17.9. 2021     Bude vynaloženo úsilí na realizaci světa bez jaderných zbraní? ..... Čína stále prosazuje úplný zákaz a důkladnou likvidaci jaderných zbraní. V únoru roku 1980 se Čína oficiálně zúčastnila konference o odzbrojení v Ženevě a aktivně podporovala vyjednávání a uzavírání příslušných smluv.

V červnu roku 1982 přednesl zástupce čínské vlády na druhém zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN projev o odzbrojení a navrhl, aby se Spojené státy a Sovětský svaz ujaly vedení v jaderném odzbrojení, a mezinárodní společenství tento návrh jednomyslně schválilo.

Dne 30. července roku 1996 Čína vyhlásila moratorium na jaderné zkoušky a 24. září téhož roku podepsala mezi prvními zeměmi komplexní smlouvu o zákazu jaderných testů.

Od prvního dne držení jaderných zbraní Čína prohlásila, že nikdy a za žádných okolností nebude první, kdo jaderné zbraně použije, a jednoznačně se zavázala bezpodmínečně nepoužívat ani nevyhrožovat použitím jaderných zbraní státům, které nevlastní jaderné zbraně, a zónám bez jaderných zbraní.      (AC24)


Pandemický zákon a vedoucí úloha ministra zdravotnictví ..... Obsah pandemického zákona je v jasném rozporu s ústavními principy právního státu. Proto musí zamířit před Ústavní soud ČR. Jakkoli, a hlavně rychle. Protože jeho aplikace začíná být opravdu hrůzná.

Několik měsíců účinnosti pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů) ukazuje, že politikové si schválili nový článek 4. socialistické ústavy – ten zakotvoval vedoucí úlohu komunistické strany, o které se nediskutovalo a diskutovat nesmělo. Pandemický zákon zakotvuje vedoucí úlohu ministra zdravotnictví, který může cokoli, kdykoli, bez Poslanecké sněmovny a bez Senátu, a bez jakékoli efektivní soudní kontroly. Jeho „Opatření“ jsou prohlašována za rozhodnutí, za které nese pouze politickou, nikoli právní odpovědnost. Tedy v překladu pro nás, obyčejné smrtelníky, je mu svěřena obrovská moc, za kterou nenese absolutně žádnou odpovědnost.

Tento zákon dále přímo vyhlašuje pandemickou pohotovost. Nic podobného se ale u nás zákonem nevyhlašuje. Zákonem bývá určen orgán, kterému se tato pravomoc svěřuje, a který také odpovídá za sledování aktuálního stavu, a jakoukoli pohotovost včas ukončuje či prodlužuje. Pandemickou pohotovost však vyhlásil přímo pandemický zákon, a její zrušení mají opět v rukou pouze politikové, žádný orgán. A politikové nekonají, i když už dávno konat měli. Dne 14. září 2021 máme 25 potvrzených případů pozitivních (nikoli nemocných) lidí za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel, a 43 případů za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel (!!!!!!!!!!!!!!!!). Tato čísla neodůvodňují ani stav epidemie, natož pandemie. Milion testů dětí ve školách „odhalil“ 400 pozitivních (nikoli nemocných!) dětí. Nemáme tu už dávno pandemii, nemáme tu dokonce ani epidemii. Nikdo si toho nevšímá, protože moc podle pandemického zákona je přece tak sladká!

Máme tu zkrátka nový virus, který tu prostě je a bude. A díky němu překotně přijatý pandemický zákon, který se vymyká absolutně všemu, na čem stojí principy právního státu. To přijetí zákona proto stručně připomeňme. Poslanecká sněmovna zrušila ke dni 11. dubna 2021 nouzový stav. Tento tehdy jedině správný krok však následně stejná sněmovna absolutně popřela přijetím pandemického zákona, který tento „nouzový stav“ zavedl patrně navždy, a právně je takovým paskvilem, že by za normálních okolností nemohl vůbec projít. Byl přijat „z vyděšení“, které bylo a je cíleně budováno, a můžeme jen spekulovat, zdali zrušení nouzového stavu nemělo napomoci tento zákon, který byl doposud jako nepřijatelný v šuplíku, přijmout.

Tímto zákonem se totiž svěřila neskutečná moc do rukou jednoho člověka, a to ministra zdravotnictví. Tato moc přikazovat cokoli kdykoli komukoli mimo sněmovnu a senát je navíc naprosto nekontrolovatelná, protože od soudů přichází revize jeho opatření pozdě – buď platí už dávno nová, často ještě horší, a zpětné konstatování nezákonnosti je lidem i firmám naprosto k ničemu. Tedy soudní přezkum jako by nebyl.

Lidé také nemohou jakkoli iniciovat revizi trvání stavu pandemické pohotovosti tímto zákonem vyhlášené, a orgán, který by za to odpovídal, nebyl ustanoven, stejně jako nebyly nijak stanoveny podmínky ani rámcové meze trvání této pandemické pohotovosti. Zrušení stavu pandemické pohotovosti si nechali v rukou zase jen politikové. Ti nekonají, i když by konat měli, a neexistuje dnes právní cesta, která by je konat přinutila, nebo jejich nečinnost nahradila výrokem někoho jiného – třeba soudu. Nicméně i to by bylo problematické, protože ani k tomu nebyly dány ony meze – protože podmínky trvání pandemické pohotovosti v zákoně prostě neexistují. Za stav pandemické pohotovosti lze proto vydávat i situaci za uvedených minimálních počtů pozitivně testovaných (nikoli nemocných!) lidí.

Pandemický zákon sám tedy vyhlásil stav pandemické pohotovosti, což je zcela nestandardní (nic podobného, např. povodňová pohotovost, se přímo zákonem nevyhlašuje, zákon pouze upravuje proces), podmínky ani meze této pandemické pohotovosti pro jistotu nestanovil vůbec, neurčil ani žádný orgán, který by tento stav monitoroval a kontroloval, a zrušení pandemické pohotovosti svěřil politikům, nikoli nějakému jasně odpovědnému orgánu. A k tomu nezakotvil absolutně žádnou cestu právní obrany před nečinností politiků.

V překladu pro smrtelníky – politikové absolutně veškerou moc nechali ve svých rukou, pojistili si, že pro aplikaci této moci nemají absolutně žádné meze, a jejich nečinnost nemůže nikdo ničím nahradit. Opatření, vydávaná na základě tohoto zákona, podléhají formálně soudnímu přezkumu, ale proces je nastaven tak, že soudní přezkum přichází zpětně po pár týdnech, tedy je absolutně k ničemu. Tedy je formálně zakotven, ale jako by zakotven pro svou absolutní neúčinnost nebyl.

A perličkou je, že politikové razí, že za škody tímto vším způsobované, a to v řádu miliard, nikdo neodpovídá. Ona opatření jsou prý totiž rozhodnutím politickým, nikoli právním (!!!!!!). A zde hmotná odpovědnost, prý, žádná není. Už se těším, až za politická rozhodnutí budu vydávat rozhodnutí starostů a členů obecních zastupitelstev, která dnes posílají státní zástupci před soud za milióntiny těchto částek, protože prý porušili povinnosti při správě cizího majetku, nebo dokonce, podržte se, svým nezákonným jednáním způsobili obci prospěch.

Opravte mne, zda se mýlím – ministr zdravotnictví to ale přece neplatí ze svého, ale z našeho, tedy ze státního rozpočtu… Jedná tedy hospodárně, když zaplatí milion testů pro žáky, aby identifikoval 400 pozitivních (nikoli nemocných) dětí? A když byl před hloupostí a zbytečností tohoto kroku varován?     (Čtěte na stránkách Jany Zwyrtek Hamplové)


Německý kardinál: „Polsko není dítě, které by mělo být káráno neschopnými politiky ze Západu“ ..... Kardinál Gerhard Ludwig Muller se v rozhovoru pro Katolické rádio Maryja dotkl současného konfliktu hodnot uvnitř Evropy a tlaku Západu na Polsko a Maďarsko.

„Žijeme v tragické frašce, v níž evropské instituce kritizují Polsko a Maďarsko ve jménu evropských hodnot. Tyto takzvané ‚hodnoty‘ vytvářejí právo vraždit nenarozené děti nebo měnit pohlaví,“ řekl. Müller poukázal na to, že pokud jsou takové zákony považovány za evropské hodnoty a pokud jsou napadány země, které stojí za ochranou života před početím, pak je celý systém morálních hodnot postaven na hlavu.

Rovněž se domnívá, že přístup západní Evropy k Polsku je skandální. Kardinál zdůraznil utrpení Polska ve jménu svobody, právního státu a demokracie v posledních 200 letech.

„Považuji za velkou nespravedlnost, že lidé na Západě, kteří nemají ani ponětí o tom, co se v Polsku děje, a dostávají od institucí EU obrovské sumy peněz, kárají polské občany. Vyzývám každého Poláka, aby nedovolil takovou domýšlivost a beztrestnost,“ řekl.

„Polsko není dítě, které by mělo být káráno neschopnými politiky ze Západu,“ prohlásil kardinál.

Podle Müllerova názoru je to Polsko, kdo si zachoval svou kulturu, jazyk, etnickou identitu a katolickou víru, která se stala závazným srdcem národa.

Zdůraznil také, že tlak EU vyvíjený na Polsko prostřednictvím vydírání s využitím fondů EU by neměl probíhat.

Kardinál poukázal na to, že tyto prostředky nejsou penězi evropských politiků, ale spíše evropských daňových poplatníků.

Zdůraznil, že Poláci jsou jako svobodní občané schopni demokraticky přijmout nebo odmítnout vládu – žádný evropský tribunál ani politici nemají morální právo říkat Polákům, že hlasovali špatně. Proto se podle jeho názoru evropští politici budou snažit Poláky zastrašovat tak dlouho, dokud budou volit podle svých preferencí.

Kardinál zdůraznil, že je nezbytné utvářet řádné vztahy mezi lidskou důstojností a světem jako takovým.

Nelze například říci, že by lidé měli umírat, aby zachránili klima. Zdůrazňoval, že lidé jsou nejdůležitějšími Božími výtvory a vesmír byl utvářen tak, aby sloužil lidstvu.     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


JUDr. Harabin pevne verí, že nová po-covidová vláda zavedie tresty smrti a bude retroaktívne stíhať súčasných vládnych a covidových zločincov, podľa vzoru Norimberského tribunálu ..... Štefan Harabin sa v relácii Infovojna vyjadril k závažnej téme. „Vzhľadom na to, čo toto hovädo, Lengvarský, robí, treba sa do budúcnosti vážne zaoberať, že sa zavedie trest smrti za takéto genocídne konanie, ktoré tu predvádza tento Pinochet. Myslím si, že teraz je opodstatnené povaliť retroaktivitu a zaviesť trest smrti za genocídu národa,“ povedal.  

Žilinka podľa Harabina katastrofálne zlyháva ... Generálny prokurátor Žilinka by mal podľa Harabina konať, pretože dôkazov o apartheide a nátlaku na občanov v súvislosti s nezákonnými pandemickými opatreniami je mnoho. Povinné rúška pre deti aj dospelých, nátlak na očkovanie, atď. „Kde je trestné oznámenie na Mikasa za zneužitie právomoci verejného činiteľa?“ pýta sa bývalý minister spravodlivosti v Infovojne.

Štefan Harabin spomína prípady, kedy mu ľudia písali, že od nich napríklad pred operáciou vyžadovali negatívny covid test. Bývalý sudca upozorňuje, že v takom prípade ide o trestnú činnosť lekárov a treba na nich podať trestné oznámenie. Harabin sa v tejto súvislosti pustil opäť aj do Maroša Žilinku a pýta sa, či o tejto trestnej činnosti nevie. Podľa bývalého kandidáta na prezidenta je nehoráznosťou, že Žilinka sám od seba už dávno nekoná.

Harabin pripomína Norimberské procesy ... Následne prechádza bývalý predseda Najvyššieho súdu k ešte vážnejšej téme. V reakcii na očkovanie detí na Slovensku by sa podľa neho mal obnoviť trest smrti. Harabin pripomína norimberské procesy. Pripomína aj to, že aj tam sa všetci vyhovárali, že len plnili pokyny vlády. Harabin upozorňuje, že systém retroaktivity sa aj vtedy aj tak prelomil, pokiaľ išlo o trestnoprávnu zodpovednosť.

„Vzhľadom na to, čo toto hovädo, Lengvarský, robí, treba sa do budúcnosti vážne zaoberať, že sa zavedie trest smrti za takéto genocídne konanie, ktoré tu predvádza tento Pinochet,“ hovorí v Infovojne Harabin. Okrem toho si myslí, že keď už raz na Slovensku neoprávnene povalili systém retroaktivity (pri amnestiách – kvôli jednej osobe), „tak myslím si, že teraz je opodstatnené povaliť retroaktivitu a zaviesť trest smrti za genocídu národa,“ hovorí bez okolkov.

Bývalý minister spravodlivosti následne upozornil, že aj po druhej svetovej vojne, keď sa rôzni vedci a lekári vyhovárali na to, že len poslúchali pokyny, aj tak boli braní na zodpovednosť. „Kde inde chceme uvažovať o znovuzavedení trestu smrti, keď nie v tomto prípade?“ pýta sa Harabin. „Veď ide o likvidovanie nášho národa, našich občanov!“ hnevá sa bývalý minister.

Genocída aplikáciou experimentálnych roztokov ... K linku so záznamom rozhovoru na Infovojne pripojil na sociálnej sieti štefan Harabin aj text: „Nemožno ponechať bez trestnoprávnej zodpovednosti Čaputovú, Matoviča, Kollára, Hegera, Lengvarského, Mikasa a spol. Som presvedčený, že post-Covidová spoločnosť na Slovensku, pokiaľ bude jej ambíciou nástup práva a spravodlivosti, bude musieť zaviesť do Trestného zákona trest smrti aj retroaktívne na genocídne prípady ťažkých a smrteľných následkov spojených s vakcináciou experimentálnymi roztokmi.“     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Změna klimatu v osnovách ..... Dnes jsem se doopravdy dožrala. Dělala jsem s dcerou test pro 7. třídu z dějepisu, jen tak, abychom věděly, jak na tom jsme. Byla tam otázka, zda HLAVNÍ příčinou stěhování národů byla změna klimatu v Asii, údajně způsobená výbuchem sopky. Naštvala mne už samotná formulace otázky. Nemohla být položena např. takto: Jednou z příčin stěhování národů bylo zhoršení podmínek k životu z řady důvodů a hledání úrodnější oblasti? Daly jsme odpověď Nepravda, protože protože to prostě NENÍ pravda. A ejhle, jaké bylo naše překvapení při vyhodnocení:

Protože mám téhleté stupidní indoktrinace plné zuby, rozhodla jsem se, že si teda budu ve škole hned od plic stěžovat. Netvrdím vůbec, že změna životních podmínek nebyla JEDNOU z příčin, ale od školy očekávám (a možná to je vážně příliš), že bude věci dávat do souvislostí. Já si ze svých školních let pamatuju stěhování národů jinak. Ověřila jsem si to např. v prezentaci z Masárny:

ZŠ Úvaly uvádí ve svých materiálech následující:

Pátrala jsem i po výbuchu oné sopky, protože to mohlo být něco, o čem jsme se třeba ještě neučili, přece jen mám svá léta a do školy jsem chodila v pravěku. Našla jsem následující informaci:

Pokud by chtěl někdo vědět, jaký rok byl v dějinách lidstva tím nejhorším a přinesl největší zkázu, vědci po dlouhém zkoumání tímto letopočtem označili rok 536. Skupina odborníků pod vedením historika Michaela McCormicka z Harvardovy univerzity totiž na základě analýz vzorků ledovce ze švýcarských Alp potvrdila, že právě v roce 536 silná erupce sopky na Islandu způsobila obrovský pokles teplot, neúrodu, hladomor, hospodářskou stagnaci a epidemie chorob. Informoval o tom časopis Science Magazine.

Jinou sopku, natož v Asii, jsem nenašla. Je možné, že jsem hledala špatně a pak jsme samozřejmě za blbečka já.

Dobře, když bychom na teorii sopky (sice byla na Islandu, ale co už, to je „skoro v Asii“) přistoupili, a ostatně proč ne, tak máme pevné datum – rok 536. Obecně se ale uvádí, že stěhování národů nastartovali Hunové. Ti ovšem byli v Evropě ve 4. století a troku 451 byl Attila poražen v bitvě na Katalaunských polích! Sakra, začínám mít učitelů a celého nablblého českého školství vážně, ale vážně čím dál tím víc plné zuby!

Na druhou stranu jsem se dozvěděla, že se na sopky a změnu klimatu dá svést leccos. Třeba zánik Římské republiky, jak jsem se dočetla v Abíčku. Tak aby zase nějaká brzo bouchla a mohli jsme říct, že kvůli tomu a změně klimatu je všechno v pytli.     (Čtěte na stránkách Stav bez nouze)


Zákonodárci v USA chtějí zmrazit financování „nezodpovědného“ výzkumu, který zahrnuje experimenty s viry ..... Američtí zákonodárci z obou stran v pátek představili návrh zákona, jehož cílem je zmrazit na pět let financování výzkumu zaměřeného na zesílení funkčnosti virů (tzv. výzkum gain of function) (v rámci tohoto výzkumu se genetickou manipulací uměle zesiluje biologický účinek virů, např. přenosnost, okruh hostitelů apod., pozn. red.) z peněz daňových poplatníků.

Legislativu nazvanou Pausing Enhanced Pandemic Pathogen Research Act (Zákon o pozastavení výzkumu rozšířených pandemických patogenů) předložili republikánští kongresmani Mike Gallagher a Buddy Carter a demokrat Henry Cuellar.

Podle tiskového prohlášení zákonodárců je návrh zákona reakcí na nedávný článek serveru The Intercept, který naznačil, že Spojené státy financovaly v čínském Wuchanském institutu virologie (WIV) výzkum zaměřený na zesílení funkčnosti virů, který podle mnohých mohl vést k probíhající pandemii viru KS Číny (Komunistické strany Číny).

Odborník na infekční nemoci a ředitel Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) dr. Anthony Fauci se po zveřejnění dokumentů stal středem zájmu médií a politických představitelů. Dokumenty podrobně popisovaly využití federálních peněz zdravotnickou organizací EcoHealth Alliance se sídlem v USA k financování výzkumu netopýřího koronaviru ve wuchanském virologickém institutu.

Kritici tvrdí, že dokumenty ukazují, že Fauci uvedl Kongres v omyl, když opakovaně tvrdil, že Národní institut zdraví (NIH) nikdy nefinancoval kontroverzní výzkum v laboratoři ve Wu-chanu.

„Věděli jsme o nebezpečí výzkumu gain of function, ale Národní institut zdraví a dr. Fauci jej v Americe i v zámoří nadále financovali,“ uvedl Carter v prohlášení. „Je to něco, co jsme nikdy neměli dovolit bez řádného dohledu a bezpečnostních protokolů.“

„Stále přibývá důkazů, že covid-19 pochází z Wuchanského institutu virologie, jehož výzkum financovali američtí daňoví poplatníci. Musíme zdvojnásobit naše úsilí, abychom zabránili nezodpovědnému výzkumu a ochránili naše komunity před budoucími pandemiemi. Náš návrh zákona zabrání tomu, aby se prostředky daňových poplatníků používaly k provádění výzkumu gain-of-function, dokud nezajistíme zavedení řádných bezpečnostních standardů,“ dodal Carter.

Gallagher v podobném duchu prohlásil, že „přesvědčivé důkazy naznačují, že právě tento výzkum mohl způsobit smrtící pandemii, která rozvrátila svět“.

„Zatímco pokračujeme ve vyšetřování původu covidu-19, USA by měly – přinejmenším – pozastavit veškeré financování tohoto nebezpečného výzkumu, dokud nepochopíme, jakou roli hrál v této pandemii. Jsem hrdý na to, že mohu podpořit legislativu poslance Cartera, která právě toto umožňuje,“ uvedl republikánský zákonodárce ve svém prohlášení.

Kongresman Cuellar zdůraznil dopad pandemie na ekonomiku a na vzdělání a také na veřejné zdraví.

„Výzkum gain-of-function byl přímo spojen s rozbuškou pandemie koronaviru (wuchanským virologickým institutem). Zákon o pozastavení výzkumu rozšířených pandemických patogenů je nejlepší cestou, jak zajistit, aby se prostředky amerických daňových poplatníků nedostaly do nesprávných rukou,“ uvedl.

Minulý týden Gallagher vyzval Fauciho k rezignaci s tím, že nedávno zveřejněné dokumenty ukazují, že lhal o americké podpoře výzkumu zaměřeného na zesilování funkčnosti virů.

„Tyto dokumenty jsou kouřící zbraní, která ukazuje, že nejenže zamlčoval, ale že také lhal americkému lidu o podpoře tohoto riskantního výzkumu ze strany své organizace,“ uvedl v prohlášení.

Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová ve čtvrtek naznačila, že Bidenova administrativa Fauciho nadále podporuje.     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)


Šéfka Trikolóry (TSS): Stůjme hrdě a pevně. S EU to jde jenom k horšímu. Čím nás mohou sousedé inspirovat? Euro si strčte za klobouk. Kde je vůle, tam je cesta. Lakmusový papírek na politiky. Pojďte spolu s námi hájit české zájmy ..... ZUZANA MAJEROVÁ ZAHRADNÍKOVÁ bilancuje naše členství v EU, vyzývá k pevnému postoji a naznačuje, kudy bychom se měli v tuto chvíli vydat, abychom jako národ přežili

Už v roce 2003 jsem hlasovala proti vstupu České republiky do Evropské unie a na mém negativním pohledu na její fungování se za těch uplynulých osmnáct let nic nezměnilo, a když, tak pouze k horšímu.

Tahle „bruselská“ instituce trpí deficitem demokracie, a naopak si doslova libuje v přebytku byrokracie. Evropská unie je dnes zcela pod vlivem levicové agendy a levicových politiků, jejichž pomatené nápady vedou celý náš kontinent k úpadku. Ať pomyslíme na cokoliv, prakticky všechno se v Evropské unii sune špatným směrem: migrace, multikulturalismus, klimatický alarmismus, měnová politika, zasahování do suverenity národních států.

Naprosto zásadní problém ... Ten nám čím dál víc narůstá s ubíhajícím časem. V roce 2004 jsme na základě výsledku referenda z roku 2003 vstoupili do úplně jiné unie, než ve které se nacházíme dnes. Lisabonská smlouva a další vývoj EU natolik změnily podmínky našeho členství, že jedinou poctivou cestou je znovu se občanů zeptat, zdali v takovéto unii chtějí nadále setrvávat. Bylo by proto jedině správné, poctivé a rozumné vyhlásit nové referendum, a je mi úplně jedno, zdali se formálně bude hlasovat o otázce našeho setrvání či naopak vystoupení. Důležitý je výsledek. A nikdo jiný než občané České republiky nemá právo za ně rozhodovat. Čímž myslím především všechny naše eurofilní politiky, kteří se hlasu vlastních občanů bojí jako čert kříže.

Tohle všechno je jasné, ale na druhou stranu musíme být realisté. Už víme, jak neuvěřitelným způsobem bruselské struktury při brexitu cvičily s Velkou Británií, která je na rozdíl od nás světovou velmocí, a také víme, že naši „vlezdobruselisté“ virtuózně ovládají všechny techniky, blokace, zatáčky i obstrukce jak lidové hlasování znemožnit. Navíc, nejsme Švýcarsko a nemáme jeho banky a nejsme ani Norsko s jeho ropou.

Máme ale něco jiného

Můžeme se opřít o naše spojenectví v rámci skupiny V4+, tedy o Polsko, Maďarsko a Slovensko, a to znaménko plus znamená, že podobně uvažují i další země, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko… Ostatně právě příklad Orbánova Maďarska či Kaczyňského Polska je inspirativní ukázkou jak vůči uzurpátorské svévoli EU postupovat. Něco ve smyslu: „Říkejte si v Bruselu, co chcete, my si to stejně uděláme po svém.“

To, že cesta k referendu je obtížná a dlouhá, ale neznamená, že musíme odevzdaně čekat se založenýma rukama. Existuje dost mezikroků, které můžeme zrealizovat prakticky hned a které naší zemi navrátí více suverenity. Stačí k tomu dobrá vůle. Samozřejmostí je zachování české koruny. Náš závazek přijmout euro byl hloupý a nedomyšlený, navíc i v případě eura platí, že dnes toho o něm víme mnohem více než před 18 lety. Neexistuje žádný důvod, proč bychom měli ručit za dluhy jižních zemí eurozóny či proč bychom měli přispívat na vysoké důchody tamních seniorů, s nimiž se penze našich lidí ani nedají srovnávat.

Další zhůvěřilost ... Tou je, že téměř 60 procent zákonů nám oktrojuje EU a my je musíme, zdůrazňuji musíme, takzvaně implementovat. Jinými slovy, o našich věcech si nerozhodujeme sami, rozhodují za nás v Bruselu, respektive v Berlíně. Řešením je nadřazení našich zákonů nad směrnice EU. Není pravda, že to nejde. Kde je vůle, je i cesta. Máme dobrozdání několika významných českých ústavních právníků, že stačí docela malá úprava naší Ústavy. Že se to v Bruselu nebude líbit? No a co? Tak půjdeme do sporu.

Pro takovou úpravu naší Ústavy navíc mohou hlasovat i politické strany či politici, kteří nejdou tak daleko, aby v programu měli přímo vystoupení z EU. Bude to takový hezký test, svého druhu lakmusový papírek. Bude krásně patrné, kdo v našem parlamentu zastupuje české občany a kdo bruselské samozvané byrokraty. Nevím, jak to máte vy, ale já chci rozhodně žít v suverénní České republice, a ne v jakési unijní provincii či gubernii.

Chci hájit české národní zájmy, a ne imperiální zájmy někoho úplně jiného. 

Autorka je poslankyní a předsedkyní volební formace Trikolóra Svobodní Soukromníci.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Zapomenuté výročí slavného vítězství nad muslimy. Které proslavilo českého vojevůdce! ..... Dnes je významný den - spojené armády Rakušanů, Poláku, Čechů, Moravanů, Slezanů a Němců s podporou malých oddílu z různých evropských zemí porazili muslimskou invazi u Vídně roku 1683. Bohužel velice málo naších spoluobčanů ví, že jedním z nejvyšších a nejschopnějších velitelů obrany Vídně byl i český vojevůdce polní maršál hrabě Kaplíř.

Autor jeho životopisu, profesor Miltner, píše: K nemnohým výtečníkům, jimiž se národ český může honositi v nejsmutnější době dějin svých (od polovice 17. až do polovice 18. věku), řadí se důstojně Kašpar Zdeněk hrabě Kaplíř, jehož zásluh si vrstevníci vysoce vážili, jenž však u nešetrného potomstva upadl skoro v úplné, ač nezasloužené zapomenutí. Pokládajíce obnovení památky slavného toho obránce Vídně proti Turkům za vlasteneckou povinnost, chceme se pokusiti o částečné plnění její následujícím životopisným nástinem, který snad jiné badatele na hraběte Kaplíře upozorní a k dalšímu bádání povzbudí. Hrabě Kašpar Zdeněk Kaplíř pocházel ze starožitného a rozšířeného rytířského rodu českého.     (Čtěte na stránkách Česko bez cenzury)


Už i Škodovka jde do biomasového podvodu ..... Automobilka Škoda Auto se se chystá zmodernizovat tepelné zdroje, aby minimalizovala produkci oxidu uhličitého. Problém ale je, že o snížení emisí půjde jen na papíře. Hlavní roli totiž hraje údajně bezemisní biomasa.

Mladoboleslavská teplárna bude jeden nový kotel a další dva projdou modernizací. Všechny tři pak budou spalovat biomasu, naopak uhlí, které dnes teplárna spaluje ze 70 procent, jako palivo skončí. Zdánlivě to vypadá idylicky. Realita je ale úplně jiná. Zakopaný pes je v této formulaci, která se objevila v médiích:

Biomasu jako palivo firma upřednostnila, protože podle platné legislativy má na rozdíl od plynu nulové emise oxidu uhličitého.

A to je právě ono. Ve větě si všimněte slovního spojení – podle platné legislativy. Ve skutečnosti totž samozřejmě spalování biomasy emise produkuje. Je neuvěřitelnou lží a podvodem, že i legislativa neustále tvrdí opak.

Zejména proto, že nejde zdaleka o jediný problém biomasy. Už jsem o tom psala několikrát, ale s dovolením to nejdůležitější napíšu znova.

Čím více tepláren a elektráren bude spalovat údajně bezemisní biomasu, tím více lesů se bude kácet. V Evropě jich samozřejmě ani tolik není, takže se budou kácet zejména v Americe, severní i jižní včetně Amazonie, a taky někde na Sibři. Už se to ve velkém děje dnes. A dřevo se bude loděmi vozit po celém světě, aby se nasytily ty údajně superekologické teplárny a elektrárny.

Za oběť padnou miliardy stromů. Ty nové samozřejmě nebudou ani zdaleka dorůstat tak rychle, jako se budou ty vzrostlé pálit. Je to podvod a ekologická katastrofa. A měli by křičet všichni, kterým ekologie a klima leží opravdu na srdci.    (Čtěte na stránkách Alexandry Dítětové)


Elektrifikace dopravy je průšvih už nyní ..... Devastace osobní individuální dopravy pokračuje dle plánů Klause Schwaba mílovými kroky. Ten nedávno prohlásil, že lidstvo se bude v blízké budoucnosti přemísťovat třemi způsoby, přičemž ani jeden nepočítá s osobními vozidly. Ostatně zářijový autosalon v Mnichově přinesl nejvíce novinek v oblasti kol a elektrokol, které mají nahradit u méně majetných v blízké budoucnosti právě dosluhující automobily.

 Je otázkou, zda li nynější nedostatek čipů, díky kterému řada automobilek řeší zásadní problém s výrobou aut, není záměrem. V podstatě by mohl urychlit ukončení výroby spalovacích pohonných jednotek, přestože elektromobily jich nebudou mít rozhodně ve svých útrobách méně. Zároveň EU plánuje nesmyslné navýšení cen paliv, vybrané peníze údajně potřebujeme na snížení obsahu CO2 v ovzduší. Už nyní je navýšení ceny elektrické energie pěti až šestinásobně vyšší a tento nárůst na nás dolehne nejpozději po uplynutí tří dalších let.  Přitom Německo uspáváním jaderných elektráren, která má být dokončeno v roce 2022, CO2 neřeší a stále využívá uhelné elektrárny.

  Je to paradox. Jestliže Fukušima v Japonsku svým kolapsem přiměla Merkelovou & spol. k uzavření atomových kolosů schopných uspokojit hlad po elektřině, pak uhelné produkují CO2 mnohem více a přechod na plyn může být v závěru strategickým omylem, protože ho EU musí dovážet. U větrníků i u solárních panelů je tu zase komplikace s likvidací použitých komponentů, kompozitové vrtule v Německu zahrabává buldozer do země, protože nikdo neví, co s nimi. To je také zvláštní druh ekologie. Fukušima  byla v prostoru s aktivní seizmickou činností a na pobřeží, takže obrovká rizika jejího poškození byla vcelku přirozená. Na rozdíl od elektráren na území Německa.

  Již zmiňovaný Klaus Schwab také prohlásil, že elektřiny bude nedostatek i na normální život, natož na dobíjení aut. Nemusíme být Schwabem, abychom si to nespočítali. I proto se nestačíme divit nesmyslnosti snahy likvidovat spalovací motory. Němci jsou však neústupní a jejich koncern VW patří k nejpřipravenějším v přechodu na výrobu vysavačů s volantem. Bude zajímavé sledovat, jak ke zvyšování evropských cen energie přistoupí její naši producenti. Lze doufat, že odpoví ochranou českých spotřebitelů a ve spolupráci s vládou podrží cenu na nižší úrovni, než kolik budou platit Němci. Reálnější se však zdá být jistota zásadních problémů, které budou končit blackoutem či častým vypínáním sítě napříč kontinentem. Ostatně už jsme k němu měli několikrát blízko, to i přes to, že dosud je k zásuvce připojených jen pár aut.

  Pokud se ptáte, který jako jediný z našich politických subjektů má ve svém programu co nejrychlejší přechod k elektrifikaci dopravy a je tím zelenější než třeba Piráti, je to ODS, potažmo koalice Spolu. Jestliže odnož ekologických evropských Zelených Piráti cuknuli zpět a mají radši jiné, byť také dostatečně zvrhlé priority, pak ODS zábrany nemá. Je to další důvod, proč nelze koalici Spolu dát hlas. Fiala zezelenal a s ním i tato kdysi pravicová strana, která se momentálně hlásí k ideologii ultralevicových Zelených. Jestliže Schwab ve své knize, nakonec i v realitě, odsuzuje Evropany k naprostému omezení volného pohybu, a ještě si uvědomuje, že i tak bude nedostatek předražené elektřiny, je třeba se ptát, proč mu politici naslouchají? Co je nutí ztratit rozum, přehled a hrdost, když přitakávají tomuto bláznovi?

  ODS je svou rétorikou prezentovanou předsedou Fialou největším zklamáním, které kdy mohla svým voličům přinést. Přestože ji některé agentury vytvářející předvolební výzkumy favorizují, doufejme, že pohoří. Představa spojení Spolu, Pirátů a STAN je skutečně děsivá. Chcete li si tedy zachovat naději na to, že budete i nadále používat osobní automobil, pak velmi pečlivě zvažujte, komu dáte svůj hlas. Piráti devastují Prahu a nové vedení města bude stát dost peněz vrátit městu lepší průjezdnost. ODS s partnery chtějí spěchat k zelené budoucnosti v elektromobilech. Takže tady nám automilcům a motoristům pšenka nepokvete. A protože řídí velká část Čechů a Moravanů, mělo by nás to proti nim spojit. Nebo Vám je to jedno?     (Čtěte na stránkách iNadhled)


Děláte si legraci z LGBTQ, jiných etnik nebo muslimů? Pak jste podle EU hrozbou, proti níž je třeba bojovat… ..... Jistě i vy už jste někde narazili na vtipy o LGBTQ a 120 pohlavích nebo o invazistech, které nám sama EU prezentovala jako doktory a inženýry (což považuji za vtip století).

Ovšem v EU seznali, že tyto vtipy podrývají “liberální demokracii” a jsou tudíž velkou hrozbou. K čemuž lze jen dodat, že sama liberální demokracie je hrozbou pro skutečnou demokracii, neboť demokracie s přívlastkem je vždy jen totalitou. Tedy ano, liberální demokracii je třeba zlikvidovat a místo ní nastolit demokracii bez přívlastků. Takže, vážení, ne abyste se příště podobným vtipům smáli či je snad šířili, taky by vás mohlo Al Hamajdovo komando stíhat za předsudečnou nenávist…

Evropská komise dnes v obsáhlé zprávě tvrdí, že nacionalisté a kritici imigrace používají humor jako zbraň k podkopávání otevřených společností. Memy, ironie a vtipy o migrantech a LGBT osobách jsou mimo jiné těmi projevy, které jsou v Bruselu, vnímány jako vážné hrozby, proti kterým je třeba bojovat.

“Humor se stal ústřední zbraní extremistických hnutí zaměřených na podkopávání otevřených společností a snižování prahu pro použití síly,” tvrdí mimo jiné zpráva s názvem “Už to není vtipné, krajně pravicoví extremisté používají humor”.

Zpráva také tvrdí, že nihilistická forma humoru zaměřená na etnické a sexuální menšiny je považována za inspiraci pro násilné fantazie – a možná i činy – a že používání humoru například na Facebooku a dalších sociálních médiích je záměrnou strategií jak způsobit škodu dotčeným skupinám a pak to popřít.

Není jasné, proč by například vtipy namířené proti etnickým nebo sexuálním menšinám byly nebezpečnější než humor, který si dělá legraci z bílých Evropanů (ten je samozřejmě v pořádku), ale autoři zprávy EU se domnívají, že tento konkrétní typ humoru – proti menšinám –  je něco, co může vést ke skutečným násilným činům.

Dále tvrdí, že “pravicoví extremisté skrývají svá misantropická poselství, aby popírali zlomyslné úmysly nebo ochotu ublížit “ a že “digitální subkultury bez jasného organizačního centra ztěžují zákonodárcům a těm, kdo jsou u moci, boj s těmito disidenty.”

Dále v EK odkazují na významného židovského komunistu Saula Alinského, který tvrdil, že “s pomocí humoru je akceptováno mnoho, co by bylo odmítnuto, pokud by to bylo prezentováno vážně”.

“Pravicoví aktivisté se poučili, že smích je velmi důležitý při posilování kolektivní identity a při  sdělování jejich postavení vůči cizincům. Přeformulovali předsudky a zamaskovali je vtipným jazykem, souhra mezi nenávistí a zábavou v bídě údajně podřadných skupin je zlatým vláknem v celé historii krajně pravicových hnutí,” tvrdí zpráva s tím, že humor je důležitou zbraní skupin, jako jsou Ku Klux Klan, NSDAP, Pegida a současná evropská identitářská hnutí.

Autoři zprávy EU jsou obzvláště znepokojeni tím, že moderní nacionalistické skupiny používají přeshraniční humor a satiru jako “ústřední zbraň v boji proti liberální demokracii”. Kromě toho panují velké obavy, že na internetu vzkvétá politicky nekorektní jazyk a postoje a také charakterizují humorně vyjádřenou neochotu vůči současnému mocenskému establishmentu.

“Zvláště kulturně citlivý jazyk byl zesměšňován vulgárními výrazy, aby vytvořil všeobecnou averzi k humorným prvkům,” píše a varuje, že by to mohlo mimo jiné vést ke zvýšené toleranci nacionalistických názorů.

Komunikace politických disidentů probíhá stále častěji prostřednictvím soukromých aplikací pro zasílání zpráv, což je také něco, s čím EU vyjadřuje nesouhlas. Tvrdí, že tyto šíří nenávistný obsah a krutý humor, který by jinak byl cenzurován na otevřenějších platformách, a tvrdí, že pravicoví extremisté mají promyšlený plán, jak pak šířit údajně nebezpečný humor do širších davů na zavedenějších platformách.

“Učitelé jsou často šokováni, když zjistí, jaký druh obsahu je šířen a je maskován jako humor,” tvrdí.

Skutečnost, že velká část tohoto závadného humoru se na první pohled nejeví jako “nebezpečná” nebo “extremistická”, je podle autorů také problémem, protože to může vést k interakci obyčejných mladých lidí. Tito mladí lidé, kteří sdílejí humor, také pomáhají normalizovat extremistické myšlenky, tvrdí se ve zprávě.

Na sociálních sítích zpráva EU vzbudila velkou pozornost, a i když někteří žasnou nad tím, že EU považuje humor za nebezpečnou “zbraň”, jiní se domnívají, že to dává dokonalý smysl, protože vtipy a satira jsou důležitým nástrojem, jak vzít elitě EU jejich moc.

“Humor podkopává moc tyranů, proto jej musí ovládat,” píše mimo jiné uživatel Gondolol.

Jiní mají stejný názor a tvrdí, že humor má moc učinit politiky a další mocnosti stejně absurdními, jako ve skutečnosti jsou, což snižuje jejich schopnost ovládat lidi.

A konečně, autoři samotné zprávy EU se domnívají, že nejlepším způsobem, jak bojovat proti humoru pravice, je úzce spolupracovat s technologickými platformami a influencery a pomoci mladým lidem lépe identifikovat krajně pravicový humor. Úsilí v oblasti občanské výchovy je také možným řešením, jak zastavit šíření vtipů.

Kromě toho se předpokládá, že šíření humoru musí být omezené a “karanténní”, aby bylo k dispozici co nejméně lidem. Kromě toho by měly být označeny politicky nekorektní humorné příspěvky, aby lidé tyto vtipy, které chtějí evropské orgány zastavit, nešířili….

Nevím jak vy, ale já za tím opět “čichám” nějakou Jourovinu (víme, kdo je v EK přes cenzuru). Nicméně, podobná zpráva už jen zdůrazňuje absolutní zoufalost této instituce, která přes idioty ve svém vedení zatahuje evropské země do stále hlubší totality.     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


MÉDIA NÁM UKAZUJÍ SVOU NEJODPUDIVĚJŠÍ TVÁŘ ..... Média nám ukazují svou nejodpudivější tvář. Nejprve vyšel na Novinkách totálně manipulativní článek o smrti malého děvčátka na covid, kde autoři spekulují, že ho nakazila jeho vlastní matka, která brojí proti očkování. Jako kdyby si článek napsal majitel Pfizeru… I když – tak průhledně blbě by to asi neudělal ani on. Mrkla jsem do komentářů a ejhle – průhlednost a manipulativnost článku odhalila většina komentujících. Po nějaké chvíli ale byla možnost komentování u článku zrušena.

Pak jsem se podívala na rozhovor s Janou Bobošíkovou na DVTV. To, co předváděl moderátor (Michael Rozsypal) předčilo i ty nejhorší představy o zaujatosti novinářů. Zaměřoval se na podružnosti a na těch se snažil Janu Bobošíkovou tzv “dostat”. Rozhovor tak nebyl prakticky o ničem. Dlužno podotknout, že na takový způsob vedení rozhovoru nejsou mnozí zpovídaní připraveni a neumí něčemu takovému čelit. Slušná a kultivovaná Jana Bobošíková se snažila odpovídat, místo toho, aby chlapce poslala do patřičných mezí. Na idioty holt kultivovanost neplatí.

No jo, no. Novináři už dávno nehledají pravdu a nešíří informace. Jen manipulují a aktivisticky šíří propagandu.

A dnešní článek tomu všemu dává korunu. Očkovaná žena se nakazila u neočkovaného a pak zemřela. Větší blbost už asi nikde jinde nenajdete. Zájmy farmafirem, které se snaží udat vakcíny hlava nehlava, z toho čouhají jak sláma z bot.

Nelze identifikovat, kdo se od koho nakazil. Prostě nelze, neexistuje na to žádný způsob identifikace. Vše jsou jen domněnky a na základě domněnek někoho obviňovat z nákazy a smrti se rovná stejnému jako když komunisti ze všeho vinili zlý Západ. Prostě – přání je otcem myšlenky. To ale jako důkaz fakt nestačí. Nicméně podobné domněnky vedly k lynčům, ke koncentračním táborům a k politickým vraždám.

Bláhový je ten, kdo ještě tuhle propagandu žere…     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


16.9. 2021     Bajka volební (volně dle Ezopa)

Stojí, stojí voli na volebním poli, hádají se, koho zvolit na vedoucí roli.

Slyšelo je tele, prohlásilo směle: „Zvolíme si velevola, ať nám kráčí v čele!“

Dle té moudré rady všichni dohromady zvollili si velevola a teď hubnou hlady.

Každý vůl i kráva přesto bučí: „Sláva! Přišla éra prosperity, pokroku a práva!“

V téhle bajce není žádné naučení, neboť tam, kde volí voli, svět se sotva změní.

(Hurá zpátky do Evropy!)           (Nová republika)


Nástup fašismu s lidskou tváří ..... Nejsem sice přítelem „diktátu ulice“, ale na druhou stranu se nedivím, že lidem v mnoha zemích došla trpělivost s covidovou totalitou a vyšli do ulic. Nedivím se, a i ty lidi v ulicích chápu.

Co ale nechápu je brutalita zasahujících policistů. Další věc, kterou nechápu, je selektování lidí, diskriminace neočkovaných, nařízení, která postrádají jakýkoli smysl. Švédsko, které si prošlo promořením, je na tom mnohonásobně lépe, než proočkovaný Izrael. Je navíc prokázáno, že očkování nemá žádný vliv na přenos nákazy, tedy že očkovaný může virus přenést stejně, jako neočkovaný. Poslední, co nechápu, je diletantismus a zlovůle vlády.

Je prokázáno, že roušky nijak před videm nechrání ani nás, ani naše okolí. Naopak, při delším použití mohou poškodit zdraví, protože se v nich mimo jiné hromadí bakterie. Vládnoucí elity to ale nezajímá, a v mnoha zemích nařizují jak povinné očkování, tak roušky. Neočkovaní jsou diskriminování, nesmějí do obchodů, škol, do zaměstnání, některé firmy začaly neočkované propouštět. Tohle už není obyčejná covid diktatura, to je covid fašismus.

Ano, již několik let varuji před celosvětovým nástupem fašismu „s lidskou tváří“. Někteří mi říkali a říkají i dnes, že jsem se zbláznil, že přeháním. Odpovídám, aby se podívali na nástup fašismu v Itálii a Německu a jeho následnou eskalaci. Mussolini, i Hitler, který se od Duceho „učil“, nejprve pojmenovali „třídního nepřítele“, ukázali na viníka nezaměstnanosti a chudoby, na „třídního nepřítele“ a předložili lidem sen o lepší budoucnosti. Základem úspěchu politika je říkat lidu, co chce slyšet, co ho pálí, co chce.

Pak začali pomalu utahovat šrouby, razit jeden jediný poproudový názor, nakonec tisknout jedny jediné noviny a mít tu jedinou rozhlasovou stanici. Jak to skončilo, víme všichni. Dnes k tomu všemu mají mocní internetová média, sociální sítě, propracovaný systém sledování a monitorování a robotizovaný systém potlačování jakéhokoli jiného názoru, než je ten jeden, poproudový. Zamlčují se informace o tom, co se děje za hranicemi, dokonce i o tom, co se děje doma. Dnes je třídním nepřítelem neočkovaný člověk.

Zakazují se nejen střelné zbraně, ale i nože, namísto toho, aby se neprodyšně uzavřely hranice Evropy a lidem se zbraně ponechaly. Liga Libe spolu se spoustou lidí, kteří pomáhali, docílila zázraku. Navzdory EU má naše země ústavní zákon, umožňující lidem bránit sebe, rodiny i vlast se zbraní v ruce. Podstatné ale bude, aby naši mocní tento zákon neporušovali stejně, jako porušují Ústavu stran cenzury, práva na informace a svobody slova, svobody podnikání.

Vždy jsem svojí troškou do mlýna usiloval o zachování našich svobod, o zachování suverenity České republiky a v tomto úsilí pokračuji. Proto kandiduji do Sněmovny za Trikolóra, Svobodní, Soukromníci v Praze a žádám o váš hlas a i preferenční kroužek u mého jména. Za svůj život mám neměnné názory a dostatek politických zkušeností zejména z výkonu poslaneckého mandátu ve Federálním shromáždění ČSFR. Vše podstatné najdete v mém životopise ZDE a na mém WEBU. Lidé této země si přes počáteční nechuť až odpor Parlamentu k ústavnímu právu na zbraň na Parlamentu tento zákon prosadili.

Rád bych tomu budoucímu Parlamentu i vládě vyslal vzkaz, že stejně tak si prosadíme i to ostatní. Je naprosto nepřijatelné, aby politici šli proti vůli většiny národa. Takže za sebe a věřím že i spoustu dalších mám pro ty budoucí politiky, kteří vzejdou z říjnových voleb tento vzkaz, nebudu je žádat, protože dodržovat zákony a respektovat vůli voličů je jejich povinnost. Takže, budoucí politici:

Trvám na tom, abyste dodržovali zákony této země a ctili Ústavu Trvám na tom, abyste respektovali rozhodnutí soudů Trvám na tom, abyste zajistili objektivní informovanost ze strany veřejnoprávní ČT Trvám na tom, abyste se zasadili o odpolitizování školství, které dnes vychovává ty „správné“ voliče a poslušné občany, namísto toho, aby zkvalitnilo výuku. Rodina vychovává, škola učí. Trvám na reformě školství tak, aby se zásadně zlepšila kvalita výuky a vědomosti žáků a studentů. Trvám na ukončení podpory politických a jim podobných neziskovek ze strany státu a tedy našich daní. Trvám na ukončení úsilí o uzákonění sňatků homosexuálů a jejich adoptování dětí. Základem státu je heterosexuální rodina a její potomci. Něco, jako právo na adopci dítěte neexistujte. Přestaňte upřednostňovat práva homosexuálů před právy dětí! Trvám na tom, aby se prošetřily nesmyslné nákupy a rozhazování státního rozpočtu pod záminkou covid opatření a aby byli viníci pohnáni k odpovědnosti. Trvám na tom, abyste všem občanům této země zajistili faktické právo na svobodu slova a podnikání a aby porušování těchto práv bylo postihováno. Trvám na tom, aby očkování i nošení roušek bylo pouze na dobrovolnosti občana. Pokud shora uvedené nedodržíte, pokud budete kastovat a nařizovat, pokud nám sáhnete na naše děti, pokud zavřete hospody a restaurace, pokud ženám zavřete kadeřnictví a všem lidem ostatní provozovny, pokud nám sáhnete na úspory nebo zdaníte majetky, pak věřte, že se spojíme a zvedneme hlavy. Pak ale „bude fičák“.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Prokletí Afghánistánu ..... Někdy si člověk musí vybrat mezi tím, co cítí srdce a tím, co říká zdravý rozum. Nepřijímat k trvalému pobytu v ČR! I ty, spolupracující s naší armádou (ostatně za řádně sjednanou a vyplacenou mzdu).

Proč? V roce 1962 Francie zažila porážku v Alžíru. 5. července 1962 dosáhlo Alžírsko nezávislosti a nový vládce, diktátor Ahmed Ben Bella se, i přes přísliby plynulého přechodu, brutálně vypořádal s kolaboranty a odpůrci. S milionem francouzských kolonistů, (Alžír byl nedílnou součástí Francie. Mimochodem, v Alžíru se narodil a částečně i žil slavný spisovatel Albert Camus, autor románu Mor, odehrávajícího se v městě Orán), přišli i ti Alžířané islámské víry, kteří spolupracovali s francouzskými úřady. První generace těchto Alžířanů byla Francii vděčná za záchranu života. Další generace byly k Francii vlažné, až občas nepřátelské a nynější generace při francouzské hymně Marseillaise píská a to ještě v tom lepším případě, pokud přímo nečiní teroristické útoky.

Můžeme namítat, že imigrace do západních zemí byly přijímány západními zeměmi ze zištných důvodů, neboť se nedostávalo pracovní síly. Ve Francii to byli lidé z bývalých francouzských kolonií Maghrebu (Alžír, Tunisko, Maroko). Čili lidé vyznávající islám. Dále pak ze zemí Sahelu, vyznávající katolické náboženství.

Zdá se mi, že tito lidé černé pleti, třeba z Pobřeží slonoviny a dalších zemí se do francouzské společnosti integrovali daleko lépe. Jelikož jsem skoro rok ve Francii působil jako hudebník a pak od roku 1990 jsem do Francie jezdil až do roku 2019 každý rok, viděl jsem mnoho policistů černé pleti a možná, že jsem se nedíval pozorně, ale žádného, který by byl evidentně z oblasti Maghrebu, čili muslim.

Tedy to, co je při přijímání migrantů nejdůležitější, je náboženské vyznání. Není to zase také zcela evidentní, například muslimové z Indonésie jsou úplně jiní, přívětiví. V Indonésii je také náboženská svoboda (zatím). Kromě většiny muslimů jsou to na Bali hinduisté a nemnoho budhistů, na Timoru katolíci, na dalších ostrovech různé další křesťanské denominace a animisté.

Zato, dle mého názoru, prokletí Afghánistánu, je nejtužší provozování víry, zvláště co se podřízenosti žen týká. Kompletní zahalování, včetně očí (pouze mřížka). Zákaz žen vycházet ven bez doprovodu mužského člena rodiny. Zákaz žen vykonávat jakékoliv zaměstnání. Ženy mají podle představ panujících v této odlehlé zemi, pouze rodit děti. A to je v myšlení mužů velice silně zakořeněno.

A to v roce 1964 vyhlásil poslední Afghánský král Muhammad Záhir Šáh liberální ústavu. Ženy měla stejná práva jako muži, mohly studovat, chodit do zaměstnání. Mohly odložit tradiční burky a začít se oblékat jako evropské ženy.

V době sovětské přítomnosti, 1979 – 1989, právě tak jako v době přítomnosti Američanů a NATO od 2001 do 2021 se zase obnovila liberalizace. Jenže ta ortodoxie je hluboce zakořeněna. Jak šáhova liberalizace v roce 1964 – 1973 se nelíbila radikálním islámským hnutím, tak následující éra vlád podporovaných Sovětským svazem od roku 1979 až do roku 1989 a teď to vidíme v reálu. Všechny pokusy o liberalizaci skončily fiaskem. Ortodoxie víry vždy zvítězí. Veškerá liberalizace je považována za kolaboraci s cizími elementy.     (Čtěte na stránkách Petra Hanniga)


Slovenské zařízení pro seniory řeší záhadu, polovina klientů je nakažená koronavirem, dva již zemřeli, ale přitom všichni jsou očkovaní! Odkud to přišlo? Na neočkované totiž vinu za nákazu hodit už nejde! K čemu slouží vakcína, která na klinickém vzorku izolovaných klientů má jenom 50% účinnost a lidé i po vakcinaci umírají na novou nákazu? Očkovaní lidé si ve svých tělech a mezi sebou vyrábí mutace, kterými se vzájemně poté infikují, takže v izolovaných zařízeních jako jsou domovy důchodců se to projeví nejrychleji a nejprokazatelněji! Aeronet měl zase pravdu! ..... Čím více očkovaných, tím více nakažených. Přesně tak by se trefně dala charakterizovat situace na Slovensku. Náš pravidelný čtenář ze Slovenska nás do redakce upozornil na neuvěřitelnou tiskovou zprávu [1], kterou přinesl slovenský deník Pravda. V Kosmatci, ve specializovaném zařízení pro seniory s duševním onemocněním a demencí v obci Ubľa v okrese Snina, má polovina klientů potvrzený COVID-19 a šest členů personálu je rovněž pozitivních.

Od 3. září, kdy zaznamenali první pozitivní nález, jim už zemřeli dva klienti. Všichni přitom byli očkovaní, a to jak klienti, tak i personál. Vedení zařízení je v šoku a nechápe, jak se nákaza dovnitř mohla dostat. Návštěvy totiž probíhají venku, na vzduchu, a pouze pro očkované a testované návštěvy. V zařízení je celkem 18 klientů a 9 jich je znovu nakažených. To znamená, že 50% očkovaných klientů v pečovatelském zařízení se nakazilo, a to přesto, že měli být chránění dvěma dávkami vakcíny.

Znovu zde máme možnost vidět příklad klinické statistiky. V zařízení s celkem 18 klienty jich 9 znovu onemocní na nemoc, proti které jsou přitom plně očkováni. Ze statistického hlediska v tomto zařízení tak má vakcína Pfizer Comirnaty 500 pouze 50% účinnost. Jenže, to má daleko horší důsledky. Klienti se nakazili v izolovaném prostředí, kdy nepřichází do styku s veřejnou populací, ale pouze s personálem, který je očkovaný, a pouze s rodinnými příslušníky, kteří jsou rovněž očkovaní a testovaní.

Z empirického hlediska je tohle obrovský průser pro společnost Pfizer. V tomto případě totiž není možné nákazu seniorů dávat za vinu neočkovaným osobám ve slovenské populaci, protože tito klienti zmíněné zařízení nikdy neopouští a nechodí tzv. mezi lidi. Jediné osoby, které se s nimi stýkají, jsou přitom osoby očkované a testované. A to nikdo nemůže popřít. Tím je to dané.

Izolovaní očkovaní senioři s očkovaným personálem se přesto nakazili tak, že polovina jich je znovu nemocných… to nevymyslíš

A přesto se polovina očkovaných klientů nejen znovu nakazila, ale dva již dokonce zemřeli. Není proto divu, že vedení zařízení je v šoku a naprosto nechápe, co to má znamenat. Před několika týdny jsem zde na AEN publikoval článek o studii americké CDC, která odhalila [2], že skoro tři čtvrtiny všech nových případů nákazy Covid-19 tvoří plně očkované osoby se 2 dávkami. Další studie z Izraele ukázala [3], že neočkované osoby s přirozenými protilátkami mají až 13x vyšší odolnost před novou nákazou, než mají očkované osoby.

Ve všech těchto případech se ukázalo, že dochází k obrovským rozporům mezi proklamacemi Pfizeru o účinnosti vakcíny a skutečnými klinickými statistikami z nemocnic, ale i z dalších zařízení, jako jsou třeba domovy důchodců. Ve statistice platí princip rovného poměru, že v jakém poměru je účinek k malé části vzorku populace, takový je poměr účinku k celému vzorku populace. Představte si předvolební průzkum na vzorku 1054 respondentů. Průzkum, pokud není zfalšovaný, prefabrikovaný, cinknutý a na objednávku zmanažovaný, musí ukázat takový výsledek voleb, o jakém rozhodne 10 milionů voličů.

A teď si představte, že máte izolovanou skupinu očkovaných osob, která ze statistického hlediska má neuvěřitelné atributy. Všechny osoby ve skupině jsou očkovány. Všechny osoby jsou izolovány v jednom zařízení. Osoby mají návštěvy jen očkovaných a testovaných osob, a návštěvy probíhají v exteriéru na zahradě. Ze statistického hlediska je pravděpodobnost nákazy kohokoliv z klientů limitně blízká nule, jestliže Pfizer tvrdí, že jeho vakcína má účinnost vyšší než 97% a tím pádem nelze očekávat to, k čemu došlo ve slovenském zařízení. Představte si, že v zařízení by místo seniorů byly malé děti, že by to byl dětský domov a všechny děti by byly v uplynulých měsících očkovány proti obrně. Uběhlo by pár měsíců a najednou by došlo k neuvěřitelné holomajzně.

V dětském domově byly všechny děti očkované proti obrně, ale přesto polovina z nich se nakazila obrnou a má strašné bolesti a zohyzděné končetiny… to by byl skandál, že?

Z celkem 19 dětí by jich 8 onemocnělo obrnou, v bolestech by křičely, ruce a nohy by se jim kroutily v křečích. Zaměstnanci by na to koukali a říkali by si, odkud to přišlo? Jak je možné, že… že vakcína na ty děti nefunguje a nechrání je? Ano, tak obrovský skandál by vedl k vyšetřování, k žalobě na farmaceutickou společnost, došlo by k zastavení očkování a celou věcí by se začaly zabývat vyšetřovací orgány. V případě nefunkčních vakcín proti Covid-19 je však ticho po pěšině.

Není potřeba dlouze uvažovat, odkud se senioři v Kosmatci nakazili. Nakazili se totiž mezi sebou, vzájemně, protože na to upozornila [4] nedávno šéfka CDC. Doslova uvedla, že vakcíny mRNA bohužel očkovaným osobám neposkytují bezinfekčnost, takže když dojde k izolaci očkovaných osob do jednoho zařízení, např. v domovech důchodců, tak si senioři vzájemně mezi sebou vyměňují viry. Jedná se o viral exchange proces, což je epidemiologický stav, kdy očkované osoby si po vakcinaci vytváří virulentní antigeny mezi sebou.

Model koronaviru

Ty nejsou přitom zachyceny imunitním systémem, takže očkovaná osoba antigeny roznáší, ale protože antigeny jsou součástí vakcinačního schématu mRNA šablony, tak viry neútočí na tělo hostitele, protože tělo tím získává rezistenci, tedy odolnost, ale nikoliv imunitu. Proto izolované skupiny očkovaných osob paradoxně jsou náchylnější k nákaze, protože přichází do styku jenom s osobami, které jsou virulentní po svém očkování. Paradoxně tak v izolovaném zařízení s očkovanými osobami je vyšší šance pro očkovaného člověka se nakazit, než v autobuse hromadné dopravy, v nákupním centru nebo v metru. V těchto místech totiž očkovaná osoba nebude vystavena tolika očkovaným a tudíž virulentním osobám. A přesně toto uváděla zmíněná studie CDC, že nová nákaza postihuje paradoxně ze tří čtvrtin hlavně plně očkované osoby.     (Čtěte na stránkách AENews)


TŘI STUDIE PUBLIKOVANÉ CDC, BRITSKOU VLÁDOU A OXFORDSKOU UNIVERZITOU PUBLIKOVALY ZJIŠŤĚNÍ, ŽE COVID-19 VAKCÍNY NEFUNGUJÍ! ..... Absolventka Univerzity Yale, která také získala titul PHD na Princetonské univerzitě a titul MD na Lékařské fakultě Univerzity Johna Hopkinse, zveřejnila článek, ve kterém konstatovala, že nucení veřejnosti k očkování je škodlivý a škodlivý a zhoubný akt, protože vědecký výzkum jasně dokázal, že vakcíny nezabraňují infekci anebo přenosu Covid-19.

Nina Pierpont (MD, PhD) publikovala 9. září článek analyzující různé studie publikované v srpnu 2021, dokazující, že údajná varianta Delta Covid-19 ignoruje současné Covid injekce, které nebrání infekci ani přenosu Covid-19.

Lékařka ve svém publikovaném příspěvku vysvětlila, že cílem ochrany je dosažení dvou cílů –

1. Chránit očkovaného před nemocí 2. Zabránit, aby očkovaní lidé byli zdrojem infekce a přenášeli ji na ostatní.

Lékařka však píše, že kolektivní imunita nebude dosažena očkováním, protože nový výzkum ve více prostředcích ukazuje, že údajná varianta Delta produkuje velmi vysoké virové zátěže, které jsou stejně vysoké v očkované populaci jako po srovnání, u neočkované populací.

Proto, podle Niny Pierpontové (MD, PhD), nařizování očkování; jako ta, která je nyní prosazována ve Velké Británii pro všechny pracovníky pečovatelského domu, nemají žádné opodstatnění, protože očkování jednotlivců nezastaví ani nezpomalí šíření údajů dominantní varianty Delta Covid-19.

Což vede lékařku k závěru, že přirozená imunita je mnohem větší ochrana než očkování, protože všechna závažná onemocnění na Covid-19 vytvářejí zdravé úrovně přirozené imunity.

Nine Pierpont (MD, PhD) uvádí tři studie, kterých zjištění a data podporují její závěry, mezi něž patří studie publikovaná 6. srpna 2021 v Centru pro kontrolu nemocí (CDC) „Týdenní zpráva o chorobnosti a úmrtnosti “, další studie publikovaná 10. srpna 2021 Oxfordská univerzita a závěrečná studie publikovaná 24. srpna 2021, kterou financovalo britské ministerstvo zdravotnictví a sociální péče.

STUDIE CDC

Studie CDC se zaměřila na 469 případů mezi obyvateli Massachusetts, kteří se během dvou týdnů účastnili vnitřních i venkovních veřejných shromáždění. Výsledky zjistily, že 346 případů bylo mezi očkovanými obyvateli, přičemž 74% z nich mělo údajné příznaky Covid-19 a 1,2% bylo hospitalizováno.

Zbývajících 123 případů patřilo mezi neočkovanou populaci, přičemž pouze 1 osoba byla hospitalizována (0,8%). V žádné skupině nebylo k úmrtí. Studie také zjistila, že dávky virů (virová zátěž) byly u očkovaných a neočkovaných velmi podobné, což znamená, že byli stejně infekční .

STUDIE OXFORDSKÉ UNIVERZITY

Studie Oxfordské univerzity zkoumá 900 zaměstnanců nemocnice ve Vietnamu, kteří byli očkováni injekcí virového vektoru Oxford / AstraZeneca v období od března do dubna 2021. Celý personál nemocnice byl v polovině května 2021 testován na virus Covid-19 negativně. Mezi očkovanými zaměstnanci byl objeven 11. června.

Všech 900 nemocničních zaměstnanců bylo poté znovu testováno na virus Covid-19 a bylo zjištěno 52 dalších případů, což nutilo nemocnici uzavřít. Během následujících dvou týdnů bylo identifikováno 16 dalších případů.

Studie zjistila, že u 76% pozitivních zaměstnanců Covid-19 se objevily respirační příznaky, přičemž u 3 zaměstnanců se vyvinula pneumonie a u jednoho zaměstnance byla nutná třídenní kyslíková terapie. Bylo zjištěno, že maximální virová zátěž u plně očkované infikované skupiny je 251krát vyšší než maximální virová zátěž zjištěná u zaměstnanců v březnu až dubnu 2020, kdy nebyli očkováni.

STUDIE BRITSKÉHO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Studie britského ministerstva zdravotnictví a sociální péče je analýza probíhajícího celorepublikového monitorování SARS-CoV-2 ve Velké Británii a zahrnuje míry virové zátěže mezi populací.

Studie zjistila, že virové zátěže mezi očkovanou a neočkovanou populací jsou prakticky stejné, ale mnohem vyšší, než byly zjištěny před zahájením očkování Covid injekcemi. Studie také zjistila, že většina případů mezi očkovanou populací vykazovaly příznaky, když se staly pozitivními.

Autoři studie dospěli k závěru, že injekce Pfizer a Oxford / AstraZeneca ztratila účinnost proti tomu, co tvrdí, že je varianta Delta Covid-19, ale tvrdí, že jsou podstatně účinné při ochraně lidí před infekční variantou Delta v rozsahu 67% až 80% .

Nina Pierpont (MD, PhD) se ve své příspěvku správně ptá, jak to mohou konstatovat, když 82% z náhodného vzorku nových pozitivních testů PCR ve studii, byli plně očkovaní lidé.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Ze soudní přestřelky s ministerstvem (sedí tam vážně kreténi) ..... Tak si říkám, že se s vámi podělím o úryvky z čilého dopisování si s ministerstvem přes Nejvyšší správní soud. Já fakt nevím, že na to může nějaký příčetný soudce ještě tam pitomcům z ministerstva skočit. tentokrát je to vyjádření k žalobě očkovaného, který nechce nosit respirátor.

Dle navrhovatele epidemie onemocnění COVID-19 v současnosti neexistuje. Dle navrhovatele by se měla přijímat opatření pouze na úrovni okresů. Odpůrce k tomu uvádí následující. Při vydávání napadeného opatření odpůrce reflektoval v té době aktuální epidemiologický stav, který byl sice příznivější, než tomu bylo například v prvním jarních měsících roku 2021, nicméně i tak není epidemiologická situace ještě natolik příznivá, aby bylo možné ustoupit od veškerých opatření. Naopak v současnosti roste počet nově pozitivně testovaných osob na přítomnost viru SARS-CoV-2 a je tak nutné konstatovat, že epidemie onemocnění COVID-19 ještě není zažehnána (7. září 2021 byl v České republice zaznamenán nejvyšší počet nově pozitivně testovaných osob na přítomnost viru SARS-CoV-2 od 25. května 2021). Od počátku září začínají opět také narůstat počty hospitalizovaných osob (což je nejvíce alarmující ukazatel). Zkušenosti z přechozího roku dávají seznat, že šíření onemocnění COVID-19 se odehrává ve „vlnách“. V zimních a jarních měsících roku 2020 docházelo ke zvyšování počtu nově odhalených nakažených osob každý den, a naopak v měsících červen, červenec, první polovina srpna docházelo k poklesu nově odhalených nakažených osob v jednotlivých dnech. Zhruba od druhé poloviny měsíce srpna roku 2020 začaly počty nově odhalených nakažených osob zase den ode dne prudce stoupat. Za prvních 8 měsíců roku 2021 lze vysledovat opakující se trend z předchozího roku a nelze než předpokládat, že v následujících měsících se budou počty nakažených osob opět zvyšovat.

Dál se v tomto skvostné vyjádření uvádí:

Odpůrce tak na základě výše uvedeného volil taková opatření, která jsou způsobilá zabránit nekontrolovatelnému šíření epidemie onemocnění COVID-19 a zároveň co nejméně zasahují do základních lidských práv.

Jen připomínám, že ti šašci ještě před pár týdny naopak soudu tvvrili toto:

Navrhovatel odkazuje na rozsudky, které pozitivně hodnotily testování jako efektivní způsob zvládání pandemie, avšak nebere v úvahu to, že tyto rozsudky byly vydány v době, kdy očkování nebylo široce dostupnou možností. Současná „proočkovanost“ populace umožňuje na některých opatřeních již netrvat.

Tohle vyjádření nám poslali, když jsme se domáhali toho, aby ministerstvo neupouštělo od testů zaměstnanců, že je to klíčové opatření v boji s epidemií. Tak mi to vysvětlete. Naprosto trapné a zbytečné zahalování obličejů je zásadní a strašlivě důležité a naopak testování, bez kterého se současně nedostanete vůbec nikam a děti ani nesměly chodit do školy důležitým opatřením není? To se za ten rok a půl nemohli na ministerstvu aspoň zlepšit ve lhaní?

Tak co máme v čerstvém vyjádření dál?

Zhruba od druhé poloviny měsíce srpna roku 2020 začaly počty nově odhalených nakažených osob zase den ode dne prudce stoupat. Za prvních 8 měsíců roku 2021 lze vysledovat opakující se trend z předchozího roku a nelze než předpokládat, že v následujících měsících se budou počty nakažených osob opět zvyšovat.

Ano, ano. Jistě je to kvůli počasí. Poslední tři týdny je totiž typické podzimní, chladné, sychravé, mlhavé a já nevím jaké počasí, kdy se virům daří jedna báseň. Úplně jiné než v létě, pak taky ta migrace obyvatel (ale ne školy) a bla, bla, bla. Jasně, virus udeřil stejně jako loni přesně na vteřinu 1. 9. o půlnoci. A projevilo se to už v srpnu, protože to se taky tak nějak změnila ta migrace osob a lidi se vrátili do práce. Uáááááá.

Jak vidíte, ti pacholci lžou, až se jim od huby práší. To to soudcům nevadí?

Tak dál, no. Jsou tam nějaké žvásty o exponenciálním růstu a že by asi zemřeli prostě všichni. Zajímavé je spíš tohle:

Navrhovatel se dále domnívá, že napadené opatření postrádá smysl také proto, že v současnosti je již vysoká proočkovanost v rámci české populace. Odpůrce uvádí, že i přes rostoucí počet plně naočkovaných osob stále nedosahuje proočkovanost populace v ČR minimální hranice alespoň 80 %, nezbytné k dosažení kolektivní imunity. V současnosti není stále více než 400 000 osob starších 60 let očkováno ani jednou dávkou, což by při pravděpodobnosti závažného průběhu onemocnění, (která je dlouhodobě pozorována u seniorů v rozmezí od 25 do 30 %), a v případě, že by došlo k eskalaci počtu nových případů znamenalo následný nárůst počtu hospitalizací a s tím související zvýšení zátěže zdravotního systému, při výrazně negativním scénáři i opětovné omezení poskytování standardní péče z důvodu překročení kapacit zdravotního systému.

Hmmm. Jednak bych řekla, že každý dědek a každá bába, kteří se už naočkovat chtěli, se fakt naočkovali. Ti ostatní si asi zvolili, že se nebojí. Druhak bych chtěla vědět, proč se mám starat o to, že se někdo očkovat nechce. No, tak ať se neočkuje a je to. Přece za to, že nejsou jacísi cizí senioři naočkovaný nebude zase můj desetletej kluk sedět doma? Co to je za blbost?

Dál ministerští potvrzují, že očkování vlastně tak moc nefunguje:

Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest je stanovena i pro osoby, které jsou očkované proti onemocnění COVID-19, nebo prodělaly onemocnění COVID-19 z toho důvodu, že očkování či protilátky získané proděláním onemocnění sice výrazně snižují pravděpodobnost, že se daná osoba onemocněním COVID-19 nakazí, či že sama někoho nakazí, ale tyto možnosti zcela nevylučuje.

Jak je teda sakra už možný, že jsou podle jinýho oaptření považovaný ti tečkovaní za bezinfekční a nemusí se testovat???

Soudci, řeknu vám jedno: exekutiva si z vás dělá do slova a do písmene prdel. To nemáte žádnou čest a hrdost? ANi trochu vám to nevadí? Nebo se pořád bojíte, že když rozhodnete spravedlivě a správně, zemře nějaká ta ohrožená chudera babička? Ale jděte, tomu už nevěří snad ani děcka ve školce.

Čistě pro pobavení cituji poslední myšlenku z vyjádření ministerstva:

Odpůrce dále uvádí, že není v současnosti možné přijímat opatření jen na úrovni okresů, jelikož virus SARS-CoV-2 se rozšířil po celém území České republiky a při současné epidemiologické situaci by opatření vztahující se pouze na vybrané okresy nedávaly smysl, když by ve zbytku republiky žádná opatření neplatila.

No fuj, ani shoda podmětu s přísudkem těm nahoře nic neříká!     (Čtěte na stránkách Stav bez nouze)


Napětí houstne: Kdo vystřelí na Brusel jako první? EU překračuje další a další meze. Opakuje se historie americké občanské války? Nepěkné vysvědčení. Molocha je třeba zbořit. Naštěstí zatím nemá armádu ..... JIŘÍ KOBZA hodnotí současnou roli Evropské unie pro další fungování společnosti a existenci národních států na starém kontinentě a nachází zajímavou paralelu s historií za mořem

Po řadě tragických selhání Evropsé unie je stále více zřejmé, že stávající forma evropské integrace není schopna zabezpečit svým členským státům ani prosperitu ani základní bezpečnost.

Podívejme se konkrétně, kde a jak Evropská unie selhala v poslední době.

Vysvědčení za poslední dobu

Po vypuknutí pandemie covid-19 celé tři měsíce mlčela a nereagovala, zatímco se členské státy rvaly o nedostatkové ochranné pomůcky.

Naprosto pomatenou, ale o to intenzivnější, podporou nelegální migrace z kulturně nekompatibilních zemí výrazně a dlouhodobě ohrozila vnitřní bezpečnost států západní Evropy, pokud již v některých oblastech není totálně rozvrácená.

V rámci plánu takzvané Nové migrační politiky chystá další vlnu „legalizované“ migrace, kde chce nové migranty „přesídlovat zejména do států, které dosud nejsou zasaženy migrační krizí“. Což je jasná narážka na země střední Evropy. Nyní, aktuálně, se tyto záměry projevují v podobě tlaku na přijímání tisíců afghánských „tlumočníků“. 

Pod záminkou „uhlíkové neutrality a dekarbonizace“ v rámci takzvaného Zeleného údělu plánuje zničení evropského průmyslu, energetiky a dopravy.

Odmítá respektovat práva některých (zejména opět středoevropských) členských států - včetně naší České republiky - řídit si svoje věci na svém území svými orgány a podle svých vlastních zákonů.

Vnucuje členským státům homosexualizaci a LGBT+ ideologii do škol.

Vnitřní válka 

Je zřejmé, že Zpráva o stavu právního státu, kterou v červenci publikovala místopředsedkyně evropské komise Jourová, je jasným důkazem, jak se prohlubuje rozdíl mezi ultraliberální západní Evropou, a konzervativními, křesťansko-demokratickými státy střední a jihovýchodní Evropy, které se pomalu začínají spojovat proti společnému nepříteli (nazývejme je pracovně Konfederací). Už nyní je jasné, že tyto dva směry spolu nemohou dlouhodobě koexistovat.

Konzervativní státy totiž mají úplně jiné cíle, než ty progresivisticko-revoluční. K těm hlavním patří ochrana a obrana vlastních občanů a vlastní státní suverenity, dodržování a primát vlastních zákonů, podpora budování průmyslového, zemědělského a energetického potenciálu vlastní země, bez direktiv Evropské unie.

Tento vývoj nápadně napodobuje situaci v USA na začátku 60. let 19. století, kdy jižní státy, podle ústavy a zákonů, usilovaly o vlastní emancipaci a následně o odtržení od zbytku Unie. Jak to dopadlo, víme. Unie, přestože na její straně nebylo právo ani pravda, poslala na Konfederaci, která naopak právo striktně hájila a řidila se jím, vojsko. Na rozdíl od tehdejších USA máme výhodu v tom, že eurounie nemá armádu, aby ji poslala na vzbouřence.

Současná (Evropská) Unie může namísto přímého vojenského útoku zadržet dotace, anebo uplatnit vůči „vzpurným“ státům splatnost stávajících dluhů, do kterých je před tím uvrtala, a tím je držet pod krkem.

Co máme (mít) společné 

A pak, že se historie neopakuje. Opět zde stojí na jedné straně vrchnostenská a elitářská Unie, která se dovolává svých samozvaných „práv“ a privilegií, proti Konfederaci rebelů, která se marně odvolává na platnost svých zákonů. Opět vidíme, jak je nezákonně řešen pokus o demokratizace a větší samostatnost „rebelských států“.

Státy střední a jihovýchodní Evropy přitom spojuje více faktorů, než by se zdálo na první pohled.

Je to zejména vlastenectví a patriotismus s hlubokými historickými a křesťanskými kořeny, úcta k dílu a odkazu předků a ochota je hájit.

Ochota bránit a chránit vlastní kulturní a civilizační dědictví.

Dále je zde společná tradice boje proti velmocem resp. proti uchvatitelům – ze Západu i z Východu – i společná tradice rezistence vůči ideologické indoktrinaci a snaze o vymývání mozků.

Úcta k tradiční rodině, kterou tvoří rodiče, muž a žena, a děti, jakožto k základní stavební jednotce společnosti, nezbytné k zachování a pokračování rodu.

Úcta k práci, která je jediným legitimním zdrojem obživy.

Cit pro právo a spravedlnost.

Unie tyto hodnoty popírá, vystupuje ostře proti nim a jejich respektování státy Konfederace čím dál přísněji sankcionuje.

Pobuřujícím příkladem byla třeba ostrakizace Maďarska za to, že zcela v souladu s platným právem chránilo své (a evropské) hranice před nelegální masovou muslimskou migrací. Zatímco orgány Unie v této věci své vlastní zákony arogantně porušovaly.

Unie svůj tlak na státy Konfederace stupňuje. Přibývá sankčních řízení, přibývá peněžitých trestů, ve vzduchu visí hrozba úplného zastavení financování těchto zemí z fondů, do kterých jejich vlastní občané nedobrovolně přispívají ze svých daní. Unie vyhrožuje dokonce už i odebráním hlasovacích práv v jejích orgánech těmto „rebelům“.

Přičemž současně tlačí na přechod k většinovému hlasování ve všech podstatných politických agendách, což by znamenalo totální potlačení všech legitimních zájmů Konfederace ve prospěch Unie.

Napětí houstne.

Kdo vystřelí na evropský Fort Sumter jako první?     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Izrael jako negativní příklad masového očkování ve světě ..... Izrael je z dobrého důvodu globální vlajkovou lodí masového očkování. Byl první zemí, která účinně opatřila potřebné vakcíny proti novému koronaviru za účelem realizace vlastního očkovacího programu. Nyní je to první země, která očkuje kohokoli staršího 12 let třetí posilovací dávkou.

Izraelské brzké odhodlání plně očkovat vlastní populaci vyústilo v to, že je tato země označována za obzvláště úspěšnou v boji proti koronaviru. V té době byla dvě očkování považována za plně dostatečná. Před hromadným očkováním bylo denních případů covidu-19 kolem 10 000 denně – nemocnice byly ve velkém stresu. V květnu byla populace z velké části proočkována a počet infekcí klesl na jednociferné číslo. Ale najednou se opět objevují případy infekce koronavirem, a to s plnou silou. Znovu bylo dosaženo počtu 10 000 lidí za den, kteří mají pozitivní test, což dává Izraeli jednu z nejvyšších hodnot nových infekcí na světě. Znepokojující čísla

Ještě znepokojivější je, že míra hospitalizací v Izraeli je nyní jednou z nejvyšších na světě – je nižší než ve Spojených státech, ale o 50 procent vyšší než ve Spojeném království, dvakrát vyšší než v Itálii, pětkrát vyšší než v Kanadě a sedmkrát vyšší než ve Švédsku. U počtu pacientů na jednotkách intenzivní péče platí téměř stejné poměry: je nižší než v USA, ale o 50 procent vyšší než ve Velké Británii, třikrát vyšší než v Itálii, dvakrát vyšší než v Kanadě a sedmkrát vyšší než ve Švédsku. S dosud největším počtem pacientů s koronavirem byla kapacita 1 200 lůžek intenzivní péče v izraelském nemocničním systému téměř naplněna. Některé prognózy naznačují, že pro adekvátní péči o blížící se lavinu pacientů bude nutné kapacitu zvýšit na 2 000Sedm nemocnic již odmítlo přijmout nové pacienty s koronavirem s odůvodněním, že nemají dostatek prostředků na zvládnutí pracovní zátěže. Očkujte stále více a rychleji

Reakcí izraelských zdravotních úřadů na rostoucí nouzovou situaci ohledně covidu-19 je očkovat stále více a mladších lidí stále rychlejším tempem. Tento týden byly vybrány k očkování 12leté děti. Izraelští zdravotníci tvrdí, že vakcíny proti covidu-19 fungují skvěle, ale ne dlouho. Po pěti měsících vakcína natolik zeslábla, že izraelské úřady předpokládají, že na ochranný účinek již nelze spoléhat, takže je nutné třetí očkování. Výsledkem je, že Izrael mění svůj systém zelených pasů, který umožňuje cestování a přístup na různá místa. Pro jistotu budou předchozí oprávnění u dvojího očkování odňata, pokud se člověk včas nepřeočkuje třetí dávkou. Izrael tedy vyvinul velmi jednoduchou a velmi logickou strategii na ochranu vlastních nemocnic před záplavou pacientů: třetí očkování musí být provedeno rychleji, než přestane druhé očkování účinkovat. Přestože testy ukazují, že se procento nakažených za poslední měsíc ztrojnásobilo a každým dnem roste, izraelské zdravotní úřady jsou opatrně optimistické, že jejich strategie bude nakonec úspěšná. Více než dva miliony Izraelců, což je více než 20 procent populace, již prošlo třetím očkováním. To by mělo vést k méně meteorickému nárůstu infekcí. Očekává se, že počet případů brzy dosáhne vrcholu a poté se bude snižovat. Izraelské zdravotní úřady, přestože jsou optimistické, připouštějí, že třetí posilovací očkování může také odeznít, takže jeho přínos bude dočasný. Je nutné neustále nové očkování?

