Pět nejčastějších mýtů o GMO odhaleno

Tento článek je převzat ze stránek FreePub, kde byl zveřejněn 12. srpna 2013.

Co si myslíte o těchto pěti největších mýtech o GMO? Napadají vás nějaké další?

Co říkáte lidem ve svém okolí, kteří chtějí vědět, proč tak vášnivě pěstujete či nakupujete místní ekologické produkty a odmítáte geneticky modifikované suroviny?

Co říkáte na rostoucí množství aktivistů zastávajících GMO, kteří nazývají aktivisty proti GMO jako hloupé, bezcitné a postrádající skutečné informace?

Autorka Chris Kanthan z San Francisca napsala pět nejčastějších mýtů týkajících se šíření geneticky modifikovaných potravin. Toto zajímavé video přináší zajímavé argumenty.

1) Potřebujeme GMO k nakrmení rostoucího počtu světové populace

Možná bychom měli nejdříve přestat plýtvat jídlem, které už máme. Většina z nás si neuvědomuje, že na každé zastávce potravinové trasy se plýtvá.

Takže GMO nakrmí svět? Spíš vyrábí nezdravé potraviny, které vedou k nemocem…a nakonec k hladu, obzvláště v podobě podvýživy.

Další bod se týká těch, kteří pěstují tuny potravin při omezených podmínkách bez nutnosti genetické modifikace. Také se objevuje obroda zájmu o biodiverzitu díky polykultuře. Polykultura je obraz hojnosti, rozmanitosti a soběstačnosti – přesný opak biotechnologických monokultur, nedostatku a závislosti. Závislost nerovná se svoboda a hojnost, a často vede k hladu.

2) Potřebujeme GMO rýži s vitamínem A jako prevenci proti slepotě v chudých zemích

Hm, kéž by takoví lidé měli chytrost před očima, aby jim pomohla vidět. V USA by bez takových potravin byli mnozí z nás považování za slepé! A nebylo by přece hezké, kdyby lidé získávali vitamín A z jiných potravin, jako je špenát a mrkev bez pesticidů. Existují tisíce odrůd výživné rýže – byla by opravdu škoda a nebezpečí, pokud by je nahradila pouze jedna odrůda geneticky modifikované rýže.

3) GMO snižují spotřebu pesticidů

Tzv. Bt plodiny jsou určeny ke snížení používání pesticidů, protože mají v sobě pesticidy vlastní. Měli bychom zmínit, že to fungovalo krásně pouze na chvíli v roce 2003. Po několika letech si škůdci vyvinuli rezistenci a superplevel si prý vypůjčil genetický materiál z Bt plodin a tak je schopen se ubránit pesticidům. Bohužel na toto selhání mnozí zemědělci reagují zdvojnásobením použití pesticidů.

Zdá se, že tento vestavěný sabotér ve skutečnosti umožňuje Monsantu prodávat více svého Roundupu, zatímco tím ničí zisky zemědělců.

4) GMO snižují spotřebu herbicidů

Dobře, opravdu potřebujeme spoustu odborné literatury, abychom to vysvětlili? Jeden z nejvíce prodávaných produktů Monsanta – herbicid Roundup – opravdu by Monsanto dalo miliony dolarů do biotechnologie, která by vymýtila většinu jeho zisků? Možná Phillip Morris vytvoří cigaretu, po které člověk magicky nebude chtít již nikdy v životě další cigaretu.

Monsanto je pyšné na to, že zisky z Roundupu rostou! Jak na to můžou být pyšní a zároveň tvrdit tento mýtus? Nejsou znepokojeni počtem druhů plevelů, které jsou nyní zcela odolné vůči herbicidu Roundup. Zemědělci jsou pak nuceni používat o tuny víc herbicidů. A biotechnologické korporace jako Monsanto rády viní z těchto ekologických katastrof zemědělce.

5) GMO jsou bezpečné a výživné

Nejen že je zde nedostatek studií ohledně bezpečnosti GMO – to vždy předtím americkému ministerstvu zemědělství vadilo, oh počkat, ono vlastně přijímá studie o bezpečnosti vypracované Monsantem. Nicméně existují tuny přesvědčivých studií s hmotnými a viditelnými důkazy, že jsou GMO nebezpečné pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí. Pokud si myslíte, že lidé proti GMO postrádají skutečnou vědu, pak se podívejte na Institut pro zodpovědné technologie (Institute for Responsible Technology)

Zde je další video zabývající se mýty ohledně GMO:

Výše uvedený článek je částečným překladem článku Top 5 GMO Myths Debunked.


Vlk Samotář - převzato ze stránek FreePub

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?