Genetická bomba byla aktivována

Úvodem bych si dovolil vyslovit základní větu, definici či spíše postulát: Cokoliv komerčního je lidstvu nabízeno pro jeho prospěch, je ve skutečnosti jen past vedoucí k zvětšení objemu peněženky nabízejícícho. S tím asi budete celkem souhlasit. Nikdo nám nic nedá zadarmo a pokud se tváří jako lidumil, pak se za tím skrývá asi pěkná kulišárna. Mám a budu mít na mysli samozřejmě výhradně tržní vztahy.

Ve filmu "Křidýlko nebo stehýnko" s nezapomenutelným Louisem de Funés byla nastíněna žertovná vize potravinářského "makroinženýrství" vedoucího ke konstrukci poživatin z nepoživatin. Tam ale "rozum zvítězil" a vše dobře dopadlo. V knize I.Asimova - Ocelové jeskyně - již je lidstvo v budoucnosti krmeno geneticky upravenými kvasinkami, ze kterých se opět "konstruují" poživatiny klasických tvarů, barev, vůní a chutí (no...). Kde jsme dnes? Někde mezi. Jak se dozvídáme, tak třeba taková šunka se úspěšně konstruuje ze surovin maso vůbec nepřipomínajících, a to tak, že na první pohled není nic poznat. A jdeme do hloubky. Proč upravovat až potravinářské suroviny, když lze upravit rovnou celé zvíře? Rozumějte - přizpůsobit živého tvora tak, aby mohl být lépe a radostněji sežrán. Již víme o "libových vepřích" postrádajících tukové tkáně i o kulometných slípkách produkujících vejce krátkými dávkami. Co na tom, že se jejich těla bortí vlastní vahou a zmutovaný organismus je zmítán chorobami, které se léčí koňskými dávkami antibiotik, jež vytvářejí v organismu rezidua, která pak radostně jíme. Co na tom, že ty slepice umírají vyčerpáním a sešlostí organismu ve věku, kde jejich vesnické družky teprve odcházejí do praktického života. Bohužel to čím dál tím více lidem přijde jako zcela normální. Nepozastavují se nad tím, že jsou to živí tvorové jako my. Berou je jako výrobek, který musí co nejlépe a nejrychleji posloužit - a pak ať jde k čertu.

A aby byl obraz zkázy dokonalý, o to snaží armády "vědců" pod rouškou vědy, které říkají genetika. Ano, samozřejmě, šlechtění rostlin, stromů i křížení různých zvířat či spíše jejich druhů je také genetická manipulace. ale přirozená a spontánní. Nevhodné mutace jsou přirozeným výběrem z dalšího "procesu" vyloučeny - zvíře se prostě nenarodí, rostlina nevyroste. Přirozený výběr se tomu říká. Žádná revoluce, ale pomalá, zato spolehlivá evoluce. Teď tedy budou potraviny bez tuku, bez cholesterolu (a také bez chuti a bez zápachu?) a budou vyhovovat všem kritériím televizních reklam. Budou nejspíš mít správné pH (mimochodem - kolik televiznách diváků ví, co to zkratka pH znamená ???), budou povzbuzovat vitalitu, regenerovat klouby, děti budou méně zlobit, intimky Jauvejs budou moci být o další milimetr slabší (zato pohltí zhruba 12 litrů tekutiny - ale pozor - jen roztoku modrého inkoustu), k Vánocům si dáte kapra se čtyřmi stehýnky... ach jo.

A na poli? rostliny budou větší, silnější (na slunečnicích se budete moci opalovat), samy se rozmístí do řad a správných vzdáleností. Na dolních listech budou mít malé motyčky, aby se mohly samy okopávat. Snad by se daly geneticky upravit i tak, aby ve větru šuměly jednoduché melodie.

Ale teď vážně. Nic není zadarmo. Příroda se vyvíjí tak dlouho, že se to vymyká našim představám. Objem lidských znalostí o světě je jistě obrovský, ale zřejmě naprosto zanedbatelný proti tomu, co ještě lidstvo neví a nezná. Vybaven současnými znalostmi se "vědec" snaží během pár let změnit to, co vznikalo milióny let přirozeným způsobem, metodou pokusů a omylů. Je to výzva Bohu - nebo zákonitostem celého Vesmíru, což může být prakticky totéž. Tragické je, že onen "vědec" prezentuje výsledky svých experimentů ve jménu svých chlebodárců jako pokrok a ihned je tím ovlivňováno bezbranné lidstvo, které o tom mnohdy (nebo spíš téměř vždy) ani neví.

