Diamantová voda

Shrnutí textů J. Ducatillona ve španělštině od Diany Lechinové a Maria Liani (Venezuela) a přeložení ze španělštiny do italštiny, jež provedl Alexandre Cigolini a Francesco Profeti.

Na konci článku, který najdete na stránkách serveru Agartha.cz, byl připojen dovětek: "Je jasné, že tato dokumentace je zdarma a lze ji rozmnožovat podle libosti, tak jako diamantovou vodu". Což s díky činím. (JL)

Poznámka: to, co následuje, bylo přeloženo volně, kvůli snazšímu pochopení ze strany čtenáře, i když některé výrazy neodpovídají věrně původnímu textu, ujišťujeme, že byl zachován smysl toho, co chtěl autor sdělit. Přeložil laskavě p. Straka, Brno:

Co je diamantová voda

Diamantová voda je pramenitá voda, u které byla zrychlena vibrační frekvence. Tím je tato voda způsobilá reagovat na úmysly toho, kdo ji používá, a umožňuje přístup k vyššímu životu a vyšší inteligenci.

Autorem použité technologie je Joel Ducatillon. K proměně této vody používá číselné kódy a hudbu. Krystal vody je vystavený písni lidového tance, který se tradoval v oblasti Kawachi po více než 800 let. Je živou geometrií založenou na zvuku.

Konečným výsledkem je kódovací přístroj, který umožňuje zaznamenávat vícerozměrné kódy, jež proměňují pramenitou vodu na citlivý nástroj, který nabírá z nejvyšších energií. Slovně vyjádřený záměr dosáhnout úlevy, zdraví či řešení obtížných situací se zaznamenává do diamantové vody.

Když se diamantová voda pije, spojí slovně vyjádřený úmysl přímo s odpovídající pamětí opačné polarity, která existuje v podvědomí (buňkách těla). Účinek diamantové vody zároveň umocňuje oba opačné póly, dokud nevibrují na vyšší frekvenci. To indikuje energii, která neutralizuje, přeměňuje a vyřeší střet protiv.

Diamantová voda, představovaná číslem 999, provází lidské bytosti ke stavu, v němž mohou zapojit (nebo vytvořit) třetí úroveň vědomí, známou jako Poznání stromu života a mohou si dovolit opustit druhou úroveň vědomí, známou jako Poznání stromu dobra a zla. To má úzkou spojitost se stromem života a jeho 12 plody, podle knihy Zjevení (22,1-2), těch 12 plodů se vztahuje ke 12 čakrám lidské bytosti, konečně uvedeným znovu v činnost sjednocením tohoto vědomí, kde opačné póly už nejsou ve vzájemném konfliktu, nýbrž se doplňují aby daly vznik třetímu stavu, bodu Nula.

Takto člověk dospívá k bodu, v němž nepřerušený tok energie světla se rozprostírá nad fyzickým tělem,které se proměnilo v "supervodič".

Diamantová voda je přirozeně ženského rodu a je určena přijímat vjemy (dojmy). Nelze ji definovat mužskými výrazy, jako sílu a účinnost, a může se o ní říci, že je to láskyplná a moudrá pomoc.

Síla diamantové vody je v její reakci na slovní vyjádření našich záměrů (viz Alchymie lidského ducha od Kryona).

Diamantová voda je čistá (nedotčená, panenská) čili není nositelem žádného záznamu. Pouze když slovně vyjadřujeme své úmysly přes srdce (které je očišťuje), silně se otiskují v tomto prostředku, a ten na ně reaguje. Výsledky přímo závisí na tom, kdo je do diamantové vody vtiskuje a na stupni vyvolaného emocionálního náboje.

Úroveň vědomí diamantové vody pracuje nad čtvrtou dimenzí. Ve skutečnosti na této úrovni neexistuje kladná a záporná polarita.

Kdyby se někdo pokusil testovat tuto úroveň podle stupnice Dowser (nebo podle jakékoli jiné měřící stupnice), výsledek bude přímo úměrný negativitě či pozitivitě vyplývající z duální paměti toho, kdo ji používá, přenesený na diamantovou vodu.

Nejlepší způsob jak si ověřit účinky diamantové vody je použít ji u sebe a pozorovat, co se děje.

Jak se připravuje

Diamantová voda je reprodukovatelná a dá se libovolně předávat.

Tato voda je jedním z darů. které oznámil Kryon (v knize: Nemysli po lidsku! / či: Nemysli jako člověk!).

Diamantová voda neslouží jenom ke zvýšení tvého osobního růstu, ale bude zároveň výborným nápojem.

Vždy můžeš připojit prostý úmysl: např.: "Doufám, že snadno strávím tento pokrm". Lze připojit úmysl i k vodě, kterou použijeme pro vaření: např.: "Vyjadřuji slovy svůj úmysl, aby tento pokrm si zachoval svou přirozenou chuť a naplnil výživnými hodnotami toho, kdo jí".

Výsledky mohou být překvapující.

Vodu lze použít do odpařovačů. Vkládáme ji s úmyslem, aby se v obydlí zvýšila vibrační úroveň. To se dá udělat také tak, že skleněný džbánek s diamantovou vodou se umístí někde v bytě. I když se nevkládá žádný úmysl, diamantová voda bude mít vždy blahodárné účinky na fyzické i psychické zdraví.

Dodatečné údaje

"Diamantová voda je součástí plánu k probuzení našeho vědomí. Pobízeli mě, abych vodu učinil volně dostupnou jako nabídku lásky: to vyváží vaše osobní snažení pochopit sami sebe a to, co vám život přichystal". (Joel Ducatillon).

Z historie

Joel Ducatillon je francouzský padesátiletý samouk. Když dospíval, zjistil u sebe spontánní schopnost pomáhat druhým v jejich utrpení.

Když shromáždil zkušenost v různých oborech, věnoval se přírodní léčbě za použití velkého množství energie, aby lidem pomohl nalézt vlastní vnitřní cestu. Před sedmi lety skončil se svou rozsáhlou a náročnou praxí a zahájil vnitřní hledání za použití zajímavého naslouchání, za nímž následovalo provedení všeho, co obdržel ve svém tichu.

... před 7 lety mi moji Učitelé řekli, abych nechal toho, co právě dělám a abych, jsa vycvičený v oblasti mentálního klidu, mohl objevit něco neznámého. Po řadě kontemplativních meditací jsem dostal ve snu zprávu, že mám sestrojit nový druh přístroje, jakýsi kódovací přístroj, který by lidem umožnil urychlit překonání vlastních vnitřních bloků.

V průběhu dalších 2 let jsem pracoval na odstranění svých vnitřních bloků; pokaždé, když některý začal fungovat, obdržel jsem v meditaci novou část puzzle (skládačky).

