Problémem není prasečí chřipka - problémem je vakcína, která vás může poškodit nebo zabít

Podle článku Swine Flu is NOT the Problem -- It is the Vaccine that May Harm or Kill You, který zveřejnil 8. listopadu 2009 Dr. Mercola

Překlad Most do Říše snů.


Jste si všimli stupňující ho se humbuku a hysterie kolem pandemii chřipky nyní, v chladnějších měsících, kdy počet případů nákazy na celém světě stoupá.

Je pravda, že virus se šíří.

Mnohem důležitější však je skutečnost, že hlášené případy jsou nadále symptomaticky mírné, nevyžadující žádný nebo téměř žádný lékařský zásah. A počet úmrtí v důsledku viru H1N1 je stále velmi nízký, je to méně než půl procenta hlášených případů od 6.července [1].

Navzdory této skutečnosti se Spojené státy chystají podle americké ministryně  zdravotnictví a sociálních služeb, Kathleen Sebeliové, vynaložit další miliardu dolarů na přípravu vakcíny proti H1N1 vakcínu, při zachování očkovacích plánů z poloviny října [2].

Zároveň jsou v běhu plány na hromadné očkování v celosvětovém měřítku. V Německu například ministerstvo zdravotnictví oznámilo vládě svůj úmysl použít v první fázi, která měla začít v září (i když k uvedenému datu nedošlo k žádnému úmrtí), 50 miliónů vakcín a očkovat až 22,5 miliónu občanů. [3].

Náklady na očkovací program se odhadují na dva billióny EUR - i když v zemi bylo v té době hlášeno jen 800 případů infekce, přičemž žádný z nich nebyl smrtelný.

Bílý dům hovoří o prasečí chřipce

Občané USA, kteří jsou na distribučním seznamu Bílého domu, obdrželi nedávno dopis o summitu o chřipce H1N1, konaného 9. července 2009. Text byl podepsán  tajemníci zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), vnitřní bezpečnost, a vzdělávání.

Říká se v něm zhruba toto:

"Průběžně sledujeme šíření viru H1N1 v mutaci 2009 a připravujeme se na zahájení programu dobrovolného očkování proti působení chřipkového viru H1N1. To za předpokladu, že máme bezpečné očkovací látky a nedojde k mutaci viru, proti které by vakcína byla neúčinná. "

Dvě věci v tomto odstavci stojí za podtržení.
Za prvé - očkování je podle zmíněného programu dobrovolné. Plán hromadného očkování není příliš rozumný, ale zdá se, že alespoň pro tuto chvíli, je volba ještě stále na vás.

Za druhé - je zde věta "... za předpokladu, že máme bezpečné očkovací látky... ". Jak bezpečná je vakcína, která byla za pouhých několik týdnů vyvinuta, "vyzkoušena" a dodává se pro masovou distribuci? Odpověď zní - bezpečná není.

Bohužel, prezident Obama je plně srozuměn s vyhlídkou hromadného očkování nedostatečně testovanou a potenciálně smrtelnou vakcínou.

"Chceme mít jistotu, že nepropadneme panice, ale že jsme naopak bdělí a připraveni," řekl během summitu 9.července a dodal: "Nejdůležitější, co teď musíme udělat je zajistit, aby státní a místní úředníci byli připraveni na podzim realizovat očkovací program. "[4]

Cílové skupiny nejvíce vakcínou ohrožené

Včerejší Washington Post napsal, že vakcína bude testována na 2800 lidem v osmi městech v USA. Ještě více však psal o tom, že obyvatelstvo čeká 160 milionů dávek vakcíny, jejichž první várka měla být připravena letos někdy v září.

Jak jsem se zmínil v jednom z předchozích článků, školní děti jsou první cílovou skupinou očkování. Podle listu Washington Post, ministr školství, Arne Duncan řekl během summitu, že "my absolutně vítáme" myšlenku, že národní školy se změní na kliniky aplikující injekce vakcíny. Nazval je "přírodními místy" a řekl, že "se otevřít naše dveře a stát se součástí řešení opravdu dává smysl."

