Zapomenutý objev německého držitele Nobelovy ceny

Základní příčina rakoviny byla oficiálně objevena před rokem 1923. Objev je spojen se jménem Otto Heinrich Warburg (1883 - 1970). Byl to německý biochemik, který získal roku 1931 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství ... za objev enzymů dýchacího řetězce, jejich povahy a funkce... Dr. Warburg byl ředitelem Institutu Císaře Viléma (v současnosti Maxe Plancka) na katedře fyziologie buněk v Berlíně. Zkoumal metabolismus rakovinných nádorů a buněčné dýchání, především pak buněk rakovinných.

Otto Heinrich Warburg byl jeden z čelních výzkumníků buněčné biologie XX. století. Svým výzkumem odhalil, že příčinou vzniku rakoviny je příliš vysoké okyselování organismu, což znamená, že pH (vodíkový potenciál) v organismu je pod normální hladinou, která činí 7,365. Warburg zkoumal metabolismus rakovinných nádorů a dýchání buněk a odhalil, že rakovinné buňky rostou a rozvíjejí se v nižším pH. Již při pH = 6, což je způsobeno produkcí kyseliny mléčné a zvýšením hladiny CO2. Warburg věřil, že mezi pH a kyslíkem existuje bezprostřední vazba. Vyšší pH, tedy zásadité, znamená větší koncentraci atomů kyslíku, zatímco nižší pH – kyselé, reprezentuje nižší hustotu kyslíku ... ten je totiž nutný k udržení správné a zdravé funkce buněk.

O výzkumech doktora Warburga a jeho závěrech ví bohužel na celém světě jen malý počet lidí. Je to tím, že tato pravda je před veřejností skrývána. Upřímně řečeno, věděli jste něco o těchto výzkumech? Ono se v poslední době hodně mluví o kyselosti a zásaditosti potravin a organismu jako takového. Jenže - je v tom chaos. A jako obvykle, všude kolem je spousta skeptiků, co tvrdí, že všechno, co není posvěceno oficiální vědou - je šarlatánství. Ale když někdo dostal Nobelovu cenu, určitě to šarlatán nebyl, nebo myslíte že ano? Máme tedy od této chvíle solidní základ, na kterém lze stavět. A v souvislostech se pak určitě vytříbí řada myšlenek, druhdy považovaných za téměř kacířské.

Vlk Samotář


Co znamená, když se řekne, že rakovina  je výsledkem nefyziologického způsobu života? Nefyziologickým způsobem stravování (jíme převážně stravu, která organizmus okyseluje) a fyzickou neaktivitou se v těle vytváří kyselé prostředí slabě zásobované kyslíkem.

Kyselost z buněk vytlačuje kyslík a nedostatek kyslíku v buňkách zase vytváří kyselé prostředí. MUDr. Warburg řekl: „Nedostatek kyslíku a zakyselení jsou dvě strany téže mince: má-li někdo jedno, má i to druhé“. Jste-li hodně zakyselení, automaticky vašemu organizmu chybí kyslík; a když vám chybí kyslík, tak máte zakyselený organizmus. Kyselé prostředí je prostředí bez kyslíku.

„Odeberete-li zdravé buňce 35 % jejího kyslíku, dokážete z ní udělat rakovinovou buňku za pouhé dva dny“, tvrdil MUDr. Warburg. „Všechny normální buňky mají maximální potřebu kyslíku, avšak nádorové buňky mohou žít bez něj. To je pravidlo bez výjimky“.

Tkáně s nádorem jsou kyselé, zatímco ty zdravé jsou zásadité

Ve svém díle „Metabolismus nádoru“ MUDr. Warburg uvádí, že všechny karcinogenní formy splňují dvě základní podmínky: kyselost krve a hypoxii (nedostatek kyslíku pro metabolismus buňky).

Objevil, že nádorové buňky jsou anaerobní (nevdechují kyslík) a že nemohou přežít v přítomnosti vysokých koncentrací kyslíku. A že mohou přežít jenom s pomocí glukózy a v prostředí bez kyslíku. Proto nádor není nic jiného, než obranný mechanizmus, kterého naše buňky používají, aby přežily v kyselém prostředí, v němž je nedostatek kyslíku.

Zdravé buňky žijí v zásaditém prostředí bohatém na kyslík, které umožňuje, aby mohly normálně fungovat. Nádorové buňky žijí v kyselém prostředí chudém na kyslík.

Kyselost a zásaditost organizmu je výsledkem stravy

Poté, co je dokončen proces trávení, vytváří potrava (dle svého nutričního profilu) podmínky pro kyselost či zásaditost v těle.

Jednodušeji řečeno, zásaditost organizmu závisí na tom, co jíme. Kyselé nebo zásadité prostředí se měří pomocí pH stupnice od 0 do 14, kde 7 je neutrální zónou. Od 0 do 7 jde o prostředí kyselé, od 7 do 14 zásadité. Aby naše buňky mohly dobře fungovat, potřebují lehce zásadité pH, malinko nad 7.

U zdravého člověka dosahuje pH v krvi 7,40 – 7,45. Krev se neustále sama reguluje, aby neupadla do metabolické kyselosti. Avšak některé potraviny krev okyselují a znečišťují organizmus.

Kyselinotvorné potraviny:

Zásadotvorné potraviny:

Chemoterapie neléčí, nýbrž zhoršuje kyselost organizmu

Chemoterapie okyseluje tělo do té míry, že tělo musí sáhnout do svých zásaditých rezerv, aby neutralizovalo kyselost. Přitom musí obětovat minerály (vápník, hořčík, draslík), které se nacházejí v kostech, zubech, končetinách, nehtech a vlasech. Proto vidíme změny na osobách, které dostávají chemoterapii, mimo jiné i padání vlasů. Ostatní léky rovněž zhoršují kyselost organizmu, takže je třeba se jim vyhýbat, jak jen je to možné.

Správná míra pH

Jak již bylo řečeno, je zcela nemožné, aby rakovinu dostal člověk, který se stravuje zdravě, pije hodně čisté vody a cvičí. Chcete-li se správně stravovat, zajistěte svému tělu 60 % zásadotvorné stravy a vyhýbejte se výrobkům, které jsou z větší části kyselinotvorné, jako jsou sycené nápoje, sladkosti a produkty rychlého stravování. Nepřehánějte to se solí a používejte ji co možná nejméně. Když jste nemocní, postarejte se, aby vaše strava byla zásadotvorná alespoň z 80 %. Máte-li nádor, tak se snažte vytvořit ve svém těle co možná nejvíce zásadité prostředí. Toho můžete dosáhnout pomocí stravy, cvičení, vyhýbání se stresu a doplňováním chlorofylu.

Názor odborníků

„Veškerá tak zvaná přirozená úmrtí nejsou nic jiného, než konečná míra zasycenosti těla kyselostí“, řekl George Crile z Clewelandu, jeden z nejuznávanějších chirurgů na světě.

„Nesčetné názvy nemocí nejsou důležité – důležitá je skutečnost, že všechny ty nemoci mají stejnou základní příčinu: přemíru kyselosti v těle.“ - MUDr. Theodore A. Baroody, v knize “Zvyšuj zásaditost nebo zemři” (“Alcalize or Die”).

„Zvýšená kyselost organizmu je příčinou všech degenerativních nemocí. Když dojde k porušení rovnováhy a organizmus začne ukládat kyselost a toxické látky ve vyšší míře, než dokáže vyloučit, pak se objevují nemoci“ - MUDr. Robert O. Young.


Vlk Samotář - na základě internetových zdrojů

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?