Byl jsem požádán, abych si osvojil základní znalost kvantové fyziky, věc, kterou jsem předtím neznal. Když byly všechny podrobnosti v pořádku, po dvou letech, přišel jsem na podobu tohoto zařízení: měl to být zapečetěný skleněný válec.

Prototyp z roku 1996 byl zdokonalen koncem roku 1997. Použitím prostého urychlovače částic či mechanismu cyklotronu, zaměřil jsem se na řadu energií včetně zvuků. To vytvořilo uvnitř válce jádro těžkého plynu, zvaného krypton.

Krypton uchová v paměti všechno, co je přenášeno přes něj. To byl základ pro kodifikaci 850 matematických, geometrických a hudebních různých vzorců uvnitř zapečetěného válce.

Druhá fáze, v níž musely být objeveny a rychle instalovány všechny kódy, trvala přibližně 3 roky (nejvíce práce dal přenos zvuků pomocí syntetizátorů).

Tyto kódy se podobaly kódovaným informacím, jaké objevujeme v lidské DNA. Takže zařízení jsme nazvali DNA 8.5.0.

Základní nástroj (pro tvoření diamantové vody) měří 5x3 cm, a když se uloží do sklenice s vodou, po hodině a půl způsobí změnu struktury a úrovně vibrace uvnitř vodního tělesa. Tuto změněnou vodu jsem nazval diamantovou vodou. Diamantová voda má schopnost nekonečně reprodukovat příslušnou strukturu a příslušnou úroveň vibrace prostým nastavením.

Učitelé mi vysvětlili, že v "diamantovém" stavu se voda promění v inteligenci a naprostou lásku.

V tomto stavu se chová jako přepravní prostředek pro uživatele, který svědomitě hledá svou cestu Světla. Tento proces nelze vysvětlit. Použití je prosté. Uživatel vezme do ruky skleničku s diamantovou vodou, jasně formuluje příslušný úmysl pochopit a vyřešit určitou situaci a říká to jasně a z hloubi srdce.

Jasnovidci pozorovali, že uživatelé diamantové vody vysílají z čakry solárního plexu řadu frekvencí, které diamantová voda přijímá, a ve vodě se ukazuje řada malých světelných a barevných bublinek. Představují úmysly uživatele jako čistou energii.

Podle toho jak tomu rozumím jsou úmysly přenášeny do diamantové vody a ukládají se v ní v podobě kódů. Takže uživatel pije vodu.

Myslím že voda přenese tyto úmysly do řetězce DNA uživatele, až do "intronické oblasti".

Po intenzivní aplikaci této metody na sobě samém a na druhých lidech nám zkušenost umožnila rychleji řešit problémy vyvolané bloky v naší buněčné paměti. Když se problémy vědomě zavedou do diamantové vody se záměrem řešit je, mechanismus řešení se nachází v pohybu na úroveň, na níž do řešení nemůže být zasaženo.

Když jsme vědomě požádali diamantovou vodu, aby urychleně vymazala podvědomé paměti, které vyvolávají určité problémy, tyto skryté mechanismy, jež překážejí v našich vztazích a ve všech druzích situací, byly skutečně vymazány.

Tato metoda umožňuje rychle redukovat hladinu přetížení buněčné paměti. Dosáhne se tedy změny rovnováhy v boji mezi lidským já a božským Já tím, že připustíme, aby božské Já postupně získalo příhodnou nadvládu nad egem.

Osobně si cením toho, že diamantová voda nyní přispívá k nahrazení a zvýšení energie v síti lidského vědomí. Tím, že voda může být do nekonečna reprodukována, myslím, že relativní účinek rychle nabývá exponenciální charakter. Kromě toho jsem zhotovil větší skleněný válec. Diamantová voda(která byla navržena zvláště pro lidskou potřebu) byla kdysi připravena v malém válci během 12 hodin. Nyní ji zpracovávám ve stejné době ve větším válci. V něm se vodě přidává další řada kódů, které se proměňuje zvlášť pro potřeby vegetace.

Říká se jí jednoduše vegetační diamantová voda. Samovolně se reprodukuje, přesně jako voda diamantová.

Je možné ji používat pro všechny druhy rostlin a domácích stromů a její celkové účinky, myslím, prospívají síti kolektivního vegetačního vědomí planety.

Nedávno mně můj Učitel dal pochopit, že tento výzkum byl podniknut s energií a vědomím apoštola Jana. O kousek dál jsem vysvětlil současnou spojitost mezi mými výzkumy a jistými postuláty knihy Zjevení, pozoruhodnými zjeveními, kapitola 22, verše 1 - 3.

DNA 8,5,0.

Základní nstroj (pro diamantovou vodu) obsahuje opakovaný sled dvou not v následujícím poměru 24/25. Což je základní harmonie našeho vesmíru. Kromě toho obsahuje 144 kódů hebrejštiny.

Trubice byla během činnosti pozorována jasnovidcem. Ten spatřil, že obsahuje pozlacený válec, obtočený spirálou ze zlatého světla. Božský přijímač. Když se snažíte poznat své vnitřní bloky, může pomoci, když aktivně požádáte o přítomnost Matky (ženské energie). Dlouhá léta jsem pracoval se Sri Aurobindem a jeho energie inspirovala a osvěcovala tuto práci.

V popisu se vyskytují výrazy Steel - Storm - Staelhe: Ocel - Vánice - Staelhe.

Ocel:

Představuje spojení dvou bloků, jež tvoří život: železo a uhlík. Jsou zastoupeny v ocelovém prstenci okolo každého válce, když je programován. Tento prstenec se používá jako oscilační obvod. Takže v této podobě se chová jako urychlovač částic a způsobuje vylučování (vánici) plynu kryptonu uvnitř skleněného válce, jakmile byl naprogramován.

Vánice:

Představuje "cyklonovou spirálu" zlatistého světla, pozorovanou při dění uvnitř skleněného válce, jakmile byl naprogramován.

Staelhe:

Nemá známý význam. Jeho pronášení je nicméně spojeno s vedením určitých energií, jež přicházejí na zemi.

Výtah z knihy Joela Ducatillona "Diamantová voda"

Shrnutí textů J. Ducatillona ve španělštině od Diany Lechinové a Maria Liani (Venezuela) a přeložení ze španělštiny do italštiny, jež provedl Alexandre Cigolini a Francesco Profeti.

Poznámka: to, co následuje, bylo přeloženo volně, kvůli snazšímu pochopení ze strany čtenáře, i když některé výrazy neodpovídají věrně původnímu textu, ujišťujeme, že byl zachován smysl toho, co chtěl autor sdělit.

Éterické oleje

Má - li být úmysly okódován olej, nejvhodnějším postupem je ponořit lahvičku s olejem do diamantové vody, která obsahuje úmysly, jež chceme zakódovat do oleje. Poněvadž olej je hustší než voda, je potřeba ponechat ho ponořený alespoň jednu noc.