To vyvolává obavy, že se Izraelci budou muset neustále znovu očkovat, aby se vyrovnali se stále rostoucím počtem variant, které původní SARS-CoV-2 produkoval. Mohou být obzvláště náchylní k variantám, které jsou vůči vakcínám odolné, jako nová jihoafrická varianta. V nedávné studii zahrnující 32 430 lidí byla polovina lidí imunizována očkováním a druhá polovina přirozenou infekcí. Očkovaní měli 13krát vyšší pravděpodobnost nákazy covidem-19 a 27krát větší pravděpodobnost prodělání symptomatického onemocnění. Hospitalizováno bylo pouze devět lidí – osm z nich bylo očkováno. V žádné skupině nikdo nezemřel.

Červencový izraelský článek hlásil 7 700 lidí nově nakažených koronavirem. Z toho pouhých 72, což je méně než jedno procento, bylo neočkovaných s přirozenou imunitou. Pro srovnání, více než 3 000 z nich, tedy přibližně 40 procent, bylo očkováno. Oněch 72 případů představovalo 0,0086 procenta z 835 792 Izraelců, o nichž se v té době vědělo, že se uzdravili z covidu-19.

Izrael nyní stojí před výzvou, jak se vymanit z tohoto kolotoče. Možnost, která by mohla být dostupná pro některé jiné země – například Švédsko pravděpodobně dosáhlo již dříve kolektivní imunity přirozenou infekcí, a nikoliv očkováním – nemusí být dostupná pro Izrael, jehož spěch s očkováním mohl omezit jeho možnosti.     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)


Lidé chtějí okovy ..... Myslíte, že v Afghánistánu se odehrála tragédie, kterou nešlo předvídat, a která je pro tamní obyvatele děsivá? Kdepak. Vítězné tažení Talibánu je jen zrcadlem toho, že tamní lidé nejsou zase tak moc proti.

Bylo to v letech 2009 a 2014, kdy mne osud dovedl do Afgánistánu. Do země, o které se donedávna nemluvilo, ze školy si ji nepamatujete a dlouho by vás zaboha nenapadlo, že budete vědět, jak se tam jmenuje hlavní město.

Poprvé jsem se strašně těšil jako mladý lékař na misi PRT do Afgánského Lógaru. PRT znamená, že pomáháme a stavíme novou civilizaci; ale já si v uniformě užíval spíš hru na vojáčky a prožíval údernou sílu aliančních vojsk. Ne – neřeším, kdo udělal jaké politické rozhodnutí, jestli jsme tam být měli, nebo ne, jestli bojujeme proti terorismu, nebo jsme spíše okupanti. Nerelativizuju ani terorismus, ani mezinárodní politiku. Bylo to prosté: měl jsem uniformu, byl jsem mladý, nadšený do všeho a neměl strach z ničeho. Ani z Talibánu.

Z naší základny SHANK jsem koukal na vysoké hory Pamíru (nebo Hindukúše? V tom aby se v tom jeden vyznal). A nemohl jsem pochopit ohromný rozměr té země. Nejen geograficky, ale i spirituálně. To víte, jsem prostý kluk z Krkonoš a nejvyšší hora pro mne vždy byla a bude Sněžka. Toužil jsem se těch hor dotknout, přiblížit se jim nebo nad nimi letět v paraglidovém kluzáku a splynout s nimi. A letět v Chinooku nebo Black-hawku bylo taky cool a mělo to co do sebe. Jediné, co mne neustále svíralo, byl plot.

Ten plot nás chránil. Koneckonců občas nás ostřelovali podivní lidé podivnými raketami, aniž by o nás cokoli věděli. My o nich taky věděli málo. Nás to moc netrápilo, protože se stejně většinou netrefili. A než se stihli naučit trefovat, Američané jim tam cosi hodili a oni se už nikdy neozvali. Po čase to zase přišli zkusit jiní, stejně marní.

Ale jo, nastaly i tragédie. Naše kluky, kteří tam zůstali anebo tam nechali končetinu, si pamatuji dodnes. Pořád to budou naši kamarádi. Nepřišli válčit, přišli bránit Afgánce (i sebe) před těmi zlými. Možná to celé někdo pochopil jinak – ale ti jednotliví kluci nepřišli škodit. Chtěli jsme být prostě chlapi, co se nebojí těžké práce, aby nás naše děti jednou obdivovali a ženy milovaly.

Když jsem odlétal, něco mi chybělo. Pořád jsem neměl těch hor dost, nemohl jsem se jimi dosytit. V roce 2014 jsem zahlédl v německém lékařském časopise inzerát, že DK německá klinika hledá lékaře do Kábulu. A já věděl, že je to místo pro mne. Sice mne nevybrali, nebyl jsem ani první náhradník... Ale ti dva přede mnou to vzdali, když se dozvěděli, jaké jsou podmínky. Já jsem se dozvěděl, že pojedu, asi 3 týdny před odletem.

Přistávám na letišti v Kábulu, ano – na TOM letišti - a už z dálky fixuju typa v košili držícího moji fotku, kterou se snažil přikládat k obličeji každého cizince, aby mne identifikoval. Jmenoval se Ibrahim. Naložil mě do taxíku a odvezl. A já netušil, kam mě veze. Nikdo se se mnou nebavil. Dovezli mne do obrněného baráku s ozbrojenci s kalašnikovy před vraty, který byl něco jako hotel. Lámanou angličtinou mi vysvětlil, že se vyspím a že pojedu na kliniku.

Následující den jsem poznal šéfa. Kliniku. Spolupracovníky. A hlavně - Afgánce. Takové veselé děti. Upřímní, bezprostřední - ale taky nedisciplinovaní, v mnoha ohledech nekompetentní, zmítaní dětinskými vášněmi, závistmi i touhami. Není nic horšího než zlé dítě, i když ho milujete. Ta kultura je živelná a nepřipomíná nic z toho, co známe v Evropě.

A já je léčil. Ne - ne, žádná humanitární mise. Ale privátní klinika pro privátní klientelu. Kontakt s Evropským lékařem stál 100 dolarů a další léky a zákroky si platili sami hotově. Krom kontraktorů pracujících pro USA k nám chodila i bohatší afgánská třída. Vedle bizarností jako těhotné ženy dodržující ramadán, které nejedly a nepily desítky hodin a pak kolabovaly, aby manžel mohl zaplatit několik stovek dolarů za to, že jim český lékař v německé klinice lámanou perštinou vysvětlil, že korán vlastně umožnuje, aby těhotná žena pila, jsem viděl i onemocnění v takových stádiích, jaká na fakultách v Praze už neuvidíte.

Zkusíte si léčit souběh mononukleózy a malárie u mexického archeologa. Podíváte se na rentgen plic s aktivními tuberkulózními kavernami, a snímek není z archivu sterého 150 let, ale je právě vyvolán a zobrazuje člověka stojícího před vámi a občas kašle. Vlastně i krev. A trochu chřadne. Vlastně hodně.

Pak se hádáte s vousáčem, který chce ty modré léky, ne ty červené, a ty bílé už vůbec ne, ale jen ty hranaté, protože ty kulaté nefungují; ví to, protože kulaté měl jeho bratranec. Nerozumí ničemu, nechápe nic, neví nic, ale zaplatil 200 dolarů a může si sakra nadiktovat, jaký tvar a barvu by měly mít léky, které si koupí. Velké děti.

Náš šéf, Christian, který vypadal jako dvojče frontmena ze skupiny Scooter, neustále lamentoval, že Afgánci nemají mentální kapacitu přepsat jednu excelovskou tabulku tak, aby v 10 řádcích neudělali dvě chyby a pak ji ještě špatně neuložili. Musel do administrativy přijmout zaměstnance z Indie. No ano, čtyřicet miliónů Afgánců, většina z nich hledajících práci, ale na přepsání tabulky musíte dovézt úředníky z Indie. Není to žádná „genetická vada“ - jen prostě nechodili do školy. Víte, když prostě od sedmi let života po dalších zhruba dvacet let sedíte v lavicích a nepříjemná ženština vás neustále nutí soustředit se na téma bez ohledu na to, jestli vás baví, nebo ne, nechá to na vás stopy. Například si umíte překontrolovat deset čísel nebo si zapamatovat instrukci na pět minut.

Afgánským bojovníkům jsme někdy říkali kosmonauti. Nic ve zlém. Ve snaze připravit nástražnou výbušnou past se často sami vystřelili do vesmíru. A tak jako děti dohánějí své nekompetence krutostí, i Afgánci umí být krutí. Historky, jak milující otec své 16leté dcery, o které jeden soused druhému sousedovi řekl, že údajně byla viděna při rozhovoru s 17letým Karimem, přišel v hanbě domů, bez zaváhání vzal pistoli a svou dceru zastřelil, nás šokovaly každým dnem. Jak silná to musela být hanba a jak slabé stačí důkazy. Ti lidi jsou krutí na ženy, na psy, na slabší, na jiné. Nejsou krutí jen na okupanty. Možná ani nejsou krutí; možná je to tak prostě normální, možná jen my jsme moc citliví. Nevím.

Léčil jsem ženy, které jsem nesměl vidět a slyšet.

Léčil jsem ženu, která neměla chuť na sex, a starší autoritativní manžel se rozhodl tu nemocnou ženu nechat léčit na drahé klinice. Měl jsem sto chutí mu říct, že kdyby se k evropské ženě choval jako k dobytku, taky by neměla chuť na sex, a že to my v Evropě neléčíme. Ale radši jsem se opatrně zeptal, jestli má lepší zkušenosti s hranatýma, nebo kulatýma práškama, a jaká je jeho oblíbená barva.

Jedna naše sestřička byla dva roky vdaná a šťastná. Měla úžasného manžela, otec s matkou jí ho vybrali a ona to přijala pokorně. A časem se do něj dokonce i zamilovala. A on se o ni staral hezky a nikdy ji nebil. I do práce směla chodit. Krásný příběh. Jednou mi vysvětlila, že mladí lidé jsou nerozumní a nedělají dobrá rozhodnutí a je dobře, že jim moudří rodiče se svými zkušenostmi vyberou někoho, kdo se k nim nejlépe hodí. Tak jako když jí vybrali jejího skvělého manžela. Slovo svoboda tam nemá rozměr. A při pomyšlení na moje vlastní mladická rozhodnutí se mi argumentovalo dost obtížně.

A pak ty písničky... Takové skoro-indické, uhalekané, s těmi divnými vlnivými tóny, jedna jak druhá. Jedna sestřička mi pouštěla už třetí a říkala: a tahle se mi taky strašně líbí! A já přemýšlel, jestli si ze mne dělá ošklivou legraci a pouští mi pořád tu jednu dokola, nebo jsou vážně odlišné.

A našel jsem si i kamarády. Třeba Quaise, Ziu, Teplýho Bilala. Bilal se oženil se, tak asi teplej nebyl, ale rozhodně to byl ten nejvykroucenejší Afgánec, jakého jsem znal, a musel jsem se pořád smát těm jeho kroutivým pohybům. Jednou jsme s kluky seděli... a najednou nastal TEN moment. Vytáhli koberečky a modlili se. Bylo mi trochu trapně, sakra, co bych měl vlastně dělat? Hlavně nesmím koukat na Bilala, jestli se začnu smát těm vlnivým pohybům, kamarády si neudělám. A Allah, který všechno vidí, snad snahu vykrouceného Bilala ocení a nepotrestá polovinu Kábulu nějakým hrozným výbuchem za vlnivou modlitbu. Byli fajn, jen by asi moc nepobrali český humor. Sarkasmus jsem je učil asi čtyři měsíce. A stejně ho nepobrali.

Domodlili jsme se a šli jsme do centra Kábulu na kebab. Jasně, je to turecké jídlo, ale Kábul je přeci multikulti metropole. Chtěl jsem SIMku, tak jsem si ji na tržnici koupil. A Zia, trochu poďobaný Zilvar z chudobince, mi ji nainstaloval do telefonu; musel vyťukat kód, potom jiný kód, potom nastavení formou série jiných šesti kódů. Oni zase nebyli tak marní, když šlo o technologie. Jenže Zia je už dneska někde v Holandsku a pracuje pro jakousi firmu.

Včera jsem psal Azitě, naší hazarské sestřičce, jak se mají kluci. Varovali mě, ať se s ní nebavím o islámu, že by mi vykládala blbosti, prej hodná holka, ale pomatená. (Oni totiž Hazarové, Afgánci s asijskými rysy, jsou Ismali větev šíitů, zatímco Tádžikové i Paštuni jsou sunnité, takže je „jasné“, že by Azita vykládala nesmysly.) Všichni jsou pryč, odpověděla. Bilal se ženou je snad v USA. Qais je v Německu. Zia je v Holandsku. Další jsou ve Švédsku. Jen chudák Azita zůstala. Vždy byla tak neprůbojná. Vrchol její rebelie byl, že si pár centů z výplaty odložila stranou. Zbytek musela dávat svému nemocnému otci. Občas ji za nějaký prohřešek zbil, ale jinak ji miloval, ona to věděla a cítila. Nemá peníze, nemá vízum, nemá pas, nemá šanci.

A teď je tam Talibán. A je tam prý doma.

Lidé ho rádi nemají, ale v zásadě nejsou tak nějak moc proti. Nejsou zase tolik proti na to, aby cokoli dělali. Mají jiné starosti, nemají peníze, zanadávají si, ale ty jejich každodenní starosti jsou větší. A hlavně víme, že Talibán ukončil války mudžahedínů, takže „nějaký přínos“ vlastně měl. Však to známe i od nás. Taky nemáme rádi estébáky a zloděje. Ale v zásadě je volíme. A pak nadáváme. A vlastně tak nějak estébáky a zloděje tolerujeme. A hlavně víme, že u nás nové hnutí odstranilo Kalouskovu krutovládu, a to se taky nějak počítá a „nějaký přínos“ to vlastně má, že.

Tak tedy Afghánistán je zase v loji. A taky tam zůstane. Protože to tak velké části obyvatel vlastně... vyhovuje.      (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Pro muže, který vylepil antiLGBTQ nálepky po Antverpách, si přišlo policejní komando ..... Komando, které běžně provádí razie v domech vrahů či teroristů si tentokrát došláplo na dosud bezúhonného občana, který jen vyjádřil svůj názor vylepením samolepek, na nichž ovšem nevyzýval k vraždě či ublížení na zdraví, skutečně jen a pouze vyjádřil svůj názor na LGBTQ propagandu, která je právě v Antverpách všudypřítomná. Napsat, že se cítíte být normální je dnes čin horší, než vražda…

V Antverpách využil “liberální” režim antverpskou zásahovou policejní jednotku proti muži jednoduše za šíření nesouhlasných názorů na propagandu LGBT.

Symbol gay lobby, duhová vlajka, je všudypřítomný ve vládních budovách města Antverpy a kolem nich s všudypřítomnými plakáty a vlajkami. Tímto je tolik vychvalovaná “povinnost neutrality” vlády zcela ignorována.

Občan, který má na tuto otázku nesouhlasný názor, jej začal vyjadřovat tím, že v Antverpách vylepoval neškodné nálepky. Nálepka obsahuje přeškrtnutou duhovou vlajku a text “gewoon normal”, což znamená něco jako ” cítím se normální”.

Možná občan myslel, že není spokojen s scénami, jako je tato, které byly vidět za bílého dne na veřejných ulicích v Antverpách v roce 2019 během “Pride Parade” financované městskou radou NVA:

Antverpy nyní sužují gangy granátovými výbuchy a z jejich strany došlo i k několika hromadným znásilněním, ale “liberální” režim okamžitě zahájil pátrání po autorovi neslušných nálepek.

Nyní se ukázalo, že během razie byl prohledán byt výrobce samolepek a on sám byl zatčen.  Zatčení bylo provedeno speciálním komandem antverpské policie.

To opět prokázalo, že policejní složky v této “liberální” diktatuře nemají příliš málo personálu, jak tvrdí, ale spíš nadbytek. Koneckonců, jsou primárně používány proti občanům s nesouhlasnými názory na opatření LGBT, proti odpůrcům muslimské invaze nebo covidových restrikcí – nikoli proti skutečným zločincům.

Na první pohled je jasné, že tato nálepka není trestným činem. Text “cítím se zcela normální” není výzvou k nenávisti nebo diskriminaci. Policie bude pravděpodobně vědět, že nemá žádné právní východisko.

Cílem “liberálně-demokratického” režimu je však tímto druhem policejních operací s domovními prohlídkami zastrašit všechny případné odpůrce režimu s jiným názorem…     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


NASA připouští, že změnu klimatu způsobuje oběžná dráha Země, nikoli fosilní paliva ..... Již více než 60 let Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ví, že změny, které se odehrávají v planetárních modelech počasí, jsou zcela přirozené a normální.

Nicméně z nějakého nepochopitelného důvodu se rozhodla šířit hoax o globální hrozbě klimatických změn způsobených lidskou činností.

Co NASA již dávno zjistila ... Abychom byli přesní, bylo to v roce 1958, kdy poprvé zpozorovala změny v oběžné dráze Země kolem Slunce a změny sklonu zemské osy. Obě pozorování jsou zodpovědná za to, co dnešní klimatologové nazývají „oteplováním“ (nebo v závislosti na jejich agendě „změnou klimatu“ – jelikož někde dochází i k ochlazování).

Jinak řečeno, planetu žádným způsobem nepřehřívají ani neochlazují lidé tím, že jezdí v SUV (sportovní užitková vozidla) anebo jedí hovězí maso.

NASA to však dosud neuvedla na správnou míru a rozhodla se zůstat v úzadí a nečinně přihlížet tomu, jak se pseudo-liberálové a eko-alarmisté vzrušují nad světem, který kvůli nadměrnému množství dobytka anebo plastových brček zřejmě do 12 let zanikne.

V roce 2000 na své webové stránce Earth Observatory zveřejnila informace o teorii Milankovičových cyklů a prozradila, že planeta se ve skutečnosti mění kvůli vnějším faktorům, které s lidskou činností vůbec nesouvisí.

Tato informace se však ani po 19 letech nedostala k mainstreamu, což je důvod, proč „progresivisti“ nyní začali tvrdit, že nám zbývá pouze 18 měsíců, až Země zanikne v důsledku nadměrného množství oxidu uhličitého (CO2).

Jaká je vlastně pravda o změně klimatu? ... Nicméně pravda se mnohem více podobá tomu, co předložil srbský astrofyzik, Milutin Milankovič, po kterém je pojmenována zmíněná teorie.

Ta dokazuje, že největší vliv na měnící se modely klimatu (více ZDE…) mají výkyvy slunečního záření v závislosti na ročních obdobích a zeměpisné šířce, které dopadá na Zemi rozdílnými způsoby a v rozdílných časech.

Tuto skutečnost pomáhají vysvětlit dva níže přiložené obrázky (od Roberta Simmona z Goddardova centra pro vesmírné lety).

První ukazuje Zemi na oběžné dráze s excentricitou (vychýlením) blízkou nule a druhý obrázek ukazuje Zemi na oběžné dráze s excentricitou 0,07.

Tato změna oběžné dráhy Země je zobrazena excentrickým, oválným tvarem na druhém obrázku, který byl záměrně přehnaný kvůli lepšímu pochopení (excentricita 5). Znázorňuje masivní změnu vzdálenosti, ke které dochází mezi Zemí a Sluncem v závislosti na tom, zda je v perihéliu (přísluní), nebo aféliu (odsluní).

„Ještě i při maximální excentricitě oběžné dráhy Země – 0,07 – by bylo nemožné ukázat výsledek na webové stránce,“ uvádí rozhlasový program Hal Turner Radio Show.

„I navzdory tomu, při současné excentricitě 0,017 je Země o 5 milionů kilometrů blíže Slunci než v aféliu (čili asi 3 % průměrné vzdálenosti).“

Nejzávažnějším faktorem ovlivňujícím zemské klima je SLUNCE

Co se týče sklonu zemské osy anebo jeho změny, dva další obrázky (od Roberta Simmona z NASA) ukazují, do jaké míry se může Země vychylovat ze své osy a také ze směru své rotace.

Věděli jste, že: Kyselé prostředí způsobuje spoustu závažných onemocnění! Proto DETOXIKUJTE. Více informací naleznete ZDE...  

Při vyšším náklonu osy se roční období na Zemi stávají mnohem extrémnějšími, zatímco při nižším náklonu osy se stávají mnohem mírnějšími.

Podobná situace existuje u osy zemské rotace, která v závislosti na tom, která polokoule směřuje v perihéliu ke Slunci, může velmi ovlivňovat sezónní extrémy mezi oběma polokoulemi.

Na základě těchto různých proměnných Milankovič dokázal přijít s komplexním matematickým modelem, který dokáže zpětně v čase počítat teploty povrchu Země.

A závěr je prostý: Klima na Zemi se měnilo stále a není to naše vina.

Když Milankovič poprvé přišel se svým modelem, byl téměř půl století ignorován.

V roce 1976 studie zveřejněná v časopise Science potvrdila, že teorie Milankovičových cyklů je přesná a skutečně koresponduje s různými obdobími klimatických změn, ke kterým docházelo v průběhu celé historie.

Tyto cykly trvají i stovky anebo tisíce let, proto je zavádějící tvrzení eko-alarmistů, že současné teploty jsou nejvyšší, od kdy se měří. Teploty se totiž neměří dost dlouho na to, aby bylo možné zachytit celý cyklus. Začaly se měřit v době, kdy jsme se nacházeli v úseku narůstající křivky, která je však pouze částí cyklu. Obraz o celém cyklu nám tak uniká.

V roce 1982, šest let po zveřejnění této studie, Rada pro státní výzkum USA uznala teorii Milankovičových cyklů za pravdivou. A prohlásila:

„…orbitální odchylky zůstávají nejdůkladněji prozkoumaným mechanismem klimatických změn v časových rozpětích desítek tisíc let a zatím nejjasnějším případem přímého vlivu měnícího se slunečního záření na dolní atmosféru Země.“

Kdybychom to měli shrnout do jedné jediné věty, zněla by: Nejzávažnějším faktorem ovlivňujícím zemské klima je Slunce. Tečka.

Klimatické podmínky se budou v každém čase dramaticky lišit v závislosti na postavení Země vůči Slunci, a to bude vytvářet drastické abnormality vymykající se všemu, co si lidé mysleli, že vědí o fungování Země.

Místo toho, aby přijali tuto pravdu, dnešní „klimatologové“ spolu se (pseudo) liberálními politiky a stejně vinnými mainstreamovými médii trvají na tom, že nepoužívat opakovatelně použitelné nákupní tašky na potraviny v supermarketu a nevlastnit vozidlo na elektrický pohon ničí planetu tak rychle, že jako řešení musíme rozhodne zavést globální klimatické daně.

Závěr

„Diskuse o klimatických změnách není o vědě. Jedná se o snahu elity zavést politickou a ekonomickou kontrolu nad populací,“ napsal jeden komentující na Hal Turner Radio Show.

„A je to další způsob, jak rozdělit světovou populaci na ty, co věří v globální oteplování způsobené člověkem, a ty, co v něj nevěří, podle prastarého pravidla vládnutí rozděl a panuj.“     (Čtěte na stránkách Vyléčte se)


15.9. 2021     Americký úřad plní příkazy k utajení pravdy o vedlejších účincích vakcín ...... Americký prezident Joe Biden nařídil OSHA (Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví, pozn. red.), aby začala před veřejností skrývat informace na podporu vakcíny proti covidu. (Foto: Youtube)

Až do letošního léta získávala OSHA od zaměstnavatelů povinnost uchovávat záznamy o každém pracovníkovi, který utrpěl vážný vedlejší účinek vakcíny.      (Zajímavé video s českými titulky - jen 2:15 min. - AC24)


Izraelský ministr zdravotnictví nechal zapnutý mikrofon a ministryni vnitra na jednání vlády vysvětloval, že Zelené pasy v Izraeli nemají ani zdravotnické, ani epidemiologické opodstatnění, ale slouží jen jako vydírání obyvatel k podstoupení očkování! A celé to pohnojil komentářem o tom, že v arabských čtvrtích se Zelené pasy od Arabů nevyžadují vůbec, protože by mohly vypuknout nepokoje! Izrael je na nohou a Židé vyšli do ulic, proč mají Arabové jiné zacházení od sionistické vlády než oni? Židé se musí očkovat, Goyim se musí očkovat, ale Arabové ne! Válka mezi ž a Ž znovu v přímém přenosu! ..... Čas od času se stane, že i mistr tesař se utne a v Izraeli tentokrát došlo k takovému utnutí, že jsou z toho nepokoje v izraelských ulicích. Izraelský ministr zdravotnictví Nitzan Horowitz se totiž na zasedání vlády dal do řeči s ministryní vnitra Ayeled Shaked a začal jí vysvětlovat, že Zelené pasy v Izraeli nemají žádné medicínské nebo epidemiologické opodstatnění, protože čísla nakažených v Izraeli rostou bez ohledu na očkování lidí, a rovněž i bez ohledu na kontrolování pasů, ale že prý ministerstvo zdravotnictví Zelené pasy po lidech vyžaduje proto, aby je donutilo k očkování, a to za každou cenu. Zelené pasy jsou prý nástrojem vydírání obyvatelstva. A to nebylo všechno. Kromě toho ministryni řekl, že v arabských čtvrtích se raději Zelené pasy nekontrolují vůbec nikde, protože Arabové by se vzbouřili a vypuklo by povstání, takže covidové hlídky kontrolují jen izraelské Židy. Panečku, a je to venku!

V Izraeli ihned propukly protesty a Židé to považují za skandál, že Arabům se dostává lepšího zacházení, že Arabové nemusí nosit Zelené pasy, zatímco Židé se bez nich nesmí nikam pohnout. Tento incident pouze ukazuje, jak funguje válka mezi ž a Ž. Sionistické procesy totiž míří v první řadě proti Židům a ve druhé řadě proti Goyim. Arabové přitom slouží pro sionisty jako provokačka, tedy nástroj toho, aby Židé začali nenávidět Araby, že mají privilegia, že mají benefity, že nemusí mít Zelené pasy. Tím vzniká spor, nestabilita, hrozba povstání, střetů, občanské války, intifády. Přesně takto pracuje Dům Sion.

Je to ukázková práce konceptuálního rozbíjení židovského státu zevnitř. Halachim nevěří vlastním uším, když slyší ministra zdramini, jak Arabové mají  výjimku a nikdo je nekontorluje. Židé teď vědí, že Zelený pas je nástrojem na vydírání lidí, aby se nechali očkovat, a to za každou cenu. Arabové přitom mají výjimku. Jako v Evropě. Jako v USA. Nikde totiž Arabové se neočkují. Jednak je to haram, ale především je to konceptuální plán Domu Sion na rozpoutání nenávisti mezi Židy a Araby, a rovněž mezi Goyim a Araby.

Arabům nikdo nekontroluje Zelené pasy v Izraeli, zaznělo na mikrofon

Co mají společného Izrael, Evropa, Miloš Zeman, Tomio Okamura, SPD, Hnutí ANO a všichni Židé? Ano, všichni varují před Araby! Buď před islámským terorismem, nebo před islámskou či arabskou migrací, a teď už dokonce budou všichni vědět, že ti Arabové mají výjimku a nikdo jim nekontroluje pasy, ani ty covidové, ani ty cestovní. A to vyvolává nenávist. Odpor. Židé odporovali v Izraeli covidovým pasům, ale odpor byl potlačen. Ovšem nikoliv odpor Arabů. Těm bylo ponecháno privilegium, aby provokovalo Židy. Tohle je vysoká škola konceptuálního rozvracení Izraele zevnitř, dámy a pánové. Naprostá vysoká škola, která vyžaduje podrobné studium a analýzu procesů, protože máte jedinečnou příležitost naživo vidět konceptuální proces rozeštvávání etnik v Izraeli proti sobě pomocí privilegizace.     (Čtěte na stránkách AENews)


Americký senátor Rand Paul nabáda k neposlušnosti voči covidovej tyranii .....  „Choďte von, strhnite si rúška, žite svoj život. A ignorujte príkazy tyranov ako je Fauci (americký Mikas). Je čas postaviť sa na odpor. Všetkých nás uväzniť nemôžu.“ – Rand Paul

Nemôžu držať všetky vaše deti doma, mimo školy.

Nemôžu nechať zatvorené všetky vládne budovy – hoci mám dlhý zoznam tých, ktoré by zavrieť mali.

Nemusíme akceptovať povinné nariadenia, lockdowny a škodlivé metódy drobných tyranov a neschopných byrokratov. Môžeme jednoducho povedať „nie, viac už nie“.

Jediný spôsob na ukončenie pandémie je povedať „Nie!“

Jediný spôsob, ako tieto nariadenia zastaviť, je odmietnuť ich poslúchnuť.

Odmietnuť ukazovať „očkovacie covid pasy“.

Odmietnuť nosiť rúško.

Odmietnuť zostať doma.

Jednoducho sa nepodriadime Faucimu, nepodriadime sa Joeovi Bidenovi a nepodriadime sa despotickým guvernérom!

Hovorkyňa kongresu Nancy Pelosiová – vy ma neuväzníte, ani nezastavíte mňa a nikoho z môjho štábu v konaní si našej práce.

Nebudeme vám ukazovať pas a nebudeme nosiť rúško.

Nenecháme sa nútiť do náhodných skríningov a testovania, aby ste vy mohli pokračovať vo svojej opitosti opratami moci nad Kapitolom.

Koniec podriaďovaniu sa! Koniec týraniu detí!

Nebudem sa podriaďovať. To sa teraz končí!

Miestni byrokrati a šéfovia odborov – nedovolíme vám viac tento rok znovu ubližovať našim deťom.

Deti sú v škole pozadu a fyzicky a psychologicky im ubližuje taktika, ktorú ste použili vlani, aby ste im zabránili ísť do tried.

Už to znova nedovolíme.

Ak sa školský systém snaží znemožniť deťom plnú, osobnú účasť v škole, budem zdržiavať každý zákon dvoma dodatkami.

Jedným, aby ho zbavili financovania a druhým, aby umožnil rodičom vybrať si, kam idú peniaze za vzdelávanie ich detí.

Mám na vás dve žiadosti.

Prvá, pridajte sa ku mne, prosím, v tomto boji.

A druhá, choďte si, prosím, naplno užívať svoj život a ignorujte nariadenia kráľa Fauciho a jeho nohsledov.

Som si istý, že sa mi za tento postoj, ktorý zastávam, dostane obrovského množstva politických úderov. Ale mne je to jedno. Je to dôležité.

Každý musí byť súčasťou povstania

Preto potrebujem, aby ste boli toho súčasťou. Nestačí, keď takýto smelý postoj zaujme jeden človek – musíme to spraviť všetci spoločne.

Nikdy nie je ľahké volať na odpor proti namocnejším byrokratom v našej krajine.

V histórii sú však isté chvíle, kedy je to nevyhnutné.

Nech sa mi za toto dostane akýchkoľvek rán, za záchranu Ameriky pred tyraniou stoja. Naozaj však potrebujem, aby ste stáli so mnou.

Je čas na odpor. Všetkých nás uväzniť nemôžu!

V slobode, Rand Paul, MD (doktor medicíny)

P.S.

Jediný spôsob, ako poraziť covidových zločincov a ich nohsledov, je ignorovať ich. Je čas postaviť sa na odpor. Nemusíme akceptovať nariadenia, lockdowny a škodlivé metódy miestnych tyranov a neschopných byrokratov. Môžeme jednoducho povedať „Nie!“.

Už bolo dosť utrpenia. Dosť už trpeli deti. Čas poslušnosti sa skončil.     (Čtěte na stránkách Badatel)


ČT: Neroformovatelná, třeba zrušit. Jako SSSR či EU. Tradiční narušování volební soutěže. Diskriminace nových stran. Bude Trikolóra mediálně zlikvidována? Hlas z Moravy. Nekonečný boj o svobodu ..... ZDENĚK KOUDELKA na běhu současné předvolební kampaně znovu ukazuje, jak neblahou roli hraje v naší společnosti Česká televize, a navrhuje ji zcela rozpustit.

Česká televize (ČT) začala vysílat volební debaty, aniž by mělo právo účasti hnutí Trikolóra Svobodní Soukromníci (TSS). ČT vydala Pravidla, kde připustila jen 7 největších volebních stran. Tím narušila férovost volební soutěže.

Povinnosti ČT ... Podle Ústavy je politický systém založen na volné soutěži politických stran. Dle Listiny základních práv a svobod mají občané právo zakládat politické strany a hnutí a právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Svobodné volby jsou podstatnou náležitostí demokratického státu, přičemž podstata svobodných voleb je bytostně spojena s férovostí volební kampaně včetně přístupu do předvolebního vysílání ČT.

Registrovanou osobou podporující volební kampaň volební strany nesmí být provozovatel televizního vysílání. Z toho plyne zákaz účasti ve volební kampani. Televize tedy musí organizovat televizní předvolební debaty férově, jinak podporuje volební kampaň stran, které do debaty pozve.

Hlavní povinností ČT je mimo jiné dle zákona o ČT „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“ a „vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti“.

ČT nemá ze zákona povinnost organizovat debaty kandidátů v rámci volebních krajů a celostátní debatu předsedů stran, byť je to dlouhodobá zvyklost. Pokud se tak však ČT rozhodne učinit, nemůže být na její libovůli, koho do volební kampaně pozve a koho nikoliv. Pravidla pro pozvání kandidujících stran musí být férová, vyvážená a odůvodněná a musí pokrývat celé relevantní politické spektrum, což nejsou jen stávající parlamentní strany. Tyto povinnosti má nejen ČT, ale každá televize organizující předvolební debaty.

Nedůvodná změna zavedené praxe ... Nová Pravidla postupují v rozporu s tradicí, když významně snižují počet volebních stran v debatách. V roce 2017 ve volbách do Poslanecké sněmovny se krajských debat účastnilo 10 stran, v roce 2020 se debat před krajskými volbami účastnilo stran 9. Česká televize snížila počet účastníků debat vůči předchozím volbám do Poslanecké sněmovny 2017 o 30 %. K tomuto kroku nebyl důvod.

Diskriminace nových stran ... Pravidla zvláště diskriminují nové strany, které se nemohou v plné míře mediálně prezentovat tak, jako strany zavedené. O to důležitější je jejich účast v debatách. Rozhodnutí ČT narušuje volební soutěž a privileguje dosud zavedené politické strany.

Porušení svobody projevu ... Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z 31. 8. 2021, č. 66984/14, ve věci Národní politické asociace listina Marco Pannely, plně dopadá na tuto situaci u nás. Asociace nebyla přizvána k účasti na politických debatách ve třech hlavních publicistických pořadech vysílaných státní vysílací korporací RAI. Asociace si stěžovala na italský národní regulační úřad AGCOM (obdoba Rady pro rozhlasové a televizní vysílání), který měl zajistit vyváženost programu.

Po dvou neúspěšných stížnostech podala asociace žalobu k soudu, který její stížnost uznal. Teprve na základě rozsudku nařídil regulační úřad televizi RAI nápravu. Tím se Itálie dopustila porušení Úmluvy o lidských právech a základních svobodách, který chrání svobodu projevu.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


MUDr. Peková o původe britské varianty Alfa: je také umělá! I další známí čeští experti odpověděli na dotazy ohledně Covidu ..... Známým expertům na pandemii jsme rozeslali 3 dotazy, které se týkají původu britské varianty Alfa, neboť na tyto otázky se nám v médiích a dostupných zdrojích nepodařilo najít odpovědi. Jsou to tito odborníci:

MUDr. Soňa Peková prof. RNDr. Jaroslav Turánek prof. MUDr. Jan Žaloudík Mgr. Jan Pačes Doc. MUDr. Jan Trnka prof. MUDr. Jiří Beran prof. RNDr. Jaroslav Flegr prof. RNDr. Václav Hořejší MUDr. Petr Smejkal RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský Skupina MESES Iniciativa Sníh

Zde jsou zmíněné dotazy na původ nemoci covid-19

1. Proč mnoho expertů řeší původ wuhanské varianty ( přirozený – umělý), ale nikdo z nich neřeší původ britské varianty Alfa, která usmrtila mnohem víc lidí? Existují studie, které říkají, že varianta alfa mohla vzniknout v těle dlouhodobě nemocného pacienta, který byl léčen protilátkami, např. (1). Nebo:

„ Chronické infekce mohou vysvětlovat, proč varianta Alfa, která byla poprvé spatřena ve Spojeném království na konci roku 2020, vzniká se spoustou mutací najednou. Teoreticky mohla Alfa tyto změny zachytit jednu po druhé, než dorazila do země, říká Andrew Rambaut z University of Edinburgh, ale skutečnost, že většina jejího genomu v té době připomíná jiné britské viry, naznačuje, že místo toho prošel lokální virus rozšířený vývoj u jednoho pacienta. “Jsem stále přesvědčen, že nejlepším vysvětlením je chronická infekce,” říká Rambaut.(3)

Britská alfa má 23 mutací, ale nebyl zaznamenán žádný její předchůdce s méně mutacemi. Tedy mohl být držen tento pacient v přísné karanténě, která ovšem skončila po jeho smrti a infekce byla vypuštěna. Proč tedy nebylo vyšetřováno cizí zavinění?

2. Proč v Anglii a potom v celé Evropě i v USA přestaly vznikat nové varianty, zrovna když se začala šířit britská Alfa v listopadu 2020? Zde jsou měsíční počty nových variant podle zemí od dubna 2020 do dubna 2021, podle (2), cov-lineages.org.

3. Na fylogenetickém stromě britské varianty Alfa, který zveřejnil server gisaid.org (4), můžeme občas vidět záznamy případů, které popírají závěr, že britská varianta vznikla na 100% v Anglii, viz obr., béžový bod k 25.9.2020, který byl zaznamenán v Kanadě, ale nešířil se dál. Tyto body z toho stromu časem zmizí, máme uloženo několik takových případů. Tedy vzniká otázka, proč se tato varianta šířila tak úspěšně v Anglii a nikoli jinde? Není zde náhodou možné úmyslné cizí zavinění?

Prameny:

(1) https://www.thailandmedical.news/news/finally-documented-case-of-how-antibody-drugs-bamlanivimab-and-etesevimab-are-creating-resistant-mutations-like-q493r-in-sars-cov-2 (2) https://cov-lineages.org/lineages.html (3) https://www.science.org/content/article/new-sars-cov-2-variants-have-changed-pandemic-what-will-virus-do-next

(4) https://www.gisaid.org/hcov19-variants/

Jako první na tyto otázky odpověděla MUDr. Peková, jejíž odpověď zde citujeme:

„Děkuji za dotazy, odpovím hned, aby Váš mail nezapadl. Odpovím na všechny tři dotazy najednou, neb dotazy spolu souvisejí:

Britská varianta skutečně nemá žádného přímého předchůdce, ani žádného přímého následovníka. Přímá následnost totiž v genetice obnáší to, že každá další generace nese všechny mutace generace předchozí (vlna rodičovská), nanejvýš nějaké další mutace následná vlna přidá. To se ovšem nestalo ani v jednom případě od března 2020 na území ČR se vyskytujících vln (březen 2020, září/říjen 2020, listopad/prosinec 2020, prosinec2020 – březen 2021), kdy každá z těchto vln byla tvořena genomicky distinktním kmenem bez přímé návaznosti s vlnou předchozí. Toto potvrzují i naše laboratorní data (TILIA LABORATORIES), deponovaná v GISAID i NCBI, kdy jsme selektivně celogenomově sekvenovali (celogenomová NGS analýza) kmeny všech tří podzimních vln. Vzhledem k tomu, že se od začátku této “pandemie” důvodně domnívám, že se jedná o uniklé laboratorní kmeny, předpokládám jejich individuální vznik v laboratoři, nikoliv příčinně/následnou selekcí v lidské populaci.

srdečně zdraví a hezký den přeje,

Soňa Peková     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Katastrofické vize Římského klubu staré padesát let ..... Možnost rozhodovat o své budoucnosti prostřednictvím volených zástupců, kteří se zodpovídají lidem, je podstatou demokracie. Lehkost, s jakou někteří navrhují tyto principy opustit, by měla varovat. Katastrofická zpráva několika expertů by neměla stačit. Přesto Římský klub navrhoval přesně tohle.

Římský klub byl založen v roce 1968 v Itálii. Jeho členy byli a jsou bývalí politici, členové OSN, diplomaté, vědci a podnikatelé z celého světa. Do povědomí světové veřejnosti se dostal v roce 1972, kdy publikoval svoji vizi budoucnosti s názvem „Limity růstu”. V ní tvrdí, že pokud nezačnou státy cíleně omezovat technologický rozvoj, hrozí světu v dohledné době apokalypsa. Řadu předpovědí je dnes možné lehce konfrontovat s realitou.

Římský klub je ztělesněním vnímání světa, které ve svých knihách nazývá americký ekonom Thomas Sowell vize pomazaných hlav. Tato vize vychází ze zásadní nedůvěry v tvořivou sílu nikým neorganizovaného systému svobodných lidí známého pod názvem trh. Po většinu času chtějí nositelé této vize řídit ostatní na základě expertních názorů.

Dlouhodobý proces přesunu rozhodovacích pravomocí od lidí k nikým nevoleným expertním komisím lze ilustrovat na představách Římského klubu.

Fáze první: vyvolejte strach a paniku

Generální tajemník OSN pronesl v roce 1969 na půdě OSN projev, ve kterém řekl:

„Nechci znít příliš dramaticky, ale z informací, které jsou mi jako generálnímu tajemníkovi OSN dostupné, mohu dovodit jedině to, že členové OSN mají možná deset let na to, aby omezili své dávné rozepře a ustanovili globální partnerství k zastavení závodů ve zbrojení, zlepšení podmínek pro lidstvo, zmírnění populační exploze a a nastavení požadovaného impulsu k rozvojovému úsilí. Pokud takové partnerství nebude zformováno v příští dekádě, problémy se dostanou za hranici našich schopností je zvládat.”

Fáze druhá: zadejte to expertům

Podle nositelů vize pomazaných hlav je vyloučené, aby lidé, kteří nejsou izolováni od problémů každodenního života politickými nebo jinými výsadami, a proto draze zaplatí za svá chybná rozhodnutí, rozhodovali sami za sebe. Je nutné povolat někoho dalšího, kdo je většinou díky svým výsadám izolován od důsledků svých doporučení, ale má na rozdíl od prostého občana rozhled a přesah do budoucnosti.

Podle publikace Římského klubu používají lidé k rozhodování pouze takzvané mentální modely. „Tyto mentální modely jsou, protože musí, v porovnání s realitou velmi jednoduché. Pro mnoho lidí je život složitý, neboť musí věnovat téměř veškeré své úsilí zaopatřením sebe a své rodiny den za dnem. Jiní lidé přemýšlejí o problémech, které jsou dále v budoucnosti.”

O budoucnosti pro své děti tedy nemohou rozhodovat rodiče, protože jsou příliš zaneprázdněni starostí o ně a nemohou mít přesah do budoucnosti. O jejich budoucnosti tak mají rozhodovat ti, kteří prosti starostí o ní mohou přemýšlet. Mentální modely nejsou dostatečné.     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


Přijde jich milion? ..... Nedávno poslanec Feri opustil naši milovanou republiku. To se může projevit jako katastrofa. To jsme neměli nikdy dopustit. Když si představím, že se z Evropy nějakým řízením osudu ocitne ve své vlasti?, nebo pravlasti?

Somálsku, a místním tam bude vyprávět svoje zážitky z České republiky. Své zaměstnání poslance pak jistě vylíčí v nejlepších barvách: Do práce nemusím, když mám osobní nebo pracovní důvody. Žádné potvrzení nepotřebuji.

Dva měsíce prázdnin. Docházka do práce – jak mi to vyjde. Když marodím, tak se to vejde do osobních důvodů? Žádný píchačky, jako maj Češi. A strhnout pracovní dobu, když jdou na záchod. Žádných osm hodin denně. Alkohol snad nikdy nikdo nekontroloval.

Nulová zodpovědnost za „odvedenou“ práci. Nikdy žádný postih ani pokuta za zmetkovou práci. Snad měsíčně sto tisíc, čistá ruka. Když mají v sále o něčem hlasovat, tak je svolávaj jakousi zvonkohrou, bůh ví odkud. Tolik času na oběd nemá v práci žádný Čech. Obědy, vlastně za hubičku.

Jestli jsou i snídaně a večeře, nevím. Obědy pro ministry zadara. Ti chudáci na to zřejmě nemaj. Sady zájezdů po celém světě. I jakoby pracovně. Celá řada dalších peněz. Peníze za osobní kancelář. (Význačný politik se v televisi přiznal, že to vše řešil z kuchyně. Tak mu zbylo na nový byt.) Ošatné.

To se mu vyplácí, i když je ve vězení. (Ráth). Jestli je také obědné, nebo botné, nebo i další, nevím. Jestli si například chodí s ešusy? To nám cudně zatím zamlčeli. Prachy za „klubovné“. Za účast ve Správních radách a pod. Laik nedovede ani spočítat řadu jejich výsad. Zkrátka ta pravá demokracie. A ženských, kolik chceš.

To by bylo, aby se k nám jen ze Somálska nehrnul alespoň milion „třicetiletých“ nezletilců.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Jakou cestou se vydáme? ..... Zamyšlení přítele, filosofa, publicisty a pravdě věřícího, Jana Konfršta Zamýšlím se nad tím, zda se i já svým pohledem na současné dění kolem nás, ve spojitosti s Covidem, nepodílím nepřiměřenou měrou na rozdělování společnosti. Zda jsem se ve svém minulém textu nedotkl skupiny obyvatel, s níž mě pojí historicky hluboké citové pouto. Zda nebudu považován za nesoudného člověka, srovnávajícího dění kolem Covidu s traumatickými zkušenostmi Židů v první polovině minulého století. Pamatuji si, jaká byla reakce židovské obce, jak rázně se před rokem ohradila proti takovémuto přirovnávání. A tak se zamýšlím nad sebou, zda jsem se nedopustil z jejich pohledu stejného hříchu. „Jak si může někdo něco takového dovolit. Srovnávat naše tehdejší utrpení se současným životem v demokratické zemi. Vždyť nám tehdy šlo o život.“ Rozumím, a přesto – dovolím si oponovat. Možná předjímám něco, co se nestane, ale pokud mi bude vytýkáno, že znehodnocuji památku milionů obětí zvrhlé představy o nadřazenosti jedné lidské rasy, hájím se už teď. Jsem totiž bytostně přesvědčen, že to, co se odehrává teď, a nikoli jen v naší zemi, se dotýká samé podstaty existence lidstva stejně jako tehdy. Podstaty ŽIVOTA. Myslím, že si málo uvědomujeme, do jaké míry jde o život teď i nám. Teď, v současných přítomných okamžicích. Vždyť život v prohlubující se nesvobodě přestává být ŽIVOTEM hodným hloubky významu tohoto slova.

Mám za to, že za vznešenými slovy ve snaze o zachování zdraví je skryta snaha okleštit práva člověka na plnohodnotný život. Že je na nás, obyvatelích této planety, uplatňován prastarý princip pomalu vařené žáby. Pomalu, aby z hrnce nevyskočila, aby si na narůstající teplotu jen pomalu zvykala a nechala se uvařit. Pomalu, krok za krokem, je nám vnucována představa, že se pod vedením moudrých vše vyvíjí dobře, ještě je to snesitelné. Ještě máme možnost se venku procházet, a dokonce ne sami, ještě si můžeme dojít na nákup, ještě … Ale, všeho do času? Vždyť již jsou skupiny lidí (profesně zaměřených), které musely očkování proti Covidu podstoupit pod hrozbou ztráty zaměstnání. A úvahy o plošném očkování pomalu ale jistě nabývají na realitě (Itálie). A co záměr vícepremiéra Thomase Strobla spolkové země Badensko – Würtemberska zavést lockdown pro neočkované? (ČTK, 29. 8. 2021). Přirozená reakce politika odpovědného za zdraví již očkovaných, těch uvědomělých, tedy za obecné blaho? Navrhovaný zákaz vstupu např. do restaurace BEZ OHLEDU na to, prokáže-li se dotyčný negativním testem na koronavirus, jen dokresluje, jakými cestami se ubírají myšlenky jmenovaného. Předzvěst táborů pro nepřizpůsobivé? V záloze s dodatkem – návrat nežádoucí? Ani tato zpráva nestojí za pozastavení? Ale jen prosím pomalu, jen nevyděsit. Vždyť jde jen o úvahy, ještě není tak zle.

Židé v Německu třicátých let prožívali principy téhož, co zažíváme my teď. Nepřipuštění odlišnosti. Jen ODLIŠNOSTI. A nezáleží na tom, čeho se týká. Zda tehdy rasy, či nyní volby životního postoje, jehož součástí je dlouhodobá péče o vlastní zdraví. Přesvědčení, že očkování proti Covidu je jen zástěrkou snahy mocných o ovládnutí naší mysli.Ten movitější, a hlavně předvídavější Žid měl ve třicátých letech ještě možnost vykoupit se a vystěhovat se ze země, v níž mu už nebylo dovoleno svobodně se i jen nadechnout. Ale my se nemáme kam vystěhovat! Globalizace světa vykonala své i ve spojení s Covidem. A tak se utíkáme sami před sebou, snažíme se přehlušit hlas svědomí a vzdalujeme se od sebe navzájem. Ve stále více rozdělované společnosti ubývá příležitostí dopřát si prostor pro vyslechnutí se navzájem. Přitom víme, jak životadárným je respekt k odlišnému názoru na věc a že opak je zárodkem konfliktu. Ve vyhrocené podobě zdrojem domácího násilí v rodině, nevraživosti mezi skupinami lidí egoisticky prosazujících jen to své a v krajní podobě pozadím válek o území, nerostné zdroje…

Stojíme na rozcestí a jako onen pohádkový princ před rozhodnutím, jakou cestou se vydat dál. Která z nich ho (nás) dovede ke studánce s živou vodou. Ta první přímo láká. Vypadá na první pohled snadněji, ale není vidět dál než do první zákruty cesty. Ta druhá… no, zdá se, že neslibuje procházku růžovým sadem. Jak se rozhodneme? Moudrost, uložená v příslovích, praví, že s obojím máme zkušenost. Na tu první cestu se vydávají ti, o nichž se vypráví „Co lidé rádi slyší, tomu snadno věří“, a na tu druhou ti, kteří ví, že v životě toho zadarmo bývá vskutku pramálo a už si ověřili, že „Překážky a protivenství jsou proto, aby se zdolávaly“, a jen takové ovoce chutná opravdu sladce, nezanechá po čase na jazyku hořkou pachuť. J

akou cestou se vydáme? Jakou ty… a ty…? Jan Konfršt, 31. srpna 2021 Jan Konfršt (1944), filosof, autor deseti knih a audioknih s duchovní tematikou, z nichž první, vydaná v roce 2003, nese název Život v našich dlaních. Dvě prozatím poslední jsou Co když to bylo tak… Přemýšlejme, vydaná v roce 2013, a román Poutník, vydaný v roce 2020.     (Čtěte na stránkách doktora Jana Hnízdila)


Drážďanské umělecké muzeum změnilo 143 názvů uměleckých děl, byly prý rasistické ..... Názvy, které nebyly po dlouhá staletí změněny a které jsou zároveň nedílnou součástí díla, museli náhle současní pokrokáři změnit. Přitom názvy děl vymysleli sami umělci, kteří netušili, že jejich díla budou za pár set let v rukou absolutních idiotů, kteří nebudou mít na práci nic lepšího, než jejich díla svým způsobem prznit. Otázka je, kdy tyto šílence napadne obrazy přemalovat…

Státní umělecké muzeum v Drážďanech přejmenovalo 143 svých exponátů. Mezi zakázanými názvy jsou termíny jako “Maur”, “trpaslík” nebo “cikán”, jak je vidět z odpovědi ministerstva cestovního ruchu na žádost parlamentní skupiny Saské AfD. Například název obrazu “Krajina s mohamedánskými poutníky” Christopha Ludwiga Agrizoly (asi 1710) byl změněn na “Krajina s modlícími se muslimy”.

u tohoto obrazu vadil výraz “mohamedáni”

V případě jedenácti exponátů nebyl název změněn, ale závadné slovo bylo nahrazeno hvězdičkami. Soška “Maur se smaragdovým jevištěm” se stala  “**** se smaragdovým jevištěm”. Změněné pracovní názvy nejsou v žádném případě názvy vybrané samými umělci. Většina označení je založena na současných historických konvencích, jak je vidět z odpovědi. Od roku 2020 se muzejní sbírky, které jsou v muzeu vystavovány od roku 1560, kontrolují na “rasistické nebo jinak diskriminační výrazy nebo obsah”.

Mluvčí parlamentní skupiny AfD v Sasku Thomas Kirste byl přejmenováním zděšen: “Je pro mě nepochopitelné, jak jsou zde zničené saské kulturní památky evropského významu. Co je rasistické nebo pejorativní na termínu “Eskymák” nebo “domorodý”? Je to ještě nepochopitelnější s termíny “tmavá pleť” a “africký”. Tyto pokrokářské levicové šílenosti musí být okamžitě zastaveny.” Historikové umění se obávají, že přejmenování povede ke značnému zmatku ve vědeckých katalozích.

Světoznámé drážďanské umělecké sbírky jsou často v titulcích novin. V listopadu 2019 bylo při velkolepé krádeži umění v Zeleném trezoru zcizeno jedenáct exponátů. Hodnotu kořisti, která ještě nebyla vrácena, nelze odhadnout. Do krádeže byl zapojen jeden z arabských klanů…     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


PASTÝŘ A JEHO OVEČKY ..... Návštěva Svatého otce na Slovensku vzbuzuje v lidech noho emocí. Přestože papež František I. pro mnohé představuje ,,moderní“ hlavu křesťanstva, pro další je kontroverzní postavou plně vyplňující prostor na vatikánském stolci liberalismem. Nezabývejme se životopisem tohoto představitele církve, protože bychom se dopracovali k tomu, jak moc si jihoamerický klér oddychnul, když František odešel pryč z kontinentu.

Světová veřejnost byla překvapena, když předchůdce Františka byl označen za nemocného a neschopného dále vykonávat svou funkci. Dosazením Františka I. byl učiněn krok k podpoře migrace a šíření islámu. Vstřícnost tohoto muže vůči dosud spíše nepřátelskému náboženství, překvapila řadu lidí, a to ať už věřících, tak i ateistů. On však pokračuje v politice sladěné s postupem globálních elit i v dalších směrech. Z papeže se stal propagátor vakcinace, ekologie a Velkého resetu. V podstatě si souzní s lidmi typu Schwab, Merkelová, Gates a s dalšími podobnými. Dle mnoha indicií bylo jeho přemístění se na papežský stolec dobře naplánováno a měl jako morální autorita z pozice hlavy křesťanstva působit na své věřící právě v zájmu nejmocnějších. V podstatě tedy zastává politickou funkci, která má vypadat jako duchovní. Tomu však věří jen ti naivní, případně silně věřící nepřipouštějící si, že i tak vysoko postavený hodnostář může samotné církvi škodit, případně ji pouze zneužívat.

Zde je třeba uvést jednu věc na pravou míru. Většina ateistů má daleko k výsměchu namířenému proti věřícím, a to ať jde o jakékoliv náboženství. Absence víry v boha je většinou nahrazena něčím jiným. Například důvěrou v sama sebe, vnímáním určitého tajemna jiným způsobem, ovšem nikoliv víry v někoho, kdo na nás dohlíží a pomáhá nám jakožto spasitel. Určitá potřeba lidí v něco věřit se odvíjí z jejich neschopnosti pochopit některé jevy a události. Většinou je to nedokonalost lidských znalostí a schopností, jindy náhoda, přesto nelze snižovat víru těch, kteří se obrací ke svému bohu. Na druhou stranu si však připomeňme, kolikrát se ve jménu náboženství válčilo, vraždilo a jak velké škody nadělali jak křesťané, tak i muslimové při šíření svého názoru na život. I proto je třeba být ve střehu, objeví li se někde někdo s křížem či půlměsícem a ohání se uhlazenou agitací. V kontextu s historií jim nelze věřit ani nos mezi očima. Přesto jsou faráři, kněží a další členové kléru pro mnohé dosud autoritami a jsou to dobří lidé. Každý si může zvolit svůj přístup k víře, a pokud neobtěžuje své okolí, rádi s nimi budou ateisté obdivovat krásy kostelů a tradic.

V souvislosti s návštěvou papeže a našimi staršími články jsme byli nařčeni nejen z nenávisti vůči Františkovi I., ale také z rasismu. Člověk se rodí jako nepopsaný papír, a je jedno, je li bílý, černý či jiný. Až jeho další vývoj napoví, bude li dobrým člověk či nikoliv. Existují však určité předpoklady, že bude vyrůstat pod vlivem svého okolí, zároveň má určitou DNA, se kterou prostě nehne. Takže lidi třídíme podle několika ukazatelů a samozřejmě, pokud si můžeme vybrat, pak nás zaujmou ti, kteří nám jsou bližší. Nikoliv jen vzhledem, ale také chováním, schopnostmi a vystupováním. Díky migraci se do Evropy dostali zástupci různých národů a lze konstatovat, že jsou převážně problematičtí a nepřínosní. Navíc dosud žili v jiném prostředí, a to naše jim prostě připadá nevhodné a rádi by ho změnili. Jejich inteligence však většinou nestačí na to, aby pochopili, že přizpůsobit se musí oni, protože přišli k nám. Neudělají to, jsou to nepřizpůsobiví vetřelci a s jako takovými je třeba jednat. To není rasismus, to je pud sebezáchovy. Kdo ji postrádá, vymře. A jsou tací, kteří s naší budoucností hazardují. Třeba i aktuální host na Slovensku.

Zpět k papežovi. Část Slovenska je z něj v transu, protože Slováci jsou více věřící národ než my Češi. Druhá půlka si však vzpomíná na satanskou symboliku, která je znázorněna na trůnu Svatého otce, dokonce i na kříži, který nosí na krku. Ostatně právě pro papeže zvláštní symboly spojují Františka I. s řadou momentálních elit světa. Na nedávném setkání předních politiků se vztyčenými malíčky a ukazováčky prezentovalo mnoho z nich včetně Emanuela Macrona. Také rétorika současného pastýře směřující k ovečkám (jak příznačné pro současnou dobu plnou stádní politiky) je výrazně extravagantní. Podpora islámu, migrace, vakcinace, ekologie, neomarxismu a snaha přesvědčit dav k dobrovolnému podvolení se diktatuře je naprosto evidentní. Je tedy vcelku logické, že má papež mnoho odpůrců, a to dokonce i mezi svými, včetně některých kardinálů. Naopak se nelze divit vřelému přijetí od stejně podezřele na post hlavy slovenského státu zvolené (dosazené?) prezidentky Čaputové a od extrémně probruselské vlády vzniklé po sehraném puči. Všichni tito liberálové si dostatečně vzájemně podkuřují a plácají se po zádech. Samotní Slováci pak mají na výběr, jisté však je, že rozdělenou společnost papež rozhodně nespojí.

František I. je jedním z momentálně nejvýraznějších postav v současné špatné době a rozhodně patří k té části polického spektra, které chce za každou cenu změnit svět, který byl dosud vcelku fajn. Jeho ideologie už dávno nemá s křesťanstvím v čisté podobě nic společného. Papež je jen dalším politikem těžícím však z bohatství a prestiže Vatikánu. Přestože jeho bílý plášť staví do pozoru stále dost věřících, osoba v něm už tolik morálních kvalit nemá. Je na každém, jak si ho kdo bere. Nevnímejte ho však jen jako papeže, ale zkuste se zamyslet, kdo je ten člověk. Nechceme nikomu kazit iluze, ale opět připomínáme, že je to pastýř, který pase ovce. A v tomto případu je to v tom horším provedení. Opravdu chcete zůstat ovcemi? Nebo by bylo lepší zamyslet se nad tím, zda li by ho při osobním setkání Ježíš nevypráskal bičem? A opravdu jel na Slovensko rozdávat duchovno, nebo je to další krok přibližující nás k staronové době? Kdo ví….     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Proč by měli být lidé s protilátkami očkováni? „Nedokážu na to spolehlivě odpovědět,“ říká Bidenův zdravotní poradce Fauci ..... V České republice ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí oznámil, že doklad o zjištěných protilátkách na covid-19 zatím nebude postaven na roveň potvrzení o očkování, protože mezi odborníky podle něj nepanuje shoda ohledně potřebné hladiny protilátek. Dodal také, že nejlepší ochranu podle něj poskytuje tzv. hybridní imunita, tedy prodělaná nemoc a očkování, přičemž postačí jednodávková vakcína firmy Johnson & Johnson.

Dr. Anthony Fauci, vrchní zdravotní poradce Bílého domu v USA, se o několik dní dříve v rozhovoru pro CNN vyjádřil k otázce přirozené imunity po prodělaném onemocnění covid-19 v podobném duchu.

Lékařský korespondent CNN dr. Sanjay Gupta se Fauciho v rámci rozhovoru zeptal: „… v Izraeli vyšla studie o přirozené imunitě, která v podstatě uvádí, že přirozená imunita poskytuje velkou ochranu, dokonce lepší než samotné vakcíny. Co si o tom lidé mají myslet? Když mluvíme o povinném očkování, neustále mi volají lidé a říkají: Už jsem měl covid, jsem chráněn. A teď studie říká, že jsou možná ještě více chráněni než po samotném očkování. Měli by také dostat vakcínu? Jak byste jim to vysvětlil?“ Fauci odpověděl: „Víte, to je opravdu dobrá poznámka, Sanjayi. Nedokážu vám na to skutečně spolehlivě odpovědět. To je něco, o čem budeme muset diskutovat, pokud jde o trvanlivost reakce. Jedna věc, kterou vám ta studie z Izraele neřekla, je, že ať už je ta ochrana po přirozené infekci jakkoliv vysoká, jaká je její trvanlivost ve srovnání s trvanlivostí vakcíny? Je tedy představitelné, že jste se nakazili, a jste chráněni, ale nemusíte být chráněni po neomezeně dlouhou dobu. Takže si myslím, že je to něco, k čemu bychom si měli sednout a vážně o tom diskutovat, protože jste velmi vhodně poukázal na to, že je to problém, a mohl by existovat argument pro to, co jste řekl.“

Dr. Gupta se ve své otázce patrně opíral o výsledky izraelské retrospektivní studie, zahrnující 700 tisíc lidí, která zjistila, že lidé, kteří byli naočkováni vakcínou proti covidu-19 od společnosti Pfizer, měli 13krát vyšší pravděpodobnost nákazy variantou delta a 27krát vyšší riziko symptomatického onemocnění ve srovnání s těmi, kteří se z covidu zotavili. Vědci došli k tomu, že „… přirozená imunita poskytuje dlouhodobější a silnější ochranu před nákazou, symptomatickým průběhem a hospitalizací způsobenou delta variantou viru SARS-CoV-2 než imunita po dvou dávkách BNT162b2 vakcíny“.

Za uznávání protilátek se stavěla opozice a také premiér Andrej Babiš. Z odborníků ho podpořil mj. vakcinolog Roman Prymula, imunolog Vojtěch Thon či zástupci Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků SMIS.

Nejvyšší správní soud (NSS) v České republice také již 30. 6. 2021 shledal nezákonným situaci, kdy ministerstvo zdravotnictví neumožňuje vstup do některých prostor a na hromadné akce lidem s naměřenými protilátkami, a přitom jej umožňuje lidem očkovaným či testovaným PCR nebo antigenním testem či těm, kdo covid prodělali a mají o tom doklad.

V odůvodnění rozsudku NSS stojí: „Lze říci, že postavení osob s naměřenými protilátkami je dokonce silnější, protože tyto osoby protilátky prokazatelně mají, zatímco u osob vyléčených či očkovaných ministerstvo přítomnost protilátek pouze předpokládá. Ba co víc, přítomnost protilátek je u těchto osob prokazována laboratorním testem v certifikovaných laboratořích; přitom v jiných situacích mimořádné opatření umožňuje vstupy do provozoven osobám, které na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 testovaly samy sebe testem určeným k použití laickou osobou.“

„Není samozřejmě úkolem soudu, aby stanovil dostatečnou hladinu protilátek. To je v kompetenci ministerstva. Nicméně i ministerstvo musí zohlednit, že ani v případě osob vyléčených a očkovaných není žádná dostatečná hladina protilátek stanovena, pouze se předpokládá, že u nich protilátky v dostatečné míře přítomny jsou,“ dodal podle informací k rozsudku NSS předseda senátu.     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)


14.9. 2021     Na neočkované pohlížejme jako na řidiče pod vlivem, uvedla americká lékařka ....... Americká lékařka Leana Wenová na zpravodajské stanici CNN vyslovila kontroverzní názor, který následně publikovala na svém Twitteru: „Zůstat neočkovaný a  pohybovat se na veřejnosti se rovná řízení pod vlivem alkoholu. Chcete být pod vlivem alkoholu? To je vaše volba, ale pokud chcete řídit auto, už ohrožujete ostatní. Nikdo by neměl mít „volbu“ nakazit ostatní potenciálně smrtelnou nemocí,“ uvedla americká lékařka Wenová.      (AC24)

Jooo, i tak se dá honit kariéra ... Ale co Hippokratova přísaha ???


Ako dlho budú žiť ľudia zaočkovaní vakcínami proti Covid-19? ..... Nevieme potvrdiť, či je to pravda alebo nie, no v minulosti poskytol Steve Fishman hodnoverné, zasvätené informácie. Nedávno sa zdôveril, že často dostáva otázku: „Ak som si dal pichnúť tú „vakcínu“, ako dlho budem žiť?“

Posunul túto otázku svojmu priateľovi Dr. Mylovi Canderianovi, PhD. (narodenému ako Milos Iskanderianos v gréckom Korfu, roku 1938), ktorý v roku 2015 vyvinul patent na oxid grafénu pre použitie vo forme biologickej zbrane. Jeho reakcia bola vskutku prekvapujúca.

Genocidálny globalista Dr. Canderian

Dr. Canderian je, pri plnej transparentnosti, tým, čo by som nazval „genocidálnym globalistom“, riadiacim sa Desiatym prikázaním Georgijských poradných kameňov (Georgia Guidestones), o ktorom sa hovorí len veľmi zriedka.

To desiate prikázanie hovorí: „Nebuď na Zemi rakovinou; nechaj priestor pre Prírodu.“

Dr. Canderian je lekárskym prispievateľom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a tiež veľmi podporuje Klausa Schwaba a „Veľký reset“, ohlasujúci jeden svet digitálnej meny, ktorý je sekundárnym cieľom aj Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre rok 2022.

Dr. Canderian je toho názoru, že až 95% svetovej populácie tvoria takzvaní „neužitoční jedáci“, ktorých treba čím skôr podrobiť eutanázii.

„Pozrite sa na centrum Chicaga, Baltimore alebo Los Angeles,“ uviedol, „a jasne uvidíte, prečo musia byť neužitoční jedáci utratení ako besné psy.“

Vyjadril svoje pohŕdanie „infekčnými pedagógmi“ propagujúcimi kritickú rasovú teóriu a je presvedčený, že „vakcína“ urobí koniec „ľudskej rakovine na Zemi“.

Dr. Canderian je horlivý podporovateľ povinnosti a záväzku slobodomurárstva zbaviť svet „pliagy ľudstva“.

Na osobnej úrovni však máme obaja vášeň pre rovnaké exotické jedlo, podávané v L´emince de Veau v Ženeve: krémovú kolibričiu polievku, po ktorej nasleduje jelení jazyk.

Obaja sme fanúšikmi šéfkuchára Gastona Sereho de Rivieresa, ktorý je kulinárskym géniom.

Vzorec pre dĺžku dožitia od Dr. Canderiana

A tak som sa Myla opýtal: „Ako môžu ´zaočkovaní´ s istotou vedieť, ako dlho budú žiť po zaočkovaní?“

Oboznámil ma s informáciami, zvanými „Vzorec pre koniec cyklu“.

A vysvetlil, ako ľahko sa počíta.

„Sila jednoduchosti,“ povedal. „Od zaočkovania po Koniec cyklu (alebo tiež smrť) je maximálny cyklus desať rokov,“ vysvetlil. „A je nesmierne ľahké ho stanoviť.“

Každý hematológ to vraj vidí v priebehu niekoľkých sekúnd pod mikroskopom, alebo ešte ľahšie pod elektrónovým mikroskopom.

„Percento krvi poškodenej (alebo tiež kontaminovanej) oxidom grafénu má súvis s výpočtom Konca cyklu,“ prezradil.

Povedané inak, „zaočkovaný“ (ako nazýva každého, koho zaočkovali smrtiacou, injekčne podanou biologickou zbraňou eugenickej depopulácie, schválenou na experimentálne použitie), ktorý má v krvi 20%-nú degeneráciu oxidom grafénu, bude, vylúčiac všetky ostatné vstupné kritériá, žiť 8 rokov [10 rokov mínus 20%].

Ten, kto má 70% degeneráciu oxidom grafénu, nebude žiť dlhšie ako 3 roky [10 rokov mínus 70%].

Nedávno Dr. Jane Rubyová poskytla interview Stewovi Petersovi v jeho podcaste a ukázala príklady, ako vyzerá skazená krv pri vystavení oxidu grafénu (v angličtine):

Pre tých, ktorí to nevedia, oxid grafénu je zložka vakcíny popri mediátorovej RNA produkujúcej hrotové proteíny, ktorá so srdcom, pľúcami, mozgom a krvou bojuje o kyslík.

Oxid grafénu je kyslíková špongia, pripravujúca telo o tak potrebný kyslík a spôsobujúca mnohé komplikácie, okrem iného napríklad anafylaktický šok, toxickú zrážanlivosť krvi, fatálnu paralýzu pľúc a rakovinu endotelu.

Dr. Mylo Canderian má do veľkej miery podobný názor ako Klaus Schwab, Bill Gates a generálni riaditelia Big Pharmy: NECHAJTE ICH VŠETKÝCH ZOMRIEŤ!     (Čtěte na stránkách Badatel)


Američtí vědci: Vakcíny jsou čisté jedy! Očkování mRNA je jasným porušením Norimberského kodexu. Proč se zemřelí po očkování nesmějí pitvat? Přijde brzy "epidemie" rakoviny? Píchat toxin dětem je šílenství! Znásilnění injekcí je zločin ..... VALENTIN KATASONOV tlumočí argumenty významných amerických lékařů proti násilnému vakcinačnímu experimentu na lidech, jenž bude mít nedozírné následky

Amerika se brání očkování. Podle průzkumů z 15. července se téměř 30 % dospělých v zemi vyslovilo proti očkování proti covid-19. Zhruba stejný počet „odmítačů“ ve skupině ekonomicky vyspělých zemí byl ve Francii. Mezi odpůrce vakcinace patří běžní občané, politici, právníci, ale také lékaři, včetně těch renomovaných. O některých z nich jsem již psal – Dr. Peter McCullough, lékař Vladimír Zelenko, lékař a biolog Joseph Mercola.

V srpnu se zviditelnil další americký lékař. Je to doktor Ryan Cole z Garden City ve státě New York. Je diplomovaným patologem a histologem, který napsal disertační práci z imunologie.

Jeho prezentace na summitu „White Coat Summit“ (Summit bílých plášťů) na začátku srpna vzbudila velký ohlas. Konference se konala v Tennessee z iniciativy republikánské senátorky Janice Bowlingové, která se dříve postavila proti „manželství“ osob stejného pohlaví v tomto státě. V současné době se zaměřuje na problematiku očkování proti covid-19. Je proti povinnému očkování a plánům na vakcinaci dětí. Docílila toho, že dospělí v Tennessee mohou odmítnout očkování z náboženských důvodů. Podařilo se jí provést personální změny ve státních zdravotnických orgánech a odstranit nejhorlivější zastánce očkování.

Na začátku summitu byl za nejvýznamnějšího účastníka považován Robert Wallace Malone, virolog a imunolog, který popírá účinnost a bezpečnost vakcín covid-19. Peter McCullough se jednání zúčastnil prostřednictvím videospojení. Hlavní postavou setkání byl však Dr. Ryan Cole.

Tisíce úmrtí se nevyšetřují ... Dr. Cole na úvod svého vystoupení připomněl, že podle amerického informačního systému VAERS zemřelo na následky očkování více než 11 000 lidí (v té době; nyní se toto číslo blíží 14 000). A přinesl zprávu: konečně byla provedena pitva prvního z 11 000 zemřelých po očkování. Americké úřady, zejména agentury jako Food and Drug Administration (FDA – Agentura pro kontrolu potravinářských produktů a medikamentů) a Centers for Disease Control and Prevention (CDC – Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), se ohánějí naprostou bezpečností vakcín používaných v zemi.  Zemřelo však již více než 11 000 lidí (to jsou oficiální údaje, skutečný počet obětí je mnohem vyšší): proto je třeba zjistit proč. První, co zde pomůže, je pitva. A po více než sedmi měsících od zahájení očkování, po tisících úmrtí, byla provedena první pitva. Z pohledu doktora Cole se jedná o zločinnou praxi.

Cole není proti vakcínám jako metodě prevence infekčních onemocnění. Je proti pogromu lékařské vědy, kdy jsou porušovány axiomy medicíny.  Dále říká: „Všechny odpovědi může přinést právě pitva. Ale pokud nebudeme hledat, nenajdeme je. A když nám řeknou: ne, pitvy nepotřebujeme, vakcína s tím nemá nic společného, tak nezpozorníte? Jak jinak se tedy dozvíme pravdu?“ Podle Colea se na propagaci vakcín a plošného očkování vynakládají miliardy. A na to se ptá: „Kde jsou miliardy na pitvy? Kde jsou miliardy na výzkum? Znovu opakuji: kde jsou nějaké pitvy?“

Žádné vakcíny – smrtící jedy ... Ryan Cole připomíná, že léky používané v USA nejsou vakcíny, ale experimentální preparáty: „Vyhýbají se slovu experimentální tím, že říkají: schváleno pro nouzové použití. Snaží se neříkat pravdu. Že jde o experiment na lidstvu.“ Odpovědnost za negativní důsledky používání experimentálních preparátů musí nést jejich výrobci, ale americké úřady udělily velkým farmaceutickým společnostem odpustek, který je odpovědnosti zbavuje.

Ryan Cole prosazuje, aby se na používané očkovací preparáty vztahoval francouzský právní systém. Ten předpokládá, že v případě nežádoucích účinků očkování padá vina na výrobce vakcíny. Výrobce vakcíny je povinen prokázat, že zdravotní problémy po očkování nebyly způsobeny vakcínou. V Americe je tomu v současnosti naopak. Lidé postižení očkováním a příbuzní těch, kteří po očkování zemřeli, podstupují ponižující soudní proces, aby se dovolali spravedlnosti.

Cole jako lékař s jistotou říká, že onen preparát, který je injekčně vpravován do těla člověka, není vakcína. To, čemu se dnes říká vakcinace, je vstřikování ostnatého (spike) proteinu do těla, ale bez těla viru: „Ten (spike protein) cirkuluje s krví a dostává se do mnoha orgánů v těle... Když byl laboratorním zvířatům vstříknut tento spike protein bez těla viru, způsobil stejné onemocnění jako Covid-19... Stejné poškození plic, cév, srdce, mozku. Spike protein je toxin. Znovu se ptám, proč do lidského těla vstřikujeme něco, co je evidentně toxické? Je to jed. Způsobuje onemocnění. Není to vakcína.“

Nedozírné následky vakcinace ... Tento jed způsobuje mikrotromby a zánětlivé procesy v mozku, srdci, plicích, játrech, vaječnících a ledvinách. Zde je úryvek z Coleova zjištění o poškození mozku: „Spike protein překračuje hematoencefalickou bariéru. Ale já mám svůj mozek rád takový, jaký je. A já nechci, aby to ovlivnilo mé mozkové buňky. Proč do lidského těla vstřikovat toxin, který poškodí mozkové cévy?“

Speciálně očkování dětí a dospívající mládeže je obzvláště nebezpečné: „A co to dělá s dětmi? Zánět srdce... Píchnete dětem toxin, který jim poškodí srdce na celý život. To je šílenství!“

Cole svůj projev doprovodil sérií projekcí, které pomáhají pochopit procesy, které probíhají v lidském těle po podání očkovací látky. Vše, o čem hovoří, koresponduje se statistikami v zemích, kde očkování pokročilo: po očkování došlo k nárůstu případů covid-19. To je extrémně patrné zejména v Izraeli.

Cole poznamenává, že preparáty, které jsou aplikovány milionům Američanů, vytvářejí imunitu, která je jednak velmi krátkodobá a jednak úzce cílená. Cole ve své laboratoři zaznamenal rychlý nárůst dalších infekčních onemocnění, která by zítra mohla zastínit „pandemii“. Vysvětluje, že už léta vede vlastní statistiky různých nemocí. 

„V posledních šesti měsících jsem například zaznamenal deseti až dvacetinásobný nárůst výskytu rakoviny děložního čípku. Vedu si srovnávací statistiky podle jednotlivých let. A kdy se začalo očkovat proti covidu? V lednu.“ Tyto preparáty nazývané vakcíny neprošly smysluplnými klinickými zkouškami, a tak je předpovídání dlouhodobých účinků očkování nevděčným úkolem: „O kolik se zvýší výskyt tvrdých typů rakoviny v příštích několika letech? Pravděpodobně hodně. Pravdivá odpověď ovšem zní: nevíme. Někdy je to ta nejupřímnější odpověď v medicíně. Nevěřte lékaři, který tvrdí, že ví všechno. Najděte si jiného.“

Zločiny proti lidskosti ... Takové očkování Cole obrazně nazývá „znásilnění injekční stříkačkou“. Doktor jde za rámec čistě medicínského posouzení problému. Jsou pošlapávána základní lidská práva: „Nátlak na zaměstnance musí přestat. Na jakém základě se nemocnice a jiní zaměstnavatelé odvažují říci: Nemůžete u nás pracovat, pokud se nehodláte účastnit experimentu na lidech? Přečtěte si Norimberský kodex z roku 1947. Je skandálně porušován ve vztahu k našemu národu, k našim lidem.“

Odvážný doktor Ryan Cole má mnoho příznivců. V polovině srpna se v jednom z okresů státu Idaho konaly volby nových členů zdravotnické rady. Jedním z nich byl Ryan Cole. Proti Ryanově kandidatuře se v okrese i v celém státě vedla horečná kampaň, ale jeho příznivci zvítězili. Zvítězil zdravý rozum a vůle přežít.

Cole ale není jen kritikem očkování. Ví, jak léčit lidi s diagnózou covid-19. Lék, který používá k léčbě, se nazývá ivermektin. Úřad FDA odmítá tento lék registrovat, a tak vlastně mlčky jeho užívání zakázal. Je to stejný příběh jako s léky, které používají Peter McCullough, Vladimír Zelenko a další američtí lékaři, kteří dosahují téměř 100% pozitivních výsledků. Důvod "zákazu" je zjevný: Schválení účinné léčby covid-19 na americkém trhu by učinilo plošné očkování Američanů absurdním.

