Petice za rozmanitost osiv

Po netu chodí (poměrně již dlouho, s přestávkami) text, ve kterém se šíří informace, podle které se chystá konec zahrádkaření, bylinkaření a prostě všeho, kdy by si lidé sami mohli vypěstovat nějaké jídlo, léčivé bylinky a podobně. Například:

Milé ženy a muži, jakkoli se to zdá absurdní, chystá se nařízení, které by stavělo mimo zákon zahrádkaření a produkování vlastních semínek. Je potřeba ještě 500 hlasů! Zbývá ještě 8 dnů ! Prosím, zvažte a v případě souznění s peticí podepište.

Petice proti plánovanému zákazu soběstačného domácího osivaření:

Ono je to asi zase trochu jinak, než se rozesílá - nejde o to, že si člověk nebude moci pěstovat ředkvičky na zahradě nebo sazenice salátu.

Jde zřejmě o soustředění průmyslu týkajícího se produkce osiv do "chtivých" rukou - jinými slovy to zase narvat do chřtánu pár "nadlidem". Jak jsme ostatně čím dál tím více svědky u všeho možného kolem nás, takže nás to ani nikoho moc už nepřekvapuje.

 

 

Jak se ale zdá, je to lidem skoro úplně fuk, neb to do této chvíle podepsalo POUZE 58 % z 20 000 potřebných lidí. Jak přišli na to, že chybí "jen" 500 podpisů, Bůh suď ...

Těch necelých 12 000 podpisů bylo na počitadle v úterý 22.října 2013 ráno. Ale pozor - to nejsou signatáři z naší republiky; to je souhrn odevšad! Jde z toho skoro až děs, jak je lidem lhostejná taková věc, o kterou tu jde. Ale co člověk může čekat, když jednak potřebné informace nejsou k dispozici (kdo o tomhle ví? v televizi mu to neřeknou!) - a jednak se lidstvo plánovitě mění ve stádo ovcí s vymytým mozkem .... jinak by se teď v souvislosti s volbami nemohlo u nás dít to, co se děje ...

Ovšem počet podpisů na počitadle se stále průběžně aktualizuje ... otázka je: má za tu zbývající dobu šanci dosáhnout požadovaných 20 000??? Já vím, spousta lidí si pomyslí, že to je všechno blbost a že stejně ničeho nedosáhneme, tak co se s takovou věcí (zííív!) zabývat. Ale i kdyby nic jiného, alespoň snad ti mocipánové, co se pasovali v samozvaná božstva uvidí, že lidem není lhostejný běh světa a že pozorně sledují, co děje - a nenechají si nějaké podrazy líbit. Kéž alespoň tak ...

Vlk Samotář


Abyste byli v obraze - zde je  text petice. Je to k podpisu na stránkách:

https://www.openpetition.de/petition/online/rozmanitost-osiv-v-ohrozen-proti-narzen-eu-o-osivech-ve-prospech-osivrskeho-prumyslu

Ovšem musím přiznat, že u takovýchto věcí mohli alespoň trochu postarat o důvěryhodnější českou lokalizaci. No co naděláme ... každý podpis dobrý - a z České republiky tam jich je hodně a další přibývají. Podívejte se na to a uvidíte sami, zda připojíte i ten svůj. Jinak samozřejmě se o této petici píše i na různých dalších místech českého internetu - například na stránkách Czech Free Press a podobně.

Dočtete se tam i jednu velkou pravdu, dnes platnou velice obecně:
Média nám nic neřeknou, pod hrozbou ztráty zaměstnání a neschopnosti splácet hypotéku jsou reportéři v pasti a nemají odvahu pravdivě informovat veřejnost.

 

Rozmanitost osiv v ohrození – Proti narízení EU o osivech ve prospech osivárskeho prumyslu

Vážení členové Komise,
Vážení členové Parlamentu,
Vážení členové Rady!

V současné době je v Bruselu navrženo nové nařízení o osivech. Pokud je přijme Ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, mnohé ze starých a vzácných odrůd ovoce, zeleniny a obilovin zmizí z trhu. Pokud bude těmto rozmanitým odrůdám a odrůdám vhodným pro ekologické zemědělství byrokraticky bráněno v šíření, dojde k dalšímu posílení korporativního zemědělství.

