Lékaři i zvířata nám říkají - vyhýbejte se geneticky upraveným potravinám !

Zdrojem tohoto povídání je článek Doctors and Animals Alike Tell Us: Avoid Genetically Modified Food, zveřejněný na stránkách Hippocrates Health Institute, jehož autorem je Jeffrey M. Smith.


Farmář se zašklebil, když vyzval návštěvníka: „Teď se dívej!“.
Zavolal na svá prasata, která se k němu přihnala v očekávání  krmení. Když však farmář vzal hrst zrní a hodil jim ho na zem, prasata k tomu jen přičichla a pak se zadívala na farmáře se zmateným očekáváním. Farmář pak nabral zrní z jiného pytle a nasypal ho prasatům kousek dál. Ta se k němu seběhla a rychle ho sežrala.
Farmář vysvětlil: „To zrní z prvního pytle bylo geneticky modifikované. Nedotknou se ho.“

Nejsou to jen prasata, která odmítají geneticky upravené plodiny (GMO). V Jižní Africe odmítají kuřata farmáře Strilli Oppenheimera zobat geneticky upravenou kukuřici. V Indickém státě Haryana odmítá většina buvolů granule ze semen bavlníku pocházející z GM bavlny. Husy migrující přes americký stát Illinois se pasou výhradně na těch částech sojového pole, kde se nepěstuje geneticky modifikovaná sója. Pokud mají na výběr, vyhýbají se geneticky modifikovanému krmení i další zvířata - losi, vysoká, mývalové i krysy. Dokonce i veverky, které pravidelně chroupají přírodní zrniny, se odmítají během těch nejchladnějších dnů iowské zimy  dotknout GM druhů.

Jeden skeptický farmář, který se to o veverkách dočetl, se chtěl na vlastní oči přesvědčit, zda je to pravda. Koupil pytel GM kukuřice a pytel kukuřice přírodní. Oba pytle uložil do garáže a čekal na zimu. Když si pak pro pytle zašel, zjistil že myši experiment již realizovaly za něj. Prokousaly se do pytle s přírodní kukuřicí a sežraly jeho obsah Pytel s GM kukuřicí zůstal nedotčen.

Lékaři radí – jen žádné GMO

Proč vlastně zvířata odmítají GMO plodiny, to zatím nevíme. Z prohlášení American Academy of Environmental Medicine (AAEM) z roku 2009 však vyplývá, že pokud laboratorní zvířata jsou krmena GMO potravinami, nedopadne to s nimi moc dobře.

„Několik studií na zvířatech uvádí závažné zdravotní komplikace související s příjmem GM potravy“, píše se v dokumentu AAEM. Který konkrétně se v něm zmiňuje neplodnost, imunitní problémy, zrychlené stárnutí, chybná regulace inzulínu, ba i nežádoucí změny základních životních orgánů i trávicího traktu.
„Je toho víc, než pouhá nějaká souvislost mezi příjmem GMO potravy a negativnímu zdravotními následky,“ píše se. „Prokazuje se, že jedno způsobuje druhé…“

Člověku bohužel chybí přirozený pud, který zvířatům velí vyhnout se GMO potravě. Zpráva AAEM nám ale naznačuje, že bychom se měli u zvířat poučit. Tato významná lékařská organizace, která jako první poznala taková nebezpeční, jako potravinové alergie, citlivost na různé chemikálie i syndrom z války v Zálivu, vyzývá všechny lékaře, aby doporučovali všem stravu neobsahující GMO plodiny. Vyzvala také k moratoriu u GMO, dlouhodobým nezávislým studiím a povinnému označování výrobků GMO plodiny obsahující.

Doktorka Jennifer Armstrong, bývalá prezidentka AAEM  říká: „Lékaři pravděpodobně jsou schopni vidět důsledky požívání GMO u svých pacientů, ovšem musí vědět, kam a na co se mají dívat.“ Uznávaný biolog, dr. Pushpa M. Bhargaya, a mnozí další věří, že GMO potraviny jsou jednou z příčin zhoršení zdraví Američanů od roku 1996, kdy byly GMO potraviny zavedeny.

GMO na vašem talíři

V současnosti se pěstuje osm GMO plodin: sója, kukuřice, bavlna, řepka, řepa cukrovka, havajská papája, cukety a žluté tykve. Důvodem, proč se rostliny geneticky upravují je, aby obsahovaly samy o sobě jedy proti škůdcům nebo je alespoň snadno a bez nebezpečí vstřebávaly. .

