Nevyhlásená vojna a anonymné zbrane II.

Tento článek je převzat ze stránek Pozorovatel.sk, kde byl zveřejněn 2.3. 2007. Jeho obsah je natolik závažný, že jej nabízím čtenářům celý a bez jakýchkoliv úprav, včetně výzvy vládě a výzvy občanům na konci textu, které ovšem je určeny občanům Slovenské republiky ... Informace dále uvedené ovšem jsou dosti burcující bez ohledu na hranice státních celků.  Článek doporučuji číst v návaznosti na jiný článek s obdobnou tématikou - Je náš boj s rakovinou naozaj úprimný?  V tištěné podobě jsou oba zmíněné články u nás k dispozici ve WM magazínu č. 65.

Další informace získáte také na stránkách MUDr. Kamila Jurkoviče - Liečba onkologických ochorení blokádou metabolizmu nádorov

(JL)


„Každá odbornosť môže skončiť sprisahaním proti laickej verejnosti.“
Shakespeare

ŠKANDÁL V POĽSKU

„Jeden z najznámejších a najlepších kardiochirurgov, primár v prestížnej nemocnici ministerstva vnútra... je podozrivý zo zabitia niekoľkých desiatok pacientov. Kardiochirurg nie je síce obvinený z úkladných vrážd, ale čelí obvineniu, že vedomým nevhodným postupom pri liečení pacientov zabíjal – ako lekár musel vedieť, čo je pre pacienta dobré a čo nie.“

Poľsko-slovenská paralela

Dnes máme na Slovensku k dispozícii lacnú, vysoko účinnú liečbu onkologických ochorení, overenú dlhodobou praxou. Máme tu aj jej protiklad: tzv. klasický liečebný postup, síce neuveriteľne drahý, zato s úspešnosťou „liečby“ blížiacou sa nule. A máme tu predstaviteľov tzv. klasickej liečby, ktorí dlhodobo a systematicky útočia na lacnú a účinnú liečbu.

„Spolčení lekári dokázali zablokovať prístup k novým spôsobom liečenia oveľa lepšie, ako ktorákoľvek iná skupina.“
(Jimmy Carter, americký prezident)

TO NIE JE ZO STRANY LEKÁROV NORMÁLNE...

Možno pripísať iba na vrub nemorálnosti a totálnej odbornej neschopnosti postup lekárov, ktorí síce nedokážu liečiť onkologické ochorenia, zato na iný, účinný liečebný postup liečby rakoviny systematicky, dlhodobo útočia a snažia sa za každú cenu prekaziť jeho aplikáciu, zavedenie do liečebnej praxe?

VRAŽDENIE V SÚLADE SO ZÁKONOM - KTO IM TO DOKÁŽE?

Dnešná slovenská onkológia sa zdá byť štátom v štáte a jej poprední jednotlivci, onkologickí funkcionári – vraj odborníci - požívajú väčšiu imunitu ako prezident. Ako to? Onkológovia, na rozdiel od prezidenta, môžu beztrestne páchať zločiny – podobne ako poľský „najlepší“ kardiochirurg kohokoľvek s onkologickou diagnózou môžu nechať zomrieť alebo brutálnou „liečbou“ urýchliť jeho úmrtie. Môžu sa dva a pol roka tváriť, že zo všetkých síl pacienta liečia a potom prehlásiť, že liečba nezabrala... No a? Lekárske výkony a lieky budú zaplatené tak či tak. Oni môžu pacientom rádioaktivitou spáliť ktorýkoľvek orgán, oni môžu zaplaviť organizmus pacienta toxickými chemikáliami, môžu... Kto im dokáže nekonečnú tuposť alebo zlé úmysly?

KLASICKÍ ONKOLÓGOVIA - OBCHODNÍCI S NÁDEJOU

Ešte stále neviete, o čo ide v prípade tzv. klasickej onkológie? V prvom rade o peniaze. Preto je pri liečbe onkologických ochorení uprednostňovaná neskutočne drahá, absolútne neúčinná, človeka mrzačiaca rádioterapia a chemoterapia. Nie je to však liečba. Klasickí onkológovia ešte nikdy nikoho z rakoviny nevyliečili. Ak lekár nedokáže liečiť, ale liečbu napriek mizerným výsledkom naďalej sľubuje a jej výkon imituje, ide o obchod s nádejou a primitívnu alchýmiu. Táto moderná alchýmia - imitácia liečby onkologických ochorení ukazuje, ako možno z ľudskej krvi vyrábať peniaze. Veľa peňazí. Toto robia dnešní lekári, vraj odborníci. Prax a štatistiky nepustia. Obchod s nádejou vždy vynášal.

LATENTNÁ GENOCÍDA – DÔSLEDOK ZLÝCH ÚMYSLOV ČI PREJAV NEKONEČNEJ TUPOSTI?