Pozemky a malé sady

Pokud jde o malé sady, není potřeba je diamantovou vodou zalévat trvale, protože dešťová voda totiž působí, že diamantová voda se rozšíří a automaticky se obnovuje. Postačí občasná zálivka, zvláště tam, kde cítíme, že jsou zvlášť oslabená místa. Čili tam, kde se nám rostliny či ovoce zdají nedostatečně bujné či méně vitální. Zkoušejte a dejte se vést svým instinktem.

Znečištěné vody

Máte - li u domu znečištěnou studnu či nějakou otevřenou vodu, jejíž hladina je v důsledku tepla zelená, vylijte do ní diamantovou vodu a dalšího dne už nebude páchnout, neboť diamantová voda zastavuje fermentaci a rozklad.

Skladování, trvanlivost

Je dobré uchovávat diamantovou vodu ve skleněných nádobách, protože po několika měsících způsobuje korozi plastických nádob. Pokud je skladována v plastických nádobách, je potřeba je po týdnu, nejpozději po dvou týdnech vyměnit.

Starší lidé

Někdy si starší lidé nepřejí diamantovou vodu, protože si možná myslí, že nemá cenu přeměňovat svou tělesnou schránku před blízkou smrtí a budoucí inkarnací v novém těle.

Zvířata

Způsob, jak zjistit, zda diamantová voda působí na zvířata (psy, kočky, koně, hospodářská zvířata, ryby v akváriu, ptáky), je dát jim ji okusit a pak jim předložit různé druhy vody (mezi nimi i diamantovou),aby se zjistilo, které dávají přednost. Tím lze dokázat, že diamantová voda obsahuje něco jiného než voda normální, neboť je naplněna láskou a inteligencí a odpovídá potřebám toho, kdo ji pije.

Pokrm

Médium sděluje, že je - li na prostřeném stole diamantová voda, může vnímat její auru, která se rozkládá a všechny pokrmy získají mnoho červených, zelených, modrých a žlutých paprsků. Dodává, že to někdy vnímají i děti, a kočky vyskakují na stůl a otírají se o láhev se značným zalíbením.

Vaření

Diamantovou vodu lze používat k vaření luštěnin, a je možné naprogramovat ji úmysly, když je v hrnci na ohni.

Kódy

Diamantové vodě byla udělena velká řada kódů, mezi nimi kódy vitamínů, hormonů, kovů, minerálů atd.

Pokud tělu osoby, která diamantovou vodu přijímá, chybí nějaké prvky, tělo samo si v diamantové vodě vyhledá příslušný kód, a je - li zde, vytvoří atom tohoto prvku a ten je tvořen na úrovni vědomí této osoby.

Zmrazovat, vařit či uchovávat v ledničce

Žádný z těchto způsobů vodě nevadí.

Krystaly

Když do diamantové vody umístíme krystaly hornin, mohou se jejich účinky zvýšit pitím diamantové vody jako elixíru. Velmi významně lze diamantovou vodu krystaly i očistit. Je zbytečné dodávat, že jakýkoli druh léčiv, při kterém se má používat voda, zvýší svůj účinek, použijeme - li diamantovou vodu a naplníme ji úmyslem.

Dekontaminace

Jeden člověk nalil litr a půl diamantové vody do cisterny, která obsahovala cca 400.000 litrů vody v blízkosti francouzské atomové elektrárny. Voda, o níž se jedná, byla kontaminována reziduem stříbra, kobaltu 60, cesia, kadmia atd...

Po týdnu dal provést spektrometrickou analýzu, která prokázala snížení o 10% zmíněných těžkých kovů. Účinek detoxikace se podle Ducatillona vztahuje na potraviny, léky, chemické prvky, ovzduší atd. Proto nakolik je vám to možné, vylívejte diamantovou vodu do řek, jezer, nádrží atd.

Počáteční účinky

Někteří lidé sdělují, že v prvních dnech používání diamantové vody zakoušeli nevolnost v podobě bolení hlavy. Pokud jde konkrétně o bolení hlavy, je způsobeno v mozku vykrystalizovanými toxiny, které při rozpouštění vyvolají bolení hlavy. Ducatillon ujišťuje, že po začáteční fázi se stav osob podstatně viditelně změní.

Účinky na osoby, které vodu pijí bez vědomí, že jde o diamantovou vodu

Jestliže se nějaká osoba na návštěvě u tebe občas napije diamantové vody, nestane se nic. Ale popíjí - li tuto vodu člověk, který neusiluje o vnitřní život, v dávce kolem 1/2 litru denně po dobu cca 3 - 6 měsíců, začnou se "dít věci"... Ta osoba se možná radikálně nezmění, ale jisté situace ve svém životě bude posuzovat "jinak". Jestliže tato osoba dnes patří k okruhu našeho života a je součástí našich proměn, které na sobě uskutečňujeme, pak se taková osoba chtě nechtě změní.

Bytosti

V případě výskytu negativních bytostí u nějakého člověka může diamantová voda podstatně pomoci. Dotyčná napadená osoba musí přijmout skutečnost, že je třeba podstoupit jistý osobní vývoj, spočívající v první řadě v tom, že přestane posilovat negativitu těchto bytostí svými negativními posudky. Tato osoba bude muset přistoupit na to, že možná, například, v jejím minulém životě zůstala během smrti připoutaná k materiální oblasti, místo aby ji opustila, a obtěžuje svou přítomností druhé. Každý případ je rozdílný. Možná, že tato osoba přitahuje ony bytosti, protože je v jistém smyslu na ně vázána. Možná máme před sebou ducha, který právě přešel a potřebuje pomoci, aby pokračoval dále a přestoupil úroveň. je skutečností, že tato voda při těchto procesech může pomoci a lze ji použít jako "zvláštního druhu svěcené vody".

Temné bytosti

Existují lidé, kteří po napití se diamantové vody jsou navštěvováni temnými bytostmi. Když si jdou vodu vzít, zjistí, že páchne bahnem nebo hlínou. Jestliže takový člověk to přijme a uvědomí si, že přitahuje - li bytost toho druhu, znamená to, že je s ní nějak zapleten, voda v důsledku této změny a tohoto postoje změní chuť (dokonce může až vonět po růžích).

Léky

Diamantová voda eliminuje pouze účinek alopatických léků, když je třeba, a je - li lék osobě škodlivý (v opačném případě ho neeliminuje).

Květy

Diamantová voda podporuje život a všechno živé. Umístí - li se do vázy s vodou květy vypěstované chemickými látkami, tyto květy nevydrží. Nicméně provedeme - li tentýž postup s květy, které jsme si sami s láskou vypěstovali, vydrží déle, než obvykle.

