

Myslíte si, že elektroauta a normy emisí a imisní vyřeší ekologii a životní prostředí? Myslíte si, že módní přehlídky, propagující na mužích ženské šaty dají těm, kterým se to líbí, možnost tak chodit na veřejnosti a jejich ženy a děti to budou brát jako normální? Myslíte si, že snahy a legitimizaci pedofilie ochrání naše děti a ty budou potom v bezpečí?

A co zoofilie a nekrofilie? A co přijde pak? Myslíte si, že Covid je nešťastná náhoda, nebo prostředek k tomu, aby se položila ekonomika, lidé zkrachovali a pak obdrželi “pomoc” v podobě almužny na přežití za podmínky, že se nechají načipovat, očkovat a pak budou slepě poslušní? Dnes nařídili roušky, zítra denní rozbor vlastního lejna, zda si nežijeme nad poměry?

„Svět klečí“ před zdrogovaným kriminálníkem Floydem, grázlem, pochovaném ve zlaté rakvi. Klečí sportovci, někteří lidé, v čele s papežem líbají nohy. To, že se v Africe rasisticky likvidují bílí farmáři je světu jedno. To, že se pro výrobu baterií do „ekologických“ elektroaut zneužívá dětská práce, je světu jedno. To, kolik je na světě týráno žen a dětí je jedno, protože to „vyřeší“ kvóty a předpisy.

Žhářství a rabování je legální, protože lidé, co kradou televize mají „hlad“. Myslíte si, že to, co se děje je přirozený vývoj, nebo je to řízené? Já si myslím, že to vše, co popisuji, nač se ptám, je řízené, organizované, že cílem je likvidace osobních svobod člověka, likvidace evropské kultury, která je na planetě nejvyspělejší. Jde o fašizaci světa, ovládnutí lidstva, vytvoření naší závislosti.

Kvóty, multikulturní, LGTB, či genderové reklamy a nařízení podstatu problému nevyřeší, protože jejich cílem je problém vyhrotit, docílit toho, aby věci přerostly v násilný rasismus, občanskou, a nakonec celosvětovou válku. Protože pouze války mažou dluhy a pak startují investice, ekonomiku a umožňují ovládání lidstva.

Právo, svoboda, spravedlnost přestaly existovat. Na jedné straně je legalizace Kosova, etnických čistek a vraždění civilistů vojsky NATO v pořádku, na straně druhé je Krym či Katalánsko špatně. Zásahy policie v Rusku či Bělorusku jsou brutální. Srovnatelné zásahy policie v Katalánsku, či Francii jsou v „pořádku“ pro “udržení demokracie”. Volby v Bělorusku byly podvod, v USA jsou v pořádku. Facebook a media rozhodují o tom, co je pravda.

Tak se vás ptám, jak to vidíte vy? Pletu se, nebo mám pravdu? Pokud si myslíte, že nemám, nejedete náhodou na té “správné” vlně díky svému šílenému snu, že se máte dobře a nic vám nehrozí? Nebo tu pravdu mám, a pak se ptám, zda je šance to, co se děje, zastavit a změnit vývoj a jeho cíl. Pokud si myslíte že pravdu mám, pak upozorňují na to, že nás musí být hodně a že pokud se vývoji postavíme, poneseme osobní oběti. My a naše rodiny.

Přestaneme být lhostejní, jde o naše děti a vnoučata. Naše lhostejnost je může poslat do otroctví, do fašismu, do závislosti, ze kterých se jako naočkovaní, očipovaní, monitorovaní a ovládaní nebudou mít šanci se vymanit. My rozhodujeme o životě našich dětí a vnoučat a bereme jim šanci ubránit se tomu, co je čeká.

Nemáme právo rozhodovat o jejich životě. Prosím, postavme se tomu, co se děje. První cestou jsou volby. Jinak nám nezbude, než ulice a občanská neposlušnost. Postavme se za naše děti, ještě je čas. Rodina je základ státu, ale my necháváme výchovu na zpolitizovaném školství a dětem namísto vlastní péče a výchovy koupíme z pohodlnosti tablet.

Prosím, pojďme to změnit, ochraňme budoucnost našich potomků. Ještě je naděje, ještě je čas, ale není ho mnoho.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Varování politikům: jakýkoli nátlak na plošnou vakcinaci přípravkem, je biologickým pokusem a tedy zločinem proti lidskosti ..... Varování politikům: jakýkoli nátlak na plošnou vakcinaci přípravkem, který ani nemá hotové klinické zkoušky, je biologickým pokusem a tedy zločinem proti lidskosti....    

Minulý týden Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) začal posílat jednotlivým zdravotnickým zařízením a lékárnám tento dokument ZDE, který se týká vakcín od společností Pfizer/BioNTech (jejich název je ,,Comirnaty 500“), jejichž vakcíny koncem roku začínají proudit do České republiky. V lednu a únoru jich mají dorazit miliony kusů. Jenže sám SÚKL porušil zákon a vlastní pravidla.

Úkoly SÚKLu jsou takové ... ,,Každý hromadně vyráběný léčivý přípravek podléhá před uvedením na trh v České republice registraci. V rámci registračního procesu se posuzuje dokumentace, ve které budoucí držitel registračního rozhodnutí prokazuje bezpečnost, účinnost a kvalitu přípravku. Posuzují se také indikace, kontraindikace, dávkování přípravku, klasifikace pro výdej, ale i příbalová informace pro pacienta a návrh textů na obal léčivého přípravku. Součástí rozhodnutí o registraci je i souhrn údajů o přípravku (SPC), který slouží lékařům a zdravotnickým odborníkům jako klíčový zdroj informací o léčivém přípravku.“

Jelikož chybí dokumentace o prokázání bezpečnosti, účinků a kvality přípravku, stejně jako údaje o kontraindikacích ( strana čtyři dokumentu ), takže SÚKL takový přípravek neměl vůbec zaregistrovat. Vakcína podle ( strany 17/18 ) dokumentu nemá pro Evropskou unii finální schválení, ale pouze podmínečné schválení a farmaceutická společnost BioNTech jako partner Pfizeru musí do července 2021 dodat podklady pro konečné schválení, přičemž závěrečnou klinickou studii musí Pfizer dodat evropské lékové agentuře do konce roku 2023. V Evropské unii se bude očkovat, tedy podle plánu Evropské komise, přes 300 milionů obyvatel vakcínou, která bude mít klinické studie hotové až v prosinci 2023. Jinými slovy, z obyvatel EU se stanou pokusné subjekty experimentu daleko většího, než prováděli nacisté v omezených prostorách koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Zrekapitulujeme si současnou situaci, v jakém v kontextu je propaganda okolo očkování prováděna:

VIR SE SMRTNOSTÍ 0,23% ( DLE WHO ) OHROŽUJE JEN JASNĚ VYMEZENÉ RIZIKOVÉ SKUPINY MÍSTO OCHRANY RIZIKOVÝCH SKUPIN SE PRONÁSLEDUJÍ ZDRAVÍ OBČANÉ ( TESTOVÁNÍ, TRASOVÁNÍ, UZÁVĚRY, LIKVIDACE ŽIVNOSTÍ I PRACOVNÍCH MÍST, VAKCINACE MÍSTO IMUNITY ) ZNEUŽÍVÁ SE NOUZOVÝ STAV, KTERÝ MÁ SLOUŽIT JEN PRO SITUACE VÁŽNÉHO OHROŽENÍ, NIKOLI PRO SEZÓNNÍ VĚCI: DNES JSOU TO CHŘIPKY V CHŘIPKOVÉ SEZÓNĚ, ZÍTRA TO BUDE MRÁZ V ZIMĚ… LÉK, KTERÝ LZE POUŽÍT I PROTI COVIDU, EXISTUJE 50 LET A JMENUJE SE ISOPRINOSINE: JE TO AŽ 100% PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ A 70% ÚSPĚŠNÁ LÉČBA STŘEDNÍHO A TĚŽKÉHO PRŮBĚHU JIŽ NEMOCNÝCH. DÁLE JSOU K DISPOZICI ANTIVIROTIKA MÍSTO VYZKOUŠENÝCH LÉČEB PRO CÍLOVÉ SKUPINY SE PROPAGUJE VŠEOBECNÁ APLIKACE EXPERIMENTÁLNÍ VAKCÍNY, KTERÁ BUDE MÍT HOTOVÉ KLINICKÉ STUDIE AŽ V PROSINCI 2023 FAKT, ŽE VAKCÍNA MŮŽE ZAMEZIT VZNIKU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEZNAMENÁ, ŽE ZAMEZÍ VIRU SARS-COV-2 VE VSTUPU DO ORGANISMU A JEHO PŘESUNU NA DALŠÍ SUBJEKT. JE TEDY ZHOLA NESMYSLNÉ HOVOŘIT O „ODPOVĚDNOSTI ZA OSTATNÍ“ ANEBO DOKONCE NA ZÁKLADĚ (NE)PODSTOUPENÍ VAKCINACE NĚKOMU DÁVAT BONUSY NEBO PROTIÚSTAVNĚ ODEBÍRAT ZÁKLADNÍ PRÁVA OMEZOVÁNÍ CESTOVÁNÍ A POHYBU ( ČI JEJICH PODMIŇOVÁNÍ VAKCINACÍ ) BY MĚLO SMYSL V SITUACI, KDY BY SE NĚJAKÁ VYSOCE SMRTNÁ NEMOC ŠÍŘILA LOKÁLNĚ ( NAPŘ. AFRICKÁ ŽLUTÁ ZIMNICE ) Z DŮVODU, ABY SE NEDOSTALA DO DALŠÍCH REGIONŮ A ZEMÍ. V SITUACI, KDY SE JEDNÁ „JEN“ O NOVÝ CHŘIPKOVÝ VIRUS, KTERÝ JE JIŽ PO CELÉM SVĚTĚ, ŽÁDNÉ OMEZOVÁNÍ CESTOVÁNÍ A POHYBU NEMÁ SMYSL

Z výše uvedeného je zřejmé, že se politici, kteří se experimentu, jeho propagace a vymáhání jakkoli zúčastní, tedy osoby veřejné moci jednající jménem státu, dopouští podle mezinárodního práva zločinu proti lidskosti.

Zločinem podle mezinárodního práva rozumíme chování těch fyzických osob, které v postavení státního orgánu způsobily, že jejich chování je přičteno státu jako porušení jus cogens a toto porušení pak je kvalifikováno jako mezinárodní zločin státu samotného. Jedná se o odpovědnost jak státu, tak odpovědnost konkrétních fyzických osob.     (Čtěte na stránkách AC24)


Přát ostatním k Vánocům může být i v některých západních zemích problém ..... O výzvách muslimů svým souvěrcům k tomu, aby nepřáli káfirům k Vánocům, jsem už psala. Pro muslima je to něco nepředstavitelného a mnohde je jen přání trestné. Jste-li tedy muslim a veřejně popřejete ostatním k Vánocům, dostanete se okamžitě „na pranýř“. A dokonce ani nemusíte být muslim, do podobně nepříjemné situace se můžete dostat i tehdy, kdy přejete k Vánocům, i když muslim nejste a dokonce ani nežijete v muslimské zemi.

První ze dvou případů, o nichž zde chci informovat, je právě z tohoto ranku. Australský lékař se rozhodl popřát „Veselé Vánoce“ svým pacientům. Asi ani netušil, co se poté strhne za povyk. A to upozorňuji, že lékař není muslim!

australský lékař původem z Indonésie

Lékař se dostal pod palbu za to, že přál na sociálních médiích Veselé Vánoce namísto toho, aby sdílel poněkud „inkluzivnější“ poselství, kterým by oslovil občany jiných náboženství i nevěřící.

Dr. Vincent Candrawinata ze Sydney nahrál video na svou stránku na Facebooku s titulky s nápisem „Merry Christmas“, ale byl šokován, když objevil reakce na své zcela nevinně míněné přání.

Lékaři, který je známý jako Dr. Vincent, bylo řečeno, že by měl mít na přání uvedeno „Happy Holidays“ (Šťastné svátky), protože to by více odráželo náboženskou rozmanitosti v Austrálii. To, že píše „Veselé Vánoce“ je prý diskriminační.

„Austrálie není jen křesťanská, pokud říkáte Veselé Vánoce, je to ze své podstaty diskriminační vůči ostatním lidem, kteří nejsou křesťané a neslaví Vánoce,“ napsali někteří kritici Dr. Vincentovi.

Válka slov vypukla v komentářích, v nichž jedna osoba například poukázala na to, že v prosinci slaví nějaké svátky více než 28 náboženství. „Říkat Šťastné svátky je jedno malé inkluzivní gesto, které patří do tohoto zmateného světa,“ byla jedna z reakcí.

Další obvinil Dr. Vincenta z vyloučení „nekřesťanů“, přičemž prohlásil: „Nejsem křesťan, takže jsem vyloučen z vašeho přání. To je ta nejhorší diskriminace.“

Ale někteří jiní doktora za přání Veselých Vánoc chválili, jako například pisatel, který prohlásil: „Austrálie je převážně křesťanská země s křesťanskou kulturou, takže bychom měli říkat Veselé Vánoce a neměli bychom se klanět politicky korektnímu poselství.“

Video bylo zamýšleno jako poděkování zákazníkům za podporu doktora Vincenta v době pandemie a za šíření radosti v náročném roce. Dr. Vincent řekl, že si nemyslel, že by tato dvě slova byla problematická, on sám si nemyslel, že je něco špatného na tom, když lidem přeje Veselé Vánoce.

„Mám pocit, že Vánoce už nejsou jen náboženským svátkem nebo náboženskými oslavami, ale mají mnohem širší význam,“ řekl.

Další případ je pro změnu z Velké Británie, kde si dovolil muslimský fotbalista nejen přát Veselé Vánoce, ale dokonce tyto svátky slavit. Samozřejmě se jeho „opovážlivost“ setkala s patřičnou odezvou ze strany muslimů.     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Očkovací projev prezidenta ..... Zhlédli jste letos projev pana prezidenta? Pokud ano, zcela jistě jste si museli udělat vlastní obrázek. Já jsem si ho určitě udělal a v podstatě se dá říct, že je nijaký. Kdybych projev neviděl a neslyšel, nic moc převratného by se zřejmě nestalo. Přišel mi prostě prázdný a jakoby cyklicky se opakující. Prezident prostě opět zkritizoval novináře a opozici. Chválil vládu a neustále opakoval formulku o očkování. Bylo by ovšem velmi jednoduché shrnout jeho poselství jenom takto. Budu proto trochu zdlouhavější a snad ne nudnější.

ATAK NOVINÁŘŮ NEBYL ÚPLNĚ NA MÍSTĚ Možná vás napadne, že člověk, který píše na internet a je v podstatě novinářem, se právě proti tomuto útoku ohradí. Jasně, některé články, které na internetu, případně v tištěných médiích jsou, za moc nestojí. Mnohé jsou ale velmi kvalitní a šťouchají do věcí, které zrovna dvakrát fér nejsou. Takové dotace pro Agrofert a pekárnu Penamu v Praze, které se budou muset vracet, nevyšetřená otrava Bečvy a další informace by nám vše měly otevřít oči. Přesto je vláda chválena…

CHVÁLA VLÁDĚ Za co? Ano, zřejmě pracují ve dne v noci. Komunikace s médii je ovšem tristní. Akce s bývalým ministrem zdravotnictví Prymulou a jeho odvoláním je spíše k hořkému pláči než k velkolepé chvále. Ve druhé vlně jsme nepochybně zaspali, což bylo opět spíše přičteno opozici, ač pan prezident hovořil i o tom, že vláda udělala nějaké chyby. Bylo jich více. Jestli opozice přicházela s různými návrhy, my obyčejní smrtelníci nevíme. Pokud ano, nemusely být brány v potaz. Těžko říct.

MUSÍTE SE JÍT OČKOVAT I takto mi vyznělo prezidentovo poselství. Jasně, vakcína bude zřejmě přelomovou záležitostí. Přesto je na každém z nás, jestli do ní půjdeme. Ve společnosti je spousta lidí, kteří jakékoli vakcíny odmítají, a daří se jim dobře. Všichni bychom se tedy měli svobodně rozhodnout. Dá se ale počítat s tím, že nás zřejmě bude stát do vakcinace určitými kroky tlačit. 

SMUTNÉ PODĚKOVÁNÍ A VÍRA V LEPŠÍ ZÍTŘKY Prezident samozřejmě poděkoval všem v první linii. Ti mají skutečně obří obdiv nás všech. Poděkování se ale nenají. Bylo by zapotřebí podpořit je také finančně, a to hodně. Jinak, ano zřejmě bude líp…

ZDEVASTOVANÉ PODNIKÁNÍ ZŮSTALO TROCHU STRANOU Prezident hovořil o programu Covid 3, který pomůže živnostníkům a podnikatelům všeobecně. Opravdu tomu tak bude? Většina z nich si stěžuje, že takto náklady nepokryjí. Na mnohé firmy již přišly kontroly ze strany státu. Zavřené skiareály, kde se ještě dnes mačkaly masy lidí, také nejsou zrovna vizitkou extra koncepčního řešení. Opravdu smutné.

OPOMENUTÉ ŠKOLSTVÍ Ať jsem pátral jakkoli, o vzdělávání řeč moc nebyla. Zavřené školy zanechají na žácích stopy, a to nesmazatelné. Minimálně rotační výuka by byla na základních školách zcela jistě na místě. Nuž, nejsem epidemiolog.

PROSTĚ PROJEV PROBĚHL A JDEME DÁL Příliš optimismu mi do žil nevlil. Opravdu ne. Působil na mě smutně, groteskně a postapokalypticky. Je to ale jen můj názor. Ostatní lidé budou mít zcela jistě jiné věcnější hodnocení.     (Čtěte na stránkách iReportér)


A pak byla její stránka stažena a veškeré hledání úmrtních oznámení s použitím jejího jména bylo zablokováno ..... Jistě znáte krátké video, které se objevilo na internetu, kde zdravotní sestra zkolabuje po očkování přímo na kameře (obrázek nalevo). Jmenovala se Tiffany Dover a pracovala na oddělení pro kritické pacienty. Hned ten stejný den, o pár hodin později se objevilo další video, kde se sestřička údajně probrala z mdlob (obrázek napravo) a lehkovážně přiznává, že to nic není, že v posledních 6 týdnech omdlela celkem 6 krát, což je nesmysl. 

Ten, kdo někdy omdlel, ví dobře, že to není žádná legrace. A s takovou indispozicí by ji přece neočkovali pokusným očkováním, kde si nemohou být jisti výsledky. 

Ve videu dále říká, že je velmi citlivá na sebemenší bolest, na rozčilení, anebo když vidí krev - což je další nesmysl, protože pak by asi nemohla pracovat jako zdravotní sestra.

Ve stejném videu říká lékař že to, že omdlela, "je reakce, která se může často stát."

Spíš by se dalo říct, že je to velmi podezřelé.

Mezitím nemocnice vydala prohlášení, že sestřička je v pořádku, ale pak je zase honem stáhla.

A druhý den se objevila zpráva o úmrtí Tiffany Dover, 30 let staré, ze státu Alabama. 

Její příbuzní byli uvedeni ti stejní, jako na její Facebook stránce. 

A pak zpráva zase zmizela.

Někdo připsal na Facebook že je v pořádku, je doma a zotavuje se. Z čehopak se asi zotavuje? Ve druhém videu prohlásila, že je v pořádku, tak jak to, že se zotavuje?

Pak byla vydána další videa a všude sestřička sama říká, že je v pořádku. A i tato videa rychle zmizela. Takže byl vytvořen skutečný chaos.

Mezitím se vynořily desetitisíce zájemců po celém světě, kteří jí napsali 8,500 zpráv na Facebook. 

A pak byla její stránka stažena a veškeré hledání úmrtních oznámení s použitím jejího jména bylo zablokováno.

PROTOŽE TIFFANY DOVER NA NÁSLEDKY OČKOVÁNÍ ZEMŘELA.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


26.12. 2020     Nežádoucí účinky vakcíny Pfizer dosahují 2,8% případů ..... Z provádění očkování americkou vakcínou Pfizer podle Americké zdravotnické agentury vyplývá, že nežádoucí účinky dosahují 2,8%. Téměř u 3 pacientů ze 100 nastupují po očkování komplikace, obvykle anafylaktického rázu.

Doporučuje se tudíž, aby pacienti po očkování hned neodcházeli, ale zůstali půl hodiny na pozorování. U případů, kdy se vyskytnou komplikace, se už nedoporučuje aplikace druhé dávky.      (EUrabia)


Trestní oznámení pro nezákonné vyhlášení nouzového stavu ..... Oznámení skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu uvedené v zákoně č. 40/2009 Sb., HLAVA IX – TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE

Policie České republiky Krajské ředitelství, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 krpa.kr.podatelna@pcr.cz

Praha 21. 12. 2020

Oznamovatel a současně poškozený: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ALIANCE NÁRODNÍCH SIL JUDR. Karel Hais, 1. místopředseda ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Oznámení skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu uvedené v zákoně č. 40/2009 Sb., HLAVA IX – TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE 

I. Shrnutí důvodů pro podání oznámení

Oznamovatel má důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu organizovanou skupinou. Dle názoru oznamovatele jde o některý trestný čin uvedený v trestním zákoníku HLAVA IX.

II. Relevantní skutkové okolnosti  

Vyhlášený nouzový stav je nezákonný protože:

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. září č. 957 o vyhlášení nouzového stavu je neplatné, protože nebylo naplněno zákonné ustanovení ústavního zákona č. 110/1990 sb., Čl. 5 odst. (1)…, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020 usnesením Vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1108 na základě vyslovení souhlasu usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 30. října 2020 č. 1326 je neplatné z důvodu, že souhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl udělen v rozporu s §70 odst. (3) zákona č. 90/1995 sb., kdy k přijetí ústavního zákona je třeba 3/5 souhlasu všech poslanců. Prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020 usnesením Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 na základě vyslovení souhlasu usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 19. listopadu 2020 č. 1353 je neplatné z důvodu, že souhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl udělen v rozporu s §70 odst. (3) zákona č. 90/1995 sb., kdy k přijetí ústavního zákona je třeba 3/5 souhlasu všech poslanců. Prodloužení nouzového stavu do 23. prosince 2020 usnesením Vlády ČR ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 na základě vyslovení souhlasu usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 9. prosince 2020 č. 1409 je neplatné z důvodu, že souhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl udělen v rozporu s §70 odst. (3) zákona č. 90/1995 sb., kdy k přijetí ústavního zákona je třeba 3/5 souhlasu všech poslanců. Všechna usnesení Vlády ČR o krizových opatřeních omezující některá práva stanovená a zaručená Listinou základních práv a svobod jsou neplatná z důvodu, že usnesení Vlády ČR ze dne 30. září č. 957 o vyhlášení nouzového stavu a prodloužení nouzového stavu usnesením Vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1108, ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 a ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 neobsahují náležitosti uvedené v Čl. 6 odst. (1) ústavního zákona č. 110/1998 sb., a to „… Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. …“ Zákony projednávané na základě návrhu Vlády ČR Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v režimu legislativní nouze, jsou neplatné, protože jsou přijaté v rozporu s Čl. 8 odst. (1) ústavního zákona č. 110/1998 sb.!

III. Návrh dalšího postupu  

Vzhledem k výše uvedenému oznamovatel navrhuje, nechť PČR zahájí úkony trestního řízení a prověří, zda došlo ke spáchání trestného činu podle trestního řádu. V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu poškozený požaduje, aby byl do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu vyrozuměn o učiněných opatřeních v této věci.

Oznámení v PDF ke stažení ZDE     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Kompletní verze výbušného Vánočního projevu Donalda Trumpa s českými titulky, který vstoupí do historie jako vlastenecký manifest hnutí MAGA a obžaloba amerického Deep State spojená s hrozbou, že nebude dovoleno, aby zfalšovaný výsledek amerických voleb obstál! Prezident v závěru projevu nepřímo vyzval Američany k demonstracím a k hlasitému projevu odporu, tvrdost hlasu a výroků v závěru vyděsila i redaktory CNN! V Americe již podle Trumpa není svoboda tisku, existuje už jen svoboda útisku! ..... Většina našich čtenářů tráví Vánoce se svými blízkými a média budou řešit různá Vánoční poselství, ať už českého prezidenta Miloše Zemana, nebo jiných politiků ve světě. Původně jsem dnes nechtěl chystat žádný článek, ale nakonec jsem se rozhodl, že pro vás připravím a otitulkuji pouhé 3 dny starý Vánoční projev amerického prezidenta Donalda Trumpa, protože jeho projev v Bílém domě ze dne 22. 12. 2020 vstoupí do dějin.

Je to projev, který s Vánoci prakticky nic společného neměl, ale stal se emotivní obžalobou amerického zkorumpovaného systému moci Deep State. Donald Trump vysvětlil americkým občanům, proč podniká právní a ústavní kroky na prošetření a zvrácení výsledku voleb. Zopakoval hlavní nashromážděné důkazy a fakta a obvinil Demokratickou stranu a velké technologické společnosti spolu s médii ze spiknutí a z umlčování pravdy. Rovněž zdůraznil, že v USA již není svoboda tisku, ale pouze tisk fungující k potlačování pravdu a k prosazování útisku.

V závěru projevu však vyslal výzvu směrem k lidu, aby se začal hlasitě ozývat za svá práva, občané mají zvýšit hlas a požadovat návrat demokratických a ústavních principů do amerických voleb. Donald Trump ke konci projevu přitvrdil na hlase a zopakoval, že zvítězil v amerických volbách drtivým způsobem, a že lidé v USA to vědí moc dobře. Projev prezidenta vyděsil i moderátory na CNN, kteří zejména závěr jeho projevu dešifrovali jako výhrůžku a skrytý signál pro vyvolání povstání, aby lidé vyrazili do ulic.

Donald Trump vyzval Američany, aby zvedli svůj hlas, což v přeneseném slova smyslu je jasný vzkaz pro pořádání demonstrací a protestů. Projev však působil jiným dojmem, že jde o projev před nějakou událostí, aby veřejnost věděla dopředu, jaká je motivace pro kroky, které přijdou. Původně avizovaný Vánoční projev se nakonec dostal na internet jako “Special Message”, vánoční nálepka byla úplně vypuštěna, ale dekorace v Bílém domě za zády prezidenta jasně určovala, o jaký projev se jedná.

Americký miliardář jako modla americké dělnické třídy

Donald Trump stojí proti Deep State, který ovládá nejen americký Kongres, ale rovněž justici, média a technologické firmy v čele se sociálními sítěmi. Donald Trump se objevil v politice v roce 2015 v podstatě jako exot, kterému republikáni dovolili naskočit do primárek, protože kádrové vyprázdnění republikánů bylo v té době žalostné. Republikáni neměli kandidáta, který by měl sílu vyhrát volby, jedinou útěchou jim bylo, že demokraté na tom nebyli o nic lépe, ovšem měli v rukávu Hillary Clinton. Ta se ovšem netěší v USA příliš velké oblibě veřejnosti, zejména kvůli její namyšlenosti. Republikáni věděli, že se svými kandidáty Hillary neporazí.

Donald Trump na akci MAGA minulé Vánoce

A tak pustili Donlada Trumpa do primárek, o nic nešlo, nouze byla veliká a Trump přinesl do stranické pokladny zápisné, které republikánům vyhovovalo. Jenže, v primárkách se ukázalo, že Donald Trump je k obyčejným lidem naprosto nepochopitelně jako miliardář a filmová celebrita mnohem blíže, než republikánští provaření politici. Donald Trump mluvil rozumně, mluvil o potřebě zastavit globalizaci, o potřebě vrátit fabriky a výrobu do USA. A najednou to začalo, Trump začal v primárkách drtit všechny republikány. Bylo jasné, že tohle je cizí element, který k republikánům nepatří, ale dokáže jim vyhrát Bílý dům.

Donald Trump přišel v roce 2016 jako exot s balíkem peněz do poloprázdné pokladny republikánů, dnes mu vděčí strana za výhru v Kongresu

Pokud sledujete Donalda Trumpa od roku 2016, tak už vám musí být jasné, že Donald Trump není u republikánů vítán, ale je tam se skřípajícími zuby trpěn. Bez Trumpa by strana neměla voliče, a to ne jenom jako neměla, ale doopravdy by o ně přišla. Globalizace totiž v USA převálcovala americkou střední třídu demokratů i republikánů, ale daleko hůře na tom jsou republikáni, kteří ztratili spolu s globalizací své hlavní voliče na americkém Středozápadě, ale rovněž na jihu. Vytlačování amerických zemědělců čínskou zemědělskou produkcí na Středozápadě a neřízená migrace za Obamovy vlády do jižních států.

Donald Trump s manželkou Melanií u vánočního stromečku

Dvě největší bašty republikánů tímto padly a nikdo z republikánů nebyl schopen proces zvrátit. Až přišel Donald Trump a získal zpátky podporu tradičních republikánských voličů. Jenže, za 4 roky se něco stalo a republikáni skřípou zubama, ale musí držet ústa a krok. Po 4 letech na Středozápadě a na americkém jihu už nejsou věrné šiky republikánských voličů, ale jsou to trumpeři a členové hnutí MAGA, kteří přísahají na Donalda Trumpa, kromě toho, že volí republikány, protože Trump je na čele jejich kandidátek.     (Čtěte na stránkách AENews)


DOJDE JEŠTĚ KE ZVRATU VE VOLBÁCH? PODVODY VE STÁTĚ GEORGIA JSOU STÁLE VE HŘE...... Těsně před vánočními svátky tak nějak zapadla informace o tom, že Senátní výbor za stát Georgia vypracoval ke zmanipulovaným volbám zprávu, která by ještě mohla s výsledkem poněkud “zamíchat”.  Senátní výbor státu Georgia zveřejnil zprávu o volebních nesrovnalostech a dost možná podvodné činnosti, pokud jde o sčítání hlasů. Senátoři naslouchali svědkům, kteří říkali, co viděli, a dalším důkazům, které zpochybňují konečný výsledek voleb. Hlasovali proto pro zrušení  certifikace voleb ve státě Georgia.

Georgia vykázala více než 16 000  hlasovacích lístků navíc. Tedy jen tolik hlasů navíc, aby se Biden dostal do čela o 12 000 hlasů. Ve Fulton County vyhodili zástupci demokratů republikány a tisk, přičemž prohlásili, že té noci skončili s počítáním. Jakmile byl “čistý vzduch” vytáhli kufry plné hlasovacích lístků a začali s nimi manipulovat.

Níže se můžete podívat na videa, na nichž je podvod zachycen (v AJ):

Výbor napsal 15-stránkový přehled, který byl velmi kritický k celému volebnímu procesu. Po vydání zprávy zjistili, že bratr SOS Brada Raffenspergera Ron pracuje pro Huawei Enterprise Storage Solutions se sídlem v čínském Shenzhenu, jde o čínskou vládní společnost.

Níže se můžete podívat na shrnutí zprávy:

3. listopadu 2020 byly volby chaotické, proto všechny hlášené výsledky musí být považovány za nedůvěryhodné. Podvýbor, který vyzpovídal  svědky pod přísahou, obdržel  jejich místopřísežná prohlášení. Podvýbor se na základě výpovědí dozvěděl, že k zajištění  hlasovacích lístků nebyly použity řádné protokoly po celou dobu voleb;  po otevření hlasovacích lístků před volbami a během přepočítávání hlasů. Podvýbor vyslechl svědectví, že je možné, nebo dokonce pravděpodobné, že do skupiny hlasovacích lístků, které byly započteny do hlasování, byl zařazen velký počet podvodných hlasovacích lístků; neexistuje žádný způsob, jak vysledovat hlasovací lístky poté, co byly odděleny od místa původu. Podvýbor vyslechl svědectví o nedotčených hlasovacích lístcích, jejichž původ vypadal podezřele nebo které nebylo možné ověřit, ale také o neschopnosti volebních pracovníků, rozlišovat mezi zkušebními hlasovacími lístky a hlasovacími lístky nepřítomných. Podpisy nebyly důsledně ověřovány podle zákona o procesu hlasování nepřítomných.

Volební pozorovatelé v noci voleb vypověděli, že si všimli, že hlasovací lístky nejsou zajištěny, že se nepoužívají pečetě a bezpečnostní značky a že návazný kontrolní řetězec byl často laxní nebo neexistující. Během procesu přepočítání sledovaly monitory podobné vzorce nezabezpečených hlasovacích lístků, které měly porušené pečeti a případy hlasovacích lístků, které ležely hodiny nebo přes noc na nezabezpečených místech.  V těchto případech nebyl dostatečně prosazován zákon; jednalo se o nedbalou manipulaci s hlasovacími lístky, úmyslné zakrytí hlasovacích čísel pracovníky, nedostatky při procesu  přepočítávání, nedbalé zacházení s vojenskými hlasovacími lístky a nezabezpečené údaje v noteboocích a flash discích. Podle předloženého svědectví došlo také k mnoha selháním zařízení, kdy hlasovací lístky neprošly strojem a jindy byly hlasovací lístky započítány více než jednou.

Velké množství svědectví podpořilo důkazy o koordinovaném úsilí zabránit transparentnímu procesu pozorování sčítání hlasů během průběhu voleb v nepřítomnosti a v noci voleb. Svědci během přepočítávání vypověděli o nepřátelství vůči republikánským pozorovatelům – orientační značení nebylo k dispozici, dveře byly zamčené a republikánští pozorovatelé byli posláni domů brzy nebo dostali podřadné úkoly.

Monitory po celém státě byly často umístěny nepřiměřeně  daleko od sebe – některé sociální distancování bylo pochopitelné, ale monitory byly zablokovány tak, aby na ně nebylo možné vidět, aby nebylo vidět, co bylo napsáno na hlasovacích lístcích, neexistoval zde jakýkoli smysluplný způsob, jak zkontrolovat sčítání nebo zkontrolovat, zda to, co bylo počítáno, bylo skutečně přiděleno správnému kandidátovi. Rovněž nemohli pozorovat, co bylo vloženo do systému ARLO, ani jim nebylo umožněno nahlédnout na počty, které byly vloženy do ARLO. Místo toho jim bylo řečeno, že tato čísla budou sečtena a vrátí se do úřadu ministra zahraničí. Bylo jim také řečeno, aby nefotografovali, nenatáčeli, ani nepoužívali jiné prostředky k získání důkazu o volebním procesu, na základě pravidla státní volební rady. Toto pravidlo je v rozporu s duchem a účelem volebního zákona.

Tolik tedy senátní zpráva, která je asi jedním z posledních pokusů zvrátit stávající tristní situaci. Zatím se však nikdo neodvážil dosavadní prokázané volební manipulace prošetřit. Dojde v tomto případě k výjimce v situaci, kdy již nejen celý “liberální” svět dává najevo, že počítá s Bidenem?     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


JENÍKU, NEBUĎ BLBEJ! ..... Před pár dny  jsem se zařekl, že koroňáčka nechám u ledu minimálně do ledna a nebudu komentovat nereprezentativní čísla vzniklá z vánočních svátků. Ale nedá mi to.  Tento článek vlastně ani není pro vás – běžné čtenáře. Dneska je určen výhradně jedné osobě a to našemu ministrovi zdravotnictví, který se ve své roli stále více plácá jak nudle v bandasce.  Jestli to tam na ministerstvu někdo čtete, běžte to Blatnýmu říct: 

Ty Jeníku, nebuď blbej!  Máš čas do dnešní půlnoci, abys odvolal největší hloupost svého života. Totiž přitvrzení PSA na pátý stupeň, kdy chceš zase všechno pozavírat a rozhodl ses, že spravedlnost mezi velkými a malými bude v tom, že si běžný občan nebude moci koupit co potřebuje nikde. Doteď jsi naštval vždycky jen určitou část ekonomického sektoru. Jsi na nejlepší cestě, abys tentokrát nasral všechny. Leda bys chtěl touto cestou sesadit Andreje, to je jediný racionální důvod, proč děláš to co děláš. 

Na koroňáčku si vylámal zuby krasavec Ken, plukovník Prymula a teď ze sebe uděláš hlupáka ještě i ty. Odvolej ten pátý stupeň a nech všechno jak je. Teď přitvrdíš a za dva týdny se ukáže, že to bylo zbytečné, protože počet případů v nemocnicích fakt neroste. Ukáže se, že všechna hysterie kolem stoupajících případů byla jen kvůli rychlotestům a takřka všichni tihle nakažení byli bezpříznakoví. Ukáže se, že republika je promořená, ukáže se, že tvůj PES se moc nepovedl, protože epidemii nevměstnáš do jednoho skóre. Ukáže se, že statistickým číslům houby rozumíš a kromě idiotských novinářů a chřipečkářů se zesměšníš i u těch, kteří epidemii nepodceňují, ale také nehodlají panikařit. Přišel Štědrý den a najednou všechno kleslo dolů, protože lidi se přestali rychlotestovat. 

Navíc ti ten pátý stupeň stejně nikdo nebude dodržovat. Novináři si toho všimnou a budou referovat o další věrolomnosti naší vlády a našeho ministra. V téhle zemi jsou lidi, kteří umějí počítat. A nebudeš tomu věřit, oni mají své blogy či jiné platformy, jsou jízliví a mají své publikum.  Všichni majnstrýmoví novináři tam chodí číst, aby sami měli o čem psát. Tohle se jim bude líbit, protože správný bakalhář potřebuje na vládu nějaký klacek. Šafr bude nadšený a s chutí si tě namaže na chleba. 

Tož ukaž, že jsi chlap, řekni, že jste přepočítali indexy, nebo  že jste vyřadili ty tisíce bezpříznakových nákaz, které se našly díky předvánočním rychlotestům a řekni že situace nahrává tomu, že můžete nechat současná opatření a že případné změny projednáte v týdnu a pustíte po silvestru. 

Jestli se totiž ukáže, že jsi zavřel republiku, aniž by stoupaly počty hospitalizovaných, tak jsi v prdeli a ještě ti zamávám.  Pokud budeš na všech těch opatřeních trvat, tak by sis měl být sakra jistej, že se ti zahlcují nemocnice. Víš, informace, které pouštíš ven a ze kterých Master dělá svoje přehledy, ty bohužel nic takového neukazují.  Pokud se v krankenhauzech nic neděje, neměl  bys také dělat nic. UJvědom si chlape, že chceš po lidech, aby chodili po hytlermarketech a koukali na zapáskované zboží. Víš kolik z toho bude řetězových mailů a fejsbůkových vtipů? Jednoho dne to přeženeš a kromě pár rebelujících hospodských budeš mít desetitisíce rebelujících zákazníků v obchodech, Co uděláš pak? Dáš jim všem pokutu? Prostě neblbni a nech to jak to je. Těch opatření je i tak dost. Fakt je. 

Buď rád, že to dobře dopadlo s těmi zavřenými hospodami. Hamajda ti to samozřejmě neřekne, ale ani policajti nejsou zrovna na vaší straně. Tak si dobře promysli, co děláš. Mohl bys na to doplatit ty i Andrejko. 

A jestli to fakt zavřít musíš, bo ti to nařídili Ilumináti, Bill Gates, Rotschildi, Čínské tajné služby, Putin, Andrej osobně, nebo u tebe byl celý Aspen institut i s Vrábelem v čele, tak si alespoň nafalšujte ty počty hospitalizací. Takhle riskuješ, že si někdo všimne, že o tom víš kulové. 

Uvědom si, že ti to říká člověk, který v září první mluvil o exponenicálním růstu a kritizoval Adama Vojtěcha, že nekoná.  V době, kdy ty jsi ještě spolu s Milionem chvilek svorně nadával na Babiše, já jsem psal o rostoucí epidemii a průseru velkého počtu mrtvých. V době, kdy Prymula představoval svoje anděly smrti jsem chmurně předpovídal, že opatření zabrání nejhoršímu za minutu dvanáct. Když ty ji mlel o rozvolňování, jsem říkal, že bys neměl rozvoňovat tak rychle. Tenkrát jsi měl svojí hlavu (asi ses chtěl někomu zavděčit). 

Teď ti já, Velký svědek Covidův říkám, že přeháníš. Že k přitvrzování nevidím důvod, protože absolutně nevidím korelaci mezi rostoucím počtem diagnostikovaných a počtem nových hospitalizací.  Jasně, ty máš na stole horké linky, máš tam spoustu náměstků a jiných byrokratických chytrolínů, takže bys teoreticky měl mít lepší infromace než já.  Takže za čtrnáct dní se ti buď omluvím a řeknu, že jsi lépe věděl a včas konal a nebo budu jeden z těch, co Šafrovi z chutí dodají příslušný materiál.

