Petice za rozmanitost osiv - co dál?

Petice za rozmanitost osiv byla ukončena s potřebným počtem podpisů, takže může být postoupena k projednání do Bruselu. Dostal jsem o tom, stejně jako všichni, kdo petici podepsali, mailové vyrozumění. Jeho obsah jsem se trochu snažil "polidštit" do češtiny a přikládám v další části tohoto textu. Jak uvidíte, většina odkazovaných materiálů je v jazyce anglickém či německém, ale snad i to bude pro někoho užitečné. Sledujme tedy problematiku dále, abychom se jednou náhodou neprobudili v roli otroků, jimž je diktováno úplně všechno - i to, zda si smí nebo nesmí vypěstovat vlastní ředkvičky. Bohužel to není tak nadnesené, jak to vypadá.

Vlk Samotář


Ke konci termínu pro připojení podpisu má petice Rozmanitost osiv v ohrožení – Proti nařízení EU o osivech ve prospěch osivařského průmyslu velkou odezvu - získala zhruba 23000 podpisů. Díky všem, kteří petici podepsali a také všem, kteří ji podpořili a umístili na ni na webu odkaz! Maximální doba pro připojení podpisu, šest měsíců, byla určena platformou openPetition a nemůže být prodloužena. Platformě openPetition děkujeme za poskytnutí prostoru pro naši petici!

Co bude dál?

Petice bude během legislativního procesu předána do Bruselu. Kdy přesně přijde pravý čas pro její předání, to záleží na budoucím vývoji.

Mezitím byl v hlavní zemědělské komisi europarlamentu ustanoven zpravodaj pro legislativu osiv (Sergio Silvestris z italské strany PdL, člen skupiny EPP). Ten bude formulovat zprávu komise ohledně navrhované legislativy, určenou pro evropský parlament. Jsou zde také takzvaní stínoví zpravodajové jiných skupin.

První diskuze k tématu se konala 30.9.2013, v dokumentu Členové europarlamentu kritizují nový evropský zákon o osivech je uveden souhrn informací. Z jiných skupin dorazily požadavky a kritika vůči návrhu komise. Na konci bude důležité, aby členové skupiny EPP dali v otázce osiv přednost svému svědomí a živě se do diskuze zapojovali – a ne, aby se poddali stranické disciplíně, na což se spoléhá Albert DESS z Bavorska, jež je koordinátorem skupiny EPP v komisi AGRI.

Dalšími kroky nyní budou:

Po tomto dni budou požadavky diskutovány a bude se o nich hlasovat. První debata v evropském parlamentu je pak naplánována na polovinu dubna 2014.

Vedle toho se pracovní skupina rady EU momentálně setkává jednou za měsíc. Na těchto setkáních jsou reprezentovány členské vlády, které připravují své pozice. Pokud se budou výsledná stanoviska rady a parlamentu lišit, bude se konat tzv. trialog mezi evropskou komisí, parlamentem a radou

Co teď může udělat každý z nás?


Vlk Samotář

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?