Úmysl 1

Diamantová voda nemůže působit bez souhlasu osoby, která je předmětem pomoci nebo léčení. Navíc ta osoba musí vodu brát, aby se dostavily výsledky. Úmysly za druhou osobu nemohou být do vody vloženy, leda že by se jednalo o malé dítě, domácí zvíře či o osobu mentálně vadnou, která nemůže svůj úmysl sdělit.

Úmysl 2

Úmysl nemá být vkládán do lahve diamantové vody, protože po třech hodinách je automaticky zrušen. Promítej svůj úmysl směrem ke skleničce vody nahlas. Tento úmysl opustí tvůj plexus solaris a bude zaznamenán ve vodě v podobě barevných bublinek (to viděli jasnozřivci). Tyto barevné bublinky se navzájem nesmíchají při pití vody a budou předány do DNA v podobě kódovaných zpráv, jež postupně změní banku dat v paměti buněk a umožní, aby jisté "odbojné" buňky plnily své poslání.

Úmysl 3

Úmysl lze vyjádřit slovy bez diamantové vody. Výhodou diamantové vody je, že účinek je mohutnější a rychlejší. Je - li do diamantové vody vložen úmysl, na jehož vyřešení dříve bylo potřeba rok rok času, lze dosáhnout řešení během 7 týdnů (a možná i dříve, podle povahy problému). V situaci, která má být řešena, se dosáhne výsledku, aniž by bylo potřeba opravovat chování osoby, protože v páté dimenzi neexistuje ani dobro ani zlo a neexistuje zde soud.

Úmysl 4

Je možné jiným osobám nabídnout láhve diamantové vody, do nichž vložíme svůj úmysl, aby tyto osoby dosáhly obecného dobra. Funguje to, i když je dobré upozornit na to, že to bude fungovat lépe, je - li osoba, které vodu věnujeme věřící, a žije s bližními celkově v přátelských vztazích.

Úmysl 5

Diamantová voda působí podle potřeb duše. Když se pije, není nezbytně potřeba vždy slovně vyjadřovat úmysl. Existují období, kdy budeme vodu pít bez úmyslu, nebo jenom proto, abychom se cítili dobře. Jindy se může přihodit něco nečekaného a nevíme si s úmyslem rady. V takovém případě můžeme požádat, aby nám voda pomohla přijít na nejvhodnější úmysl pro naši potřebu. Lidé, kteří sobecky a nesvědomitě žádají pro sebe, obvykle výsledků nedosahují.

Tisíc způsobů

Osoby, které si nepřejí vyslat úmysly, bez ohledu na věk, mohou vodu bez problémů užívat. Zdá se, že v tomto případě se rozvíjí intuice a prosazují se tím, že citelně změní zaměření činěných rozhodnutí, která jsou zřetelně v souladu s "životním pasem" který duše obdržela při zrození.

Tato inteligentní voda se dokonale přizpůsobuje potřebám toho, kdo ji užívá a nikdy nezpůsobí žádné nepříjemnosti, ani nějaké krize.

Lze ji bez újmy čistou nanášet na oči nebo na citlivá místa, nebo v tabletách či ve směsi s mastí, pokud možná s úmysly.

Pár kapek na zubní kartáček s pastou čistí a bělí zuby.

Působí zajizvení ran, protizánětlivě, dezinfekčně, podle toho, co se od ní žádá, nebo do ní vloží. Z vaší lahve diamantové vody, kterou znova doplňujete, jak se postupně vyprazdňuje, odeberte nejméně 100 ml, ale může být i víc, ty vlijte do jíné prázdné lahve a doplňte ji na litr vodou z kohoutku. Po době přípravy budete mít další diamantovou vodu a z tohoto litru můžete připravit dalších 10 atd.

Může vám posloužit k vaření, přípravě čaje, kávy, do akvária nebo k napájení domácích či hospodářských zvířat. Můžete nalít litr vody do koupele a vložit do ní své úmysly. Stejně tak můžete použít vodu do zvlhčovačů. Do vzduchu odpařená voda zvyšuje vědomí.

Nyní existuje diamantová vegetační voda pro zalévání stromů v sadu. Pro biologické zemědělství to bude přínos.

Pro ty, kteří do ní vloží své úmysly, postačí soustředit se a nahlas je vyslovit. Nemělo by jich být mnoho a měly by se dobře vyslovovat, aby se jednoduchostí zabránilo mentálním komplikacím. Všechno naráz, při držení pohárku s diamantovou vodou v ruce. Tyto úmysly mohou být do diamantové vody vkládány kdykoli ji bereme, i po řadu dní nebo i několika týdnů, a to podle závažnosti a doby trvání řešeného problému. Můžeme přidat přesný úmysl, který má přinést úlevu v určité emoci, k uklidnění hněvu, k vyčištění čaker. Je potřeba vědět, že fyzické problémy jsou důsledkem disharmonie v myšlenkách a citech, ve stravování, způsobované výstřednostmi, stresem. Takže než dojde k citelnému zlepšení, je potřeba si to uvědomit. Pokud některé záležitosti nepochopíte a zmatek i pochybnosti pokračují, požádejte diamantovou vodu a o osvětlení a pochopení: odpověď přijde ve snu nebo z úst přítele či pocítíte nezlomnou vnitřní jistotu.

Vkládejte úmysly, abyste poznali a konkretizovali schopnosti duše, abyste harmonizovali nějaký vztah či prostě abyste nalezli práci či dům.

Vždy s sebou noste kapátko. Když jste na cestách, můžete si pár kapek dát do různých nápojů s tichým úmyslem, abyste dobře trávili a likvidovali škodlivé účinky pokrmů a chemických nápojů.

Ve skutečnosti všechno, co není přirozené, zmírá pod vlivem diamantové vody.

Více už nepovím, ale toto může mít významné účinky na naši nemocnou planetu, když vylijeme nějaký litr této vody do rybníků, řek, jezer, pramenů a studní. Zvláště má - li někdo možnost ji vylít do moře a do oceánů v místech, kde se vyskytují kytovci a delfíni. To oni si přejí! Když se tato voda vypaří, pak mraky pokropí Matku Zemi k její veliké radosti. Kdyby lidé z Green Peace se mohli dovědět o diamantové vodě a o jejích velikých možnostech v otázkách čištění znečištěných vod, mohly by vylít stovky a stovky litrů do oceánů. Poselství je vysloveno!

Přispívá k růstu planety i člověka samého a přispívá k jeho zrození jako budoucí šesté rasy. Je pokračováním díla Sri Aurobinda a Méry. Povzbuzuji také budoucí matky, aby pily tuto diamantovou vodu, aby uvolnily paměť novorozenců... sémě lásky a moudrosti. Řeknete - li, že milujete tuto vodu, jen tak ve svém srdci, pocítíte ženskou, mateřskou energii, která vstoupí,aby vás objala a bude opravdu působit, kde si to budete přát.

