Nastavme si zrcadlo

Přišla mi po webu taková prezentace - zřejmě vznikla na Slovensku a do Češtiny byla přeložena trochu narychlo ... Má nám nastavit zrcadlo. Našemu způsobu života, našim postojům, našim hříchům a snad i rádoby ctnostem. Zní to zajímavě, když si to tak člověk přečte. je tu výčet různých faktů, o kterých si člověk s větším či menším překvapení řekne - vždyť ono je to vlastně pravda ... a ono asi jo. Tak se na ty naše pokřivené obrazy v zrcadle nejprve podívejme.

Sedm hříchů dnešní společnosti:

Lidé obrátili na ruby sedm hlavních hříchů a vyhlásili je za ctnosti:

Jednou jsem si poznamenal takový citát, který by se mohl hodit - snad je teď ta vhodná chvíle.
... „Svět se topí v záplavě příkazů a nedovede prosadit ani jedno z desatera božích přikázání.“ ...

Je to pravda ... kdybychom se těmi deseti přikázáními měli řídit a žít podle nich - a v případě že ne, tak být souzeni - obstál by vůbec někdo na světě širém?

Však také, když se podíváme na ty výše uvedené body ... o politice raději nemluvit. Stačí si přečíst titulky v přehledech zpravodajství a přejde vás chuť číst dál. Pokud chcete takový pocit hnusu zažít opravdu v plné síle, načtěte si stránku www.pravednes.cz - rubriku Z domova ... no a pozitivní titulky v poměru k negativním ... to je s bídou 1 : 10.  Bohatství bez práce a požitky bez morálky; to se snoubí ruku v ruce a lemuje životní pouť těch, co nám lezou po zádech někam nahoru do závratných výšek ... kde je ale řídký vzduch a bolestivě a dlouho se pak padá dolů. Vědomosti bez charakteru ... stačí si vzpomenout na humbuk s prodávanými tituly, nepochopitelné běsnění kolem státních maturit a celkovou úroveň vzdělanosti, která klesá tak zoufale, až je z toho člověku úzko. Obchod bez etiky nás obklopuje všude kolem ... drobní obchodníci byli téměř zlikvidováni a nadnárodní řetězce si s námi teď pohrávají jako kočka s myší. Věda bez lidskosti - přesněji spíše věda na pokraji smrti; a pokud ano, tak věda pro větší a větší zisky a ne pro poznání a obohacení lidstva. No a to náboženství bez obětí - tady bych spíš jako to náboženství prezentoval ty hypermarkety - velechrámy mamonu a kult nablýskaných a silných automobilů a motocyklů, vyžadující si stále větších krvavých obětin.

A ty hříchy vyhlášené ctnostmi? Není to tak dávno, co lichva byla hrdelním zločinem - a co jsou dnešní půjčky a hypotéky jiného? S požehnáním státu a tučnou reklamou nádavkem. Ty ostatní body netřeba rozebírat, určitě si každý v tom něco najde a domyslí souvislosti.

Dejme teď zase na chvíli slovo textu z prezentace

Výsledek?

...a paradox moderní doby pokračuje

Ano, tak sem jsme to dopracovali. Ztrácí se význam rodiny jako hlavního prvku držícího pohromadě lidskou společnost - rozumějme společnost v kontextu lidství, ne jako politologickou kategorii. Kdyby rodina fungovala tak, jak má - kolik bodů z výše uvedených seznam by bylo možné téměř eliminovat. Místo toho vznikají vztahy, kterým se sice říká zdravá ctižádost ... touha po kariéře ... sebevědomí ... ale co z toho vzniká?

Pojďme tedy dále ...

Říkáme jim fotbaloví fanoušci. Ne vandalové, násilníci nebo primitivové. Mohli by se ve svých nedotknutelných lidských právech cítit dotknutí a stěžovat si na urážku.
Ministerstvo vnitra má však řešeni: problémy monitoruje a v budoucnosti přijme účinné opatření.

Hovoří se jim cestující. Ničí vagóny, napadají revizory ,průvodčí, obtěžují spolucestující, znečisťují... Nikdo z personálu nezasahuje. Bojí se. Co kdyby tím narušili jejich občanské svobody?
Ministerstvo dopravy má však řešení:  problémy monitoruje a v budoucnosti příjme účinné opatření.

Říká se jim žáci. Jsou drzí, cyničtí, hrubí, krutí. Nesmějí se napomínat. Mohlo by se to dotknout jejich integrity, dětských práv a především rodičů.
Ministerstvo školství má však řešení: problémy monitoruje a v budoucnosti příjme účinné opatření.

Říká se jim pacienti. Jsou nekritičtí, svévolní, dotěrní, drzí, napadají slovně i fyzicky zdravotní sestry a lékaře ,členy záchranné služby. Jejich usměrnění však nepatří do kompetencí zdravotníka. Mohlo by to způsobit nerovnoprávný vztah.
Ministerstvo zdravotnictví má však řešení: problémy monitoruje a v budoucnosti přijme účinné opatření.

