Nebezpečná ovocná piva (?)

Dorazil ke mě článek o ovocných pivech a jejich zdravotní závadnosti. No, nedalo mi, abych něco k tomu nesepsal, protože tyto články jsou psané tak zavádějícím způsobem, že by člověk měl chuť běžet na výplach žaludku a klystýr střev, aby v něm nezůstala ani molekula nějakého toho "Éčka".  Píše se tam toto:

Máte rádi módu posledních měsíců v Česku, různá ovocná piva? Pak se nyní o nich něco dozvíte.

Hit tohoto léta - ovocná piva, tzv. radlery. Staropramen Cool Grep obsahuje celkem 13 éček, z toho 5 velmi škodlivých:

Celkem pět velmi nebezpečných éček. To je COOL.


Jo, tak to je text, jenž je rozesílán. No tak já jsem se v tom pošťoural neb takto servírované informace se mi nelíbí .... Já prostě nemám rád, když se o něčem píše, že to slouží jako surovina pro výrobu jedu na krysy nebo jako inhibitor koroze - a je to vytrženo ze souvislostí. To by se mohlo totéž psát i o čisté vodě - že slouží jako surovina pro výrobu jedů a žíravin ... Dalo by se diskutovat i o tom, zda se takovýmto nápojům vůbec smí říkat "pivo" - hle, námět pro byrokracii EU, kterážto se v podobných záležitostech ráda vrtá. No a zkuste říci ortodoxnímu včelaři, že jste dělali pampeliškový med - dá vám za to sám žihadlo, ač se to zdá nemožné - neb med přece produkují jedině a pouze včely. Podobně by to mohlo být i se šípkovým vínem a podobně - ale vinaři bývají tolerantnější.

Takže jsem o těch "Éčkách" našel nějaké  informace - je to jen stručný výtah, komplet info jsou vždy na připojené adrese. Na odkazovaných stránkách jsou také dlouhé seznamy potravin, kde jsou příslušné látky obsaženy.

Ale ještě trochu odbočím. Abych řekl pravdu, naprosto nechápu, proč lidi dobrovolně používají umělá sladidla. Ve snaze učinit pro organismus něco pozitivního se pak vlastnoručně intoxikují látkami, které by vůbec neměly lidem přijít do těla.  Jenže ..... ono je to jako s léčivy. Ví se, že je to pro člověka nedobré - ale je v tom kšeft - a tyhle firmy kolem sebe kopou hlava nehlava ... chjo ...

Resumé je, že v "řetězcích" by člověk mohl kupovat tak leda sirky, neb ty se obvykle nejí a vše ostatní jsou produkty chemie. Od jablek po konzervy s prasetem ve vlastní šťávě; od "ovocných" šťáv po piva a jiná pitiva.

Zvláště bych chtěl upozornit na škodlivost poživatin označovaných jako LIGHT - neb ty jsou pod rouškou nízkokaloričnosti náhradními sladidly přímo nabušené ... bléééé !!!

Ovšem na druhou stranu - opět je třeba zdůraznit, že když se řekne "éčko" neznamená to automaticky cos jedovatého, ale je to prostě kódové označení potravinářských přísad. A u všeho záleží na dávce i koncentraci - zdraví škodlivý je dokonce i čistý kyslík či destilovaná voda, když to člověk přežene ... :-))))

Takže se teď podívejme, cože to má být v těch ovocných pivech.

No a ještě je třeba vysvětlit, co znamená to "Skóre škodlivosti".

Poslední stupeň je sedmička a znamená látku ohrožující zdraví.


E952 - cyklamáty

http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek?prisada=E952

Cyklamáty - Skóre škodlivosti: 6

Látka patří do skupiny: Náhradní sladidla

Zdraví škodlivá přísada

Používá se jako umělé sladidlo, které je až 40x sladší než běžný cukr, ale nemá žádný energetický obsah nebo hořkou chuť na rozdíl od sacharinu. Je vysoce stabilní při působení tepla, kyselin a zásad, rozpustný v horké vodě.