Být tebou, zjistím si skutečnou situaci v nemocnicích a když tak svolám novou tiskovku. Vidlácky mám stále neodbytnější pocit, že vaše vlastní data čtu líp než vy.  Ono to opravdu vypadá, že jsme promořeni daleko víc než třetinou populace. Dokonce to už prodělala možná i polovina populace. Z toho žádná velkolepá epidemie už nebude. Je mi líto, ale je to tak.  Už teď běhá po fejsbůku dost videí o tom, že rozhodujete podle křišťálové koule. Riskuješ, že se to prokáže nade vší pochybnost.  Kdyby něco, zavolej Masterovi. To je matematik, ten tě uvede do situace.  A nebo alespoň zavolej do těch nemocnic. Zjisti si, jak to v posledních dnech opravdu reálně vypadá. 

Tento článek vyjde o půlnoci na 26.12. V osm ráno se pak ukáže další výrazný pokles případů v nemocnicích. Heleď neblbni a udělej lidem i obchodníčkům radost. Nech jim otevřené ty jejich živnosti, nech to přesně tak, jak je to teď a uvidíš že neprohloupíš. Naopak, za týden budeš za hvězdu. Jak totiž říkal největší frajer přes propagandu – největší tma je těsně před svítáním.      (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Očkovaní koronavirovou vakcínou si mají dávat pozor na následnou paralýzu obličeje. Radí jim dodatečně americký úřad, který vakcíny schválil k užívání ..... Nová “zázračná” vakcína proti koronaviru od firem Biontech/Pfizer (stejně tak vakcína firmy Moderna) je zjevná rychlokvaška, která má řadu vedlejších účinků. To ale vlády a “odborníci” věděli předem a přesto vakcíny nasadili do očkovacího programu pro širokou populaci.

Americká FDA (Food and drug agency), která vakcíny ve zrychleném programu schválila, ačkoliv tím porušila běžná všechna svá pravidla, tomu ale “nasadila korunu”. Vyzývá očkované a lékaře, aby se po vakcíně pozorovali kvůli možné paralýze obličeje (tzv. Bells palsy). Je to vážných alergických reakcích další významný vedlejší efekt, který se “náhle” objevil u očkovaných. Co bude další vedlejší účinek, který vyleze na světlo?

Současné očkování korona vakcínou připomíná pokusy na vězních v německých a japonských koncentračních táborech, kde se zkoušeli biologické zbraně přímo na lidech. Je to náhoda, nebo naopak záměr?     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Kdo zakázal koledy? ..... Já věřím tomu, že hodně lidí pořád potřebuje duševní potravu, protože bez ní nebudeme nic. Jen žaludek a dlaň a to je hodně málo. 

Každý rok nám v naší maličké vesnici hrály v rozhlase koledy. Nejen na Vánoce, ale začínaly už i týden před Vánoci, ozývaly se na každý Advent a najednou je ticho. Neslyším ani pípnutí, natož koledy. Jsem na světě už hodně dlouho, ale tohle předvánoční a vánoční ticho zažívám poprvé v životě a pořád dokola si říkám proč?

Sežral nám je Covid? Ne, tohle na svědomí nemá. Politici využili situace a berou nám další svátek. Napřed nám sebrali Velikonoce a teď nám berou Vánoce. Nenapadá mě nic jiného, než že všichni starostové mají zakázáno hrát koledy, navodit sváteční náladu a naučit lid, že Vánoce jak jsme je znali jsou prostě pryč. Nebude Silvestr a nebudou chodit Tři králové na koledu.

Venku je prázdnota a ze všeho na člověka dýchá smutek. Covid je politický nástroj ať už je opravdový nebo falešný. Ve jménu Covidu máme zakázáno všechno co nás těší a co dělá lidi lidmi. Nescházejte se, nepodávejte si ruce, nelíbejte se, seďte raději doma a hlavně poslouchejte to, co vám politici radí.

Kdyby mi někdo před rokem řekl, co všechno si nechá obyvatelstvo celého světa líbit, řekla bych, že se zbláznil. No vidíte a stalo se. Z části lidstva je stádo oveček a jediné co je omlouvá je jejich vlastní šílený strach. Nakonec i Ježíši se říká Beránek Boží, tak tady prostě máme hodně Božích Oveček. Nemylte se. Já je rozhodně neodsuzuji. Je v lidské přirozenosti mít strach ze smrti. Bojí se i věřící. O to víc se bojí ti, co nevěří v nic a věří v konečnost života.

Vánoce nám nebrali králové, císařové, Hitler a ani komunisté. Na tohle si troufla dnešní světová politická scéna a lidstvo si to prostě nechalo líbit. Jak je možné, že si to necháme všechno vnutit? Je nám to snad jedno? K0nzum zrušil všechno ostatní? Opravdu je lepší plné břicho a peněženka? Já věřím tomu, že hodně lidí pořád potřebuje duševní potravu, protože bez ní nebudeme nic. Jen žaludek a dlaň a to je hodně málo.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Analýza č.3 – část druhá – Velké přeformátování společnosti – příprava k tomu, aby svět ovládli bezohlední lidé, kteří se tváří, jako zachránci společnosti, vše pod akcí Adolf Hitler ..... V této části nahlédneme do utajovaných skutečností ze života Adolfa Hitlera, které  masám servírovaný PŘÍBĚH zkazí PRAVDOU. Abychom správně porozuměli hře, která se s ŽIVÝMI LIDMI HRAJE OD NEPAMĚTI, musíme znát postupy, které byly mnohokráte použity a efektivně zakryly SKUTEČNÝ PROCES ŘÍZENÍ.  Pokud neporozumíme uvažování společnosti od konce 18. století do začátku 20. století, nikdy nemůžeme porozumět proměně UVAŽOVÁNÍ VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI DNEŠKA.

BYLI JSME PODVEDENI a byli jsme podvedeni dokonale!

Vraťme se na chvilku k důležitému roku 1776. Tajná společnost Illuminati (OSVÍCENÍ), která byla uvedena v činnost a stala se hlavní součástí řízení až do dnešních dní, potřebuje své BÍLÉ KONĚ, které je potřeba využít pro ovládnutí plánovaných dějů a změn ve společnosti.

Aby se takoví koníci našli, je potřeba rozumět PSYCHICE ČLOVĚKA. Jednou důležitou vlastností je, ŽE JSME VE SVÉM VNÍMÁNÍ SEBE SAMA JEDINEČNÝMI OSOBNOSTMI. Toto uvědomění si sebe sama nastává AUTOMATICKY, pokud se nám něco daří. Úspěch se nepoměřuje kvalitou myšlenek daného jedince, ale tím, CO SI NASYSLIL POD SEBE, pro sebe sama a svou rodinu. Bohatství, které je nespravedlivě shromažďováno v rukou jedinců a ne celku. způsobuje v daném ČLOVĚKU POCIT VYJÍMEČNOSTI.

Pokud se podíváme na lidi, kteří skutečně tahají za nitky, tak zjistíme, že na rozdíl od těch, pro které je BOHATSTVÍ CÍL, pro ně je to jenom PROSTŘEDEK.

Podívejme se na pana ŠÉREŠE (Soros). Ten mnohokrát udělal to, že skoro všechen svůj kapitál vsadil na jedinou kartu. Pro hloupoučké analytiky, kteří se věnují obchodování na burzách, bylo jeho počínání sebevražedné. Proč? Protože oni vždy viděli jenom to BOHATSTVÍ, ALE NIKDY TU MOC, kterou tento člověk potřeboval UCHOPIT. Co neviděli zaslepení finanční makléři? Že On nikdy tyto prostředky nepotřeboval, PROTOŽE ON HRAJE ZA KOLEKTIV a ne sám za sebe. Pokud by vše ztratil, okamžitě dostane od SVÉ VELKÉ RODINY DALŠÍ PROSTŘEDKY. Dnes mnozí dělají přesně to, co dělá pan ŠÉREŠ. Proč? Protože jemu jeho RISK vždy přinesl velké finanční zdroje a ZISKY. Nikdy neprohrál! No ani nemohl, protože ON NIKDY NERISKOVAL, přesně věděl co nastane. Proč to věděl? PROTOŽE PATŘÍ DO RODINY!

I to je způsob manipulace, jak dostat BÍLÉ KONĚ, které touží jenom po BOHATSTVÍ, že pane PRYMULO a pane BABIŠI, POD JEJICH KONTROLU a ŘÍZENÍ.

Takže v roce 1776 se na planetě Země objevilo mnoho zbohatlíků, kteří potřebovali pro svá EGA VÍCE TOHO MAJETKU a potřebovali pro své obchodování zrušit určitá MORÁLNÍ OMEZENÍ. Kde se ta morální omezení vzala? Byly to STVOŘITELEM DANÉ MORÁLNÍ ZÁKONY, jenž vycházely z takzvaného desatera.

Vliv církví bylo potřeba omezit a hlavně VLIV TÉ NEJVĚTŠÍ, ŘÍMSKO-KATOLICKÉ CÍRKVE. V té době (1776) nikdo NEPOCHYBOVAL, ŽE BOHY, dnes s malým b, ovládá SATAN a že je to jenom o AUTORITĚ NAD MNOHÝMI a ne o STVOŘITELI NEBE  a ZEMĚ.

Říci, že Satan neexistuje, tak jak se DNES BĚŽNĚ TVRDÍ, by znamenalo tvrdit, že Stvořitel je LHÁŘ! Byznys takových lidí by okamžitě skončil. Takže se ILLUMINATI ZVIDITELNILI, jejich projekt takzvaného OSVÍCENECTVÍ se stal lákavým i pro zbohatlíky. Když se tato skupina dostatečně zpopularizovala, STALA SE ZNÁMOU, přistoupilo se ke KROKU DVĚ, bylo potřeba tuto elitní skupinu POSLAT DO ILEGALITY. Proč? Protože loutkovodiči už nepotřebovali získávat do svých řad NÝMANDY, kteří nerozumí procesům řízení. Oni do svých řad potřebovali už jenom ty správné BÍLÉ KONĚ. Tím jsou vždy lidé, jejichž CÍLEM JE BOHATSTVÍ.

Takto to funguje ve všech tajných spolcích až do dnes. Potřebným lidem se nabídne, že se STANOU SOUČÁSTÍ NĚČEHO VELKÉHO, KTERÉ JIM ZAJISTÍ RESPEKTOVANÉ POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI. Je jedno, zda vám toto nabídne MAFIE, MOTORKÁŘSKÝ KLUB, NEBO SKUPINA BILDERBERG, vždy se psychologicky tlačí na to, že jenom v tomto klubu jste NĚKDO, kdo je chráněn svými takzvanými bratry, kteří svou přísahu stvrdili KRVAVOU PŘÍSAHOU.

Možná vás napadne, jak toto mohu vědět? Je to dobrá otázka. STVOŘITEL NEBE  a ZEMĚ mi dovolil, abych nahlédl do těchto skupin a pochopil procesy, které FUNGUJÍ SKRYTĚ. Nikdy jsem se nestal součástí jejich zasvěcení, ale získal jsem jejich důvěru, aby mi sami o těchto způsobech vydali svědectví. VŠE SLOUŽILO K TOMU, ABYCH VÁM, KTEŘÍ CHCETE PŘEŽÍT TUTO KRIZI S ČISTÝM ŠTÍTEM, ABYCH VÁM VYDAL SVĚDECTVÍ. NE TAKOVÉ, které jsem vyčetl z knih, ale osobní zkušenost.

Jak ILLUMINATI provedli své utajení a mohli opět sestoupit do svého úkrytu? Opět mnohokráte vyzkoušený a OSVĚDČENÝ POSTUP. Přísná ilegalita je jediným prostředkem ÚSPĚCHU A ZAJIŠTĚNÍ VYKONÁNÍ PLÁNŮ, které nejsou krátkodobé, ale na stovky let dopředu připravované. Nějaký Josef Utzschneider napsal v roce 1784 dopis bavorské velkovévodkyni, aby údajně rozpustil mlhu nad jednou z nejtajnějších organizací světa. Tento dopis obsahoval NEJENOM pravdu, ale i nějakou tu lež, aby se dosáhlo kýženého cíle. Utzschneider například napsal, že Illuminati považují sebevraždu za legitimní odchod z tohoto života, že jejich nepřátelé mají být otráveni (osvědčený způsob použitý například na BÍLÉHO KONÍKA jménem Bonaparte), nebo že smysl náboženství je absurdní. V dopise také napsal, že se Illuminati spolčili s Rakouskem, aby s jeho pomocí převzali vládu nad Bavorskem.

A tak přišel potřebný ZÁKAZ. Nově příchozí museli složit svou krvavou přísahu. Přesně tak se to dělá, když potřebujete TU SPRÁVNOU REKLAMU a ZVIDITELNĚNÍ SE. Osm let jim stačilo k tomu, aby se stala tato skupina, tento spolek známým, ale také tajným, že mluvit o něm se rovnalo TRESTU SMRTI!

Adolf Hitler – milenec SIONISTŮ, nepřítel ŽIDŮ

1897 – první Sionský kongres. Mnozí si myslí, že projekt SIONISMU, byl spuštěn díky tomuto kongresu. Nic už více nemůže být vzdáleno pravdě, než tento vývod.

Tak jako Illuminati potřebovali vlastní reklamu, aby se o nich svět dozvěděl, potřebovali tuto reklamu LOUTKOVODIČI SIONISMU. Světe div se, jaká to náhoda, OPĚT PO OSMI LETECH dochází k odhalení plánů této skupiny. Co se přihodilo? Blesk z čistého nebe způsobil, že se tajné ruské policii dostane do rukou spis, který nese název PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ. Je tento dokument dnes široké veřejnosti k dispozici, takže kdo má zájem, stačí použít přítele Googla a ten vám jej představí v plné nahotě. Je to nudné čtení, zvláště pro ty, kdo neznají pozadí všech procesů, ale je to jízdní řád, podle kterého se jede už 123 let.

Loutkovodiči (bohové systému) vytváří svůj proces řízení dvěma způsoby. První je strukturní – je to proces dosazených BÍLÝCH KONÍKŮ, kterým jsou odhaleny jenom krátkodobé cíle. Tito koně jsou rozděleny do dvou stájí, které spolu soupeří o vítězství, O POCIT MOCI, AUTORITY NAD MNOHÝMI.

Druhý způsobem je bezstrukturní řízení, kdy viditelní KONÍCI hrají hru na obě strany. Takovým Koněm je Henri Kissinger, Bill Gates a náš oblíbený ŠÉRÉŠ. U něj je kouzlo v tom, že jej lidé považují za hráče jen jedné strany.

Takže zpět k SIONISMU a k procesům, které byly bezstrukturně vytvořeny během 19. století.

Francouzská revoluce – zajišťuje potřebné oslabení moci ŘKC, dochází k posílení vlivu jezuitů, Satanova bratrstva zmijí. Lidové vrstvy vidí toto oslabení, jako období blízkého druhému příchodu Krista Vznik milenistických církví –ohrádek (ovčinců), kde jsou ovce opět uzavřeny a živeny výroky falešných proroků – obrovské zklamání z nenaplněných slibů způsobuje odklon od víry ve STVOŘITELE. Vše vysvětlují nové tři víry – bezstrukturní náboženství – SVĚDKOVÉ DARWINOVI – ke kterým se přidávají vědecké osobnosti, jenž jsou mnohdy na straně víry ve Stvořitele, ale láká je mystika – druhou náboženskou skupinou jsou SVĚDKOVÉ KARLA MARXE  a BEDŘICHA ENGELSE. Sociální rovnoprávnost z rukou KAPITALISTŮ, výsměch slepému davu – komunistický manifest beztřídní společnosti – Plán pro ty ovce Satanovy pastvy, kteří chtějí LEPŠÍ SVĚT, pod vládou smrtelných lidí. Hlavní myšlenka –NÁBOŽENSTVÍ  a STVOŘITEL JE OPIEM LIDSTVA. Pozdější převzetí velké části takzvané vědecké obce a mnoha SVĚDKŮ DARWINOVÝCH pod struktury tohoto náboženského domu. – třetí bezstrukturní  a zároveň skrze tajné spolky strukturní náboženství – SVĚDKOVÉ ESOTERIKY. Zde se přesouvají takzvané vědecké kapacity, které svým výzkumem zjišťují, že EVOLUČNÍ DOGMA nelze bez vlivu Stvořitele vysvětlit. Jedním z nejznámějších spolků byla ESOTERICKÁ SKUPINA THULE

Roky 1880 – 1902 Churchillova podpora zabíjení lidí plynem (Búrské války) – první koncentrační tábory, nácvik pro HITLEROVU GENOCIDU, více o tom zde.

Hledající PRAVDU v Písmu obsluhuje SIONSKÁ Strážná Věž od roku 1879. Náhoda, nebo velmi promyšlený záměr LOUTKOVODIČŮ, které nemáme vidět?

Jak jsem napsal výše První SIONSKÝ KONGRES byl až v roce 1897, přesto jsou zde snahy upozornit na Sion, jako zdroj panování už v roce 1879. Svědkové Jehovovi nesmí zkoumat sami nic, co je mimo rámec společnosti Strážná věž, takže je ani nenapadne spojitost mezi SIONISMEM a jejich druhým prezidentem společnosti Ch.T.Russellem. Mnozí mi budou tvrdit, že lžu, že on byl prvním prezidentem této společnosti. Tak než to uděláte přátelé, prosím nastudujte si vlastní knihu – SVĚDKOVÉ JEHOVOVI – HLASATELÉ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ.

CÍLEM TĚCHTO VŠECH INFORMACÍ NENÍ ZVYŠOVAT NENÁVIST K TÉTO NÁBOŽENSKÉ SKUPINĚ, ALE PROPOJIT FAKTA, ABY SI NĚKTEŘÍ MÍ BLÍZCÍ SPOLUVĚŘÍCÍ UVĚDOMILI, JAK VELKÉHO PODVODU SE STALI SOUČÁSTÍ.  Jak dále odhalím, v dějinách lidstva nalezneme zatím jenom dva časové úseky, které jsou SPOJENY S NEJVĚTŠÍ ODVAHOU A HRDINSTVÍM ČLOVĚKA, kterou podstoupila  velká skupina věřících osob současně a UMÍRALA PRO SVOU VÍRU v deseti tisícových počtech.

Jak jsem napsal v podtitulku, ADOLF HITLER  byl miláčkem SIONISTŮ. Proč? Protože měl zajistit vystěhování SIONISTICKY SMÝŠLEJÍCÍCH OBYVATEL do Palestiny, aby tam vytvořili tito lidé stát Izrael.

Pokud nahlédneme do Písma, do knihy Zjevení, zjistíme, že Kristus několikrát zmínil skupinu lidí, kteří se vydávají za Židy, ale ŽIDÉ NEJSOU, ALE PATŘÍ SATANOVĚ SYNAGOZE. Jak se to stalo? Zde musíme do období Cyrila a Metoděje. Na území blízko Kaspického moře se rozkládala VELMI ODPORNÁ ŘÍŠE, CHAZARSKÁ ŘÍŠE. Mnozí vůbec netuší, že takový celek existoval. JE TO ZÁMĚRNĚ VYMAZANÉ UČIVO HI STORY/I E. Tento stát, rádi tomu říkají říše, byl rozložen na důležité obchodní křižovatce mezi Evropou, Asií a blízkým a středním východem. Jejich chování bylo podobné lidem ze Sodomy a Gomory, ale Satan je miloval a miluje až do dnes. Málo který národ se mu podařilo tak zkazit, jako byli zkažení oni obyvatelé. Kradli, loupili a znásilňovali. Mnozí se báli cestovat tou oblastí. Jeden z ruských knížat donutil jejich vláce k tomu, aby si vybrali náboženství, které mělo zajistit jejich převýchovu. Tak došlo k rozpravě mezi křesťanskými zástupci, zástupci muslimů a Židovskými velvyslanci. Rozhodnutí padlo na víru Židů. Pod přísnými tresty bylo obyvatelstvo Judaizováno. Tato lidská žumpa, jinak se o těch lidech, kteří mají pokrevní původ s těmito předky, se mluvit nedá, si začali říkat, že jsou 13. kmenem Izraele. Všichni se museli naučit hebrejsky a také něco z TÓRY, základního učení Židů.

Jejich chováni se nezměnilo, takže byli ve 13. století definitivně jako celek ruskou šlechtou zničeni a rozprášeni do oblastí Ruska a střední Evropy. Aby tito vykukové zapadli mezi původní obyvatele a splynuli s davem, první co udělali, tak si změnili svá příjmení. Protože byla hebrejština jejich jazyk, který si dále generacemi předávali, měli i blízko k Židům a ti zase byli zdatnými obchodníky, takže vznikla symbióza mezi těmito dvěma skupinami. Co je spojovalo, bylo naplnění proroctví z Písma, kde se píše o Jeruzalému, jako o hlavním městu světa. Protože to jsou tělesní lidé, tak berou určité výroky, například z knihy Izaiáš doslovně, ale ne duchovně, jak byla ta proroctví myšlena, protože STVOŘITEL NEBE  a ZEMĚ, JeHoVaH vojsk věděl, že chce vytvořit duchovní město Jeruzalém, které se bude skládat z jeho SKUTEČNÝCH a VĚRNÝCH SLUŽEBNÍKŮ, kteří se stanou jeho syny a dcerami, tak jak jím BYL JEHOŠUA KRISTUS, první jeho stvoření. Toto chápe samozřejmě i Satan, který si díky transformaci myšlení lidí v devatenáctém a dvacátém století zajistil, že jej dnes většina žijících vnímá jen jako symbol ZLA, ALE NE JAKO OPRAVDOVOU ŽIVOU BYTOST.

Takže svým milovaným dětem, svým Chazarům, Satan zajistil, aby tahali za nitky. Ti mají zajistit, aby skrze Izrael, který mají ve svém čase zničit a rozdupat, až se stanou vládci světa. SKUTEČNÉ ŽIDY MAJÍ VYHLADIT TAK, JAK SE JIM TO DAŘILO ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. 

K TOMUTO MOCENSKÉMU ÚCHOPU UŽ NEDOJDE. Sekera, která je odstraní, je už připravena.

Všichni etničtí Židé dnes okamžitě poznají, kdo je to skutečný SIONISTA, jejich největší nepřítel, ale protože věří ve VELKÝ IZRAEL  slíbený Písmem a STVOŘITELEM, ČASTOKRÁT JEDNAJÍ VE SHODĚ. Oni totiž věří, že jim dá JeHoVaH Bůh ve svém čase zachránce, kterého sice sami nepoznali, protože to nebylo podle jejich představ v době Římské okupace, ač jim jeho přesnou dobu, kdy se objeví, oznámil PROROK DANIEL, takže je dnes tato kniha pro ně samotné nebiblická, proto zakázaná.

Proč musel Ch.T.Russell mít ve svém názvu své společnosti Sion? Protože znalí procesů řízení, museli zajistit jeho činnosti veškerou podporu. Ve sborech Svědků Jehovových je tato podpora LŽIVĚ PREZENTOVÁNA, JAKO PŘÍZEŇ STVOŘITELE NEBES a ZEMĚ. Toto je další tvrzení, které se nezakládá na PRAVDĚ, protože by JeHoVaH BŮH byl podílníkem na všech NIČEMNÝCH SKUTCÍCH VEDOUCÍHO SBORU. Ač čtou Písmo, dnes NEJHORŠÍ PŘEKLAD, KTERÝ JSEM KDY ČETL, poté, co jej minulý rok revidovali , že to nikdy nebyl MAJETEK, KTERÝ UKAZOVAL, ŽE NĚKOMU Z KŘESŤANŮ JE PROKAZOVÁNA PŘÍZEŇ!!!!!!

Že všichni apoštolové do jednoho byli chudí, museli sami pracovat a nenosili na rukou hodinky za desítky miliónů, neměli žádné farmy a žádná ústředí, kde se nechali živit. NEJEZDILI 23 MIL DO VZDÁLENÉHO OBCHODU, ABY SI TAM NAKOUPILI TAJNĚ 12 LAHVÍ WHISKY ZA 835 DOLLARŮ a pro manželku něco levnějšího, tak jako to dělá ten, kdo oznamuje na ranním uctívání, jak to bude v roce 2021 SUPER, až bude BILLOVA VAKCÍNA, až se budou moci všichni SPRÁVNĚ OZNAČENÍ OPĚT SCHÁZET!!!

Otevřete už konečně oči a PROBUĎTE SE! VRAŤTE SE K OTCI A VYJDĚTE Z NĚHO!!! Pokud to nějaký Svědek Jehovův čte, tak rozumí.

ADOLF HITLER  se nejenom spojil s Piem XII., kterému slíbil, že vyhladí všechny tehdejší  Svědky Jehovovy, tehdy známé, jako Vážní badatelé Bible, ale musel vzít v potaz ty, kdo opustili smlouvu s nebeským Otcem, Jehovou Bohem, z řad skutečných Židů, kteří spolupracovali na dohodě HAAVARA, kterou SIONISTÉ PŘIPRAVILI, ABY VZNIKL NOVODOBÝ IZRAEL. Poproste pana Googla, aby vám poskytl více informací.

Adolf Hitler byl podle své neteře, která žila v Anglii od počátku svého života asi na 3 leté stáži, kde byl školen slavnou Britskou MI6. Kdyby lidé v tajných službách mohli mluvit, tak by vám určitě rádi oznámili, kdo řídí a ovládá všechny tajné služby a jak úzce spolu spolupracují. Od Mossadu, přes CIA, KGB, MI6 až po Al kajdu. SPOLEČNÝM JMENOVATELEM TOHO VŠEHO JE DŮM SION, kde najdete pány patřící k rodinám Rotschildů, Rockefelerů, Shifů, Buschů, Kennedyů, Sachsů a dalších pokrevně spřízněných.

Protože je to opět delší, než jsem měl v plánu, musím tuto analýzu ještě jednou přerušit a ukončit ji třetí částí. Zde se budeme zabývat tím, co skutečné dějiny ukázaly a ne vyfabulovaný příběh o Adolfu Hitlerovi, který miloval NEMECKO NADE VŠECKO. Jeho úkolem bylo Německo zničit a pak utéct do Jižní Ameriky, kde se údajně dožil krásných 104 let, a aby nám tu zanechal svého potomka, který má jeho rozdělanou práci dokončit.     (Čtěte na stránkách Nejvíc info)


Vánoční projev 2020 ..... Vážení občané napříč politickým spektrem, letos prožíváme zvláštní vánoční čas, který nás sice ve vnějšku omezuje, ale vnitřně jsou zatím hodnoty stejné, když si připomínáme dějiny snad každého z nás. V období koronavirové krize...

Vážení občané napříč politickým spektrem, letos prožíváme zvláštní vánoční čas, který nás sice ve vnějšku omezuje, ale vnitřně jsou zatím hodnoty stejné, když si připomínáme dějiny snad každého z nás. V období koronavirové krize jsme spadli zdravotně i ekonomicky, protože to bylo současnými mocnými ve světě objednáno, aby postupně docházelo ke zničení národů a národností ve světě. Proto je na nás, zda si to necháme líbit, anebo ne. 

Přesto si nenechejme kazit vánoční svátky rádoby figurkami současných mocných, mějme v srdci sváteční tradice, které nás zatím drží nad vodou. Máme-li v sobě smysl života a životů, jistě porazíme tzv. honbu za bezhlavým mamonem. Již bylo dost politických a ekonomických podvodů. Osobně jsem si myslel, že 21. století bude úplně vyspělé, ale asi jsem se mýlil, když jsme se vrátili o sto let zpět - do období zdravotních i ekonomických nejistot. O tom, kdo koronavirovou krizi zavinil, mám svůj pohled a názor. Super vyspělé zemi to bylo nepopulární, proto výzkum směřoval do země s obrovskou pracovní silou, bohužel koronavir unikl z laboratoře, a my sklízíme plody z tzv. nerozvážnosti vědeckého výzkumu. Nuže, přeberte si to sami, Vážení občané, abyste nepodléhali prorežimní propagandě např. v oblasti školství a vzdělávání. Školství by mělo správně vzdělávat, nikoliv mobilizovat další "pěšáky" současného zkaženého režimu. V březnu jsme byli výkladní skříní na prvním místě v boji proti koronavirové pandemii, nyní zaujímáme rozmezí posledních míst. I sociologové by se měli zabývat, proč se tomu děje. Lidé jsou sice otrávení z chaotických vládních nařízení, proto volby do krajů a Senátu dopadly ve prospěch rádoby demokratického bloku, který nic neřeší, jen hází současné vládě klacky pod nohy. Můžou se prát, zápasit mezi sebou, ale konstruktivní spolupráce úplně žádná. Tak k čemu je současná Sněmovna i současný Senát? Mít politickou i funkční trafiku je jistě in, ale nezapomínejme na naše bližní, kteří vlivem koronaviru přišli o práci, zaměstnání a sociální jistoty. I když jsme se rekordně zadlužili jako stát i národ, tak pořád dochází ke špatnému přerozdělování peněz státního rozpočtu, neustále se porcují vzdušní medvědi. Nevím, jestli se proinvestujeme k prosperitě. Navíc vykořisťování zaměstnanců v České republice pokračuje, neboť každý si chce i za cenu ponižování a potlačování lidských práv udržet své pracovní místo. Dále tady máme rekordní byrokracii dokonce v digitální éře! Mohl bych pokračovat dál a dál... Vánoce aneb svátky míru, pokoje, lásky a přátelství. Proto si nenechejme vzít poslední morální hodnoty, které ještě máme v našem nitru. Jsme těžce zkoušeným národem, musíme se sjednotit, vzájemně si pomáhat, abychom světovým mocným ukázali, že v naší republice je stále domov můj, domov náš.    Vážení občané, přeji Vám pohodové a láskyplné vánoční svátky, radostné vykročení do nového roku 2021 s nadšením a optimismem zlepšit situaci doma i ve světě.     (Čtěte na stránkách Czech Free Pres)


Doba osudového rozhodnutí nastala ..... Nastala situace, o níž jsem se již dříve ve svých článcích občas zmiňoval. Dorazili jsme na dějinnou křižovatku a musíme učinit zásadní rozhodnutí, jak a kam dále. Kterou cestu a k jakému ze dvou možných cílů si zvolíme. Jaké cíle cesty máme na výběr?

Tedy: Nový světový řád (NWO) nebo Svobodu.

Úvodem je nutné připomenout, že liberální kapitalismus vyčerpal své možnosti, svět je zadlužený, podstatná část surovin a energetických zdrojů je v převážné části světa vyčerpána, více než 80 % majetku na světě patří úzké skupině osob. Nelze tedy pokračovat v tomto systému nadále. Covid byl spuštěn americkou státní administrativou především k tomu, aby tento zásadní problém zakryl a navíc prohloubil ekonomické a sociální problémy v USA a znemožnil tak znovuzvolení Trumpa prezidentem USA To vše v představě, že americká státní elita, resp. Deep state bude dále pokračovat stejným způsobem i nadále.

Spuštění covidu využili nicméně též globalisté k vytvoření podmínek k přechodu na Nový světový řád. Postupuje přitom vpřed i průmyslová revoluce 4.0 čili robotizace.

Svět se tak dostal do situace, kdy parazitní politika americké státní administrativy vůči dalším zemím světa Pax americana již není dále možná, otázkou je, co budou dělat další silové skupiny, tj. světoví globalisté a tzv. Síly světla reprezentované Trumpem a Putinem. Všechny tři skupiny mají přitom své spolupracovníky a přívržence v dalších zemích světa, globalisté pak zejména ve V. Británii, v Číně a v EU, americká státní administrativa např. v Rusku, Polsku, Slovensku a ČR.

Svět ve svém vývoji dospěl tak do situace, kdy jsou dále možné pouze 2 cesty, a to:

cesta zpět (feudalismus v modernější podobě s principy fašismu) nebo

rozvoj světa na nových základech vyžadujících systémovou změn.

Tato druhá alternativa je spojena ale s jedním problémem. Nepočítá nadále s uchováním pozic, moci a peněz stávající finanční, průmyslové a mocenské špičky světa reprezentované převážně globalisty.

Řešení ohledně naší další orientace jsme odkládali tak dlouho, až jsme nakonec dorazili na dějinnou křižovatku, kdy musíme udělat zásadní rozhodnutí kam a jak dále. Pokud ji neučiníme, vše je nastaveno tak, že z této křižovatky budeme směrováni do cílové stanice NWO. Kroky k tomu již probíhají.

(Samostatným problémem je zamýšlený způsob úhrady zadlužení USA vůči Číně rozparcelováním území USA mezi kolonie Číny, a to Kanadu a Mexiko v případě volebního vítězství Bidena, což bude mít ale zprostředkovaně vliv i na další svět. Vypořádání mezi globalisty je ale na samostatné téma).

Na první pohled je většině z našich občanů patrně vše jasné a výběr cíle cesty snadný. Daleko méně jasné jsou jim ale kroky, které je třeba na každé z obou cest ke zvolenému cíli udělat. Stává se totiž mnohým z nich to, že sice chtějí jeden cíl, avšak přitom podporují kroky vedoucí k cíli opačnému. Krom toho jim není ani zřejmé, co cíle každého z obou modelů zahrnují. Pojďme si proto popsat nejen oba cíle, nýbrž i kroky na cestách k těmto cílům vedoucí.

Cíle NWO

Návrat do moderního středověku, Vytvoření jediné celosvětové říše v čele s panovníkem a vládnoucí šlechtou na bázi kastovního (tudíž dědičného) modelu, dále jediná armáda, jediné náboženství, jedna měna. Metody ovládání lidí budou fašistické. Na vrcholu mocenské pyramidy NWO mají být představitelé starodávných pokrevních linií, černé šlechty, jezuitské Opus dei, chazarských pokrevních dynastií, svobodných zednářů a nacistů, dnes často zahrnovaných pod označení ilumináti.

Celkový počet přeživších lidí v celkovém počtu 1 zlaté miliardy se bude dále skládat z armády úředníků, vojáků a policistů, zbytek budou otroci v pravém smyslu slova. Po plné robotizaci se má celkový počet lidí na planetě snížit dokonce na 500 mil. osob. Robotizace je totiž podle tohoto projektu určena k náhradě obyvatel planety roboty, jež sníží spotřebu zdrojů na planetě.

Cesta k NWO ... Cesta k NWO je snadná. Stačí nedělat nic tak jako dosud a setrvat i nadále v EU. Bruselské vedení EU, která je nástrojem globalistů k potřebnému přeformátování Evropy na Evropský islámský chálifát a k jejímu následnému převodu na NWO vše potřebné postupně zajistí. Stačí poslouchat, plnit instrukce a čekat, až na vás dojde řada, případně se přitom ještě tlačit vpřed k okraji propasti k urychlení procesu vlastní sebevraždy (spokojené bečení ponechávám na osobní iniciativě účastníků). A netřeba mít přitom ani velkou trpělivost. Jak můžeme všichni pozorovat, související procesy mají zrychlující se tendenci. Nakonec proces depopulace začíná v souvislosti s testováním a následnou vakcinací.

K počátečním přechodovým krokům patřily či patří především:

1) kategorizace jednotlivých členských států EU, kdy České republice (stejně jako např. Slovensku) byla předurčena role kolonie Německa a příp. některých dalších západoevropských zemí. To již nastalo. Tomu odpovídají i podmínky naší existence a života, které se zásadně změnily po našem vstupu do EU (ztráta potravinové soběstačnosti, přeřazení naší země v mezinárodní dělbě práce do role pouhého závislého subdodavatele pro cizí firmy, země přeměněné ve velkou montovnu cizích firem, nižší kvalita potravin, často za vyšší prodejní ceny než na Západě, ztráta podstatné části naší ekonomiky jejím předáním do zahraničních rukou, příp. její fyzická likvidace, naše postupné a cílené zadlužování, nadměrný odliv zisku cizích firem a bank u nás do zahraničí (navíc nezdaněného), ztráta našich zlatých rezerv, osekávání sociálního státu, záměrné snižování vzdělanosti, přepisování našich dějin atd. - splněno

2) postupná záměna naší legislativy za legislativu unijní, vesměs pro nás nepřínosnou a postupně omezující naši suverenitu; -z větší části již splněno, dále probíhá;

3) postupná islamizace naší země, přičemž existuje akutní nebezpečí masového navážení migrantů ze třetích zemí do ČR formou jejich „přerozdělení“ z Německa či Itálie, které setrvale prosazuje Brusel; - probíhá, nicméně zatím salámovou metodou;

4) snaha EU o převzetí zbytku suverenity a území členských zemí EU a o následné vytvoření superstátu s promícháním národů členských zemí za účelem jejich zániku v dosavadní podobě – Brusel, avšak zejména A. Merkelová a další němečtí představitelé se tím již nikterak netají;

5) postupné vytváření podmínek pro vznik občanských válek v Evropě a k následné transformaci EU na Evropský islámský chálifát, a to dovozy migrantů v množstvích, která jsou z hlediska státních rozpočtů jednotlivých členských zemí, ale i jejich bezpečnosti dlouhodobě neudržitelná – k tomu potřebné podmínky se již připravují.     (Čtěte na stránkách České národní listy)


Švédská škola přestala žáky opravovat, když dělají chyby ..... Na úvod bych ráda připomněla, že právě Švédsko je jakýmsi „pokusným králíkem“ NWO, právě ve Švédsku se vždy začíná experimentovat s každou šíleností, která se pak obludně rozšíří do zbytku západního světa.

Tak to bylo už někdy v 70. letech s multikulturalismem, který je nyní naplno prosazován ve většině zemí EU, pokračovalo to s LGBT ideologií, genderismem, zeleným údělem, klimaalarmismem (Greta), rušením hotovosti, čipováním lidí a rychlou islamizací. Školství tak nemůže zůstat pozadu, proto počítejte s tím, že totéž se začne brzy praktikovat v celé EU.

Známky ve škole jako důkaz toho, zda studenti mají nějaké znalosti jsou již dlouho kamenem úrazu pro školní pedagogy, proto se známky postupně ruší. Škola v Göteborgu nyní jde ještě o krok dál a přestala opravovat chyby studentů v testech i v každodenní školní práci. Ředitel školy a učitelé tuto iniciativu obhajují tím, že nechtějí zkazit radost dětí tím, že jim řeknou, že udělali něco špatného.

Rozhodnutí umožnit studentům psát a počítat bez opravování chyb bylo přijato, aniž by to bylo sděleno rodičům. Tato praxe vyšla najevo až poté, když matka jedné žákyně náhodou objevila dlouhou řadu hrubých chyb a neúplných úkolů v matematickém sešitě její dcery, přičemž tyto chybně vypočítané příklady byly ohodnoceny tak, jako kdyby byly v pořádku, bez chyby.

Když to matka ve škole zpochybňovala, učitel odpověděl, že takhle teď všichni učitelé ve škole pracují. Šlo prý o pedagogiku, kterou schválila ředitelka školy.

Matka kontaktovala ředitelku, která v e-mailové odpovědi potvrdila, že byla učitelem řádně informována. Chyby, které studenti dělají, by neměly být opraveny, protože mohou zničit radost dětí z výuky.

Ředitelka také tvrdila, že v mnohdy ve výuce není správné nebo špatné, ale souhlasila, že se to nevztahuje na matematiku, ale že chyby, které tam dělají, by neměly být opraveny, protože studenti pak „ztrácejí chuť k jídlu“.

Místo toho, aby svoji práci odvedla škola, musela matka opravit všechny matematické chyby, které její dcera udělala a ukázat jí, jak špatně vypočtené příklady vypočítat. Špatně bylo asi 95 procent příkladů v matematickém sešitu. Pět procent, které byly správně, byly zpravidla ty příklady, které dcera dříve počítala doma pod dohledem rodičů; v podstatě vše, co mělo být vypočteno ve třídě, bylo buď špatně nebo to dcera vůbec neudělala.

Žena říká, že je tímto zjištěním šokována. Zpočátku si myslela, že to nemůže být pravda, že učitel a ředitelka školy souhlasili, aby studenti udělali něco špatně nebo nedělali vůbec nic, aniž by byly jejich chyby opraveny.

„Byla jsem vlastně šokována, když jsem to četla. Myslela jsem si, že špatně vidím, ale každý, s kým jsem mluvila, potvrzuje, že to tak je a zůstane. Tehdy jsem cítila, že je to nebezpečné.“

Ředitelka s novým systémem „výuky“ souhlasí s tím, že je to škola nové pedagogické politiky a brání ji. Zároveň říká, že škola stále sleduje, co studenti mohou a nemohou, ale nespecifikuje, jak se ono sledování provádí.