V podstatě se tu v praxi opět uplatňují ty již z antiky osvědčené zásady - "chléb a hry" a "rozděl a panuj". i když třeba malinko zase přeneseně. Jak snadné je ovládat rozdělenou společnost, která toho nemá moc, ale zase ne tak málo, aby se nebála o to přijít. Není lepší nechat vandaly si tak trochu zařádit ... cestující trochu rozpárat sedadla ve vlaku ... žáky trochu šikanovat učitele ... když se při tom vybouří a nechají na pokoji ty skutečné zlořády, na které jim nezbude už pak síla a ani zájem ...

Povídání končí nevesele a truchlivě....

Říkáme si sjednocená Evropa. Vozí k nám odpad, drogy, choroby,vrahy a zloděje. Nesmí se omezovat. Mohli by se cítit dotknutí ve svých nedotknutelných demokratických svobodách. Ministerstva všech resortů mají však řešení: Problémy monitorují a v budoucnosti přijmou účinné opatření. Inzeráty nás nutí kupovat si auta a šaty, pracujeme jen aby jsme si koupili blbosti,které nepotřebujeme.Jsme jen průměrné děti historie, lidé, kteří jsou k ničemu. Nezažili jsme vojnu ani velkou depresi.Naše vojna je duševno, naše deprese je náš život..................... A kam se zvrhla Česká kultura – na sex a násilí – protože z toho má televize a bulvár největší peníze....bohužel !!! Již neplatí - NÁROD SOBĚ – ale NÁROD JIM A LEJNO TOBĚ !!!

Je to pravda? Asi jo ... i když si to třeba nebudeme chtít přiznat. Nejhorší je, když pak člověk se nad tím vším zamyslí a uvědomí si, že v dnešní době je nežádoucí, aby se člověk snažil vyléčit z nějakého vážnějšího onemocnění nebo aby se dožil vlastního důchodu.

Já jsem si na to udělal takový model. který lze snadno pochopit, pokud jste někdy pracovali třeba s Excelem nebo něčím takovým. Představte si tabulku, kde úplně nahoře je několik buněk, kde jsou vyčísleny majetkové poměry těch, kdo ovládají svět. Pod nimi je obrovská a stále se rozvětvující struktura buněk popisující nástroje a prostředky vytvářející nějaké ty hodnoty. A úplně dole je ta největší struktura - zdroje, od kterých se ty hodnoty odvíjejí. Jsme tam i my ... však se nám, lidem, už stalo zvykem říkat v podnikových hierarchiích "lidské zdroje".

Mezi všemi těmi buňkami je závislost - jsou propojeny pomocí vzorců, které se větví a sbíhají a zase rozdělují a spojují, až se spojí v buňce toho naboba, co je úplně nahoře. A ten vidí jen to, aby tok prostředků do jeho malinkaté buňky byl kladný - vykazoval ZISK. A co největší. a vy teď můžete v té struktuře různě manipulovat se zdrojovými veličinami a sledovat mezivýsledky a konečné výsledky - vše se okamžitě přepočte a znovu zobrazí.

Stane se, že se někde uvnitř struktury najednou někde něco začne pohybovat jiným směrem. Třeba dojde ke zdražení rotačních uňuchadel, čímž se zpomalí výroba Něčeho a následně zdraží produkce Tamtoho ... a buňka Toho Nahoře se přebarví červeně - poslušna vzorce pro indikaci záporného zisku - ztráty ...

A tak to ne ... Ten Nahoře pohotově zasáhne a začne manipulovat zdroji tam Úplně Dole - tomu sebere, tomu víc a tamtěm nedá nic ... dokud se vzorce neumoudří a zisk opět nezačne proudit.

Ale ta paseka, co vznikla tam dole ... najednou nejsou prostředky na údržbu těch zdrojů (rozuměj lidských); jiné zdroje se vyházejí a ty další musí zdrojovat dvakrát tolik ... a staré, výkonnost ztrácející zdroje se vyhodí - nic není nenahraditelné.

Tak to asi tedy vypadá na modelu .... a asi mi dáte za pravdu, že ten model má k reálu dost blízko.

Tak a dost kritiky. Opět nadešla chvíle pravdy. Vidím vaše zamračené tváře ... no to jsi toho zase nakecal ... ty jsi chytrej jako rádio ... to všechno my víme taky. Ale co s tím. Jooo, tak to kdybych já věděl. Jak krásné by bylo si stoupnout někam na kopec, shromáždit kolem sebe Dav a až by všichni napjatě poslouchali, pronést Radu, která by rázem vše vyřešila. Nojo, to by ale asi nesvedl ani Ježíš Kristus. Ale ono se říká, že když si hodně lidí něco přeje, tak se dá ovlivnit běh událostí - třeba i zabránit válce. No tak co se do toho nastaveného zrcadla podívat, zjisti, že nám to takhle nesluší a přát si, aby svět byl veselejším místem? Prostě to zlo ignorovat, kašlat na něj, nevnímat ho, a vytvořit si vlastní dobro jako protiváhu.

Třeba to bude fungovat, co vy na to? Napřed pomaloučku, ale pak už rychleji a rychleji...

Tak ať nám to jde od ruky!


Vlk Samotář (JL)

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?