Dárek k 20. výročí Listopadu 89? Bezprecedentní útok poslanců na občanskou společnost

Zveřejněno 3.12. 2009 na stránkách Ekologický právní servis

Poslanci Miloš Melčák s Michalem Pohankou (nezařazení), Karlem Sehořem (ODS) a Milanem Šimonovským (KDU–ČSL) navrhli vyloučení klíčového ustanovení ze zákona o ochraně přírody a krajiny, které dovoluje občanům, aby se vyjadřovali k velkým stavebním projektům ve svém okolí. Podle platné legislativní úpravy musí úřad, který určitý stavební záměr povoluje, vyslechnout a zvážit jak návrh stavební společnosti, tak názor a argumenty sdružení občanů. Jak se dnes ukázalo ve Sněmovně, část poslanců by ráda ponechala toto právo pouze stavebním společnostem.

„K novele přijala negativní stanovisko vláda, nesouhlas s novelou vyjádřili dopisem poslancům desítky nevládních organizací i starostové a zastupitelé obcí“, podotýká Petra Humlíčková, legislativní koordinátorka Zeleného kruhu. Poslanci dnes přesto rozhodli o tom, že projednání novely bude dále pokračovat. „Jednotliví poslanci si navíc během rozpravy k novele zákona dovolili bez jakýchkoliv konkrétních důkazů obviňovat své voliče, kteří se snaží aktivně prosazovat svá práva, z vydírání a účelového jednání,“ dodala Petra Humlíčková.

„V případě přijetí novelizace by se již občané nemohli vyjadřovat například k plánovanému způsobu výroby v blízké továrně. Přitom právě výroba často ovlivňuje zdraví a kvalitu života rodin v sousedství více než budova samotná. Vyloučena by byla rovněž možnost veřejnosti připomínkovat způsob, jak budou probíhat stavební práce - kdy a kudy bude během příštích let na staveniště jezdit těžká technika,“ komentuje důsledky novelizace Luděk Šikola, právník Ekologického právního servisu.

„Při omezené možnosti připomínkování ze strany obcí, by ztráta možnosti občanů uplatnit svoje připomínky vedla de facto ke zpochybnění významu celého stavebního řízení a v konečném důsledku také k dalšímu výraznému poklesu důvěry občanů ve veřejnou správu a její rozhodování“, varuje Kateřina Ptáčková, ředitelka Zeleného kruhu.

Pro zamítnutí novely zákona hlasovalo v prvním čtení pouze 36 poslanců. Věříme, že v průběhu dalšího projednání novely si i další zákonodárci uvědomí, že hlavní příčinou neúnosného prodlužování stavebních řízení a plýtvání veřejnými prostředky je nedostatečný a netransparentní výkon části veřejné správy, a že práva občanů zůstanou zachována minimálně ve své stávající podobě.

Společná tisková zpráva Ekologického právního servisu a Zeleného kruhu

Kontakty:

Mgr. Petra Humlíčková, Zelený kruh, petra.humlickova@zelenykruh.cz

Mgr. Luděk Šikola, Ekologický právní servis, 731 177 074, ludek.sikola@eps.cz

PhDr. Kateřina Ptáčková, Zelený kruh, 724 11 27 82, katerina.ptackova@zelenykruh.cz


JL - převzato z tiskové zprávy  Ekologického právního servisu

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?