Porušení přírodních zákonů se zištným cílem by mělo být kvalifikováno jako nejtěžší možný zločin, jaký lze spáchat. Jenže tu jaksi chybí soudce, na to se bohužel hřeší. Ale ... co když ten soudce jen vyčkává?


Tip: Nikomu své názory nevnucuji; nabízím vám to tu všechno jako námět k zamyšlení. Pokud vám tento příspěvek bude připadat neseriózní, můžete samozřejmě hledat informace i jinde. Tak třeba v článku (rešerši) Geneticky upravené potraviny na serveru Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze najdete nejen informace, ale i spoustu odkazů.

A abychom byli objektivní, tak ještě názor "z druhé strany". Pokud vás zajímá názor firmy Monsanto, která se snaží geneticky upravenými osivy zaplavit Evropu, přečtěte si článek Zastánci a odpůrci umělých zásahů do rostlin se neshodnou.

Malá ukázka:
Argument pro
: Jde o moderní technologii, výhodnou pro zemědělce i pro životní prostředí.
Argument proti: Můj postoj je velmi opatrný. Nemůžeme znát všechny účinky na přírodu ani dlouhodobý dopad genově upravených potravin na lidské zdraví. Není dobré hnát se zbytečně do neznámého rizika. A výhody? Zatím spíš sliby než realita.

Mezi Stanovisky občanského sdružení Hnutí pro život najdete i bod Genetické manipulace a klonování

Praví se v něm:
Ve všech těchto oblastech je člověk degradován na pouhý materiál, který je možno jakkoli použít. Je třeba podporovat ty vědce, kteří se při úsilí o léčbu orientují na využívání nediferencovaných dospělých kmenových buněk a jejichž výsledky již dnes lidem pomáhají. Na druhé straně je však nutné odsoudit ty, kteří v honbě za penězi, z touhy po slávě či z falešného soucitu neváhají při výzkumech ničit lidské bytosti.

Mimochodem, na této stránce je i Memento!:
Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce.
V.I. Lenin

A to si představte, kdyby Vladimír Iljič znal televizi...


Co se psalo v roce 1999

Zdroj: Buben

V USA se dnes už volně prodávají geneticky upravené potraviny. Pokud je známo, jedná se o  rajčata, sóju a kukuřici, a jejich produkty, což je velmi široká škála potravin od hamburgerů až po popcorn.

Velká potíž je však v tom, že se neprosadil zákon- (lépe řečeno, globální společnosti si prosadily své)- který by výrobci ukládal povinnost testovat nezávadnost výrobků a uvádět na obalech oři prodeji, zda potravina je geneticky či jinak (hormonálně) uměle modifikována.

Hormonální úpravy se týkají mléka a hovězího, kdy je kravám vpícháván hormon, který působí rychlý růst, popř. větší dojivost.

Jak ovšem budou hormony působit na lidský organismus?

Je prokázáno evropskými laboratořemi, že i ty povolené růstové hormony jsou jasně rakovinotvorné v laboratorních zvířatech.
Ty nepovolené hormony mohou být samozřejmě jěště nebezpečnější, ale je těžko kontrolovatelné, zdali byly či nebyly aplikovány.

Jednou z možností je, že dojde také u lidí ke zrychlenému růstu.

Evropská unie se snaží zavést zákaz dovozu hovězího masa z Usa, pokud Usa nebudou moci dokázat, že neobsahuje hormony. Zákaz měl platit od 15.6.1999, nyní byl odložen na 15.12.1999.

Zprávy z 5/1999 hovoří o tom, že poté, co byl zanesen do genů kukuřice "patologický" gen toxické bakterie ke zvýšení odolnosti plodiny, docházelo k úhynu motýlích škůdců na kukuřici.

Jak bude uměle zanesený gen toxické bakterie působit na člověka?

Nikdo zatím neví.

Bude uměle vytvořený genetický materiál mutovat, šířit se? Když ano, jak?

Nikdo zatím neví.

Podle mého názoru se vlivy na člověka mohou formovat pomalu, ale zato mohou být terminálně fatální. Protože to však nebylo dosud nikdy zkoušeno, je i možné, že si s tím "příroda" nějak poradí.

