Předvánoční úvaha

Převzato ze stránek WM magazínu

Proroci dlouhá léta varovali: "Konec světa se blíží". Přitom ovšem nejde o loupežníkům podobné vousaté blouznivce, kteří v zašlých komixech chmurně kráčejí ulicemi s transparenty. Slyšeli jsme to už z mnoha různých míst, kazatelnami křesťanských kostelů počínaje, záznamy v historickém odkazu kmenů ve všech koutech světa konče.

Jeden spisovatel píše: "Mayové odečítali svůj letopočet od doby zbývající ke konci pátého věku; evangelíci dychtivě očekávají čas ´vytržení; Hopi říkají, že žijeme ´ve vypůjčeném čase na konci čtvrtého světa´., a také jasnovidci od Nostradama po Edgara Cayce a "channelisté", jako madame Blavatska a J. Z. Knight, předpověděli celou paletu událostí, od přesunu pólů až po kataklyzmatická zemětřesení, znovuobjevení Atlantis a ponoření obou Amerik - to vše v na dosah ležící blízké budoucnosti."

Zneklidňuje nás, když vidíme katastrofální dopady globálního oteplování, dramatické změny počasí, zažíváme děsivé lesní požáry, záplavy, divoké bouře a intenzívní vedra. Také varování před následky možného přesunu pólů, slunečních erupcí, nebo třeba hrozby kolize se zbloudilým asteroidem, že konec všeho, přinejmenším takového světa, jaký jsme znali, vyvolávají v přelidněném světě rostoucí pocit znepokojení.

Konec konců, také proroctví křesťanské církve káží o "konci světa" jako o události, zahrnující návrat zbožštěného Ježíše po 2000 letech. Věřící křestan tyto příběhy ovšemrád akceptuje, jelikož se těší na konfrontaci s "vykupitelem" stejně tak, jako sebevražedný mohamedánský atentátník očekává mimořádnou odměnu za mučednictví. (Když se dozví pravdu, jsou bohužel oba velmi překvapeni, ale pak už je pozdě.)

Co se na nás chystá?

Odpověď není překvapující. Hlavní příčinou jsme my, lidé. Přelidnili jsme svou planetu a s tímto kritickým problémem odmítáme cokoli udělat. V důsledku toho jsme rychle vyčerpali veškeré přírodní zdroje. Užíváním fosilních paliv k pohonu automobilových motorů, provozu továren a k vytápění našich obydlí jsme znečistili ovzduší. Vykáceli jsme lesy produkující kyslík, abychom z nich udělali papír, postavili domy a získali novou zemědělskou půdu, takže brzy budeme bez kyslíku. Znečistili jsme jezera a oceány a život v těchto ohromných vodních tělesech jednoznačně odumírá. A nadále plýtváme i tím malým zbytkem pitné vody, která nám zůstává.

Poslední zpráva World Wildlife Fund (WWF) varuje: "Lidská rasa už vydrancovala planetu tak, že to překonalo její schpnost podporovat život." Zpráva tvrdí, že lidstvo jen za posledních 30 let zcela a nenávratně zničilo více než třetinu přirozeného prostředí a upozorňuje, že buď dramaticky redukujeme spotřebu, anebo musíme neprodleně začít plánovat kolonizaci další planety.

Z průzkumu provedeného v naší sluneční soustavě vyplývá, že kolonizace Měsíce nebo Marsu bude velmi nesnadná, pokud ovšem je vůbec možná. Ale jistě to nebude dříve, než začnou války o poslední zbývající půdu, potravu, pohonné hmoty a vodu na této planetě.

Parapsycholog Aaron C. Donahue říká, že se nakonec budeme shromaždovat podél oceánů, abychom mohli dýchat zbytky kyslíku, který ještě bude vytvářen planktonem. Vnitrozemský bude pro život příliš jedovatý. Budeme se navzájem zabíjet o zbývající hubené zbytky potravin, a po této krátké poslední epizodě vyhyneme.

Život na této planetě pomalu vyhasne. Poslední odejdou baktérie, koky, plísně, mouchy a další hmyz, který může žít v toxickém prostředí.

Nebude to přesun pólů ani srážka se zbloudilým asteroidem, co nás nakonec definitivně vyhubí. Bude to naše vlastní zabedněnost a slepota, způsobená komplexem systémů náboženské víry, které nás nutily věřit v externího boha, vždy připraveného dát do pořádku všechny věci, které jsme zpackali.

Kvůli tomu jsme zapomněli, že jsme výhonkem nádherné a moudré síly, která nás zde umístila. Zapomněli jsme, že jsme byli ustanoveni jako správci této planety, a že jsme ji měli střežit a ochraňovat. Zapomněli jsme, že jsme v minulosti už jednou sešli z cesty a zřetelně dělali stejné chyby.

"Andělské chóry" odvedly čistou práci, co se týče zaslepení lidské rasy a jejího přizpůsobení světu lemingů. Jako oslepené nás zavedli na okraj útesu, z něhož ted postupně padáme do moře. Lepší přirovnání není.

Máme ještě nějakou šanci?

Je zde ještě jakási mizivá naděje. Ale nebude to "ježíšum mobile".

Pohoštění zdarma v kosmu na nikoho nečeká.

 


JL - převzato ze stránek WM magazínu

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?