Greenpeace pokračuje ve spotřebitelské kampani proti GMO

Převzato ze stránek Greenpeace - genetické modifikace

Při příležitosti uplynutí 100 dní od zavedení nové evropské legislativy o značení potravin obsahujících geneticky modifikované (GM) složky, uspořádala organizace Greenpeace další akci v rámci své kampaně proti uvolňování geneticky modifikovaných organizmů (GMO) do životního prostředí. Aktivisté Greenpeace promítali ve středu 28. července večer na stěnu skladovacího sila ústecké firmy Setuza obří hesla proti používání geneticky upravených surovin.

Toto „filmové představení“ bylo součástí dlouhodobé spotřebitelské kampaně, jejímž cílem je dosáhnout zastavení veškeré výroby GM potravin v ČR a stažení všech výrobků s GM složkami z českého trhu.

Greenpeace nevede kampaň proti společnosti Setuza, ani žádným jiným firmám. Greenpeace bojuje proti zamoření životního prostředí GM organizmy. Ovšem společnosti, které GM plodiny nakupují a zpracovávají, tak podporují GM zemědělství a přispívají k poškození životního prostředí. A proti tomuto chování Greenpeace musí protestovat. Pěstování těchto plodin vede až k trojnásobnému zvýšení spotřeby herbicidů. Tento typ GM plodin navíc výrazně snižuje biodiverzitu a ohrožuje existenci mnoha rostlinných a živočišných druhů.

Ekologická organizace vyzvala Setuzu již na začátku července 2004, aby ukončila takovou výrobu a vrátila se k plnění svého závazku zpracovávat pouze geneticky neupravené suroviny. V otevřeném dopise generálnímu řediteli Setuzy vyjádřila zásadní nesouhlas s použitím geneticky modifikované sóji Roundup Ready (MON – 04032-6) pro výrobu stolních olejů a jiných potravin, zároveň nabídla pomoc s nalezením zdrojů surových sojových olejů, které nejsou geneticky upraveny.

Povinnost značit potraviny z GMO platila v EU i u nás již před tímto datem, nově se však musí značit i krmiva a např. oleje, v nichž sice již GM složka po tepelném zpracování není detekovatelná, spotřebiteli se však tímto dává možnost aby i v těchto případech se mohl rozhodnout, zda dá přednost výrobku z geneticky neupravených surovin. Zároveň se snížila hranice obsahu GM složky, pro kterou již platí povinnost značení, z 1 procenta na 0,9

Geneticky manipulované organizmy mohou vytlačit z prostředí přirozeně se vyskytující druhy, což by mělo dopad na zvířata a rostliny, které na nich závisejí. Vnesená odolnost vůči chorobám, pesticidům a specifickýcm podmínkám životního prostředí dává novým „superplodinám“ výhodu v konkurenčím boji s přirozenou faunou a flórou. Například plodiny, které jsou modifikovány tak, aby snášely sůl, by se mohly rozšířit kolem ústí řek do moří, zadusit původní vegetaci a výrazně ovlivnit vše živé v tamní přírodě.

Nové geneticky manipulované plodiny se mohou volně křížit s příbuznými divoce rostoucími druhy nebo s normálními rostlinami téhož druhu. Byl již zjištěn volný přenos transgenů na nemodifikovanou kukuřici a řepku. „Cizí“ geny se mohou šířit v životním prostředí a způsobit nepředvídatelné změny. Jakmile takový proces jednou začne, nic na světě jej s největší pravděpodobností nedokáže zastavit.


zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?