Další plán NWO – debilizace mládeže – je realizován v praxi. A není k tomu ani zapotřebí distanční výuky. Předpokládám, že tento styl výuky EU velmi ráda přebere a začne praktikovat ve všech protektorátech. Mimochodem, není vám nápadné, jak to zapadá do návrhu Pirátů, kteří by chtěli dávat maturitu úplně každému, bez ohledu na to, co umí??     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


25.12. 2020     Kristus byl první desinformátor a konspirátor ..... Nevěříte vládním tvrzením? Nevěříte výkladu pravdy od oficiálních medií? Tak jste prý konspirátor! Ale to pak byl vlastně prvním konspirátorem i jistý Ježíš Kristus, který se měl ke konci prosince narodit a jeho narozeniny má jako svátek celá Evropa. Vždyť on také vyzýval židy, aby nevěřili oficiálním institucím (veleradě) ani oficiálnímu výkladu co je pravda. Před blížícími svátky si trochu odpočiňme u zesměšnění všech těch vládními a granty od nadnárodních firem a neziskovek placenými bojovníky proti údajným desinformacím ... (EUrabia)


Poselství Štědrého dne 2020 ..... To poselství by mělo najít odraz v prvním článku naší Ústavy. Slýchala jsem to v posledních týdnech ze všech stran. Nemůžeme se vpravit do vánoční nálady. Doba je zlá. Nic se nám nechce… Ale pak přece jen začaly kolovat na sociálních sítích nazdobené stromečky, auta zásilkových služeb náhle jako v jiných letech praskala ve švech naplněná dárky, a obce a města se pomalu rozsvěcovaly krásnou vánoční výzdobou. Navzdory všemu jsme se zhluboka nadechli, a evidentně si nechceme nechat ujít nejkrásnější svátky v roce. I kdybychom měli obětovat poslední zbytky psychických i fyzických sil, času a třeba i peněz. Chceme vůni vánočního cukroví, rozzářené dětské oči, objetí s rodinou, setkání u kávy s blízkými, vánoční strom na návsi nebo náměstí, betlém… Chceme obdarovat ty, na kterých nám záleží. I kdyby skromněji, i kdyby trochu jinak než v minulých letech. Chceme zkrátka vánoce. Se vším krásným, co nám přinášejí. Tečka.

Veškerá ta opatření a nařízení a omezení sice vnímáme (bohužel je nelze z mysli a života škrtnout), ale jako bychom je odsunuli na vedlejší kolej, a přebíjíme je o to usilovněji a urputněji vším, čím je přebít lze. A uvědomujeme si to, co se poslední léta naopak mnozí snažili přebít v nás. Totiž co je to hlavní v našich životech. A děje se to, mimo jiné, právě kvůli všem těm zákazům, kterým čelíme. Ty hodnotit nechci, na to není ten správný den. Ale je ten nejsprávnější den na to připomenout, na čem bychom měli stavět i pak, až tato těžká doba bude za námi. A cože to je?

Rodina. Rodina se vším, co k tomu patří. Rodina, která se semkne a pomůže si v době, kdy někdo některé její členy „uvězní“ doma v karanténě, rodina, která si dodá psychických sil, když nejde jít ani na zmrzlinu, ani poslat děti do školy, ani si jít zacvičit, rodina, která podpoří své členy, kterým zakáží pracovat ve svém malém krámku, rodina, v níž stojí za to připravit tyto vánoce, které malým rozzáří ta očka, a těm zralejším přinese tolik potřebné pozitivní chvíle strávené spolu. Prostě rodina ve všech generacích, ke které by se měla opět upřít pozornost, a jejíž někdy až neuvěřitelná síla by se měla cíleně budovat a ctít. Obce, města, a o stupínek výš i kraje. Kde by byl náš stát bez každodenní práce samosprávy, která v počátcích nouzového stavu zajišťovala naprosto všechno, a dodnes je hlavním pilířem všeho, si ani netroufáme domyslet. Obce a města by si zasloužily postavit do špalíru a dekorovat za to, že to zvládly a zvládají, a to i ve chvílích, kdy se jim to už nezdálo ani možné zvládat. Takový je to nápor, a smekám před všemi starosty a starostkami, jak to bravurně „dali“, často dokonce s neuvěřitelným věcným optimismem na rtech. Prostě zapnuli – a jeli a jedou jako pila. O sousedské výpomoci nemluvě - těch vzájemných nákupů a jiné pomoci jsou tisíce.

Vlast. Přesto, že jsme členové Evropské unie, ukázala doba, kterou právě prožíváme, naprosto jednoznačně a bez jakýchkoli pochybností, na koho nejvíce, a často i jedině, se můžeme spolehnout, když přijde skutečně vážný a nečekaný problém. Na sebe sama, svou rodinu, svou obec, a pak svou vlast. Tím výčet končí. Zejména první měsíce to ukázaly v celé nahotě, a nejen proto, že EU byla zaskočená a zmatená. Jako olej na vodu vyplavalo poznání, že v případě krize každý stát myslí především na sebe sama. A nehoršeme se proto na ně. Je to logické. EU je umělý organizační útvar, a nemůžeme se zlobit na vládu kterékoli země, že dá „napít“ v době sucha napřed svému lidu. Od své to očekáváme též.

Tedy hodnoty rodina – obec – vlast jsou nesmírně cenné. Důležité. Klíčové. A toto poznání by mělo nalézt svůj odraz v naší Ústavě, a to hned v jejím prvním článku. Ten zní v prvním odstavci dnes takto: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ Podle mého názoru by měl být tento první odstavec doplněn takto: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, a na úctě k hodnotám rodiny, obce a vlasti.“

Pokud si tyto základní pravdy opět uvědomíme, a dokážeme je nahlas vyslovit vůči všem, neprožili jsme tyto náročné měsíce nadarmo. Naopak. Probudily v nás to, co už málem usínalo, přestože jde o nejdůležitější hodnoty našeho života. A budeme-li to sebevědomě deklarovat Ústavou, přispěje to třeba i k tomu, že se Evropa vrátí ke svým tradičním kořenům... Na kterých vyrostla, a kterých si dnes ve snaze o jeden umělý útvar dostatečně neváží. Přitom jsou jejím naprostým základem.

Přeji vám krásné vánoční svátky v kruhu vašich blízkých, ve vašich vánočně osvětlených obcích a městech, a sobě i Vám přeji, aby naši vlast, Českou republiku, čekalo v roce 2021 mnoho zdravého a nadějného.     (Čtěte na stránkách Jany Zwyrtek Hamplové)


“Německý” imám, “Vánoce jsou urážka Alláha” ..... Islámský Imám v německé Braunschweigu dal jasně najevo, jak se muslimové staví k Vánocům. Podle muslimského klerika jsou Vánoce urážka Alláha (video zde). Podobné výroky na adresu původních obyvatel zaznívají ze strany imigrantů stále častěji a místní úřady je nijak nepostihují. Naopak je to ale vždy projev nenávisti.

Jenže problém není v muslimech. Neomarxismus, multikulturalismus, LGBT, masovou imigraci atd. nevymysleli muslimové, to byla docela jiná parta! Bez nahlédnutí téhle pravdy nebude možné najít řešení problému a zachránit bílé evropské národy a kulturu.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


PANE BLATNÝ, PROČ BYLO TŘEBA ZAVŘÍT HOSPODY? ..... Hospody je třeba zavřít, aby se nešířil COVID, áááno. Psali to v Nature. Když to neposlechnete, přijde policie v naprosto enormním počtu, aby demonstrovala svoji rostoucí sílu a moc. Rozmlátí vám dveře beranidlem, aby vám to řekla.

Minulý pátek jsem nestihl oběd a až večer jsem pojal myšlenku, že si dojedu pro pizzu.Podle mě nejlepší pizza v Budějovicích je k dostání v Pergole.

Nemám rád, jak některý pizzerie v jižních Čechách dělají pizzu, protože jsou to takový ty kečupový buchty s tlustým těstem, u jejich výroby se evidentně uplatňuje heslo, že čím víc česneku, tím víc Itálie. Je to spíš něco jako nazdobený langoš. To se v Pergole neděje. Sice to vypadá jako dvě garáže slepený dohromady a nejspíš to dvě garáže byly, ale pizzu tam mají dobrou. Pozn. neplést s tím podnikem hned vedle dál směrem od centra, tam dělají právě ty buchty.

Blbý je, že Pergola nemá rozvoz, takže si jídlo jde objednat buď přes Dáme Jídlo, nebo si tam dojet, a já používám druhou možnost, protože vím, že některý tyhle donáškový služby hospody hrozně škubou. Já chci, aby Pergola měla profit a dělala dál dobrou pizzu a nemusel jsem jíst jihočeský kečupový buchty.

Jeden čas jsem taky pizzu sourcoval z jedné restaurace, co se jmenuje po citrusu. Tam taky dělají dobrou pizzu a mají rozvoz. Jednou v jarní COVID krizi jsem tam zavolal a chtěl objednat dětem a sobě pizzu, nicméně mi bylo oznámeno, že pizza dorazí až za dvě hodiny, protože vaří pro strážníky Městské policie. Tak jsem jim řekl, ať si tedy pizzu nechají pro strážníky a od té doby tam nejím. Snad jim ti strážníci dobře platí.

Nakonec jsem usoudil, že si pizzu sním přímo tam v Pergole, protože mi došlo, že nám pan Blatný ten týden milostivě dovolil jíst v restauraci.

V lokálu to vypadalo přesně takto.

Kdo tu hospodu zná, ten ví, že lokál má tři místnosti. V té druhé byli čtyři hosté, všechno zdravotní sestry podle vyprávění historek z práce, a padaly tam na hubu za hlasitých salv smíchu. Třetí byla zcela prázdná.

A teď otázka. Jak epidemiologicky rizikové je toto prostředí?

Je zcela zjevné, že tam koronavirus číhá na každém rohu. Divím se, že jsem ještě naživu a že nejsem na ventilátoru.

Připadá vám, že bych mohl v této hospodě dojít nějaké zdravotní újmy? Já si myslím, že mi tam žádná újma nehrozí, leda bych se píchnul vidličkou do oka.

Pane Blatný, vysvětlete mi prosím, jaký je z hlediska šíření veškerých možných infekcí rozdíl mezi touto hospodou a tramvají? Mezi touto skoro prázdnou hospodou a nacpanou tramvají odněkud z I. P. Pavlova dolu na Karlák.

Proč je tramvaj zcela nacpanou lidmi možné provozovat zcela legálně a prázdnou hospodu ne? Do tramvaje nepřijde policie, nevybourá dveře od tramvaje beranidlem, nebude cestující nutit ležet na podlaze a křičet na ně, že šíří nákazu.

Že to říkal PES? Strčte si, pane Blatný, PES do prdele. Seru vám na PES. Nemáte můj souhlas používat PES a ani jste si o něj neřekli. Tabulka, kterou stvořili nějaký intoši od stolu principiálně nemůže nahradit odpovědnost politiků, vás politiků za vedení země a ústavní principy, které jsou přitom povinni ctít. Nemůže ani nahradit principy, které jsou ve své činnosti povinny ctít úřady a policie.

Zavřít hospodu, kde nikomu nic nehrozí, je nepřiměřené, neodůvodněné a je to naprostá svévole. A netýká se to jen téhle hospody, týká se to všech hospod a dalších věcí, které jste zavřeli, protože jste se vůbec neobtěžovali předložit veřejnosti nějaká věrohodná data, kde se vlastně nákaza šíří.

Proč tedy bylo nutné tuto hospodu zavřít? Bylo ji nutné zavřít proto, aby se bojácným dodal klid a měli pocit, že je o ně postaráno. To je celý.     (Čtěte na stránkách D-FENS)


Kupte si pozitivní či negativní výsledek testu! Na internetu se začalo mohutně obchodovat s pozitivními antigenovými stěrovými testy, které obsahují patentované a průmyslově kultivované antigeny produkované v reakci na přítomnost SARS-Cov-2 v lidském těle! Firma Abbott nabízí testy, které pokaždé vyjdou negativně, a rovněž testy s antigeny SARS-Cov-2, které vždy vyjdou v testu pozitivně! Materiál je určený pro referenční laboratoře, přesto se dostal na veřejnost! A venku je už i český manuál k americké vakcíně Comirnaty 500 od společnosti Pfizer, kde se dočteme o ochrnutí obličejů u 1 případu z kolika? ..... Na německé alternativě došlo k odpálení termonukleární informační bomby, která otřásá v posledních hodinách německými sociálními sítěmi a německá policie nestíhá zavírat profily na Facebooku. Došlo k průsaku skandálu, který naprosto nemá obdoby. Na veřejnost totiž unikly informace a hlavně fotografie o tom, že je možné si zakoupit dokonalé negativní i pozitivní testy, které pokaždé garantují zvolený výsledek. A dostali jsme už i do redakce upozornění na tuto kauzu od čtenářů.

Farmaceutická společnost Abbott, s jejímiž antigenními testy se rovněž testovalo na Slovensku, vedle testů firmy SD Biosensor, je totiž výrobcem referenčních patentovaných testů, které jsou určeny pro referenční laboratoře a de facto jako mustry pro laboratoře, aby uměly ověřit své metody testování a zjistit, jestli jsou správné nebo špatné. K tomu slouží referenční tyčinky naplněné antigeny, které pokaždé zajistí referenční výsledek uvedený na obalu. Negativní tyčinky zajišťují vždy negativní výsledek, pozitivní tyčinky vždy pozitivní.

Uniklá fotografie referenčních stěrů pro negativní a pozitivní referenci. Pozitivní primer je označený biohazard značkou, že obahuje virologický materiál

Na veřejnost unikly obaly negativního i pozitivního stěru ve dvou baleních, přičemž pozitivní primer má na obalu jasné varování s logem “Biohazard” z důvodu přítomnosti aktivní virové báze, i když se jedná pouze o antigeny, ovšem vygenerované organicky po vystavení kontaktu skutečnému viru. Tyto referenční přípravky slouží k určování správnosti testů soukromých laboratoří, takže když test ukáže, že výsledek je pozitivní, laboratoř použije tyto referenční primery a negativní test musí vyjít na referenčním tstu jako nepravdivý, a pozitivní test vyjde na referenčním testu jako pozitivní. Právě k tomu slouží referenční primery.

Jenže, jak se ukázalo, tyto referenční sady se objevily v Bavorsku, v Sársku a v dalších spolkových zemích mezi veřejností a dokonce přímo na stáncích, kde se testují lidé. Tyto výrobky nesmí na takových místech co pohledávat, jedná se o referenční nástroje ke kalibraci jiných testů, ne k testování jako takovému, protože nejde o testy, ale o referenční primery, které vždy vrací předem určený výsledek, buď jenom negativní, nebo jenom pozitivní, to je jejich úloha.     (Čtěte na stránkách AENews)


Už vám to došlo? ..... Vážení spoluobčané, dokud se nezbavíte vlastizrádné vlády, zaprodaných médií, zkorumpovaného soudního systému, ekonomiky založené na parazitování a diktatury nedemokratického politického systému, nezbavíte se ani koronaviru a pseudopandemie. Je čas si přestat nalhávat, že žijeme ve svobodném demokratickém státě, že lidé v institucích, které řídí tento stát, pracují pro naše dobro. Je třeba přestat si nalhávat i to, že to nakonec nebude tak hrozné, že nás přece nechají nás přežívat. Vždyť přeci potřebují zákazníky, kterým by prodávali své lži. Opravdu?

Zapomeňte na to a proberte se. Již jsme se všichni stali otroky a vězni Nového světového pořádku. Žijeme v časech orwelovské diktatury a korporátního fašismu. A pokud to někde ještě tak zjevně nevypadá, brzy bude. Stačí se podívat do některých blízkých zemí, třeba do Velké Británie, která je v tomto zotročování občanů v první linii.

Zapomeňte především na to, že se situace nějak zlepší a to sama od sebe. Jestli se k vám to ještě nedoneslo, tak dlouhodobým cílem globálních mafiánů je snížení populace planet Země na cca jednu miliardu (někdo říká, že půl miliardy, jiný, že dvě), aby jim měl kdo sloužit. A vy a vase děti rozhodně nejsou mezi vyvolenými. Akcí koronavirus začala aktivní fáze této globální genocidy. Je likvidována ekonomika, kultura, školství, zdravotnictví, právo a to podstatně rychleji, než doposud. Máte nějaké majetky? Zapomeňte na to, že vám zůstanou, pokud nejste poskoci globální mafie. V této fázi probíhá likvidace především relativně kulturně uvědomělé populace Evropy a USA, která je potenciálně stále schopná této genocidě cílevědomě odolávat. Posilována je Čína, jako budoucí centrum globálního řízení a spolu s tím čínský model společnosti, ve které člověk a jeho individualita nemají žádnou cenu. Rusko jako jediné úspěšně bojuje o suverenitu, ale vítězství je velmi nejisté. Jsou spuštěny procesy, které dovedou lidstvo do postapokalyptické budoucnosti, na jakou si diváci začali zvykat prostřednictvím filmů Potomci lidí, Elysium, Hladové hry, Divergence, Blade runner, Krásný nový svět, Šílený max, 1984 a mnohé další.

Přestaňte si nalhávat, že to nemůže být tak strašné. Jak známo, židé také nevěřili, že jedou rovnou do plynu, když nastupovali do vlaků do Osvětimi. Globální mafiáni nemají lidské myšlení, cítění a vědomí. Mají pouze lidská těla, ale jinak jsou nelidští, nemají soucit ani svědomí.

Ano, stále na tom nejsme tak strašně, stále u nás probíhají volby, stále dostáváte důchody a můžete si jít nakoupit. Vzpomínáte si na to, jak socialističtí autoři líčili optimistickou budoucnost plnou skvělých a užitečných technologií, kde budou mít lidé spoustu volného času na osobní rozvoj a budou pracovat jen pár hodin denně pár dní v týdnu? Taková budoucnost je stále možná, ale pouze ve světě, kterému nebudou vládnout parazité z podstaty, ale lidé sami. Musíme vybudovat občany řízenou společnost, která bude pracovat pro sebe a nikoliv pro místní a globální parazity. V současné době vedou k takovému cíli v naší zemi pouze dva projekty, které předpokládají budoucí spolupráci. Jedná se o projekty Kulatý stůl: www.kulaty-stul.cz a Občanské hnutí 2020 www.obcanskehnuti.info.

Spolupráce na těchto projektech je nyní jedinou možností, jak odvrátit budoucí likvidaci českého a moravského národa. Jestli na tom nemůžete pracovat vy, udělejte tu nejužitečnější věc: Řekněte o tom vašim dětem, přátelům, příbuzným známým.

Dokud je čas a ten se kvapem krátí!!!     (Čtěte na stránkách NWOO)


FDA vyšetřuje 5 alergických reakcí na vakcíny Pfizeru a BioNTechu. Tisíce lidí ohlásily vedlejší účinky ..... Přehled zpráv okolo vakcín proti proti onemocněním způsobeným wuchanským koronavirem. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vyšetřuje přibližně pět alergických reakcí, ke kterým došlo poté, co minulý týden ve Spojených státech lidem byly podány vakcíny společností Pfizer Inc a BioNTech proti onemocnění COVID-19.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vyšetřuje přibližně pět alergických reakcí, ke kterým došlo poté, co minulý týden ve Spojených státech lidem byly podány vakcíny společností Pfizer Inc a BioNTech proti onemocnění COVID-19Více zde…

Podle nových údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) tisíce lidí po injektování nové vakcíny COVID-19 nemohly pracovat nebo vykonávat každodenní činnosti nebo si jejich stav vyžádal péči zdravotnického personálu.

K 18. prosinci 2020 ohlásilo 3 150 lidí stav, který agentura CDC označuje jako „události ovlivňující zdraví“. Ti, kdo tyto „události“ zažívají, „nejsou schopni vykonávat běžné každodenní činnosti, nemohou pracovat“ nebo „požadují péči od [lékaře] nebo zdravotníka“. Více zde…

Po vakcínách proti COVID-19 od Pfizeru a BioNTechu schválil v pátek FDA i vakcínu Moderny. Prezident USA Donald Trump oznámil, že kromě USA směřuje vakcína také do Evropy. Více zde…

FDA oznámila povolení vakcíny Moderny den poté, co panel externích odborníků agentury schválil její použití, a týden poté, co FDA schválila vakcínu od společnosti Pfizer Inc a německého partnera BioNTech SE. Více zde…

Případy vedlejších reakcí ... Nemocnice v Illinois 19. prosince 2020 zastavila očkování proti COVID-19 poté, co čtyři očkovaní pracovníci začali projevovat nežádoucí reakce. Pracovníci lékařského centra Advocate Condell v Libertyville ohlásili brnění a zvýšenou srdeční frekvenci, uvedla v tiskovém prohlášení společnost Advocate Aurora Health. Více zde…

Zdravotní sestra v Tennessee ve čtvrtek 17. prosince 2020 omdlela poté, co dostala novou vakcínu COVID-19. Tiffany Doverová, zdravotní sestra v nemocnici CHI Memorial Hospital ve městě Chattanooga, omdlela při rozhovoru s novináři krátce po očkování. „Promiňte, cítím opravdu závratě,“ řekla. Najednou upadla. Více zde...

Po obdržení nově schválené vakcíny COVID-19 projevovali dva zdravotníci na Aljašce reakce, z nichž jedna byla závažná. Jeden pracovník regionální nemocnice ve městě Bartlett a žena ve středním věku měli nežádoucí reakce asi 10 minut po podání vakcíny, uvedla nemocnice ve středu 16. prosince 2020. Více zde…

Poradci FDA 10. prosince 2020 podpořili používání vakcíny Pfizeru v USA uprostřed obav z vedlejších účinků. 23-členný poradní panel pro vakcíny hlasoval na podporu povolení nouzového použití (EUA) vakcíny COVID-19 vytvořené společností Pfizer-BioNTech. Více zde…     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Na prahu Vánoc: Kdy se vlastně Spasitel narodil? A záleží na tom? Předmět víry a tahanice o čísla. Kde všude vraždil Herodes? Sen tzv. humanistů a revolucionářů. Pravda, nikoli mýtus. Radost všem! ..... RADOMÍR MALÝ přichází na Štědrý den s malým historickým ohlédnutím, které by nám mělo udělat jasno v tom, co je a co není podstatné na zázračných okolnostech narození Ježíše Krista

Idylická vánoční atmosféra s koledami, stromečkem a jesličkami pohne většinou i srdci ateistů a nábožensky lhostejných lidí. Málo z nich se ubrání dojetí při vyslovení jména „Ježíšek“ a pohledu na jesličky, někteří z nich si zajdou i na půlnoční. V čem se ale potom vlastně při slavení Vánoc liší od nás, věřících katolíků?

Tím, že zatímco pro ně je to jen mýtický příběh, pěkná pohádka, věřící katolík je zavázán tomu pevně věřit jako neomylné pravdě. Věří tomu skutečně? Hlásá se to v současné církvi? Dnes spíše naopak. Neomodernističtí teologové se již dříve přizpůsobili nekřesťanskému světu tím, že prohlašují Vtělení Božího Syna do lůna Panny Marie za orientální mýtus, a jeho narození v Betlémě ve stáji za pouhý výmysl evangelistů svatých Matouše a Lukáše, aby prý vše odpovídalo proroctví Micheášovu, že z Betléma vzejde izraelský vládce.

Historická událost

Jenže magisterium Katolické církve nám ukládá věřit Písmu svatému jako neomylné pravdě – a toto je pro katolíka závazné. Tak konstatují četná vyjádření Papežské biblické komise za pontifikátu svatého Pia X. (1903 - 14). Všem událostem, s výjimkou těch, u nichž je zřejmý alegorický nebo duchovní smysl (což platí jen u Starého zákona), jsme zavázáni věřit. To se samozřejmě týká i zpráv o Pánově narození u Matouše a Lukáše (Marek a Jan o tom nepíší). Jde o pravdivé příběhy, historické události.

Objektivní důvod, proč jim nevěřit a zpochybňovat je, opravdu neexistuje. Nejsme povinni věřit, že Spasitel se narodil roku 1 n. l. nebo roku 7 př. n. l., neboť toto evangelisté neříkají. Jestli se v 5. století mnich Dionysius Exiguus, jenž přepočítal římský kalendář na křesťanský, opravdu zmýlil a Pán se ve skutečnosti narodil v letech 7 až 5  před n. l., to není předmětem víry, to jsou otázky ryze historické. Dnes někteří badatelé (Klaus Berger, Michael Hesemann aj.) dávají Dionýsiovi za pravdu, neboť hlavní argument, totiž že Herodes Ukrutný zemřel r. 4 před Kristem, tudíž se Kristus nemohl narodit za jeho panování, není už neprůstřelný. Josephus Flavius, z něhož tyto údaje čerpáme, vlastně nic nepíše o datu Herodova úmrtí. Někteří historikové z toho vyvozují na základě dalších indicií o Herodově stáří, že on vládl spolu s Archelaem v Jeruzalémě i po r. 4 př. Kr. dál.

O tom lze svobodně bádat a diskutovat, to není zaznamenané v evangeliích, proto nepatří k předmětu víry. Kdyby Pán nám chtěl sdělit přesné datum, tak by to nepochybně udělal, jenže On chtěl, abychom se zaměřili na podstatu, na to, co je opravdu důležité pro náš život a pro naši spásu, nikoli na přesné časové údaje jako světští kronikáři. Evangelia pouze sděluji, že Ježíš Kristus se narodil za panování císaře Augusta v době prvního soupisu, kdy tamním místodržitelem byl Quirinius. S tím Quiriniem je potíž, neboť podle Josepha Flavia i dalších zdrojů se stal místodržitelem v Sýrii a Palestině až roku 6 po Kr., nebyl jím ani v letech 7 - 5 př. Kr., ani v r. 1, která přicházejí v úvahu jako léta narození Páně.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Bill Gates opět poskytl předpověď na nejbližší měsíce ohledně koronaviru ..... Bill Gates ve svém osobním blogu shrnul uplynulý rok a vyjádřil obavy, že pandemie navzdory očkování v následujících měsících zesílí.

„Bohužel jsme se ještě nedostali z potíží,“ řekl.

Během úvah o zesílení pandemie se miliardář opíral o údaje získané pomocí počítačových modelů, které naznačují, že se situace ve světě v příštím měsíci zhorší.

Gates zároveň připomněl, že nošení masek a sociální odstup jsou stále účinnými prostředky v boji proti šíření koronavirové infekce. Omezení týkající se návštěvy veřejných míst budou pokračovat i v příštím roce. Podle jeho názoru začne v roce 2021 počet případů onemocnění a úmrtí klesat a život se postupně začne vracet k normálu. Miliardář spojil své naděje se skutečností, že očkování by podle všech předpovědí mělo dosáhnout globálních rozměrů na jaře příštího roku.

Obavy však vyvolává rostoucí počet lidí odmítajících očkování. Gates přiznal, že nechápe důvody takové nedůvěry vůči vědě.

Koncem listopadu zakladatel společnosti Microsoft vyslovil předpoklad, že svět bude čelit nové pandemii.

V podcastu s herečkou Rashidou Jonesovou a hlavním americkým odborníkem na infekční nemoci Anthonym Faucim byl miliardář dotázán, čeká-li svět opravdu nová epidemie.

„Ano. A budeme mít štěstí, pokud k tomu dojde za dvacet let,“ odpověděl.

Gates zdůraznil, že za určitých okolností by se to mohlo stát dříve - za tři roky.

Gates zároveň uvedl, že příště budou lidé více připraveni čelit virům. Předpokládá, že do té doby už bude mít lidstvo vyvinuté algoritmy pro zavedení karantény. Gates také vyjádřil naději na zlepšení testovacích systémů pro potenciální nositele infekce.

„Podruhé nebudeme tak hloupí,“ uvedl na závěr.

Již dříve Gates předpovídal zhoršení situace s covidem-19 v zimě. Tehdy uvedl, že v chladném období lidé tráví více času uvnitř, jsou unaveni z preventivních opatření a virus se může aktivněji šířit. Podle jeho názoru ke zlepšení může dojít po zvýšení objemu výroby vakcín – poté, jak řekl Gates, lidstvo uvidí „světlo na konci tunelu“.     (Čtěte na stránkách AC24)


Totalitní trojnožka Věry Jourové: Evropská komise na nás má akční plán. Zničit svobodu slova i politickou soutěž ..... JIŘÍ KOHOUTEK líčí, co na nás chystá naše nejpřednější kolaborantka v Evropské komisi - a běhá z toho čtení dočista mráz po zádech

Veřejnou debatu o posledním vývoji na úrovni nejvyšších orgánů Evropské unie ovládlo téma vyjednávání o novém dlouhodobém unijním rozpočtu a speciálním Fondu obnovy. Maďarsko a Polsko až tento týden na poslední chvíli stáhly své veto motivované odporem k vrchnostenskému zasahování Evropské komise do vyplácení finančních prostředků členským státům z politických důvodů. Jenže v Bruselu se odehrály i jiné události, jejichž dopad na životy občanů členských států EU může být v průběhu příštích let srovnatelně významný.

Bruselský akční plán ... První z nich je oficiální uveřejnění Evropského akčního plánu pro demokracii z dílny místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové. Formálně jde o takzvané Sdělení Evropské komise, tedy o deklaratorní a zatím právně nezávazný dokument, který ovšem dobře odhaluje záměry unijní exekutivy v blízké budoucnosti.

A není to příjemné a pozitivní čtení.

Jde o soubor nástrojů, kterými se Evropská komise snaží do budoucna v prostoru členských států upevnit a pojistit podporu stále tvrdší a těsnější evropské integraci a všemožně potírat veškeré názory, které jsou k tomuto směřování oponentní či kritické. Zaklíná se přitom pojmy, jako jsou „právní stát“, „vláda práva“, „evropské hodnoty“ či „liberální demokracie“.Prostě prádná hesla bez reálného obsahu. O klacek na kritiky.

Evropská komise chce v členských státech napříště aktivně zasahovat zejména do těchto oblastí:

podpora spravedlivých a svobodných voleb a silné občanské participace podpora svobodných a nezávislých médií opatření proti dezinformacím

Když to přeložíme do normálního jazyka, jde o zesílení nepokrytých zásahů orgánů EU do procesu svobodných voleb a svobody informací v členských státech. Pod pláštěm známých frází se tedy skrývá špatně převlečená cenzura a snaha o manipulaci voleb. To vše zaštítěno stovkami stran připravovaných akčních plánů, iniciativ a pracovních dokumentů.

Ovládnout sociální sítě ... Připravují se zásahy do provozu sociálních médií a sociálních sítí, do oblasti politické reklamy.

Komise se chystá v roce 2021 předložit legislativní návrh týkající se „transparentnosti sponzorovaného politického obsahu“. Jinými slovy, půjde o jednoznačné omezení politické soutěže, o podporu jednoho směru politických názorů a ideologií – a o potlačení názorů odlišných, současnému unijnímu mainstreamu nepohodlných.

Komise přiznává, že cílem tohoto jejího snažení je především ovlivnění voleb do Evropského parlamentu v roce 2024. Tak, aby dopadly tím  správným, „proevropským“ výsledkem. V těchto aktivitách se chce zaměřit na sponzory placeného obsahu, výrobní a distribuční kanály včetně online platforem, inzerentů   subjektů poskytujících politické poradenství.

Máme se vskutku na co těšit.     (Čtěte na stránkách ePortál)


Iniciátoři výzvy Chcípl pes nabídli v Praze rybí polévku, připravili 350 porcí ..... Iniciátoři výzvy za zachování provozu restaurací Chcípl pes ve čtvrtek na Staroměstském náměstí v Praze nabídli kolemjdoucím rybí polévku uvařenou v jejich restauracích. Pro misku s voňavým pokrmem přicházeli bezdomovci i kolemjdoucí turisté, kteří si původně přišli prohlédnout vánoční strom. Organizátoři připravili 350 porcí a zároveň na místě otevřeli stánek s peticí Za normální svět - otevřeme Česko.

"Nejdříve jsme chtěli pouze otevřít petiční místo, ale vzhledem k prohlášení pana primátora (Zdeňka) Hřiba (Piráti), který zrušil rozdávání štědrovečerní polévky bezdomovcům jsme se rozhodli, že polévku rozdáme za něj," řekl jeden iniciátorů výzvy Jakub Olbert.

Zrušení rozdávání štědrodenní polévky na Staroměstském náměstí lidem v nouzi je podle organizátorů akce "typickým příkladem zbabělosti dnešních politiků a ukazuje, kdy opatření proti koronaviru škodí daleko více než virus sám o sobě".

Jako petiční místo vedle stánku s polévkou umístili rakev jako memento likvidace práv a svobod. Lidé mohli buď petici podepsat, nebo do rakve symbolicky zatlouct jeden s posledních hřebíků. "Stále vycházíme ze stejného požadavku, pojďme otevřít Českou republiku a pojďme zrušit nesmyslná protiústavní nařízení české vlády," řekl Olbert. Podle autorů petice představují restaurace minimální riziko pro šíření nákazy.

Další z iniciátorů výzvy, majitel pivovaru Malý Janek v Jincích na Příbramsku Jiří Janeček protestuje proti vládním opatřením již delší dobu. V minulosti například nechal svou restauraci otevřenou i po 20:00, což byla zavírací hodina určená vládními opatřeními. Pokud vláda nepřijde s novou podobou kompenzací, plánuje Janeček na 3. ledna další protest. Chce vytvořit řetěz z půllitrů se svíčkami, který se potáhne od úřady vlády až na Staroměstské náměstí.

"Hlavním cílem naší výzvy je ale to, aby zůstaly restaurace otevřené a mohli jsme vydělávat. A nebráníme se třeba ještě zpřísnění hygienických opatření v restauracích," prohlásil před časem Janeček. Zároveň požaduje, aby vláda stanovila jasná pravidla, kdy se jaké podniky budou uzavírat, případně jak rychle přijdou kompenzace a v jaké výši.     (Čtěte na stránkách Echo24)


24.12. 2020     Varuje Bůh skrze prorockou službu před novou vakcínou? ..... Objevila se nová vakcína, před kterou skuteční odborníci v medicíně naléhavě varují, i když jsou za to perzekvováni. Je zde ale určitá síla, která toto varování bojkotuje a vehementně prosazuje očkování touto fatálně nebezpečnou vakcínou.

Jaký postoj má k nové vakcinaci Vatikán?

Bergogliův Vatikán bojkotuje naléhavé varování špičkových odborníků a naopak vydává dva dokumenty, v nichž prosazuje novou vakcínu pro všechny. Intronizací modly Pačamamy, prosazováním legalizace homosexuálních svazků a prosazováním nové vakcíny se Bergoglio veřejně dopustil nejtěžšího zločinu proti Bohu a zároveň i nejtěžšího zločinu proti lidstvu. Katolík, který chce být spasen, nemůže tohoto apoštola Jidáše poslouchat.

V této kritické době, kdy se Vatikán dopustil velezrady, Bůh varuje lidstvo skrze prorocký hlas, kterým je Byzantský katolický patriarchát. Byl založen v roce 2011 sedmi biskupy. Důvodem vzniku byla nutnost ochrany víry a mravů před současnými herezemi, které paralyzují a ničí samu podstatu církve.

Na otázku, jaký k nové vakcíně vyplývá postoj z Božího slova, patriarchát zavazuje ve svědomí každého člověka odmítnout novou vakcínu a vyhlašuje:

1) Nová mRNA vakcína, která mění lidský genom, je použita k nejtěžšímu zločinu proti lidstvu, protože sleduje vyhlazení lidského rodu jako takového.

2) Nová vakcína, která má za cíl čipizaci, tedy ovládání člověka, plně podřizuje otrockému systému jeho vůli, rozum i svědomí. Člověk se stává médiem, zneužitelným k cynickému páchání i nejtěžších zločinů. Toto definitivní zbavení člověka svobody protiřečí základním lidským právům. Navíc protiřečí i Božímu zákonu, protože člověk zbavený své vůle není schopen milovat ani Boha, ani bližního. Stává se jakýmsi biorobotem. Bible v Apokalypse varuje, že kdo se nechá takto zbavit své vůle, bude potrestán ohnivým jezerem. (Apok 14,9-12; Apok 19,20)

3) Pokud vakcinace má být použita navíc k tzv. redukci – genocidě lidstva, pak jde o plán masové vraždy, tedy zločin proti lidskosti.

Toto varování před novou vakcínou má za cíl zachránit co nejvíce lidí před zmrzačením, plánovaným usmrcením i před věčným zavržením.     (Byzantský katolický patriarchát)


TATO ZLOČINNÁ VLÁDA NIČÍ NAPROSTO VŠECHNO ..... Tato zločinná vláda ničí naprosto všechno. I vztahy mezi lidmi. Vezměme si třeba jen ten nesmyslný příkaz, že na určité ploše provozovny musí být jen určitý počet lidí. Co to v praxi znamená? Že z majitelů obchodů vláda dělá své vlastní dráby. Hlavním úkolem majitele obchodu už není ani tak prodávat, ale v první řadě upozorňovat lidi, aby stáli frontu venku, třeba na dešti. A pokud někdo náhodou vleze dovnitř nad stanovený limit, vykázat ho ven. Zvláště u malých obchodů (u neosobních supermarketů je to sice také nepříjemné, ale je to jedno) je to podle mě ničivé, poškozuje to vztah mezi zákazníkem a majitelem, ačkoliv právě zde je ten osobní vztah velmi důležitý. Ať už si jdete koupit pastelky do malého papírnictví, víno do vinotéky, sýry do sýrařství, pro kafe do kavárny s “okýnkovým” prodejem, nebo lepení na duše do malého krámku s bicykly, je tam důležitý osobní kontakt.

 Domnívám se, že majitelé malých obchodů by nemuseli být tak horliví v plnění nesmyslných vládních nařízení. Vláda nevydala žádnou prováděcí vyhlášku, jak mají obchodníci ze svého obchodu vykazovat lidi. Nebo jak je mají počítat. Nebo jak je mají upozornit, kolik jich do krámku smí. Nemám jak omezit počet lidí. Nemám na to proškoleného zaměstnance. Nedostal jsem pokyn, jak ty metry spočítat. A tak dále.  .

Vážím si těch malých obchodníků, kteří se rozhodli jít touhle cestou a nebuzerovat lidi. A je trochu smutné vidět u takového obchůdku frontu poslušných občanů, kterým majitel říká “neblbněte a pojďte dál”.  .

Někdo by mohl namítnout: “nojo, ale když nebudeme poslouchat, tak nakonec vláda zavře i ty malé krámky a zavede totální lockdown”. To je velmi chybná úvaha. Od gangsterů nemůžete čekat dobrou vůli! Nemůžete čekat, že když splníte jejich nemorální požadavky, budou se k vám chovat slušně. Jsou to gangsteři. Máme morální povinnost vůči sobě, vůči vlastní sebeúctě, neposlouchat gangstery. Máme povinnost vůči vlastní sebeúctě neposlouchat špatné zákony.  . Někdo by mohl namítnout: “Ale jak poznáme špatné zákony

Snadná rada: stačí jen začít konečně přemýšlet, principiálně uvažovat o pojmech, jako je svoboda, právo, dobro, morálka, atd. A nacházet jasné a pravdivé odpovědi. Když teď bude trocha toho volna a stejně se nikam nebude smět, začnete třeba tím, že si konečně přečtete román Ayn Randové “Atlas Shrugged”. Ono to tam totiž všechno je…     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


FRANCOUZI HODLAJÍ NENAOČKOVANÉ VYLOUČIT Z VEŘEJNÉ DOPRAVY I Z DALŠÍCH MÍST ..... Jakési “covid pasy”, o nichž se dosud v Evropě jen spekulovalo, začínají dostávat jasnější rysy. Ve Francii už Macronova vláda navrhla tzv. “Zelené pasy”, které budou dostávat všichni naočkovaní. Bez nich se Francouzi jen tak někam nedostanou. Lze předpokládat, že totéž se bude průběžně zavádět všude v EU, což je jasné vzhledem k dalším integračním krokům tohoto molocha, jehož hegemonem je právě Francie a Německo. Ostatně, také u nás již vládní strany svým nedávným hlasováním potvrdily, že hodlají pro nenaočkované nějaká ta omezení zavést.

Francouzští občané, kteří odmítnou si nechat aplikovat vakcínu proti koronaviru, budou mimo jiné vyloučeni z veřejné dopravy, ale i z jiných míst a aktivit. To vše v rámci kontroverzního plánu “Zeleného pasu” stanoveného v návrhu zákona, který je nyní na cestě do parlamentu.

Návrh zákona navrhuje těmto osobám odepřít přístup k dopravě nebo do některých míst, stejně tak budou zamítnuty některé činnosti pro ty, kteří nebudou schopni prokázat, že dostali vakcínu proti Covidu-19 nebo mají negativní test.

