Neukázněné postřehy k technické způsobilosti vozidel

Dnem 15. září 2009 nabývá účinnosti hlavní část nové vyhlášky Ministerstva dopravy, která mimo jiné přináší změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel, která jsou registrována v ČR. Nová vyhláška byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 283/2009 Sb. a novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb.

Co znamená  označení kategorií vozidel ?

Protože se ve vyhláškách operuje s různými označeními kategorií vozidel, bude nejlepší si předem napsat, co ta písmena a číslice znamenají..

Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob. Tato kategorie se dále člení na

Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů. Tato kategorie se dále člení na

Náhradní kolo

Ve Vyhlášce 341 / 2002 Sb se  v § 32 píše v odstavci 1 o povinnosti výbavy vozidel kategorie M a N zvedákem (písm. c), klíčem na matice kol (písm. d) a náhradním kolem (písm. e). Dále jsou tam definovány výjimky ...

(2) Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle odst. e) se nevztahuje na

a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce, umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorie M1 a N1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí.

b) městské autobusy, zásahová požární vozidla a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele.

Tento bod b) se podle Vyhl. 283 / 2009 Sb, §28 a bodu 26 doplňuje takto ...

 V § 32 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí; u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky; toto ustanovení platí pro vozidla kategorie M1 a N1 uvedená do provozu před  15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce nebo pro vozidla kategorie M1 a N1 stejného typu jako vozidla, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s touto vyhláškou. Toto ustanovení platí obdobně i na přípojná vozidla v soupravě s vozidly kategorie M a N.“.

Převedeno do lidské řeči - pokud máte osobní automobil, nemusíte za předpokladů uvedených ve druhé polovině nového písmene c) vozit rezervu, pokud máte ve vozidle soupravu pro bezmontážní opravu pneumatik.

Vypadá to na první pohled náramně ... kdyby tu nebylo spousty kdyby ... Tak především, ta oprava je nouzová, na dojetí. Když mám plnohodnotnou rezervu, prostě ji vyměním a pokud nemám znovu smůlu na nějaký ten hřebík, klidně na ni dojezdím celou dovolenou. Ne tak na gumě opravené tím sprejem. Přitom povolení matic, vyheverování auta, výměna kola, spuštění auta a dotažení matic trvá pár desítek vteřin - nejhorší je vyndat rezervu z kufru, pokud je až dole, pod pracně naloženým nákladem. Ale to platí i pro tu soupravu na opravy. Pokud jest někdo křehkou dívčinou nebo manažerem, jemuž je cizí jakákoliv fyzická námaha, najde jistě ruce ochotné pomoci. Ostatně výměna kola jest technologickým postupem notoricky známým ... ale patlat do kola nějaký sajrajt ...  s tím má asi zkušenosti málokdo.

Z vlastní zkušenosti mohu napsat, že jsem byl svědkem použití tohoto prostředku na opravu duše u jízdního kola. Postupně byl spotřebován celý sprej za 200 Kč, přičemž duše stejně ucházela dál a musel být nakonec vyhozena a vyměněna za novou. Lze předpokládat, že zaměstnanci pneuservisů nebudou nadšením jásat, budou-li muset čistit vnitřek pláště i ráfku od nějaké pěny.  A ještě jedna věc, nepříliš častá, ale stane se ... pořádná díra ve vozovce, když se do ní strefíte, dokáže zdeformovat ráfek k nepoznání. Mně se to stalo za život jednou, ale stálo to za to. Tady vám pěna opravdu nepomůže.

Ten nouzový prostředek má zároveň gumu i nahustit ... No ... v povinné výbavě teď už není hustilka a pneuměřič, takže i s tím nahuštěním to může dopadnout všelijak. Tu soupravu neodsuzuji, myslím, že mít ji s sebou není špatné - ale až jako rezervu rezervy - co když píchnu i to páté kolo? No a takový motocyklista nemá moc na výběr.

Osvětlení motocyklů

Ve Vyhlášce 341 / 2002 Sb se o povinné výbavě motocyklů psalo toto.

Část pátá - Výbava vozidla, §32 - Povinná výbava motorových vozidel, odst (5):

Motocykly a motorové tříkolky musí mít tuto minimální výbavu:

a) jednu náhradní pojistku,

b) po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně.

