Stát nechce, aby ženy rodily doma

...Aby nemocní opět nabyli zdraví, nařídím opatření podle svého nejlepšího vědění a posouzení a budu od nich vzdalovati všechno zlé a škodlivé...
(z Hippokratovy přísahy…)

Za tmy a deště jsem ze škvíry ve vratech vzal svazek novin, které nám tam dává doručovatel a nesl je, trochu promoklé a třesoucí se zimou, na stůl do naší “recepce”. Rozsvítil jsem, oči mi padly na pravý dolní roh MF DNES a z úst se mi vydralo temné vlčí zavrčení. Co jsem viděl? Titulek Stát nechce, aby ženy rodily doma s podtitulem Ministerstvo zabrání porodním asistentkám pomáhat mimo nemocnice.

Tak nevím, jestli ty titulky byly zaměřené na vyvolání vlny emocí, ale u mně se jim to tedy podařilo. Už ta první věta – stát nechce… Vidíte v tom taky tu absurditu? Kdo nebo co je ten tvor, kterého tu nazývají státem, že jsou mu přisuzovány lidské vlastnosti, on nechce… kdo vlastně? No a v té druhé větě také - Ministerstvo zabrání… – to už zní přímo výhružně, jde z toho děs. Buď budeš rodit po našem, nebo s tebou zatočíme, holubičko sivá…

Článek, ze kterého si tu dovolím citovat, napsala Martina Riebauerová a začíná větou - Nechceme, aby ženy rodily doma, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. No tak to je bomba – třetí adrenalinová facka. Já jsem vošklivej fousatej chlap a asi už těžko budu rodit, ale proč proboha někdo (něco) skrývající se pod názvem ministerstvo, zmermomocňuje ženy a vnucuje jim svá (zatím) přání? No a navíc týkající se něčeho, co je od pradávna výsadou každého živého tvora – aby si (když to řeknu tak nějak ošklivě) zajistil reprodukci svého druhu po svém a jak nejlépe umí.

Zakázat jim to neumíme ani nemůžeme, přiznávají úředníci. Ale můžeme zabránit porodním asistentkám, aby ženám při domácích porodech pomáhaly. Mráz jde po zádech. De facto to znamená, že ženě v nouzi, na kterou přijdou porodní bolesti někde v odlehlém místě, daleko od nejbližší nemocnice (protože jich třeba řada byla zrušena, neboť dost nevynášely, že) se nedostane pomoci? A pokud jí někdo pomůže, vystavuje se pak vlastně postihu jen proto, že příslušní úředníci napsali někde to příslovečné lejstro? Přeháním…snad.

Pojďme dál. Tak spatřil světlo světa návrh zákona, který nyní předložilo ministerstvo zdravotnictví. Zákon říká, že porodní báby mají své místo pouze v porodnicích. Bohužel, moje IQ není asi dostatečné, aby pochopilo hlubokomyslnost této myšlenky. A já hlupák měl za to, že osoba, které se říká (říkalo) porodní bába je právě k tomu, aby pomáhala rodit tam, kde rodička nemohla z jakýchkoliv důvodů jít do porodnice – ať již z důvodu odlehlého místa, sněhové kalamity nebo prostě že porod nastal nečekaně – tady a teď. Taková bába by měla zajistit vše nezbytné, včetně jedné velice důležité věci, která ve zdravotnických zařízeních často chybí – psychické podpory, dobrého slova – a pak podle potřeby spolupracovat s lékařem, pokud byl přivolán.

Lze pochopit obavy žen, které prostě chtějí rodit doma, ať mají k tomu jakýkoliv důvod, že říkají … zákaz nic nevyřeší, doma se bude rodit stejně. A teď, bohužel, bez pomoci. Lze k tomu dodat cokoliv povzbudivého? Ano, správně se tam dále píše něco, co jsem nakousl již prve. Nový zákon je možné dovest ad absurdum. Například k tomu, že asistentka odmítne pomoci náhle rodící ženě ve vlaku se slovy: “Nezlobte se, ale já můžu jen v nemocnici…”, upozornila Eva Labusová ze společnosti pro zdravé rodičovství.

Ovšem – Ministrině Marie Součková trvá na svém: “Máme dost nemocnic, tak proč postupovat doma zbytečné riziko?”. Na své straně má většinu lékařských kapacit. No, při vší úctě k těm "kapacitám", ono to z teplého místečka někde v klidu a tichu ústavu nebo na ministerstvu vypadá přece jen trochu jinak než v beznadějně zaváté pohraniční vesnici, prostě v reálném životě.

Nechť má žena právo volby, říká asistentka (v dalším článku uvnitř listu) – ano, to je rozumné. Proč někomu nutit něco, co nechce, protože to uznali za “rozumné a správné” jiní? Každý má právo svobodně rozhodnout o sobě a o svém osudu. Ministerstva se střídají, nařízení se mění. Vezměme, co se jen napáchalo za škody ve školství – základní škola: devět let, pak osm let, pak zas devět. Víceletá gymnázia ano-ne. Zkrácení vysokých škol, pak zase prodloužení. Ale postupovat metodou pokusů a omylů ve zdravotnictví, to je luxus, tady jde o život.

Holandsko můžeme jistě právem považovat za civilizovanou a “vyspělou”, jak se říká, zemi. Tak si přečtěme, co se o ní píše. … Holandsku, kde porodí doma třicet procent žen. Ženy jsou rozděleny na čtyři skupiny podle toho, jak jsou rizikové. Žena, která ví, že má vysoké riziko, by byla blázen, kdyby chtěla rodit doma. Zákon, který připravilo naše ministerstvo zdravotnictví, je však proti Základní listině lidských práv i proti Chartě práv pacientů, k nimž přitom naše země přistoupila, protože neumožňuje ženě vybrat si místo porodu.

Nyní asi psaní přeruším a budu zvědav na vaše komentáře. Doufám, že se tu rozproudí diskuse podnětná a především - k věci; tohle téma si trochu vážnosti určitě zaslouží, co vy na to?

Na závěr pár odkazů pro inspiraci:

No a kdybyste měli nějaké problémy, můžete se obrátit na server Svazu pacientů - můžete tam popsat své problémy, psát stížnosti... Na jeho stránkách je také spousta materiálů k dalšímu tématu k na...ní - devitalizacím, ale o tom někdy jindy.

JL