Evropská petice proti zprivatizování vody

Následující text i s peticí jsem převzal ze stránek OrgoNet. Snad to bude leckomu připadat jako přitažené za vlasy. Ale myslím si, že se v dnešní době všude kolem dějí taková zvěrstva, že se člověk nemůže divit ničemu - i když mu to připadá sebepodivněji. Jsou tu třeba již pokusy nechat si patentovat semena různých rostlin (pozor - myslí se i ta přírodní, ne pouze geneticky modifikované zrůdy) - tak proč ne stáhnout pod nečisté pařáty třeba i pitnou vodu? Jen když si někdo na tom naplní pořádně kapsu ...

Aby se EU zabývala vůbec touto otázkou, je zapotřebí z naší republiky dodat 16 500 podpisů - k dispozici jich zatím není ani třetina. Je to těžká věc - kde se lidé vlastně mají dozvědět, že se něco takového chystá? V televizi se to nedozvědí ... A spousta dalších si pomyslí jen to, že JICH se to přece netýká ...

Vlk Samotář


Díky čtenářce ze Slovenska za připomenutí tématu privatizace evropské vody. Na Slovensku už svůj petiční úkol v tomto ohledu splnili více než na jedničku, viz níže (a určitě to ještě vylepší). Teď je třeba, aby mákli i Češi (viz níže)!

Už jsme se tu tím zabývali (petici už mám dávno podepsáno), ale je třeba přidat! Pro přehlednost z toho činím stručné resumé:

Resumé občanské iniciativy Voda je lidské právo:

EU činí nátlak na liberalizaci služeb ohledně vody, což by umožnilo soukromníkům přivlastnit si vodní zdroje a služby spojené s používáním vody a draze je prodávat. Evropská občanská iniciativa organizuje petici za to, aby voda a služby nesměly být zprivatizovány a byly dostupné všem jako základní lidské právo.

K tomu, aby se EU zabývala tímto požadavkem, je třeba dle zákona shromáždit milión podpisů ze 7 zemí EU.

Pro jednotlivé země EU existuje požadavek na minimální počet podpisů: pro ČR 16 500, pro Slovensko 9 750. Podpisovat je údajně možno do října 2013.

(Viz http://www.right2water.eu/sites/water/files/Latest%20figures%2021%20May%202013_2.pdf

Češi, přidejte se, bez vašich podpisů by se váš názor nemohl v EU projednávat!

Kompletní informační text z webu Voda je lidské právo v češtině:

http://water.tttp.eu/cs/node/45/#Kdo

Podpis petice v češtině:

https://signature.right2water.eu/oct-web-public/?lang=cs 

Tabulka hlasů 21. 5. 2013 ukazuje, že potřebný počet hlasů mají pouze Rakousko, Belgie, Finsko, Německo, Lucembursko, Litva, Slovensko a Slovinsko.

Myslím, že toto petiční právo je z hlediska zákonodárců EU dobře promyšleno. Oni si dobře uvědomují, že je velice těžké získat potřebný počet hlasů ve všech zemích, takže nehrozí, že by se návrhy občanů museli zabývat ...

Ale je stále mnoho času to změnit, když na tom budeme pracovat. Rozesílejte všem, i do ciziny ...


Vlk Samotář

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?