A to by spustilo celosvětovou lavinu.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


P.C.Roberts: 11. září po 20 letech ..... Čas utíká. 20 let už upynulo ode dne, kdy mrakodrapy Světového obchodního centra, které byly vystavěny tak, aby odolaly nárazu letadel, byly strženy k zemi řízenou demolicí, jak to volné pádové zrychlení všech jejich částí při cestě k zemi jednoznačně dokazuje.

Destrukci Dvojčat doprovázela série výbuchů a obě budovy se při svém už uvedeném volném pádovém zrychlení zřítily do svých půdorysů. Zastírací oficiální příběh, vyprávěný nám americkou vládou, byl dokonale vzvrácen autory jako např. Davidem Ray Griffinem, vědeckými konferencemi, vyšetřováním univerzit, zprávami expertů a sdružením Architekti a inženýři pro pravdu o 11.září.

Obrovská masa důkazů, které byly od pádu budov v New Yorku shromážděny, dokazují, že oficální narativ je falešný, ale současně též nevypovídají nic o tom, kdo je tedy za tento útok zodpovědný. Někteří autoři, jako např. Ron Unz, Laurent Guyenot a Chris Bollyn naznačili spojitost s Izraelem, ale důraz i zde byl kladen víc na nevěrohodnost oficiálního výkladu než na to, kdo a proč útok spáchal.

Doprovodné důkazy naznačují, že 11. září bylo dílem neokonzervativních činovníků režimu Bushe mladšího spolčených s viceprezidentem Dickem Cheneym a Izraelem, vedených snahou vytvořit „nový Pearl Harbour“, který by vygeneroval podporu části amerického lidu a evropských spojenců Washingtonu pro středněvýchodní válku „proti teroru“. Při čemž by hlavní důraz byl kladen na zničení všech nepřátel Izraele v zájmu Izraele většího. Redaktor časopisu Commentary Magazine Podhoretz po takovéto válce volal, a generál Wesley Clark řekl, že byl informován v tom smyslu, že právě s tímto cílem Pentagon válku plánuje.

Toto je nejpřijatelnější vysvětlení. Jestliže je ovšem pravdivé, pak to není to vysvětlení, které by americká či izraelská vláda kdy uznaly. Namísto pravdy nám proto bude i nadále vtloukáno do hlavy oficiální vysvětlení, kterému nikdo nevěří, a k lidským ztrátám 11. září si jak americká vláda, tak americká média, připíší i další ztrátu důvěry lidí.     (Čtěte na stránkách Česko bez cenzury)


Dezinformačni šaškarna k 11. zaři 01 pokračuje ..... Statni medyjalni propaganda tvrdi, že před dvaceti rokama se dvě letadla trefila do dvuch baraku a tři z těchto baraku spadly. Bylo by to srandovni, kdyby za tym nebyly miliony mrtvych.

Jedenacte zaři je symbolem zahajeni agresivnich aktyvit zapadniho světa, kere faktycky začaly barbarskym bombardovanim Jugošky 1999 (přes 1000 mrtvych) a pokračovaly operacema v Afghanystanu 2001 (přes 200 tisic mrtvych), Iraku 2003 (přes 400 tisic mrtvych), uloupeni Kosova (přes 200 tisic vyhnanych Srbu), Syrie (přes 500 tisic mrtvych), Lybie (přes 30 tisic mrtvych).

Jak se v tomto světle jevi 3 tisice mrtvych z 11. zaři?

Nema smysl se vracat ke všem spornym bodum akce z 11. zaři. Přesvědčene konzumenty mezinarodni propagandy to stejně nepřesvědči, ti, keři umi čitat mezi řadkama, se enem smutně pousměju.

Tak si připomeňme si enem jeden bod, kery se organyzatorum vymknul z kontroly.

Pad baraku, kery si propaganda nerada připomina. Je to ten třeti mrakodrap, kery nazasahlo žadne letadlo, přesto se složil do sveho pudorysa naprosto stejnym zpusobem tajak ty dva vyšši baraky.

Budova WTC7 byl 47 patrovy mrakodrap, postaveny v roce 1985. Byl zkonstruovany uplně jinač než dvojčata, neměl tedy jadro s nosnikama, ale plně ocelovu konstrukci.

Prostory tu měly pronajate FBI, CIA (největši pobočka mimo Washington), tajna služba USA U.S. Secret Service, Minysterstvo obrany USA nebo finančak IRS, kaj skladovali třeba dokumenty připadu Enron.

Ve 23. patře mrakodrapa byl specialni bunker, s neprustřelnyma oknama, zdma zpevněnyma proti terorystyckemu utoku, vlastnima zasobama vzduchu, žradla, vody, vodky. O tento bunker se při projektovani zasadil starosta NY Ruda Džuljaný. Vyšel skoro na 15 milionu dolaru a měl poskytnut zazemi pro něho, policajty, tajne služby a hasiče pro připad važne krize.

V to rano 11. zaři v něm ten Džuljaný opravdu centralizoval krizovy tym. Budovu však později všecky složky opustily, včetně požarniku a policajtu. Okolo poledne, kdy byla budova už opuštěna, se v baraku objevily na třech mistach lokalizovane požary a o pul šeste večer se budova zřitila podobnym zpusobem, tajak o par hodin dřive spadly aji dvojčata.

Bylo to asi hodinu pote, co reporterka BBC zřiceni teto budovy ohlasila v žive reportaži, keru bylo třeba přerušit, bo v pozadi živeho přenosu budova WTC7 furt stala.

Ne, nemusite věřit na dezinformace a fejkňůzy. Stači se ptat na vysvětleni zveřejněnych informaci.

Dva baraky totiž samy od sebe nikdy nepadaju stejnym zpusobem.

A mimochodem, ten počet tež nesuhlasi.

Ladik Větvička, hlasatel Mlade Fronty Fčil

PS: Originalni zaznamy BBC se zaběrama reporterky, kera předčasně oznamila zřiceni třetiho baraku, byly z Youtube odstraněne... Zaznamy zřiceni mrakodrapu, kery nezasahla žadna letadla, a přesto se zřitila stejnym zpusobem jako předchozi baraky, su ještě dostupne...     (Čtěte na stránkách Ladislava Větvičky)


COVIDOVÁ LEŽ ROSTE JAKO PINOCCHIŮV NOS – TOP INFO!!! – Sdílejte! ..... USA: Poslechněte si tento rozhovor s nemocniční sestrou https : //www.lewrockwell.com/2021/09/no_author/whistleblower-nurse-destroys-delta-narrative-vakcinated-patients-fill-hospital/

Říká, že to, co se nazývá „průlomové případy“ a případy variant Delta, ovlivňují hlavně očkované a ve skutečnosti jsou to nežádoucí reakce na očkování. Říká, že nemocnice a nemocniční lékaři neuznávají realitu nežádoucích účinků a hlásí nežádoucí účinky vakcíny jako nové případy Covidu. Čím více případů Covidu a úmrtí na Covid, tím více peněz nemocnice vydělá, takže hlášení nežádoucích reakcí na očkování jako nových případů Covidu je způsob, jakým nemocnice maximalizují své zisky. Samozřejmě, nemocniční lékař, který s tím nesouhlasí, je bez práce. Jinými slovy, pravda o Covidu a vakcíně je pro nemocnici příliš drahocenná na to, aby byla přiznaná.

Dotazovaná sestra říká, že polovina sester v nemocnici, kde pracuje, se chystá přijít o práci, protože odmítají očkování. Viděli jsme, říká, hrozné účinky očkování na pacienty, a nejsme ochotni udělat sobě to samé. Mnoho zdravotních sester chce i bez ohledu na to skončit, protože nedokážou zabránit lékařům v tom, aby očkováním nedělali lidi nemocné. Zdá se, že medicína přestala být o zdraví.

Postupy této nemocnice jsou v zásadě postupy všech nemocnic. Vyhovuje to NIH, CDC a FDA, protože to chrání pověst vakcíny a regulačních orgánů, které schválily její nouzové použití, a chrání to zisky Big Pharma společností, z nichž některé plynou zpět k regulátorům.

Jak Stew Peters shrnuje rozhovor, JE TO VRAŽDÉNÍ PRO PENÍZE.

Sestra říká, že jedinou léčbu, kterou nemocnice poskytuje pacientům s Covidem, je Remdesivir a dává pacienty na ventilátory. Remdesivir má své vlastní závažné nežádoucí účinky a ventilátory jsou známým zabijákem pacientů s Covidem.

Na dotaz ohledně Ivermectinu, nemocnice jej odmítají používat, i když jej lékař předepsal pacientovi. Jak jsem uvedl, v jiné nemocnici musela manželka dostat soudní příkaz, aby nemocnice umírajícímu manželovi poskytla léčbu Ivermectinem. Nemocnice do té doby schválné otálela až kým se Big Pharma dostala k soudci a ten svůj rozkaz stáhl. Pacient byl pravděpodobně zavražděn odmítnutím léčby přípravkem Ivermectin. Pro nemocnice je Big Pharma protokol víc než život.

Srovnejte to s úspěšným rozšířeným používáním Ivermectinu v Indii ke kontrole Covidu a rozhodnutím Tokijské lékařské asociace doporučit všem lékařům léčit Covidové pacienty Ivermectinem. https://www.paulcraigroberts.org/2021/09/07/the-powerful-case-against-covid-mrna-vaccine/

Závěr je, že pokud jde o léčbu Covid, americký lékařský systém je tím nejzaostalejším na světě.

Bohužel, presstituti nic z toho neoznámí a většina Američanů je bohužel příliš zaneprázdněna plýtváním časem tim, čím se zabývají, místo aby si zachránily život sledováním 15minutového rozhovoru.

Covidová lež začala testem PCR s vysokými cykly, díky čemuž byl test nespolehlivý a generoval vysoké míry falešně pozitivních výsledků. Tak vznikla „pandemie“. Miliony lidí, kteří neměli Covid, byly hlášeny jako osoby s Covidem kvůli falešně pozitivním výsledkům generovaným testem PCR. Tato záměrná lež byla použita k vytvoření strachu, který přiměl lidi stát se morčaty pro nebezpečnou experimentální „vakcínu“.

Strach byl také poháněn finančními pobídkami poskytovaných nemocnicím. Úmrtí na Covid znamenalo platby bonusů. Tato chytrost poskytla nemocnicím pobídky k tomu, aby hlásily všechna možná úmrtí jako úmrtí na Covid. Chřipková sezóna, infarkty, rakovina, zápal plic, to vše se stalo smrtí Covid. Výrazně přehnaná čísla byla použita ke zvýšení faktoru strachu.

Ve skutečnosti umírající lidé byli lidé s Covidem a přidruženými nemocemi a umírali, protože nedostávali žádnou léčbu kromě ventilátorů, což se ukázalo jako léčba, která neřeší Covid.

Známá a bezpečná léčba byla odepřena, protože v opačném případě nebylo možné poskytnout dosud připravené vakcíny k nouzovému použití. Povolení k nouzovému použití závisí na absenci procedur, která léčí. To je důvod, proč v USA a Evropě byly HCQ a Ivermectin, dlouhodobě schválené, dlouho používané a tak bezpečné, že jsou k dispozici pro volný prodej ve většině světa, démonizovány jako „nebezpečné“, „neschválené, ”A proto se šíří falešné příběhy financované společnostmi Big Pharma, jako je i tento: https ://www.rt.com/usa/534011-ivermectin-horse-dewormer-doctor-debunked/ -které mají přesvědčit lidi, že neexistuje žádná alternativa k „vakcíně“.

Podobné články

BIDEN VYHLÁSIL GENERÁLNY ÚTOK NA NEOČKOVANÝCH. AUSTRÁLSKÁ ŠÉFKA ZDRAVOTNÍCTVA: “NOVÝ SVETOVÝ PORIADOK VÁS BUDE SLEDOVAŤ!” NOVÉ NORIMBERSKÉ TRIBUNÁLY SA BLÍŽIA (VIDEO CZ, 13min)

 13. ZÁŘÍ 2021

Petr Hájek: Volební fraška na dohled: Vítěz je znám. Všichni jsou totiž stejní. Hra na demokracii již nebude dlouho trvat. Proměna mlčící většiny. Zmizela během covidu jako chřipka?

 13. ZÁŘÍ 2021

Vakcína není vakcína. Jde o snahu nahradit experimentální technologii RNA vakcínou, a dlouho se to nepovedlo. To, co bylo včera „plně očkované“, je dnes neočkované. Je zapotřebí posilovací dávku a Fauci nyní říká, že je bude potřeba každých 8 měsíců, protože navzdory mnoha dávkam budete neočkovaní. V Izraeli, kde je 84% „očkovaných“, je pandemie mezi očkovanými tak velká, že izraelský zdravotní „car“ už má Izraelce na druhé dávce. Zdá se, že lidstvo se má stát polštářkem pro očkovací jehly.

Takzvaná vakcína nejenže nechrání, ale také má vážné a smrtelné nežádoucí účinky. Ve skutečnosti je pravděpodobné, že velká většina případů, o nichž se říká, že jsou nové případy Covid, jsou ve skutečnosti nežádoucí reakce na vakcínu. To by vysvětlovalo, proč velká většina nově označených případů Covidu je mezi „plně očkovanými“ a proč s očkováním přibývají nové případy. Viz například izraelská tabulka: https: //www.paulcraigroberts.org/2021/09/07/the-powerful-case-against-covid-mrna-vaccine/

Pokud již existují varianty, je vysoce pravděpodobné, že se jedná o následky vakcinací, u kterých, se podle špičkových vědců, virus dokáže vyhnout imunitní odpovědi. Jinými slovy, čím více očkování, tím více variant a tím více se Covid šíří.

Bylo by nemožné navrhnout větší selhání nebo větší hrozbu pro veřejné zdraví a občanskou svobodu než vakcíny mRNA s jejich propagandou. Mnoho významných odborníků dospělo k tomuto závěru a říká to, ale jsou cenzurováni. Proč? Je to jen proto, že ohrožují zisky z očkování?

Navzdory masivnímu nepopiratelnému totálnímu selhání Covid vakcín, je všude obrovský tlak na plošné očkování. Biden chce, aby ministerstvo práce nařídilo, aby každá firma se 100 zaměstnanci vyžadovala očkování jako podmínku zaměstnání. Nemocnice a HMO to vyžadují od svých lékařů a sester. Univerzity odmítají umožnit neočkovaným studentům navštěvovat dokonce i online kurzy! Ozývají se výzvy k odepření neočkovaným lidem přístupu do restaurací, hotelů, veřejné dopravy, sportovních akcí, nemocnic a dokonce i návštěv vlastního lékaře a zubaře. Covid pas, který je třeba aktualizovat každých 8 měsíců, znamená nekonečné papírování. Pokaždé, když se otočíte, je čas získat nový pas.

Tlak je neúprosný. Pokud provedete nákup v lékárně ve státě Georgia, bude vám předán v červenobílém pytli s obrovskými písmeny: „Řekl jsem ANO vakcíně, abych pomohl ukončit pandemii.“ „Covid vakcína je bezpečná,“ prohlásí taška. „Nežádoucí účinky jsou mírné a trvají jeden nebo dva dny.“ Nyní se podílejte na kontrole pandemie – nechte se očkovat. Ministerstvo veřejného zdraví, vláda Georgie.

Tolik z oddělení veřejného zdraví navzdory skutečnosti, že očkování nechrání, vyžaduje nekonečné posilovací dávky a způsobuje pandemii nežádoucích reakcí a nových variant!

Jediným možným závěrem je, že buď veřejní činitelé, zaměstnavatelé a správci univerzit jsou tak úplně hloupí, že nemohou pochopit jasné důkazy, nebo chtějí více nežádoucích reakcí na očkování, více nových variant a více případů Covidu.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Už není čas na noblesu ..... Na Slovensku chtějí přijmout zákon, který je bez diskuse zákonem segregace v tom nejhorším slova smyslu. Ke službám a maloobchodu by měli přístup jen naočkovaní. Nastoupenou cestu slovenská vláda potvrdila i tím, že při návštěvě papeže vyjednala, aby na mše měli přístup jen naočkovaní.  24. 7. 2021 08:06 | Link: http://www.evahrindova.cz/node/665

Proti něčemu tak odpornému protestovali v Bratislavě na nejvyšší míru naštvaní lidé. Nedivím se jim. Vlastně se spíš divím těm, kteří naštvaní nejsou. K základním lidským právům patří právo rozhodovat o svém těle. Nemůže vás žádná síla donutit si proti své vůli něco píchnout do těla. Nelze pořádat hony na lidi, kteří se nechtějí očkovat.

Výjevy, kdy policie se zdravotníky honí odpůrce, aby ho proti jeho vůli napíchla, jsou jako ze zlého snu. Ale už se dějí. Vzpomínám na video, kdy zdravotníci v USA násilím očkují těhotnou černošku, která jasně protestuje a celý násilný akt si natáčí. Děsivé, jak z horroru. Přesto je to realita, která se nebezpečně zhmotňuje. Na Slovensku už dnes…

Snobští slovenští poslanci se štítivě distancovali od protestujících. Nepřekvapí, že tak činili i Sulíkovi poslanci. Tedy ti, kteří se zaklínají svobodou, lidskými právy a svou pravicovostí. Stejně jako se podobní politici u nás distancují od poslance Volného, který proti nástupu hygienické totality protestuje nejsilněji. Na Slovensku padala slova o kolotočářích, o nepřiměřeném násilí, výzvy k poklidné demonstraci. Cože? Lidem se chystají odebrat základní lidské právo a politici jsou překvapeni, že jsou lidi naštvaní?

Výzvy ke klidu, ke spořádanosti, apely na kultivovanost a k mírnění výroků, fakt nejsou na místě. Jsou jen pokryteckým přiznáním, že jejich autoři nechápou dění. My skutečně nejsme v situaci, které pomůže nějaký klidný dialog a nějaká kultivovaná diskuse. Říká se mi to těžko, protože sama nejsem člověkem, který by si liboval v expresivním chování a v burcování mas. Vím to o sobě, a proto se ani nikde neangažuji, nebyla bych platná.

Naše práva jsou nám krácena noblesně, rozhodnutím vlády, která nerespektuje právo. Sněmovna k tomu mlčí, nekoná. Ústavní soud je na nic. Senát je ještě více na nic. Veřejnoprávní média jsou jednoznačně aktéry zavádění totality. ŽÁDNÁ instituce naše práva nechrání. ŽÁDNÁ. Kde vidíte prostor na standardní postupy? Na noblesní řešení situace?

Je třeba varovat a burcovat. Pracovat na tom, aby se lidé probrali. Aby své uvažování změnili. Aby se přestali štítit těch, kteří nejvíc křičí, protože tito „křiklouni“ ve skutečnosti nasazují krk za jejich záchranu. Upřímně – z politiků v saku, kteří se promenují po vinicích jako by nic – je mi na blití. Jsou jak nějací roboti, kteří nevnímají svět kolem sebe. Hrají si na noblesu, která je ale ve skutečnosti nejhlubším dnem. Vedle nich stojí lidé, kteří pochopili, o co se hraje a zoufale a někdy i nesympaticky bubnují na poplach. Vedle nich stojí lidé, kteří jsou ve své nevědomosti hnáni do náruče bezskrupulózních korporátních zmrdů bez špetky svědomí a lidského citu. Kde vidíte prostor na standardní politické postupy?

Nemusí nám to být příjemné, ale nastal čas na podporu rváčů a bojovníků. Přemítání na seminářích a sepisování petic, které nikoho nezajímají, nic neřeší. Neposunuly nás ani o píď. Korporátní totalita postupuje krok za krokem.

Vstupte si do svého svědomí a zbavte se mentálních bloků. Dívejte se kolem sebe a přemýšlejte o tom, kdo a proč je skutečným nebezpečím pro největší korporátní sráče. Už není čas na saka. Zuří totiž válka o základní lidská práva. Válka o život. A v té vyhrají jen ti, kdo se nebojí bláta a špíny. V zákopech totiž není čisťounko…     (Čtěte na stránkách Evy Hrindové)


ČR zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům ..... Trestný čin podněcování k třídní, pohlavní nebo náboženské nenávisti a k násilí se mění. Hanobit třídu definovanou životním stylem, vzděláním, příjmem i autoritou bude trestné. Trestné bude rovněž podněcovat nenávist k lidem s různým pohlavním ztotožněním a způsobem, jak někteří vykonávají pohlavní styk. ČR tím plní požadavky Evropské unie.

Vyplývá to z důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti k návrhu novely trestního zákona, kterým se upravují trestné činy násilí proti skupině obyvatel  a jednotlivci a hanobení takových jedinců včetně podněcování k násilí a hanobení různých skupin obyvatel České republiky. Mezi oběti trestných činů z nenávisti budou nově do trestního zákona přidány osoby patřící do skupin „třída, sexuální orientace a pohlavní identita“. „Návrh zákona lze ve vztahu k diskriminaci vnímat pozitivně, neboť zvyšuje trestněprávní ochranu osob LGBT před nenávistnými a násilnými projevy,“ uvádí se v důvodové zprávě k návrhu.

Obyvatelé ČR budou detailně rozděleni

Evropské unii tak nestačí stávající český trestní zákon, který, co se týče hanobení lidí, dělí obyvatele podle příslušnosti k národu, jazyku, rase, etnické skupině nebo politického či náboženského vyznání, jak vyplývá ze stávajícího znění:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Nově musí Česká republika, co se týče hanobení, rozdělit obyvatele mnohem podrobněji, a to ještě na příslušníky třídy, osoby bez vyznání a homosexuály, transsexuály a asexuály.  „Navrhovaná právní úprava se dotýká oblastí, které jsou upraveny: rámcovým rozhodnutím Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva,“ vysvětluje důvodová zpráva, že jde o implementaci rozhodnutí Rady Evropské unie.

Nové znění předmětných ustanovení  Trestního zákona bude vypadat takto:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Třídou je míněna skupina s podobným životním stylem

Podle důvodové zprávy však třída není chápana v komunistickém pojetí, kdy byly známy pouze příslušníci dělnické třídy a buržoazie. Jak vyplývá ze zprávy, příslušníkem nějaké třídy je každý. Lidé s podobným vzděláním, životním stylem a příjmy pak vytvoří onu třídu: „Do trestných činů násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352) a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355) se doplňuje kvalifikační znak ,třída´, který je nyní obsažen v demonstrativním výčtu vymezení skupin u trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356). Podle odborné literatury se třídou chápe typ sociální vrstvy z hlediska sociální stratifikace. Jde tedy o sociálně vymezenou skupinu lidí, kteří mají obdobné sociální pozice a status – životní styl, prestiž, práva, autoritu, ale i majetek, příjmy, vzdělání atd..

Změnu dozná i §356 trestního zákona, kam budou dopsáni noví adresáti podněcování k nenávisti nebo násilí v České republice, a to i přesto, že takové podněcování se v ČR prakticky nevyskytuje. „Rovněž se navrhuje doplnit znaky sexuální orientace a „pohlavní identita“. Tyto znaky vyplývají z požadavku vznesených ve zprávě ECRI – především bod 123. Ve zprávě se mimo jiné konstatuje, že ,v zemi [České republice] obecně panuje vůči odlišně sexuálně orientovaným osobám široká tolerance´. Návrh tak popírá jednu ze zásad, na které má údajně stát Evropská unie, tedy zásadu subsidiarity.

Trestné bude podněcování nenávisti proti lidem, kteří nemají zájem o sex     (Čtěte na stránkách Pokec24)

Bože, opravdu sis to takhle představoval, když jsi stvořil člověka?


Proč vláda nevyhlásí nouzový stav? To nepochopím ..... Dnes Nejvyšší správní soud potvrdil, že stojí za zvráceným názorem rozšířeného senátu, podle kterého neexistuje obrana proti krizovým opatřením. Kdybych byla premiérka a kdybych byla zloduch, tj. bych nenáviděla lidi a svobodu a přála bych jim ze srdce to nejhorší z nejhoršího, vyhlásila bych nouzový stav a bylo by. Za nouzového stavu bych si totiž mohla dělat NAPROSTO COKOLIV a žádní blbí občané by si na mě (rozuměj vládu) nemohli stěžovat u soudů.

Z dnešního rozhodnutí NSS:

Stěžovatelka brojila žalobou proti účinkům krizových opatření vlády, která zakazovala přítomnost zákazníků v provozovnách stravovacích služeb a ubytovacích zařízení a omezovala čas, v němž lze prodávat zboží (jídlo) z výdejových okének. Nepochybně se tedy i v tomto případě jedná o obecnou právní úpravu, resp. právní předpis sui generis. Povaha krizového opatření jako jiného právního předpisu pak předurčuje způsob jeho přezkumu správními soudy. Nelze je samo o sobě napadnout žádnou z žalob dle soudního řádu správního a jeho přezkumu lze dosáhnout pouze v souvislosti s jeho použitím v individuální věci (incidenčně) a v rámci jiných typů řízení před správními soudy. K možnostem soudní ochrany proti účinkům krizového opatření, které je právním předpisem sui generis, se ve výše uvedeném rozsudku rozšířený senát Nejvyššího správního soudu také podrobně vyjádřil. Uvedl, že normotvornou činnost ani samotné důsledky obecně formulované právní normy nelze považovat za zásah; to nelze obcházet ani tím, že by se za zásah označil nikoliv sporný právní předpis nebo jeho jednotlivé ustanovení, ale dopady (důsledky) takové normy na jednotlivce (bod 66 rozsudku). Výslovně tak odmítl závěry rozsudku městského soudu čj. 14 A 45/2020-141 (na nějž stěžovatelka v kasační stížnosti odkazovala) s tím, že pojmovým znakem zásahové žaloby je konkrétní a dostatečně individualizované zkrácení na právech žalobce. Rozšířený senát proto uzavřel, že důsledky či účinky přímo plynoucí z právního předpisu nemohou představovat přímé zkrácení na právech jednotlivce ve smyslu § 82 s. ř. s. (body 67–75 rozsudku).

Namísto účinného ničení společnosti v nouzovém stavu se ti naši ministerští nýmandi neustále patlají s jakýmsi pandemickým stavem a NSS jim pořád dokola na základě směšných argumentů ruší mimořádná opatření. Hoši u kormidla, ta hra začíná být trochu nudná, ne? Když už jste se rozhodli praktikovat totalitní manýry, dělejte to laskavě aspoň pořádně. Vyhlaste už konečně nouzový stav, stejně všichni víme, že to přesně k tomuto bodu po volbách směřuje, a dělejte si s lidmi, co je libo. Soudy vám už tak dlouho naznačují, jak na to a vy porád nic! Tak dejte těm nebožákům v talárech trochu pokoj, aby se nemuseli pořád trýznit kopírováním odůvodnění k žalobám od otravných lidí a mohli si taky užívat zaslouženě vydělané statisíce!     (Čtěte na stránkách Stav bez nouze)


EU se dohodla s AstraZeneca: Vojtěch a Chlíbek nakoupí vakcíny a hodí je do kanálu. To nemá chybu ..... Neuvěřitelné! Děsivé! AstraZeneca slíbila, že ke 100 milionům dávek, které doručí během druhého čtvrtletí letošního roku, poskytne do konce roku 2021 dalších 135 milionů dávek. Zbývajících 65 milionů dávek doručí do konce března 2022 a dostane se tak na 300 milionů dávek, na kterých se s Evropskou unií dohodla! A prakticky za týden!

12.září 2021 ... Držte se pevně, nebo si raději sedněte! ... Vyočkováno: 774. Spáleno: 20 650. Takové je zatím zářijové konto koronavirových vakcín firmy AstraZeneca. Pro skoro nulový zájem musí stát očkovací látky hromadně likvidovat. Darovat už prý nejdou. V říjnu skončí expirace dalším desítkám tisíc dávek. Většinu stát zřejmě opět spálí.

V Česku se v nemocničních spalovnách za září zlikvidovalo asi sedmadvacetkrát víc vakcíny firmy AstraZeneca, než kolik jich zdravotníci vyočkovali. V září si pro AstraZenecu přišlo pouhých 36 nových zájemců. Nabízí se otázka, proč Česko nevyužité vakcíny nedaruje. Jenže to není podle Köppla legislativně možné. „Zákon nám neumožňuje tyto vakcíny darovat, protože v momentě, kdy jsou vyjmuty z kontrolovaného distribučního řetězce, tak se počítá s tím, že budou použité. Nelze je dávat dál,“ vysvětlil Köppl.

 Takže 3. 9. 2021 se dohodlo, že AstraZeneca dodá další miliony vakcín, abychom je 12.9 2021 házeli do kanálu.

Vážně už nesedí Vojtěch s Chlíbkem a dalšími v kriminále? Policie nekoná? A co vůdci v EU za tyto smlouvy?

Není čas vystoupit z této zločinecké organizace? 

Prosíme: ověřte a posílejte s odkazem dál! Přece nelze tyto zločiny přecházet beztrestně a tyto smlouvy tolerovat!

Vláda si může dovolit vše a beztrestně nás urážet, i když i 30 soudních pří už prohrála?     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


OČKOVANÍ SE NETESTUJÍ PROTO, ABY BYLO MOŽNO ZAHÁJIT ŠTVANICI NA NEOČKOVANÉ ..... Logika, kterou znali po staletí i naši předkové říká, že příchod chladnějšího období je ve znamení příchodu chřipky či běžných viróz. Vzhledem k tomu, že nepřesné testy odhalí i kdejakou virózu, je pravděpodobné, že pozitiv bude – i v kontextu testování na školách – stále víc.

Všichni neočkovaní se dnes musí testovat ať už jdou takřka kamkoli, zatímco očkovaní, byť sami přenašeči se zřejmě testují jen tehdy, kdy mají vážné příznaky onemocnění.

Stejné je to i na školách. Syn je dospělý, jeho spolužáci – maturitní ročník – tedy také. V jejich třídě jsou 2/3 žáků očkovány a jen 1/3 (včetně mého syna) spadají do neočkovaných.  Ve školách se testuje 2x týdně, ale – jak mi syn potvrdil – testovali se jen neočkovaní!!  V současné době je očkování dostupné pro žáky 2. stupně ZŠ, všechny studenty SŠ a VŠ.

Tedy školáci od 2. stupně ZŠ nahoru se testují jen neočkovaní, stejně se testuje celý první stupeň ZŠ, neboť tyto děti zatím nejsou objektem genové terapie. Tedy zdůrazňuji “zatím”, neboť Aspeňák Vojtěch už před časem hovořil i o jejich brzkém očkování. Konkrétně o očkování dětí od 6 měsíců. K tomu jen podotýkám, že Mengele by se styděl, jaký byl proti Faucimu, Gatesovi a dalším jeho nástupcům či poskokům břídil.

Je neuvěřitelné, že propaganda zdůrazňuje, že téměř všichni pozitivní jsou neočkovaní. Ale už manipulátoři z řad politiků a médií neuvedou, že je to proto, že očkovaní se téměř vůbec netestují. Skutečně se v naší zemi najde tolik idiotů, kteří jim na tuto mantru, kterou opakují i všichni propagátoři genové terapie (Vojtěch, Kubek, Flegr, Prymula apod..) naletí? Nebo si snad tito manipulátoři neuvědomují, že mezi očkovanými nemohou najít pozitivní když je nikdo netestuje??

Je mi jasné, že tyto narážky na neočkované mají do budoucna vést k tomu, aby na ně mohl být veden hon. Na neočkované se bude svádět kdeco, vše bude směřovat k tomu, aby k aplikaci Fauciho genové terapie donutili téměř každého. Aby na ně tlačila rodina, známí, kolegové…. I proto nesmí veřejností rezonovat žádné hlasy, upozorňující na nebezpečí toho, co někdo nazývá  “očkováním”.

A nepochybuji, že loutková vláda zavede i “očkovací povinnost.” A je jedno, kdo tam bude. Ti, co mají nejlepší preference (ANO, Pirátostan a SPOLU) jsou v tomto ohledu jedna a ta samá parta, s totožnými loutkovodiči a co se týká honu na neočkované, tak v tom si si velmi souzní. Ostatně, každý neočkovaný, který kohokoli z uvedených volí, musí být blázen, protože volí proti sobě.

Tímto článkem jsem vlastně jen chtěla upozornit na další nepokrytou lež dobře placených “odborníků” a vládních poskoků. Pokud se nestydí šířit tak nestoudnou lež – či spíše manipulaci, neboť jen “zapomínají” dodat, že očkovaní nejsou tak často pozitivní proto, že se netestují – tak mohou lhát a manipulovat i v čemkoli dalším.

A na závěr jen taková malá zdánlivá odbočka. Při nástupu Hitlera přicházela goebbelsovská propaganda s jeho adorací, v kinech byly promítány propagandistické filmy 3. říše a Hitler byl oslavován coby mesiáš. Historie se opakuje. Také dnešní propaganda nám představuje film o mesiáši Faucim.

Systém se nás snaží vmanipulovat do něčeho, do čeho byl lid manipulován i v minulosti. Nedejte se, neposlouchejte loutky v médiích a vládách. Hledejte vlastní zdroje a odborníky. A hlavně, nenapadejte ostatní za jejich názory, ať už očkovaní neočkované nebo naopak. Nenuťte nikoho k tomu, co nechce. Pokud se nechceme podrobovat genové terapii, tak víme proč. Ale ani nikomu nerozmlouvejte toto tzv. “očkování”, je-li již rozhodnut, je to jeho věc a jeho život…

O to jim jde, rozeštvat lidi. Nenaleťte současné mainstreamové propagandě, od té goebbelsovské se nijak neliší. Je možná jen o něco promyšlenější.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


13.9. 2021     FBI zveřejnila odtajněný dokument o teroristických útocích z 11. září ..... Americký Federální úřad pro vyšetřování zveřejnil na svých webových stránkách první z dokumentů odtajněných dekretem prezidenta Joe Bidena o útocích z 11. září 2001.

Materiál ze 4. dubna 2016 byl vytvořen na základě výsledků rozhovorů mezi agenty úřadu a zaměstnancem saúdskoarabského konzulátu v Los Angeles.

Agenti zjišťovali především jeho kontakty s lidmi, kteří pomáhali únoscům letadel Nawafu al-Hazmimu a Khalidu al-Mihdharovi s logistikou.

Rozhovor se konal 12. a 13. listopadu 2015. Dokument má 16 stran s velkým množstvím odstraněných částí textu. Například z něho bylo odstraněno jméno samotného zdroje, který žádal o udělení amerického občanství.

Předtím Joe Biden v rámci plnění jednoho ze svých slibů z předvolební kampaně nařídil ministerstvu spravedlnosti a dalším příslušným úřadům, aby provedly revizi řady dokumentů a do šesti měsíců zveřejnily odtajněné informace.       (AC24)


NĚKTEŘÍ ZAČÍNAJÍ CHÁPAT, ŽE DALŠÍ MUTACE COVIDU JE PODVOD, STEJNĚ JAKO „OČKOVÁNÍ“ ..... Pokud nejste očkováni, pak se nemáte důvod bát Delta mutace a žádné jiné mutace. Další odrůdy koronavirové chřipky postihují pouze očkované a ještě ke všemu nová studie dokázala, že neočkovaní mají mnohokrát lepší odolnost proti všem nemocem, což jim není schopno zajistit žádné očkování. Takže je možno říct, že očkování způsobuje přesně tu nemoc, proti které bylo vyvinuto. Ono to tak byly vždycky, ale nevěnovali jsme tomu pozornost. V současné době to ale není zcela pravda. Současné očkování způsobuje nejen tu nemoc, proti které bylo vyvinuto, ale ještě mnoho dalších závažných chorob, z nichž ta nejhůř vyléčitelná je smrt.

Je pravda, že očkovaní něco přenáší i na neočkované, ale virus to rozhodně není. Viry jsou neživé částice, které vycházejí z těla ven za účelem vyhoštění škodlivých látek, na které jsou navázány. To, co infikuje všecky je něco jiného, o čem nikdo nemluví. Snad mikroorganismy, snad paraziti, snad něco zcela neznámého. Umlčeli nás Koronou a teď mohou rozšiřovat cokoliv chtějí, včetně karcinogenů, jedů a jiných škodlivin a všecko to bude Korona!

Analýza očkovaných byla vypracována v Israeli a bylo k tomu použito 2,5 milionů osob. Israel má v současné době vážné potíže, neboť většina státu již byla očkována a ještě ke všemu dvakrát a teprve pak přišli na to, že všichni očkovaní jsou mnohem náchylnější na další odrůdy Covidu a mnohem víc nemocní. I ta troška údajné ochrany, kterou současná „očkování“ poskytují, pokud tam kdy jaká byla, velmi brzy zmizí a všichni očkovaní, kteří jsou ve skutečnosti pokusní králici farmaceutického monstra, mají mnohem menší odolnost proti všem dalším nemocem, protože vakcína zničila jejich imunitní systém. A to ještě ke všem jim ten píchanec způsobil mnoho jiných, závažných zdravotních problémů, které předtím neměli.

Toto pociťují i Israelské nemocnice, které už nemohou přijímat další pacienty, protože jsou přeplněny. Přesto začali „očkovat“ třetí dávkou Pfizerova koktejlu, který nazývají „booster shot.“ Ve snaze ochránit ty nejvíc ohrožené, očkují hlavně nemocné s rakovinou a ty, kteří měli transplantován nějaký orgán. Možná také chtějí urychlit jejich odchod ze světa, kdoví. Když byl jeden z lékařů tázán čím to je, že čím víc očkují, tím víc nemocných mají, řekl: „myslím, že je to velmi nebezpečný virus!“

Profesor Hagai Levine z University v Jeruzalémě byl jeden z prvních, který zastával názor, že snad nebylo dobré všecky hned očkovat novým, nevyzkoušeným přípravkem. Ale nakonec přistoupil na to, že to bylo dobré rozhodnutí, protože pouhých 0,2% očkovaných třetí dávkou na ni umírá. Samozřejmě, ten názor by rychle změnil, kdyby mezi těch 0,2% patřil někdo z jeho rodiny. Jenže 0,2% z celého počtu židovských obyvatel Israele činí asi 13,660 osob. Kdo to kdy slyšel, aby kterýkoliv lék, přípravek, injekce, procedura či cokoliv jiného zabila tolik lidí a nikdo tento proces nezastavil? Kdy kde kdo si mohl dovolit beztrestně provést takovou genocidu? Neboť – co jiného to je, než genocida?

Další a další „booster shots“

A jakoby to nebylo dost, israelský zdravotní odborník Salman Zarka již upozorňuje na další, čtvrtou vakcínu, která prý má být „upravena k tomu, aby ještě lépe chránila proti mutacím Covidu.“ Zároveň varuje, že tím to nekončí, další a další injekce budou následovat, zhruba každých pár měsíců jedna. To, že denně přibývá více než 11 tisíc nemocných s Covidem ho zřejmě není stavu odradit. Takže tady musí být něco jiného ve hře – možná ti nemocní a zvýšená úmrtnost je právě ten záměr! Musíme si uvědomit, že současných 7 130 mrtvých z celkové israelské populace, která čítá 9 228 000 lidí, z nichž 75% jsou Židé je příliš mnoho mrtvých! Je to čistý a zjevný zločin a nikdo se nad tím nepozastavuje!

Přesto přese všecko, najednou se vynořila zpráva, že právě Pfizerova vakcína byla povolena k použití organizací FDA, coby právoplatná vakcína proti Covidu. Jenže to je vrcholně sporná informace, protože Pfizerova a BioNTech vakcína, kterou společně vyvinuli a která se jmenuje Tozinameran nebyla ta, která byla povolena. Povolena k používání byla vakcína jménem Comirnaty, od stejných výrobců. Tozinameran zůstává nadále jen jako nouzové řešení, povolené pouze po dobu pandemie. A Comirnaty, i když povolena, nikde není k sehnání a nezdá se, že později bude. Údajně je používána pouze v Evropě a to jak kde.

Prý jsou obě vakcíny naprosto stejné, ale FDA říká, že z právního hlediska existují rozdíly, které ale nemají vliv na bezpečnost nebo účinnost. Když byli žádáni o vysvětlení, odmítli. Mluvčí firmy Pfizer prohlásil, že „i když byly oba výrobky vyrobeny naprosto stejně, mohly být vyráběny na jiných místech, anebo byly použity jiné suroviny, od jiných dodavatelů.“

Hned na to, dva dlouholetí a zkušení zaměstnanci FDA, Marion Gruber, PhD, vedoucí výzkumu a Dr. Phil Krause, zástupce ředitele Oddělení očkování, dali výpověď. Byli vrcholně rozhořčeni tím, že jiná (soukromá) organizace, což byla CDC (Center pro kontrolu nemocí) se zúčastňuje rozhodování o záležitostech, které má správně řešit pouze FDA. CDC požaduje okamžité odsouhlasení třetího očkování a také odsouhlasení očkování pro děti pod 12 let.

OxyContin a Fentanyl

Úměrně rozhořčení jsou lidé nad současným rozhodnutím bankruptčního soudu, který osvobodil Mortimera Sacklera a členy jeho rodiny z jakékoliv zodpovědnosti za jimi vyráběné „léky“ proti bolestem, což jsou oba těžce návykové opioidy, OxyContin a Fentanyl. Zmíněné „léky“ mocně přispěly k současné drogové krizi v Americe a i jinde ve světě.

Tyto drogy, celosvětově předepisované proti bolestem nejen že udělaly ze Sacklerů multi-bilionáře, ale také zavraždily statisíce těch, kteří je užívali a z dalších statisíců kdysi slušných lidí udělaly závislé narkomany. Přesto, Sacklerovi si nadále mohou ponechat své biliony a veškeré soudy, které proti nim už vyvstaly, anebo v budoucnu vyvstanou, jsou tímto soudním rozhodnutím anulovány. Sacklerovi byli úspěšně učiněni soudně nepostižitelní! Je zjevné, že cokoliv zaplatili soudu v úplatcích se jim bohatě vyplatilo. Tolik pro dnešní spravedlnost!

Některé země konečně pochopily

Na příklad Japonsko, tam zastavili očkování Moderna vakcínou poté, co v ní objevili cizí látky a nějací lidé jim po očkování zemřeli. Není jasné jaké znečištění ve vakcínách zjistili a Moderna se vymlouvá, že to není možné, ledaže by došlo k nějakému přehmatu při výrobním procesu, jenže Japonci trvají na znečištění a přestali očkovat.

Stejně tak Rumunsko, tam zastavili dodávky dalších vakcín a zavřeli 117 očkovacích center. Důvod k tomu je nezájem obyvatelstva. Lidé prostě ty smrtící injekce nechtějí. A tak Rumunsko část svých zásob vakcín prodalo jiným státům, které ještě nepochopily o co jde. Další část rozdali chudším národům a ten zbytek budou muset jednoduše zlikvidovat.

A zatím mlýny propagandy melou stále dál

Dr. Simone Gold @drsimonegold varuje, že veškerá úmrtí na Covid-19 jsou dnes podle příkazu CDC vedena jako úmrtí NEOČKOVANÝCH! Jak víme, Covid-19 je vyhodnocován na základě nefunkčních PCR testů a kvůli administrativním a finančním důvodům (že je za to více peněz), jsou skoro všechna úmrtí, ať je způsobilo cokoliv, hlášena jako úmrtí na Covid-19. A všichni tito mrtví, ať už očkovaní, nebo ne, jsou zařazeni do kategorie „neočkovaných.“ Naši manipulátoři začínají být naprosto nestydatí s jejich podvody a lhaním.

Červený kříž nás nenápadně informuje

Hodně vysvětluje současné oznámení americké pobočky Červeného kříže, že nepřijímají krev na výrobu plasma od těch, kteří byli očkováni. Podle jejich vyjádření, současná očkování zničí přirozené protilátky, čímž je krev očkovaných znehodnocena a takové plasma pak nemůže být použito jako léčebný prostředek pro jiné nemocné. Pitvy očkovaných to potvrzují, neboť bylo zjištěno, že celá jejich těla, včetně krve, mozku, srdce a všech ostatních orgánů, žil, cév a tkání, jsou prošpikována miliardami hrotových bílkovin (spike protein). To tyto lidi samozřejmě vyřazuje i coby dárce orgánů.

Krevní plasma je ta největší část krve, která přenáší soli, vodu, enzymy, hormony, bílkoviny a jinou výživu do všech částí lidského těla a současně odstraňuje odpadové látky. Také obsahuje přirozené protilátky různým nemocem, což je dnes využíváno na tak výrobu tak zvané „léčebné plasmy,“ která je dávána nemocným s Covidem, anebo příliš zesláblým pacientům s rakovinou, cukrovkou a jinými nemocemi. Je to pro ně posilující terapie, která podporuje jejich imunitu. Plasma, v níž současné „očkování“ tyto látky zničilo a ještě vytvořilo náchylnost ke sraženinám, nemůže být k tomuto účelu použita.

Injekce nestačí, ještě ke všemu tablety

Pfizer právě oznámil, že kromě očkování budou lidé muset brát 2x denně jakési tabletky, které právě vyvíjejí a koncem roku je chtějí dát na trh. Údajně tyto tabletky obsahují přídavné léčebné látky, které podpoří obranyschopnost očkovaných. Tabletky mohou být také předepisovány jako léčba při prvních příznacích Covidu. Takže – brát tabletky do nekonečna jenom kvůli nějaké pochybné chřipce? To je pěkná vyhlídka! To není jak má správná imunizace fungovat. A protože všecky farmaceutické léky mají vedlejší účinky, i tyto tabletky je budou mít a pak budou potřeba další tabletky proti těmto nežádoucím vlivům a další a další. Takže Big Pharma si uměle vytváří byznys a my, jako ti největší oslové jim ty jejich lži zobeme přímo z ruky!

Farmaceutické koncerny se chovají jako švadlena, která spravuje díru v šatech a dá na ni záplatu, která má v sobě rovněž díru. Proto přidá další záplatu, taky s dírou. A tak stále dál, pořád dokola.

Ovšem Big Pharma přijde ráda na trh s dalšími výrobky. Všecky ty vakcíny a pilulky jsou pro ně pohádkový finanční přínos bez nejmenšího rizika. Všichni výrobci těchto chemikálií se díky Covidu stali málem přes noc nesmírní boháči. Finanční závislost je zde zjevná a je to ta hlavní motivace za výrobou nefunkčních a škodlivých očkování a skoro všech současných léků. Jak řekla bývalá obchodní zástupkyně farmaceutické firmy Merck, Brandy Vaughan (předtím, než ji zasebevraždili), vakcíny představují pouze zisk pro výrobce a žádnou prevenci pro uživatele.

Co říká guvernér amerického státu West Virginie

Jim Justice, guvernér West Virginie říká v krátkém videu, že za posledních 8 týdnů došlo ve státě ke 26% nárůstu všech nemocných Covidem, kteří jsou všichni plně očkováni. Zaznamenali rovněž 21% nárůst těch, kteří jsou tak nemocní, že musí do nemocnice, z nichž jsou rovněž všichni plně očkováni. Nárůst úmrtí plně očkovaných je za těchto 8 týdnů o 25% vyšší.

John O’Looney, majitel pohřebního ústavu v Londýně říká, že od té doby, co se začalo očkovat, úmrtnost stoupla o 250%.

To je zcela zjevný trend – čím více očkování, tím víc nemocí a úmrtí.

Nedostatek personálu v nemocnicích

Nemocniční personál v Americe a jinde je hromadně propouštěn, anebo dávají sami výpověď, protože se odmítají nechat očkovat. A protože většina nemocnic, ne-li všecky vyžadují, aby se všichni povinně nechali očkovat, dochází ke konfliktu zájmů a úbytku nemocničního personálu. Mnohde jsou lékaři nahrazování sestrami a je mnoho oddělení první pomoci, kde není jediný lékař. Když ho potřebují, zavolají mu telefonem a on přijede.

Dr. Peter McCullough cituje článek z prestižního lékařského časopisu The Lancet, kde je popisována současná studie Oxfordské university, která zjistila, že očkovaní pracovníci ve zdravotnictví mají v sobě 250krát větší množství virů než neočkovaní. Viry jsou podle článku považovány za původce nové Delta mutace Covidu. Studie dokazuje, že celé 2 měsíce po injekci tito lidé roznášejí nemoci, aniž by sami trpěli jejich příznaky. Tímto způsobem vzniká mezi nimi řetězec nákaz, kdy neustále infikují jeden druhého a je pravděpodobné, že nakazí i mnohé pacienty.

Jistá firma ve městě Bogota v Columbii začala oportunisticky vyrábět nemocniční postele z lepenky. Jejich výhodou je, že mohou sloužit i jako rakev a nemocniční personál se při přebudování z postele na rakev nemusí pacienta ani dotknout. Viz krátké video je ZDE.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Globální zločin proti lidskosti: Jak dlouho ještě? Lockdowny jsou horší než covid. Světu vládnou nebezpeční šílenci. Lhářům se jen jednou věří. Udržováni ve strachu. Kolem "pandemie" je nejvíce podvodů v historii. Křesťanský postoj ...... RADOMÍR MALÝ shrnuje, co všechno nám uměle udržovaná covidová hysterie dala a vzala - a ptá se, jak dlouho ještě budeme této tyranii vystaveni

"Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra?" Tato věta z Ciceronovy řeči proti vzbouřenci Catilinovi z časů Římské republiky 1. stol. př. Kristem se nachází ve všech školních učebnicích latiny. "Jak dlouho ještě budeš Catilino zneužívat naši trpělivost?" - zní její překlad.

Dosaďme si místo římského politika Catiliny: vládu, premiéra, ministra zdravotnictví a jeho "poradce", parlament s koalicí i opozicí. A nejde jen o instituce u nás, nýbrž v naprosté většině států světa. Adresáty jsou i nadnárodní organizace typu OSN, WHO a EU. Jim všem platí rozhořčený dotaz všech normálních zdravě uvažujících lidí: "Jak dlouho ještě budete zneužívat naši trpělivost?"

Strach 

Už půldruhého roku žijeme ve strachu. Někteří se bojí covidu, ačkoliv je z oficiálních statistických dat zřejmé, že když touto respirační chorobou onemocní, mají 99procentní jistotu, že na ni nezemřou - a 90procentní jistotu, že jí projdou buď zcela bez příznaků, nebo jen s lehkými jako při běžné viróze.

Strach jiných osob je ale mnohem racionálnější. Jsou to podnikatelé, kteří zažili lockdown, jenž jim přinesl obrovské ekonomické ztráty a bojí se, že když přijde další, tak jim nezbude, než živnost zabalit. Jsou to divadelníci, zpěváci, provozovatelé kin, galerií, správci hradů a zámků a další "kulturtrégři", jimž rovněž při dalším lockdownu hrozí, že přijdou o své živobytí. Jsou to sportovci a provozovatelé sportovních areálů postižení tímtéž. Jsou to pedagogové a rodiče, kteří si užili své, když vláda zavřela na celý rok školy - a v neposlední řadě je to školní mládež, která utrpěla nejen újmu ve vzdělání, ale také ztrátu potřebných návyků, učební či studijní morálky a kontaktů se spolužáky a kamarády. Jsou to kněží a věřící, kteří byli připraveni o duchovní posilu, nebo jim byl přístup k ní značně ztížen.

Jde o těžké zločiny proti lidskosti, jimiž by se měl zabývat mezinárodní tribunál lidských práv.

Premiér i ministr zdravotnictví ujišťují, že k dalšímu lockdownu nedojde, neboť se prý nepředpokládá nějaký katastrofální nárůst nových případů onemocnění na covid a hospitalizací. Přesně tak nás ale ubezpečovali loni v září - a v říjnu už bylo všechno úplně jinak. Čísla prý nadměrně stoupla (vše bylo uměle vyvoláno) - a lockdown byl proto ještě horší než na jaře. Lháři se jen jednou věří, jak říká staré české přísloví.

Nebezpeční šílenci

Přitom bylo už tenkrát zřejmé a jasné (tím spíše potom dnes), že lockdown z hlediska ochrany před nákazou je zcela "na pendrek", nechrání absolutně před ničím. Důkazy byly a jsou naprosto evidentní, neboť těch málo států, které tento plošný celostátní koncentrák nezavedly, mělo naprosto srovnatelná covidová data s ostatními, ba někdy dokonce ještě lepší. Jedná se o Švédsko, Bělorusko, Tanzánii, Turkmenistán a některé členské státy USA.

Proč se tato fakta zcela ignorují? Proč se mlčí o tom, že u nás právě naopak tehdy, když loni na podzim a letos na jaře byl zaveden lockdown, čísla začala raketově růst? Co je to za podvodnou manipulaci s občany?

Lockdowny mají přitom mnohem závažnější negativní účinky než samotný covid: stresy - a v jejich důsledku mozkové mrtvice, infarkty a jiná kardiovaskulární onemocnění, rakoviny, psychické problémy atd. To vše je statisticky dokázáno a publikováno mnoha těmi světovými vědeckými autoritami, které se nesklonily před novověkým bálem zvaným covid a nepropadly s tím spojené hysterii. Přesto ale vlády a WHO nekompromisně na lockdownech trvají a s umanutostí nebezpečného šílence o nich mluví jako o jediném účinném řešení v boji s chorobou (s výjimkou očkování), jejíž smrtnost se pohybuje v řádu promile. Vůbec je nezajímá, že v minulosti při ještě horších epidemiích s větší smrtností se nikdy žádný lockdown nezavedl.

Podvodné testy ... Opravdovou známku nejhoršího šílenství vykazuje Austrálie, kde žádná epidemie podle kritérií stanovených samotnou WHO neexistuje, denně pozitivně testovaných je z 25 miliónů obyvatel pár stovek - a lockdown je v poslední době takový, že člověk prakticky nesmí krom nejnutnějšího nákupu, cest do zaměstnání a k lékaři vůbec vyjít z domu, jinak ho čeká vysoká pokuta.

Mladá aktivistka Monica Smithová za protest proti těmto zločinným opatřením skončila dokonce ve vězení a ani vlastní rodiče se s ní nesmějí setkat. Přitom i tady po zavedení tvrdé uzávěry začala covidová čísla strmě narůstat.

Také o dalších proticovidových opatřeních vlád platí: vůbec nefungují, ale ony na nich slepě a nekompromisně trvají bez ohledu na fakta. Testování šťouráním v nose vrhá mnoho zdravých lidí, kteří nemohou nikoho nakazit, do stupidní domácí karantény, přičemž - odkazuji na nedávnou vynikající přednášku slovenského odborníka dr. Reného Baláka na gloria.tv - PCR testy jsou podvod německého lékaře dr. Drostena, jež vůbec nic nezjistí, v život byly uvedeny jen proto, poněvadž se dají upravit tak, aby ukázaly výsledek, který politikové chtějí mít. Franz Allerberger, šéf rakouské pobočky Institutu Roberta Kocha, se vyjádřil jednoznačně: "Kdyby nebylo testování, tak by nikdo o nějaké pandemii neměl ani tušení." Jde o zločin proti lidskosti.

Roušky a respirátory vyvolávají dýchací potíže a před nákazou téměř vůbec nechrání, naopak mají zhoubný vliv na dýchání a na okysličování mozku. Berou lidem právo na to nejzákladnější: právo dýchat normální vzduch. Zvlášť odporný zločin je tady páchán na dětech, jimž se přikazuje být v roušce či respirátoru celý den ve škole. Taktéž dvoumetrové rozestupy mezi lidmi jsou obtížně realizovatelné a protipřirozené.

Židův vstup zakázán ... Nejhorší je ale očkování, jež se prezentuje v médiích hlavního proudu jako spásný všelék. Ještě před pár měsíci nás ujišťovali, že bude dobrovolné. Dnes se dobrovolným stává pouze na papíře. Téměř na celém světě probíhá politika vakcinační segregace a apartheidu. Kdo se nenechá bodnout jehlou, nemůže k holiči, do restaurace, do divadla, do kina, na sportovní utkání, nemůže se ubytovat v hotelu nebo ve studentských kolejích, ba dokonce někde nesmí ani do kostela, když je věřící. Někteří faráři v USA, Itálii, ba už i ve slovenském Lozornu vyvěsili ceduli, že vstoupit mohou "pouze očkovaní". Pokud vám to, vážení čtenáři, nic nepřipomíná, tak za protektorátu jsme zde měli nápisy "židům vstup zakázán".

Přitom odmítání dát se očkovat není žádným "kaprycem" některých jedinců. Jako věřící katolíci, pravoslavní nebo protestanté evangelikálního směru víme, že všechny ve světě používané a schválené vakcíny mají spojitost s umělým potratem: buď jsou na buňkách zabitých nenarozených dětí testovány, nebo dokonce vyráběny z jejich tkání. To je věc svědomí a náboženského přesvědčení, pokud stát toto nerespektuje, dopouští se hrubého narušení náboženské svobody stejně tak jako tím, když zakazuje nebo omezuje kvůli covidu bohoslužby.

Je smutné, že církevní hierarchie až na výjimky typu biskupa A. Schneidera nebo arcibiskupa C. M. Vigana schvaluje tato zločinná a satanská opatření, ba dokonce papež František prohlašuje očkování za povinnost "lásky k bližnímu". Skutečnost je přitom taková - a on to musí nutně vědět, že vakcíny nechrání před nákazou covidem a naočkovaný, když dostane covid, může nakazit další stejně tak jako nenaočkovaný. Dnes i zarytí "velekněží covidu" toto přiznávají, pouze tvrdí, že u očkovaného je prý průběh nákazy mírnější, což je ale sporné.

V zemích s nejvyšší mírou proočkovanosti obyvatel (Izrael, Seychely, Gibraltar, Island, Indie aj.) právě nyní čísla infikovaných a hospitalizovaných prudce rostou. Naše ministerstvo covidu přitom šíří průhlednou lež, že prý nově nakaže

Pokusy na lidech ... A nejde jen o nákazu covidem. Mám ve své emailové schránce desítky, ne-li dokonce stovky vyjádření špičkových světových odborníků z oboru virologie, epidemiologie a dalších, kteří poukazují na tisíce zemřelých po očkování, na to, že očkovací látka obsahuje toxin, který vyvolává trombózy a potažmo mozkové mrtvice, infarkty a rakoviny. Jenže dle našich mainstreamových médií a naší vlády jsou to "manipulátoři", "dezinformátoři" a vyznavači "konspiračních teorií".

Vůbec se nenamáhají tuto "konspiraci" vyvrátit na faktech, diskutovat s těmito lidmi, např. u nás s lékaři kolem tzv. Zdravého fóra, jsou patrně pod jejich úroveň. Hlas těchto odborníků je umlčován, jejich příspěvky na sociálních sítích jsou mazány. Rozumně uvažující člověk se proto právem vakcíny bojí, zvláště pokud ví, že žádná z nich dosud nemá certifikát, čili de facto se o žádnou vakcínu nejedná, jde o Mengeleho pokusy na lidech, o těžký zločin proti lidskosti na stejné úrovni s nacisty.

Není třeba ani mít k dispozici vyjádření světových nebo našich specialistů. Stačí jenom pozorovat okolí. Já mohu potvrdit, že znám zhruba třikrát více lidí, kteří buď zemřeli po očkování, nebo měli vážné zdravotní problémy, než těch, kteří zemřeli s covidem nebo měli po něm následky. V USA samotných ministerstvo zdravotnictví přiznalo, že již desítky tisíc lidí zemřely na různé choroby právě po očkování. Odmítnout dát se naočkovat je proto nejen záležitostí svědomí, ale také zodpovědnosti vůči svému zdraví. To si máme chránit i jako věřící na základě 5. Božího přikázání.

Ptáme se proto: Jak je možné, že stát toto naše právo neuznává? Jak to, že na nás nakládá diskriminační opatření? Proč se vede proti neočkovaným tvrdá mediální kampaň jako proti bezohledným sobcům, kteří zasluhují přísné tresty, podobná kampani proti bezohledným řidičům, pirátům silnic? Proč vůbec státu (a státům) tak vehementně záleží na očkování, proč to chce sledovat a kontrolovat, ačkoliv jde o ryze soukromou záležitost občana spadající pod lékařské tajemství? Nebo mají pravdu tzv. "konspirátoři", že se zde jedná o plán nadnárodních elit "redukovat" světovou populaci?

Podvod na podvod ... Kolem proticovidových opatření už bylo spácháno tolik podvodů jako snad nikdy v minulosti. Balamutili nás nebezpečností choroby, hrozili přeplněním nemocnic - a nic z toho se nedělo. Údajných 30 tisíc zemřelých převážně s covidem a nikoli na covid nijak zvlášť nevyčnívá nad normál, nehledě ke svědectví mně známých zdravotníků, kteří z pochopitelných důvodů nechtějí být jmenováni, že čísla "covidových" úmrtí byla všemožně navyšována, například tím, že u zemřelého na rakovinu, kde se covid jako doprovodná choroba předpokládal, se jednoduše tato diagnóza zanesla do papírů jako příčina úmrtí, aniž by nebožtíka někdo testoval nebo dokonce vyšetřoval.

Údajná "přeplněnost nemocnic" byla dalším podvodem. Dvousetprocentní navýšení plateb za jednoho covidového pacienta na JIP dělala divy. Hospitalizace narůstaly např. tím, že se přemístění z jedné nemocnice do druhé ihned zaznamenalo jako nová "hospitalizace". Negeneralizujeme a nebagatelizujeme obětavou práci těch poctivých a obětavých zdravotníků, jimž patří náš dík a uznání, jenže to nic nemění na skutečnosti, že tyto špinavosti se děly za účelem navýšení počtu hospitalizovaných a mrtvých a nahnání lidem strachu, aby poslušně jako ovce na porážku šli se dát napíchat vakcínou, která je ve skutečnosti jedem.

Quo usque tandem.... Kdy už konečně přestanete s tímto experimentem na lidech a vůbec s útokem na naši svobodu, lidská práva a na náš život? Nepůjdeme k očkování a pokud nás nepustíte do veřejných prostor určených "jen pro árijce, pardon: pro očkované", tak se budeme bránit soudní cestou a vstup si budeme vynucovat jakýmikoliv mravně dovolenými prostředky. A jestli použijete násilí, tak nezbývá, než jít na barikády. Když nenásilná obrana nezabere, je dovoleno podle křesťanské etiky vzít do ruky i zbraň.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Dezinformačni šaškarna k 11. zaři 2001 pokračuje ..... Statni medyjalni propaganda tvrdi, že před dvaceti rokama se dvě letadla trefila do dvuch baraku a tři z těchto baraku spadly. Bylo by to srandovni, kdyby za tym nebyly miliony mrtvych.  

Jedenacte zaři je symbolem zahajeni agresivnich aktyvit zapadniho světa, kere faktycky začaly barbarskym bombardovanim Jugošky 1999 (přes 1000 mrtvych) a pokračovaly operacema v Afghanystanu 2001 (přes 200 tisic mrtvych), Iraku 2003 (přes 400 tisic mrtvych), uloupeni Kosova (přes 200 tisic vyhnanych Srbu), Syrie (přes 500 tisic mrtvych), Lybie (přes 30 tisic mrtvych).

Jak se v tomto světle jevi 3 tisice mrtvych z 11. zaři?

Nema smysl se vracat ke všem spornym bodum akce z 11. zaři. Přesvědčene konzumenty mezinarodni propagandy to stejně nepřesvědči, ti, keři umi čitat mezi řadkama, se enem smutně pousměju.

Tak si připomeňme si enem jeden bod, kery se organyzatorum vymknul z kontroly.

Pad baraku, kery si propaganda nerada připomina. Je to ten třeti mrakodrap, kery nazasahlo žadne letadlo, přesto se složil do sveho pudorysa naprosto stejnym zpusobem tajak ty dva vyšši baraky.

Budova WTC7 byl 47 patrovy mrakodrap, postaveny v roce 1985. Byl zkonstruovany uplně jinač než dvojčata, neměl tedy jadro s nosnikama, ale plně ocelovu konstrukci.

Prostory tu měly pronajate FBI, CIA (největši pobočka mimo Washington), tajna služba USA U.S. Secret Service, Minysterstvo obrany USA nebo finančak IRS, kaj skladovali třeba dokumenty připadu Enron.

Ve 23. patře mrakodrapa byl specialni bunker, s neprustřelnyma oknama, zdma zpevněnyma proti terorystyckemu utoku, vlastnima zasobama vzduchu, žradla, vody, vodky. O tento bunker se při projektovani zasadil starosta NY Ruda Džuljaný. Vyšel skoro na 15 milionu dolaru a měl poskytnut zazemi pro něho, policajty, tajne služby a hasiče pro připad važne krize.

V to rano 11. zaři v něm ten Džuljaný opravdu centralizoval krizovy tym. Budovu však později všecky složky opustily, včetně požarniku a policajtu. Okolo poledne, kdy byla budova už opuštěna, se v baraku objevily na třech mistach lokalizovane požary a o pul šeste večer se budova zřitila podobnym zpusobem, tajak o par hodin dřive spadly aji dvojčata.

Bylo to asi hodinu pote, co reporterka BBC zřiceni teto budovy ohlasila v žive reportaži, keru bylo třeba přerušit, bo v pozadi živeho přenosu budova WTC7 furt stala.

Ne, nemusite věřit na dezinformace a fejkňůzy. Stači se ptat na vysvětleni zveřejněnych informaci.

Dva baraky totiž samy od sebe nikdy nepadaju stejnym zpusobem.

A mimochodem, ten počet tež nesuhlasi.

Ladik Větvička, hlasatel Mlade Fronty Fčil

PS: Originalni zaznamy BBC se zaběrama reporterky, kera předčasně oznamila zřiceni třetiho baraku, byly z Youtube odstraněne... Zaznamy zřiceni mrakodrapu, kery nezasahla žadna letadla, a přesto se zřitila stejnym zpusobem jako předchozi baraky, su ještě dostupne..     (Čtěte na stránkách Rukojmi.cz)


Merkelová označila situaci s uprchlíky na hranicích s Běloruskem za „hybridní útok“ ..... Na společné tiskové konferenci, která proběhla v sobotu 11: září a kterou vysílala televizní stanice TVP Info, mimo jiné označila situaci s uprchlíky na hranici Běloruska a Evropské unie za „hybridní útok“.

Téma nelegální migrace nemohla opomenout ani Angela Merkelová.

„Na východní hranici zažíváme jakýsi hybridní útok uprchlíků na běloruské hranici. (…) Bez ohledu na pokusy o poskytnutí humanitární pomoci lidem by měly být vnější hranice EU chráněny, stejně jako tomu bylov Řecku,“ uvedla dotyčná.

Připomeňme, že již dříve, konkrétně 7. září, bylo oznámeno, že Severoatlantická aliance (NATO) vyslala na žádost Vilniusu do Litvy speciální tým pro boj s hybridními hrozbami.

Ještě o něco dříve, 30. srpna, vyšlo najevo, že Polsko na pozadí migrační krize vyšle do Litvy své policisty, aby střežili hranici. I tehdy se poznamenávalo, že se tak stalo na žádost Vilniusu.

Litva, Lotyšsko a Polsko v poslední době informují o nárůstu počtu nelegálních migrantů zadržených na hranicích s Běloruskem. V souvislosti s tímto problémem Litva na začátku července vyhlásila extrémní situaci na státní úrovni, a také začala stavět zeď. Lotyšské úřady zavedly mimořádnou situaci do 10. listopadu, a to kvůli přílivu nelegálních migrantů. V Polsku ohlásili stavbu plotu na hranici s Běloruskem. Země zároveň obviňují Minsk z hybridního útoku.

Nicméně, předseda parlamentního výboru pro mezinárodní vztahy Andrej Savynych v rozhovoru pro deník Izvestija poukázal na to, že je jeho republika v otázce migrace tranzitní zemí, a že tok nelegálních přistěhovalců, který je pozorován v poslední době, vznikl mimo jiné kvůli akcím kolektivního Západu.     (Čtěte na stránkách AC24)


Už v roce 2015 hovořil Klaus Schwab o technologii měnící DNA, která z nás dělá jinou osobu ..... Klaus Schwab se svým Světovým ekonomickým fórem (WEF) je jakýmsi “mluvčím” světovládných elit. Mnohé plány vyjádřil svojí knihou, ale také na různých videích WEF,  z nichž nejznámější je to, kde se hovoří o světě v roce 2030, kdy nebude nikdo nic vlastnit, ale všichni budou šťastní.

Ovšem nejde zdaleka o jedinou předpověď toho, co v duchu Agendy 2030 davoské fórum připravuje. Občas se ukáže, že mnohé z toho, co se děje, bylo naplánováno už dávno dopředu a loutky ve vládách jen jedou podle předem daných instrukcí.  Postupně tak vychází najevo, že delší dobu dochází ke spolupráci Klause Schwaba a WEF s vládními politiky, což si ještě dokážeme i v některém dalším článku.

Kdo zná plány WEF, ten ví, že svět podle globalistů by měl být nejen takový, že obyčejný občan v něm nebude nic vlastnit, ale bude také 24 hodin denně sledován a plně ovládán. Otázka totiž zní: “Jak by chtěli zajistit, že běžný člověk nebude nic vlastnit a přesto bude šťastný?” Vždyť nyní je pro většinu lidí takový svět nepředstavitelný. Ale co kdyby bylo možné přetvořit člověka podle představ “světovládců?”

Strůjce zlověstného “Velkého resetu” a současné pandemie covidu Klaus Schwab, poskytl v roce 2015 výmluvný rozhovor o svých dystopických vizích budoucnosti (a o představách elit, které stojí za ním). Schwab v tomto videu vysvětluje, jak  “čtvrtá průmyslová revoluce” změní a promění lidi.

Lidská bytost blízké budoucnosti bude uměle změněna takzvaným genetickým inženýrstvím (forma manipulace s DNA). V tomto procesu se prakticky člověk “odlidšťuje, tedy mění svou povahu, podobně jako to mají transhumanisté v úmyslu udělat se svou vizí slučování lidí a umělé inteligence (AI).

Schwab prakticky odmítá obavy moderátora, že by to mělo z etického hlediska obrovské důsledky, když poukazuje na to, že on a jeho Světové ekonomické fórum jsou zde, aby našli způsoby, jak pro to vytvořit právní rámec.

Byla tato prohlášení již tajným oznámením pro vakcíny mRNA, které se nyní používají po celém světě  s masivními vedlejšími účinky a nepředvídanými dlouhodobými důsledky?

Nedávno Schwab zveřejnil více než podivné video, ve kterém mluvil o nebezpečí budoucí kybernetické pandemie. V něm uvedl srovnání mezi “nezbytností” vakcíny proti covidu a kybernetickými útoky na internetu. I proti kybernetickým útokům je podle Schwaba třeba “imunizovat”….

Víme-li, že podobní šílenci mají prakticky neomezený vliv na vlády, je už nyní jasné, že jejich plány se budou postupně naplňovat, vždyť mnohé se realizuje již nyní. A rok 2030, který má být v mnohém rokem cílovým, není daleko… .....      (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Britský státní zdravotnický úřad poučuje bělochy o bílé nadřazenosti a rasismu…. “Dear white people”, – milí běloši, tak začíná oficiální příspěvek na webu NHS (národní zdravotní úřad), což je britská státní zdravotní organizace, která má na starosti zdravotní péči pro většinu obyvatel Velké Británie. V článku je cepuje, že nemohou přehlížet rasismus páchaný podvědomě bělochy, kteří trpí svojí bílou nadřazeností a nevidí se sami jako rasisté. Autorkou je jistá Aishnine Benjamin, vedoucí pro rovnost, diverzitu a inkluzi.

Článek je snůškou obvyklých neomarxistických blábolů a klišé. Co je ale zarážející, že se objevuje na stránkách NHS. Ta již před časem prohlásila, že odmítne ošetřovat lidi s rasistickými a xenofobními názory.

 Británii začíná pučet rasismus na ruby a cílem je zlikvidovat bílého goje. Jenže bez něj se Británie propadne do společenského a ekonomického chaosu. Možná je to ale vlastně cíl globální finanční oligarchie. Podle ní právě běloši spotřebovávají příliš mnoho zdrojů a také jsou příliš vzpurní.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


PENÍZE VYHOZENÉ OKNEM ..... Tak jsme se z médií zase dozvěděli, kolik bude stát další kolo intenzivní propagace vakcinace národa. Po 400 000 korun investovaných do reklamy na podstoupení očkování přímo na karlovarském festivalu věnovaném filmové tvorbě, tedy přehlídce české umělecké a podnikatelské smetánky, což není nijak malá částka, to bude nyní dalších 50 milionů věnovaných na ovlivňování mysli lidí, které má vést k dokončení procesu získání kolektivní imunity.

Vynechme na chvilku peníze, za které by ve skutečnosti šli postavit dvě mateřské školky, malá škola či obecní zdravotní středisko. Nebo by za ně bylo možné pomoci s léčbou několika lidem trpícím chorobou v zahraničí, se kterou si naši odborníci neví rady. Prostě je utratit skutečně efektivně. Ne, místo toho půjdou do propagace soukromých a extrémně bohatých farmaceutických kolosů, které by do reklamy mohly samotné investovat mnohonásobně více, aniž by to jejich pokladníci zaregistrovali. Stát se chová jako proslulé zvíře z pohádky proslulé větou ,,Oslíčku otřep se“.

Co je podle našich covidzvěstů kolektivní imunita, to nám ukazuje Izrael. I přes informační embargo, kdy média doslova mlčí o dění ve světě, takže většina národa netuší, jak velké demonstrace proti proticovidovým opatřením probíhaly včera například v Rakousku, Francii, Austrálii či jinde, se k nám aspoň některé informace dostávají. Oficiálně se nic neděje, ale australské lágry pro neočkované, karanténní hotely pro ně v Kanadě, na Srí Lance či jinde, to je realita dnešních dnů. A také to, že v nejproočkovanějších zemích, například v Izraeli, řádí další vlna, kde posmrkává pár neočkovaných a umírají převážně ti, kteří mají v sobě dvě dávky mRNA vakcín, tedy spíše genové terapie. Přestože média mlží, snaží se poměr hospitalizovaných otočit v opačný poměr, ve skutečnosti izraelský ministr zdravotnictví ve veřejném projevu přiznal, že problém s dalším kolem onemocnění se ze ¾ skutečně týká těch, kteří měli mít za sebou naši proslulou ,,Tečku“, tedy druhou dávku. A tak se začalo s třetím kolem a již dopředu se avizuje čtvrté a další. Výmluva na Deltu nezabírá, když se ví, že jde stále o stejný mix, jako v případě první a druhé dávky. Tečka je tak v nedohledu a po zjištění, jak pseudovakcíny pracují v těle, za ni možná budeme záhy považovat její dřevěnou variantu.

Občané už začínají procitat, tedy aspoň ti více přemýšlející. Sliby o tom, že po dvou návštěvách očkovacího centra budou mít klid, zajištěnou imunitu vůči chorobě a svobodu v cestování, povolání, vzdělání a celkovém žití, se ukázaly být lichými. Místo toho je každý půlrok budou vyzývat k tomu, aby opakovali návštěvu lékaře ochotného podílet se na zločinu na lidském zdraví a podstoupili tak opakovaně akt vpichu. Navíc budou potěšeni další možností nechat do sebe dostat jinou cizorodou látku, kterou bude vakcína proti chřipce. Bude zajímavé sledovat, kolik podobné zátěže lidský organismus vydrží a co to s ním udělá. Když uvážíme, že po aplikaci mRNA mixu se sportovci půl roku potýkají se svou výkonností (u Johnsona je to měsíc),, zvláště když je narušena nejen motorika, ale i psychická stránka (to jsme si nevymysleli, to je zkušenost z profesionálního sportu a je dost individuální), pak jak bude takový člověk odvádět výkony, když by každý půlrok chodil na další dávku, to si asi logicky domyslíme. A podobné je to poté s každým jedincem, byť nemusí podávat vrcholné výkony. Takže zůstat neočkovaný je vlastně takový přirozený doping, vezmeme li v potaz, že ostatní tím budou procházet s jistotou nekonečnosti.

Propagace produktů soukromých firem placená státem je něco naprosto nového. Pokud bychom sečetli všechny náklady spojené s podpory Pfizeru, Moderny a několika dalších koncernů, vystoupaly by do nebeských výšin. Nových 50 milionů je jen kapkou v moři, protože mimo propagace musíme přidat i prostředky investované do represe obyvatel. Již zmiňované lágry a další místa předurčená pro lidi považující vakcinaci za podvod, a že jich je, jsou také velmi nákladným prostředkem směřujícím k přesvědčení lidí. A připočítáme li hospodářský propad a ekonomické ztráty způsobené celosvětovou covidovou kampaní, statisíce mrtvých z důvodu neochoty hledat a používat vhodné léky, které dávno jsou k dispozici, to jen proto, aby se mohlo stále dokola očkovat, dostaneme se k takovým částkám, že i hlupákovi musí být jasné, o co tu jde. Není mu to jasné. V tom má prsty právě ta propaganda, proto se to ní dává tolik peněz. Část z nich zůstane těm, kteří tyto peníze ze státní pokladny vyvedou, další přímo zaprodaným tvářím kampaně, zbohatnou média, což je vlastně také solidní pračka peněz. Poslední, o co tu jde, je občan a jeho zdraví. Zdaleka ne každý to chápe, bohužel to ale my všichni platíme. My a naše děti. Tedy i ti, kteří se prostě k vpichu přinutit nedají. Vakcinace totiž žádnou kolektivní imunitu nepřinese. Spíše naopak. Sledujeme jen obrovskou show. Jen už nás téměř nikoho nebaví.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


THE GUARDIAN: AMERICKÍ VEDCI DOKÁZALI, ŽE MRNA COVID INJEKCIE SPÔSOBUJÚ ENORMNE VYSOKÝ POČET ZÁPALOV SRDCA (MYOKARDITÍDY) U DETÍ A TEENAGEROV .....  Americkí vedci tvrdia, že tínedžeri majú väčšiu pravdepodobnosť dostať myokarditídu súvisiacu s očkovaním ako skončiť v nemocnici s COVID-19, informuje Guardian.

Zdraví chlapci môžu mať väčšiu pravdepodobnosť prijatia do nemocnice so vzácnym vedľajším účinkom vakcíny Pfizer/BioNTech proti COVID-19. Spôsobuje totiž zápal srdca. Táto pravdepodobnosť je v ich prípade vyššia ako prijatie do nemocnice v dôsledku samotného COVID-19. Tvrdia to americkí vedci.

Hrozí myokarditída ... Vedecká analýza lekárskych údajov naznačuje, že u chlapcov vo veku od 12 do 15 rokov bez závažných zdravotných komplikácií je štyri až šesťkrát väčšia pravdepodobnosť, že u nich bude diagnostikovaná myokarditída. Priamo súvisiaca s očkovaním proti COVID-19.

Väčšina detí, u ktorých sa vyskytol zriedkavý vedľajší účinok, mala symptómy do niekoľkých dní po druhom očkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech. Podobný vedľajší účinok je pozorovaný aj pri Moderne. Asi 86 percent postihnutých chlapcov muselo byť hospitalizovaných.

Saul Faust, profesor pediatrickej imunológie a infekčných chorôb na univerzite v Southamptone sa na práci nepodieľal. Uviedol, že zistenia zrejme odôvodňujú opatrný prístup, ktorý k očkovacím látkam pre mladistvých uplatňuje Spoločný výbor Spojeného kráľovstva pre očkovanie a imunizáciu.

JCVI očkovanie neodporúča

JCVI neodporučil očkovanie zdravých 12 až 15-ročných, ale postúpil vec hlavným britským lekárom. Očakáva sa od nich, že konečné rozhodnutie urobia budúci týždeň. Na vakcínu majú nárok deti vo veku 12 až 15 rokov, ktoré sú obzvlášť citlivé na COVID-19 alebo žijú s ohrozenou osobou.

Najnovšej štúdiu  je ešte potrebné podrobiť odbornému preskúmaniu. Doktorka Tracy Høegová z Kalifornskej univerzity a jej kolegovia analyzovali nežiaduce reakcie na vakcíny proti ochoreniu COVID-19 u amerických detí vo veku 12 až 17 rokov počas prvých šiestich mesiacov roku 2021.

