Zvířata zbytečně umírají kvůli vašemu (?) kouření

Na stránkách serveru Different Life jsem se setkal se sérií článků, jejichž obsah je prostě  ... no otřesný. Aby uvedené informace nezapadly, nabízím vám odkazy na jednotlivé díly seriálu včetně několika ukázek. Opět se potvrzuje známé pravidlo, že nejkrutějším zvířetem této planety je člověk.

Cigarety škodí zdraví. Tento fakt je obecně přijímán a prokazován už mnoho let. Odhaduje se, že jen v samotném Spojeném království zemře nejméně 111 000 kuřáků na následky svého návyku. Kouření je úzce spojeno s rakovinou plic, s onemocněním srdce, bronchitidou, s rozednou plic a ještě s množstvím dalších zdravotních problémů. Nemoci, na jejichž vzniku má kouření svůj podíl, stojí National Health servise (Národní zdravotní péče) více, než 600 miliónů liber ročně v Británii. Přesto se miliony lidí stále rozhodují pro kouření. Miliony lidí, ale ani jedno zvíře.

Zajímalo by mě, kolik lidí si asi tak přečetlo ty články na Different Life. Taková témata by se měla (alespoň tu a tam) objevit v televizi místo těch slaboduchých pořadů s různými milionáři, superstar nebo jak se to všechno jmenuje - nabízejícími pro každého falešné pozlátko vědomí, že i on by se mohl vyšvihnout k nebetyčným výšinám slávy a bohatství (ale o tom, že čím větší výška, tím delší pád už se tam nemluví).

Zvířata nesmí trpět za naše zlozvyky!

A zde je tedy přehled odkazů na zmíněné články:

... po celém světě se s pokusy na zvířatech stále pokračuje, přičemž mnoho z nich provádějí nebo dotují výrobci cigaret. Spousta lidí se ptá, zda je správné působit zvířatům bolest a utrpení, když zvířata samotná si nemohou vybrat a nemohou se bránit, natož se o tom, co s nimi lidé hodlají dělat něco dozvědět. Další lidé si myslí, že podobné experimenty představují ten nejhorší způsob, jak se dobrat pochopení vlivu kouření na člověka nebo jak zlepšit lidské zdraví a že jsou proto jak po morální tak vědecké stránce špatné.

Měl jsem možnost se již několikrát setkat s názorem, že takový postup je v podstatě normální. Člověk je jako tvor stojící nejvýše na vývojovém stupni "oprávněn" manipulovat s těmi "nižšími" z pozice síly. Snad by to mohlo platit v případě zabíjení zvířat pro konzumaci. Ale experimentovat s nimi? Neděsí vás také myšlenka, že by se náhle mohli vrátit bývalí majitelé této planety, kteří si jen "odskočili"? A co když je člověk jen výsledkem jejich experimentů a oni s nimi hodlají pokračovat? Jak by se líbilo dnešním "vědcům", kdyby náhle již nestáli na horním stupni, ale najednou se jen dívali na "ty nahoře", jak si je vybírají ke svým pokusům ... Ale podívejte se třeba na následující obrázky, takové v televizi asi neuvidíte.

Agenturou pro ochranu životního prostředí Spojených Států bylo pasivní kouření prohlášeno za lidský karcinogen třídy A. Bylo odhadnuto, že pasivní kouření způsobuje za jeden rok v USA 3000 úmrtí na rakovinu plic. Nezávislá vědecká komise, která se zabývá vztahem mezi kouřením a zdravím v UK označila pasivní kouření za rizikový faktor při vzniku rakoviny plic u nekuřáků. Přesto tabákový průmysl a mnozí další rozhodně popírají, že problém pasivního kouření je už rozhodnutý.