Návrh zákona byl tvrdě odsouzen členy opozice. Mluvčí pravicové strany National Rally (RN), Sebastien Chenu, obvinil vládu z plánování zdravotní diktatury. Šéfka RN Marine Le Penová mezitím navrhované opatření označila za v podstatě totalitní.

Středopravá republikánská strana (LR) návrh zákona rovněž odsoudila, když zástupce vůdce Guillaume Peltier prohlásil, že:  …”je nepředstavitelné, že by úředníci získali veškerou pravomoc pozastavit naše svobody bez parlamentní kontroly.”

Členka strany La Republique En Marche prezidenta Emmanuela Macrona Amelie de Montchalinová se na kritiky vrhla a trvala na tom, že návrh zákona  není vůbec stvořen k vytvoření výjimečných pravomocí vládě nebo k vytvoření autoritářského zdravotního státu.

Návrh zákona směřuje k hlasování, protože vláda se připravuje na zavedení  masového očkování  v neděli. Zatímco Evropská unie schválila látku vyvinutou společnostmi Pfizer a BioNTech tento týden, průzkumy veřejného mínění naznačují, že francouzští občané zůstávají ohledně nového očkování hluboce skeptičtí. Několik nedávných průzkumů ukázalo, že více než 50 procent respondentů uvedlo, že si nemají v úmyslu vakcínu nechat aplikovat, což by mohlo představovat překážky pro vládní cíl naočkovat do června 15 milionů lidí.

Opatření obsažená v novém návrhu zákona odrážejí nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brazílii, které položilo základy pro podobná omezení pro ty, kteří vakcínu odmítají. Soud trval na tom, že by bylo protiústavní požadovat, aby se občané nechali naočkovat, a přesto rozhodl, že by mohly být na neočkované uvaleny sankce, včetně zákazu jejich vstupu na určitá veřejná místa. Brazilský prezident Jair Bolsonaro, který se proti rozhodnutí hlasitě postavil, naznačil, že by to bylo pro občany domácí vězení.

Pasy již dokonce nechávají natisknout ve Velké Británii.  Dvě firmy již dostaly zakázku na výrobu těchto pasů se speciálním QR kódem. Pasy mají umožňovat vstup na některá pracoviště, vysoké školy, do hospod, supermarketů a na různé hromadné akce.

To, že budou nenaočkovaní různě omezeni, je jasné od začátku. Ostatně, také naše vláda to potvrdila tehdy, když poslanci vládních stran odmítli hlasovat pro návrh ve znění:

“Neúčast na očkování covid-19 nesmí mít za důsledek omezení výkonu lidských práv a základních svobod ani hospodářských, sociálních a kulturních práv ve smyslu Listiny základních práv a svobod ani jakékoli jiné formy diskriminace jedince neočkovaného takovou očkovací látkou“.

Právě fakt, že tento návrh neprošel hlasováním vládních stran jasně ukazuje, že už nyní vláda s restrikcemi proti nenaočkovaným počítá. Je tedy velmi pravděpodobné, že zákon, který chce nyní zavádět Francie, se má zavádět plošně v celé EU. To ostatně již brzy poznáme v praxi.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Šéf francouzské infekční kliniky promluvil, něco takového v životě neviděl! Americké firmy Pfizer a Moderna nesdílejí na vědeckých serverech výsledky testovacích kol svých vakcín, které oznámily tiskovými zprávami a bez konzultací s vědeckou obcí! Lékaři se ale podařilo k záznamům o testovacích kolech vakcíny Pfizer dostat jinou cestou a krve by se v něm nikdo nedořezal! Co našel ve zprávě by mělo varovat lidi ve věku od 18 do 55 let, lidé jsou očkováni nevyzkoušenou vakcinační metodou za použití modifikované RNA! ..... Jeden z našich čtenářů, pan Radek, nás upozornil v komentářích pod minulým článkem na zásadní vyjádření francouzského odborníka přes infekční choroby, který poskytl rozhovor francouzskému listu Le Parisien. Odborník odpálil zásadní informaci, která s největší pravděpodobnosti na českých a slovenských serverech mainstreamu nikdy nezazní, protože se jedná o nepohodlnou a pro zájmy vakcinátorů nežádoucí informaci.

Nejprve ale odbočím. Pokud si někdo myslí, že když někteří politici zahrají na televizní obrazovce divadlo a nechají si vpíchnout do těla vitamín B, případně biologický roztok, tak že okamžitě všichni ovčané poběží do fronty a budou se chtít očkovat, tak je na omylu. Do redakce jsme byli upozorněni už několika lékaři na podivnou věc, kterou odpozorovali při propagačním očkování amerického viceprezidenta Mikea Pence, a rovněž při očkování Joea Bidena a při většině propagačních očkováních na televizních obrazovkách. Pokaždé jsou vakcíny buď již dopředu natáhnuté do injekční stříkačky a nikde nejsou k vidění samotné lahvičky s vakcínou, aneb je tekutina z lahvičky natahována tak, aby nebylo možné vidět nápisy na lahvičce.

Na televizi ukazují politici s vakcínami cirkusová čísla, lékaři je odhalili, že s velkou pravděpodobností podvádějí

Z hlediska lékařské etiky totiž platí, že pacientovi se vakcína natahuje do injekce před jeho zrakem a až těsně před aplikací, aby nedošlo k záměně, aby pacient viděl, co vlastně je do injekce natahováno z lahvičky. A možná si řeknete, proč je to tak důležité, vždyť lahvičky lze fejkovat a biologický roztok nebo vitamín B lze natáhnout i před očima očkovaného, před kamerou a nikdo nic nepozná. Jenže, to je trochu jinak. Vakcíny jsou v lahvičkách zaplombované přímo z továrny a mají různé barvy uzávěrů, stříbrné, černé, červené, modré, zelené, žluté, oranžové, fialové atd.

Pokud by někdo před kamerami chtěl natáhnout do injekce vitamín B v roztoku, byla by vidět jiná barva plomby lahvičky, v USA mají např. vitamínové injekce a výživové roztoky oranžovou barvu. Naproti tomu očkovací roztoky mají obvykle barvu modrou, červenou, fialovou a stříbrnou, obvykle pro 2-fázové očkování. Lahvičky jsou nerozebiratelné a při pokusu o naplnění použité lahvičky od vakcíny roztokem s vitamínem by došlo ke kontaminaci vitamínového roztoku se zbytky vakcíny v lahvičce. Bylo by to vysoce nebezpečné.

Francouzský expert z infekční kliniky to řekl na plnou hubu

Lékař si nedovolí riskovat kontaminaci a do vakcinační lahvičky vstřikovat skrze jehlu z injekce roztok s vitamínem.Takže z tohoto důvodu se injekce natahují buď mimo přítomnosti kamer, aby nebylo vidět, z jakých lahviček a s jakými barvami plomb se vakcína do injekce natahuje, anebo se to dělá tak, aby kamera neviděla detail lahvičky. A to pouze potvrzuje další zjištění, které poskytl zmíněný francouzský odborník. Člověk by si myslel, že vakcína s takovou ostrou sledovaností bude prověřená skrz naskrz, ale ono se ukazuje, že dokonce i ruská vakcína Sputnik V má větší transparentnost než vakcíny amerických firem Pfizer a Moderna. Jenže, jak uvádí francouzský lékař, je to úplně jinak. Přečtěte si, jaký názor na americkou vakcínu Pfizer v rozhovoru pro Le Parisien má špičkový francouzský epidemiolog:

Vedoucí oddělení infekčních nemocí v nemocnici Pitié-Salpêtrière v Paříži komentuje nejnovější zveřejněné údaje o dvou vakcínách

„Nesmíme spěchat,“ varuje profesor Eric Caumes

Profesor Eric Caumes, vedoucí infekčních nemocí v nemocnici Pitié-Salpêtrière v Paříži, proslul svou otevřeností poté, když vyzval k větší transparentnosti laboratoří a obává se velkého počtu vedlejších účinků vakcíny Pfizer proti Covid-19.

Podařilo se vám získat přístup k vědeckým publikacím o různých vakcínách?

ERIC CAUMES: Jeden přístup ano! Úplné výsledky studie AstraZeneca se právě objevily na serveru The Lancet. A budu je pozorně sledovat. Britská laboratoř předložila údaje o účinnosti a bezpečnosti své vakcíny k přezkoumání, které jí dává vědeckou hodnotu, protože byly přezkoumány, kritizovány a schváleny nezávislými kolegy. Toto by mělo být pravidlem, ale společnosti Pfizer a Moderna jednoduše oznámily svůj úspěch pouze prostřednictvím tiskové zprávy. Během své kariéry lékaře jsem něco takového nikdy předtím neviděl! Uvědomte si, že po vědecké publikaci (jejich studií) stále není ani stopy. Kráčíme po hlavě. Naštěstí jsem se v úterý večer mohl seznámit se zprávou americké lékové agentury (FDA) získanou z údajů předaných společností Pfizer, aby mohli uvést na trh svou vakcínu.

Co zpráva říká?

Po přečtení 53 stránek mě něco zarazilo. Nikdy jsem neviděl tak vysokou frekvenci vedlejších účinků vakcíny! Kromě minimálních reakcí způsobených injekcí, jako je místní zarudnutí a bolest, jsou další nežádoucí účinky identifikovány relativně vysokou rychlostí, zejména u mladých lidí a po druhé dávce. Vezměte si příklad horečky, může se objevit dočasně po injekci, to je klasické. Ale tam mělo horečku 15,8% osob ve věku 18 až 55 let na úrovni 38 ° C nebo i více během sedmi dnů po druhé injekci. A 45% dobrovolníků muselo brát léky na horečku nebo bolest. Mluvíme také o 55% dobrovolníků s bolestmi hlavy, 62% dobrovolníků čelilo únavě. To je příliš mnoho, může dojít k problému …     (Čtěte na stránkách AENews)


NAŠÍ VLÁDĚ A POLITIKŮM VŮBEC NEJDE O ZDRAVÍ OBČANŮ ..... Před časem média zmínila, že „imunolog Beran“ vyzkoušel na koronavirus laciný a dávno používaný lék Isoprinosine. Ten lék se ukázal tak účinný, že se doktor Beran obrátil na Babiše, aby zajistil od státu klinickou studii a ihned jsme s ním začali léčit. Problém totiž je, že lék byl dosud v Česku schválen jen na léčbu herpesu (rovněž virové onemocnění).

Babiš sestavil komisi a nechal rozhodnutí na ní. Výsledkem je, že komise ještě doktora Berana div neobvinila, že lobbuje za zájmy konkurenční firmy, která v Česku Isoprinosine vyrábí, smetla lék se stolu a budou se kupovat nejisté a ještě nedovyvinuté léky z USA + vakcína.

Takže kdo byl proti? Člen komise Prymula, SÚKL a další informace nebyly zveřejněny.

Proč přesně byli proti? Protože prý doktor Beran přednášel někdy na některých konferencích společnosti Ewopharma — českém výrobci Isoprinosinu.

Doktor Beran se proti tomu ohradil a — byl zařazen na ministerstvu zdravotnictví mezi ty, co šíří dezinformace. On a Klaus (mimo jiné).

A teď si ujasníme:

Isoprinosine se dá koupit kdekoliv. Nejen u firmy Ewopharma. Vyrábí ho totiž už desítky let kde kdo. Proto se na něm také nedá vydělat. V Maďarsku a v Polsku se na všechny klinické studie vykašlali a úspěšně Isoprinosinem koronavirus léčí, protože to, že nemá žádné vedlejší účinky je už po desetiletí odzkoušeno a nejdůležitější je, že lék pomáhá. Doktor Beran přednášel o imunologii na konferencích asi už u všech podobných firem. Protože — to nejdůležitější — doktor Beran není jen „nějaký imunolog“!

Je to Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. — lékař, kandidát věd v oboru epidemiologie, docent epidemiologie, profesor epidemiologie jmenovaný prezidentem Havlem. Má specializovanou způsobilost v oboru epidemiologie a také lékařské mikrobiologie (vydanou paradoxně právě ministerstvem zdravotnictví), pracoval tři roky přímo v terénu jako epidemiolog a vyřešil dobrou stovku skutečných epidemií. Vyučuje v tomto oboru na vysokých školách, je autorem mnoha studií, je citován po celém světě a není u nás srovnatelného odborníka.

Někoho takového zveřejnit na stránkách ministerstva jako dezinformátora na základě rozhodnutí nějakých nýmandů z jakési neziskovky, to je už opravdu vrchol drzosti a nechutnosti.

A smést se stolu jím odzkoušený a navrhovaný lék, a místo toho vyhazovat miliardy za pochybné americké vakcíny, to hraničí se zločinem. Protože díky tomu, že neléčíme tím, co účinkuje, tu nosíme náhubky, riskujeme životy nemocných a zesláblých, ničíme lidi a celou zemi. Prymula se zástupci SÚKLu a další, kteří se na tom hnusu podílejí by měli stát před soudem. Vlastní ziskuchtivost už nedokáží ani zakrýt. Jestli s tím vláda něco neudělá, jsou zločinci všichni.“     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Kolik lidí musí ještě zemřít????? ..... …..ptám se Vás, Vážených čtenářů a čtenářek tadesca a všech nevážených poblitiků, kteří budou dnešní okénko číst. Kolik lidí musí ještě zemřít, než bude šílenost s očkováním navždy zastavena????

1) Očkování v přímém přenosu s tragickou dohrou

Možná jste video viděli na jiném kanálu či v našem okénku před pár dny. Snímek byl doplněn některými skutečnostmi a událostmi, které se po přímém přenostu odehrály. Přemluvení videa celé události do němčiny s dopněním bylo uděláno zde ve Švýcarsku se skutečnostmi z WDCHUR.

Dle výpovědi samotné „OČKOVANÉ“ zdravotní sestřičky 41 let, můžeme konstatovat, že byla zdravá, žádné jiné problémy či alergie neměla. Přesto dle zjištěných faktů remakera videa, až do doby očkování zdravá sestřička utrpěla díky injekci poruchu organismu s následným úmrtím. OČKOVÁNÍ = ROZSUDEK SMRTI.

Dle jejich údajů zemřela na následky očkování či podání jedovaté látky do organismu 8 -10 hodin po podání injekce. Je smutné, že si hned ještě k tomu po vytažení jehly ze svalu zatleskala. Nevěděla co bude následovat. Vytřeštěné oči mluvily jasnou řečí a na otázky odpovídala spíše s donucením sebe sama. Nechci ji podezřívat, ale možná za reklamu v přímém přenosu dostala dobře zaplaceno. Nyní je to ale jedno. Měla by být odstrašujícím příkladem pro veškeré lidské bytosti, které mají zájem se nechat očkovat a ani nevědí čím a jaké jedy „VAKCÍNA“ obsahuje. Proto se tak rychle poblitici po celé Evropě zříkají očkování. Nyní vědí. Měli by ale hlavně vědět obyčejní lidé, kterým nic nebylo vysvětleno a jsou od rána do noci strašeni MSM, které vydávají v jednom řetězci POPLAŠNÉ ZPRÁVY o obrovské nákaze.

V Kantonu Luzern nemocnice Luzerner Kantonsspital pracuje zdravotní sestra, která řekla pravdu o skutečném stavu obsazení nemocnými na COVID. Dle jejího vyjádření nemají žádné případy nemocných lidí na COVID. Oddělení je prázdné. Samotný ředitel nemocnice potvrdil slova sestřičky kdy se vyjádřil že nemají žádnou práci a bylo hospitalizováno na intenzivní stanici 5 pacientů. Vláda vydává nesmyslná opatření a s tím spojená nesmyslná nařízení.

Na video se můžete podívat zde: https://t.me/dertiefeKaninchenbau/7752

Prosím ukažte video co nejvíce lidem, aby bylo jasné, co se na planetě Země odehrává a kam Vás mají zájem všichni poblitici dostat. Je smutné, že si hrají s lidskými životy….

Ale všechny jsem kdysi varoval. Ke konci časů, než přijdou zlaté časy, bude ještě hůře a bude to stát mnoho lidských životů. A máme to zde….

MSM chystají na lidí další podvod s dvojnicí, která je podobná zemřelé sestřičce. Věděl jsem to a dlouho jsme nemuseli čekat. Odpornější věci snad dělat už nemohou.

2) Nutné mít neustále na mysli a na očích

Robert F. Kenedy junior pronesl 1000% pravdu.  Při projevu má slzy na krajičku, protože si uvědomuje vážnost celé dnešní situace, kterou nesmíme brát na lehkou váhu. Nebo bude pro nás pozdě jako pro zdravotní sestřičku v prvním článku.

Říká: Když jsem byl malý chlapec, můj otec mi řekl. Lidé z pozice autority LŽOU. A my všichni, když budeme chtít žít v Demokracii, musíme si UVĚDOMIT, že vrchnost (nadřízené úřady) LŽOU a každý druh moci zneužijí, kterou jim odstoupíme. A nyní právě jim dáváme moc určovat každou část našeho života. 24 hodin denně budou vědět, kde se nacházíme, budou vědět o všech částkách které utratíme. Budou mít moc nad našimi dětmi. Budou mít plnou moc provádět na nás nechtěné medicínské zákroky a k tomu nás nutit. Budou si je vynucovat. My víme, nacisté to praktikovali ve sběrných táborech. Ve druhé světové válce testovali jejich „očkovací“ látky na cigánech a židech.

Celý svět byl po druhé světové válce tak zděšen, byl zaveden Londýnský statut a podepsána (Nürnberská charta – Norimberský tribunál). A všichni jsme přísahali když jsem to udělali: Už nikdy nebudeme po objasnění zatěžovat lidské bytosti nežádoucími lékařskými zákroky bez jejich souhlasu (proti jejich vůli). Nicméně během dvou let se veškeré přesvědčení, celá tato víra vytratila. Lidé nyní chodí s maskami kvůli vědě, která jim nebyla nikdy objasněna. Dělají to, co se jim řekne. Tyto vládní agentury organizují poslušnost. To není demokracie. To není výsledek demokracie. To je výsledek farmaceuticko řízené agendy biologické bezpečnosti, která celé lidstvo zotročí. A ponoří nás do distopické noční můry. Kde apokalyptické síly ignorací a chamtivostí vládnou našim životům a ničí naše děti. A všechny sny, které by zničily naši důstojnost, ve které jsme věřili a měli předat našim dětem. Video najdete zde: https://t.me/ReinerFuellmich/99     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Jezuitský páter Koniáš a komisařka Jourová jednou jsou ..... Poslanec ODS chce zvýšit plat, jinak je to těžký populismus ... Poprvé za hodně dlouhou dobu tak má důvod pochválit Piráty za jejich odpovědný návrh. „Ten vynikne obzvlášť ve chvíli, kdy vláda slibuje na všechny strany odškodňování kvůli covidu. Nevím, kde na to bude brát, přijde mi to hodně velkoústé a hodně suverénní. Ale zpátky k těm platům. Domnívám se, že když poslanec za dva týdny práce v měsíci pobírá bezmála sto tisíc základního platu a k tomu všechny ty náhrady a příplatky, tak je to opravdu dostatečné ocenění jeho ‚usilovné píle‘ dva týdny v měsíci. Nechci sklouzávat do role Miloše Jakeše, který na Červeném Hrádku burcoval proti paní Zagorové, že má tolik a tolik peněz ročně, ale tohle už je opravdu nemrav. Tady nám nenápadně a mimo oči veřejnosti vzrostl za posledních deset let plat těchto funkcionářů v podstatě na dvojnásobek,“ poukazuje Petr Žantovský. Připomíná, že průměrná hrubá mzda v letošním 3. čtvrtletí 2020 činila v našem národním hospodářství 35 402 korun, což představuje meziroční nárůst o 5,1 procenta. „Navíc obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Když se bavíme o skutečném obraze obvyklé mzdy, mediánu, střední hodnotě mezd, tak ten je 31 183 korun. Pak mi přijde opravdu bizarní, když nám tady senátoři v čele s panem Vilímcem odmítají poslanecký návrh na zmrazení platů ústavních činitelů. Musím říci, že to asi málo sleduji, ale pana Vladislava Vilímce z ODS jsem zaznamenal poprvé za jeho senátorskou kariéru až teď v souvislosti s návrhem odmítnout tento poslanecký návrh. Zdůvodnil to tím, že to je údajně těžký populismus,“ kroutí mediální odborník hlavou nad postojem dlouholetého politika ODS.

Senátoři mají pocit, že jsou něco lepšího. Ale nejsou ... Přiznává ale, že nedokáže posoudit, jestli si tímto návrhem Piráti skutečně získají nějaké sympatizanty. „Ale teď se přece nebavíme o tom, kdo a jak a co dělá populisticky, ale bavíme se o faktu. A faktem je, že další růst platů politiků je za této situace nemravný a je zapotřebí se k tomu postavit poněkud rozhodněji. Senát se bude vždy snažit už z principu anulovat to, co vzejde ze Sněmovny, protože senátoři mají pocit, že jsou něco lepšího a moudřejšího než obyčejní poslanci. Ale nejsou. Navíc se často jedná o bývalé poslance, viz paní Němcová. A samozřejmě není sama, těch bývalých poslanců je dnes v Senátu více. Myslím, že přehled tohoto hlasování v Senátu bude docela zajímavým vodítkem pro budoucí voliče,“ konstatuje pro PL Petr Žantovský. Na konec si nechal tragikomickou záležitost, o níž mu napsal jeden ze čtenářů. „Domluvil jsem se s ním, že ho nebudu jmenovat. Je z Olomouce a je to člověk, který zjevně citlivě pozoruje svět kolem sebe. Napsal mi v návaznosti na jeden z našich minulých Týdnů v médiích, kde jsme se bavili o paní Jourové a jejím cenzorském úsilí v Evropské komisi vůči mazání obsahu internetu. Prozradil, že založil Cenu pátera Antonína Matěje Koniáše s názvem Cenzor roku. Abych ho citoval: ‚I když vím, že adeptů je hodně, cenu pro vítěze za rok 2020 jsem poslal paní Věře Jourové‘. Myslím si, že to je velká občanská statečnost od tohoto člověka, protože tím riskuje, že bude proskribován, že ho Jourová práskne všem svým spřáteleným webům a budou ho tahat po stokách české žurnalistiky. Ale přesto to udělal,“ oceňuje mediální analytik.

Cena pátera Koniáše náleží eurokomisařce Jourové ... „Paní Jourová, Evropská unie chystá závazná pravidla pro odstraňování ‚dezinformací‘, že covidová pandemie podle Bruselu odhalila zranitelnost EU v digitálním prostoru. To je velmi silné tvrzení, které je doplněno větou: ‚Podle unijní diplomacie zároveň mnoho manipulativních příspěvků často vytvořených v Rusku nebo v Číně usiluje o ovlivnění voleb v evropských zemích či o nabourání demokracie‘. Vytvořil jsem si pro tento účel a uděluji Vám Cenu pátera Antonína Matěje Koniáše, významného cenzora a paliče dle jeho názoru závadných knih,“ píše čtenář z Olomouce české europoslankyni. „Tak si říkám, že mi nezbude nic jiného, než abych zkontaktoval nynější vedení Asociace nezávislých médií a doporučil mu, aby se k tomu přidali a případně do příštího udělování Krameriovy ceny ustavili jako subkategorii Cenu pátera Koniáše za nejhorší výkon v oblasti svobody slova a nezávislosti médií. To si myslím, že by k sobě patřilo,“ dodává Petr Žantovský.

Petr Žantovský,     (Čtěte na stránkách iReportér)


Americký profesor tvrdí, že u voleb by se měl hlas černého voliče počítat jako dva hlasy ..... Snad už jen málokdo pochybuje o tom, že jsou poslední dobou černoši výrazně nadřazováni nad bělochy. Samozřejmě se tak děje v celém západním světě, zejména pak v USA a Evropě, kde je již výměna za Afričany postupně realizována. Proto také pokrokáři vymýšlí stále častěji způsoby, jak práva černochů povýšit nad právy bělochů. Jeden americký profesor považuje za nutné praktikovat zvýhodnění černochů například u voleb, kde by byl jeden hlas černocha počítán jako hlasy dva, u bělochů by se samozřejmě počítal jeden hlas tak, jako dosud – coby jeden hlas.

Jedna osoba, jeden hlas. Tento systém už zřejmě nestačí pro pokrokáře. Profesor Brandon Hasbrouck, který vyučuje trestní právo, rasové vztahy a právo a kritickou teorii na Lee University ve Washingtonu tvrdí, že hlasy Černých Američanů by měly být počítány dvakrát ve všech volbách v USA jako forma „voličské reparace.“

Hasbrouck napsal článek publikovaný v The Nation, ve kterém uvedl, že hlavním problémem je volební akademie. Tvrdí, že je nespravedlivé, že většinou bílý stát Wyoming dostane tři volitele, zatímco Atlanta, což je 58% černé město, nedostane žádného a může jen občas překonat většinou bílé a konzervativní hlasy z jiných míst ve státě.

Hlasy jsou ovšem rozděleny podle států a Atlanta je město, ne stát. Význačný autor „zákona o rasových vztazích“ napsal: „Reparace hlasů by vytvořily možnosti k dosažení rasově spravedlivých společností. Zrušení demokracie nás vyzývá, abychom se zrušením zabývali nikoli jako konečným cílem, ale jako radikálním procesem zpochybňování nespravedlností kdekoli a v jakékoli podobě, která by se mohla objevit. Reparace hlasů by nám umožnily nahradit represivní instituce život utvrzujícími strukturami ekonomické, sociální a politické rovnosti. A kdyby naši volení zástupci neupřednostňovali tuto transformační práci, mohli bychom je vyloučit.“

Dodal: „Hlasovací reparace by byl obrovský krok k nápravě našeho národa s dlouhou historií popírání a devalvace černých hlasů. Abychom se vypořádali se systémovým rasismem, musíme změnit způsob, jakým si vybíráme vládu.“

Tedy do budoucna je třeba vítězit popíráním a devalvací bílých hlasů systematicky rasistickým způsobem! Ostatně, dnes už víme, že jsou demokraté schopni ukrást volby, je-li to zapotřebí. To odhaluje myšlenku profesora Hasbroucka nejen jako absurdně rasistickou, ale v tomto bodě, kdy si umí zmanipulovat volby jak potřebují, jako zcela zbytečnou.

Ale tím ten bláznivý profesor nekončí. Také si myslí, že hlasy domorodých Američanů – tedy indiánů – by se měly počítat dvakrát.

Jak by to tedy mohlo v praxi podle neomarxistů vypadat? Řekněme, že bílé ženy jsou základní „početní jednotkou“, takže jejich hlasovací lístky se počítají jako jeden hlas. Ovšem hlasy heterosexuálních, bílých, křesťanských mužů by mohly mít hodnotu 3/5 hlasů. Hlas bílé lesby by se počítal jako jeden a půl hlasu. Jste nějaké dvacáté či padesáté pohlaví a k tomu napůl černý? Váš hlas se počítá dvakrát. Jste bisexuál, buddhista, či z Tichomoří? Váš hlas se bude počítat třikrát. Transgender, pangender, jamajský mulat -pastafarian? Gratulujeme, váš hlas se bude počítat ne méně než pětkrát!

Nechme spekulací, zřejmě by bylo nutné na podobný detailní rozbor zaměstnat stovky genderových inženýrů.

Myslíte, že nápad šíleného profesora nemůže dojít k naplnění? Nyní se zamyslete: Kolik šíleností, které se dnes běžně prosazují, byste třeba deset nebo dvacet let nazpět považovali za nemožné?

Pak zcela vážně věřím, že do příštích voleb amerického prezidenta budou v USA schopni volby, v nichž bude hlas menšiny počítán za hlasy dva, uzákonit. A to nejen v USA, vždyť dvě deklarace, které nadřazují černochy nad Evropany, už „odkývl“ i europarlament. Pak by byli schopni totéž zavést také v Evropě, kde by tak velmi rychle ve volbách přehlasovali původní obyvatelstvo dovezení džihádisté.

Vždyť i nejedna evropská země měla koloniální minulost. Ostatní by se s tím „svezly“ tak nějak samozřejmě, v rámci dlouhodobě proklamované „solidarity“ a sjednocování pravidel…     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)

Mám nápad pro kliniky, co se tam mění pohlaví transexuálům - co je při tom měnit ještě na černochy, nešlo by to nějak? Třeba kdybych se z blbýho bělošskýho chlapa nechal předělat na kozatou černošku, byl by to odrazový můstek pro kariéru europoslance!!!


Nadešla doba očkovací ..... V těchto chvílích je do svalů vstřikována očkovací dávka proti viru SARS CoV-2 prvním obyvatelům České republiky. Začala tak nová éra. Éra, která hned tak neskončí.  

Po době kamenně, bronzové, železné, po éře páry, elektřiny, éře boje s podnebím, po operaci s multikulturním obohacením či po letošní době rouškové přichází nová, kvalitativně opět o něco vyšší etapa lidského snažení o lepší svět.

Co tato doba přinese? Podle těch, kdo věří, že masivní plošné očkování obyvatelstva zatočí s nemocí, kvůli které se letos zastavil svět, to nebude žádná éra, ale jednorázová operace. Operace, která přinese konec všech útrap jak pro potenciálně nemocné, tak i pro restrikcemi sužované obyvatelstvo. Je mnoho důvodů k názoru, že takový obrat nenastane a že nás opravdu čeká celá nová éra. Zde jsou alespoň dva.

Očkovací sérum dosud neprošlo klinickou praxí. Žádné. Nikde. Nikdo tedy nemůže znát nejen případné dlouhodobé nezamýšlené nežádoucí efekty, ale především dobu účinnosti očkovací dávky. Očkování je výborný nástroj k boji s nemocemi – především dětskými –, které člověk může prodělat jen jednou za život. Po prodělání takové nemoci získá doživotní imunitu. A protože princip očkování je v tom, že díky němu organismus vlastně prodělá samu nemoc, při které absolvuje nákazu natolik slabou, aby ho neohrozila, ale natolik silnou, aby způsobila tvorbu protilátek, je tu předpoklad, že takové očkování bude mít stejný imunizační následek, jako mívá prodělání samotné nemoci. Jenže covid-19 je nemocí natolik mladou, že trvání imunity po jejím prodělání nemohlo být dosud zjištěno. Natož po použití séra, které existuje jen několik týdnů. Nikdo tak neví, kolik očkovacích dávek bude každý potřebovat, jak často a jak dlouho bude muset očkovací proceduru absolvovat. Nepůjde tedy o jednorázovou akci, po které bude navždy klid. Daleko spíše půjde o akci na několik příštích let.

Druhým důvodem jsou předpokládané mutace. Už dnes jsou hlášeny nejen z Británie, ale i z jiných zemí světa. Nikdo neví, zda tyto zmutované viry nebudu vůči nyní čerstvě vyvinutým vakcínám odolné. Vakcinace může (jako se v historii už vícekrát stalo) proces mutací dokonce urychlit, protože virus si bude hledat cestu jinudy, jako si hlodavci mockrát našli odolnost proti příliš dlouho aplikovaným deratizačním přípravkům. Je velmi pravděpodobné, že každá nová mutace si vynutí vývoj a aplikaci nových očkovacích látek. Žádné světlo na konci tunelu tedy dosud vidět není.

To však mnohé hráče na poli ekonomickém, mocenském, společenském a politickém nijak netrápí. Naopak, pro ně nadešla éra světla. Vlády získaly v historii zcela nevídané kompetence a možnosti, jak řídit běh společnosti, jak si pohrávat se stovkami miliard, sociální inženýři záminku k zasahování do životů lidí, některé ekonomické subjekty příležitost, kterou by jinak v běžné konkurenční soutěži nikdy nezískaly. V prostředí vládních restrikcí to vše jde mnohem snáz. A v nadcházející éře očkovací to půjde ještě snadněji, protože ta dá restrikcím nový impuls.

V situaci, kdy jde (údajně nebo skutečně) o život, na věcných argumentech nezáleží. Je to stejné, jako když někomu auto přejede jeho jediné dítě, a on pak požaduje zastavení veškeré automobilové dopravy v zemi na půl roku. Když mu někdo bude oponovat, že to milionům lidí rozvrátí životy, strčí takovému pochybovači před oči fotografii s rozdrceným tělíčkem a obviní ho, že přesně toto si odpůrce zákazu přeje. Argumentujte pak nad takovou fotkou...

Přesto je nutné i tak absolutní věci, jako jsou životy lidí, oprostit na chvíli od emocí a argumentovat jimi věcně. Zkusme to, jakkoli se to bude zdát cynické. Vezměme si vzorek obyvatel naší republiky čítající tisíc lidí. Z této tisícovky jich ročně zemře obvykle deset (řádově). Letos, tedy v době, o které se mluví jako o epidemii, jich místo oněch deseti zemře asi jedenáct. O jednoho na tisíc obyvatel více. Ano, takový je letošní dopad viru SARS CoV-2 u nás. A velmi podobný je i v mnoha dalších zemích včetně těch nejmedializovanějších, jako jsou USA, Španělsko či Itálie. Ano, i tam je to místo běžných deseti letos asi jedenáct zemřelých z tisíce za rok 2020.

Lze namítat, že „jen“ jedenáct je to právě díky restrikcím. Srovnávací studie jednotlivých zemí to však nepotvrzují. Ano, někde byly zachyceny odchylky v řádu i desítek procent. To by u naší tisícovky znamenalo, že místo jedenácti zemřelých by to bylo 11.2 nebo třeba 11.4 zemřelého člověka. Nejsou známy příklady (a to ani z rozvojových chudých zemí se slabou disciplínou obyvatelstva, s vládami, které v obavě před zchudnutím nesáhly k restrikcím, či v zemích s mnohem horší úrovní zdravotní péče), že by někde došlo k odchylkám násobným, tedy v řádu stovek procent (tak, aby ono číslo zemřelých nečinilo 11, ale třeba 13 nebo 14).

Ano, o to se v restrikcích hraje. Jestli bude ono číslo zemřelých 11, nebo třeba 11.3 z tisíce. Jistě, za každou setinou je nutno vidět neopakovatelný a jedinečný lidský osud. Ale lidské osudy je nutno vidět i mezi osmi stovkami z oné tisícovky lidí. Mezi osmi stovkami lidí, kterým se kvůli restrikcím hroutí svět, sociální existence, sám smysl života.

Je klidně možné, že i v rámci této chladné kalkulace někdo z obhájců plošných restrikcí a plošné vakcinace dojde k jiným číslům, třeba v horizontu příštích let. Ale toto uvažovaní a poctivé porovnávání výnosů a nákladů očkovací operace bychom si měli dovolit. Očkování nebude jednorázové. O tom si ti, kdo se na vakcíny tolik těšili, mohou nechat snít. Celá společnost bude na několik let podřízena těmto vakcinačním a tedy i restrikčním manévrům. Náklady ekonomické, morální a společenské budou ohromné. I ty jednotlivé, v životě každého z nás. Už proto si debatu o postoji státu k novému viru nezakazujme. Nenadávejme nikomu do „popíračů spojených s neonacistickou scénou“, jak jsem na vlastní uši slyšel v jednom z našich televizních zpravodajských pořadů.

Nikdo netuší, do čeho se teď bezhlavě řítíme. Vítejme každý hlas, který všechna hrozící rizika zasadí do celistvého kontextu.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Dalších 30 dní naloženo a pak zase, zase........... Ano, Covid není legrace, ale ať se dívám  kam chci, tak většina úmrtí je nějaká nemoc kterou Covid umocní.

2018 – zemřelo 11920 osob

2019 – zemřelo 112 400 osob

2020 – viz neuzavřené tabulky protože rok neskončil

Je jasné, že smrtnost se nijak výrazně nezměnila. Jediný údaj který sedí je ten, že nejhůře jsou na tom lidé od 65 do 85. Celkem pochopitelné, protože v těch létech už skoro všichni na něco stonají. Ano, Covid není legrace, ale ať se dívám  kam chci, tak většina úmrtí je nějaká nemoc kterou Covid umocní.

Jedno vím docela určitě. Kdo napíše že mu jde o život starých lidí jak v domovech pro seniory, či v LDNkách, nebo i doma, tak lže. Nikdo jim neleží v žaludku tak, jak právě staří lidé, co spotřebují obrovské peněžní sumy které by ostatním zůstali za nehty, kdyby se starých lidí zbavili. Jsou přece tak nepotřebná. Nejsou k ničemu a jen ujídají ze státní pokladny. Že tam celý život dávali daně? Koho to zajímá? Nikoho. Tento svět není pro starý a protože neví co je soucit a láska, tak má našlápnuto k samozničení.

Tento svět je drsný a chování lidí k sobě je hnusné. Dříve se náš stát rozpadl na dvě poloviny kvůli prezidentských volbách a dnes nás rozděluje Covid-19. Roušku nosím, protože nechci děsit ty, co už jsou vyděšení jak králicí před vlkem. Přesto nemohu projet svůj názor, protože hned se mi dostane nadávek ze strany rouškařů. Hned jsem dement, pak debil a ničemu nerozumím. Požádám-li o slušnost, dostanu to hned ze všech stran. Slušnost je v pekle, demokracie umřela na Covid a závist s nenávistí kvete jako plevel co nemá konce. Tahle chcete předat potomkům? Je to jen na nás co bude dál.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Německá vláda a odborníci straší přetížením nemocnic kvůli pandemii koronaviru. Poslanec lékař do jedné nemocnice zavolal a ta neměla na JIPce ani jednoho covid pacienta ..... Německý poslanec zemského sněmu v Bádensku-Würtenbersku Dr. Heinrich Fiechtner (původní profesí lékař hematolog a onkolog) se rozhodl prověřit, jaká je skutečná situace ohledně údajně hroutícího se zdravotnictví pod náporem koronavirové pandemie. Zvedl telefon a zavolal do místní nemocnice na JIPku, tak mu vedoucí lékař sdělit, že aktuálně žádné pacienty s koronavirem nemají a to mají celkem 19 lůžek na JIPce! Opoziční poslanec a lékař se proto podivuje, kde bere vlády a na ní napojení odborníci podklady ke strašení obyvatelstva a vyhlašování nekonečných lockdownů. Ty vedou zemi na pokraj ekonomické katastrofy. Dr. Fiechtner považuje současnou situaci za plandemii s cílem vytvořit z Německa korona totalitu a tomu je prý potřeba se postavit (velmi poučné video je zde v němčině s anglickými titulky). Tak nějak se chová skutečná opozice, ne jako ty české strany pokroku v mezích zákona SPD a Trikolora.

Je to stejný obrázek ze všech zemí bílého člověka. Úřady, vládní odborníci a media straší veřejnost a zavádějí stále nesmyslnější opatření, aby se vždy ukázalo, že realita je nakonec jiná.

Podle všeho je cílem vyděsit obyvatelstvo, aby si bez odporu nechalo píchnut nevyzkoušenou genetickou vakcínu od firem BonTech/Pfizer, Moderna apod. Proti očkování se totiž zvedla velká vlna odporu a nedůvěry.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


23.12. 2020     Tak co tu máme dál? Nový zmutovaný vir, který není nebezpečnější než ten původní. Ale zase je o čem psát a zase je to důvod k “akcím”. Zastaví se lety z Británie ..... Anebo tohle je taky dobré – v supermarketech na Slovensku se nesmí prodávat některé zboží. Ty lidi už tam jsou, to zboží tam je, takže žádný “protiepidemiologický” smysl to nemá. Asi aby byla spravedlnost, když malé obchody prodávat nemůžou. Zase jedna z aktivit, kdy si politici hrají na někoho, kdo má moc něco ovlivňovat.

Jo a po vakcíně nám odpadává asi tak 3 % lidí – buď musí do nemocnice nebo jsou vyřazeni z běžného života. Pěkná chuťovka a skoro nám to vyřadí z pracovního procesu stejné množství lidí jako celý covid. Akorát že covid vyležíte, po vakcíně ještě nikdo neví, co to s vámi udělá.

V přímém přenosu můžeme pozorovat totální likvidaci turistického ruchu – tisíce pracovních míst skončí, padnou velké hotely, aerolinky, navázané služby. Jako ve válce – ovšem tady nikdo nemusel shazovat bomby, budovy zůstanou neporušené.

Politici si prostě epidemii zamilovali. Můžou s lidma šibovat podle libosti, což už se jim dlouho nedařilo. Tak si to užívají. Konečně mají reálný vliv! Krásně je vidět, jaké pitomce jsme si dokázali do politiky pustit svým vlastním dlouhodobým nezájmem. Tak teď musíme trpět jejich megalomanskými projekty. Ten největší není Dunaj Odra Labe – je to “VIR ZASTAVÍME!”.

