Průvodce nákupem potravin bez geneticky modifikovaných složek

Na stránkách Greenpeace byl zveřejněn průvodce spotřebitele nákupem potravin bez GMO, který přináší informace o genetických modifikacích a o jejich vlivu na přírodu a lidský organismus. Obsahuje také seznam prodejců a výrobců, kteří nevyrábějí, nedovážejí nebo neprodávají GM potraviny. Abyste nemuseli listovat obsahem textu po malých částech (na webu je průvodce "rozsekán" na malé obrazovky) nebo stahovat celý dokument ve formátu PDF, nabízím vám kompletní obsah průvodce ve stavu, v jakém byl 19.května 2005.


Jak nakupovat potraviny bez GMO?

Milá čtenářko, milý čtenáři!

Bezpečnost potravin se v poslední době stala jedním ze žhavých témat. Pesticidy, mnohá "éčka", ale i geneticky modifikované organismy (GMO) se staly nežádoucími surovinami v našich nákupních košících. Můžeme ještě něco změnit na této novodobé kontaminaci našich potravin?

Tento materiál přináší podrobné informace o podstatě genetické modifikace a o jejím vlivu na přírodu a lidský organismus. Zabývá se geneticky modifikovanými (GM) potravinami, ale i biopotravinami, které žádné GMO neobsahují. Najdete tu též seznamy prodejců a výrobců, kteří garantují, že nevyrábějí, nedovážejí nebo neprodávají geneticky modifikované potraviny, stejně jako těch, kteří podobné garance nechtějí či nemohou svým zákazníkům dát.

Kdo vlastně stojí za GMO? Jsou to nadnárodní společnosti jako Monsanto, Syngenta anebo Pioneer. Tyto velké korporace nám chtějí vnutit technologie, jejichž bezpečnost ještě nebyla dostatečně prověřena. Zemědělství založené na genetickém inženýrství ohrožuje životní prostředí a zdraví nás všech, těmto firmám ovšem přináší zisk.

Vy jako spotřebitel/ka můžete vyvinout ten nejúčinnější tlak na potravinářské firmy a prodejce, aby potraviny, které obsahují GMO, nevyráběli ani neprodávali. Rozhodnutí je ve Vašich rukou. Je to Váš výběr, který určuje, jaké zboží má na trhu šanci.

Celosvětový pokus

Naše potraviny jsou v ohrožení. Několik velkých chemických koncernů si vzalo do svých laboratoří nejdůležitejší plodiny. Během pokusů vytvořily nové druhy rostlin, které ve volné přírodě nikdy neexistovaly a ani by existovat nemohly, např. kukuřici produkující insekticidy; soju, která je odolná vůči herbicidům. Stali jsme se pokusnými králíky! Vědí genetičtí inženýři, co přesně dělají? Domněnka, na které staví genetické inženýrství, že jeden gen je zodpovědný pouze za jednu funkci v organismu, je už dávno vědecky vyvrácena. Jeden gen, který bude podle genetických inženýrů zodpovědný například za růst rajčat, může v praxi zárověn ovlivnit i mnohé další vlastnosti rostliny, neboť geny (např. prostřednictvím bílkovin, které kodují) na sebe působí navzájem a má na ně vliv i okolní prostředí.

Co je to genetická modifikace?

Genetická modifikace (genová modifikace) je technologie,která manipuluje s geny a tedy s DNA – s nositelkou genetické informace. V porovnání s klasickým šlechtěním, mohou se během genetických modifikací kombinovat geny libovolných živých organismů. Takto se mohou geny virů, baktérií, rostlin a zvířat kombinovat a vkládat do jiných živých organismů. Živé organismy, které jsou tímto způsobem pozměněny, nazýváme geneticky modifikovanými organismy, ve zkratce GMO. Největším problémem jsou v současnosti geneticky modifikované rostliny, které jsou používány pro výrobu potravin, ale i jako krmivo. Jsou dnes prodávány prakticky po celém světě. Zemědělství založené na genetických technologiích s sebou přináší trvalé změny, které mohou mít negativní dopad ekologický, zdravotní i společenský.

Potraviny bez genetických modifikací!

