Úklid domácnosti - operace riziková (a venku není lépe) !

Víte, že byste při úklidu obýváku měli nosit ochrannou masku? ...

"Mělo by se vyluxovat ... " - také vás, milí pánové, tato nevinná větička přiměje k záchvatu akutní hluchoty a bezhlavému úprku z míst, kde se ozvala? Promenovat se po bytě s tou věcí, která se všude dokáže zlomyslně zaplést, poráží nábytek, vytrhává zásuvky ze zdi a budí dojem, že je proto nadána jistou zvrhlou inteligencí, nepatří mezi oblíbené koníčky většiny mužů (a jistě ani spousty žen). Motor o příkonu srovnatelném s motorem řetězové pily (1 400 W - to jsou skoro dva koně !!!) protivně ječí a kvílí a nemohu si pomoci - přes všechny protipachové filtry naplňuje vzduch nepopsatelně odporným zápachem (a to už jsem zkoušel do výstupního filtru nakapat borový či mátový olej do aromalampy). Poťouchlá uřvaná mašina v nestřežené chvíli oškube listy z vaší oblíbené květiny, vycucne všechny drobné předměty v širém okolí a zažene vašeho psa či kocoura na bezhlavý útěk.

Chápu, že žít uprostřed hromad ornice v obýváku nepatří k image tzv. civilizovaného člověka, ale zase by se to asi nemělo přehánět. Hysterické výkřiky vaší drahé polovičky (nebo polovičáka - jak je vlastně mužský rod ???) o tom, že "nikdy nebude mít hotovo", je zapotřebí ignorovat a odfiltrovat, protože jinak by člověka odvezli do vypolstrované cely. Ledva totiž končíte úklid jednoho pokoje vašeho bytu, váš vnitřní zrak již vidí závěje prachu snášející se na veškeré právě pečlivě uklizené plochy pokoje předchozího ... no nezbláznili byste se z toho?

Přečtěte si následující článek Pozor na prach v domácnostech, který byl uveřejněn v EkoListu po drátě 17. května 2004 jako překlad článku Lisy Stifflerové z časopisu Seattle Post z 12. 5. 2004. Přejde vás asi chuť doma nejen uklízet, ale také se tam vůbec zdržovat a bydlet. Veškeré zařízení vašeho bytu se proti vám totiž spiklo a chystá se vás zahubit.
JL


Prach, který máte doma, nemusí být jen na obtíž. Může být zamořen jedovatými chemikáliemi, které postupně šíří počítač, pohovka nebo kávovar. Tyto chemikálie se mohou dostat do vašeho těla a zvýšit u vás riziko rakoviny. U těhotných žen může dojít k poškození vývoje mozku u plodu.

Američtí vědci objevili znepokojující množství chemických látek používaných jako zpomalovače hoření v domech po celé zemi, včetně Seattlu a Portlandu. Jak jsou lidé vystavováni těmto chemikáliím - polybromóvaným difenyléterům (PBDE) - bylo záhadou. Nová studie však poskytuje důležitý klíč k jejímu rozluštění. "Rozhodujícím článkem řetězu je míra prachu v naší domácnosti," říká Sonya Lunderová, vědecká pracovnice Ekologické pracovní skupiny (EWG), neziskové organizace z Washingtonu, D.C. V září EWG připravila podklady pro novou studii, která zjistila vysokou hladinu PBDE v mateřském mléce Američanek.

Znepokojen stále větším pronikáním látek pro zpomalování hoření je i guvernér státu Washington - Gary Locke. Ten již dříve nařídil Ministerstvu životního prostředí, aby začalo s výzkumem chemických látek v rámci programu zaměřeného na omezení množství toxinů dlouhodobě zatěžujících životní prostředí - a lidi. Plán pro postupné zastavení produkce bude dokončen koncem roku, legislativní opatření by měla vstoupit v platnost v roce 2005.

Vzorky pro novou studii byly odebírány v deseti domech po celé zemi. Průměrné množství nalezených PBDE bylo 4,6 ppm (parts per million), což bylo ve zprávě označeno jako "neočekávaně vysoké". Předchozí studie prováděné v Evropě a jedna studie z Massachusetts uváděly podobné hodnoty.

Evropské země už zakázaly dvě hlavní formy PBDE a američtí producenti slíbili stáhnout je z trhu do konce roku. Skutečnost, že jednu formu PBDE ponechají ve výrobě, znepokojuje Eriku Schrederovou, která poskytla mateřské mléko pro předchozí studii a prach z vysavače pro nový výzkum. Jedná se o třetí formu PBDE - deka-brómovaný difenyléter - který byl nalezen v jejím domě v Seattlu v nejvyšších koncentracích. "Je mimořádně znepokojující vědět, že moje dcera získává tyto jedovaté chemikálie z mateřského mléka i z pouhého pobytu v našem domě," říká Schrederová, vědecká pracovnice místní ekologické skupiny. Zpočátku věřila, že tato forma chemické látky je méně nebezpečná, ale nový výzkum prokázal, že také ona se hromadí v lidském těle a může se rozkládat na ještě nebezpečnější sloučeniny.

Zatím není příliš prozkoumáno, jak PBDE ovlivňují lidské zdraví. Laboratorní testy na zvířatech ukázaly, že PBDE mohou narušovat činnost hormonů štítné žlázy, a tím ovlivňovat vývoj mozku a mít i další škodlivé účinky. Čerstvě vylíhlé myši, které byly vystaveny působení PBDE, měly problémy s učením a motorickými dovednostmi. Nejméně jedna forma PBDE je rakovinotvorná. Vědci věří, že po určitém čase látky zpomalující hoření přirozeně a pozvolně opustí lidské tělo.