Doplněno 7/2002

Je třeba poznamenat, ža asi rok starý zákon silně omezuje dovoz geneticky modifikovaných potravin do ČR a nařizuje kontroly. dobrý počin českého parlamentu.

Česká Republika je otevřena potravinám, v kterých bylo použito hormonů.

Zrovna tak dovoz geneticky mutovaných organismů není nijak registrován či regulován.

Zpráva Min. Životního Prostředí ČR uvádí, že již v roce 1994 prokázaly testy v EU, že např. 12% ověřovaných vzorků masa v obchodech v Belgii obsahovalo zakázané hormony, které mohou při hojném použití vyvolat rakovinu. Situace byla obdobná ve všech státech EU kromě Dánska.

Přestože se používání hormonů z velké míry zakázalo, neřineslo to žádný efekt, neboť se vynořila mafie s hormony.

Čeští spotřebitelé nejsou také vůbec informováni o potravinách, kde bylo použito geneticky modifikovaných organismů(GMO).

V zemích EU se proti nim zvedá odpor, takže se dá očekávat snaha exportérů pronikat více i do ČR.

Genetická mutace sice zaručuje např. rostlinám větší odolnost, ale v důsledku nich by podle některých odborníků mohly vzniknou nové druhy bakterií, imunních i vůči nejsilnějším antibiotikům.


Konference stovek vládních i nevládních delegátů k otázkám bezpečnosti geneticky modifikovaných produktů se konala v Kanadském Torontu ve dnech 24 až 28.ledna 2000. Na programu měla otázky :

Odpovědi ? - nikdo je s jistotou nezná. V USA je už údajně geneticky modifikováno 25% až 45% některých hlavních plodin, jako je kukuřice,luštěniny - bez toho, aby byly jako GM označené. Zdá se tedy, že Američané GM plodiny nejdříve zavedli (soukromé společnosti) - bez jakéhokoliv označování a velkého informování - a pak teprve o nich debatují na světových konferencích.


Přihořívá ...

USA napadly u WTO evropský zákaz geneticky upravených plodin

15.5.2003 - zdroj: Agromarket

Spojeným státům se podařilo shromáždit koalici více než tuctu zemí ke spojenému postupu proti Evropské unii a jejímu dlouhému moratoriu na schvalování nových geneticky upravených plodin. Předání celé věci na půdu Světové obchodní organizace (WTO) má izolovat EU, která ve světě vede snahy o omezování vývoje nových plodin, napsal dnes list Financial Times. Hlavní americký obchodní zmocněnec Robert Zoellick v úterý uvedl, že evropský zákaz potlačuje biotechnologický výzkum po celém světě. Postoj EU je podle něho zdrojem "vymyšlených obav, posilovaných neodpovědnou rétorikou o bezpečnosti potravin".

Washington chce po WTO, aby pod hrozbou finančních sankcí donutila EU zrušit pětiletý zákaz, který kromě obav nemá podle USA žádné vědecké opodstatnění. K podání u WTO se připojily Kanada, Argentina a Egypt a krok podporuje dalších devět zemí Latinské Ameriky a Tichomoří. USA argumentují tím, že embargo EU stálo americké farmáře na ušlých tržbách kolem 300 milionů dolarů ročně.

Washington se obává, že postoj EU budou napodobovat i rozvojové země s cílem zabránit vstupu americké zemědělské produkce na jejich trhy. To se stalo již v případě některých afrických zemí, které v obavě ze ztíženého vstupu jejich produkce na trhy EU odmítly potravinovou pomoc z USA i přesto, že je postihl hladomor. Krok USA a spojenců dále zvyšuje obchodní i politické napětí mezi USA a některými zeměmi EU. Hlavním propagátorem negativního přístupu ke genetickým modifikacím je Francie, velký zemědělský vývozce. Paříž byla rovněž vůdčí silou odporu proti válce USA v Iráku, která podání americké stížnosti proti EU o několik měsíců zdržela.

