Pražští zastupitelé hlasují proti občanům, které ani nenechají promluvit n

Nerad dávám na Most cizí články - připadá mi to jako chlubení se cizím peřím. Ale občas mě něco tak zaujme nebo tak zvedne ze židle, že prostě mám pocit, že tu výjimku udělat musím. Je to následující tisková zpráva sdružení ARNIKA, vydaná ve čtvrtek 22.10. 2009.

Člověku je z toho na zvracení .... zastupitelé ... čí zájmy že to mají zastupovat ... přece občanů, co si je zvolili ... já vím, je to naivní myšlenka. Dneska je to všechno jinak a především o penězích a cizích zájmech, co je zastupováno ... Ale to už si přečtěte sami.

Já nevím ... hele, selským rozumem vzato - když si někoho zvolím, aby zastupoval mé zájmy a on pak dělá pravý opak - no tak prostě řeknu - "Holenku, takhle ne ...ty už moje zájmy zastupovat nebudeš! Běž si k těm, jejichž zájmy hájíš ...". A vymalováno ...


Dnešní zasedání pražského zastupitelstva přineslo rozčarování mnoha občanům. Zastupitelé schválili změny územního plánu, které znamenají například zástavbu na místě bývalého Strnadova zahradnictví na Veleslavíně, kde měl vzniknout park, na hraně Krčského lesa na Roztylech či v Modřanech. Současně odsouhlasili prodej parku pro zástavbu v Jihlavské ulici u severojižní magistrály v Praze 4. Ještě horší však je, že ke kontroverzním záměrům navíc nenechali vystoupit občany, kteří na jednání přišli.

I přes protesty a petici místních občanů schválilo zastupitelstvo prodej zelené plochy mezi severojižní magistrálou a ulicí Jihlavskou soukromému investorovi. Ten zde plánuje výstavbu administrativní budovy, která má být současně i protihlukovou bariérou. Taková funkce této budovy je ale sporná, do již tak neúnosně zatížené lokality zato přivede další automobily – součástí domu mají být čtyři patra podzemních garáží. Navíc to bude znamenat zničení jediné souvislé zelené plochy v okolí a zničení desítek stromů, které pomáhají alespoň částečně eliminovat škodliviny z ovzduší.

„Považujeme to za výsměch lidem, kteří dlouhá léta požadují snížení znečištění životního prostředí na hygienické limity pro hluk a emise, které jsou zde nyní překračovány. Stromy, které budou pokáceny, zachycují například nebezpečný polétavý prach, filtrují znečištěný vzduch a jsou také protihlukovou a psychologickou bariérou proti nepřetržitě obtěžující magistrále,“ uvedl Martin Skalský z Arniky, který se jednání zastupitelstva účastnil. Každá zelená plocha v souvisle zastavěném území města má obrovský význam pro místní klima. Stromy pracují jako účinné klimatizační zařízení, regulují vlhkost vzduchu a zabraňují v létě přehřívání, kterému jsou vystaveny všechny zastavěné a vybetonované plochy. Stromy na rozdíl od technických zařízení navíc klimatizují zcela zdarma.

Zastupitelé odmítli umožnit vystoupení dvěma ze tří občanů přihlášených do diskuse k projednávanému prodeji, vystoupit tak mohl jen jeden občan. Zastupitelstvo odmítlo projednat také petici více než 700 lidí s tím, že petiční výbor nedodržel formální požadavky zákona.

Vystoupit s vyjádřením ke schvalování tzv. celoměstsky významných změn územního plánu nebylo umožněno ani Martinu Skalskému. Radní Langmajer odůvodnil své rozhodnutí hlasovat proti vystoupení zástupce Arniky tak, že jej nikdo nemůže nutit poslouchat jej. Jak uvedl, sdružení Arnika dostává dotace na to, aby se mohlo vyjadřovat ke stavbám v ČR a má určitě dost dobrých důvodů, aby vystupovalo ke změnám územního plánu. Nikdo jej ale prý nemůže nutit, aby toto sdružení poslouchal. To je prý na jeho svobodném rozhodnutí jako člověka.

„Bohužel to vystihuje dlouhodobý přístup vedení města k názorům občanů. Dnes přijaté změny znamenají rozsáhlou výstavbu na dosud zelených plochách, která přinese nárůst automobilového provozu a zhoršení životního prostředí obyvatel dotčených částí města, aniž by měli možnost ve veřejné diskusi se k těmto návrhům vyjádřit,“ upozornil Skalský. Magistrát přitom právě před několika dny zveřejnil koncept nového územního plánu Prahy, jehož cílem je navrhnout ucelenou koncepci rozvoje hlavního města platnou v období příštích nejméně 15 let.

Arnika vyzvala před dnešním jednáním zastupitele, aby stáhli navrhované změny z programu jednání, respektive hlasovali proti jejich přijetí. Současně je žádá o to, aby se zasadili o změnu informační politiky magistrátu směrem k veřejnosti, protože současný způsob projednávání změn územního plánu je pro veřejnost netransparentní a nesrozumitelný, vylučuje možnost hledání celospolečenské shody na strategii rozvoje Prahy a také hledání podpory občanů pro schvalované strategické dokumenty.

Podobným způsobem zastupitelé rozhodli o vydání změny Z1000. Ačkoliv magistrát tvrdí, že změna Z1000 obsahuje pouze zjednodušení legendy územního plánu a drobné korekce v některých lokalitách, není to pravda. Názorně to dokumentuje severozápadní část trasy Pražského okruhu. Změna územního plánu by měla za následek výrazné posunutí dálniční stavby i mimoúrovňových křižovatek. Silnice se tak dostávají v jednom místě pouhých deset metrů od obytné zástavby. A takových případů je zřejmě na území celé Prahy více.

Další informace

Stránky www.mestaprozivot.arnika.org

Podrobnosti k I. vlně tzv. celoměstsky významných změn: www.mestaprozivot.arnika.org/i-vlna-zmen

Podrobnosti ke změně Z1000: www.arnika.org/tiskove-zpravy/magistrat-znovu-protlacuje-zmeny-uzemniho-planu

a zde: http://www.mestaprozivot.arnika.org/zmena-z-1000


JL

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?