O přípravcích z léčivých bylin snad konečně jasno

V poslední době se objevila řada zpráv, že péčí naší dobrotivé EU mají být staženy a snad i zakázány všechny volně prodejné přípravky z léčivých bylin. Některé z těchto zvěstí chodily "na divoko" mailem a text v ucelené formě byl také zveřejněn na stránkách WM magazínu č. 105. Pokud k vám ještě ta novina nedorazila, pak se po přečtení první části článku nevyděste k smrti, co to zase na nás ti politikové pečou. Dočtěte až do konce; snad je vše v pořádku.


Z EU zmizí léčivé byliny

V tomto nejohavnějším „vyvedení aprílem“ všech dob, bude uvedena do praxe Evropská směrnice pro tradiční bylinná léčiva. Zavádí pravidla a předpisy pro použití všech bylinných produktů, které dříve byly volně obchodovány.

Farmaceutické koncerny patrně dosáhnou velkého vítězství. Je to už téměř hotová věc. Brzy pak můžeme pozorovat, jak bylinné preparáty mizí a bylináři už je nebudou smět předepisovat.

Po desetiletích snažení farmaceutické koncerny téměř dosáhly vytouženého cíle: zničit jakoukoli konkurenci. Od 1. dubna 2011 bude užívání prakticky všech léčivých bylin v Evropské unii ilegální. Přístup ve Spojených státech je trochu jiný, ale bude mít stejně zničující dopad.

Z lidí se stanou pouhé nádoby pro jakékoliv břečky farmaceutů a průmyslového zemědělství, kteří rozhodují, kudy povedou naše cesty, a nám nezbude nic jiného, než platit jakékoli požadované ceny.

Farmaceutické koncerny a průmysl zemědělství téměř dokončil svůj útok k převzetí všech aspektů zdraví, od toho, co jíme, až po způsob, kterým o sebe pečujeme, když jsme nemocní. Nemůže být pochyb o tom, že toto převzetí nám po stránce zdraví odcizí i to málo, co ještě zbylo.

Nebude to aprílový žert!

V tomto nejohavnějším „vyvedení aprílem“ všech dob, bude uvedena do praxe Evropská směrnice pro tradiční bylinná léčiva (THMPD) z 31. března 2004.(1) Zavádí pravidla a předpisy pro použití všech bylinných produktů, které dříve byly volně obchodovány.

Tato direktiva požaduje, aby všechny bylinné přípravky byly podrobeny stejné proceduře, jako syntetické léky. Bez ohledu na to, zda ta která bylina byla běžně používaná po tisíce let. Náklady na požadovanou proceduru jsou mnohem vyšší, než většina výrobců (mimo farmaceutické koncerny) může nést. Odhadem v rozsahu od 80 000 do 120 000 britských liber za bylinu, přičemž každá účinná látka v dané rostlině musí být zpracovaná zvlášť.

Nezáleží na tom, zda dotyčná bylina je bezpečně a efektivně užívaná po tisíce let. Bude s ní zacházeno jako s farmaceutickou drogou. K tomu mají byliny samozřejmě daleko. Obsahují účinné látky syntetizované přírodní cestou z biologických zdrojů. Bylinné drogy nejsou nutně rafinované, protože rafinací se mohou změnit jejich přirozené vlastnosti a účinnost, právě tak, jako se necitlivými úpravami mění vlastnosti a výživná hodnota potravin. Zacházet s bylinami jako se syntetickými léky znamená deformaci jejich přirozených vlastností a celé povahy herbalismu. To samozřejmě v konstrukci farmakoncerny dirigovaného rozhodnutí EU, která má podporu korporací už ve své konstituci, nedělá žádný rozdíl.

Dr. Robert Verkerk z Alliance for Natural Health, International (ANH) charakterizuje otázku požadavku na stejné povolení pro rostlinné přípravky, jako pro farmaceutické drogy, takto:

„Protlačit klasickou bylinnou medicínu ze zdrojů tradiční neevropské medicínské kultury registračním schématem EU se podobá snaze protlačit kostku okrouhlým otvorem. Regulační režim přehlíží specifické tradice, a tudíž jim nebyl přizpůsoben. Podobná adaptace je ovšem naléhavě potřebná, pokud tato směrnice nemá diskriminovat neevropské kultury, a v důsledku toho porušovat lidská práva.“(2)

Obchodní zákon

Pro lepší pochopení, co se může stát, musíme vědět, že smyslem těchto tahů bylo přizpůsobit obchodní zákony tak, aby se všechny aspekty okolo potravin a léků dostaly pod kontrolu farmaceutických koncernů a obchodu se zemědělskými produkty (agrobyznysu).