Text nového znění nařízení EU o osivech, který je v současné době k dispozici, umožňuje soustředit trh s osivy do rukou malého počtu osivářských průmyslových korporací. To není akceptovatelné. Nové nařízení EU o osivech musí umožňovat rozmanitost odrůd; odrůd pro hospodaření v malém a zaměřených pro ekologicky adaptované šlechtění. Rozmanité odrůdy musí být dostupné nejen v genových bankách, ale rovněž na otevřeném trhu bez jakýchkoli byrokratických restrikcí. Proto požadujeme: žádná povinná registrace!

Kromě toho, současná kritéria pro registraci musí být – kvůli jejich rozmanitosti - změkčena pro odrůdy vhodné pro ekologické zemědělství, aby naše zemědělství bylo schopno adaptovat se na klimatickou změnu, nové škůdce a choroby stejně tak i kvůli přátelštějšímu chování vůči životnímu prostředí.

Současný zákon EU o osivech, ani v současné době dostupný předložený návrh, nenaplňují legální výměnu. Ohrožují rozmanitost osiv a tak společné bohatství lidstva. Rovněž tak ohrožují udržitelné potravinové systémy jen proto, aby sloužily agrochemickému průmyslu.

Žádáme Vás Komise EU, Parlamente EU a Rado EU, abyste odmítly jakýkoli návrh, který nenaplňuje výše uvedená kritéria.

Konec s likvidací rozmanitosti zemědělských a zahradnických osiv v Evropě!

Více informací na:

Důvod:

Argumentace:

Současné nařízení EU o osivech vychází z doby, kdy ochrana životního prostředí a druhové rozmanitosti byly podceňovány. Existovaly četné šlechtitelské podniky, které přicházely na trh s velmi rozmanitými odrůdami. Většina z nich mohla být po sklizni opět vysévána – a to je způsob, který doprovází zemědělství po tisíce let.

Rok 1980 přinesl dva nové termíny pro něco, co až dosud bylo běžnou praxí: za prvé „práva zemědělců“ a za druhé „volně opylovatelné odrůdy“ (semínka produkující stejnou odrůdu, aniž se křížila s podobnými odrůdami). To je ten důvod, proč se obchod s osivy dramaticky změnil. Dnes největší společnosti ovládají tři čtvrtiny trhu s osivy, a více než polovina globálního trhu pochází z chemického průmyslu.

Na většinu odrůd se vztahují právní a technická omezení, která znemožňují záchranu přeséváním osiv samotnými pěstiteli. Byl zaveden úřední postup pro obchodování s odrůdami a kritéria pro něj jsou přizpůsobena průmyslovým odrůdám. Jako obhajoba tohoto byly využity pojmy produktivita a růst světové populace. Nestabilitu tohoto přístupu dokládá vyčerpávající zpráva Mezinárodního panelu pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro rozvoj (IAASTD).

Rozmanitost plodin z velké části zmizela z trhu. Týká se to rozmanitosti neregistrovaných odrůd – obchodují s nimi tisíce neohrožených občanů Evropy bez požadované registrace. Dnes se musíme spoléhat na rozsáhlé odborné znalosti těchto lidí a měli bychom do této činnosti zapojit co nejvíce dalších lidí, nejen jako formu hobby, ale jako nezbytnost k obživě.

Druhým důležitým aspektem je, že nebyly dochovány téměř žádné odrůdy – konkrétně pro ekologické zemědělství – kvůli jejich rozmanitosti. Avšak ekologické zemědělství potřebuje silné, odolné rostliny nezávislé na chemikáliích. A to je možné pouze v rámci širokého spektra přírodních rezerv. Není přijatelné tyto odrůdy registrovat podle současných kritérií pro registraci odrůd.

Jménem všech signatářů.

Jménem všech signatářů / vnitřní.

Wolfenbüttel 29.04.2013 (aktivní do 28/10/2013)


Vlk Samotář

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?