O geneticky modifikovaných potravinách se v České republice začalo více mluvit zejména v souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie, kdy i u nás začal platit nový zákon EU o značení GM potravin. Jaká je v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami situace na našem trhu se v rámci rozsáhlého průzkumu mezi výrobci a prodejci potravin pokusila zjistit organizace Greenpeace. Oslovili jsme více než 200 společností, které formou dotazníků vyjádřily svůj postoj k používání geneticky modifikovaných organismů ve svých výrobcích stejně tak jako ve výrobcích, které jsou do Čech dováženy ze zahraničí. Jedná se zejména o velké a známé výrobce potravin, ale mezi oslovenými byly i menší společnosti s lokální působností.

Výsledky tohoto průzkumu držíte právě teď ve vašich rukou a s jejich pomocí se jako spotřebitel/ka můžete snadněji rozhodnout, co do svého nákupního košíku vložíte a co ne. Tento poradce pro nákup bez GMO je jedním z důležitých kroků v našem boji za zdravé potraviny bez geneticky modifikovaných organismů. Jeho bezplatné vydání bylo umožněno zejména díky lidem, kteří naši práci finančně podporují. Jejich pomoc nám umožňuje informovat další spotřebitele/ky a vyvíjet tak účinný tlak na prodejce a výrobce, aby nedodávali na náš trh potraviny z GMO.

Nebezpečné pro přírodu?

Geneticky modifikované organismy ohrožují přírodu. Jako každý živý organismus, i GM rostliny a živočichové se rozmnožují a dále šíří. Jakmile se uvolní do životního prostředí, nelze je již “přivolat zpět”. Existují důkazy, že pěstování některých GM rostlin v přírodě způsobuje úhyn larev motýlů a jiného užitečného hmyzu. Vznikají “super-plevele ” odolné vůči herbicidům, které nutí zemědělce používat postřiky v daleko větším rozsahu. Navzdory slibům výrobců modifikovaných rostlin použití postřiků nekleslo, ale naopak stále narůstá. Pěstováním GM plodin dochází ke kontaminaci původních druhů rostlin a k celosvětovému ohrožení biologické rozmanitosti.

Nebezpečné pro naše zdraví?

GMO představuje skrytou hrozbu nejen pro přírodu, ale i pro zdraví člověka. Studie jejich dlouhodobých účinků na lidské zdraví nebyly nikdy zpracovány. A tak jsme se my, spotřebitelé/ky, stali pokusnými králíky biotechnologického průmyslu! Bezpečnost GM potravin je v každém případě sporná. Některé GM rostliny obsahují geny odolné vůči antibiotikům, což může zničit účinnost antibiotik v lidském těle. Další riziko představuje skutečnost, že GMO mohou vytvářet neznámé a nové látky, které způsobují alergie. Při svých pokusech s GM bramborami zjistil maďarský vědec Arpád Pusztai, že potkani, kteří byli krmeni GM bramborami, měli zdravotní problémy. Studie, které zjistily problémy s GMO jsou často zatajeny, jako tomu bylo např. v případě GM kukuřice MON683, která se má objevit na evropském trhu. Jedna ze studií objevila vývojové vady u potkanů po konzumaci této kukuřice. Nejenom, že studie nebyly zveřejněny, ale odpovědné orgány se odmítly problémem dále zabývat.

Nebezpečné pro zemědělství?

Pěstování GM rostlin pro potřeby potravinářství má i velmi vážné společenské důsledky. Ztracené trhy, větší závislost na agrochemických firmách, neřešená otázka právní zodpovědnosti a vzrůstající konflikty mezi zemědělci. Zemědělci se stávají absolutně závislými na biotechnologických firmách, které vlastní patenty na osivo. Typickým příkladem je americký gigant Monsanto, který zavazuje podnikatele k nákupu osiva ke každému vysetí (polní hospodáři, kteří by znova zaseli odložené GM osivo z předešlého roku, by porušili patentový zákon). Monsanto navíc žaluje zemědělce, kteří se stali oběťmi kontaminace ze sousedních polí, za nelegální používání jejich patentovaného GM osiva.

Nakrmí GM potraviny hladové?