Vyhláška 283 / 2009 Sb. z 21. srpna 2009 upravuje Vyhl. 341 / 2002 Sb. takto.

§ 28 - Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS, SP a pracovních strojů nesených (K § 2 odst. 8 zákona), bod 29:

 V § 32 odstavec 5 zní:

„(5) Motocykly a motorové tříkolky musí mít ve výbavě minimálně jednu náhradní pojistku.“.

Tak co si o tomto myslet, fakt nevím. Vezměme si motocykl s jedním reflektorem (kterých je stále ještě většina). V noci mu někde na silnici odejde v reflektoru žárovka. Motocyklista bude v háji zeleném i s náhradní pojistkou ... ta se mu v reflektoru nerozsvítí, ani když ji bude přemlouvat ... no chápeš to, Šebestová? Asi tam někde nebude chtít v polích nocovat, a nejspíš pojede dál potmě ... děs. A navíc; i kdyby to byl svatý muž a vyčkal ranního rozbřesku - i ve dne je přece povinen jet s rozsvíceným světlem ... tak tam asi bez náhradní žárovky někde u příkopu bídně zahyne ...

Pozor, tenhle nesmysl se týká motocyklů registrovaných až po 15.září 2009 - neházejte tedy žárovky do žita ...

Osvětlení automobilů

Podle Vyhl 341 / 2002 Sb , § 32 odst. 1 písmeno b) byla pro vozidla kategorie M a N požadováno:

b) po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,“.

Podle novelizace zní nyní  § 32 odst. 1 písmeno b) takto:

„b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,“.

Teď to bude vypadat, že jsem pedant na slovíčka - ale o tom to v zákonech je ... a přidají-li se k tomu záludnosti češtiny ... ale posuďte sami ... Když napíšu větu:

Takže až se zlikvidují v EU žárovky, což se již děje, nebude již povinností vozit žádné náhradní zdroje světla ... nebo jak ??? Byla tendence zrušit povinné žárovky i u osobních aut. Naštěstí to (zatím) neprošlo.

Nové požadavky na autolékárničky

Od 15. září 2009 se zavádějí autolékárničky s novým povinným obsahem, který mimo jiné zahrnuje i leták o postupu při zvládání dopravní nehody. Neznamená to však, že by všechny starší lékárničky musely být ihned vyměněny. Podle přechodného ustanovení vyhlášky bude totiž až do 31. prosince 2010 možné, aby všechna vozidla (stará i nově uváděná do provozu) byla vybavena pouze lékárničkou podle dosavadní vyhlášky. Teprve od 1. ledna 2011 bude ve všech vozidlech registrovaných v ČR, tedy i v těch starších, povinná lékárnička, která odpovídá požadavkům novelizované vyhlášky, tj. včetně jejího doplnění letákem o postupu při zvládání dopravní nehody.

Obsah lékárničky i postup při zvládání autonehody si popíšeme v samostatném článku; zde už by těch informací bylo opravdu poněkud příliš.

Reflexní vesty

Od 1. ledna 2011 budou muset být všechna motorová vozidla registrovaná v ČR povinně vybavena jednou reflexní vestou, resp. jiným oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu (např. šlemi). Tato povinnost se bude týkat i motocyklů.

Není co dodat ... snad jen mírný podiv, proč se ta povinnost nedatuje již k 1. lednu 2010 ...

A ještě tip pro výrobce spodního prádla ... co vyrábět pro horké letní dny (plavkové) podprsenky s reflexními ramínky?

Co z toho všeho plyne?

No vlastně v této chvíli nic moc. Kdo má v autě rezervu, asi nebude takovej cvok, aby jí vyndával. Kdo si koupí nové auto, už tam rezervu mít asi nebude ...  automobilka na něm ušetří pár stovek ... S trochou zdravého rozumu budeme i nadále vozit všechnu žárovky a pojistky. Pokud to nebudeme umět sami vyměnit, najde se někdo šikovnější, kdo poradí nebo pomůže. Ale bez žárovky vám světlo nerozsvítí ani český kutil. Reflexní vesta by možná zachránila v minulosti pár lidských životů. Ale jak znám našince, bude po nich velká poptávka koncem prosince 2010. O lékárničkách asi bude platit to samé.


JL

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?