Chceme opravdu, aby lidstvo zmutovalo?

(S využitím internetových zdrojů)

Kdyby vám položil někdo otázku, zda chcete, aby vaši potomkové byli mutanti, zřejmě byste reagovali podle nátury - od slušné odpovědi "Ne"! až po inzultaci tazatele.

No vidíte, a přesto se nám přímo za zády odehrává obludné spiknutí s vyloučením vlivu veřejnosti. To proto, že si mocipání příliš zvykli na to, že občané se chovají jako ovčané a všechno odsouhlasí a všechno spolknou i s návnadou. Neboť - co Bůh činí, dobře činí ... a kdo jiný je pro ovčánka Bohem než "ten nahoře" - a aby to nebylo tak daleko a dobře se to chápalo, myslí se tím "nahoře" vzdálenost od země k volebnímu bilboardu s momentkou Mocipána.

Ale ne všude je tomu tak.


Následující kapitola obsahuje několik odstavců z článku zveřejněného na stránkách Czech Free Press ...

Maďaři vyrazili Monsanto i Mezinárodní měnový fond

Informace získané a zveřejněné organizací WikiLeaks tvrdí, že Spojené státy vyhrožují zemím, které jsou proti geneticky modifikovaným plodinám firmy Monsanto, obchodní válkou ve vojenském stylu.

Maďarsko zničilo všechna pole s GMO kukuřicí od firmy Monsanto

Maďarsko zvýšilo úsilí ve své snaze zbavit zemi GMO produktů firmy Monsanto. Zdá se, že půjde o další políček firmě Monsanto. V březnu byl zaveden nový předpis, který stanovuje, že semena mají být před uvedením na trh otestována, zda jsou geneticky modifikovaná. Některá geneticky modifikovaná semena se totiž bohužel dostala k farmářům, aniž ti by o tom věděli.

Téměř 1000 akrů kukuřice, u které se ukázalo, že byla vypěstovaná z GMO sadby, bylo zničeno z nařízení náměstka maďarského ministra pro venkovský rozvoj, Lajose Bognara. Ten řekl, že GMO kukuřice byla zaorána, ale pyl z kukuřice se nerozšířil.

Na rozdíl od několika členů EU, v Maďarsku jsou GMO semena zakázaná. Bognar řekl, že kontroly budou pokračovat, i když je povinností prodejců osiv zaručit, že jejich produkty nejsou geneticky modifikované. Během vyšetřování kontroloři objevili mezi zasazenými semeny produkty firem Pioneer a Monsanto.

Paradoxně je mimořádně těžké najít zdroje, týkající se této problematiky. Ještě větší ironií je to, že je dokonce ještě těžší najít cokoliv, co by zmiňovalo zprávy Wikileaks o spojení mezi vládou USA a chemickým/osivářským průmyslem. Což je, dle mého názoru, zajímavé. Nejde přece o téma, které by bylo novinářsky nezajímavé. Prakticky jediná věc, kterou jsem našel, byl tento článek Anthony Gucciardiho na NaturalSociety.com.

USA zahájí „obchodní válku“ s národy, které odmítají Monsanto a GMO plodiny

Informace získané a zveřejněné organizací WikiLeaks tvrdí, že Spojené státy vyhrožují národům, které jsou proti geneticky modifikovaným plodinám firmy Monsanto, obchodní válkou ve vojenském stylu. Spojené státy žádají, aby země, jako je například Francie, které se rozhodly zakázat jednu z GMO odrůd kukuřice firmy Monsanto, byly „penalizovány“ za to, že odmítají Monsanto a geneticky modifikované potraviny. Tyto informace odhalují, jak daleko sahá vliv firmy Monsanto na klíčové pozice ve vládě Spojených států. Existují dokonce telegramy, které tvrdí, že mnozí diplomaté USA pracují přímo pro Monsanto.

Pravděpodobně nejvíce šokující informace, kterou tyto telegramy odhalily, je skutečnost, že někteří američtí diplomaté ve skutečnosti pracují přímo pro biotechnické korporace, jako je Monsanto. Zprávy také poukazují na vztah mezi USA a Španělskem v jejich úsilí přesvědčit ostatní národy, aby dovolily šíření GMO plodin. Nejen že španělská vláda o tomto tématu vedla tajnou korespondenci s vládou USA, ale americká vláda dokonce věděla předem, jak bude Španělsko hlasovat, a to dříve, než španělská biotechnická komise oznámila své rozhodnutí o GMO plodinách.

 

Takže maďarští občané již prozřeli. A není ani divu. Přečtěme si několik řádků ze stránek Ecomonitor a nebudeme se ničemu divit ...


Geneticky upravená kukuřice způsobila krysám velké nádory, zjistila francouzská studie

Strach z geneticky upravených potravin a herbicidů v prostředí může být oprávněný. Francouzští vědci našli u krys krmených geneticky modifikovanou kukuřicí a vystavených účinkům herbicidu Roundup nádory a další zdravotní potíže, píše BBC.

Během výzkumu byly krysy rozděleny do čtyř skupin. První skupina jedla geneticky modifikovanou kukuřici s naneseným herbicidem Roundup, druhá pouze modifikovanou kukuřici bez herbicidu, třetí jedla obyčejnou kukuřici, ale pila vodu obsahující stopové množství herbicidu. Čtvrtá skupina byla kontrolní a byla krmena nemodifikovanou kukuřicí a nezávadnou vodou.

