Proč mainstreamová média ignorují studie o GMO?

Vědecký výzkum provedený na geneticky modifikovaných (GMO) potravinách je buďto často ve střetu zájmů (ve prospěch GMO korporací a jejich produktů) nebo když studie ukazuje na negativní zdravotní dopady pro spotřebitele, tak je to korporátními médii ignorováno.

Ať tak, či onak, využití veřejnosti v masivním experimentu pro propagaci GMO obohacuje pouze průmysl geneticky modifikovaných potravin a jejich spojenců v akademickém světě.

Lidé, společně s včelami a flórou a faunou jsou používány v masivním experimentu, který má v obchodech nepředvídatelné výsledky pro všechny.

Navzdory novému výzkumu, které naznačují zdravotní problémy a střety zájmů v souvislosti s GMO, tak korporátní média opět mlčí.

ActivistPost píše:

Koncem prosince bylo několik studií a zpráv nezveřejněno a ignorováno mainstreamovými médii. Tyto zprávy zahrnují do očí bijící střety zájmů mezi biotechnologickými společnostmi podporujícími geneticky modifikované, nebo upravené, produkty a vědci a politiky, kteří by se měli řídit právní politikou. Vyšla také nová studie, která ukazuje negativní vliv na zdraví u potkanů, kteří byli krmeni GMO stravou.

Tato studie Efekt GMO kukuřice na tenkém střevě samců bílých potkanů byla publikována v časopise Experimental and Toxicologic Pathology. Studie ukázala, že krysy krmené Gm Bt kukuřicí MON810 utrpěli vážná poranění na povrchu sliznice tenkého střeva. Tyto známky poškození byly patrné po 90 dnech, jak uvádí výzkumníci.

Studie použila monsantovský MON810: Ajeeb YG, což je geneticky modifikovaná verze Ajeebu, domácího druhu kukuřice vypěstované v Egyptě. GMO verze byla vytvořena Monsantem pro egyptské obchody. Tato GMO kukuřice tvořila 30% stravy krys. Kontrolovaná skupina měla stejné množství ne-GMO kukuřice. Skupina s GMO zažila vážné poškození na podobné struktuře jako má prst, avšak který je uvnitř střev – jsou známé jako klky. Tyto klky jsou zodpovědné za absorpci živin z potravy. Vědci zjistili známky zánětu, poruchu žlázy sliznice a přetížení cév.

„Konzumace GMO kukuřice zásadně mění mikroskopickou strukturu tenkého střeva.“ došli vědci k závěru.

Navzdory této ohromující studii o jejích závěrech, nezávislá nebo korporátní média buďto málo, nebo vůbec neinformovala. Samotná studie není faktickým důkazem, že budou stejné výsledky nalezeny u člověka nebo dokonce nutně, že GMO kukuřice je jediným důvodem poškození krys. To vyžaduje další vyšetřování. Zejména s ohledem na rostoucí obavy kvůli střetu zájmů.

Na konci prosince výzkumníci společně s Francouzským národním institutem pro zemědělský výzkum oznámili ohromující výsledky ve své studii o možném střetu zájmů v biotechnologickém průmyslu. Výsledky zveřejněné v časopise PLOS One ukazují, že téměř polovina studií o GMO plodiny jsou ve střetu zájmů. Studie Conflicts of Interest in GM Bt Crop Efficacy and Durability Studies. Studie také vyvozuje, že GMO studie se střety zájmů měli zvýšenou pravděpodobnost vyvozovat závěry, které zvýhodňují GMO nebo uměle vyrobené potraviny.

Vědci zkoumali 579 publikovaných studií a nalezli, že 40% z nich je ve střetu zájmů. V těchto případech byl střet zájmů obvykle související s někým, kdo je zaměstnancem nějaké GMO korporace nebo obdržel finanční prostředky přímo od společnosti. Vzhledem k tomu, že Amerika je jedním z největších světových spotřebitelů GMO potravin, tak nebylo překvapením, že z 579 zkoumaných studií bylo 404 z Ameriky a 83 z Číny.

„Mysleli jsme si, že najdeme střety zájmů, ale nemysleli jsme si, že jich najdeme tolik.“ řekl Thomas Guillemaud, ředitel výzkumu ve Francouzském národního institutu pro zemědělský výzkum (INRA), sdělil agentuře AFP.

Autoři také připouští, že studie byla limitována svým rozsahem. „Použili jsme uvedené autory k identifikaci jejich vazeb a pouze jedna z těchto vazeb byla potvrzena.“ napsal vědec. „Nicméně autoři mohou mít jiné typy vazeb na GMO korporace, například jsou členy dozorčích rad, poradci nebo spoludržitelé patentů., což by mohlo mít významných dopad na konečné výsledky studií o geneticky modifikovaných plodinách.“

Mainstreamová média o těchto střetech zájmů mlčí. Je třeba také poznamenat, že kromě Activist Post, se jakákoliv jiná zpráva objevila pouze na Times of India, což je anglický web pro zprávy v Indii. Byla zde přeci jen jedna zpráva týkající se těchto střetu zájmů i od mainstreamového média.

Na začátku prosince 2016, vydal New York Times zprávu, která byla zapomenuta nebo ignorována veřejností celkem rychle. Tento článek podrobně popisuje, jak byly výbory spojené s National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NAS) vyslýchány za své střety zájmů. NAS poskytuje odborné rady po americkou vládu. Dávají tyto rady prostřednictvím písemných zpráv z vědeckých výborů.

Výbor NAS na biotechnologii byl nedávno vyzván ohledně otázky, jak jsou vybíráni její členové. Podle NY Times:

Kritici říkají, že několik členů výboru má finanční vazby na biotechnologické firmy a mohli by se pěkně vybarvit u soudu. Očekává se, že budou brzy zveřejněny a potenciálně dají odpovědi na zdravotní a enviromentální obavy.

Podle vlastních slov akademií již dva z vědců porušili rozsáhlé střet zájmů. Národní akademie v této debatě hraje velkou roli a to kvůli jejich postavení v akademické obci a propojeních s federální vládou.

NAS je také organizace zodpovědná za květnovou z roku 2016, která tvrdila, že zcela odhalí jakékoliv souvislosti ohledně ochrany životního prostředí nebo ohrožení zdraví v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami. Nicméně, opět zde byl problémem střet zájmů. V návaznosti na NAS studii, vydala dozorčí enviromentální organizace Food and Water Watch svou vlastní zprávu směřující k možnému vlivu od stejné organizace, která těží z rozvoje GMO potravin. Zpráva s názvem Under the Influence: The National Research Council and GMOs se dívá na dalekosáhlé vazby mezi National Research Council, její mateřské organizace NAS a biotechnologickými společnostmi a zemědělskými korporacemi.

Food and Water Watch tvrdí, že NRC a NAS:

Food and Water Watch také poukazuje na fakt, že Monsanto, DuPont a další agropodniky, které produkují nebo podporují GMO darovali miliony dolarů do mateřské organizace NRC – Národní akademie věd. Ve zprávě se také uvádí, že se firemní zástupci podílí na „vysokých rozhodovacích procesech v NRC, včetně zasedání, které dohlíží na práci NRC ohledně GMO.“

Jak mají Američané důvěřovat korporátním médiím, když vědci propagující genetické inženýrství a politické subjekty jsou kompletně zkorumpované a v silném střetu zájmů? Nemůžou. Pěstujme si vlastní jídlo a zbavme se neudržitelných potravinových systémů, které propagují genetické inženýrství, velkochovy a používání pesticidů.

Derrick Broze


Vlk Samotář - převzato ze stránek AC24

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?