Smrtelné utrpení při testech Viagry

Převzato ze stránek Different Life

Pfizer, výrobce pilulek proti impotenci je zodpovědný za strašlivé bolesti, které byly způsobeny psům (beaglům) při ukrutných a šílených pokusech.

V anglických laboratořích firmy Pfizer - výrobce Viagry - museli samečci beaglů, ve skupinách po devíti snášet kruté a hanebné experimenty. Tyto experimenty byly prováděny v Sandwichi (hrabství Kent, Velká Británie), kde se nachází jedna z poboček firmy Pfizer. Byly zde dělány testy na sildenafil, což je základní složka Viagry. Otřesné zkoušky byly popsány samotnými badateli ve zpráv, která byla v říjnu (minulého roku) zveřejněna mezinárodním tiskem. Čtyři sdružení v Arbedu (AG STG, ATRA, ILÄAT a OI-PA) zareagovali zrovna tak a odeslali zprávu dalším různým tiskovým agenturám, která obsahovala náš protest proti utrpení beaglů, ale také proti velkému množství laboratorních zvířat podstupujících utrpení při testech na různé výrobky. Podobné experimenty jsou nejen odporné, nýbrž z ryze vědeckého hlediska přímo směšné.

Poté co byli psi uzamčeni v klecích, kde opuštění hladověli, byli pevně přikurtováni k operačnímu stolu. Tři laboranti a jeden asistent zbavili psí penisy kůže. Doslovně dle zprávy: "kůže byla pečlivě stažena!" Topořivé tělísko (erekční orgán penisu s četnými výdutěmi a svalovými vlákny, kde se může hromadit krev) bylo obnaženo a do něho byla zavedena jehla jedné elektrody. Potom se změřil krevní tlak a do pohlavního orgánu byl vpraven sondou sildenafil. Po čtvrt hodině připevnili laboranti elektrody k pánevnímu nervu, načež dráždili topořivé tělísko elektrickými ranami 10-15V. Elektrošoky trvali jednu minutu. Celé tělo psa se roztřáslo. Zatímco implantovaná elektroda v topořivém tělísku posilovala sval, byla měřena síla a tlak erekce, které pes dosáhl díky elektrickému napětí. Tento stav trval dvě hodiny a následně byl zubožený pes usmrcen.

Šílenou krutostí těchto experimentů nelze dokázat nic, kromě faktu, že vytrpěním mučení elektrickými ranami může polomrtvý pes dosáhnout umělé a nechtěné erekce. Přes silně vedlejší účinky Viagry, které usmrtily značný počet playboyů - čekatelů, připravila minulý rok evropská komise povolení pro tento lék všem zemím, jež nejsou členy EU. Ačkoli vážený Dr. Sidney Wolfe z "Public Citizen´s Health Research Group" (americká organizace ochrany spotřebitele před nežádoucími účinky léků) vydal následující alarmující zprávu: "Návod k použití doprovázející Viagru neobsahuje úplný seznam negativních účinků tohoto léku!"

Z časopisu Orizzonti přeložil Ivan Kopečný ml.


zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?