Těmto sloučeninám se přezdívá "synové PCB", protože jejich složení je podobné jako u polychlórovaných bifenylů. PCB způsobují rakovinu, mohou ovlivnit fungování imunitního systému či způsobit potrat.

Kanadský vědec Michael Ikonomou, který spolupracuje s odborníky z torontské univerzity, v únoru publikoval výzkum, který ukazuje vysoké hladiny PBDE v prachu posbíraném na oknech budov ve městě Ontario. O těchto chemických látkách říká, že jejich odkaz bude dlouhodobý, i kdyby byly všechny jejich formy zakázány.

Co můžete udělat?


Venku není o moc lépe  ...

Utíkáte před škodlivinami ve vašem bytě "na procházku" po městě? Moc si nepomůžete. Proč? To se dočtete v článku Evy Hníkové Špinavý vzduch jako časovaná bomba uveřejněném 15. května 2004 v Lidovkách. Pro zajímavost si uveďme několik ukázek:

Unikátní výzkum českých vědců: celodenní pobyt v ulicích velkých měst zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

Znečištěné ovzduší ohrožuje především nenarozené děti. Důsledky působení škodlivin se u nich však často projeví až po desetiletích.

Kolony pomalu jedoucích aut, dopravní zácpy, nervózní řidiči. Takhle často vypadají ulice mnoha větších měst. Jak ovzduší "okořeněné" výfukovými zplodinami ovlivňuje zdraví člověka? Čeští vědci zjistili, že u lidí, kteří tráví většinu pracovní doby "na čerstvém vzduchu" ve středu velkých měst, vzrůstá riziko vzniku rakoviny i dalších chorob.

Opravář v lidském těle

¨Znečištěné ovzduší se na zdraví člověka často odrazí až za několik desetiletí. Vzduch se škodlivými zplodinami tak vlastně představuje skrytou hrozbu. "Znečištění ovzduší v současné Praze může vyvolat výrazný růst nemocnosti za 10 či 20 let," upozorňuje doktor Šrám. Některé choroby se mohou projevit dokonce i za padesát let.
...

Zplodiny aut ohrožují nenarozené děti

Poruchy chromozomů a změny v DNA mají na svědomí především polycyklické aromatické uhlovodíky. Chemické sloučeniny, označované zkratkou PAU, vznikají hlavně při spalování benzinu, nafty, uhlí nebo různých odpadů. Z řady experimentů vyplynulo, že jsou tyto karcinogenní látky velmi nebezpečné.
Čeští vědci objevili souvislost mezi zdravotním stavem nejmenších dětí a koncentracemi PAU v ovzduší. Rozsáhlý výzkum proběhl na počátku 90. let v okresech Teplice a Prachatice. "Zjistili jsme, že matkám, které se v prvním měsíci těhotenství pohybovaly v prostředí s vysokou koncentrací PAU, se často rodí menší děti," vysvětluje Radim Šrám. Nízká porodní hmotnost je mnohdy příčinou většího počtu nemocí v dětství. To je ale pouze začátek.
Pomalejší vývoj plodu může způsobit, že se nevytvoří buňky všech tkání v potřebném množství. Ve střední věku pak mají dotyční větší sklon k srdečním chorobám, vyššímu tlaku nebo cukrovce. V době, kdy se podobné obtíže objeví, je však již lékaři dávno nespojují s nízkou porodní hmotností dotyčného. "Vše, co bylo člověku vloženo do vínku ještě při pobytu v děloze, má vliv na jeho život i za padesát let," podotýká doktor Šrám.
...

Čeští vědci v první linii

Vlivem PAU na lidské zdraví se čeští vědci začali soustavněji zabývat jako jedni z prvních na světě. Hodnoty těchto látek v ovzduší se od roku 1993 pravidelně zjišťují v Teplicích a v Prachaticích. V Praze bylo sledování koncentrací PAU zahájeno v roce 2000, a to na Smíchově a v Libuši.
"Měření prokázala, že lidé žijící na periférii Prahy nedýchají o mnoho lepší vzduch než obyvatelé centra," podotýká Radim Šrám. V PrazeLibuši, na okraji metropole, zaznamenali vědci v průměru zhruba jen o dvacet procent nižší koncentrace PAU než na Smíchově, jímž prochází několik hlavních dopravních tepen.
Karcinogenní látky PAU se vážou na drobné prachové částice. Jejich prostřednictvím pak na rozdíl od jiných škodlivin dovedou překonat značné vzdálenosti. Měření dokonce ukázala, že vzduch v centru Prahy obsahuje vyšší koncentrace PAU než ovzduší severočeských Teplic.
Ve kterých pražských čtvrtích je zdraví lidí ohroženo nejvíce? Odpověď na tuto a další otázky by měl přinést nedávno zahájený výzkum. Finančně ho podpořilo Ministerstvo životního prostředí.
...

Alarmující skutečnost:

Vše, co bylo člověku vloženo do vínku ještě při pobytu v děloze, má vliv na jeho život i za padesát let


P.S. - Nevíte o nějaké pěkné jeskyni I. kategorie vytápěné horkým pramenem s výhledem na jihozápad?


Zpět k Mostu ?