Je zbytečné vkládat velké množství úmyslů. Dopustila jsem se té chyby a nefunguje to, či spíše funguje to, ale komplikuje se to. Je to, jako by se měly ozdravit všechny zavařeniny naskládané do pyramidy v obchodním domě. Nejdříve je potřeba ozdravit jednu, pak ty, co jsou pod ní, pak další, etapu za etapou, s vědomím, že výsledek postupně dosažený u jedné zavařeniny ovlivní ty, které jsou vedle ní.

například, trpíte - li astmatem, vložte požadavek typu: "Žádám, aby se mé astma vyléčilo, aby mé plíce se uzdravily. Udělejte to, jak to v tu chvíli cítíte. A jestliže si mezitím uvědomíte nějaké roztrpčení či malou zášť kvůli nějakému vztahu, který neklape, dobrá, můžete také připojit požadavek, aby se tento vztah zlepšil, požadavek, abyste přišli na to, co překáží tomuto vztahu, nebo co překáží vaším finančním příjmům, vaše přání přestěhovat se nebo změnit zaměstnání.

To, co prožíváte, je totiž zprávou o vás samých, i utrousí - li vám holub svou potřebu na rameno když jdete ulicí. Neexistuje náhoda. Nuže, když si to vše uvědomíte, řeknete si: "Dnes se mi ukazuje tohle, tamten člověk byl domýšlivý a mě to pobouřilo, určitě i já mám tyto sklony!.

Můžete to tedy po tři čtyři dny vkládat po každé když pijete jako úmysl: "Přeji si změnit svou domýšlivost ve větší skromnost, moudrost, prostotu". V důsledku toho budete mít sny, které vám symbolicky vysvětlí (jistě, je potřeba umět si je vyložit!), co z vás vychází, co se proměňuje. V případě, žebyste ke mě měli dotazy, níže najdete na mne odkazy.

Velmi důležité je vědět toto. Když vás rozbolí hlava, diamantová voda vás bolesti nezbaví, ale místo toho vám umožní pochopit, proč vlastně bolestmi trpíte. Je to proto, že v mozku jsou krystaly, tak jako při artróze v kloubech, a vitalita vašeho těla, ještě silného a mladého, se pokouší vyvolat zánět, rychlejší průtok krve, což vede ke zvýšení teploty a rozpouštění krystalů. Ale víme, že když se krystal rozpouští v tekutinu, zvyšuje buď její sladkost, nebo slanost, nebo kyselost. V našem případě, při mozkové migréně, bude krev kyselá.

Před časem jsem pomáhala paní, která trpěla strašnými migrénami, až k zbláznění, a toho dne, kdy podstoupila zákrok pro odvedení kyselosti, se tolik potila na nohou, že kůže jejích bot se rozpadla (a navíc prodávala boty!). Ukázala mi zničenou botu a já jsem řekla: "Uvědomujete si, že toto všechno jste měla v mozku? není se co divit, že jste měla pocit, že se zblázníte!"

Nuže, diamantová voda možná nepotlačí migrénu, zvláště, jsou - li tu velmi silné a bolestivé důvody, ale po troškách vyplaví krystaly, které jsou v mozku, na úroveň hrdla, a stane se z toho angína. V tu chvíli si můžete říci, že jste uzdraveni, a mezi tím, při nejméně dvou dnech diety s diamantovou vodou podávanou každou hodinu k likvidování angíny, všechno bude dobré!

Je potřeba umět čekat, záleží na době trvání psychického problému spojeného s migrénou. Máte - li pocit, že je za tím nějaký karmický důvod, můžete několik dní, pokaždé když si berete váš pohárek vody, vložit tento úmysl:"Rád bych znal příčinu této karmické paměti, co jsem učinil v minulém životě, a co vedlo k tomu, že dnes trpím touto migrénou".

V lidské auře lze často pozorovat tyto slabé paměťové záznamy, spojené s minulými životy, jež se mohou materializovat do podoby nemocí. Všechna onemocnění pocházejí odtud. Říká se že AIDS lze dostat když se člověk miluje s někým, kdo je jeho nositelem, ale člověk se vždy nakazí přes auru! Virus přijde poté. Usadí se proto, že se mu připravil vhodný terén, ale on to není, kdo způsobil nemoc. To nemoc způsobuje viry! Ve skutečnosti to musíme všechno obrátit, abychom znali pravdu.

Svědectví

Vězte, že vylévat tuto vodu do řek a oceánů je velká služba této planetě. Buďte však opatrní, když to děláte, mohlo by to budit zvědavost. Důležitá věc: Je potřeba vědět, že diamantová voda je naprogramovaná, aby rozpouštěla (kromě jiného) všechno co je velmi škodlivé a přitahovala vše, co je živé a pozitivní.

Například léky jsou chemické mrtvé látky. Jestliže někdo zjistí, že u něho při braní diamantové vody nefungují, je to proto, že tato voda anuluje účinky všeho, v čem není život. Je to tedy velká naděje pro ty, kdo jsou proti očkování, ale jsou nuceni je akceptovat (pouze v naší zemi), chtějí - li se vyhnout problémům s místními lékaři. Diamantová voda nás činí imunními před škodlivými účinky vakcín. V budoucnu už nebudou mít žádný negativní vliv na to, kdo denně bere diamantovou vodu naprogramovanou proti nemoci, kterou si někdo léčí. Je - li naše aura vyrovnaná, stává se ochranným polem energetické ochrany, která brání v průchodu všem virům a všemu negativnímu.

Dobře rozvažte, komu o diamantové vodě povíte. Někdy postačí doporučit ji pouze k pití kvůli dobrodiní, jež přináší a není potřeba jít do podrobností, které jisté osoby stejně nemohou pochopit.

Je - li někdo už osvícený, pak vše, co bylo až potud řečeno, se mu může sdělit. Vaším úkolem je, abyste podnětně časem přinesli ovoce v podobě vlastní zkušenosti.

Co je DNA?

V současnosti sestává ze dvou šroubovic, které při rozvinutí dosahují až 2 metrů délky. Na jedné šroubovici je pouze 10% - tedy 20 cm prostoru, na nichž jsou zakódovány 4 báze: ACGT (Adenin, Citosin, Guanin, Timin). Tyto čtyři báze se mohou kombinovat do různých řádů, jež mohou vytvořit slova mající 20, 50, 100 a 400 písmen.

Tato slova jsou zprávami a jsou vyzařována do velmi malé hladiny DNA (RNA), která je pohyblivá a která zprávu přijímá a uskutečňuje. Pak ho posílá do ribosomu buňky a tento ribosom vytvoří gen s touto zprávou.

