Převrat v ekologickém pohledu na skleníkové plyny

Klimatické šílenství se stupňuje ... Skleníky sice pomocí masmédií zfanatizované davy ještě nerozbíjejí, ale útlocitní jedinci při vyslovení termínu "skleníkový plyn" hluboce omdlí ...

Dobrotiví evropští tatíci (ET) nám div že nervou rozsvícené žárovky z objímek - a při tom zapomínají na jedno ... Ano - na pijáky sodovky a jiných sycených nápojů. Každý vyznavač bublajících limonád je v podstatě klimatickým vrahem !!!

V jednom reklamním popisu jsem nalezl tento údaj ... sifonová bombička MAXI Jäger o obsahu 450g CO2 na výrobu 70 litrů sodovky. No tak z toho plyne, že k výrobě sta litrú sodovky je potřeba asi tak půl kila oxidu uhličitého ... aby se s tím lépe počítalo.

V článku Výzva z Říše snů jsem odvodil, že u automobilu poháněného benzínovým motorem  vznikne po ujetí 100 km (při průměrné spotřebě 7 l/100 km) zhruba 15 670 g oxidu uhličitého - tedy 15,67 kg. Tak si to porovnejme ... pijáka sodovky sice nejde produkcí skleníkových plynů srovnávat s automobilem, to by bylo přece jen přitažené za vlasy, ale ... k malému mopedu ano ...

A dále ... evropské země jsou proslulé obrovskou spotřebou piva ... naše republika patří mezi pijany nejpijanovatější ... Ovšem v případě piva (a ba i šumivých vín!) nelze jen tak apelovat na ekologickou uvědomělost. Tekutý chléb náš vezdejší ... ne, ne ten přece nelze jen tak zakázat.

Ale řešení přesto existuje. Napovím vám ... před drahnou dobou byl ve sprejích užíván freon jako hnací plyn. Usoudilo se, že jeho účinky na zemský ekosystém jsou zhoubné. A tak byl nahrazen propan butanem. Už vám svítá? Nahradíme bublinky oxidu uhličitého v nápojích bublinkami propan-butanu!!! Ten ještě za skleníkový plyn prohlášen nebyl ...

Budou s tím ale trochu problémy. Možná, že se časem podaří vyšlechtit GM kvasinky, které budou rovnou místo oxidu uhličitého produkovat propan butan ... Ale zatím takové kvasinky nemáme, proto bude třeba postupovat dvoufázově. Nejprve vyrobit nápoj klasickou cestou, a pak v něm bublinku po bublince nahradit oxid uhličitý propan butanem.  To se netýká samozřejmě uměle sycených nápojů - jen piva a vína. S odebraným oxidem uhličitým si naši kreativní manažeři jistě poradí. Mohou ho třeba lisovat do bloků a v podobě tvárnic používat k výstavbě milionářských satelitních osad - vzniknou tak třeba Kryogenní Hradec, Podchlazená Lhota a další urbanisticky hodnotné celky.

Odměnou nám budou úžasné eko-nápoje. Jubilejní propanový ležák .... sekt Chateau Butan ...

Ano, samozřejmě se nevyhneme potížím ... pivo nebude možné pít u otevřeného ohně. Výbušné bublinky mohou mít i význam výchovný ... když si takový pijan s požitkem (dámy prominou) krkne, stačí vhodně načasovaná jiskřička a následná lokální exploze již odnaučí pijana jeho zlozvyku ...

Při pití piva nebude dále vhodné kouřit ani zacházet s otevřeným ohněm (sirky, zapalovač)  - a máme tu další pozitivní vliv, neb i kouřením vznikají skleníkové plyny.

Ale nejen propan butan vytváří bublinky - máme spousty různých jiných plynů! Představme si například:

Dovedete si představit ty radostné chvíle, co nás v budoucnosti čekají?


JL

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?