Tradiční léčebné metody – blýskání na lepší časy ?

Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávno zveřejnila prohlášení, ve kterém se uvádí, že se v budoucnu bude více zabývat tradičními léčebnými metodami. Důvodem je fakt, že ve velké části zemí světa se v první linii stále častěji vracejí k tradičním metodám léčení. Základem tedy bude vytváření jednotných rámcových podmínek tak, aby metody zlepšila, zajistila a zaručila jednotný standard.

„Osmdesát procent obyvatelstva Afriky je ještě léčeno tradičními léčebnými metodami. Je proto nutné zaručit jistotu, účinnost, kvalitu a standardizaci tradičních metod. Tyto vědomosti musí být institucionalizovány a zapojeny do lokálních zdravotnických systémů“ - uvádí ve své zprávě regionální ředitel pro Afriku Ebrahim Samba.

Také v industrializovaných státech lze sledovat trend obratu ke komplementárním tj. vzájemně se doplňujících léčebným metodám. Bylo zjištěno, že ve Francii podstoupilo léčbu klasickou metodou spojenou s netradiční – např. homeopatickou - 77% Francouzů. V Německu používá téměř 80% klinik pro léčbu bolesti akupunkturu a v Británii vydávají lidé 1,5 miliardy liber ročně za alternativní metody.

V Číně, Koreji a Vietnamu je tradiční medicína běžně integrována do tzv. západní školy medicíny. V ostatních zemích takzvaného třetího světa, v nichž není možný přístup ke školní medicíně, v každodenní praxi silně převažují tradiční léčebné metody a jsou nepopiratelně velmi úspěšné .

Toto je velmi pozitivní zpráva pro všechny příznivce a zastánce alternativní medicíny a tak snad i u nás opět vejdou ve vážnost bylinkáři, mastičkáři a léčitelé, jež svými přírodními produkty a schopnostmi pomohli nejednomu člověku a zvířeti (viz článek o kobylce Rozárce), avšak v oficiálních lékařských kruzích jsou vysmíváni jako šarlatáni či podvodníci a jejich aktivity jsou jim zakazovány. V současné době začíná i u nás přibývat lékařů, kteří praktikují akupunkturu a léčí homeopatiky. A tak doufejme, že podpora uznání a praktikování tradiční medicíny Světovou zdravotnickou organizací je blýskání na lepší časy i v českých ordinacích a nemocnicích…

Něco více o WHO

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) byla založena v roce 1948. Je hlavní institucí OSN na poli zdraví a zdravotní péče. Jejím cílem je zajistit, aby všechny země světa dosáhly co nejvyšší zdravotní úrovně.

Mezi její hlavní funkce patří:

Řídícím orgánem Světové zdravotnické organizace je Světové zdravotnické shromáždění složené ze všech členských států, které se schází jednou za rok. V roce 1977 určilo Valné shromáždění za přednostní cíl činnosti této organizace dosažení "zdraví pro všechny".

Světová zdravotnická organizace má regionální úřady v Brazzaville (Kongo); Washingtonu D.C. (USA); Alexandrii (Egypt); Kodani (Dánsko); Dillí (Indie)a v Manile (Filipíny).

Věra Zahálková, podle Regenerace 9/2003