To je opravdu silná káva ...

Následující článek mi přišel mailem s dovětkem, že jeho další šíření je velmi žádoucí. Obvykle na taková výzvy nereaguji, ale dohledal jsem ten článek na internetu a je tedy jisté, že to není žádný anonymní výmysl, ale pravda, nad kterou se opravdu člověku dělá zle. Zdrojem článku jsou zřejmě Parlamentní listy.


Nela Lisková: Psychopati z naši vlády nám chtějí odebírat naše děti!

Bělobrádek, Valachová, Marksová, Dienstbier jsou zralí svými výroky na odbornou psychiatrickou pomoc!

Poslední měsíce jen stěží rozdýchávám to, co nám naši bezmozci ve vládě servírují...

Bělobrádek nás ženy vyzývá, abychom se uvolily v rámci zvýšení populace ke styku s imigranty, což považuji za nehoráznou prasárnu a pohrdání námi, českými ženami.

Dámy, nic horšího by nás už potkat nemohlo!

Tento návrh pana Bělobrádka je vrcholem arogance a neúcty k ženám. Navrhuji, aby k tomuto nechutnému a pro nás ženy odpornému a nepřípustnému experimentu využil svoji ženu a poté nás informoval, jak si to jeho paní s hordou černých, nakažených primitivů užila...

Další výrok pana Bělobrádka, kdy konstatuje, že naše zákony imigranti dodržovat nebudou muset, protože by to byl vůči nim projev neúcty a fašismu je taky nepřijatelný. A to, jak prohlásil, že by mu muslimové v poslanecké sněmovně nevadili je spolu s ostatními jeho prohlášeními jasný projev vlastizrady a doufám, že za toto jeho konání ponese jednou zodpovědnost! Pane Bělobrádku, svými výroky zrazujete nejen nás, národ, ale i svou víru...

Aby toho nebylo málo, rozhodly se ministryně školství Valachová a ministryně práce a sociálních věcí Marksová-Tominová, že nám tady zavedou takzvaný Norský systém, o kterém se již delší dobu hovoří. Co to pro nás, rodiče znamená ? Chtějí zavést systém, který běžně funguje v Norsku a ve Velké Británii. Jedná se o úřad se samostatnou mocí, který bude mít pravomoc rozhodovat o odebírání dětí z rodin bez soudů a předávat je do pěstounských rodin. Odebírány mají být děti nás vlastenců, z jejich pohledu "problémových" rodičů, kteří se odmítáme podvolit multikulturalismu a naše děti vychováváme k úctě ke tradicím a vlastenectví.

Vše má být pod záštitou ministra pro lidská práva Dienstbiera, který neziskovým organizacím přislíbil peníze na několik let dopředu, aby o ně nemohly přijít a byly k těmto účelům dobře zabezpečeny a naše děti nám mohly ve velkém odebírat!

Ministryně školství Valachová chce našim dětem doslova "vymývat mozky" a ve školách vyučovat například v rámci občanské výchovy multikulturalismus.

V případě, že se naše děti, které vychováváme ve smyslu vlastenectví proti tomuto (multikulti) ve škole ohradí a budou věcně argumentovat, bude to jasný signál pro školu, že je něco špatně a my jakožto rodiče - vlastenci jsme "problémoví" a na základě těchto signálů nám budou děti násilně odebírány na takzvanou převýchovu do pěstounských rodin.

Vážení občané české republiky, toto je už hodně za hranou a je čas se začít bránit této zvůli a aroganci moci ! Protože, když nám kvůli islámu už chtějí odebírat naše milované děti, smysl našeho života, tak už tím překročili veškeré meze a hranice.

Dámy, Valachová, Marksová-Tominová! Copak vy nemáte děti? Co si to vůbec dovolujete! Vy nevíte, že každá matka je v podstatě "lvice" a bude své děti bránit i za cenu vlastního života? Vy to takto necítíte? To jste opravdu pro peníze schopny udělat úplně všechno?! Máte vůbec něco jako svědomí a přirozenou inteligenci, když tak bezhlavě posloucháte nařízení EU a USA?! Jste obě politováni hodné a já jako žena, matka a vlastenka se za vás stydím! A nemyslete si ve své naivitě, že toto vám někdy zapomeneme a odpustíme. Doufám, že nastane doba, kdy se za vaše výroky a činy budete zodpovídat! A jen tak mimochodem, naše děti nedáme a zkuste nám na ně sáhnout!

Nela Lisková


A jak je to s tím Bělobrádkem? Tak se třeba podívejme na stránky Euportál:

Bělobrádek předpokládá, že české ženy budou jednou ročně oplodněny Somálcem nebo Eritrejcem

Kdyby nebyla situace tak vážná, mohlo by se říct, že Bělobrádek je skvělý komik. Slabou porodnost prý doženou kolonisté, mezi nimiž je víc než 90% mužů.

Nabízejí se dvě možnosti, jak to může být myšleno: a) pan předseda vymyslel, jak se mohou muž namnožit mezi sebou. b) pan předseda předpokládá, že místní ženy budou kupříkladu jednou ročně oplodněny Somálcem nebo Eritrejcem.

Známé sluníčkové heslo "jste proti imigraci, protože vám chybí osobní zkušenost" tak dostává perverzně erotický nádech. Jestli pan předseda dostane pár facek od nějaké náhodné kolemjdoucí, bude to zcela po právu.


Pod tímto článkem doporučuji všem sluníčkářům a pravdoláskařům vítající hordy muslimských nájezdníků přečíst si následující informace. Tohle všechno se může stát díky vám i nám a našim rodinám ...


Vlk Samotář, převzato z internetových zdrojů

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?