Dračí žíly

Cítíte se unaveni a žádný odpočinek vám nepomáhá? Jste permanentně vyčerpaní a nemůžete nabrat nové síly? Projevuje se to neschopností se soustředit na práci či nějakou nutnou činnost? Obtěžuje vás chronické onemocnění? Ať děláte co děláte nemůžete zjistit příčinu?
Na jaře by to mohla být jarní únava, ale ta netrvá věčně. Je však možné, že žijete v těsné blízkosti záření geopatogenních zón a to vám může škodit. Zóny jsou neviditelné, nehmotné - nevidíme je, ani si na ně nemůžeme ani sáhnout, takže někteří badatelé existenci tohoto jevu popírají.
(Z důvodu jejich "neviditelnosti" přikládám pro oživení textu obrázky krásných hornin, kočiček, pejsků a kytiček.)

 

 

Z geologického hlediska je příčinou vzniku geopatogenních zón nestejnorodost nejsvrchnější části povrchu země. Ta je způsobena tektonickým porušením hornin - prasklinami v zemské kůře nebo stykem hornin s odlišnými fyzikálními vlastnostmi či s obsahem radioaktivních prvků (např. radon). Další příčinou bývá voda tekoucí po tektonických poruchách či podzemní jezera, říčky, prameny, staré zasypané studny. Vliv má i činnost člověka, zejména důlní v místech výskytu magnetických hornin. Nad takovýmito místy se vytvářejí anomálně porušená fyzikální pole, lidově nazývaná dračí žíly.

Geopatogenní zóny neboli dračí žíly jsou místa, která sama o sobě působí negativně na organizmus. Tento vliv se neprojevuje hned, ale až za určitý čas. Každý z nás je k jejich záření různě vnímavý, takže na někoho mohou mít vliv téměř destrukční a jiného nemusejí ovlivnit skoro vůbec.

 

 

Jak nám dračí žily mohou konkrétně škodit
Vnímavějším lidem může dlouhodobější pobyt v geopatogenních zónách přivodit nespavost, nervozitu, brnění rukou a nohou, pocity zimy a průvanu nebo někdy zase naopak přehřátí, bolest zad, krku, hlavy, kyčlí, opakované angíny, astma, otoky, vysoký krevní tlak, záněty žil, ale i nádorová onemocnění, oční nemoci, duševní poruchy, deprese.
Domníváte-li se, že příčinou vašeho problému by mohly tyto škodlivé zóny být, můžete o měření požádat odborníky.

Je všeobecně známo, že na geopatogenní zóny reagují i zvířata. Některým vyhovují - jsou to především kočičky, které tato místa přímo vyhledávají pro svůj odpočinek. Hadi, ještěrky, komáři, ale i straka a sova jsou dalšími milovníky geopatogenních zón a mravenci si přímo na nich staví svá mraveniště. Libují si v nich i medonosné včelky.
Naopak se v jejich blízkosti špatně daří domácímu zvířectvu - psi, koně, kozy, krávy, ovečky, prasátka, králíci, křečci chřadnou, jsou pohublí a trpí různými nemocemi.

 

 

Také některé rostliny mají s geopatogenními zónami problém. Jsou to namátkou slunečnice, ibišek, kaktusy, azalka, begonie, fíkus, rybíz, kterým se v těchto místech nedaří. Naopak zóny nevadí voskovce a tchýninu jazyku.
Z dřevin zóny nesnáší především listnáče. Z nich je to například buk a převážná většina ovocných stromů - jabloně, meruňky, broskvoně, hrušky. U lesních stromů můžeme vypozorovat, že se jim tvoří na kmeni jakési vystouplé útvary (nádory) nebo trhliny, bývají napadeni houbami, některé větve jsou divoce pokřivené nebo usychají. Naopak jehličnanům zóny nevadí a pokud nad nimi vyroste dub, vrba, javor nebo líska, tak se s tím umí dobře vyrovnat.

 

 

Jak si můžeme sami pomoci
I když se používají desítky údajně účinných výrobků ke stínění geopatogenních zón, většina odborníků se shoduje, že vliv negativního záření nelze odstranit. Podle některých informací je za jedno z nejefektivnějších zařízení považována velkoplošná několikavrstvá folie, která je pod stálým stejnosměrným napětím 9 - 11 voltů.

Doporučuje se také ochrana přírodními materiály. Za nejúčinnější se považuje ovčí kůže nebo propolisem napuštěný bílý papír. Je však třeba je po určité době vyměňovat nebo neutralizovat, protože záření do sebe nasávají a mohly by ho koncentrovaně reprodukovat.

Nejlepší ochranou proti působení geopatogenních zón je vyhnout se jim. To nemusí být mnohdy nic nemožného, protože pásy negativního záření bývají široké čtyřicet až šedesát centimetrů a lze tedy přemístit cokoliv kamkoliv mimo dosah působení zóny.

 

 

Ti šikovnější z nás si mohou geopatogenní zónu sami lokalizovat a to pomocí virgule (pružiny, kyvadélka). Ale stačí i dva dráty - nejlépe svářečské, ohnuté do L. Každý uchopte do jedné ruky a neste před sebou. Nad místem se škodlivou energií se dráty překříží nebo naopak od sebe vzdálí. Po krátkém zácviku dokáže prý geopatogenní zóny rozeznat zhruba osmdesát procent lidí.

Věřím, že žádné potíže s dračími žilami nemáte, že se vám dobře daří a hezky spinká zrovna tak jako pejskům a kočičkám na ilustračních fotografiích.


VEZA

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?