Úvahy a zamyšlení

 

Smyslem lásky je měnit zlobu ve snášenlivost.
Anakretón z Teu


Zpět k Mostu ?