Geneticky upravené rostliny jsou vyvíjeny přidáváním genů jiných organismů do zemědělských plodin s cílem vybavit je proti škůdcům a zvýšit jejich výnosy. Kritici říkají, že by tyto produkty mohly ohrozit lidské zdraví nebo životní prostředí. Žádný ověřený vědecký důkaz pro toto tvrzení se však zatím nenašel. Žádost USA o to, aby se záležitostí zabývala WTO, spouští období dvou měsíců povinných jednání o možné dohodě mezi stranami. Pokud tyto rozhovory skončí bez úspěchu, podají USA podle Zoellicka oficiální stížnost. Tím nastartují vyšetřování arbitrážních orgánů WTO s trváním až 18 měsíců. EU se proti kroku USA ohradila a podle Evropské komise je podání věci k WTO "pochybné a zbytečné". Moratorium na nové plodiny má být podle činitelů EU zrušeno členskými státy již v příštích měsících, tedy mnohem dříve, než WTO stihne něco rozhodnout. Evropská komise ale ujistila, že spor nijak neovlivní spolupráci EU a USA v rámci takzvaného Katarského kola světových obchodních jednání.

Zdroj: ČTK 15.5.2003


Hoří !!!

Čím hůře, tím lépe

Zdoj: Zvědavec, 2.7.2003

Nikým nezvolený Evropský parlament se konečně podřídil rozkazům korporací a přijal zákon povolující dovoz a prodej geneticky degenerovaných (GD) plodin.

Aby to nevypadalo poraženecky, připojil k zákonu doušku, že všechny produkty obsahující více než 0,9 % GD plodin, to musí mít vyznačeno na obale. A je vymalováno.

Spojené státy na příkaz korporací jako např. Monsanto dávno tlačily na EU, aby zrušila sedm let staré omezení, co se dovozu a prodeje GD potravin týče. Nyní vyslovily opět nespokojenost. Povinné značení na obale prý bude pro výrobce příliš drahé.

Většina Evropanů snad ani nový zákon, který přišel bez varování jako blesk z čistého nebe, nezaznamenala. Média tomu věnovala jen omezenou pozornost.

Nedělal jsem si iluze, co se týče evropského omezení dovozu GD produktů. Od začátku bylo jasné, že vše je jen otázkou patřičné výše úplatku patřičným papalášům. Ale nečekal jsem, že to půjde tak rychle.

Evropa, Amerika a geneticky modifikované potraviny

Zdroj: Britské listy

Evropský parlament v úterý schválil nový zákon o geneticky modifikovaných potravinách. Spojené státy si stěžovaly u Světové organizace pro obchod, že odpor Evropanů vůči geneticky modifikovaným potravinám je bezdůvodným obchodním bojkotem, úmyslně zaměřeným proti Americe. Informoval o tom ve středu večer britský rozhlas.

Poslanci Evropského parlamentu schválili zákon, podle něhož potraviny, které obsahují více než 0,9 procent geneticky modifikovaného materiálu, budou muset být označeny. Odpor spotřebitelů vůči geneticky modifikovaným potravinám vedl k neoficiálnímu bojkotu v Evropské unii vůči geneticky modifikovaným výrobkům. Evropský parlament doufá, že nynější návrh povede k odstranění tohoto neoficiálního bojkotu.

Spojené státy a Kanada ostře kritizují postoj Evropské unie vůči geneticky modifikovaným plodinám a stěžují si, že je ochranářský.

"Cílem práce Evropského parlamentu je uspokojit evropské spotřebitele," konstatoval labouristický poslanec Evropského parlamentu David Bow, "a toto umožní evropským spotřebitelům se jasně rozhodnout, zda chtějí či nechtějí geneticky modifikované plodiny." Evropský parlament však zároveň v úterý umožnil jednotlivým zemím Evropské unie, aby samy rozhodovaly na svém území o tom, jak chtějí řešit problém koexistence geneticky modifikovaných a geneticky nemodifikovaných plodin, pěstovaných na nedalekých polích, a problém koexistence geneticky modifikovaných a nemodifikovaných výrobků na trhu.

"Tohle by mohlo znamenat v budoucnosti pro americký dovoz do Evropy problémy," uvedl David Bow, "jednotlivé země EU by mohly na svém území zavést zákaz pěstování a prodeje geneticky modifikovaných plodin a potravin."

Pokud by však jednotlivé země EU dovoz geneticky modifikovaných plodin a potravin zakázaly, to by bylo proti předpisům a Evropská komise by proti tomu musela zasáhnout.

Američané si stěžují, že předpisy EU jsou záměrně zaujaté proti americkým výrobkům. To není pravda, uvedl Bow, předpisy EU se týkají geneticky modifikovaných plodin a ty se nyní nepěstují jen v Americe, ale po celém světě.