Jestliže vám neuniklo, co se dělo ve Spojených státech okolo syrového mléka, a tvrzení Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA), že potravina jakoby kouzlem dostane status léku v okamžiku, kdy řeknete, že její užívání někoho uzdraví, pak jste možná také zaznamenali, že na procesu se podílela i Federální obchodní komise (FTC).

Touhou velkých společností odjakživa bylo prosadit zákon o potravinách a bylinách, bez ohledu na potřeby a přání lidí. Tyto snahy nakonec měly za následek, že FDA vydala několik nesmírně absurdních prohlášení, jako například tvrzení, že meruňkové pecky a vlašské ořechy fakticky spadají mezi drogy vyžadující schválení – jen kvůli tvrzení, že jejich konzumace prospívá zdraví!

Záměrem všech těchto snah je udělat svět bezpečným pro volný obchod mega-korporací. Potřeby a zdraví lidí v jejich uvažování prostě nemají místo.

Jak se postavit proti tomuto zásahu do našeho zdraví?

Zatím to ještě není hotový kšeft, alespoň ne docela. Jestliže si ceníte přístupu k bylinám, vitamínům a dalším doplňkům, prosím začněte jednat.

Ke stažení zdarma: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/24/ES ze dne 31. března 2004,

kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o tradiční rostlinné léčivé přípravky

Zdroj:http://gaia-health.com/articles301/000301-big-pharma-scores-big-win-medicinal-herbs-disappear-eu.shtml (Kráceno)

(1) Directive 2004/24/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0085:0090:en:PDF )

(2) http://www.anh-europe.org/news/anh-press-release-anh-set-to-challenge-eu-herb-law


EU a léčivé byliny - vyjádření MZ ČR

Vyjádření Ministerstva Zdravotnictví ČR v souvislosti s nabytím účinnosti směrnice 2004/24/ES. Doplnění k článku Z EU zmizí léčivé byliny. Stanovisko bylo zveřejněno na stránkách WM magazínu.

V předchozím článku Z EU zmizí léčívé byliny jsme vás informovali o uvedení do praxe Evropské směrnice pro tradiční bylinná léčiva. Zavádí pravidla a předpisy pro použití všech bylinných produktů, které dříve byly volně obchodovány.

Dotaz na MZ ČR zaslal čtenář M. A. Vyjádření k danému tématu zveřejňujeme v plném znění. Vyjádření ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Vážený pan

M.. A..

V Praze dne 11. 10. 2010

PID: MZDRX00CY69B

Vážený pane A...,

k Vašemu dotazu ze dne 27. 9. 2010 zaslanému Ministerstvu zdravotnictví elektronicky, který se týká možnosti nedostupnosti léčiv rostlinného původu v souvislosti s nabytím účinnosti směrnice 2004/24/ES, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkající se humánních léčivých přípravků, pokud jde o tradiční rostlinné léčivé přípravky, že se zřejmě jedná o nedorozumění, neboť tato směrnice byla transponována do našeho právního řádu již v roce 2007, a to do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o léčivech) a týká se pouze registrovaných změny požadavků na registraci tradičních rostlinných léčivých přípravků.

Tato směrnice umožňuje omezit potřebu klinického hodnocení u těchto léčivých přípravků, pokud je jejich účinnost zřejmá na základě dlouhodobého používání a zkušeností. Jedná se v podstatě o zjednodušení registračního procesu u těchto registrovaných léčivých přípravků. V § 113 zákona o léčivech je uvedeno, že pokud je tradiční rostlinný léčivý přípravek registrován podle dosavadních předpisů požádá držitel rozhodnutí o registraci o změnu registrace tohoto léčivého přípravku nejpozději do 31. 10. 2010. Pokud tak neučiní, registrace tohoto léčivého přípravku zaniká dnem 1. listopadu 2010.

Z výše uvedeného je zřejmé, že směrnice se netýká rostlinných přípravků, které nejsou výrobci léčivých přípravků registrované jako léčivé přípravky podle zákona o léčivech. Většina rostlin a přípravků z nich používaných v léčitelství, nejsou ani v současnosti léčivé přípravky registrované Státním ústavem pro kontrolu léčiv, ale pouze schválené jako potravinové doplňky.

Tato směrnice se také nevztahuje na léčivé rostliny používané v lékárnách k přípravě individuálních léčivých přípravků.

Bližší informace o registraci tradičních rostlinných léčivých přípravku lze získat ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10) nebo na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

S pozdravem

Mgr. Filip Vrubel

ředitel odboru farmacie


Tak doufejme, že to všechno byl jen planý poplach. Trocha ostražitosti však na místě jistě bude, neb do čeho se vloží politika a politikové, z toho vždycky kouká něco nedobrého. A o zájmech a bezohlednosti farmaceutických molochů ... tak to víme z událostí v posledních letech také svoje,

Vlk Samotář


Vlk Samotář (JL) - podle internetových zdrojů

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?