Údajným cílem genetických technologií je nasycení světa, přestože na zemi je potravin dostatek. Problémem je pouze jejich rozdělění. To je ovšem otázka politického a sociálního uspořádání společnosti. Na celém světě se vypěstuje dost potravin pro 10 miliard lidí, ale i tak je podle statistiky každý 6 člověk chronicky podvyživený. Jestliže se na bohatém Západě znehodnotí obrovské množství potravin a kvůli nadměrné konzumaci masa se spotřebuje obrovské množství krmiva, na Jihu si zemědělci nemohou často dovolit koupit dostatek potravin ani pro vlastní nasycení. Odstrašujícím příkladem je Argentina, která je jedním z největších pěstitelů a vývozců GM sóji na světě. Přesto tam však hladoví mnoho dětí. V případě slavné “zlaté rýže”, která měla údajně řešit problém nedostatku vitamínu A u lidí v Asii, by musel průměrný člověk sníst v suchém stavu 3,7 kg této plodiny denně, aby získal doporučenou dávku tohoto vitamínu. Přitom by se tento problém dal jednoduše řešit pestřejším složením stravy (např. více mrkve).

Nejlepší volba: BIOPOTRAVINY

Genetické inženýrství, jedovaté chemické postřiky nebo kruté a nepřirozené zacházení se zvířaty – toto vše je tabu pro ekologické zemědělství. Přísná kritéria a neustálé kontroly v případě ekologického zemědělství zajišťují, že se na váš talíř dostanou pouze zdravé a chutné výrobky bez obsahu chemikálií a GMO. Tyto produkty jsou u nás známé i jako bioprodukty a jsou rozpoznatelné podle typického označení BIO. Dají se zakoupit v obchodech se zdravou výživou, nebo i přímo od výrobců.
V poslední době se díky zvýšenému zájmu spotřebitelů nacházejí i v některých supermarketech. Ekologické zemědělství je navíc šetrné k živé i neživé přírodě, pomáhá chránit přírodní zdroje a zachovávat biologickou rozmanitost.

Jak rozpoznat GM výrobky?

Od vstupu České republiky do Evropské unie 1. května 2004 vstoupila i u nás v platnost nová legislativa, týkající se povinného označování geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Jde o velké plus zejména pro spotřebitele, kteří jsou takto důkladněji informováni o původu potravin a mají možnost výrobky z GMO odmítnout. Podle nové legislativy musí být totiž označeny všechny výrobky, které obsahují či jsou vyrobené ze složek s obsahem více než 0.9% geneticky modifikovaných organismů. To se týká i geneticky modifikovaného krmiva pro zvířata. Pokud však ve složení výrobku najdete např. "modifikovaný škrob”, nejedná se o GM výrobek. Výrobek, který je z GM, může mít ve složení uvedeno např.: vyrobeno z geneticky modifikované sóji MON-04032-6.

Mezi nejčastěji geneticky upravované plodiny patří sója, kukuřice a řepka olejná. V legislativě se však vyskytly jisté mezery. Například výrobky ze zvířat (maso, mléko, vejce), která jsou krmena geneticky modifikovaným krmivem, označeny být nemusí. Ve skutečnosti se větší část geneticky modifikovaných plodin používá právě jako krmivo. V nejbližších dvou letech se na půdě Evropské unie bude projednávat i problém potravinových přísad (např. vitamíny, dochucovací prostředky, sladidla, stabilizátory), které se vyrábějí za pomoci GM technologií. Ani tyto produkty podle současné legislativy není třeba značit.

Spotřebitelé odmítají GMO

Podle průzkumu Eurobarometr se v roce 2001 70,6% evropských spotřebitelů vyjádřilo, že nechtějí GMO ve svém jídle a 94% respondentů chtělo mít možnost vybrat si, zda chtějí GMO jíst či nikoliv. V roce 2002 se 65% občanů Evropské unie vyjádřilo, že by si nekoupili potraviny z GMO, ani kdyby byly levnější než ostatní potraviny.

Co Vám můžeme nabídnout?

Pokud máte zájem dozvědět se více o problematice GMO, zavolejte na tel: 224 319 667 nebo 224 320 448 a my Vám rádi poskytneme další aktuální informace. V případě zájmu Vám zašleme i podrobnější informační materiály nebo Vám poradíme, jak se můžete sami zapojit do kampaně proti GMO.

