Ještě nevěříte chemtrails?

Dostala se mi do rukou sada fotografií s doprovodným textem:

A po nás potopa ... Fotografie vnitřků chemtrailsových letadel, které jste ještě neviděli .

Co to je za letadla??? Jsou to letadla o kterých ČT tvrdí, že neexistují a lidi si vymýšlí nepravdivé scénáře .......!!

Tak tady je důkaz pro ty nevěřící. Nějakým způsobem nás musí trochu eliminovat.

Tolik úvodní text k obrázkům. Připojen je odkaz na níže uvedenou stránku a dokument, kde jsou "vylepeny" obrázky zde zveřejněné.

Fotografie mají zdroj na stránkách DISCLOSE.TV. Zda je to zdroj původní, nejsem schopen určit.

V úvodu článku s obrázky se v překladu píše zhruba toto:

Dostali jsme z důvěryhodného zdroje nějaké fotky vnitřků letadel užívaných pro chemtrails a chtěli bychom vám je předat, abyste je mohli dále šířit na svých webech. Když jsme se zdroje zeptali, jestli by nám je mohl podrobněji popsat, řekl, že nechce být poznán a raději zůstane anonymní. Jsme si jisti, že má k tomu dobré důvody a musíme respektovat jeho přání.

Tak a teď co s tím. Jsou lidé, co se vám vysmějí, že věříte konspiraci. Jsou lidé smějící se naopak těmto lidem, že konspiraci nevěří. Píšou se články označované za konspirační a píšou se články zesměšňující tyto články. A nebo je nezesměšňují, ale "uvádějí na pravou míru". A to je horší. Pak člověk neví, zda tyto vysvětlující články (znáte to - podivný objekt nebylo UFO, ale meteorologický balón či jasná planeta Venuše ... atd) vlastně mají zmást někoho, kdo hledá jinotaje a pravdivé informace uniklé dezinformátorům - nebo naopak. Čemu a komu se dá věřit, když už jsme se tolikrát spálili?

No a stejně tak je to s těmito obrázky. Co znamená slovo chemtrails, to ví asi každý. Však si o tomto jevu můžete přečíst třeba na stránkách OrgoNet, co hrdlo ráčí. Ale jsou na obrázcích opravdu letadla mající za úkol sprejovat mraky s cílem uvolnit dešťové srážky - a v horším případě pozvolna a nenápadně likvidovat nás - lidi? Nebo jsou to záběry z letounů určených k hašení požárů a z prototypových letadel ve fázi testování s vodní zátěží místo cestujících, jak se někde tvrdí?

Klidně bych ten obrázek hned vpravo dole považoval za trysky sloužící k rozprašování hasiva. A některé ty "soudky" za simulovanou přítěž. Ale co to ostatní, co až příliš připomínají nějaký chemický poloprovoz? Co lidé s ochrannými maskami? A co ty trubičky, ze kterých stříká ven mlhovina jakéhosi roztoku - to přece není hasivo ani to nesimuluje pohyb pasažérů v letounu.

Já tvrdím, že si "tam nahoře" mohou za případné opravdové konspirace sami. Pokud chemtrails neexistují, není přece problém to logicky dementovat a vysvětlit, o co se v rámci těchto jevů vlastně jedná. Jenže informace, že jde o pokusy ovlivnit počasí, již unikly i z "vyšších míst" - a pokud nám tajili tohle, pak ať se nediví, že si můžeme myslet cokoliv.

A s čím asi elity v prvoplánové podstatě svých aktivit nějak nepočítaly, je internet a masová a okamžitá dostupnost informací - i když v kvalitě různorodé. Lidé o věcech začínají přemýšlet a to ty nahoře pěkně štve. Však se také začínají dít věci podivné, co se týče perspektiv vzdělání a šíření vědomostí. Je to ale pouze a jenom na nás, co si necháme líbit.

Dodatečně jsem ještě zjistil následující ... Pokud se podíváte na dvaadvacátý obrázek (je pod ním popisný text), najdete na něm zmínku o americkém patentu - US Patent 7,413,145. Není problém si znění tohoto patentu najít. Na několika místech tam najdete psáno weather modification (změna počasí) - například v detailním popisu zařízení, kde doslova stojí:

The aerial delivery system 1 can be used to fight fires, chemical decontamination, weather modification and to treat oil spill contamination, among other uses. The aerial delivery system 1 may also be referred to as a "fire bomber." The aerial delivery system 1 is capable of carrying and dropping a load at about 2,500 feet. The aerial delivery system 1 can drop about 25,000 gallons of fluid in approximately 5 seconds. The quantity of material delivered by the aerial delivery system 1 and duration of the aerial delivery system deliveries will be controllable by the pilot at any flight regime the aircraft is capable of operating in (i.e., altitude, airspeed, pressurized or unpressurized). The system's load has the ability to be dispersed in segmented drops or at one time.

Zde je jasně psáno, že zařízení může být vedle jiných použití využíváno pro boj s požáry, chemickou dekontaminaci, modifikace počasí a k řešení kontaminací spojených s únikem ropy ...

No a vzhledem k tomu, že letadla nad našimi hlavami obvykle nic nehasí, ropné úniky nelikvidují, chemické kontaminace také ne ... tak pak zbývají ty modifikace počasí ... a co horší, ještě ta "jiná použití" .... představme si pod tím každý, co je libo.

Plnou náruč textů a obrázků získáte, pokud si do vyhledávače prostě zadáte dotaz chemtrails. Zajímavé je také se nechat trochu poučit o "fenoménu HAARP".

Doporučuji si také přečíst článek Rozdíl mezi CHEMTRAIL a CONTRAIL (kondenzační stopa letadla) .... VYTVÁŘENÍ KONDENZAČNÍCH STOP Za letadlem se nemůže vytvořit kondenzační stopa, pokud atmosféra není velmi chladna. Jak vysvětluje NASA, „Kondenzační stopy se tvoří pouze ve velkých výškách (obvykle nad 8 kilometrů), kde je vzduch neobyčejně chladny (méně než - 70 °F).“ (-56,7 °C) NASA, NOAA a další vědečtí pozorovatele mraků také souhlasí, že pro vytvořeni mraků a kondenzačních stop je nezbytná relativní vlhkost... atd ... atd ...

Vlk Samotář


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmínka o patentu  ... United States Patent 7,413,145 ... Hale , et al. August 19, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vlk Samotář - z internetových zdrojů

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?