Nežádoucí účinky ... Bylo zjištěno, že mohou u pokusných krys způsobit rakovinu močového měchýře, vrozené vady, mutace a poškození varlat. V těle se cyklamáty přeměňují na cyklohexylamin, který může způsobit záněty močového měchýře. Další studie však toto tvrzení nepotvrdily, proto je názor na cyklamáty takový, že sami o sobě rakovinu nezpůsobují, ale zvyšují účinky ostatních karcinogenů. Bylo totiž zjištěno, že při používání směsi cyklamátů se sacharinem, vyvolalo vyšší výskyt rakoviny močového měchýře.

E954 - Sacharin

http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek?prisada=E954

Skóre škodlivosti: 5

Látka patří do skupiny: Náhradní sladidla

Zdraví škodlivá přísada

Sacharin se používá jako umělé sladidlo, zanechává hořkou chuť po požití. Často se používá ve spojení s aspartamem. Sacharin je 200-700 krát sladší než běžný stolní cukr, ale nemá žádný energetický obsah.

Nežádoucí účinky ... Při studiích na zvířatech byly zjištěny výskyty rakoviny močového měchýře a zvýšení účinků karcinogenních látek. Při dalších testech byl zjištěn výskyt zhoubných onemocnění dělohy, vaječníků, kůže, krvinek a dalších orgánů. Dle studií prováděných na diabeticích bylo zjištěno, že sacharin může zvýšit riziko výskytu rakoviny močového měchýře při konzumaci více než osmi tablet denně. To však bylo prokázáno pouze u můžů, ne u žen. V USA byla látka nejprve zakázána, poté dočasně povolena než budou provedeny další studie s podmínkou, že potraviny obsahující sacharin musejí být označeny jako nebezpečné a že na testovaných zvířatech způsobili rakovinotvorné účinky. Nakonec v roce 2000 byl sacharin odstraněn ze seznamu rakovinotvorných látek. V kombinaci s některými léky může poškodit sliznice. Lidé s potížemi s močovým měchýřem, by se měli vyhýbat konzumaci sacharinu. Ve výjimečných případech může vyvolat alergické reakce.

E951 - Aspartam

http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek?prisada=E951

Skóre škodlivosti: 5

Látka patří do skupiny: Náhradní sladidla

Zdraví škodlivá přísada

Jedná se o syntetické sladidlo, které je cca 200x sladší než cukr. Zvýrazňuje aroma. Používá se ve více než 6000 potravinách po celém světě. Látka není stabilní při zahřívání - ztrácí svou sladkost. V těle se rozkládá na 3 látky - fenylalanin, kyselinu asparagovou a methanol. Zvyšuje chuť k jídlu. Má schopnost zvýrazňovat sladivost dalších syntetických sladidel.

Nežádoucí účinky ... Aspartam byl poprvé schválen v roce 1974. V tomto roce se objevily první zmínky o možném poškozování mozku (zejména se vznikem rakoviny mozku). Od té doby probíhají diskuze, týkající se jeho závadnosti. Americká organizace FDA (Food and Drug Administration) provedla dvouletý nezávislý výzkum a prohlásila, že nemůže podpořit tvrzení, že Aspartam zabíjí mozkové buňky nebo způsobuje jiná poškození. Aspartam také obsahuje aminokyseliny fenylalanin, který je nebezpečný pro osoby s vrozenou poruchou metabolismu, tzv. fenylketonurií. Snižuje kyselost moči, tím pádem zvyšuje riziko vzniku infekce. Pozor by si měli dávat lidé citliví na tuto látku - po nežádoucích účincích, které u nich Aspartam vyvolal, např. závratě, bolení hlavy, vyrážky, poruchy chování u dětí, by se měli její příští konzumaci vyhýbat. Určitě by se měly potravinám, obsahujícím tuto látku, vyhýbat těhotné a kojící ženy (protože se Aspartam v těle rozkládá na methanol, který není vhodný). Některé studie na hlodavcích uvádějí negativní účinky na jejich nervový systém.