Genetickou manipulací se vytvoří u samotné rostliny odolnost proti herbicidům. Do jejich DNA se začlení geny umožňující přežít jinak smrtící dávky toxických herbicidů. To se týká prvních pěti rostlin z výše uvedeného výčtu. Rostliny, které samy mají jedy proti škůdcům vytvářet, jsou nazývány Bt plodiny. To podle vložených genů z půdní bakterie bacillus thuringiensis, které vytvářejí v každé buňce rostliny pesticid, zvaný Bt toxin, jenž je smrtelným jedem pro hmyz.  Takto se upravuje kukuřice a bavlna. Do papáje a obou tykví se vkládají geny viru, jemuž mají v přírodě vzdorovat. Všechny GM plodiny tak mají nebezpečné vedlejší účinky.

Poznámka - osivo GMO rostlin je upraveno tak, aby v dalších letech nedávalo již plody a nedaly se získat nová semena - farmáři musí tak kupovat stále nové a nové osivo. Je to snad náhoda, že ač v předchozích letech jsem míval vynikající výsledky při pěstování cuket, tak letos mně - a nejen mně - prakticky neplodily? Jsme snad už i my, zahrádkáři, terčem zrůdných manipulací?     (Vlk Samotář)

Rizika pro děti a těhotné ženy

GMO potraviny zřejmě představují velké nebezpečí pro děti a těhotné ženy. Vyplývá to z pokusů na krysách. U kontrolní skupiny krys krmené nezmutovanou sójou byla pozorována úmrtnost mláďat kolem 10 procent. Poté, co byly GMO sójou krmeny samičky krys, zahynula většina  jejich mláďat. Mláďata která přežila a byla dále krmena GMO krmivem, byla zřetelně menší a dospělosti pak obvykle neplodná. 

Varlata krys krmených GMO sójou změnila běžnou růžovou barvu na tmavomodrou. U mláďat krmených GM sójou docházelo ke změnám spermatu a embrya získaná od takto krmených myší vykazovala změněny v DNA. Potomstvo takových myší bylo méně četné a menší. 

V indickém statě Haryana se dostavily u bizonů krmených GMO krmivem potíže s rozmnožováním - samice nebyly schopné mláďata donosit, docházelo k potratům nebo i neplodnosti. Kolem dvaceti amerických farmářů prokázalo, že po požívání GMO krmiv se staly tisíce jimi chovaných prasnic sterilními. Docházelo k falešným březostem a v těle matek se vyvíjely zrůdy. Plodnost ztrácí po těchto krmivech i skot.

Otrávené je každé sousto

Když hmyz parazitující na kukuřici a bavlně požije GMO odrůdu upravenou tak, aby vytvářela Bt toxin, zničí mu tento toxin trávicí trakt a hmyz uhyne. Tentýž toxin ale užívají farmáři dlouhá léta a bezpečně k vnějším postřikům rostlin. Proto biotechnologické společnosti tvrdí, že stejně bezpečné bude, pokud toxin včlení přímo do buněk rostlin.

Je tu ale problém - Bt toxin vytvářený GMO rostlinami je asi tak tisíckrát koncentrovanější, než přírodní Bt postřik. Je tedy toxičtější, má vlastnosti alergenu a nelze ho z rostliny smýt.

Studie však prokazují, že škodlivý může být  i zdánlivě méně toxický běžný postřik.  Tak například po letecké aplikaci proti bekyni velkohlavé ve státě Washington a v okolí Vancouveru, oznámilo projevy akutní alergie či příznaky onemocnění podobného chřipce na 500 lidí. Stejné příznaky pociťují tisíce zemědělských pracovníků manipulující s bavlnou ošetřovanou Bt v Indii.

GMO a jejich vliv na imunitní reakce

Odborník na bezpečnost GMO, dr. Arpad Pusztai tvrdí, společným znakem všech studií na zvířatech jsou změny v imunitním systému. To přiznává dokonce i vlastní výzkum firmy Monsanto v podobě vládou financovaných testů na hlodavcích krmených Bt kukuřicí.

Brzy po zavedení GMO sóji ve Velké Británii se zvětšila alergie na sóju o 50 %. Doktor John Boyles, alergolog z Ohia  říká: „Vždy jsem prováděl testy alergie na sóju, ale tato geneticky upravená sója je již tak nebezpečná, že lidem prostě říkám, aby ji nikdy nejedli.“

GM sója, kukuřice a papája obsahují nové proteiny uplatňující se jako alergeny. GMO sója obsahuje již známého sójového alergenu sedmkrát více. A tak jsou genetické manipulace zřejmě příčinou doslova epidemie potravinových alergií a astmatu v Americe.