Nechme ale hovořit fakta o tom, jak takové pokusy probíhají:

... Ve standardní toxikologické studii vlivu vdechování vnějšího kouře bylo použito 506 krysích samečků. Byli rozděleni na skupiny, z nichž jedna nebyla vystavena žádnému kouři, druhá nízké dávce kouře, třetí střední dávce a čtvrtá vysoké dávce. Zvířata byla vystavena starému a zředěnému kouři cigarety po 6 hodin denně. Aby bylo dosaženo žádaného výsledku byla zvířata držena v pouzdře o něco větším než je jejich tělo, z něhož jim koukal jenom čumák. Krysy byly v pouzdrech umístěny ve větších inhalačních komorách, do kterých byl pouštěn kouř. Po 4, 48 a 90 dnech byla zvířata zabita a prozkoumána. ...

... Nejméně 64 krys bylo na Kalifornské univerzitě v Davisu použito k výzkumu vlivu nikotinových náplastí a kouře z volně hořících cigaret na těhotenství. Pro účel pokusu byla zvířata držena v plastikových klecích v testovacích komorách a byla vystavena kouři nepřetržitě po 9 dní. Pro účely výzkumu nikotinových náplastí byla krysám ostříhána srst ze zad a náplasti jim byly přilepeny na kůži. Těsně před koncem těhotenství (asi 3 týdny) byla zvířata zabita a plod vyjmut k prozkoumání. Jak náplasti, tak kouř omezily vývoj plodu. ...

... Opice makak rhesus podstoupily pokusy, při nichž si sami braly nikotin. V podobných samoobslužných pokusech, byly makakům chirurgicky v operovány hadičky, jimiž jim mohla být droga vstřikována přímo do krve. Později byly hadičky připojeny ke kovové páčce, ketrou mohl opice v kleci zmáčknout a tak si sama drogu vstříknout. ...

... 160 morčat bylo donucena dýchat různé koncentrace ozónu a nebo cigaretového kouře. Za tímto účelem měly hlavy uzavřené v inhalačních pozdrech ...

O tom, zda je nikotin návykový nebo ne se vede stále řada sporů. Přesto každé dítě ví (a záhy se o tom dychtí samo přesvědčit), že kouření cigaret je doopravdy návykové a díky tomu se mu i velmi nesnadno odvyká.

... v roce 1983 prováděl výzkumník od firmy Phillip Morris pokusy s krysami, jejichž výsledky nebyly známy. Podobně jakou výše popsaného japonského pokusu s opicemi záležel i tento výzkum v tom, že krysy tlačily na páčky, aby požadovali určitou dávku nikotinu. Ukázalo se, že časem krysy požadovaly stále více nikotinu, z čehož se usoudilo, že přinejmenším u krys má nikotin návykové vlastnosti. Phillp Morris ze začátku tento výzkum a jeho výsledky popřel a nadále trval na stanovisku, že nikotin nepatří mezi návykové látky.

Pak si pobryndal kalhoty vylitou skleničkou vody a díky tomu byl navržen na Nobelovu cenu za objev, že voda za běžných podmínek zásadně teče do kopce.

The British Medical Journal: "Výzkumníci potírali oholená záda myší tampony s kondenzáty cigaretového kouře. Na potřené kůži se vyvinuly nádory. Po provedení pokusů společnost LM stále tvrdila, že kouření zdraví neškodí. Jaký je tedy výsledek těchto testů, jaký měli význam? Soudce procesu Cipollone vyslechl z úst současného prezidenta společnosti LM Kinsey V Dey Jr. toto vysvětlení:

Máte doma psa? Pokud máte, určitě ho máte rádi a nenechali byste mu ublížit. Co si myslíte ale o takových bestiích v lidské podobě, co jsou schopni udělat něco takového:

Studie, provedená výzkumníky Univerzity v Jižní Karolině a nemocnicemi William Jennings Bryan Dorn Veterans Affairs, SC., použila 14 psů neznámé rasy, k tomu, aby objasnila, zda složení toho, co se vytvoří v plicích z cigaretového kouře je ovlivněno dobou inhalace kouře. Psy byli uspáni a do hrtanu jim byla zavedena sonda. Přístroj vyrábějící cigaretový kouř vháněl do trubice cigaretový kouř smíchaný se vzduchem. Některá zvířata ležela na zádech, jiná byla tyčí mezi čelistmi udržována ve zpřímené poloze. Po spálení 4 cigaret byla zvířata zabita a jejich plíce vyšetřeny.

