Poslední příležitost zastavit připravené rušení nemocnic

(Tuto informaci pokládám za natolik závažnou, že jsem si ji dovolil doslovně převzít ze stránek Spotřebitel .... Vlk Samotář)

Asociace českých a moravských nemocnic
Asociace krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
ale i další organizace ...

... dlouhodobě upozorňují veřejnost na mocné zájmové skupiny uvnitř státních i ekonomických struktur včetně zdravotních pojišťoven, které připravují zásadní omezení sítě zdravotní péče jako jednu z podmínek plné komercializace zdravotnictví a přenesení podstatné části nákladů na občany.

Pod označením „restrukturalizace sítě nemocnic“ je připravováno jak přímé rušení regionálních nemocnic, tak zrušení klíčových oddělení v řadě dalších nemocnic. Omezení úhrad za zrušenou péči podlomí jejich ekonomickou stabilitu a v krátké době povede k zániku dalších desítek nemocnic.

Příprava tohoto záměru se stupňuje. Jen v předvolebním období je utlumena a překrývána řadou skutečných nebo jen mediálních afér. Mezi ty skutečné patří i hromadné otravy metanolem. Selhání státu a jeho preventivních a kontrolních funkcí nahrazují nemocnice, samy se potácející v nejistotě vyvolané tímtéž státem a z jeho popudu zdravotními pojišťovnami.

Signatáři tohoto prohlášení děkují všem zdravotnickým pracovníkům, kteří usilují o záchranu lidských životů. A to při vlastní existenční nejistotě i nejistotě pro pacienty. Z důvodu, že zdravotní pojišťovny všem nemocnicím vypověděly smlouvy a od 1. ledna 2013 pro pojištěnce žádné ze zdravotních pojišťoven není zajištěna nemocniční péče a pro nemocnice úhrada této péče.

Přitom katastrofa s metanolem jen potvrzuje nezbytnost rychle dostupných regionálních nemocnic, vybavených anesteziologicko-resuscitačními pracovišti, která jediná jsou schopná poskytnout efektivní pomoc. Fakultní a další centrální nemocnice jsou pro občany příliš vzdálené a jejich kapacita by ani nestačila. Proto chceme znovu důrazně upozornit, že rušení nemocnic nevratně ničí zdravotní infrastrukturu budovanou celé jedno století. Odporuje tradicím ČR i praxi našich nejvyspělejších sousedů. Přinese prodražení nemocniční péče. Je nezodpovědné a zdraví i životům nebezpečné.

Ministerstvo zdravotnictví ani Vláda ČR na opakovaná upozornění zdravotníků, nemocnic a občanů nereagovaly. Zásadní omezení zdravotní péče se připravuje za zády nejvyšších zákonodárných orgánů státu. Odpor měst, kde záměr zrušit nemocnici byl již prozrazen, a odpor krajů odpovědných za zdravotní péči nestačí.

Asociace nemocnic, pacientské organizace i zdravotnické odbory jsou nepolitické organizace, které se krajských a senátních voleb nezúčastní a ani do nich nezasahují. Měla by však do nich zasáhnout tak závažná otázka, jako je připravené rušení nemocnic, které nemá v moderních dějinách naší země obdoby.

Proto se znovu obracíme na poslance a nově i na senátory, aby před těmi, kteří je zvolili a které zastupují, zaujali k této otázce zcela jasné stanovisko. O pozornost z hlediska ústavnosti celého postupu a při dodržování práv občanů jsme požádali prezidenta republiky a také veřejného ochránce práv.

Obracíme se na kandidáty do krajských zastupitelstev a do Senátu, aby se v předvolební kampani k této otázce také zcela jasně a jednoznačně vyjádřili.

A především se obracíme na občany, aby stanovisko k rušení nemocnic a příslušný závazek od navržených kandidátů a také od politických stran, které je navrhly, vyžadovali.

Asociace českých a moravských nemocnic zastoupena MUDr. Eduardem Sohlichem, MBA, předsedou

Asociace krajských nemocnic zastoupena MUDr. Jiřím Běhounkem, předsedou

Svaz pacientů ČR zastoupen Lubošem Olejárem, prezidentem

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zastoupena Bc. Václavem Krásou, předsedou

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zastoupen Bc. Dagmar Žitníkovou, předsedkyní

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů zastoupen MUDr. Martinem Engelem, předsedou

K tomuto prohlášení se připojily další organizace:  Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech Moravy zastoupený Janem Rejským, předsedou


Vlk Samotář - převzato ze stránek Spotřebitel

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?