Neuvěřitelné se stalo skutečností, rozum je vydáván za konspirace, uměřenost za štvaní. Vypadá to tak beznadějně. Jako v nějakém zombie filmu. A úniku není… (Rukojmí)


Americká CDC vypustila první čísla o počtech lidí poškozených vakcínou Pfizer, na prvních 100 000 očkovaných to jsou 3 000 případů, ale do statistiky jsou zahrnuty jen vážné případy lidí, u kterých vedlejší projevy vyvolaly pracovní neschopnost a zamezení výkonu běžné práce a běžného pohybu! Ve statistice nejsou lidé s epizodou omdlení, ztráty vědomí, vyrážek, ekzémů, dočasně zhoršeného zraku, krátkodobého zvracení a dalších krátkodobých projevů, které nevyvolávají pracovní neschopnost, ani hospitalizaci! Kamala Harris se nenechala očkovat spolu s Bidenem, počká 1 týden a uvidí, co vakcína udělá se starým pánem! ..... Americké centrum pro kontrolu nakažlivých nemocí (CDC) právě publikovalo [1] první oficiální statistiku týkající se průběhu očkování vakcínou Pfizer v USA. Podle této statisticky bylo ke dni 18. 12. 2020 v USA vakcinováno 112 807 osob, z toho u 3 150 osob po očkování propukly vážné vedlejší projevy a nemoci, které vedly k pracovní neschopnosti a k hospitalizaci. Jedná se tak zhruba o 3% očkovaných, u kterých propuknou po očkování vakcínou Pfizer zdravotní problémy, které vyřadí osobu z běžného života. Do této statistiky nejsou zahrnuty případy, které nevedly k hospitalizaci, ani k pracovní neschopnosti. Mezi tyto vedlejší příznaky, které se do statistiky nezahrnují, patří ekzémy, vyrážky, krátkodobě zhoršený zrak, průjmy, zácpy, bolesti hlavy, končetin, zvracení, nevolnosti, a to ve všech podobách, které nevyžadují zásah lékaře nebo hospitalizaci, ani lékařem uznanou pracovní neschopnost.

Vakcína tak podle všeho má vedlejší účinky na mnohem více osob, ale pouze u 3% se vedlejší projevy manifestují tak vážným způsobem, že to vyžaduje pracovní neschopnost, hospitalizaci a zásah lékařů. Celkem 3 000 lidí na 100 000 očkovaných může připadat někomu jako malé číslo, ale pouze do okamžiku a do chvíle, než si uvědomíte, že takto onemocní 3 000 osob proti své vůli, protože se nechtěli nechat dobrovolně očkovat, ale nějaký kretén v roli politika, premiéra či jiného vůdce učinil očkování tzv. kompulzivním, tedy vyžadovaným pod pohrůžkou ztráty nějakého občanské či lidského práva.

Vakcína proti Covid-19 povede k rozdělené obyvatelstva na 2. apartheidové kategorie ... Mnoho lidí se v USA nechává očkovat poprvé v životě, protože zaměstnavatelé poprvé v historii podmiňují další zaměstnávání pracovníků podstoupením vakcinace. Pokud se lidé nenechají očkovat, americký zaměstnavatel s nimi rozváže pracovní kontrakt. A pozor, v USA neexistuje Zákoník práce, drtivá většina pracovních smluv v USA je uzavírána systémem “contract-at-will” a to v překladu znamená, že pracovní smlouva je uzavírána oběma stranami na základě klauzule o “vůli” nabídnout práci a být zaměstnán, která může kdykoliv skončit z minuty na minutu, jestliže jedna strana tuto vůli pozbyde. Pokud se americký zaměstnanec rozhodne neočkovat, zaměstnavatel ztratí vůli ho nadále zaměstnávat a zcela legálně zaměstnance propustí na minutu.

Přesně k tomuto dojde na jaře i v evropských zemích, včetně Slovenska a ČR, kde vlády přenesou tento krok na jednotlivé zaměstnavatele, kteří ve vlastní dikci budou nuceni požadovat po svých zaměstnancích očkování. V první vlně to budou ne-slovenské firmy na Slovensku, a ne-české firmy v Česku, tedy nadnárodní korporace, nadnárodní montovny, automobilky, podniky a závody v majetku cizího kapitálu, které půjdou příkladem a na základě pokynů svých mateřských podniků a vedení korporací v cizině.

Lidé budou vyzváni k podepsání dodatků k pracovním smlouvám, ale u mnoha firem nebude potřeba ani to, protože mnoho lidí pracuje v podnicích a závodech jako agenturní pracovníci a nemají zaměstnanecké smlouvy. A tak jednoduše tuto selekci provede místo koncové firmy přímo agentura, že bude do podniku posílat jen ty své agenturní pracovníky, kteří budou očkovaní. Podniky a závody se tím zbaví právní zodpovědnosti za případné soudní žaloby a tahanice po soudech, které se budou táhnout dlouhé roky, a to ještě v době, kdy v případě Slovenska bude Matovičova vláda politických globalistických (ko)laborantů už dávno v propadlišti politických dějin.     (Čtěte na stránkách AENews)


NĚMECKÁ TELEVIZE VAROVALA PŘED MRNA “GATESOVOU” VAKCÍNOU ..... V nejbližší době nás čeká neuvěřitelná “vakcinační masírka”. V médiích, ale také z úst drtivé většiny politiků či rádoby celebrit uslyšíte jen pohádky o tom, jak se život všech naočkovaných vrátí do svých starých, zajetých kolejí. Spousta z nich se demonstrativně před kamerami “naočkuje” dávkou vitamínů s přelepkou COVID-19. Pohádky o sice zcela nevyzkoušené, nicméně údajně báječné vakcíně jsou – a nějakou dobu ještě budou – v médiích hlavního proudu na denním pořádku. Pomineme-li fakt, že svět už nikdy nebude takový, jakým byl dřív, neboť v současné době probíhá souběžně větší množství procesů, které mají urychlit realizaci plánů Agendy 2030, tak naočkovaným se mnohdy život možná změní. Ale úplně jinak, než si oni sami myslí.

V Německu, stejně jako v mnoha dalších zemích, jsou nyní zaváděny poměrně přísné restrikce, které mají za úkol především donutit masy lidí k očkování. Podobně, jako všude jinde, také tam najdeme jak jejich až militantní zastánce, tak velmi zásadní odpůrce. Rozdělená společnost je tam tedy stejně, jako jinde. Jak víme i z našich médií, většina jede tutéž propagandu, do popředí staví přesně ty “odborníky” kteří vyvolávají co největší paniku a to bez ohledu na to, že prognózy o ulicích plných mrazáků s mrtvolami  se nikdy nenaplnily. Opoziční hlasy odborníků jsou pak zcela potlačovány.

V Německu se ovšem přesto podařilo natočit tuto krátkou reportáž, která velmi naléhavě varuje před “Gatesovou” mRNA vakcínou. V reportáži se dozvíte názory odborníků, kteří rozhodně nejsou mainstreamem vyzdvihováni do popředí stejně, jako zdroje, odkud jsou informace čerpány. Je jen na každém, aby se rozhodl, zda se nechá očkovat. Nikomu nechci vůbec nic rozmlouvat, nicméně stejně tak si vyhrazuji právo vakcínu odmítnout.

Naočkovaní by chtěli zavádět tresty pro nenaočkované. Právě v Německu, odkud je toto video, už padly výzvy k udávání názorových oponentů. Společnost je v názorech rozdělená a to jak stran restrikcí, tak ohledně vakcín. Z mainstreamu uslyšíte hlasy pro, proto si myslím, že by měly být slyšet i hlasy proti. Podívejte se na video, které reprezentuje názory zkušených německých odborníků (titulky v češtině).

Video přehrávač 00:00 06:25

Pozn.: V překladu videa je mylně uvedeno v momentě, kdy se hovoří o počtu lidí, které plánuje Gates naočkovat, “7 milionů”, ve skutečnosti samozřejmě  hovořil Gates o 7 miliardách, tehdy jsem se o jeho rozhovoru zmínila zde.      (Čtěte na stránkách Voc Populi)


IDEOLOGIE NÁS ZLIKVIDUJE ..... Politicko-ekonomické uspořádání Evropy v podobě Evropské unie podléhající autoritativnímu vedení Evropské komise se stále ukazuje jako naprosto likvidační a v budoucnosti má vést k postupnému odebrání veškerých pravomocí jednotlivých vlád. Snaha o vytvoření obdoby Spojených států je zjevná, nicméně nejde o přesnou kopii. Záměrem vládnoucích liberálů je vytvořit jednotný právní a ekonomický systém tak, aby se bývalé samostatné staly pouhými vazaly a postrádaly by své vlastní ústavy a zákony. Už nyní je většinovou činností parlamentů implementace směrnic vydaných v Bruselu, které jsou povyšovány nad místní zákony. Důkazem je velmi těžký boj Čechů a Moravanů za právo na vlastnictví zbraně.

Zbabělost a zaprodanost našich politických elit je zjevná. Proti těmto praktikám v Parlamentu České republiky se staví většinou SPD, které má ve svých řadách několik lidí, které zajímá osud naší země, čerstvě také Trikolóra. Ta se konečně i po tlaku zevnitř strany rozhoupala k zjištění, že by bylo vhodné zahájit přípravy k opuštění EU. Paradoxně tuto změnu v přístupu naznačila Natálie Vachatová, která sice patří k úzkému vedení, nicméně bychom to spíše očekávali od Václava Klause ml. či poslankyně Majerové-Zahradníkové. Přesto lze považovat tuto vlaštovku za první náznak změny uvažování, které od Trikolóry její členové očekávali dříve. Je škoda, že to přišlo až poté, co pár schopných lidí odešlo. Trikolóra tak ztratila nejen šikovné jedince, ale zároveň rok, kdy na českém odchodu z EU mohla postavit část své kampaně a zároveň připravovat prezentaci způsobu, jak to udělat.

Evropská komise zatím v závětří poskytovaném covidem-19 usilovně pracuje na dalších převratných plánech na změnu Evropy. Podařilo se jí převzít moc a utváří nové normy, dle kterých by měla Evropa v následujících rocích fungovat. Rozhodně se nevzdala migrace. Přestože jí do tohoto tématu hází vedle Polska a Maďarska nově vidle i Francie, Brusel si jede nadále svou. Francouzi po starších i čerstvých zkušenostech už ztrácí se svými muslimskými občany trpělivost, přičemž za to může především radikalizace mladé generace vyznávající Alláha. Bohužel právě tato nádherná země je důkazem toho, jak rychle se šíří islám na nově obsazeném území a muslimská populace už je stejně rozšířená jako černošská v USA a pohybuje se kolem 10ti %. A to už je problém. Nová pravidla nahrazující systém kvót, na která přistoupil Andrej Babiš, jsou však opět stejně nepřijatelná, jako ta původní, protože de facto umožňují na naše území přidělovat čekatele na deportaci, o které, jak už nějakou dobu víme, nikdo nestojí a většinou mají za sebou rozsáhlou kriminální minulost, navíc je jejich mateřské státy odmítají přijmout. Mohou se tedy u nás vcelku snadno zabydlet, zvláště když jim naše úřady budou poskytovat nadstandardní apanáž.

Druhou prioritou je tzv. Green New Deal, tedy ekologický paskvil budoucnosti Evropy. Ten nás zasáhne především ekonomicky a teprve teď si ochutnáme správný příděl liberalismu a zeleného šílenství. Nejcitelnější zásah pocítí automobiloví nadšenci, pro které končí období svobody. Ta je ukrajována už déle v podobě mnoha omezení, například rychlosti, parkování, hluku či dokonce zákazů používání svých vozidel – motocykly nesmí do některých alpských oblastí, zakazuje se vjezd starších vozidel do měst, apod… Nicméně ekoteroristé jdou ještě dále. Pomocí elektroniky chtějí ubrat rozsah možností ovládat řidičům vozidlo a plánují přechod na autonomní řízení a elektropohon. Časem se uživatelé automobilů stanou pasivními pasažéry a budou nahrazeni soustavou počítačů, gps modulů a jejich prostor pro rozhodování o vlastním já se přiblíží nule.

S elektrifikací dopravy souvisí i rušení stávajících zdrojů elektrické energie. Likvidací tepelných elektráren dosáhne Brusel skokového zdražení této komodity. Přitom fyzika a matematika jasně říkají, že pokud by skutečně přechod z ropy na elektřinu právě v dopravě měl proběhnout tak, jak si Leyenová a spol představují, budou v Evropě chybět desítky zdrojů energie s kapacitou naší jaderné elektrárny v Temelíně. Jak toto chtějí eurokomisaři vyřešit, to je záhadou i pro ty největší odborníky. Papír snese mnohé, ale toto už přesahuje hranice logického myšlení. Možná jde o důsledek přílišné feminizace evropského politického vedení, ženská logika se jen málokdy vešla do rozmezí fyzikálních a matematických zákonů. Jisté je, že i jen pokus naplnit zelenou ideologii náš kontinent prostě zničí. A platí to i pro ostrovní království, které EU opustilo.

Pouhé dvě ideologie mohou naprosto zdevastovat jednu z nejvyspělejších částí planety. Naprosto nesmyslná čísla chrlená z ústředí mají lidi přesvědčit o nutnosti zasáhnout. Přestože hlavní znečištění planety vzniká v Africe a části Asie, šílení evropští politici chtějí začít zachraňovat planetu v Evropě. A jako vždy, na komára vytáhli největší kanón. Pokud jim komár neuletí, jistě ho zasáhnou. A přitom zboří dům, ve které se nacházel. A my jen….čumíme a posloucháme.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Vánoce jsou urážkou Alláha ..... Zatímco Vánoce jsou druhým nejvýznamnějším a zdaleka nejoblíbenějším křesťanským svátkem (nebo svátkem rodiny a přátel pro ateisty), tak muslimové mají Ramadán. Nedá se úplně mluvit o tom, že by si ho muslimové zamilovali, jde o měsíc v roce, kdy se přes den postí a se setměním teprve jedí a pijí. Půst o Ramadánu je zakotven v pěti pilířích islámu a jde tedy o absolutní islámskou povinnost, a cokoli muslim udělá v době Ramadánu (například modlení se na ulicích nebo teroristický čin) je Alláhem obzvlášť ceněno.

Dva významné svátky, jeden křesťanský, druhý islámský.

Letos německá kancléřka Angela Merkelová pogratulovala „svým“ muslimům k Ramadánu.

Na druhou stranu, německý muslimský klerik se dal slyšet, že Vánoce jsou urážkou Alláha.

Korán popírá, že je Ježíš Boží syn a zachránce křesťanů (je pouhým prorokem pro muslimy) a tedy Vánoce „kdy se narodil Kristus Pán“ jsou proti tomu, co je v islámském písmu. Proto uráží „nejvyšší majestát“. Klerik Abu Maher zdůraznil, že nejde o radikální výklad, nýbrž mainstreamový.

Muslimové na Západě jsou pobouření myšlenkou Vánoc už dlouho. Ve školách se tedy často nesmí slavit a je bráno jako necitlivé vánoční oslavy dělat v multikulti prostředí. V e-mailech už dlouho pro korporátní společnosti platí, že se v tomto období přejí „veselé svátky“ a nikoli „veselé Vánoce“. Pochopitelně, Češi nepatří úplně mezi ty, co by si s tím lámali hlavu. Já určitě ne 

Poněkud smířlivějším tónem se o Vánocích mluví na stránkách JustAskIslam.com. V rozboru Bible se tam praví, že o Vánocích v křesťanské svaté knize není ani prd. Naopak zdobení stromků Bible slovy Jeremiáše 10:3,4 kritizuje. Pravda je, že v Bibli není zmínka o slavení Ježíšových narozenin a 25. prosinec si pro tento účel vybrali ranní křesťanští duchovní (nejspíš úmyslně tak, aby splynuly s pohanskými Saturnáliemi a tradiční oslavou slunovratu). Rok narození byl přitom asi pouhý tip, náš rok nula tedy nemá moc společného s Ježíšem.

Jak mají podle umírněných muslimů tito reagovat na Vánoce? „Nejdůležitější věcí je, že Vánoce jsou velkou inovací, která vede velkou část lidstva k vyhýbání se Bohu. Křesťanství překročilo limity stanovené Alláhem; projevovat štěstí a radost na Vánoce, Halloween, Velikonoce a Velký pátek je jako potřást si rukou se Satanem a říkat mu, aby pokračoval v dobré práci.“ Muslimové tedy rozhodně nesmějí Vánoce slavit, nakupovat vánoční ozdoby, sledovat vánoční filmy, chodit na vánoční párty a musí se vyhnout všemu vánočnímu.

Zatímco náš křesťanský Syn Boží trajdal v klidu po světě, než ho Římané bodli pod žebra, muslimský bůh Alláh je příliš okázalý a mocný, aby se obtěžoval udělat totéž. Proto jak my oslavujeme Ježíše Krista, muslimové mají svého jediného a úžasného proroka Mohammeda. Oslavu jeho narození budou příští rok slavit 18. až 19. října, říkají tomu svátku Mawlid, arabsky مَولِد النَّبِي  a v ty dny mašírují po ulicích s transparenty a jak oni rádi, bouřlivě hulákají. V každém islámském státě se ty oslavi krapítek liší. Nicméně naše Vánoce slavíme v rodinném kruhu a naopak muslimové bouřlivě oslavují na náměstích a před mešitami.

Nemá smysl se kvůli tomu na Vánoce na protagonisty náboženství míru nějak naprdnout. Jsou to především svátky klidu a míru. Leckdo řekne, že jsou to svátky tolerance, štěstí, štědrosti a velkorysosti. Prudící muslimy je nejlépe ignorovat.

A tak dovolte, abych já všem svým čtenářům i ostatním popřála šťastné a veselé Vánoce.

PS: Ale abych byla spravedlivá, i muslim může mít absolutní pravdu. Syrský prezident Bashar Al-Assad ve svém projevu prohlásil, že neoliberalism má základ v „totální morální degeneraci“.     (Čtěte na stránkách Jitka Moody News)


Na německé bezdomovce půjde 340 000 EUR, na uprchlíky 607 milionů EUR, tak si představují německé “elity” spravedlivou sociální politiku ..... Německá spolková země Porýní-Vestfálsko vydá na pomoc německým bezdomovcům 340 000 EUR. Bezdomovci za to prý možná dostanou vyhřívané stany, spacáky a konzervy. To je jistě pěkná částka, obzvlášť když jí porovnáte s částkou, kterou tahle spolková země vydá na podporu uprchlíků. Ta činí ročně 607 mil EUR! Většina uprchlíků totiž je ubytována v soukromých domech a bytech (75%) a nájmy za ně platí stát.

To je ta sociálně spravedlivá politika. Německý bezdomovec bude smět přes zimu spát ve vyhřívaném velkokapacitním stanu ve spacáku a uprchlíci si budou pěkně bydlet v soukromých bytech a spát v teplé posteli, vše mu platí německý daňový poplatník.

U nás doma je to stejné. Na obědy pro chudé české děti se dělají sbírky a zatím členové Aspen institutu Bureš a červený svetr posílají desítky milionů “uprchlíkům”.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Vědci objevili přírodní lék, který ničí koronavirus ..... Vědci z univerzitní kliniky v Essenu identifikovali kyselinu glycyrrhizovou v kořenu lékořice, která dokáže potlačovat koronavirus. Výsledky výzkumu jsou publikovány v knihovně bioRxiv.

V průběhu laboratorních studií vědci připravili extrakt z kořene lékořice v koncentraci 8 mg/ml. Poté, po dobu jedné hodiny při teplotě 37 stupňů, byl extrakt zředěný v různých dávkách (0,002-4 mg/ml) inkubován ve stovce 50% infekčních dávkách koronaviru, a poté na souběžných buňkách Vero E6.

Vodný extrakt z kořene lékořice vykazoval neutralizační účinek při koncentraci 0,5–1 mg/ml, která je nižší než u čaje z této rostliny. Autoři studie předpokládají, že tento čaj by mohl být účinnou doplňkovou léčbou koronaviru.

Antivirové vlastnosti kyseliny glycyrrhizové, která má antioxidační a protizánětlivé vlastnosti, byly již dříve prokázány u herpes simplex (jednoduchého oparu) a některých dalších virů.

Autoři studie uvádějí, že je třeba podrobněji studovat vlastnosti kořene lékořice a zejména glycyrrhizinu, aby se prokázal terapeutický účinek proti koronaviru. Je již známo, že tato látka je bezpečná a snadno tolerovatelná.

Pandemie koronaviru zaplavila celý svět. Celkem je touto infekcí nakaženo asi 75,5 milionu lidí, z nichž asi 1,7 milionu zemřelo. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v USA, Indii a Brazílii.     (Čtěte na stránkách AC24)


Ač se už toho o vakcínách a testování obyvatel napsalo mnoho, přesto mne zaráží DRZOST POLITIKŮ a jejich VÝSMĚCH ŽIVÝM LIDEM, které posuzují podle zvráceného LODNÍHO (NÁMOŘNÍHO) ZÁKONA a vnímají nás jako NEŽIVÉ VĚCI, JAKO MAJETEK KORPORÁTU ..... Jak jinak tomu rozumět, než tak jak jsem výše popsal? SELSKÝ ROZUM OČEKÁVÁ, ŽE POLITICI, ti co mají dočasnou autoritu nad svými ovčany, že se budou chovat jako dobří BOHOVÉ, protože jejich dočasné BOŽSTVÍ skončí, ale oni NE, ONI BUDOU NA PILU TLAČIT S ÚSMĚVEM NA SVÉM ZAKRYTÉM OBLIČEJI, aby naplnili plány ne lidí, ale MONSTER TYPU PAN GATES, ŠÉREŠ, FAUČI a tak dále.

Státní celky tvoří jednotlivci, ŽIVÉ LIDSKÉ DUŠE, které v dobré VÍŘE, svěřují těmto DOČASNÝM BOHŮM své finanční prostředky, vybírané formou DANÍ, aby s nimi nakládali, jako DOBŘÍ SPRÁVCI.

DOKONCE JE TO JEJICH ZÁKONNÁ POVINNOST SE TAKTO CHOVAT!!!! Ale oni PÁCHAJÍ TRESTNOU ČINNOST V PŘÍMÉM PŘENOSU TÍM, že si dovolí  preferovat KONKRÉTNÍ ZÁJMOVOU SKUPINU, která vyrobí zboží, ZA KTERÉ NENESE ODPOVĚDNOST, a ještě nám DRZE OZNÁMÍ, že je to PRO OCHRANU NAŠEHO ZDRAVÍ!

KDE JSTE VY VŠICHNI ZA NAŠE PENÍZE VYSTUDOVANÍ PRÁVNICI? KDE JSOU VŠECHNA TA TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ZNEUŽÍVÁNÍ PRAVOMOCI VEŘEJNÉHO ČINITELE?

Jakl může DOBRÝ HOSPODÁŘ DOVOLIT, aby vůbec jen uvažoval o tom, že NĚJAKÉ MAFIÁNSKÉ SKUPINĚ ZAJISTÍ BEZTRESTNOST TÍM, ŽE NA SEBE ZA NAŠE VLASTNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY PŘEVEZME RIZIKA A ODŠKODNĚNÍ, která jednoznačně vzniknou, po šílené VAKCINACI ŽIVÝCH LIDÍ v daném státním celku?

Pane Babiši, pane Blatný, vážená VLÁDO! TOTO JE VELEZRADA a budete mít na rukách krev, protože NUTÍTE své ZAMĚSTNAVATELE, ABY VÁM SVĚŘILI SVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ CHCETE POUŽÍT NA ODŠKODNĚNÍ NÁSLEDKŮ VAŠEHO VLASTIZRÁDNÉHO JEDNÁNÍ S FIRMAMI, KTERÉ PODLE DOBRÝCH MRAVŮ, MUSÍ, NE ŽE MAJÍ, MUSÍ DODAT SVŮJ VÝROBEK 100% BEZPEČNÝ!!!!

Fakt si myslíte, že jsme padlí na hlavu, že fakt tu všichni krom vás žereme SENO?

Vaše amorální a trestné jednání bych chápal v JEDINÉM PŘÍPADĚ! V jakém?

ŽE VÁS PLATÍ JEŠTĚ NĚKDO JINÝ! POKUD TO TAK JE, TAK TO LASKAVĚ OZNAMTE VŠEM ŽIVÝM BYTOSTEM TOHOTO STÁTNÍHO CELKU!

Pokud si myslíte, že jste beztrestní, protože vás někdo dosadil do vašich teplých funkcí. A že VEDLEJŠÍ ÚČINKY  a následná úmrtí SVEDETE NA MUTACI COKOLIV 21 a že to živé bytosti, až se PROBEROU ZE SVÉHO SPÁNKU  a HYPNÓZY, DO KTERÉ JE UVEDLA MAGICKÁ SKŘÍNKA, ZVANÁ VIZE TELATŮM, TELEVIZE, ŽE VÁM TO PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ NESPOČÍTAJÍ, tak to se velmi mýlíte.

Pane Havlíčku, vy anální lezče do pozadí NĚMECKÉHO ANÁLU HERR ŠWABA  a jeho novou BIBLÍ – GLOBAL RESET, vy si myslíte, že máte NĚJAKOU JEJICH OCHRANU?

Tak se podívejte co udělali s daleko silnějšími hráči než jste vy? Co takový strejda Hussejn Sadám? Nebo strejda Kadáfí? A co Hadži Tači? Ten si taky myslel, že jej ŠWÁBOVÉ ZACHRÁNÍ NAVŽDY.

Och jak jste naivní. Do prosince 1989 mne MOHLI VŠICHNI HOUPAT, ABYCH SI MYSLEL, ŽE TO TADY OVLÁDAJÍ JENOM ŽIVÍ LIDÉ, ale to už je 30 let stará HI STORY E (historie) pane Havlíčku, Havle. Proč jste raději ve svém prohlášení neudělal jen tu symbolickou PYRAMIDU SVÝMA RUKAMA, ti co měli chápat, by to pochopili a vy byste dnes nebyl jak označkovaný patník, na kterého si všichni mohou ukázat prstem: „TO JE TEN ANÁLNÍ ALPINISTA HLUBOKÉHO STÁTU!„. Tušíte vůbec, proč vás donutili se takto označit, jako ten označkovaný PATNÍK?

Oni mají PLÁN, plán do kterého takovou nicku jako jste vy, nezasvětili. On i ten ŠWÁB má už své jisté, ač si myslí, že něco řídí. Zapletli jste se s BOHY, kteří musí naplnit PROROCTVÍ zapsaná skrze jeho služebníky, proroky, samotným STVOŘITELEM NEBE  a ZEMĚ, JeHoVaH s vyšší AUTORITOU, než mají ONI.

Věřte tomu, nebo ne, ale SOUD NAD VÁMI BUDE SPRAVEDLIVÝ, protože jste jednali podle POZNÁNÍ. Že vás vydírají? No tak, buďte chlapi, nikdo vás nenutil se s nimi spřáhnout. Malým kompromisem jste chtěli získat výhodu pro sebe sama, ač vám svědomí jasně říkalo: „TOTO NEDĚLEJ, TO SMRDÍ!„. Sami si dosaďte ten první konkrétní skutek, který vás usadil do rozjetého vlaku, který se opouští jen v TEPLÁKÁCH, a nebo NOHAMA NAPŘED.

Je tu ještě jeden způsob!!!! VŠE VYZNAT SÁM a prosit DÁRCE ŽIVOTA SKRZE KRISTOVU VÝKUPNÍ OBĚŤ, SKRZE JEHO SVATÉ JMÉNO JEHOŠUA,  o odpuštění skutečného DÁRCE ŽIVOTA, nebeského OTCE NÁS VŠECH, JEHOVU MOCNÉHO (BOHA – se všemi atributy AUTORITY), aby vám projevil NEZASLOUŽENOU LASKAVOST, až se dokončí posledních pár proroctví. MÁTE POSLEDNÍ MOŽNOST TAKTO UČINIT a zastavit GENOCIDU ŽIVÝCH LIDÍ.

Možná vás to bude stát nyní život, když tak učiníte, ale ten, který může vzkřísit mrtvé a vy to uvidíte na vlastní oči, ŽE NELŽU, na rozdíl od vás pokřivených a bohům oddaných stvoření. JEDNEJTE RYCHLE, USA a VELKÁ BRITÁNIE UŽ MAJÍ SVOU ODMĚNU PODLE DANIELE 7. KAPITOLY veršů 11 a 12.

Zítra to bude rok, co byla vydána kniha, KNIHA, KTERÁ JE O SKUTEČNÉM RESTARTU LIDSTVA, tak jak bylo oznámeno prorokem DANIELEM a APOŠTOLEM JANEM, co se stane v příštích dnech a hodinách. ZAČNĚTE ČÍST RYCHLE, protože PILA  a SEKERA, KTERÁ PODETNE VŠECHNY LIBANOSKÉ CEDRY, které si myslely, že porostou až do NEBES, je pevně uchopena do rukou SAMOTNÉHO STVOŘITELE, kterou sám bude pohybovat, aby se les odstranil ze svých míst.

A přijde to na vás možná zítra, možná příští měsíc, či dva, ALE PŘIJDE. PROTOŽE PROROCTVÍ O ČASU KONCE SE PLNÍ TAK, JAK BYLA PŘEDPOVĚZENA!

Zde máte přímý odkaz na tuto knihu, abyste se nevymlouvali, že vám nebyla dána možnost vidět a rozumět ČASU, VE KTERÉM ŽIJETE!    (Čtěte na stránkách Nejvíc info)


Doktor Hnízdil a covid: Babišovi by pochcípal dobytek, kdyby se k němu choval jako k lidem. Cesta do řiti ..... Jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny ze sebe nenechá udělat pokusného králíka v kotci „hlavního vakcinologa“ Andreje Babiše, a očkovat se tedy nenechá. Možná přijde o vnější svobodu, tu vnitřní si vzít nedá. Doktor Jan Hnízdil srovnává nynější stav se stanfordským experimentem profesora Zimbarda z roku 1971. Mocní mohou ne-mocné dusit rouškami, držet je v izolaci, zakázat jim sociální kontakt, práci, vzdělávání, pohyb, zpěv, sdělil Hnízdil. Ne-mocní musejí poslouchat, nechat se testovat, hlásit čísla, podrobit se očkování. Experiment se vymkl kontrole. Z vězení se musíme osvobodit sami.

Trávíte celé dny v ordinaci s pacienty s úzkostmi, depresemi, s onkologicky nemocnými. Jak na ně koronavirový rok doléhá, zasahuje nějak do jejich potíží a musel jste k nim začít přistupovat jinak?

Pacientům vysvětluji, že za svoje zdraví si nesou zodpovědnost sami. Že se mají udržovat v dobré kondici, v psychické pohodě, zdravě jíst. To koronahysterie úplně převrátila. Žádná aktivní péče o zdraví se nenosí. Ze všech stran slyšíme, že musíme nosit roušky, dezinfikovat se, nechodit ven, s nikým se nestýkat, čekat na vakcínu. Pravý opak toho, co prosazuji. Pravý opak toho, co je základem zdraví. K pacientům přistupuji stále stejně. Ve stávajících společenských podmínkách jim ale nemám co nabídnout. V těžce nemocné společnosti nemohou žít zdraví lidé. Na tom žádný doktor, žádná vakcína nic nezmění.

Dá se ze vzorku vašich pacientů usuzovat, jaké psychické následky může mít na obyvatelstvo koronavirus, ať už samotný jako zdraví ohrožující, či jako všudypřítomné téma?

Není vůbec dokázáno, že by koronavirus způsoboval větší škody než chřipka. Škody způsobené represivními opatřeními jsou oproti tomu obrovské. K vyššímu počtu zemřelých v říjnu a listopadu nepochybně přispělo i zhoršení dostupnosti a kvality lékařské péče, obava lidí s vážnými chorobami chodit k lékaři, lékařské konzultace po telefonu, zahlcení zdravotnických zařízení pozitivně testovanými. Tedy samotná represivní opatření. Strach a stres, který média permanentně šíří, mají zničující vliv na lidské zdraví. Podlamují imunitu. To je ověřený fakt. Pojednává o něm vědecký obor psychoimunologie. Všude se píše o tom, kolik lidí zemřelo „s“ covidem. Nikoho nezajímá, kolik lidí zabije stres z toho, že přišli o práci, firmu, naději, budoucnost. Do práce chodím kolem dětského hřiště. Vystrašené učitelky tam hlídají děti ze školky. Všichni v rouškách, i když už venku snad být nemusejí. Je mi z toho smutno. Nejenže děti vdechují vydýchaný vzduch a zpětně se infikují. Hlavně z nich ale vyrůstají ustrašení neurotici. Nárůst úzkostí, depresí, obsedantních poruch je obrovský. Na to zdravotnictví není vůbec připravené. Může nabídnout jen antidepresiva. Rodičům, učitelkám, dětem, nám všem.

Jak se česká společnost vyrovná s faktem, že mnozí lidé nebudou moci dále vykonávat svoji práci? Budou muset donekonečna dodržovat zákazy a omezení? Může nastat celonárodní společenská deprese a zhroucení životů desítek tisíc lidí?

Společenská situace nápadně připomíná stanfordský experiment profesora Zimbarda z roku 1971. Ten nechal v areálu univerzity vybudovat napodobeninu vězení. Na inzerát vybral 24 mladých mužů, polovině přidělil losem roli „vězňů“, druhé polovině roli „dozorců“. „Dozorci“ dostali uniformy, dřevěné obušky a zrcadlové brýle. „Vězni“ haleny, kolem kotníků řetěz, spali na matraci, museli se hlásit přiděleným číslem. Už druhý den se dozorci začali uchylovat ke stále častějšímu a krutějšímu trestání vězňů. Jeden z vězňů se psychicky zhroutil, pět dalších experiment opustilo. Když do simulované věznice pátý den dorazila Zimbardova přítelkyně Christine a uviděla zvěrstva páchaná na vězních, přiměla Zimbarda experiment, který měl trvat dva týdny, ukončit. Experiment ukázal, že jednotlivec může snadno odhodit osobnostní charakteristiky, slušnost, laskavost, soucit, pokud je vystaven situaci, v níž je mu přidělena určitá role. Pokud dostane moc. Globální Zimbardo, jakási neviditelná ruka trhu, rozdělil lidi na mocné a ne-mocné. Mocní mohou ne-mocné dusit rouškami, držet je v izolaci, zakázat jim sociální kontakt, práci, vzdělávání, pohyb, zpěv. Ne-mocní musejí poslouchat, nechat se testovat, hlásit čísla, podrobit se očkování. Ten experiment se vymkl kontrole. Žádná Christine ho neukončí. Z vězení se musíme osvobodit sami.

Mezi nejvíce zasažené obory patří kultura. Prezident se nechal slyšet, že „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví“. Zpěvák Janek Ledecký zareagoval, že nejsmutnější je, že se voličům Miloše Zemana tahle rétorika a tenhle postoj líbí, protože umělcům závidí svobodu a to, že se živí tím, co je baví. Nevzdálili se ale během pandemie umělci lidem tím, jak hlasití byli v nářcích na to, že přicházejí o peníze kvůli neuskutečněným vystoupením?

S Jankem Ledeckým jsem byl kdysi na jachtařské regatě v Chorvatsku. Jeho muziku mám rád. Fandím jeho dceři Ester. „Debilní opatření nebudu dodržovat, odehrál jsem ilegální koncert, covid měl i můj táta,“ prohlásil začátkem prosince. Dokonce veřejně podpořil naši petici lékařů proti covidovým opatřením. To mě potěšilo. Pak se mu něco přihodilo. S Danielem „Žito“ Landou představili „mobilní testování pro kulturní akce – Cesta ze tmy“. Lidé se před koncertem mobilem objednají na test, pokud jsou negativní, dostanou náramek a mohou si užít hudbu Ledeckého a Landy. To mě nepotěšilo. Chápu, že pánové chtějí hrát, musejí se živit. Když ale lidem usnadní přístup k testování, problém se nevyřeší. Budeme se dál točit v kole. Místo Cesta ze tmy bych to nazval Cesta do řiti. Žasnu, jakou šikanu a týrání si umělci, podnikatelé, hostinští a další nechají líbit. Lidé, kteří celý život o něco usilovali, budovali, platili daně, nekradli dotace. Prezident umělcům vzkáže, že hlad je nejlepší tvůrce. Šéf odborů Dufek vzkáže hostinským, že hospod je moc, ať zkrachují. To je na „pár přes roušku“.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Orbán oznamuje stimuly pro rodiny a podniky ..... Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán oznámil více podpory pro maďarské rodiny a podniky kvůli s koronaviem spojenému propadu ekonomiky, kdy vyhlašuje: „Pro nás na všech životech a na všech jobech záleží.“

Ministerský předseda Orbán řekl, že ač „Všude po Evropě druhá vlna koronaviru láme rekordy,“ tak rovněž platí, že „ten virus nejenže ohrozil zdraví lidí, ale také rozpoutal útok na naše rodiny a pracovní místa.“

K tomuto účelu oznámil novou sadu opatření na podporu Maďarů a maďarských podniků, včetně „Moratoria na splácení dluhů pro rodiny a podniky, které se prodlužuje až do 1. července 2021“ a „Rodiny s dětmi (nebo je očekávající) budou moci požádat o preferenční půjčku na renovaci bydlení až do 6 milionů HUF, z čehož budou 3 miliony automaticky odpočítány, jakmile bude renovace dokončena,“ kdy úrok na tuto půjčku je zastropen na 3 procentech.

Dodatečnou podporu dostanou „městečka a vesnice do 25 000 obyvatel,“ což následuje po diskusi s místními zástupci a daně pro místní podničky – tj. pro malé a středně velké podniky od počátku roku 2021 spadnou na polovinu.

Podniky v sektorech cateringu, turistiky a hotelů stejně jako soukromé dopravní firmy – které byly pandemií a s ní spojenými karanténními restrikcemi po celý rok obzvlášť zasažené dostanou od Orbánovy vlády proplaceny dvě třetiny jejich platů.

Tento národně konzervativní vůdce spolu s podobně smýšlejícími spojenci v polské vládě byli donedávna černými ovcemi Evropské unie kvůli celoevropským opatřením na pomoc proti koronaviru, když vetovali navržený rozpočet, který obsahoval tzv. ustanovení o vládě zákona, ve kterých on a Poláci viděli jen slabě zastíraný pokus o upření podílu na tomto financování vládám, co jsou proti masové migraci, pokud se nepodvolí dirigování stanovujícímu linii EU.

„V minulých dnech to byl Ústřední výbor v Moskvě, kdo měl ve zvyku rozhodovat, jaká je ideologická linie. Kdokoliv se od ní odchýlil, se ocitl pod tlakem,“ řekl Orbán o tomto sporu v nedávném interview s německým tiskem, jehož přepis Breitbart London viděl.

„Eurokomisařka Věra Jourová chtěla zavést podobný dozorčí orgán nad mechanismem vlády zákona, která postrádá právní definici nebo objektivně univerzálně uplatnitelná kritéria. Chtějí národní vlády hrozbami finančních sankcí donutit, aby realizovaly ideologicky definované politiky,“ řekl.

„Naše citlivost k tomu má historické kořeny. Maďarsko nebylo nikdy součástí Sovětského svazu, bylo součástí Sovětského impéria spolu s Polskem, Českou republikou atd. My víme, jaké to je, když se rozhodnutí nedělají v našich vlastních metropolích,“ dodala.

Maďarský vůdce EU rovněž obvinil z „katastrofy“ Brexitu.

„Problém je v tom, že Bruselané spoustu let ignorovali názory a potřeby Britů…Evropská unie se stala daleko více tažená ideologií s vyššími daněmi, většími státními intervencemi, nižší konkurenceschopností. Německo s Francií mají moc ovlivňovat a ty dělají z ekonomické politiky politiku socialistickou, kdy je větší důraz kladen na redistribuci a menší na výkonnost a modernizaci,“ lamentoval.     (Čtěte na stránkách Reformy)


Okénko - Právo v kapse - Testy zvyšují ,,správná" čísla ..... Testování zdarma bylo začato a u odběrného místa v Praze na Václavském náměstí byla zaznamenána fronta cca 30ti uchazečů o odebrání DNA nebo aspoň vzorku, ze kterého by spolehlivý test mohl teoreticky určit, zda li dárce nemá v sobě covid - 19. Bohužel spolehlivé testovací soupravy k dispozici na světě nikde nejsou, což potvrdila organizace WHO, i když ve Francii se jistá firma snaží zajistit aspoň takové, které dokážou odlišit chřipku od covidu. Mimochodem, letošní chřipková sezóna údajně kvůli opatřením proto koronaviru nezačne. To je vcelku pochopitelné, všechny pokašlávající s horečkou je třeba zařadit mezi adepty na vakcínu. Navíc z Velké Británie se na nás údajně řítí další klon viru. Přestože už v létě jich biologové znali 133 mutací, teď jde údajně konečně o pořádný kousek.