Co je gen? Je to identifikační kód. Nuže, naše tělo, naše buňky, jsou jako diskety (paměťová média) a naše tělo - fyzické, psychické a emocionální, je jako počítač se šesti tisíci miliard buněk - nevím, jak je spočítali, ale je to tak, jak říkají - kde jsou miliony a miliony programovacích disket, jež udílejí příkazy buňkám mozku, srdce, jater atd.

Uvědomujete si tu složitost a zároveň tu jednoduchost? Je to něco úžasného. Nicolas Tesla kdysi řekl: "Jsme počítače, stroje na volnou energii a duše se vtělují přes tyto stroje zhotovené matkou Zemí, aby rozpínaly tělo Boha přes neznámo".

Proč to tvrdím? Protože 90% šroubovice DNA nekóduje NIC a dosud vědci vždy tvrdili, že se jedná o "odpad DNA", čili o DNA, která k ničemu není. Jinými slovy Stvořitel zhotovil smyšleninu, vložil do ní miliardy šroubovic, které k ničemu nejsou. Proč nám to tvrdí? V tom to právě vězí. V této části, která nic nekóduje, se nacházejí fraktálové geometrie, které pozmění způsob, jímž databáze v kodifikační části budou pracovat.

Přes to všechno na tyto fraktálové geometrie vědci přišli a občas se v některých časopisech o tom objeví články. Právě přes tyto fraktálové geometrie může duše uvnitř přenášet do genetiky svou karmickou zátěž (doslova: svůj karmický ranec), své vzpomínky, jež se vtiskují do buněk. A tudy učitelé a vyšší Já, eventuálně andělé - málo záleží na jejich druhu a úrovni vědomí, komunikují s vibrujícími těly a přenášejí zprávy geometrickým jazykem.

Věřím tomu, že bytosti, které nepatří k našemu světu husté hmoty a mohlo by se o nich říkat, že jsou tedy z antihmoty, neodpovídají jazykem sestávajícím ze slov a čárek, z příčestí minulých a příslovcí, ale jazykem geometrickým.

Je třeba říci, že celému poznání se dá geometrická podoba, vyvolá se její pulsace směrem k adresátovi a ten rychlostí světla obdrží poznatek, který se přizpůsobí jeho vědomí. V takovém případě odpadá riziko, že se bude opakovat poznatek vysílajícího. Rozumíte? Čili odpadá riziko vztahu vyučující / žák. Jeden vnímá ve svém vědomí svůj poznatek, a nikoli ten druhého. Jinými slovy, není už psem, který jde sbírat drobky, jež se mu hodí. Zažili jsme to a bohatě toho využili.

V krajině Revel (horní tok Garonny, Francie), jsem začal pracovat na sobě a totéž udělala i Maria, protože jsme si uvědomili, že v této krajině jsou staré paměti,které nosím i já v sobě, na sektářství mezi učením katolickým a protestantským. A toho odpoledne, kdy jsem přišel, mi to způsobovalo nemalou bolest. Zde, v Motesquieu - Volvestre vnímám v kraji vzpomínky, v nichž je velká, tuhá a asketická střídmost, která na druhé straně dává možnost uvolněné radosti ze sexu a stravy atd. Je to velmi zřetelně v tomto kraji cítit. Vy, kteří v této krajině bydlíte, když pijete diamantovou vodu a když - dokonce nevědomky - transformujete tyto ještě přítomné vzpomínky, dostáváte se do souzvuku se všemi ostatními lidskými bytostmi,které jdou stejnou cestou a jimiž jsou pekař či rolník stojící na rohu, pošťák, děti, starci a automaticky pomáháte k přeměně této pozemské paměti.

Vidíte, že za diamantovou vodou je všechno toto a ještě mnoho jiného. Letos, v roce 2001, obdržela diamantová voda nové kódy. Měli byste vědět, že když vkládám nové kódy, i když máte vodu z minulého roku, přenesou se nové kódy i na ni. Není potřeba si znovu vyžadovat vodu ode mne. Žádný problém. Často však mi některé citlivé osoby zavolají telefonem a říkají: "Joeli, voda má jinou chuť, chutná po mědi - anebo je sladší či čerstvější, cos udělal?" Tak jim vysvětlím, že den předtím jsem tam přidal 10 či 15 nových kódů. A druhý den to lidé cítí, protože v této dimenzi není třeba vyměňovat vodu, nové kódy se automaticky přidají, jak v kódovacích přístrojích, tak ve vodě. To se tedy děje také s vodou, která bude vylita do jezer a do řek a která se bude do nekonečna proměňovat.

Myslím si, že když se zvýší u vody její vibrační hladina, a tedy i u té, kterou máte v těle, jako je krev, lymfatické šťávy a mimobuněčné a mezibuněčné tekutiny, automaticky se sníží poruchy, jež mohou být vyvolány potravinami, léky, ovzduším, atd. Vidíte, to je aktuálně jeden z účinků vody.

Existují lidé, kteří se mě ptají: můžete vědecky dokázat, že ta voda má účinky? Je to druh otázky, na kterou obvykle neodpovídám. Říkám lidem: "Dejte ji prověřit zvířatům, ta nelžou". Máte-li koně, které mají k dispozici kbelíky, z nichž v některém bude diamantová voda, budou do sebe strkat, aby se dostali k takovému kbelíku.

Totéž se děje u psů a koček. Když se této vody napijí, už nechtějí jinou vodu, například ze studny, nebo misek v květináči. A to platí i pro rybičky v akváriu nebo pro ptáky. Pro mě je to důkaz, že tato voda obsahuje něco jiného.

Podle mě je to voda plná lásky a inteligence, která odpovídá potřebám uživatelů, jak mi bylo sděleno ve snu.

Promluvme si trochu o úmyslech, ale nejdříve bych vám chtěl něco říci. Od měsíce ledna byly do vody vloženy kódy, které mají poněkud vztah k fyzice. Jinými slovy kódy vitamínů, hormonů, minerálů. Kromě jiného 36 kovů z Mendělejevovy tabulky. Ty nejběžnější znáte, jako je vápník, draslík, fluor, hořčík, selen, kadmium atd. provede - li se chemický rozbor této vody, zhotovené z nějaké v obchodech prodávané vody či z kohoutku nebo dešťové, kovy v ní neobjevíte, kromě těch, které v dané vodě jsou a které jsou uvedeny na etiketě lahve s minerální vodou, ale existují v podobě kódů, jako informující voda. Tak např. chybí - li vašemu tělu železo, bude pátrat v počítači vody a vyrobí svůj atom železa podle nalezeného kódu. Budete tedy mít atom železa, nebo vápníku či vitamínu B12 či B1, který je váš, který jste sami vytvořili na úrovni vašeho vědomí. Měli jsme případ osob,které trpěly chudokrevností nebo odvápněním a které nyní už neberou žádné léky nebo doplněk stravy. Poté, co dva tři měsíce popíjely vodu, jejich analýzy byly bezvadné. Ale i zde dávejte pozor. Byli to lidé, kteří k vodě měli láskyplný vztah. V páté dimenzi se nebere nic na léčení. To se děje ve třetí dimenzi. V páté dimenzi se člověk onou věcí stává, miluje ji, má k ní vztah. Například, jste někde hluboko v lese a vážně se říznete, nebo vás uštkne had. Povoláte - li přírodní elementály, andílky, elfy, projevíte jim lásku a vaše aura nějak nepříjemně nepáchne žárlivostí, ziskuchtivostí, klamem, jež někdy v sobě nosíme dokonce nevědomky, můžete si být jisti, že během deseti minut se vaše rána zcela zahojí. Několikrát jsem tuto zkušenost učinil, i když šlo o jiné osoby, a zavolal jsem přírodní elementy. V tomto smyslu vodu přijímejte.