Odhadovaná miera myokarditídy po dvoch dávkach očkovacej látky Pfizer/BioNTech bola 162,2 prípadov na milión u zdravých chlapcov vo veku od 12 do 15 rokov. A 94 prípadov na milión u zdravých chlapcov vo veku 16 až 17 rokov.

Ekvivalentné miery pre dievčatá boli 13,4 a 13 prípadov na milión. Pri súčasnej miere nákazy v USA je riziko, že zdravý dospievajúci bude prevezený do nemocnice s Covidom v nasledujúcich 120 dňoch, približne 44 na milión, uviedli vedci.

Profesor Adam Finn, člen JCVI na univerzite v Bristole, povedal: „Stojím si za radou JCVI, ktorá v tejto chvíli neodporúča pokračovať v očkovaní zdravých 12 až 15-ročných z dôvodu prospechu a rizika pre zdravie. vzhľadom na súčasnú neistotu – pretože existuje malé, ale vierohodné riziko, že by zriedkavé škody mohli prevážiť nad miernymi výhodami.“     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Za odmítání roušky ve škole – OSPOD ..... Mohla bych říct, že je mi jedno, co se děje ve školách, protože mých dětí se už tahleta zrůdnost nazývaná vzdělávací systém díkybohu netýká. Ale není mi to jedno ani omylem – vždyť to, jak zachází společnost s dětmi, je esenciální pro každého jejího člena! Proto jsem si s neskonalým odporem přečetla instrukce MŠMT k tomu, jak to ve školách půjde od pondělí. To, je ti kreténi z ministerstva zveřejnili v pátek 10. 9. nechám bez komentáře, však vy nejlíp sami víte, jaké krysy živíte.

Instrukce zde. (Za zaslání linku tímto děkuji).

Jestli máte silný žaludek anebo pár piv v něm, čtěte:

V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

Jako je mi žinantní upozorňovat na to, že jsem to říkala dávno, ale jo, říkala. Škoda, že rodiče slepě šli a těm lotrům učitelskejm děti svěřili. Ještě pořád máte možnost potomky i sebe zachránit. Můžu vám říct, že domácí výuka je až překvapivě příjemná záležitost. Jestli jsem v těchto dnech z něčeho šťastná, tak právě z toho, že moje drahocenné děti NEJSOU ve škole. Na to je mám až moc ráda a sebe taky.     (Čtěte na stránkách Stav Bez nouze)


Ekoterorismus nabírá na síle a vysává všem peněženky .....  Ekologie je velmi ožehavé téma a hovoří se o ní neustále. Nejsem odpůrcem čistého životního prostředí, ale jsem toho názoru, že vše má mít své hranice a ekologie taktéž. Jsem toho názoru, že byznys s emisními povolenkami už došel někam, kde by vůbec neměl být a mění se v nástroj mocných ve smyslu odírání lidí doslova na dřeň. Ono totiž na základě prudkého růstu cen emisních povolenek bude zdražovat značně rychle všechno a nejvíce to bude odnášet koncový spotřebitel. Myslíte si, že taháním značných objemů peněz z kapes úplně obyčejných lidí dojde ke zlepšení stavu životního prostředí?? Pouze okrajově vážení, ale v zimě budeme mrznout.

Emisní povolenky jsou vlastně uhlíkovou daní, která se uvaluje na největší znečišťovatele životního prostředí. Nicméně majitelé podniků vyrábějících energie si s tímto moc hlavu lámat nemusí, neboť ať jsou emisní povolenky dražší, či levnější, tak jejich cena je promítnuta do cen pro koncového spotřebitele který je nucen to zaplatit, a majitelé podniků jsou vysmátí, neb jsou opět na svých. Zde je něco špatně nemyslíte??? Za těch skoro dvacet let fungování kšeftu s emisními povolenkami byli lidé na celém světě okradeny o biliony dolarů. Za ty peníze by musely být dávno elektrárny uhlíkově neutrální a dokonce pozlacené, ale nejsou. Jak je to možné??? Kam jdou ty peníze! Kdo ví?? Cesty peněz jsou nevyzpytatelné a někdy dosti tajemné. Běžný občan se pravdu nemá šanci dozvědět. Je to úplně stejný postup jako kdysi s azbestem, kdy muselo zemřít tisíce lidí než pravda vylezla na povrch. Lhali politici, lhali lékaři, lhali majitelé fabrik na výrobu azbestu a dokonce i komise uměle vytvořená pro kontrolu obchodu a použití azbestu. Trvalo to bezmála 80 let než se chudák pravda dostala do povědomí společnosti. Do té doby se azbest v klidu vyráběl a používal a lidé umírali jak o závod na rakovinu. Samozřejmě páni podnikatelé byli za vodou, ale že by někdo odškodnil oběti jejich podnikání-to ne. Dle mého soudu jsou emisní povolenky obdobný švindl.

    My máme emisní povolenky-to vše je sice hezké, ale chybí nám technologie a jiné zdroje energie, i když se o nich dávno ví a jejich využití bylo dávno navrženo. V tomto smyslu hovořím o vodíkové technologii, která je známa desítky let, avšak její použití je blokováno. Kdyby skutečně šlo tolik o ekologii, jak se nám mocní snaží namluvit a ne o prachy, tak už se dávno vodíkové technologie využívají v energetice, či jako palivo do spalovacích motorů automobilů. Jenže........! Vodíku je na planetě na tisíc let. Jeho úprava na palivo nevyjde nijak draho, což by z něho učinilo velmi levné palivo a v tu chvíli by se stalo mnoho produktů z ropy či zemního plynu neprodejnými a ropní magnáti by měli utrum. Navíc se jedná o téměř čisté technologie nezatěžující životní prostředí. Je mi s podivem, že o tomto ti zelení pošuci nehovoří. Víte o tom, že se dá vyrobit i kotel na vodík pro domácí vytápění??? Víte o tom, že si z obyčejné užitkové vody můžete pomocí elektrolýzy vyrábět vodík i sami??? Fakt-jde to. Při troše šikovnosti vám to bratr gůgl vygůglí a jeho sestra you tube ukáže i filmové záběry.

   Pro shora uvedené považuji zdražování emisních povolenek za švindl nemající obdoby a vlády považuji za sráče, když svým národům neříkají pravdu. Žádné zdražování energií by nemuselo být, kdyby mocní nehleděli jen a jen na svůj osobní profit a měli chuť něco málo udělat pro lidi. Toho se však asi nedočkáme! Nebo dočkáme, ale to až v době kdy lidi dostanou rozum, pochopí a budou tak nasraní, že ten dav ani armáda nezastaví.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


11.9. 2021     Řecká vláda zrušila zaměstnání 5 895 zdravotníkům, kteří se odmítli nechat očkovat proti koronaviru. Kdo se bude starat o nemocné Řeky? ..... První zářiový den vypršelo ultimátům řecké vlády, které dala zdravotníkům ve státních nemocnicích. Kdo se do té doby nedal očkovat, přijde o místo. Celkem se jedná o 5895 osob. Vláda sice slíbila, že je (pokud se dají očkovat) přijme zpět, ale většina z nich se očkovat nechce nechat.

V některých částech Řecka to bude znamenat vážné ohrožení dostupnosti zdravotní péče pro místní Řeky. To ale globalistům sloužící vládu vůbec nezajímá. Oni se přece sami léčí v soukromých sanatoriích a u zahraničních odborníků.

Po volbách lze podobný vývoj čekat i u nás doma. Je úplně jedno, zda u vlády zůstane Babiš, nebo někdo jiný. Povinné očkování stejně přijde. Nechá se český akum donutit?      (Česká věc)


Roman Prymula prohlásil, že očkování 5 až 11-letých dětí na Slovensku je experiment, který vychází ze studie firmy Pfizer, která experimentovala s naředěnými dávkami vakcíny na třetinky z původní dávky pro dospělé! Studie Pfizeru ovšem nikdy nebyla vyzkoušena na živých dětech, pouze formou in vitro a Slovensko se tak podle všeho stane zkušebnou Pfizeru na živých dětských subjektech! Kolik za to Pfizer slovenským politikům zaplatí, že po skončení očkování dětí předají data do USA k vyhodnocení slovenské in vivo studie? Jakou cenu má život slovenského dítěte ve srovnání s americkým? ..... Bývalý český ministr zdravotnictví a epidemiolog MUDr. Roman Prymula v pořadu České televize “Máte slovo” překvapil nejednoho diváka, když prohlásil, že očkování dětí ve věku 5 až 11 let na Slovensku je experiment, se kterým rozhodně nesouhlasí. Roman Prymula však divákům poskytl i jisté podrobnosti, které laická veřejnost nejen na Slovensku dosud netušila. Podle Prymuly se slovenská vláda rozhodla k experimentu na slovenských dětech na základě jedné studie společnosti Pfizer, ve které se experimentovalo se sníženými a krácenými dávkami vakcíny pro mladší věkové ročníky dětí.

Podle informací naší redakce se jedná o studii [1], kterou Pfizer zveřejnil v polovině srpna. Studie se primárně netýkala dětí, ale posilujících booster dávek a zmiňuje účinek vakcíny v redukovaném objemu antigenů, což není nic jiného, než popis prostředí dětského organismu. A právě na základě této studie se slovenská vláda a slovenské ministerstvo zdravotnictví rozhodlo vyzkoušet závěry studie Pfizeru na živých subjektech, rozuměl na slovenských dětech ve věku 5 až 11 let.

Tady pozor, abyste pochopili, o čem je ta studie Pfizeru. Jednalo se o pokusy s účinky vakcíny in vitro, to znamená ve zkumavkách a Petriho miskách. Pfizer nedostal povolení od americké FDA k zahájení klinických studií na dětech, to dokonce ani v USA není možné bez udělení trojího souhlasu. Jeden souhlas uděluje FDA, druhý souhlas ošetřující lékař dítěte a třetí souhlas rodič dítěte. Americké farmaceutické firmy tento složitý byrokratický aparát v USA obchází tím, že provádí klinické studie na dětech ve 3. zemích, kde ochrana děti nemají tak velkou ochranu před zapojováním do klinických experimentů.

Podle názoru našeho kolegy lékaře se slovenská vláda pohybuje na tenké hraně, protože existuje podezření, že slovenská vláda může mít s Pfizerem dohodu, že studie in vivo, tedy na živých subjektech, proběhne právě na Slovensku a na slovenských dětech. Kolik peněz za to Pfizer zaplatí, že slovenská vláda poskytla děti ve věku od 5 do 11 let k očkovacímu experimentu?

Testy in vivo nestačí ke schválení ze strany FDA. Pfizer potřebuje testy na živých dětských subjektech

Slovensko je možné považovat za zkušební polygon farmaceutických firem. Minulý rok bylo Slovensko první zemí na světě, která zavedla plošné testování. O rok později je Slovensko první zemí na světě, která pro změnu bude experimentálně očkovat děti ve věku od 5 do 11 let, což vyděsilo i Romana Prymulu. Nemyslete si, že ne Slovensku nemají odborníky. Tohle není o tom, že by odborníci něco doporučili a slovenská vláda by to odsouhlasila.

Tohle je doslova provádění pokusů na dětech americkou vakcínou, kterou Pfizer nemá dovoleno na dětech otestovat v USA, a tak k tomu hledá jinou vhodnou zemi, kde nebudou mít problém z dětí udělat pokusné objekty. A takovou zemi Pfizer nenašel ani v Africe, ani v Latinské Americe mezi banánovými republikami, ale našel ji ve Střední Evropě v podobě Slovenska. Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský, který má hodnost brigádního generála slovenské armády, to v rozhovoru pro deník Pravda řekl jasně, že o očkování na Slovensku rozhodují odborníci a doporučení, které dá Pfizer.

Pfizer

Testování na živých nezletilých subjektech je extrémně výbušná záležitost, v USA je ochrana dětí obrovská, takže farmaceutické společnosti hledají jiné země, kde by mohla být vakcína na dětech otestována in vivo, tedy na živých subjektech. Vystoupení Romana Prymuly na ČT odhalilo jednu zásadní věc, že slovenská vláda se k tomuto očkování dětí od 5 let rozhodla na základě studie, která zatím v USA nepostoupila z fáze in vitro do fáze in vivo.

Takže to znamená, že na Slovensku se de facto budou provádět pokusy na dětech od 5 let, nepůjde o žádné schválené očkování Pfizerem, ale doslova půjde o experiment a pokusy na dětech in vivo. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, toto je zjevně v rozporu s Norimberským kodexem o lékařské etice, protože podávání vakcíny dětem, která je ve skutečnosti experimentální a dosud jen in vitro testovanou látkou je ve skutečnosti čin nedovolených pokusů na lidech, v tomto případě na nezletilých dětech.     (Čtěte na stránkách AENews)


Stovky lékařských časopisů se spojily a vydali brutální varování: Čekají nás děsivé roky ..... Globálne otepľovanie už má vplyv na zdravie ľudí natoľko, že núdzové opatrenia v oblasti zmeny klímy nemôžu byť odložené. Zatiaľ čo sa svet zaoberá pandémiou Covid-19, lekárske časopisy po celom svete varujú, informuje portál sciencealert.com.

„Zdraviu čoraz viac škodí nárast globálnej teploty a ničenie prírodného sveta,“ uvádza sa v úvodníku publikovanom vo viac ako 220 popredných časopisoch pred novembrovým klimatickým summitom COP26.

Zvyšovanie teploty

Od predindustriálnej éry sa teploty zvýšili o 1,1 stupňa Celzia. Úvodník, ktorý napísali šéfredaktori viac ako stovky časopisov vrátane Lancet, East African Medical Journal, brazílskeho časopisu Revista de Saude Publica a International Nursing Review, zdôraznil, že práve to spôsobilo množstvo zdravotných problémov.

„Za posledných 20 rokov sa úmrtnosť súvisiaca s teplom u ľudí starších ako 65 rokov zvýšila o viac ako 50 percent,“ uvádza sa v dokumente.

Zdravotné problémy „Vyššie teploty priniesli zvýšenú dehydratáciu a stratu funkcií obličiek, kožné onkologické ochorenia, tropické infekcie, nepriaznivé výsledky v oblasti duševného zdravia, tehotenské komplikácie, alergie a kardiovaskulárnu a pľúcnu morbiditu a mortalitu,“ píšu uznávané vedecké časopisy.

Dokument poukázal tiež na pokles poľnohospodárskej výroby, „brzdiaci snahy o zníženie podvýživy“. Tieto efekty, ktoré najviac postihujú tých najzraniteľnejších, ako sú menšiny, deti a chudobnejšie komunity, sú podľa neho len začiatkom.

Podľa medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy by globálne otepľovanie mohlo dosiahnuť +1,5 ° C oproti stavu v predindustriálnom období okolo roku 2030. A to spolu s pokračujúcim úbytkom biodiverzity „riskuje katastrofálne poškodenie zdravia, ktoré nebude možné zvrátiť“, upozornil úvodník.

„Napriek tomu, že sa svet zaujíma o COVID-19, nemôžeme sa dočkať, kým pandémia prejde, aby rýchlo znížila emisie,“ uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ten vo vyhlásení pred vydaním úvodníka taktiež dodal: „Riziká vyplývajúce zo zmeny klímy by mohli predstavovať riziko pre každú jednotlivú chorobu“.

Vakcína na klimatickú krízu „Pandémia COVID-19 sa skončí, ale proti klimatickej kríze neexistuje vakcína. Všetky opatrenia prijaté na obmedzenie emisií a otepľovania nás privádzajú bližšie k zdravšej a bezpečnejšej budúcnosti.“ Úvodník upozornil, že mnohé vlády čelili hrozbe COVID-19 s „bezprecedentným financovaním“ a vyzvali na „podobnú núdzovú reakciu“ na environmentálnu krízu, pričom zdôraznili výhody.

„Lepšia kvalita ovzdušia by sama osebe mala zdravotné prínosy, ktoré ľahko kompenzujú globálne náklady na zníženie emisií,“ uvádza sa v článku. Autori tiež upozornili, že „vlády musia urobiť zásadné zmeny v tom, ako sú naše spoločnosti a ekonomiky organizované a ako žijeme“.     (Čtěte na stránkách Česko bez cenzury)


NYNÍ POCHOPÍTE, PROČ EXISTUJE TAK ZUŘIVÝ ODPOR PROTI PŘEDEPISOVÁNÍ NĚKTERÝCH LÉKŮ. DARPA, NOVÝ OPERAČNÍ SYSTÉM V LIDSKÉM TĚLE ..... Skutečně nakažená osoba bude mít vždy příznaky různého stupně a po inkubační době bude buď vysoce, nebo nízce nakažlivá v závislosti na virové náloži v těle.

Příběh o virové nákaze asymptomatických případů je však čirý výmysl.

Všichni, kdo patří k novému světovému řádu, trpí Münchhausenovým syndromem na základě plné moci, celý tento malý svět postupuje prostřednictvím zcela zkreslených lékařských analýz, aby diagnostikoval pseudovirózní infekci a dal si tak právo rozhodnout o tom, že nám vpíchne svůj biotechnologický jed, aby nás učinil skutečně nemocnými a nakažlivými a zkrátil průměrnou délku života na 10 let u těch nejodolnějších.

Věřit je jedna věc, ale pouze Pravda nám může otevřít oči pro Světlo autentické reality, která byla doposud skryta ultratajným paktem mezi CIA-Gafamem (big tech), vládami, farmaceutickým a mediálním průmyslem, WHO a mnoha dalšími světovými organizacemi, a proto dochází k odsouzení těch, kteří odhalují.

A doufám, že nyní pochopíte, proč existuje tak zuřivý odpor proti předepisování některých léků.

Všichni, kdo pracují pro sektu Nového světového řádu, jsou aktéry této plandemie a myslet si něco jiného neumožňuje vidět tento program s rozlišovací schopností.

To, co je celosvětově vnucováno vydíráním a vědeckým podvodem, je získáváno nedostatkem souhlasu, protože cílem je aplikovat všem lidem tento smrtící biotechnologický a biochemický injekční materiál, který není vakcínou nebo dokonce genovou terapií, protože lidé nejsou nemocní, ale po injekci jsou nemocní a kontaminovaní a kontaminující.

Do dnešního dne zemřelo na celém světě na následky injekcí 45 000 lidí, ale to nebylo tak rychle plánováno , aby to neodradilo ty, kteří injekce nedostali. Velký lidský reset tak začal dříve, než nastal čas depopulace à la Gates.

Důvod je jednoduchý, je to masivní přítomnost oxidů grafenu a částic magnenitu obsažených v těchto injekcích, které se budou chovat jako malé, nanorozměrné objemové magnety. Proto se v prvních týdnech po injekci před rozptýlením vyšetření magnetickou rezonancí důrazně nedoporučuje.

Radiofrekvenční (RF) energie vytvářená magnetickou rezonancí způsobuje výrazné zahřívání železnými, uhlíkovými a magnetickými kovy, které mohou poškodit přístroj a především zranit člověka, a to mnohem hůře, pokud se jedná o nanomagnety, zejména stále koncentrované v paži.

Právě permanentní magnetizace vytvářená magnetickými oxidy grafenu zachytí železo přítomné v těle, které se shlukuje do mikronových sraženin, čímž se každý den a ještě rychleji v blízkosti vnějšího elektromagnetického zdroje zkracuje délka života.

Tyto pouhým okem neviditelné mikronové sraženiny vznikají v přítomnosti atomů železa přirozené v krvi a jsou vázány magnetizací těchto prvků. Lze je vidět pod mikroskopem a později budou migrovat do horní části mozku/plic, aby se tam den po dni ukládaly, a tento proces může trvat několik let.

Magnetické grafenové oxidy zkrátí délku života na 10 let, takže bude záležet na kvalitě krve jedinců, zátěži, věku a používání telefonu a dalších faktorech, což je důvod, proč jsou v rámci jedné rodiny po injekci tak velké rozdíly.

Časem tato usazenina vede k trombóze v mozku, plicích a dalších oblastech až do doby než cévní systém v důsledku trombu neselže, což má pro organismus vážné následky.

V menším množství se může objevit ztráta chuti a čichu, horečka, kašel, bolest v krku, únava nebo myalgie (bolest svalů). Poznáte příznaky, které se připisují viru, ale zatím to nic takového není.

Tyto grafenové oxidy jsou nanorozměrné, neurotoxické a genotoxické, zejména v kombinaci s magnetitovými nanokomponenty, a procházejí všemi fyziologickými orgánovými bariérami. Magnetické oxidy grafenu v organismu také napadají buňky centrálního nervového systému s neurologickými účinky prostřednictvím trvalé degenerace: se ztrátou sluchu, závratěmi a hučením v uších, bolestmi hlavy, neobvyklou podrážděností.

Mladí lidé budou postiženi Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, Creutzfeldt-Jakobovým efektem a hrůza přijde s mikrovlnnými vlnami 5/6 G.

Oxidy grafenu jsou polovodiče se spinovými elektronickými vlastnostmi, malé množství grafenu dokáže pohltit až 90 % elektromagnetické energie z radioelektrických zařízení, jako je mobilní telefon, a hrůza začne masově s frekvencemi 5/6G.

Tepelné pohyby oxidů grafenu, které mají velikost jen několik µm na µm, mohou nepřetržitě vytvářet elektrický proud o energii několika µW.

Tento stejnosměrný elektrický proud bude dalším zdrojem elektrické energie pro podkožní biočip RFID, který nahradí dočasný zdravotní průkaz. DARPA/A.I.A., bez níž se nelze dostat k penězům.

Veškeré biometrické informace a ovlivňování našeho mozku se bude uskutečňovat prostřednictvím internetu těl a objektů na servery hromadného sledování. viz DARPA/CIA. Čína se současnou kreditovou společností je vedle ní milá.

Tyto Rfid biočipy budou poskytovat informační obsah, biometrické senzory a přístup k internetu a digitálním platbám, bez nichž budeme ochuzeni úplně o všechno a budeme sledováni…

S těmito biochemickými funkcemi, poskytnutí bolesti nebo její opak, bude v těle cítit, s možností zástavy srdce řízené 5 G, tyto bio-čipy již existují samozřejmě. viz DARPA/CIA a fond. Gates/Gafam, kteří jsou původci této plandemie, odtud kritika těch, kteří tuto strategii zla odsuzují a odhalují. Většina vlád se s tímto programem souhlasila, včetně WHO a médií.

Za totální digitální diktaturu s jedinou digitální měnou na světě.

Každý, kdo si odmítne nechat pod kůži implantovat biočip Rfid, už nebude moci nakládat se svými penězi nebo majetkem tak, že jim jednoduše zabrání v přístupu.

Proto se vše nevyhnutelně stane digitálním a na světě bude existovat jediná digitální měna.

Kvantové tetování bude mít 3 sady po 6 číslicích a bude vyzařovat neviditelné fluorescenční světlo a identifikaci pomocí nového chytrého telefonu (MIT) 12/2019.

Dalším krokem tedy bude implantace pod kůži a neviditelná značka na pravé ruce nebo na čele, která bude naprosto nefalšovatelná a neidentifikovatelná pro čtení portály, čtečkami a roboty.

Vraťme se k pseudovakcíně a falešné genové terapii, kterou tyto injekce jsou.

V obsahu těchto injekcí jsou, jak víte, také proteiny Spikes, které jsou nyní schopné pronikat do lidských buněk získaných manipulací za účelem získání funkce skutečného viru Sars-CoV-2.

Příkaz daný vysláním zprávy zakódované v jazyce RNA všem buňkám těla, aby produkovaly bílkoviny Spike viru. Odtud pochází šíření s variantami, které se u těch, kteří dostali tyto injekce, staly silnými kontaminátory, a to až do té míry, že dříve ušetření mladí lidé onemocněli.

Po zavedení do těla začnou po několika týdnech upravovat lidský genom zpětným přepisem z RNA do DNA, od té doby začne vznikat nové lidstvo, translidská bytost, což bude trvat roky, ale rychleji u mladých lidí a ještě rychleji u dětí, novorozenci budou takto přímo počati.

Různé pozorované varianty jsou již přímým důsledkem reverzní transkripce Spike virové RNA do genotypové DNA populací, zejména tam, kde byly prováděny pokusy, jako například v Indii, Africe, Brazílii a Anglii, a čím více injekcí, tím více kontaminací a variant bude pozorováno řetězovými reakcemi. Hlavní vědec společnosti Moderna otevřeně prohlásil, že injekce “nabourávají software života”, jejich softwarem je smrt, která má vyhubit lidskou rasu.

Buďte si jisti, že neléčení členové tohoto schizofrenního kultu Nového světového řádu to nikdy nedostanou, s výjimkou pro televizi, ale tam je to bezpečný fyziologický produkt.

Velmi silným psychotickým podnětem s neustálým vydíráním pro tyto injekce je zavedení nového operačního systému do těla všech lidí. DARPA/…

Tyto bioelektronické nanočástice mají tvořit mozkové rozhraní “inbrain neuroelectronics” v kvantové mřížce propojených vláken, které pomáhají narušovat modulaci mozku a způsobovat duševní poruchy. Nás už nepotřebují s lidskámí genomy a domnívají se, že spotřebováváme zbytečně moc zdrojů, podle jejich výpočtů bude stačit 500 milionů vyvolených a konzervační injekce pro autokratickou, samozvanou světovládu, kterou nastolí pán světa.

Vše se zrychluje, protože vědí, že jejich vláda je časově omezena.

Přestaňme tedy předstírat, že nechápeme, co se skutečně děje, virus je pouze prostředkem k tomu, aby tato sekta N.W.O mohla prostřednictvím těchto injekcí přistoupit k depopulaci přezdívané velký lidský reset v letech 2020 až 2030, celý proces je napsán v těchto řádcích, není nikdo slepější než ten, kdo nechce vidět, co se nám odehrává před očima.Znám pokračování, ale zde se zastavme.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Volební nálady řady zemí EU hovoří jasně – nechceme imigranty ..... Do rozhodujících voleb už jen 28 dní   ...   Nový Pakt o Imigraci zřejmě nebude nikdy schválen. Dánsko a Velká Británie spolu začaly jednat (https://www.aljazeera.com/news/2021/6/28/uk-eyes-law-permitting-asylum-seekers-to-be-sent-overseas-report), že všechny žadatele o azyl (imigranty) společně odvezou do Rwandy, a nebo na Papuu Novou Guineu. Nečekaným jednáním absolutně zmatený Brusel se začal obávat, že tato jednání způsobí dominový efekt v EU. Vysocí úředníci EU už mezitím přiznali, že Nový Bruselský Pakt o Migraci se nedaří vyjednat. Navíc se teď prý v politických kuloárech řady začalo příznivě hovořit o tomto novém „dánském řešení“ imigrace do EU. Brusel se tak obává, že se k dohodě o odvozu imigrantů do sběrnýchtáborů ve Rwandě i na Papuy Nové Guinei brzy připojí i další země EU, a Nový Pakt o Imigraci nebude nikdy schválen. Obavy Bruselu také vyvolávají budoucí komplikace soudů se zeměmi V4 za údajné porušování pravidel EU, protože touto dohodou Dánsko veřejně porušilo platná pravidla EU, která zakazují „exteritoriální outsourcing azylového řízení“. 

Všichni tak v Bruselu vědí, že pokud vůči Dánsku nebude vyvozen stejný postup jako proti zemím V4, budou soudní útoky Bruselu na země V4 naprosto neudržitelné. Všichni se ovšem v Bruselu také bojí soudně zasáhnout proti Dánsku, neboť by takové jednání vzbudilo nežádoucí pozornost a zpopularizovalo by dánskou protiimigrační politiku.Dokonce obvykle v otázkách porušování „lidských práv imigrantů“ velmi zuřivá dánská komisařka Ylva Johansson, teď jenom tiše poznamenala, že tento systém, (dánský) by vyslal silný a špatný signál vnějšímu světu. A nesmlouvavá strážkyně Evropských hodnot Jourová, pověstná svými útoky na Polsko i Maďarsko pro kdejakou „hloupost“ raději tentokráte ani nehlesla. Všem je tak jasné, že v EU platí, západ pravidla porušovat může, východ nesmí! Do věci britsko-dánské imigrační úmluvy se už vložilo i OSN, a celý pakt tvrdě zkritizovalo. 

Agentura OSN pro uprchlíky UNHCR, sdělila, že lidská práva uprchlíků zůstanou v důsledku dohody nechráněná, protože rwandský prezident Paul Kagame je (krvavý) diktátor. Kagame si nedávno popudil Západ zatčením a uvězněním amerického hrdiny Paula Rusesabagina. Podle příběhu Rusesabagina byl natočen film Hotel Rwanda, zachycující vyvraždění 700 tisíc Tutsiú ve Rwandě vládnoucími Huty.. Kagame (Tutsi) obvinil Rusesabagina z financování terorismu, mučení, vražd, žhářství a loupeží (https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Rusesabagina). Dánský návrh už dostává podporu z řady nečekaných míst (https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/opinion/the-brief-powered-by-esa-contracting-out-asylum/).

Rakouský ministr vnitra Karl Nehamer označil dánský zákon za přesvědčivý, a spekuluje se, že ve Vídni už byla zahájena jednání o jeho aplikaci v Rakousku. Norská opozice oznámila, že dánský zákon podporuje, a prosadí ho po volbách. Dokonce švédský předseda jednoho vlivného výboru Evropského parlamentu Tomas Tobé prohlásil, že debatu o azylovém řízení mimo EU vítá! Jakmile britská ministryně vnitra, (Indka!), Pritti Pattel, známá svým nesmlouvavým přístupem ke všem imigrantům (https://www.thetimes.co.uk/article/priti-patel-interview-ill-sink-smugglers-and-throw-a-life-ring-to-the-needy-jsbnn6c68), na které třeba plánuje vypouštět umělé mořské vlny (https://www.theneweuropean.co.uk/brexit-news/westminster-news/priti-patel-migrants-english-channel-plans-268062), aby odehnala jejich čluny od Anglie, zahájila jednání s Dánskem (https://au.finance.yahoo.com/news/priti-patel-plans-hold-asylum-083143159.html) o společném postupu při odvozu imigrantů do Rwandy, zavládla v Bruselu doslova panika.. Tím spíš, že Pritti Pattel navrhla Dánům imigranty odvážet i na Papuu Novou Guineu, kde je místní úřady drží v oplocených areálech, a střeží je za australské peníze, aby neutekli. Když se jednou imigranti vzbouřili, místní domorodé síly si s nimi rychle poradili, a ani se nerozpakovali použít střelné zbraně a tvrdé násilí. Velké pobouření vyvolalo třeba ubití iránského uprchlíka členy ostrahy (https://www.thetimes.co.uk/article/how-has-australias-offshore-asylum-scheme-worked-out-b63zkc68r). V Bruselu se nyní napjatě očekává, co se stane, jakmile Británie v příštích dnech návrhy Pritti Pattel schválí. Je velká obava, že to bude konec imigrační politiky do EU. Protože nastane efekt domina a všechny země budou imigranty odvážet pryč, protože volební nálady řady zemí hovoří jasně – nechceme imigranty. Odkazy na zdroje jsou přímo v textu     (Čtěte na stránkách iReportér)


Nekonečné očkování: Kanada objednala 7 dávek vakcín proti Covidu pro každého muže, ženu a dítě ..... Pod ochablým vedením Justina Trudeaua je Kanada na misi, jejímž cílem je „lépe budovat“ a realizovat „Velký Reset“ – krycí jméno pro komunismus a kontrolu populace. Tento systém kontroly a poroby se stupňuje v povinné vakcíny pro cestování, zaměstnávání, nákup a prodej.

Premiér v současné době kvůli této otázce ohrožuje občanské svobody všech, zakládá dvoustupňovou společnost, totalitní diktaturu, lékařský apartheid.

Nestačí jen donutit obyvatelstvo, aby požádalo o povolení k normálnímu životu. Nestačí ohrožovat autonomii těla a souhlas na každém kroku. Nestačí nutit populaci, aby se postavila do fronty na experimenty, které replikují biozbraně v krvi, a přitom zavírat oči před krevními sraženinami, neurologickým poškozením, vážnými nemocemi a záněty srdce, které trápí očkované.

Kanadská vláda si arogantně objednala 293 milionů dávek covidové vakcíny pro populaci 38 milionů lidí. To je dost pro očkování každého muže, ženy a dítěte SEDMKRÁT V NADCHÁZEJÍCÍCH LETECH!

Kanada právě podepsala smlouvu se společností Moderna na dodávku 20 milionů dávek experimentální mRNA pro roky 2022, 2023 a 2024. Smlouva také ponechává prostor pro dalších 15 milionů dávek ročně.

Počátkem roku Trudeau oznámil, že Kanada se rovněž dohodla se společností Pfizer, která do zásoby nashromáždila 35 milionů vakcín pro rok 2022 a dalších 33 milionů vakcín pro rok 2023. Smlouva ponechává prostor pro dalších 60 milionů dávek na další dva roky a 60 milionů posilovacích dávek na rok 2024.

Zavedením systému vakcinačního zotročování mohou kanadské úřady držet svobody lidí jako rukojmí a zastrašovat lidi, aby si vzali tolik dávek proteinu, kolik jim přikážou.

Před několika měsíci byly vakcíny covid-19 oslavovány jako „zázrak vědy“, který „ukončuje pandemii“. Tyto falešné propagandistické sliby se odehrály promyšleně a včas, aby přesvědčily lidi, že vakcíny zachraňují životy a brzy bude obnovena veškerá svoboda. Ale nyní, jen o pár měsíců později, se způsob vyprávění změnil a nebude existovat ŽÁDNÝ KONEC pro povinné roušky, cenzuru, omezení cestování, vysledování kontaktů, zbavení lidských práv, vynucené podvodné testování, povinné očkování, izolaci a internaci.

Covid-19 byl vždy o zotročování, nuceném očkování a totalitě a vlády se nikdy nevzdají své nečestně nabyté moci, zatímco slibují, že vás budou „chránit“.     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


OKAMŽITĚ MLÁTIT PO HLAVĚ! ...... Ať nechodí zaprášení domů z dolů. Skončí levná a špinavá práce, říká Bartoš. I tato slova PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., předsedy Pirátů, jsou v článku. Já chci, aby lidé chodili do práce, kterou v pět hodin skončí a jdou domů a můžou jít s dětmi do kina, nejsou vyřízení.

Skvělý nápad, pane doktore! Kdo jim film v kině promítne? Když nepojedou vlastním autem, a nedej Bože, aby jim došlo palivo, neboť obsluha benzinky bude makat jen do pěti. Půjdou možná i pěšky, protože nebude fungovat ani metro. Bude někde hořet, ale hasiči už budou mít padla. Tak až ráno. Přijdou na ženu porodní bolesti? Prodýchávej a drž to tam ještě pár hodin rukou. Mám pokračovat? Kdybych takovou hovadinu řekla mojí vnučce – bystré předškolačce, řekla by že ten kdo to vymyslel spadl z maliny na znak.

* Cíl je dostat lidi do lepších pracovních pozic za lepší peníze. Dostat se z montovny na mozkovnu je naprosto reálné. Ať tu investoři postaví moderní fabriku. Může se stát, že povolání skladník nebude potřeba. Dobrý zaměstnavatel lidi posílá výš. Lidi jdou do logistiky, do distribuce. Budete mít lehčí práci za víc peněz. My se chceme dostat na tzv. finalisty. Tam je obrovská přidaná hodnota, ale hlavně obrovská marže z produktu.

Kdo ten produkt vytvoří? Až k vytvořemu produktu, jenž vzniká – je tvořen i v „montovně“, lze přidat hodnotu, marži. Napadla Vás třeba taková pekárna? Kde pekař , v noci, upeče rohlíky, aby si je zákazník , až je auta řízená lidmi, ještě než kohout zakokrhá, dovezou do Vašeho pekařství za rohem. Panu premiérovi jste, a právem, řekl v nedávné předvolební diskuzi, že je mimo realitu. A vy?

* Ve Francii se schválí zákon, a pak jdou lidem vysvětlovat proč je dobrý.

U nás? Co myslíte? U nás se schválí i takové zákony, kde vůbec není třeba vysvětlovat lidem nic. Oni ví, že jsou špatné.

* To je škoda, že se nebudeme bavit o ekonomice

Pane doktore, domnívám se, že to je pro Vás štěstí.

* Mít byt je základ. Je to vlastně v danou chvíli jakýsi jediný stabilní důchodový pilíř, který lidi mají. I já tak o tom uvažuji z toho pohledu.

Byt kde člověk nebydlí a bojí se ho pronajímat z důvodu rizika, poskytnout do správy města, která ručí za to, že ten byt bude pronajatý. Když ten byt bude ev. nějakým způsobem nájemníkem poškozen, ručí za to město.

Nevím proč a dlouho vymýšlí vláda nějaké důchodové pilíře, když už to máte, z nějakého pohledu, vyřešeno. Ani to nebolelo, že? K tomu pronajímání s rizikem pryč ode mě? Vyčuránci nikdy nevymřou.

Ve zmíněném článku (rozhovoru) se doktor Bartoš zmiňuje, co mu řekl Zbyněk Stanjura:

Důležité při sněmovní práci v opozici je poslouchat svého oponenta, nejlépe vládu. A jakmile od nich něco zazní, tak je tím okamžitě mlátit po hlavě.

P. S. Proč má mých dnešních pár vět takový název?     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Končící Merkelovou vypískali při příjezdu do Drážďan ..... “Merkel muss weg” – tento pokřik a pískání bylo slyšet při příjezdu Merkelové ve čtvrtek do Drážďan. Politička, která je podle zmanipulovaných průzkumů nejen nejoblíbenější v Německu, ale dokonce na celém světě, patří k těm, které si jednou bude pamatovat celý svět jako hlavní hybnou sílu v budoucí islamizaci Evropy. Je tak možné, že muslimy bude jednou oslavována. Nicméně, stále více Němců si začíná uvědomovat, že je to právě Merkelová, kdo přispěl největší měrou k výměně obyvatel Německa a jeho přeměně na chalífát….

Po příjezdu Merkelové bylo na Theaterplatzu slyšet píšťalky a skandování “Merkelová musí odejít”. Oblast byla uzavřena, lidé stáli u bariér, které byly vytvořeny tak, aby od nich nebylo možno proti Merkelové vrhat předměty.

Merkelová končí, takže skandující diváci se výměny dočkají, i když už nyní je jasné, že nepůjde o výměnu k lepšímu. Jednu loutku tak jen nahradí jiná…     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Covidový podvod sa každým dňom rúca ako Wehrmacht po Stalingrade ..... Paul Craig Roberts je bývalý námestník ministra financií USA. Podľa neho sa covidový podvod rúca na celom fronte veľmi podobne, ako sa počas Druhej svetovej vojny začala rúcať nacistická armáda Wehrmacht po bitke o Stalingrad.

Povinné nosenie rúšok a lockdowny sa vracajú, pretože predstavitelia zdravotníctva teraz pripúšťajú, že vakcíny proti Covidu neposkytujú účinnú ochranu, najmä nie proti takzvaným „novým variantom“. Aký zmysel má „covidový pas“, keď vakcína nechráni a zaočkovaní musia nosiť rúška?

Táto vlna nie je pandémiou neočkovaných. Práve naopak

Podvodná úplatná tlač na celom svete lživo uvádza, že k „novej epidémii“ covidu dochádza medzi nezaočkovanou mládežou a tlačí sa na zaočkovanie všetkých mladých.

Fakty však hovoria iný príbeh. Napríklad, v Spojenom kráľovstve sa nové prípady covidu prudko šíria medzi plne zaočkovanými, rastúc o 40% za týždeň, zatiaľ čo počty nových prípadov covidu medzi nezaočkovanými klesajú o 22%. (stav ku koncu júla 2021)

Ďalším príkladom nárastu covidových prípadov medzi zaočkovanými je Izrael, ktorý momentálne napriek vysokej zaočkovanosti zažíva svoju najsilnejšiu vlnu.

Je žartovné sledovať zástancov vakcíny, ako tvrdia, že nárast nových covidových prípadov medzi zaočkovanými je dôkazom toho, že vakcína zaberá! Nie, toto si nevymýšľam.

Toto hovorí Katelyn Jetelina: „Čím viac bude začkovanej populácie, tým viac budeme počuť o nakazení sa zaočkovaných.“

Arieh Kovler vysvetľuje: „Krajiny s vysokou zaočkovanosťou budú svedkami toho, že na covid budú chorieť zväčša zaočkovaní ľudia.” (zdroj)

To znamená, že keď sa populácie stanú zaočkovanými, dostanú covid len zaočkovaní.

Napriek dôkazom vakcínoví propagandisti naďalej uvádzajú 97,5%-nú účinnosť vakcín. Pre toto zvláštne tvrdenie nie je vôbec žiadny dôkaz. Taký nezmysel by mohol tvrdiť len nevedomý hlupák.

Ukazuje sa, že vakcíny sú neužitočné a nebezpečné

Hoci sú vakcíny ako ochrana neužitočné, ich vedľajšie účinky sú smrtiace. Databáza správ predpokladaných reakcií na liek Eudra Vigilance obsahujúca 27 krajín Európskej únie, uvádza, že v roku 2021 došlo k 17. júlu 2021 v súvislosti s vakcínami na covid k 18 928 úmrtiam a 1 823 219 poškodeniam. (zdroj)

Americká databáza VAERS uvádza k 9. júlu 2021 v súvislosti s očkovaniami na covid 10 991 úmrtí a 463 457 nežiaducich zdravotných účinkov.

Whistleblower zo CDC s prístupom k dátam VAERS v miestoprísažnom vyhlásení pod hrozbou krivej prísahy prezradil, že skutočný počet úmrtí v databáze je päťkrát vyšší, než bolo zverejnené. (zdroj)

„Systém britskej databázy poškodení vakcínami sa nazýva Žltá karta. Za prvé štyri mesiace  tohto roku sa v ňom nachádza 888 196 nežiaducich očkovacích udalostí a 1 253 úmrtí.

Keď vezmeme do úvahy, že nahlasovacie systémy nežiaducich účinkov vakcíny nezachytávajú viac než 10% poškodení a úmrtí v dôsledku vakcín, potom len samotné USA a Spojené kráľovstvo mohli od začiatku roka do polovice júla zaznamenať 22 866 760 nežiaducich zdravotných účinkov a 299 190 až 639 280 úmrtí v dôsledku vakcín na covid.

Tento výsledok je horší než údaje pre covid.“

Zapredaní novinári, byrokrati verejného zdravotníctva a hlúpi politici, ktorí sa zúfalo držia svojich tvrdení, tieto obrovské čísla nehlásia.

Ich výhovorkou je, že systémy nahlasovania nežiaducich účinkov netvrdia, že nežiaduce účinky sú spôsobené vakcínami, iba že s očkovaním súvisia. No vo všetkých predchádzajúcich prípadoch aj ďaleko menší počet súvisiacich úmrti poslúžil na stiahnutie vakcín  z používania. Prečo nie teraz?

Očividne sú v činnosti agendy, ktoré majú prednosť pred normálnymi pravidlami a verejným zdravím – zisk, zvyšovanie vládnej moci nad pôvodne slobodnými ľuďmi a možno aj temnejšie agendy, ako napríklad „Veľký reset“ Svetového ekonomického fóra a kontrola pôrodnosti.

Sú tieto možnosti presvedčeniami „konšpirátorov“ alebo logickými závermi, plynúcimi z očividných protirečení v oficiálnom naratíve o covide?

Je pandémia skutočná?

Tak Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ako aj Centrum pre kontrolu chorôb (CDC) pripustili, že samotný základ údajnej „covidovej pandémie“ – PCR test – je nespoľahlivý a nepozná rozdiel medzi chrípkou a covidom a medzi infikovanými a neinfikovanými.

CDC oznámilo, že k 31. decembru 2021 sťahuje svoju žiadosť o povolenie na núdzové použitie PCR testu. (zdroj)

Prečo CDC čaká štyri mesiace na zastavenie používania testu na covid, ktorý nesmierne zveličuje počty prípadov?

Nie je odpoveďou to, že test bežiaci pri vysokých cykloch vytvára 97%-nú mieru falošne pozitívnych výsledkov a CDC chce udržiavať prehnaný strach z masívneho nakazenia, dokým nebudú všetci zaočkovaní?

Ako uvádza CDC, a tiež NIH (americký Národný inštitút zdravia), o prešľapoch Big Pharmy, naše úrady verejného zdravotníctva sú vo vážnom konflikte záujmov. Keďže žijeme vo svete, v ktorom je doslova všetko podplácané peniazmi, prečo by sme si mali myslieť, že verejné zdravotníctvo je výnimkou?

Mathew Crawford preskúmal, ako CDC prepracovalo svoj varovný systém, využívaný na indikáciu toho, kedy nežiaduce účinky súvisiace s vakcínami dosiahnu kritickú úroveň. Zistil, že účelom revízie bolo zmazať rozdiel medzi bezpečnými a nebezpečnými vakcínami. Povedané inak, varovný signál bol znefunkčnený. (zdroj)

Išlo o dôsledok nekompetentnosti alebo zámer?

Nečakajte, že sa bude niečo vyšetrovať. S naaranžovanou pandémiou a účinnosťou smrtiacej vakcíny je pevne prepojený celý svet politiky, médií a zdravotníckeho establišmentu. V stávke je ich hodnovernosť. Nemôžu si dovoliť niečo také ako byť usvedčení, či dokonca vyšetrovaní.     (Čtěte na stránkách Badatel)


Sláva. Roušky sundáme až opadá listí z dubu ..... Sotva si postesknu, že o konci nošení roušek je hrobové ticho, vypadne z vlády konečně něco konkrétního. Prý až se naočkuje 75 % lidí. Vida, když se chce tak to jde, hned se jako občan cítím mnohem líp.

Tak 75 % očkovaných. Není nad to, když vláda hraje s odkrytými kartami. A to jsme dopadli ještě dobře, doktor Kubek, přední kovidový prorok, žádal minimálně 85 %. Můžeme být rádi, že z nich vůbec něco vypadlo, taky mohli jako doposud mlčet. Respektive s tragickým výrazem hovořit pouze o tom, že 13 pozitivních na 100 tisíc je děsivé číslo a že si proto máme v roušce rychle utíkat pro 17 vakcínu. Abysme neumřeli.

Přiznám se, že jsem přesně něco takového čekal. Kdo se chtěl naočkovat, je už naočkovaný, zájemců o neplacenou účast v klinickém testu narychlo spíchnutého utrejchu prudce ubývá, slabomyslná propaganda kupodivu nefunguje. Protože lidi už dlouho žádnou pandemii, natož nebezpečnou, nevidí. Kdyby viděli, stáli by všichni na vakcínu fronty i bez masáže.

Nefunguje ani šikanování, ani segregace neočkovaných, ani jejich mediální upalování. A protože vláda zjevně bez ohledu na situaci hodlá ukončit hygienickou totalitu teprve až dosáhne svého cíle – stanoveného procenta proočkovanosti – bylo třeba vytáhnout větší kalibr.

To by bylo, abychom to do vás nenarvali, ať chcete nebo nechcete, prostě se naočkujete, protože jsme to tak naplánovali, a fertig. Vaše názory, argumenty ani práva nás nezajímají. A dokud to nepochopíte, budou prostě všichni chodit s náhubkem dva metry od sebe.

Vida. Takhle jednoduchý to je. Žádnej PES, žádnej semafor, žádný číslo R, žádná incidence, žádný trasování, chytrý karantény, tečky, nic neplatí. To jako vážně? Minimálně ještě celej podzim? A to ještě jenom v případě, když se ministrovi kovidu do puntíku vyplní jeho vlhký sny o 75 %. Což se nevyplní, na to úplně klidně vsadím své plesové botky. Teď je to asi 54 %. Jestli toto kouzelné číslo do konce roku překročí 60 %, půjde o fenomenální úspěch vládní očkovací strategie. Tudíž roušky  pravděpodobně nesundáme nejen do konce roku, ale ani v první půlce toho příštího. Takže vládě kladu řečnickou otázku: děláte si z nás kozy?

Národ je z půlky promořenej a z půlky očkovanej, „čísla“ nestojí za řeč, nakaženýho, natož nemocnýho nikdo měsíce neviděl, ale my budem nosit roušky až do soudnýho dne. 75 % očkovaných totiž dosáhneme někdy těsně před ním. Protože je to symbol, otázka víry a ne rozumu a kácet symboly je příliš nebezpečný?

V této souvislosti bych rovněž velice rád věděl, jestli to hausnumero bude platit i v  nepravděpodobném případě, že ona úchvatně vědecká vládní protipandemická opatření najednou zázrakem zafungují, vláda slavně zvítězí nad přírodou a smrtící virus bude poražen. Třeba klidně zejtra.

Čísla budou trvale prostě úplně fantastický, všichni budem přímo kvést zdravím, ale do 75 % očkovanejch stále daleko. Co pak? Budem furt nosit roušky? Budou neočkovaný furt podlidi ? A zeptá se na něco z toho nějaký novinář pana ministra?

Jistou naději skýtá fakt, že budou volby. A uvedený pochmurný scénář by teoreticky mohl platit pouze v případě, že Babiš opět slavně zvítězí. K čemuž má bohužel slušně našlápnuto. Pokud nezvítězí, či nesestaví vládu, nemuselo by na něj dojít. Teoreticky. Vycházím pouze z předpokladu, že „tato vláda“ dělala úplně všechno špatně, jak nám uplynulé 4 roky neustále opakovala celá opozice.

Klidně se může stát, že vláda se sice změní, ale Vojtěchovo kouzelné číslo odkládající symbol boje s pandemií, ji přežije. Protože se bude nové vládě líbit. Na to až příliš dobře známe své pappenheimské.

Taky mi vrtá hlavou, proč ta vytrvalá dobrovolnost a ohleduplnost ke svobodě vůle se očkovat, když jiné související svobody vládu v nejmenším nepálí. A když současně se zdůrazňováním dobrovolnosti očkování dělá psí kusy, aby k němu lidi donutila. Proč to prostě taky nedali befelem, jako všechno ostatní ? Nějaký, pravděpodobně denní světlo nesnášející důvod to bude mít, ale nemůžu na něj přijít.

Roušky prostě se slušnou pravděpodobností sundáme, až opadá listí z dubu. Kdo tu kouzelnou Werichovu pohádku o mazaném alkoholiku Čuperovi, co dvakrát přelstil čerta neznáte, tak tady je. Doporučuju.

Nechci nikomu radit, ale tohle je po dnešku úderný volební téma. Na ulici doslova leží minimálně 10 % hlasů navíc. Slibte někdo lidem sundání roušek hned a jsou vaše.     (Čtěte na stránkách Non Serviam)


Okamura: Manželství bylo, je a bude svazkem muže a ženy. Má předávat život a tradiční hodnoty dětem ..... V rámci předvolební analýzy programů jednotlivých stran, které se v říjnových volbách ucházejí o vstup do Poslanecké sněmovny, oslovila Aliance pro rodinu jejich předsedy v otázkách manželství muže a ženy. Zároveň se ptala na jejich postoj k jeho případné redefinici na takzvané homosexuální manželství.

Osloveny byly všechny strany a koalice, které dlouhodobě v průzkumech překračují 3% hranici a mají tak reálnou šanci ve volbách uspět. Níže zveřejňujeme odpovědi předsedy hnutí SPD (Svoboda a přímá demokracie) Tomia Okamury.

Na otázky ohledně manželství muže a ženy odmítli odpovědět Piráti+STAN a ČSSD. U obou těchto uskupení z jejich veřejných vyjádření podle Aliance pro rodinu plyne, že „nebudou podporovat manželství jako exkluzivní svazek muže a ženy, ale že se ústy svých hlavních představitelů zavazují prosadit homosexuální manželství“ nebo dokonce „zrovnoprávnit i polyamorické vztahy (milenecké vztahy tří a více osob zaráz)“.

Rozhovor s Okamurou

Je pro vás manželství svazkem muže a ženy, nebo jej vnímáte jako společenský konstrukt, který lze libovolně redefinovat, v současnosti např. na tzv. homosexuální manželství – tedy svazek dvou gayů či leseb? A pokud ano, proč by podle Vás měla do budoucna tato redefinice zůstat „pouze“ u dvou osob?

Manželství bylo, je a doufám, že i bude svazkem muže a ženy, protože jedním z předních úkolů manželství je předávat život a tradiční hodnoty dětem, tedy dalším generacím. Manželství muže a ženy si proto zaslouží od státu všestrannou ochranu a privilegia. To nevylučuje toleranci sexuálních odchylek – tolerovat neznamená ale adorovat, privilegovat a propagovat.

Myslíte si, že je správné, aby dítě vychovávala žena-matka a muž-otec, anebo je podle Vás jedno, jaký počet a kombinace osob dítě vychovává?

Dítě má právo mít mámu a tátu. Rodina je máma, táta, děti, babička, dědeček… Dítě má mít mužský a ženský vzor. Proto odmítáme homosexuální manželství i zvrácené polyamorní svazky, které prosazují Piráti a neomarxisti.

Na základě čeho jste si utvořil názor na výše zmíněné otázky? A jakým způsobem se o ně Vy a Vaše strana budete ve Sněmovně zasazovat?

Na základě své rodinné zkušenosti, ale i na základě zkušeností předešlých generací. Prosazujeme právní a ekonomickou podporu tradičním rodinám a manželství muže a ženy. Budeme hlasovat proti stejnopohlavnímu manželství. Zároveň nemáme problém s registrovaným partnerstvím stejnopohlavních párů. Pokusíme se ústavně zakotvit, že manželství je pouze mezi mužem a ženou, jak je tomu například v Maďarsku.     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)


10.9. 2021     Po povodních v Německu rabovali hlavně Cikáni a uprchlíci ..... Nedávné rozsáhlé povodně v západní části Německa přinesly i následné rabování opuštěných obydlí a vyplavených domů. Media původně mluvila a jednotkách případů a informace nezávislých medií o masové účasti nebílých cizinců označovala za “pravicovou propagandu a nenávist”.

Nyní ale vylezla pravda na světlo. Celkem došlo k nejméně 193 případům rabování ve 24 městech, většinou ze strany malých band. Nejvíce zastoupeni byli občané Rumunska (v naprosté většině Cikáni), následováni nejrůznějšími uprchlíky. Uprchlické rabovací bandy měly pestrý původ. Turecko, Sýrie, Bulharsko , Srbsko , Albánie, Nigerie, Afghánistán, Libanon, Maroko, Nigerie, Bangladéš, Kamerun, a třeba Kongo. V případě Bulharska a Srbska se opět s největší pravděpodobností jednalo o Cikány. Policie zadržela celkem 145 podezřelých a jen 19% z nich mělo německé občanství a většina z nich podle všeho nebyli etničtí Němci.

Není divu, většina uprchlíků považuje Německo jako zemi, kterou mohou kořistit a rabovat. Ať už formou zneužívání sociálních dávek, nebo kriminalitou. V Česku žijící nebílé menšiny se chovají úplně stejně. Cikáni. Arabové. Vietnamci, černoši….      (Česká věc)


NOVÁ STUDIE VĚDCŮ UNIVERSITY OF BRISTOL: HROTOVÉ SPIKE PROTEINY Z MRNA COVID INJEKCÍ ZPŮSOBUJÍ SRDEČNÍ INFARKTY ..... Tým vědců a lékařů z University of Bristol zveřejnil v červenci předtisk studie, kterému nebyla věnována téměř žádná pozornost. Důvodem je, že zpochybňuje bezpečnost a účinnost „očkovacích látek“ proti Koronaviru (Covid-19).

Článek vysvětluje, že spike proteiny nacházející se v dávkách – nebo ty, které jsou produkovány v těle očkováním – pokud se jedná o typ mRNA – způsobují změny buněk v malých krevních cévách srdce. Zjistili, že tento jev souvisí s infarkty a dalšími kardiovaskulárními poškozeními.

Výzkumný tým předložil tato zjištění kongresu Evropské kardiologické společnosti a jako důkaz předložil 26 stran údajů spolu s 56 poznámkami pod čarou. A přesto nebylo pro řešení tohoto problému učiněno nic.

„Nejsem odborník na strukturu a funkci srdečních buněk, ale pokud vím, zdá se to pečlivě zdokumentováno,“ píše Alex Berenson na svém Substacku.

„A vykresluje to znepokojivý obraz: specializované buňky krevních cév zvané pericyty mají receptory nazývané CD147.“ Samotný Koronavirus (Sars-Cov-2) nemůže útočit na tyto CD147 a poškodit pericytové buňky tak, aby to potenciálně vedlo ke srazeninám a infarktu. “

Jinými slovy, jedinou částí rovnice plandemie, která by mohla způsobovat krevní sraženiny a infarkty, jsou spike proteiny vakcín. A to je přesně důvod, proč dotyčná studie dosud nezískala žádný druh podpory.

Covid Vakcíny zabíjejí lidi a zdá se, že to nikoho, v žádné mocenské pozici, nezajímá

Spike proteiny vyvolané injekčním očkováním nejen způsobují utrpení osoby, ale bylo také zjištěno, že poškozují ostatní lidi dalším šířením.

„Důležité je, že ukazujeme, že samotný rekombinantní protein S vyvolává buněčnou signalizaci prostřednictvím receptoru CD147 v srdečních buňkách, čímž indukuje buněčnou dysfunkci a mikrovaskulární narušení in vitro,“ odhaluje studie dále.

Z 13 „očkovaných“ lidí, kteří byli hodnoceni jako součást výzkumu, bylo u 11 z nich zjištěno, že mají v krvi po injekci měřitelné hladiny spike proteinu následně po injekci.

„Shrnuto, dokumenty poskytují alespoň potenciální vysvětlení, které objasňuje jak mohou vakcíny způsobit myokarditidu a další poškození srdce – spike proteiny mohou po očkování unikat do krve a následně poškodit tyto klíčové buňky,“ poznamenává Berenson.

„Jak často se tento nechtěný efekt může dít, není známo, ale důkazy z reálného světa ukazují, že spojení s myokarditidou je skutečné, jak i nyní Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, připouští.“

Pokud bychom žili v poctivém světě, regulační orgány a úředníci v oblasti veřejného zdraví by se po takovémto výzkumu snažili určit, jaký dopad mají tyto injekce na lidi.

Okamžitě by došlo k vyšetřování, a kdyby se nakonec zjistilo, že miliony lidí mají z těchto injekcí problémy se srdcem, program by se zastavil. Všichni víme, že se to nikdy nestane.

„Fanatismus kolem očkovacích látek bohužel znemožnil upřímnou diskusi o postvakcinační myokarditidě a dalších potenciálních srdečních problémech – a jejich výzkum je ještě těžší,“ naříká Berenson.

„A tak dál tápeme po odpovědích na otázky, které je nám sotva dovoleno pokládat.“

Jeden z Berensonových komentátorů poukázal na to, že na základě oficiální literatury k těmto tzv. „vakcínám“ se dokonce předpokládá, že nebudou produkovat žádné významné množství „volně plovoucích“ spike proteinů v krevním oběhu. A přesto jsou, jak zjistil tento nejnovější výzkum.

„Covid je trojský kůň pro zničení světové ekonomiky, organizovaný finanční kolaps * je to* plán, “napsal další o skutečné agendě a hře která se s tím vším hraje.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Očkování na Hlavním nádraží aneb... ..... Jak jsem si stěžoval na lampárně Motto: Slovo lampárna se používalo pro místnost na vlakovém nádraží nebo v dolech, kde se ukládaly a čistily lampy. Obdobně se používá i úsloví jít si stěžovat na hlavní nádraží. Obě slovní spojení se užívají v případech, kdy stížnost nemá ke komu směřovat nebo je formulována jako obecný nesouhlas s určitou záležitostí a ani žádná odezva není očekávána (http://lamparna.org).

V životě už jsem toho hodně zažil. Jen tak něco mě nepřekvapí. Očkování proti Covid na Hlavním nádraží a OC Chodov, s loterií o tenisky nebo mobil, mi vyrazilo dech. Požádal jsem Etickou komisi MZD, Etickou komisi a Vědeckou radu ČLK, aby posoudily, zda je to v souladu v souladu s profesionalitou a etikou lékařské profese. https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=40344

Ministerstvo zdravotnictví zarytě mlčí. Revizní komise ČLK mi přeposlala vyjádření ředitele právní kanceláře JUDr. Jana Macha. Právní názor na podnět MUDr. Jana Hnízdila ze dne 14. 7. 2021, pro předsedkyni Revizní komise ČLK MUDr. Janu Vedralovou

…. pokud si MUDr. Hnízdil přeje, aby jeho podnět byl řešen jako stížnost, je třeba zaslat na ústředí ČLK toto podání ve formě stížnosti a bude řešeno v souladu s Disciplinárním řádem ČLK... není v možnostech ČLK zjistit, kdo organizuje a provozuje očkovací kampaň a vakcinaci proti koronaviru na hlavním nádraží a zda organizátorem této akce je člen ČLK, případně který… ČLK může disciplinárně postihnout pouze neodborné nebo neetické jednání svého člena, nikoliv postup organizovaný kýmkoliv jiným. Z podnětu pana doktora není zřejmé, kdo je organizátorem předmětné akce, zda je to člen ČLK či kdokoliv jiný, ani blíže nespecifikuje obchodní domy, ve kterých má vakcinace probíhat. Pokud by si tedy přál, aby ČLK prošetřila případnou profesní zodpovědnost lékařů, kteří by se případně na organizace této vakcinace podíleli, musel by upřesnit údaje. JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK, 4. 8. 2021"

Pan doktor Mach mi už několikrát dobře poradil. Z podnětu jsem obratem udělal stížnost, identifikoval provozovatele očkování na Hlavním nádraží a v OC Chodov.

"Revizní komise a Čestná rada ČLK Vážená paní předsedkyně, členové komise, v souladu s doporučením ředitele právní kanceláře ČLK JUDr. Macha si dovoluji podnět formulovat jako stížnost na možné etické a profesní pochybení lékařů v souvislosti s očkováním proti covid na Hlavním nádraží a OC Chodov, s loterií o věcné ceny. V souladu s doporučením JUDr. Macha sděluji, že: - provozovatelem očkovacího centra na Hlavním nádraží je FN Bulovka, z čehož soudím, že je v režii lékařů - členů ČLK: https://bulovka.cz/ockovani-hlavni-nadrazi - provozovatelem očkovacího centra OC Chodov je IKEM: https://occhodov.ikem.cz/ Předpokládám, že uvedená zdravotnická zařízení odpoví na Vaše případné dotazy stran profesního zajištění. Děkuji za sdělení výsledku Vašeho šetření. V úctě. MUDr. Jan Hnízdil, 25. 8. 2021"

Odpověď předsedkyně Revizní komise MUDr. Vedralové přišla obratem.

„Výše uvedenou stížnost jsem se rozhodla odmítnout... Po posouzení Vaší stížnosti jsem shledala, že její řešení nespadá do kompetence disciplinárních orgánů ČLK. Ty vykonávají dohled pouze nad výkonem lékařského povolání konkrétních lékařů v rámci poskytování léčebně preventivní péče. Vaše stížnost se však týká zajištění očkování, které je organizováno a nařízeno Ministerstvem zdravotnictví ČR. ČLK může disciplinárně postihnout pouze neodborné či neetické jednání svého člena, nikoliv postup organizovaný kýmkoliv jiným. Stížností se disciplinární orgány ČLK nemohou zabývat, ať na tuto skutečnost můžeme mít jiný názor. Současně jsem nezjistila žádný jiný orgán, který by se mohl Vaším podnětem zabývat, možno se obrátit na Mzd.. MUDr. Jan Vedralová, 25. 8. 2021"

Změna podnětu na stížnost a identifikace provozovatelů očkování byly k ničemu. Lékařská komora v tom nic dělat nemůže. I když na „tuto skutečnost může mít jiný názor.“ Ministerstvo zdravotnictví na můj podnět nereagovalo. Jak by mohlo, vždyť tu zvrácenost organizuje a řídí. Neztrácím naději. Spravedlnost, slušnost a profesionalita určitě existují. Jen je potřeba je stále hledat.

"Vážený pan Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel Správa železnic Vážený pane řediteli, dovoluji si Vás, jako statutárního zástupce majitele a provozovatele Hlavního nádraží Praha, požádat o posouzení, zda očkování proti Covid v prostorách Hlavního nádraží, s loterií o tenisky nebo mobil, je v souladu s etikou a profesionalitou služeb poskytovaných Správou železnic. Korespondenci s Revizní komisí ČLK přikládám.

Děkuji za vyřízení. V úctě MUDr. Jan Hnízdil, 9. 9. 2021"     (Čtěte na stránkách dr. Jana Hnízdila)


Terorista, který v Paříži zavraždil 130 lidí, si stěžuje na to, že ve vězení je s ním zacházeno jako se psem ..... Dnes druhým dnem pokračuje soud v kauze největšího teroristického útoku v poválečné historii Francie z 13.11.2015. Přeživší džihádista svého činu samozřejmě nelituje, pozůstalí po obětech jsou tak nuceni se dívat na jeho arogantní výlevy a poslouchat posměšné pokřiky a občasné citáty z Koránu.

Odporné pokřiky vůči obětem a jejich rodinám. Tak vypadala výpověď hlavního obžalovaného v tomto mimořádném procesu. Zatímco právník jednoho ze spoluobžalovaných hovořil, Salah Abdeslam podle zprávy deníku Le Figaro napadl předsedu soudu. “Věnujte pozornost lidem. Poslouchejte, pane předsedo. Jsme muži, máme svá práva. Neměli byste se k nám chovat jako ke psům.”

“Ve vězení se mnou bylo zacházeno jako se psem více než šest let, šest let jsem neřekl ani slovo, protože vím, že po smrti budu v ráji vzkříšen a vy se budete zodpovídat.” Předseda soudu Jean-Louis Périès ho přerušil a krátce mu připomněl, že “nejsme u náboženského soudu, ale u demokratického soudu”.

Salah Abdeslam již dříve nečekaně odpověděl na obvyklé úvodní otázky procesu (identita, adresa, profese a jméno rodičů). “Jména mého otce a matky tu nemají co dělat,” řekl. Na otázku ohledně své profese odpověděl, že od ní rezignoval, protože předpokládal, že je “bojovníkem za Islámský stát”.     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Německo před další obrovským přísunem “uprchlíků odborníků”. Tentokrát místních odborníků z Afganistánu a zase je to stejná lež ..... Německé politické elity chystají další masivní dovoz muslimských uprchlíků do země. Tentokrát je záminkou “krize” po pádu západní loutkové vlády v Afganistanu. V německých oficiálních mediích se objevují nekonečné články a reportáže o utrpení spolupracovníků “německé armády” pod vládou Talibánu. Oficiálně zatím bylo dovezeno do několik tisíc Afgánců (opět většinou mladých mužů). Naprostá většina z nich (78%) nikdy pro německé vojáky nepracovala a nikdo vlastně neví, co jsou ti lidé zač (nebo to “elity” ví naopak moc dobře). Prominenti loutkové vlády, záměrně dovezení islamisté?

V těchto dnech se připravuje půda pro zahájení další masové uprchlické vlny, Je to až komické. Všude jsou dojemné historky o nebohých afgánských gayích, ženách, dětech atd, kteří trpí pod strašlivou vládou islamistů. Současně se objevují neuvěřitelné výzkumy veřejného mínění, kde si údajně většina Němců přeje další uprchlíky. Současně se začíná mluvit o “povinnosti” dovézt 70 000 spolupracovníků německé armády a jejich rodinných příslušníků. Srandovní na to je, že v červnu pracovalo pro Bundeswehr jen 526 Afgánců a mezi rokem 2011 a 2020 pro Němce procovalo celkem 1750 Afgánců. Co je zač ten zbytek? Vojáci Talibánu? Islamističtí fanatici a kazatelé?

Ve skutečnosti se německá vláda chystá na další dovoz milionů muslimských “uprchlíků”. Cílem je přece islamizace Německa a na tu se agresivní muslimové z Afganistanu dobře hodí. Afgánští uprchlíci dominují statistikám kriminality v Německu, Rakousku, Švédsku a jinde.

Je až komické, jak se opět mluví o “odbornících”, tentokrát lokálních. Kdo si dneska ještě vzpomene, jak před 6 lety do Německa údajně přicházeli vysoce kvalifikovaní uprchlíci. Prý samý lékař a jaderný vědec. Když se mrak lží rozplynul, tak se ukázalo, že většina z několika milionů tzv. uprchlíků neumí číst a psát: Ale v Německu už zůstali!

Německo tedy čeká další přísun “odborníků” z vysoce rozvinutého Afganistánu. Kolik z nich umí číst a psát? 5%, 15%? Nám bělochů , kteří v Německu žijeme, pomáhej pán Bůh!     (Čtěte na stránkách Česká věc)


OČEKÁVANÁ GLOBÁLNÍ KATASTROFA A ZÁHADNÁ PLANETA X, ZVANÁ TAKÉ NIBIRU ..... Někdy v r. 1905 zjistili atronomové, že kdesi daleko ve vesmíru dochází k jakémusi vlnění, či kmitání. Nevěděli přesně o co jde, ale usoudili, že se tam v blízkosti nachází nějaký velký objekt, který toto čeření způsobuje. Až teprve v r. 1979 bylo dostatečné množství technologie na to, aby mohli zkoumat co se tam děje. Podle zasvěcenců jde o 10. planetu, kterou nazvali Planeta X, podle historických sumerských záznamů zvaná Nibiru. O Nibiru bylo psáno v předešlé serii článků „Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů – ti, kteří nám skutečně vládnou a jejich NWO.“

I se současnými přístroji není lehké tuto planetu vidět, protože je údajně pokryta červeným prachem. Ale snad prý může být viděna infračerveným teleskopem. Okruh, který planeta obíhá, směřuje přímo k naší Zemi, kterou má obepsat v těsné blízkosti někdy v blízké budoucnosti, nikdo neví přesně kdy. Následky tohoto setkání mají být údajně katastrofální. Většina budov tady na Zemi bude srovnána se zemí, moře zaplaví všecka přímořská a nízko položená místa. Větry nevídané rychlosti, až 300 km/hod budou řádit všude. Sopky budou vybuchovat a všecka úroda bude zničena.

Ti, kteří tuto katastrofu přežijí, budou muset čelit hordám pološílených a hladových lidských trosek, které se budou potulovat kolem a hledat přístřešek a potravu. Nebude žádný elektrický proud, žádná pitná voda, žádné obchody s potravinami, snad ani cesty nebudou a ještě budeme ohrožováni atomovými elektrárnami, protože nebude personál, který by je zastavil.

Podle Johna Moore, který je analysta, detektiv, autor a hlasatel radiového programu a je ve spojení s některými vysoce postavenými členy amerických ozbrojených sil, zkoušejí globalisté pomocí tak zvaného očkování záměrně vyhubit většinu populace, aby až tato katastrofa přijde, nebylo příliš mnoho těch, kteří přežijí, protože by byli nezvládnutelní. Proto nás zkoušejí zničit škodlivými injekcemi, které vůbec nebyly vyvinuty proti nějaké chřipce. Také do nás zkoušejí nainstalovat elektroniku, aby ti, co zbydou, byli ovladatelní na dálku a nestali se hrozbou.

Globalisté si už vybudovali a stále ještě budují podzemní bunkry, někdy i na opuštěných ostrovech, tunelové systémy a celá podzemní města, kde chtějí katastrofu přečkat. Připravují se na tuto situaci už od r. 1979, ale nám o tom říct nechtějí, protože jednak se obávají, že by lidstvo propadlo panice a za druhé, potřebují, aby až do poslední chvíle všecko jaksi fungovalo.

Z toho důvodu veškeré oficiální zdroje popírají existenci planety X a její cestu k naší Zemi. Popírají, že by mohla nastat taková katastrofa a vydávají to za nesmysl a konspirační teorii. Ale to, že se CIA přestěhovala z nízko položeného přímořského města Langley ve Virginii kamsi vysoko do hor, do Denveru, v Coloradu, by nám mělo cosi říct. Stejně tak NSA (National Security Agency) se přestěhovala z přímořského Marylandu do hor, do Utahu. Elon Musk kupuje podzemní majetky a spolu s nimi i práva na dolování. Finanční centra jsou rovněž v horách.

Je určitě mnohem víc takových, kteří v tichosti všecko spakovali a odvezli někam do hor. Na příklad vojáci, ti o tom všem dobře vědí z armádního výcviku. Snad proto se jich tolik po skončení vojenské služby přestěhovalo do Ozark hor, na západ od řeky Mississippi, že je to původním obyvatelům nápadné, že jsou tam najednou samí bývalí vojáci.

Podle některých má k této katastrofě dojít 23. září, podle jiných 23. dubna, ale neříkají, který rok. Armádní zdroje, které nechtějí být jmenovány mají za to, že k tomu dojde asi tak za dva roky. Je snad možné toto spojit s číslem 233, které se v poslední době záhadně vyskytuje veřejně inzerováno všude kolem nás, jak bylo psáno v minulém článku?

James M. McCanney píše, že se planeta X ohlásí sama. Její elektrické konflikty se sluncem způsobí přehnané a velice nepříznivé počasí. Budou časté bouře a silné deště, silné větry a i cyklony. Řeky se budou vylévat z břehů, ale vodu nebude možno pít kvůli znečištění. Některé dny bude příliš horko, jindy přijde sníh a to i v tropických krajích. Oceány začnou vystupovat z břehů – od té chvíle budeme mít asi 30 dnů, než dojde k nejhoršímu.

Co proti tomu dělat? Máte-li dobrý sklep, to je dost dobré útočiště. Také jeskyně může posloužit. Jako další, udělat si zásoby trvanlivých potravin. Vhodná nadmořská výška prý začíná od 200 m nad mořem; všecko, co je níž, může být zaplaveno. Přečtěte si nějaké knihy o přežití v divoké přírodě, kde není nic z toho, na co jsme v dnešní době zvyklí. A hlavně – zachovejte chladnou mysl, protože horká hlava nepřijde na nic kloudného.

Prý se nejedná o dlouhou dobu, to nejhorší je odhadováno na 1-3 dny. Pokud ovšem kdy k něčemu takovému dojde! Oficiální zpravodajské služby se sice stěhují do hor, což ale neznamená, že tato historka je pravdivá. Znamená to pouze, že oni sami tomu uvěřili, anebo že je to pouze další strašák pro nás.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Führer inspiruje: V Berlíně jenom řepu, špaldu a pohanku. V Německu již třetí socialismus v řadě. Mládež to starým ukáže. Budeme se opičit? Sýra jenom ve svátek. Budovatelská báseň na rtech ..... BRANISLAV MICHALKA komentuje pokrokové trendy u našich sousedů v jejich nejpokrokovějším městě, jimiž se bezpochyby budeme brzy inspirovat i my

Nový postcovidový řád, založený na "zelené" politice EU, úctě k Matce Zemi a klimatické hysterii, se již začíná promítat do každodenního života. S novým školním rokem přišel i do berlínských vysokoškolských jídelen, kterých je kolem třiceti na čtyřech různých univerzitách, ale i kaváren, kde se studenti často stravují.

Nová pokroková stravovací nabídka se má skládat ze 68 % z veganské stravy, z 28 % bude vegetariánská a na maso a ryby zůstanou 4 %. Informoval o tom deník Die Welt.

Mládež si žádá ... Angažovaná eko-soudružka Daniela Kummelová z Německé studentské unie, která poskytuje berlínským vysokoškolákům ekonomickou, sociální, zdravotní a kulturní podporu se pochlubila: "Vyvinuli jsme nový koncept výživy hlavně proto, že se na nás studenti opakovaně obraceli s žádostí o nabídku, která by byla šetrnější ke klimatu." V Berlíně si nepochybně pamatují podobné "spontánní" aktivity studentů za oba druhy socialismu, které tam vládly - národního i mezinárodního - a proto bylo zřejmě na co navázat. Čtenáři si zajisté dokáží představit masy studentů úpěnlivě se domáhající veganské stravy.

A co budou po novu pokrokoví studenti papat? Pohankovou kaši, špaldu, grilované batáty, marinovanou červenou řepu nebo těstoviny s rajčaty a sýrem. To poslední však jen z 28 % neboť sýr je živočišného původu a neodpovídá veganským stravovacím pravidlům.

Po celé Říši ... Nepůjde však jen o Berlín, trend se zřejmě rozšíří do celého Německa. Podle Stefana Groba, mluvčího Německé studentské unie, jídelny v Německu již tak nyní nabízejí z 30-50 % vegetariánskou stravu. A trend zřejmě bude narůstat, protože Matka Země, jak se dozvídáme i od církevních představitelů, trpí.

Pokud se však příslušníci dezolátních sociálních tříd těšili, že oni si uchovají svůj řízek či klobásku, tak se velmi mýlí. Korporace napojené na světové pokrokové elity už pro ně mají nový jídelníček. Automobilka Volkswagen ve své kmenové fabrice ve Wolfsburgu již vyškrtla masné výrobky z nabídky v jídelně, zřejmě v vzpomínce na jimi kdysi tak milovaného Führera, který byl také vášnivým vegetariánem a zároveň vášnivým milovníkem automobilky Volkswagen.

Veganů je podle průzkumu z roku 2019 v celé německé populaci pouze 1,6 % a mezi univerzitními studenty pouze 13,5 %. Vegetariánů je mezi studenty 33 %. Přesto bude jídelníček obsahovat 96 % veganské a vegetariánské stravy.

Budovatelé vpřed ... A maoisticko-bolševicko-ekologický "happy end" na závěr: více než 300 zaměstnanců na Humboldtově a Technické univerzitě v Berlíně podepsalo dopis, v němž se zavázali vzdát se letů letadly na krátké vzdálenosti souvisejícími s jejich prací, aby přispěli k lepšímu klimatu a zachránili tak Matku Zemi.

Co dodat? Snad jen povzbudit budovatelskou básní:

S radostnou písní na rtech  my klima s duhou ochráníme.  Ruku v ruce, neznáme strach  a zaostalé proškolíme     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Začala další sezóna ..... Prázdniny máme za sebou a když přehlédneme to, že globální oteplování nám přineslo vcelku ne příliš teplé léto a slibované sucho bylo nahrazeno solidním přídělem dešťové vody, takže byly naplněny podzemní přírodní rezervoáry, tedy ty dva měsíce byly v podstatě stejně dlouhé, jako ty před nynější šílenou dobou. Byly samozřejmě ovlivněny hysterií, nesmyslnými opatřeními a zásahy ze strany politických elit, přesto kdo chtěl, byl u moře, kdo nechtěl, byl zalezlý doma, případně trávil dovolenou v Čechách.

  Školní rok začal kontroverzním testováním žáků a studentů, různými hrozbami týkajících se roušek a respirátorů, to vše přes neexistenci důvodů pokračovat v pandemii. Nic netrvá věčně, tedy až na covid, jak se zdá. Neuplynulo moc dní, navíc politici jsou zpět z dovolené a zdá se, že už také nic nebrání tomu vrátit se zpět k dalšímu kolu covidohysterie. Takže nám opět začala stoupat čísla údajně pozitivně testovaných., což pharmo-vládní mafii umožní začít obhajovat další opatření, která budou v důsledku vytvářet tlak na neočkované. Úkol je jasný. Žádný člověk bez vakcíny nezůstane. Ten se splnit sice nepodaří, ale bude to tvrdý a nekompromisní souboj diktatury s rozumem.

 Všichni jistě už slyšeli o připravovaných zařízeních pro lidi neochotné se podřídit nesmyslnému diktátu. V Austrálii a Německu se jimi netají. Také jsme psali o tom, že se některé státy pomocí tlaku na sportovní asociace snaží ztížit život sportovcům. Ve Francii je to rugbyová federace, v Rakousku fotbalová. Hráčům bez podstoupení vakcinace prostě nebudou vůbec umožněny tréninky a zápasy. To sice naráží především u profesionálů na určité právní předpisy, ale jak víme, koho tu právo zajímá? Ostatně tragikomedie při zápasu Brazílie – Argentina, kdy si v 7.minutě pro pár argentinských hráčů přišli policisté a hygienici, ukazuje, kam až jsme to dopracovali.