V roce 1984 se objevily zprávy arizonského ministerstva zdravotnictví, že se objem methylalkoholu v Aspartamu při vyšších než obvyklých teplotách zvyšuje nad přípustnou úroveň a stává se toxickým. FDA na to odpověděla, že podobné úrovně methylalkoholu se objevují přirozeně v ovocných džusech a že je tudíž riziko nepodložené.

V roce 1996 byl, v rámci studie na krysách, dokázán zvýšený výskyt rakoviny mozku.

V roce 2007 vydal časopis Critical Reviews of Toxicology (dalo by se přeložit jako "Kritické recenze v toxikoligii") přehled cca 500 studiíí, článků, zpráv za posledních 25 let. Výsledkem tohoto shrnutí bylo tvrzení, že v běžných množstvích je konzumace Aspartamu bezpečná. Není důvěryhodný důkaz o tom, že by látka způsobovala zdravotní problémy, byla karcinogenní nebo neurotoxická.

V roce 2008 proběhla další studie na univerzitě v Jižní Africe. Cílem bylo dokázání přímých i nepřímých efektů na vznik mentálních poruch, poruch učení nebo emočního chování. Dokázali, že Aspartam může narušit metabolismus aminokyselin a struktur proteinů, integritu genetického materiálu, nervové funkce, hormonální rovnováhu.

E950 - Acesulfam K

http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek?prisada=E950

Skóre škodlivosti: 4

Látka patří do skupiny: Náhradní sladidla

Zdraví škodlivá přísada

Jedná se o bílé krystalické sladidlo a zvýrazňovač chuti. Je cca 200x sladší než cukr, má jemně nahořklou chuť, která je potlačena kombinací s dalšími sladidly. Má schopnost zvýrazňovat sladivost dalších syntetických sladidel. Nemá žádné kalorie. Vyznačuje se dlouhou trvanlivostí a odolností vůči vysokým teplotám, je rozpustné ve vodě. Může se použít i pro vaření. Písmeno K symbolizuje chemický prvek draslík. Často se smíchává s maltodextriny.

Nežádoucí účinky ... Acesulfam K se nevstřebává v lidském těle, je vylučován v moči. Organizace FDA oznámila, že čtyři uskutečněné studie na zvířatech - myších, krysách a psech, neukázaly žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by se látka mohla označit za toxickou. Jiné studie uvádějí zvýšený výskyt nádorů u krys krmených acesulfamem, mnozí odborníci tvrdí, že tento zvýšený výskyt je běžný. Organizace JEFCA prohlásila, že se nejedná o genotoxickou látku nebo karcinogen. Toxické účinky nebyly s jistotou prokázány, na základě řady studií se však řada vědců klaní k názoru, že je látka v malých množstvích bezpečná. Pokud se látka zahřívá, unikají z ní toxické výpary.

E120 - Košenila, kyselina karmínová, karmíny

http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek?prisada=E120

Skóre škodlivosti: 6

Látka patří do skupiny: Barviva (E100 - E182)

Může mít živočišný původ - přísada nevhodná pro děti  - může být přičinou alergie.

Pod označení E120 nalezneme taktéž pojmy karmín a kyselina karmínová. Košenila je přírodní červené barvivo, kapalina rozpustná ve vodě, ve většině jídel je její barva stále červená, při reakci se zásadou však zmodrá. Je relativně drahá a velmi často je nahrazována jinými červenými barvivy.

Nežádoucí účinky ... Košenila je derivát antrachinonu. Všechny antrachinony mají rakovinotvorné účinky. U některých citlivých jedinců může způsobit alergické reakce a často je košenila označována za příčinu dětské hyperaktivity. Prof. Kapadia z Howardovi Univerzity ve Washingtonu zkoumal kyselinu karmínovou a její chemopreventivní vliv na rakovinu. Výsledkem je zjištění, že kyselina karmínová je potenciálním inhibitorem kožních nádorů. Může způsobit životu nebezpečnou anafylaxi, astma, kopřivku, sennou rýmu.


Vlk Samotář

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?