A dost!

Převzato ze stránek WM magazínu ...

Evropská komise hodlá kriminalizovat téměř všechna semena a rostliny bez státní registrace.

Vládám Německa, Francie, Nizozemí a všech smluvních států European Patent Convention

Jako znepokojení občané naléhavě žádáme, abyste převzali iniciativu při opravě Evropského patentového práva a vyzvali Správní radu European Patent Organisation k uzavření právních mezer umožňujících korporacím patentování rostlinných druhů a jejich variant a tradičních způsobů pěstování. K ochraně konzumentů, farmářů a pěstitelů a převzetí našeho potravního řetězce velkými korporacemi jsou potřebné jasné a efektivní záruky a zákazy.

Evropská komise hodlá kriminalizovat téměř všechna semena a rostliny bez státní registrace

Nově navržený zákon Evropské komise hodlá učinit ilegálním „pěstování, reprodukci a obchod“ s jakýmikoliv semeny rostlin, která nebyla „otestována, schválena a přijata“ novou EU byrokracií s názvem „Agentura EU pro odrůdy rostlin“.

Připravovaný Zákon o reproduktivním materiálu rostlin zkouší přenést na státní úřady starost o téměř všechny rostliny a semena. Domácí zahradníci, kteří si vypěstují vlastní rostlinky z neregulovaných semínek, by podle tohoto zákona byli považováni za zločince.

Koncept textu zákona, který byl kvůli ohromné nevoli zahradníků už několikrát upravován, si lze prohlédnout zde.[1]

„Tento zákon by okamžitě skoncoval s profesionálním vývojem odrůd zeleniny pro domácí zahradníky, organické pěstitele a farmáře drobných trhů,“ řekl Ben Gabel, pěstitel zeleniny a ředitel Katalogu pravých semen.[2]

„Domácí zahradníci mají opravdu jiné potřeby – např. pěstují ručně, nikoliv strojně, a nemohou nebo nechtějí používat silné chemické postřiky. Neexistuje způsob registrace odrůd vhodných pro domácí použití, protože ty nevyhoví přísným kritériím Agentury pro odrůdy rostlin, kterou zajímá pouze schvalování sort semínek používaných v průmyslovém zemědělství.“

Téměř všechny rostliny, zeleninová semínka i zahradníci budou nakonec registrováni

Všechny vlády jsou samozřejmě šíleně zamilované do myšlenky, že budou každého a všechno registrovat. Podle navrhovaného EU zákona:

Kapitola IV

Registrace odrůd v Národních a Unijních registrech

„Aby odrůdy byly dostupné na trhu po celé Unii, budou muset být vedeny v Národním nebo v Unijním registru prostřednictvím přímého uplatnění procedur podle CVPO.“

Zahradníci budou muset byrokracii EU za registraci svých semen platit.

Z navrženého textu zákona:

„Kompetentní úřady a CPVO by měly stanovit poplatky za zpracování žádostí, formálních a technických přezkoumání včetně auditů, denominací odrůd a každoroční údržbu odrůd po dobu platnosti registrace.“

Ačkoli tento zákon mohl být původně zaměřen jen na komerční zahradnictví, stanovuje precedens pro to, aby se dříve či později šlo po domácích zahradnících a vyžadovala se od nich podřízenost těmto šíleným regulacím.

Evropská byrokracie zešílela!

„Ta šílená byrokracie se vymkla kontrole,“ říká Ben Gabel. „Tenhle nový zákon vytváří úředníkům EU nový kanál příjmů jen za to, že budou celý den hýbat s horou papírů, ničit dodávky semínek domácím zahradníkům a vměšovat se do práv zemědělců pěstovat, co chtějí. Je velice znepokojivé, že si hodlají vzít moc v budoucnu regulovat a licencovat jakýkoliv druh rostlin, a to nejen zemědělských plodin, ale i trav, mechů, květin a vůbec úplně všeho – aniž by to museli předkládat zpět Radě k hlasování.“

Abyste nabyli dojmu o stupni šílenství byrokracie, podívejte se na některé formulace navrhovaného EU zákona:

„Pro registraci v Unijním registru odrůd se stanovují speciální opatření s ohledem na možnost, že by žadatel uplatnil proti rozhodnutí CPVO odvolání. Takováto opatření se nevztahují na registraci v Národních registrech odrůd, protože ty podléhají národním administrativním procedurám.“

„Novou povinností pro každé Národní středisko přezkoumávání odrůd bude auditovat CPVO a bude zavedena s cílem zajistit kvalitu a harmonizaci procesu registrace odrůd v Unii.“

„Profesionální operátoři přezkoumávacích center budou auditováni a schvalováni národními úřady s touto působností. V případě přímého uplatnění u CPVO bude tento auditovat a schvalovat přezkoumávací centra používaná pro zkoumání odrůd.“

Takovéto formulace jsou samozřejmě v jazyce Orwellovského byrokratického newspeaku a znamenají jen jedno:

Všichni zahradníci by se měli připravit na totální vládní šílenství kolem semínek, zeleniny a domácího zahradnictví.