  Po celé Evropě tedy opět stoupají čísla. Přestože by dle WHO mělo být na konci tohoto roku ukončeno testování nespolehlivými PCR testy, které nerozeznají různé druhy koronavirů a mají problémy i s jinými viry, zatím stále určují průběh dění v posledních 18ti měsících. Blížící se podzim, nynější chladnější rána a zmenšování intenzity slunečního světla sebou každoročně přináší větší množství viróz. Takže v součtu těchto hodnot, tedy nepravdivě vypovídajících testů a vyššího výskytu virů, je vcelku logické, že to ve výsledku bude znamenat nárůst pozitvně ,,testovaných“. Což samozřejmě nahrává politikům zainteresovaných na odbytu vakcín. Platí to celoevropsky, protože se k této problematice přistupuje vcelku koordinovaně.

  Výjimkou je Slovensko, kde Pfizer doporučil začít očkovat i děti ve věku od 5ti let, a protože se tamní liberální vláda po celou dobu pseudopandemie snaží být na čele vakcinačního progresu, je otázkou dnů, kdy začnou. Takže dalšími oběťmi politických ambicí budou slovenské děti. Je vcelku nepochopitelné, do jaké pozice se nechal nám nejbližší národ vmanipulovat, k čemuž napomáhá i Čaputová svými trochu hereckými ,,prosbami“ o podstoupení vakcinace směřovanými ke Slovákům. Ti, kteří si však nechají sáhnout na své děti, nezaslouží si dobrou budoucnost.

  Nečekejme, že by se po volbách u nás změnilo cokoliv k dobrému. Pokud registrujete dění kolem poslanců Volného bloku v Parlamentu, kde jejich nenošení respirátoru vzbuzuje hysterické reakce zástupců všech ostatních politických stran včetně SPD, pak Vám musí být jasné, že tam není nikdo, kdo by dokázal s covidománií zatočit a vrátit život aspoň částečně do starých kolejí. Naopak nás čeká díky zkorumpované generaci jinak neschopných liberálních politiků cesta, kterou si namalovali na Světovém ekonomickém fóru a pod taktovou arogantního šílence Klause Schwaba.

  Tato holohlavá obdoba Adolfa Hitlera už jednoznačně u velké části elit prosadila svůj Velký reset a jako nástroj si zvolil klimatošikanu a právě covid. Přizval liberální a levicově uvažující kompars z řad bankéřů, ekonomů, politiků, komediantů, tzv. ,,filantropů“ a pečlivě vybraných cvoků, kteří mu přizvukují a naprosto bez ohledu na dopady na evropské obyvatelstvo podporují jeho ideologii. Princ Charles, Soros, Gates, Leyenová, Merkelová, Bono, to jsou namátkou vybraní lidé, kteří šílenému Schwabovi umožňují plnit jeho plán. Proti nim je nějaký Babiš jen hříčkou přírody a čeští poslanci loutkovým divadlem s loutkovodiči věrnými Evropské unii.

  Sezóna covidu byla tedy odstartována. Do voleb si možná na nás moc důrazných zákazů nikdo nedovolí, ovšem po nich se opět vrátí v nějaké podobě lockdowny, ať už bude u moci kdokoliv. Bohužel je nereálné díky rozložení priorit voličů složení vlády z pravicových subjektů, navíc při pohledu na naši společnost a její devastaci a neochotu vzepřít se, že by jen tak tato doba skončila. Vlády jsou nastaveny do módu poslušnosti vůči příkazům farmaceutického lobby, Schwaba a Evropské komise. Vzhledem k tomu, že jsme ještě nedosáhli bodu varu, který by znamenal povstání proti stávající klice, není reálné vytvořit dostatečně důrazný odpor. A pokud nepůjde o celoevropský proces vzdoru, jsme tak říkajíc….úplně někde jinde, než jsme si ještě nedávno dokázali představit.     (Čtěte na stránkách iNadhled)


MUDr. Soňa Peková – Proč se molekulární bioložka rozhodla vstoupit do politiky? ..... Přestože politiku považuje za špinavou záležitost, rozhodla se molekulární genetička, MUDr. Soňa Peková, Ph.D, kandidovat do voleb za politické hnutí Švýcarská demokracie.

V rozhovoru pro cnn.iprima.cz to zdůvodnila slovy:

„Asi budu vypadat směšně. … Řešila jsem svou práci. Ale za poslední rok sleduji, že se jakási změna děje, a nikoliv jen v této zemi. Krásné demokracie, jako Austrálie, Kanada, USA – vše v nich zaniká v jakési neomarxistické diktatuře, která je hnaná covidem a až jakoby nevolnictvím. Lidem se vnucují věci, které jsou možná zbytné.“

Podle Dr. Pekové navzdory ideálům sametové revoluce z roku 1989 se za posledního roku a půl jeví, že naše vláda, ale i vlády jiných zemí směřují k určitému diktátu nesvobody.

Na otázku, proč si zvolila právě hnutí Švýcarská demokracie, Peková připomíná, že podle klauzule hnutí si zákony mají lidé tvořit sami, a nikoliv pár lidí, kteří diktují svoje názory.

„V české ústavě toho mnoho chybí a jiné zase přebývá. Považujeme za nutné to změnit,“ sděluje hnutí Švýcarská demokracie.

Peková vnímá „covidovou diktaturu“ i jinde ve světě, třeba v Austrálii. Podle ní ani opozice proti tomu nic neudělala. Dalším důvodem, proč se rozhodla vstoupit do politiky, je idea zachování svobody pro naše děti.

To, co se děje za poslední rok a půl, už je za hranou nehoráznosti, říká genetička. Tuší, že je to asi málo pravděpodobné, že by ve volbách uspěla. Ale snaží se udělat gesto, aby dala najevo, že jí současná situace není lhostejná.

Připomíná také mnohá ponaučení z historie, která mladší lidé neznají nebo ignorují. Vycházejí drakonická opatření, o kterých rozhodují lidé, kteří s pacienty nepřišli nikdy do kontaktu. Vládě vytýká především to, že uzavírá a likviduje střední podnikatelskou třídu, malé obchody.

Připouští, že se to odehrává i jinde ve světě.

„Vypadá to, že celý svět měl zájem na tom, aby došlo k ekonomickému poškození států. Byla různá pravidla pro hráče různé velikosti,“ sdělila pro cnn.iprima.cz.

Nebýt pandemie koronaviru, nikdy by do politiky nešla, ujistila Peková. Kandiduje za malou stranu proto, že doufá, že nedosáhne elektorátu. Jak říká, snažila se udělat gesto, aby lidé poznali, že existuje i jiná možnost, než jsou ty současné stávající.     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)


Rozhovor s Danielem Landou ..... Příběh Daniela Landy, zpěváka, skladatele, zakladatele iniciativy Žlutý špendlík: „Vládnou nám drzí lidé. Velmi drzí lidé,“ říká Daniel Landa a, stejně jako vloni na konci textu petice Blanický manifest, varuje, že není radno si zahrávat s národem, který je potomkem husitů a který má přístup k síle českého lva. Právě archetypální síly spojené s územím českých a moravských zemí se podle Landy aktuálně probouzejí a jím zaštítěná iniciativa Žlutý špendlík jim k tomu chce poskytnout platformu. Zároveň se nespoléhá jen na „sílu lidu“, ale shromažďuje i odborníky – právníky, lékaře, vědce, kteří ve svých prohlášeních jasně stanovují, kde byla vládou a politiky překročena mez.

„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny,“ stojí v článku 23 Listiny základních práv a svobod. A Daniel Landa, zpěvák, skladatel, vlastenec, závodník, občan, táta, manžel, objíždí se svými spolubojovníky česká a moravská města a v rámci iniciativy Žlutý špendlík zjišťuje, kolik lidí je připraveno svého práva na odpor využít.

S Danielem jsme si povídali nejen o Žlutém špendlíku, ale i obecně o vlastenectví, svobodě, hodnotách, které je radno ctít. O tom, kde se v něm vzala a bere láska k rodné zemi. O tom, proč během lockdownů neseděl doma, ale chodil do parlamentu s peticí a vodil tam odborníky, vědce. O tom, jak se cítí poté, kdy si uvědomil, že je mu jedno, co ztratí, jestli něco ztratí. Sledujte v našem videorozhovoru.

Informace o sdílení tohoto videa:

Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky. V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.

Link ke stažení videa naleznete zde:

Link ke stažení z uložiště

Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:

Odkaz na síť NasTub

Odkaz na síť Youtube     (Čtěte na stránkách Svědomí národa)


ODMĚNY ZA OČKOVÁNÍ V PRÁCI JSOU NEZÁKONNÉ ..... Stále častěji se na nás obracejí zaměstnanci s tím, že jsou v práci znevýhodněni, pokud nejsou očkováni proti onemocnění covid-19. Nejklasičtější formou diskriminace je vyplácení zvláštních odměn nebo poskytování jiných výhod osobám, které očkování absolvovali.

Jsme přesvědčeni, že:

zaměstnavatel nemá zákonný nárok informaci, zda je jeho zaměstnanec očkován nebo ne zaměstnavatel nesmí zvýhodnit očkovaného zaměstnance proti neočkovanému (a to ani odměnou apod.)

Důrazně doporučujeme všem očkovaným i neočkovaným zaměstnancům, aby chránili svá práva na ochranu soukromí a nesdělovali zaměstnavatelům informace o svém zdravotním stavu, na které nemá nárok. A bránili tím nejen svá práva, ale i práva svých kolegů

Připravili jsme anonymizované znění podání v jedné věci podobné diskriminace. Je k dispozici každému, kdo by se s podobnou situací setkal a chtěl se bránit. Pokud zavedl zaměstnavatel podobná pravidla, doporučujeme:

pošlete mu výzvu například podle našeho vzoru obraťte se na oblastní inspektorát práce s žádostí o přezkum diskriminačního jednání zaměstnavatele je-li Vaším zaměstnavatelem veřejná instituce, podejte podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu k prověření, zda prostředky instituce nejsou čerpány nezákonně

V našem podání argumentujeme zejména takto:

Zvláštní odměny lze zaměstnancům v souladu s ust. § 134a zákoníku práce přiznat pouze v případě, že plní:

předem stanovený, mimořádně náročný úkol, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná

Takovou odměnu smí zaměstnavatel přiznat jen zaměstnanci, který se na splnění takového úkolu bezprostředně nebo významně podílí.

Výši odměny společně s hodnotitelnými nebo měřitelnými ukazateli přitom musí zaměstnavatel oznámit již před započetím plnění úkolu.

Podobné odměny jsou navíc v rozporu s ust. § 16 zákoníku práce, které ukládá zaměstnavatelům rovné zacházení se zaměstnanci.

Odměny za očkování nemají oporu v zákoníku práce a představují nezákonnou diskriminaci neočkovaných.     (Čtěte na stránkách ProLiberate)


9.9. 2021     Berlínské studentské menzy vyřadí z nabídky maso, kvůli klimatické hrozbě ...... Berlínské univerzity budou brzy “meat free”. Plánují totiž radikálně omezit nabídku masa a ryb v nabídce jídel. Od října 2021 budou pouze 4 % všech jídel obsahovat maso, nebo ryby. Zbytek bude vegetariánský (28%) a především pak veganský 68%). Pondělky ale už bude zcela bez masných jídel. Cílem je redukovat uhlíkovou stopu. Iniciativa údajně vychází z požadavků studentů.

Podle “studií” ekoalarmistů pochází údajně 14% všech skleníkových plynů z živočišné výroby. Obzvlášť nebezpečné jsou pro klima prý kravské plechy (to není žert)! Německé univerzity zachvátila vlna ekologické hysterie. Například i technické univerzity chtějí být klimaticky neutrální!

Podobné šílenosti ale zavádí i velké korporace jako VW a další, které kdysi patřily ke světové technologické špičce.

V celém Německu se ruší jaderně inženýrské fakulty a omezuje se výuka pro výchovu inženýrů na pro tepelné elektrárny, prý už nebudou potřeba a všechna energie se bude získávat z obnovitelných zdrojů. To je pochopitelně nesmyl a pokud to bude realizováno, tak se Německo propadne zpět do středověku. Možná právě proto se tak německá vláda snaží dovézt obyvatelstvo, které je na na úrovni středověku technologicky i kulturně. Přesně o to totiž globální finanční oligarchii jde.      (Česká věc)


VÝROKY NEJVYŠŠÍCH ISLÁMSKÝCH AUTORIT POTVRZUJÍ, ŽE JE ISLÁM IDEOLOGIÍ NENÁVISTI A VÁLKY ...... Je velmi těžké přesvědčit většinu lidí o tom, že islám není “jen” obyčejné náboženství. Jde o velmi nebezpečnou ideologii, horší než nacismus. Ten je zakázaný, pak je neuvěřitelné, že tato mnohem nebezpečnější ideologie je dokonce protlačována do Evropy a přiživována. Většina nemuslimů nechápe, že správný muslim se musí přetvařovat. To tedy v případě, že žije v zatím neislamizované zemi.

Vzpomínáte na ty výpovědi sousedů vražedných džihádistů? Většina říká, že byli milí, zdravili a nijak násilně se neprojevovali. Ovšem muslim se zároveň s tím, jak se učí mluvit, učí také přetvářce. Skutečně dobý džihádista tak dokáže své okolí (nemuslimské) přesvědčit o tom, že je v nemuslimské společnosti plně integrovaný. Ovšem problém je, že do nemuslimské společnosti skutečně integrovaný muslim už není muslimem. Je odpadlíkem.

O tom, jaké je skutečné smýšlení muslimů, se nejlépe dozvíte z výroků nejvyšších muslimských autorit směrem k jejich “ovečkám.” Právě tyto autority neustále zdůrazňují nutnost džihádu a do něj neodmyslitelně patří i přetvářka. Ovšem v závěrečné fázi džihádu se již přechází na džihád mečem. Do něj zatím Evropa nedospěla, ale jednou dojde i na něj, přinejmenším několik evropských zemí k němu má velmi slušně našlápnuto.

Je zbytečné dále upozorňovat na to, co s sebou nese islám. Výroky nejvyšších islámských autorit hovoří za vše:

Mezi námi a nevěřícími nemůže být učiněn mír, to je to, co chce Alláh… to říká naše svatá kniha. Chyť se lopaty, chyť se zbraně a meče, teror udeřil do jejich srdcí, je to jejich konec. Džihád znamená zabít všechny káfiry po celém světě. Vrazíš meč do jejich těl a rozsekáš je na kusy. Džihád! Džihád! Džihád je na vás. Ano, zabijeme je. Za to se nebudeme stydět. Zabijte je, ať jsou kdekoliv, pokud nepřejdou na islám. Muslimové dobyli, napadli a ovládli země. Cílem je vládnout světu a celému lidstvu. Hodí se nám jakákoliv síla, která se nám přisoudí v boji a ničení. Moc, boj, džihád, setnutí hlavy a krveprolití, zabíjení, boj, krev a bodnutí do krku. Jsou to velké, vznešené a požehnané kroky k pořádku. Až do posledního dne našeho života budeme bojovat a zabíjet.

Tyto – a mnoho dalších výroků – pronesly nejvyšší islámské autority, když hovořily ke svým souvěrcům. Muslimové berou tyto své autority velmi vážně, jsou pro ně něco jako poslové Alláha.

Autoři výroků:

“Yusuf al QaradawiAbdullah Faaruuq, Ajatolláh Chomejní – Islámská hlídka, “Dětský kazatel, Abu Ja’far, FrontPage Mag, ” Šejk Ahmed, člen IS,  Ali Gomaa, velký muftí egyptských muslimů, Maududi,  Džihád v moci islámu, boj, džihád. Imám Hussein Bin, Šejk Husajn bin Mahmúd, Al-Jazoul, súdánský duchovní, džihádská hlídka

Některé výroky samozřejmě vyřklo více autorit, ohání se jimi opakovaně a tím muslimy nabádají k cestě džihádu, která je jedinou správnou cestou muslima. Ten, kdo do nemuslimské země přivádí muslimy, je zločinec, neboť tak podporuje džihád.

Zločinné tak jsou všechny evropské vlády, které aktuálně přivážejí do svých zemí džihádisty ze země, kde 99% lidí uznává jen právo šaría. Povšimněte si, že Afghánky v Evropě neodložily své hidžáby, což je první známka odmítnutí integrovat se do evropské společnosti. Nyní tak došlo k něčemu nevídanému: vlády nemuslimských zemí zcela dobrovolně islamizují vlastní země a pomáhají na cestě džihádu všem výše uvedeným.

Toto jednání nemá v historii Evropy obdoby. Předkové dnešních Evropanů, kteří bojovali s Osmany u Vídně, se musí v hrobech obracet…..      (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


„Uznávám, že jsem debil,“ říká Vendula Zahumenská ..... Dobře, dobře, nakonec, po roce a půl boje, musím uznat, že měli vážně pravdu příznivci coviud, neb já doopravdy nemám dostatečnou mozkouvou ani intelektuální kapacitu, abych covid chápala. Došlo mi to po dnešním vyjádření Vojtěcha:

„Podle současných dat nepředpokládáme, že bychom v testování v žádném z krajů pokračovali po 9. září. Mimořádné opatření, které bylo vydáno se zkonzumuje 10. září, do kdy je účinné, a tím pádem bude automaticky zrušeno a zatím nebudeme vydávat žádné nové opatření týkající se testování ve školách,“ uvedl Vojtěch. (Chybu novináře ve shodě podmětu s přísudkem jsem opravila, pozn. aut.)

Přitom včera ten pán říkal:

„Očekával jsem, že se situace může po prázdninách zhoršit. Neříkám, že je to jenom otázka návratu dětí do školy, ale obecně otázka návratu společnosti do nějakého normálního režimu, větší mobilita lidí,“ uvedl Vojtěch. Podle něj se zatím nárůst počtu případů neprojevuje výrazně závažnými klinickým průběhem onemocnění, byť i v nemocnicích pacientů přibylo.

Vojtěch v rámci 24 hodin řekl, že ve školách je situace nadmíru výtečná a testování, ono základní síto, jak o tomto nesmyslu smýšlí soudci NSS, není třeba. Přitom se ale doopravdy zhoršuje epidemie, a je to vina nejenom návratu dětí do škol, ale i jakéhosi návratu společnosti kamsi. Já sama tomu moc nerozumím, nemám, řekla bych jako většina pracujících, nějaký běžný a letní režim (a pokud bych ho měla, o prázdninách bych mnohem víc rajzovala než v pracovním procesu).

Tímto uznávám, že nejsem hodna toho, abych se k situaci vyjadřovala, protože nechápu, že mohou být pravdivá dvě vzájemně se vylučující tvrzení současně. Omlouvám se, že jsem vás rok balamutila a že jsem se vyjadřovala. Přenechám to bystřejším hlavám, které tvrzení našeho ministra chápou.

P: S. Mrkněte k východním sousedům, budou očkovat děti od pěti let. Hurá! A pak k jižním, kteří chystají lockdowny pro neočkované. U nás se zatím píše o tom, že bezinfekční není nikdo a rovněž tak si nikdo nemůže být jist životem a smrtí. Nerozumím prostě vůbec ničemu. Očkování je nanic, a proto budeme očkovat malinké děti. Očkovaní jsou infekční, a proto mají výjimky oproti neočkovaným, kteří jsou rovněž infekční. Sorry. Jdu radši k plotně, kam patřím.     (Čtěte na stránkách Stav bez nouze)


inflaci, která vám žere peníze, se zatlouká ..... Inflace zrychluje. To je prostě konstatování. Můžeme ho doložit na číslech. Nejen u nás, ale prakticky v celé Evropě. No – lépe řečeno – vlastně v celém světě.

Chcete čísla? Tak třeba německý takzvaný harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) podle zatím předběžných údajů v srpnu meziročně vzrostl o 3,4 procenta. O měsíc dřív byl meziročně vyšší o 3,1 %. Možná ještě horší zprávou ale je, že nejen že ceny rostou aktuálně, ale tento růst se zabudovává i do inflačních očekávání. To je dost zásadní zjištění. Očekávání spotřebitelské inflace v eurozóně v srpnu roste na 31,1 bodu z 30,0 bodů za červenec. A tady pozor – inflační očekávání mají značně sebenaplňující potenciál.

Co tím mám na mysli? Tenhle sebenaplňující potenciál je v ekonomii celkem známou věcí. Dobře představitelný je třeba v případě runů na banky. Představme si, že se z nějakého důvodu rozšíří na trhu fáma, že nějaká banka je zralá na bankrot. Co udělá prozíravý střadatel? Ihned poběží své úspory vybrat. Co na tom, že banka je naprosto zdravá a zisková? Většina lidí bude uvažovat tak, že na každém šprochu pravdy trochu a co kdyby náhodou...? Klienti tak vezmou banku útokem. Protože ale banky na svých pobočkách nemívají tolik hotovosti, velmi brzy přestanou být pobočky schopné vklady vyplácet. Začne se šířit nová zpráva, tentokrát už pravdivá, že banka zavírá pobočky, protože není schopna vyplácet klienty. Další se proto rychle začnou o své peníze hlásit. A tak i taková zcela nepravdivá fáma má potenciál zdravou banku zbourat.

Druhým dobrým příkladem je přivolávání recese. Jakmile se lidé začnou bát budoucnosti, klesne jejich důvěra v zářné zítřky, začnou šetřit, firmy začnou omezovat výrobu a preventivně propouštět – a hospodářské zpomalení skutečně přijde.

A přesně tak to funguje i u inflace. A jsme doma. Jakmile lidé začnou počítat s tím, že inflace se usadí v ekonomice na delší čas, nejen přechodně, podnikatelé začnou automaticky preventivně zdražovat, aby růst cen „předběhli“ a nebyli těmi posledními, kdo zdraží. A tím se předpoklad růstu cen začne naplňovat.

Centrální bankéři mají v popisu práce hlídat cenovou hladinu. Musejí se tedy postarat i o to, aby nerostla inflační očekávání. Oni tedy nemají moc na výběr – musejí říkat, že inflace globálně není důsledkem tisku peněz a že je jen přechodná. Pokud by totiž přiznali (co stejně musí dobře vědět), že jde o inflaci dlouhodobou, růst cen by kvůli zabudování inflačních očekávání ještě zrychlil. Takže pokud řekneme, že v eurozóně rostou inflační očekávání, v podstatě tím skoro automaticky mezi řádky také říkáme, že inflace se v eurozóně zabydluje asi jako dočasná okupační sovětská vojska.

Kde se ale tahle inflace na samém počátku vzala? Důvodů je víc, ale jeden přebíjí všechny ostatní: Vládám a centrálním bankám jde o to maximálně snížit úrokové sazby, aby se předlužená Evropa dokázala dál úvěrovat. Neboli aby si státy dokázaly dál půjčovat za uměle nízké úrokové sazby na svůj chod, aby zombie firmy dál mohly existovat a nebankrotovaly a podporovaly tak zdání hospodářského růstu.

V Evropě se ovšem tato politika nižších úrokových sazeb projevila coby vedlejší efekt ve spekulacích na ceny nemovitostí a akcií. To právě proto jsou ceny bydlení tak vysoké, právě proto ceny akcií rostou, ačkoli podniky mají mnohdy i ztráty. Inflace v eurozóně a v o něco menším měřítku i v celé EU existuje – jen to není inflace v cenách zboží a služeb, ale je v cenách nemovitostí a cenných papírů. Budu ji nazývat finanční a realitní inflace.

Všichni vědí, že inflace je nepřítelem úspor. Jedinou možností, jak se uchránit před inflací, je výrazně zvýšit úrokové sazby, aby tyto vysoké úroky inflaci víc než kompenzovaly.

V eurozóně aktuálně existuje enormně vysoká finanční a realitní inflace, ale úrokové sazby jsou záporné. Bohužel nejsme schopni říci, kolika procent tato finanční a realitní inflace dosahuje, protože statistický úřad nic takového nevykazuje. S jistotou však můžeme říci, že jde o hodnoty dvouciferné.

Inflace v cenách cenných papírů je pro střadatele ještě zákeřnější než „klasická“ inflace. Jakmile totiž uložíme peníze do nějaké investice, můžeme čekat, že její cena vzroste. To na první pohled vypadá lákavě, ale jen do chvíle, než si uvědomíme, že jde o cenovou bublinu. A každá cenová bublina v historii dříve či později splaskla.

Vlády, centrální banka ani statistici o finanční a realitní inflaci nehovoří, ačkoliv každý ji může vidět v cenách akciových indexů, v cenách dluhopisů i v cenách bydlení. Kdyby o ní totiž mluvili, jednak by přitahovali pozornost na fakt, že ji spískali, a druhak by vytvářeli inflační očekávání. A tak se bude zatloukat. Bude se zatloukat, že vám inflace bude požírat vaše peníze.      (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Loď italské pobřežní stráže přivezla 150 invazistů, místní na protest postavili a zapálili barikády ..... Nikdo už je ve svém městě nechce. Tedy až na výjimky, k nimž patří všichni ti, kdo jsou jakkoli na migrační byznys napojeni, včetně pobřežní stráže, která je velmi štědře dotována z EU za to, že invazisty loví ve vodách Středozemního moře a vozí do Itálie. Mnoho místních už má ovšem tohoto obohacování dost a rozhodli se to dát patřičně najevo.

Asi 150 ilegálů přistálo v přístavu Reggio Calabria poté, co byli identifikováni na palubě rybářského člunu zachyceného hlídkovým člunem leteckého operačního oddělení Guardia di Finanza u pobřeží mezi Melito Porto Salvo a Bova Marina.

Jediným “úkolem” těchto pašeráků je najít náklad a pak ho vyložit v Itálii.  Loď pravděpodobně vyplula z Egypta nebo východní Libye.

Po připojení lodi ji finančníci (pobřežní stráž) doprovodili do přístavu Reggio, kde byli nelegální přistěhovalci, téměř všichni egyptské státní příslušnosti, naloženi do autobusů, které je měly převézt do městské čtvrti, což vyvolalo vzpouru, jak můžete vidět na videu níže.

Poté budou samozřejmě odesláni do zařízení podle plánu opětovného osídlení, který připravilo ministerstvo vnitra.

Po vylodění 150 nelegálních přistěhovalců v přístavu Reggio Calabria včera odpoledne vypukla vzpoura občanů okresu Arghillà v Reggio Calabria:

Muslimští útočníci měli být původně ubytováni v prostorách místní školy, s čímž místní nesouhlasí. Občané proto vyšli do ulic, aby proti ubytování invazistů ve škole protestovali a zabránili vstoupit do prostor školy už druhé skupině útočníků poté, co jim tam už předtím jednu skupinu poslali.

“Žijeme uprostřed odpadků a degradace, jsou tu krysy velké jako kočky, a nikdo nezasahuje a nyní bychom měli přivítat i další lidi, když už nemáme vodu a služby,” křičeli obyvatelé odhodlaní nepustit druhou skupinu ilegálů, kteří již přistáli v přístavu, do areálu školy.

Zuřivé protesty vedly k uzavření silnice vedoucí do oblasti. Byly postaveny barikády a na hromadách odpadu byly založeny požáry.

Nakonec občané vyhráli. Druhá skupina vetřelců stráví noc ve stanech v přístavu. To prohlásil místostarosta Reggio Tonino Perna po ukončení vzpoury.

Tyto protesty by se měly konat i ve všech dalších přístavech, kde dochází k vylodění. Všude by měly planout velké protestní požáry. Další invazisté se už nesmí vylodit…     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Z těchto dětských statistik po očkování mrazí, varuje mezinárodní odborník ..... Významný francouzský virolog Jean-Michel Claverie, mezinárodně uznávaný odborník, si klade otázku, v jakém světě to žijeme. (Foto: Lemediaen)

Obhajuje přirozenou imunitu a návrat k normálu pro mladou populaci, která nezemře na covid-19. Je zřejmé, že Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) s profesorem souhlasí.

Na svém účtu na Linkedin zveřejňuje údaje Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), což je federální agentura Spojených států pro ochranu veřejného zdraví, o případech myokarditidy u mladých lidí.

Z těchto čísel mrazí.

U 12-15letých (muži) přes 2 240 % (23krát více) myokarditid 16-17letých (muži): +3 933 % (40krát více) 18-24letých (muži): +1 836 % 25-29letých (muži): +522 %

Po očkování – slova nejsou dost silná – je to masakr. Pro profesora Claverieho je závěr jasný: „Toto šílenství musíme opravdu zastavit!„

Dnes ráno se profesor Claverie v CNews vrátil k přirozené imunitě dětí: „Imunita, kterou děti získají přirozenou cestou, je kvalitnější, trvalejší a obecnější, protože není založena pouze na jedné složce vakcíny, ale na mnoha bílkovinách viru. A získává se ve sliznicích, což je velmi důležité pro onemocnění dýchacích cest.“     (Čtěte na stránkách AC24)


Doktor Hnízdil šokuje: Pandemie by šla ukončit ze dne na den! Ale ..... Na skutečnost, že je pandemie koronavirus uměle nafukování upozorňuje stále větší množství lékařů prakticky po celém světě. Přestože jsou stále považováni za hejterov, jejich argumenty, které nabízejí, říkají více než jasně. Tak, jak o nich mluví doktor Jan Hnízdil ze sousední České republiky.

Je na škodu věci, že zatímco v sousední České republice oponenti vakcinace jistý prostor v médiích dostávají, u nás jsou stále vytlačováni na vedlejší kolej. A přitom i na Slovensku je mnoho lékařů s rozmanitými názory. Jirka Kudrfalz ve videu zveřejnil sestřih diskuse doktorů Jana Hnízdila a Romana Šmucler na CNN Prima news. Jejich názory jsou velmi zajímavé. Celou pandemii a očkování staví do úplně jiného světla.

Pozitivně testován člověk nemusí být nemocný, nebo nakažlivý

Jan Hnízdil přiznává, že ho nejvíce překvapil ten mediální doprovod covidu. “Myslím si, že ještě nikdy v historii žádná nemoc nedostala takový mediální náboj. My jsme rok a půl bombardováni počtem nakažených či počtem mrtvých. Největší mediální prostor s nejznámějšími komentátory, na kterých se odvolává vláda, dostávají profesor Jaroslav Flégr, profesor Václav Hořejší a profesor Jan Konvalinka, “říká doktor Hnízdil, který všech tří osobně zná a se všemi si tyká.

“Ani jeden z nich však nemá medicínské vzdělání. Jaroslav je evoluční biolog, Václav je molekulární imunolog a Honza je biochemik. A tito lidé v životě nebyli v kontaktu s pacientem, “konstatuje Hnízdil, podle kterého si oni vůbec neuvědomují, jaké mají jejich výroky o mrtvolách, mrazák, Lockdown či krve na rukou zničující vliv na psychiku lidí, když to vidí v médiích.

“Poslouchat toto nebo bombardovat lidí těmito zprávami má zničující vliv na jejich zdraví. Ti lidé začnou umírat pouze z toho, i kdyby tu ten virus nebyl. Ale on tady je, “netají lékař. “Myslel jsem si, že ty Lockdown a různé zákazy jsou důsledkem toho, že vláda to nečekala a zůstala překvapená. Toto však nejde omlouvat rok a půl. Myslím, že oni teď už ty informace, co bylo špatné, mají. Proto si myslím, že ta pandemie by šla ukončit ze dne na den, “šokuje doktor Jan Hnízdil.

“Denně slyšíme počty nakažených, ale to nejsou nakaženi, ale pozitivně testování. A takový člověk vůbec nemusí být nemocný nebo nakažlivý. Ten pozitivní test tuto informaci vůbec nedává, ale já jen jakýmsi náznakem. Na základě pozitivity by měl být ten člověk vyšetřen, zda má klinické příznaky. Teprve potom je možné ho označit na nemocného, ​​”vysvětluje lékař.

Covid přenášejí i očkováni, tak přestaňme lidem říkat nesmysly Pokud by se podle Hnízdila tímto masovým způsobem testovalo obrovské množství lidí na jakýkoliv virus, například obyčejné rýmy, tak do týdne zde máte pandemii. “Ve chvíli, kdy se ukončí hon na zdravých lidí, děti ve školách, všude, ve chvíli, kdy se přestane testovat a zdravotnictví se začne starat o skutečně nemocné a nebude aktivně vyhledávat pozitivní testovaných, je konec pandemie.

Avšak to nemůžeme dopustit, protože pokud budou pozitivně testování, tak nezdůvodní tlak na očkování, “konstatuje pravdu, kterou nechce nikdo z farmaceutického průmyslu slyšet.

K vážným slovům doktora Jana Hnízdila se přidal i doktor Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory. “Pandemie v Čechách skončí až parlament většinou hlasů řekne, že pandemie skončila. Máme totiž pandemický zákon, to znamená, že buď skončí pandemie hlasováním v parlamentu, nebo skončí expirací toho zákona, “vysvětluje doktor Šmucler.

Rakouský kancléř Kurz řekl podle Šmucler asi nejgeniálnější to, že v této chvíli je covid soukromá záležitost, ne veřejná. “Čili my máme pro lidi, kteří chtějí být očkování, očkovací látky a jsme je schopni velmi dobře léčit, protože máme vynikající léky. My přece víme, že covid přenášejí i očkováni, tak přestaňme lidem říkat nesmysly, protože to víme z těch studií, “říká ve videu Šmucler. Dodává, že v Čechách nemají vysokou incidenci mezi očkovanými, protože těch netestují.

“Když přestane očkovat i neočkovaných tak zjistíme, že virus zmizel. A dokonce to bude asi jako při každé chřipkové epidemii, že ti očkováni, tak jako jsem například i já, to budou roznášet více. Když je běžná chřipková epidemie, tak kdo to roznáší? Babička, kterou to sestřelí a zůstane v posteli, nebo nabušený sportovec, který je obchodní cestující, který si každý den třikrát smrk a projde republiku? “Ptá se v samém závěru sestřihu diskusní relace doktor Roman Šmucler.     (Čtěte na stránkách Česko bez cenzury)


Nucené očkování: Jak se lze vůči zaměstnavateli bránit? Domnělá práva a povinnosti. Dokud máme ještě plus minus právní stát. Na ministerstvo se dnes může spolehnout jen hlupák. Jako když se mluvilo v osmatřicátém o míru ..... ZDENĚK KOUDELKA vyjmenovává škálu právních nástrojů, jimiž ještě v tuto chvíli lze vzdorovat vůči hygienické totalitě prosazované uvnitř firem a institucí

Našli se zaměstnavatelé, kteří neváhají nezákonně nutit své zaměstnance k testování či očkování. Jak se jim bránit?

Oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů ... Zaměstnavatel, který vynucuje očkování či testování, vynucuje po svých zaměstnancích údaje o jejich zdravotním stavu, neboť do této kategorie patří údaj o prodělaných dobrovolných očkováních i údaj o prodělaných nemocech. Tyto údaje shromažďuje a zpracovává, aby mohl zaměstnance kontrolovat. Zákon neumožňuje shromažďovat údaje o zdravotním stavu zaměstnanců, které nesouvisí s výkonem práce. Proto je možné podat oznámení o podezření na přestupek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Oznámení Státnímu úřadu inspekce práce ... Lze podat oznámení na tuto protiprávní aktivitu zaměstnavatele Státnímu úřadu inspekce práce nebo jeho oblastnímu inspektorátu.

Trestní oznámení ... Lze podat trestní oznámení na policii či státní zastupitelství pro podezření ze spáchání trestného činu přisvojení si pravomoci úřadu (§ 328 trestního zákoníku). Pandemický zákon totiž pravomoc nařídit testování zaměstnanců dává Ministerstvu zdravotnictví. Zaměstnavatel, který testování vynucuje, si přisvojuje tuto pravomoc ministerstva. Trestní oznámení lze podat na zaměstnavatele jako právnickou osobu a na příslušné vedoucí zaměstnance, kteří tento protiprávní pokyn vydali. V případě státních orgánů se trestní oznámení podává na vedoucího státního orgánu.

Překážka práce na straně zaměstnavatele ... Zaměstnavatelé prezentují, že kdo se nepodvolí očkování či testování na covid, může být postižen tím, že nesmí vstoupit na pracoviště a bude to překážka práce na straně zaměstnance bez náhrady mzdy. Vzhledem k tomu, že postup zaměstnavatele je nezákonný, jde naopak o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada průměrné mzdy. Pokud ji zaměstnavatel odmítne poskytnout, lze podat ihned žalobu k okresnímu soudu na zaplacení této náhrady.

Odvolání se zaměstnavatele na hygienu a Ministerstvo zdravotnictví ... Zaměstnavatelé se někdy odvolávají na doporučení Ministerstva zdravotnictví či hygieny. Tato údajná doporučení nejsou právními akty a nezbavují zaměstnavatele odpovědnosti za jeho protiprávní jednání. V současné době, kdy je Ministerstvo zdravotnictví proslulé opakovanými nezákonnými mimořádnými opatřeními, se může na správnost jeho právních názorů spoléhat jen mimořádné hloupý zaměstnavatel. Ministerstvo již zaplatilo náhradu nákladů soudních řízení za desítky prohraných sporů a je vůči němu požadována náhrada škody ve značném peněžním rozsahu. Důvěřovat za této situace právním názorům Ministerstva zdravotnictví hodnotím stejně, jako když v roce 1938 někdo důvěřoval řečem Adolfa Hitlera o míru.

Nedůvodnost vynucování očkování a testování

Zaměstnavatel by měl zaměstnancům i odborům zdůvodnit, proč vydává pokyn v rozporu s opakovanou judikaturou Nejvyššího správního soudu ve vztahu k Ministerstvu zdravotnictví. Zejména by měl zdůvodnit proč:

neuznává protilátky na covid bez úředního potvrzení o prodělané nemoci, když toto Nejvyšší správní soud prohlásil opakovaně za nezákonné, omezuje imunitu z prodělané nemoci jen na 180 dní, když jsou vědecké studie, že imunita z nemoci je podstatně delší, uznává neomezenou imunitu po dvou dávkách očkování, přestože pro nedostatečnost této imunity Ministerstvo zdravotnictví vyzývá k třetí dávce očkování, nevyžaduje testy očkovaných, když studie prokázaly, že virová nálož u očkovaného variantou Delta, která je nyní nejčastější, je stejná jako u neočkovaného. Očkování chrání jen očkovaného, nebrání přenosu viru.

Banky ... Mezi zaměstnavateli vyžadující očkování či testování zaměstnanců je Česká spořitelna. Zde by mělo být prošetřeno, zda se nepodílí ona sama či její ovládající osoba a na ni závislé banky na financování výrobců vakcíny a testů. Pokud by se to prokázalo, šlo by o nucení zaměstnanců k jednání v oblasti jejich zdravotního stavu, který má důsledky pro obchodní činnost banky, což hodnotím jako jednání nemravné.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


V Africe Ivermectin úspěšně blokuje Covid-19 ..... Graf z 2. září 2021, který přikládám, přesvědčivě dokazuje, že v afrických zemích, kde je užívání léku Ivermectin povoleno, je smrtnost na Covid-19 mnohonásobně nižší než v těch zemích Afriky, kde je Ivermectin zakázán (státy vybarvené modře představují státy, v nichž se Ivermectin používá, a modrá křivka ukazuje, jaká je v těchto státech smrtnost na Covid-19, zatímco státy  vybarvené nahnědo představují státy, kde je Ivermectin zakázán, a hnědá křivka ukazuje smrtnost na Covid-19 zde).

Řeč barev a křivek mluví tedy jasně, ale jeden už může hádat dopředu, co na tenhle důkaz řekne ředitel amerického Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci Dr. A.S. Fauci: prostě nám sdělí, že Ivermectin zabírá jen na černochy. A hotovo!     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


„Začátek konce demokracie“. YouTube zablokoval druhé video Zdravého fóra za sdílení „zdravotní dezinformace “ ..... Iniciativa Zdravé fórum, která se snaží upozorňovat na právní a etické problémy týkající se proticovidových opatření, ve středu na svém Facebooku informovala, že platforma YouTube iniciativě smazala už druhé video, což znamená, že po dobu 14 dní nesmí publikovat žádná další videa. V případě, že by dostala v budoucnu i třetí zákaz, hrozí, že YouTube celý kanál Zdravého fóra smaže.

Video, které již na YouTube není dostupné, ale které by mělo být možné zhlédnout na platformě NášTub, zachycovalo výseky zhruba půlhodinového rozhovoru na CNN Prima News v rámci pořadu Co Čech, to politik, který stanice odvysílala 2. září a jehož hosty byl MUDr. Jan Hnízdil, doc. Roman Šmucler a prof. Jaroslav Flegr.

„Otevřená cenzura médií? To je už opravdu začátek konce demokracie! Právě nám byl dán druhý BAN (smazané video a postih celého YouTube kanálu, 14 dní nesmíme nic dělat a ještě jeden BAN a celý kanál smažou, jako Igorovi Chaunovi…). ,Za sdílení zdravotní dezinformace‘ – A jaká dezinformace to byla? To se nedozvíte a po odvolání vám nějaký Ind během pár minut odpoví, že se odvolání zamítá…“ uvedli zástupci iniciativy ve středečním statusu.

V pořadu, jehož část Zdravé fórum sdílelo, dr. Hnízdil mimo jiné řekl, že záplava negativních informací a poplašných zpráv o koronaviru negativně ovlivňuje psychiku lidí. Odborníci, kteří často bývají citování médii, nemají podle dr. Hnízdila medicínské vzdělání, a „v životě nebyli v kontaktu s pacientem“.

„Mě nejvíc překvapil ten mediální doprovod. Já si myslím, že ještě nikdy v historii žádná nemoc nedostala takový mediální náboj. My rok a půl, dodnes, jsme bombardováni: počet nakažených, počet zemřelých, mrazáky … největší mediální prostor a nejznámějšími komentátory, na které se odvolává vláda, je prof. Flégr, prof. Hořejší a prof. Konvalinka.

Já je všechny osobně znám. Ani jeden z nich nemá medicínské vzdělání. Jaroslav (Flegr) je evoluční biolog, Václav Hořejší je molekulární imunolog a Honza (Konvalinka) je biochemik. A tito lidé v životě nebyli v kontaktu s pacientem.“

„Oni si vůbec neuvědomují, jaký zničující vliv mají jejich výroky o mrtvolách, mrazácích, lockdownech, krvi na rukou kolegy Šmuclera, na psychiku lidí. Když to v těch médiích vidí, poslouchat toto, nebo bombardovat lidi těmito zprávami, má zničující dopad na jejich zdraví. Ti lidé začnou umírat jen z toho, i kdyby tady ten virus nebyl. A on tady je,“ sdílel svůj pohled na věc Jan Hnízdil.

„Denně slyšíme počty nakažených. … Ale to nejsou nakažení. To jsou lidé pozitivně testovaní a pozitivně testovaný vůbec neznamená, že je nemocný, nakažlivý. Ten pozitivní test tuto informaci vůbec nedává. … Ale na základě toho testu by měl být člověk vyšetřen, vykazuje-li nějaké klinické příznaky, a pak je možné ho označit za nemocného.“

„Ve chvíli, kdy se přestane dělat hon na zdravé lidi a zdravotnictví se začne starat o skutečně nemocné, bude konec pandemie,“ dodal dr. Hnízdil.

Doc. Šmucler dodal ve sdíleném videu svůj pohled na proticovidová opatření: „V tuto chvíli je covid soukromá záležitost, nikoliv veřejná. Máme pro lidi očkovací látky, jsme schopni je léčit a není důvod je restrihovat, nota bene když víme, co jsou rizikové skupiny.“

„My přece víme, že to roznášejí i ti očkovaní,“ dodal.

Šmucler tím patrně odkazoval na nedávné studie, které ukázaly, že očkovaní jedinci mají stejnou virovou nálož jako neočkovaní. Odborníci však dosud nemají zcela jasno ohledně toho, v jaké míře nohou očkovaní virus přenášet.

V pořadu se Roman Šmucler dále zmiňoval o etických aspektech, kterým lékaři čelí.

„Lidé poznají, když přestřelíte. My doktoři podle evropských zákonů musíme říkat pravdu, pravdu a jenom pravdu. Nesmíme být závislí na komerčních věcech. Nesmíme propagovat očkování, protože to je spojeno s firmami. Musíme lidem říkat dobré informace. Musíme říkat špatné informace. Důvěra k tomu doktorovi je fakt jenom jedna. Je hrozně důležité, abychom se z toho poučili.“

„Z doby komunismu mi řada pacientů říká: rozhodněte to za mě, řekněte mi, co je pro mě dobré. Pojďme se toho zbavit. Covid je ukázka, jak je to špatně. Protože člověk si musí rozhodovat sám.“

„Bohužel na ten strach strašně lidí umřelo. Mám kolem sebe hodně starých lidí, které to doslova zabilo. Nebyli covid pozitivní, nebo covid dostali až pak v nemocnici, což bych nikomu nevyčítal… protože strach je strašná věc a zabíjí,“ dodal doc. Šmucler.

Platforma YouTube pod smazaným příspěvkem jako zdůvodnění svého kroku uvádí: „YouTube nepovoluje obsah, který výslovně zpochybňuje efektivitu doporučení místních zdravotnických orgánů nebo Světové zdravotnické organizace ohledně sociálního distancování a sebeizolace a který by mohl uživatele od těchto doporučení odrazovat.“     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)

Zablokované video je možno shlédnout z alternativního zdroje - https://nastub.cz/w/8R16nHQbAioVSCCbM9XvDF


Okénko - Právo v kapse - 1, 2, 3,....chřipinka také .....  Pamatuje te si, když jsme cca v lednu hovořili o tom, že počet opakování vpichu bude rozhodně vyšší, než bylo slibováno? A že u těch, kteří naivně souhlasili svým podpisem pod textem informovaného souhlasu, bude povinnost podstoupit daší kola nejen vymáhána důrazněji, navíc bude díky likvidaci přirozené imunity možná i o to více doporučovaná? Je září 2021 a Izraelci se už nechávají očkovat potřetí, aby za půlroku vyhlíželi další várku. Je možné se ptát, zda li se sousední Palestinci smíchy nepopadají za břicho, protože to vypadá, že na Izrael našli konečně údernou zbraň. Pár let a nebudou mít na koho útočit.

  I přesto, že se ukazuje, a některé země už to i oficiálně přiznávají, nefunkčnost mRNA mixů, přičemž tzv Delta, po které hrozí tak akorát rýma, je prý na tyto látky imunní, je Izrael dáván světu za příklad a rádi o něm hovoří i naši ,,odborníci" v médiích. Ovšem jinak než pravdivě, takže se i u nás, v Rakousku, Francii a jinde začíná s třetím kolem. Přitom se u některých již vakcinaci podstoupivších probouzí určitá sebelítost nad tím, že se nechali přesvědčit. Samozřejmě po takové mediální masáži, kterou předvádí většina světových médií, není podlehnutí nátlaku nic nečekaného.

  Naši rétorici to nakonec vylepšili ještě o nákup 2 000 000 dávek vakcín proti chřipce. S tím, že je budou distribuovat společně s těmi na covid. Přestože chřipka údajně v minulé sezóně nebyla zaznamenána ani jedna. To tedy jaksi postrádá logiku, ale za to to stojí dost peněz, které už v kase nemáme. Hledáte li v tom logiku, asi dělaté zbytečnou činnost. Bude zajímavé sledovat, bude li to tak i v dalších zemích. Dá se ale očekávat, že ano.

  Mezitím prezident České lékařské komory a jedna z prodloužených paží covidové mafie Dufek vydal poplašnou zprávu, která se rozchází s celosvětovými zkušenostmi. A to je informace podložená jeho fantasmagorií, kterou nám říká, že na podzim při další vlně zemře mnoho především neočkovaných spoluobčanů. Nyní malinko emocí. ,,Opravdu by mu někdo nemohl jednou, aspoň jednou rozbít  - teď by se chtělo napsat rypák, ale jsme slušně vychovaní, tedy rozbít jeho názory?". Konec emocí, jsme v právním okénku a nechceme, aby někdo nesl následky za to, když chtěl panu doktorovi objasnit, že už nám s tím leze tak trochu krkem. Zde je na místě omluva za použitý výraz, nicméně díky tomu, že má stále nasazenou před kamerami roušku, tak si nejsme jisti, co pod ní nosí.

  Oponenti odpůrců vakcinace se ohání třiceti tisíci mrtvých za dobu pandemie, zesnulými příbuznými a osobnostmi. Pravdou je, že nás opustilo vcelku dost lidí, u nichž byl médii a politiky, někdy i lékaři, diagnostikován covid. Dobrou zprávou je nejen zmizení chřipky, ale také velké části jiných onemocnění. Pokud si totiž vezmeme statistiku zemřelých za poslední roky, nijak dramaticky se nezměnila, takže při množství covidu v úmrtních listech je jasné, že v ostatních disciplínách se zdravotnictví podařil frontální útok na jiná onemocnění. Další zajímavostí je snížení nákladů za vyplácení důchodů, protože po covidové izolaci a následné vakcinaci seniorů se jejich možství výrazně snížilo. Možná bylo tímto původní zadání splněno. I když jde o nejdrsnější verzi dchodové reformy.

  Je třeba si přiznat, že okolnosti a dopady kolem následků vakcinace chtějí ještě čas. Pokud půjde vše podle plánu, kolem roku 2025 by mohly poklesnout ceny nemovitostí, protože se jich řada uvolní a bude jich přebytek. Dočkáme se i dalších změn spojených s jevem jistého prořídnutí obyvatelstva. Berte to trochu jako ironii, častečně i obavu. Teprve čas ukáže, kdo měl pravdu, tedy pokud Faucimu & spol omylem zase něco neunikne z laboratoří. Jisté je, že současný stav je buď naplánovaný do poslední a definitivní tečky, nebo se tomu přeživší část postaví a začne znova od začátku budovat to, co bylo dosud zničeno.     (Čtěte na stránkách iNadhled)


8.9. 2021     Americké San Francisko začne platit zločincům, aby nestříleli lidi ..... Americké San Francisko, které je proslaveno místní radikálně levicovou radnicí, je sužováno obrovskou pouliční kriminalitou. Ulice jsou zamořeny tisíci bezdomovci a narkomany. Přestřelky mezi soupeřícími gangy jsou na denním pořádku,

Tomu se rozhodla čelit místní radnice neobvyklým způsobem.

Začne gangsterům platit za to, že nebudou střílet jiné lidi! V první testovací fázi to bude 10 kriminálníků dostávat 300 USD měsíčně, pokud se nepřipletou do žádné přestřelky. Pokud dokonce od ní odradí někoho dalšího, tak mohou dostat bonus 200 USD! Program je zaměřen především na černošské čtvrti.

Zda bude iniciativa úspěšná lze vážně pochybovat. Takový pouliční gangster si měsíčně přijde na tisíce dolarů a 300 USD jsou pro ně vlastně drobné.

Západní svět zachvátila vlna šílenství, ale není to náhoda. Ty šílené lidi do řízení měst a zemí někdo dosadil, podporoval, financoval. Kdo pak to asi byl?      (Česká věc)

Tak já teda nevím. Oni vědí, kdo jsou ti grázlové, co by mohli střílet do lidí. Chtějí jim platit, takže musí přece vědět komu, nebo ne? Tak proč je rovnou nepošlou do chládku, kde by střílet nemohli? To mi nějak rozum nebere ... A zaměřeno na černošské čtvrti? Jestli oni ti američtí soudruzi se nedopouštějí rasové diskriminace?


MUDr. Jan Hnízdil: Vláda a média se odvolávají na lidi, kteří nemají lékařské vzdělání. Bombardovat lidi zprávami o mrazácích má zničující dopad na psychiku. Lidé pak začnou umírat jenom z toho, i kdyby žádný covid nebyl ..... Jaroslav Flegr, Václav Hořejší ani Jan Konvalinka nemají lékařské vzdělání, říká v debatě na CNN Prima NEWS internista a rehabilitační lékař Jan Hnízdil.

Na celé pandemii koronaviru lékaře Jana Hnízdila překvapil mediální doprovod. V pořadu Co Čech, to politik! na CNN Prima NEWS konstatoval, že žádná jiná nemoc v historii nedostala takový mediální náboj jako onemocnění COVID-19. „A největší prostor dostávali Flegr, Hořejší a Konvalinka. Vláda se na ně odvolávala, žádný ale nemá medicínské vzdělání,“ připomněl. Jejich výroky podle něj měly zničující dopad na psychiku lidí.

Od začátku pandemie, tedy zhruba rok a půl, jsou lidé podle Hnízdila denně bombardováni počty nakažených, zemřelých a výroky o mrazácích plných obětí covidu. „S Jaroslavem Flegrem si tykám, známe se roky a vážím si ho, ale největší mediální prostor a nejznámějšími komentátory pandemie, na které se vláda odvolávala, byli on, Václav Hořejší a Jan Konvalinka,“ připomněl lékař.

Se všemi jmenovanými se Hnízdil zná. „Ani jeden ale nemá medicínské vzdělání. Jaroslav je evoluční biolog, Hořejší je molekulární imunolog a Konvalinka biochemik. Tito lidé nikdy nebyli v kontaktu s pacienty. Neuvědomují si, jaký mají jejich výroky o mrtvolách, mrazácích, lockdownech a krvi na rukách kolegy Šmuclera dopad,“ pokračoval.

Právě tato slova následně měla ovlivňovat psychiku lidí. „Bombardovat lidi těmito zprávami má zničující dopad na psychiku. Lidé pak začnou umírat jenom z toho, i kdyby žádný covid nebyl. On ale je,“ podotkl. Flegr v reakci uvedl, že jeho slova byla vždy mířena především novinářům a skrze ně politikům.

„Buď to nebrali vážně, nebo tomu nerozuměli. Pokud jde o mé strašení: Ve všech rozhovorech jsem se snažil lidi uklidňovat. Že to sice bude špatné, ale na jaře s pampeliškami to skončí,“ obhajoval se biolog. Vždy se údajně snažil ukazovat, „že se tento mrak rozplyne a z covidu se stane běžná viróza“. „Vždy jsem se snažil končit pozitivně,“ dodal.

Šmucler doplnil, že je důležité, aby lékaři uváděli pravdu. „Musíme lidem říkat dobré věci, ale i ty špatné. Důvěra k doktorovi je jedna věc. Je důležité se z toho poučit jako s panem Flegrem, abychom se začali zdravit. Je to jedna z věcí, která vážně pomůže. Lékaři by měli říkat pravdu,“ doplnil.     (Text + video na stránkách CZ24 NEWS)


Drsné metody řízeného chaosu: umělý nedostatek a zdražování potravin. Britové už začínají mít nouzi. Velký reset na postupu. Normální jídlo jen pro bohaté? Pro ostatní červi, kobylky a hmyz. V rámci EU nás to nemine ..... VIKTORIE NIKIFOROVÁ odhaluje pravé příčiny nedostatku a zdražování tradičních potravin ve Velké Británii a očekává „klobásovou emigraci“ ze Západu do Ruska

V Rusku se kdysi ujal takový výraz: „klobásová emigrace“. Dnes se události vyvíjejí natolik podivně, že můžeme očekávat obrat trendu. Zdá se, že u našich západních partnerů uzrál čas, aby vyrazili do Ruska – pro klobásy a další potraviny.

Největší britské supermarkety právě varovaly zákazníky, že narůstá nedostatek potravin a na Vánoce si budou patrně muset odepřít mnohé dobroty na svátečním stole.

Nedostatek mléka, červeného masa, kuřecího masa a kávy se jako tsunami valí evropskými zeměmi a USA. Z prodejen mizí jedna věc za druhou. Pak se znovu objeví – ale s fantastickou cenovkou.

Noviny ukazují fotografie prázdných regálů v supermarketech. Profesionální experti na přežití sýčkují: „My jsme vám to říkali!“ Osvětové časopisy poučují čtenáře, jak pěstovat bylinky na okenních parapetech a jak na zimu zavařit rajčata. Kalifornští hipsteři propagují houbaření v lese a dobývání jídla z popelnic.

Progresivní publikace a praporečníci „Velkého resetu“ neúnavně vysvětlují, že je to tak správně. Obecně je prý třeba jíst méně. Jídlo je ve skutečnosti velmi nezdravé. Zejména maso, mléko, sýry, tvaroh, čokoláda, káva a pečivo. A doporučují sójové maso, grilované kobylky, mleté červy či mléko z much.

Potraviny pro bohaté ... To vše západního spotřebitele plynule a salámovou metodou připravuje na nevyhnutelný růstu cen potravin. Ve skutečnosti již začal. Fantastickým paradoxem však je, že pro to neexistují žádné faktické důvody. Ještě nikdy nemělo lidstvo možnost nakrmit se tak levně a úspěšně jako dnes.

Dokonce ani v loňském roce během lockdownů se ceny rýže, pšenice a kukuřice nezvýšily. Všechny potraviny spíš naopak zlevňovaly. Organizace OSN pro výživu a zemědělství očekává letos na podzim rekordní úrodu obilovin na celém světě. Přesto potraviny alarmujícím tempem zdražují.

Nedostatek potravin na Západě má všechny znaky uměle vytvořené krize. Vezměme si například narušení dodávek masa v USA loni na jaře. Byly způsobeny tím, že vláda urychleně poslala všechny zaměstnance masokombinátů domů. Údajně tam řádil koronavirus. Zemědělci byli nuceni masově vybíjet dobytek a hubit drůbež. Regály s masem v supermarketech se vyprázdnily.

Stejné mechanismy se nyní uplatňují při nedostatku potravin ve Velké Británii. Prázdné regály, fronty u pokladen, skromné příděly potravin pro hladové, a nehynoucí „po dvou kusech do jedněch rukou“ – dění na ostrově nápadně připomíná sovětský hladomor z roku 1990.

Od loňského jara je v největších obchodních řetězcích v zemi možno zakoupit maximálně tři balení vajec, mouky, makarónů, plen a toaletního papíru. Nyní se sice omezení postupně ruší, ale například mouka v Tescu se stále prodává v množství maximálně tří sáčků.

Vládní covidová opaření ... Obchodní analytici nabízejí pro tuto situaci několik spletitých vysvětlení, například „rušivé účinky pandemie na dodavatelský řetězec“. Logistiku však nenarušuje ani tak pandemie, jako spíše samotná vláda.

Například v Anglii existuje mobilní aplikace Test and Trace. Po stažení do mobilního telefonu je člověk informován o kontaktech s lidmi, u nichž byl diagnostikován koronavirus (nikoli že onemocněli). Po obdržení takového oznámení je dotyčný povinen sedět doma po dobu deseti dnů. Je zřejmé, že podnikatelé nebo živnostníci takovou aplikaci nevyužívají, ani si ji nestahují. Ale když to všechno musí zaplatit zaměstnavatel, lidé se rádi odhlásí sami – kdo by odmítl placenou desetidenní dovolenou?

Proto se anglické přístavy, přepravní společnosti a supermarkety potýkají s velkým nedostatkem zaměstnanců. Na konci července nechodilo do práce přibližně 1,7 milionu Britů. V zemi prostě není nikdo, kdo by zboží převážel, přepravoval, ukládal do regálů nebo prodával. 

V USA je to podobné. Sedět na koronavirových dávkách je často výhodnější než tvrdě pracovat za relativně malou mzdu. V důsledku toho trpí nákladní doprava, skladové hospodářství a maloobchod.

Podle not Velkého resetu ... Letos v létě se vrátily výpadky masa – nyní jsou z nich obviňováni kybernetičtí útočníci a bájní „ruští hackeři“. Vzali si patrně na paškál americké masokombináty. A jako výkupné budou požadovat steaky.

Nesmyslnost těchto výmluv znovu ukazuje, že celá krize je uměle vyvolaná. „Amerika se potýká s nedostatkem všeho – od salátu po polovodiče – a konec je v nedohlednu,“ popisují situaci místní ekonomové.

Pro lidi se sovětskou zkušeností je konec toho všeho zřejmý a dobře známý. Po roce nebo dvou strádání deficit zázračně zmizí. Zboží se vrátí na pulty. „Sto druhů klobás“ ve výlohách opět potěší oko spotřebitele. Cenovky však budou několikanásobně vyšší.

Pozoruhodné na tom ovšem je, že elektronický obchod po celém světě probíhá hladce a bez problémů. S problémy se potýkají maloobchodníci, kteří sotva přežili lockdowny. A kdo by chodil do supermarketů, kde je polovina regálů prázdná? Zisky a kapitalizace internetových gigantů prudce rostou.

Přesně podle receptu Klause Schwaba, apologeta Velkého resetu: Digitální korporace mají rušivý (destruktivní) vliv na tradiční podniky. Jednoduše řečeno je zničí. Taková je logika moderního kapitalismu: poté, co korporace pohltily země třetího světa, začaly likvidovat konkurenty ve svých vlastních zemích. A za celou tuto hostinu musí platit spotřebitelé.

Jak rozvrátit národní vlády ... Cílená destrukce globální logistiky je výhodná nejen pro americké korporace, ale také pro americkou vládu. Umělý nedostatek a rostoucí ceny potravin, hladové nepokoje – to vše jsou klasické nástroje k vyvolání „řízeného chaosu“ v různých zemích.

Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), které v podstatě otevřeně slouží americkému ministerstvu obrany, nám odkrývá výhledy: „Masy městské chudiny, které zůstanou během pandemie bez práce <...>, budou s největší pravděpodobností vyvolávat nepokoje a protesty kvůli rostoucím cenám potravin. <...> Právě tyto skupiny vyšly v letech 2007-2008 do ulic ve více než 40 zemích, a podařilo se jim svrhnout vlády nejméně ve dvou státech.“

To vše zcela překonává hlavní cíl velkého resetu. Chtějí-li jeho autoři rozvrátit národní vlády, jak to udělat lépe, než prostřednictvím umělého nedostatku a rostoucích cen?

Rusko je tu opět dobrým vodítkem. Důvodem únorové revoluce byl právě uměle vyvolaný nedostatek potravin v Petrohradě. Pokud naši nyní Američané dělají z umělého zvyšování cen zbraň v hybridní válce, měli bychom to brát velmi vážně. Ačkoli to zní podivně, i cena kuřecího masa by se mohla stát otázkou národní bezpečnosti.

Pokud status Ruska coby hlavní světové obilnice a nahrazování dovozu potravin tuzemskými výrobci cosi naznačují, pak to brzy bude invaze turistů z celého Západu – takříkajíc za klobásami. Za nákupem masa a mléčných výrobků. Na zmrzlinu a džem. Všechno si to už vyzkoušeli v Číně, a možná se to postupně dostane i na Západ: „Klobásová emigrace“ do Ruska – rozkošná záležitost.

Ve velmi nerozkošné realitě, do níž Západ sebevražedně míří.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Triumf ďábla aneb Jiný kraj, jiné všechno ..... Západní zdravotnické úřady a prostitující se média by měly být žalovány za spiknutí vedeného s cílem páchat masové vraždy. SOUDCE VE STÁTĚ OHIO NEMOCNICI NAŘÍDIL, ABY SVÉ PACIENTY, KTEŘÍ JSOU NA VENTILACI, LÉČILA IVERMECTINEM

Vrazi nemocnice West Chester v Cincinnati by své pacienty raději nechali zemřít, než aby jim podali lék Ivermectin. Tak šílený a tak vymytým mozkem se prokazuje náš zdravotnický establishment. Takže silou musel zakročit soudce a nařídil nemocnici, aby umírajícímu pacientovi poskytla léčbu Ivermectinem. V Americe totiž, chcete-li být řádně léčen, musíte nejdřív vyhrát právnický spor. Zkorumpované zdravotnické úřady, hájící zisky Big Pharmy, omlouvají své jednání tím, že pacienti, kteří jsou celí hrrr do léčby Ivermectinem, ale současně nemají možnost získat onen druh tohoto léku určeného pro lidi, poškozují své zdraví tím, že požívají velké dávky Ivermectinu, určeného pro zvířata.

IVERMECTIN POTLAČIL COVID V AFRICE, KDE SE POUŽÍVÁ PROTI ŘÍČNÍ SLEPOTĚ ... V jednom ze svých posledních článků jsem zdůraznil, že v malárií sužovaných zemích, jejichž občané zhruba jednou týdně berou hydroxychlorochin jako preventivní ochranu proti onemocnění malárií, zřídka kdy dojde k infekci Covidem. A hydroxychlorochin lidi před onemocněním nejen chrání, ale když už se stane, že se infekci neubrání, působí jako účinný lék. Nová svědectví japonských výzkumníků hovoří o tom, že v afrických zemích, kde je říční slepota endemická (vyskytující se jen v jistých oblastech), a kde je obyvatelstvu současně podáván Ivermectin jako prostředek prevence, se Covid prakticky nevyskytuje. Vědci rozdělili Afriku na země, které uplatňují ivermectinové programy pro omezení říční nemoci, a na ty, ktré tyto programy nemají. A zjistilo se, že v zemích bez ivermectinových programů onemocní na Covid 4,3 krát více lidí než v zemích s těmito programy, a 5,7 krát více jich zde na  Covid zemře. Používání Ivermectinu v Indii přineslo výsledky podobné. V provinciích Delhi, Utár Pradéš, Uttarakhand a Goa, kde se Ivermectin používal jako prevence proti Covidu, poklesly případy onemocnění tímto virem o 98, 97, 94 a 86 procent.

 https://www.paulcraigroberts.org/2021/08/23/indian-bar-association-charges-who-chief-scientist-for-mass-murder/ 

Ve světle těchto tvrdých faktů nejde už jen o nečestné, ale záměrné vraždění lidí, když nám zdravotnické úřady společně s presstitutkami tvrdí, že hydroxychlorochin a Ivermectin jsou nebezpečné, neodzkoušené, a velmi činorodě se jejich používání proti Covidu brání. Jak hydroxychlorochin, tak Ivermectin jsou v lékařské praxi používány už dlouhá léta a jsou tak bezpečné, že ve většině zemí jsou dostupné v lékárnách i bez lékařského předpisu. Zdravotnické úřady a presstitutky tato fakta znají. Proč je tedy potlačují? Odpověď je prostá: Jde jen a jen o zisky farmaceutického průmyslu a lidí neznalých hanby.     (Čtěte na stránkách iReportér)


Kouřící zbraň? „Virus“ je identický se „strukturami“ normálních buněk .....  Studie: „Virus“ je identický se „strukturami“ normálních buněk ... Díky usilovné snaze jednoho z mých posluchačů jsem včera obdržel studii, která zarazí další hřebík do rakve existence SARS-CoV-2. Studie má název „Vzhled může klamat – virům podobné inkluze v biopsiích ledvin COVID-19 negativních vzorků pod elektronovým mikroskopem.“ (Appearances Can be Deceiving – Viral-like Inclusions in Covid-19 Negative Renal Biopsies by Electron Microscopy). Autory jsou Clarrisa A. Cassol a kol., a studie je publikována v 1. svazku, 8. vydání, str. 824-828 časopisu Kidney360, což je recenzovaný časopis přidružený k Americké nefrologické společnosti (American Society of Nephrology). Jinými slovy, tento dokument pochází přímo z toho, co je nazýváno přijatelnou mainstreamovou vědou.

Mnozí z vás pravděpodobně viděli černobílé snímky SARS-CoV-2 z elektronového mikroskopu, s černými tečkami ve slabě naznačeném obrysu kruhu. Připojil jsem dva takové snímky ze studií, které tvrdí, že tyto fotografie ukazují přímý důkaz existence viru. Jsou to obrázky, které nám ukazují virologové, na rozdíl od barevných obrázků vytvořených počítačem, které vídáte v časopisech a na internetu. Toto jsou „skutečné“ obrázky viru a jsou předkládány jako „důkaz“ toho, že virus existuje.

Ukázalo se však, že na těchto fotografiích ve skutečnosti NEJSOU koronaviry a CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), kromě dalších, tuto skutečnost ví přinejmenším od roku 2004. Výše uvedená studie zkoumá důkazy používané pro tvrzení, že tyto obrázky představují viry, namísto normálních buněčných „struktur“, zvláště buněk nemocných. Studie uvádí:

„Pozorovali jsme morfologicky nerozeznatelné inkluze v podocytech a tubulárních epiteliálních buňkách jak u pacientů negativních na koronavirovou chorobu z roku 2019 (COVID-19), tak i u renálních biopsií z doby před COVID-19“ (zvýraznění přidáno).

Navíc říkají: „Předpokládali jsme, že by mohly být přítomny endogenní částice vzhledem podobné natolik, že jsou ultrastrukturálně morfologicky nerozeznatelné od virionů SARS-CoV-2.“

A dále:

Ve všech 15 případech, které zkoumali, našli struktury identické s tím, co se nazývá SARS-CoV-2. Tyto struktury byly rozptýlené po celých ledvinách a v cévách. Nejedná se o viry, ale o normální součásti buněk.

Poté pokračují v popisu, jak tyto částice vznikají:

Jinými slovy, vzpomínáte si na slavnou „korónu“ na povrchu koronaviru? Ukázalo se, že jde pouze o běžný proteinový povlak na normálních vezikulech, který váže barviva během přípravy preparátu pro elektronovou mikroskopii. Vzhled koróny je jen další kreativní fikcí, kterou si vymysleli virologové a jejich týmy grafických designérů.

A konečně, článek dále uvádí, že více těchto částic vidíte přirozeně u lidí nemocných než u lidí zdravých, což je přesně to, co jsem celý rok tvrdil. Mrtvé a odumírající buňky tyto částice vytvářejí v procesu odumírání a částečně proto, aby se zbavily jedů.

Poslední hřebík do rakve však přichází v této citaci:

Jinými slovy, CDC v roce 2004 vědělo, že vědci nemohli spolehlivě vědět, že tyto částice jsou částicemi koronaviru. Od té doby o tom nebylo slyšet ani slovo. Všichni virologové tyto obrázky používají jako důkaz existence tohoto viru. Jedná se o podvod založený na pavědě, stejně jako všechno ostatní spojené s „COVID-19.“

Dr. Cowan o tomto příspěvku hovořil také na svém webináři.     (Čtěte na stránkách NWOO)


Z ODPOVĚDÍ MUDR. SONI PEKOVÉ – VĚCNÝ, ZDRAVÝ ROZUM, KTERÝ MAINSTREAM NENABÍZÍ ..... Ale to tak není. Kmeny, které se střídaly nenesly mutace toho předchozí, což není v genetice možné. Nesete všechny mutace svých rodičů a maximálně přidáte nějaký nové, ale není možné, abyste vymazala mutace svých rodičů, virus to neumí. Znamená to pro mě, že každá další vlna nebyla potomkem té další, a to je pro mě zvláštní.

Od kdy?

Od března 2020 do března 2021. První vlna, která byla tvořena virem, který unikl z Wuchanu, skončila koncem května. Naše data ukazují, že léto bylo covidu prosté. Vyšetřovali jsme jako blázni stovky vzorků denně, ale kdyby se virus objevoval, tak jsme to viděli. Vidět pozitivního pacienta v létě bylo vzácné. Laboratorní data vůbec nenasvědčovala tomu, že by se na podzim mělo něco dít. Poté se začaly objevovat náhodné pozitivity. Poté paní doktorka Helena Jiřincová ze Státního zdravotního ústavu přišla s tím, že vlna, která vystřelila nahoru v září a říjnu 2020 není ten samý virus z března, ale je to antigenně a geonomicky jiný virus.

Před tím, že mohou přijít mutace viru, varoval třeba pan profesor Dušek. A informace přicházely i ze zahraničí. Mě zajímá odkud to věděli. Laboratorní data tomu nenasvědčovala. Na začátku jsem říkala, že virus má silný promotor, který nevypadá jako přírodního původu a mutagenitu jsem predikovala. Říkala jsem, že i tvorba vakcínu proti takto heterogennímu cíli není na místě.

Takže vakcína není potřeba?

Virus je vždy napřed. Kmeny, které se tu objevují, jsou každý jiný. Marker, který tu byl v září a říjnu později zmizel a nahradil ho nový marker, který žádný z těch předchozích nenesl a vidíte ho jako prostřední vlnu těch tří podzimních vln. Poté nastoupila britská vlna a bylo jasné, že je to jiný virus. A nyní máme lambdu a gamu, a je to proto, že jejich genetický profil je jiný. Vlny se i chovají jinak.

Takže vy trváte na tom, že původní virus, který tu byl na jaře, tady už není.

Ano, ten tady skutečně není. Teď máme virus delta a ten je jiný. Virus, který tady cirkuloval na jaře 2020 zmizel a už se nikdy neobjevil. Nemám vůbec žádné vysvětlení pro to, kde se tady různé distinktivní druhy objevily a jak se tu tři, tak burácivé vlny vzaly. To, že to lidé přivezli ze zahraničí, je varianta, ale ti se vraceli i v létě. Nemám na to žádné vysvětlení.

Takže abychom vlny pochopily, tak byste je pojmenovávala třeba jinak?

Jasně. Třeba kmen, který detekovala paní doktorka Jiřincová, tak ten se jmenoval pražský nebo český, vlnečka mezi tím žádné jméno nedostala a ten třetí se jmenoval britský.

Vzala byste výrok o tom, že koronavirus do Vánoc zmizí zpět?

Modifikovala bych ho tak, že pokud by se jednalo pouze o kmen, který tu byl na jaře, tak zmizel v květnu. Každá vlna totiž trvá tak tři až čtyři měsíce maximálně.

Nebylo to vaše vyjádření tedy nešťastné?

Asi bych musela být vědma, kdybych věděla, že se tu na podzim objeví tři další odlišné nové kmeny. Nevím, kde se vzaly a nedokážu si to vysvětlit.

Jste trochu tajemná. Směřujete tím někam? Snažíte se nám říct, že ho někdo uměle přivezl? Nic mi nepodsouvejte.

Nepodsouvám, snažím se to pochopit.

Jen říkám, že nevím, kde se vzal. Třeba je to nedostatkem mého vzdělání. Zajímalo by mě odkud lidé věděli, že něco přijde.

Takže to, že to přirozeně zmutovalo, není možné?

Ale to tak není. Kmeny, které se střídaly nenesly mutace toho předchozí, což není v genetice možné. Nesete všechny mutace svých rodičů a maximálně přidáte nějaký nové, ale není možné, abyste vymazala mutace svých rodičů, virus to neumí. Znamená to pro mě, že každá další vlna nebyla potomkem té další, a to je pro mě zvláštní.

Budete se pídit po tom, abyste to vysvětlení našla?

Já myslím, že jednou přijde a že přijde zvenku. Já se v tom už nechci angažovat.

Celý rozhovor>      (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Zelený skok vpřed ..... Současné vedení Evropské unie již řadu let připravuje zásadní změny v životech všech občanů členských zemí. Ambiciózní plány, představené Evropskou komisí jako Green Deal (Zelený úděl), otáčí kormidlo dějin naprosto nečekaným směrem. Podobně, jako když soudruh Mao uváděl v život svůj smrt přinášející model nové pokrokové společnosti.

Propaganda zůstává stejná. Místopředseda Evropské komise vede lid k nulovým emisím

Náš světadíl se během tří čtvrtin století, jež uplynuly od skončení II. světové války, stal nejbohatším a nejpříjemnějším místem pro život na celé Zemi. Během té doby považovaly dvě generace Evropanů za náplň svých životů vytváření společnosti nadbytku a konzumu, zatímco ta třetí chce vykořisťovanou planetu zachraňovat, takže vidí svou budoucnost ve skromnosti, odříkání a chudobě. Nebo se tak alespoň tváří. Zelená revoluce má z Evropské unie během jednoho desetiletí udělat cosi na způsob klauzury či koncentráku plného skromných lidí, kterým nezáleží na majetku, ale jen a jen na osudu matičky Země – proto své životy zasvětí boji s emisemi kysličníku uhličitého, aby odvrátili blížící se klimatickou katastrofu. Současné vedení Evropské unie, progresivisté na západních univerzitách, politici v čele s poslanci Evropského parlamentu a část mladé generace bohužel odmítají kriticky porovnat svou Zelenou revoluci s jejími historickými analogiemi. Dějiny nás totiž učí, že Zelený úděl dopadne stejně jako jeho čínský předobraz Velký skok vpřed z roku 1958. O co tehdy šlo?

Skutečnost v Číně byla jiná než na obrázcích ... Na konci padesátých let chtěl Mao Ce-tung prosadit svůj model nové komunistické společnosti. K tomu potřeboval zlikvidovat tři konzervativní instituce bránící cestě do vysněného ráje – rodinu, peníze a soukromé vlastnictví. Jako nástroj použil direktivně řízenou ekonomickou modernizaci země nazvanou Velký krok vpřed. Rodinu a peníze zrušil rozdělením obyvatel do komun se společným stravováním a často i bydlením, kde vše bylo na příděl. Soukromé vlastnictví odstranil sdílením všeho, co původně patřilo k vybavení jednotlivých domácností. Komuny měly být soběstačné úplně ve všem, včetně domácké výroby oceli na dvorcích. Po třech letech fungování vypukla v Číně ekonomická krize a jeden z největších hladomorů 20. století, který zahubil několik desítek milionů obyvatel. Drží dějinný primát, protože ho nevyvolala ani přírodní katastrofa ani válka, ale špatně koncipovaná a bezohledně vynucovaná modernizační politika. Na počátku roku 1961 byl Velký skok v tichosti ukončen, náprava škod však trvala mnoho let. Její součástí se stalo i částečné odstavení Mao Ce-tunga od moci. To si však Mao nenechal líbit a v roce 1966 vyhlásil Kulturní revoluci, namířenou proti čtyřem hlavním přežitkům – starému myšlení, kultuře, obyčejům a návykům. V praxi pak proti veškerým autoritám, tedy učitelům, inteligenci, úspěšným občanům a cizím diplomatům. Hnací silou revoluce se stala mládež organizovaná v Rudých gardách, symbolem Rudá knížka se 427 Maovými citáty. Během deseti let Kulturní revoluce zahynulo násilnou smrtí přes 7 milionů lidí, většinou příslušníků inteligence, byla zlikvidována řada památek, zničena muzea, knihovny, galerie a školství – to si místo osnov vystačilo s knihou Maových citátů.

Připomínáme si to proto, že právě procházíme něčím podobným, jen to pořadí událostí je trochu jiné: Kulturní revoluce na západních univerzitách předchází Velkému Zelenému skoku. Hlavní cíle maoistické ideologie však jsou však zvláště v západní Evropě postupně dosahovány. K likvidaci rodiny slouží celá řada nástrojů, které se již staly pevnou součástí studijních oborů na univerzitách. Feminismus, genderismus, teorie fluidních pohlaví, nahrazení slov otec a matka označením rodič 1 a rodič 2. Zánik peněz dostal podobu postupného omezování hotovostních plateb a záporných úrokových sazeb. Pokud jde o soukromé (či spíše osobní) vlastnictví, tak byla znovu oprášena Maova idea sdílení – vzniká sdílená ekonomika, u nás prosazovaná hlavně Piráty.

Kulturní revoluce tak jako za Mao Ce-tunga v Číně probíhá dnes na Západě ... Kulturní revoluce pod módním názvem Cancel Culture probíhá v méně brutální podobě než kdysi v Číně. Studenti na západních univerzitách ještě fyzicky nelikvidují vyučující, kteří nejsou dostatečně pravověrní (a například tvrdí, že biologie zná jen dvě pohlaví), ale jen je vyhazují ze zaměstnání. Boj proti starému myšlení se soustředil na barevný multikulturní výklad dějin, kultura bílého muže se stala symbolem kolonialismu a rasismu, takže je odsouzena ke zničení stejně jako její tvůrci. Maovo rolnictvo jako hlavní revoluční síla na Západě sice chybí, jeho roli zde převzaly menšiny, hlavně ty sexuální, či ilegální imigranti ze zemí Třetího světa. Třídní nepřítel byl nalezen ve starší generaci, která mladé revolucionáře provokuje svým konzervativismem a svými návyky.

Podobné jevy paradoxně charakterizoval již Karel Marx svým bonmotem, že „některé historické události se odehrávají dvakrát – jednou jako tragédie, podruhé jako fraška.“ Snad bude mít pravdu i v případě Zeleného údělu, vymyšleného jeho pohrobky z Evropské komise. Direktivní ekologická modernizace unijní ekonomiky však zcela jistě povede k energetické krizi a celkovému zchudnutí obyvatelstva. Hladomoru se asi vyhneme, občanské válce však nejspíš ne.