Americký prezident Bush si už stěžoval Světové organizaci pro obchod na postoj Evropské unie. Argumentoval, že obavy z geneticky modifikovaných potravin jsou založeny na nepodložených, poplašných zprávách.

Britský rozhlas hovořil s Northopem Francisem, americkým zástupcem pro zemědělství u Evropské unie. Spojeným státům se podle něho nelibí, že mají být potravinářské výrobky v Evropě označovány, že obsahují geneticky modifikované plodiny. "To není spotřebitelům příliš nápomocné," uvedl, "protože to výrobek handicapuje." Daleko lepší by podle něho bylo označovat jen výrobky, které neobsahují geneticky modifikované plodiny, a považovat výrobky s geneticky modifikovanými plodinami za normální.

Spojené státy si stěžují na Evropskou unii u Světové organizace pro obchod, protože, podle Francisových slov, odmítá Evropská unie hodnotit tuto technologii a rozhodnout, zda je bezpečná. Namísto toho geneticky modifikované plodiny už téměř pět let EU neoficiálně bojkotuje.

Co jsou to geneticky modifikované organismy (GMO)?

Zdroj: Britské listy - Štěpán Kotrba s využitím internetových zdrojů

Podle zákona je geneticky modifikovaný organismus takový organismus (kromě člověka), jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací, tj. cílenou změnou dědičného materiálu způsobem, kterého se nedosáhne přirozeně – např. křížením, šlechtěním. Tato definice se vztahuje na organismy schopné rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu, tj. mikroorganismy, rostliny, živočichy a buněčné kultury; nevztahuje se na člověka.

Potraviny obsahující GMO konzumuje zhruba 100 milionů lidí zejména ve Spojených státech, Kanadě, Argentině a Číně...

Dále viz článek v Britských listech, který je velmi obsáhlý pro reprodukci v plném znění. Spousta odkazů !!!


... a ještě pár zpráv na dokreslení situace

BBC: Geneticky upravené rostliny se šíří do přírody díky lidské činnosti

19. června 2003 14:22

LILLE (EcoMonitor) - Podle zjištění francouzských vědců z univerzity v Lille mohou být pro šíření geneticky modifikovaných plodin do volné přírody semena těchto rostlin větším nebezpečím než jejich pyl. Ta mohou totiž putovat na zemědělských strojích velmi daleko a např. geny z komerčně pěstované cukrové řepy se dají nalézt v divoce rostoucích rostlinách až ve vzdálenosti 1,5 kilometru od původního stanoviště.

Toto zjištění by znamenalo, že GM plodiny jsou schopné se volně šířit a není pro ně problém překonat ochranné hranice. "Když se modifikovaná řepa ujme v oblasti, kde jsou divoké druhy rostlin, nevyhnutelně dojde k předání genu," říká hlavní autor studie Jean-Francois Arnaud. Výzkumy francouzských odborníků se zaměřily především na cukrovou řepu, která se snadno rozšiřuje a která má blízko k volně rostoucím druhům rostlin jako je divoká řepa.

Vědci použili techniky molekulární biologie, aby dokázali šíření genů. Odebrali vzorky DNA z rostlin ve třech oblastech - přímo na zkušebním poli, z divoké řepy rostoucí ve vzdálenosti 1,5 kilometru a ze zóny mezi těmito body. Tímto porovnáním se prokázalo, že geny z modifikovaných organizmů se přenesly na divoce žijící druhy a že se tak stalo právě díky lidské činnosti, která rozšířila semena dříve, než by se to povedlo pylu. "Náhodný přenos semen v hlíně přilepené na automobily, nebo při normální zemědělské aktivitě se ukazuje jako nejpodstatnější pro šíření průmyslových rostlin do přírody," oznámil Dr. Arnaud. "Naše šetření potvrdilo hypotézu, že šíření na větší vzdálenost je zcela způsobené lidskou činností".

Studie byla publikována v časopise Královské společnosti přichází v době, kdy ve Velké Británii probíhá celonárodní debata o možnosti povolení pěstování geneticky modifikovaných plodin. Vláda rozhodne o udělení licence na průmyslové zemědělské rostliny zřejmě již v září, čímž se uzavře čtyřletý cyklus zkoumání nebezpečí upravených plodin i snahy nevládních organizací. "Francouzský výzkum nám ukazuje, jak jsme stále jen na začátku našeho poznání toho, co mohou dlouhodobě způsobit modifikované plodiny ve volné přírodě," říká Pete Riely z ekologické organizace Přátelé země."Musíme opustit myšlenku, že upravené a neupravené rostliny mohou bez problémů žít vedle sebe. Vláda by měla zapomenout na povolení komerčního pěstování geneticky upravených plodin ve Velké Británii."