Člověku se nad tou informací obrací rozum na ruby. Tak oni nafoukali kouř ze čtyř cigaret psu do plic a JEN pro to ho zabili ... Jen proto, aby dokázali, že kouř prostě do plic nepatří, což asi celkem chápe každý jedinec rodu Homo Sapiens s IQ jen o něco větší než má hromada štěrku? Nebo proto, aby pomocí zmanipulovaných výsledků dokázali, že kouření je vlastně požehnáním od boha a pohádkové zisky tabákových koncernů se staly ještě pohádkovější?

... V nemocni sv. Tomáše (Velká Británie, Londýn) bylo na jeden pokus použito celkem 21 psů greyhound. Byli uspáni a do artérií a krčních žil jim byly zavedeny sondy z umělé hmoty. Další sonda jim byla zavedena do průdušnice a na její začátek přidělán mechanizmus na držení cigarety. Na zadních končetinách byla psům otevřena stehenní tepna... Kolem odhalených stehenních tepen byly uloženy speciální pouzdra (kapsule), pomocí nichž se měřila prostupnost stěny tepen. Sedm psů vdechovalo kouř ze čtyř cigaret s vysokým obsahem nikotinu a dehtu po celých 5 hodin. Ostatní zvířata vdechovala nikotin a oxid uhelnatý. Na konci pokusu byla zvířata usmrcena. "Díky" pokusu se došlo k tomu, že kouření může poškodit prostupnost stěny tepen a může souviset s arterosklerózou. ...

Trochu mi to připomíná ten vtip, kdy výzkumník odtrhává bleše jednu nohu po druhé. Pokaždé jí řekne - "Skoč!" a ona skočí. Po utržení poslední nohy blecha neskočí. Vědecko-výzkumný závěr v tomto případě zní: Pokud bleše utrhneme všechny nohy, ohluchne.

Další pokusy se týkají "výzkumu" vlivu nikotinových náplastí, které mají pomáhat odvykat kuřákům kouření tím, že jejich oblíbený jed dopravují do těla difusí skrz kůži.

... Ke studiu "jedovatosti velkých dávek" bylo použito 40 králíků. Byli polepeni nikotinovými náplastmi různé síly (0-19.2 mg), aby se u nich vyvolalo dlouho trvající podráždění kůže. Denní nalepování náplastí způsobilo v některých případech vážné porušení kůže, včetně "akutní dermatitidy (zánět), hyperkeratosy (zesílení horních vrstev kůže), akantosy (zhuštění nejspodnější vrstvy pokožky), kongesce (překrvení) a ulcerace (vředy a trhliny kůže)". Bylo odmítnuto, že tyto reakce zapříčinilo lepidlo, přičemž byly tyto reakce vysvětleny "rozdíly mezi tím, jak na podráždění lepidlem odpovídá kůže králíků a lidí". Toto překvapivé sdělení jasně připouští, že uvedené testy neměly zajistit lidskou bezpečnost, ale pouze získat potřebné údaje, které pomohou při získávání licencí.

Mimochodem, již sama existence těchto náplastí, selským rozumem vzato, připouští dvě věci:

Ale proč si i z toho neudělat kšeft?

Pokusy s tabákem, kouřením cigaret a návykem na nikotin, při nichž jsou používána zvířata jsou očividně, navzdory desetiletí prováděným výzkumům lidí, velmi časté. Tyto pokusy provádějí vivisektoři zaměstnaní tabákovými společnostmi... Kouření je nepochybně příčinou největšího počtu úmrtí, kterým by se dalo předejít. Je nesporné, že peníze utracené za tyto zbytečné a kruté pokusy, by bylo lepší investovat do veřejné zdravotní osvěty a tak ušetřit zdraví a životy lidí i finanční zdroje.

Studii uváděnou na serveru Different Life vypracovala a uveřejnila BUAV; British Union for the Abolition of Vivisection

16a Crane Grove, London, N7 8LB
e-mail:
info@buav.org

Materiály přeložil Vítek Pokorný


zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?

JL