Nenechte sebou manipulovat ...

S Novým rokem obvykle přicházejí předsevzetí ... nepít, nekouřit, cvičit, hubnout ... samé ušlechtilé cíle. Ale co takhle zkusit trochu myslet na sebe i jinak .... a přestat nechat ostatní sebou manipulovat? Možná o manipulacích ani nevíte ... možná, že je řešíte chybně. Říkává se - co mě nezabije, to mě posílí ... ale ono to tak docela není pravda. Manipulace vás sice nezabijou - ale ani neposílí - ba naopak, odsávají z vás energii. A pokud řešíte manipulace útokem na manipulátora - zbavujete se energie opět vy sami. Co s tím? Dá se to řešit ... nebo se to alespoň pokusit. Zkuste jen tak nezávazně následující rady - a pokud vás zaujmou, najdete na konci článku odkaz na jejich zdroj.

Manipulace (z latinských výrazů ruka a uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o ovládání myšlení druhé osoby či více osob.

Manipulátor se snaží vnutit cílové osobě myšlenky, názory či jednání, které nejsou oběti vlastní a které by dobrovolně nepřijala. Oběť si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nemůže bránit.

Manipulátoři používají velmi nemorálních a neférových metod, jejich jednání je odborníky považováno za psychické týrání.

Manipulace je také používána ve veřejném životě – společnosti, politice, ekonomice (včetně marketingu, reklamy).

(Podle internetové encyklopedie Wikipedia)

Manipulátor každé osobě, kterou chce manipulovat, vlastně skládá poklonu - připouští totiž svou manipulací to, že dotyčná osoba je silnější než on - a chce se proto její energie zmocnit. Manipulaci umocňují pocity viny a strachu, které manipulátor svou manipulací vyvolává u manipulovaného. Zásadním krokem v každé manipulaci je odpuštění. To je tím nejdůležitějším, co vám pomůže se s manipulací vyrovnat. A dejte pozor - protiútok vám sice může na připravit opojný pocit vítězství - ale tím špatným, kdo vyslal negativní energii, budete nakonec vy.

Stupeň prvý - neslyšíte zlo

Heslo: Slyším tvé klepání, ale nikdo není doma.

Manipulátoři chtějí, abyste s nimi hráli jejich hru - podle jejich pravidel. Pokud zareagujete jimi očekávaným způsobem, mají vás tam, kde vás chtěli mít... Obvinění z pokusu o manipulaci z vaší strany dovede manipulátora jen k tomu, že svůj útok vystupňuje ...  Místo toho je zapotřebí nenápadně změnit pravidla tak, aby se najednou manipulátor byl nucen řídit vašimi pravidly ... Negativní energie zamířená na vás se odrazila a zasáhla zpětně svůj zdroj.

První stupeň obrany je nevnímat osobu, která se vás snaží manipulovat. Chovejte se vůči ní tak, jako kdybyste právě ohluchli.

Dokonce i když manipulátor ví, že jste ještě před chvilkou slyšeli bezvadně, bere najednou jako fakt, že nyní neslyšíte vůbec nic ... lidská povaha je prostě taková.

Poznámka ... ale zkoušel autor knihy totéž na své manželce? Asi by mu to v tomto případě neprošlo ...  řekl bych.

 První stupeň je velmi jemný a lze je využít kdekoliv, kdykoliv a na kohokoliv - na přátele, v zaměstnání, v rodině ... Poskytujete tím manipulátorovi šanci, aby se k vám choval lépe. Tím, že si manipulátora nevšímáte, mu dáváte šanci, aby si uvědomil, že se k vám chová nevhodně a svého počínání zanechal.

Stupeň druhý - neříkejte zlo

Heslo: Stejně se měj hezky.

Také zde dáváte manipulátorovi šanci, aby korigoval a změnil své chování. Namísto mlčení zareagujete vůči manipulátorovi přátelským způsobem.  Místo odseknutí a protiútoku, které manipulátor očekává jako živnou půdu pro rozvinutí svého útoku - prostě s úsměvem prohoďte nějakou konverzační frázi - třeba o počasí. Manipulátor bude zmaten a plán útoku se pravděpodobně zhroutí.

Poznámka: Sám jsem byl kdysi svědkem takového útoku a jeho úspěšného odražení. Manipulátor mému kolegovi lál a spílal o plnění jakéhosi zcela nesmyslného úkolu, předepsaného (tehdy) stranou a vládou. Kolega asi 20 minut trpělivě naslouchal ... a potom, když již se manipulátor začínal opakovat - pronesl jen dvě slova ... "A NAOPAK...". Nastalo Velké Ticho ... a manipulátor náhle a definitivně ztratil  řeč, myšlenky i nit k dalším útokům.

Pokud se vám podaří na tomto stupni manipulaci zneutralizovat, máte dobrou šanci k oboustrannému napravení vztahu.

Výhodou prvního a druhého stupně je, že vás nestojí ani kapku energie a přitom manipulátorovi stále otvíráte cestu k tomu, aby se váš vztah stal "normálním".

Považujte manipulativní pokus za lichotku. Někomu stojíte za to, aby se vámi pokoušel manipulovat. Ale jste to vy, kdo má na vrch a kdo má větší sílu. Nepouštějte se do protiútoku.

Jak může mít manipulátor radost ze svého počínání, když se mu nepodařilo vás ani trošičku naštvat?