Průvodce po nakupování bez GMO

V tomto průvodci najdete výsledky našeho dotazníkového průzkumu, který jsme prováděli od začátku roku 2004. Cílem dotazníku bylo získat přehled o obchodní politice společností ohledně využívání GMO v potravinách. Pravdivost poskytnutých údajů jsme samozřejmě průběžně po celý rok kontrolovali v prodejnách potravin.

Průzkum mezi obchodními řetězci

První část průzkumu byla zaměřena na zjištění postojů obchodních řetězců.

DOPORUČUJEME NA DOBRÉ CESTĚ NEDOPORUČUJEME

Albio
Billa
Carrefour
Country life
CS - Edeka, s.r.o.
Norma
Penny Market
SPAR
Spar Šumava, s.r.o.

Delvita *
Globus *
Hruška, s.r.o.
Jednota, S.D., České Budějovice
Kaufland
Makro ČR, s.r.o.

* společnosti, které se zavázaly neprodávat výrobky z GMO pod svou vlastní značkou, výrobky z GMO jiných značek však prodávají

Ahold !
COOP Centrum družstvo
Julius Meinl !
Plus Discont !
Tesco !

! společnosti, které prodávají výrobky z GMO pod vlastní značkou

Průzkum mezi potravinářskými firmami

Druhá část výzkumu proběhla mezi výrobci potravin, kteří odpovídali na následující otázky:

První otázka se týkala garance nevyužívání GMO ve vlastních potravinách oslovené společnosti. Druhá otázka se týkala garance nevyužívání GMO v cizích potravinách, resp.výrobcích jiných výrobců, které daná společnost na našem trhu distribuuje.

V této části jsou jednotlivé potraviny rozděleny do 7 skupin. Jméno výrobce (resp. dodavatele) je uvedeno vždy v rámci příslušné skupiny potravin v barevném poli, které odpovídá postoji společnosti vůči GMO.

Producenti potravin

DOPORUČUJEME

NEDOPORUČUJEME

Barilla *
Bratři Zátkové, a.s.
Catus, s.r.o.
Deva, a.s.
Dr. Oetker, s.r.o.
Ekoprodukt Modřice
EMCO, s.r.o.
Ferrero *
Frujo, a.s.
Hamé, a.s.
Heineken International *
Heinz *
INTERSNACK, a.s.
Konkordia, s.r.o.
Kraft *
Masterfoods, kom.spol.
McCain *
MJM Litovel, a.s.
Mogador, s.r.o.
Natura, a.s.
Nestlé *
Nowaco Czech Republic, s.r.o.
* společnosti, které mají celoevropský závazek o nepoužívání GMO ve svých výrobcích
Boneco, a.s.
Kalma
Milo Olomouc, a.s.
SEMIX FOOD, s.r.o.
Vamix ČR

Pekárny

DOPORUČUJEME NA DOBRÉ CESTĚ NEDOPORUČUJEME

Albio
AZPEK, s.r.o.
Bonita, s.r.o.
Česká drožďárenská společnost, a.s.
DART, s.r.o.
Delta pekárny, a.s.
INPEKO, s.r.o.
Michelské pekárny, a.s.
NOPEK, s.r.o.
Odkolek, a.s.
Opavia - LU, a.s.
Pekárna Merkur
Penam, s.r.o.
POEX Velké Meziříčí, a.s.

EXTRUDO Bečice, s.r.o

 

BEAS, a.s.
Betina, s.r.o.
Fornetti Bohemia, s.r.o.
IMPA, s.r.o.
JAPEK, s.r.o.
KLS Klimentov, s.r.o.
KONTINUA, s.r.o.
MARTA, s.r.o.
Pekárny a cukrovary Klatovy, a.s.
SEMAG, s.r.o.
SEVAL, s.r.o.

Cukrovary a cukrovinky

DOPORUČUJEME NEDOPORUČUJEME

ALTIS Kolín, s.r.o.
Candy Plus, a.s.
CARLA s.r.o.
Cukrárna Bečva, s.r.o.
HORS - CZ, s.r.o.
Opavia - LU, s.r.o.
Opavské cukrovinky, .r.o.