Smysl pro koho? Nemohu to říci jinak, než že jestliže znáte pravdu o vakcínách, je naprosto pobuřující vyzývat děti, aby šly v první linii na očkování injekcí proti prasečí chřipce.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se nejvážnější a smrtelné případy H1N1 objevily u lidí ve věku mezi 30 a 50 lety, z nichž mnozí již trpěli obezitou a chorobami, jako je astma, trpěli srdečními potížemi, cukrovkou a autoimunitními onemocněními [5].

Případy prasečí chřipky u zdravých dětí probíhaly mírně s žádnou nebo minimální nutností zásahu lékaře. Pokud dostanou informovaní rodiče možnost výběru, určitě raději měli zvolit jako menší riziko mírné onemocnění  chřipkou než možná zdravotní rizika vyplývající z nedostatečně testovány vakcíny, která může potenciálně způsobit vážné ohrožení zdraví jejich dítěte - i horší věci.

Dále, podle federálního zákona schváleného Kongresem roku 2001 (Emergency Use Authorization), je jakákoliv společnost, která během vyhlášeného stavu zdravotního ohrožení Američanům poskytuje experimentální vakcínu, zbavena odpovědnosti za případné poškození jejich zdraví.

Není vůbec dobrý nápad změnit školy ve zdravotní kliniky na testování experimentání vakcíny proti prasečí chřipce.  Zvláště, když za to nikdo nenese žádnou odpovědnost. [6]

Podle tajemnice HHS, Kathleen Sebeliové, se první cílená skupina adeptů očkování doplní pracovníky ze zdravotnictví, těhotnými ženami a dospělými lidmi trpícími nějakým chronickým onemocněním.

Těhotné ženy a lidé všech věkových skupin s oslabeným imunitním systémem nesou potenciálně mnohem vyšší riziko komplikací z nebezpečných vakcín, než z lehkého onemocnění chřipkovým virem.

Vakcíny obsahují smrtící pomocnou látku skvalen

Údaje o skvalenu jsou od října 2009 aktualizovány :

Podle Barbary Loe Fisher, zakladatelky NVIC, žádná z vakcín proti H1N1, jež jsou distribuovány ve Spojených státech, neobsahuje skvalen nebo jiné olejovité ve vodě rozpustné pomocné látky.

Úspěšně jsme informovali o potenciálním nebezpečí nasazení skvalenu jako pomocné látky do amerických vakcín proti H1N1 v případě nouzového použití (EUA), které lze uplatnit při deklarovaném ohrožení veřejného zdraví, i když FDA tyto pomocné látky pro použití v USA neschválil.

Skvalen je tedy nyní schválen pro použití v H1N1 vakcínách v v Evropě, nikoliv tak v USA. To ovšem neznamená, že se výrobci očkovacích látek nebudou snažit skvalen přidávat do očkovacích látek v budoucnosti; prozatím však v tomto bodě vyhráváme.

Nedávno jsem napsal článek na téma skvalen jako pomocná látka ve vakcínách. Pokud jste ten článek ještě nečetli, doporučuji vám tak učinit nyní. Obsahuje totiž důležité informace o zdravotních rizicích spojených s injekcemi vakcíny obsahující skvalen.

Pomocné látky se přidávají do vakcín, aby byly více "efektivní", a snížilo se množství potřebných očkovacích látek v jedné dávce. V principu jde o to, zapůsobit na váš váš imunitní systém tak, aby reagoval nepřirozeným a potenciálně nebezpečným způsobem na silný podnět toho, proti čemuž jste očkováni.

Pokud jde o takové pomocné látky, squalen se ukázal být mezi nejhoršími z nejhorších, .