  K očkování je třeba přidat ještě pár zajímavých informací. V USA a Angli již začali s plošným očkováním. Nikdo sice neví, co prvním dobrovolníkům píchali, ale kamera vakcínu od placeba nerozezná. Navíc se objevily záběry z očkování, na kterých jsou prázdné injekční stříkačky či bez jehly. Pokud se musí cokoliv takto falešně propagovat, pak není něco v pořádku. Máme tu ještě jeden další zajímavý poznatek.

  Po pouhých pěti dnech očkování v USA to vypadá na vyloženou zdravotní katastrofu. Zatím se zdá, že nemocnice budou přeplněné ne lidmi s covidem, ale lidmi, kteří nebudou moci existovat bez lékařské péče. Naznačují to statistiky amerického úřadu veřejného zdraví (CDC).

  Současný stav potvrzuje, že počet očkovaných proti covidu - 19, kteří nutně potřebují lékařskou péči po očkování, hrůzostrašně stoupá. Ze zjištěných skutečností vyplývá  následující:

 14.12.2020 vyžadoval každý 227. člověk lékařskou péči po očkování

 15.12.2020 vyžadoval každý 122. člověk lékařskou péči po očkování

 16.12.2020 vyžadoval každý 75. člověk lékařskou péči po očkování

Od  17.12.2020 vyžaduje každý 46. lidí lékařskou péči po očkování,

Od  18.12.2020 vyžaduje každý 36. lidí lékařskou péči po očkování,

 19-20.12.2020 ještě nejsou dostupné statistiky.

Z přiloženého výpočtu se logicky podívejte na trend, který ukazuje, že každý 10. člověk bude brzy vyžadovat lékařskou péči po očkování. To by znamenalo kolaps zdravotnictví dříve, než kdyby byli hospitalizováni všichni s covidem.

  Pro nevěřící ještě odkazy

https://beta.documentcloud.org/documents/20432769-05-covid-clark?fbclid=IwAR3JOXZHqesryq5qSv2VhcFkp5WFQuHPcpPAPO5QXn98BEte2jQpuQsemQw

https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users?fbclid=IwAR2vPu6udwan7bZ_cxWl8Gde-wlG8FmYHF00wZz_4Rotah_0KCgeSmHvvzY     (Čtěte na stránkách iNadhled)


22.12. 2020     Hoax TV NOVA: Češích co se chovají jako hovada kolem svých domů ..... Tento manipulativní a urážlivý hnus vypustila TV NOVA na svém webu! Šíří tam desinformace a fake news o Češích co se chovají jako hovada kolem svých domů, ale ve skutečnosti jde o vyloučenou lokalitu obývanou převahou Romu. Proč TV NOVA takto manipuluje a podněcuje vztek Čechů na Romy a to jak se chovají? To opravdu soudruzi v redakci TV NOVA nechápou, že i průměrný Čech není debil a rychle pochopí celou manipulaci a naštve se (opět) na Romy? Nebo je to naopak cílem TV NOVA vyvolávat rasové a národnostní napětí?      (EUrabia)


NENECHME SI UKRÁST VÁNOCE ..... Současné pojetí vychází z pohansko-křesťanské tradice. Využijme letos každého okamžiku, abychom byli spolu. Nenechme si ani v dalším roce zasahovat do naší kultury a tradic. Špatný západní příklad mějme stále na paměti.

Podoba našich Vánoc je jako mozaika. Postupně jsme si ji poskládali ze všeho, čím si naše území prošlo. Současné pojetí svátků vychází z prastaré pohansko-křesťanské tradice. Nenechme si ji ukrást!

Progresivisté všeho druhu ... Na straně jedné progresivisty všeho druhu, kteří kromě postupného ovládání společnosti a třeba bourání historických soch, nám na náměstích českých ale i evropských měst vnucují svá pojetí Betlémů a pohledu na svatou rodinu a tradice. Také jinými kulturami a náboženstvími, která by chtěla obsadit náš výsostný prostor a jedním z dílčích kroků je pošlapání našich tradic, strach z jejich propagace, oslavování a předávání dalším generacím.

Kovidismus proti tradicím ... Ale také „kovidismem“, novým náboženstvím, které ve jménu absolutního zdraví společnosti likviduje nejen živnostníky a jejich řemesla, ale také střední třídu našeho národa a ruku v ruce i tradice, jako jsou vánoční a adventní trhy, prodeje kaprů z kádí, punče a vánoční dobroty na náměstích, živé betlémy atd. Nezapomínejme ani na lacinou komerci , která si v posledních mnoha letech snažila udělat monopol na vše vánoční.

Využijme letos každého okamžiku, abychom byli spolu a připomněli si, kdo jsme a kam kráčíme. Nezapomeňme na ty tradice rodinné, domácí, stejně krásné a nezapomenutelné jako je pečení cukroví, zdobení perníčků, pečení vánočky, zdobení vánočního stromečku, naše krásné české vánoční pohádky. Pořád toho máme ještě hodně, co můžeme ve svých rodinách realizovat, rozvíjet a předávat dalším generacím.

KŘESŤANSKÝ VÁNOČNÍ MONOPOL ... Česká republika bývá označována jako jedna z nejateističtějších zemí na světě. Proč se tedy kolem těchto křesťanských svátků dělá takové haló?

Vánoce pro nás nejsou jen o vyznání, i když s křesťanskou vírou toho mají hodně společného. Mnoho z nás si totiž ani neuvědomuje kupříkladu spojitost mezi desaterem božích přikázání a tím, co obecně všichni vnímáme jako pravidla slušného chování. Bez ohledu na to, zda někdo v něco věří či ne.

TRADIČNÍ VÁNOCE JAKO SMĚS OSLAV SLUNOVRATU A CÍRKEVNÍCH ZVYKLOSTÍ ... A v tom je jejich kouzlo. Mnoho prvků tradiční podoby Vánoc – např. besídky, benefiční koncerty, trhy, stromeček, dárky “od Ježíška”, házení střevícem, lití olova, kapr, salát aj.- na křesťanskou podobu Vánoc vlastně nijak neodkazuje.

Období dnešních Vánoc by si vlastně křesťané ani neměli brát pouze za své, protože tato část roku patřila oslavám i v jiných kulturách a dobách, a to i mnoho tisíc let předtím, než přišlo křesťanství – ve starém Římě slavili Saturnálie společně lidé všech vyznání; Židé slaví Chanuku; Peršané uctívali boha Mitru, který se měl údajně zrodit z panny 25. prosince a vykoupit lidstvo z hříchu, a další a další.

V neposlední řadě tu na našem území byly pohanské kmeny, a to jak naši předci Slované, kteří slavili Kračůn, nebo germánské kmeny a jejich Yule. Oslavy pohanských kmenů se pak týkaly Slunovratu a vázaly se k 21. prosinci. Tento den v roce se považoval za svátek smrti a opětovného znovuzrození. Během zimního slunovratu se lidé scházeli u společného jídla, ke kterému přizvali duchy zemřelých. Pravděpodobně odtud pochází také magické rituály a zvyky jako rozkrajování jablka, házení hrachem, věšení jmelí a další.

     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


NĚMECKÝ DĚTSKÝ SBOR SE RADUJE Z TOHO, ŽE BABIČKA UMÍRÁ NA COVID ..... Možná si ještě pamatujete na písničku, kterou nedávno nazpíval tentýž německý dětský sbor Jana Böhmermanna. Písničku, v níž naráželi na neekologickou babičku “svini”. Tak tato písnička, kterou ještě mnozí považovali za parodii a nebrali až tak vážně, nebyla nic proti vánoční novince stejného německého dětského sboru.

Nová písnička, která byla představena v pátek v “ZDF Magazin Royal Jana Böhmermanna”, se nazývá “Moje babička 2.0”. V písničce jsou všechny babičky, které se nechtějí klanět koronadiktatuře, nejen zesměšňovány, ale jsou také obviňovány z touhy zaútočit na Reichstag. Písnička také vyjadřuje radost nad tím, že by brzy mohla babička na covid zemřít mučivou smrtí.

Jan Böhmermann – autor a na konci i interpret písničky –  říká, že chce letos skončit tak, jak začal – tedy bezcitně, a v tomto případě i s absolutní nelidskostí.

To je samozřejmě pro Böhmermanna a ZDF typické, zesměšňovat staré lidi. Přát si, aby babička “neekologická svině” a “corona popírač” už byla konečně mrtvá.

Pomineme-li bezohlednost a absolutní neúctu, která z textu přímo čiší, je opět obzvláště trestuhodné, že jsou na tuto špínu zneužívány děti. Tím se tyto děti učí neúctě k vlastním prarodičům.

Umíte si představit, že by někdo složil a nazpíval podobnou písničku třeba o hostech Merkelové? Myslíte, že písničku, kde by se radostně zpívalo třeba o bourání mešit a vyhánění muslimů by německá veřejnoprávní televize také zveřejnila a propagovala? Jak by skončili interpreti i autor podobného díla snad ani netřeba předestírat…     (Čtěte na stránkách Vox Populi)

Doufám, že až sami budou ležet s plastovou hadicí na kyslík v hubě, ujasní si, co to znamená když se někdo rouhá a koho semelou boží mlýny ...


PFIZER VARUJE PRED VLASTNOU COVID-19 VAKCÍNOU. V štvrťročnej správe uvádza na desiatkach strán (!) rôzne zdravotné riziká. Účinky sú neisté, obrovským rizikom je zmena dna, desiatky rôznych možných zdravotných následkov, veľa z nich končiacich smrťou. Následky môžu prísť kedykoľvek, aj po rokoch ..... Spoločnosť Pfizer BioNTech otvorene priznáva, že jej produkt môže zmeniť DNA očkovaného a spôsobiť i jeho smrť, uviedol to nemecký portál Laufpass.com. Spoločnosť BioNTech SE vyratúva vo svojej štvrťročnej správe k 30. septembru 2020 finančné a zdravotné riziká svojho vakcínového programu na desiatkach stránok. Prirýchle označenie vakcíny na koronavírus ako „bezpečný produkt“ médiami, úradmi a vládami je vzhľadom na toto priznanie šokujúce, konštatuje portál Laufpass.com.

„Pokiaľ je nám známe, v súčasnosti neexistuje žiadny precedens, v ktorom by bola imunoterapia založená na mRNA, ako je tá, ktorú vyvíjame, schválená na predaj FDA, Európskou komisiou alebo inou regulačnou agentúrou kdekoľvek na svete,“ uvádza sa v správe. mRNA (mediátorová RNA, z angl. messenger RNA) je jednoreťazcová ribonukleová kyselina, ktorá kóduje proteín, a vzniká prepisom z DNA.

Účinok neistý – riziko zaručené ... „Nami ponúkané produkty môžu byť neúčinné, alebo iba mierne účinné. Môžu mať nežiaduce alebo neúmyselné vedľajšie účinky, toxicitu alebo iné vlastnosti, ktoré by mohli vylúčiť schválenie alebo zabrániť či obmedziť komerčné použitie,“ uvádza sa v správe spoločnosť BioNTech SE. „Pokiaľ vieme, FDA ani EMA alebo akýkoľvek iný regulačný úrad neschválil žiadne mRNA imunoterapie ako potenciálnu novú kategóriu terapeutík. Úspešný objav a vývoj imunoterapií na báze mRNA nami alebo našimi spolupracovníkmi je veľmi neistý a závisí od mnohých faktorov. Mnohé sú mimo našu kontrolu,“ konštatuje sa v dokumente.

Nedá sa ručiť za výsledky ... „Nemôžeme zaručiť, že výsledky následných analýz budú zodpovedať údajom, ktoré sme predtým zverejnili. Celkový počet pacientov študovaných vo fáze 1 je malý v porovnaní s počtom, ktorý plánujeme študovať vo fáze 2b/3. Nemusí naznačovať bezpečnosť alebo imunogenicitu BNT162 u väčšej a rozmanitejšej populácie pacientov v klinickom prostredí,“ píše sa v správe spoločnosti Pfizer.

„Vzorky od malého počtu ľudí, ktorí sa zotavili z COVID-19, použité na porovnanie hladín protilátok osôb, ktorí dostali BNT162 v klinických štúdiách fázy 1, nemusí predstavovať hladinu protilátok v širšej populácii ľudí, ktorí sa zotavili z COVID-19. Budúce výsledky v klinických štúdiách s BNT162 môžu byť menej pozitívne v porovnaní s hladinami protilátok v iných vzorkách rekonvalescentných sér,“ konštatuje dokument.

Nepredvídateľné vedľajšie účinky ...  „Rovnako ako u väčšiny biologických produktov, aj použitie našich kandidátov na lieky môže byť spojené s vedľajšími účinkami alebo nežiaducimi udalosťami. Ich závažnosť môže predstavovať menšie reakcie, ale i smrť. Potenciál nežiaducich udalostí je obzvlášť akútny v onkológii, kde môžu mať pacienti pokročilé ochorenie, narušený imunitný systém a môžu dostávať mnoho ďalších terapií. Nežiaduce vedľajšie účinky alebo neprijateľná toxicita spôsobené kandidátmi na naše výrobky by mohli spôsobiť, že ich regulačné orgány pozastavia, odložia alebo zastavia klinické skúšky. Môžu mať za následok prísnejšie označovanie alebo oneskorenie alebo odmietnutie schválenia FDA, EMA či inými schvaľovacími orgánmi. Výsledky našich štúdií by mohli preukázať vysokú a neprijateľnú závažnosť a vysokú mieru vedľajších účinkov“.

„Monitorovanie bezpečnosti pacientov dostávajúcich kandidátov na produkty je výzvou, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť našu schopnosť získať súhlas regulačných orgánov a komercializovať kandidátov na produkty“.

„V rámci našich prebiehajúcich a plánovaných klinických skúšok sme uzavreli zmluvy s akademickými lekárskymi centrami a nemocnicami, ktoré majú skúsenosti s hodnotením a liečbou toxických látok vyskytujúcich sa počas klinických skúšok. Avšak tieto centrá a nemocnice môžu mať ťažkosti s monitorovaním pacientov a liečením toxických látok. Ťažkosti môžu vzniknúť v dôsledku zmien personálu, neskúsenosti, zmien v zamestnaní, pokrytia personálu zariadenia alebo podobných problémov. To by mohlo viesť k závažnejším alebo dlhodobejším toxicitám alebo dokonca k smrti pacientov. Čo by mohlo viesť k tomu, že my alebo FDA, EMA alebo iná podobná regulačná agentúra oneskoríme, pozastavíme alebo ukončíme jednu alebo viac našich klinických štúdií. To by mohlo ohroziť schválenie“.

„Tiež veríme, že centrá, ktoré používajú našich kandidátov na produkty na komerčnom základe, ak budú schválené, môžu mať podobné ťažkosti pri riešení nežiaducich udalostí. Lieky používané v našich centrách riadenia vedľajších účinkov na kandidátske výrobky nemusia adekvátne kontrolovať vedľajšie účinky a nepriaznivo ovplyvňovať účinnosť liečby. Užívanie týchto liekov by sa mohlo zvýšiť u nových pracovísk a centier, ktoré používajú našich kandidátov na lieky“.

Komplikácie môžu prísť neskôr ... „Ak naše produkty úspešne dostaneme do klinických štúdií, tieto budú pravdepodobne zahŕňať iba obmedzený počet subjektov a obmedzené trvanie vystavenia účinkom našich kandidátov na produkt. Vo výsledku si nemôžeme byť istí, že nepriaznivé účinky od našich kandidátov na produkt nebudú zistené, ak bude kandidátom na produkt liečený podstatne väčší počet pacientov. Klinické štúdie navyše nemusia stačiť na stanovenie účinkov a bezpečnostných dôsledkov prijímania kandidátov na naše výrobky v priebehu niekoľkých rokov. Ak jeden z našich záujemcov o produkt získa povolenie na uvedenie na trh a my alebo iní neskôr objavíme nežiaduce vedľajšie účinky spôsobené týmito produktmi, mohlo by to mať množstvo potenciálne významných negatívnych dôsledkov,“.cituje Laufpass.com správu spoločnosti Pfizer BioNTech.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Přichází nová totalita. Pikora otevřeně o tom, co kromě izolace přinesla pandemie ..... Ekonom Vladimír Pikora poskytl svůj komentář serveru Reflex. V něm upozornil na věci, o které přišla současná společnost kvůli koronavirové pandemii.

Zdůraznil, že kvůli koronaviru najednou žijeme sami, rodiny a přátelé se nemají potkávat a vánoční svátky nemají trávit společně.

„Místo toho máme rodičům poslat poštou respirátor a oni nám koronový dluhopis. To je proti naší přirozenosti a za to platíme daň. Lidé se zblázní a globální dluh bude astronomický,“ poznamenal Pikora.

Otázkou pro ekonoma zůstává to, zdali přinese vakcína zlepšení situace, protože zdaleka ne všichni se nechají očkovat. Kromě toho pro spoustu lidí trpících různými zdravotními problémy nebude ani vhodná.

„Dostali jsme se do bodu, kdy řeknete-li cokoliv, co vakcínu vyloženě nechválí, startují ochránci ‚pravdy‘, aby vás označili za dezinformátora,“ uvedl.

Dále autor komentáře upozornil na to, že  vzhledem k jejímu vývoji nelze zaručit, že nebude mít vedlejší nežádoucí účinky.

Následně poukázal na to, že velký strach ze smrti vybuzený zprávami strašícími kolapsem zdravotnictví, vede k panice napříč společností.

Podle jeho názoru Čína i Afrika pandemii zvládají, protože  tamní vlády a média nepodporují paniku.

„Čína má na prvním místě růst, my strach. Na západě se opozici hodí tepat vládu a média ji v tom pomáhají. Neustále lidi straší. Věří, že špatná zpráva se prodává líp než dobrá. To platí v USA stejně jako u nás,“ podotkl.

„Opatření jsou u nás tak rozsáhlá, že se sám sebe ptám, zda by ještě mohla být tvrdší, kdyby se šířila mnohem smrtelnější nemoc,“ vrátí se k situaci v zemi Pikora.

V komentáři zaznělo i další varování od autora.

„Korona je snad ve všech médiích na otvírací straně, a proto ji nedostaneme z naší mysli. To vše skvěle upevňuje novodobá cenzura na sociálních sítích. Strach z korony má velké oči.

Dezinformátora či cizího agenta leckdo vidí za každým bukem. Svoboda slova se dramaticky redukuje. Přichází nová totalita. A už je tu zase autocenzura?“ zdůraznil Pikora.

Ekonom se domnívá, že se koronavirus stal i politickou příležitostí.

„Rychle se šíří levicové myšlenky o ‚nutnosti‘ změny systému od základů. Mladí Gottwaldové mluví o restartu, resetu či rovnou otevřeně o přerozdělení bohatství. Levice navazuje na předkoronové heslo, že všichni mají na všechno právo. Politická korektnost dál bobtná. Čeká nás nějaký ohromný zvrat v globální společnosti. Snaha o konání dobra obvykle končí konáním zla,“ stojí v komentáři.

Doplnil, že hodně lidí si myslí, že je potřeba změnit politiky, jelikož je situace po celé Evropě víceméně stejná.

Ale podle Pikory to v politicích není, jedná se o filozofii, kterou je zapotřebí změnit.

„Levice i pravice by nabídly víceméně stejné řešení. Stávající ministr zdravotnictví by byl nejspíš ministrem, i kdyby vládla opozice. Je třeba změnit filozofii: Této planetě nevládneme. Musíme si to přiznat,“ vyslovil svůj názor ekonom.     (Čtěte na stránkách České národní listy)


Velká Británie je zřejmě první zemí s výskytem COVID-20 jako zbrusu nového typu koronaviru, nově vyvinuté vakcíny by nemusely fungovat, případně budou fungovat jen na méně lidí se starými kmeny viru, napsal britský Telegraph! Něco se děje, Německo zakáže vstup do země z Velké Británie, opatření zvažuje i česká vláda a už i celá Evropská unie! Londýn je v evakuaci! Nákaza vypukla na jihu země, nejvíce ve městě Southampton, jen nedaleko vojenských laboratoří v Porton Down! Omezení pohybu lidí zjevně musí pokračovat i po celý rok 2021, americké vakcíny nesmí ani omylem garantovat lidem návrat k normálu! ..... Globalisté se očividně rozhodli, že nebudou čekat do počátku nového roku a spustili svůj plán na prodloužení lockdownů, plošných testů a omezení pohybu v roce 2021 již na konci tohoto roku. Přesně dnes 20.12.202 (numericky 20-12-20) spustili oficiálně druhé dějství divadelního představení, které trvá již de facto od konce loňského roku. Britská média dnes oficiálně vyjela informaci, že ve Velké Británii se nový virus úplně vymkl kontrole. Uvedl to britský ministr zdravotnictví Matt Hancock a informoval veřejnost [1], že vojenské chemicko-biologické laboratoře v Porton Down v těchto hodinách intenzivně zkoumají nový zmutovaný kmen koronaviru.

Ten je podle informací jiný a nepodobá se naprosto ničemu, s čím dosud laboratoře přišly do styku. Nová nákaza se objevila na jihu země, centrem nákazy je přístav Southampton [2], který leží jen pár desítek kilometrů od vojenských laboratoří Porton Down. Další ohnisko nákazy je i na jihovýchodě země v Norfolku. Koronavirus mutuje pravidelně a velmi rychle, ovšem tentokrát je to jiné. A proč? Protože herci v celé Evropě začali znovu hrát své role, jako letos na jaře.

Evropu čeká úplně nová verze viru, údajně nakažlivější varianta ... Německo okamžitě oznámilo [3], že zastavuje spojení s Velkou Británií, to samé zvažují další evropské země, včetně České republiky a k ukončení letecké a pozemní dopravy s Velkou Británií zvažuje celá Evropská unie. Koronavirus přitom mutoval celý tento rok, takže je na místě logická otázka, co se stalo a změnilo, že teď před koncem roku je najednou nějaká mutace tak zásadně jiná, že celá EU je v panice a uzavírá spojení s Velkou Británií? Důvodem jsou americké vakcíny od firem Pfizer a Moderna, které byly před pár dny schváleny americkou federální agenturou pro potraviny a léčiva (FDA).

Vakcína Pfizer lidem slibuje 95% účinnost ... Lidé se začali stavět do pořadníků na vakcinaci, přičemž všichni jsou k tomuto motivováni jedinou věcí, že když budou očkovaní, tak se stanou znovu svobodnými a nikdo je už nebude omezovat. Globalisté se podle všeho zalekli, že paradoxně vysoká očekávání od dopadů vakcíny mohou mít za následek vysokou účast na vakcinacích, od které lidé ale budou na oplátku očekávat jediný efekt, svobodu pohybu a návrat k normálu. Jenže, nyní se ukazuje, že to je pro globalisty nežádoucí výsledek. Toto si teď musíme vysvětlit, abyste pochopili, jaká je v tom logika a princip nedokončené pyramidy, resp. nedokončené Babylonské věže. Toto je skvělý konceptuální příklad jako ze školy, takže poslouchejte pozorně.

Nedokončená pyramida, nedokončená Babylonská věž a systém Rozděluj a panuj! ... Hlavním nástrojem globalistů je metoda “Rozděluj a panuj”. Jenže, tato metoda vyžaduje ve společnosti nedokončenou podobu, protože její dokončení automaticky bude znamenat konec a zhroucení systému “Rozděluj a panuj”. Nejprve si uvedeme příklad. Představte si, že práce by byla dokončena v oblasti spravedlnosti a práva. Najednou by už nebyli žádní zločinci, žádné trestné činy, prostě utopická a dokonalá společnost. V takovém okamžiku by již nebyl důvod pro existenci policie, ani pro existenci soudů, ani legislativců, ani parlamentů. A co je nejhorší z pohledu globalistů, ani pro existenci vlády a systémů řízení. Když dojde k vybití všech vlků, už nejsou k hlídání ovcí potřeba psi, ani bačové, ani ohrady, ani firmy na jejich opravy. A v tomto utopickém světě dojde k odhalení barev a karet.

Budova Evropského parlamentu ve Štrasburku symbolizuje nedokončenou Babylonskou věž ... Občané, ale i ty ovce, najednou začnou pokládat otázky, proč tolik peněz pro policii, když nikde není žádný zločin? Proč tolik peněz pro armádu, když nikde není žádný nepřítel? Proč tolik výdajů na obranu, když nikdo neútočí? A najednou vláda zjišťuje, že nemá záminku a ospravedlnění pro tyto výdaje, protože… protože je hotovo! Pyramida byla dokončena, už není důvod a záminka pro vládu nad lidem, pro omezování lidu, pro výdaje na obranu a ochranu lidu, pro přijímaní restrikcí v zájmu ochrany a obrany lidu, protože už je hotovo, je dokonáno, práce skončila. V tom okamžiku dochází ke kolapsu procesů konceptuálního řízení, v okamžiku dokončení pyramidy. Kolaps nastává kvůli jediné věci, systém řízení se stává zbytečným.

Dvanáctkový systém globalistů a nedokončený proces 12 ... Z tohoto důvodu je hlavním cílem globalistů nedokončený proces, resp. nikdy neukončený proces řízení, který jako jediný jim umožňuje ospravedlňovat jejich vedoucí světovou roli, vládu, daně, výdaje, omezení lidu, justici, legislativu, exekutivu, protože nikdy není hotovo, pokaždé něco zbývá, pokaždé je někde nějaký zločin, pokaždé je někde nějaká hrozba, skutečná nebo vymyšlená, pokaždé je potřeba se proti někomu bránit, nebo proti něčemu chránit, pokaždé je potřeba přijímat nové zákony, které někomu přilepší, ale stejně tak okamžitě někomu jinému zhorší situaci, takže vznikne odpor ve společnosti, který oddaluje dokončení pyramidy, nebo Babylonské věže. Stejně tak funguje ekonomický model založený na růstu HDP, který je přímo odvozený od modelu nedokončené pyramidy. Kde se nachází vrchol HDP?

Když položíte tuto otázku, ekonomové se zarazí, někteří zasmějí a upozorní vás, že vaše otázka je nesmysl, protože HDP nemá nikdy svůj dokončený vrchol a jediné, co se může stát, že se pyramida zhroutí a začne se znovu budovat odzdola, znovu a znovu, stále ve snaze dokončit práci, ale nikdy k tomu nedojde, protože dokončení stavby nesmí nikdy nastat.     (Čtěte na stránkách AENews)

Že by pomsta za BREXIT ??? Logika by v tom byla, ne?


“Udávejte lidi, kteří odmítají nosit roučky, policii”, žádá děti sociálně demokratický starosta z německého města Dormagenu. To už tady také bylo ..... Starosta německé města Dormagen Erik Lierenfeld natočil neuvěřitelné video. Ve videu nabádá děti/studenty, aby věřili oficiální propagandě o nošení masek a naopak hlásili policii ty osoby, které jim bodu říkat, ať masky nenosí….. a také mají zůstat semknutí”. Hádám, že si starosta přeje, aby děti udávali rodiče a prarodiče, s těmi se přece stýkají nejčastěji. Pak jim bude možné děti odebrat a přidělit je na hraní nějakému veselému gay páru.

Je to názorný příklad, jak dnešní sociální demokrat plně integrovaný do globalistické proti bělošské agendy chápe svobodu slova a práva na jiný názor. ČSSD v tom není jiná. Tam dokonce “červený svetr” vymýšlí zákony za ideozločiny myšlení zvané předsudečná nenávist.

Tohle nabádání dětí k udávání lidí za “ideo zločiny” není v moderní době nic nového. Po revoluci v roce 1918 v bývalém SSSR židovští komunističtí revolucionáři rovněž vyzývali děti k udávaní nepřátel a vydrželo jim to léta, Pamětníci asi znají propagandistický příběh Pavlíka Morozova, který měl udat své rodiče za zatajování potravin. Na ně plynně navázali němečtí nacisté, kteří děti vyzývali k udávání Židů. Po roce 1948 se pak opět opakoval sovětský scénář z roku 1918 po celé východní a střední Evropě, kterou ovládli komunisté.

Kdy natočí podobné video Jakub Janda z Evropských hodnot, nebo známý bonzák J. Cemper? Grant by se jistě nějaký našel.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Vláda byla na eurounijní standard moc volnomyšlenkářská .....  Blížící se svátky se staly pro politiky asi skutečným nebezpečím. Lidé se mohli sejít, popovídat si, možná by se ukázalo, že ne každý zná někoho, kdo byl skutečně v tomto roce nemocný. Nebo možná byl s něčím jiným, ale na něho zase nebylo ve zdravotnickém zařízení moc času. Navíc se z covidu – 19 stal díky politikům a médiím smrtící vir vzbuzující obavy a potřebný ke spuštění povinné vakcinace, takže bylo nepřípustní nechat lidi se scházet a říct si, že je vše jinak.

  Zatímco v okolních státech se čísla ,,svědčící“ o prudkém nárůstu počtu nakažených zvyšovala, v České republice si vláda dovolila rozvolňovat opatření. Na špek jí skočili restauratéři, kteří dokoupili zásoby, někteří dokonce na celé vánoční svátky. Otevřely se prodejny, které jsou na vánočním prodeji závislé, bylo povoleno sportovat, dbát o sebe. Jenže tím asi vláda překročila své pravomoci. Leyenová prohlásila, že bude vypadat dobře, když celá Evropa začne plošně očkovat 27.12. a přes to vlak asi nejede. A kdyby se ukázalo, že si Češi řeknou, že jsou vlastně zdraví a jed do těla nepotřebují, byl by to pro Babiše, jeho úředníky a poslance asi průšvih. Hamáček s Blatným to včas zachytili a začínají se dít zase věci.

  Plošné testování České republiky začalo. Přestože je chaos v hodnocení autogenních a PCR testů, z nichž ani jedny nepoznají skoro nic, navíc zkušenost s karanténou pražské fotbalové Slavie ukazují na to, že vůbec nic, Ministerstvo zdravotnictví dál jede dle manuálu. Kdyby tedy testy vypovídaly o skutečném stavu, vir by byl opravdu rozšířen, vcelku logicky by bylo zachyceno více nemocných. Jenže výstupy z celé akce nemohou být s přihlédnutím ke kvalitě testovacích sad relevantní a řídit podle nich ekonomiku státu je podobné, jako byste vedli námořní bitvu podle toho, jak dopadla večer oblíbená hra na lodě hraná mezi kuchaři v podpalubí bitevního křižníku. Už jsme upozorňovali na to, že nikde v tisku není dostupná informace, kde a kolik lidí se nechalo testovat. Zároveň se statisticky nerozlišují údajně infikovaní bez jakýchkoliv průvodních jevů nemoci od těch, kteří nějaké potíže mají. Z médií slyšíme pouze katastrofické reportáže, nikdo nezmiňuje vyléčené jedince. A mrtví s covidem nejsou zesnulí na následky onemocnění touto chorobou.

  Vánoční svátky je tedy třeba zrušit. Ve Velké Británii vytáhli novou mutaci. Prý nebezpečnou. Některé státy v Evropě už přerušily s ostrovní říší dopravní spojení. Německo, Itálie, Francie, Holandsko, Slovensko přitvrdily opatření, blíží se ke stannému právu. Podřídili se Poláci a Švýcaři, zavírají lyžařská střediska. Nemůžeme tedy zůstat stranou. Eurounijní řiťolezci přepočítali svého PSA a agitátor Hamáček už hrozí zavřením všeho. Babiš se tomu trochu brání, na rozdíl od ČSSD má jeho ANO co ztratit. Zbavil Prymulu naděje dosáhnou postu hlavního koordinátora vakcinace, zároveň ví, že kdyby teď opět vše uzavřel, jeho ambiciózní plán opět vyhrát blížící se volby by asi vzal za své. Navíc potřebuje nutně prodloužit nouzový stav a může si myslet, že mu to poslanci nedovolí. Sedí teď na sudu s dynamitem. Ví, že covid není tím, za co je vydáván, ale u spánku má pistoli drženou Leyenovou, ta zase podléhá Sorosovi a Gatesovi. To už je vysoká hra.

  Zdá se tedy, že budeme opět uzamčeni. Vakcinace se zatím setkává s problémy. V USA se projevuje vysoký počet lidé vyhledávajících lékařskou pomoc záhy po očkování. Švédsko přerušilo experiment s vakcinací úplně, Britové se proti ní bouří. Náš ministr zdravotnictví tvrdí, že 40% obyvatel se vakcinace nemůže dočkat a dalších 20% se spíše nechá očkovat. Takže, přestože jde o nesmyslné počty, které jsou neodpovídající realitě, bylo by to vlastně fajn, k požadovaným 70ti% by zbývalo ukecat už jen další 1 milion spoluobčanů. Lze se však domýšlet, že v případě zdravotních komplikací s aplikací vakcín bude lidí ochotných přijmout riziko mnohem méně, než si Blatný představuje. Naštěstí je velmi pravděpodobné, že si lidstvo s covidem poradí díky své imunitě. Gates a spol se však nevzdají a v laboratořích už připravují něco mnohem horšího. Jednou možná svým vnukům budeme vyprávět, co to byly Vánoce, Silvestr, svoboda a volný pohyb po ulicích. Návrat k normálnímu životu neznamená vyhrát boj s covidem – 19, ale spíše zbavit se Gatesových, Sorose a pár dalších, kteří nesmírně bohatnou a zároveň ovládají svět. V Davosu se tentokrát nesejdou, takže nebudou pohromadě. Tak třeba jindy….     (Čtěte na stránkách iNadhled)


RUCE PRYČ! První škody způsobené očkováním proti koronaviru v USA! ...... Podle deníku New York Times byl jeden zdravotník na Aljašce v úterý hospitalizován s „těžkou alergickou reakcí“ poté, co dostal vakcínu proti COVID-19 od společnosti Pfizer.

Oběť, u které nota bene není známo, že by měla alergii na nějakou látku v lécích, byla dle zprávy ve středu ráno stále pod dohledem v nemocnici. Reakce oběti otravy byla údajně podobná anafylaktické reakci, kterou zažily dvě pečovatelky ve Velké Británii poté, co minulý týden dostaly vakcínu Pfizer od společnosti BioNTech! – obě se zotavily. Je pozoruhodné, že obě měly v anamnéze závažnou alergickou reakci.

Devětačtyřiceti letá žena je alergická na vejce (která ovšem podle Pfizera nejsou ve vakcíně obsažena). Druhá, 40letá žena, je alergická na různé léky. Obě běžně u sebe nosí zařízení podobná EpiPenn pro případy reakce. Po otravě britských zdravotních sester varovaly úřady před podáním vakcín lidem s anamnézou závažných alergických reakcí. Později změnili formulaci „závažných alergických reakcí“ tak, že by vakcína neměla být podána nikomu, kdo někdy měl anafylaktickou reakci na potravinu, lék nebo vakcínu. (viz New York Times )

Závěr: Skutečnost, že první poškození vakcínou bylo zaznamenáno po méně než jednom týdnu, není překvapující, když uvážíte, jak rychle bylo její schválení prosazeno. Nehledě na to, že je již nějakou dobu známo, že očkování jsou cokoliv, jen ne bezpečná. Není divu, když schvalovací studie provádí sám výrobce a v případě poškození vakcínou nemůže být ani žalován. Každý, kdo se nechá očkovat, je ve skutečnosti laboratorní krysou!

Tip: Nová extrémně výbušná publikace „ Nahý císař – očkování odhaleno “ poskytuje hluboký vhled do korupčního očkovacího průmyslu, legální způsoby a formulační pomůcky na ochranu sebe a vašich blízkých před očkovací mafií a obsáhlý seznam zdrojů včetně důležitých online platforem.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Kto sa zaradí medzi samovrahov ako osoba, ktorá sa dá očkovať rýchlovakcínami? ..... 27. decembra 2020 zaočkovať treba v prvom rade deti a celé rodiny politikov, ktorí presadzujú vakcináciu na ochorenie Covid-19.  Ak oni prežijú bez ujmy, možno je vakcína bezpečná. Pokiaľ nie, štát a jeho občania sú bez najmenších pochybnosti v bezpečí. Vakcíny boli vyvíjané  kozmickou rýchlosťou, ktorá nemá v doterajšej medicínskej histórii obdobu a čas na testovanie navyše nezodpovedal príslušným predpisom. To Vám povie každý neskorumpovaný lekár.

Išlo a ide len a len o zárobky farmaceutických firiem. Ale hradiť škody za negatívne dopady, to nie!

Máme nespochybniteľnú garanciu, že ide o vakcínu s vlastnosťami, ktorá neprivodí u pacienta genetickú zmenu, ktorá sa následne nebude dať odstrániť?

Nemáme.

Môžeme veriť, že vakcíny vážne nepoškodia ľudí na ich zdraví?

Nemôžeme.

Kto bude braný na zodpovednosť za negatívny dôsledok?

Čo sa vlastne deje?

Nastupuje chaos  a zmätok na strane provakcinových politikov.

Predseda vlády Igor Matovič, jeho podpredsedovia Veronika Remišová, Štefan Holý, minister obrany Jaroslav Naď, predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský, sú prekvapivo pozitívni na koronavírus.

Nie je to náhodou preto, že tí ktorí majú Covid-19 sa nemusia, resp. nesmú očkovať, lebo aplikácia vakcíny je údajne možná minimálne až 90 dní od prekonania ochorenia?

Zaregistrovali ste to?

Boja sa zrazu, preto sú hneď všetci pozitívne chorí?

Alebo je v tom niečo iné?

Majú strach a preto sa teraz evidujú ako pozitívni? Aby sa nemuseli dať vakcinovať?

Iba na ilustráciu kvality vakcín:

Vrchná zdravotná sestra Doverová v štáte Tennessee skolabovala v priamom televíznom vysielaní iba pár minút po tom, ako sa nechala zaočkovať vakcínou Pfizer.

Pôvodným zámerom vedenia nemocnice bolo odvysielať pozitívne dojmy zdravotnej sestry z očkovania vakcínou Pfizer a vyvrátiť tak dezinformácie o vedľajších účinkoch americkej vakcíny.

Keby sedela za volantom v aute na diaľnici po očkovaní, zrejme by zabila seba i ďalšieho vodiča. Sestra popisovala nástup mdlôb, rozmazanosť videnia, stratu rovnováhy a syndróm časopriestorovej dezorientácie.

Nemal by, nie Kovařik, prezident Policajného zboru (politický korupčne  skompromitovaný), ale Žilinka, generálny prokurátor, preto preveriť pravdivosť pozitívnych testov na koronavírus Matoviča, Remišovej, Holého, Naďa a Pčolinského?

Možno považovať za náhodu, že švajčiarska vláda odmietla všetky vakcíny, kým nebudú mat ukončené potrebné  a nepriestrelné exaktné testy?     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Maďarský parlament schválil návrh novely ústavy, která zakotvuje, že „matka je žena, otec je muž“ .....  Super zpráva. Maďarský parlament schválil návrh novely ústavy, která zakotvuje, že „matka je žena, otec je muž“, a definuje jako pohlaví člověka jedině to, s kterým se narodil.

Ministryně spravedlnosti Judit Vargová uvedla, že vláda chce chránit děti před gender propagandou. Cílem novely je podle vlády dosáhnout i silnější ochrany maďarských rodin a bezpečnost dětí. To jsou podle mě věci, kterými bychom se měli inspirovat i u nás a bylo by je dobré zavést i do naší ústavy. Před lety by nikoho ani nenapadlo, že to bude potřeba definovat takové samozřejmé věci, že otec je muž a matka je žena, ale jak gender aktivisté, globalisté a Evropská unie napadají postavení tradiční rodiny, ukazuje se, že to bude nezbytné.

Maďarská ústava už nyní definuje manželství jako svazek mezi mužem a ženou a jako základ rodiny a přežití národa. Návrh už devátého ústavního dodatku má zaručit, že děti budou vychovávány v souladu s hodnotami vyplývajícími z „maďarské křesťanské kultury“. Návrh uvádí, že „základem rodinných vztahů je manželství“ a „matka je žena a otec je muž“. Dodatek také říká, že Maďarsko chrání „právo dětí na genderovou identitu odpovídající pohlaví, s nímž se narodily“. Šílená neomarxistická genderová ideologie tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt (a je libovolně volitelné a měnitelné), nikoli biologická danost. Sociální inženýři pak chtějí, aby si chlapci hráli s panenkami, nosili šatičky a v dospělém věku, aby snad kojili či rodili děti. To je proti přírodě i proti zdravému rozumu. Nemyslíte? A nyní genderisté dokonce tvrdí, že existuje 100 pohlavních identit… A proč ne rovnou 1000? A proč ne 10 000?