Stupeň třetí - dovolení

Heslo: Nazvete-li keř jakýmkoliv jiným jménem, je to stejně pořád keř ...

Odsoudit někoho za manipulativní pokus je snadné a rychlé .... ale jde opravdu o manipulaci? Je třeba mít jistotu. Připadá-li vám, že na vás někdo útočí, je obvyklou obranou protiútok. Ale problém se tím nevyřeší, naopak vystupňuje.

Základem třetího stupně je zjištění, zda je střetnutí opravdu manipulací cíleně mířenou proti vám - a pokud ne, tak poskytnout protistraně odpuštění - možnost se naladit s vámi na notu přijatelnou pro oba. V opačném případě dáte manipulátorovi najevo, že jste jeho manipulaci prohlédli. V žádném případě není vhodné přejít do protiútoku.

Sdělte manipulátorovi, jak vám je a jak vám jeho manipulace vadí. Svou vstřícností vytvoříte prostor k oboustrannému obroušení  třecích ploch. Pokud nezaznamenáte vstřícnost, sdělte manipulátorovi, že se nehodláte jeho "hry" účastnit. Manipulátor obdrží od vás, jako od zamýšlené oběti, svolení chovat se jako manipulátor. Ale s tím že vy, jako potenciální oběť dáte najevo, že se nehodláte stát součástí jeho hry - jinak řečeno: manipuluj si kde chceš, s kým chceš, ale ne se mnou ... Důležité je nediskutovat a neútočit.

Třetí stupeň se dá někdy s výhodou použít jako první v pořadí - a pak, podle výsledku rozhodnutí, zda jde o manipulaci nebo ne - pokračovat stupněm prvním nebo druhým.

Stupeň čtvrtý - zvýšená pozornost

Heslo: Počkejte, prosím, než se zesměšníte vlastními slovy.

Základem tohoto stupně je najít svědky manipulátorova chování, zaměřit na něj pozornost a předvést jim jeho manipulaci - čím halasněji, tím lépe. Jde o to, aby ostatní věděli, oč se manipulátor snaží. Důležité je, nedat manipulátorovi příležitost se pak projevit. Jeho případné argumenty se přeruší změnou podmínek - přechodem na jiné téma hovoru, ukončením spojení nebo odchodem z místa střetu.

Příklad může být nejapné chování mužského kolegy ke spoluzaměstnankyni. Řekněme, že jí šeptá nějaké nemravné návhy, aby to ostatní neslyšeli. Žena může bravurně zvládnout situaci tím, že na celou kancelář zvolá - "Vsadila jsem se s  ... o stovku, že toho nemožného chování už necháte. Ale teď jí musím jít vyplatit její výhru ... ". S těmi slovy žena odběhne a nechá rudnoucího kolegu napospas pohoršeným pohledům ostatních.

Principem je tedy nebojovat s manipulátorem z pozice síly, ale jeho chování zdůraznit tak, aby si ho museli povšimnout lidé ve vašem okolí. Manipulátor musí vnímat to, že nejen vy víte, o co jde, ale že si jeho chování všímají i třetí osoby. Vyvrcholením akce by mělo být zaměření všeobecné pozornosti na manipulátora, zatímco vy tiše odejdete.

Stupeň pátý - záměna mezi fantazií a skutečností

Heslo: Pokud se domníváš, že je to výhodné pro mě, uvidíme jak to zapůsobí na tebe ...

Síla, která spočívá v přiznání vlastní zranitelnosti, je umocněna odpuštěním. Úkolem pátého stupně je přesměrovat negativní vlnu vyslanou manipulátorem proti vám tak, aby mířila zpět proti manipulaci i manipulátorovi.

V pátém stupni si nejdříve ze všeho musíte ujasnit si tyto věci:

Úkolem neutralizace manipulace je, vytvořit z fantazie skutečnost. Uchopit manipulaci a zneutralizovat ji - poslat zpět protivníkovi. Manipulátor musí zažít pocit, jaký jste měli mít vy díky jeho úspěšné manipulaci. Tohle není z vaší strany protiútok - pouze odražení vyslané negativní energie.

Vytvořit z fantazie skutečnost ... jde asi o tohle - často slýcháme na svou adresu různé poznámky, jak nevypadáme dobře a jak jsme ztloustli ... atd. To je manipulátorova fantazie. Nyní tuto fantazii uchopíte a uděláte z ní jakoby skutečnost ... třeba tím, že řeknete manipulátorovi - "Skutečně mi není v poslední době nějak dobře ... Tak i ty jsi si toho všiml? Opravdu se budu muset objednat k lékaři ...". Manipulátor se na ta slova obvykle zastydí za svou neomalenost - a pocit viny, který měl zůstat u vás, se vrátí k němu.

Jako příklad mi ještě napadá jeden sebeobranný postup, doporučovaný pro maminky s kočárkem v hromadné dopravě. Na poznámky nerudného cestujícího o tom, jak kočárek v plném vozidle překáží ... atd ... maminka s okouzlujícím úsměvem odpoví - "Pane, vsadím se, že i vy jste býval takové roztomilé miminko?".


Napsáno s použitím materiálů z knihy George H. Green, Carolyn Cotter - Přstaňte být manipulováni. Vydalo nakladatelství PRAGMA v roce 2000 a tuto pozoruhodnou a užitečnou knihu si můžete na jejich stránkách i objednat.


JL

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?