Vyhánění bubáka strašákem

Silně mě zarazil článek EKOLOGIE: Aktivisté české pobočky Greenpeace mohou připravovat vyvraždění mateřské školky na Neviditelném psu. Píše se tu mimo jiné:

 ... tisková zpráva Greenpeace o "rizikových GM plodinách", které prý "mohou být škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí". Vtip je ve slovíčku MOHOU - žádná hodnověrná vědecká studie totiž dosud neprokázala, že skutečně škodlivé jsou.

Greenpeace zkrátka jen demagogicky zneužívají faktu, že pozitivní důkaz neexistence čehokoli je principiálně nemožný. Žádný seriózní vědec neřekne: "Bludičky neexistují". Řekne jen: "Existence bludiček dosud nebyla prokázána." Stejně tak nebude v principu nikdy možné prokázat, že GM plodiny jsou zcela neškodné lidskému zdraví a životnímu prostředí. Vzniká tím prostor pro demagogy, pracujícími s logickým zkratem: "Nebylo prokázáno, že GM plodiny neškodí, ergo MOHOU škodit." Pomaleji myslící spotřebitelé pak už jen vynechají kouzelné slovíčko MOHOU - a přesně o to aktivistům jde. Je to psychologicky promyšlená, sofistikovaná manipulace. Greenpeace nepublikují žádnou lež. Prostě jen šíří formulaci "ušitou" tak, aby nepravda vznikla až v příjemcově podvědomí.

Prokristapána, je to vůbec česky (viz ta svítivá věta)? Demagog sem, demagog tam - autor článku je na tom stejně jako Greenpeace; není prokázáno, že GM plodiny škodlivé JSOU, ale není ani prokázáno, že škodlivé NEJSOU. A také, a to je horší, že se jejich škodlivost neprojeví postupně, s odstupem času. Jenže pak už bude pozdě, protože se tyhle GM rozšíří po světě tak, že nebude možné odlišit zmutované od nezmutovaného. Pokud existuje alespoň potenciální nebezpečí ohrožení života na planetě - nemyslím tím lidí, ale celého ekosystému - nikdo prostě nemá právo do toho citlivého a provázaného celku sahat - i když si o sobě momentálně myslí, že je vtělením Stvořitele.

A kdo je seriózní vědec? Ten, kdo se drží z obavy o prestiž (+požitky s tím spojené) nalajnovaných kolejí? Kdo se bojí "skeptiků", protože přece neexistuje to, co nelze změřit, zaznamenat či jinak podchytit. A že čas od času najednou vznikne něco nového, čím najednou to neměřitelné změřit lze? Na dvoře je prima hromada písku, šup do ní hlavu! Seriózní vědec neodporuje tam, kde jsou ve hře hromady peněz; nelze si přece pod sebou uříznout větev - i věda musí být z něčeho živa.

Nebylo prokázáno, že GM plodiny neškodí, ergo MOHOU škodit."  ... Ano, je snad lépe být opatrný. Nemusí škodit, ale mohou. A nemusí škodit všechny. Třeba ty, co jsou teď "na trhu" jsou opravdu neškodné - ale zastaví se vývoj u nich? Když se to včas nezarazí, budou se zkoušet nové a nové postupy, až jednou nastane určitá kombinace za určitých podmínek - a najednou bude pozdě.

Snad jsem teď v očích skeptiků Demagog Demagogovič Demagogov. Ale to, že nikde není psáno, že mě auto přejede ještě neznamená, že mě určitě nepřejede - a já se raději před vstupem do vozovky rozhlédnu. I když možná patřím mezi pomaleji myslící spotřebitele ...


JL

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?