Logika revolucí je holt neúprosná.     (Čtěte na stránkách Měsíčník MY)


DEKLARACE PRÁVNÍKŮ OBYČEJNÉHO ŽIVOTA Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA ..... Konečně se probouzí i právníci dosud dřímající. Nevíme, zda li advokátní komora měla k problematice covidu stejný přístup jako Lékařská komora vedená grázlem Kubkem, která víceméně napomáhá po celou dobu šíření koronaviru tím, že nepodporovala jeho reálnou léčbu a soustředila se na údajnou prevenci formou vakcinace experimentálními genovými terapiemi. Jisté je, že až na pár světlých výjimek právníci mlčeli, přestože prostor pro jejich práci tu je momentálně obrovský. Naštěstí se jich nyní pár spojilo a vznikla DEKLARACE PRÁVNÍKŮ OBYČEJNÉHO ŽIVOTA Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA. Tedy níže něco více k této aktivitě.

  Česká republika už není právním státem. Jsme připraveni i nadále bránit důstojnost každého z nás

  Nepřetržitě už více než rok jsou v souvislosti s výskytem a šířením viru SARS-Cov-2 hrubě porušovány základní principy demokratického právního státu. Dochází k nátlakovému rozdělování společnosti, kolektivů, rodin a značkování lidí na očkované a neočkované. K vynucovanému testování zdravých lidí, diskriminaci a segregaci dětí ve školách na testované a netestované, k rozdávání benefitů za vakcinaci a naopak omezování práv neočkovaných, vydávání mimořádných opatření v rozporu se zákonem. To jsou nejzávažnější činy státní moci, kterými vládnoucí garnitura překročila všechny myslitelné hranice zákonnosti i lidskosti. Selhává soudní ochrana občanských práv, činnost ústavních orgánů a je fakticky zcela znemožněno účinné použití zákonných prostředků obrany proti bezpráví.

  Vzhledem k tomu, že stav pandemické pohotovosti je neustále udržován, ačkoliv jeho trvání nemá oporu v reálné epidemické situaci, a to za souhlasu vládních i většiny opozičních stran, dospěli jsme k názoru, že je poprvé v novodobé historii České republiky nutné s nejvyšší možnou naléhavostí a vážností apelovat na naše spoluobčany, aby bránili svá ústavní práva. V případě, že je odstraňován demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou základních práv a svobod, a pokud jsou činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků znemožněny, mají občané ústavním pořádkem České republiky zaručené zákonné právo postavit se na odpor.

  Považujeme za důležité zdůraznit, že způsob uplatnění práva na odpor Listina základních práv a svobod neupravuje. Při jeho uplatnění je nezbytně nutné dodržovat základní hodnoty humanity, respektovat se navzájem a chránit základní hodnoty demokracie, jakými jsou ochrana života, zdraví a lidské důstojnosti druhého, ochrana majetku, soukromí a ochrana dětí.

  My, právníci obyčejného života, důrazně upozorňujeme, že plně v souladu s právním řádem naší republiky budeme i nadále činit vše proto, aby nikdo nemohl provádět jakékoliv kroky, odstraňující demokratický řád lidských práv a základních svobod, bez následku. Je pro nás naprosto nepřijatelné omezování práva na lékařskou péči pro neočkované nebo netestované, omezování přístupu rodičů či dětí do školy, pokud nejsou očkované nebo testované, odmítáme, aby kdokoliv fyzicky nebo příkazy zasahoval do práv dětí na vzdělání, jakkoliv diskriminoval neočkované zaměstnance nebo naopak zvýhodňoval zaměstnance očkované.

  Uvědomme si, že o svá práva přicházejí nejen ti, kdo odmítají očkování proti nemoci covid-19, ale také ti, kdo vakcinaci podstupují a podpisem tzv. informovaného souhlasu přebírají reálnou odpovědnost za případné komplikace na sebe. To všechno musí skončit. Dlouhodobě činíme vše proto, aby byly co nejrychleji vytvořeny takové podmínky ve školách, které umožní vzdělání všem dětem bez rozdílu a podmínek, které otevřou volný přístup ke službám, obchodům, ke kulturnímu a sportovnímu vyžití i těm lidem, kteří se neprokáží dokladem o provedeném testování či očkování. Usilujeme o to, aby nošení roušek či respirátorů zůstalo výhradně na dobrovolném základě. Žádáme každého z vás, komu není budoucnost naší země lhostejná, aby neposkytoval kontrolním orgánům dokumenty či informace, které by mohly vést k trestnímu nebo přestupkovému stíhání třetí osoby v důsledku porušení mimořádných opatření, bez zcela jednoznačného právního základu. A žádáme každého z vás, abyste nám svou vlastní inciativou a činností pomohli obnovit fungování demokratického právního státu. Nás, právníků obyčejného života, je v Čechách, na Moravě i ve Slezsku stále více. A víme, že stejný názor na současné dění v České republice má také obrovská skupina lidí, zejména těch, spojených pod standartou Žlutého špendlíku. Chceme vám všem dodat odvahu. Nastal čas, abychom se spojili a bránili naši svobodu.

  Nejste v této těžké době sami, my jsme s vámi a jsme i nadále připraveni použít všechny zákonné prostředky k ochraně lidské důstojnosti a demokracie a postavit se na odpor vládní zvůli.

 Listina základních práv a svobod Čl. 23

  Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.     (Čtěte na stránkách iNadhled)


Není Němec jako Němec…Taková Božena Němcová… Kdo by si nevzpomenul na Skřivánky na niti… Ale ani není německý kancléř jako německá kancléřka ..... Po výborných kancléřích Helmutu Schmidtovi (SPD), Helmutu Kohlovi (CDU-CSU) či Gerhardu Schrödera (SPD), kteří odmítali šroubování nenávisti k Rusku, ale naopak z hlediska Německa prosazovali vděčnou spolupráci, danou přínosem Ruska k jeho sjednocení, udržovali vyváženou a perspektivní energetické politiku s rozumným mixem jejích jednotlivých zdrojů, prosazovali zdrženlivý až kritickým přístup k islámské imigraci a islámu jako takovému a u nestora německých kancléřů, nejoblíbenějšího u německého obyvatelstva i médií Helmuta Schmidta i velmi kritickému pohledu k afghánskému dobrodružství, ukrajinskému euromajdanu a následnému protiruskému běsnění ukrajinských elit. Vzpomínám si na bonmot Schmidta, který na otázku Ukrajiny, coby potencionálního člena EU pronesl, že Ukrajina patří k Rusku a to, že je samostatná si vymyslel nějaký neznalý eurokomisař.

Pak přišla nová krev v podobě Angely Merkelové a tam kde kancléř Gerhard Schröder udatně po boku francouzského prezidenta Chiraca odmítl vylhanou a nelegitimní válku v Iráku, volala Merkelová prezidentu Bushovi mladšímu jako představitelka opozice a plně jej v této agresi podpořila. Rozmetala vše, co její předchůdci vytvořili, zhůvěřile se zpronevěřila i svému předchůdci Helmutu Kohlovi, který ji umetl cestu ke kancléřskému křeslu, když po té, co vyšly najevo jakési obálky, které měl rozdávat stranickým kandidátům na podporu kampaně, jej veřejně zavrhla.

Ale mstila se mu i po smrti, neboť na rozlučkové mši zabránila vystoupit s hlavním projevem Viktoru Orbánovi, jak si to Kohl přál.

Rozbila vše, co mohla a zanechává za sebou rozpolcenou Evropu.

Jen telegraficky : miliónová Willkommenpolitik syrských uprchlíků, které pozvala bez souhlasu ústavních orgánů Německa či orgánů EU doslova diktátorským způsobem, během jednoho televizního vstupu. Následné ad hoc řešení problému korupční dohodou s tureckým prezidentem Erdoganem, placením miliardového výpalného za zadržování těch, které pozvala. Náhlý zákaz jaderných elektráren a zavření dolů, ačkoliv v aktuálním měřítku nebyly a ještě nejsou k dispozici dostatečné náhradní energetické zdroje, přetvoření Ukrajiny v trvale zhroucený stát a rozbuškou pro politiku dobrého sousedství s největší zemí Evropy a jedinou evropskou geopolitickou supervelmocí Ruskem.

A když, již bez reálné perspektivy vyjela do Moskvy a místo, aby se rozloučila jako slušná ženská, chovala se jako štěkna, člověk si řekl, jak je dobře že končí.

Mimochodem, její chybné kroky se projevují i v prosazování naprosto nevhodných personálních návrhů. O Ursule von der Leien si řekněme až bude končit. Předpokládám, že skončí propadákem, tak jako skončila na německém ministerstvu obrany. Její kandidát na kancléře Laschet je od počátku pokládán za propadák. A když se ještě hlasitě řehonil při projevu německého prezidenta Steinmaiera k tragédii německých záplav, je odkaz Merkelové po zásluze uzavřen.

Éra Angely Merkelové se zdá se nezadržitelně chýlí ke konci a ještě před pár měsíci vysmívaná SPD má stále více naději na vítězství díky kompetentnímu kandidátovi Scholzovi se stále narůstající důvěrou a CDU-CSU odcházející do opozice za potupných podmínek.

Je dobré pro Německo, pro Evropu i pro svět, že se zbaví Merkelové a jejích klonů.

A svět se bude muset poučit, že to, pro co ji tak obdivoval, pro agresivní postoj proti Rusku, pro sluníčkářskou vítací politiku a pro nedomyšlené kroky v koncepční energetické politice, bylo ve skutečnosti hrubou chybou. A věci bude třeba jinak promyslet.

Němci, jen to CDU-CSU pěkně oslaďte…     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Nože pryč, auta pryč, mozek pryč ..... Člověk dva dny nesleduje média a co se hned všechno neděje! Pobavily mě dvě zprávy. Na Novém Zélandu obchody stahují z prodeje nože. To jsou tedy koumáci. Možná se pod vedením EU brzy dopracujeme k podobně razantnímu řešení problémů, které si progresivní země v čele s celou EU vytváří podporou migrace.  5. 9. 2021 08:42 | Link: http://www.evahrindova.cz/node/675

Našlápnuto máme, protože podobně inteligentně řešíme "klimakrizi". Podle inteligentů z bruselských kanceláří zachráníme svět výrobou elektroautomobilů.

Pražské kavárny pláčou, protože nemáme prezidenta kvalit Zuzany Čaputové. Ta nyní rozjela iniciativu, která vyzývá Talibán k respektování práv žen. Joj, to zabolelo. Talibánci jistě sedí doma a zpytují svědomí. Bodejť, když taková "osobnost" vydá prohlášení!

Progresivisti to tak mají. Vydávají prohlášení, vyvěšují duhové nebo jiné vlajky a myslí si, že jsou tak důležití, že z jejich deklarací všichni potentočkují. Když se dostanou k moci, zavádějí šílená pravidla, která jsou proti zdravému rozumu. Je to tak. Progresivisti jsou prostě hloupí. Chybí jim základní propojka v mozku, která propojuje svět hesel a frází s realitou.

Chcete-li si užít experimenty progresivistů, volte Piráty nebo Spolu. Uvidíme také, co nám přinese prezidentská volba. Ale ona se nějaká česká "Čaputová" jistě objeví.     (Čtěte na stránkách Evy Hrindové)


Nenechme se ministrem zdravotnictví vydírat .... Možná jste zaznamenal poslední projev drzosti a neomalenosti naší vlády. Ministr Vojtěch prohlásil, že jestliže se nechá naočkovat ještě 9 % občanů, uvolní povinnost nosit roušky. Týká se to především dětí ve školách. Ony jsou těmi, kdo žijí pod nejsilnějším tlakem, zatímco dospělí se mohou samostatně rozhodnout, zda si respirátor či roušku nasadí. Děti se nemohou bránit.

Ministr Vojtěch si vlastně vzal školní děti jako rukojmí. Protože rozkaz zněl jasně: 75 % českých občanů se musí podvolit. Splnit politické zadání. Jenomže, až se to stane, bude těch 75 % stačit?

Všimněme si postoje tzv. demokratické opozice. Zatímco strany, které se nazývají opozičními a zvláště nyní před volbami se tváří jako spása této republiky, vůči hanebnému chování ministra zdravotnictví zaujaly stejnou pozici, jakou ostatně zaujímají takřka rok a půl. Servilně mlčí. Nevědomky tím odhalují, jakým způsobem se hodlají chovat po volbách, až již nebudou potřebovat hlas svých zmatených voličů. Budou se chovat úplně stejně. Brát si školní děti jako rukojmí pro ně není nepřijatelné.

Ministr zdravotnictví se tedy rozhodl vydírat českou veřejnost prostřednictvím dětí. Co se stane, když neuposlechneme a těch zbylých 9 % nenaočkovaných se poslušně nedostaví do vakcinačních ordinací? Nasadí tvrdší restrikce? Od vyděrače lze očekávat cokoliv.

Máme za sebou rok a půl lží. Roušky budeme nosit jen do března… Příští velikonoce si již užijeme svobodně… Stačí dvě dávky vakcíny… A tak dále a tak podobně. Skutečně věříte ministru Vojtěchovi, že pouze 9 % lidí, kteří se nechají naočkovat, nás dělí od okamžiku, kdy nám dá tato příšerná vláda zločinců konečně pokoj?

Vyděračům nelze důvěřovat. Hrozba, záměrně neříkám nutnost, dalších plošných restrikcí, utahování šroubů a třeba i nového lockdownu totiž není funkcí proočkovanosti české populace, nýbrž funkcí mocichtivosti a neomalenosti českých politiků. Ale zároven tak trochu i pasivity veřejnosti. V neděli na demonstraci za školy bez omezení na pražský Staromák přišlo příliš málo lidí. Náměstí mělo být zaplněné k prasknutí. Pasivita českých občanů, to je ten nejsilnější elixír, který politickým gangsterům jako je Vojtěch, Babiš či Hamáček dává sílu…

Již nyní jsme svědky toho, jak se postupně fabrikují důvody pro další lockdown. Informace o tom, jak se zvedá veličina R. Zprávy o růstu počtu infikovaných (nikoliv nemocných). Zmínky o nových mutacích. Vše nasvědčuje tomu, že vše směřuje k jedinému bodu v čase: aby zde po volbách byla mediální podpora pro nový lockdown. Jsem si stoprocentně jistý, že přijde – nevstoupí-li do sněmovny politická síla schopná principiálně bránit svobodu jednotlivce. Skutečná opozice, namísto zbabělců a lhářů, kteří opoziční politiku jen velmi neuměle předstírají.

V neděli 5. září jsme se na pražském Staroměstském náměstí společně se zhruba tisícovkou občanů vyslovili za školy bez omezení. Bez roušek a respirátorů. Aby jediné testy, jimž budou školáci a studenti ve škole vystaveni, byly ty z matematiky, češtiny a dalších předmětů.

O svobodě a o rozumu se nevyjednává. Nenechme se vydírat bandou psychopatů a gangsterů. Jestliže si ministr Vojtěch myslí, že vydírání je metoda, na níž český národ slyší, dejme mu jasnou odpověď. Těch požadovaných 9 % prostě nedostane. Vyhlasme bojkot očkování proti covidu. Přinejmenším do chvíle, nežli se k nám naši politici začnou chovat slušně. Nechci mluvit nikomu do věcí, které se týkají jeho soukromí, ale jestliže pro vás není vakcinace ani tak otázkou osobního zdraví ale spíše politikum, spíše cestou, jak se vrátit k normálu a nepatříte do žádné ohrožené skupiny, zvažte to. Je to síla, kterou máme my občané v rukou. Protože když se někdo ohne, jen velmi těžko se zase narovná.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


7.9. 2021     Ze stránek srčkometů:

Naočkuje-li se 75 procent dospělých, Vojtěch ubere roušky ...

Tak nějaký pan Vojtěch je absolutním vládcem nad osudy a životy celého českého národa? Není to trochu na zvracení??? Co když se naočkuje 80 procent? Dá ten Vojtěch každému očkovanému lízátko a neočkované pošle  do plynu???

Na stránkách Badatel.net je dnes tato zpráva:

Badatel.net - Najobľúbenejšia stránka o zdraví ... Kvôli poukazovaniu na zločiny vlády, tvrdo po nás idú. Zrejme sa im teraz podarí nás vypnúť.... Nevzdávajte sa, pokračujte v boji za slobodu! Slovensko povstaň proti tyranii!

Prasárny se dějí kolem nás čím dál víc ....


Nekorektní dezinformátoři tvrdí, že těhotenství žen trvá devět měsíců. Pokrokoví vakcinologové v zázračných Pharma Covid výzkumech však zjistili, že ženy jsou těhotné 3 měsíce!!! ..... Nemožné udělám hned, zázraky do tří dnů. Přesto je „malilinko“ podezřelé, že vědcům stačily přibližně tři měsíce, aby si ověřili, že po vakcíně Pfizer žena skvěle otěhotní, donosí skvěle plod a porodí skvělé, zdravé dítě, kterému další léta nic nehrozí. Ta suverenita vyjádření je asi jako superkladné posudky o AstraZeneca, aby se pozvolna začaly posílat do dálných krajů pralesních.

Jistě, jsou lidé, kterým je jedno, co do sebe naperou, co naperou do svých dětí, když to oznámí „expert“. Chtějí na dovolenou, chtějí na pivo a když si píchnou, mají klid. Pak jsou lidé, co si vše ověřují a pochybují. A my patříme k nim.

Těhotné a kojící ženy by měly mít možnost nechat se očkovat proti covidu-19. Podle dnešního stanoviska odborníků je to bezpečné. Důvod? Samotné onemocnění covid-19 většinou pro těhotné ženy nepředstavuje hrozbu. Nemoc ženy ve většině případů prodělaly s mírnými příznaky. Také si pokládáte otázku, proč se tedy mají očkovat?

Ve vyjádření odborníci přiznávají, že velké klinické studie, které testovaly bezpečnost vakcín, nezahrnovaly těhotné nebo kojící ženy. Jsou tak k dispozici pouze omezené informace o očkování těhotných žen.

Ještě se nechytáte za hlavu?

A protože se neprokázalo z dat žádné ohrožení těhotných žen covidem, vyšla v září další zpráva:

Těhotným ženám hrozí těžký průběh nemoci covid-19 a potažmo i předčasný porod, konstatovalo minulý týden americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Měly by se proto proti nemoci nechat očkovat. Sice to nikde nikdo nikdy neprokázal, ale teoreticky je to možné. Co na tom, že to žádná studie neprokázala, a zdravé ženy ani netušily, že covid prodělaly. Tak proč? Prostě proto. Máme vakcíny a co s nimi.

Fascinující na tom je, že očkování začalo v lednu, studie těhotných začala kolem června a do ní se vešlo otěhotnění, průběh těhotenství a porod. A dokonce někteří experti prý prokázali, že dítě normálně prospívá. Jak to dokázali za tři měsíce je obrovskou záhadou.

Pozorně se podívejte: ještě 27. 5. 2021 tvrdili — Očkování proti COVID-19 u těhotných a kojících žen. Stejně jako u jiných léků a vakcín, nejsou dosud těhotné ženy součástí klinických studií. V červnu studie začala a na konci srpna to už „experti“ dokázali potvrdit.

A finále? Pevně se držte!

„Prospěch z očkování pro gravidní ženy výrazně převyšuje teoretické riziko vakcinace, a proto se očkování těhotných žen doporučuje. Očkovat je možné v kterémkoli stadiu gravidity,“ píše se v doporučení. Těhotné mají podle lékařů vyšší riziko závažného průběhu nemoci. Přednost by u nich ale měly dostat mRNA vakcíny před ostatními typy.

Doporučení platí pouze pro vakcíny mRNA, tedy od společností Pfizer/BioNTech a Moderna!!     (Čtěte na stránkách AC24)


Žalujte pořadatele koncertů, sportovních zápasů a jiné „bezinfekční“ podnikatele ..... O mojí žalobě na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary asi víte. Na „pásky prokazující bezinfekčnost“ se chystají i další.

„Ve frontě už po vás nebudou chtít žádnou Tečku, papíry na načtení kódu ani nic podobného. Pořadatel bude mít informaci, že tento majitel vstupenky dopředu prokázal, že je bezinfekční a nemusí už nic ukazovat,“ přiblížil mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka.

Pořadatelé přitom evidentně považují za bezinfekční očkované. To je blbost a samo ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že očkovaní bezinfekční nejsou. Ani omylem.

„Kromě toho, ani vakcinace ohrožených osob nevede nezbytně nutně k ochraně všech těchto osob, neboť některé očkovány být nemohou, případně jim očkování potřebnou ochranu neposkytne.“

A podobně zde:

Potřebnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách v případě přetrvávajícího zvýšeného výskytu případů onemocnění covid-19 a v souvislosti se šířením varianty delta i u plně očkovaných osob zmiňuje i poslední doporučení Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC), jelikož v případě nákazy touto variantou může i plně očkovaný člověk onemocnění šířit dál.

Každý pořadatel, který tvrdí, že očkovaní bezinfekční jsou, tedy lže a zásadně ohrožuje lidské zdraví. Proto je prosím žalujte nebo jim aspoň posílejte dotazy a nenechte je na pokoji. Tohle považuju doopravdy za důležité.     (Čtěte na stránkách Stav bez nouze)


Fauci: Každých 5-8 měsíců budou potřeba posilovací vakcíny proti covidu ..... Přední poradce Joea Bidena pro zdraví doktor Anthony Fauci řekl, že USA jsou na dobré cestě podávat každých osm měsíců posilovací vakcíny proti covidu. (Foto: Flickr)

Ve vystoupení v televizi MSNBC s názvem „Meet The Press“ Fauci prohlásil, že federální vláda zaujímá „flexibilní“ přístup k tomu, kdy budou Američané vyzýváni, aby si dali posilovací injekci.

„Pořád plánujeme osm měsíců. To byl výpočet, který jsme provedli,“ řekl ředitel NIAID moderátorovi Chucku Toddovi.

„Tento rozjezd začne v týdnu od 20. září. Ale jak jsme celou dobu říkali, Chucku, v původním prohlášení, takový plán máme, ale jsme otevření datům, jakmile se objeví.“

„Neměníme ho, ale jsme velmi otevření novým datům, která přicházejí. Budeme v tom velmi flexibilní,“ dodal.

To přichází poté, co Joe Biden vyzýval k přeočkování každých pět měsíců.

„Vyvstává otázka, jestli by to mělo být kratší než osm měsíců? Mělo by to být jen pět měsíců? O tom se diskutuje. Dnes ráno jsem o tom mluvil s doktorem Faucim,“ řekl Biden.

Posilovací dávky musí ještě formálně schválit Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), než je vláda začne na občany tlačit.     (Čtěte na stránkách AC24)

Prostě to budou lidi nuceni nechat do sebe cpát opakovaně tak dlouho, dokud nechcípnou ...


TI KTEŘÍ USILUJÍ O MOC BY NEMĚLI ŠKODIT LIDEM A DEMOKRACII. OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÝM POLITICKÝM STRANÁM ..... Orgán Evropského parlamentu pro vyhodnocování vědeckých a technologických inovací STOA uspořádal 31.5.2021 videokonferenci, na které se přední vědečtí odborníci z řady evropských zemí vyjadřovali k zavádění páté generace mobilních sítí.

Skoro všichni se shodli v tom, že zatím není prověřeno, jestli elektromagnetické záření, které se bude používat pro tyto sítě, nebude poškozovat lidské zdraví, protože i u doposud používaných frekvencí elektromagnetického záření existuje podezření, že lidské zdraví poškozují. Světová zdravotnická organizace  cituje názor Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, že mobilní telefony mohou vyvolat rakovinu mozku https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones  . Podle jejích výzkumů se nádory na mozku objevovaly často na té jeho straně, na kterou si nemocní přikládali mobilní telefon při telefonováni. Někteří účastníci videokonference STOA také upozorňovali na vědecké pokusy, při kterých byla mikrovlnným zářením poškozena vyvíjející se embrya zvířat a snížena schopnost spermatu oplodnit vajíčka. Vědci se shodli na tom, že před zavedením páté generace mobilních sítí, by měla být rizika pro lidské zdraví, normální vývoj   embryí a  rozmnožování prověřena https://multimedia.europarl.europa.eu/en/panel-for-future-of-science-and-technology-presentation-of-studies-health-impact-of-5g-and-environme_20210531-1000-SPECIAL-STOA_vd?fbclid=IwAR35zOiY0olV4lmzTgfx300tHYNPRxTNYOI3hrFIpiQrXGZ5C_aPUIu95J8  . V přístupu k zavádění páté generace mobilních sítí pokračovala STOA v červnu 2021, když zveřejnila knihu, kterou na její žádost napsala Dr. Fiorella Belpoggi z Mezinárodní akademie toxikologické patologie. Autorka v knize psala, že ve vědecké literatuře existují omezené důkazy pro to, že elektromagnetické záření ve frekvencích od 450 do 6000 MHz způsobuje u lidí rakovinu mozku, ale dostatek důkazů o tom, že způsobuje rakovinu mozku a periferního nervového systému u zvířat.  Psala také, že existuje dostatečné množství důkazů, že stejné  frekvence mají negativní účinky na plodnost mužů a zvířecích samců a vývoj embryí. Pokud jde o frekvence, které mají být používány pro pátou generaci mobilních sítí, konstatovala, že nebylo zkoumáno, jestli způsobují rakovinu nebo omezují plodnost lidských i zvířecích samců a vývoj embryí https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235270/Belpoggi%20new-Health%20impact%205G-%2031-5-2021.pdf  (str. 6 až 10). Nedostatečné vědecké vyhodnocení zdravotních rizik mobilních sítí páté generace připustila v letošním roce i výzkumná služba Evropského parlamentu https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Wireless+5G+consequence  https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2020/20200207-5g-health-effects.mp3  .

Proti zavádění páté generace mobilních sítí začaly být podávány žaloby a  v několika městech v Italii soudy budování těchto sítí zakázaly. Zakázáno bylo i v belgickém hlavním městě Bruselu. V srpnu letošního roku vydal americký odvolací soud ve Washingtonu rozsudek, že rozhodnutí americké Federální komise pro komunikace (FCC) z roku 2019, že jí stanovené limity pro vystavení obyvatelstva elektromagnetickému záření z roku 1996 obyvatelstvo přiměřeně chrání,  nejsou podložené vědeckými důkazy. V rozsudku soud nařídil FCC, aby  předložila rozumné vysvětlení pro své rozhodnutí používat nadále své zavedené postupy při rozhodování, jestli jsou mobilní telefony a další přenosné elektronické přístroje v souladu s jí stanovenými limity, aby se zabývala působením radiofrekvenčního záření na děti, následky dlouhodobého vystavení lidí elektromagnetickému záření  a působení elektromagnetického záření na životní prostředí https://www.fiercewireless.com/wireless/court-orders-fcc-to-revisit-its-safety-guidelines-for-rf-radiation .     (Čtěte na stránkách Česko bez cenzury)


Řada europoslanců je ochotná klidně odhlasovat konec světa ..... Spoustu lidí by ani ve snu nenapadlo, že se najde zákonodárce, hlasující pro právní předpis, který si ani nemůže přečíst. V Evropském parlamentu je takových dost. Na středečním zasedání Zemědělského výboru jsme měli na programu mimo jiné hlasování o návrhu nařízení o prodloužení doby trvání odrůdových práv pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin. Výbor schvaloval kompromisní výsledek jednání s Radou. Kupodivu bez oficiálního znění dohody s ministry. Rada i europarlament mají tradičně v srpnu něco jako „celozávodní“ dovolenou. Jejich úředníci se rozjedou do svých domovských zemí navštívit příbuzné nebo prostě někam k moři. Na jejich místa nastupují řemeslníci, kteří eurobaráky zvelebují. Stěny čeká nový nátěr, mění se kávou pobryndané koberce apod. Takto je to každé léto. Vedení našeho výboru naplánovalo první poprázdninové jednání hned na 1. září. V české Sněmovně by to nebyl problém, protože tam by někdo na sekretariátu výboru fungoval nejméně týden před zasedáním. A samozřejmě rozeslal všem poslancům veškeré dokumenty pro jednání.

Členům Zemědělského výboru europarlamentu rozeslal vedoucí sekretariátu program jednání v pondělí 30. 8. 2021. Jen program. Některé dokumenty, o nichž jsme jednali ve středu, byly k dispozici na intranetu. Většinou šlo o „papíry“, která nám Komise zaslala už na jaře. Věci, na nichž část poslanců pracovala těsně před prázdninami, nebyly ostatním dostupné ani při středečním jednání, protože během prázdnin byl kvůli údržbě odstaven i informační sytém europarlamentu.

V posledním červencovém týdnu se slovinský ministr zemědělství za Radu dohodl se stínovými zpravodaji Zemědělského výboru EP o finálním znění nařízení o prodloužení ochranných práv k novým odrůdám chřestu, malého ovoce a okrasných stromků. Slovinský ministr slíbil, že sekretariát Rady zašle finální text ke chválení ostatním poslancům během prázdnin. Podle toho, co dnes telefonicky zjistila na sekretariátu Rady stínová zpravodajka naší frakce Identita a demokracie (ID) Mara Bizzoto, úředníci Rady dokument do parlamentu skutečně zaslali. Poslali jej pracovníkovi sekretariátu Zemědělského výboru EP, který byl pro toto nařízení určen jako kontaktní osoba.

Jenže dotyčný měl až do 1. 9. 2021 dovolenou. Do jeho e-mailu se nikdo jiný nedostane a žádné centrální úložiště pošty europarlament nemá. Když ve středu přišlo na hlasování, v němž byl schvalován kompromis s Radou, upozornil jsem jako koordinátor frakce ID, v níž působí i europoslanci zvolení v ČR za SPD, že naše frakce nedostala finální text. Ostatní mě ujistili, že nejde o nějakou „diskriminaci“, protože že oni text také nemají. Navrhl jsem přeložení hlasování na příští týden. Tedy na dobu, kdy text podle slibů šéfa sekretariátu výboru budeme mít. Probruselská většina to odmítla. Ujišťovali mě, že v dohodě není nic nebezpečného. A chtěli abych hlasoval pro text, který si nemohu přečíst.

Ptal jsem se kolegyně, která naši frakci zastupovala v Trialogu, co přesně se slovinským ministrem dohodli. Ujišťovala mě, že si vzájemně odsouhlasili technické změny formulací, které nemají vliv na celkovou formu ani délku ochrany práv duševního vlastnictví šlechtitelů. Jejich dopady konzultovala s italskými sdruženími pěstitelů a podle nich texty od Slovinců nebyly problematické. Po mém dotazu, zda pro to tedy můžeme na její odpovědnost hlasovat, nás však varovala, abychom to nedělali, pokud text nemáme v okamžiku hlasování na stole.

V minulosti už se totiž stalo, že takto se do hlasovací mašinérie dostalo zmocnění Komisi harmonizovat výši pokut za dopravní přestupky v celé EU. Rumunské předsednictví Rady jej v trialogu „přilepilo“ do textu nařízení, kterým bylo umožněno prodloužení maximální povolené délky kamionových souprav, pokud používají aerodynamické nádstavce. Tehdy poslanci z východoevropských zemí, kteří text dohody podpořili aniž si jej mohli přečíst, také netušili, že zvedají ruce pro zvýšení pokut ve svých zemí na úroveň Německa, kde mají několikanásobně vyšší platy.

Pro dokument, který nemáme ani 2 dny po hlasování, jsem nakonec nehlasoval. Schválila jej probruselská většina. Tím zakončili proceduru, která se podle jednacího řádu jmenuje „1. čtení ve výboru“.     (Čtěte na stránkách NWOO)


Připravte se na čtvrtou dávku vakcíny, hlásí koronavirový car. A pak další, každých pár měsíců ..... Zatímco třetí dávka covidových vakcín už je naprosto nesporně zapotřebí, protože lidem rychle klesá hladina protilátek a kromě toho musí čelit agresivnější mutaci delta, experti už začínají uvažovat nad čtvrtou dávkou vakcíny. Ani té se pravděpodobně v blízké budoucnosti nevyhneme.

Izraelský “koronavirový car”, profesor Salman Zarka, v sobotu oznámil, že by se země měla začít připravovat na eventuální administraci čtvrtých dávek. V zemi už naplno běží očkování třetí dávkou a experti si nejsou jistí, zda to bude stačit. Izrael se totiž zároveň potýká s další masivní koronavirovou vlnou, kterou způsobila právě mutace delta.

“Vzhledem k tomu, že je virus tady a bude tady i nadále, musíme se také připravit na čtvrtou injekci,” uvedl Salman Zarka podle serveru The Times of Israel. Nespecifikoval, kdy by k očkování touto dávkou mělo dojít, ale z jeho slov vyplývá, že by to nemělo trvat dlouho.

Podle Salmana Zarky by bylo záhodno, aby čtvrtá injekce už byla také modifikována s cílem ochránit před novými variantami viru SARS-CoV-2, jako je právě vysoce infekční a také odolná varianta delta.

“To je od této chvíle náš život, ve vlnách,” uvedl také nepříliš optimisticky Salman Zarka, podle kterého přijde mnoho dalších kol očkování. “Pokud se podíváme na účinnost vakcín a protilátek, vypadá to, že každých pár měsíců, může to být pět nebo šest, budeme potřebovat další dávku.“

Je však otázkou, zda by se měli lidé tímto způsobem očkovat v masovém měřítku a zda by nebylo lepší zvolit selektivnější postup na základě hladiny protilátek. Například lidé, kteří koronavirus prodělali, mají totiž prokazatelně lepší imunitu vůči nemoci než ti, kdo byli jen očkování. Nejlepší ochranu potom vykazují ti, kdo nemocí prošli a navíc byli ještě očkovaní. Ti by teoreticky další kola očkování podstupovat nemuseli.     (Čtěte na stránkách Czech Free Pres)


Byli jsme na řadě hned po Židech ..... Jak to chodilo v Hitlerově říšském kancléřství – a později za války v jeho hlavním stanu – je známo. Po večeři se nejužší kruh Hitlerových nejbližších (tzv. vnitřní kruh), sešel u krbu a poslouchalo se, co si Vůdce myslí o všem možném i nemožném, či jaké úkoly si pro Němce vymyslel pro dny příští i vzdálenější. Ty dýchánky se občas protahovaly až do časných ranních hodin, po kterých se pochopitelně vyspávalo. Přítomen byl vždy adjutant Bormannovy stranické kanceláře Heinrich Heim, jediný s notesem v ruce, do kterého zapisoval nejdůležitější Vůdcovy myšlenky. Tyto hned následujícího dne diktoval Bormannově sekretářce – a Martin Bormann sám pak tyto myšlenky s menším či větším časovým odstupem přeformulovával do tzv. oběžníků vedoucího kanceláře NSDAP. Což byly ve skutečnosti vůbec nejzávažnější dokumenty Třetí říše, protože příslušní státní úředníci je okamžitě převáděli do úředního jazyka státních výnosů a nařízení.

Názornou ilustrací téhle praxe poskytuje český podíl ve Vůdcových úvahách i znění následného Bormannova oběžníků, který pro nás měl mít – v případě německého vítězství ve válce – osudový význam. Takže poslouchejte, 25. ledna 1942 řekl Hitler ve svém hlavním stanu toto: „Čech je ze všech Slovanů nejnebezpečnější, protože je pilný….Češi jsou rasová střepina, která vnikla do našeho národního těla, a jeden z nás musí uhnout. Buď my, nebo, oni.“

Tato poznámka se v Bormannově oběžníků ještě neobjevila, protože se zřejmě očekávala další. A ta přikvačila už za pár dní, to je 30. ledna stejného roku, kdy Hitler za přítomnosti R. Heydricha řekl: „Háchu musíme představovat jako jednoho z největších mužů, pokud Čechům zanechá závěť, která bude znamenat jejich konec.“

Když konec, tak konec, tohle už Bormann musel považovat za natolik závažné, aby se to objevilo v jeho oběžníku číslo 28/42, vydaném jeho kanceláří 8. června téhož roku. Zněl takto: Jakmile se dokončí deportace Židů, musí se začít s vysídlením Čechů.

Znění tedy dostatečně jasné. Byli jsme prostě na řadě a dobytčí vagony s námi v těch vagonech by po Hitlerově vítězné válce uháněly po stejných kolejích, po kterých předtím uháněly vlaky s Židy. A nic by nás od toho osudu nezachránilo, nebýt dvaceti milionů většinou ruských padlých vojáků, kteří Bormanův oběžník proměnili na pouhý list historie.

Tohle většinou všichni víme, přiznáváme si, že bez Rusů ať živých či padlých, bychom zde buď už nebyli, nebo bychom se nikdy nenarodili, ale nadáváme na ně a proklínáme je – naštěstí však zdaleka ne všichni – a je to – s vědomím shora uvedených faktů vlastně jako kdybychom proklínali svou pokračující existenci na tomto světě (to u těch starších), či (u těch mladších), své vlastní zrození. Což se rozumem pochopit nedá a bude zřejmě na géniu příštího Sigismunda Freuda, aby nám tuto záhadu jakýmsi tajemnými procesy v našem podvědomí či čímsi podobným srozumitelně vysvětlil.     (Čtěte na stránkách Outsider Media)


Ve Vídni zavedou oddělené koupání pro ženy. Islamizace Rakouska na postupu. Jak dopadnou transženy? ..... Vídeňské veřejné plovárny a bazény zavedou oddělené koupání pro ženy. Oficiálně je důvodem chránit ženy před osaháváním a obtěžováním ze strany agresivních mužů (uprchlíků). Zařízení Bad Vöslau to zavede s okamžitou plaností.

Podle kritiků se jedná o další ústupek agresivnímu islámu, kde je společné koupání mužů a žen zakázáno. Bazén Amalienbad v imigrantské čtvrti Favoriten dokonce již zavedl koupání pouze pro ženy, které je převážně využíváno muslimkami.

Současně se rozpoutala mezi městskými intelektuály debata o trans ženách. Mohou chodit do výhradně ženských zón na koupání, nebo se mají koupat s muži?

Je divné, že nikoho z odpovědných úředníků nenapadlo zakázat do bazénu přístup uprchlíkům, kteří bílé ženy obtěžují?! Čím to asi bude?     (Čtěte na stránkách Česká věc)

No co ... jednoduchá věc ... koupat se budou smět jen muslimové a hotovo!


Proč ještě nepadla italská vláda? ..... Je to asi měsíc, co Salvini, jehož Liga má v Draghiho vládě ministerstvo turismu, pohrozil Draghimu pádem vlády v případě, že do 31.8. neuzavře přístavy a nezačne hlídat hranice. Ministerstvo vnitra má v Itálii PD (obdoba sociální demokracie), což je zcela nepokrytě vítačská strana. Bylo tedy docela naivní očekávat, že by ministryně vnitra Lamorgeseová do konce měsíce dala příkaz k uzavření přístavů nebo střežení zelených hranic, zejména se Slovinskem, odkud aktuálně proudí do Itálie tisíce invazistů.

Věřit pak tomu, že by se podobné iniciativy ujal Bruselem dosazený, nikým nevolený Draghi, by bylo stejně obtížné. Už když na začátku srpna prohlásil Salvini, že nechává vládě na řešení problému s nekončící invazí čas do konce srpna, se mnoho Italů ozývalo v diskuzích, neboť byli nespokojeni s tím, že ještě téměř celý měsíc budou přístavy otevřené v situaci, kdy letního počasí využívají rekordní počty Afričanů k invazi do Evropy.

Nicméně, máme zde již několik dní srpen a stále se nic neděje. Přístavy jsou otevřené, na hranicích se Slovinskem vidíte tak akorát davy muslimských bojovníků, volně přecházejících do Itálie a italská vláda aktivně hledá hotely a domy, v nichž by ubytovala afghánské vetřelce, které si do země navozila pod pláštíkem “tlumočníků”.

Nemalá část invazistů samozřejmě v zemi nezůstává, ale putuje dál do Evropy, menší část v Itálii zůstane a zapadne do některého z mnoha v posledních letech vytvořených muslimských ghett.

Je zajímavé, že ani 6 dnů po konci ultimáta se vůbec nic neděje. Vláda nadále hledá rodinné domy pro rozvětvené Afghánské rodiny, pronajímá další luxusní lodě na výletní plavbu pro invazisty z Afriky, jako by tušila, že ta hlavní invazní vlna teprve přijde.

A namísto řešení problému invaze vymýšlí, jak nejvíce omezit italské odpůrce očkování, kvůli nimž stavím ploty, jak můžete vidět na videu pod článkem. To vše vyznívá o to bizarněji, že invazisté, kteří přicházejí do Itálie, nemají žádné pasy (ani cestovní, ani očkovací) a už vůbec ne vládou žádané očkování.

Pád italské vlády by byl velmi důležitým počinem pro celou Evropu, případné uzavření přístavů by totiž výrazně utlumilo nekonečnou invazi z Afriky. Dočkají se Italové slíbeného kroku nebo šlo jen o planý slib??

A nakonec slíbené video. Zatímco invazisté mohou nekontrolovatelně vnikat do země a nikdo kvůli nim ploty nestaví, Italové, kteří nepodstoupili očkování, jsou stále více omezováni. Zde například u vstupu na veletrh. Nejlépe za vše hovoří komentář jednoho z Italů k tomuto videu:

“Neočkovaným lidem brání ve vstupu na veletrh dva metry vysoké železné ploty. Brzy přijde ostnatý drát, nášlapné miny a sniper na věži.”     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Egypt a Indie zvládají COVID-19 s Ivermectinem, v Izraeli jdou na čtvrtou dávku vakcíny ..... Strašení koronavirusem a zejména jeho mutací delta ani na Slovensku nepřestává.

Situace v Izraeli ukazuje, jak rychle klesá účinnost vakcín proti COVID-19.  Někteří očkovaní tam podle Juraje Mesíka už budou potřebovat i čtvrtou dávku.  Zdroj: grafika redakce HD

Vystudovaný lékař a analytik bezpečnostních rizik Juraj Mesík je nejen proti očkování na COVID-19, ale také zastáncem léku Ivermectin, který je při včasném podání velmi účinný v boji s „pandemií“. 

Ve statusu Mesík ukazuje grafy nakažených očkovaných Izraelců, jakož i neočkovaných, a také Egypťany a Indy léčené Ivermectinem. 

Nakonec v dalším statusu ukazuje i to, jak se vyvíjela situace u nás (na Slovensku, pozn. red.) kolem lidí, kteří se chtějí jít podívat na papeže Františka.

Před návštěvou papeže hraje vláda doslova loutkovou trilogii

„Už je to tady, už je to tady!“ křičela ve filmu Helena Růžičková a účastníci zábavy v české komedii Slunce, seno erotika. Stejná slova použil na úvod svého statusu i Juraj Mesík. 

Nejvyšší očkovač Izraele Salman Zarka oznámil, že vývoj směřuje k podávání čtvrté dávky.  A to máme za sebou teprve osm měsíců roku a 2,5 milionu Izraelců má už v sobě tři Pfizery! konstatuje Mesík.

Na grafu ukazuje vývoj počtu úmrtí na milion obyvatel v Izraeli (jedna dávka přes 68 procent) a v sousedním Egyptě jedna dávka 5,9 procenta. Tam však mají Ivermectin v každé lékárně.      (Čtěte na stránkách Pokec24)


6.9. 2021     Zelený vládní politik navrhuje lockdawn pouze pro neočkované. Kdy s tím přijde nějaký papaláš v Česku? ..... Ministr sociálních věcí spolkové země Baden-Württemberg Uwe Lahl (Zelení) navrhuje lockdown pouze pro neočkované Němce. Pokud prý se začnou zaplňovat lůžka na jednotkách intenzivní péče, tak je to prý je nejlepší opatření. Prý není možné, aby se v případě nárůstu počtu pozitivně testovaných omezovali i očkovaní. Podporu mu už vyjádřil bavorský ministr zdravotnictví Bavorska Klaus Holetschek (CSU).

Poslední data přitom ukazují, že očkování nemá na prevenci onemocnění ŽÁDNÝ vliv a počet osob, které onemocní, je zhruba stejný mezi očkovanými a neočkovanými. Jde tedy o čistou tyranii vůči těm, kteří očkovaní pochybnými vakcínami odmítají.

Po volbách v ČR bych skoro očekával podobný scénář. Všechny hlavní parlamentní strany očkování podporují a tak se změna kurzu nedá očekávat.      (Česká věc)


První vypovídající statistické výsledky vakcinace: Čím více se očkuje proti covid-19, tím více je nakažených. Vakcíny mRNA mají jasně negativní účinek. Organizátory to však vůbec nezajímá a do očí nám lžou. Proč asi? ..... VALENTIN KATASONOV vyvozuje z analýzy veřejně dostupných statistických údajů naprosté selhání účinnosti vakcín proti covid-19. Jaká je asi značně zkreslovaná a utajovaná skutečnost?

Očkování proti COVID-19 začalo celosvětově v prosinci 2020. Nyní se blíží podzim roku 2021. Statistických údajů je dostatek a je na čase učinit první prokazatelné závěry.

K 21. srpnu byl celkový počet očkovaných osob na světě, pokud lze věřit statistickým údajům, 2 526 534 611, z toho 1 899 999 918 plně očkovaných (dvě očkovací dávky). V relativním vyjádření je to 32,4 % a 24,4 % světové populace. Sečteno a podtrženo: téměř třetina světové populace byla naočkována vakcínou COVID-19 a téměř čtvrtina obyvatel planety dostala dvě dávky těchto přípravků, které mají údajně lidi chránit před nákazou.

Vakcinační zaslepenost ... Je dosti šokující, že organizátoři a realizátoři očkovací kampaně pramálo sledují následné informace o výsledcích vakcinace. Přitom bychom velmi rádi věděli, jak očkování snižuje nemocnost a úmrtnost na COVID-19. A zda má vůbec v daném smyslu nějaký pozitivní účinek. Ostatně skeptici tvrdí, že vakcíny nejenže nepomáhají překonat údajnou „pandemii“, ale naopak podkopávají lidské zdraví a činí lidi zranitelnými vůči novým kmenům viru a dalším infekcím.

V některých zemích, kde očkování probíhá plnou měrou a kde je relativní úroveň proočkovanosti vysoká, zůstává počet obětí nemoci COVID-19 značně vysoký. Například v USA. Na začátku srpna dosáhly USA „minimální“ proočkovanosti, která je podle WHO nutná k zastavení „pandemie“ – 60 % obyvatel země. K 21. srpnu bylo očkováno 60,31 % obyvatel USA (z toho 51,14 % dvěma dávkami). 

V počtu nakažených však USA stále vedou. K 23. srpnu tam bylo nakaženo celkem 38,55 milionu lidí. USA jsou také na prvním místě v počtu lidí, kteří zemřeli po nákaze virem – 646 100. Tyto údaje představují 18,1 %, resp. 14,5 % z celosvětového objemu. Až do začátku srpna však očkování, pokud se držíte „minima“ 60 procent, neposkytovalo potřebnou úroveň ochrany před virem. Amerika se podle lékařských odborníků dostala do „bezpečné zóny“ dostatečné proočkovanosti teprve před třemi až čtyřmi týdny. Proto se nesmíme dívat na míru infekce a úmrtnosti za celou dobu, ale pouze za posledních několik týdnů.

Takové statistiky jsou k dispozici. Národní služby počítají počet nakažených a zemřelých za poslední den, za poslední dva dny, za poslední týden, za poslední měsíc. Navrhuji, abychom se nejprve podívali na míru nakažení virem COVID-19 v týdnu (16.-23. srpna) v těch zemích, které dosáhly požadovaného „minima“ 60 % proočkovanosti.

V tabulce 1, která zahrnuje 20 zemí, byl nejvyšší běžný výskyt v Izraeli (5 321). Z více než dvou set zemí, pro které jsou k dispozici statistiky, mělo vyšší hodnoty pouze několik zemí: Gruzie – 8,332; Černá Hora – 5,995; Kuba – 5,798; a Dominikánská republika – 5,486.

Relativní míra současné infekce covid-19 v zemích s nejvyšší mírou očkování proti viru

Země jsou seřazeny sestupně podle míry očkování Proočkovanost – počet plně nebo částečně očkovaných v% z celkové populace (v závorkách – plně očkováno) k 21. srpnu 2021       Relativní úroveň současné infekce s COVID-19- počet nakažených za týden (16-23.08.2021) na 1 milion obyvatel. Zdroje: minfin.com.ua, worldometers.info

A přesto byl Izrael v první polovině roku vyzdvihován jako země, která je v proočkovanosti před zbytkem světa, a byl dáván za vzor. Izrael byl považován za první zemi, která virus porazila. Žádného vítězství však nebylo dosaženo. Naopak Izrael se ocitl ve skupině zemí s nejvyšším současným výskytem tohoto onemocnění.

Černé ovce a premianti ... V první dvacítce nejvíce proočkovaných zemí se podle úrovně výskytu virového onemocnění nachází na druhém místě hned za Izraelem Velká Británie (3 309); na třetím místě jsou USA (2 622). Pětici zemí s nejvyšší současnou mírou nakažených uzavírají Irsko (2,474) a Francie (2,270).

Dokonce i v těch zemích, které dosáhly šedesátiprocentní proočkovanosti, jsou lidé stále nejen nemocní, ale také umírají. V USA zemřelo za týden (16.-23. srpna) 5416 lidí. A o týden dříve 4 742. Celkem za čtrnáct dní zemřelo asi 10 tisíc lidí. Část z nich zemřela po očkování proti covid-19.

Podobná situace je i v Izraeli, kde během dvou týdnů zemřelo na nákazu virem 288 lidí. Ve Spojeném království je to 1 320 osob a ve Francii 1 091 osob. 

Vedle toho se ukázalo, že existuje několik zemí, kde je aktuální (týdenní) míra infekce stabilně nulová nebo téměř nulová. Jedná se o Kamerun, Sýrii a Tanzanii. V čem spočívá tajemství jejich epidemiologického blahobytu? Že by je chránila nějaká jiná zázračná vakcína než ta, kterou používají země z top20 (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson-Johnson)? Ne. Tajemství spočívá v tom, že tyto země nepoužívaly téměř žádné vakcíny. Zde jsou údaje o proočkovanosti (v %): Kamerun 1,25 (0,26); Sýrie 0,08 (0,05); Tanzanie 0,35 (0,35).  

V některých dalších rozvojových zemích je současná týdenní míra šíření nákazy čistě symbolická: Madagaskar – 1, Papua-Nová Guinea – 0,5, Súdán – 2 a Niger – 2.  No a míra proočkovanosti v těchto zemích je také čistě symbolická: Madagaskar, 0,69 (0); Papua-Nová Guinea, 1,01 (0,23); Súdán, 1,43 (0,41); Niger, 1,59 (0,34).     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Putin se staví proti povinné vakcinaci, lidé by se prý měli nechat očkovat bez nátlaku ..... Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že lidé se sice potřebují nechat očkovat, aby tuto pandemii „překonali“, ale v případě odmítnutí by nemělo být ohroženo ničí zaměstnání.

Putin minulý víkend během setkání s vládní stranou Jednotné Rusko před parlamentními volbami, které se budou konat příští měsíc, prohlásil: „Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom tuto pandemii překonali,“ a dodal: „a nejlepším nástrojem, který v tomto boji máme, je očkování.“

„Očkování je hlavní zbraní proti šíření viru. Důležité je, že by nikdo neměl být nucen dostat vakcínu. Tlak, kdy lidé mohou přijít o práci, je ještě méně přijatelný. Lidé musí být přesvědčeni o nutnosti očkování,“ řekl.

„To se musí dělat vytrvale a s respektem. Lidé by měli být přesvědčeni o nutnosti nechat se očkovat, aby si zachránili život a zdraví a ochránili své blízké.“

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno vystoupil proti tomu, aby byli občané v Rusku nuceni nechat se očkovat nátlakem, zejména vyhrožováním, že příjdou o své zaměstnání.

Jak poznamenává ruská RT: „V pátek ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško oznámil, že jednu ze čtyř v zemi vyrobených koronavirových vakcín má v zemi více než 43 milionů lidí. Tento počet však podle něj „zatím nestačí“ a „budeme se cítit bezpečněji, až počet lidí, kteří mají ochranu proti infekci, dosáhne více než 80 %“. V současné době je proti viru imunizován téměř každý čtvrtý Rus a není jasné, u kolika dalších se mohly vyvinout protilátky poté, co se virem nakazili v celé zemi.“

Putinovy komentáře se zdají být v rozporu s oficiální politikou v několika sektorech ruské ekonomiky.

Například v Moskvě platí, že „firmy v odvětvích, jako je pohostinství, volný čas a doprava, musí prokázat, že 60% jejich zaměstnanců bylo očkováno, jinak jim hrozí tučné pokuty.

Úředníci potvrdili, že podniky mohou za účelem splnění kvót poslat domů zaměstnance bez nároku na mzdu, pokud odmítnou očkování.“     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


Studie amerických válek proti terorismu odhaduje celkovou bilanci na 8 bilionů dolarů a 929 000 mrtvých ..... V září 2002 odhadovala administrativa George W. Bushe, že válka v Iráku bude stát Spojené státy přes 200 miliard amerických dolarů. Ale jak se ukazuje, odhad těchto nákladů nepokryl ani výši úroků.

Vyplývá to ze studie projektu Brownovy univerzity „Náklady na válku“, který byl spuštěn před 10 lety s cílem poukázat na nedostatky vládních odhadů a reportování nákladů na válečné konflikty.

Dle reportu dosahují celkové náklady USA na konflikty vedené po útoku na „dvojčata“ v New Yorku, včetně souvisejících budoucích výdajů, kolem osmi bilionů dolarů. Mezi největší náklady patří 2,1 bilionu dolarů utracené ministerstvem obrany, jeden bilion dolarů na úroky z půjčených peněz (rozdělené zhruba stejně mezi konflikty v Iráku a Afghánistánu), a 2,2 bilionu dolarů na budoucí náklady na zdravotní péči do roku 2050.

Projekt „Náklady na válku“ zveřejnil také nová data týkající se obětí. Odhaduje, že ve válkách proti terorismu vedených Spojenými státy zemřelo 929 000 lidí, včetně více než 387 000 civilistů a 7 000 amerických vojáků.

Dle projektu jsou odhady finančních nákladů i ztrát na životech konzervativní čísla. V důsledku konfliktů totiž vznikají i nepřímé náklady a oběti, např. na nedostatek vody, infrastrukturní problémy a na nemoci související s konfliktem.

Projekt Náklady na válku pořádal 1. září webinář, na kterém s výzkumníky sdílel své nálezy.

Profesorka Harvardovy univerzity Linda Bilmesová poznamenala, že výše nákladů je pro mnohé nepředstavitelná a důvod, proč Američané tyto náklady nepocítili, je kvůli tomu, že války se financovaly z půjček namísto přímého zdanění, což označila za „války z kreditní karty“.

Války v Koreji a Vietnamu byly na rozdíl od protiteroristických válek financovány zvýšením daní.

„Většina Američanů teď platí nižší daně než předtím, než války začaly. Pokud voliči nepřemýšlejí o tom, jak za ně zaplatit, je lehké pokračovat v konfliktech po dlouhou dobu,“ řekla Bilmesová.

Pokračování válek „hrály do karet“ dle profesorky i dlouhodobé velmi nízké úrokové sazby po ukončení ekonomické recese v roce 2008.

Na čísla Brownovy univerzity se ve svém projevu den před stažením z Afghánistánu odvolával i americký prezident Biden: „Po více než dvou bilionech dolarů, které jsme utratili v Afghánistánu – náklady, které odhadli výzkumníci Brownovy univerzity jsou přes 300 milionů denně po dobu 20 let v Afghánistánu. Američané by tohle měli slyšet: 300 milionů dolarů denně po dvě desetiletí.“

Číslo dva biliony dolarů, které citoval Joe Biden, je více než dvojnásobek oficiálních odhadů ministerstva obrany.

Ve zprávě projektu Brownovy univerzity se píše, že „tento [837-miliardový odhad ministerstva obrany] je samozřejmě správný, pokud jde pouze o náklady na samotné výdaje války v Afghánistánu a neberou se v potaz další hlavní náklady, možná ty nejdůležitější – náklady na péči o válečné veterány z antiteroristických válek“.     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)


Žiadne rúška ani testy. Deti v Maďarsku vyrazili do škôl bez akýchkoľvek obmedzení ..... V stredu 1. septembra sa v Maďarsku začal nový školský rok. Rozdiel medzi nami je ale v povinných opatreniach. Kým u nás deti musia používať rúška, deti v maďarskej škole si nemusia ani merať teplotu. O prípadných obmedzeniach rozhodujú výlučne školy.

Maďarská vláda sa rozhodla nekomplikovať návrat žiakov do škôl žiadnymi protiepidemiologickými obmedzeniami. Na rozdiel od vlaňajška sa tak deti nemusia testovať, merať si teplotu ani nosiť rúška. Minister pre ľudské zdroje Miklós Kásler zrušil aj nutnosť 1,5 metrových rozostupov medzi lavicami. Posilnená bola naopak samostatnosť škôl, ktoré si môžu vytvoriť vlastné opatrenia.

Školy sa tak zaradili medzi väčšinu maďarských inštitúcií a podnikov, kde sa neaplikujú žiadne opatrenia. Napríklad do obchodov alebo reštaurácií môžu ľudia vstupovať úplne bez obmedzenia a nemusia mať ani rúško. Maďarská vláda podporuje dobrovoľné očkovanie. „Chceme zabezpečiť čo najľahšie dochádzku, pretože je to najlepšie ako pre deti, tak pre ich pracujúcich rodičov. Naďalej odporúčame očkovanie, aby sme ochránili študentov i učiteľov,“ uviedol Kásler podľa webu Portfolio.hu.

V kategórii 12 až 18 rokov je v súčasnej dobe zaočkovaných asi 14 percent detí. Sám Kásler pritom hovorí o istote štvrtej vlny. Zároveň ale upokojuje, že ako zdravotníctvo, tak školy sa na ňu pripravujú.

Za utorok zaznamenalo Maďarsko 194 nových pozitivít. Počet chorých s ťažkým priebehom, ani obetí ochorenia COVID-19 nestúpa.

Počas celej pandémie zaznamenalo Maďarsko 812 531 prípadov, s covidom zomrelo 30 059 ľudí. Plne očkovaných Maďarov je 5,5 milióna z 9,7 mil. obyvateľov.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Kriminálníci kážou o morálce a bojují proti Putinovi: Pavel Novotný z ODS do klepet? ..... Pavel Novotný, pošahaný člen ODS, konečně odsouzen. Bylo na čase a paní soudkyně zdůvodnila excelentně. Není to náhoda a ojedinělý výkřik, dalo by se parafrázovat. Půl roku vězení s dvouletou podmínkou. A co Šafr a jeho FORUM 24?

Nastal čas a asi i justice pochopila, že trestat pouze jednu stranu (Údajně dle Koudelky BIS extremistickou, protože chce vystoupit z EU) nelze, i když se zaštiťují Evropskými hodnotami, bojem za svobodu, Bruselem a USA a vystrkují pěstičky na Rusko. Ta ubohost je nekonečná!

Soudkyně v závěru také podotkla, že peněžité tresty neměly pro politika výchovný efekt, takže musela přikročit k tvrdšímu trestu. I tak je však nižší než spodní hranice při podobných činech, která činí dva roky. „Obžalovaný má v rejstříku trestu pět záznamů, v opisu přestupků má tři záznamy, poslední dva z roku 2021. Jeho jednání je natolik společensky škodlivé, že v daném případě nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu než trestního zákoníku,“ upřesnila soudkyně.     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Naděje jsou zatím liché ..... Čeká nás už druhý podzim, který nelze očekávat s přílišným optimismem. Ekonomická situace České republiky není dobrá, jsme druhou nejrychleji se zadlužující zemí Evropy. Státní pokladna je natolik prázdná, že jsou částečně zadržovány podpory v nezaměstnanosti, což se týká těch, kteří se na pracovních úřadech zaregistrovali po 1.7.2021. Také finanční úřady jsou ,,nekompromisní“, jejich úředníci využívají toho, že byla důkazní povinnost překlopena na podnikatelské subjekty. A poté už se nemůžeme divit tomu, když předložíte při kontrole jakýkoliv důkaz a dotyční úředníček pokývá hlavou s tím, že ho to nezajímá. A tak se doměřuje, zadržuje a soudí. Zrušit fungující firmu není nic neobvyklého. A obrat ji o vše a po letech třeba to i vrátit, ovšem už neexistujícímu subjektu, to je vcelku solidní úvěrování státu.

  Ekonomika však není zdaleka to nejpodstatnější, co nás trápí, přestože stav veřejných i soukromých financí není nijak zvláště dobrý. Blížící se volby totiž zdaleka nejsou příslibem pro vymanění se ze závislosti na EU. Většina stran je výrazně proevropská a liberálně zaměřená. Marast způsobený jak Bruselem, tak i podřizováním se našich elit diktatuře Evropské komise a Evropského parlamentu narůstá do vesmírných rozměrů a cesta z něj je nereálná. Bez fungující a plnohodnotné pravice schopné se postavit proevropským levici a středu nemůžeme očekávat solidní konkurenci liberálů. Takže nás čeká další nesmyslná propagace vrcholu idiocie, kterým jsou neustálé tlaky na snížení dopadů vzniku uhlíkové stopy, o které si někteří imbecilové myslí, že ji dělá pouze evropský člověk. Všichni trochu přemýšliví lidé neovlivnění pokřivenou ideologií vědí, že tento nesmysl je pouhým nástrojem k získání totální nadvlády nad našimi životy. Tady nejde ve skutečnosti o žádnou ekologii, záchranu planety, pouze o peníze a moc.

  Dalším nástrojem diktátorů je covid. Ta bezbřehá souhra mezi vládami, farmaceutickými giganty, ozbrojenými složkami a lékaři je prostě vcelku logicky naplňováním obludného plánu provázené nepředstavitelnou korupcí. Vše souvisí se vším, takže pospojujeme li si to, vychází na konci velký průšvih. Proti covidové mafii, která de facto spustila biologickou občanskou globální válku, stojí pouze určitá část semknuté veřejnosti, odborníků a více či méně hlučných jednotlivců. Podíváme li se do Francie či Austrálie, kde probíhají největší demonstrace proti vakcinaci a omezením, tak je evidentní, že vlády vytyčí koridory, ve kterých nechává dav vyřvat, a když je překročí, je tento dobit ozbrojenými složkami věrnými politické reprezentaci. Ta si nadále pokračuje ve vydávání příkazů a restrikcí, kterým se postupně většina do kouta zatlačených odpůrců podřizuje. A to i včetně dětí a mladistvých, které jejich rodiče nedokázali ochránit. Dokud se očkovaní a neočkovaní nespojí, přičemž důvodem k tomu mohou být následky způsobené podstoupením experimentu či poškození zdraví především dětí, pak se v nejbližší době ani v této věci nic nezmění. Kolik dávek bude dost na to, aby všichni pochopili, jak hloupými při svém podvolení se diktátu moci byli?

  Neočekávejme příchod Mesiáše, který by dokázal spasit svět. Ani Donald Trump tlak neustál a byl odsunut. Svět je příliš zkažený a bortí se sám do sebe. Jedna osobnost ho nezachrání, dvě jsou také málo a o moc více jich nemáme. I sebesilnější člověk ochotný postavit se temným silám potřebuje výraznou oporu. Vy ji snad někde vidíte? V této rozhárané společnosti bez morálních kvalit a zábran je těžké najít něco, co lidi stmelí natolik, aby se vzepřeli. Elity a jejich poskoci se nám smějí do očí. 3 -4 miliony demonstrujících o víkendu ve Francii? No a co, ať si řvou, když je to baví. Rakouští lékaři a odborníci, kteří veřejně odsuzují kroky vlády, také nikoho, tedy především média, vůbec nezajímají. Čeští pedagogové postavivší se proti vládním nařízením? Budou vyhozeni z práce. Ještě někdo další? Chcete jíst, sportovat, pracovat, bavit se, cestovat? Pak jistě víte, že to má být jen pro poslušné. Tedy pro všechny z vás, kteří už podlehli.

  No a my ostatní? Očekáváme, co bude. Nebude to nic dobrého. Na to už je zainvestováno mnoho peněz. Na řadu přijdou nepokoje. Jsme uprostřed biologické války. Řada lidí ji nepřežije, to už je jasné. První oběti už mají po smutečním obřadu. Přijdou další, a další. Všimněte si, jak často je zmiňován rok 2025. Čím bude tak přelomový? To se teprve dozvíme. Můžeme mít naději, doufat, věřit, ale bez aktivního tlaku na politiky, bez strachu šířeného mezi ně, bez ukázky síly se nic nezmění. Nikdy. Už tedy chápete, co je třeba? Dokud se politici nebudou bát sami o sebe, nic se nezmění.     (Čtěte na stránkách iNadhled)


TLAK VYVOLÁVÁ PROTITLAK – CELOSVĚTOVÝ ODPOR VZRŮSTÁ, JENŽE SE ASI O ROK ZPOZDIL ..... Trvalá karanténa plánována pro Británii ... Informátorka a badatelka Deborah Tavares získala e-mail, který buď někdo vypustil do světa schválně, aby nás varoval, anebo došlo k omylu. Také to celé může být dokonalý podvod, i když dotazem věrohodných a znalých osob ve Washingtonu D.C., se už o něčem takovém jedná.

Tento e-mail uvědomuje několik britských lékařů, že Anglie uvalí na své lidi trvalou karanténu, která měla začít 15. července 2021. Že nezačala, může potvrzovat nepravdivost tohoto e-mailu, ale také mohlo dojít ke změně plánu. U plánů tohoto druhu je to časté, že jakmile se důležité informace dostanou ven, je od celé akce upuštěno. Globalisté nám vždy dají vědět co plánují. Když se proti tomu vyjádříme záporně, nic se nestane. Jenže zjistit kdy, kde a jak nám dají vědět, to není vždycky snadné.

Podle textu tohoto emailu měla být karanténa zavedena na bázi nové varianty koronavirové chřipky, zvané Indická a Nepálská varianta, která ale není nic jiného, než jinak pojmenovaná senná rýma. Je očekáváno, že vystrašená veřejnost se novým příkazům ráda podřídí, jako se to stalo už předtím.

Má to být v souladu s Kalergiho/Schwabovým plánem, což je: nedostatek vody (2022-23), nedostatek potravin (2023-24), globální finance a hromadná inflace (2024-25), což vyústí v konečnou fázi globálního Kalergiho plánu, podporovaného OSN, WHO, WEF a ostatními, k čemuž dojde v r. 2025. (Richard von Coudenhove-Kalergi byl ten, kdo navrhl spojenou Evropu se vším všudy, o čemž jsme ale nebyli uvědoměni).

Jestli je tento e-mail pravdivý sice není jisté, ale uváděná data se zdají pravděpodobná. WHO (Světová organizace pro zdraví) plánuje ukončit současnou plándemii 31. března 2025, což vystavili na jejich internetové stránce již na začátku r. 2020. Podle zasvěcenců čítají s tím, že v té době bude veškeré drobné podnikání naprosto zničeno, průmysl a výroba rovněž zničeny, veškeré státy budou zbankrotovány, většina lidstva bude mrtvá a ti, co zbydou budou zdemoralizováni, bez financí, bez možností a ještě ke všemu hladem. To je ten skutečný plán na spojenou Evropu a svět spojený v jeden celek, neboli NWO.

Ale zpátky ke zmíněnému e-mailu, kde je psáno, že všecky internetové zprávy musí být přísně censurovány, aby se opačné názory nedostaly na veřejnost. Ti, kteří budou otevřeně protestovat, půjdou do vězení, z důvodů rozšiřování nenávisti a násilností. Staří lidé a děti, které jejich rodiny odmítnou nechat „očkovat,“ budou násilím odstraněni z jejich domovů, bez ohledu na soukromá práva majitele. Britská armáda má být vypuštěna do ulic, aby dohlížela na dodržování všech příkazů.

Farmaceutické firmy jsou zajedno s tímto plánem a jsou ochotny naprosto zastavit výrobu léků proti běžnému nachlazení, chřipce a senné rýmě. To proto, aby se víc a víc lidí muselo uchýlit pouze k tak zvaným „vakcínám.“ Žádná lékárna nebude mít dovoleno tyto běžné a všeobecné prostředky prodávat.

Stran právní ochrany všech zúčastněných osob, to je zajímavé, neboť pisatel e-mailu si je jistý, že britský Premiér a všichni Ministři jsou na jejich straně. A kdyby Premiér zkoušel selhat, „on dobře ví, že máme na něho páky a proto je povinen nám pomáhat.“ To znamená, mají na něho inkriminující informace, takže skáče, jak tito lidé pískají. „A kdyby přece jen došlo k soudnímu stíhání, pak řekneme, že jsme to všecko podnikali s dobrým úmyslem, pomoci lidem a ochránit je před nemocemi.“ Tento dokument je možno najít ZDE.

Zmíněný e-mail podepsal Neil M. Ferguson. Pokud si pamatujete, tak začátek celosvětové plándemie Covidu-19 začal vypracováním chybného počítačového modelu, který vytvořil právě profesor Neil M. Ferguson! Na bázi jeho výtvoru byl zavřen celý svět do nucené karantény, nasazeny roušky a zavedeno povinné distancování. Takže ten chybný počítačový model, který předvídal miliony a miliony mrtvých na chřipku Covid nemusel být vůbec žádná chyba, záměr!     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


MERKELOVÁ: (KONEČNĚ) KONEC ..... Kam dovedla německý stát Merkelová? V Preussische Allgemeine o současném Německu berlínský publicista Reinard Mohr. Mohr nedávno publikoval knihu „Stav národa“, popisuje Německo v poloze mezi moralistním velkým máváním (na imigranty) a dusivým sebeobelháváním. Ve všech možným talkshow se permanentně mluví o všem kromě opravdových problémů. Mohr se v knize zabývá politickým středem, který byl fundamentem Spolkové republiky a dnes se stal sotva postřehnutelným. Německo ztratilo schopnost nazírat realisticky na vlastní zemi, mnozí Němci propadli extrémům. Místo včerejší ideje o dobytí světa, dnes nastoupilo mávání na imigranty a morální lekce ostatním zemím.

Dalším německým extrémem je sebeobelhávání. Před pár dny zelení na svém sjezdu požadovali, aby se samotné slovo „Německo“ vyškrtlo z volebních programů do Bundestagu. Je otázkou, kde se dnes ocitl politický střed a rozum. Všechny partaje tvrdí, že se nachází v politickém středu, ten se dnes stal něčím bezobsažným a beztvarým. Pokud se zelení považují za politický střed, pak střed už nemá smysl. Tradiční středová strana CDU se v období vládnutí Merkelové ztotožnila se zelenými tématy od energetické politiky a klimatu až po gender Gaga, výrazně se posunula nalevo. Dnes chybí kontura občanskoliberálního středu, který převažoval v minulosti.

Merkelová byla spíš symptomem než motorem samotné politiky. Obratem jejího vládnutí byla dluhová krize 2008/09, nukleární katastrofa Fukushimy a uprchlická krize 2015. Merklová nebyla hnacím motorem, taktizovala a vyčkávala až do okamžiku, kdy bylo jasné, kam vítr vane. A nakonec ona samotná krize ještě prohloubila. Jaké jsou dnes možnosti občanského liberalismu a konzervativismu: do jaké míry přitakat době, ale též se stavět proti a oponovat duchu doby, když je to nezbytné. Pokusit se formovat Zeitgeist, místo toho než se za ním honit, jak praktikovala Merkelová. Politickému středu dnes není jasné, kde obsahově vůbec stojí. Např. migrace. Dlouhé roky je evropským zemím jasné jaké má vedlejší účinky – islamizace a islámské paralelní struktury, klanová kriminalita, násilí vůči ženám a teroristický potenciál – v Německu z důvodů falešných ohledů nebo ze strachu „falešní“ by mohli profitovat, neexistuje žádná debata o imigraci i když dlouhodobé statistiky přesvědčivě dokazují, že se v drtivé většině nejedná o žádné válečné oběti nebo oběti přírodních katastrof. Dánská sociálnědemokratická předsedkyně vlády Mette Frederiksen to říká zcela jednoznačně, možnosti imigrace už jsou saturovány.

Německa se dnes zmocnil pocit nejistoty a dezorientace – je to důsledek toho, že středové strany nemohou nabídnou občanovi žádnou orientaci. Proto jsou populistické strany nalevo i napravo tak silné. Určitě to též souvisí s tím, že byl potlačen patriotismus nebo hrdost na vlastní zemi, na kulturu a způsob života. Pak už moc nezbývá, o co by se občan mohl opřít. Na druhé straně je absurdní, že tato země, která poskytuje útočiště  milionům imigrantů, skandalizuje vlastní občany, kteří podporují nějaký politický směr. Ve velkém pokračuje vytlačování minulé identity, Cancel Culture hrozí, že „staré bílé muže“ jako Kant a Hegel, kteří patřili k otcům osvícení a moderního myšlení, pošle na smetiště. Merkelová samotná už nemluví o Němcích, ale o občanech, kteří zde už delší doby žijí. Sebeobelhávání dostoupilo takového stupně, že samotný termín „integrace“ se stal podezřelým, údajně znamená vnucování německé kultury imigrantům. Němci mají přece právo očekávat, že imigranti se přizpůsobí místní  demokratické realitě. S kolapsem komunismu před 30 lety nezmizely sny o manipulování s lidmi, dnes manipulace termínů a jazyka má lidi dovést do nového světa. Dnes najít slova, která by nebyla považována za urážlivá, je velmi obtížné. I slovo „normální“ je podezřelé, diskredituje lidi, kteří nějakým způsobem nejsou normální. Musí se hledat slova, která nikoho nediskriminují – ale nakonec tato slova nic neříkají. Dnes se realita nepopisuje, ani neanalyzuje, ale jazykovou manipulací se navozuje stav viditelného dobra. Ovšem nikdo nemá právo rozhodovat o tom, co je dobré.

Situace se pomalu musí změnit, existuje dost lidí, kteří odmítají tento pohled na realitu a kteří mají na vlastní zemi pozitivní náhled. V neposlední řadě to má důvod v tom, že tvrdě pracují k prospěchu země i vlastnímu blahobytu. Tito lidé nemají pochopení pro očerňování vlastní země. Dějiny ukazují, že realismus je vždycky možný, odtud vyplývá jistý optimismus. Znamená to střízlivě uvažovat o hlavních otázkách, jako je klima, migrace a sociální spravedlnost. Komu pomůže snížení CO2 a nainstalování větrných elektráren v Německu, místo aby se přemýšlelo, jak ušetřit energii v Indii a v Číně? Nebo imigrace z islámských zemí – nevedla k žádné pestřejší společnosti, ale k paralelním společnostem, které jsou tvrdě monokulturní a nasměrované na izolaci od německé společnosti. To je velká vina Angely Merkelové, důsledky její politiky narušily soudržnost země. Pokud se na konci jejího panování neotevře skutečná politická debata, pak se politický střed definitivně rozpadne.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Prodeje aut v „elektristánu” už nerostou ani oproti roku 2020, je nejhůř od 60. let ..... Když se prodeje aut loni ostře meziročně propadly kvůli uzavírkám továren a showroomů, mysleli jsme si, že je tak špatně, že už nemůže být hůř. Tlak na rozmach elektromobility ale zjevně zvládne pokořit i koronavirus.

Co byste udělali, kdybyste po letech tlaku na rozmach elektromobility navzdory představám velké části zákazníků zjistili, že prodeje nových vozů neustále klesají a z ekonomické výspy Evropy se stává místo v tomto směru zaostalejší než bývalé státy socialistického bloku? My bychom se chytili za nos a původní záměr přehodnotili, neboť vede ke stárnutí automobilového parku a stále vyššímu dovozu ojetin, což nepomáhá ani bezpečnosti, ani ekologii, o ekonomických aspektech nemluvě. V Nizozemsku to ale vidí jinak.

V zemi vysokých lidí, nadšených cyklistů a krocaních farem (ať se jednou oprostíme od tulipánů, mlýnů a coffee shopů) se ale rozhodli na to všechno dívat a čekat, kam až to zajde. Kde mají Nizozemci limit? Netušíme, zatím ale prokazují opravdu velkou odolnost před panikou, neboť tamní prodeje nových aut jsou stále nižší, nižší a nižší.

Před sebou máme čerstvá čísla od tamních asociací Bovag, RAI a RDC a jsou tristnější, než by snad kohokoli napadlo. Podle nich bylo v Nizozemsku za srpen prodáno 26 294 aut, což je o 16,8 procenta aut méně než loni. A co je podstatné, tento pokles stačil na to, aby pouhých 211 460 vozů prodaných do srpna znamenalo i celkový meziroční pokles o 3,4 %.

To je neskutečná mizérie, uvážíme-li, jak vypadal loňský rok. Přes všechny těžkosti i nedostatek komponentů všeho druhu nemá většina trhů problém meziročně růst i o desítky procent, neboť loňský rok byl pro mnohé pomyslným dnem, od kterého se lze jen odrazit. Ne tak pro Nizozemsko, to padá dál a pád je to bez přehánění brutální.

Považte, že jde o zemi, kde se po léta prodávalo kolem 500 tisíc aut za rok, leckdy i přes 600 tisíc ročně. To z ní dělalo jeden z absolutně a ještě více relativně největších trhů Evropy. Po zavedení tlaku na rozmach elektromobility, který v prvé řadě zdražuje pořízení i provoz ostatních aut, jde Nizozemsko dolů a loňských 358 330 prodaných vozů bylo nejhorším výsledkem od roku 1968. V tuto chvíli je oranžové království ještě hlouběji v historii – hůře nebylo od začátku 60. let minulého století, konstatují autoři statistiky.

Pozoruhodný je též pohled na nejprodávanější modely, kterým elektromobily stejně dlouhodobě stejně nevládnou, jen čas od času nějaká novinka poskočí ve statistikách vysoko. V srpnu se to stalo jen částečně – zvítězila Kia Niro (1 177 aut) následovaná Toyotou Yaris (668), VW Polo (645) a Kiou Picanto (537), tedy vesměs malá, nanejvýš hybridní auta, která zůstávají použitelná a přes uvalenou daňovou zátěž nejsou tak drahá. Pátá Škoda Enyaq (487) je jediný ryzí elektromobil, i jeho pozice ale po počátečním boomu rychle slábne. To vše za situace, kdy prodeje zejména dovezených ojetin lámou historické rekordy.

Jsme skutečně zvědavi, kam až situace bude muset zajít, aby Nizozemci začali něco dělat. Klesat zatím stále je kam.     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


Údajné „bezpečné vakcíny“ po havárii otrávily zemi i vzduch, ale vám to píchají do těla ..... Musím nyní být ironický. Pro vaše zdraví prý chtějí udělat všechno? Je tomu skutečně tak, jak říkají? Proto vám vstřikují do těla naprosto děsivě nebezpečné látky, které musejí likvidovat při havárii týmy armádních odborníků pro biologickou válku? Dokonce byl uzavřen i vzdušný prostor. Rozšiřte mezi lidi. Každý, kdo jde na údajné očkování, by si prvně článek měl přečíst, „jak vysoce bezpečnou léčivou látku“ mu vstříknou do těla!! Dobrý den, je čas na probuzení….Ministerstvo obrany vyslalo tým HAZMAT, uzavřelo vzdušný prostor po havárii kamionu přepravujícího vakcíny Moderna – a tyto věci je „bezpečné“ aplikovat?

V Západní Virginii havaroval kamion převážející zásilku 1,3 milionu dávek „vakcíny“ proti koronaviru Wuhan společnosti Moderna (Covid-19), což si vyžádalo uzavření vzdušného prostoru v okolí místa incidentu a vyslání týmu HAZMAT.

Případ, k němuž došlo poblíž vodního toku u silnice I-79, údajně převzalo ministerstvo obrany (DoD). Pokusem o získání vakcín bylo původně pověřeno Centrum pro připravenost na hrozby, které však nyní, když se do případu zapojilo ministerstvo obrany, již nesmí hovořit s tiskem.

Místo toho jsou média odkazována na tiskového tajemníka Národní reakce na COVID na americkém ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), které tvrdí, že 1,3 milionu dávek bylo na cestě do Ghany.

Je s podivem, že toto přerušení přepravy 1,3 milionu dávek „bezpečné a účinné“ vakcíny zastavilo téměř veškerou činnost v okolí místa havárie. Bylo to, jako by do okolního prostředí pravděpodobně uniklo něco mimořádně nebezpečného, a bylo proto třeba nasadit každou volnou ruku.

Úklidové čety HAZMAT údajně strávily 21 hodin v oblasti poblíž Morgantownu, aby vakcíny získaly zpět a odstranily veškeré škody, které vznikly. Po celou dobu byla také uzavřena severní strana dálnice pro veškerou průjezdnou dopravu.