Podle článku Heleny Briggs BBC News Online 19. 06. 2003.

Hugo Charvát


BBC: Geneticky modifikované potraviny je třeba dlouhodobě sledovat

27. května 2003 14:33

PRAHA/LONDÝN (EcoMonitor) - "Dlouhodobé pozorování dopadu geneticky modifikovaných zemědělských plodin na životní prostředí bude muset být důsledně prováděno, jestliže komerční pěstitelé dostanou v Británii zelenou," volá nejdůležitější vědecká instituce země. Královská vědecká společnost chce po vládě informace, jak bude monitoring prováděn.

"Jestliže padne rozhodnutí povolit komerční pěstování geneticky modifikovaných plodin, je samozřejmé, že jak Velká Británie tak Evropská unie budou chtít monitorovat dopad na prostředí, aby podchytili příznivé i nepříznivé efekty v dlouhém časovém úseku. Není dobré mít jen velká očekávání a předpokládat, že všechno dopadne podle nich," říká profesor Patrick Bateson. Tento požadavek je součástí materiálu vypracovaného Královskou společností v rámci vládní Vědecké zprávy o geneticky modifikovaných organismech, která bude předložena při projednávání zákona. Odborníci by se měli zúčastnit výzkumů na pokusných farmách a v průběhu roku zveřejnit výsledky pozorování.

"Zkušební farmy jsou největší laboratoří pod širým nebem, která by měla ukázat jak jednotlivé druhy upravených plodina působí na přírodní prostředí," pokračuje Bateson. "Díky nim bude moci výzkumná skupina skutečně odpovědět vládě, zda hrozí nějaké nebezpečí."

Poslední průzkumy veřejného mínění ukázaly, že jen 14 % obyvatel podporuje GM potraviny, zatímco většina se obává dlouhodobého nepříznivého působení na lidské zdraví i na životní prostředí. Královská vědecká společnost doposud tvrdí, že není žádný rozdíl mezi konzumací upravených potravin a zcela přírodních. Profesor Bateson v úterý prohlásil, že teď konečně bude debata postavena na solidních vědeckých základech. Ovšem ekologická organizace Friends of the Earth namítá: "Když vědci rozhodnou, že geneticky upravené potraviny mají škodlivý dopad na životní prostředí, bude to znamenat konec jejich komerčního rozvoje. Ani dlouhodobý monitoring ale nemůže zabránit škodám, které už budou nastartované. Nechceme, aby biotechnické společnosti proměnily zemi v místo obrovského experimentu."

Výsledky výzkumu budou důležité i pro Evropskou unii, která je v současnosti obviňována Spojenými státy, kvůli zákazu většiny těchto potravin. Prezident Bush minulý týden prohlásil o tomto opatření, že je "nepodloženou a nevědeckou obavou".

Podle článku BBC News Online 27. 05. 2003.

Hugo Charvát


BC: Zákaz geneticky upravených potravin v Británii nelegální?

21. května 2003 14:13

GMO, GMR, GMP. Nebude-li veřejné mínění proti, bude nucena vláda povolit zemědělcům pěstování geneticky modifikovaných plodin. Právní rámec v tuto chvíli určuje direktiva EU. Královská společnost věd prohlásila, že podle výzkumů není rozdíl mezi konzumací geneticky upravených potravin a mezi plodinami vypěstovanými tradičním způsobem.

(Zdroj: Bezpečnost potravin)

PRAHA/LONDÝN (EcoMonitor) - Vláda Velké Británie oznámila, že nebude-li veřejné mínění proti, bude nucena povolit zemědělcům pěstování geneticky modifikovaných plodin. Náměstek Ministerstva životního prostředí Michael Meacher řekl, že zákaz upravených potravin by se mohl stát nezákonným, ačkoli odborníci tvrdí že jejich pěstování bude mít škodlivý dopad na lidstvo a životní prostředí. Podle posledních průzkumů však pouze 14 % obyvatel podporuje zavedení upravených plodin.

