Konspirační teorie - nebo utajovaná pravda?

Někdy informace přicházejí a navazují tak na sebe, že se člověku musí zdát, že to není náhoda... Onehdy  jsem zveřejnil článeček nazvaný - Za utajované informace platíme vším, i našimi životy.

V něm se mimo jiné psalo:

Všechna výše zmíněná a pro mnoho lidí podivná rozhodnutí o používání těchto chemických látek, která byla za našimi zády učiněna, jsou mnohými odborníky označována za největší zločiny proti lidskosti. Mohlo by se snad jednat o nějaký tajný plánovaný útok proti světové populaci a snahu o její genocidu? Jak to myslel mediální magnát Ted Turner, zakladatel CNN, se svým výrokem o tom, že na planetě Zemi by měly žít jen dvě miliardy lidí?

Uplynulo pár hodin od zveřejnění, a tu mi padl do oka článek ze stránek Ecomonitor - což jsou stránky, o kterých si myslím, že je lze zařadit mezi seriózní zdroje informací. Ten článek nese název Je potřeba osekat počet obyvatel a přerozdělit zdroje, tvrdí expert. a původně vyšel v angličtině na stránkách The Guardian pod názvem Cut world population and redistribute resources, expert urges.

Několik stěžejních myšlenek z tohoto článku, který napsal profesor Paul Ehrlich, stojí za citaci:

Je potřeba osekat počet obyvatel a přerozdělit zdroje, tvrdí expert ...

... Profesor Stanfordské univerzity v Kalifornii a v současnosti světově uznávaný populační analytik nepřestává zneklidňovat ani dnes. Tvrdí, že je zapotřebí urychleně zredukovat počet obyvatel planety Země a přerozdělit zdroje – od bohatých směrem k chudým. ...

... Jeho závěry jsou mnohem radikálnější než například ty ve zprávě Royal Society of London, která zatím jen opatrně naznačuje, že podstatné nejsou jen hrubé počty obyvatel, ale i množství lidem dostupných zdrojů. Ehrlich tvrdí, že optimální počet obyvatel planety Země je někde mezi 1,5–2 miliardami. ...

... Zásadní otázkou podle Ehrlicha je, co velikost lidské populace „oseká“. Osobně by byl rád, aby to nebyla jaderná válka nebo nějaký smrtící virus přenesený ze zvířat na lidi, přesto není optimistou.

Ve světle zveřejňovaných pravd se nezdají některé teorie, dosud řazené mezi tak zvané "konspirační", zdát už tak nesmyslné a přitažené za vlasy. Mám teď na mysli třeba (a nejen) to, čemu se říká chemtrails nebo zneužití emitorů HAARP k ovlivnění počasí i tektonických činností, případně nenápadná likvidace lidí povinným očkováním v rámci uměle vytvořené paniky o šíření se nebezpečného onemocnění.

Pokud si do internetových vyhledávačů zadáte hesla chemtrails nebo HAARP, najdete spoustu materiálu ke studiu. Je ovšem třeba poctivě dělit zrno od plev. Samozřejmě ne všechno, co je publikováno, se zakládá na pravdě. Na serveru Ulož.to lze pod těmito hesly najít i české nebo česky otitulkované filmové dokumenty. Také není špatné se podívat na dokumenty zabývající se pojmem Nový světový řád. Zatím to nebudu rozebírat podrobně ani uvádět žádné konkrétní zdroje, ale určitě se k tomu brzy dostaneme.

Obávám se, že nadešel čas, kdy tomu, co se označuje jako konspirační teorie, bychom měli věnovat trochu pozornosti. Beru to takhle - pokud se ukáže, že to je opravdu všechno nesmysl, bude to jedině dobře. Ale pokud se dostaneme k tomu šprochu, co je na něm pravdy trochu, nezastihne nás "šproch" nepřipravené. Asi tak.

A také si myslím, že čím dřív člověk se shromažďováním informací začne, tím lépe. Ona ta nezávislost internetu už viditelně leží vládcům světa v žaludku.

Profesor Ehrlich totiž končí svůj článek dodatkem, který není příliš povzbudivý.

„Pro jakékoliv řešení bude podstatné, aby se problém spotřeby zdrojů neodděloval od problematiky růstu lidské populace tak jako dosud. Jsou to spojité nádoby a musí být řešeny dohromady jako celek,“ říká. A dodává: „Nezávidím svým dětem a vnoučatům jejich budoucnost.“


Vlk Samotář

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?