Frankensteinovy potraviny

Jestliže pro vás potřeba zastavit produkci GMO není dostatečná naléhavá, tento článek by vás měl dovést k zamyšlení. Nabízíme zde několik příkladů toho, jak se geneticky modifikované produkty trvale a bizarně šíří. Určité informace o jejich vývoji už (doufejme) máte, jiné pro vás budou překvapením. Nacházíme se nyní na křižovatce, na níž ještě můžeme zarazit tuto nebezpečnou a perverzní manipulaci se základním tkanivem života, posvátným kódem přírody. Pokud tak neučiníme, tato manipulace hluboce ovlivní životy každého z nás.

Takzvané „frankesteinovské potraviny", které jsou geneticky upravovány, aby odolaly těžkému náporu toxických chemikálií, odolávaly nákazám a obsahovaly více živin, se rychle objevují v supermarketech. Geneticky modifikovanou kukuřici a sóju už lze nalézt v mnoha zpracovaných potravinách a produkují se už i geneticky modifikované cukety, kukuřičný klas a papája. Kromě produktů, které již byly schváleny pro lidskou spotřebu, se však připravuje mnoho dalších – které patrně nebudou označovány jako GMO.

Mezi následujícími potravinami jsou některé, které jsou již k dispozici (ať se nám to líbí nebo ne) a další, jež jsou dosud ve vývoji, například krávy produkující lidské mateřské mléko.

Kukuřice

Jestliže pravidelně jíte zpracované potraviny typu tortillových čipsů, cereálií či granulových tyčinek, je možné, že konzumujete geneticky modifikovanou kukuřici. Centrum bezpečnosti potravin odhaduje, že více než 70 procent zpracovaných potravin v amerických obchodech obsahuje geneticky modifikovanou kukuřici nebo sóju. Kukuřice je modifikována, aby obsahovala proteiny zabíjející hmyz, který ji pojídá, takže hmyz si účinně vytváří vlastní pesticid.

Rýže

Rýže je často modifikována, aby byla odolná vůči herbicidům a škůdcům, aby se zvětšila velikost rýžového zrna a aby se rýži dodaly živiny, které normálně neobsahuje. Existují různé druhy geneticky modifikované rýže, například rýže „Liberty-Link" společnosti Bayer odolná vůči herbicidům, „zlatá rýže" doplněná vitamínem A a bizarní rýže „Express Tec" společnosti Ventria Bioscience, která byla modifikována tak, aby obsahovala lidské proteiny nacházející se v mateřském mléku. Poslední jmenovaná se používá po celém světě jako kojenecká výživa.

Rajčata

Rajčata patří k prvním geneticky modifikovaným produktům. Byla upravena tak, aby obsahovala nepřirozeně mnoho antioxidantů, měla intenzivnější chuť a vydržela déle čerstvá. V současnosti nejsou geneticky modifikovaná rajčata v prodeji, vědci je však hojně používají při výzkumu genů přirozeně se v těchto rostlinách nacházejících.

Sojové boby

Sojové boby jsou nejběžnější geneticky modifikovanou potravinou. Od roku 1996 vytvořili vědci různé druhy sojových bobů, které jsou odolné vůči škůdcům i herbicidům. Najdete je tam, kde byste je vůbec nečekali, například v čokoládových tyčinkách. Nový druh sojových bobů s vysokým obsahem zdravých olejů byl schválen v roce 2010 americkým Ministerstvem zemědělství; chemické společnosti DuPont a Monsanto pracují na vlastních verzích těchto biotechnických bobů.

Bavlna

Bavlnu nepovažujeme za potravinu a technicky ani potravinou není – přesto ji konzumujeme. Bavlna není klasifikována jako potravinářská plodina, a proto mohou farmáři při jejím pěstování používat jakékoli chemikálie. To znamená, že olej z bavlníkových semen, který se nachází například v majonéze a salátových dresincích, může být plný pesticidů. Spolu se sójou, kukuřicí a canolou je bavlna, pěstovaná kvůli oleji, nejčastější geneticky modifikovanou plodinou.

Canola

Canola, kultivar semen řepky olejné, produkuje jeden z nejvíce konzumovaných potravinových olejů a je jednou z neprodávanějších plodin v Americe. Možná víte, že canola je zkratkou pro „kanadský olej s nízkým obsahem kyseliny" a je odvozená od různých druhů semen řepky olejné, vyvinutých v 70. letech minulého století. 80 procent canoly produkované ve Spojených státech je geneticky modifikovaných a ze studie realizované v roce 2010 v Severní Dakotě vyplynulo, že modifikované geny této rostliny se rozšířily na 80 procent divoce rostoucí řepky olejné.

