Globalizace

Následující text (včetně obrázku)  mi přišel mailem. Zásilka měla jako Předmět napsáno - Neposílat dál, ať lidem není smutno z toho, jak jsou blbí. Snažil jsem se na webu dohledat autora, ale jaksi se mi to nepovedlo. Tak vám to nabízím prostě tak, jak mi to spadlo na stůl ... či spíše do počítače. Když nic jiného, snad se alespoň zasmějete.

Vlk Samotář


Na nejluxusnější lodi v Tichomoří se konala přísně tajná konference gigantů světového trhu a konzumního průmyslu. Jako každoročně byli přítomni zástupci

všech oborů a poprvé byl také přizván mladý ekolog, reprezentující celosvětová hnutí na ochranu přírody.

"Vážení přátelé," zahájil neformální diskuzi předseda, "pokusme se stručně shrnout naše skvělé výsledky za minulá desetiletí. Všichni dobře víme, že se scházíme

proto, abychom se dohodli, jak dále a co nejlépe ovlivňovat veřejné mínění a jak manipulovat širokými vrstvami lidí k našemu prospěchu. Triliony dolarů, které se

nám hromadí v bankách, je nutno neustále násobit."

"Správně," podotkl zástupce potravinářského průmyslu, "A musím skromně poukázat na to, že nám se to daří nejlépe."

"No, tím si nejsem docela jistý," namítl reprezentant telekomunikací. "Dnes už má každý civilizovaný jedinec mobilní telefon a to většinou i s kamerou a internetem.

Lidé denně blábolí hodiny o zbytečnostech, připojují se nám na internet a čtou si bezcenné e-maily, jakoby hovorové minuty neexistovaly - tomu říkám úspěch.

Zástupce farmakologického průmyslu se samolibě usmál. "Jste naprosto vedle, pánové. Komu se podařilo přesvědčit miliony lidí, aby polykaly naprosto zbytečné a pěkně drahé vitaminy přesto, že se normálně stravují?"

"Normálně stravují?" uchichtl se zástupce potravinářství. "Kdo nahradil zdravé máslo umělými tuky a přesvědčil masy lidí, že je to pro ně lepší? Víte, z jakých sajrajtů se skládá normální párek nebo hamburger? Tam už dnes není ani kousek pravého masa! Správné koření zamíchané do proteinové hmoty dokáže přesvědčit každého."

"No vidíte. A jsme u toho," podotkl zástupce maloobchodu. "Proto jsme si vytvořili pojem organický. Dnes už většina lidí dává přednost jen tak zvané organické stravě. To slovíčko dělá zázraky! My ty samé potraviny teď můžeme prodávat za trojnásobnou cenu. Stačí jen napsat, že jsou organické. Nikdo neví, co to vlastně znamená, ale všichni to kupují. Za to všechno vděčíme hlavně tady kolegům z reklamních odvětví."

"Víte, co byl před pár lety jeden z našich nejlepších nápadů? Začít lidem prodávat vodu v plastikových lahvích. Nato přišli tady kolegové z Francie. Dnes už to většina lidí kupuje jen ze zvyku a my na litru čisté vody vyděláváme víc než na litru mléka. Přitom ta čerstvá voda z kohoutku je mnohdy daleko lepší než ta zatuchlá v lahvi. Tu stačí jen dobře vychladit."

Nový zástupce ekologického hnutí se přihlásil ke slovu: "Vy tady zřejmě pracujete za předpokladu, že co spotřebitel, to blbec."

"To vy nevíte?" zeptal se překvapeně předseda.

"Tomu teda nevěřím, lidi přece nejsou blbí!" odvětil ekolog.

Když dozněla bouře hlasitého smíchu, předseda setřel z tváře slzy, které mu upřímný smích vehnal do očí, a pravil: "Tak vy zřejmě také ještě · věříte, že globální oteplování způsobuje lidská činnost a že tání ledovců zvedne hladinu moře o několik metrů, že jo?"