Víme, že nejméně dvě z očkovacích látek proti prasečí chřipce vyvíjené farmaceutickými firmami budou skvalenobsahovat. Tyto očkovací látky produkují firmy Novartis a GlaxoSmithKline, ale to je zřejmě jen špička ledovce, protože:

Dne 13 července WHO na konferenci o prasečí chřipce vydává nejnovější seznam doporučení, ve kterém stojí:

"Vzhledem k předpokládané omezené dostupnosti očkovací látky na globální úrovni a případné potřebě chránit proti mutacím viru, SAGE doporučil, podporu vývoje, výroby a použití očkovacích látek obsahujících olejovité ve vodě rozpustné pomocné látky a vakcín obsahujících živé a oslabené původce chřipky. "[7]

Jinými slovy: WHO nyní výslovně doporučuje výrobu a použití očkovacích látek obsahujících olej-na pomocné látky.

Dne 13. červenec tajemnice HHS Sebeliová také získala dalších 884 milionů dolarů - kromě 1 miliardy amerických dolarů získaných v květnu - na nákup dvou hlavních složek H1N1 vakcín ve vývoji. Jde o tyto klíčové složky:

1. Antigen (účinná látka nebo organismus)
2. Adjuvant - pomocná látka zvyšující účinnost antigenu.

Novartis, jehož vakcína obsahuje skvalenový adjuvant MF59, dostane z těch 884 milionů amerických dolarů celých 690 milionů.  [8]

Můžeme tedy na beton tvrdit, že vakcíny proti H1N1 vakcín budou téměř jistě obsahovat jako adjuvant skvalen. Sebeliová přichází s následujícím prohlášením:

"Na základě výsledků klinických studií, může být adjuvant přidáván do vakcín k posílení reakce imunitního systému při možném snížení množství antigenu nezbytného k tomu, aby tělo rozpoznalo virus a mohlo s ním začít bojovat."

V závislosti na výsledcích klinických studií? Jsou to ty stejné studie, které byly záhadným způsobem dokončeny v rekordním čase a přinesly nevysvětlitelné výsledky, na jejichž podkladě jsou vakcíny proti prasečí chřipce prohlašovány za  "bezpečné a efektivní?"

Vaše skepse je oprávněná, a může vás a vaši rodinu udržet v bezpečí.

A zase  - přečtěte si můj nedávný článek o skvalenu, abyste byli plně informováni o smrtícím potenciálu této přísady do vakcín a sporech kolem jejího použití.

Velká Británie také projevuje zájem o masové očkování

Americká vláda není ve svém iracionálním postoji k viru H1N1 sama .

Jak by se krásně vyjímal nadpis: "Otázky kolem vakcíny proti prasečí chřipce vyjasněny po pěti dnech zkoušek."

Dr. Peter Holden z Britské lékařská asociace, mluvčí přes otázky prasečí chřipky je toho názoru, že ačkoliv tato chřipka obvykle nezpůsobuje u pacientů vážné problémy, mělo by britské ministerstvo zdravotnictví mít zájem začít hromadnou očkovací kampaň v čele s "prioritními skupinami." Holden říká, že očkování sníží nebezpečí nedostatku nemocničních lůžek pro lidi trpící prasečí chřipkou [9].

Proč je Spojené království nedočkavé očkování proti viru, který nezpůsobuje vážné onemocnění? A proč, když prasečí chřipka vážné onemocnění nezpůsobuje, se Dr. Holden znepokojuje nedostatkem nemocničních lůžek?

Je to blížící se sezónní chřipka?

Ať už si myslíte, že americká vláda je prostě naivní, nebo zcela záměrně šíří v souvislosti s pandemií prasečí chřipky své propagandistické kampaně, je nutné se vyzbrojit fakty o očkování proti virus H1N1 a informacemi o tom, co můžete udělat pro ochranu svou a své rodiny. .

