Homeopatie - blýská se na lepší časy?

Narazil jsem na takovou zajímavou věc, kterou připojuji ve druhé části tohoto povídání. Podle toho, co je v článku psáno, byl konečně položen na vědecký základ princip homeopatie. Pokud je to pravda a jestli je to seriózní informace - pak to opravdu může znamenat naprostý průlom do péče o zdraví.

Teď se to určitě budou "vědci" snažit bagatelizovat a tu informaci zlikvidovat, z autora (ač nositele Nobelovy ceny) udělat blekotajícího blba a celé to zahrát do autu ... Bohužel, ve farmaceutickém průmyslu se točí příliš mnoho peněz na to, aby se někdo zabýval takovou prkotinou, jako je zdraví (a to nejen lidí).

Jsou tací, co na první pohled ne zcela tuctovou informaci, jako je tato, přelétnou očima, pronesou bez rozmyšlení - "To je blbost" - čímž se postaví do bohorovné pozice ... Jenže již dávno tomu, co zvěčnělý Jára Cimrman pronesl svůj nesmrtelný výrok:

Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

Jiní položí onu klasickou ne-otázku: "A ty tomu věříš ...?" s přízvukem, který méně otrlé jedince přiměje schlíple odejít do nejbližšího kouta, a tam se tiše stydět. A jiní vám se shovívavým úsměvem pohovoří o placebo efektu. Zde ovšem lze již s úspěchem kontrovat - z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že homeopatika zabírají i u zvířat. Co ta vědí o placebo efektu? A pokud ano, pak - ó hrůzo - nám zřejmě rozumí, ale nemluví s námi. Asi vědí proč ...

Takže v zájmu vlastním i v zájmu našich dětí a jejich dětí , v zájmu všeho živého na naší planetě - doufejme, že následující  informace je seriózní a že nebude zavržena.

Následující překlad textu pochází ze stránek CEZ OKNO.

Vlk Samotář


Držitel Nobelovy ceny objevil vědecký základ homeopatie

Právě v době, kdy the British Medical Association volá po zrušení národní finanční podpory homeopatie a pomlouvači ji označují jako „nesmysl na podpěrách (nonsense on stilts)“, jeden z vědců - držitel Nobelovy ceny, učinil objev dokládající, že homeopatie má skutečně vědecký základ. Byl to francouzský virolog, profesor Luc Montagnier, který přímo šokoval mj. i ostatní držitele Nobelovy ceny a představitele medicíny tím, že jim oznámil svůj objev: voda má svou paměť, která přetrvává dokonce i po mnoha ředěních!

Až do konce výzkumu prof. Montagniera trvala rozhodující část lékařů i vědců na tom, že neexistuje vědecký důkaz o tom, že by mohla mnohonásobná ředění, užívaná v homeopatii, dávat možnost skutečného účinkování takových preparátů. Podobné názory mívají svůj původ hlavně kvůli nedostatečnému pochopení. Ze širšího úhlu pohledu taková přesvědčení pochází z přání omezit rostoucí popularitu homeopatie a zlikvidovat ji, protože konkuruje klasické medicíně - něco podobného se odehrálo v minulém století právě ve Spojených státech.

Jeden ze základních principů homeopatie zajišťuje, že tzv. potence konečné léčivé substance je zvyšována jejím ředěním. Prof. Montagnier objevil, že roztoky obsahující DNA virů nebo bakterií „mohou emitovat radiové vlny nízkých frekvencí“ a že takovéto vlny ovlivňují molekuly v jejich okolí a mění je na organizované struktury. Molekuly zase zpětně emitují další vlny a prof. Montagnier zjistil, že takové vlny zůstávají ve vodě dokonce i po jejím mnohonásobném ředění.

Pro laika by to asi nemuselo mít valný význam, ale z hlediska vědce to s velkou pravděpodobností dokládá, že by homeopatie mohla mít vědecký základ.

Ve Velké Británii je roční objem trhu s homeopatickými preparáty odhadován na cca 20% celkového obratu a má neustále rostoucí trend. V celé Evropě užívá homeopatické léky přes 30 miliónů lidí. V Británii je tento směr podporován např. i v rodině prince Charlese a už od konce 19. století byl lékařem královské rodiny vždy jen homeopat.

I když v USA dochází znovu k oživování popularity homeopatie, ve zbytku světa se stává ještě mnohem oblíbenější. Například v Indii ji užívá asi 130 miliónů lidí, v Brazílii je uznávána jako medicínská specializace a kolem 15 000 lékařů zde má certifikát specialisty - homeopata.

Ve Spojených státech zaznamenala homeopatie svůj rozkvět ve 2. polovině 19. stol. Běžní lékaři ji dokonce nestačili konkurovat. V roce 1902 zaznamenali homeopaté až sedminásobně vyšší obrat ve srovnání alopaty a svou praxi zde mělo asi 15 000 homeopatických lékařů.

V průběhu epidemie cholery v roce 1849 si vedli homeopaté v Cincinnati důsledné záznamy dokládající, že zemřela pouze 3% jejich pacientů, zatímco pacientů, ošetřovaných alopaty zemřelo cca 16-krát až 20-krát více.

Mnoho vysoce významných osobností v minulosti i v současnosti si zvolilo homeopatii pro léčbu své nemoci; patří mezi ně mnoho Amerických presidentů a také významní literáti, kteří obhajovali a často psali o homeopatii. Jako příklad si můžeme uvést třeba osobnosti, jako je Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, Louisa May Alcott, Nathaniel Hawthorne, nebo Mark Twain. Mezi podobně významné osobnosti v Evropě patří Goethe, Sir Arthur Conan Doyle, Lord Alfred Tennyson, nebo George Bernard Shaw.

Tony Isaacs

Použité zdroje:

Přeloženo z Natural News - Nobel Scientist Discovers Scientific Basis of Homeopathy


Vlk Samotář (JL) - s využitím internetových zdrojů

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?