Neučiňte si, prosím vás, o této vodě představu jako o něčem zvlášť svatém, protože by to znamenalo dělat rozdíl mezi touto vodou a veškerou ostatní, a to by nebylo správné, to by neodpovídalo lásce. I ta druhá voda je stejně posvátná. Řekněme, že diamantová voda je poněkud živější. Není to všelék, ani žádný zázračný objev. Byla vytvořena k tomu, aby rozšířila vaše poznání pokud jde o vaši cestu v tomto zrození. Má vás dovést k tomu, abyste byli rychleji vedeni ve vašich vztazích, rozhodnutích týkajících se vaší vnitřní i vnější situace podle bodu, k němuž jste na své cestě dospěli - tedy je - li vám 15, 40 či 70 roků - a podle toh, co bylo či nebylo dosaženo. Ale vězte jedno: tato voda vám nedá prožívat věci, které byste nemohli absolutně snést, věci příliš tvrdé. Naopak, zmírní zkoušky, usnadní iniciační proces, abyste mohli kráčet s menším utrpením a především rychleji.

Ke kódům vitamínů, minerálů atd. byly přidány kódy vztahující se k souhvězdím. Já vlastně nevím proč, snad proto, že jsou mezi námi duše,které pocházejí z Orionu, Plejád, a tak trochu odevšad, a že až přijde čas - čas spíše osudových událostí - budou znovu připojeny ke svému příbuzenstvu, s nímž jsou spřízněny. Existují i kódy, které se vztahují k Platonovým tělesům s jistými geometrickými vzorci a především k esenci života (vidět v plánu dál do předu). Esence života, bez čísel, která jsou v plánu, je systém, plán, který se nachází v egyptských pyramidách, ale i v mayských pyramidách v jižní Americe. Byl to Drunvalo "Melchisedek", autor knihy Staré tajemství esence života (existují dva svazky), který to pro lidstvo odhalil. Prováděl výzkum, který trval 15 let a objevil, že tento plán obsahuje téměř sama geometrická tělesa: dvanáctistěn, dvacetistěn atd., včetně kreseb složení atomu a dokonce první buňky při oplození. Tento plán se nachází v mnoha rostlinách, květech, plodech.

Loni jsem obdržel darem zjevení čísel plánu esence života. Povšimli jste si, že jdou od 1 do 37. Jestliže znásobíte 37 x 18, obdržíte 666. Znásobíte - li 37 x 27, kvantové číslo, obdržíte 999, což je číslo atomu uhlíku povýšené na jiné vědomí, zvané diamant. Ti, kteří se chtějí pobavit malým počítáním, uvidí, že jsou zde značně překvapující věci, zvláště číslo 19, které je uprostřed, které je potenciálním zárodkem každé události zde a teď, v minulosti i v budoucnu. Výzkum pokračuje a vše vám vysvětlím později, protože jsem to ještě nepochopil. Takže 19 je 12 + 7. Pobavte se s tímto esencí života, a máte - li možnost číst Drunvaldovu knihu, jen abyste si udělali malou představu, pochopíte spoustu věcí. Díváte - li se na tento plán bez číslic a díváte - li se na něj tak trochu zvláštně, uvidíte, že každý průsečík čar vytváří pole merkraba, čili dva čtyřstěny vsunuté do sebe.

Postupně jak odprogramujete své vehikulum od všech vzpomínek zaznamenaných ve vašich přihrádkách, nechtě se vytváří barevná koule, mající 9 pásů barev - nejde už o 7, nyní je jich 9 - z nichž 2 barvy jsou neexistující na zemi, které jsou ve skutečnosti zobrazením dvojitého čtyřstěnu. Takže, představte si pyramidu o třech stěnách a druhou, která má špici dole, vsuňte jednu do druhé, jako Davidovu hvězdu, jako Šalamounovu pečeť, avšak trojrozměrnou, a tento dvojitý čtyřstěn se otáčí neuvěřitelnou rychlostí kolem 7 nebo 14 různých os. A jako u ventilátoru, nevidíte už lopatky, vidíte prostě kruh.

To je merkaba, nakolik jsem dodnes pochopil. Za rok vám možná povím víc. Merkaba umožňuje létání, pomáhá pohybovat se v dimenzích, ale také v minulosti a budoucnosti, aniž by člověk potřeboval Concorde nebo nějaký velmi speciální technologický proces. A já vím, díky jasnovidcům, kteří mě provázejí - patří k nim i má dcera - že tato merkaba se postupně vytváří. Určitě existují doby učení a metody jak ho rozmnožit a rozvinout. pokud mě se týká, není to nic pro mě, jsem příliš líný, abych to zhotovil! Počkám, až se to udělá samo. Mou metodou je spíše láska: milovat, milovat, milovat, ostatní přijde samo, nehodlám se snahou přetrhnout.

Úmysl 6

pokud jde o množství úmyslů, jež se může vložit do vody, doporučuje se nevkládat více než dva úmysly do téhož pohárku vody a nemají si vzájemně odporovat.

Zavedení nových kódů

Když Joel Ducatillon zavádí do vody nové kódy, což se děje v jeho bydlišti ve Francii, tyto nové kódy se okamžitě přenášejí do všech částí světa, kde se voda nachází. Jsou lidé, kteří to vnímají jako změnu chuti. Tyto nové kódy se připojují automaticky a a automaticky se bez omezení rozmnoží jak v přístrojích, které zhotovuje, tak ve všech vodách které byly vylity do jezer a řek.

Záření

Často se stává, že máme - li připraveno mnoho lahví diamantové vody, jiné lahve s obyčejnou vodou, které stojí blízko, se mohou přeměmit, aniž bychom přiravovali směs.Připravte ji přesto. Pro jistotu. Lze pozorovat, že někdy tato voda bublinkuje, jindy ne. Diamantová voda s námi hravě žertuje podle našeho vědomí, a podle naší nálady.

