Zelené Alpy místo ledu

Převzato ze stránek WM magazínu - napsal Jiří Matějka

Globálnímu oteplení čelil už Hanibal. Podle posledních objevených důkazů byla průměrná teplota v letech 1000 až 1100 našeho letopočtu vyšší než je indikována v tzv. hokejovém grafu.

 

Objev stromů pod ledem v Alpách podkopává teorii klimatických změn

Ledovce jsou považovány za hlavní ukazatele a důkazy globálního oteplování. Ledovec na Kilimandžáru prý taje, antarktické ledovce se hroutí a odplouvají do teplých oblastí… Navzdory vnucovanému názoru existují důkazy potvrzující pravý opak. Aktuálně prezentované tání ledovců nebylo v minulosti ničím výjimečným. Za posledních10 000 let byly více než jednou zelené i Alpy.

Podle již zavrženého „hokejového grafu“, začíná teplota stoupat kolem 800 let našeho letopočtu. Počátkem 20. století je globální teplota více méně ustálená, ale pak opět strmě stoupá vzhůru a klima je teplejší. Ve většině oficiálních zpráv o stavu klimatu je tento bod označen červeně, například ve zprávě IPCC.

Nejnovější studie však naznačují, že údajný nárůst globální teploty a kysličníku uhličitého v důsledku lidské činnosti z roku 1999, je úplně falešný a nepravděpodobný.

Podle posledních objevených důkazů byla průměrná teplota v letech 1000 až 1100 našeho letopočtu vyšší než je indikována v tzv. hokejovém grafu.

Globálnímu oteplení čelil i vojevůdce Hannibal

V době Římské říše, před 2 000 lety, neexistovaly alpské ledovce tak, jak je známe dnes. Nasvědčují tomu nejnovější nálezy kmenů stromů pod tajícími ledovými splazy. V oblasti Berner Oberland nalezli vědci kmeny stromů silné 30 až 60 centimetrů. Stromy vyplavila voda tekoucí pod ledovým příkrovem. To znamená, že tam, kde je dnes led, byl kdysi lesní porost. Tento velmi překvapující objev udělal švýcarský profesor Schluchter.

Vzorky nalezených kmenů byly analyzovány v laboratořích s ohromujícím výsledkem. Dodnes jsme přesvědčování vědou, že poslední doba ledová skončila před cca 10 000 lety, a od té doby panuje stabilní klima a ledovce jsou dodnes ve stejné nadmořské výšce. Výsledky z laboratoří ovšem potvrzují něco úplně jiného a nového.

Za posledních 10 000 let byly alpské ledovce několikrát mnohem menší, než je známe dnes. Jinými slovy, od poslední doby ledové dosáhly jen zřídkakdy tak nízko, jako dnes.

Profesor Schluchter navíc shrnuje výsledky výzkumu takto: „Před 1 900 až 2 300 lety byly ledovce o 300 metrů výše, než dnes. V době Římské říše nebyla ledová alpská pole pro expandující římské legie žádnou překážkou. V žádných římských kronikách není o ledovcích ani zmínky. Spolu s nejnovějším objevem kmenů je to jasný důkaz, že v tehdy byly Alpy „zelenější“, než dnes.

Závěrem: Obrázky z učebnic dějepisu, na nichž kartaginský vojevůdce Hannibal v roce 218 před naším letopočtem převádí ve sněhové bouři své šiky se slony přes alpské ledovce, neodpovídají skutečnosti. Tvrdí to švýcarští klimatologové Christian Schlüchter a Ulrich Jörin z univerzity v Bernu.

„Globální oteplování, jímž někteří vědci straší veřejnost, není žádný novodobý jev, který by vyvolala přílišná aktivita lidí,“ uvádějí. „Po ukončení doby ledové před 10 tisíci lety došlo už několikrát k nárůstu teplot, při nichž, stejně jako nyní, odtávaly alpské ledovce.“

Jedna z předchozích periodických vln téměř tropického počasí zasáhla podle jejich výzkumů náš kontinent právě v době válek mezi starověkými mocnostmi Římem a Kartágem. „Hannibalova těžká jízda na slonech se proto při legendárním přechodu Alp nemusela brodit vysokým sněhem a podnikat riskantní výstupy po ledovcích, protože tehdy z větší části roztály,“ konstatují. Dokladem jejich tvrzení jsou letokruhy na dochovaných zbytcích tehdejších stromů.

I přes předložené důkazy čelí oba experti ostré kritice farizejstvím stižených kolegů. Prý svými závěry zlehčují nebezpečí následků skleníkového efektu a hledání řešení k celkovému ozdravení atmosféry planety. Fakta je zjevně naprosto nezajímají. Podle nich by tedy asi bylo lepší, kdyby Švýcaři své výsledky nepublikovali nebo zfalšovali tak, jako řada ostatních. To možná je běžnou praxí v Británii či USA, ale od švýcarských vědců se nic podobného očekávat nedá.


JL, převzato ze stránek WM magazínu

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?