Elektrosmog - je tu, ale nechceme o něm vědět

Motto: Mobilních telefonů je víc než obyvatel (deník Metro, 20.ledna 2005)

Elektrosmog je neviditelný sajrajt, smog prostý vidět je až moc

Slovo elektrosmog není ještě příliš právě vžité. Stejně tak ale nebývalo vůbec vžité i to kratší slůvko - smog. Před lety byl smog výsadou měst "zahnívajícího imperialismu" - no a teď je to prostě normální jev. Takové to bude i s elektrosmogem. O co vlastně jde? Elektrosmog je souhrnný název pro veškerá elektromagnetická pole a vlny, vznikající uměle; v důsledku technické činnosti člověka. Prostě je to jev, který tu nebyl za pračlověka a mamutů a v podstatě ještě ani ne příliš začátkem XX. století.

Každé zařízení využívající ke svému provozu elektrický proud - počítače, televizory, mobilní telefony a třeba i všechny elektrické spotřebiče v domácnosti (ale i rozvody) - vyzařují určité elektromagnetické pole. Elektromagnetická pole se tedy šíří všude tam, kde se něco děje s elektřinou - i kolem přenosových tras na všech úrovních, ale třeba takéi kolem generátoru proudu ve vašem autě, ze zapalovací soustavy zážehových motorů, z počítačů, elektromotorů a dalších spotřebičů. Používáním takových zařízení se obklopujeme elektromagnetickými poli, která dohromady vytvářejí právě onen elektrosmog. Jeho vliv na náš organismus je velmi diskutabilní; ale vzhledem k tomu, že jde vlastně o vytržení z přirozeného prostředí, ve kterém se náš organismus xxx let vyvíjel, se nedá očekávat, že půjde o vliv pozitivní. Napadá mě ale, že ne vždy - lékaři tvrdí, že když hladíte na klíně kočku (kocoura také, samozřejmě), vzniká elektrostatické pole s příznivým vlivem na zdraví člověka. Té kočce se to jistě líbí také; a jak je to s třením liščího ohonu, bohužel nevím.

Jak všechny ty vlny na nás působí? Kdo ví, vlastně ...

Snad vás při pohledu na ladicí panel radiopřijímače také občas napadne, co musí kolem nás být těch různých vln; vždyť co je na světě vysílačů - rozhlasových, televizních i jiných.  Všechny ty vlny procházejí naším tělem.  Když se postavíte před rádio směrem, kde tušíte vysílač právě naladěné stanice, rádio nezmlkne - vysokofrekvenční vlny bez problému procházejí vaším tělem. Ze všech možných směrů, o nejrůznějších frekvencích. Až z toho pomyšlení jde mráz po zádech.

Člověk je z fyzikálního hlediska těleso, a to těleso vodivé. Většina z nás si již nechtěně sáhla na něco "pod proudem". To, že jste dostali "ránu" dokazuje, že je naše tělo vodivé. Kdybychom byli z porcelánu (je dobrý izolant), mohli bychom klidně olizovat dráty vysokého napětí a nic by se nestalo.  A protože je člověk vodivý, mají na něho elektromagnetická pole vliv. Jde o to, zda je ten vliv škodlivý nebo ne. Názory na to se liší; jasno nemá ani "oficiální" věda. Ono jde ale často o to, kde příslušnou studii zadal a financoval. Těžko si dá výrobce mobilních telefonů udělat studii, jejímž výsledkem bude - použití mobilních telefonů představuje pro člověka a jeho okolí smrtelné nebezpečí.

Škodlivost? Dokažte to ... !

U nás se probíranou problematikou zabývá Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 408 ze dne 3.10. 1990 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření; v ní jsou také uvedeny přípustné hodnoty záření. Trochu stará vyhláška, na to, jak se technologie vyvíjejí.

Odpůrci škodlivosti bohužel tedy mohou dosud argumentovat relativním nedostatkem objektivních a seriózních  studií a existencí bezpečnostních norem. Tyto normy však zrcadlí stupeň stávajícího poznání; proto mohou být z neznalosti podstaty věcí nastaveny příliš "měkce".

Zhruba třetinu svého života člověk prospí, aby se jeho organismus mohl zregenerovat a nabrat další síly. Právě k tomu by potřeboval mít k dispozici přirozené prostředí, na které je lidstvo zvyklé po staletí. Takové prostředí ale již téměř neexistuje. Co bylo na Zemi odjakživa, to jsou geopatogenní zóny - "zlo přicházející zdola". Lidé již ztratili přirozenou schopnost tyto zóny vnímat a vyhýbat se jim. A i kdyby; k tomu vyhýbání nemají mnoho prostoru.  No a pokud dojde ke kombinaci geopatogenní zóny s patřičnou porcí elektrosmogu ... není o čem mluvit. Zvláště když je to v ložnici. Kvalita spánku a tím i regenerace organismu klesá, čímž dochází k předčasnému a nadměrnému opotřebení organismu. Dlouhodobý vliv takových negativních faktorů může vést  k chronickým onemocněním.