Gender ideologie tvrdí, že pohlaví je konstrukt a je libovolně volitelné bez ohledu na biologické danosti. Každý ale ví, že existují dvě pohlaví – muž a žena. Ostatní jsou problémy s identitou. A každý ví, že manželství a rodinu mohou založit jen muž a žena. Vůči těmto lidem s odlišnými preferencemi máme mít soucit, jejich životní styl se ale nesmí stát pro společnost normou či vzorem k obdivu. Sexuální orientace je soukromou záležitostí každého. Hnutí SPD odmítá perzekuci homosexuálů a homosexuálové mají dle nás právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro homosexuály jako osoby je v současnosti nenávistný islám, který prosazuje trest smrti za homosexualitu.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


21.12. 2020     Dnes přesně v 11:03 hodin nastává zimní slunovrat, Slunce vstoupí do znamení Kozoroha a nastane zimní slunovrat, což znamená že po nejkratším dni v roce přijde nejdelší noc. Slunce je nejníže nad obzorem, takže jeho paprsky dopadají do české kotliny nejvíce šikmo. Na své pouti po obloze Slunce dosáhlo obratníku Kozoroha a vrací se zpět k rovníku. Nastává také astronomická zima.


„Vakcinace, poslední třešnička na dortu globálního šílenství.“ Z Klausova institutu zahřmělo ..... „Fantasmagorické představení,“ glosuje ekonom z Institutu Václava Klause a bývalý hradní kancléř Jiří Weigl boj proti covidu-19, v němž vláda místo racionálního chování dává přednost „magii a chaosu“. Dílčí zákazy podle něj nic neřeší a dost možná se společnost promoří dříve, než dorazí vakcinace, která jen korunuje tohle globální šílenství. „Žádná vakcína stejně nemůže chránit lépe než prodělaná a vyléčená nemoc,“ dodává v komentáři pro Mladou frontu Dnes.

Jarní lockdown ukázal, že nic podobného si znovu dovolit nemůžeme. Vše, co od té doby vláda dělá, veškeré dílčí zákazy provozu restaurací, kulturních a sportovních zařízení, rouškování atd. nemají a nemohou mít podle Weigla žádný podstatný efekt na omezení postupu nákazy. „Tyto kroky slouží jen k tomu, aby vláda mohla předstírat, že něco dělá,“ dodává.

„Politici zjistili svou bezmocnost, stáhli se a zbaběle přehodili horký brambor boje proti epidemii do rukou tzv. odborníků, kterým naprosto chybí smysl pro širší společenské, ekonomické a politické souvislosti různých alternativních postupů. Fakticky nemají také žádnou zodpovědnost, která, ať si to přejí či ne, zůstává na hlavě politiků,“ pokračuje ekonom.

Výsledkem je zmatená „kakofonie“ nesmyslných opatření, která na šíření viru nemají větší vliv, zato podle Weigla spolehlivě rozleptávají a likvidují v očích veřejnosti autoritu vlády a státu vůbec.

„Mrtvých máme stejně daleko více než země, které žádné srovnatelné omezovací politiky neprováděly. Nepomáhá, že se všichni neustále testujeme a trasujeme až do totálního utestování se,“ shrnuje.

„Vánoce strávíme v nesmyslné poloizolaci. Virus to nezajímá, bude se šířit podle své logiky. Šíří se všude kolem nás, i v obdivovaném Německu, ale je naděje, že my se promoříme rychleji. Máme totiž náskok,“ píše Weigl.

„Možná že tak předběhneme i plošnou vakcinaci, která bude poslední třešničkou na dortu globálního šílenství. Budeme se očkovat všichni, i ti, co nemoc prodělali. To aby neprodělaly farmaceutické firmy. Jinak je to pochopitelně nesmysl. Žádná vakcína nemůže chránit lépe než prodělaná a vyléčená nemoc,“ píše. A ironicky dodává, že vakcíny budou nepochybně úspěšné a ve značně koronavirem promořené společnosti zafungují.

Dosavadní zkušenost by nás měla poučit, že dílčí uzávěry, zákazy a lockdowny nic neřeší. Jak dnes vidíme ve světě, platí to všude. „Nákazy nás může zbavit jen drastický lockdown čínského typu, a ten si nemůžeme dovolit,“ uzavírá Weigl. A radí, co do té doby dělat: „Peníze nevyhazujme oknem, ale používejme rozumně. Posilujme naše zdravotnictví a chraňme seniory. Nic jiného se ani s rozumem dělat nedá.“     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


VÝZKUM FIRMY PFIZER PROKÁZAL, ŽE COVID-19 JE ZCELA NEVÝZNAMNÉ ONEMOCNĚNÍ ..... Pfizer testoval svoji vakcínu proti Covidu-19 na 44 000 dobrovolnících. Z nich dostala polovina placebo, polovina vakcínu. (Skoro bych napsal, že polovina dostala „placebo-placebo“ a polovina „placebo-vakcínu“).

Ze všech 44 tisíc dobrovolníků jich následně nejméně 7 dnů po druhé dávce „dostalo Covid-19“ celkem 170. Nevíme, zda šlo o skutečný Covid-19, diagnostikovaný na základě vyšetření a lékařského stanovení diagnózy, nebo zda jde o „Covid-19“ na základě pofiderních PCR testů. Ale to je jen drobný detail. Klidně připustím, že šlo ve všech případech o nemoc diagnostikovanou lékařsky a ne o označení zdravé osoby za „nakaženou“ pofiderním PCR testem.

Zdroj dat o výsledcích „testů“ „vakcíny“ Pfizer:

https://www.fda.gov/media/144245/download https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/C4591001_Clinical_Protocol.pdf https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034577

Testování vakcíny firmy Pfizer tato firma prováděla v období 27.července až 14.listopadu. Celkem tedy 80 dní.

Předpokládám, že jak placebo-dobrovolníci, tak vakcína-dobrovolníci žili zcela normálně, bez jakýchkoli neobvyklých omezení po aplikaci placeba/vakcíny (žádný přesun do bunkru, do – obrazně řečeno – inkubátoru). Jinak by šlo o zcela neprůkazné a bezcenné – a přímo bych řekl vědomě zfalšované – výsledky testování „vakcíny“.

Ze skupiny 22 000 + lidí, kteří dostali pouhé placebo, se následně virus vyskytnul u celkem 162 lidí.

Očkování prý má chránit proti Covidu-19 stejně dlouho jako prodělaná nemoc (jak tvrdí např. Prymula). Sice je to nesmysl, ale klidně to připustím pro tuto úvahu.

Podle jiných agitátorů vakcinace proti Covidu, bude vakcína chránit rok. Nebo půl roku. Tak tedy klidně připustím rok.

Z testování 44 000 dobrovolníků firmou Pfizer tedy vyplývá, že pokud se člověk nedá vůbec proti Covidu očkovat, pak má v kalendářním roce (po který, připusťme to, má vakcína účinnost) pravděpodobnost „nákazy“ virem SARS-CoV-2 zhruba 3,69%.

Pozn.: 162 děleno 22 000, to děleno 80 (počet dní sledování dané skupiny), krát 365 dní v kalendářním roce.

Víme, že 80% „nakažených“ je asymptomatických, tedy nemají žádné zaznamenání-hodné příznaky nemoci.

Takže neočkovaný člověk má pravděpodobnost, že dostane virus a bude mít zaznamenání hodné příznaky nemoci s pravděpodobností zhruba 0,73%.

Víme, že zhruba desetina případů onemocnění je vážných, pokud jsou započítány i lidé z vysoce rizikových skupin. (Mezi zdravou populací do 70 let věku jde o setiny vážných případů ze všech nemocných, tedy cca tisíciny ze všech „nakažených“.)

Takže neočkovaný člověk má pravděpodobnost zhruba 0,073%, že onemocní Covidem-19 a bude mít vážný průběh.

(Fakticky mnohem menší, po zohlednění toho, že drtivou většinu vážných průběhů nemoci Covid-19 představují vysoce rizikové skupiny s řadou jiných komorbidit, od obezity, silné cukrovky až po vážné rakoviny, často rakoviny v terminální fázi. Tyto skupiny jsou ale ohroženy vždy a prakticky jakýmkoli virem nebo dalším onemocněním. Lidé ve velice vážném stavu mohou snadno zemřít i „na“ obyčejný virus, který jinak způsobuje „obyčejnou“ rýmu.)

Takže v České republice v kalendářním roce z 10 000 000 obyvatel (pokud odhlédneme od rizikových skupin) zhruba 7 300 lidí. To je tedy celoročně v průměru – při 14-denní léčbě – cca 284 pacientů v nemocnicích. A to včetně vysoce rizikových skupin lidí, kteří jinak mají vážné stavy i při „nákaze“ kterýmkoli jiným virem, než je SARS-CoV-2.

Lidé s vážnými komorbiditami představují cca 94% všech úmrtí „na Covid“ (dle dat americké agentury CDC).

Takže mezi zdravou populací mimo vysoce rizikové skupiny je riziko vážného průběhu nemoci Covid-19 bez jakéhokoli očkování zhruba 0,0044%. Pokud nejste rizikovou skupinou (nemáte např. vysoký věk, obezita, silná diabetes, rakovina, AIDS apod.) pak bez jakéhokoli očkování máte riziko nákazy a vážného průběhu nemoci Covid-19 cca 44 deseti-tisícin procenta.

Mezi zdravou populací bez vážných komorbidit by tak bez jakéhokoli očkování proti Covidu hrozilo riziko vážného průběhu nemoci cca 443 lidem ročně. 443 lidem z 10 000 000. Pravděpodobnost vážného zranění při pádu ze žebříku nebo škobrtnutí na chodníku je vyšší, protože v ČR jen počet úmrtí na podobné příčiny je na úrovni 200+ lidí každý rok (počet vážných zranění tak bude minimálně dvojnásobný).

Mé poděkování patří firmě Pfizer za její výzkum, který – ač to asi firma Pfizer neměla v úmyslu – nade vši pochybnost potvrdil, že riziko nemoci Covid-19 je hluboce pod úrovní běžných viróz.

Ledaže by tedy Pfizer data z testů falšoval. Nebo nějak špatně zapsal. Ale to by jistě neudělali, že?      (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Německé dráhy musí změnit jízdenky. Oslovení: pan/paní soudům již nestačí. Stěžovala si jedna nebinární osoba ..... Německé dráhy (Deutsche Bundesbahn) musí podle rozhodnutí zemského soudu ve Frankfurtu nad Mohanem změnit své jízdenky. Na těch se totiž píše u jména pan/paní podle pohlaví, To se ale nelíbilo jisté nebinární osobě, která dala dráhy k soudu. Prý jí nevyhovuje ani jedno oslovení a soud proto nařídil, že dráhy musí provést změnu a vyjít vstříc požadavkům této osoby.

Před 20 lety by podobnou osobu asi zavřeli do blázince, dnes může podobný nešťastník šikanovat velkou korporaci.

Jenže ona to není vina dotyčného poblázněného soudce. Ten je jen nástroj. On přece nevymyslel marxismus ani neomarxismus, nezačal ho propagovat v mediích, cpát na univerzity atd. To byla trochu jiná parta a na tu je třeba ukázat prstem!     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Covidová magie nás nikam nedostane ..... Boj proti covidu-19 připomíná fantasmagorické představení, v němž vláda místo racionálního chování dává přednost magii a chaosu, v marné naději, že bezradně nahodilá řešení a zbytečné oběti bohy nějak usmíří.

Od počátku není v postupu vlády jasné, jaký cíl vlastně sleduje. Chce zabránit kolapsu zdravotnictví a snaží se oploštit křivku šíření nákazy, jak kdysi tvrdila? Chce nákazu zcela potlačit? Snaží se jen nevyčnívat z řady a potěšit tím progresivisty ovládající WHO, Brusel a další mezinárodní organizace? Je prioritou nerozházet si to s velkým farmaceutickým byznysem? Anebo je onou strategií poslušné následování nedostižného německého vzoru, ať je jakýkoliv?

Skutečností je, že pokud jde o počty mrtvých, jsme v Evropě na špici, pokud jde o tvrdost opatření, rovněž, a pokud jde o diskreditaci vládní politiky a ztrátu autority státu v očích občanů, přímo se překonáváme.

Postup vlády byl od počátku pochybný. V době, kdy začalo být evidentní, že se epidemie rozlévá v Evropě a hlavní epicentrum je v alpských lyžařských střediscích, nechala odjet stovky autobusů s turisty do Itálie a Rakouska, aby vzápětí vyhlásila drakonický lockdown, zavřela školy a na dva měsíce zmrazila ekonomiku v situaci, kdy u nás bylo několik stovek, ve vrcholu jednotek tisíc nakažených.

Tento zcela zjevný overkill epidemii dočasně téměř potlačil za cenu zruinování velkého počtu ekonomických subjektů a dramatického rozvratu veřejných financí. Skutečným odborníkům již tehdy mělo být jasné, že jsme si za strašlivou cenu koupili pouze odklad, protože Česko nemůže vzhledem ke své geografické poloze a velikosti eliminovat na svém území pandemii, která se kolem globálně šíří.

To se potvrdilo na sklonku léta, kdy se epidemie vrátila s daleko větší silou v situaci, v níž jak společnost, tak její odolnost a zdroje na tom byly daleko hůře než na jaře. Usilovně šířené představy o tom, že tomu bylo možné zabránit pomalejším uvolňováním restrikcí a omezení a usilovnějším nošením roušek všude možně, jsou dětinské.

Nová nemoc prostupuje společností a lze ji zastavit jen drastickým lockdownem, jaký předvedli Číňané ve Wuchanu. Ti zcela umrtvili ekonomiku v regionu (mohli si to dovolit, nákaza byla teritoriálně omezená), vyhlásili zákaz vycházení, uzavřeli hranice atd., ale nenakažený zbytek země mohl fungovat a držet část postiženou lockdownem. Náš jarní případ ukázal, že nic podobného si znovu dovolit nemůžeme. Vše, co od té doby vláda dělá, veškeré dílčí zákazy provozu restaurací, kulturních a sportovních zařízení, rouškování atd. nemají a nemohou mít žádný podstatný efekt na omezení postupu nákazy. Tyto kroky slouží jen k tomu, aby vláda mohla předstírat, že něco dělá.

Politici měli zpočátku pocit, že boj s epidemií je dobrá příležitost ke zviditelnění, a bylo jich všude plno. Záhy však zjistili svou bezmocnost, stáhli se a zbaběle přehodili horký brambor boje proti epidemii do rukou tzv. odborníků. To jsou různí lékaři a epidemiologové, kteří se možná orientují v některých dílčích aspektech šíření viru a jeho působení v lidském těle, naprosto jim však chybí smysl pro širší společenské, ekonomické a politické souvislosti různých alternativních postupů. Fakticky nemají také žádnou zodpovědnost, která, ať si to přejí či ne, zůstává na hlavě politiků.     (Čtěte na stránkách Institut Václava Klause)


Senzace u Nejvyššího soudu USA: Soudce usvědčen ze spiknutí? ..... Jakou roli sehrál předseda Nejvyššího soudu, hlavní soudce John Roberts, při zamítnutí žaloby z Texasu a více než dvaceti dalších států proti platnosti volebních výsledků ve čtyřech obžalovaných státech? Objevil se extrémně výbušný tweet.

Trumpův právník Lin Wood v tweetu ze 17. prosince ve 12:16 (ve videu z min. 8:36), který označil za nejdůležitější v celém svém životě, řekl velmi důrazně:

„Hlavní soudce Roberts je zkorumpovaný a měl by okamžitě odstoupit. Rovněž by měl okamžitě odstoupit soudce Stephen Breyer. Jsou to „antitrumpové“, kteří usilují o to, aby veřejnost neznala pravdu o znovuzvolení Donalda Trumpa."

Velké obvinění, protože pokud to není pravda, tak Lin Wood hrál navždy. A bylo by to pro něj také hodně drahé. Když byl dotázán na zdroje svého tvrzení, jeho další tweet přišel ve 12:25 hod. Wood tvrdil, že hlavní soudce Roberts v telefonním hovoru 19. srpna uvedl, že zajistí, aby „ matka # * ker “ nebyla nikdy znovu zvolena. Roberts telefonicky souhlasil se soudcem Breyerem o tom, jak lze Trumpa volit. Ani v tomto tweetu nechtěl pojmenovat zdroj svého tvrzení.

Pak v 13:50 příští Woodovo pípání. Tvrdil, že potvrzení jeho závažných obvinění byla v rukou různých třetích stran - a uvedl důvod. Příliš často, když nelze zprávu napadnout, by byl napaden posel. Pravdu nelze popřít ani zničit, řekl Lin Wood a je přesvědčen, že jeho obvinění jsou pravdivá.

Tato tvrzení by měla být pravdivější, vzhledem k důsledkům označení předsedajícího soudce Nejvyššího soudu USA a jednoho z jeho kolegů z korupce a rovněž prohlašujícího, že se spikli proti znovuzvolení Donalda Trumpa. Lin Wood by musel být šílený, aby vznesl taková obvinění, pokud by je nemohl dokonale zdůvodnit. Ten muž je prominentní právník.

Existuje však ještě další prohlášení, které bylo učiněno na jednání v Texasu. Texaský státní volitel  Matt Patrick uvedl, že hlavní soudce Roberts se v kauze Texas et al vs. Swing-States setkal se svými osmi kolegy v místnosti v budově soudu, místo aby dodržoval aktuálně obvyklé videokonference (kvůli „pandemii“).místo aby udržoval aktuálně obvyklé videokonference (kvůli „pandemii“). V této místnosti prý křičel na své kolegy tak hlasitě, že to bylo slyšet na chodbě. Screenshot videa s prohlášením Matta Patricka zde stále existuje. Mezitím se zdá, že byl obsah odstraněn. „C-Span“ to zveřejnil včera, než byl zjevně odstraněn ze sítě.

Státní volitel Matt Patrick tvrdí, že řev hlavního soudce Robertse zněl takto: „Chcete vyvolat nepokoje!?“ (V originále: „„ Nedávám # @ & ^ o „Bush v. Gore“ ... v tom čas jsme neměli RIOTY! “). Je zřejmé, že měl na mysli letošní Marodanten-festival „Antifa“ a „Black Lives Matter“, který po smrti George Floyda v Minneapolisu zničil celé okresy po celé zemi. V průběhu těchto nepokojů došlo k nejméně tuctu úmrtí.

Na rozdíl od tvrzení ve velké části mainstreamových médií nebyla „texaská žaloba“ zamítnuta „jednomyslně“ . Dva soudci Nejvyššího soudu, Clarence Thomas a Samuel Alito žalobu podpořili. Rozhodnutí o zamítnutí žaloby bylo v poměru 7: 2.

Pokud jsou tvrzení Lin Wooda pravdivá, stačilo by s okamžitou platností odvolat Johna Robertsa z funkce předsedajícího soudce Nejvyššího soudu USA.

Mezitím Nejvyšší soud přijal takzvaný „soudní spor Chobotnice právníka Sidneyho Powella. Tento soud je založen na poznatcích Vojenského zpravodajství. V současné době není jasné, zda bude také projednán. Závěrečná zpráva ředitele národní zpravodajské služby (DNI) Johna Ratcliffa, původně naplánovaná na 18. prosince, nebyla údajně dokončena včas, protože míra čínského zasahování do amerických voleb - např. prostřednictvím sociálních médií - předčila všechna očekávání . A ve zprávě by měl být obsažen úplný obraz situace. Ratcliffova zpráva se nyní očekává v lednu. Zásahy Ruska a Íránu jsou údajně plně prokázány.

Ve státech Michigan a Georgia se nyní situace obrací. V Georgii konečně probíhá ověřování voleb pomocí kontroly podpisu na hlasovacích lístcích a obálkách. Guvernér Brian Kemp (Republikán) a ministr zahraničí Brad Raffensperger (Demokrat) se vzdali svého odporu poté, co jim byly ukázány trestněprávní důsledky jejich vytrvalosti. V Michiganu v okrese Antrim zjistil audit uzabavených hlasovacích strojích Dominion míru chybovosti počítání mezi 62 a 68 procenty.

Kybernetický útok na americké ministerstvo financí a na dvanáct dalších ministerstev zatím není omezen, jak informoval Lou Dobbs v „Fox News“. Zatím nebyly nalezeny žádné prostředky, jak by to bylo možné zastavit.     (Čtěte na stránkách AC24)


„BETLÉMSKÁ HVĚZDA“ SE OBJEVÍ NA OBLOZE 21. PROSINCE A CO TO ZNAMENÁ PRO NÁS A PRO CELÝ SVĚT ..... 21. prosince dojde ke zvláštnímu jevu, který se naposledy přihodil před skoro 800 lety: planety Saturn a Jupiter se přiblíží natolik, že je z našeho pohledu budeme vidět buď jako spojené dohromady, jako jednu jasnou, zářící hvězdu, anebo jako dvě velké hvězdy, těsně u sebe. Tato dvě největší hvězdná tělesa se k sobě pravidelně přibližují zhruba každých 20 let, ale tak blízko jako letos byly naposledy v 1226 a znovu se v této pozici naleznou až 15. března 2080. Význam tohoto spojení je ještě dále podpořen skutečností, že k němu dojde přesně v den slunovratu.

Hodně lidí přirovnává toto hvězdné sjednocení k výskytu oné hvězdy nad Betlémem, v době narození Ježíše Krista, která přivedla nám známé tři krále ke stáji, kde se novorozeňátko nalézalo. Vidí v tomto úkazu jakousi symboliku a symbolika tam opravdu je, i když možná trošku jiná.

Saturn je planeta, která kdysi zastávala pro naši Zemi úlohu slunce. V minulosti měla Země slunce hned dvě, což prošlo podstatnou změnou v době velké katastrofy, která se udála někdy 10,000 let před naším letopočtem. V té době došlo k obrovským přesuvům na nebi, kdy mnoho planet změnilo své umístění a i oběžnou dráhu. Na zemi se to projevilo zvýšením mořské hladiny o asi 100 metrů, kdy voda zalila většinu tehdejšího světa a zničila jak skoro všechen život, tak i většinu toho, co tehdejší lidská populace vytvořila. Údajně došlo rovněž k potopení Atlantidy a jiných částí pevniny. Došlo rovněž k obrovským výbojům elektromagnetické energie mezi Zemí a hvězdným prostorem, kterému naše Země jen stěží nepodlehla.

Že se toto skutečně přihodilo je potvrzeno nejen geologickými a biologickými nálezy, ale také starými pověstmi a legendami z nejrůznějších konců světa, které se všecky shodují v popisu této katastrofy. Spolu s přesunem nebeských těles došlo i ke změně v lidském chápání po celém světě. Všecko, co se děje na nebesích má obrovský vliv na celý vesmír a i na nás. Vesmír je ve skutečnosti prostor, zaplněný energií a energie je vědomí, jsou to informace, jak říká David Icke v jeho novém videu.

Saturn byl většinou starých kultur považován za Boha. V Hebrejštině je proto nazýván El (=bůh), zatím co v Řečtině se mu říká Kronos, vládce nad časem. Ovšem býval rovněž spojován se Satanem, což nebylo přímo ve zlém slova smyslu, spíš to byl opak Boha. Přesto, Saturn-Satan spojení je mnohými ještě dnes bráno jako zlá předzvěst. V různých částech světa je Saturn symbolizován černou krychlí, jako na příklad ve městě Mekka v Saudské Arábii, kterou uznávají za symbol Boha jak Muslimové, tak Židé. Ale je rovněž symbolizován šesticípou hvězdou.

Uctívání planety Saturn začalo již kdysi dávno, ve starém Babylonu. Odtud se přesunulo do starého Říma, kde měl tento Bůh vyhrazen den k oslavám na 21. prosince, den slunovratu. Tento svátek se nazýval Saturnálie, z čehož údajně vznikly dnešní Vánoce. Z Říma postupovalo uctívání Saturnu spolu s jeho věřícími na sever, do Anglie.

V astrologii je Saturn spojován s autoritou, vládou, omezeními, příkazy, nátlakem, rozdělením jakéhokoliv druhu. Saturn je zamračený, chladný a nepřátelský. Oproti tomu Jupiter je přátelský dobrodinec, podporující život. Je to planeta nadbytku, slušnosti, vděku, naděje, možností, humoru, dobré vůle, slitování s druhými a úspěchu. Záporné vlivy Jupitera jsou přílišný optimismus, nadbytek, nadužívání a nezodpovědnost, která pramení z přílišného optimismu. Tam, kde se Jupiter rozšíří, Saturn se stáhne; kde Jupiter řekne ‚ano,‘ Saturn řekne ‚ne.‘ Jsou to dvě planety naprosto protichůdných hodnot a vlastností.

V době, kdy se setkají, se budeme podle zvěrokruhu nacházet v období Vodnáře. Vodnář se vyznačuje harmonií a porozuměním, chápáním a důvěrou. Neexistuje v něm lež nebo podvod, podporuje nové myšlenky, optimismus, volnost, ale také vzpouru. Vodnář znamená nový začátek a změnu.

Astrologický vliv tohoto setkání Jupitera se Saturnem v tomto období dá vzniknout jakémusi procitnutí. Dojde k odstranění naší zaslepenosti, jakoby z nás někdo stáhl závoj, který nám až doteď bránil vidět situaci tak, jak skutečně je. Dojde ke značnému přesunu v chápání a v porozumění. My všichni budeme tímto ovlivněni a my všichni budeme mít možnost docílit zlepšení našeho společného života tady, na Zemi.

Samozřejmě, kult, který dnes ovládá náš svět si nepřeje nic jiného než „Velké znovunastavení,“ neboli „Great Reset.“ To je pro nás snad to nejhorší, co se může stát. Znamená to povinné karantény do nekonečna, povinné očkování, digitální peníze, sledování na každém kroku pomocí vysoce vyspělé technologie a tajných agentů, eliminace 90% světové populace, hlad a bídu, omezení technologického vývoje, zákaz cestování, zákaz shromažďování a diskuzí, což vyprodukuje totální otroctví.

Jenže my máme tu stejnou možnost ovlivnit světový vývoj směrem, který nám vyhovuje. My jsme ti, kteří mají v této věci hlavní slovo. Nejenže je nás mnohem víc, ale ještě máme podporu shora, protože zastupujeme stranu, která chce dobro. Naše výhra spočívá v našem vlastním vědomí, v našich názorech, myšlenkách pocitech, nápadech, vztazích a v našem přístupu. Tím vším jsme schopni ovlivnit další vývoj Země a zaměřit ho přesně tím směrem, kterým tyto pomocné vlastnosti nasměrujeme. Necháme-li se ovládat tajným kultem, který nechce pro nás nic dobrého, budeme-li mu pomáhat v jeho intrikách a zákeřnostech, pak docílíme přesně to, co chtějí oni. Jestliže se ale postavíme na stranu dobra a začneme je všude vnímat, vytvářet a podporovat, pak se náš život obrátí přesně tou cestou.

Je možné, že dojde k jakémusi rozvětvení jednotlivých životních osudů a každý z nás bude dále žít tím životem, který si vybral podle toho, jak právě popsáno. Tyto změny ovšem nepřijdou náhle a nebudou trvat pár dnů či týdnů. Jsou to změny, které letos v prosinci teprve začnou a budou postupovat spolu s lety a možná i staletími, kterými bude nadále naše Země procházet.

Ti, kteří mají zájem sledovat 21. prosince setkání Jupitera se Saturnem, mohou tak učinit přes internet. Vysílání má začít v 17:00 hodin (nebo 18:00, podle místa pobytu) našeho času na adrese: www.virtualtelescope.eu     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Vánoce: Překážka pokroku, co musí odejít? Neznalost historie důkazem vědeckého poznání. Nezlomené a záhadné. Připomínka vlídného světa. Na obtíž hulvátům i informačním magnátům. Svátky, které soudí ..... GILBERT K. CHESTERTON se v časech poslední velké světové války zamyslel nad prožíváním Vánoc a ani netušil, jak nadčasové tyto jeho myšlenky jsou

Vánoce se naprosto nehodí do moderního světa. Předpokládají možnost, že rodiny jsou pospolu nebo se sejdou, ba dokonce, že muži a ženy, kteří se vzájemně vyvolili, budou spolu normálně mluvit. A tak tisíce mladých dobrodružných duchů, připravených čelit realitě lidského života a setkávat se s nejrůznějšími muži a ženami takovými, jací skutečně jsou, připravených letět na konec světa a tolerovat extravagantní či nepodstatné kvality kanibalů nebo satanistů, jsou bez milosti nuceni přetrpět hodinu – někdy dokonce dvě hodiny – ve společnosti strejčka George nebo tetičky z Cheltenhamu, které zrovna moc nemusejí.

V naší době přece nelze tolerovat takové zavrženíhodné tortury. Představa širšího bratrství a opravdovější citlivosti naučila každou oduševnělou mladou dámu (dostatečně bohatou a dostatečně v pohodě), aby byla u vytržení už jen z představy posnídat se zločincem, poobědvat se Šejkem nebo povečeřet s Apačem v Paříži.

Nelze tedy tolerovat, aby tato citlivost utrpěla šok z neočekávaného příchodu vlastní matky nebo snad dokonce vlastního dítěte. Ostatně, nikdy se ani nepočítalo s tím, že by „rodiče“ měli být součástí oné úžasné demokratické abstrakce nazývané „lid“. A nikdy se nepočítalo ani s tím, že by se bratrství mělo vztahovat také na bratry.

Z domova do hotelu

Vánoce se tedy k modernímu životu nehodí. Jejich zaměřenost na kompletní rodinu nevzala v potaz dimenze a pohodlí moderního hotelu. Jejich tradiční rituálnost ignoruje nynější závaznost nekonvenčnosti. Jejich důraz na dětství odporuje liberálnějším koncepcím, podle nichž se omladina musí vždycky cítit starší a mluvit nezáživně.

Svobodnější a upřímnější škola dobrých mravů, spočívající ve znuděnosti z každého, kdo je přítomen, a zapomenutí na každého, kdo přítomen není, je napadána hned v začátku starým zvykem připít si na zdraví nebo si vzájemně popřát, stejně jako zvyklostí psát dopisy nebo posílat vánoční pohlednice. Pod tíhou těchto starých tribálních či kolektivních výměn nelze zachovat onen subtilní odstín, onu jemnou distinkci, kterou se vyznačuje moderní chování: že totiž když potkáme na ulici souseda z vedlejšího vchodu, tváříme se, že jej neznáme, zatímco souseda z vedlejších dveří, s nímž sedíme u stolu, pouze ignorujeme. Jak bychom mohli očekávat, že se rozšíří tradice založená na pohostinnosti v elegantním moderním světě, kde byla pohostinnost vystřídána vlezlostí?

Ovšem, výrazivo je bezpochyby třeba poněkud upravit, a chceme-li mluvit přesně a rigorózně, jde o vlezlost, pokud se jí dopustí příslušník vyšší třídy a o vloupání, pokud se jej dopouštějí nižší třídy. Avšak zloděj nasávající whisky, k níž nebyl přizván, a omladina popíjející šampaňské, aniž by byla zvána, se nevědomky společnými silami angažují v téže naléhavé záležitosti pokročilého a pokrokového světa, totiž vymést veškeré staré předsudky o pohostinnosti.

Pohostinnost má v každém případě stovky hrůzných důsledků. Předpokládá, že můj dům patří víc mně než novináři z detroitské miliardářské tiskové agentury. Ať už bych jej přivítal a přijal se sebevětší srdečností a vřelostí, prazvláštní předsudek bude viset ve vzduchu a kroužit jeho hlavou, o mé nemluvě, totiž stará, podivná a děsivá pověra, že se nachází v domě někoho jiného.

Bezpochyby by byl těchto rozpaků ušetřen, kdybychom se sešli ve velkém hotelu nebo v ještě prostornější a neosobnější čajovně, nebo ve veřejné knihovně, na poště či v průvanu chodeb metra. Sama jména těchto míst vyvolávají dojem většího tepla, plnějšího přátelství a jakéhosi horlivého altruismu, který nastává ve všech mezilidských kontaktech, jakmile člověk opustí soukromé vlastnictví.

Přežitek minulosti ... V každém případě není nutné pokračovat ve výčtu důkazů, proč Vánoce nepasují do tohoto plnějšího a osvobozenějšího života. Vánoce musí zmizet. Vánoce se naprosto nehodí do velké budoucnosti, která se před námi nyní otevírá. Vánoce nejsou založeny na velké sociální teorii, jež může najít svůj konečný výraz jedině v komunismu. Vánoce vůbec nenapomáhají k větší, zdravější a vitálnější expanzi kapitalismu. Od Vánoc se nedá čekat, že by zapadly do moderních nadějí na velkou sociální budoucnost.

Vánoce jsou v protikladu k modernímu myšlení. Vánoce jsou překážkou moderního pokroku. Se svou zakořeněností v minulosti, ba dokonce v dávné minulosti, nemohou být užitečné světu, v němž je neznalost historie jediným jasným důkazem vědeckého poznání. Povstaly uprostřed zázraků, k nimž došlo před dvěma tisíci lety a nelze očekávat, že zapůsobí na zdatný selský rozum odolávající i nejzřejmějším a nejhmatatelnějším důkazům zázraků, k nimž dochází v této chvíli.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Očkování – vakcinace jako symbol a jeden z prostředků realizace cílů Great Resetu ..... Od jara letošního roku na pozadí uměle vyvolané koronahysterie a s tím souvisejících zdánlivých protiepidemiologických opatření velmi intenzivně probíhají procesy, které do značné míry zcela popírají principy demokracie, základních práv a svobod občanů a právního státu. Je zde nastolována nová forma fašismu (kolega Brand to nazval "bílým fašismem", neboť je při něm zneužíváno zdravotnictví, prezentované právě bílými plášti lékařů). Níže jsou uvedeny možné scénáře vývoje v České republice, zaměřeného na oblast očkování-vakcinace, a to v horizontu následujícího půlroku.

Navíc, na základě tzv. karantén (domácí vězení, udělované bez rozhodnutí soudu), je prováděna likvidace malých a středních firem, a tím dochází k masívnímu zadlužování občanů. Toto vše se děje taktéž na základě cílů Great Resetu, kdy dojde k oddlužení občanů mezinárodní agenturou, pod podmínkou vzdání se mimo jiné veškerého svého majetku. Tímto dojde k postupné likvidaci střední třídy a totální závislosti na mezinárodní agentuře.

Předetapa ... Cíl: vytvoření celoplošné fikce nebezpečné pandemie koronaviru, vyzkoušení některých praktik, testování reakce obyvatelstva

Jako sekundární efekt došlo k dalšímu rozdělení vlastenecké scény, kdy její menší část se z přesvědčení přidala ke „smrtícímu viru věřícím a zodpovědným“ tzv. COVIDismu, zatímco většina zůstala „koronahysterii nevěřícími a svobodnými“

Prostředky: nošení roušek, sociální distancování, restrikce a zavedení de facto stanného práva (zákaz vycházení, omezení výuky, práce, zábavy, sportu, cestování,…), plošné testování, vytváření mediálního obrazu

Čas: březen – listopad 2020

1. Etapa – dobrovolné očkování ... Cíl: prezentovat očkování jako jediný prostředek pro zastavení epidemie, zajistit využití nakoupených vakcín (pro přibližně 7 mil. obyvatel)

Prostředek: mediální kampaň o prospěšnosti očkování, vázání očkování na výhody; uzpůsobení denně prezentovaných zdravotních informací (počtu pozitivně testovaných, uzdravených, přijatých do nemocnice a „zemřelých s covidem“) s cílem ukázat přínos očkování pro snížení všech negativních čísel

Reakce: v této etapě se dobrovolně nechá očkovat cca. 60-70% obyvatel, reakce odmítajících se spokojí s demonstracemi, drobnými projevy občanské neposlušnosti (odmítání nošení roušek, odmítání sociálního distance, odmítání uzavření některých zařízení, atd.)

Čas: prosinec 2020 – březen 2021

2. Etapa – dobrovolně-povinné očkování (očkování s výhodami) ... Cíl: zachovat zdání dobrovolnosti, zvýšit ekonomicko-sociální tlak na odmítající, ještě více rozdělit vlasteneckou scénu

Prostředek: zvyšování restrikcí vůči odmítajícím (nemožnost cestování, omezení možností v rámci sportu, zábavy a volného času,…), finanční motivace pro osoby, které se nechají proočkovat; využití zkušeností ze Slovenska (s rozdělováním vlastních obyvatel na ty „dobré“ a na ty „špatné“ - (4); masivní mediální kampaň zaměřená proti odpírajícím.

Reakce: ze zbývajících 40-30% se polovina nechá proočkovat, zbývá 15-20% odmítajících

Čas: duben 2021 – červen 2021

3. Etapa – povinné očkování ... Cíl: již není zapotřebí zachovávat zdání dobrovolnosti, bude provedeno legislativní zakotvení povinnosti očkovat se (jen ten, kdo se nechá očkovat, bude moci k volbám...), podle vzoru některých zemí, které již obdobný zákon přijaly nebo je v té době již budou mít přijatý (4)     (Čtěte na stránkách NWOO)


Ivo Valenta se ponořil do dat hygieniků a nestačil se divit: Úplně zbytečná likvidace malých prodejen! ..... ČESKO: Zastavení české ekonomiky bylo v případě zamezení provozu malým prodejnám a službám naprosto zbytečné a napáchalo víc škody než užitku, komentuje bývalý senátor Ivo Valenta. Statistiky hygienických stanic totiž ukazují, že co do počtu ohnisek jsou obchody či restaurace jedny z nejméně rizikových míst v šíření nákazy. „Konečně tomu, že by se lidé ve velkém mohli nakazit v malých obchůdcích, do nichž za den přijde pár lidí, přece nikdo ani nemohl věřit,“ píše Valenta, že „malé prodejny a služby byly uzavřeny a nepřímo tak likvidovány zcela zbytečně“.

Hygienici do poloviny prosince zatím se 100% jistotou dokázali určit od začátku epidemie 2216 ohnisek, v nichž se nakazilo přes 41 tisíc lidí. Celkem však již bylo zaznamenáno 600 tisíc pozitivně testovaných a ve statistikách chybí tedy mnoho případů.

Z dat vytrasovaných případů však vyplývá, že mezi ohnisky značně vedou školy a školská zařízení (949), sociální služby (544) a zdravotnická zařízení (286). Mnoho lidí se nakazilo i ve výrobních závodech, ve věznicích či na sportovních a společenských akcích.

Ze všech ohnisek covidu-19 jich pouhých 14 bylo od května letošního roku zaznamenáno v prodejnách či v obchodech. Stravovací zařízení s bilancí 9 ohnisek jsou pak téměř na úplném konci tabulky šíření nákazy. V obchodech po celé České republice se nakazilo 149 lidí a v restauracích celkem 56 lidí.

Na tuto skutečnost nyní upozorňuje i Valenta. „Hygienici přiznávají, že jsou v určování ohnisek nákazy u pacientů s koronavirem bezradní. Údaje, které mají k dispozici, jim však přesto pomohly k tomu, aby alespoň běžné grafy mohly být vypracovány. A co z nich plyne? Pro mne jednoznačně to, že malé prodejny a služby byly uzavřeny a nepřímo tak likvidovány zcela zbytečně. Také ubytovací zařízení a restaurace evidentně nepředstavují TOP v největších ohniscích nákazy,“ okomentoval grafy hygieniků na svém facebooku.

Nepředpokládá, že by komunitní šíření pokřivilo data Ministerstva zdravotnictví natolik, že by až takto významně prodejny a služby přehodilo do míst s velmi nízkým rizikem: „Jistě budou někteří namítat, že si řada lidí nevzpomene, případně nemá šanci určit, kde přesně se nakazila. To je pochopitelné, ale lze jen těžko předpokládat, že u všech těchto osob to bylo právě u drobných živnostníků v jejich prodejnách či jiných provozovnách, případně stravovacích zařízeních.“

„Zastavení české ekonomiky bylo v tomto případě naprosto zbytečné a napáchalo víc škody než užitku. Konečně tomu, že by se lidé ve velkém mohli nakazit v malých obchůdcích, do nichž za den přijde pár lidí, přece nikdo ani nemohl věřit,“ podotýká s tím, že „jistě budou někteří namítat, že tyto provozovny byly po určitou dobu uzavřeny, nicméně pokud by v nich docházelo k masívnímu šíření nákazy, statistika by i tak vypadala jinak“.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


„Pohasla poslední naděje na návrat k normálnímu životu,“ kritizuje opozice Babišův mikromanagement ..... KRITIKA ZMOCNĚNCE BABIŠE ... Předseda vlády při návštěvě jednoho ze zdravotnických zařízení. Kromě lékařského pláště byl vybaven také fonendoskopem.