Hlodavci jedli geneticky modifikovanou potravu po dva roky, tedy po celou běžnou délku svého života. To je mnohem déle než obvyklé devadesátidenní studie prováděné průmyslem, uvedl vedoucí výzkumného týmu Gilles-Eric Seralini.

Vědci pracovali s kukuřicí NK603 společnosti Monsanto. Ta je geneticky upravená k tomu, aby odolávala herbicidu Roundup, který vyrábí stejná firma. Zemědělci tedy mohou svá pole stříkat proti plevelu herbicidem, aniž by tím poškodili pěstovanou plodinu.

Francouzští vědci zjistili, že krysy krmené geneticky modifikovanou kukuřicí nebo vodou obsahující herbicid Roundup v takovém množství, jež je v USA považované za bezpečné, umíraly dříve, než krysy krmené standardní stravou. Zatímco v kontrolní skupině stravující se „obyčejně“ zemřelo předčasně pouze 30 % samečků a 20 % samiček, u skupin s upravenou stravou to bylo 50 % samečků a 70 % samiček. Kromě toho u nich vědci popsali pozdní vývoj, velké prsní nádory a těžké poškození jater a ledvin. Nádory se sice nešířily do dalších částí těla, ale byly prý velmi velké a bránily tak fungování dalších orgánů.


Budeme pokusnými králíky?

O naší republice se s posměškem říká leccos nelichotivého - že jsme žumpa Evropy (dovážíme pro naše lidi potraviny, které by jinde nežral ani dobytek), že jsme smetiště Evropy (dovážíme cizozemské odpadky) a další příjemné věci. Ano, vždyť přijímat mile korupční dary je tak příjemné - a spravedlnost je slepá.

Teď nám hrozí, že se staneme i králíky, pokusnými zvířaty v oblasti genových manipulací. Jak jinak si vysvětlit výše uvedené informace v kontextu s článkem Potravinová soběstačnost v ČR neustále klesá ze stránek Spotřebitel, kde se praví:

Podle zemědělců na jihu Moravy je nejhorší úroda od války. Celkově jsou ztráty pět miliard korun. „Bez podpory vlády a dalších opatření někteří zemědělci nepřežijí,“ řekl Václav Hlaváček z regionální agrární komory. Úroda byla letos skutečně špatná. „Běžně je výnos na jihu Moravy mezi 5,5 až 5,9 tuny plodin, letos to bylo 2,8 tuny,“ řekl Hlaváček. Může za to především dlouhé sucho, holomrazy a pozdní letní mrazy, které zničily ovoce a obilniny. „Je to nejhorší ročník od druhé světové války. Ani pamětníci nepamatují takový dopad sucha,“ potvrdil Hlaváček. Zemědělci nyní požadují zmírnění dopadů počasí vládními dotacemi.

Do budoucna by jim podle Hlaváčka mohly pomoci geneticky modifikované potraviny, zavedení opatření pro zadržování vody v krajině a další podpora vlády. Špatná úroda se prý odrazí i na cenách potravin.

Tolik citace. Chce snad mít pan Hlaváček, předseda Jihomoravské agrární komory, v rodině dvouhlavé potomky či jinak geneticky modifikované obludy? Nebo si je předem jist, že on "to" jíst nebude? Jenže i kdyby - nekontrolovanmu rozšíření těch rostlin se zabránit nedá a je jen otázka času, kdy propukne něco, s čím se nepočítalo. A nebo ... snad ano?


Podívejme se ještě na článek, který vyšel na stránkách Agronavigátor. Farizejsky se tam připouští jisté nebezpečí, ale zároveň se silně bagatelizuje ... aneb - vlk se nažere a koza zůstane celá.


Dlouhodobá studie vlivu zkrmování GM kukuřice

Riziko výskytu rakoviny u laboratorních potkanů krmených GM kukuřicí v rámci dvouleté francouzské studie stouplo 2 až 5x v porovnání s kontrolní skupinou.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) - Francouzští vědci zveřejnili výsledky dlouhodobé studie, které dokládají, že u potkanů (albínský kmen Sprague-Dawley), kteří po delší dobu konzumovali geneticky modifikovanou kukuřici, došlo k nárůstu rizika rakoviny.

Na univerzitě v Caenu vědci po dva roky krmili pokusné potkany geneticky modifikovanou kukuřici NK 603. Pravděpodobnost onemocnění rakovinou byla u potkanů z pokusné skupiny dva až pětkrát vyšší v porovnání se skupinou potkanů krmených běžnou kukuřicí. Výsledky studie by měly publikovány být v nejbližších dnech v americkém odborném časopise "Food and Chemical Toxicology".

Evropská komise bere předloženou studii vážně, ale podle jejího názoru nezakládá žádnou bezprostřední potřebu jednat. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se bude touto věcí zabývat, jak uvedl mluvčí komisaře pro zdravotnictví a politiku spotřebitele John Dalli.

V rámci povolovacího procesu geneticky modifikovaných plodin se v EU provádějí krmivářské pokusy v délce pouhých 90 dní. Je otázkou diskuse, zda přijmout také dlouhodobé studie.


Dokud se neprokáže škodlivost nebo neškodnost GM plodin - což asi bude těžký oříšek - měli bychom se řídit zdravým rozumem, jak nám šli v Maďarsku vzorem. A nenechat se vydírat ani oblbovat firmami jdoucími za ziskem i přes mrtvoly.


Vlk Samotář - z internetových zdrojů uvedených v textu

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?