RealSeeds.co.uk varuje před jakýmkoliv pokusem porozumět tomuto zákonu ze znění souhrnu!

Nemůžete si prostě přečíst prvních asi 5 stránek „souhrnu o účelu zákona“ a myslet si, že víte, o čem ten zákon je. Souhrn o účelu zákona NENÍ tím, co se nakonec uzákoní. Jsou to až skutečné paragrafy, které se stanou zákonem. Souhrn nemá právní platnost a jako takový je zamýšlen jen jako pomůcka a šidítko pro veřejnost a zákonodárce. Očekává se od něj, že poskytne informaci o pozadí a uvede navrženou legislativu do kontextu, takže lidé budou vědět, oč jde, a proč. Jenže tak to nikdy není!

Problém s podobnými zákony byl vždy takový, že v souhrnech uváděly spoustu pěkných vznešených věcí, třeba o uchování biodiverzity, zjednodušování legislativy, usnadňování věcí atd. – tedy něčem, co by nás mělo všechny potěšit – avšak skutečné paragrafy tohoto zákona deklarují naprostý opak. Souhrn není tím, co skutečně chtějí uzákonit.

Koncepty Souhrnu 1, 2 a 3 například hovořily o usnadnění pro „amatérské“ odrůdy. Ale celou třídu amatérských zelenin – na níž jsme strávili 5 let práce, aby ji bylo možné registrovat u DEFRA – ruší už počáteční paragrafy připraveného zákona! Přestože se v souhrnu a na něm založených tiskových prohlášeních neustále hovoří o pomoci při uchování amatérských odrůd! Souhrn je absolutní sprostý podvrh. Nevycházejte z něj ve svých názorech na zákon!

Přijměte toto varování. Každopádně si to pořádně sami prostudujte. Souhrn ovšem musíte ignorovat, není to ten zákon a neodráží v něm uvedené skutečnosti.

Jak jistě tušíte, jde o vysněné „konečné řešení“ připravené pro Monsanto, DuPont a další korporace dominující semenářským trhům. Ty už dávno přiznávají, že jejich cílem je úplná dominance nad semeny všech na planetě pěstovaných plodin. Kriminalizací soukromého pěstování zeleniny – a tudíž označením zahradníků za kriminálníky – mohou byrokraté EU předat plnou kontrolu nad dodávkami potravin do rukou mocných korporací.

Většina semínek z našeho kulturního dědictví bude kriminalizována

Na základě navrhovaného zákona EU budou kriminalizována všechna semínka zelenin z našeho kulturního dědictví. To znamená, že z uchování semínek z jedné generace na další – úhelného kamene trvale udržitelného přežití – se stane kriminální zločin.

Jak dále vysvětluje Gabel, tento zákon „… v podstatě likviduje rozvoj tvorby semínek z domácího zahradnictví po celé EU.“

To je samozřejmě nejzazší cíl veškerých vlád: kriminalizovat jakékoli sebezásobení a udělat obyvatelstvo naprosto závislým na monopolistických korporacích, už jen proto, aby prostě přežilo. To platí v USA i v EU. Právě tohle dělají: postupně, rok za rokem, uchvacují kontrolu v jednom sektoru po druhém, až dokud nebudeme žít jako úplní otroci globálního diktátorského režimu.

K této záležitosti se už rozběhla on-line petice na adrese:

http://www.avaaz.org/en/petition/We_dont_accept_this_Let_us_keep_our_seeds_EU

NOAH’S ARK a dalších 240 organizací ze 40 evropských zemí už iniciovaly „otevřený dopis“ apelující na bruselské byrokraty, aby tohle šílenství zastavili. Zde je překlad verze jejich petice.

Viděl jsem to přicházet

Zapište si tato slova: Semínka se stanou kontrabandem. Každý, kdo si vypěstuje vlastní potravu, se stane zločincem. Vlády světa konspirující s korporacemi jako Monsanto nechtějí, aby si jedinec mohl pěstovat vlastní jídlo.

Jde o naprostou nadvládu nad dodávkami potravin a kriminalizaci zahradníků. A tohleto velké vlády dělají vždy poté, když si soustředí dostatek moci. Všechny vlády ze své podstaty usilují o naprostou kontrolu nad životy všech, a pokud jim nestanovíte hranice a omezení (např. přes Listinu práv a svobod), nakonec přestanou brát ohledy na veškeré svobody a volnost, včetně svobody pěstovat si vlastní jídlo.

Zdroj: naturalnews.com

[1] http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pre

[2] http://www.realseeds.co.uk/seedlaw.html

[3] http://www.avaaz.org/en/petition/We_dont_accept_this_Let_us_keep_our_seeds_EU


V těchto dnech se objevují různé chlácholivé články o tom, že taato "opatření" nepostihnou drobné pěstitele a zahrádkáře. Věří tomu snad někdo? Snad zpočátku to bude pravda, ale později nám budou dupat po krku všem - pokud takovéto pitomosti připustíme!


Vlk Samotář - převzato ze stránek WM magazín

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?