„Tahač s návěsem, který převážel vakcíny Moderna COVID-19 určené k odeslání jako pomoc do zahraničí, (zde bych napsal spíše „pomoc do zahraničí“ pozn překladatele) ztratil na mezistátní silnici kontrolu, narazil do betonové bariéry, sjel přes násep přibližně 30 metrů a převrátil se na bok,“ uvedl v prohlášení úřad šerifa okresu Monongalia, kde k nehodě došlo.

„Řidič zůstal uvězněn uvnitř vozidla a musel být vyproštěn. Byl převezen a s lehkými zraněními ošetřen v nemocnici Ruby Memorial Hospital.“

Co skutečně obsahují lahvičky Moderna covid, že si vyžádaly tak extrémní úroveň profesionálního úklidu?

Pokud jde o tým HAZMAT, oficiální tvrzení zní, že toto extrémní opatření bylo nutné k vyčištění veškerého „oleje a nemrznoucí směsi“, které z kamionu unikly – po dobu 21 hodin. (pozn. překladatele: Tak se směji, až se za pupek popadám, aby mi nevylezly střeva ven.)

To samozřejmě není pravda, což vyvolává otázku: Co je pravda? Jak úřad šerifa okresu Monongalia, tak tým Monongalia HAZMAT a guvernér Jim Justice na otázky odmítli odpovědět, což je velmi podezřelé.

Když byli dotázáni, zda z havarovaného kamionu unikly nějaké vakcíny, tým Monongalia HAZMAT prozradil pouze to, že „v tuto chvíli nemůžeme zveřejnit žádné informace“.

„Takže se nemůžu ani na nic zeptat?“ zeptal se Timcast zástupce během telefonátu po incidentu.

„V tuto chvíli se na to neptají,“ odpověděl údajně zástupce.

Ačkoli nikdo nechtěl odpovědět na žádnou otázku, Timcast získal od státu částečné přiznání, že „proto jsme reagovali“, s odkazem na to, zda nehoda představuje či nepředstavuje ohrožení veřejného zdraví.

Všichni zúčastnění odkazují všechny otázky na guvernéra Justice, který zatím rozsah škod neuvedl. Víme jen, že reakce na nehodu vypadala, „jako by byla zřízena malá vesnice“, doplněná „mobilními laboratořemi, vyskakovacími stany, světly, satelitními telefonními anténami, velitelským centrem okresu Fayette a velitelským centrem okresu Monongalia“, jak uvedla Brenda Landis-Haasová z Morgantownu.

Svědek na místě incidentu uvedl, že viděl „nejrůznější úklidové čety, o kterých jsem nikdy neslyšel“. To by naznačovalo, že lahvičky s „vakcínou“ společnosti Moderna obsahují extrémně nebezpečné chemické látky, které nikdy nebyly určeny k uvolnění do životního prostředí.

Jak jsme nedávno informovali, Japonsko zastavilo podávání několika milionů injekčních lahviček s kovidem společnosti Moderna poté, co bylo zjištěno, že obsahují záhadné „kontaminanty“ a „černé látky“.

Více nejnovějších zpráv o čínských virových injekcích naleznete na stránkách ChemicalViolence.com.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


3.9. 2021      Mám nápad, za který budu vyžadovat Nobelovu cenu za meducínu za rok 2022 .....

Během jedné, předem určené noci, budou všechna záchodová prkénka vybavena automatickou injekcí, kterou při usednutí bude do sedací části defekujícího vpravena potřebná dávka smrtonosného roztoku firmy Pfizer. Během jediného dne tak získáme 100 % proočkovanost a každým dalším dnem se proočkovanost bude znásobovat. A budeme tak dlouho chodit na záchod, dokud nedosáhneme kýženého cíle a číslo K poklesne pod hodnotu minus nekonečno. Velký Bratr Gates s láskou sleduje vaše počínání ...

Pokud nebude proces pokračovat potřebnou rychlostí, bude pomocí chemtrails do ovzduší rozprášeno projímadlo a potom lze očekávat aplikaci 10 - 20 dávek denně ...


Co unaví i nosorožce ..... Jsem unavenej. Pandemické stanné právo už trvá v různých podobách rok a půl, půlka národa napíchaná, většina té druhé přirozeně promořená, nakažený jdou spočítat na prstech a většina z nich si toho ani nevšimne. Ovšem konec přesto v nedohlednu.

A právě z toho jsem unavenej. Z toho zjevnýho nekonečna. Jaký čísla jsou teda ty správný? Kdy nám vrchnost dovolí sundat náhubky a zruší i zbytek té imbecilní buzerace? Kdy se život vrátí do normálu? Řecká abeceda má 24 písmen a po roce a půl mutací jsme u čtvrtýho. A s každou další mutací se buzerace jaksi automaticky prodlouží. Musíme být prý opatrní. Nemám nic proti opatrnosti, ale tohle není opatrnost, tohle je už delší dobu čistá demence.

Jakousi nadějí bylo dlouho očkování. I podle síly masáží užitých státem a médii k jeho propagaci. Uděláme tečku. „Prima,“ říkali jsme si doma, „chtějí udělat tečku. Tak hlavně rychle.“ Bylo nadějí i pro nás, co se z nějakých důvodů očkovat nechceme. Že zblbnou dostatek lidí aby dělali korporacím zdarma pokusné králíky, což spolu s přirozenou promořeností dá dohromady kouzelný číslo, který způsobí, že se proroci apokalypsy uklidní, přestanou buzerovat a dají pokoj.

Jenže nedali. Buzerace trvá, její konec stále v nedohlednu a místo pokoje začínají tlačit třetí dávku. O konci nošení roušek a dalších ptákovin hrobové ticho. A i když je třeba někdy milostivě povolí sundat, třeba za podmínky, že incidence bude půl roku trvale na hodnotě 0,01 nakaženého na sto tisíc, je už teď stoprocentně jisté, že jakmile v budoucnosti někdo v tramvaji do Nuslí kejchne, zase nám je všem okamžitě na neurčito nasadí.

A začnou opět vyšilovat. A i když už nakrásně třeba nezavřou putyky, školky ani šroubárny, začne to všechno znova. Light verze. Testování, dodržování pěti nebo kolika er a cpaní grafů, čísel, vakcín, mrazáků s mrtvolama a hluboce lidských příběhů. A očkování. U toho bych se rád zastavil.

Nemám s ním žádný problém, nejsem jeho odpůrcem a rád připouštím, že očkování obecně má jistě svojí hodnotu. A za jiných okolností, mám na mysli především fakt, že nám momentálně vládnou globální smrdutí opossumové za pomoci lokálních mediálních tuplovaných opossumů, bych si to možná i nechal píchnout. S čím problém mám je to, jakým způsobem do nás to očkování tlačí, dále s nezodpovězenými otázkami kolem vakcín a hlavně se způsobem s jakým se nakládá s těmi, co se očkovat nechtějí. S „odpírači.“

Přijde mi skutečně fascinující, že čeští novináři mají mimořádně citlivé receptory na sebemenší porušení „lidských práv“ všude možně, třeba v Rusku, Bělorusku či Afghánistánu, ale práva lidí u nich doma jsou jim šumák. Jde přitom i o jejich práva, taky tady žijou. Navalného v ťurmě jen ofoukne průvan a tady se čtrnáct dní v kuse řeší, kdo to okno otevřel, na čí rozkaz, jestli účelem bylo jeho usmrcení, jaká jeho nezadatelná práva to porušilo a jestli by se nemělo svolat mimořádné shromáždění OSN.     (Čtěte na stránkách Non serviam)


Důchodový účet se lepší, to je teda bomba ..... Bez nás byste tam nebyli a nebrali takové peníze. Vy jste naši zaměstnanci a čím dříve si to uvědomíte vy a lidé dole, tím dříve tohle šílenství skončí.

Důchodový systém skončil v prvním pololetí 2021 v deficitu 9 miliard. To je asi o 5 miliard lepší výsledek než v loňském roce.

Tuhle úžasnou větu pronesla v Primáckých zprávách Alena Schillerová, ministryně financí.

No vidíte lidi. A vy pořád naříkáte, že nebude na důchod a že ta další generace žádnou penzi nedostane a nejspíš z práce místo do důchodu půjdete rovnou do penálu. Taková hnusná pomluva. Vidíte jak se paní Alenka snaží a spoří až se z ní kouří. Měli bychom jí vystavit metál za statečnost při šetření státních peněz ve prospěch důchodců kteří jsou vlastně k ničemu.

Nic nedělají, jen se válejí u bedny a vyprodávají v obchodech zboží v akci. Ještě mají tu drzost se vyjadřovat na sociálních sítích úplně ke všemu. Vůbec je to banda nevděčná a tvrdohlavě si chce co nejdéle užívat života. No to jsou ale věci. Hlavně těch posledních 400 000 neočkovaných. Dokonce už i pan Ledecký je prosí ať konečně poslechnout a nechají se bodnout nebo aspoň opíchat, protože jsou to sobci co zapříčiní takovou pandemii, až  nám všem z toho bude přecházet zrak. Třeba konečně bude číslo větší než dvě stovky na sto tisíc a v nemocnici bude ležet aspoň tisícovka.

No tak to je bomba paní ministryně, ale já jsem ženská nedůvěřivá, do všeho šťourající a vaše věta se mi po chvilce přestává líbit. V době, kdy se zvedá úmrtnost nad normál a důchodci umírají daleko více než v dřívějších dobách je vaše větička hodně hloupá. To bych ještě zvládla. Hloupý člověk je prostě taky člověk. Daleko víc mě štve, že dělá blbce z nás, obyčejných lidí.

Jistěže se na důchodovém účtu začíná šetřit. Vyplácí se daleko méně penzí a tak se penízky ve státní kase vesele hromadí. Logickou úvahou z toho vychází, více úmrtí, více peněz. Paní ministryně, opravdu je na tom něco k chlubení? Já být vámi tak držím pusu a krok a raději ani nedýchám. Ne, vy to napíšete veřejně a máte pocit, že je na co být pyšná. Ne, není na co být pyšná.

Teď už zbývá jen jedno. Vydržet držet falešnou pandemii, píchat důchodcům vakcíny pořád dokola a čekat až skončí na hřbitově. Pak nám neustále poroste důchodový účet a jednou se dostaneme na sumu která tam byla po komunistech kterou demokrati vesele rozkradli. Je to tak jednoduché. Patřím k těm neočkovaným a nevidím jediný důvod proč bych to měla měnit. Pořád jsou lidé na které neplatí hrozby, prosby, úplatky, příkazy a zákazy. Uvědomte si laskavě vy tam nahoře, že vám nepatříme. To vy patříte nám. Bez nás byste tam nebyli a nebrali takové peníze. Vy jste naši zaměstnanci a čím dříve si to uvědomíte vy a lidé dole, tím dříve tohle šílenství skončí.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Prezident EU zatroubil k odchodu z NATO, na konferenci ve Slovinsku v reflexi na fiasko USA v Afghánistánu vyzval k ustanovení bezpečnostní autonomie Evropské unie nezávislé na NATO a USA! Pobaltské země a Ukrajina zahájily revize bezpečnostních doktrín, nevěří už na pomoc USA ani NATO v případě vojenského konfliktu s Ruskem! Američany stál 1 den v Afghánistánu skoro 300 milionů dolarů, za 20 let se utratily 2 biliony dolarů! Víme, kde skončily! Jak se Izrael rozhodne, tak v Afghánistánu bude! Nástupní platforma proti Íránu! ..... Následky amerického odchodu z Afghánistánu dosahují nedozírných následků a škod. První obětí je Severoatlantická aliance, která je v největší krizi od svého vzniku. Všechny 3 pobaltské země podle ruských médií zahájily dnes 1. září 2021 revize svých bezpečnostních doktrín a už nově nevěří na pomoc NATO a ani USA v případě vypuknutí války s Ruskou federací.

Američané jsou spatřováni jako nespolehliví partneři, protože zanechali v Afghánistánu až 1 milion svých spolupracovníků, kteří jsou nyní na útěku z Afghánistánu. A co je ještě horší, Američané prý nepochopitelně přenechali Talibanu zbraně, munici, letadla, vrtulníky, výstroj, nic z toho nebylo odvezeno nebo alespoň zničeno. Pokud čtete Aeronet, tak již víte [1], jaký to mělo účel. Pro nás to není žádné překvapení. Afghánistán má nyní pro USA a jmenovitě pro CIA úplně jinou hodnotu a účel. Afghánistán je země, která strategicky leží mezi dvěma zeměmi největších nepřátel USA.

Ano, území Afghánistánu leží mezi Íránem na jedné straně a Čínou na straně druhé. Američané nemohou a nechtějí otevřeně bojovat proti těmto dvěma zemím, i když v případě Íránu se Izrael maximálně snaží, aby Američany pro zahájení války proti Íránu přesvědčil, ale není k tomu příliš velká ochota v Pentagonu. Írán má podobnou geografii jako Afghánistán, je to hornatá země.

A případná válka s Íránem by se proměnila na jatka takových rozměrů, že Vietnam při zpětném pohledu by byl posuzován jako čajový dýchánek. Existuje však cesta, jak vést válku proti Íránu a Číně skrytě, prostřednictvím sabotáží a terorismu. Jenže k provozování takového boje potřebuje Izrael a “jeho” americká administrativa zemi, ze které by takové teroristické operace a sabotáže šlo provádět a logisticky zabezpečovat, a to bez obav z toho, že americká vláda či armáda bude obviněna z terorismu.

Pohled na Afghánistán ležící mezi dvěma největšími nepřáteli USA (a Izraele) je konceptuální nápověda pro tupé

A proto přišlo jediné myslitelné řešení. Strategické území Afghánistánu mezi dvěma největšími nepřáteli USA se promění jako mávnutím kouzelného nosatého proutku po 20 letech rekonstrukcí opět na teroristický stát a opět s tím samým Talibanem u moci jako před 20 lety. Tentokrát je to ale jiný Taliban. Je vyzbrojen nejmodernější americkou vojenskou i zpravodajskou technikou, kterou Talibanu jako prý omylem zanechala evakuující se americká armáda, která se evakuovala celých 14 měsíců a nikoliv posledních 14 dnů. Jak už jsme na Aeronetu přinesli informace a analýzy, před několika dny měl v Kábulu šéf CIA William Burns osobní tajnou schůzku s šéfem Talibanu, Abdulem Gháním Baradarem [2].

Na tuto schůzku přiletěl z Jeruzaléma, kde jednal nejen s novým premiérem Naftali Bennettem, ale i s představiteli Mossadu. Izrael chce za každou cenu zahájit válku v Íránu, ale podle všeho nepůjde o otevřený konflikt. K sabotážím proti Íránu budou používány základny v dnes již nedemokratickém a Talibanem uchváceném Afghánistánu. Když něco bouchne nebo vyletí do povětří v Íránu od této chvíle, bude to práce sabotérů a teroristů z Afghánistánu. A to samé platí o Číně, i když podle všech informací teď jde Izraeli a tím pádem i CIA pouze a jedině o Írán, Čína zatím není v hledáčku spuštění teroristických útoků.

Otevřená válka proti Íránu není na pořadu dne, a proto se úloha Afghánistánu musela narychlo změnit

Taliban nebude muset hnout ani prstem. Jediné, co musel CIA slíbit, byly neomezené a volné operace CIA a Mossadu na území Afghánistánu, včetně výcvikových základen. Výměnou za to dostal Taliban od Američanů a amerických daňových poplatníků úplně všechnu americkou výzbroj a výstroj, o které se nesní dokonce ani armádám členských zemí NATO.

Taliban je dnes lépe vyzbrojen než německý Bundeswehr, nemluvě o české ručníkové armádě. Oficiálně zůstane Taliban fundamentalistickým a teroristickým hnutím v očích západních zemí, i když jen v očích a nikoliv na papíře, protože podle smlouvy [3] z katarského Dauhá z loňského února mezi USA zastupujícími NATO a Talibanem již není islámská organizace na seznamu teroristických zemí ani USA, ani členských zemí NATO. Afghánistán je odteď arabským emirátem a na jeho území podle pákistánského tisku již prý operuje ISIS a rovněž Al-Kajda.

Mike Pompeo a šéf Talibanu Abdul Ghání Baradar v katarském Dauhá vloni v únoru

Obojí to jsou přitom organizace založené americkou CIA. Doufám, že už vám to v této chvíli všechno dochází, proč muselo NATO z Afghánistánu odejít. Ano, Afghánistán bude použit jako území k vysoce nebezpečným teroristickým a sabotážním hrám proti Íránu. A to by samozřejmě demokratická, i když značně zkorumpovaná původní afghánská vláda, nikdy nedovolila.

Proto musela vláda padnout, afghánská armáda byla rozebrána, prezident uprchl a moci se ujal Taliban, jehož vůdce se doslova jen pár dní po uchopení moci setkává v Kábulu na tajné schůzce s šéfem CIA. Vůdce Talibanu se nesetká s duchovními, ani s velkými imámy, nezve na návštěvu velké představitele islámu, ne ne. Místo toho má šéf Talibanu hned svoji první schůzku s šéfem CIA. Komu tohle nedochází, tak ho lituji, protože taková konceptuální tupost musí člověka opravdu přivádět v životě do velkých problémů ohledně naivnosti.

Američany stálo angažmá v Afghánistánu 2 biliony amerických dolarů za 20 let. Peníze skončily v kapsách nedohledatelných akcionářů amerických a izraelských zbrojařských firem.      (Čtěte na stránkách AENews)


Kniha Zjavení: Plán na genocídu ľudstva prezentovaný ako proroctvo .....  Vlády sa stávajú čoraz autoritárskejšími. Uvrhli nás na 18 mesiacov do lockdownov a teraz prenasledujú občanov, ktorí sa odmietajú zaočkovať nebezpečnými vakcínami.

Mnohí kresťania si myslia, že ide o „Boží plán“ a nechávajú to diať sa, lebo sa im to javí ako „koniec časov“, ako je opísaný v Knihe Zjavenia. Toto však nie je Boží plán, skôr kabalistická psychologická operácia na oklamanie ľudí, aby prijali svoju genocídu, považujúc ju za biblické proroctvo.

Kresťania! Ste klamaní tým najväčším podvodníkom vo vesmíre, samotným Satanom!

Fašizmus (satanizmus) je rakovina, ktorá nás všetkých pohltí. Ak nebudeme vzdorovať a nepostavíme sa za vzdorujúcich, nič ho nezastaví.

Ako zastaviť toto šialenstvo ... Hromadné neuposlúchnutie úplne stačí na zastavenie covidového fašizmu.

Ak dostatočné množstvo ľudí odmietne vakcínu, covidové testy, pasy, rúška, lockdowny a segregáciu, potom vláda nemôže nič robiť.

Hoci mnohí chápu Knihu Zjavenia ako proroctvo od Boha, v skutočnosti je návodom (dopredu zverejneným plánom) na luciferský Nový svetový poriadok.

Tak Helena Petrovna Blavacká, zakladateľka Teozofickej spoločnosti, ako aj Albert Pike, autor knihy Morálka a dogma, potvrdzujú, že Zjavenie je kabalistické.

Na rozdiel od väčšiny Biblie pozostáva Zjavenie hlavne z abstraktného symbolizmu a numerológie, ktoré oba sú zložkami okultizmu, teda kabaly. Prečo inak by sa globalisti riadili plánom, ktorý sa tak desivo podobá Zjaveniu?

144 000 Vyvolených ... V Evanjeliu podľa Jána 10:16 Ježiš hovorí: „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“

7. kapitola knihy Zjavenie Jána Ježišovým slovám protirečí a hovorí, že „vyvolení“ sú len Izraeliti, po 12 000 z každého z 12 označených kmeňov. Nie ste Žid? Potom máte podľa Zjavenia smolu. Postavte sa do radu na… znak šelmy.

Zjavenie v kapitole 13 uvádza ako číslo šelmy 666. Hoci je napísané v gréčtine, starí Hebreji používali na písanie číslic písmená. „Vaw“, šieste písmeno hebrejskej abecedy,  je to isté čo W a má numerickú hodnotu 6. WWW = 666.

Zjavenie Jána 13:16-18: „Nútila tiež všetkých ľudí, veľkých aj malých, bohatých aj chudobných, slobodných aj otrokov, aby si dali znak na svoje pravé ruky alebo na čelá, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak šelmy alebo číslo jej mena.“

Znie to strašne podobne ako plány covidových fašistov na vakcinačný/covid pas, že?

Zamyslite sa tiež nad 15. veršom 13. kapitoly:

„Druhá šelma dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a spôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí by sa odmietli klaňať obrazu šelmy.“

Obraz so schopnosťou hovoriť – ako inak by ste opísali televíziu, počítač, smartfón, atď. niekomu pred 2000 rokmi?

Že sa WWW rovná číslu 666 nie je ťažké uhádnuť. Vlastne som o tom prvý raz počul pred vyše 20 rokmi. Nie je žiadna náhoda, že sa politický establišment rozhodol vnútiť obyvateľstvu s WWW/666 súvisiaci očkovací pas.     (Čtěte na stránkách Badatel)


Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-19 ..... Pokračování petice lékařů, v dubnu 2021 přijaté Petičním výborem parlamentu, a poté ignorované

Preambule: Tato výzva je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Je pokračováním petice, která byla přednesena petičnímu výboru parlamentu v dubnu 2021 a poté ignorována.

Jako lékaři, odborníci jiných specializací a občané cítíme povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší. Mnohem větší ohrožení celkového zdraví obyvatel však vidíme v následcích drastických vládních opatření než v samotné nemoci Covid-19. Po roce a půl je zřejmé, že země s liberálním přístupem (Švédsko) nedopadly hůře než země s restriktivním přístupem (ČR). V poslední době je odstrašujícím příkladem Austrálie, kde neuvěřitelné restrikce mohou vyústit ve společenskou a/nebo zdravotní krizi, pokud nedojde ke změně přístupu australské vlády.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k pokračování restriktivních opatření a důrazně žádáme vládu, aby ukončila pandemický stav a začala respektovat svá vlastní pravidla (tzv. rozvolňovací balíčky), podle nichž jsme již několik týdnů měli žít normálním životem bez omezení. Jako lékaři a odborníci jsme zděšeni především následujícími fakty:

1) Rezignovalo se na základy klinické medicíny. Místo anamnézy, klinického vyšetření a laboratorního nálezu je diagnostikována „nemoc“ na základě jediného výtěru z nosohltanu špatně nastaveným PCR testem. Tato „nemoc“ je zjišťována i u zcela zdravých lidí, kteří jsou neustále nesmyslně a draze plošně testováni, a to včetně dětí.

2) Všichni zdraví lidé jsou na základě presumpce viny považováni za infekční, dokud nedokážou tzv. bezinfekčnost – a to pomocí postupů, které žádnou bezinfekčnost prokázat nemohou. Potvrzení o bezinfekčnosti tak dostanou například očkovaní aniž by byla jejich bezinfekčnost prokázána.

3) Lživě se tvrdí, že imunita po očkování je lepší a delší než imunita po prodělání nemoci. Toto tvrzení popírá publikovaná data i samotné základy imunologie.

4) Jsme svědky porušování Hippokratovy přísahy – je vyvíjen tlak na nedodržování lékařského tajemství, restriktivní opatření jsou zneužívána proti zákonům lidskosti, lékařská etika dostává vážné trhliny a jsou porušována doporučení WHO i dalších autorit včetně verdiktů soudu.

5) Od počátku jsou návrhy na levnou léčbu odmítány bez bližšího zkoumání a čekání na všespásnou vakcínu se po dlouhé měsíce stalo modlou. Politici si zčásti přisvojili kompetence k diagnostice, léčbě a prevenci.

6) Po půl roce je zřejmé, že dobrovolnost vakcíny byla jen další lží. Je vyvíjen nátlak na očkování, i když je již zřejmé, že vakcína není účinná v zabránění přenosu nákazy.

7) Vakcíny jsou experimentální, nemají dosud ukončené třetí fáze klinických studií, za možné budoucí nežádoucí účinky farmaceutické firmy neručí. Očkování na nádražích a v obchodních centrech, bez sepsání anamnézy, bez pečlivého vyšetření a poučení očkovaného odporuje zásadám lékařské profesionality a etiky.   

8) Celá epidemie je prezentována jednostranně, není připouštěna svobodná diskuse, objevuje se cenzura, experti s oponentními názory jsou umlčováni, dehonestováni a označováni za dezinformátory, odmítače či popírače, čímž se slovník oficiální propagandy nápadně přiblížil slovníku totalitní strany z období před rokem 1989.

9) Lidé jsou již rok a půl strašeni neuvěřitelnou mediální masáží, na níž se bohužel podílejí i lékaři a porušují tím jednu z hlavních zásad medicíny – především neškodit. Primum non nocere.

10) Vláda není schopna odpovědět na základní otázku – kdy opatření skončí. Je zřejmé, že ani nulový počet pozitivních testů nepovede k ukončení restrikcí, protože „co kdyby“. Tento postup je natolik arogantní a hloupý, že vzbuzuje podezření, že jde o záměrný plán na okleštění lidských práv a svobod.

Víme, že stejný názor na současné dění v České republice má nejen obrovská skupina lidí, spojených pod standartou Žlutého špendlíku, nebo pod hlavičkou Zdravého fóra, ale ozývá se čím dál více vedoucích pracovníků různých úřadů, podniků, ředitelů škol, učitelů, vědců, zdravotníků. Tito lidé jsou nespokojení se současnou situací a chtějí konečně racionální debatu, a hlavně návrat do normálu. Naléhavě žádáme vládu: zastavte tuto absurdní hru a zrušte opatření podobně jako Velká Británie či Dánsko. Vraťte zpět kompetence lékařům a krajským hygienikům a postupujte stejně jako při epidemii jiné virózy. Protože sezónní respirační choroby s námi zůstanou a musíme se s nimi naučit žít.     (Čtěte na stránkách Jana Hnízdila)


Známy český lekár Lukáš Pollert: CHORÉHO ČLOVEKA S COVIDOM SOM NEVIDEL POL ROKA! ..... Covid mánia neopúšťa svet. Otázka znie – Prečo? Mnohí lekári aj vedci totiž poukazujú na to, že najhoršie už máme za sebou. Svedčia o tom aj nízke počty nakazených, hospitalizovaných a mŕtvych. Napriek tomu si mnohí idú svoje – je tu nový variant. A nový a nový a…

Prečo Covid neustupuje? Zásadná otázka, ktorá má vcelku logickú odpoveď – lebo si to farma firmy vôbec neželajú. Takú žatvu, ako majú teraz, nemali už desaťročia. A zrejme tak skoro mať nebudú. Tak pandémiu treba živiť čo najdlhšie. Lekár anesteziológ z pražskej nemocnice v Motole Lukáš Pollert však v statuse tvrdí niečo úplne iné. A pre vyznavačov Covidu to nie je nič príjemné.

Chceš byť zdravý? Zdravo sa stravuj, športuj, dostatočne spi, nepi alkohol, nefajči a kontroluj si váhu

„Chorého človeka s Covidom som nevidel pol roka, ale noviny stále chrlia nejaké čísla testov a príbehy mladých zdravých popieračov, ktorí zomreli na Covid,“ píše v úvode svojho statusu lekár a dodáva: „Obézni fajčiari však chodia do nemocníc denne a tí, ktorí ignorujú režim. Spoločnosti je to jedno. Mediálni lúzri. To sme my,“ priznáva sebakriticky. A diskutujúci pod jeho statusom mu dávajú za pravdu. „Zase trefne a k veci napísané. „Skutoční pacienti sú mediálne nuly.“ Nuly sme boli aj my, zdravotníci, v predkovidovom čase, keď sa nám plnila oddelenia na prasknutie. Napríklad jedna jediná punkcia hrudníka – to bolo ohrozenie chodu oddelenia, lebo sme nestíhali veci nutné, nieto ešte asistovať pri punkcii (ale všetko sme museli zvládnuť).

Bolo obdobie, keď ľudia museli čakať na lôžko. Nie, neposadili sme ich na chodbu, ako písala na jeseň tlač (pretože je to zaujímavejšie titulok), to je nedôstojné. Čakali pri stolčeku na izbe, keď to zvládli. Niektorí potrebovali pomoc hneď, nech posteľ bola, alebo nebola. Inak sa sťahovalo, aby sme organizačne nápor pacientov zvládli. Ale môžem povedať, že mne nula nevadí, je krásna. Prudko ale nesúhlasím s mediálnou taktikou, ktorá ľudí udržiava v strachu a dáva moc a priestor manipulátorom,“ skonštatovala v diskusii Helena Lukešová.

„Mne sa chce až zvracať z toho, ako novinári píšu tendenčné články na tému – odpierač zomrel na Covid a na smrteľnej posteli žobronil o vakcínu. Primárne nie som proti zaočkovaniu, som len pre slobodnú voľbu a pre vakcínu bezpečnú (t.j. nie klinickú štúdiu – kde za následky nikto nezodpovedá, len príjemca tej vakcíny),“ píše v diskusii Helenka Bárová Naimanová.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


“Nechte se očkovat během nakupování v Primarku”. Očkovací divadlo nekončí ...... Britská státní zdravotní organizace (National Health Service) zahájila očkování experimentálními vakcínami proti koronaviru v obchodech řetězce s levným oblečením Primark. Podle heslem “get vaxxed while you shop” (nechte se očkovat během nakupování) je možné si zdarma nechat vpálit vakcínu v kabince, které slouží ke zkoušení oděvů.

To nepostrádá jistý humorný aspekt. Ženy by mohly dostávat následně slevový kupon na podprsenky a pánové na trenýrky, když už se museli vysvléci kvůli očkování. Z očkování je nadšený ředitel prodeje Primárku pro UK K. Rogers, “prý se jedná o velký úspěch” ve všech obchodech Primárku, kde je podobná služba nabízena!

Reklama z pražské pobočky Primarku? Žijí snad v Praze pouze černoši?!

Primark býval známý kvalitním a levným oblečením, ale v posledních letech se z něj stal propagátor nejrůznější globalistických agend. Multikulturalismu, LGBT, eco agendy atd. To bohužel platí i pro jejich pražskou pobočku (psali jsme zde).          (Čtěte na stránkách Česká věc)


A bylo jim to malo, poručili dětem ..... Včera začal novy školni měsic. Schvalně neřikam školni rok, bo od loňska se děcka uči enem měsic a pak zbytek školniho roka čumi doma, žeru zakusky, čumi do kompa a stavaju se tak tlustějšimi a hlupějšimi.

Je to snad poprve v naši hystoryji, kdy nova generace bude hlupějši než generace rodiču. A rodiče až zestarnu, budu potrestani tym, že v duchodu budu muset pozorovat, jak hlupa generace jejich děcek přebira otěže vedeni tohoto statu.

Dobře jim tak. Že si padesat procent rodiču necha dobrovolně vstřiknut do těla cizi latku, aniž by si přečetli aspoň přibalovy letak, to je v pořadku, je to jejich volba. Mnozi to zrobili v dobre viře, že to ochrani je nebo jejich blizke, nebo byli donuceni a podlehli systematyckemu tlaku. To se da pochopit. Že ti sami lidi dokonce krvi podepsali upis, že se vzdavaju prava na odškodněni a zažalovani vyrobca v připadě poškozeni zdravi, to je tež normalni. Kdo by tež četl ty male pismenka na koncu, že? Ale že skoro všeci rodiče drži hubu a krok v okamžiku, kdy na jejich děckach testuju mocni svoje experymenty, nuti je nesmyslně se strkat klacky do nosa a neposlušne nuti mět ten kavovy filter na pysku aji po dobu vyučovani, to mi hlava nebere.

Přitom pozityvni přiklady tu su, enem medyja o tem asi psat nesmi. Stači, když na utočnika použijete jeho vlastni zbraně.

Idu na vas s předpisama a vyhružkama? Vraťte jim to třeba takto:

To by mě zajimalo, jak se budu ti kantoři vykrucat, že oni ne, oni to nevyžaduju, to přece vrchnost. Nic takeho neni pravda. Buď to vyžaduju a pak přebiraju plnu zodpovědnost a neměli by se bat cosik takeho podepsat. Anebo to nevyžaduju a pak se možu děcka učit bez kavoveho filtra na pysku.

Ani dozorci z koncentraka se nevyhnuli zodpovědnosti tym, že tvrdili že enem plnili rozkazy.

Ladik Větvička, hlasatel Mlade Fronty Fčil

PS: Vzkaz jedne porubske mamy:

Vzkaz pro ty, kdo si myslí, že nemohou nic, jen poslouchat nesmyslné příkazy.Můžete se bránit a tím bránit hlavně své děti. Nemůžu vám slíbit, že všude vás budou vítat s otevřenou náručí, ani nám se tak neděje, ale vzdát se a jen nadávat k ničemu není. Dám sem pár příkladů. Škola nám přiznala, že po celou dobu, kdy testovali děti nebylo ani jedno pozitivní. Přesto nedovolí našemu synovi (ani vašim dětem) chodit do školy bez podmínek. Prý nesmí. Z celé školy je nás pouze 6 rodičů, kteří brání své děti, smutné. No nic, zkusili jsme to, zařídíme se jinak. Dětská lékařka nedá synovi potvzení o tom, že nebude testován a nebude nosit roušku, přesto, že má z PPP určenu výjimku. Prý nesmí. Dále pak odbor školství na magistrátu má stejné výmluvy jako škola i lékařka. Prý nesmí, nic s tím neudělají, jedou podle svých pravidel a nařízení. Fakta je nezajímají, prý jim jde o ochranu dětí. A prý jsme jediní, kdo se na úřadu ptá. A teď přichází pointa. Sám pan úřada přiznal, že kdyby nás bylo více, museli by na úřadu začít něco dělat, svolat městskou radu a řešit to. Proto žádám všechny rozumné rodiče, nemlčte, nečekejte na zázrak, ozvěte se, ptejte se lidí, kteří jsou zodpovědní za to, že naše děti slouží farma mafii. Pište e-maily na odbory školství, na ministerstvo zdravotnictví. Volejte jim, pište stížnosti, nebojte se, nezavřou vás za to. Adresy a čísla si hravě najdete na internetu , stejně, jako my. Braňme se a hlavně naše děti, které se samy bránit nemohou.     (Čtěte na stránkách Ladislava Větvičky)


Plat jako spolkový prezident? Lékaři za očkování inkasují až 24 tisíc euro! ..... Jak můžete zbohatnout prací i dnes? Stanete se očkovacím lékařem! Podle zpráv v médiích dostávají lékaři za lancování experimentálními genovými séry 150 eur za hodinu. Je to prý výsledek dohody o spolupráci lékařské asociace. To znamená, že „Coronovi pichači“ v bílém vydělávají asi tolik jako spolkový prezident Alexander Van der Bellen ze Strany zelených.

Dohoda lékařské asociace s vídeňskými Checkboxy ... Podle vídeňského radního pro zdravotnictví Petera Hackera (SPÖ) jsou poplatky stanovené spolkovou vládou následující.

24 000 eur měsíčně – výdělek podobný platu spolkového prezidenta

Lékaři jsou zodpovědní za vzdělávání a léčbu možných reakcí na očkování.

Konkrétně se jedná o smlouvu mezi městem Vídeň a Lékařskou komorou, která se zabývá vídeňskými „checkboxy“. Lékaři v nich kontrolují, zda pacienti nemají rýmu nebo koronu, díky čemuž si kontejnery vysloužily přezdívku „chladicí boxy“. Za rozmístění těchto očkovacích kontejnerů po celé Vídni lobbovala zejména Lékařská komora (Wochenblick).

Stejné poplatky v celém Rakousku ... Zdá se však, že tyto dohody neplatí pouze ve Vídni. Podle kanceláře městského radního pro zdravotnictví Petera Hackera (SPÖ) jsou poplatky stanoveny spolkovou vládou a nejsou vídeňským unikátem. Mají se také hlásit v ulicích, kde lékaři pořádají poradny.

Dohoda zní, že lékaři za očkování inkasují 150 eur za hodinu. Lékaři stážisté dostávají 90 eur za injekce a zdravotnický personál, mezi který patří i zaměstnanci záchranných organizací, dostává nejméně. Dostávají 55 eur na hodinu.

Vydělávat jako spolkový prezident ... Za osmihodinový očkovací den dostane lékař neuvěřitelných 1 200 eur. To by bylo 6 000 euro týdně, 24 000 euro měsíčně. Není tedy divu, že je tak málo lékařů, kteří očkování kritizují, když finanční argumenty jsou tak masivní. Pro srovnání: spolkový prezident Alexander Van der Bellen vydělává ve své funkci 25 332 euro měsíčně.

Lékaři nesou odpovědnost

Podle zprávy, když bylo ministerstvo zdravotnictví dotázáno, zda je takový knížecí plat za očkování oprávněný, odpověď zněla: „Rozdílná částka vyplývá z toho, že lékaři v každém případě nesou odpovědnost za edukaci i léčbu případných reakcí na očkování. V Rakousku již bylo podle portálu Statista provedeno více než 10 milionů očkování. Více než 5 milionů Rakušanů již podstoupilo druhou genovou injekci. Takže jde o hodně, hodně peněz.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


JAK DOPADNOU VOLBY? ..... Již nyní je jisté, že nám jako vždy povládnou “Aspeňáci”. Jde o politická uskupení řízená slouhy globalistů, tedy i když mají zdánlivě odlišný program a rétoriku, jejich základní zadání je zcela totožné.

Tím zadáním je konečné předání veškerých kompetencí národních států Bruselu (to se děje konstantně, což ovšem většina lidí nevnímá, neboť  snad jen promile voličů se zajímá o to, co se děje v Bruselu). Nevíte-li, kdo to jsou  “Aspeňáci”, tak jde o strany, jejichž čelní představitelé patří k tzv. “Aspen institutu”, což je nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích jakási líheň slouhů globalistů, nebo – chcete-li – lokajů tzv. Deep state, pod jehož přímým vlivem tito politici jsou. Právě odtud se rekrutuje většina vrcholných politiků různých politických stran, které zde doslova hledají i své ministry.

Strany, které jsou v této globalistické neziskovce zastoupeny, nikdy nebudou konat v zájmu ČR (resp. národních států), přičemž Aspen je jako rakovina, je jím prolezlá celá evropská politika. O této organizaci jsem už před delší dobou psala zde, jednou za čas informace v článku aktualizuji. Na stránkách institutu tak možná již dnes uvidíte některé budoucí ministry.

Politika je jedno velké divadlo. I to je důvod, proč skutečně ŽÁDNÉMU politikovi nevěřím. To ovšem neznamená, že nechodím k volbám. Jdu a snažím se volit opozici “Aspeňákům”. Protože však drtivá většina lidí volí tyto slouhy globalistů, kteří si pak vzájemně nějak složí vládu, jde jen o jakési “sypání písku do soukolí”.

Právě proto, že většina lidí bude volit tyto globalistické loutky, je jasné, že tyto loutky nám také budou vládnout. Jejich želízka v ohni se již jistě třesou na posty ministrů a už nyní vám mohu zaručit, že opět bude polovina ministrů pocházet právě z Aspen institutu. Proto nepovažuji tyto volby za tak důležité, jak se tvrdí, jsou rozhodnuty už nyní.

Koalice, které vzniknou po volbách, lze jen velmi těžko odhadnout. Nikdo neví, jak to vyjde na počty mandátů, přičemž ani není jasné, kolik hlasů propadne stranám, které se do PS nedostanou a jejichž hlasy se tak přičtou vítězům. Můj odhad nyní je ten, že vládnout budou buď ta dvě šílená uskupení (SPOLU a Pirátostan) nebo – pokud nebudou mít dostatek hlasů – bude vládnout ANO s ODS a případně, nebudou-li stačit hlasy – přiberou i KDU.

Žádné jiné možnosti zde nevidím. Někdo sice mlží v tom smyslu, že by měla vládnout ANO a SPD, což je však nemožné. ANO to především přísně zakazuje jejich europarlamentní – silně probruselská – frakce Renew Europe. Podle jejich regulí nesmí strany této frakce zakládat koalice se stranami frakce ID.

Už v minulosti odmítla liberální frakce přijmout italské Hnutí 5 hvězd právě kvůli tehdejší koalici se Salviniho Legou. To si snad ti, kdo lži o podobných koalicích šíří, myslí, že by hnutí ANO kvůli zakázané koalici tuto frakci, v jejímž rámci zaujímá Charanzová (členka širšího vedení Aspen institutu) post místopředsedkyně EP, opustilo? Umíte si představit, jak by kvičela Jourová, nejvýše postavená členka ANO? Uvědomují si vůbec voliči, že je ANO v rámci EU ideologicky podobnou stranou jako TOP09? I hlasovací shodu mají v EP velmi vysokou.

Různí dezinformátoři ovšem stále šíří nesmysly o tom, že by tato koalice mohla vzniknout, vzhledem k výše uvedenému je to ovšem bohapustá lež. Na této lži dokonce založilo svoji kampaň uskupení SPOLU, které na svém předvolebním plakátu předstírá, že by podobná koalice mohla vzniknout. Přitom se s ANO nejspíš spojí právě někdo z nich. ODS už nebyla příliš dlouho u koryta a pokud to nevyjde s plánovanými Piráty, sáhnou po komkoli….

Jednoduše, volby dopadnou tak, že probruselské strany složí koalici (ať už jakoukoli) a vytvoření některé z výše uvedených vládních koalic – tedy strany uskupení SPOLU a Pirátostan nebo ODS a ANO (a případně KDU) považuji za prakticky jisté.

Bude tak nadále pokračovat oddané poklonkování Bruselu, Berlínu i Washingtonu tak, jako tomu bylo dosud.  Na školách bude pokračovat škodlivá inkluze a začne se s nově zavedenou genderovou výchovou, nadále budou z vašich peněz podporovány různé politické neziskovky (ať už ty, které působí na školách nebo v migračním a integračním byznysu) a možná se nám ještě více rozšíří řady tzv. “tlumočníků”, jak se dnes říká “doktorům a inženýrům” z roku 2015.

Bude i nadále pokračovat a sílit cenzura, zavedená EU a současnou vládou (a v celé EU především kontrolovaná Jourovou), protože i příští vláda ji jistě podpoří a bude nahánět odpůrce islamizace pod pláštíkem “předsudečné nenávisti.”

Bude ale i nadále pokračovat nátlak neočkovaných na očkování a pokud tak učiní i další lokajské země, zavede se i zde aplikace “genové terapie” povinně. Bude se pokračovat i v plnění závazků tzv. zeleného údělu a tím dojde i k omezování využití fosilních paliv a v zájmu údajného potlačení globálního oteplování (v době, kdy u nás zažíváme nejchladnější jaro i léto) se bude tlačit na omezení  a nejpozději do roku 2033 i ukončení provozu všech tepelných elektráren.

Budeme dále pokračovat na přechod k euru – vždyť stávající vláda již učinila všechny potřebné kroky k přistoupení k této měně, od níž by chtěly některé země naopak utíkat. Příští vláda má tak v tomto směru vše připravené, stačí jen učinit závěrečné kroky a stanovit termín přistoupení k euru.

Co se týká ostatních stran, tak myslím, že v průzkumech často prezentovaná Přísaha se do Sněmovny nedostane, jednalo se většinou o voliče, kteří odešli z ANO a nyní se k této straně opět vrací a Přísaze tak voliči opět mizí. Jednalo se de facto o “béčko” ANO, které mělo v příští vládě nahradit socany.

Mimo smečky Aspeňáků (SPOLU, Pirátostan, ANO) se do PS dostane SPD a pravděpodobně i KSČM (i když jen těsně). KSČM však nejspíš nebude mít takový mandát, aby sama o sobě podržela ANO, jako tomu bylo dřív. ČSSD skončí se 3% na smetišti dějin, kam –  i s vrchním islamizátorem Al Hamajdou – dávno patří. Bylo by docela přínosné, kdyby se podařilo vytáhnout alespoň 5% Trikoloře, která by mohla částečně vysát voliče ODS, jimž vadí plánovaná koalice s Piráty.

Jinak nepředpokládám, že by se podařilo jakékoli další straně do PS dostat. Vzpomínám si velmi dobře na volby do EP, kdy mnoho lidí předpovídalo, že se do EP dostane paní Samková. Rozhodně nic proti, bylo by to skvělé. Jenže věděla jsem, že nemá šanci. Přesto na alternativních médiích mnoho lidí hovořilo o tom, že překročí 5% a volili ji. Nepřekročila ani 1% a propadlé hlasy pak připadly eurohujerům.  Proto raději – možná s výhradami – volím jistotu, nerada bych svůj hlas věnovala Pirátům, SPOLU nebo ANO, jimž propadlé hlasy připadnou.

Jako velmi zásadní odpůrce islamizace Evropy se navíc dívám v programech stran obzvláště pozorně právě na otázku jejího řešení. Zatímco pojem “nelegální migrace” (která už dnes de facto téměř neexistuje) dnes najdete v programu každé strany, včetně zcela jasných vítačů – Pirátů,  slovo “islám” nenajdete v žádném z programů globalistických stran a jen v některých programech stran antisystémových. Přitom právě omezení této nenávistné ideologie je nyní více než naléhavé.

Nikomu však nechci radit, koho má volit, každý by si měl sám svoji volbu velmi dobře rozmyslet. Pokud jste navíc spokojeni s politikou EU, pak jsou právě pro vás “Aspeňáci” tou nejlepší volbou. Svoji ideální stranu si ostatně můžete zjistit i pomocí nějaké předvolební kalkulačky. Ovšem volit třeba strany s 0,5% preferencí vidím jako zbytečnou cestu do volební místnosti.

Jak volby dopadnou, uvidíme nakonec už brzy sami. Ovšem pokud nedojde k nějaké zásadní události, která by jakkoli zamíchala kartami, pojede se v již zajetých kolejích. Ostatně, globalisté si své kolonie velmi dobře střeží. A nikdy by zřejmě nedopustili, aby kdekoli vládl někdo, koho nemají “pod palcem”.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


2.9. 2021     KRIZOVÝ MANUÁL PRO RODIČE ...... (ke stažení najdete zde) ... Dne 1. září nastoupí naše děti opět do škol. Připravili jsme krátký návod pro ty z Vás, kteří se chtějí postavit za své děti a jejich právo na vzdělání bez podmínek.

Žaloby ani jiné podobné právní kroky v tuto chvíli dětem rychle nepomohou. Pokud Váš ředitel i učitelé dávají přednost formálnímu dodržení nesmyslných opatření MZ, soudy jim v první fázi zřejmě půjdou na ruku. Pokuste se tedy zachovat chladnou hlavu, nehledejte rychlou naději u právníků a snažte se hledat spojence mezi sebou.

Pokuste se zjistit, kolik rodičů a pracovníků školy má podobný názor, jako Vy. Spojte se a vystupujte jednotně. I řada z těch, kdo opatření podporují, současně souhlasí s právem každého na vlastní rozhodnutí a na právo všech dětí na vzdělání bez podmínek – proto neváhejte jednat se všemi.

Bezodkladně písemně oznamte škole, že nesouhlasíte s podmínkami tak, jak jsou Vaší školou nastaveny, že Vaše dítě potřebuje na výuku klid a soustředění, že opatření nemají žádný epidemiologický (ani jiný zdravotní) smysl a mohou být pouze nástrojem pro šikanu. Návrh takového oznámení zveřejnila na svých stránkách například Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová – doporučujeme k užití.

Evidujte všechny kroky školy proti Vašim dětem či Vám samotným. Ať již jde o způsob, jímž budou zástupci škol reálně bránit dětem v přístupu ke vzdělání (budou je fyzicky nutit? budou vyhrožovat postihy? budou ukládat příkazy?). Vše zaznamenejte fotografií, nahrávkou nebo alespoň svědecky.

Upozorněte zástupce škol na existenci „Deklarace právníků obyčejného života“, právníků, kteří připravují konkrétní právní kroky na podporu každého dítěte, rodiče i zástupce školy, který se vzepře vládní zvůli a postaví se na stranu našich dětí.

Své zkušenosti sdílejte s ostatními, medializujte a šiřte mezi svými blízkými (jen pozor – pokud Vaše škola zavedla korektní pravidla, tj. vzepřela se opatřením, nešiřte tuto informaci veřejně – již řada statečných ředitelů čelí sankcím právě proto, že se zachovali čestně, lidsky a profesionálně).

Při obhajobě svých názorů můžete použít i tuto argumentaci ...... (Prolibertate)


IZRAELSKÍ EXPERTI VARUJÚ, ŽE VAKCÍNY OD PFIZERU „NIČIA VŠETKY SYSTÉMY A ORGÁNY ĽUDSKÉHO TELA“ ..... Z Izraela, jednej z najzaočkovanejších krajín prevažne vakcínou od Pfizeru, prichádza varovanie, že táto vakcína spôsobuje nespočetné množstvo úmrtí.

Izraelská ľudová komisia (IPC), občanmi vedená skupina izraelských odborníkov na zdravotníctvo, vydala už v apríli 2021 správu s naliehavým varovaním, že vakcína Pfizer/BioNTech poškodzuje v ľudskom tele doslova všetky systémy.

Kým sa svet sústredil na AstraZenecu, Pfizer v tichosti zabíjal ... Hoci sa väčšina pozornosti ohľadom vakcín sústreďovala na vakcínu AstraZeneca, spájanú so smrtiacimi krvnými zrazeninami, v skutočnosti, podľa najnovších údajov, je oveľa nebezpečnejšia vakcína Pfizer.

Správa IPC uvádza, že zaočkovanie vakcínou Pfizer by mohlo viesť ku katastrofálnym zdravotným problémom, ktorých dôkazom je nespočetné množstvo izraelských životov poškodených očkovaním.

Správa uvádza: „Žiadna vakcína doteraz neublížila toľkým ľuďom! Dostali sme 288 hlásení o úmrtiach, ku ktorým došlo krátko po očkovaní (v 90% do 10 dní po očkovaní). 64% z nich sú muži.“

Údaje izraelského ministerstva zdravotníctva však tvrdia, že krátko po očkovaní došlo len k 45 úmrtiam. Ako uvádza správa, táto „dymová clona“, tento nedostatok transparentnosti a klamstvo, povedie len k ďalším úmrtiam.

Ak sú údaje obsiahnuté v správe IPC správne, potom na vakcínu Pfizer zomrelo viac Izraelčanov než Európanov na vakcínu AstraZeneca v celej Európe.

Správa ďalej varuje: „Podľa údajov Ústredného štatistického výboru (CBS) došlo v Izraeli v období mesiacov január-február 2021, uprostred prebiehajúceho očkovania, k 22%-nému nárastu celkovej úmrtnosti oproti dvojmesačnej priemernej úmrtnosti v minulom roku.

V skutočnosti je obdobie január-február 2021 tým najsmrtiacejším za posledné desaťročie, s najvyššími celkovými mierami úmrtnosti, v porovnaní s príslušnými mesiacmi za posledných desať rokov.“

Kto je najviac ohrozený vakcínou od Pfizeru?

Správa upozorňuje, že demografickou skupinou, v ktorej dochádza po aplikovaní vakcíny Pfizer k najdramatickejšiemu zvýšeniu úmrtnosti, sa javia byť mladí ľudia vo veku 20-29 rokov.

„U tejto skupiny, počas rovnakého vakcinačného obdobia, január-február 2021, došlo v porovnaní s dvojmesačnou priemernou úmrtnosťou v roku 2020 k 32%-nému nárastu priemernej mortality.“

Štatistická analýza informácií Ústredného štatistického výboru, v kombinácii s informáciami Ministertsva zdravotníctva, vedie k záveru, že odhadovaná miera úmrtnosti medzi zaočkovanými je asi 1 : 5000. Konkrétne:

1 : 13000 u ľudí vo veku 20 – 29 rokov 1 : 6000 vo vekovej skupine 50 : 69 rokov 1 : 1600 vo vekovej skupine nad 70 rokov)

Na základe týchto údajov IPS odhaduje, že počet úmrtí, ku ktorým došlo v Izraeli krátko po podaní vakcíny Pfizer, je asi 1000 až 1100. Správa upozorňuje, že riziko úmrtia po druhom očkovaní je vyššie, než riziko úmrtia po prvej dávke.     (Čtěte na stránkách Badatel)


Klaus Schwab začal na webu WEF propagovat bonzovací respirátor vyvinutý Harvardskou univerzitou, modul připevněný na respirátoru nahlásí nositele v případě pozitivního testu, který je zabudovaný v respirátoru! Respirátor půjde propojit s mobilním telefonem a aplikací, která okamžitě nahlásí nositele respirátoru příslušným orgánům! Kdo nebude očkovaný, bude muset nosit bonzovací respirátory? Nechcete si nechat strkat nepříjemné špejle každý den do nosu? Noste respirátor se zabudovaným senzorem na Covid-19, který vás bude testovat a sledovat bez špejlování celý den! ..... Pokud jste si kladli někdy otázku, co udělají globalisté s lidmi, kteří se nebudou chtít nechat očkovat, tak podle všeho jsme právě dostali odpověď přímo od globalistů ze Světového ekonomického fóra v Davosu. Organizace vedená Klausem Schwabem totiž nahrála na svůj web nové video [1], kde globalisté propagují úplně nový respirátor vyvinutý Harvardskou univerzitou v USA. Tento respirátor má v sobě zabudovaný úplně nový biosenzor, který pracuje na principu mobilního PCR testu, který je umístěn v malém pouzdře přímo v masce a výsledek testu se zobrazuje na straně respirátoru, takže výsledek je okamžitě a viditelně na očích všem lidem okolo vás.

Senzor dokáže člověka testovat po dobu 24 až 48 hodin, poté je nutné respirátor vyměnit za nový. Po celou dobu senzor opakovaně v intervalech testuje mikrokapénky z vašeho dechu a sleduje přítomnost specifických proteinů, které jsou typické pro Covid-19. Zatímco budete dýchat, senzor bude sledovat doslova každý váš nádech a výdech, bude analyzovat mikrokapénky a de facto tak půjde o trvalý a nepřetržitý diagnostický proces a sledování zdravotního stavu, bez přestávky. Doslova jako Total Care, tedy totální zdravotní péče, která s ní ale nemá nic společného.

VIDEO: Respirátor se zabudovaným senzorem vyhodnocujícím váš dech formou mobilního a nepřetržitého PCR testování

Přímo ve videu se uvádí, že toto testování je na rozdíl od výtěrů nosními špejlemi bezbolestné a navíc spolehlivé stejně jako PCR testy. Zatímco špejlový test má pochybnou vypovídací hodnotu jen v okamžiku testu a strčení špejle do nosu, v případě této masky se senzorem je test platný neustále a v reálném čase po celou dobu nošení masky. Jinými slovy, tato maska bude diagnostickým nástrojem permanentního charakteru, protože po celou dobu nošení masky bude na svého nositele vizuálně bonzovat a hlásit jeho zdravotní stav prostřednictvím proužku na straně respirátoru.

A nepůjde jen o hlášení vizuální cestou. Senzor bude možné pomoci Bluetooth bezdrátové technologie propojit s chytrým telefonem a výsledek ze senzoru v respirátoru se bude v intervalech každých několik desítek minut aktualizovat a hlásit do aplikace v mobilu, která bude moci výsledky odesílat zdravotním orgánům. A nejenom jim, ale i zaměstnavateli, rodinným příslušníkům, bankovní komisi posuzující hypotéku, uličnímu výboru, vedení politické strany, vedení školy, obvodnímu lékaři, provozovateli restaurace či obchodu.

Respirátor se senzorem váš pozitivní nález z dechu nahlásí okolojdoucím, ale i bezdrátově orgánům a šéfům

A teď vám položím kontrolní otázku. Víte, k čemu to směřuje? Směřuje to k tomu, aby se postupně přešlo od intervalového testování pomocí antigenních testů a špejlování několikrát za týden k trvalému a nepřetržitému sledování dechů a výdechů populace pomocí senzorů v maskách. Globalisté chtějí doslova a do písmene kontrolovat vaše dýchání v reálném čase. Argumenty budou takové, že nosní špejle nic nezaručují, protože se jimi lidé testují jen občas za týden, maximálně jednou denně, a to je prostě málo.

Takže bude snaha lidi testovat permanentně v reálném čase, nepřetržitě, kontinuálně. A k tomu budou sloužit senzorové masky, které budou monitorovat kapénky ve výdeších člověka. Takto obskurní Total Control by nevymyslel ani George Orwell, protože ani jeho nenapadlo, že Velký Bratr by chtěl kontrolovat dech obyvatelstva. Takovou absurditu zvrácené totality by prostě ani Orwell nevymyslel.

Zabudovaný senzor sleduje váš dech a mikrokapénky v dechu

Když se člověk přes den v práci nakazí, senzor to okamžitě zachytí, zbarví kontrolní proužek na respirátoru a spatří to váš kolega nebo kolegyně. Všichni začnou ječet v panice, že jste nakažený, okamžitě vás izolují, ale to již dávno budete nahlášený u zaměstnavatele, i u obvodního lékaře, protože senzor vás už pomocí propojené mobilní aplikace všude nahlásil a napráskal, pro vaše dobro, samozřejmě. A bude úplně jedno, od koho jste virus chytili, protože to je podružné. Důležité je, že senzor zbarví proužek a všichni to na vaší masce uvidí na vlastní oči, žádné lékařské tajemství, říkají globalisté, pryč s přežitky!

Kdo se nedostaví na booster injekci, přestane mu platit Covidový pas

Prostě si pracujete v práci, studujete ve škole, nakupujete si v obchodě, a přitom najednou vám zčervená proužek na respirátoru a senzor vás napráská ochrance místního obchodu, případně vedení školy, anebo zaměstnavateli. Samozřejmě, že pro vaše bezpečí a pro bezpečí ostatních. Zabalí vás do pytle a odvezou do izolace, kterou si sami zaplatíte. V izolaci vám nabídnou propustku, pokud se necháte očkovat. Jako očkovaný nebudete muset po dobu 3 měsíců senzorový respirátor vůbec nosit. Potom dostanete pozvánku na booster dávku očkování, na posilující dávku. Pokud nepřijdete, budete muset znovu nosit senzorový respirátor.     (Čtěte na stránkách AENews)


Horáku vy jste mi ale pořádný zmetek ..... Ježíšku na křížku ten mě tak nasral, že z toho dostanu osypky. Co si vůbec tihle experti dovolují na tom zůstává rozum stát.

„Stopl bych jim penzi a mohli by si ji vybírat, až projdou očkováním,“ reagoval v nadsázce marketingový expert Jakub Horák.

„Teď si žijeme v relativní pohodě, ale přijde září, říjen a přijdou respirační infekce a těchto 300 tisíc lidí nám začne plnit statistiky a ostatní, kteří jsme v tom nevinně, stát přiskřípne,“ apeloval Ledecký.

Tak teda to je fakt na přes držku. Jsem zvyklá slyšet různé zhovadilosti, ale co prohlásilo to vemeno Horák je na pořádnou žalobu i když já bych preferovala pořádnou přes držku až by se mu to kousavé otočilo směrem dozadu. Co si vůbec ten spratek dovoluje? On jim na tu penzi vydělal? On jim dal nějakou kačku ze svého? Naše generaci si musela sakra máknout. Žádné úřady práce, žádné neziskovky, málo zašíváren na všech možných úřadech. Neděláš, tak půjdeš makat do basy za příživu. Tak to bylo.

Co to je vůbec za člověka a co to je za povahu, když dokáže vypustit z huby takovou větu. Jeho rodiče buď nežijí a nebo důchod prostě nepotřebují. V tom případě bych mu radila ať je věnuje nějaké nepřizpůsobivé rodině. Nedávno tady zase chtěli vybírat na nějakou cikánskou rodinu, že jim spadl barák na hlavu. Do prdele co je nám do toho. Dá mi nějaký cikán peníze až mi spadne na hlavu ta moje? Nedá mi ani kačku. Já si na ni naškudlím sama. Neprodrbu peníze v automatech, chlastáním a žraním.

Ježíšku na křížku ten mě tak nasral, že z toho dostanu osypky. Co si vůbec tihle experti dovolují na tom zůstává rozum stát. Pro takové zmetky mám jen opovržení, protože ono se jim to jednou vrátí i s úroky. Měli by vědět, že cesta do nebe je pomalá a těžké, ale do pekla se jede fofrem. Už kvůli takovým darebákům doufám, že tam někde ty kotle jsou.

Co se týká Ledeckého, tak mě lidsky zklamal. Myslela jsem si, že je to slušný člověk. Není, jinak by nenapsal, že my neočkovaní přivodíme další epidemii. Vlastně nás obvinil, že jsme ignoranti a rádi nakazíme a vyvraždíme chudinky očkované. Měl by vědět, že očkovaní podle expertů na covid neumírají, tak že se Ledecký nemusí o svůj život bát.

Úcta a morálka se vytratily a zbyl po nich jen pekelný smrad.     (Čtěte na stránkách Politikařina)

Ono je ale bohužel průšvih, že toho "experta" by asi spousta očkovaných jedinců ráda podpořila. S prasečí radostí - naletěli jsme jim my (očkovaní), tak si to vy (neočkovaní) odser...neste takhle. Už i lidé v mém okolí zblbli - člověk, kterého jsem dlouhá léta měl za přítele, nedávno pravil - ti neočkovaní nám to kazí ...


Nalezení jediného Covid-19 pozitivního žáka stálo půl miliónu korun ..... Stát utratil minimálně 575 miliónů korun jen za dva měsíce nuceného plošného testování dětí ve školách, přičemž se nejedná o částku konečnou.

Iniciativa Vraťme děti do školy BEZ PODMÍNEK! Vám přináší souhrnný přehled o nákladech na testování všech žáků a studentů, o jeho výsledcích a dále informace o postupu vlády při rozhodování o testování ve školách.

Rádi bychom zdůraznili, že dle zjištěných informací nejsou školy v žádném případě ohniskem nákazy covid-19 a podíl pozitivních osob po PCR konfirmaci je s hodnotou 0,0111% minimální.

V kontrastu s tímto uvádíme, že zjištění jednoho pozitivního žáka stálo daňové poplatníky téměř 600 tisíc korun a z celkového počtu 8 649 041 testovaných jich bylo vyhledáno pouhých 961 pozitivních (ne nutně nemocných).

Přestože z výsledků je již dlouhodobě zřejmé, že testování ve školách je plýtváním finančních prostředků, připravuje vláda od září 2021 další kolo nesmyslného testování žáků za peníze daňových poplatníků.

Zároveň tímto zveřejňujeme informaci o podání trestního oznámení na ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) pana Ladislava Duška. Ten z pozice své funkce přednesl (dle Novinky.cz) v Poslanecké sněmovně dne 13.5.2021 zkreslená a nadsazená data o výsledcích testování ve školách za období od 12.4. do 10.5.2021, na jejichž základě se mohli poslanci rozhodnout prodloužit plošné testování žáků o další měsíc do 30.6.2021, čímž mohla být způsobená škoda v řádech několika stovek miliónů korun (dle nákupní ceny testů). Trestní oznámení je ve fázi prošetřování a lze ho nalézt pod číslem jednacím KRPL-51750-1/ČJ-2021/181116 – Policie Turnov. Cílem je poukázat na možné záměrné zkreslování dat, na základě kterých je rozhodováno o našich dětech a otevření otázky, zda jde v takových případech o zdraví, či finanční obohacování některých osob. Kompletní informace o datech prezentovaných panem Duškem v porovnání s oficiálními daty uvedenými Krajskými hygienickými stanicemi naleznete ZDE.     (Čtěte na stránkách AC24)


SKÚSENÝ KANADSKÝ EXPERT DR. ROGER HODKINSON: NENECHAJTE SA ZASTRAŠIŤ,NERISKUJTE SVOJ ŽIVOT A ŽIVOT SVOJHO DIEŤAŤA OČKOVANÍM! NEVERTE NIČOMU ČO VÁM HOVORIA! ..... Proti očkovaniu na COVID-19 experimentálnymi vakcínami sa postavili už mnohé svetové vedecké a lekárske kapacity. Žiaľ, naša vláda aj vlády iných štátov počúvajú len tých, ktorí tvrdo presadzujú očkovanie. Jedným z tých, ktorí sú zásadne proti, je aj skúsený kanadský doktor  Roger Hodkinson.

V médiách sa z každej strany valí iba očkovacia propaganda bez akejkoľvek argumentácie protistrany. Strach tých, ktorí ľudí doslova nútia dať sa zaočkovať, je z antivaxerov zrejme veľmi veľký. A to preto, lebo pravda nie je na ich strane. Zuzana Trebulová zverejnila na sociálnej sieti video, v ktorom doktorská a vedecká kapacita z Kanady vysvetľuje, čo COVID-19 je, a zároveň prečo by sme sa nemali nechať nahovárať na očkovanie.

Nejde o nič iného iba o škaredú sezónnu chrípku s mierne zvýšeným rizikom pre starších ľudí

Doktor Roger Hodkinson, slobodymilovný patológ z Kanady. Je tiež členom American College of Pathologists a Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Medicínu vyštudoval na britskej univerzite v Cambridge a zastával celý rad významných funkcií. Okrem iného bol docentom na univerzite v Alberte, prezidentom Asociácie laboratórnych lekárov v Alberte, predsedom kanadskej skúšobnej komisie pre patológiu, generálnym riaditeľom veľkého komunitného laboratória a v súčasnosti je predsedom americkej biotechnoligickej spoločnosti zaoberajúcej sa sekvenovaním DNA.

„Mám pre vás niekoľko dôležitých správ vyplývajúcich z tejto bezprecedentnej hororovej šou, najhoršej v histórii medicíny,“ hovorí Hodkinson. Priznáva, že je nehorázne pobúrený touto úplne zbytočnou, grotesknou ľudskou tragédiou. „Neverte ničomu, čo vám hovoria!“ vyzýva ľudí, pretože je to podľa neho všetko od začiatku až do konca iba kopec klamstiev. „Čistá propaganda! Nejde o nič iného iba o škaredú sezónnu chrípku s mierne zvýšeným rizikom pre starších ľudí so súbežnými ochoreniami,“ tvrdí skúsený doktor a patológ.

PCR test vytvára viac než 95 percent falošne pozitívnych prípadov u úplne zdravých ľudí

Podľa Rogera Hodkinsona je tu viac než čokoľvek iné pandémia strachu! „Strach, ktorý bol zámerne vyvolaný dvomi hlavnými faktormi. Po prvé je to povestný PCR test a tiež zjavne účinné umlčiavanie akéhokoľvek proti-názoru. PCR test vytvára viac než 95 percent falošne pozitívnych prípadov u úplne zdravých ľudí. Nejedná sa o žiadne prípady. Klamú vám!“ hovorí doktor. „Druhým zdrojom je brutálne zamlčovanie pravdy z troch zdrojov, na ktoré by ste sa normálne spoľahli, aby ste si mohli urobiť vlastný nezávislý úsudok. Politici, médiá a lekári,“ vysvetľuje ďalej Hodkinson, podľa ktorého sa najmä lekári svojím zbabelým mlčaním rozhodli uprednostniť príjem pred etikou, ktorú by si mali lekári ctiť.

„Najskôr neškodiť a informovaný súhlas. Strach sa, naopak, stal zámienkou pre politikov a nikým nevolených byrokratov, aby presadili smiešne a úplne svojvoľné mandáty, ktoré nemajú v lekárskej literatúre žiadny konsenzus o účinnosti. Žiadny. Hovorím tu o rúškach, spoločenskom odstupe, zákazoch cestovania a zákazoch vychádzania,“ hovorí ďalej vo videu Hodkinson, podľa ktorého tieto nemohli fungovať, nefungovali a ani fungovať nebudú. „Takže tretí môj odkaz znie úplne jednoducho. Nič nefunguje, okrem účinnej profilaxie vitamínom D a včasnej liečbe protokolom doktora McCullougha. Je to iba politika hrajúca si na medecínu, a to je veľmi nebezpečná hra,“ konštatuje doktor Hodkinson.

Nenechajte zastrašiť a nenechajte sa očkovať. Povedzte im, nech očkovanie zastavia

„Obliekli sa do vlajky a tvrdia, že oni vás môžu ochrániť pred všetkými životnými rizikami. To nie je možné! Ako patológ vám môžem s kategorickou istotou povedať, že smrť sa jednoducho stáva. Život je riskantný. Zvyknite si na to!“ odkazuje skúsený patológ. „Rovnako ako pri minulých chrípkových epidémiách a každý deň, keď šoférujete auto. Vlády sa musia zmieriť s tým, že moderná medicína je pri zvládaní šírenia respiračných vírusov úplne impotentná. Musíme sa im jednoducho prispôsobiť tak, ako sme to účinne urobili pri minulých chrípkových epidémiách. A to s pomocou veľkorysých dávok najlacnejšieho a najúčinnejšieho lieku, ktorý existuje – zdravého rozumu,“ vysvetľuje Hodkinson.

Podľa Hodkinsona Flip-Flop Fauci vytvoril COVID-19 svojím výskumom zosílením funkcie, ktorý unikol z laboratória vo Wu hane. „Nemali by ste byť nútení riskovať svoj život a život svojho dieťaťa tým, že sa necháte očkovať len preto, aby ste vyriešili problém, ktorý on vytvoril. To je vládna tyrania a neopísateľne urážlivé. Preto sa, preboha, nenechajte zastrašiť a nenechajte sa očkovať. Povedzte im, nech očkovanie zastavia!“ vyzýva ľudí na záver svojho videa doktor Roger Hodkinson.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Nemusíte se očkovat! ..... Nemusíte se očkovat - ani pod nátlakem zaměstnavatele. Očkování je dobrovolné a ani hysterická snaha vlády udat všechny nakoupené vakcíny na tom nic nezmění. Vydírání, manipulace, propaganda. To vše na nás útočí.

Ale nemusíte to dělat! Jak se ubránit? Prostě to nedělejte. Máte na to právo. Výhružky zaměstnavatele nemají jiný než nátlakový efekt. Nemají legální způsob, jak vás k očkování dotlačit a donutit. Vyhrožují vám výpovědí? Nemají podle stávajícího zákoníku práce žádný legální nástroj, jak vám dát výpověď. Jediné, co mohou, je že vás nějakým způsobem donutí k podepsání dohody. To je nepříjemné, ale dá se proti tomu bránit.

V prvé řadě na sebe neupozorňujte. Pokud si chcete práci udržet, nehlásejte a neagitujte, nebuďte hlasitým rebelem. Pokud na vás přímo nakleknou, vymluvte se na svého lékaře, který vám z nějakých důvodů očkování nedoporučuje. Ne každý si může dovolit o práci přijít. Prostě dělejte mrtvého brouka a své názory si nechte na lepší místa, třeba do rodiny a do hospody, mezi přátele. Za zachování zdraví to stojí!

P.S.: Včera jsem absolvovala řízení na policejní stanici kvůli špatnému parkování a celou dobu jsem to zvládla bez roušky! Byla jsem upozorněna, ale řekla jsem, že roušku nenosím a dále už mě nechali být. Nebojte se, dejte roušku dolů!     (Čtěte na stránkách Evy Hrindové)


Interview Soňa Peková: „Zašlo to příliš daleko“ ..... Mutace koronaviru delta vám udělá jen nudli u nosu, prohlásila molekulární genetička Soňa Peková v rozhovoru pro CNN Prima NEWS

Je to nehoráznost co se tady děje. Rozebírají nám naši křehkou demokracii pod rukama!

https://www.youtube.com/watch?v=SFB44SPsU2M     (Čtěte na stránkách Pokec 24)


Utajené zveřejnění pravdy o děsivých dopadech reformy zemědělství v EU ..... „Reforma Společné zemědělské politiky EU v kombinaci se strategiemi Z Farmy na vidličku a Biodiverzita 2030 způsobí v EU snížení kapacit pro výrobu potravin a pokles příjmů zemědělců, který nemá v historii obdoby.“, uvádějí v analytické zprávě vědci ze Společného výzkumného střediska EU (JRC).

I experti na agronomii i ekonomiku, které z rozpočtu EU platí Brusel, po provedení příslušných výpočtů dopadů reformy zemědělství, již prosazuje Evropská komise, ve svých závěrech varovali poslance Evropského parlamentu a ministry zemědělství členských států EU před děsivými dopady „ozeleňovacích plánů“.

Závěr výpočtu dopadů reformy zemědělství, kterou europarlament a Rada projednávají, je vůči snahám Komise velmi kritický. I přes použití diplomatického jazyka. Zřejmě „čirou náhodou“ byla 93 stránková analýza JRC zveřejněna a předána europoslancům a Radě na začátku srpna, kdy jsou obě instituce mimo provoz. V době zaslání dokumentu byly v EP kvůli upgrade softwaru vypnuty servery – včetně těch, které zajišťují e-mailovou komunikaci. Papírové dokumenty nejsou v Bruselu v rámci digitalizace již několikátým rokem pro potřeby poslanců tištěny. Podivným načasováním ale elektronický dokument skončil kdesi v „digitální díře“.

Europoslance na existenci této vědecké zprávy usvědčující Komisi z ekonomického zločinu proti zemědělcům a spotřebitelům upozornila organizace COPA-COGECA, která na unijní úrovni sdružuje národní spolky hájící zájmy farmářů. Tento dokument by přitom v žádném případě neměl zapadnout a europoslanci i ministři zemědělství by z něj měli při závěrečném hlasování vyvodit důsledky. Výsledku výzkumu jsou totiž mimořádně závažné. Pro Vaši informaci odcituji celkový závěr:

„Ve všech zemědělských oborech dojde k poklesu produkce o 5% až 15%. Největší budou dopady na odvětví živočišné výroby. Změny ve výrobě povedou ke snížení čistých vývozních pozic u obilovin, vepřového a drůbežího masa a ke zhoršení obchodního deficitu EU u olejnin, ovoce a zeleniny, hovězího, ovčího a kozího masa. Výrobní ceny vzrostou přibližně o 10% s negativním dopadem na příjmy většiny zemědělců.“

V dopisu, kterým generální tajemník COPA-COGECA Pekka Pesonen upozornil europoslance na existenci výzkumné zprávy, jménem největšího zemědělského sdružení v EU varuje, že celkovým důsledkem reformy bude přesunutí zemědělské výroby z Unie do třetích zemí. Od počátků projednávání těchto reformních návrhů jsem po konzultacích s Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR varoval, že Komisí navrhovaná opatření zhorší konkurenceschopnost výrobců potravin v EU. Několikrát jsem během jednání Zemědělské výboru i na plénu Evropského parlamentu vyslovil podezření, že reforma je prováděna proto, aby umožnila zvýšení dovozů potravin do Unie. Nyní toto podezření potvrdili i vědci z JRC, což je instituce, která je financována z rozpočtu EU a je poradní organizací nejvyšších orgánů Unie.     (Čtěte na stránkách Nová republika)


Co způsobí covidová hysterie ...... Bývalý člen bankovní rady České národní banky Pavel Řežábek, nyní ekonomický expert hnutí Přísaha, prohlásil, že daní se v Česku vybírá dost, ale problém je v tom, jak se rozdělují. Česko se podle něj nemá srovnávat s průměrem Evropské unie, ale s těmi nejlepšími, tedy s nejbližšími sousedy, Německem a Rakouskem. Je jeho tvrzení, že se musí zastavit plýtvání a vyhazování zbytečných peněz, abychom se měli jako Němci, jen předvolebním plácnutím do vody, nebo bychom se za zmíněné podmínky mohli životní úrovni těchto našich sousedů začít přibližovat?

To je mnoho oddělených, ne úplně souvisejících výroků. Vezměme to postupně.

Tvrzení, že daní se v Česku vybírá dost, ale problém je v tom, jak se rozdělují: Podepisuji na 100 procent. Daní se vybírá až příliš. Máme ohromně vysokou daňovou kvótu. My nerosteme „díky“ daním, ale „vysokým daním navzdory“.

Tvrzení, že se musí zastavit plýtvání a vyhazování zbytečných peněz, abychom se měli jako Němci, je sice technicky vzato pravdivé, ale současně je to takové dost vágní tvrzení. Dokud mi někdo neukáže, kterou daň chce snížit, který státní úřad zrušit, které dotace škrtnout a které státní úředníky propustit, nemohu to brát moc vážně. To je asi takové jako ono okřídlené „řídit stát jako firmu“, aby pak stát vyseknul historicky největší sekyru, takže kdyby byl firmou, už dávno by zbankrotoval.

To lídrovi koalice Spolu a předsedovi ODS Petru Fialovi to myslí tak nějak politicky. Podle něj půjde v podzimních volbách především o to, zda se podaří zastavit hrozbu vlády populistů, kteří vedou zemi k bankrotu, extremistů, kteří usilují o odchod z NATO a EU, a komunistů. ODS ve své historii původně vyšla vstříc nabídkou liberalizace a privatizace, před 15 lety přišla s Modrou šancí, která cílila na nízké daně a jejímž symbolem se stalo tzv. Tlustého kolečko. Určitě si mnozí vvbaví i pozdější Nečasovu síťovku. Prospěje ODS u voleb, že ve svém vývěsním štítu místo konkrétních ekonomických kroků pro případ převzetí vlády má boj proti extremistům a komunistům?

Já myslím, že to už dneska baštit nikdo nebude. Myslím, že voliči ODS se dneska rekrutují ze dvou skupin. První jsou ti, kteří volí ODS historicky, ze zvyklosti. Druzí jsou ti, kteří si velmi přejí volit pravici, ale nenacházejí takovou pravici, která má reálnou šanci dostat se do parlamentu. A tak se uchylují k ODS, která ještě je relativně „nejméně nalevo“. Hájení Evropské unie je ovšem s pravicí prakticky nekompatibilní, protože EU jako celek už dneska táhne doleva jako komsomol. Takže mi z toho vychází, že ODS vlastně tak docela sama neví, kým je a co chce.

Abychom dnes nezapomněli na Piráty, kteří každý týden něčím překvapí. Tentokrát v rámci svého „stříbrného“ programu zaměřeného na seniory přišli s tím, že důchod bude přidáván nad zákonný rámec tak, aby v roce 2025 dosáhl v průměru 18 až 19 tisíc korun. Navíc chtějí zavést minimální důchod ve výši 10 tisíc korun a upravit růst penze tak, že dojde ke zvýšení podílu základní solidární části důchodu a snížení podílu zásluhové výměry. Jak hodnotíte jejich záměry a myslíte, že je ocení i senioři a Piráty odmění ve volbách svými hlasy?

To je podplácení důchodců jak vyšité. Něco mi ale říká, že důchodci budou k Pirátům i přes tyhle slibované úplatky nedůvěřiví a Pirátům to zase tolik ve volbách nepomůže. Když to vezmu čistě politologicky – Piráti kdysi hodně oslovili mladé proto, že se jim zdáli „jiní“, strhávali protestní hlasy. Důchodci si ale na protestní hlasy moc nepotrpí. No, a že je to ekonomicky nereálné, o tom není třeba ztrácet slov. Je to neuskutečnitelné. Tyhle peníze prostě nemáme. Nemáme je kde vzít, abychom je mohli důchodcům rozdat.

Na úvod 47. ročníku agrosalonu Země živitelky kritizoval exprezident Václav Klaus ekologické cíle EU formulované v takzvané zelené dohodě pro Evropu. Podle něj je nynější zdražování vstupů do zemědělství jen začátek. „Je to maličkůstka před tím, než bude povinný elektrický kombajn a další kusy těžké techniky pro naše zemědělce,“ uvedl. Prý ale doufá, že se Česko nenechá poškodit experimentem Zeleného údělu, jak ho nazývá. Copak ale z toho naplánovaného směřování k zeleným zítřkům může vyjít Česko nepoškozené?

My poškozeni už jsme teď. Všichni. Například zrovna tento týden přišla zpráva, že mladoboleslavská automobilka Škoda Auto pokračuje v rušení části směn. Důvodem jsou nadále chybějící čipy, které se používají v palubní elektronice. Navíc to vypadá, že pokračující problémy se dají očekávat ještě na podzim. Důvod chybějících čipů je již mnohokrát omletý: Došlo k drastickému omezení dodavatelsko-odběratelských vztahů kvůli regulacím po celém světě.