Pan Meacher řekl v pořadu BBC, že samotný odpor veřejnosti neovlivní postoj vlády. "Naše zákony musí být v souladu s právem. A právní rámec v tuto chvíli určuje direktiva Evropské unie. Klíčem a hlavním kritériem pro změnu zákona o geneticky upravených plodinách je prostá otázka: 'Jsou škodlivé lidskému zdraví či životnímu prostředí?'"

Veřejné debaty se budou pořádat formou setkání po celé zemi, která budou probíhat až do 3. června. V září bude Ministerstvo životního prostředí schopno přijmout rozhodnutí. Vědci, kteří zkoumají důsledky pěstování geneticky modifikovaných zemědělských plodin, by měli podle vlády do té doby najít důkazy jejich nebezpečí pro životní prostředí. Před dvěma týdny Královská společnost věd prohlásila, že podle výzkumů není rozdíl mezi konzumací geneticky upravených potravin a mezi plodinami vypěstovanými tradičním způsobem. Jeden z členů společnosti prohlásil, že společnost byla dlouhodobě strašena "nepodloženými předpoklady".

V neděli protestující aktivisté pokosily geneticky upravenou kukuřici na skotském poloostrově Fife. Byl to již druhý útok na upravené plodiny minulý týden. "Vyjadřuje to skutečné obavy o veřejné zdraví, o práva konzumentů na výběr přírodních, nijak neupravených potravin, a strach z dlouhodobé ekologické katastrofy," komentoval situaci mluvčí aktivistů.

Podle článku BBC Online News 19. 05. 2003.

Hugo Charvát


The Times: Bitva o geneticky modifikované potraviny

16. května 2003 14:45

PRAHA/WASHINGTON (EcoMonitor) - Spojené státy podnikají v současnosti kroky, které by mohly vést k otevřené obchodní válce s Evropskou unií o geneticky modifikované potraviny (GMO). V tomto týdnu vyvrcholila roztržka, která se vede již pět let. Od roku 1999, kdy začaly platit podmínky dovozu do zemí Evropské unie, se tato politika stala citlivým místem ve vzájemných vztazích.

Prezident G. W. Bush teď přenesl konflikt na půdu Světové obchodní organizace (WTO). Dvanáct dalších zemí se postavilo na stranu USA v konfliktu oproti požadavkům Evropské unie. Podle Američanů díky zákazu dovážet GMO přicházejí každoročně farmáři o 300 miliónů dolarů. Obě strany se také rozcházejí v pohledu na bezpečnost upravených potravin. Američtí vědci tvrdí, že zemědělské GMO jsou zela bezpečné, evropští odborníci se obávají možných dlouhodobých zdravotních rizik.

Robert Zoelick, americký vládní zmocněnec pro obchod, říká: "Lidé na celém světě jedí geneticky modifikované potraviny již léta. Pevné rozhodnutí Evropské unie o nebezpečí upravených potravin, která svým neměným postojem ve WTO vyvolává obchodní bariéry, není potvrzeno analýzami jejich vlastních vědců".

Pascal Lemy, evropský obchodní komisař, trvá na tom, že: "Evropský systém regulace povolení GMO je zcela v souladu s pravidly WTO. Je jasný, transparentní a nikoho nediskriminuje. Není tedy důvod proč by se obchodní organizace musela tímto problémem zabývat".

Omezení dovozu částečně poškozuje americké farmáře, kteří jsou největšími výrobci upravených potravin. 80 % sojových bobů, 38 % kukuřice a 71 % bavlny pochází z geneticky upravených semen. V roce 1998 vyvážely Spojené státy do Evropy zemědělské plodiny za 63 milionů, zatímco v loňském roce objem činil pouze 12,5 milionu.

Podle článku Rolanda Watsona The Times 14. 05. 2003.

Hugo Charvát


A tady bychom zatím mohli skončit. Budeme hledat dál ... Lze se postavit do cesty rozjeté ekonomické obludné mašinérii koncernů produkujících potraviny, léky a podobné záležitosti? No, jistěže ano. Ale jen na zlomek sekundy než to křupne a zbude z vás flek ... snad ani ne mastnej. Lepší bude, když si budeme říkat, co se dozvíme, abychom se mohli vyhnout nejhoršímu. A své poznatky předávat dál. Kdo o ně stojí, ten si je přebere. Kdo neuvěří - jeho volba. Plastové pestře potištěné kelímky a krabičky přece tak lákají


JL

Zpět k Mostu ?