Desatero domácí ekologie

Převzato ze stejnojmenného článku zveřejněného na stránkách serveru DIFFERENT LIFE.

Tento článek nabízí hrst praktických nápadů, jak šetrněji hospodařit v domácnosti a jak přispět vlastnímu zdraví i zdraví přírody, aniž by bylo nutno sáhnout hluboko do kapsy či ze dne na den drasticky změnit své zvyklosti. Říká se, že lidé nevěří tomu, co kdo říká, ale uvěří tomu, co kdo dělá. Ve vztahu k životnímu prostředí to platí mnohonásobně. Zkusme, zda skromnější život každého z nás může znamenat také krásnější svět pro všechny jeho obyvatele!

Voda

Průměrný člověk spotřebuje 150l vody denně. Voda je stále vzácnější, šetříme pitnou i užitkovou.

Energie

Jediná skutečně čistá energie je energie nevyrobená, ušetřená.

Ovzduší

Vynález ohně patřil mezi ty základní předěly, které jsou mezi člověkem a ostatní přírodou.

Konzum

Při nákupu je dobré mít na paměti, že v moderní společnosti rozhoduje o tom, co a v jaké podobě se bude prodávat, spotřebitel, a ne výrobce. Dáváme přednost výrobkům renomovaných firem s mnohaletou tradicí před šuntem prodávaným stánkaři na nárožích.

Odpady

Průměrný občan vyprodukuje za rok asi 350 kg odpadů. Jednou z možností, jak toto hrozivé množství snížit, je opakované využití a třídění odpadů doma.

Doprava

Našim tělům i duším trápeným každodenními starostmi prospívá aktivní pohyb - běh, plavání, bruslení, jízda na kole, turistika.

Strava

Postupně zkoušíme měnit své stravovací návyky. Jezme v sedě a v klidu. Jezme pomalu a pořádně žvýkejme. Hodinu před těžkou prací nejíme. Také nejméně 2 hodiny před spánkem je dobře nejíst. Pro očistu organismu je dobré jednou měsíčně vyzkoušet celodenní půst.

Zahrada

Obejdeme-li se na zahrádce bez chemie, učiníme rázem krok ke zdravějšímu způsobu života.

Zdraví

Čím jsme zdravější, tím méně zatěžujeme přírodu (a svou peněženku).

Sounáležitost

Mysleme na Zemi, ale začněme u sebe. Nejvíce však ihned, ještě dnes. Nebojme se, že větší skromností v hmotných nárocích něco ztrácíme. Naopak, náš život se tak postupně stane bohatším, pestřejším a hodnotnějším.

Převzato ze stránek hnutí DIFFERENT LIFE


O hnutí DIFFERENT LIFE

Hnutí DIFFERENT LIFE je nevládní neziskové hnutí, které oficiálně vzniklo v září 1993 z lidí kolem hudební agentury Different Agency. Základním impulsem pro založení Different Life byla potřeba se vyjadřovat, diskutovat, přijímat a poskytovat informace o věcech, které se více či méně dotýkají nás všech.

Different Life je neziskové hnutí a neobejde se bez podpory ostatních lidí, kterým nejsou lhostejné osudy a problémy ostatních živých tvorů a přírody. Hledáme sponzory, kteří by nás chtěli podpořit. Bankovní spojení: Název účtu: Different Life, číslo účtu: 171202766/0300.

Blíže viz  ...


JL

zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?