Rozpaky nad odpadem - ale proč, proboha?

Stále (15.12. 2004) trvají spory nad dovozem odpadků z Německa do Liberce. Připadá mi to pořád jako u Blbejch na dvorečku ... bylo by to protiprávní nebo nebylo...? Proč se prostě opravdu neřekne - "Milí Němci, nechte si ten svůj bordel doma !". Copak to teplo vzniklé spálením někoho vytrhne? I kdyby se opravdu všechen uhlík spálil na oxid uhličitý a všechen vodík a kyslík na vodu  - se 100 % účinností - někam by přece ten CO2 a vodní pára musely odejít, není to pravda?

Někam ... do prostředí Jizerských hor, které dostaly od lidí už tak na frak, že to je až hanba. Mělo by se udělat tedy referendum lidí žijících v horách a okolí, kterých by se emise dotýkaly. A vysvětlit jim, jak se věci mají - nenechat si naslibovat, že za trochu toho čoudu dostanou  1) ...2) ... atd. Když se ale člověk podívá kolem sebe, na okolí našich silnic a jejich příkopů, na prostředí sídlišť a okolí měst vůbec, tak se obávám, že by našincům ani nevadilo, kdyby nám to ti Němci vozili sklápěčkama rovnou mezi domy.

Jeden názor za všechny lidi obdařené zdravým rozumem:
Simona Jašová, předsedkyně regionální pobočky Děti Země, Liberec:
Ty naše velké obavy z toho jsou, že to bude odpad asi dost problémový, protože jinak by se jim to nevyplatilo takovou dálku vozit. Je to zvláštní.

A z opačného soudku:
¨Pavel Bernát, ředitel společnosti TERMIZO, Liberec:
Německo přebírá z Holandska 4 miliony tun odpadu ročně a nikomu to nepřipadá zvláštní. Je to prostě jednotný trh EU, a to je samotný základ vytváření takového to společenství.

Pozn,. ...No potěš PánBůh ... společenství tedy stojí na bordelu ... pardon, na odpadcích. no nazdar ... A vozit odpadky ze země do země, to že nikomu nepřipadá zvláštní ? Nooooooo ......

Před časem (je to tak tři roky ...) jsem hnán hněvem spravedlivým napsal článeček Národ sobě. Pokud byste do míst, o kterých se tam píše, zavítali dnes - asi byste v hrůze utekli. Je to tam teď ještě horší. A když si takhle dovedeme "dělat pod sebe", tak co bychom si k tomu nepřibrali pár tun  ....n cizích. Němci to tu u nás vidí a celkem logicky asi Čechy chápou jako smetiště Evropy.

Oč optimističtěji se čtou řádky článku Děti se učí třídit odpad. Píše se tu:

Zajímavý nápad uvedlo do života pardubické ekocentrum PALETA ve spolupráci s magistrátním odborem životního prostředí. (Pozn. - jde o Pardubice)  Pomocí jednoduchých karetních her dětem vštěpují základní znalosti o odpadech, jejich třídění a sběru.

Mladším dětem je určena hra Černý Petr, obsahující dvanáct dvojic karet a lichého černého Petra. Vždy jedna karta z dvojice představuje určitý druh odpadu od papíru přes textil až po nebezpečné odpady, na druhé je pak nakresleno, jakým způsobem se má daný odpad likvidovat. Černý Petr je zobrazen jako postava odnášející pytle odpadu do lesa na černou skládku. Starší děti se pomocí klasických kvartet naučí orientovat v životním cyklu výrobků charakterizujících různé druhy odpadů. První karta vždy představuje surovinu, druhá použitý výrobek coby odpad, třetí připomíná způsob třídění a závěrečná karta každého kvarteta zobrazuje recyklovaný produkt. Každý balíček obsahuje dvaatřicet karet, tedy osm kvartet. Když jsme s ekocentrem PALETA přemýšleli o tom, jak propagovat třídění odpadů, zdála se nám tato cesta nejlepší, říká Roman Slach z odboru životního prostředí a dodává, že K vědomostem o odpadech je totiž třeba každého člověka vést už od mládí. ...

Tak to byly optimistické řádky. Uvidíme, co bude dál. Tahanice kolem německých odpadků jistě hned tak neustanou.


JL

zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?