O škodlivosti mikrovln produkovaných mikrovlnkami a mobilními telefony snad může svědčit i to, že se s emitory těchto vln počítá jako se zbraňovými systémy. Budete-li chtít třeba rozehnat demonstraci, stačí odpovídající zdroj mikrovln s dostatečnou silou - a z běsnícího davu se stane stádo bezhlavě prchající z dosahu té hrůzy. Jistě, mobilní telefon není zbraň, ale ty vlny jsou stejné.

Eliminovat (odstínit) vzájemné rušivé vlivů různých elektrosmog produkujících technologických zařízení lze, je to technicky proveditelné. Ovšem dokázat, že ta a ta technologie působí zdravotní problémy, to jde jen těžko. Muselo by dojít až k absurditě dovedené modelové situaci, kdy by člověk zapnul mikrovlnnou troubu a padl bez života k zemi. Což se neděje; pokud ovšem třeba z neznalosti nedá někdo usušit do mikrovlnky křečka (už se údajně stalo). Přiložením mobilního telefonu k hlavě vám také vlasy nevypadají. Nelze vynést rozsudek bez důkazů (alespoň se to říká). Dokud nebudou důkazy přesvědčivé, lidé neuvěří. a přitom může mít působení mikrovln a dalšího elektrosmogu takřka homeopatický charakter - aneb postupovat podle pořekadla "Stokrát nic umořilo osla" (nebo jak to je). Prahové dávky se sčítají a sčítají ... Jenže, když o tom s někým začnete mluvit, kdo zrovna nemá na tyhle debaty čas a náladu (a to je spíše pravidlem), budete posláni buď přímo TAM nebo se vám dostane pohrdavého "Tak na TOHLE já teda čas nemám..." (+ příslušné otočení očí v sloup). Prostě nezájem. Proto mne moc oslovily dva odstavce, jimiž končí článek Jsou mlhavé informace o elektrosmogu záměrné?, otištěný v 1. čísle časopisu PHOENIX (ročník 2005). Kvůli tomu jsem nakonec celý tenhle článek napsal.

Jde tu o řešení situace s elektrosmogem. ... Ti pragmatičtější z nás řeknou, že se nedá nic dělat a že vývoj je nezastavitelný. Ti osvícenější nad problémem přemýšlejí a uvědomují si, že je záležitostí každého z nás, zda propadneme konzumnímu životu, či nové objevy udržíme na uzdě, aby byl život na Zemi pro další generace snesitelný a možný. Praktická existence bez nadužívání mnohých přístrojů je možná, pokud nepropadneme obyčejné pohodlnosti a lhostejnosti. Zatím jsme strčili hlavu do písku. Jak dlouho ji tam ještě budeme mít?

Rádi poukazujeme na to, co jako občané ovlivnit nemůžeme a poukazujeme na to o to více a energičtěji. Ale jsou i věci, které ovlivnit můžeme a jednoduše. Jaké procento SMS zpráv a hovorů přes mobily, které dáváme našim ratolestem jako hračky, je skutečně potřebné? Kolik hodin strávených u televize nebo počítače, je prospěšných? Kritizujeme zločinnost, ale dopřáváme takto našim dětem skvělé inspirace. Začít u sebe je nejskvělejším krokem k nápravě věcí veřejných.

Jak se tedy elektrosmogu bránit?

Nejlepší by bylo zahodit mobil (pro jistotu rozdupat ...), vykopat mikrovlnku ze dvěří a odejít někam, kde není signál a v dohledu ani žádné vysílače a elektrická zařízení. Tam se podívat, kam si lehá pes a vyhnout se místům, kde si ke spánku ustele kočka. Jenže - kolik takových míst na světě ještě je?

Tak alespoň vliv elektromagnetických vlnění omezit. Nebýt otrokem mobilu. Já ho také mám, ale většinou vypnutý, kterážto myšlenka většinu přátel-závisláků přivádí k šílenství. Ale moje zásada je taková: v práci mám na stole telefon a kdo mi chce zavolat, dovolá se. Doma máme také telefon. A pokud nejsem v dosahu těchto dvou aparátů, nepřeji si, aby mi za běžných okolností kdokoliv volal; mám právo na své soukromí. Mobil mám jen proto, kdyby byl potřeba - třeba v nouzi pro přivolání pomoci nebo na dovolené, v nezbytném případě. Pokud někdo "pracuje" 24 hodin denně a i na dovolené ho stále obtěžují telefonáty, není mu pomoci. To je ale můj názor - nikomu ho nenutím. Nejhorší je být na dovolené se skupinou přátel, kteří si vzali za své heslo kapitána Nema na jeho Nautilu: Mobilis in Mobili (pohyblivý v pohyblivém) a jejich brašny u sedel kol se ježí mobily dychtivými co chvíli začít zuřivě bučet a zhnusit člověku nejrůznější, až dosud oblíbené melodie. A aby tohle mohlo vůbec fungovat, hyzdí panoramata krajiny věže vysílačů nebo převaděčů nebo jak se to vlastně jmenuje. Kam se podíváte, tam čučí nějaká ta věž z rour ... brrr!

