Boj zdravého rozumu s GM produkty neustává

Jaro konečně dorazilo, půda rozmrzla a nadchází doba setí. Spolu s ní po krátké odmlce opět začíná boj zdravého rozumu s nabubřelými plány zahltit pod rouškou dobročinnosti geneticky mutovanými trifidy. Nyní, koncem března, se přihodila řada věcí stojících za zaznamenání.

Zpráva zatím nejčerstvější: Členové české pobočky Greenpeace chtějí zastavit pěstování geneticky upravené kukuřice. Tyto rostliny mohou podle Greenpeace obecně ohrozit rovnováhu v přírodě. Navíc v Česku neexistují pravidla, která by od pylu geneticky upravených rostlin ochránila úrodu ekologických farmářů. Do doby výsevu kukuřice však podle ministerstva zemědělství budou připravena.

Greenpeace požádali ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby pěstování upravené kukuřice pozastavil. Ten jim ale nevyhověl. Přicházíme tím o jedinečnou možnost být zase jednou pružní a progresivní, protože:

Zákaz pěstování geneticky upravené kukuřice přijaly nedávno Polsko a Maďarsko. Platí i v Rakousku.

Člověk si připadá jak u blbejch na dvorečku. Kvůli kšeftům semenářské velkofirmy všichni padají na zadek a rozum musí stranou. Ony ty GM plodiny totiž vůbec nejsou tak bezpečné, jak se tvrdí. Když pomineme účinky, co se mohou dostavit třeba po několika generacích, jsou tu už i negativní důsledky bezprostřední:

A že to s tím nebezpečím není radno podceňovat, na to upozorňuje studie, zveřejněná vládou Velké Británie. K dispozici je tak  druhá řada výsledků polních pokusů s GM řepkou ozimou. Čtyřletá studie srovnávající GM řepku olejku s konvenčně pěstovanou řepkou hovoří jasně: pěstování GM řepky vede ke značnému snížení plevelného výdrolu semen těch druhů, které slouží jako základ obživy drobného ptactva, ke snížení výskytu včel na polovinu a motýlů až o dvě třetiny.

Už to by samo o sobě stačilo ... ale co je manažerům firmy Monsanto nebo jí podobných po po rovnováze v přírodě; hlavně když budou  jejich konta co najzduřelejší.

Ani našinci ale naskládají ruce do klína. Tak třeba ve středu 23. března "šla do akce" před úřadem vlády, kde vyzvala ministra životního prostředí Libora Ambrozka a ministra zemědělství Jaroslava Palase, aby vyhlásili dočasný zákaz pěstování geneticky modifikované kukuřice MON810 v České republice. Aktivisté Greenpeace vysypali před místem jednání vlády půldruhatunovou hromadu kukuřice, označenou symbolem pro geneticky modifikované organismy (GMO), a vzkázali dotyčným ministrům, aby si GM kukuřici snědli sami, když si myslí, že její pěstování v ČR nepředstavuje žádný problém. ... Tak to máme 750 kg na jednoho ministra ... dobrou chuť, pánové!

Když pomineme neustále diskutované nebezpečí toho, že se genetické mutace vymknou z ruky, je tu jedna věc, které rozumí každý - zavedení GM plodin může zamávat ekonomikou v zemědělství a ekonomika, to jsou peníze ...

"Ohrozit kvůli zájmům několika výrobců GMO celé ekologické zemědělství je ekonomické šílenství. Produkcí a prodejem ekologických produktů se již dnes v České republice živí několik tisíc lidí, což je několikanásobně více, než kolik jich pracuje pro GMO byznys. Ten vytváří nová pracovní místa pouze v laboratořích, kde se testují produkty, aby se paradoxně prokázalo, že modifikované organismy neobsahují,“ uvedla konzultantka genetické kampaně Greenpeace ČR Magdalena Klimovičová.

Den před uvedenou akcí přijala  rozhodnutí o vydání zákazu na pěstování a dovoz geneticky modifikované (GM) kukuřice.polská vláda. Snad už by to našim ministrům mohlo stačit jako příklad, když do toho nechtějí jít sami. Před námi je tedy už Polsko a Maďarsko; je to snad málo? Na jedné straně se všichni "spravedliví" křižují před myšlenkou klonování živočichů a na druhé straně by nás nutili jíst něco podobného z říše rostlin. Jistě, není to totéž, ale obojí to děsně smrdí dlouhodobými a třeba i nevratnými důsledky pro život na Zemi.

Pokud by se někdo oháněl tím slavným termínem "legislativa", tak ho třeba potěší, že se potvrdilo se podezření Greenpeace, že pro odrůdu kukuřice MON810 neexistuje odpovídající monitorovací plán, požadovaný legislativou EU. [1] V České republice a navíc nejsou ani známa pravidla koexistence mezi ekologickým, konvenčním a GMO zemědělstvím.

Zajímá vás problematika GM plodin? Pak čtěte dále:


JL

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?