Případ zvířecího hřbitova – Vánoce 2005

Při návštěvě pietního parku v Bohnicích o Štědrém dnu jsem si mohla u vstupu do zahrady posledního odpočinku našich přátel nejvěrnějších přečíst optimistický vzkaz pana Lukáše:

V Praze, 22.12.2005

Veškeré dokumenty a smlouvy zůstávají nadále v platnosti a provoz našeho hřbitůvku pokračuje v plném provozu jako dosud.

 Za Ježíška
 Pavel Lukáš

Záznam z jednání všech zainteresovaných stran

Prohlášení

Pan Pavel Lukáš, který provozuje První evropský pietní park na části pozemku parc.č. 718/2 v katastrálním území Bohnice, paní Vlasta Brunová a společnost ALBAFIN a.s. v katastru nemovitostí zapsaní spoluvlastníci pozemku parc.č. 718/2 v katastrálním území Bohnice

prohlašují,

že nemají vůli rušit dosud vzniklý První evropský pietní park, který se nachází na části výše uvedeného pozemku.

Paní Vlasta Brunová a společnost ALBAFIN a.s. prohlašují, že nabytím uvedeného pozemku vstoupili do práv a povinností pronajímatelů předmětného pozemku v rámci nájemní smlouvy, kterou má pan Pavel Lukáš, pronajímatel uvedeného pozemku, k provozování Prvního evropského pietního parku, přičemž uzavřená nájemní smlouva nadále trvá.

V Praze, 22.12.2005
Podepsáni: pan Lukáš, paní Brunová, společnost Albafin a.s.


Toto prohlášení vzbuzuje naději, že zvířecí hřbitůvek nezanikne, alespoň ne v dohledné době. V tom je zajedno i zákon, který říká, že při ukládání do hrobu se s pozemkem může nakládat jiným způsobem až za deset let po posledním uložení ( tzn. v roce 2016). Takže na deset let je jistota, že tento pozemek realitní společnost neprodá nebo tam sama „něco“ nepostaví, třeba sklady a překladiště... Tyto vyhlídky do budoucna mne napadají, když vidím územní plán – zde, po okraji Prahy, má vést severní část pražského silničního rychlostního okruhu (trasa J). U Horních Počernic se napojuje hradecká a liberecká dálnice, dál okruh povede okolo Ďáblic, Čimic, přes nový most překročí Vltavu u Suchdola a bude pokračovat k západu, přes Horoměřice a Přední Kopaninu, kde se napojí na ruzyňskou část okruhu směrem k plzeňské dálnici.

Je jasné, že všechny pozemky okolo tohoto okruhu stoupnou prudce na ceně, neboť se zde mohou vystavět další obchodní zóny nebo - proč ne - i vilové domy s krásným výhledem – a ten tu opravdu je nádherný! Deset let uběhne jako voda a ikdyž nechci být pesimistou, tak tu vidím v místech nynějších hrobů bagry …

Člověk znalý této části Bohnic se jen může divit, co se zde asi chystá…Vždyť dominantou tohoto místa je „starý hřbitov“ patřící bohnické psychiatrické léčebně. Již dávno není v provozu, ale je udržovaný a především je to kus pražské historie! Cestu ke hřbitovu z jedné strany lemují chatky a stromy zahrádkářské kolonie, na druhé straně cesty je náš malý zvířecí hřbitůvek. Kolkolem jsou pole a remízky a nadohled je chráněné území přírodní rezervace Draháň. Nádherná přírodní oasa klidu, která je ted v rukách realitních makléřů!

Protože se v současné době, ani výhledově do deseti let, nemůže s tímto pozemkem „hýbat“, lze celkem klidně podepsat jakékoliv prohlášení. Bohužel, já z toho vidím se strany nynějších majitelů pozemku zase jen to, že nyní chtějí zjitřenou situaci a publicitu kolem zvířecího hřbitůvku uklidnit - a za deset let je již nikdo nezastaví. Proč jinak by nebyla z jejich strany ochota tento „kousek země“ prodat panu Lukášovi nebo vrátit Magistrátu? Protože i tenhle malý kousek země potřebují? Jaké mají úmysly??
Toto je můj osobní náhled - ale jak ráda bych se mýlila!

Proto je potřeba se snažit dostat soudní cestou tuto část pozemku zpět do majetku pražského magistrátu a následně převést, jak zněla původní dohoda na pana Lukáše, který areál daruje městu Praze. Je to spletité - úředníci, co to zavinili by měli být máčeni v koších ve Vltavě, a pak potupně vypráskáni za městské hradby….jako za časů Karla IV.
Realita je hnus! Úředníci z PF si jistě napakovali svoje konta – vždyť ručka ručku myje!
(viz článek Podvedli i psychiatrickou léčebnu)

Doufám, že pan Lukáš vymáhání práv k pozemku soudní cestou nevzdá. Myslím, že všichni, kdo do zahrady posledního odpočinku chodí a pečují o ni jej v tom úsilí podpoří.

Zde, pod bílou peřinkou, odpočívají naši drazí - První evropský pietní park 1.ledna 2006 v 17 hodin

Další povídání viz: Případ zvířecího hřbitova - pan premiér odpovídá ...


Zpět na Stránky našich zvířecích přátel

 

Zpět k Mostu ?

VEZA