Omezit se dá i ohřev jídla v mikrovlnce. Trochu zbrzdit zběsilé životní tempo a jídlo si ohřát pomaleji jiným způsobem. Myslíte, že se Země začne točit jinak, když se vám příprava jídla, a tím i návrat k budování vyspělé kapitalistické společnosti, protáhne o 10 minut?

Zajímavý postřeh je, že počítačové monitory, tedy ty "současné", vyzařují velmi málo - zejména v ose obrazovky, tedy směrem k vám. Horší je to ale s vyzařováním do stran - proto může být horší sedět v blízkosti monitoru bokem než přímo před ním. Docela dobré může být před obrazovku dát nějaký ten filtr, pokud se vůbec ještě dělají.

Spousta spotřebičů v domácnosti číhá, dychtiva vašich povelů z dálkového ovladače. K tomu ale musí být "živá", být v tak zvaném stand-by režimu. Musí tedy do nich téci nějaký ten proud - a máte další zdroj vyzařování (i když ne moc velký) a také odběr proudu, který musíte nakonec zaplatit. Není to nic moc, ale kolik že to má rok hodin? Takže - vypínejte spotřebiče přes den - a také na noc. Ono totiž těžko najdete spotřebič, který by vyzařoval více než dovoluje norma. Ale žádná norma nezabrání tomu, aby se jednotlivé účinky vyzařujících spotřebičů sčítaly, na to pozor! Skalní odpůrci elektrosmogu poukazují i na škodlivost elektrických vedení a zásuvek v ložnici ... ale s tím při nejlepší vůli nic nenaděláme. Leda na noc vyhodit příslušný okruh jističem z provozu ... nebo spát ve stanu.

Donedávna jsme měli spotřebiče jen pasivní, vlny přijímající (a to ostatní smog vysílalo jen jaksi sekundárně). Ale teď se svět hemží i spotřebiči aktivně vlnění produkujícími - mobily, mikrovlnky, občanské radiostanice, dálkově rádiem ovládaná letadýlka, co je za pár stovek koupíte už v kdejaké větší samoobsluze...  Takže to vesele září kolem nás i z nás.

O vymývání mozků před televizní obrazovkou škoda mluvit ... Pravda, dá se tam tu a tam vidět něco, co stojí za shlédnutí - ale jinak je to jen samá reklama, BUM, PRÁSK, krev, mrtvola, reklama, seriál, reklama ... až do závěrečného zrnění. Nejhorší je, že ty reklamy začínají tvořit značné procento vysílacího času i v rádiu. Takže vymývání mozku spolu s ozařováním příslušnými vlnami ... lidstvo se mění v poslušné loutky bez vlastních myšlenek a názorů.

Viděl jsem, že se do prodeje dostávají zařízení, které umožní propojit doma nebo v práci počítače do sítě pomocí elektrorozvodné sítě. Prostě se využije domovní kabeláž, ale přes "hodiny" nic ven nepustí. Tim se obklopíme dalším pozoruhodným zdrojem vlnění rozličných frekvencí - už to nebude jen ono basové brblání, co vydává střídavý proud s frekvencí 50 Hz.

Měření elektrosmogu - lze to vůbec?

Lze nějak elektrosmog měřit? I to již lze; objevil jsem například odkaz na digitální analyzátory elektrosmogu - pokud chcete investovat od cca 3 000 do 22 000 Kč, můžete si ho koupit.

Pár odkazů ...

Elektrosmog není u nás oblastí neprobádanou, jak by se snad mohlo znát. I v češtině existují články a stránky zabývající se touto problematikou. Ukažme si některé z nich:

Atd, atd, ....

Chtělo by to nějaký závěr ... radu nebo tak nějak. Asi se to na konci článku očekává. Nejraději bych napsal - zahoďme všechny ty civilizační atributy a zpátky na stromy! Ale to by nešlo. Není tolik stromů... Takže asi ono šalamounské - všeho s mírou! Ono to tak má být se vším - s ohněm, alkoholem ... no a tak všelijak. Prostě - nenechat si vypěstovat závislost a nestát se sluhou věcí, co mi mají sloužit.samy


JL

zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?