Zvířata hynou po tisících

V Indii za zvířata po sklizni pasou na sklizených polích po pěstování bavlníku. Když ale ovčáci zavedli ovce na pole po Bt bavlně, tisíce jich uhynuly. Vyšetřovatelé zjistili, že podle předběžných důkazů je příčinou jejich smrti toxin, a to Bt toxin. V následné studii ovce krmené Bt bavlnou všechny uhynuly, zatímco ovce krmené nezmutovanými přírodními rostlinami zůstaly zdravé. 

Ve indické vesnici Andhra Pradesh se buvoli pásli na bavlně bez problému osm let. Pak se 3. ledna 2008 třináct buvolů poprvé napáslo na Bt bavlníku. Všichni do tří dnů uhynuli. Bt bavlna je také spojována s úhynem krav v Německu a vodních buvolů a kuřat na Filipínách.

Podle laboratorních studií uhynul dvojnásobek kuřat krmených kukuřicí odrůdy Liberty Link; 7 ze 40 krys krmených GMO rajčaty zahynulo do dvou týdnů. Tyto krysy však odmítaly tato rajčata žrát a musely být krmeny násilím.

Co je nejhorší - GMO se v nás hromadí

Jediná zatím zveřejněná studie vlivu GMO na lidi odhalila, že dokonce i poté, co přestaneme jíst GMO plodiny, se škodlivé GM proteiny v našem organismu mohou dále množit. Geny vložené do GM sóji mění v našich střevech bakteriální mikroflóru. Po požití potravin z Bt kukuřice (třeba popcornu) se baktérie v zažívacím traktu mohou změnit na živé továrny na pesticidy.

Varování vládních vědců jsou ignorována a popírána

Podle dokumentů zveřejněných na základě žaloby v letech 1991-1992, vědci z FDA opakovaně varovali, že GM potraviny mohou vytvářet alergie, jedy, nové nemoci a problémy s výživou. Bílý dům však agentuře nařídil, aby GM biotechnologii naopak propagovala. Však také politiku FDA vedl Michael Taylor, bývalý právník firmy Monsanto. Tato politika z r. 1992 – a dodnes platná – prohlašovala, že ohledně bezpečnosti GMO nejsou potřeba žádné studie. Monsanto a další výrobci si sami určují, že jsou jejich potraviny bezpečné. Taylor se později stal viceprezidentem Monsanto a v r. 2009 byl Obamovou vládou znovu ustaven do FDA jako nejvyšší americký expert pro otázky bezpečnosti potravin.

Jsme jen pokusní králíci

Biolog dr. David Schubert ze Salk Institute tvrdí: „Jestliže problémy (s GMO) opravdu existují, pravděpodobně se o tom nikdy nedozvíme. Příčinu těchto problémů  nebude možné zpětně vystopovat; mnoha nemocem trvá velmi dlouho, než se rozvinou.“

Devět let po zavedení GM plodin v Americe (tedy od roku 1996) se počet Američanů trpících třemi nebo více chronickými nemocemi zvýšil ze 7 % na 13 %. Počet lidí s alergickými obtížemi se zdvojnásobil - a to ještě za kratší dobu. Dále jsou tu problémy s eskalací nízké porodní váhy dětí, neplodnosti a dětské úmrtnosti. Ale bez nějakých klinických testů na lidech nebo dozoru nad GMO osivy po prodeji se nemusíme nikdy dozvědět, zda určité nemoci, jako autismus, obezita a cukrovka, je vyvolávána nebo zhoršována GMO.

Nemusíme však čekat na další výzkum, stačí se poučit od zvířat a lékařů.

Existuje orientační příručka (psaná v angličtině) - Non-GMO Shopping Guide (www.NonGMOShoppingGuide.com) - kde se dozvíte, jak se vyhnout GMO. Pokud budou lidé GMO výrobky ignorovat, bude potravinářský průmysl donucen odstranit všechny GM přísady. Tím se ale nestaráte pouze o své vlastní zdraví, ale jste ohleduplní i k životmímu prostředí a budoucím generacím – protože GMO plodiny jsou schopny vyvolat dlouhodobou pohromu v celém našem ekosystému.

Odkazy:

1 www.aaemonline.org/gmopost.html

2 Irina Ermakova, “Genetically modified soy leads to the decrease of weight and high mortality of rat pups of the first generation. Preliminary studies,” Ecosinform 1 (2006): 4–9.