"Ale to je přece jasně dokázáno, že se zemský povrch otepluje. To je potvrzeno přímým měřením. Představte si, že to tak půjde dál, roztaje led a hladina moře stoupne.

To pak zaplaví velkou část obydleného území".

"Tak za prvé, příteli, vezměte si učebnici fyziky pro pátou třídu a vyhledejte si Archimédův zákon. Když roztaje kus ledu plovoucí ve vodě, tak seta hladina nezvedne

ani o milimetr. To si můžete lehce ověřit i doma. Vezměte sklenici vody, nechte v ní plavat led a udělejte si rysku v úrovni hladiny. Až ten led roztaje, tak se podívejte,

o kolik ta voda stoupne - o nic. S mořem, ve kterém plavou ledové kry, je to úplně stejné. I kdyby všechny ty ledové kry roztály, tak se s hladinou moře vůbec

nic nestane. Ale jen to proboha nikomu neříkejte!"

"Tak tomu nerozumím," odvětil zmateně mladý ekolog, "proč lidi tak strašíte?"

"Milý příteli," řekl předseda, "masy lidí se musí udržovat v neustálém stavu obava konkrétního strachu. My jim ten strach nejen vytváříme, ale zároveň nabízíme

nápravu situace. No a na tom všem vyděláváme ohromné peníze. Lidé jsou ochotni zaplatit cokoli za pocit bezpečí. Zvláště pak, když mají malé děti a obávají se o jejich

budoucnost. Mimoto všichni chtějí žít zdravěji a déle, aby se mohli o pár let více rýpat ve svých zahrádkách a koukat na ty banální televizní pořady. Pro nás platí zásada:

,Živý spotřebitel, dobrý spotřebitel'.

"A co tedy podle vás způsobuje globální oteplování?" naléhal ekolog.

"Sluneční činnost a staleté přírodní cykly, copak to nevíte?" odvětil předseda. "To všechno my pozorně sledujeme. Stačí naznačit, že jakékoli přirozené globální změny

jsou výsledkem lidské činnosti a hned uvést na trh nové produkty. Před pár lety nám hrály do rukou ozonové díry. Víte, kolik milionů jsme na nich vydělali?"

"A co emise kysličníku uhličitého a jiných zplodin hoření. Ty jsou přece výsledkem spalování pohonných hmot v milionech aut. To je lidská činnost, ne?"

"Kapka do moře," usmál se předseda. "Každý rok nahodile shoří miliony hektarů lesů po celém světě. Ty vytvoří daleko víc uhelnatých zplodin než veškerá auta

v Evropě za sto let. A to se ani nebudu zmiňovat o tom, co vypustí do atmosféry jen jedna malá sopka, když zahájí činnost. A těch jsou na světě tisíce."

"Co tedy bude dál?" zeptal se ekolog zmateně.

"Teď pracujeme na novém projektu a uvidíte, že to bude za pár let ohromný šlágr. Stlačený vzduch. Představte si, že si budete moct koupit bombičku pravého

vzduchu z lesů, z hor, z Afriky, nebo odkud chcete. Pochopitelně že to bude jenom čistý vzduch, ale to nikdo vědět nebude. Vzduch je vzduch. Lidé budou sedět

doma před televizí s maskami na obličejích a zhluboka vdechovat to, co jim řekneme, že vdechují: lesy, hory, stráně, no cokoli - lidská fantazie je neomezená, a všichni

se přitom budou cítit báječně; zvláště pak když jim do toho přidáme jemné aroma nějaké vůně a trochu kyslíku.

Až ten vzduch vydýchají, honem poběží zpět do obchodu a za několik eur si koupí novou bombičku! Lidé si na to brzy zvyknou, stejně jako si rychle zvykli kupovat

tu vodou v plastikové láhvi."

Předseda se odmlčel. " ... víte co, teď si uděláme malou přestávku. U bazénu na horní palubě se podává kaviár a šampaňské."


JL - přišlo mailem, autor zatím neznámý

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?