Umývání diamantovou vodou

Umyjete - li diamantovou vodou automobil, jeho barvy se stanou výraznější. Můžete používat tuto vodu i do chladičů vašich vozidel. Stejně lze diamantovou vodu používat pro mytí podlah, v pračkách (prádlo je měkčí a živější). Neexistují žádné zábrany v použití a můžete si s diamantovou vodou hrát a dělat libovolné pokusy. Ducatillon k tomu dokonce vybízí.

Černá magie

Pokud osoba, která užívá diamantovou vodu, má v buňkách paměťové záznamy černé magie z minulých životů, nebude schopna ji pít. Voda v ní bude vyvolávat žaludeční nevolnost, zvracení, nebo se rozbije sklenička, či osoba onemocní. Dokud tato osoba se nezbaví této paměti, nebude moci vodu požívat.

Obava z mimosmyslového vnímání

Jsou lidé, kteří mají obavu z paranormálních jevů, jež sami mohu pozorovat a vnímat, nebo které považuji za nekontrolovatelné. K odbourání této obavy Ducatillon radí, aby tato osoba před spaním vložila do pohárku s diamantovou vodou úmysl, který vyjadřuje otázku "proč mě děsí neznámé věci, které se mi stávají, odkud tato obava přichází?" Tento postup by měl přivodit symbolický sen, který bude obsahovat odpověď.

Média či děti "indigo" (modré děti)

Je velmi vhodné podávat vodu dětem s paranormálními schopnostmi nebo dětem "indigo", protože jim to pomůže lépe se zaměřit na materiální úroveň.

Země

Existuje cca 60 zemí, v nichž je rozšířena diamantová voda. Patří k nim např. Tahiti, Nový Zéland, Austrálie, Spojené státy, Mexiko, Turecko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Rusko, Japonsko, Čína, Kapverdy, Indie, Brazílie

Porod

Podle Ducatillona budoucí matky mohou pitím diamantové vody mnohem uvolněněji porodit, a to do té míry, že jakmile se dítě narodí, opustí vagínu "jako by vyšlo z kina", tedy šťastně, spokojeně, bez strachu, že se vtěluje do neznámého těla. Ducatillon říká, že DNA plodu "se ulehčí a umožní nově se rodícímu volněji se projevit a bez větších omezení.

Hle, tato esence tedy velmi přispěla k poslednímu kódování diamantové vody. Nyní, i když nepřidávám kódy, zdá se, že přibývá lidí, kteří tuto vodu pijí, a čím více narůstá i četnost, zvyšují se vibrace a voda umožňuje pracovat na celé energetické osnově.

Co je to energetická síť?

Například, existuje - li v Japonsku dvojice zvláštního druhu vážek a jsou - li obě tam a neexistuje už jiná dvojice, země je plná jejich energetické frekvence, jejich energetické sítě. Síť je jako pletenina, jako pavučina, které přispívají k tomu, že jejich přítomnost, jejich množení a jejich zkušenost ve zrození ovlivňuje celou flóru a celou faunu a dokonce všechny lidské bytosti na planetě. Neuvědomujeme si to ale je tomu tak. Připusťme, že se později objeví další vážky na jiných místech planety, aniž by došlo k rozmnožení, nýbrž jen zrnka světla se shlukla a začala tvořit další dvojici. Avšak jestliže mateřská dvojice této energetické sítě zahyne a přeruší - li se energetická síť, zmizí celá rasa. Kvůli tomu býváme často dotazováni po zmizení určitého druhu zvířat nebo jistého druhu stromů. Např. jsem slyšel, že ve Francii už téměř nejsou jilmy. Je to proto, že v některé části byla porušena síť, možná to způsobil radar, možná mikrovlny, možná znečištění prostředí auty nebo letadly, nevím. Postačí, že síť byla porušena a všichni lidé, všechna zvířata a vegetace, jež patří k této frekvenci, začínají mizet z této planety. To je důvod, proč v současnosti lidé hrají velmi nebezpečnou hru s vlnami, zvuky a světlem, jako je projekt HAARP na Aljašce, protože všechno toto začínají rozbíjet.

Naopak, pokud jde o síť lidskou, i když někdo nejde duchovní cestou a nemá velké možnosti, protože nedošel moc daleko v jiných životech, je pro náš vývoj důležitý. Tak jako je důležitý třeba malíček. Když si ho zlomíme, nepřekáží nám to ve čtení knihy, ale svou důležitost pro tělo má, není horší než zbytek těla. Ve chvíli, kdy určitý počet lidí bude tuto vodu nějaký čas pít, a nejen to, nýbrž budou číst knihy, budou se snažit zlepšit své chování, vylepšit své podvědomí, zdokonalit své myšlení, automaticky to ovlivní celé lidstvo a přispěje to k tomu, že události, které přijdou, budou méně kruté a méně dramatické. (Bylo to řečeno 11. srpna 2001, měsíc před atentáty v New Yorku.) Ale celá záležitost bude méně bolestivá i pro duše, které nejsou ještě schopné se probudit, protože začaly chodit do školy později, jako děti, které jsou dnes v mateřské škole. Není to jejich vinou, že se narodily později. Takže v duších jei toto a je zapotřebí s tím počítat. Já věřím, že voda - a také jiné věci, protože není jen toto - byla učiněna k tomuto účelu: jakmile se "rozšifrujete" až po buněčnou úroveň, "rozšifrováváte" zároveň celé lidstvo. Ujišťuji vás, že to platí na 100%. Vidím to, je to velmi, velmi silné. tak tohle je energetická síť.

Konec překladu tohoto zpracování informací o Diamantové vodě, který jsme spolu s Diamantovou vodou nechávali jako návod a informace. V počátcích bývala tendence předat zájemci jenom tolik stránek (číslovány římsky), nakolik se zdál mít zájem se dovědět více, a nakolik se zdál schopný porozumět těmto věcem. Ještěže se podařilo umístit na tyto internetové stránky vše, co je o Diamantové vodě přeloženo a nyní máte možnost, dovědět se k tématu současné maximum. Budu se snažit další upřesňující informace sem přidávat, pokud budou nějaké. Není tu co tajit, je to láskyplný dar všem...

Internetovou adresu těchto stránek poskytněte každému, u koho cítíte, že by jej toto oslovilo. Ostatní se na tomto rozjetém vlaku transformace a zvyšování vibrací postupně povezou rovněž, ale o co radostnější je, šířit tuto Diamantovou vodu v počátcích této transformace a podílet se na obnově i osobně!

Poselství Joela Ducatillona

Původní znění tohoto článku je převzato ze stránky: http://diamantovavoda.agartha.cz.


Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?