Energie reiki

Slovem reiki se označuje vesmírná životodárná energie a zároveň i léčitelská metoda, která tuto údajnou energii využívá.

Historie

Původ učení o existenci reiki nelze jednoznačně určit. Má být velmi staré (učitelé reiki se rozcházejí v údajích mezi 10–3 tisíci lety). Samo slovo odkazuje k síle čchi (japonsky „ki“), která v taoistickém pohledu na svět proniká celým jsoucnem. Starodávné záznamy o této síle údajně nalezl při hledání léčitelského umění japonský učitel Mikao Usui (1865–1925). Podle stoupenců energie reiki tuto sílu ztotožnil s křesťanským konceptem Ducha svatého. Různá podání hovoří o různých místech nálezu (Indie nebo Tibet) i o různých autorech těchto záznamů (Ježíš Nazaretský, Buddha či další postavy). Dnešní mistři reiki tuto sílu ztotožňují s Mesmerovým živočišným magnetismem, Reichenbachovým ódem apod.

Od Mikao Usuiho, který byl podle jiných verzí buddhistickým mnichem a jehož biografie nabyla v podání mistrů reiki legendárních rysů, mělo toto učení převzít šestnáct učitelů. Mezi nimi i japonský lékař Churijo Hayashi (1878–1941). Jeho žákyně Hawayo Takataová (1900–1980) učení reiki údajně přenesla ve dvacátých letech minulého století do USA. Tam podle mistrů reiki zůstalo téměř nepovšimnuto až do osmdesátých let. Až nedlouho před smrtí Takataová údajně předala učení své vnučce Phyllis Lei Furumotoové. Od této doby se učení velmi rychle rozšířilo. Aliance reiki, kterou mistryně Furumotoová založila, sdružuje více než 800 mistrů na celém světě.

Učení

Učení reiki vychází z předpokladu existence všepronikající životodárné síly, jíž je možné využít k pozitivnímu působení ve všech oblastech života na Zemi. Toto působení je žádoucí především v místech tzv. energetické nerovnováhy. V případě lidského těla má být tato nerovnováha příčinou onemocnění. Energie reiki má taková místa harmonizovat a poskytnout tak nemocnému uzdravení. Lidé, kteří v energii reiki věří, usilují jejím prostřednictvím i o vnitřní klid a harmonii, ale také o světový mír a lásku mezi lidmi.

Zastánci teorie o existenci energie reiki předpokládají, že tato energie působí přiložením rukou, případně dotykem osoby, která je patřičným způsobem zasvěcena. Energií reiki je údajně možné působit i na dálku – reiki si sama hledá cestu do míst, která jsou v nerovnovážném stavu. Posiluje nejen všechny složky lidské osobnosti, ale je možno jí údajně pozitivně působit i na rostliny, zvířata, klíčící semena, nabíjet jí elektrické baterie, zbavovat jídlo nežádoucích příměsí apod. Energie reiki má být omezena pouze lidskou myslí, a to jednak pochybnostmi o existenci reiki a o jejích účincích, jednak snahou o její využití pro sobecké účely. Mistři reiki udávají, že důležitý je zvláště pozitivní pocit předávajícího a ochota příjemce spolupracovat.

O nemocích příznivci energie reiki věří, že většina z nich má původ v negativních citech nebo nesprávném duchovním zaměření. Pro léčení je výhodné zvolit pohodlné prostředí i oblečení, pozitivně naladit svou mysl, vizualizovat pozitivní představy, myslit s láskou na sebe i na druhé lidi, pronášet pozitivní výroky o sobě, poslouchat meditativní hudbu apod. Léčení spočívá v kladení rukou na postižená místa či na místa, která potřebují energeticky posílit. Zároveň se údajně posiluje i tzv. aura člověka. Doporučená doba takového vyrovnávání energií je asi jedna hodina.

Energii reiki člověk ovšem může získávat pro sebe i pro ostatní až po duchovním zasvěcení. Během tohoto ritu mají být adeptovi očištěny a otevřeny čakry tak, aby v nich energie reiki mohla volně proudit.

Společenství

Zasvěcenci do energie reiki netvoří žádné pevné společenství. Většina z nich se spokojí s úvodním kurzem a prvním zasvěcením, které jim umožňuje pomáhat pomocí reiki sobě i druhým. Někteří absolventi kurzů vytvářejí skupinky v místech svého bydliště, v nichž se k používání reiki povzbuzují. Oblibu reiki patrně zvyšuje možnost kombinace této metody s jinými metodami – energie reiki může být např. usměrňována do akupresurních bodů, drahých kamenů, krystalů, barev apod.

