Úvaha nad dopisem od spolužáka

Tak jsem v sobotu a v neděli (20. a 21. ledna 2007) nafotil pár záběrů, jaké ve sbírce ještě nemám. V sobotu kvetoucí japonskou třešeň a v neděli na břehu Labe podběl. Že kvete lýkovec, tu a tam nějaký ten petrklíč nebo měsíček, který šťastně unikl podzimnímu rytí ... to není nic neobvyklého. Ba i sněženky připravené k rozpuku bývají touto dobou zcela běžné ... ale to, co vidíte na následujících obrázcích, to moc k vidění nebývá. A to si ta třešnička ještě furiantsky mezi bílými kvítky jeden vybarvila na růžovo ...

 

            

 

            

 

Obrázky jsem tu a tam poslal pro radost i pobavení ... a můj dávný přítel, spolužák Zdeněk mi na to odpověděl něco, co vám tu předkládám k zamyšlení ....


... dnes jsem při rešerši pro psychiatrii objevil hrozně zajímavý článek: Psychopathology of great apes. Vypadá to, že většina dnešních psychických
nemocí se kterými si psychiatrie neví moc rady, je způsobena naší skvělou civilizací, respektive jejím nevlídným psychosociálním prostředím, hlavně ve
městech... Jsme v nich totiž uvězněni podobně jako ty velké opice v zoo...

Navíc, když vidím na ulicích různé magory, se sluchátky na uších, jak na sebe řvou, aby se slyšeli, a s mobily věčně u uší, nevnímající vůbec své okolí, a dítka co si
hrají na popravy a říkají jak je snadné vraždit lidi (osobně jsem tohle odposlechnul minulý týden v autobusu cestou do práce z úst tak osmiletého kluka...), tak myslím, že to fakt podezřele připomíná úpadek starého Říma...

Prostě tahle naše civilizace už je odepsaná... Přírodu jsme už prostě přestali bavit - a začali pořádně štvát... Viz ta vichřice...

Možná, že hnutí zelených je taková vývojová adaptace, příprava na čas, kdy tenhle způsob chování bude jediný možný pro přežití... 

Měj se hezky a užij si na pár dní sněhu... Možná už příští roky nebude vůbec... Příroda přece funguje právě takhle: tisíce a milióny let se nci moc neděje - a pak najednou se probudí a začnou se dít věci.../:-)


Díky Zdeňku, mluvíš mi z duše ...

Ještě bych k tomu připojil pár řádků k jedné zajímavé teorii

Teorie Gaii

S touto teorií poprvé přišel v šedesátých letech 20. století britský vědec, klimatolog a chemik Sir James Lovelock. Pojmenoval ji podle řecké bohyně Gaii. Gaia (kterou jistě znáte i pod latinským jménem  Terra) je v řecké mytologii bohyní země a dokonce je personifikací Země samotné.

Lovelockova teorie vychází z vědeckých modelů, týkajících se geosféry, biosféry i atmosféry; tyto modely předpokládají, že živé organismy samy regulují životní podmínky na naší planetě tak, aby pro ně byly přijatelné. Tato teorie samozřejmě není přijata nijak obecně. Její odpůrci ji podle očekávání označují za spekulaci, která má blíže k mytologii, filosofii a náboženství, než k exaktní vědě.

Planeta Země je podle Lovelocka jediným organismem. Živé systémy, které tvoří její součásti, vytvářejí určité cykly, jimiž proudí hmota i energie. Tyto cykly vytvářejí vlastně globální zpětnovazebné smyčky, které udržují živý systém ve stabilním stavu vzdáleném od rovnováhy. Podobné cykly propojují živou přírodu s přírodou neživou. Tak Země utváří sama sebe a živé organismy zpětně udržují na planetě podmínky akceptovatelné k životu. To je poměrně odvážné tvrzení, protože oficiální věda vycházející z evolučních teorií tvrdí,  že život se přizpůsobil podmínkám na planetě, kde vznikl - a život i životní podmínky se vyvíjely samostatným způsobem.

Soubor filosofických teorií a hnutí, které nalezly v této vědecké teorii inspiraci, má významnou úlohu při formulaci postojů enviromentálních skupin.

Co svědčí pro pravdivost této teorie? Může to být například sama snaha organismů vylepšovat sama sebe - evoluce celku. Existuje například zajímavý názor o důvodech, proč vlastně vznikají plody v podobě jaké jsou. Oficiálně je to proto, aby došlo k upoutání živočichů, kteří plody pozřou a následně šíří v nich obsažená semena na větší vzdálenosti a rozšířují tak porosty rostlin a stromů. Podle některých stoupenců Lovelocka však stromy a keře nemají k produkci plodů obsahujících energeticky hodnotné látky žádný důvod a vytvářejí je pro prospěch celého systému.

... Gaia je planetární bytostí, jejíž hlavní snahou je udržovat všechny složky přírody v rovnováze. Lidé v moderní době narušili globální ekologickou rovnováhu a Gaia na to reagovala spuštěním procesů, které povedou k eliminaci této hrozby. „Tato zpětná vazba se již začíná projevovat a brzy budou její dopady daleko silnější než působení oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, které vypouští průmysl,“ řekl Lovelock. v prosinci loňského roku.


Neuplynul ani týden a rozkvetlé květy zmizely pod sněhem. I v rodném Polabí se v sobotu honily sněhové víry a po polích se dalo zase po dlouhé době jezdit na běžkách široko daleko. A k dovršení všeho nade mnou z černého mraku z čista jasna zahřmělo ...

 

           
           

 


Zdeněk se skromným přispěním JL

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?