Roundup - zdravotní riziko

V poslední době se objevuje značné množství zpráv, odsuzujících geneticky modifikované plodiny a celou tu "chemii" s tím související. Mezi dosud oblíbené a i u nás zhusta používané herbicidy patří Roundup, vyráběný stejně jako GM osiva nechvalně známou firmou Monsanto. Dosud lze vidět na stránkách zásilkových internetových obchodů upoutávky, jako Kvalitní herbicidy Roundup za super ceny. Nakupte výhodně, jen u nás!‎ - aniž by bylo zřejmé, že podobně by mohly znít i i reklamy jako - Chcete se spolehlivě otrávit? Kupte si náš osvědčený a ekologický jed EkoMoriturol; tisíce děkovných dopisů ze záhrobí!.

Ano, je pravda že Roundup spolehlivě zahubí plevel - ale že při tom hubí i vás, vaši rodinu, vaše děti a obecně i vše živé kolem ... o tom samozřejmě reklama mlčí. Ale to je stejné jako se všemi možnými "umělými" prostředky majícími zasahovat do přírodních přirozených cyklů. Nebo snad myslíte, že používáním umělých sladidel a "Light výrobků" děláte něco pro své zdraví? Naštěstí se začínají objevovat materiály, které se snaží tyto záležitosti uvést na pravou míru. Následující článek je jedním z nich.

Vlk Samotář


Studie ukazují, že herbicid Roundup představuje vážné zdravotní riziko a jeho účinky jsou dlouhodobé.

Herbicid Roundup představuje vážné zdravotní riziko

Laboratorní a epidemiologické studie ukazují, že herbicid Roundup představuje vážné zdravotní riziko a jeho účinky jsou dlouhodobé. Spotřeba těchto herbicidů paradoxně vzrostla poté, co byly na trh uvedeny tzv. RR (Roundup Ready) plodiny, geneticky upravené tak, aby odolávaly herbicidu. Plevel se ale stal odolným a zemědělci musí používat postřik častěji.

Okolo 80 % všech geneticky modifikovaných plodin je konstruováno tak, aby odolávaly herbicidům; především nejznámějšímu a nejrozšířenějšímu herbicidnímu přípravku Roundup, jehož základní složkou je glyfosát. Na jeho oblibě se podílí i fakt, že je považován za bezpečný. Jeho výrobce, firma Monsanto, totiž dlouhodobě tvrdí, že přípravky vyrobené na bázi glyfosátu jsou pro člověka minimálně toxické. Někteří tvrdí, že glyfosát je dokonce méně toxický [1] než aspirin a že přítomnost zbytků glyfosátu v potravinách konzumovaných lidmi není zdraví nebezpečná.

Na druhé straně jiné laboratorní a epidemiologické studie [2, 3] ukazují, že Roundup představuje vážné zdravotní riziko a jeho účinky jsou o to závažnější, že se jedná o účinky dlouhodobé, které nebývají na první pohled patrné.

Jednou z nejnovějších studií [4] je práce amerických vědců Anthony Samsela a Stephanie Seneff publikovaná v dubnu tohoto roku v časopise Entropy. Tato studie ukazuje, že glyfosát ničí důležité střevní bakterie, které se podílejí na trávení, syntéze vitamínů, detoxikaci xenobiotik, propustnosti trávicího traktu a mají vliv na imunitní systém. Negativní vliv glyfosátu na střevní mikroflóru a jeho další nepříznivé účinky mohou podle této studie výrazně přispět k vysvětlení nárůstu četnosti výskytu závažných onemocnění moderního průmyslového světa, jako jsou potravinové alergie, zánětlivá střevní onemocnění, obezita, deprese, ADHD syndrom, autismus, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, rakovina, neplodnost a vrozené vývojové vady.

Autoři studie jsou přesvědčeni, že ze všech toxinů nacházejících se v životním prostředí je glyfosát tím nejvýznamnějším, především kvůli jeho údajně bezpečnosti vedoucí k nezodpovědnému nadužívání přípravků. Glyfosát byl zjištěn ve vzduchu, podzemní i dešťové vodě, v lidské moči a v krvi žen. Jeho působení může být vystaven i nenarozený plod, protože glyfosát projde přes placentu, která jinak slouží jako ochranná bariéra. Bylo zjištěno, že Roundup poškozuje [5] a zabíjí lidské buňky už v množství nižším, než určují limity používané v zemědělství.

Roundup a ostatní glyfosátové herbicidní přípravky jsou široce využívány k hubení plevele podél silnic či v parcích, a jsou oblíbené i mezi zahrádkáři. Nejvíce se ale používají v průmyslové zemědělské výrobě. Jejich spotřeba vzrostla především poté, co byly na trh uvedeny tzv. RR (Roundup Ready) plodiny, geneticky upravené tak, aby glyfosátu odolávaly. Jedním z proklamovaných cílů uvedení RR plodin na trh bylo snížení objemu používaných herbicidů. Výsledkem byl opak, plevel se stal odolným a zemědělci museli používat postřik častěji, čímž spotřeba vzrostla. V současné době je Roundup nahrazován herbicidem 2,4 D, který je součástí Agent Orange, nechvalně známého z války ve Vietnamu, a dalšími super-toxickými herbicidy schopnými zničit doslova vše, co jim přijde do cesty, s jednou výjimkou – a tou je nová generace GM plodin tzv. Agent Orange Ready plodiny.

Pozn. red.: Není bez zajímavosti, že na stejné bázi jsou vyráběna některá chemoterapeutika.

Zdroj:


Vlk Samotář - převzato ze stránek WM magazín

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?