Druhý stupeň zasvěcení do metody reiki je umožněn na dalším kurzu. Po otevření dalších, doposud nepročištěných čaker se má energie, která zasvěcencem prochází, znásobit. Má zároveň získat více schopností při přenášení energie na dálku. Na třetím stupni zasvěcení se absolvent již sám stává mistrem reiki.

V současné době jsou na světě tisíce mistrů reiki, sdružených v několika navzájem si konkurujících organizacích. U nás zasvětil Němec Jürgen Klaubert (* 1953) v linii Aliance reiki do mistrovského stupně Mirka Čapka (* 1928). Ten dále zasvětil čtyři české mistry. Klienti Klaubertovy linie jsou informováni bulletiny Svět reiki a Reiki dopis. Podstatně více mistrů zasvětila u nás žijící Američanka Mari Hallová (* 1945), zakladatelka Mezinárodní asociace reiki s centrem v Liberci, Lesní 14. Asociace vydává pro absolventy svých kurzů časopis Srdce rodiny. Symbol asociace obsahuje srdce, jež reprezentuje lásku lidí, kteří se scházejí ze čtyř světových stran. Dítě pak vyjadřuje božskou přirozenost člověka. Několik dalších českých mistrů reiki bylo zasvěceno jinými zahraničními mistry. Počet českých mistrů dosahuje několika desítek, celkový počet účastníků kurzů reiki jistě několika desítek tisíc.

Diskuse

Není pochyb o tom, že kurzy reiki mohou mít pozitivní účinky pro své účastníky jako svérázný druh psychoterapie, která je může přivést ke změně životního stylu, k zamyšlení nad jejich životními návyky i k pozitivnějšímu přístupu k nim samým i světu kolem nich. Stejně tak ovšem mohou zvýraznit rozpory v manželském či rodinném životě a kvůli změně životního zaměření mohou napomoci uvolnění důležitých společenských vztahů. Důvěra v reiki také může znamenat nebezpečí zanedbání lékařské péče.

Propagační materiály zastánců existence reiki sice hovoří o změřitelnosti této energie objektivními metodami, ale – pokud je známo – žádná vědecká práce na toto téma doposud publikována nebyla. Údajná účinnost reiki je zřetelně dána především vírou v její existenci.

Důvěru v reiki vzbuzuje hlavně množství svědectví, založených patrně především na touze po uzdravení, duchovním obohacení či ušlechtilém přispění k zápasu o lepší svět. Poměrně vysoké finanční částky za kurzy spolu se stálým zdůrazňováním negativní role mysli a kritického rozumu přispívají k podezření, že ušlechtilé a láskyplné cíle příznivců energie reiki mohou být snadno zneužívány.

Ukázka

Ukázka je z knihy Mari Hallové Reiki, metoda přírodního léčení, přeložila International Association of Reiki, vydalo Nakladatelství Máchova kraje, 1995, str. 41:

Když vás jednou Mistr reiki znovuprobudí, jste schopni přenášet energii na sebe a druhé lidi. Položte ruce na tělo druhého člověka. Rukama se dotýkejte zlehka a uvolněně (jakýkoliv tlak nebo tíha vašich rukou by byla léčenému nepříjemná), sami musíte být uvolnění, v pohodlné poloze. Měli byste ucítit teplo či jemné brnění. Ruce nechte na místě, dokud je tento pocit intenzivní. Když pocit zmizí, je to signál, že místo je v energetické rovnováze a vy můžete přemístit své ruce. Energie vždy prochází dlaněmi a konečky prstů vašich rukou.

Působení na celé tělo obvykle trvá hodinu. Je lepší působit vždy na celé tělo: tak působíte jak na důsledek, tak na příčinu nemoci. Když působíte na děti, zabere to asi o polovinu méně času než u dospělého, protože dětské tělo je menší. Působení na jednu oblast trvá asi 20–30 minut. Denní aplikace reiki po dobu 20–30 minut pomůže proti stresu a nemocem. Při práci vždy důvěřujte jen své vlastní intuici a reagujte na svůj vnitřní hlas.

Literatura: sebepředstavení: Hall (1995); Lübeck (1994); http://www.reikiweb.cz; kriticky: Malý slovník sekt (1998), str. 92–93.


Ukázka z knihy Encyklopedie náboženských směrů v České republice, kterou vydalo nakladatelství Portál

Veronika Vašková

Zpět k Mostu ?