Poslední pocta...?

Ráno 4.dubna 2005 těsně před svítáním. Nad obzorem se již objevuje narudlá záře Slunce, připraveného zatím kdesi pod východním horizontem. Jeho kotouč ale není dosud viditelný. Rudý přísvit nabývá na intenzitě a v jeho světle se objevuje barevný vějíř, vycházející z místa, kde za se chvíli Slunce objeví. Rozum říká, že to jsou kondenzační pásy tryskových motorů dopravních letadel směřujících na přistání v Ruzyni. Ale ten vějíř je natolik pravidelný, že to až zaráží. Je to snad poslední pocta přírody Janu Pavlu II. ? Já nejsem věřící křesťan ani katolík, ale myslím si, že takovou poctu by si zcela jistě zasloužil ...


JL

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?