Čokoládovny Fikar, s.r.o.
Dursun Ali Genc
Gelato Italiano
CHOCOGASTRO s.r.o.
RUPA, s.r.o.
SUAVITAS, s.r.o.
Svopex food cz, s.r.o.
Výrobní družstvo ČOKO KLASIK

Tuky a oleje

DOPORUČUJEME NEDOPORUČUJEME

ANIVEG CZ, s.r.o.
RUBE GROUP, a.s.

AHOLD Reatil !
FABIO PRODUKT, s.r.o.
EUROPE Gmbh !
MASTER MARTINI !
OLEOPET, a.s. !
SETUZA, a.s. !
Slovmlýn, s.r.o. !

Masné výrobky a konzervy

DOPORUČUJEME NEDOPORUČUJEME

AMITCO
Beskydské uzeniny, a.s.
KAND, a.s.
Krahulík - Masozávod Krahulčí, a.s.
Moravskoslezské drůbežářské závody - PROMT, a.s.
SELIKO Opava, a.s.

Chebský masokombinát,a.s.!
INPOST, s.r.o.
Kliment Trade, s.r.o.!
Kostelecké uzeniny, a.s.
LEPŠ Kamenice, s.r.o.

Lahůdky

DOPORUČUJEME NEDOPORUČUJEME

Antonín Škoda
T-SEVERKA, s.r.o.

B+B LAHŮDKY
BAGETY STAP, s.r.o.
BARUNKA DELI, s.r.o.
BLANZEK, a.s.
BON DELIKATES, s.r.o.
KM - PRODUKT, s.r.o.
Záruba M & K, s.r.o.

Mléko a mléčné výrobky

DOPORUČUJEME NA DOBRÉ CESTĚ NEDOPORUČUJEME

ACCOM Czech, a.s.
Friesland Česká republika, a.s.
Hollandia Karlovy Vary, a.s.
Choceňská mlékárna, s.r.o.
MADETA, a.s.
MILKPOL Co., Ltd.
NUTRICIA Mléčná výživa, a.s.
OLMA

Mlékárna Olešnice
Mlékárna Valašské Meziříčí, s.r.o.

 

AGRICOL, s.r.o.
DANONE, a.s.
Ehrmann Stříbro, s.r.o.
Laktos, a.s.

Značky kvality + zajímavosti

FAIRTRADE

FAIRTRADE je značka pro způsob výroby, dovozu a prodeje výrobků a komodit z ekonomicky málo rozvinutých zemí, který respektuje základní konvence Mezinárodní organizace práce (ILO), prosazuje zásady trvalé udržitelnosti a spravedlivě dělí zisk mezi zaměstnance, výrobce, dovozce a prodejce. Cílem je zajistit důstojné podmínky pro znevýhodněné výrobce z chudých zemí prostřednictvím férovějších obchodních vztahů. V České republice jsou výrobky FAIRTRADE k dostání např. v obchodním řetězci Carrefour.

PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (BIO)

Kontrolované produkty z ekologického zemědělství jsou označeny značkou BIO. Tato značka (která je zároveň nositelkou státního označení “Česká kvalita”) je pro spotřebitele zárukou, že při jejich produkci nebylo použito umělých hnojiv, pesticidů, geneticky modifikovaných organismů ani jiných stimulátorů, hormonálních látek či jiných chemických látek uměle vylepšujících barvu, vůni či chuť potravin. Biopotraviny můžete v České republice zakoupit v řadě obchodních řetězců či ve specializovaných prodejnách jako jsou Country Life či Albio.

DODATEK - cateringové společnosti

V rámci našeho průzkumu jsme oslovili i významné cateringové společnosti, působící v České republice. Potěšující odpověď jsme obdrželi např. od největší cateringové společnosti Eurest, která zajišťuje stravování možná i pro Vás a Vaše děti. Eurest vyžaduje od svých dodavatelů prohlášení, že se v jejich produktech geneticky modifikované organismy nevyskytují. Stejné garance máme i od cateringu V Zátiší a samozřejmě od cateringu Country Life a Albia.


Kontakt

Greenpeace, 1. pluku 12/143, 186 00 Praha 8


Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?