A jelikož Evropa je dnes jako jeden muž rozhodnuta „přeorientovat svou hospodářskou politiku na boj proti změně klimatu“, bude to v budoucnu stále víc a víc firmy postihovat. Možná vyřešíme nedostatek čipů. Tenhle problém bude ale nahrazen jinými zcela netržními důsledky „orientace hospodářské politiky na omezení uhlíku“. Povede to především k pokračujícímu růstu cen materiálů a meziproduktů, tedy k pokračující inflaci. Povede to také k zaostávání Evropy za Asií. Zkrátka budeme ekonomicky neustále ztrácet.     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


Vakcína mRNA do každé paže ..... Včerejší rozhodnutí nabídnout posilovací očkování osm měsíců po plně dokončené vakcinaci - a nikoli pouze nejvíce ohroženým skupinám - je překvapivým krokem a znamená, že česká vláda nezaznamenává vůči své agresivní očkovací kampani příliš velký odpor. Nejzásadnější je pak rozhodnutí povolit přeočkování pouze dvěma mRNA vakcínami (Pfizer a Moderna). Vektorové vakcíny jsou posílány do předčasného důchodu. Pokud Světová zdravotnická organizace nezasáhne, znamená to, že zhruba do léta příštího roku budou lidé bez mRNA očkování vyloučeni z některých aktivit. Ve svém obvyklém stylu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tuto záležitost včera zamlčel, když za použití frází jako „zatím“ a „v tuto chvíli“ uvedl, že třetí očkování nebude pro cestování a využívání služeb potřeba. Postupuje sice rychle a naráží na malý odpor, ale jeho poslední krok je riskantní. Dokonce i horliví zastánci vakcín proti covidu by se mohli divit, proč tak spěchá, aby se dávka mRNA vakcíny dostala do paže každému.     (Čtěte na stránkách Final World)


1.9. 2021     „Vládnou nám idioti,“ Trump reagoval na debakl v Afghánistánu ...... Bývalý americký prezident Donald Trump prohlásil, že organizace stažení amerických vojsk z Afghánistánu podkopala respekt vůči USA. Současnou administrativu označil za idioty. „Mohli jsme odejít s hrdostí a se zachráněnými životy,“ oznámil Trump v rozhovoru pro One America News Network.

Trump označil členy současné administrativy USA za idioty. Podle něj jsou odpovědní za to, že tálibáncům byl předán seznam Američanů, kteří zůstali v Afghánistánu. „Už nás nikdo nerespektuje, ani ti, kteří nás respektovali dříve. Vládnou nám idioti,“ uvedl Trump.

V noci na úterý Pentagon oznámil ukončení stahování vojsk USA z Afghánistánu a konec dvacetileté mise. Letiště v Kábulu, ze kterého probíhala evakuace cizinců a spojenců, přešlo pod úplnou kontrolu radikálního hnutí Tálibán.      (AC24)


Škola volá: Braňme naše děti!!! ..... Třetí zamyšlení přítele Jana Konfršta a zdravice Ostravanům ... Britská moderátorka zemřela kvůli očkování AstraZenecou, potvrdila pitva. Moderátorka jedné z rozhlasových stanic britské veřejnoprávní BBC zemřela kvůli vážným komplikacím po podání vakcíny proti covidu-19. Potvrdila to zveřejněná pitevní zpráva. Čtyřiačtyřicetiletá Lisa Shawová zemřela v květnu kvůli krevním sraženinám a krvácení do mozku. V nemocnici skončila dva týdny po podání první dávky očkovací látky AstraZeneca. „Lisa zemřela kvůli komplikacím spojeným s očkováním vakcínou AstraZeneca,“ uvedla soudní lékařka Karen Dilksová. Konkrétně její úmrtí způsobily krevní sraženiny, které nakonec vedly k otoku mozku a krvácení do mozku. … iDNES.cz, 26. 8. 2021

Nevím, jaká jiná zpráva by nás konečně mohla vyzvat k zamyšlení (nejsem natolik odvážný, abych napsal zamýšlení) se nad tím, do jak manipulativního prostředí se v posledním čase den za dnem probouzíme. Ocitoval jsem jednu ze zpráv, za jejíž zveřejnění děkuji. A to přesto, že osobám blízkým zemřelé způsobila mnoho bolesti a mohu předpokládat, že nejen bolesti, ale i rozhořčení. Děkuji za ni, neboť ji považuji za projev snahy o alespoň minimální vyváženost informací, jimiž jsme ve spojení s Covidem zahlcováni. A zdůrazňuji slovo minimální. Nepochybuji totiž o tom, že zmíněná zpráva je jen vrcholkem ledovce. V tom je, matematicky vyjádřeno, statistika neúprosná. Jde však o zprávu, která by nás měla vyprovokovat k zamyšlení, jak uvažují ti, kteří se nás snaží přesvědčovat o prospěšnosti svého cíle. Jako ti generálové plánující před bitvou ztráty? Heslem: „Ano, jeden mrtvý (zemřelý) je osobní tragédie, ale mrtví na bitevním poli? To už je jen statistika.“ Jinak řečeno, když se kácí les, lítají třísky? Čím je osedlána mysl takto uvažujících lidí více? Touhou po ještě větším zisku, či pocitem narůstající moci? Pocitem, že není nic, co by si nemohli dovolit? Právo neprávo, volí prostředky, jež nazvat nečistými, je více než eufemistické.

Nedaří se dostatečně rychle zlomit ty dospělé, kteří se nechtějí nechat očkovat, neb vědí, že se jedná o slepou uličku? Pak je třeba přijít s novou strategií. Je třeba zaútočit na ty, kteří se neumějí zatím bránit sami, na ty nejbezbrannější. Na jejich děti. A tak je, jak s oblibou politici říkají, na stole cesta, jak způsobem, který nejen v právním státě, ale ani v žádné společnosti, která se odvažuje nazývat civilizovanou, nemá obdoby.

Stát, který nenašel (možná jen dosud, kdoví, čeho se ještě dočkáme) odvahu nařídit plošné očkování, pak by se totiž vystavil právní odpovědnosti za negativní dopad svého rozhodnutí, zvolil zákeřný způsob, jak dosáhnout svého. Rozhodl se stigmatizovat děti neposlušných rodičů. Děti neočkovaných rodičů se nebudou smět ve škole zúčastnit hodin zpěvu, tělocviku… zatím? Pro popsání zmíněného nenacházím výstižnější slovo, než – podlost. Mrazí mě po zádech. Možná i proto, že jsem ten, jak se říká, dříve narozený. Podobnost s vyhláškami, které se v sousední zemi v časech ne až tak dávno minulých množily ve zkracujících se intervalech, vnímám stále intenzivněji.

Co nás čeká? Bude se smět neočkovaný člověk projít v parku? Či nastoupit do tramvaje? Tam zatím s respirátorem vstoupit smí. Zatím není rozpoznatelný od člověka již očkovaného. Ale při troše dobré vůle se jistě najde způsob, jak… Bude zaměstnavatelem doporučeno zaměstnanci, aby se raději rozvedl s neočkovanou manželkou, jinak… Stal se ze mě konspirátor, nebo jasnovidec? To ukáže budoucnost a upřímně řečeno, velice rád bych se dožil toho, aby mě byl dopřán čas na omluvu. Velice rád bych se mýlil a přeochotně se omluvil za jen hrůzný sen o budoucnosti. Zajímá ty, kteří chtějí dosáhnout svého za každou cenu, co prožívá stigmatizované dítě v dětském kolektivu? Nejspíš ne. Myslím, že v mozku takto uvažujících mocných chybí řada spojů mezi jednotlivými neurony. Chybí láska, cit, soucit...

Mé třetí zamyšlení (do třetice všeho dobrého, či zlého?) je krátké. Přesto, či snad právě proto, by mělo zapůsobit jako o to silnější výzva k pozastavení se nad tím, jak člověka nedůstojné prostředky mocní volí, jen aby těch, co trčí z řady, bylo co nejméně. Chce se mi věřit tomu, že ona přemíra vyvíjeného tlaku na společnost bude mít opačný efekt, než mocní předpokládají. Chce se mi věřit tomu, že byť jakkoli malým dílem, přesto přispěji k tomu, abychom si nedali příležitost prožít okamžik, v němž se na sebe s překvapením podíváme a řekneme si: „…aha, ono těch pověstných za pět minut dvanáct už bylo. Ono je už ??? minut po dvanácté!“ Jan Konfršt https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Konfr%C5%A1t

Stejně jako přítele Jana mě trápí, jakou budoucnost jsme připravili našim dětem. Poslední den prázdnin, od 17 hodin, se na Masarykově náměstí v Ostravě koná setkání rodičů s učiteli, politiky a lékaři, protest proti nesmyslným vládním nařízením. Protože mi práce v Hnízdě zdraví nedovoluje se osobně zúčastnit, zaslal jsem do Ostravy alespoň zdravici.

Vážení a milí Ostravaci, Covid není medicínský problém. Je to problém mocensko - politicko - ekonomický. Je to test inteligence, osobní zodpovědnosti, psychické odolnosti a etiky. Běžný virus a medicína byly brutálně zneužity. Pod záminkou ochrany zdraví je naše zdraví systematicky ničeno. Nemocní mocní, ve spolupráci s farmaceutickým byznysem a nadnárodními médii, zkoušejí, co všechno si necháme líbit, kam až mohou zajít. Chtějí nás ovládnout, zotročit, zmanipulovat. Udusit v respirátorech, utestovat nesmyslnými testy, uočkovat nevyzkoušenou vakcínou. Jsou to bezohlední, draví, bezcitní psychopati. Kdo jiný by zakázal zdravým dětem zpěv a pohyb, týral je testy a očkováním, bránil jim v setkávání s kamarády. Sami děti buď nemají, nebo tyto trpí duševními nemocemi nebo byly deportovány na Krym. Psychopaty, kteří ovládli naši zemi, nic nezastaví, znají jen sami sebe, peníze a moc. Jediný, kdo je může zastavit, je každý z nás a všichni dohromady. Jedinou šancí, jak zachránit zdraví naše a našich dětí je žít zdravě a šílené vládní zákazy odmítnout. Škola volá: Braňme naše děti!!!

Váš popírač, odmítač, dezinformátor a cyp Jan Hnízdil

P. S. Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím, hlubokých páni vy dolů, přijde den, z dolů jde plamen a dým, přijde den, zúčtujem spolu….!     (Čtěte na stránkách Jana Hnízdila)


Právník radí: Chcete ochránit své dítě před týráním? Jaká je aktuální legislativa pro ředitele školských zařízení? ..... Proč neznalost zákona neomlouvá? A proč neomlouvá ani ředitele školy? Podezření z přestupku, který neexistuje, protože neexistuje epidemie, s tím bude mít problém policie. Ale nevědět, že páchám apartheid, to je daleko větší problém. Pro pokladní v obchodě to asi nebude taková ostuda a profesní selhání, jako pro ředitele školy. Stačí, když se najde jeden jediný rodič, který nezapomene na ponižující jednání, doloží a zdokumentuje, a coby ředitel či ředitlka školy budete mít velký problém. A výmluva, že jednáte podle pokynů MŠMT, vám nepomůže.

Ke stažení: Vzorový dopis rodičů ředitelům škol

Vzorový dopis rodičů ředitelům škol, DOCX

Vzorový dopis rodičů ředitelům škol, PDF

Myslíte, že vás MŠMT bude zastupovat u soudu? Pomůže vám výmluva – konali jsme podle metodiky MŠMT? Je pod pokyny MŠMT vůbec někdo podepsaný? Nese MŠMT odpovědnost? Možná podle §23 Trestního zákona, tedy jako spolupachatel. Ale pomůže vám to vůbec? To je právní pohled.

Ale morální selhání a navíc při práci s dětmi? Výchova nové generace, odpovědnost za světonázor tam, kde rodiče možná nemají časové, finanční či inteligenční možnosti? To je velká zodpovědnost, a bohužel v ČR momentálně velká katastrofa. Takže jak se rozhodnete? Budete dodržovat nesmyslná nařízení, mnohokrát zrušená Nejvyšším správním soudem, přesto, že trvale poškodíte vývoj a vzdělání celé vám svěřené mladé generace? Nemorálně budete doufat, že soudy budou podporovat systém, který už dlouho protěžuje cenzuru, manipulaci, propagandu, zájmy globálního řízení a tím pádem se postaví na stranu apartheidu? Na stejné straně stojí učitel? Bez morálky, bez kreditu, bez budoucnosti?

Je to na vás. Snaha o nápravu se bude cenit nepoměrně. Je to velká příležitost. Každý, kdo bude mít zájem, jistě najde zdroje a lidi, se kterými se dá vytvářet nový lidský systém. Současný systém končí. Není to otázka jestli, ale je to otázka, jak rychle.

Zákon 40/2009 Sb., Trestní zákoník ... § 328 ... Přisvojení pravomoci úřadu

Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci…bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Vyzývání k nasazení respirátoru, vyzývání k prokázání výsledku testů, vyzývání k odběru testů a jakékoliv úkony a šetření obsahující osobní zdravotní informace jsou naplněním tohoto paragrafu. Opatření k zamezení šíření infekčních chorob jsou v kompetenci Krajské hygienické stanice, není možné je vyhlásit celoplošně, a každopádně jsou možné pouze po splnění základních podmínek pro vyhlášení nebezpečí epidemie (1600 osob s klinickými příznaky a prokázáním nákazy validovanými testy za dané období na 100 000 obyvatel). Musí být náležitě odůvodněny výsledky vědeckých studií vztažených ke konkrétnímu regionu a typické jedinečné populaci. Jinak není možné vymáhat nic! Všechna ztotožnění, jednání, nátlaky, podezření z přestupku, zadržení, pokuty, donucovací prostředky atd. jsou nezákonná! Tohoto se dopouští běžně policie, pokladní, ochranka, řidiči MHD, průvodčí vlakové dopravy, učitelé ve školách, nadřízení na pracovišti i běžní vystrašení občané.

§ 329 ... Zneužití pravomoci úřední osoby

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu…bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

Pokud osoba např. při jednání s městskou policií (řešení nenasazeného respirátoru) upozornila na např. zdravotní komplikace, astma, psychické obtíže, fobii z dotyku či z násilného omezení, a úřední osoba na toto upozornění nedbá, a toto bude později prokázáno, je naplněn tento paragraf.

§ 15 ... Úmysl ... (1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

Pokud upozorníme osoby, že porušují §328, §329, konají s úmyslem.

§ 23 ... Spolupachatel ... Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

Situace, do které se dostává např. manažer supermarketu, nadřízený na pracovišti, ředitel školy, který vydává pokyny personálu – vymáhání nasazování roušek, testy, očkování.

§ 402 ... Apartheid a diskriminace skupiny lidí

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo

b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

(3) Příprava je trestná.

Pro osoby, které si jsou vědomy, že situace COVID-19, nesplňuje podmínky pandemie, je přirozeně jednání autorit, úředníků, ale i prodavačů, pokladních aj. , zejména také zaměstnavatelů, učitelů. policistů aj. velice ponižující, jednoznačně je diskriminuje a dochází také k segregaci těchto zákona znalých lidí. Např. odst. (3) naplňuje Vláda ČR v čele s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství a všemi úředníky, kteří se podílejí na přípravě vyhlášek a nařízení v souvislosti s COVID-19.

Zákon 240/2000 Sb., Krizový zákon ... § 31 ... Fyzické osoby

(3) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna

c) strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,

(4) Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.

Odmítnutí z odst. (4) např. v situaci, kdy vynucovaná opatření jsou příčinou krize rodiny finanční nebo existenční, stresem daným omezeními. Může být uplatněn i při častém používání respirátorů, které posouvají hladinu CO2 a PH organismu jednoznačně.

Zákon 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje a informace o zdravotním stavu jsou chráněny tímto zákonem, a zaručeny také Listinou základních práv a svobod.

Zdroj článku najdete zde 54

A další odkazy zde 55     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Nesouhlasíte s vládními opatřeními, pište ředitelům škol ..... Blíží se začátek školního roku a s ním připravila vláda opatření a nařízení, která mají školy dodržovat a týkají se žáků a studentů. Protože jsou to však protizákonné výmysly vládních úředníků, se kterými nemusíte jako rodiče souhlasit, níže přidáváme dopis určený ředitelům škol. Jeho text vychází z našich zákonů a je protikladem jejch porušování ze strany vlády. Snad Vám bude návodem, jak se bránit zvůli politiků dopadající na naše děti.

Adresa školy: ... Dne: ... Věc: Sdělení o nástupu dítěte, jméno, do školy k výkonu základní školní docházky.

Sdělujeme vám tímto jako zákonní zástupci nezletilého, že trváme na tom, aby našemu dítěti, , nar. …….byl umožněn ihned nástup k výkonu základní školní docházky tak, jak toto právo zakotvuje čl. 33 Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku a je tedy ústavním právem.

Současně sdělujeme, že nesouhlasíme s tím, aby naše dítě nosilo roušku, protože celodenní nošení poškozuje jeho zdraví a dále nesouhlasíme s tím, aby si provádělo jakékoliv testy, protože jde o nepřípustný zásah do tělesné integrity dítěte. Upozorňujeme současně, že tyto testy mu nemůže provádět ani nařídit jiná osoba bez souhlasu nás, jako zákonných zástupců. Dále upozorňujeme, že učitel není oprávněn přikázat dítěti nosit roušku, ani jej z důvodu, že roušku nosit nechce, není oprávněn vyloučit ze školní docházky. Zde vycházíme mj. z konstatování Krajské hygienické stanice v Liberci, která došla k názoru, že školy nejsou nadány jakoukoliv pravomoci.

Obdobně je to s testy, kdy jejich legálnost je postavena pouze na tom, že děti si testy provádějí samy  nařídit jim jejich provádění však učitel není oprávněn a pokud si dítě test samo neprovede, nesmí být rovněž vyloučeno ze školní docházky.

V případě, že našemu dítěti nebude základní školní docházka umožněna, upozorňujeme vás, že důsledky spojené s tímto protiprávním jednáním, které mohou být v budoucnu vůči vám vyvozeny formou žalobního návrhu. Tento dopis je kvalifikovaným upozorněním na nezákonnost opatření, kterým se řídíte, přestože si musíte být vědomi, že v dané oblasti nedisponujete žádnou pravomocí, úkolem školských zařízení je poskytovat vzdělání, proto spadají pod ministerstvo školství, nikoli pod ministerstvo zdravotnictví.

Pokud nehodláte našemu dítěti základní docházku přes výše uvedené umožnit, žádáme o písemné sdělení této skutečnosti a dále o sdělení, z jaké části opatření MZ ČR dovozujete pravomoc školy a osoby učitele přikazovat nosit roušky, přikazovat dětem provádět si testy a z jaké části opatření dovozujete pravomoc školy, spadající pod ministerstvo školství, odmítnout plnit svůj základní úkol, kterým je vzdělávání, a to na základě opatření ministerstva zdravotnictví.

Protože předpokládáme, že v těchto otázkách máte k dispozici uspokojivý právní výklad, očekáváme odpověď obratem. Za odpověď nepovažujeme odkaz na dané opatření, které otázky pravomoci školy a učitele neřeší.

Rodiče: podpis     (Čtěte na stránkách iNadhled)


Žaloba ve velkém ..... Svět se dočkal první velké žaloby týkající se testování na COVID-19! O historické události informuje i facebookový profil Přinášíme naději, který zveřejnil článek právníka Petra Weise z advokátní kanceláře Weis & partners.

Jak se píše v statusu facebookového profilu Přinášíme naději, nastala historická chvíle. Tým více než tisíc právníků a více než 10 tisíc expertů na medicínu pod vedením doktora Reinera Fuellmicha podává žalobu proti americké CDC, WHO a skupině Davos Group za zločiny proti lidskosti. Tentokrát celosvětově a ve velkém. Součástí týmu je i advokátní kancelář Weis & partners.

Pozitivita není infekčnost „Podstatou žaloby je nesprávný PCR test a podvody spočívající v zdokumentovaných případech ve velkém počtu. Lékaři byli nuceni nebo motivováni označovat úmrtí na komorbidity jako úmrtí na Covid, „píše v článku Peter Weis. Dodává, že PCR testy nebyly nikdy určeny k detekci patogenů. Podle žaloby jsou stoprocentně chybné při 35 cyklech. CDC podle Weise nedávno připustilo, že jakékoli testování se signálem nad 28 cyklů by nemělo být přípustné jako spolehlivý výsledek. „Pouze tento fakt diskvalifikuje více než 90 procent domnělých případů covidu (tzv. Infekcí zjištěných těmito“ testy „),“ konstatuje Weis. Podle něj jsou spolupachateli při šíření poplašných zpráv a paniky mezi obyvatelstvem všechny média, které si zaměňovali pojmy pozitivita a infekčnost

Použití experimentální vakcíny je porušením Norimberského kodex Zvláštní část žaloby vedle chybných testech a zmanipulovaných úmrtních listech tvoří téma experimentálních vakcín. Jejich použití je v rozporu s čl. 32 Ženevské úmluvy. „Podle tohoto článku zmrzačení a lékařské nebo vědecké experimenty, které si lékařské ošetření chráněné osoby nevyžadují, jsou zakázány. Podle článku 147 je provádění biologických pokusů na chráněných osobách závažným porušením úmluvy, „uvádí právník. Použití experimentální vakcíny je porušením všech 10 bodů Norimberského kodexu. To může vést až k trestu smrti pro ty, kteří tato ustanovení porušili.

Vakcíny podle žaloby nesplňují pět základních bodů definice vakcíny

Takzvané vakcíny podle žaloby nesplňují pět základních bodů definice vakcíny. Naopak, splňují spíše definici medicínského experimentu a pokusu na lidech.

1.,Vakcína má poskytnout imunitu proti viru. Žalobci si troufají prokázat, že tato „genová terapie“ neposkytuje imunitu proti covidu. Má zaručit redukci symptomů. Přesto podle dat ze žaloby však až 60 procent případů, které potřebují nemocniční intenzivní péči, s pacienti po dvou dávkách vakcíny.

2.,Vakcína má ochránit před nákazou. Tato genová terapie neposkytuje imunitu a také po dvou dávkách vakcíny může očkován nemoc dostat. Viz aktuální situace na Seychelách.

3.,Vakcína má snížit počet úmrtí na virovou infekci. Tato genová terapie nesnižuje počet úmrtí. I dvakrát očkováni umírají.

4.,Vakcína má redukovat rozšiřování viru. Tato genová terapie nebrání v šíření nemoci a poskytuje prakticky nulovou imunitu.

5.,Vakcína má snížit přenos viru na druhých. Tato genová terapie nebrání přenosu nemoci na jiné osoby, protože poskytuje prakticky nulovou imunitu.

Žaloba uvádí i jednotlivé porušení Norimberského kodexu      (Čtěte na stránkách Pozitivní svět)


Izrael varuje, že ‚zelené pasy‘ na COVID ztratí platnost, když si obyvatelé nevezmou třetí dávku ..... Poté, co zdravotní úřady v této maličké středomořské zemi narazily na skutečnost, že plošná vakcinace vůbec nestačí k zastavení COVID (vždyť se jen podívejte na čísla o izraelských případech), tak se rozhodly, že nejlepším řešením bude zdvojnásobit úsilí o očkování bez ohledu na WHO a od všech občanů vyžadují, aby si nechali dát třetí doplňkovou injekci. Prostě mluvíme o posunutí tyček branky.

Jelikož izraelská vláda zvyšuje dostupnost COVID injekcí vyráběných Pfizer pro všechny už očkované obyvatele ve věku 12 a více let, tak nařídila, že všichni ti, kdo se nerozhodnou pro třetí injekci, přijdou od října o svá privilegia daná zeleným pasem, uvádí zpráva v RT.

S účinností od 1. října bude „zelený pas“ požadovaný ke vstupu na různá shromáždění a veřejná místa ztratí platnost, nejen necelých šest měsíců poté, co držitel dostane druhou dávku, ale také šest měsíců po její třetí dávce.

Izrael v neděli už počtvrté rozšířil dostupnost dalších injekcí, když umožnil přístup k nim všem pacientům nad 12 let. Do 1. října rozbíhá akci, v níž statisíce, pokud ne miliony, Izraelců v této 9 milionové zemi budou potřebovat dostat další posilující injekci, jinak jim hrozí, že přijdou o přístup třeba do tělocvičen.

Odpůrci kritizují program zelených pasů, že v podstatě vede k „od-osobnění“ člověka (tj. používají tohoto termínu z 1984 od George Orwella), pokud nedostanou injekci každých šest měsíců. To nevyhnutelně povede k „věčnému cyklu injekcí,“ tedy k něčemu, před čím WHO varovalo, že by vedlo ke zpomalení vakcinace pro zbytek planety, zvláště pro rozvojový svět.

Pro ty, kdo nejsou obeznámení s těmito pasy (které byly uváděny i jako inspirace pro podobný systém, který se možná rozběhne v Británii), v celém Izraeli se vyžaduje ‚zelený pas‘ k přístupu na mnoho míst, kam ti bez něj nesmějí, včetně tělocvičen, restaurací, divadel a kin, sportovních arén, hotelů a na kulturní akce. Navíc na většině z nich zůstávají povinné obličejové masky při skoro při všech tamních činnostech.

Navíc se od těch, kdo odmítnou třetí injekci, bude požadovat, aby zůstali týden po návratu do Izraele ze zahraničí týden v karanténě. A i ti, co dostanou třetí injekci, budou potřebovat karanténu po návratu z jakékoliv země nepovažované za jen s nízkým nebo mírným rizikem nákazy COVID. Těm, co další dávku dostali, se dovolí, aby zůstali jen v sebe-izolaci po 24 hodin nebo podstoupili test k prokázání, že nejsou tímto virem infikováni.

Izraelský ministerský předseda Naftali Bennett je vůdčím zastáncem doplňkových injekcí, kdy tento měsíc prohlásil, že starší lidé, kteří nedostanou třetí dávku, jsou ve „smrtelném ohrožení“.

Rovněž se pokusil protlačovat dodatečné injekce v pozitivním světle, když Izraelcům říká, že dostat doplňkovou injekci je „privilegium, jaké žádná jiná země nemá“ (ač Rusko rozběhlo doplňkové injekce pro své vakcíny Sputnik V a USA také přistupuje k doplňkovým injekcím).

Podle studie publikované koncem minulého týdne, tak pokud jde o variantu delta, tak ti, co prodělali přirozenou injekci, vykazují daleko vyšší úroveň imunity, než pacienti, kteří dostali dvě nebo i tři injekce od Pfizeru nebo Moderny.

A spolu s tím, jak odhadovaná účinnost pro ty upřednostňované mRNA vakcíny nadále klesá, zatímco šance na smrtelné nebo závažně poškozující vedlejší účinky nejspíš dále rostou.     (Čtěte na stránkách Reformy.cz)


NEJVĚTŠÍ A NEJZÁKEŘNĚJŠÍ POKUS V HISTORII LIDSTVA, LŽIVĚ VYDÁVANÝ ZA COVID ..... Vedoucí pobočky Vodaphone vypráví anonymně ve videu o plánu, kdy bude všecko napojeno na Internet věcí (Internet of Things), neboli na tak zvanou „chytrou síť,“ ať je to telefon, lednička, elektrický proud, pouliční lampy, naprosto všecko. Mobily byly původně zamýšleny pro lidi na cestách, ale jejich použití uvnitř budov si vyžádalo lepší kvalitu signálu a proto byla zavedena 4G a později 5G technologie, bez ohledu na jejich škodlivý vliv na lidský organismus.

5G je asi 10x silnější než 4G. Je to velmi vysoká frekvence, jen o malý kousek pod klasifikací jako zbraň. Tato frekvence, když se dostane do styku s lidským tělem, tak způsobí otravu buněk. Lidský organismus se zkouší toho vlivu zbavit a vypudí zasažené buňky ven spolu s jedovatými látkami a zbytky RNA, což všecko dohromady se nazývá virus. Takže to, co považujeme za korona virus není žádná korona, ale je to otrava buněk elektromagnetickou energií, která se projevuje vylučováním tekutin, chemikálií a virů. Velká většina všech našich současných nemocí jsou reakce na 4G a 5G satelity, antény, radary, mobilní telefony.

To, že je tato skutečnost před námi skrývána a tajena je ten největší podvod v historii světa a to je, co lidi zabíjí.

První síť 5G byla spuštěna ve Wuhanu, v Číně, odkud údajně koronavirus přišel. Trvá to zhruba 6 měsíců, než se škodlivý vliv elektromagnetické energie projeví a pak se jeho následky jeví jako chřipka. Další místa, která zaváděla 5G jsou Španělsko, Itálie, Londýn a většina hlavních měst.

Celkem byly tři hlavní pandemie

Ta první byla Španělská chřipka v r. 1918, kdy byly celosvětově spuštěny radiové vlny a vylepšena celosvětová elektrická síť. O 6 měsíců později, miliony lidí zemřely na chřipku. Během 2. světové války byla další pandemie, když byly prvně použity radary a také byly vypuštěny první satelity. V r. 1960 přišla Hong Kongská chřipka, která byla způsobena další vlnou satelitů, vyslaných do Van Allenova pásu. V té době jich tam už bylo asi sto tisíc a všechny vysílaly telekomunikační radarové signály.

Rusko nemá zdaleka to množství úmrtí na tak zvaný Covid, protože ještě nezavedli 5G pro běžnou populaci. Používají tuto technologii zatím pouze pro vojsko. Ale tam, kde je 5G zavedena pro běžné lidi, tak i zdraví jedinci podléhají záhadné nemoci a na ni umírají. To všecko kvůli radiaci, která si nevybírá mezi starými nebo mladými – všichni, jak tady jsme, postupně této radiaci podlehneme. Zprávy o nakažlivosti „chřipky“ a „očkování“ jsou pouze na zakrytí skutečného původce všech těchto nemocí, což je 5G.

My, lidé, jsme elektromagnetičtí tvorové

Náš nervový systém není nic jiného, než složitý systém drátů, skrze které proudí energie. Mozkové signály a jiné tělesné signály – tyto produkují různé druhy chemikálií, na které reagujeme. Frekvence nás ovlivňují po všech stránkách. Srdce a i naše mysl operují elektricky a také vytváří i spirituální energii, která je mocná a je vědecky prokázáno, že přispívá k naší elektrifikaci. Když se více lidí sejde a společně se modlí, to vytváří mocnou spirituální energii na naši ochranu. Asi proto jsou nejvíce ze všeho v současné době zakazovány bohoslužby a shromažďování lidí v kostelech.

Tři strategie na převzetí světa

Naši manipulátoři používají tři strategie: (1) Očkování jedovatými látkami a nanotechnologií, které nás spojí s 5G sítí. Očkování obsahuje látky (grafén), které dělají 5G energii efektivnější, ale také smrtelnější. Proto jsou dnes všude budovány velké márnice, jsou rozšiřovány hřbitovy, protože jsou očekávány miliony nových přírůstků následkem očkování. (2) Očkování má rovněž mikročip, který nás sleduje a zaznamenává všecko, co děláme. (3) Je plánováno zavedení celosvětových digitálních peněz, což má být započato v Americe a rozšířeno do celého světa.

Pomocí strašáka COVIDu a následného očkování zničili globalisté celosvětovou ekonomii jen proto, že chtějí vzít veškerou moc malým firmám, rodinným podnikům a jiným drobným podnikatelům. Chtějí zavést nový druh monopolu, nebo spíš oligopolu, což je bezkonkurenční stav, kdy veškerý trh bude ovládat několik mezinárodních firem, odhadem čtyři až pět, jako jsou Amazon, Google a podobné. Tyto firmy mají v budoucnu zaručovat dodávky všeho, co lidstvo potřebuje. V nejnovějších zprávách se píše, že Amazon už začíná otevírat i obchodní domy.

Jako další, globalisté chtějí co nejvíce lidí nezaměstnaných. To, že by tito dostávali od státu peníze jsou pohádky, nic takového se nestane. Chtějí zavést nový systém digitálních peněz a ti, kteří nebudou moct prokázat, že mají vakcínu a čip, které budou povinné, nebudou mít peníze žádné.

Tento plán se zakládá na naprostém zničení společenského základu jak ho známe, počínaje školstvím, zaměstnáním, společenskými styky – to všecko má být totálně změněno.

Spěchají, protože mají málo času

Proti tomu všemu postupuje jakési esoterické osvícení, které se blíží k naší Zemi. Možná proto globalisté se vším tak horlivě spěchají, protože nás chtějí mít všecky podchyceny, zrobotizovány, ještě než nás toto osvícení dosáhne. Proto uplatňují svůj vliv i na církve, neboť když se lidé sejdou a spolupracují, jsou schopni navodit velké změny. Když se skupina lidí společně modlí, to vytváří vibrace, vytváří to Boží moc na Zemi, ztělesňuje to Boha. Tak je vytvářena mocná spirituální energie, jejíž elektromagnetické frekvence pak z nás vyzařují a produkují vyléčení nemocných jako vedlejší účinky.

Z toho důvodu jsou kostely zavírány, bohoslužby zakázány, protože tito šílenci chystají cestu pro antikrista a čistá a spravedlivá spirituální energie by jejich plány překazila. A když my se nemůžeme scházet a společně vytvářet spirituální energii, o to větší moc nad námi mají, o to víc se blíží svému cíli. Má se za to, že k tomu účelu organizují tajné satanické rituály spolu s obětováním dětí a dospělých, kdy se snaží podbízet se Satanovi, aby jim dále pomáhal s jejich ďábelskými plány.

To nejlepší, co můžeme v této době dělat, je zvýšit naše frekvence. To předpokládá čistý a spravedlivý život a odstranění všeho, co by bránilo Boží energii v postupu. Modlitba a pevná víra v Boha jsou to jediné, co dokáže vytvořit naše vlastní ochranné energetické pole.

Proč je dnes tolik barbarství a ohavností?

Mnozí říkají, že Bůh není, protože kdyby existoval, tak by to nedopustil. Jenomže Bůh nevládne tomuto světu. Tomuto světu vládne Satan. Bůh nám jednou dal svobodnou vůli a nemíní se míchat do našich záležitostí. Je ale ochoten pomoci těm, kteří žijí čistý život, mají čisté srdce, bez závisti nebo pýchy, bez nízkých inklinací, kteří nejsou sprostí a vulgární, kteří mají úctu pro druhé lidi a pomáhají kde je potřeba. Musí být ale o tuto pomoc požádán, jinak sám nezasáhne.

Kdybychom dokázali informovat druhé, spojili se s nimi v nekonečný, celosvětový celek a společně vytvářeli tuto spirituální energii, veškeré plány globalistů by byly zmařeny.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Nikdy nebudeme právoplatným členem západu ..... Teď se jim svět klaní a já nevím proč. Mají krátkou paměť, nebo rádi zapomínají na vše co bylo a čekají na chvíli kdy jim začnou létat pečení holubi do huby.

Můžeš nemít rád komunisty, můžeš být zásadním odpůrcem socialismu, ale tohle se prostě nedá popřít. Vážení kritici minulého režimu, ukažte mi jediný národ na světě naší velikosti, který před rokem 1989 dokázal vyvíjet a vyrábět trysková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní automobily, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, námořní lodě, tanky, špičkové sklářské a porcelánové výrobky, podílet se na výzkumu vesmíru, vyrábět kvalitní ocel a hutní výrobky vyvážet do celého světa. Národ, který by byl naprosto soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě, bez jediné koruny dluhu, naopak se značnými pohledávkami v zahraničí. Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme nic. Jsme pouze montovna aut. Nepatří nám v naší zemičce ani rezavý hřebík ve zdi, natož uhlí pod zemí nebo voda. Byli jsme velmi schopný národ, to však vy nechcete slyšet, jen si trváte na svých nesmyslech. O potřebě provázanosti s vyspělým Západem který si nás ochočil jako levnou pracovní sílu a odbytiště pro jejich šunto-produkty.

Tento text běhá po internetu spoustu let, ale pořád jakoby lidé nechtěli vědět jak to tehdy doopravdy bylo a jak se tehdy doopravdy žilo. Tím nechci říct, že bych chtěla vrátit staré časy. Určitě ne všechny jejich části, ale některé její části docela určitě.

PRO  –  PROTI

Lidé záviděli západu a koukali s otevřenou hubou hubou na jejich reklamy a vůbec netušili, že to západ nám má co závidět. Že to vidím černobíle? Možná. Ale prožila jsem mládí v klidu a nikdy by mě nenapadlo psát o politici veřejně, protože mě nezajímala a nebavila. Dnes je to moje jediná obrana abych nebyla v neustálém stresu z těch, co  vládnou naší planetě a je jedno ze které země.

Kdysi jsme byli členy nějakého uskupení a v podstatě jsme na tom byli všichni podobně. Teď jsme v jiném uskupení a jsou z nás otroci západu které nám prý přijal z lásky a k našemu prospěchu. Nikdy nás západ nepřijme za sobě rovné a vždycky nás bude chtít sdírat do krve. Slovan se pro ně rovné otrok nebo nepřítel a v tomhle žijeme a jsou lidé kterým to nevadí a prostě se přizpůsobí. Tak to já neumím. Pořád pro mě budou na prvním místě Slované a pak dlouho nic. Nezajímá mě jak si žije Němec, protože pro mě je to pořád nevyřízený bod a nikdy nezapomenu jaké utrpení způsobili celému světu. Teď se jim svět klaní a já nevím proč. Mají krátkou paměť, nebo rádi zapomínají na vše co bylo a čekají na chvíli kdy jim začnou létat pečení holubi do huby.

Jediná cesta z nesplnitelného snu je honem rychle se probudit.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Novy Afganystan v Evropě ..... Celu dobu pobytu v Albynyji mi to vrtalo hlavu. Jak je možne, že v jedne z nejchudšich zemi Evropy je špičkova infrastruktura, od internetu po skvěly stav silnic a dalnic?

Jak je možne, že po celem maličkem, třimilijonovem statě rostu megalomanske developerske projekty, města su plna novostaveb, připravenych pro nastěhovani novych obyvatel? Ale jakych obyvatel? Z čeho by asi chudi Albanci financovali hypoteky nebo najmy v novych luksusnich čtvrtich?

V cele Ostravě neni tolik volnych kvartyru tajak v jakemkoliv malem městečku starobyle Ilyryje.

Ale k čemu to maju? Kdo v tym bude byvat? Kdo investuje miljardy do takeho zapadleho kuta Evropy? Nemoh sem temu přijit na kobylu.

Až včera večer.

Sledoval sem v hotelovem pokoju ty podivne zpravy z Afganystanu, kaj od včerejšiho rana všecky zpravodajske zdroje věděly o chystanem atentatu a přesto (nebo zaměrně) temu nikdo nezabranil a tak to rozervalo přes sedumdesat Amiku a amerycky mluvicich Afghancu a odeslalo je k Allahovi, Jahvemu, Otci našemu a tak dal do přislušnych nebeskych sekci.

V obskurnim populistyckem platku New York Times psali, že Amici by radi vyvezli čtvrt milijonu Afgancu. Kura, co s nima v te Ameryce asi tak budu robit, pomyslel sem si. A pak sem ty zpravy pročetl podrobněji, bo mi tu coš furt něgralo. Čemu je vozi patnact hodin do Ameryky, když je možu za patnact minut vysadit vedle ve zpřatelenem Pakištanu?

Ale oni neenem že je nevysazuju ve vedlejšim Pakištanu, oni je nevozi ani do Ameryky. Oni je vozi do Evropy. Na zakladny v Německu, Italyji a… hlavně na svoju druhu největši evropsku zakladnu Bondsteel. A ta je v Kosovu. Nepovedlo se jim to po zemi, bo to šlo přiliš pomalu, zvolili tedy rychlejši cestu letadlama.

Kruh se uzavřel. Bondsteel je sto kilaku od albanske hranice. Už chapu ten jarni vypuštěny balonek s navrhem na sjednoceni Albanyje a Kosova. Už tušim, kdo investoval do špičkove infrastruktury Kosova a Albanyje. Už vim, kdo bude v nově vystavjanych apartmanach byvat. Zatimco stare haviřske vdovy u nas budu do konca svojich dnu platit Bakalovi vypalne v kvartyrach, kere jim socani s Bakalu zpryvatyzovali, zatimco mladi Albanci budu dal vyjižďat do Italie a zapadni Evropy za robotu, aby uživili rodiny, mlade islamske rodinky zaplni připravene apartmany albanskych měst a pobřeži a budu si uživat uprchlickych penzi, kere jim v bruseli radi přiděli.

Bude se jim tam hezky byvat. Možete se tam zajet podivat. Neni to tak daleko ani od nas tam, a bodužel, ani z Albanyje do Břeclavi.

Ladislav Větvička, hlasatel pravdy, miru a lasky Talibanu, Kabul, Pitbul, Istanbul     (Čtěte na stránkách Ladislava Větvičky)


Neočkovaní covidoví šmejdi, proč nechcípáte, když jste neočkovaní! Místo toho vesele žijete! ..... Vojtěch, Babiš, Kubek a Flegr, Smejkal a další: nenaočkovaní šmejdi drze neumírají, zbývají nám vakcíny a my nevíme, jak nenaočkované nacpat do potečkovaných. Prý se umírá méně (vůbec), protože naočkovaní jsou naočkovaní a nenaočkovaní? Drze neumírají také!

Vážně je to normální? (Jasně, že slovo šmejd je jenom zdůraznění zločinu, který na nás vláda a prodejci s deštěm provádějí. Přesto...)

Pokud se vám zdá první odstavec nepochopitelný, tak zde je výrok MZ:

Počet úmrtí, hospitalizací i závažných průběhů onemocnění výrazně snižuje očkování.  Dokončené očkování má nyní v republice - po osmi měsících vakcinace - přes 5,6 milionu lidí, tedy víc než polovina všech obyvatel. Cílem je dosáhnout plného očkování minimálně u 70 procent populace. Očkovat se je nyní možné od 12 let.

Což znamená v překladu z češtiny do češtiny: pokud nikdo neumírá, tak je to zásluhou toho, že je naočkováno 50% občanů. A nebo vysvětlení: to, že se neumírá, je zásluhou toho, že 50% občanů se nenechalo naočkovat?

Matematicky: neumírá 50% očkovaných a dokonce neumírá ani 50% nenaočkovaných. Fakticky neumírá na covid nikdo a s covidem výjimky.

Nekleplo by vás z výroků našich geniálních covidových poradců, prý odborníků?

Nakažených covidem je prý dle statistik více nenaočkovaných. A důvod? Od května se naočkovaní netestují. Také vás napadá otázka, zda jim nepřeskakuje? Jak zjistí, zda naočkovaných nemá covid dokonce víc, když se netestují?

A komedie pokračuje: naočkovaní jako první už dnes nejsou naočkovaní a musí se naočkovat. Dostanou třetí dávku. Neboli počet naočkovaných se nezvyšuje, ale tím snižuje. Ještě jste se z výroků vlády a a prapodivných vakcinologů nebo co to jsou nezbláznili? Tak pokračujeme:

naočkovaní se bojí, že je nenaočkovaní nakazí a tak jim vyhrožují. Proč se bojí naočkovaní, když dle logiky by měli být klidnější a měli by se bát nenaočkovaní? Krásně to ukazuje neznámý autor na facebooku.

Samozřejmě víme, že naočkovanost není garance nenakažení, ale na druhou stranu nejvíce agresívní jsou zdraví, co se nechali naočkovat a často i sprostě útočí na neočkované, že jsou sobci. Kde je ta logika?

Počet dětských úmrtí "s covidem" je nula. Proto je třeba nahnat děti na vakcíny "covid", protože se zbytečně vyhazují? Takže se nevakcínuje jako ochrana zdraví, ale aby dle směrnic mohly děti do škol, na dovolené, na tábory, do kin, protože to vymyslel nějaký magor a je v tom příliš peněz?

Británie a Dánsko tuto hysterii ukončily. Ono to ani nemá logiku, byť se tvrdí, že tam je hodně naočkovaných. Jenomže nyní se údajně zjistilo, že ti první naočkovaní už nejsou naočkovaní, tudíž jejich proočkovanost - imunita klesá! Blázinec nemá konečnou.

Jak sami vidíte, čím déle s námi covid je, stále více lidí chápe, že zvěrstva vakcinování proti covidu (ostře protestujeme, abychom byli nazýváni jako antivakcionista, antivaxer, antivax, protože nejsme proti vakcínám, ale proti jedné covid vakcíně a vláda občany dezinformuje) jsou až na výjimky podvod a je otázkou, zda by nemocní, co dostali covid, přes možnost vakcíny stejně neumřeli. Dokázat se to nedá.

Takže na závěr: ať covidoví teroristé předloží zprávy od coronerů, kolik lidí ZDRAVÝCH umřelo s covidem, kolik dětí, natož zdravých umřelo s covidem a kolik celkem stála propaganda, abychom do sebe prali americké vakcíny. Ať předloží data a nikoliv fantasmagorickou propagandu rovnající se zločinu.

 P.S. Na rakovinu umírá cca 80 pacientů denně. Porovnejte prosím s touto hysterií. Samozřejmě, pokud se vrátí epidemie, tak stejně jako u chřipky se musíme chránit a dávat si pozor.     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


AKO DLHO BUDÚ ZAOČKOVANÍ ŽIŤ? Držiteľ patentu na oxid grafénu v Covid injekciách Dr. Mylo Canderian, globalisti Klaus Schwab a Bill Gates jednohlasne: NECHAJTE ICH VŠETKÝCH ZOMRIEŤ! ...... Často sa ma pýtajú: Ak som vzal „vakcínu“, ako dlho budem žiť?

Položil som túto otázku môjmu priateľovi, Dr. Mylovi Canderianovi, Ph.D. (narodený Milos Iskanderianos, Korfu, Grécko, 1938), ktorý vyvinul patent na oxid grafénu na použitie ako hematologická biologická zbraň v roku 2015.

Dr. Canderian je to, čo by som nazval „genocídnym globalistom“, ktorý sa riadi desiatym odporúčaním Georgia Guidestones (Georgijské kamene), o ktorom sa veľmi zriedka hovorí a ktoré znie: „Nebuď rakovinou na Zemi; nechaj priestor prírode.“

Dr. Canderian je lekárskym pracovníkom Svetovej zdravotníckej organizácie a tiež veľmi podporuje Klausa Schwaba a „Veľký reset“, ktorý uvádza jednu svetovú digitálnu menu, ktorá je sekundárnym cieľom WHO pre rok 2022. Dr. Canderian je toho názoru, že 95% svetovej populácie sú „zbytoční jedáci“, ktorí musia byť čo najrýchlejšie eutanázovaní. „Pozrite sa na centrum Chicaga, Baltimore alebo Los Angeles a jasne uvidíte, prečo musia byť zbytoční jedáci odstavení ako besní psi.“ Vyjadril svoje pohŕdanie „infekčnými pedagógmi“, ktorí podporujú teóriu kritickej rasy, a je presvedčený, že „vakcína“ ukončí „ľudskú rakovinu na Zemi.“

Dr. Canderian je horlivým zástancom slobodomurárstva, ktoré chce zbaviť svet „moru s názvom ľudstvo.“ Tak som sa spýtal Myla: „Ako môžu očkovaní s istotou vedieť, ako dlho budú žiť?“

Predstavil mi informácie, nazývané „End of Cycle Formula“. Vysvetlil, aké ľahké je to vypočítať. „Sila jednoduchosti“, povedal. „Existuje maximálny cyklus desiatich rokov od injekcie do konca cyklu,“ vysvetlil. „Je to veľmi ľahké určiť.“ Povedal, že každý hematológ to môže vidieť v priebehu niekoľkých sekúnd pod mikroskopom a ešte ľahšie pod elektrónovým mikroskopom. „Percento krvi postihnutej (alebo kontaminovanej) oxidom grafénom alebo s oxidom grafénom je reciprocitou výpočtu konca cyklu,“ povedal.

Inými slovami, „inokulovaný“ (ako nazýva kohokoľvek, kto je očkovaný Experimental Use Authorization Eugenics Depopulation Lethal Injection Bioweapon = Povolenie na experimentálne použitie – Eugenika – Depopulácia – Smrtiaca injekcia – Biologická zbraň) s 20% zhoršením oxidu grafénu v krvi, okrem akýchkoľvek iných vstupných kritérií, bude žiť 8 rokov. Niekto so 70% zhoršením oxidu grafénu nebude žiť dlhšie ako 3 roky. (o 10 rokov menej ako 70%).

Dr. Jane Ruby bola nedávno v diskusii so Stewom Petersom vo svojom podcaste a ukázala príklady toho, ako vyzerá zhoršená krv, keď je vystavená oxidu grafénu.

Oxid grafénu, pre tých, ktorí to nevedia, je súčasťou proteínov a priónov hrotov mRNA (Messenger RNA), ktoré vedú vojnu so srdcom, pľúcami, mozgom a krvou o kyslík.

Oxid grafénu je kyslíková špongia, ktorá zbavuje telo potrebného kyslíka a spôsobuje mnoho komplikácií, vrátane, ale nielen, anafylaktického šoku, toxickej zrážanlivosti krvi, smrteľnej pľúcnej paralýzy, mitochondriálnej rakoviny a endotelovej rakoviny.

Názor Dr. Myla Canderiana je veľmi rovnaký ako názor Klausa Schwaba, Billa Gatesa a generálneho riaditeľa veľkých farmaceutických spoločností: NECHAJTE ICH VŠETKÝCH ZOMRIEŤ!

Spýtal som sa Mylo, aký je účinok druhých a tretích injekcií a posilňovačov a ako to mení tabuľku „Konca cyklu.“ Mylo odpovedal: „Všetko je merateľné hematologickým testovaním. Čím viac injekcií a posilňovačov tí idioti dostanú, tým horšie bude ich krv vyzerať pod mikroskopom a čím rýchlejšie sa obrátia na hnojivo.“

Nakoniec som sa ho spýtal, ako mohlo byť spiknutie a plán zabiť toľko miliárd ľudí skupinou elít tak utajované. Jeho odpoveď bola: „Nevieš veľa o slobodomurárstve, však, Steve?“ A tu to máte.

Steven Fishman odpovedá:

„Pokiaľ viem, nie je možné odstrániť oxid grafén z krvi pomocou NAC alebo zinku, ale spýtam sa Dr. Jane Ruby. Neviem, kde boli Mylove patenty podané, ale povedal mi, že ich má Svetová zdravotnícka organizácia. Budem to ďalej skúmať, ale môžem Vás uistiť, že keď som pracoval pre Norah Cali v Nadácii Progress for Peace Foundation, naše interakcie s Mylom boli konzistentné. Ako som povedal, stretol som sa s ním vo švajčiarskom Davose.

Aj keby v krvnom riečisku bol nejaký polčas oxidu grafénu, stále by to nehovorilo o motíve („preto nás chcú naočkovať toľkokrát, koľkokrát je to možné“), čo opäť dokazuje zámer genocídnych globalistov zničiť nás všetkých. Ich úplné pohŕdanie nami je zrejmé bez ohľadu na to, koľko „variánt“ vytvoria v laboratóriu alebo koľko „posilňovačov“ ľuďom zavedú, aby nás zničili. Mylo má 83 rokov a žije veľmi pohodlne a vyslovil jednu zaujímavú poznámku: že elity (slobodomurári, Rada pre zahraničné vzťahy, Bildebergerovci a Britská kráľovská rodina atď.) a „antivaxxeri“ majú jednu vec spoločnú: Všetci budeme musieť žiť spolu po tom, čo budú všetci zbytoční jedáci mŕtvi, ak a keď prežijeme to, čo príde…

Podobného „scenára smrti“ sa obáva aj prof. Dr. Cahillová. Titul Molecular Genetics získala na Trinity College Dublin (1989) a doktorát z imunológie na Dublin City University v 1994. Bola vedúcou skupiny Protein Technology Group na Max Planck Institute for Molecular Genetics, Berlín, Nemecko (1996 – 2003). Od roku 2005 je profesorkou translačnej vedy na Lekárskej a lekárskej fakulte UCD. Jej výskumná, publikačná a patentová práca sa týka polí s vysokým obsahom bielkovín / protilátok a ich biomedicínskych aplikácií.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


British Medical Journal: „Prečo umrelo na COVID-19 toľko afrických lídrov?” ..... Časopis The British Medical Journal (BMJ Global Health) uverejnil v apríli štúdiu s názvom „Prečo zomrelo na COVID-19 toľko afrických lídrov?“

Výskumníci z Edinburskej univerzity (Škótsko) zistili, že v období 6. februára 2020 až 6. februára 2021 zomrelo na COVID-19 až 24 ministrov národných vlád a hláv štátov. Podľa štúdie táto demografia zomrelých na COVID-19 až „sedemkrát prevyšuje odhady svetového priemeru pre demografický profil podobného pohlavia a vekového priemeru za rovnaké obdobie“.

Politici zomierajú hlavne v krajinách, ktoré odmietali prehnané pandemické opatrenia

Sedemnásti (17) mŕtvi z 24 boli africkí ministri a hlavy štátov.

Tento nezvyčajný trend pripísali výskumníci niekoľkým faktorom, ako sú nízka kvalita zdravotnej starostlivosti, komorbidity a celkovo vyššie miery úmrtnosti na celom africkom kontinente.

O tomto zvláštnom jave vyslovili ešte ďalší zaujímavý záver:

„… úmrtia súvisiace s ochorením COVID-19 sa spájali s podstatnými zmenami politiky verejného zdravia v prípadoch, v ktorých bola reakcia na pandémiu spočiatku spochybňovaná alebo minimálna.

Úmrtia ministrov môžu byť aj dôsledkom rekonfigurácie politického líderstva, neočakávame však vlnu mladších a rodovo reprezentatívnejších náhradníkov.“

Všimnite si, že nasledujúci článok žiadneho z týchto politikov neobhajuje, ani o nich nešpekuluje. Nerobíme tiež žiadne domnienky o tom, ako boli títo premiéri vnímaní ľuďmi svojich krajín.

My len jednoducho hlásime ďalšie „koincidencie“ ohľadom ochorenia COVID-19.

Mainstreamové médiá často hovoria o politických nepokojoch, porušovaní ľudských práv a zmanipulovaných voľbách na celom africkom kontinente. Za všetky tie veci sú vinné USA, preto nie sú v pozícii, aby ktorúkoľvek krajinu súdili.     (Čtěte na stránkách Badatel)


Člen představenstva Pfizeru: Do diskusí o strategiích je třeba zahrnout „přirozenou imunitu“ proti covidu-19 ..... Bývalý komisař amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Scott Gottlieb, který je rovněž členem představenstva společnosti Pfizer, uvedl, že do diskusí o strategiích a nařízeních v souvislosti s wuchanským koronavirem je třeba zahrnout „přirozenou imunitu“ získanou předchozí infekcí.

„Bilance důkazů ukazuje, že přirozená imunita poskytuje trvalou ochranu,“ řekl Gottlieb v rozhovoru z 30. srpna. Odkazoval tím na novou přelomovou izraelskou studii, která zjistila, že předchozí nákaza onemocněním covid-19 poskytuje větší ochranu proti viru než jakákoli vakcína. „Je rozumné dojít k tomuto závěru,“ dodal.

Ačkoli Gottlieb řekl, že by byl „opatrný“, pokud jde o závěry, zda přirozená imunita poskytuje lepší ochranu před eventuálním přenosem viru, vedoucí představitelé „by ji měli začít začleňovat do [svých] strategických diskusí“.

„Přirozená infekce poskytuje silnou a trvalou imunitu,“ řekl s odkazem na izraelskou studii a další.

Nicméně to, zda je lepší přirozená imunita nebo očkování, „není až tak podstatné“, pokud jde o diskuse ohledně přijímaných strategiích, řekl Gottlieb.

Minulý týden vědci z Maccabi Healthcare a Tel Aviv University uvedli, že jedinci, kteří se zotavili z covidu-19, mají lepší ochranu proti variantě delta čínského koronaviru ve srovnání s těmi, kteří dostali mRNA vakcínu společnosti Pfizer, která je nejčastěji používanou vakcínou v Izraeli.

„Tato analýza prokázala, že přirozená imunita poskytuje dlouhodobější a silnější ochranu proti infekci, symptomatickému onemocnění a hospitalizaci způsobené variantou delta,“ uvádí se ve studii s tím, že zjištění pocházejí z „největší observační studie z reálného prostředí“ na světě.

Studie, která zatím nebyla recenzována, zaznamenala výsledky za období od 1. června do 14. srpna letošního roku.

Když výzkumníci porovnali případy předchozí infekce, ke kterým došlo mezi březnem 2020 a únorem 2021, s případy očkování, které proběhlo mezi lednem a únorem 2021, zjistili, že ve skupině očkovaných byla 5,96krát vyšší pravděpodobnost nákazy variantou delta a 7,13krát vyšší riziko symptomatického onemocnění ve srovnání s těmi, kteří si předtím prošli infekcí.

Výzkumníci dále uvedli, že u očkovaných bylo rovněž vyšší riziko hospitalizace v souvislosti s covidem-19 ve srovnání s těmi, kteří již prošli infekcí. Zmínili také, že k riziku nákazy a hospitalizace přispívá věk nad 60 let.

Autoři dodali, že se zabývali pouze ochranou proti variantě delta a pouze vakcínou společnosti Pfizer, nikoli vakcínami jiných firem nebo dodatečnými vakcínami.     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)


TAKŽE BY TO ŠLO ..... Rakouský deník Kronen Zeitung včera přinesl malou, ale pro Evropu velice důležitou zprávu. Afghánský Taliban je ochoten přijmout všechny repatriované Afghánce, kterým byl v Evropě odmítnut azyl.

Rakouskému novináři Shams Ul-Haqovi to potvrdil oficiální mluvčí Talibanu, Zabihulláh Mujahid. Řekl, že novému, Talibanskému režimu velice záleží na tom, aby lidé neopouštěli zemi. „Nejsme rádi, že lidé opouštějí Afghánistán. Měli by zůstat. Nejsme šťastní, když Afghánci odjíždějí do zahraničí.” Protože Afghánistán, jak dále uvedl, je společnou zemí všech Afghánců. A z toho důvodu také Talibové souhlasí s přijetím repatriovaných uprchlíků, kterým byl v Evropě odmítnut azyl.

Na přímou otázku reportéra Kronen Zeitung: „Převzala by vaše vláda zpět také afghánské občany, kteří nemají nárok na azyl v Německu a Rakousku protože se stali delikventy?” odpověděl kladně. „Ano, to je v pořádku,” řekl doslova. Po trpkých zkušenostech se „Syřany” a „Afričany” z nešťastného roku 2015, které zpět nikdo nechtěl, je to až k neuvěření. Oni jsou skutečně ochotni si je vzít všechny! Vinné, nevinné, kvalifikované i neschopné, dobráky i lumpy, neřády i smolaře… To je přece pro Evropu skvělá zpráva! Proč není palcovými titulky na prvních stranách?

On je tu totiž takový drobný háček. Ti, kteří se v Evropě dopustili trestných činů, mají být postaveni, hned po příjezdu do Afghánistánu, před soud.  “Ano, byli by předvedeni před soud. Soud by pak musel rozhodnout, jak s nimi naložit,” potvrdil Zabihulláh. A to je pro sluníčka celé Evropy problém. Dokonce i Rakušáci, kteří se zatvrdili, po nedávných excesech Afghánských migrantů, a rozhodli se repatriovat hlava nehlava, teď váhají. Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer včera připustil, že repatriace za současné situace asi nebudou možné.

Přitom, proč vlastně? Dopustili se ti vyhošťovaní Afghánci trestného činu? Ano. Nutil je k tomu někdo, nebo se rozhodli dobrovolně? Odpověď je nabíledni. Z celého jejich přístupu k lidem, zvykům a zákonům země, která je přijala, je zjevné, že se přizpůsobit nehodlají. Že necítí vděk ani sounáležitost s Evropany. Že preferují šaríju, své zvyky a nehodlají na tom nic měnit. Tak proč jim ji nedopřát? Proč se bránit jejich vyexpedování do rodné země, kde budou podrobeni jejich, tradičnímu zákonodárství? Je to přece ta jejich, obohacující kultura, kterou jim podle sluníček nesmíme brát… A navíc je nutno si přiznat, že právo šaríja má v mnoha ohledech vhodnější a případnější tresty za lupičství, vraždy a znásilnění, než lidskoprávním blbnutím vykastrované zákonodárství evropské.

Naplnilo by to i evropský, humánní požadavek, že trest má působit především preventivně. A skutečně, třeba v takových případech, jako bylo nedávné, otřesné, skupinové znásilnění a následná vražda nezletilé Leonie ve Vídni, by požití zákona šaríja zaručovalo prevenci, proti opakování podobné trestné činnosti, naprosto spolehlivou a stoprocentní. Tak proč se tomu bránit?

Důležité je jedno. Že to jde. Že od teď už víme, že si je Talibanci převezmou. A že tedy repatriaci Afghánců do vlasti už nic nebrání. Teď jde o to, dostat tuhle informaci do povědomí veřejnosti, a zejména pak politiků. Protože jedna vydařená (a řádně zmedializovaná) repatriace, udělá pro zastavení migračního toku více, než plot. A může být také tím nejlepším signálem pro migranty, kteří už tu jsou. Mnohem lepším a účinnějším, než všechna ta školení Rozumků, Faltových a dalších profesionálních, neziskových „začleňovatelů” …     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Končí veškerá legrace aneb Finty sociálních inženýrů ..... Ve světě se začínají dít věci, nad kterými zůstáva rozum stát ... Město sv. Františka, jehož jméno sahá až ke svatému Františkovi z Assisi, bývávalo kdysi perlou amerického tichomořského pobřeží. Kam se na ně hrabalo Město andělů, o pár set mil jižněji, nebo o pár set mil severněji Seattle, pojmenované po starém a vznešeném indiánském náčelníkovi z blízkého poloostrova Kitsap. San Francisco, přezdívané též Frisco, bývávalo místem, kde se podle vzoru jeho svatého říkávala pravda, nic než pravda, tak nám dopomáhej kohokoliv si zvolíte, kde obyvatelstvo nemuselo nosit po kapsách klíče od bytu, protože v městě se nekradlo, a kde nedaleká federální věznice Alcatraz sloužila co nucená ubytovna těžkým trestancům odkudkoliv, jenom ne místním, protože takové lumpy jako ty z Alcatrazu by jeden v místě nenašel ani za bílého dne s lucernou v ruce. Pak začala léta šedesátá minulého století a karta se začala obracet. Nastala doba, kterou úřední dějiny města popisují jako dobu kontra-kulturní. Pyšní se tím co revolucí. Dění opravdu mělo dalekosáhlé následky, ale že by bylo revoluční ve smyslu naučných slovníků, to se nedá říci.

Původní heslo hudebního divadla jménem Vlasy (Hair) pravilo ústy jakési sociální pracovnice: děti, můžete si dělat, co chcete, jak chcete, pokud tím neublížíte někomu jinému (kids, you can do whatever you want, however you want to do it, so long as you don’t hurt anybody). Byla to doba, kde se místo válčení mělo souložit (make love, not war), nosily se kytičky, všichni se tvářili, jak se navzájem milují, a přitom se v duchu nenáviděli do aleluja. Frisco bylo jedním z hlavních středisek toho dění. Jeho obyvatelé tím pádem volili stále zhovadilejší radní, až se stalo, co se muselo stát. Ze San Francisca se stalo ohyzdné, špinavé město plně zločinců, kteří se dopouštějí násilných činů jak skupinově, tak o samotě. A radnice se rozhodla, že zasáhne. Tvrdou pěstí potře zločin. Jak? Jednoduše: ztrestá každého, kdo zmíní, že v San Franciscu mají zločince, kteří (světe, div se) se dopouštějí zločinů.

Kdo by to býval byl řekl? Když ze slovníku zmizí slovo zločinec (felon), zmizí i výsledek jeho konání, tedy zločin (felony). A tak vznikla vyhláška, že označení zločinec (felon) se zakazuje, neboť jde o osoby zasažené trestním právem. Doslova: persons impacted by criminal justice system. Prosťáček by se domníval, že zasaženy jsou obětí, tedy ne ti, kteří poutají pozornost vykonavatelů trestního práva. Ale právě v tom je kouzlo tzv. post-modernismu. Vezmu slovo a posunu jeho význam. Nemám-li zločince, nemám ani zločiny. V Severní Americe je známo, že kdo chce poznat sociální inženýrství zblízka, nechť cestuje do Kalifornie. Jakkoliv je zevšeobecňování nebezpečné, je pravda, že Kalifornie se stala přímo universitou sociálního inženýrství (a s ním spojené censury známé co politická korektnost).     (Čtěte na stránkách iReportér)


Výzva „STOP zavedení Barnevernetu v České republice! – Zákon umožňující odebírání dětí bez soudního rozhodnutí je nutné okamžitě zastavit!“ ..... Senátorům a senátorkám Senátu České republiky Do senátu putuje novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 6. 8. 2021 schválili poslanci v Poslanecké sněmovně. Budete se jí zabývat v průběhu září. Tato novela zákona legalizuje praktiky známé norské sociální organizace Barnevernet, které bude moci používat v České republice OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Novela zákona jde jednoznačně proti zájmu dětí i proti zájmu rodin. Zmíněná novela zákona nechrání děti, zato ale chrání ty neziskové organizace, které si vlastní existenci vybudovaly na doprovázení pěstounů. Vyzývám Vás, aby jste tento zákon jako celek zamítl(a).

Návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. odmítám z následujících důvodů:

Tento zákon otevírá dveře Barnevernetu v České republice, jednoznačně jde proti zájmu dětí i proti zájmu rodin, znevýhodňuje dlouhodobé pěstounství, které pro dítě představuje trvalé zázemí po celou dobu, kdy nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, znevýhodnění nezprostředkované pěstounské péče znamená snížení šancí, že si dítě vezme do dlouhodobé pěstounské péče někdo z jeho blízkého okolí a je v rozporu s článkem 9 Úmluvy o právech dítěte a článkem 32 Listiny základních práv a svobod.

Novela zákona dává v §27, ods. 10 sociálním pracovníkům OSPOD pravomoc předávat děti bez řádné péče z rodin přímo PŘECHODNÝM pěstounům, a to BEZ ROZHODNUTÍ SOUDU. To je naprosto v rozporu s článkem 9 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého se nesmí oddělit dítě od rodičů bez rozhodnutí soudu.

Odebrat dítě v krizové situaci rodičům a odvézt ho například na druhý konec republiky přechodným pěstounům je proti zájmům dítěte a je v rozporu s čl. 32 Listiny základních práv a svobod, který deklaruje, že ochrana rodiny a rodičovství je pod ochranou zákona.

Novela zákona stanovuje, že děti ve věku do tří let nesmějí být umisťovány do ústavní péče. Přitom u evidovaných přechodných pěstounů je zcela evidentní, že jsou ochotni přijmout jen ty děti, které splňují jejich kritéria. Bohužel novela zákona vůbec neobsahuje příkaz, že každý přechodný pěstoun je povinnen přijmout jakékoliv dítě v jakoukoliv dobu, čímž dochází k nadužívání institutu přechodné pěstounské péče.

A konečně novela zákona zvýhodňuje doprovázení pěstounských rodin s jedním svěřeným dítětem, protože garantovaný státní příspěvek „doprovázejícím neziskovým organizacím“ ve výši 54 000,- Kč ročně se vyplácí bez ohledu na počet dětí v pěstounské rodině. Toto navýšení bylo navíc provedeno BEZ PŘEDCHOZÍ REVIZE vynakládání takto získaných finančních prostředků na potřeby pěstounů.

Z této novely zákona jasně vyplývá, že je zde upřednostněn ekonomický zájem účelově vzniklých „doprovázejících neziskových organizací“ nad zájmy dítěte a že se budou moci děti odebírat bez rozhodnutí soudu!  Dětem nepomůže, naopak mnoha z nich může ublížit. Tato novela zákona je naprosto nepřijatelná a je více než důležité, aby ji Senát ČR jako celek zamítl.

Podepsat výzvu je možné zde: https://tradicni-rodina.cz/kampane/vyzva-stop-zavedeni-barnevernetu-v-ceske-republice-zakon-umoznujici-doprovazejicim-neziskovym-organizacim-poslapavat-zajmy-deti-a-vydelavat-na-nich-je-nutne-okamzite-zast/     (Čtěte na stránkách NWOO)


Děti do škol bez podmínek a konec pandemické pohotovosti, zaznělo od odborníků v Senátu ..... Reportáž: Andrea Cerqueirová píše o kulatém stolu odborníků o pandemických opatření v Senátu ČR, který ilustruje chybějící odborný konsensus o pandemii, očkování i vládních opatřeních uprostřed dysfunkční veřejné debaty.

Senátem zněla kritika proticovidových opatření! Podle slov senátorky Jitky Chalánkové (nezávislá) je, co se daného tématu týče, ve veřejném prostoru bohužel značně omezená svobodná a otevřená výměna názorů. Důvodem je podle jejích slov především nálepkování lidí, kteří svými názory vybočují anebo jimi zpochybňují vládní opatření. Společně s kolegyní Alenou Dernerovou (BEZPP), taktéž lékařkou, proto na půdě Senátu uspořádaly kulatý stůl, kam pozvaly odborníky z řad imunologů, virologů, právníků a dalších, jejichž hlas není příliš slyšet.

Vysoká promořenost ... Prezentovány byly mimo jiné výsledky studií odborníků ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS), kteří sledovali množství protilátek u seniorů a dětí – konkrétně výskyt lidí s prokázanými protilátkami v domově seniorů v Břevnici, na gymnáziu v Havlíčkově Brodě a ve zdravotnických klinikách v Praze. „Nejen, že byla zjištěna vysoká promořenost vybraných kolektivů, ale podařilo se vyvrátit některé mýty kolem imunity. Prokázali jsme, že u mnoha seniorů ještě po deseti měsících od prodělaného onemocnění mohou přetrvávat vysoké hladiny neutralizačních protilátek. Díky nim byli tito lidé odolní vůči infekci i v době vrcholící zimní vlny epidemie, přestože infekce se v domově opakovaně objevila u personálu,“ uvedla imunoložka Zuzana Krátká. Co se týče studentů, mezi středoškoláky, kteří byli dlouhé měsíce na distanční výuce, byla v červnu zjištěna polovina žáků s protilátkami, tedy po prodělané infekci. U zdravotníků byla imunita proti covid-19 zjištěna u sedmdesáti procent, a to buď díky očkování nebo prodělané infekci.

Není důvod k mimořádným opatřením

Podle slov Zuzany Krátké jsme nejvíce promořenou zemí na světě, situace v nemocnicích je na rozdíl od počátku letošního roku klidná, proto není důvod k mimořádným opatřením. Za zavádějící označila tvrzení, že nejvíce pozitivně testovaných je v současné době mezi mladými a neočkovanými lidmi. „V naprosté většině se testují lidé bez očkování, pokud jsou pozitivní, trasovány jsou jen jejich neočkované kontakty a jejich očkovaným kontaktům se pozornost nevěnuje. Pokud se nakazí očkovaní, nedozvíme se o nich a ve statistikách chybí a infekci šíří dál, pokud nebudou mít klinické příznaky,“ uvedla. Při výskytu rychlého a cíleného testování ohniska při výskytu nemocného člověka na pracovišti se podle ní osvědčily antigenní testy, za nákladné a zbytečné naopak označila plošné testování kolektivu s nízkou promořeností. V rámci kulatého stolu zaznělo, že laboratorní a klinická skupina ministerstva zdravotnictví byla o tomto zjištění (a doporučení zohledňovat protilátky v těle) informována již v dubnu, dodaný podnět však neřešila.

Vakcinace není zárukou bezinfekčnosti ... Obdobnou zkušenost prezentovala i senátorka Alena Dernerová, když hovořila o prozatím marné snaze senátorů získat z ministerstva zdravotnictví relevantní data, kterými by resort obhájil omezující opatření ve školách. Od odborníků v rámci kulatého stolu zaznělo, že děti by do škol měly nastoupit bez podmínek. „Vakcinace rozhodně není zárukou bezinfekčnosti a nezastaví infekci ani její přenos. Neexistuje proto epidemiologický důvod, proč by měla existovat speciální opatření pro lidi bez očkování. Pokud jde o školy, je nepřijatelné oddělovat neočkované a netestované děti od ostatních spolužáků a nutit je dodržovat speciální opatření. Aktuální vládní nařízení považuji za neodůvodněná,“ uvedla viroložka Hana Zelená. Při současné nízké prevalenci a nespolehlivosti antigenních testů považuje za zbytečné i plošné testování ve školách. V rámci kulatého stolu také vystoupili přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK v Nemocnici Na Bulovce profesor Jiří Beneš či vedoucí lékař laboratoře imunologie a serologie Nemocnice Havlíčkův Brod Václav Fejt.

Státem řízená diskriminace a segregace ... Část kulatého stolu byla věnována pohledu právníků. Podle slov advokáta Tomáše Nielsena „poprvé v novodobé historii zažíváme skutečnou státem řízenou diskriminaci a segregaci, a to nejen u dospělých, ale i u dětí“. Podle zástupců institutu Pro Libertate současná situace v České republice nese znaky ústavní krize, která se vyznačuje třemi základními znaky: lidé přestali věřit v právo, stát přestal právo respektovat a soudy přestaly právo chránit. „Na konkrétních příkladech ukázali neúčinnost ochrany při přezkumu mimořádných opatření ze strany Nejvyššího správního soudu. Podle právníků jsou příslušná mimořádná opatření vydávána zcela mimo režim standardního „legislativního“ procesu a zásadní roli hrají vlivové skupiny, což je v právním státě nemyslitelné. Účastníci debaty se vyslovili pro okamžité zrušení stavu pandemické pohotovosti (kvůli současným, již dlouhou dobu, nízkým číslům – pozn. red.) a zrušení pandemického zákona pro jeho nepotřebnost, protože i samotné ministerstvo zdravotnictví opírá svá rozhodnutí o různé předpisy,“ je mj. uvedeno v tiskové zprávě, kterou po konání kulatého stolu vydaly organizátorky. Přítomní právníci zároveň navrhli novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví, která by omezila správní uvážení při vydávání opatření, nastavila kompenzace a zakotvila stav epidemie.

Sporný a zavádějící výklad dat ... Jedním z témat kulatého stolu byl též výklad dat a statistik spojených s covidem. Podle Tomáše Fürsta z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Arnošta Komárka z Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy docházelo ke spornému a zavádějícímu výkladu některých dat. „Velká část dat v České republice bohužel vzniká takříkajíc „sama od sebe“ a nikoliv plánovaně, s jasným cílem a účelem. Typickým příkladem je reportovaný denní počet pozitivně testovaných lidí. Takové číslo svůj význam pochopitelně má, ale možnosti jeho využití k dalším analýzám jsou značně omezené. Výsledky analýzy takových dat často představují hrubé dezinterpretace,“ uvedl mimo jiné Arnošt Komárek.

Text byl zpracován s využitím tiskové zprávy organizátorek kulatého stolu, uskutečněného 25. srpna – senátorek Jitky Chalánkové a Aleny Dernerové.     (Čtěte na stránkách Časopis Argument)


EU chce mít absolutní přehled nad vaším majetkem, plánuje registr aktiv soukromých osob ..... EU slouží k likvidaci evropských národních států a národů, s čímž souvisí i stávající výměna evropských obyvatel. Ti by neměli mít k našemu kontinentu žádný vztah a nemělo by jim tudíž ani záležet nejen na jednotlivých evropských národech, ale ani na jejich tradicích a zvycích. Převedením veškerých kompetencí od členských zemí na EU bude zároveň proveden velmi důležitý krok k totální globalizaci tak, jak je to již dávno naplánována skutečnými světovládci. Pokud pečlivě sledujete činnost WEF (Světové ekonomické fórum), pod vedením Klause Schwaba, pak jistě víte, že jedním z cílů je zajistit, aby do roku 2030 nikdo nic nevlastnil (samozřejmě vyjma těch nahoře a jejich slouhů) a všichni by se údajně měli mít i přesto dobře.

Jak ovšem zajistit, aby majetek postupně přešel na ony elity? Poslední dva roky můžeme vidět, jak dochází ke krachům různých drobných podnikatelů a společností, přičemž postupně se nejspíš přejde i na majetek fyzických osob. EU tak zřejmě právě proto potřebuje vědět, kdo vlastní jaká aktiva, zajímají se samozřejmě jen o to, co může nabýt na ceně, ne o majetek, který je amortizací znehodnocován.  To je zřejmě důvod, proč chtějí mít o každém takovém aktivu každého občana EU vedenu přesnou evidenci.

Máte doma zlaté mince nebo cenné obrazy? Vlastníte cenné papíry, pokud ano, pak které? Nebo dokonce Bitcoiny?  Vlastníte nemovitosti nebo společnosti kdekoli v Evropské unii?

To vše má být v budoucnu centrálně zaznamenáno a uloženo v nově vytvořeném evropském registru aktiv, a to podle přání Komise EU, která nedávno vytvoření registru oznámila. Pod číslem “2021/S 136–358265” provádí Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů (FISMA) studii, která zkoumá, jak lze nejlépe zkoumat a hodnotit soukromé finanční podmínky každého jednotlivého občana EU v ústředním bodě.

Doslova se shromažďují a propojují informace dostupné z různých zdrojů vlastnictví majetku (např. katastry nemovitostí, obchodní rejstříky, registry svěřenských fondů a nadací, centrální depozitáře cenných papírů atd.). Cílem je shromažďovat nejen informace z bankovních účtů a účtů cenných papírů ve všech členských státech EU, ale také údaje o vlastnictví jiných aktiv, jako jsou kryptoměny, umělecká díla, nemovitosti a zlato, podle oficiálního seznamu přání EK.

Argument je totožný s tím, který EU vytahuje vždy, když žádá nějaké další soukromé informace o občanech. Má jít o boj proti praní špinavých peněz a proti daňovým únikům. Datová chobotnice v Bruselu přehlíží, že zdanění firemních zisků, kapitálových zisků a aktiv je výlučným právem jednotlivých národních států – alespoň prozatím. Komise EU se proto zajímá o to, zda vám doma náhodou nevisí na zdi cenný obraz, zda nemáte vlastní nemovitost, zda nemáte například sbírku cenných mincí či v garáži drahého veterána.

Zlodějské gangy a podvodníci  by však měli mít z takového centrálního registru zlata a uměleckých předmětů radost. Můžou přesně vidět, kde je co k mání. Pro běžného občana by to však byl další krok k úplnému prověřování a globální kontrole. A je jisté, že tento seznam bude v budoucnu globalisty využit i k tomu, aby mohli “zařídit,” že nikdo nebude nic vlastnit. Nikdo, kromě těch “nahoře”….     (Čtěte na stránkách Česko bez cenzury)


V Itálii chtějí řešit stárnoucí populaci euthanasií. Pro referendum je již sebráno 750 000 podpisů ..... Itálie se potýká se stárnoucí populaci a počet italských důchodců raketově roste. Současně prudce poklesl počet nově narozených dětí a průměrná Italka má pouze 1.21 dítěte, což je hluboko pod požadovanou reprodukční hodnotou. V roce 2050 by měla být polovina celé populace důchodci.

Tomu hodlá čelit iniciativa “legalizujte euthanasii“. Podle ni je potřeba dát volbu lidem, kteří chtějí dobrovolně ukončit svůj život. Iniciativa již sesbírala 750 000 podpisů a díky tomu bude muset být vyhlášeno celonárodní referendum na toto téma.

To připomíná nacistický program T4, kdy byli likvidováni “přebyteční jedlíci” z řad mentálně nemocných dětí a dospělých. Satanistické síly zla tedy mají na co navazovat.

Eutanázii nyní umožňuje několik evropských zemí jako třeba Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Francie, Španělsko, Švýcarsko a v mnoha dalších zemích se její schválení pokoušejí prosadit síly “pokroku”.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Vyhlášení stavu nouze v Polsku: imigranti! ..... Polská vláda dnes požádala prezidenta Dudu o vyhlášení stavu nouze na polsko-běloruské hranici! Důvodem jsou pronikající imigranti z Běloruska, které tamní prezident Lukašenko využívá jako hybridní zbraň k útoku na EU.

Výjimečný stav má napomoci zabránit "agresivním hybridním operacím" Běloruska s imigranty atakujícími vnější hranici EU. Ministr vnitra Kamiński uvedl, že jen za srpen bylo zaznamenáno na 3000 pokusů o narušení hraniční integrity.     (Čtěte na stránkách EUrabia) 

Přehled starších zpráviček