Cukrová řepa

Ačkoli posouzení vlivu na životní prostředí nebylo dosud dokončeno, americké Ministerstvo zemědělství oznámilo, že farmáři již mohoupěstovat cukrovou řepu, která byla modifikována tak, aby byla odolná vůči herbicidu Roundup Ready společnosti Monsanto. Toto rozhodnutí bylo vydáno navzdory soudnímu nařízení z roku 2010, které zakázalo pěstování této cukrové řepy, dokud nebude studie provedena. Z cukrové řepy se ve Spojených státech získává zhruba polovina cukru.

Losos

Losos se může stát prvním geneticky modifikovaným živočichem, který bude schválen pro lidskou spotřebu. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv rozhodl, že geneticky modifikovaný losos, který roste dvakrát rychleji než jeho nemodifikovaný protějšek, je neškodný jak pro konzumaci, tak pro životní prostředí.

„Existuje možnost, že tato ryba se dříve či později dostane do oceánů," řekl Discovery News Brian Ellis, rostlinný biotechnolog z Univerzity Britské Kolumbie ve Vancouveru. „Myslím, že budeme-li pokračovat tímto směrem, měli bychom být připraveni na dosud neznámé následky."

Cukrová třtina

Cukrová třtina, z níž se získává druhá polovina amerického cukru, by se v geneticky modifikované podobě měla dostat na naše stoly již brzy. Brazilský státní zemědělský výzkumný ústav intenzivně pracuje na vývoji cukrové třtiny odolné vůči suchu, která skýtá vyšší výnosy. Je možné, že během pěti let bude schválena pro komerční využití. Austrálie rovněž pracuje na vývoji vlastní verze.

Papája

Poté, co virus Ringspot zničil téměř veškerou havajskou papáju, byl vyvinut nový druh, který je odolný vůči této chorobě. Dnes představuje většinu objemu papáji pěstované ve Spojených státech.

„Papája je unikátní v tom smyslu, že její pěstování na Havaji je závislé na biotechnologii," říká Kevin Richards, který má na starosti regulační opatření v Americkém zemědělském výboru. „Na Havaji existuje silně izolovaný agro-ekosystém, který je velmi náchylný vůči podobným chorobám."

Brambory

První genetiky modifikovanou potravinou, schválenou pro kultivaci v Evropě, jsou brambory Amflora, které se již pěstují ve Švédsku. Tyto brambory s vysokým obsahem škrobu mají sloužit spíše při produkci papíru, lepidel a dalších produktů než potravin, to však neznamená, že nakonec nebudou součástí potravinového řetězce. Farmáři hospodařící v blízkém okolí se obávají o svoje králíky, vysokou zvěř a především o včely.

Med

Mohou geneticky modifikované plodiny nějak souviset se záhadnými onemocněními, která likvidují miliardy včel? Někteří výzkumníci se domnívají, že ano. Jeden německý zoolog zjistil, že geny, používané při modifikaci semen řepky olejné, se přenášejí do bakterií žijících ve včelách. Geneticky modifikované organismy jsou považovány za jednu z možných příčin syndromu zhroucení včelstev. A jestliže tyto geny způsobují změny ve včelách, je pravděpodobné, že mění i med, který včely produkují.

Banány

Poté, co byly banánovníky v Ugandě postiženy bakteriální nákazu, kvůli níž shnily, vědci vyvinuly geneticky modifikovanou variantu, jež má zmírnit škody ve výši 500 milionů dolarů ročně. Zákaz pěstování geneticky modifikovaných plodin byl zrušen, aby geneticky modifikovaná varianta ugandské základní potraviny dostala zelenou. Geny sladké papriky byly dodány do banánů, které se tak staly odolnými vůči bakteriím. Kultivované banány nejsou geneticky téměř nijak odlišné, obhájci tohoto postupu tudíž tvrdí, že zavádění geneticky modifikovaného ovoce prospěje banánům celkově.

Hodně štěstí ve snaze odlišit tyto frankensteinovské potraviny od skutečných, přirozených potravin.

Zdroj: ecosalon.com    Překlad: Tomáš Piňos


Vlk Samotář, převzato ze stránek Czech Free Press

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?