Kritika z řad opozičních politických představitelů míří na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), který v neděli oznámil, že nejmenuje vládního zmocněnce pro očkování, ale bude tuto agendu řídit on sám. Někteří politici Babišovi vyčítají, že se věnuje mikromanagementu nebo že „rozumí všemu nejlépe“.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky je velký průšvih, pokud si člověk myslí, že všemu rozumí nejlépe. „Mega průšvih je, když si to o sobě myslí premiér či prezident jakékoliv země! Zodpovědná vláda by něčemu takovému uměla říci jasné ne!“ napsal předseda lidovců na svůj twitterový profil.

„Operaci budu řídit já.“ Zmocněncem pro očkování bude sám Babiš

BABIŠ OČKOVACÍM ZMOCNĚNCEM ... Babišovo řízení očkování na koronavirus se nelíbí ani opozičním Pirátům. „Babiš by si měl konečně uvědomit, že tu umírají lidé a řízení vakcinace nemůže dělat unavený premiér, který zrušil roušky a popíral druhou vlnu. Potřebujeme odborníka na očkování a řízení ve veřejném sektoru, který lidem poctivě vysvětlí přínosy a rizika a organizačně to zvládne,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dokonce ministerského předsedu vyzval, aby „nemluvil do věcí, kterým nerozumí“. „Vážený pane premiére, Vaše manažerské schopnosti při zvládání krize jsme tento rok již využili dostatečně. Snažně Vás proto prosím: Nemluvte do věcí, kterým nerozumíte a pro blaho celé naší země zůstaňte od očkovací akce co nejdál. Děkuji,“ napsal na Twitter Zdeněk Hřib.

Babiš: Chtěl bych se nechat očkovat. Vakcinovat se nechá i Zeman. Ale bez show

OČKOVÁNÍ POLITIKŮ ... Podle europoslankyně ODS Veroniky Vrecionové tím, že bude Andrej Babiš očkovacím zmocněncem, „pohasla poslední naděje na návrat k normálnímu životu“. Poté, co si vzal na starost chytrou karanténu, se premiér stane zmocněncem pro očkování. Poslední naše naděje na návrat k normálnímu životu tímto pohasla,“ komentovala Babišův mikromanagement europoslankyně.

Kritikou na premiéra nešetřila ani předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Čau lidi. Začneme očkovať. Nevíme, kdo to bude dělat a zájem moc není, protože jsme se vykašlali na informační kampaň, ale to nevadí. Teraz som zmocněncom pro očkování, nikdo soudný už se mnou pracovat totiž nechce. Nebojte, ručím za to stejně jako za Chytrou karanténu,“ napsala poslankyně na svůj twitterový účet.

Premiéra kritizuje i KSČM, která s hnutím ANO jinak spolupracuje. „Funkce premiéra nespočívá v jednotlivostech,“ řekla v Partii TV Prima poslankyně KSČM Miloslava Vostrá. Babišovo rozhodnutí podle ní znamená, že nemá úplnou důvěru v ministerstvo zdravotnictví.

Andrej Babiš v neděli oznámil, že nakonec nikoho nejmenuje vládním zmocněncem pro očkování proti viru SARS-CoV-2, ale bude tuto agendu řídit on sám. „Protože já mám svoje zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví, celoroční, takže jsem se rozhodl, že to budu já,“ zdůvodnil v neděli změnu svého rozhodnutí. „Operaci budu řídit já,“ prohlásil mimo jiné premiér. „Ze státních manažerů mám největší zkušenosti,“ dodal ke své osobě.     (Čtěte na stránkách Echo24)


20.12. 2020     Twitter vzkazuje, že ODSTRANÍ všechny příspěvky, které tvrdí, že vakcíny mohou lidem uškodit ..... Twitter prohlásil, že odstraní všechny příspěvky, které naznačují, že existují jakékoliv „nepříznivé dopady nebo účinky očkování“, navzdory zprávám, které se již objevily o zdravotnících, kteří onemocněli po očkování proti koronaviru od společnosti Pfizer.

Twitter oznámil, že od příštího týdne vymaže z paměti všechny příspěvky, které se „dovolávají záměrného spiknutí“ nebo „prosazují škodlivá, falešná či zavádějící narativa“ o vakcínách.

„S využitím kombinace technologie a lidského přezkumu začneme tuto aktualizovanou politiku prosazovat 21. prosince a během následujících týdnů rozšíříme své aktivity,“ prohlásila společnost.

Twitter dodal, že bude monitorovat příspěvky o očkování „v úzké konzultaci s místními, národními a globálními orgány veřejného zdraví po celém světě“.

Technologická společnost také vymaže všechny příspěvky, které naznačují, že vakcíny „jsou používány k záměrnému poškozování“ nebo „ke kontrole populace“ nebo jsou „zbytečné“.

V prohlášení se rovněž konstatuje, že příspěvky budou smazány, pokud budou obsahovat „nepravdivá tvrzení, která byla široce vyvrácena ohledně nepříznivých dopadů nebo účinků očkování“.

Co přesně znamená „vyvráceno“, nebylo objasněno. Pravděpodobně to znamená všechna tvrzení o vakcínách, se kterými Twitter nesouhlasí.

New York Times a další deníky informovaly, že zdravotničtí pracovníci na Aljašce byli po očkování vakcínou Covid-19 od společnosti Pfizer hospitalizováni se závažnou alergickou reakcí.

Tento vývoj následuje po zprávách z minulého týdne z Británie, kde někteří zdravotničtí pracovníci hlásili závažné alergické reakce na vakcínu, což přimělo Britský lékařský regulační orgán vydat varování lidem s anamnézou alergie, aby se očkovat nenechali.

Existuje hora zdokumentovaných důkazů o tom, že některé vakcíny mohou způsobit újmu a mít nežádoucí účinky, a v porovnání s předchozími vakcínami je očkování proti koronaviru relativně nevyzkoušené, dokonce šest lidí během spěchu na její vývoj zemřelo.

Regulátoři Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) také odhalili, že u některých lidí, kteří během studie dostali vakcínu proti koronaviru od společnosti Pfizer, se od té doby vyvinula Bellova obrna, forma ochrnutí obličeje.

Americká i britská vláda zavedly technologii specificky ke sledování nežádoucích účinků vakcíny, protože vědí, že takových případů bude mnoho.

Přesto se zdá, že Twitter nařizuje, že jakýkoliv náznak, že by vakcína mohla způsobit nežádoucí účinky, se setká s přísnou cenzurou.

Pokud nemůže dokázat, že něco bylo „dementováno“ a příspěvek zcela odstraněn, Twitter tvrdí, že k tweetům hodlá připojit „varovné“ nálepky, které „šíří nepodložené fámy, sporná tvrzení a také neúplné či vytržené informace o vakcínách“.

Minulý měsíc Twitter prohlásil, že zašle varování všem, kdo dají „like“ u příspěvků, který podle společnosti obsahuje „zavádějící informace“.      (Svobodné noviny)


AKČNÍ PLÁN ...... V současné chvíli připravuje rázné cenzorské kroky Evropská unie. Plán zveřejnila 3.prosince ČTK. Ve zprávě se uvádí, že EU bude účinněji postihovat šíření dezinformací, které mohou ohrožovat fungování evropské demokracie. Slovník Evropské unie začíná silně připomínat doby minulé, jen v sofistikovanější podobě. Evropská komise (bože, co bychom si bez ní počali!) chystá závazná pravidla pro internetové platformy, které budou muset efektivněji postupovat proti zveřejňování manipulativních příspěvků. Počítá s tím Akční plán pro demokracii (oficiální název dokumentu – zase ten bolševický slovník!), který představila místopředsedkyně Evropské komise Jourová. V Akčním plánu se kromě cenzury připravuje “ochrana transparentnosti voleb”. Zřejmě made in USA.

V této souvislosti si povšimněme, že FB a YouTube zakázal zpochybňovat poslední prezidentské volby ve Spojených státech. Tak dobrá, volby v USA – křišťálově čisté. Byly to volby, jaké Spojené státy ještě neviděly. Takto lze?

V dokumentu EK se objevil nový pojem – regulátoři. Vtipné, že ano? Tito regulátoři budou mít v jednotlivých státech v koordinaci s určeným evropským úřadem (vida – další EUúřad, tentokrát cenzorský) postihovat nedostatky zveřejňovaných názorů. Načež Jourová pravila zlatá slova: “Nechceme ministerstvo pravdy, svoboda slova je zásadní.” V té chvíli jsem si vzpomněl na film Mars útočí, jak tam Marťan vykřikuje, že přicházejí v míru a pak začnou přítomné zástupce lidstva kosit.

Takže nyní vedle europiva budeme mít i europravdu. Pikantní na celé záležitosti je, že když v roce 2006 byla Jourová, coby náměstkyně ministra pro místní rozvoj, obviněna z korupce v kauze Budišov, tak dva roky bylo její jméno vláčeno v médiích hlavního proudu, bez respektu k presumpci neviny. Jediný kdo se jí tehdy zastal, byly hlasy rodící se alternativy. Té alternativy, kterou se nyní Jourová a spol. snaží zaříznout.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


NOVÁ AMERICKÁ VLÁDA: ODBORNÍCI Z ETNICKÝCH A SEXUÁLNÍCH MENŠIN ..... Nově zvolený americký prezident Joe Biden pokračuje ve výběru osob do své administrativy. Mediálně je tento výběr provázen zdůrazňováním „vlastností“ kandidátů, které jsou poplatné progresivním levicovým názorům.

Pokud se skládá jakákoliv vláda na světě, hrají v tom roli zejména osobní vztahy a známosti obecně. Většinou se jedná o členy politických stran, které ve volbách uspěly. Jejich vládní pozice je samozřejmě doprovázena odpovídajícími platy a očekává se, že lidé, jmenování do vlády budou k této vládě loajální. Praxe je samozřejmě taková, že pokud jde o koaliční kabinet ze dvou či více stran, je nutné uspokojit ambice špiček každé politické strany. V takovém případě často stranické tričko přebije vládní soudržnost, což známe nejen z naší politické reality.

Nová americká administrativa zvoleného prezidenta Joea Bidena vzniká ovšem za zcela jiných, progresivních podmínek. O kandidátech a kandidátkách se dovídáme zcela „zásadní“ informace. Ministrem dopravy tak má být jeden z kandidátů na pozici prezidenta v primárkách Demokratické strany Pete Buttigieg, Pete Buttigieg otevřeně deklaroval, že je gay. V roce 2018 uzavřel sňatek s Chastenem Glezmanem, který poté převzal příjmení Buttigieg. Zálibou Petea Buttigiege je hudba, hovoří sedmi jazyky. Vydal autobiografickou knihu Shortest Way Home. Progresivní média si všímají právě homosexuality a píší, že „LGBT komunita oslavuje jeho jmenování“.

O Kamale Harrisové, kterou Demokratická strana vybrala na pozici viceprezidentky, se toho také již popsalo dost. Demokratická strana jí údajně vybrala po důkladném prověřování tak, aby byla přitažlivá pro některé menšiny v USA. Harrisová byla také v primárkách Demokratické strany a tvrdě Bidena kritizovala za jeho názory z minulého století a podporuje rozvážení černošských dětí do škol, kde bydlí převážně běloši v rámci tak zvaného desegregation busing). V této souvislosti vyčetla Harrisová během televizní debaty 27. června 2019 Bidenovi, že v minulosti spolupracoval s předními segregacionistickými politiky a byl proti rozvážení černošských dětí autobusy do veřejných škol s převahou bílých dětí v rámci politiky desegregace škol. Harrisová podporuje pozitivní diskriminaci na amerických univerzitách, podle které se při přijímání studentů univerzity rozhodují podle rasového klíče a zvýhodňují černochy a Hispánce. Tady alespoň víme, co můžeme od nové viceprezidentky očekávat a obecně je považována za jednu z nejlevicovějších senátorek.

Mimo v článku jmenovaných má být toto ženomuž Bidenovo ministryní školství. Jen pro dokreslení. (pozn. PP)

Nastupující americký prezident Joe Biden představil další členy své administrativy, většinou jsou to ženy. Ministryní vnitra bude současná poslankyně za Nové Mexiko Deb Haalandová, která se tak stane první zástupkyní domorodých obyvatel USA v čele tohoto úřadu. Biden také zřídí kancelář zaměřenou na globální oteplování…. Do čela EPA pak Biden chce Michaela Regana, který je nyní zodpovědný za oblast životního prostředí v Severní Karolíně. Regan bude prvním černochem v čele EPA (Agentura na ochranu prostředí).

Budoucí americký prezident Joe Biden zřejmě jmenuje ministrem obrany generála ve výslužbě Lloyda Austina. Pokud by se jím opravdu stal, bude prvním černochem v čele Pentagonu. Austinovi nejspíše zvýšilo šance jeho kontroverzní působení v administrativě Baracka Obamy.

Sečteno a podtrženo: Informace o nových osobách americké vlády jsou přehledem titulků – první černoch v čele Pentagonu, první Indiánka ministryní vnitra, první gay ministrem dopravy atd. atd. Jako by jejich etnická příslušnost či sexuální orientace byly těmi nejdůležitějšími předpoklady pro výkon funkce v americké vládě. Domnívám se, že akcentace takových detailů je jen dokladem toho, jak je společnost v USA rozdělená. Navíc se tím dává najevo, že příslušnost k jisté menšině je ta nejlepší kvalifikace pro výkon nejvyšších funkcí ve státě. Opět lze jen konstatovat, že Bidenova administrativa pokračuje ve stejné a dodávám neúspěšné politice Baracka Obamy. Černošské čtvrtě po skončení Obamovy vlády zůstaly stejně nebezpečné pro bělochy jako dříve. Biden dokonce zašel tak daleko, že prohlásil před volbami na adresu černošských voličů, že „kdo chce volit Trumpa není černoch“. Pak se „omluvil“. Tento „rasismus naruby“ jen dokládá, že Biden zneužíval a zneužívá příslušnost k menšinám v politickém boji a k ničemu dobrému to stejně nepovede.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Aktuální zprávy z USA ohledně volby prezidenta. Každý den nové zprávy o volebním podvodu ..... Volby v USA v roce 2020 zůstávají vzrušující. Každý den vyjdou najevo nové podrobnosti o největším volebním podvodu všech dob. Svět ještě nikdy nic podobného neviděl.

Do 6. ledna, kdy se v Kongresu sčítají volební hlasy, zbývají necelé tři týdny. K datu inaugurace 20. ledna je jich pět. Je známo, že americké kolegium volitelů se na svém zasedání 14. prosince vyslovilo pro Joea Bidena - a že mu Vladimír Putin potom poblahopřál. Navenek to vypadá, že volby konečně skončily. Ve skutečnosti čas běží, ale proti Joe Bidenovi a americkým demokratům. Rovněž běží proti BigMedia a BigTech.

Nejnovější vývoj ... Přestože závěrečná zpráva ředitele Národní zpravodajské služby Johna Ratcliffe nebyla dokončena podle plánu do 18. prosince, oceněná televizní novinářka Maria Bartiromo včera na Fox News oznámila, že ze zpravodajských  kruhů uniklo, že Donald Trump měl volby určitě vyhrát. Závěrečná zpráva Ratcliffa se nyní očekává v lednu. Národní zpravodajská služba chtěla podrobněji představit vliv Číny. Rusko a Íránu.

Kvantitativní rozsah přesunu podvodného hlasování od Trumpa k Bidenovi je nyní všeobecně známý. Těch hlasů je více než dost, aby se volby otočily.

Donald Trump navrhuje Richarda Donoghua, bývalého soudce americké armády,na místo  rezignujícího generálního prokurátora Williama Barra, což je vzhledem k možnému vyhlášení stanného práva do jisté míry výbušné.

Senátor Rand Paul z Kentucky oznámil, že krátce před volbami změnilo volební zákony 24 států, které obcházely zákonodárné sbory, takže všechny změněné volební zákony byly nezákonné.

Amistandův projekt společnosti Thomas More-Society pod vedením bývalého generálního prokurátora v Kansasu Phill Kline odhalil ve studii zveřejněné předevčírem obrovský vliv BigTech na volby v USA. Bylo podrobně zveřejněno, jak šéf Facebooku Mark Zuckerberg „ovlivnil“ volební výbory a postupy sčítání s minimem 400 milionů amerických dolarů. Tradičně demokratické kraje ve federálních státech byly zvýhodňovány v poměru přibližně 9: 1 na úkor tradičních republikánských krajů, zejména s ohledem na okolnosti hlasování jako takového. Porušení zásady rovného zacházení se všemi voliči.

7 států nyní zdvojnásobilo volební hlasy. Tím bylo zajištěno, že volební podvody, které dosud v různých státech probíhají, mohou pokračovat, přestože americké kolegium volitelů již hlasovalo. Pokud by byly volební výsledky v těchto státech zdiskretizovány, byly by potom neplatné i hlasy amerického kolegia.

Audit hlasovacích strojů Dominion v Michiganu, které nejsou jen počítacími stroji, ale i počítači, ukázal chybovost mezi 62 a 68 procenty. To je 700násobek zákonem povolené hodnoty odchylky.

Mezitím v Senátu USA doslova „explodovalo“ slyšení o volebních podvodech.

Ve státě Texas a ve dvou dalších státech se stává populární uvědomění obyvatel a odtržení od Spojených států.

Za účelem vyšetřování účasti Joe Bidena na zahraničním podnikání jeho syna Huntera, kterého FBI - oficiálně vyšetřuje kvůli daňovým únikům - inicioval Bílý dům zřízení zvláštního vyšetřovatele. Nyní je třeba věnovat pozornost jedné ze společností rizikového kapitálu Hunter Biden, jejíž největším akcionářem je Bank of China. Joe Biden údajně dostal 10 procent provizi za zprostředkování příslušných kontaktů.

Demokratický senátor Eric Swalwell z Kalifornie, člen „house intelligence“ (Stálý užší výbor pro zpravodajské služby), a má tak nárok na prohlížení nejtajnějších ze všech tajných dokumentů, byl odsouzen za roční styk s čínskou špiónkou jménem Christine Fang.

J e známý čínský hackerský útok na databáze amerického ministerstva financí a dalších institucí americké administrativy

Republikánský vůdce většiny Senátu Mitch McConnell je pod palbou za blahopřání Joeovi Bidenovi. Jeho manželka Elaine Chao má kontakty v čínských kruzích, kde hraje důležitou roli také Bidenova rodina

Do uvedení nového prezidenta USA 20. ledna tedy zbývá ještě dlouhých pět týdnů. Nikdo by neměl být překvapen, pokud bude novým americkým prezidentem ten starý. Tváří v tvář nejnovějšímu vývoji lze spekulace německých médií o „Donaldu Trumpovi ve vězení“ označit pouze za bizarní.     (Čtěte na stránkách AC24)


KDO JE PARAZIT? ..... Zdravím všechny příznivce i ne-příznivce CFP. Příznivce proto, že jsou, jak doufám, nad věcí a stále i v této těžké době používají selský rozum. A ne-příznivce proto, že s tím co je stejně nic neudělají. A to i přesto, že by se na hlavu postavili. Na jejich zodpovědnost je, na kterou stranu pomyslné barikády se nyní postaví. S těmi ne-příznivci souvisí i moje myšlenka: „Kdo je v dnešní době parazit? Bleskla mi hlavou poté, co jsem si přečetl dopis pana ředitele z Hospice Anežky České v Červeném Kostelci.

Kdysi dávno jsme se se ženou rozhodovali, kam budeme přispívat své zdaněné peníze, aby je ještě jednou někdo zdanil. U neziskovek jsme měli pocit, že ti, co je vedou, myslí na vlastní blaho (ne všechny) místo na ty, komu jsou peněžní a případně i nepeněžní dary určeny. A tak jsme hledali a nakonec i našli. Hospic Anežky České je prvním hospicem, který byl v ČR postaven. A stále je. Žije a pomáhá dodnes. Už 25 let.

Každý rok pan ředitel oslovuje dárce svým dopisem. Sděluje, co se jim povedlo a co je zase naopak trápí a kde by potřebovali pomoci. Letošní dopis nebyl výjimkou. Když jsem jej četl, informace v něm uvedené mne zasáhly. Bylo mi jasné, že tento článek musím napsat. A tím zveřejnit svůj pohled na to, kdo je v této zemi a obecně na planetě, pravděpodobně již mnoho desítek, stovek, ne-li tisíce let, parazitem.

V dopise, v jednom z jeho odstavců pan ředitel píše (s jeho svolením zveřejňuji):

„Dnešní mlha, nejen ta za okny, je obzvláště hustá. Každodenně na nás útočí číslo, kolik lidí včera zemřelo scovidem. Co to znamená scovidem? Tato formulace vytváří mlhu a nedává nám šanci na jasnou odpověď?

Do hospice jsme v posledních dnech přijali několik onkologicky nemocných pacientů v terminálním stádiu a vzhledem k tomu, že jsme povinni z nařízení Krajské hygienické stanice všechny pacienty testovat na covid, testovali jsme je. Někteří byli pozitivní, ale ještě před dalším kontrolním testováním za 7 dní někdo z nich zemřel. Do statistik se proto započítal mezi ty, kteří zemřeli s covidem. Skrz tu mlhu nevidím, proč se nedozvídáme každodenně, kolik lidí zemřelo s vysokým tlakem, cukrovkou, s chřipkou atd.? Opravdu žádnou z nemocí nechci zlehčovat, ale rád bych znal fakta a měl jasno.

Během psaní tohoto dopisu se za okny mlha částečně rozplynula a prosvítá světlo. Ovšem mlha, která děsí nás, omezuje na konci života naše pacienty tím, že jim ztěžuje smíření se svými blízkými, se svojí situací, popř. s Bohem. Když nyní píši o této těžké situaci, tak mi pracovní stůl osvítilo slunce jako znamení naděje a důkaz toho, že pro ně není žádná mlha dostatečně hustá. Tato naděje ve vítězství světla nás provází 25 let. Jsme Vám vděčni za Vaši podporu i za Vaše modlitby, abychom v této naději neochabovali. Tuto naději se snažíme zprostředkovat i pozůstalým.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Systém hraje zločinnou hru: Jak nás uchránit před účinnou léčbou? Starý vyzkoušený Isoprinosin. Vakcinace, nebo účinná léčba? Významný profesor o tom udělal studii. Proč to nesmíme vědět? Zdrcující video ..... VÁCLAV HRABÁK přináší zasvěcený pohled na podstatu zničujících korona-vakcín, a my připojujeme text profesora Berana pro laiky i odborníky, kteří nechtějí jako ovce pod jehlu

Systém s námi hraje hru, které už skoro nikdo nevěří, a přesto na ni všichni fascinovaně zírají. Nevěří tomu, ale zase hlodá pochybnost - kdyby to nebyla pravda, tak proč by o tom mluvili? A přitom je to vše jen laciný kouzelnický trik. A jako mnohé kouzelnické triky funguje, ale jeho podstatou je podvod.

Lékařský systém zcela selhal. Účinné léky proti Covidu ignoruje, dělá, že neexistují, takže. Lidé tomu sice většinově nevěří, ale přece nebudou užívat něco, co neexistuje. Absurdní tragikomické drama. Daň za „vyspělost“ lékařského systému, který před účinnými (ale bohužel levnými) léčebnými postupy „varuje“. O možné prevenci sice něco tuší, ale vlastně rovněž jako by neexistovala. A místo toho nabízí testování, izolaci a očkování. 

Opičí virus ... V současné době jsou nažhavená především dvě želízka ve vakcinačním ohni. Uměle vytvořený genetický materiál (mRNA) anebo geneticky modifikovaný opičí adenovirus (vektor). Slyšíme „vědce“ popisovat, jak jsou to úžasné a naprosto bezpečné metody. To, že po očkování jsou hlášeny šílené reakce, kolapsy s následnými úmrtími úplně zdravých lidí, to vlastně nevadí. Vakcíny testované na zdravých lidech do 55 let nyní budeme píchat ohrožené skupině 60+. A co že jsou vlastně ty vakcíny zač?

Vektorová vakcína – pokud si představíme, že buňky fungují přesně a bezchybně (tak jak je to nakresleno v nějaké vědecké knížce pro desetileté děti), pak by tyto vakcíny bezpečné být mohli“. Těmito primitivními poučkami pro děti nás krmí propagátoři vakcín od rána do večera.

Jenže vektorová vakcína znamená, že někdo vzal genetický materiál opičího adenoviru (který lidský imunitní systém nezná, takže se jím rád nechá nakazit), vystřihl z něj genetickými nůžkami geny, které jsou odpovědné za rozmnožování, a přidal k němu geny, podle kterých se vyrábějí obaly s tykadýlky covidu. Pak nechal nějaký „organismus“ (např. bakterii) vyrobit to, co v DNA naprogramoval. Tedy vytvořil jakýsi genetický hybrid, Chiméru (jak to sami tvůrci s výsměšnou ironií nazvali) – napůl opičí adenovirus, napůl koronavirus. A tento uměle vytvořený virus (s dalšími podpůrnými chemikáliemi, které budou provokovat imunitní reakci) si máme dobrovolně všichni nechat napíchat.

Pokud by všechno fungovalo ideálně, vakcína by lidský genom skutečně poškodit nemusela. Jenže lidské tělo funguje trochu složitěji než v dětských knížkách. Může nastat mnoho situací, které celý proces zkomplikují. Například u někoho zrovna probíhá nějaké skrytá viróza. Lidské buňky zrovna horečnatě přepisují nějakou genetickou informaci jiného viru, a při horečnaté aktivitě samozřejmě dochází k chybovosti. Úžasný deaktivovaný opičí adenovirus může zmutovat s druhým virem, a náhle obdrží gen, který mu umožní se množit. Opičí adenovirus, proti kterému člověk nemá přirozenou imunitu. Pokud něco takového testujeme na zdravých lidech v malém množství, tak není moc pravděpodobné, že k něčemu takovému dojde. Pokud však něco takového napícháme současně do stovek milionů lidí, může se stát úplně cokoliv.

Lék si může připravit každý ... Pak je tu mRNA vakcína – opět uměle vytvořená genetická informace, podle které buňky začnou produkovat část bílkoviny koronaviru, jenž bude provokovat imunitní systém k tvorbě protilátek. Nejde jen o to, že toto je v podstatě princip autoimunitních onemocnění (například alergií). Lidské buňky vyrábějí něco, proti čemu imunitní systém bojuje. Co to může udělat s lidmi, u kterých je predispozice k autoimunitním nemocem?

RNA nemá v principu příliš dlouhou životnost, v buňkách vzniká spousta vlastní RNA, která se postupně likviduje. Avšak co když se mRNA z této vakcíny potká s nějakým retrovirem? Retroviry jsou schopné z RNA vytvořit DNA, a ta už bude v buňkách přetrvávat dlouhodobě. Dalším rizikem u mRNA vakcín je to, že RNA je zabaleno do obalu, který snadno proniká do lidských buněk. Jenže tento obal může sebou vnést i další nečistoty, kterých je při výrobě vakcín mnoho.

Nyní již nikdo nepopírá, že koronavirus byl vytvořen uměle. V nějaké laboratoři si "kdosi" hrál s genetickými nůžkami a to, co (omylem či záměrně) následovalo, víme všichni. Nyní si další lidé hráli s genetickými nůžkami a produkt své hry chtějí napíchat do půlky lidí na planetě. Kdy se člověk poučí? Nebude příliš pozdě? Zmíněná rizika jsou však jen drobné příklady z velké škály možností, co se může stát. Současně vakcíny obsahují spoustu dalších látek, které mohou způsobit různá další fatální poškození. Základní otázka zní: Proč vlastně podstupovat tak ohromná rizika, když lze covid léčit úplně jednoduchým (a relatuvně levným) způsobem?

V zemích, kde není "vyspělé zdravotnictví", což znamená, že zdravotnictví neřídí farmaceutické lobby, (protože tam není tolik peněz, tak co by tam dělaly), se běžně používá účinná léčba covidu. V zemích Latinské Ameriky se ve 24 zemích používá k léčbě ředěný oxid chloričitý, který covid spolehlivě likviduje a umí vyléčit i lidi, které u nás připojujeme na ventilátor.

V Bolívii tuto léčbu přes odpor WHO (samozřejmě, globalistické "řešení" je přece jedině v očkování) schválil i parlament a prezident republiky. Na účinnost i bezpečnost existuje mnoho studií, do organizace Comusav, která tuto léčbu podporuje je zapojeno přes 4 000 lékařů. Jediné, co u nás o tom z médií však slyšíme je, že lékaři před touto léčbou varují. Lék si přitom může připravit každý v domácích podmínkách za několik korun sám (návod zde).

Jak se lékaři školí pro podvody s testováním, se můžete podívat na tajně natočeném krátkém videu zde. Jen pro silné žaludky...      (Čtěte na stránkách Protiproud)


Imám káže v německé mešitě: „Vánoce jsou urážkou Alláha!“ ..... Už dávno nepochybuji o tom, že nejpozději do roku 2050 bude z Německa chalífát. A samozřejmě nejen z Německa, bylo by totiž absolutně naivní si myslet, že islamizace se týká jen těch zemí, u nichž už je stále více patrná.

Ostatně, totéž si uvědomují i sami muslimové. Erdogan se nijak netají ambicí na založení jedné velké Osmanské říše, do níž již dávno započítává i Německo a Rakousko. Muslimové, žijící na území EU, pak stále více odkrývají své úmysly a to ruku v ruce s tím, jako jsou evropskou justicí pronásledováni islamofobové, zatímco muslimové jsou takřka nedotknutelní. Podpora islamizace západních zemí je tedy v plném proudu.

To ví ostatně i v Německu, kde si tamní muslimové mohou dovolovat stále víc, protože ví, že jsou mnohdy beztrestní nebo dostávají jen velmi směšné tresty ve vězení, z něhož nemá žádný muslimský vetřelec strach, považují jej spíš za jakési rekreační středisko, kde se ještě od svých soukmenovců mnohému přiučí.

Německy mluvící muslimská komunita zveřejnila video z loňského Štědrého dne, které je stále online na Youtube a nyní, před Vánocemi, stále více způsobuje rozruch na internetu. Níže se můžete podívat na video, ve kterém Abu Maher káže: „Vánoce jsou urážkou Alláha!“ (tím je myšleno, že jde o rouhání). Také říká, že muslimové nesmí přát nemuslimům „Veselé Vánoce“, to je totiž také rouhání.

„Německy mluvící muslimská komunita“ (DMG) je registrované sdružení, které se definuje takto: „Jako dlouholeté sdružení v Braunschweigu zastupujeme islám podle pochopení prvních tří generací po proroku Muhammadovi (mír a požehnání je na něm) a chtěli bychom učit islám na základě Koránu a Sunny (cesta Proroka) a jeho čistého poselství – našim bližním a společnosti. Je pro nás důležité, abychom všem zájemcům umožnili poznat hodnoty a normy, které islám vštěpuje člověku…“

Pod titulkem „Důležité!“ sdružení uvádí: „Jako muslimská komunita jsme součástí místní společnosti. Respektujeme právo Spolkové republiky Německo, ale zároveň trváme na našich základních právech, jako je svoboda náboženského vyznání a svoboda přesvědčení, a rádi bychom žili a nechali ostatní žít v míru a vzájemné toleranci jako každý občan.“

O tom, zda takové video přispívá k míru a vzájemné toleranci, si udělejte závěr sami. Nicméně, právě zde můžete vidět zářný příklad tzv. takíji – přetvářky. Navenek se tato komunita představuje coby „tolerantní“, v uzavřené komunitě však projevuje notnou dávku netolerance a nenávisti.     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Proč lidem vládnou narušené osobnosti? Je to důkaz nerozumu těch, kdo je volí, nebo to dokazuje, že svět je jiný než jsme si mysleli? ..... Drazí čtenáři, chtěl bych v následných dnech skrze několik článků, které se budou věnovat analýze dnešní doby, ukázat, že v lidské společnosti se vždy objevovaly silně narušené osobnosti, které vystoupaly na piedestal moci, jako zachránci lidu, aby v den uchopení moci (svého božství), se prokázaly, jako ta nejhorší volba lidu.

ANALÝZA PRVNÍ

Začnu citátem z písně slovenské skupiny TUBLATANKA, kterou zná celé ČESKOSLOVENSKO, která se jmenuje PRAVDA VÍŤAZÍ:

Svet je iný než som myslel Svet je smutne skutočný Prázdni ľudia chcú v ňom vládnuť Smejú sa nám do očí Žiadna pravda sa im nehodí

Mám velmi silný citový vztah k celé desce Tublatanky ŽERAVÉ ZNAMENIE OSUDU, protože to byla právě koupě této desky, která změnila mou životní cestu. Ti, kteří mne znají osobně, vědí co se při koupi stalo. O tom se zmíním až v budoucím čase.

ANO! Svět je jiný než jsem myslel

Od konce devátého roku svého života se věnuji zkoumání historie, příběhů, které jsou mnohdy upraveny vítězi své doby, a snažím se vyčíst z nich skutečné DĚJINY lidstva, jenž jsou ukryty právě v těchto PŘÍBĚZÍCH (HI-STORY= AHOJ PŘÍBĚH).

Dostal jsem se k mnoha výkladům „PROFESIONÁLNÍCH VYKLADAČŮ RŮZNÝCH NÁLEZŮ „, kteří nám svými STORY chtějí ukázat vývoj lidstva. Co už vám nikdy NEŘEKNOU, že je to podle zadání těch, jenž jejich práci PLATÍ. Je to zajímavý gulášek názorů na ten či onen nález, který se nakonec zpracuje do takzvaně jediné STORY (příběhu), který se jako NEOMYLNÁ PRAVDA prezentuje na školách a veřejnosti. Tyto STORY se pak musí student a veřejnost nabiflovat a kdo nejede na této písni „JEDINÉ PRAVDY„, je před většinovou společností NÁLEPKOVÁN a ZESMĚŠŇOVÁN, jako dnes UŽ oblíbeným označením, šiřitel konspiračních teorií, šiřitel FAKE NEWS!

Ptáte se asi, proč takový dlouhý úvod? Je to proto, že v samotné tvorbě slov hlavního jazyka národů, tedy dnes angličtiny, můžeme vidět ukrytou PRAVDU. Říká se tomu:

„SPRÁVNÉ POCHOPENÍ TEXTU“

Toto nám umožňuje správně pochopit, neboli analyzovat, i skryté vzkazy. Takové přemýšlení z nás ČINNÍ SVOBODNOU OSOBNOST, která po všem pátrá, vše zkoumá a toho DOBRÉHO SE PŘIDRŽÍ! Je to přesně ten způsob myšlení, který ke svému BÁDÁNÍ POTŘEBUJE NEZÁVISLÝ VĚDEC, který chce porozumět například vesmírným zákonům, aby jejich fungováním vysvětlil například co se odehrává uvnitř Slunce.

Tvorba slov není nahodilý proces. Jen pro ukázku použiji slovo GOD. Do češtiny se překládá slovem BŮH, dnes se všeobecně myslí, že je to zároveň slovo, které nám evokuje někoho, kdo STVOŘIL. Pokud se ponoříme do starodávných textů a budeme se snažit pochopit, v jakém smyslu používaly starověké národy toto označení, zjistíme, že význam tohoto slova znamená:

„MÍT NAD NĚKÝM AUTORITU“ (MOC)

To je od stvořitelských děl na míle vzdáleno! Přesto si dal někdo velmi záležet na tom, abychom to vnímali tak, jak se k tomu to slovu vytvářely odvozeniny. Například slovo GOOD, překládáme slovem DOBRÝ. Toto velmi podobné slovo má v nás lidech vytvořit emoci, že ten kdo má MOC, má autoritu, je vždy DOBRÝ. Protože se postaral, aby byl god (bůh), vždy spojen s myšlenkou na STOŘITELE nebe a Země. Tím, že to dnes takto vnímáme, interpretujeme myšlenky lidí starých kultur podle našich představ, ale ne podle toho, jak tvůrci textů dané slova skutečně mysleli. Toto nás zavádí na scestí a správné chápání skutečných dějů.

NĚKDO NÁM TAKOVÝM ZPŮSOBEM VYTVOŘIL STORY (příběh). Mají lidé rádi příběhy? Mají, tak proč bychom takový příběh kazili PRAVDOU.

Asi se ptáte, jak vám toto zkoumání pomůže k tomu, abychom rozuměli tomu, co se dnes kolem nás děje? To je dobrá otázka, kterou si vysvětlíme zítra, abychom pochopili o čem nám ta TUBLATANKA VLASTNĚ ZPÍVÁ, protože texty na celém albu byli autorovi slov záměrně vloženy do mysli samotným TVŮRCEM NEBE a ZEMĚ, tak jak mi to bylo před 14 dny odhaleno.

Pod článek do diskuze napište prosím, zda vás takové analýzy zajímají. Vím, že to mnozí zatím nebudou chápat, ale přichází čas, ČAS BÚRLIVÝ, jak o tom hovoří jiná skladba této oblíbené slovenské kapely, kde se vám budou pro vaše rozhodování tyto analýzy velmi hodit.

Kéž je s vámi samotná ruka Jehovy Boha, aby to byl On, kdo rozšíří váš obzor. Ve jménu Krále, Jehošuy Krista.     (Čtěte na stránkách Nejvíc Info)


Senátní výbor pro vnitřní bezpečnost Kongresu USA navrhl zřídit Výbor pro vyšetření podvodů při prezidentských volbách ..... Povolební bitva kolem podvodů při letošní prezidentské volbě se přesunula do federálního Kongresu USA. Senátní Výbor pro vnitřní bezpečnost 16. 12. 2020 uspořádal první ze série veřejných slyšení, kde mohli poškození voliči podat své stížnosti na průběh voleb. Už po prvním slyšení, během nějž byly prezentovány důkazy o převozu 270 tisíc falešných hlasů kamiony z New Yorku do Wiconsinu a o přeměně hlasovacích lístků odevzdaných pro Donalda Trumpa na hlasy započítané sčítacími stoji firmy Dominion jako hlasy pro Joe Bidena navrhl předseda bezpečnostního výboru Ron Johnson ustavení senátního výboru pro vyšetření podvodů při prezidentské volbě.

Senátní vyšetřovací výbory mají pravomoci orgánů činných v trestním řízení. V minulosti bylo ustaveno několik podobných výborů. Zvláštní vyšetřovací výbor, který vedle senátor Estes Kefauver např. rozkryl struktury americké mafie. Výbor si může vyžádat součinnost policejních složek, kterým může zadávat úkoly. Má právo nechat předvést a vyslechnout pod přísahou kteréhokoli občana USA nebo člověka nacházejícího se na území USA. Musí mu být vydány jakékoli dokumenty nebo důkazy, které si vyžádá. Na jeho žádost se pohlíží jako by ji vznesl soud. Odmítnutí vydat dokumenty nebo důkazy je federálním zločinem s trestní sazbou 5 let vězení. Podle sítě amerických lokálních novin The Epoch Times bude plénum federálního Senátu o návrh hlasovat ještě před vánočními prázdninami. Do konce tohoto týdne by měl být odhlasován návrh Výboru pro vnitřní bezpečnost, který má definovat navrhovaný rozsah vyšetřování. Poté by o ustavení vyšetřovacího výboru měli rozhodnout všichni senátoři.  Republikání, kterých je v současném Senátu 51, mají nyní v horní komoře Kongresu USA většinu. V doplňovacích volbách, které se konaly souběžně s volbami prezidenta uhájili 50 křesel ze 100. Ve dvou obvodech má 5. 1. 2021 proběhnout druhé kolo voleb. Pokud aspoň v jednom státě vyhraje republikánský kandidát, bude tato strana i nadále ovládat Senát. Závěrečnou zprávu o výsledcích vyšetřování musí po skončení práce vyšetřovacího výboru schválit plénum Senátu. Pokud si Republikáni udrží převahu, může skončit řada pachatelů volebních podvodů až na 5 let ve federálních věznicích.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Západ geneticky neznáša Rusko a vlastne všetkých Slovanov ..... „Pokračovanie v sankciách voči Moskve a Minsku svedčí o „systémovom prístupe“ Západu voči náro