3 Irina Ermakova, “Experimental Evidence of GMO Hazards,” Presentation at Scientists for a GM Free Europe, EU Parliament, Brussels, June 12, 2007

4 Irina Ermakova, “Experimental Evidence of GMO Hazards,” Presentation at Scientists for a GM Free Europe, EU Parliament, Brussels, June 12, 2007

5 L. Vecchio et al, “Ultrastructural Analysis of Testes from Mice Fed on Genetically Modified Soybean,” European Journal of Histochemistry 48, no. 4 (Oct–Dec 2004):449–454.

6 Oliveri et al., “Temporary Depression of Transcription in Mouse Pre-implantion Embryos from Mice Fed on Genetically Modified Soybean,” 48th Symposium of the Society for Histochemistry, Lake Maggiore (Italy), September 7–10, 2006.

7 Alberta Velimirov and Claudia Binter, “Biological effects of transgenic maize NK603xMON810 fed in long term reproduction studies in mice,” Forschungsberichte der Sektion IV, Band 3/2008

8 Jerry Rosman, personal communication, 2006

9 See for example, A. Dutton, H. Klein, J. Romeis, and F. Bigler, “Uptake of Bt-toxin by herbivores feeding on transgenic maize and consequences for the predator Chrysoperia carnea,” Ecological Entomology 27 (2002): 441–7; and J. Romeis, A. Dutton, and F. Bigler, “Bacillus thuringiensis toxin (Cry1Ab) has no direct effect on larvae of the green lacewing Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae),” Journal of Insect Physiology 50, no. 2–3 (2004): 175–183.

10 Washington State Department of Health, “Report of health surveillance activities: Asian gypsy moth control program,” (Olympia, WA: Washington State Dept. of Health, 1993).

11 M. Green, et al., “Public health implications of the microbial pesticide Bacillus thuringiensis: An epidemiological study, Oregon, 1985–86,” Amer. J. Public Health 80, no. 7(1990): 848–852.

12 Ashish Gupta et. al., “Impact of Bt Cotton on Farmers’ Health (in Barwani and Dhar District of Madhya Pradesh),” Investigation Report, Oct–Dec 2005.

13 October 24, 2005 correspondence between Arpad Pusztai and Brian John

14 John M. Burns, “13-Week Dietary Subchronic Comparison Study with MON 863 Corn in Rats Preceded by a 1-Week Baseline Food Consumption Determination with PMI Certified Rodent Diet #5002,” December 17, 2002

www.monsanto.com/monsanto/content/sci_tech/prod_safety/fullratstudy.pdf

15 Alberto Finamore, et al, “Intestinal and Peripheral Immune Response to MON810 Maize Ingestion in Weaning and Old Mice,” J. Agric. Food Chem., 2008, 56 (23), pp 11533–11539, November 14, 2008

16 See L Zolla, et al, “Proteomics as a complementary tool for identifying unintended side effects occurring in transgenic maize seeds as a result of genetic modifications,” J Proteome Res. 2008 May;7(5):1850–61; Hye-Yung Yum, Soo-Young Lee, Kyung-Eun Lee, Myung-Hyun Sohn, Kyu-Earn Kim, “Genetically Modified and Wild Soybeans: An immunologic comparison,” Allergy and Asthma Proceedings 26, no. 3 (May–June 2005): 210-216(7); and Gendel, “The use of amino acid sequence alignments to assess potential allergenicity of proteins used in genetically modified foods,” Advances in Food and Nutrition Research 42 (1998), 45–62.

17 A. Pusztai and S. Bardocz, “GMO in animal nutrition: potential benefits and risks,” Chapter 17, Biology of Nutrition in Growing Animals, R. Mosenthin, J. Zentek and T. Zebrowska (Eds.) Elsevier, October 2005

18 “Mortality in Sheep Flocks after Grazing on Bt Cotton Fields—Warangal District, Andhra Pradesh” Report of the Preliminary Assessment, April 2006, www.gmwatch.org/archive2.asp

19 Personal communication and visit, January 2009.

20 Jeffrey M. Smith, Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods, Yes! Books, Fairfield, IA USA 2007

21 Arpad Pusztai, “Can Science Give Us the Tools for Recognizing Possible Health Risks for GM Food?” Nutrition and Health 16 (2002): 73–84.

22 Netherwood et al, “Assessing the survival of transgenic plant DNA in the human gastrointestinal tract,” Nature Biotechnology 22 (2004): 2.

23 See memos at www.biointegrity.org

24 Kathryn Anne Paez, et al, “Rising Out-Of-Pocket Spending For Chronic Conditions: A Ten-Year Trend,” Health Affairs, 28, no. 1 (2009): 15-25to be force fed


Vlk Samotář (JL) - podle internetových zdrojů

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?