Hoci tzv. štandardní onkológovia na Slovensku vedia, že jestvujú lacné a účinné spôsoby liečby rakoviny, napriek tomu nechávajú svojich pacientov zomierať! Vie o nej hlavný onkológ Slovenska MUDr. Ivan Koza, vie o nej aj primár onkológie v Trenčíne, MUDr. Cimmermann, vedia o nej aj ďalší „odborníci“. Napriek tomu, že tzv. štandardná onkológia nie je schopná štatisticky preukázať úspešnosť prežitia aspoň minimálneho množstva pacientov počas 7 rokov od ukončenia tzv. štandardnej liečby bez recidívy ochorenia, títo „odborníci“ pod vedením MUDr. Ivana Kozu naďalej bez hanby verejne sľubujú z ich strany nesplniteľné - liečbu onkologických ochorení. Onkológovia Slovenska vedia o lacnej a účinnej liečbe onkologických ochorení metódou MUDr. Kamila Jurkoviča, napriek tomu naďalej vedome nevhodnými postupmi pristupujú k onkologickým pacientom. A tí zbytočne zomierajú... Verejnosti môže byť celkom jedno, či ide o úmysel alebo do neba volajúcu tuposť „odborníkov“.

Čo ak sa v našom štáte pod pláštikom maximálne drahej a minimálne efektívnej „liečby“ uskutočňuje (latentná) genocída za použitia anonymných zbraní, zdanlivo nevyliečiteľných chorôb? Môže niekto zodpovedne povedať, že o to tu v žiadnom prípade nejde?

AKO DOKÁZAŤ ZLOČINCOM V BIELYCH PLÁŠŤOCH, ŽE KONAJÚ ZLOČINY?

Jednoducho – oni ignorujú a nivočia efektívne liečebné postupy i lacné liečivá a zdanlivo nelogicky uprednostňujú nezmyselné, neúčinné, zato zbytočne drahé, dokonca bezočivo predražené „liečebné“ postupy a „liečivá“, ktoré chorým ľuďom v niektorých prípadoch síce predĺžia život, ale súčasne im ten zvyšok života premenia na peklo. Konanie zločincov v bielych plášťoch treba posudzovať podľa princípov norimberského súdu: Oni vedia alebo mali vedieť, čo je pre pacienta dobré. Preto ONI sú zodpovední za to, že ľudia zomierajú, hoci môžu žiť!

VÝZVA VLÁDE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Každý prostriedok, ktorého použitie môže viesť ku smrti mnohých ľudí, je potrebné posudzovať ako potenciálnu zbraň. Každý prostriedok s potenciálom spôsobovať hromadné úmrtia ľudí musí byť chápaný ako ohrozenie bezpečnosti občanov štátu. Dnes v dôsledku rakoviny ľudia zomierajú a je im odopieraná účinná liečba. Epidémia onkologických ochorení predstavuje pre Slovensko vážne bezpečnostné riziko. Rakovina je tu a zabíja! Čo s tým budeme robiť? Čo s tým bude robiť slovenská vláda a jej Rada obrany štátu?

Vláda Slovenskej republiky je povinná chrániť životy a majetok občanov Slovenska. Ponechať liečbu onkologických ochorení v rukách kliky alchymistov, nanajvýš hlúpych alebo zlovoľných indivíduí v bielych plášťoch, znamená ponechať občanov napospas ochoreniu, ktoré zabíja – t. j. nechať veci tak, ako sú...

Občianske združenie „Právo na zdravý život“ v minulom roku zorganizovalo petíciu za oficiálne overenie účinnosti liečby onkologických ochorení blokovaním metabolizmu nádorov. Aký je dnešný stav v tejto veci? Ministerstvo zdravotníctva zablokovalo konanie vo veci potom, čo zistilo, že zostavenie komisie pre posúdenie liečby nemienia aktivisti združenia ponechať na nedôveryhodnú kliku tých, čo neliečia, ale liečbu iba predstierajú. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.jurkovic.sk.

My, občania Slovenskej republiky, žiadame vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila realizáciu práva občanov na slobodnú voľbu lekára i spôsobu liečby jeho ochorenia. Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila oficiálne overenie liečby onkologických ochorení metódou MUDr. Kamila Jurkoviča, blokovaním metabolizmu nádorov. Overenie liečby musí byť pod plnou verejnou kontrolou, prostredníctvom občianskeho združenia „Právo na zdravý život“, ktoré bude verejnosť informovať prostredníctvom internetovej stránky www.jurkovic.sk. Tak, ako to občianske združenie robilo doteraz.

VÝZVA občanom:

Pošlite tento text, článok predsedovi vlády Slovenskej republiky na adresu: urad@vlada.gov.sk a ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky na adresu: office@health.gov.sk. Podporíte tým snahu občianskeho združenia „Právo na zdravý život“ prekonať odpor tých, ktorí bránia oficiálnemu sprístupneniu lacnej a účinnej liečby rakoviny chorým ľuďom. ĎAKUJEME!

 


Převzato ze stránek  Pozorovatel.sk

 

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?