Nepředpokládejte, že když vláda prosazuje vakcíny proti prasečí  chřipce, tak musí být bezpečné. Mnoho vakcín schválených razítkem FDA  se ukázalo být nebezpečně vysoko rizikových.

Nepředpokládejte, že vaše vláda vláda nemůže nebo nesmí nařídit očkování nebo karanténu. Zákony jsou v knihách, které sestavuje státní moc, a proto mohou prosadit vynucené očkování, nedobrovolné izolaci a karanténu, a represivní opatření proti těm, kteří se tomu vzpírají.

Podepište petici!

Pokud žijete v USA, můžete podepsat petici svému kongresmanovi, že jste zásadně proti nucenému očkování.

Vzdělávejte se sami o problematice chřipkových kmenů, riziku očkování, problematice veřejného zdravotnictví a právních předpisech [13], které mohou vyžadovat, abyste se vy nebo vaše děti museli podrobit povinnému očkování nebo karanténě.

Zdvihněte hlas proti programu povinné očkování proti chřipce.

Připravte se na svou vlastní ochranu i karanténu. Několik tipů:

Pečujte o své zdraví, abyste omezili nebo odstranili riziko nakažení jakýmkoliv z kmenů chřipky.


[1] World Health Organization, Pandemic (H1N1) 2009, Update 58, July 6, 2009 http://www.who.int/csr/don/2009_07_06/en/index.html

[2] Reuters.com “U.S. to spend another $1 billion on flu vaccine” July 13, 2009 http://www.reuters.com/article/scienceNews/idUSTRE56669020090713

[3] Deutsche Welle July 17, 2009 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4496394,00.html

[4] The Washington Post, Students 1st in Line for Flu Vaccine, July 10, 2009 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/09/AR2009070900353.html

[5] World Health Organization, World now at the start of 2009 influenza pandemic, June 11, 2009 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/en/index.html

[6] National Vaccine Information Center July 22, 2009 http://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/July-2009/Swine-Flu-Vaccine-Should-Not-Be-Given-to-Children.aspx

[7] World Health Organization, Pandemic (H1N1) 2009 briefing note 2, WHO recommendations on pandemic (H1N1) 2009 vaccines, July 13, 2009 http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_vaccine_20090713/en/index.html

[8] HHS.gov, News Release: HHS Purchases Additional H1N1 Vaccine Ingredients, July 13, 2009
http://www.hhs.gov/news/press/2009pres/07/20090713b.html

[9] TimesOnline, Swine flu vaccine to be cleared after five-day trial, July 12, 2009 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/health/article6690010.ece

[10] The Model State Emergency Health Powers Act, December 21, 2001 http://www.publichealthlaw.net/MSEHPA/MSEHPA.pdf

[11] Executive Order 13295: Revised List of Quarantinable Communicable Diseases http://www.cdc.gov/ncidod/sars/executiveorder040403.htm

[12] Executive Order 13375: Amendment to Executive Order 13295 Relating to Certain Influenza Viruses and Quarantinable Communicable Diseases http://edocket.access.gpo.gov/2005/pdf/05-6907.pdf

[13] The Centers for Law & the Public’s Health, The Model State Emergency Health Powers Act http://www.publichealthlaw.net/ModelLaws/MSEHPA.php

[14] CRS Report for Congress, Mandatory Vaccinations: Precedent and Current Laws, updated January 18, 2005 http://www.fas.org/sgp/crs/RS21414.pdf

[15] Natural Solutions Foundation http://salsa.democracyinaction.org/o/568/campaign.jsp?campaign_KEY=27275

[16] GlobalSecurity.org, Flu Pandemic Mitigation - Social Distancing http://www.globalsecurity.org/security/ops/hsc-scen-3_flu-pandemic-distancing.htm

 


JL, překlad článku Swine Flu is NOT the Problem -- It is the Vaccine that May Harm or Kill You, který napsal Dr. Mercola

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?